KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1)2)5)10)21)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1)2)5)10)21)"

Transkrypt

1 Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek złotowych dla klientów Załącznik do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie nr 172/2016 z dnia r. Obowiązuje od dnia r. Lp. Pozycja Rodzaj oprocentowania Obowiązująca stawka Uwagi KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1)2)5)10)21) Rozdz. I Kredyty/pożyczki na działalność gospodarczą Kredyt w rachunku bieżącym a) do 12 miesięcy włącznie WIBOR 3M plus stała marża banku 4,50 p.p. b) powyżej 12 miesięcy WIBOR 3M plus stała marża banku 5,00 p.p. Kredyt rewolwingowy a) do 12 miesięcy włącznie WIBOR 3M plus stała marża banku 4,50 p.p. b) powyżej 12 miesięcy WIBOR 3M plus stała marża banku 5,00 p.p. Kredyt obrotowy a) do 12 miesięcy włącznie WIBOR 3M plus stała marża banku 4,50 p.p. b) powyżej 12 miesięcy WIBOR 3M plus stała marża banku 5,00 p.p. 4. Kredyt inwestycyjny a) do 12 miesięcy włącznie WIBOR 3M plus stała marża banku 4,50 p.p. b) powyżej 12 miesięcy WIBOR 3M plus stała marża banku 5,00 p.p. 5. Kredyt Unijny SGB a) do 12 miesięcy włącznie WIBOR 3M plus stała marża banku 3,00 p.p. b) powyżej 12 miesięcy WIBOR 3M plus stała marża banku 3,50 p.p. 6. Kredyt hipoteczny WIBOR 6M plus stała marża banku 4,00 p.p. 7. Kredyty z pomocą ARiMR: 1) z dopłatami do oprocentowania: RR, Z, PR, K01, K02 na warunkach ARiMR 2) z częściową spłatą kaptału (MRcsk) WIBOR 3M plus stała marża banku 3,00 p.p. 8. Kredyt w ramach karty kredytowej 10,00% 9. Kredyt inwestycyjny dla firm leasingowych WIBOR 3M plus stała marża banku Rozdz. II Kredyty dla samorządów terytorialnych Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Rozdz. III Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych Kredyt inwestycyjny jak w Rozdziale I ust. 4 Rozdz. IV Kredyty i pożyczki konsumpcyjne KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2)3)4)5)21) WIBOR 3M plus marża banku ustalona w wyniku negocjacji Kredyt odnawialny w ROR WIBOR 12M plus stała marża banku 8,18 p.p. marża nie niższa jednak niż 0,50 p.p. Kredyt w ramach karty kredytowej WIBOR 12M plus stała marża banku 8,18 p.p. a) do 24 miesięcy włącznie Stałe 10,00% b) powyżej 24 m-cy do 36 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 8,18 p.p. c) powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 8,18 p.p. d) powyżej 48 m-cy WIBOR 12M plus stała marża banku 8,18 p.p. 4. Kredyt konsumpcyjny gotówkowy "Gotówka dla rolnika" (do 12 m-cy włącznie) Stałe 10,00% Rozdz. V Kredyty i pożyczki hipoteczne / Kredyty na cele mieszkaniowe Kredyt mieszkaniowy a) przy udziale środków własnych Kredytobiorcy w wysokości 50% i powyżej WIBOR 6M plus stała marża banku 1,80 p.p. b) przy udziale środków włanych Kredytobiorcy w wysokości powyżej 20% i poniżej 50% WIBOR 6M plus stała marża banku 2,40 p.p. c) przy udziale środków własnych Kredytobiorcy zgodnie z wymogami Rek. S i do 20% WIBOR 6M plus stała marża banku 3,20 p.p. Kredyt konsolidacyjny a) z terminem spłaty do 180 m-cy WIBOR 6M plus stała marża banku 7,00 p.p. b) z terminem spłaty powyżej 180 m-cy WIBOR 6M plus stała marża banku 7,50 p.p. Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie WIBOR 6M plus stała marża banku 5,00 p.p. 4. Pożyczka hipoteczna WIBOR 6M plus stała marża banku 5,00 p.p. Rozdz. VI Pozostałe zasady dotyczące oprocentowania Należności przeterminowane 4. Rozdz. VII Kredyty/pożyczki na działalność gospodarczą Kredyt konsumpcyjny gotówkowy: a) do 12 m-cy włącznie b) powyżej 12 m-cy Kredyty inwestycyjne (od r. do r.) dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym; wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p. Maksymalna wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek, o których mowa w Rozdziałach I-VI, nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek ustawowych równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 p.p. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z treści Rozdziałów I-VI przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Oprocentowanie kredytów i pożyczek określane jest w stosunku rocznym. Kredyty obrotowe 6) : PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 1)2)3)5)8)17)21) 9,50% 10,00% powyżej 60 m-cy 10,25%

2 Kredyty inwestycyjne 6) : a) do 12 m-cy włącznie b) powyżej 12 m-cy do 36 m-cy włącznie c) powyżej 36 m-cy 10,50% 4. Kredyty unijne 6) : a) do 12 m-cy włącznie WIBOR 3M plus stała marża banku 2,50 p.p. b) powyżej 12 m-cy WIBOR 3M plus stała marża banku 3,00 p.p. 5. Kredyty termomodernizacyjne 6) 9,00% 6. Kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania 19) : 1) nip, nmr, nkz, nnt 2) nkl02 7. Kredyt z częściową spłatą kapitału przez ARiMR (Symbol CSK) 19) WIBOR 3M plus stała marża banku 3,00 p.p. 8. Kredyt w ramach karty kredytowej 20) 12,00% 9. Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dotacją z NFOŚiGW dla wspólnot mieszkaniowych 22) 10. Pożyczka obrotowa/inwestycyjna JEREMIE 23) a) dla klientów instytucjonalnych, których okres prowadzenia działalności gospodarczej nie przekracza 36 miesięcy od daty rejestracji b) dla klientów instytucjonalnych, których okres prowadzenia działalności gospodarczej przekracza 36 miesięcy od daty rejestracji Stałe 9,50% 10,00% na warunkach ARiMR WIBOR 6M plus stała marża banku 4,50 p.p. Stopa bazowa 10) plus marża banku ustalona w wyniku negocjacji Stopa bazowa 10) plus marża banku ustalona w wyniku negocjacji marża nie niższa niż 4,00 p.p. marża nie niższa niż 1,00 p.p. 1 Kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią z BGK 22) WIBOR 3M plus stała marża banku 4,00 p.p. Rozdz. VIII Kredyty i pożyczki konsumpcyjne Kredyt "PBS ATUT" (udzielony od dnia r. do dnia r.) 1 dla Oddziału w Janikowie i Gniewkowie a) posiadacz ROR 10,00% b) pozostali klienci 10,00% 2 dla Oddziału w Trzemesznie a) posiadacz ROR 10,00% b) pozostali klienci 10,00% Kredyt "PBS ATUT" (udzielony od r. do r.) a) posiadacz ROR 10,00% b) pozostali klienci 10,00% Kredyt "PBS ATUT" (udzielony od r. do r.) posiadacz ROR 10,00% pozostali klienci 10,00% posiadacz ROR 10,00% pozostali klienci 10,00% 4. Kredyt "PBS ATUT" (udzielony od r. do r.) posiadacz ROR 10,00% pozostali klienci 10,00% posiadacz ROR 10,00% pozostali klienci 10,00% 5. Kredyt konsumpcyjny gotówkowy (udzielony od r. do r.) a) powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie 10,00% b) powyżej 48 m-cy 10,00% a) powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie 10,00% b) powyżej 48 m-cy 10,00% 6. "Kredyt wiosenny" (udzielony od r. do r.) 1) dla klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia w ramach GRKB "Bezpieczna spłata": do 60 m-cy włącznie 10,00% do 60 m-cy włącznie 10,00% 7. "Kredyt wakacyjny (udzielony od r. do r.) jak w Rozdziale IX ust "Kredyt gotówkowy z dopłatą" (udzielony od r. do r.) jak w Rozdziale IX ust "Kredyt świąteczny" (udzielony od r. do r.) jak w Rozdziale IX ust "Kredyt na wiosnę" (udzielony od r. do r.) jak w Rozdziale IX ust. 5 1 "Kredyt na lato" (udzielony od r. do r.) a) dla Kredytobiorców, którzy posiadają ROR lub RB w Banku oraz korzystają lub korzystali w okresie ostatnich 12 miesięcy z kredytu gotówkowego lub kredytu w ROR jak w Rozdziale IX ust. 5 obniżone o 1,00 p.p.

3 b) dla Kredytobiorców, którzy zawarli w bieżącym roku lub zawrą najpóźniej w dniu podpisania umowy o kredyt umowę ubezpieczeniową życiową lub majątkową (agencyjną lub zrzeszeniową, za wyjątkiem GRKB) w Banku c) dla Kredytobiorców spełniających łącznie warunki wymienione w lit. a) i b) jak w Rozdziale IX ust. 5 obniżone o 1,00 p.p. jak w Rozdziale IX ust. 5 obniżone o 2,00 p.p. d) dla pozostałych Kredytobiorców, którzy nie spełniają warunków określonych w lit. a) lub jak w Rozdziale IX ust. 5 b) 1 "Kredyt świąteczny" (udzielony od r. do r.) jak w Rozdziale IX ust. 5 1 Kredyt odnawialny w ROR (udzielony od r. do r.) 12,00% 14. Kredyt odnawialny w ROR udzielony od r. 7) 12,00% 15. Kredyt w ramach karty kredytowej 9) WIBOR 12M plus stała marża banku 14,95 p.p. 16. Kredyt w ramach karty kredytowej 11) WIBOR 12M plus stała marża banku 14,45 p.p. 17. Kredyt w ramach karty kredytowej 12) WIBOR 12M plus stała marża banku 13,45 p.p. 18. Kredyt w ramach karty kredytowej 13) WIBOR 12M plus stała marża banku 12,45 p.p. 19. Kredyt odnawialny w ROR 14) WIBOR 12M plus stała marża banku 10,05 p.p. 20. Kredyt w ramach karty kredytowej 14) WIBOR 12M plus stała marża banku 11,45 p.p. 2 2 Kredyt konsumpcyjny gotówkowy: 6) b) powyżej 12 m-cy do 24 m-cy włącznie Stałe 12,00% c) powyżej 24 m-cy do 36 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 8,05 p.p. d) powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 9,05 p.p. e) powyżej 48 m-cy WIBOR 12M plus stała marża banku 9,55 p.p. b) powyżej 12 m-cy do 24 m-cy włącznie Stałe 14,50% c) powyżej 24 m-cy do 36 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 10,55 p.p. d) powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 11,55 p.p. e) powyżej 48 m-cy WIBOR 12M plus stała marża banku 12,05 p.p. Kredyt konsumpcyjny gotówkowy: 14) b) powyżej 12 m-cy do 24 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 8,00 p.p. c) powyżej 24 m-cy do 36 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 8,05 p.p. d) powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 9,05 p.p. e) powyżej 48 m-cy WIBOR 12M plus stała marża banku 9,55 p.p. b) powyżej 12 m-cy do 24 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 10,00 p.p. c) powyżej 24 m-cy do 36 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 10,55 p.p. d) powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 11,45 p.p. e) powyżej 48 m-cy WIBOR 12M plus stała marża banku 11,45 p.p. 2 Kredyt odnawialny w ROR 15) WIBOR 12M plus stała marża banku 11,75 p.p. 24. Kredyt w ramach karty kredytowej 15) WIBOR 12M plus stała marża banku 13,25 p.p. 25. Kredyt konsumpcyjny gotówkowy: 15) b) powyżej 12 m-cy do 24 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 9,80 p.p. c) powyżej 24 m-cy do 36 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 9,85 p.p. d) powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 10,85 p.p. e) powyżej 48 m-cy WIBOR 12M plus stała marża banku 11,35 p.p. b) powyżej 12 m-cy do 24 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 11,80 p.p. c) powyżej 24 m-cy do 36 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 12,35 p.p. d) powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 13,25 p.p. e) powyżej 48 m-cy WIBOR 12M plus stała marża banku 13,25 p.p. 26. Kredyt konsumpcyjny gotówkowy: 16) b) powyżej 12 m-cy do 24 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 9,25 p.p. c) powyżej 24 m-cy do 36 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 9,25 p.p. d) powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 9,25 p.p. e) powyżej 48 m-cy WIBOR 12M plus stała marża banku 9,25 p.p. a) do 12 miesięcy włącznie Stałe 12,00% b) powyżej 12 m-cy do 24 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 9,25 p.p. c) powyżej 24 m-cy do 36 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 9,25 p.p. d) powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 9,25 p.p. e) powyżej 48 m-cy WIBOR 12M plus stała marża banku 9,25 p.p. 27. Dopuszczalne saldo debetowe w ROR 16) 3-krotność stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszone o 0,25 p.p. 28. Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie 16) WIBOR 6M plus stała marża banku 4,50 p.p. 29. Pożyczka hipoteczna 16) WIBOR 6M plus stała marża banku 3,50 p.p. 30. Kredyt konsumpcyjny gotówkowy 18) :

4 a) do 24 miesięcy włącznie Stałe 12,00% b) powyżej 24 m-cy do 36 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 9,25 p.p. c) powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 9,25 p.p. d) powyżej 48 m-cy WIBOR 12M plus stała marża banku 9,25 p.p. 3 Kredyt odnawialny w ROR 18) WIBOR 12M plus stała marża banku 9,25 p.p. 3 Kredyt w ramach karty kredytowej 18) WIBOR 12M plus stała marża banku 9,25 p.p. 3 Kredyt konsumpcyjny gotówkowy 20) : a) do 24 miesięcy włącznie Stałe 12,00% b) powyżej 24 m-cy do 36 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 9,97 p.p. c) powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 9,97 p.p. d) powyżej 48 m-cy WIBOR 12M plus stała marża banku 9,97 p.p. 34. Kredyt konsumpcyjny gotówkowy "Gotówka dla rolnika" (do 12 m-cy włącznie) 20) Stałe 12,00% 35. Kredyt odnawialny w ROR 20) WIBOR 12M plus stała marża banku 9,97 p.p. 36. Kredyt w ramach karty kredytowej 20) WIBOR 12M plus stała marża banku 9,97 p.p. 37. Kredyt odnawialny w ROR 24) WIBOR 12M plus stała marża banku 7,97 p.p. 38. Kredyt w ramach karty kredytowej 24) WIBOR 12M plus stała marża banku 7,97 p.p. 39. Kredyt konsumpcyjny gotówkowy 24) a) powyżej 24 m-cy do 36 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 7,97 p.p. b) powyżej 36 m-cy do 48 m-cy włącznie WIBOR 12M plus stała marża banku 7,97 p.p. c) powyżej 48 m-cy WIBOR 12M plus stała marża banku 7,97 p.p. Rozdz. IX Kredyty na cele mieszkaniowe Kredyt mieszkaniowy (udzielony od r. do r.) a) udział środków własnych Kredytobiorcy poniżej 50% WIBOR 3M plus stała marża banku 2,50 p.p. b) udział środków własnych Kredytobiorcy powyżej 50% WIBOR 3M plus stała marża banku 2,00 p.p. c) udział środków własnych Kredytobiorcy poniżej 50% (posiadacz ROR w Banku od co najmniej 6 m-cy) d) udział środków własnych Kredytobiorcy powyżej 50% (posiadacz ROR w Banku od co najmniej 6 m-cy) Kredyt mieszkaniowy (udzielony od r. do r.) a) w okresie pierwszych 12 miesięcy b) w kolejnych latach kredytowania Kredyt mieszkaniowy (udzielony od r. do r.) 4. Kredyt mieszkaniowy (udzielony od r. do r.) 5. Kredyt mieszkaniowy (udzielony od r. do r.) 6. Kredyt mieszkaniowy (udzielony od r. do r.) 7. Kredyt mieszkaniowy (udzielony od r. do r.) Stałe WIBOR 3M plus stała marża banku 1,50 p.p. WIBOR 3M plus stała marża banku 1,00 p.p. WIBOR 6M plus stała marża banku 0,50 p.p. WIBOR 6M plus stała marża banku 1,00 p.p. WIBOR 6M plus stała marża banku 1,35 p.p. WIBOR 6M plus stała marża banku 1,95 p.p. WIBOR 6M plus stała marża banku 3,00 p.p. WIBOR 6M plus stała marża banku 2,50 p.p. WIBOR 6M plus stała marża banku 2,00 p.p. 8. Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych 7) 10,00% 9. Pożyczka hipoteczna (udzielona do r.): 1) do 30% wartości nieruchomości: a) do 50 tys. zł 8,00% b) powyżej 50 tys. zł do 100 tys. zł 7,80% c) powyżej 100 tys.zł do 200 tys. zł 7,30% 2) od 30% do 65% wartości nieruchomości: a) do 50 tys. zł 9,00% b) powyżej 50 tys. zł do 100 tys. zł 8,80% c) powyżej 100 tys.zł do 200 tys. zł 8,30% 10. Pożyczka hipoteczna (udzielona od r. do r.): 1) do 30% wartości nieruchomości: a) do 50 tys. zł WIBOR 6M plus stała marża banku 2,50 p.p. b) powyżej 50 tys. zł do 100 tys. zł WIBOR 6M plus stała marża banku 2,30 p.p. c) powyżej 100 tys.zł do 200 tys. zł WIBOR 6M plus stała marża banku 1,80 p.p. 2) od 30% do 65% wartości nieruchomości: a) do 50 tys. zł WIBOR 6M plus stała marża banku 3,50 p.p. b) powyżej 50 tys. zł do 100 tys. zł WIBOR 6M plus stała marża banku 3,30 p.p. c) powyżej 100 tys.zł do 200 tys. zł WIBOR 6M plus stała marża banku 2,80 p.p. 1 Pożyczka hipoteczna (udzielona od r. do r.) WIBOR 6M plus stała marża banku 3,00 p.p. 1 Pożyczka hipoteczna (udzielona od r. do r.) WIBOR 6M plus stała marża banku 4,00 p.p. 1 Pożyczka hipoteczna (udzielona od r. do r.) WIBOR 6M plus stała marża banku 4,50 p.p. 14. Pożyczka hipoteczna (udzielona od r. do r.) WIBOR 6M plus stała marża banku 4,00 p.p. 15. Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych 14) WIBOR 12M plus stała marża banku 5,05 p.p. 16. Kredyt mieszkaniowy 16) WIBOR 6M plus stała marża banku 1,50 p.p. 17. Kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią z BGK 22) WIBOR 6M plus stała marża banku 2,00 p.p. 18. Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dotacją z NFOŚiGW 22) WIBOR 12M plus stała marża banku 6,75 p.p. 1) w przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 3M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego miesiąca 2) w przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 6M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym, poprzedzającym kwartał naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego kwartału kalendarzowego 3) w przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 12M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego 4) w przypadku oprocentowania uzależnionego od stopy kredytu lombardowego NBP, zmiana wysokości oprocentowania następuje automatycznie wraz z każdorazową zmianą stopy kredytu lombardowego NBP i obowiązuje od dnia wejścia w życie Uchwały Rady Polityki Pieniężnej zmieniającej stopę kredytu lombardowego NBP 5) oprocentowanie ustalane przez Zarząd Banku 6) dotyczy umów zawartych do dnia 31 marca 2013 r. 7) dotyczy umów zawartych do dnia 30 listopada 2012 r. 8) w przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 3M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym, poprzedzającym kwartał naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego kwartału kalendarzowego 9) dotyczy umów zawartych do 06 marca 2013 r. 10) w przypadku oprocentowania pożyczek JEREMIE stawką bazową jest stopa referencyjna obliczana zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wysokość stawki bazowej jest stała przez cały okres obowiązywania Umowy. 11) dotyczy umów zawartych do 08 maja 2013 r.

5 12) dotyczy umów zawartych do 05 czerwca 2013 r. 13) dotyczy umów zawartych do 03 lipca 2013 r. 14) dotyczy umów zawartych do r. 15) dotyczy umów zawartych do dnia 08 paździenika 2014 r. 16) dotyczy umów zawartych do dnia 28 października 2014 r. 17) Jeżeli wysokość odsetek wynikających z treści Rozdziałów VIII-X przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. 18) dotyczy umów zawartych do dnia 31 stycznia 2015 r. 19) dotyczy kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR udzielonych do r. 20) dotyczy umów zawartych do dnia r. 21) Maksymalna wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek udzielonych do r.oraz maksymalna wysokość należności przeterminowanych do r. nie może w stosunku rocznym przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP 22) dotyczy umów zawartych do r. 23) dotyczy umów zawartych do r. 24) dotyczy umów zawartych do r.

KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1)2)5)10)21)

KREDYTY I POŻYCZKI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1)2)5)10)21) Załącznik do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie nr 17/2016 Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek złotowych dla klientów z dnia 28.01.2016 r. Obowiązuje od dnia 01-02-2016 r. Lp. Pozycja Rodzaj oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 202/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 29 grudnia 2014 roku Tabela oprocentowania produktów kredytowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 107/2016 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 31 maja 2016 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 217/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 6 listopada 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Tabela oprocentowania produktów kredytowych Załącznik do Uchwały nr 68/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 18 marca 2015 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r.)

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37/B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 11 kwietnia 2016r. Tabela oprocentowania kredytów (obowiązuje od 15 kwietnia 2016 r.) Chodzież, kwiecień 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tabela. Oprocentowania Kredytów i Pożyczek. w Banku Spółdzielczym. w Wieleniu

Tabela. Oprocentowania Kredytów i Pożyczek. w Banku Spółdzielczym. w Wieleniu Załącznik do uchwały nr 177/2015/WKR Zarządu Banku Spółdzielczego w Wieleniu z dnia 31.12.2015r. Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu ( obowiązuje od 1 stycznia 2016r.)

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 do Decyzji nr 117/2015 z dnia 16 września 2015 r. Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 1 października 2016 r.)

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 1 października 2016 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 89 /B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 26 września 2016 r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku (obowiązuje od 1 października 2016 r.) Chodzież, wrzesień 2016

Bardziej szczegółowo

Tabela. Oprocentowania Kredytów i Pożyczek. w Banku Spółdzielczym. w Wieleniu

Tabela. Oprocentowania Kredytów i Pożyczek. w Banku Spółdzielczym. w Wieleniu Załącznik do uchwały nr 132/2015/WKR Zarządu Banku Spółdzielczego w Wieleniu z dnia 30.09.2015r. Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu ( obowiązuje od 30 września 2015r.)

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie 1. Stopy procentowe dla kredytów i pożyczek są ustalane w stosunku rocznym i są w okresie umownym stopami

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 23 września 2017 r.)

Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Chodzieży (obowiązuje od 23 września 2017 r.) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49 /B/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 18 września 2017 r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku (obowiązuje od 23 września 2017 r.) Chodzież, wrzesień 2017

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK w Banku Spółdzielczym w Pleszewie obowiązująca od dnia 01.02.2016r. Pleszew, grudzień 2015r. I. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 czerwca 2017 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Część I. Oprocentowanie kredytów dla Klientów indywidualnych. 1)

Część I. Oprocentowanie kredytów dla Klientów indywidualnych. 1) Część I. Oprocentowanie kredytów dla Klientów indywidualnych. 1) Tabela oprocentowania kredytów w BBSBanku Załącznik do Uchwały nr 11/2017 z dnia 25.01.2017 r. Lp. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu

Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu Załącznik do uchwały nr 152/2017/ZPK Zarządu Banku Spółdzielczego w Wieleniu z dnia 30.11.2017r. Tabela Oprocentowania Kredytów i Pożyczek w Banku Spółdzielczym w Wieleniu ( obowiązuje od 30 listopada

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 11 marca 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 25 maja 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 154/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 27 listopada 2017r. Tabela oprocentowania kredytów Głogówek Listopad 2017 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana Nr 19 Uchwała Zarządu nr 86/2017 z dnia 29-08-2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Sierpień 2017 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 10.06.2013r Nr 05/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Strona 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 35/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 24 marca 2017r. obowiązuje od 01 kwietnia 2017r. Tabela oprocentowania kredytów Głogówek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 132/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 25 listopada 2016r. obowiązuje od 12 grudnia 2016r. Tabela oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 18.06.2015r Nr 04/2015 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.) Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy oprocentowany wg stałej stopy procentowej do 1 roku dla kredytów udzielanych od dnia 18 września 2013 r. Kredyt gotówkowy od powyżej

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu BS Lipsko z dnia 16 grudnia 2015 r. zm. Uchwałą Nr 16/2017 Zarządu BS z dn. 26-04-2017 r. zm. Uchwałą Nr 35/2017 Zarządu BS z dn. 29-06-2017 r. TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 8 października 2014r.

Uchwała nr 88/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 8 października 2014r. Uchwała nr 88/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 8 października 2014r. w sprawie wysokości oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Rzepinie Na mocy 28 ust 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 12.05.2017r Nr 05/2017 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIATOWEJ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PONIATOWEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIATOWEJ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PONIATOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 18/11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Poniatowej z dnia 20 listopada 2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIATOWEJ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU Zamość, kwiecień 2015 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 09.10.2014 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 9 października 2014 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy oprocentowany wg stałej stopy procentowej do 1 roku dla kredytów udzielanych od dnia 18 września 2013 r. Kredyt gotówkowy od powyżej

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu BS Lipsko z dnia 16 grudnia 2015 r. TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA zm. Uchwałą Nr 16/2017 Zarządu BS z dn. 26-04-2017 r. OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 93/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 27.12. 2011r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2011 Część

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy oprocentowany wg stałej stopy procentowej do 1 roku dla kredytów udzielanych od dnia 18 września 2013 r. Kredyt gotówkowy od powyżej

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 23.06.2016r Nr 03/2016 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU tekst jednolity Zamość, 2017 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 05.03.2015 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 5 marca 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 10.10.2014r Nr 02/2014 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU tekst jednolity Zamość, marzec 2016 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 27.08.2015r Nr 02/2015 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 01 października 015 r. (aktualizacja wg stanu na dzień sierpnia 016 r.) Spis treści I. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik do Uchwały Nr 66/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 12.08.2016 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 29 sierpnia 2016 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje od 30.09.2013r. )

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje od 30.09.2013r. ) TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje od 30.09.2013r. ) I. PRODUKTY W OFERCIE TAB I. KLIENCI INSTYTUCJONALNI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Tabela oprocentowania kredytów w złotych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie Tekst jednolity na dzień 22.10.2014 r. Goleniów, październik 2014 r. Oprocentowanie kredytów na działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RESZLU ROK ZAŁOŻENIA 1947

BANK SPÓŁDZIELCZY W RESZLU ROK ZAŁOŻENIA 1947 BANK SPÓŁDZIELCZY W RESZLU ROK ZAŁOŻENIA 1947 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU Reszel, 2016 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH OD DNIA r.

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH OD DNIA r. Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH OD DNIA 13.11. 2017r. RODZAJ RACHUNKU RODZIAJ OPROCENTOWANIA OPROCENTOWANIE 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

I. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielanych osobom fizycznym

I. Oprocentowanie kredytów złotowych udzielanych osobom fizycznym I. kredytów złotowych udzielanych osobom fizycznym Tabela 1. Kredyty konsumpcyjne gotówkowe stałe 1. Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR - 14,75 % 2. Debet dopuszczalny w ROR - 18,00 % 3. Kredyt konsumpcyjny

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (obowiązuje od 20 kwietnia 2011 r.) Spis treści I. kredytów złotowych udzielanych osobom fizycznym... 2 Tabela nr 1 Kredyty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3 I. KREDYTY DLA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 16 października 2017r.

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 16 października 2017r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 109/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 12 października 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 84/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 11 sierpnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM (obowiązuje od 1 lipca 2011 r.) Nowy Dwór Mazowiecki, lipiec 2011 r. Spis treści I. kredytów złotowych udzielanych osobom

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, czerwiec 2017 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, czerwiec 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 09 czerwca 2017 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OLECKU Obowiązuje od 16 października 2017r

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OLECKU Obowiązuje od 16 października 2017r TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OLECKU Obowiązuje od 16 października 2017r CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 2 KONTA OSOBISTE... 2 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Oobowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Oobowiązuje od r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. Aneks nr 1 do Uchwały Nr 186/2016 z dnia 28.12016 r. Aneks nr 2 do Uchwały Nr 53/2017 z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Aktualizacja na dzień 05 października 07 r. Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania produktów bankowych II. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

Kredyty na działalność gospodarczą udzielane od dnia 31 marca 2008 r.: do dnia 22 października 2013 r. stopa bazowa 7,75% marża Banku

Kredyty na działalność gospodarczą udzielane od dnia 31 marca 2008 r.: do dnia 22 października 2013 r. stopa bazowa 7,75% marża Banku Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu PBS Nr 69/2015 z dnia 25 marca 2015 r. tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W PBS VIII. Kredyty i pożyczki dla podmiotów prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.03.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 206/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI. * oprocentowanie na dzień 11.06.2015r.

KLIENCI INDYWIDUALNI. * oprocentowanie na dzień 11.06.2015r. * oprocentowanie na dzień 11.06.2015r. KLIENCI INDYWIDUALNI Aktualne oprocentowanie kredytów nie może przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP (odsetek maksymalnych), wynoszących

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej spłata odsetek kwartalna do 1 roku 12,54% 12,54% powyżej 1 roku do 7 lat 13,54% 13,54% zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje od r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 10.03.2016r

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 10.03.2016r TABELA OPROCENTOWANIA KREYTÓW LA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 10.03.2016r I. PROUKTY W OFERCIE TAB I. KLIENCI INSTYTUCJONALNI PROWAZĄCY ZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 26.09.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 99/Z/2016 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTY KREDYTOWE. Oprocentowani e w skali roku Stopa redyskonta weksli (12) + 8,00% stała marża (Z) Stopa redyskonta. 8,00% stała.

KARTY KREDYTOWE. Oprocentowani e w skali roku Stopa redyskonta weksli (12) + 8,00% stała marża (Z) Stopa redyskonta. 8,00% stała. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 1/31/12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 31 grudnia 2015 r. Tabela onia kredytów w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie I. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH KREDYTY

Bardziej szczegółowo

od kwoty 1.000,00 zł do kwoty 9.999,99 zł Lp. Rodzaj kredytu oprocentowanie

od kwoty 1.000,00 zł do kwoty 9.999,99 zł Lp. Rodzaj kredytu oprocentowanie CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 1. POL-Konto 0,02 stopy referencyjnej NBP 2. POL-Konto START 0,02 stopy referencyjnej NBP 3. Rachunek dla PKZP

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik do Uchwały nr 123/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22.12.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Załącznik do Uchwały nr 40 /2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26 października 2017 r.. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 26

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 61/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 19.06.2015r. obowiązuje od dnia 01-07-2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Załącznik do Uchwały nr 25/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2017 r.. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 01 lipca

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Załącznik do Uchwały nr 87/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2016 r.. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 10.06.2013r Nr 05/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Strona 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik do Uchwały nr 89/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14.11.2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM DWORZE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 66/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 14 listopada 2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 15 listopada

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/1/822/2016 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 04.01.2016 (obowiązuje od 01.01.2016 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH Załącznik nr 3 do uchwały Zarzadu z dnia 29-01-2016 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 4/9/2017 Zarządu Banku z dnia 8.03.2017 r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH Piaski marzec

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach Nr 40 /2015 z dnia 29.05.2015r. Tekst jednolity TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MIKOŁAJKACH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo