TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 93/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2011

2 Część I Klienci indywidualni A. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW WEDŁUG AKTUALNEJ OFERTY BANKU od dnia 02 stycznia 2012 roku KREDYTY GOTÓWKOWE TAB. 1 Kredyty konsumenckie stałe 1) zmienne 1. Kredyt odnawialny / Debet w POL-KONTO - 12,90% 2. Kredyt odnawialny / Debet w POL-KONTO SENIOR - 9,50% 3. Kredyt Wygodny - 8,50% 4. Kredyt Jubileuszowy - 9,50% 1) stałe obowiązuje do 12 miesięcy. KREDYTY HIPOTECZNE TAB. 2 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom Kwota kredytu stanowi: do 30% wartości nieruchomości będącej 31% do 50% wartości nieruchomości będącej 51% do 80% wartości nieruchomości będącej 81% do 100% wartości nieruchomości będącej Do 100 tys. zł Powyżej 100 tys. zł WIBOR 3 M + marża 1,69 WIBOR 3M + marża 0,99 WIBOR 3 M + marża 1,79 WIBOR 3M + marża 1,29 WIBOR 3 M + marża 1,89 WIBOR 3M + marża 1,39 WIBOR 3 M +marża 2,09 WIBOR3M + marża 1,99 TAB. 3 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny Kwota kredytu stanowi: do 50% wartości nieruchomości będącej powyżej 50% wartości nieruchomości będącej Do 100 tys. zł Powyżej 100 tys. zł WIBOR 3M + marża 2,85 WIBOR 3M + marża 2,60 WIBOR 3M + marża 3,35 WIBOR 3M + marża 3,10 TAB. 4 Kredyt Konsolidacyjny Kwota kredytu stanowi: do 50% udziału wartości kredytów na cele mieszkaniowe w ogólnej wartości kredytów konsolidowanych powyżej 50% udziału wartości kredytów na cele mieszkaniowe w ogólnej wartości kredytów konsolidowanych WIBOR 3M + marża 4,50 WIBOR 3M + marża 3,50 WIBOR 3 M średnia stawka WIBOR 3 M z ostatniego kwartału kalendarzowego obowiązująca w bieżącym kwartale kalendarzowym. KREDYTY POZOSTAŁE TAB. 5 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych WIBOR 3M + marża 3,00 TAB. 6 Kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną oprocentowanie WIBOR 1M + marża 2,00 2

3 B. kredytów do czasu ich całkowitej spłaty (obowiązuje od dnia 02 stycznia 2012 roku): TAB. 7 Kredyty na budownictwo mieszkaniowe udzielone do roku: 7,50 % powyżej 50% udziału środków własnych wg zmiennej stopy procentowej 8,00 % od 20% udziału środków własnych wg zmiennej stopy procentowej 7,50 % 15% minimalny udział środków własnych TAB. 8 Kredyty mieszkaniowe udzielone od roku do roku: - przy udziale 0% środków własnych: od Skarbu Państwa WIBOR 3M + marża 0,8 - przy udziale 10% środków własnych WIBOR 3M + marża 0,8 - przy udziale 15% środków własnych WIBOR 3M + marża 0,7 - przy udziale 20% środków własnych WIBOR 3M + marża 0,6 TAB. 9 Kredyty mieszkaniowe udzielone od roku do roku: 1 Kredyt mieszkaniowy, gdy kwota kredytu stanowi: Do 100 tys. zł. Powyżej 100 tys. zł. 1a Do 30% wartości nieruchomości będącej WIBOR 3M + marża 0,70 WIBOR 3M + marża 0,60 1b 31% do 50% wartości nieruchomości będącej WIBOR 3M + marża 0,95 WIBOR 3M + marża 0,90 1c 51% do 80% wartości nieruchomości będącej WIBOR 3M + marża 1,25 WIBOR 3M + marża 1,10 1d 80% do 100% wartości nieruchomości będącej WIBOR 3M + marża 1,30 WIBOR 3M + marża 1,20 TAB. 10 KREDYTY MIESZKANIOWE udzielone od roku do roku: Kredyty mieszkaniowe, gdy udział środków własnych 1 stanowi: 1 (wymagane minimum 20% środków własnych) 1. do 40% (włącznie) realizowanej inwestycji WIBOR 6M + marża 1,30 2. powyżej 40% realizowanej inwestycji WIBOR 6M + marża 0,90 oparte o średnią stawkę WIBOR 6M (miesięczny) w ostatnim kwartale kalendarzowym ( TABW6K ) 2 do 150 tys. zł. powyżej 150 tys. zł. WIBOR 6M + marża 1,10 WIBOR 6M + marża 0,80 2 oprocentowanie kredytów mieszkaniowych obowiązuje przez cały kwartał kalendarzowy następujący po kwartale kalendarzowym, z którego wyliczona została średnia stawka WIBOR 6M TAB. 11 KREDYTY MIESZKANIOWE udzielone od roku do roku: Kredyty mieszkaniowe, gdy udział środków własnych 1 stanowi: 1 (wymagane minimum 20% środków własnych) 1. do 40% (włącznie) realizowanej inwestycji WIBOR 6M + marża 2,00 2. powyżej 40% realizowanej inwestycji WIBOR 6M + marża 1,90 oparte o średnią stawkę WIBOR 6M (miesięczny) w ostatnim kwartale kalendarzowym ( TABW6K ) 2 do 150 tys. zł. powyżej 150 tys. zł. WIBOR 6M + marża 1,80 WIBOR 6M + marża 1,60 2 oprocentowanie kredytów mieszkaniowych obowiązuje przez cały kwartał kalendarzowy następujący po kwartale kalendarzowym, z którego wyliczona została średnia stawka WIBOR 6M 3

4 TAB. 12 KREDYTY MIESZKANIOWE udzielane od roku do roku: Kredyty mieszkaniowe, gdy udział środków własnych 1 stanowi: ustalane przez Zarząd BS 1 (wymagane minimum 20% środków do 150 tys. zł. powyżej 150 tys. zł. własnych) 1. do 40% (włącznie) realizowanej inwestycji 7,50% 7,20% 2. powyżej 40% realizowanej inwestycji 7,10% 7,00% TAB. 13 Kredyty konsumpcyjne: 7,50 % Kredyt wiosenny (udzielone do roku) 8,50 % Kredyt na lato (udzielone do roku) 8,50 % Kredyt świąteczno-karnawałowy (udzielone do roku) 8,50 % Kredyt wakacyjny (udzielone do roku) 9,50 % Złoty kredyt (udzielone do roku) 9,90 % Szybka Gotówka 13,50 % do 12 miesięcy 13,50 % powyżej 12 miesięcy 8,50 % Kredyt udziałowy 9,99 % Bezpieczny kredyt 8,99 % Extra kredyt 9,50 % Kredyt na dowód 8,50 % Kredyt dla Seniora 6,66 % Kredyt na szóstkę TAB. 14 Kredyty na zakup środków transportu: 8,00 % do 1 roku 9,50 % powyżej 1 roku do 3 lat 9,90 % powyżej 3 lat 5 lat 4

5 Część II Klienci instytucjonalni A. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW WEDŁUG AKTUALNEJ OFERTY BANKU od dnia 02 stycznia 2012 roku TAB. 1 Kredyty obrotowe 1. Kredyt w rachunku bieżącym: oprocentowanie PLN 1.1. Rolników 9,99% 1.2. AGRO-KREDYT (rolników) 8,50% lub WIBOR 1 M + marża 4, Działalność gospodarcza 8,50% lub WIBOR 1 M + marża 4, JST 7,90% lub WIBOR 1 M + marża 4,0 2. Kredyt obrotowy UNIJNY (rolników) 8,50% 3. Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (rolników) 7,70% 4. Kredyt AGRO-EXPRES (rolników) 7,99% 5. Kredyt płatniczy 9,90% 6. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym (działalność gospodarcza) 8,50% lub WIBOR 1 M + marża 4,5 7. Kredyt BIZNES-EXPRES (działalność gospodarcza) 7,99% 8 Kredyt na dobry początek 8,50% 9. Pożyczka 8,50% 10. Kredyt obrotowy dla JST 8,00% lub WIBOR 1 M + marża 4,0 11. Kredyt płatniczy dla JST 8,50% lub WIBOR 1 M + marża 4,5 TAB. 2 Kredyty inwestycyjne PLN 1. Kredyty inwestycyjne (z wyłączeniem JST): 1.1. z okresem spłaty do 1 roku 8,50% lub WIBOR 1 M + marża 4, z okresem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat 8,60% lub WIBOR 1 M + marża 4, z okresem spłaty powyżej 3 lat do 5 lat 8,80% lub WIBOR 1 M + marża 4, z okresem spłaty powyżej 5 lat 9,00% lub WIBOR 1 M + marża 5,00 2. Kredytowa linia hipoteczna 2.1 z okresem spłaty do 5 lat 8,00% 2.2 z okresem spłaty powyżej 5 lat 8,90% 3. Kredyt AGRO-INWESTYCJA (rolników) 8,50% lub WIBOR 1 M + 4,50 4. Kredyt inwestycyjny-komercyjny na zakup gruntów rolnych (rolników) WIBOR 3 M + marża 2,00 5. Kredyty pomostowe 5.1. z okresem spłaty do 1 roku 8,00% lub WIBOR 1 M + marża 4, z okresem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat 8,50% lub WIBOR 1 M + marża 4, z okresem spłaty powyżej 3 lat do 10 lat 9,00% lub WIBOR 1 M + marża 5,00 6. Kredyt Wspólny Remont WIBOR 1M + marża od 3,50 7. Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną WIBOR 1M + marża od 2,00 8. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych WIBOR 3M + marża 3,00 9. Kredyty inwestycyjne dla JST 8,50% lub WIBOR 1 M + marża 4,50 5

6 TAB. 3 Kredyty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 1. Kredyt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki: 1.1 w Plafonie A 1,20 stopy redyskonta weksli NBP 1) 1.2 w Plafonie B 1,68 stopy redyskonta weksli NBP 1) 2. Kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę 1,36 stopy redyskonta weksli NBP 1) 3. Kredyt przeznaczony na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich w ramach linii kredytowej WIARYGODNY PARTNER 1,68 stopy redyskonta weksli NBP 2) 4. Kredyt inwestycyjny w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych gminnych i powiatowych na terenach wiejskich 1,36 stopy redyskonta weksli NBP 1) 5. Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji w zakresie wiejsko gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych 1,36 stopy redyskonta weksli NBP 1) 1) Nie mniej niż 4 % w stosunku rocznym 2) Nie mniej niż stopa referencyjna okresowo ustalana przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów, publikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. TAB. 4 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR oprocentowanie 1. Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania: 1.1 inwestycyjne: Linia: nip 0,5 x 1,6 stopy redyskonta weksli NBP (min. 2%) Linia: nkz, nmr, nor, ngp ngr, nnt, nbr10, nbr13, nbr14, nbr15 0,25 x 1,6 stopy redyskonta weksli NBP (min. 2%) 1.2 klęskowe z linii nkl-01, nkl-02 0,1% 1) 1) wyższe w przypadku braku ubezpieczenia majątku. 6

7 B. kredytów do czasu ich całkowitej spłaty (obowiązujące od dnia 02 stycznia 2011 roku): TAB. 1 KREDYTY DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH 1. Kredyty na cele rolnicze, obrotowe i inwestycyjne: 13,50% powyżej 12 miesięcy WIBOR 1 miesięczny + 1,5 p.p kredyty pomostowe 2. Kredyty rolnicze na cele obrotowe i inwestycyjne: 12,50% według zmiennej stopy procentowej 3. Kredyty inwestycyjne rolnicze udzielane od roku: - 12 miesięcy do 3 lat 9,60% - od 3 lat do 5 lat 10,49% 4. Kredyty inwestycyjne udzielane od roku do 23 grudnia 2011roku: - do 12 miesięcy 7,50% - 12 miesięcy do 3 lat 8,90% - od 3 lat do 5 lat 8,90% - powyżej 5 lat 9,40% 5. Kredyty udzielone od roku: WIBOR 1 M + 2 Kredyty pomostowe 5. AGRO-KREDYT w rachunku bieżącym WIBOR 1M + marża 3,5 (udzielone do roku) 6. AGRO-KREDYT w rachunku bieżącym WIBOR 1M + marża 4,0 (udzielone od roku do roku) 7. Kredyt AGRO-INWESTYCJA WIBOR 1M + marża 3,0 (udzielone do roku) 8. Kredyt AGRO-INWESTYCJA WIBOR 1M + marża 4,0 (udzielone od roku do roku) 9. Kredyty pomostowe: - krótkoterminowe do 12 miesięcy WIBOR 1M + marża 2,0 - średnioterminowe od 1 roku do 3 lat WIBOR 1M + marża 2,5 - długoterminowe powyżej 3-10 lat WIBOR 1M + marża 2,5 TAB. 2 KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1. Kredyty na finansowanie działalności gospodarczej: 11,80 % - kredyt w rachunku bieżącym 13,20 % - kredyty inwestycyjne do 5 lat wg zmiennej stopy procentowej 2. Kredyt w rachunku bieżącym WIBOR 1M + marża 3,5 3. Kredyt płatniczy WIBOR 1M + marża 3,9 4. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym WIBOR 1M + marża 3,6 (udzielone do roku) 5. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym WIBOR 1M + marża 4,0 (udzielone od roku do roku) 6. Kredyt inwestycyjny do 12 miesięcy WIBOR 1M + marża 3,0 od 12 miesięcy do 36 miesięcy WIBOR 1M + marża 3,5 powyżej 36 miesięcy do 5 lat WIBOR 1M + marża 3,9 powyżej 5 lat WIBOR 1M + marża 4,0 7. Kredyty pomostowe: - krótkoterminowe do 12 miesięcy WIBOR 1M + marża 2,0 - średnioterminowe od 1 roku do 3 lat WIBOR 1M + marża 2,5 - długoterminowe powyżej 3-10 lat WIBOR 1M + marża 2,5 7

8 TAB. 3 KREDYTY DLA JST (GMINA, MIASTO, POWIAT) 1. kredyty w rachunku bieżącym WIBOR 1 M + 3,0 pp 2. kredyty w rachunku kredytowym: - obrotowe WIBOR 1M + 3,0 - inwestycyjne WIBOR 1M + 2,5 - płatniczy WIBOR 1M + 3,0 3. Kredyty pomostowe: - krótkoterminowe do 12 miesięcy WIBOR 1M + marża 2,0 - średnioterminowe od 1 roku do 3 lat WIBOR 1M + marża 2,5 - długoterminowe powyżej 3-10 lat WIBOR 1M + marża 2,5 CZĘŚĆ III. INNE TAB. 1 Zadłużenie przeterminowane oprocentowanie PLN Zadłużenie przeterminowane 4-krotność stopy lombardowej NBP 8

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Warszawa, listopad 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach Nr 40 /2015 z dnia 29.05.2015r. Tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 68/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 18 marca 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 49./2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 09 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 09 lipca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE Załącznik do Uchwały nr 118/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r. I. PROUKTY W OFERCIE TBEL OPROCENTOWNI KREYTÓW L KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH BNKU SPÓŁZIELCZEGO W LUBWIE TB

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/13/606/2013 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 19.03.2013 (obowiązuje od 22.03.2013 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r.

dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. dla wniosków złożonych od dnia 23 marca 2015r. 1. Zestawienie oprocentowania ów i pożyczek znajdujących się w ofercie Banku: L.p. rodzaj produktu owego 1. w rachunku bieżącym nazwa właściwa produktu owego 1 w rachunku bieżącym szczegóły dla wniosków

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI RACHUNKI TAB. 1 Rachunki w złotych 1. Rachunki bieżące 1.1 Rachunek bieżący i pomocniczy 0,08% 1.2 Rachunki prowadzone w ramach pakietów NBS BIZNES, NBSBIZNES PLUS 0,08%

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 61/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 19.06.2015r. obowiązuje od dnia 01-07-2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku

Bank Spółdzielczy w Olecku CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj rachunku 1. POL-Konto 0,02 stopy referencyjnej NBP 2. POL-Konto START 0,02 stopy referencyjnej NBP

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

I. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielanych osobom fizycznym

I. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielanych osobom fizycznym I. kredytów złotowych udzielanych osobom fizycznym Tabela 1. Kredyty konsumpcyjne gotówkowe stałe 1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR - 14,75 % 2. Debet dopuszczalny w ROR - 18,00 % 3. Kredyt konsumpcyjny

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 30/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 05.03.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 48/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 16.04.2015r. Obowiązuje od dnia 20.04.2015r. Tabela oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 20.06.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo