Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych"

Transkrypt

1 Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy oprocentowany wg stałej stopy procentowej do 1 roku dla kredytów udzielanych od dnia 18 września 2013 r. Kredyt gotówkowy od powyżej 1 roku do 3 lat dla kredytów udzielanych od dnia 18 września 2013 r. Kredyt gotówkowy od powyżej 3 lat do 7 lat dla kredytów udzielanych od dnia 05 marca 2015 r. 8,99% WIBOR 12M + marża banku 7,59 p.p. WIBOR 12M + marża banku 7,97 p.p. Kredyt odnawialny w ROR dla nowo zawieranych umów od 05 marca 2015 r. powyżej 3 lat posiadania rachunku do 3 lat posiadania rachunku WIBOR 12M + marża banku 7,47 p.p. WIBOR 12M + marża banku 7,97 p.p. Kredyt mieszkaniowy dla nowo zawieranych umów od dnia r. WIBOR 6M + marża banku od 3,0 p.p. WIBOR 6M + marża banku od 4,5 p.p. Kredyt mieszkaniowy dla nowo zawieranych umów od dnia r. dla Klientów posiadających ROR z wpływami miesięcznymi min ,00 zł. WIBOR 6M + marża banku od 1,5 p.p. WIBOR 6M + marża banku od 2,0 p.p. Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych dla nowo zawieranych umów od dnia r. WIBOR 6M + marża banku od 3,0 p.p. WIBOR 6M + marża banku od 4,5 p.p. Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych dla nowo zawieranych umów od dnia r. dla Klientów posiadających ROR z wpływami miesięcznymi min ,00 zł. WIBOR 6M + marża banku od 1,5 p.p. WIBOR 6M + marża banku od 2,0 p.p. Kredyt konsolidacyjny dla nowo zawieranych umów od r. do 10 lat od 10 do 20 lat od 20 do 30 lat WIBOR 6M + marża banku od 4,5 p.p. WIBOR 6M + marża banku od 5,0 p.p WIBOR 6M + marża banku od 5,5 p.p.

2 Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipoteką dla nowo zawieranych umów od dnia r. Pożyczka hipoteczna dla nowo zawieranych umów od dnia r. oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M + marża banku od 4,0 p.p. Kredyt preferencyjny studencki Kredyt termomodernizacyjny Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych Kredyt na inwestycje energooszczędne dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody Linia nr 1 Kredyt na inwestycje energooszczędne dotyczące docieplania budynków Linia nr 2 Kredyt na inwestycje dotyczące budowy płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę Linia nr 3 Kredyt na inwestycje dotyczące zagospodarowania odpadów Linia nr 4 Kredyt na inwestycje dotyczące budowy małych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej Linia nr 5 Kredyt na inwestycje dotyczące upraw roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy oraz inwestycje związane z produkcją biomasy Linia nr 6 Kredyt na inwestycje związane z konserwacją parków w zespołach pałacowoparkowych i dworsko-parkowych Linia nr 7 Kredyt na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii Linia nr 8 Kredyt na inwestycje dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest Linia nr 9 1,20 stopy redyskonta weksli NBP WIBOR 3M + marża banku od 3 p.p. do 5 p.p. 9,88%

3 Kredyt na inwestycje dotyczące poważnych awarii i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zmniejszające uciążliwość transportu Linia nr 10 Kredyt na inwestycje dotyczące energooszczędnego oświetlenia Linia nr 11 Karty kredytowe MasterCard Standard, Visa Classic okres kredytowania do 48 miesięcy dla kart wydanych od dnia 05 marca 2015 r. Kredyt zrestrukturyzowany Kredyt przeterminowany o zmiennej stopie procentowej WIBOR 12M (średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym poprzedniego roku) + marża banku 7,97 p.p. w/g indywidualnej stopy procentowej czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP obowiązuje od dnia r.

4 Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych Pożyczka hipoteczna oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej dla pożyczek udzielanych od dnia 17 czerwca 2011 r. dla pożyczek do 3 lat dla pożyczek powyżej 3 lat WIBOR 6M + marża banku od 3,0 p.p. WIBOR 6M + marża banku od 4,0 p.p. Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt w rachunku bieżącym dla rolników AGROKREDYT Podręczny kredyt obrotowy w rachunku bieżącym Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym dla nowo zawieranych umów od dnia r. Kredyt rewolwingowy dla kredytu krótkoterminowego dla kredytu średnioterminowego WIBOR 3M + marża banku 3,5 p.p. WIBOR 3M + marża banku 3,5 p.p. Kredyt płatniczy 10,00% Kredyt inwestycyjny dla nowo zawieranych umów od r. Kredyt inwestycyjny dla kredytów z poręczeniem BGK Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych Kredyt unijny SGB do 12 m-cy od 12 do 36 m-cy powyżej 36 m-cy Kredyt technologiczny Kredyt termomodernizacyjny WIBOR 3M + marża banku od 2,0 p.p. WIBOR 3M + marża banku od 2,5 p.p. WIBOR 3M + marża banku od 3,0 p.p. WIBOR 3M + marża banku od 3,5 p.p. WIBOR 3M + marża banku od 4,5 p.p. od 9,0% WIBOR 3M + marża banku od 3,0 p.p. do 5,0 p.p. Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych WIBOR 3M + marża banku od 3,5 p.p. Kredyt udzielany wspólnotom mieszkaniowych WIBOR 3M + marża banku od 2,0 p.p. Kredyt obrotowy DOBRY PLON dla kredytów udzielanych od dnia r. do 1 roku powyżej 1 roku do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat WIBOR 3M + marża banku 4,0 p.p. WIBOR 3M + marża banku 4,5 p.p. WIBOR 3M + marża banku 5,0 p.p. Kredyt obrotowy MOJE STADO dla kredytów udzielanych od dnia r. Kredyt z częściową spłatą kapitału CSK, dla kredytów udzielanych od dnia r. WIBOR 3M + marża banku od 5,0 p.p. WIBOR 3M + marża banku od 4,5 p.p.

5 Kredyt z dopłatami ARiMR, WIBOR 3M + marża banku nie więcej niż 2,5 p.p. dla kredytów udzielanych od dnia r. Kredyt inwestycyjny: RR, Z, PR w wysokości 0,67 oprocentowania WIBOR 3M plus marża banku, jednak nie mniej niż 3%, w przypadku gdy Kredytobiorca obliczone zgodnie z tym sposobem wynosi poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania Agencja w pozostałej części Kredyt inwestycyjny: K01 w wysokości 0,67 oprocentowania WIBOR 3M plus marża banku, jednak nie mniej niż 3%, w przypadku gdy Kredytobiorca obliczone zgodnie z tym sposobem wynosi poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania Agencja w pozostałej części Kredyt obrotowy: K02 Kredytobiorca w wysokości 0,5 oprocentowania WIBOR 3M plus marża banku, jednak nie mniej niż 1,5% ubezpieczeni Kredytobiorca stanowi różnicę pomiędzy wysokością należnego bankowi oprocentowania i wysokością połowy nieubezpieczeni oprocentowania płaconego przez ARiMR Agencja w pozostałej części Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie agroturystyki Plafon A 1,20 stopy redyskonta weksli NBP (nie mniej niż 4%) Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie agroturystyki Plafon B 1,60 stopy redyskonta weksli NBP (nie mniej niż 4%) Budowa, modernizacja i remont dróg publicznych 2,06 stopy redyskonta weksli NBP (nie mniej niż 6%) Zbiorowe zaopatrzenie wsi w wodę 2,06 stopy redyskonta weksli NBP (nie mniej niż 6%) Oświata wiejska 2,06 stopy redyskonta weksli NBP (nie mniej niż 6%) Wiarygodny Partner 2,36 stopy redyskonta weksli NBP (nie mniej niż st. referencyjna UE) Kredyt inwestycyjny udzielany firmom leasingowym do 12 m-cy WIBOR 1M + marża banku 2,0 p.p od 12 do 36 m-cy WIBOR 1M + marża banku 2,5 p.p. powyżej 36 m-cy WIBOR 1M + marża banku 3,0 p.p. Nabywanie (wykup) wierzytelności krajowych przysługujących do Jednostek Samorządu Terytorialnego dla terminu płatności do 45 dni WIBOR 1M + negocjowana marża banku dla terminu płatności od 45 dni WIBOR średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek Kredyt na inwestycje energooszczędne dotyczące centralnego ogrzewania ciepłej wody Linia nr 1 w województwa i Kredyt na inwestycje energooszczędne dotyczące docieplania budynków Linia nr 2 w województwa Kredyt na inwestycje dotyczące budowy płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę Linia nr 3 w województwa

6 Kredyt na inwestycje dotyczące zagospodarowania odpadów Linia nr 4 w województwa Kredyt na inwestycje dotyczące budowy małych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej Linia nr 5 w województwa Kredyt na inwestycje dotyczące upraw roślin wykorzystywanych do produkcji biomasy oraz inwestycje związane z produkcją biomasy Linia nr 6 w województwa Kredyt na inwestycje związane z konserwacją parków w zespołach pałacowoparkowych i dworsko-parkowych Linia nr 7 w województwa Kredyt na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii Linia nr 8 w województwa Kredyt na inwestycje dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest Linia nr 9 w województwa Kredyt na inwestycje dotyczące poważnych awarii i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zmniejszające uciążliwość transportu Linia nr 10 w województwa Kredyt na inwestycje dotyczące energooszczędnego oświetlenia Linia nr 11 rejestracji (dla pożyczek udzielanych do dnia r.) rejestracji (dla pożyczek udzielanych do dnia r.) (wyłącznie w rachunku kredytowym) rejestracji (dla pożyczek udzielanych do dnia r.) rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia r.) rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia r.) (wyłącznie w rachunku kredytowym) 4,91% + marża banku min. 4,0 p.p. 4,91% + marża banku min. 4,0 p.p. 4,91% + marża banku min. 1,0 p.p. 4,80% + marża banku min. 4,0 p.p. 4,80% + marża banku min. 4,0 p.p.

7 rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia r.) rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia r.) rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia r.) ( wyłącznie w rachunku kredytowym ) rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia r.) rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia r.) rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia r.) ( wyłącznie w rachunku kredytowym ) rejestracji (dla pożyczek udzielanych od r.) rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia r.) rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia r.) ( wyłącznie w rachunku kredytowym ) rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia r.) rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia r.) rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia r.) ( wyłącznie w rachunku kredytowym ) rejestracji (dla pożyczek udzielanych od dnia r.) Kredyt zrestrukturyzowany 4,80% + marża banku min. 1,0 p.p. 3,90% + marża banku min. 4,0 p.p. 3,90% + marża banku min. 4,0 p.p. 3,90% + marża banku min. 1,0 p.p. 3,18% + marża banku min. 4,0 p.p. 3,18% + marża banku min. 4,0 p.p. 3,18% + marża banku min. 1,0 p.p. 2,75% + marża banku min. 4,0 p.p. 2,75% + marża banku min. 4,0 p.p. 2,75% + marża banku min. 1,0 p.p. 2,16% + marża banku min. 4,0 p.p. 2,16% + marża banku min. 4,0 p.p. 2,16% + marża banku min. 1,0 p.p. w/g indywidualnej stopy procentowej Karta kredytowa MasterCard Business Okres kredytowania do 48 miesięcy 10,00% Kredyt przeterminowany o zmiennej stopie procentowej czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP obowiązuje od dnia r.

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 68/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 18 marca 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 09.10.2014 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 9 października 2014 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Tekst jednolity na dzień 22.10.2014 r. Goleniów, październik 2014 r. Oprocentowanie kredytów na działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r.

dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. 1. Zestawienie oprocentowania ów i pożyczek znajdujących się w ofercie Banku: L.p. rodzaj produktu owego 1. w rachunku bieżącym nazwa właściwa produktu owego 1 w rachunku bieżącym szczegóły dla wniosków

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI. * oprocentowanie na dzień 11.06.2015r.

KLIENCI INDYWIDUALNI. * oprocentowanie na dzień 11.06.2015r. * oprocentowanie na dzień 11.06.2015r. KLIENCI INDYWIDUALNI Aktualne oprocentowanie kredytów nie może przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP (odsetek maksymalnych), wynoszących

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 48/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 16.04.2015r. Obowiązuje od dnia 20.04.2015r. Tabela oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku

Bank Spółdzielczy w Olecku CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj rachunku 1. POL-Konto 0,02 stopy referencyjnej NBP 2. POL-Konto START 0,02 stopy referencyjnej NBP

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach Nr 40 /2015 z dnia 29.05.2015r. Tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo