Bank Spółdzielczy w Olecku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Olecku"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj rachunku 1. POL-Konto 0,02 stopy referencyjnej NBP 2. POL-Konto START 0,02 stopy referencyjnej NBP 3. Rachunek dla PKZP oraz dla osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców TAB. 2 Rachunki płatne na każde żądanie 0,02 stopy referencyjnej NBP Lp. Rodzaj rachunku 1. Rachunek SKO 0,02 stopy referencyjnej NBP 2. Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową 0,02 stopy referencyjnej NBP OSZCZĘDNOŚCI TAB. 3 Lokata Kusząca Lp. Rodzaj lokaty 1.000,00 zł 1. 1-miesięczna 0,50% 0,50% 0,50% 2. 2-miesięczna 0,60% 0,60% 0,60% 3. 3-miesięczna 0,70% 0,70% 0,70% 4. 6-miesięczna 0,80% 0,85% 0,90% miesięczna 0,80% 0,85% 0,90% TAB. 4 Rachunki oszczędnościowe Lp. Rodzaj rachunku ,99 zł ,99 zł ,99 zł powyżej zł 1. Rachunek oszczędnościowy PROFIT 0,20 % 0,30% 0,40 % 0,45% KREDYTY GOTÓWKOWE TAB. 5 Kredyty konsumenckie 1. Kredyt odnawialny w Rachunku oszczędnościowo ,00% rozliczeniowym POL-Konto 2. Kredyt odnawialny w Rachunku oszczędnościowo ,00% rozliczeniowym POL-Konto START 3. Kredyt gotówkowy dla Klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wraz z kartą lub bieżący wraz z kartą w BS w Olecku 3.1 do 5 lat - 10,00% 3.2 powyżej 5 lat - 10,00% 2

2 4. Bezpieczna gotówka do 60 m-cy dla Klientów posiadających rachunek oszczędnościoworozliczeniowy 10,00% wraz z kartą lub bieżący wraz z kartą w BS w Olecku 5. Lekka gotówka do 60 m-cy dla Klientów posiadających rachunek oszczędnościoworozliczeniowy 9,90% wraz z kartą lub bieżący wraz z kartą w BS w Olecku 6. Kredyt gotówkowy dla Klientów nie posiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub bieżącego w BS w Olecku 6.1 do 5 lat - 10,00% 6.2 powyżej 5 lat - 10,00% 7. Bezpieczna gotówka do 60 m-cy dla Klientów nie posiadających rachunku oszczędnościoworozliczeniowego lub bieżącego w BS w Olecku 8. Lekka gotówka do 60 m-cy dla Klientów nie posiadających rachunku oszczędnościoworozliczeniowego lub bieżącego w BS w Olecku - 10,00% 9,90% KREDYTY KONSOLIDACYJNE TAB. 6 Kredyty konsolidacyjne 1.1 Kredyt konsolidacyjny - zabezpieczony hipotecznie (umowy zawarte od dnia 18 września 2012 roku) 7,00 p.p. 1.2 Kredyt konsolidacyjny niezabezpieczony hipotecznie 10,00% 1.3 Kredyt konsolidacyjny - zabezpieczony hipotecznie (umowy zawarte do dnia 17 września 2012 roku) 8,90% W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. do czasu otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem hipoteki, podwyższa się o 0,50 p.p. KREDYTY HIPOTECZNE TAB. 7 Kredyty mieszkaniowe 1. Kredyt mieszkaniowy dla Klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wraz z kartą lub bieżący wraz z kartą w BS w Olecku 1.1 Kwota kredytu przekracza 80 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem 1.2 Kwota kredytu nie przekracza 80 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem Kredyt mieszkaniowy dla Klientów nie posiadających rachunku 2. oszczędnościowo-rozliczeniowego lub bieżącego w BS w Olecku Kwota kredytu przekracza 80 % wartości nieruchomości będącej 2.1 zabezpieczeniem Kwota kredytu nie przekracza 80 % wartości nieruchomości będącej 2.2 zabezpieczeniem 1,50 pp 3,00 pp 2,50 pp W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. do czasu otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem hipoteki, podwyższa się marżę o 0,50 p.p. 3

3 TAB. 8 Kredyty hipoteczne 1. Kredyt hipoteczny dla Klientów posiadających rachunek oszczędnościoworozliczeniowy wraz z kartą lub bieżący wraz z kartą w BS Olecko 1.1 do 15 lat 5,00 pp 2. Kredyt hipoteczny dla Klientów nie posiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub bieżącego w BS Olecko 2.1 do 15 lat 6,00 pp W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. do czasu otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem hipoteki, podwyższa się marżę o 0,50 p.p. Produkty i usługi wycofane z oferty Banku TAB. 9 Lokaty terminowe Lp. Rodzaj lokaty 200,00 zł 1. 1-miesięczna 0,01% 0,01% 0,01% 2. 2-miesięczna 0,01% 0,01% 0,01% 3. 3-miesięczna 0,01% 0,01% 0,01% 4. 6-miesięczna 0,01% 0,01% 0,01% miesięczna 0,01% 0,01% 0,01% miesięczna 0,01% 0,01% 0,01% miesięczna 0,01% 0,01% 0,01% TAB. 10 Książeczki mieszkaniowe Lp. Rodzaj rachunku 1. Książeczka mieszkaniowa 0,50% TAB. 11 Kredyty konsumenckie 1. Kredyt sezonowy dla Klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wraz z kartą lub bieżący wraz z kartą w BS w Olecku 1.1 do 3 m-cy 5,00% powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 6,00% powyżej 6 m-cy do 12 m-cy 7,00% - 2. Kredyt sezonowy dla Klientów nie posiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub bieżącego w BS w Olecku 2.1 do 3 m-cy 6,00% powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 7,00% powyżej 6 m-cy do 12 m-cy 8,00% - 4

4 CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI RACHUNKI TAB. 1 Rachunki w złotych Lp. Rodzaj rachunku 1. Rachunki bieżące 1.1 Rachunek bieżący i pomocniczy 0,02 stopy referencyjnej NBP LOKATY TAB. 2 Lokata Kusząca Lp. Rodzaj lokaty 1.000,00 zł 1. 1-miesięczna 0,50% 0,50% 0,50% 2. 2-miesięczna 0,60% 0,60% 0,60% 3. 3-miesięczna 0,70% 0,70% 0,70% 4. 6-miesięczna 0,80% 0,85% 0,90% miesięczna 0,80% 0,85% 0,90% KREDYTY KREDYTY DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ TAB. 3 Kredyty obrotowe 1. Kredyt w rachunku bieżącym - odnawialny 10,00% 2. Kredyt obrotowy do dnia r. 2.1 do 12 m-cy WIBOR 1M + marża 9,00 pp** 2.2 powyżej 1 roku do 2 lat WIBOR 1M + marża 9,48 pp** 3. Kredyt obrotowy od dnia r. 3.1 do 12 m-cy 8,00% 3.2 powyżej 1 roku do 3 lat 9,00% TAB. 4 Kredyty inwestycyjne 1. Kredyt inwestycyjny 1.1 kredyt inwestycyjny WIBOR 1M + marża 4,00 pp 5

5 TAB. 5 Kredyty hipoteczne 1. Kredyt hipoteczny 1.1 kredyt hipoteczny 5,00 pp TAB Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR umowy zawarte do 17 września 2012r. 1. Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania 1.1 inwestycyjne Linia: nip 0,5x1,6 stopy redyskonta weksli NBP (min. 2%) Linia: nkz, nmr, ngp, ngr, nnt, nbr10, nbr13, nbr14, nbr15 0,25x1,6 stopy redyskonta weksli NBP (min. 2%) 1.2 klęskowe z linii nkl-01, nkl-02 0,1% 1) 1) Oprocentowanie wyższe w przypadku braku ubezpieczenia majątku. TAB Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR umowy zawierane od 18 września 2012r. 1. Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania 1.1 Linia: nip, nkz, nmr, ngp, ngr, nnt, nbr10, nbr13, nbr14, nbr15 0,4 należnego bankowi oprocentowania (tj. 1,5 stopy redyskonta weksli NBP - min. 3%) KREDYTY DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ TAB. 7 Kredyty obrotowe 1. Kredyt w rachunku bieżącym - odnawialny 10,00% 2. Kredyt obrotowy do dnia r. 2.1 do 12 m-cy WIBOR 1M + marża 9,00 pp** 2.2 powyżej 1 roku do 2 lat WIBOR 1M + marża 9,48 pp** 3. Kredyt obrotowy od dnia r. 3.1 do 12 m-cy 8,00% 3.2 powyżej 1 roku do 3 lat 9,00% TAB. 8 Kredyty inwestycyjne 1. Kredyt inwestycyjny 1.1 kredyt inwestycyjny WIBOR 1M + marża 4,00 pp 6

6 TAB. 9 Kredyty hipoteczne 1. Kredyt hipoteczny 1.1 kredyt hipoteczny 5,00 pp KREDYTY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH TAB. 10 Kredyty inwestycyjne 1. Kredyt Wspólny Remont 1.1 kredyt Wspólny Remont WIBOR 1M + marża 4,00 pp KREDYTY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TAB. 11 Kredyty obrotowe 1. Kredyt w rachunku bieżącym - odnawialny według procedury zamówienia lub WIBOR 1M + marża 2. Kredyt obrotowy według procedury zamówienia lub WIBOR 1M + marża TAB. 12 Kredyty inwestycyjne 1. Kredyt inwestycyjny według procedury zamówienia lub WIBOR 1M + marża 7

7 Produkty i usługi wycofane z oferty Banku TAB. 13 Lokaty terminowe Lp. Rodzaj lokaty 200,00 zł 1. 3-dniowa - - 0,01% 2. 7-dniowa - - 0,01% dniowa - - 0,01% dniowa - - 0,01% dniowa - - 0,01% 6. 1-miesięczna 0,01% 0,01% 0,01% 7. 2-miesięczna 0,01% 0,01% 0,01% 8. 3-miesięczna 0,01% 0,01% 0,01% 9. 6-miesięczna 0,01% 0,01% 0,01% miesięczna 0,01% 0,01% 0,01% miesięczna 0,01% 0,01% 0,01% miesięczna 0,01% 0,01% 0,01% TAB. 14 Kredyty obrotowe 1.1 Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 10,00% CZĘŚĆ C. INNE TAB. 1 Zadłużenie przeterminowane Zadłużenie przeterminowane 4-krotność stopy lombardowej NBP ** Wysokość oprocentowania nie może przekroczyć wartości odsetek maksymalnych, które zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny wynoszą czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Jeżeli wysokość oprocentowania kredytu obliczona zgodnie z postanowieniami umowy danego produktu przekroczyłaby wysokość odsetek maksymalnych, kredytu jest równe wysokości odsetek maksymalnych. 8

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/01/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.01.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/03/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 04.03.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE Załącznik do Uchwały nr 118/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r. I. PROUKTY W OFERCIE TBEL OPROCENTOWNI KREYTÓW L KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH BNKU SPÓŁZIELCZEGO W LUBWIE TB

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian uchwałami zarządu nr 80/2013 z dnia 04 września 2013 roku 86/2013

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 09.10.2014 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 9 października 2014 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 69/2014/2 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10-06-2014r. obowiązuje od dnia 11.06.2014 r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) , Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 1 czerwca 2010 pod numerem 6421, NIP: 676-007- 83-01, kapitał zakładowy 1 206 175 300 zł, w całości wpłacony.

Bardziej szczegółowo