TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010 z dnia r. 2) Uchwały Nr 28/06/AB/DSP/2010 z dnia 24 marca 2010r 3) Uchwały Nr 30/05/AB/DSP/2010 z dnia 31 marca 2010r 4) Uchwały Nr 73/04/AB/DSP/2010 z dnia 09 sierpnia 2010r TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Warszawa, 2010

2 Spis treści: I. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, a vista w złotych... 3 TAB. 2 Lokaty oszczędnościowe w złotych... 3 TAB. 3 Lokata progresywna w złotych. 1)... 3 TAB. 4 Rachunki dla klientów indywidualnych w walutach wymienialnych... 3 TAB. 5 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych TAB. 6 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom dla klientów indywidualnych... 4 TAB. 7 Uniwersalny kredyt hipoteczny TAB. 8 Kredyty preferencyjne w ramach programu Rodzina na swoim TAB. 9 Kredyty z premią na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych TAB. 10 Kredyt Inwestycja II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI...5 TAB. 1 Rachunki dla klientów instytucjonalnych w złotych TAB. 2 Rachunki dla klientów instytucjonalnych w walutach wymienialnych TAB. 3 Kredyty dla klientów instytucjonalnych w złotych, walutach wymienialnych oraz denominowane w walutach wymienialnych. 3)... 5 TAB. 4 Kredyty pomostowe dla klientów instytucjonalnych w złotych, walutach wymienialnych oraz denominowane w walutach wymienialnych. 4)... 6 TAB. 5 Stopa dyskontowa (umowy o faktoring i dyskonto weksli)... 6 TAB. 6 Kredyt Inwestycja TAB. 7 Kredyty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej... 7 III. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE...7 TAB. 1 Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych w złotych, walutach wymienialnych oraz jako denominowane w walutach wymienialnych dla klientów indywidualnych IV. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY...8 TAB. 1 Rachunki dla klientów indywidualnych w złotych... 8 TAB. 2 Rachunki dla klientów indywidualnych w złotych... 8 TAB. 3 Rachunki dla klientów indywidualnych w walutach wymienialnych... 9 TAB. 4 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych TAB. 5 Hipoteczne kredyty konsumpcyjne w złotych TAB. 6 Kredyty mieszkaniowe dla klientów indywidualnych... 9 TAB. 7 Kredyty dla klientów indywidualnych w walutach wymienialnych i denominowane w walutach wymienialnych. 1)... 9 TAB. 8 Rachunek Biznes Prestiż dla klientów instytucjonalnych TAB. 9 Rachunki dla klientów instytucjonalnych w złotych TAB. 10 Rachunki dla klientów instytucjonalnych w walutach wymienialnych

3 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, a vista w złotych. Stopa zmienna Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 1 POL-Konto VIP -do kwoty 2500,99 zł 0,30% -od kwoty 2501 zł do kwoty 5000,99 zł 0,60% -od kwoty 5001 zł do kwoty ,99 zł 1,50% -od kwoty zł 2,20% 2 POL-Konto 0,10% 3 POL-Konto Senior 0,10% 4 POL-Konto Student 0,00% 5 POL-Konto JUNIOR 0,10% 2. Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt ,99 zł 3,00% zł 3,50% Powyżej zł 4,00% 3. Rachunek oszczędnościowy POL-IKE 4,00% 4. Rachunek płatny na każde żądanie dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 0,10% 5. Rachunek płatny na żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową 0,10% TAB. 2 Lokaty oszczędnościowe w złotych. Lokata MIG 1-dniowy ON (overnight) od 2 do 31 dni 2. Lokata Podwójna Krótka Uwaga: Lokata 1-dniowa z możliwością automatycznego odnowienia maksymalnie przez okres 365 dni. 2. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł a maksymalna zł. Stopa stała zgodnie z komunikatem zgodnie z komunikatem 4,00% 3. Lokata terminowa STANDARD 1-miesięczne 3,00% 3-miesięczne 3,50% 6-miesięczne 3,80% 12-miesięczne 4,00% 4. Unilokata 3-miesięczna 7,00% 6-miesięczna 7,00% TAB. 3 Lokata progresywna w złotych. 1) Miesiąc ¹) 3,00 3,50 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 6,00 1) lokaty jest progresywne, tzn. wysokości stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrastają z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. TAB. 4 Rachunki dla klientów indywidualnych w walutach wymienialnych. USD EUR GBP CHF Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie o zmiennym oprocentowaniu 2. Rachunki lokat terminowych STANDARD o stałym oprocentowaniu 0,20% 0,25% 0,25% 0,15% 1-miesięczne 0,20% 0,35% 3

4 USD EUR GBP CHF 3-miesięczne 0,50% 0,50% 6-miesięczne 0,60% 0,90% 12-miesięczne 0,70% 1,00% TAB. 5 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych. Stopa stała Stopa zmienna Limit w POL-Koncie - 19,00% 2. Kredyt odnawialny w POL-Koncie - 16,50% 3. Kredyt Bezpieczna Gotówka ²) 3.1 bez ubezpieczenia 17,90% 17,90% 3.2 z podstawowym pakietem ubezpieczeń 16,90% 16,90% 3.3 z rozszerzonym pakietem ubezpieczeń 15,90% 15,90% 4. Kredyt Szybka Gotówka Uwaga: Produkt dostępny tylko w sieci pośredników Banku - 16,90% 5. Kredyt na PIT 12,50% - 6. Karta kredytowa VISA Classic - 19,00% 7. Karta kredytowa VISA PRESIDENT - 10,00% 2) stałe obowiązuje do 12 miesięcy. TAB. 6 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom dla klientów indywidualnych., gdy kwota kredytu stanowi: Do 100 tys. zł Powyżej 100 tys. zł a) do 30% wartości nieruchomości WIBOR 3 M 2,3 pp. WIBOR 3M 2,1 pp. b) 31% do 50% wartości nieruchomości WIBOR 3 M 2,4 pp. WIBOR 3M 2,2 pp. c) 51% do 80% wartości nieruchomości WIBOR 3 M WIBOR 3M a) 80% do 100% wartości nieruchomości 2,5 pp. WIBOR 3 M +marża 2,7 pp. 2,3 pp. WIBOR3M 2,5 pp. TAB. 7 Uniwersalny kredyt hipoteczny. Kwota kredytu, gdy kwota kredytu stanowi: Do 100 tys. zł Powyżej 100 tys. zł a) do 50% wartości nieruchomości WIBOR 3M WIBOR 3M b) powyżej 50% wartości nieruchomości 3,25 pp. WIBOR 3M 3,75 pp. 3,00 pp. WIBOR 3M 3,50 pp. TAB. 8 Kredyty preferencyjne w ramach programu Rodzina na swoim. Kwota kredytu, gdy kwota kredytu stanowi: Do 100 tys. zł Powyżej 100 tys. zł a) do 50% wartości nieruchomości WIBOR 3M WIBOR 3M b) powyżej 50% wartości nieruchomości 3,50 pp. WIBOR 3M 3,00 pp. 3,00 pp. WIBOR 3M 2,50 pp. TAB. 9 Kredyty z premią na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Kredyty z premią na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych o zmiennym oprocentowaniu. od 2,00 pp. TAB. 10 Kredyt Inwestycja. Kredyt Inwestycja. 5,00 pp. 4

5 TAB. 11 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych. od 3,00 pp. II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI TAB. 1 Rachunki dla klientów instytucjonalnych w złotych. Stopa stała Stopa zmienna Rachunki bieżące 1 Rachunek bieżący i pomocniczy - 0,00% 2 Rachunki prowadzone w ramach pakietów Biznes, e-biznes, Agro Biznes, e-agro Biznes, - 0,00% Wspólny Dom i Wspólny Dom Plus 2. Lokata typu O/N 1-dniowy ON (overnight) 3. Lokata MIG od 2 do 365 dni zgodnie z komunikatem zgodnie z komunikatem 4. Lokata terminowa STANDARD 1-miesięczne 2,30% - 3-miesięczne 2,50% - 6-miesięczne 3,00% 2,70% 12-miesięczne 3,50% 3,20% 5. Rachunek lokacyjny - 2,75% TAB. 2 Rachunki dla klientów instytucjonalnych w walutach wymienialnych. USD EUR GBP Rachunki bieżące o zmiennym oprocentowaniu Bieżący i pomocniczy 0,00% 0,00% 0,00% 2. Lokata typu O/N zgodnie z komunikatem - 3. Lokata MIG od 2 do 365 dni zgodnie z komunikatem - 4. Rachunki lokat terminowych STANDARD 4.1 o stałym oprocentowaniu 1-miesięczne 0,20% 0,35% - 3-miesięczne 0,40% 0,50% - 6-miesięczne 0,50% 0,90% - 12 miesięczne 0,70% 1,00% o zmiennym oprocentowaniu 6-miesięczne 0,45% 0,90% - 12-miesięczne 0,65% 1,00% - TAB. 3 Kredyty dla klientów instytucjonalnych w złotych, walutach wymienialnych oraz denominowane w walutach wymienialnych. 3) PLN EUR USD Dopuszczalny debet 14,00% 2. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu 3. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym EURIBOR 1M LIBOR 1M o zmiennym lub stałym oprocentowaniu - - 5

6 4. Kredyt płatniczy o stałym oprocentowaniu Kredyt rewolwingowy o zmiennym lub stałym oprocentowaniu Kredyt inwestycyjny o zmiennym lub stałym oprocentowaniu PLN EUR USD EURIBOR 1M LIBOR 1M 7. Kredytowa linia hipoteczna o zmiennym oprocentowaniu do 3 lat od 3,00 pp. od 3 do 5 lat od 3,75 pp. powyżej 5 lat od 4,50 pp. 8. Kredyt inwestycyjny Wspólny remont o zmiennym oprocentowaniu od 3,50 pp. 9. Pożyczka o zmiennym oprocentowaniu od 4,50 pp. Kredyt na Dobry Początek o zmiennym 10. oprocentowaniu 4,00 pp. Kredyt inwestycyjny Szybka inwestycja, 1 Szybka inwestycja - AGRO 4,00 pp. 12. Kredyt inwestycyjny Niebieski Partner 0,00 pp. 13. Kredyt - Szybka gotówka dla firm od 4,50 pp. 14. Kredyt Agro Skup od 3,00 pp. 15 Szybka Linia Kredytowa od 4,50 p.p EURIBOR 1M LIBOR 1M 3) a) w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zakwalifikowanych do grupy przedsiębiorców indywidualnych lub rolników indywidualnych. b) Stawki, EURIBOR 1M, LIBOR 1M są ustalane jako stawki średnie za okres jednego miesiąca i publikowane na koniec każdego okresu przez Departament Skarbu. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca. c) oprocentowanie stałe jest równe stawce wyszczególnionej w tabeli w dniu podpisania umowy kredytowej. TAB. 4 Kredyty pomostowe dla klientów instytucjonalnych w złotych, walutach wymienialnych oraz denominowane w walutach wymienialnych. 4) Unia Biznes i Unia Super Biznes o zmiennym oprocentowaniu 2. Kredyt technologiczny PLN EUR USD EURIBOR 1M LIBOR 1M /3M od 2,50 pp. 4) a) w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zakwalifikowanych do grupy przedsiębiorców indywidualnych lub rolników indywidualnych. b) Stawki, EURIBOR 1M, LIBOR 1M są ustalane jako stawki średnie za okres jednego miesiąca i publikowane na koniec każdego okresu przez Departament Skarbu. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca. TAB. 5 Stopa dyskontowa (umowy o faktoring i dyskonto weksli). Stopa dyskontowa 6

7 Stawka jest ustalana jako średnia stawka za okres jednego miesiąca i publikowana na koniec każdego okresu przez Departament Skarbu. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca. TAB. 6 Kredyt Inwestycja. Kredyt Inwestycja. WIBOR 3M 5,00 pp. TAB. 7 Kredyty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Kredyt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki 5) : w Plafonie A 1,20 stopy redyskonta weksli NBP w Plafonie B 1,68 stopy redyskonta weksli NBP 2. Kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę 5) 1,36 stopy redyskonta weksli NBP 3. Kredyt przeznaczony na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich w ramach linii kredytowej 1,68 stopy redyskonta weksli NBP WIARYGODNY PARTNER 6) 4. Kredyt inwestycyjny w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych gminnych i powiatowych na 1,36 stopy redyskonta weksli NBP terenach wiejskich 5) 5. Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji w zakresie wiejsko gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych 5) 1,36 stopy redyskonta weksli NBP 5) jednak nie mniej niż 4 % w stosunku rocznym 6) jednak nie mniej niż stopa referencyjna okresowo ustalana przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów, publikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. TAB. 8 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych. Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych. WIBOR 3M od 3,00 pp. III. ZADŁUŻENIE PRZETERMINOWANE TAB. 1 Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych w złotych, walutach wymienialnych oraz jako denominowane w walutach wymienialnych dla klientów indywidualnych. Zadłużenie przeterminowane PLN USD EUR 4-krotność stopy lombardowej NBP 16,00% 16,00% 7

8 IV. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY TAB. 1 Rachunki dla klientów indywidualnych w złotych. Stopa zmienna Lokata Transfer (12-miesięczny) 2,90% 2. Lokata terminowa STANDARD w ramach POL-Konta 2-miesięczne 3,00% 3-miesięczne 3,10% 6-miesięczne 3,20% 9-miesięczne 3,30% 12-miesięczne 3,40% 24-miesięczne 3,70% 36-miesięczne 3,90% 3. Lokata terminowa STANDARD 2-miesięczne 2,80% 3-miesięczne 2,90% 6-miesięczne 3,00% 9-miesięczne 3,10% 12-miesięczne 3,20% 24-miesięczne 3,50% 36-miesięczne 3,70% 4. Lokata DOPŁATA 6-miesięczna 2,70% 5. Lokata RENTIER 5.1 z przekazywaniem odsetek kwartalnie 12-miesięczna 2,90% 24-miesięczna 3,00% 36-miesięczna 3,10% 5.2 z przekazywaniem odsetek miesięcznie 12-miesięczna 2,80% 24-miesięczna 2,90% 36-miesięczna 3,00% 6. Lokata PROGRES 1-miesiąc 1,40% 2-miesiące 1,50% 3-miesiące 1,60% 4-miesiące 1,70% 5-miesięcy 1,80% 6-miesięcy 1,90% 7-miesięcy 2,00% 8-miesięcy 2,10% 9-miesięcy 2,25% 10-miesięcy 2,40% 11-miesięcy 2,60% 12-miesięcy 2,90% TAB. 2 Rachunki dla klientów indywidualnych w złotych. Stopa stała Lokata terminowa STANDARD/STANDARD w ramach POL-Konta 1-tygodniowa 1,00% 2-tygodniowa 1,20% 3-tygodniowa 1,50% 2-miesięczna 2,50% 9-miesięczna 2,80% 8

9 TAB. 3 Rachunki dla klientów indywidualnych w walutach wymienialnych. USD EUR GBP CHF Uprawnienia Dyr. O/R i O/W Rachunki lokat terminowych RENTIER o zmiennym oprocentowaniu z przekazywaniem odsetek kwartalnie lub miesięcznie 36-miesięczne 0,75% 1,85% +/- 0,20 pp. 2. Rachunki lokat terminowych STANDARD o zmiennym oprocentowaniu 1-miesięczne 0,90% 1,60% 1,55% 0,10% +/- 0,20 pp. 2-miesięczne 0,55% 1,60% 1,60% 0,10% +/- 0,20 pp. 3-miesięczne 1,00% 1,60% 1,60% 0,10% +/- 0,20 pp. 6-miesięczne 1,10% 1,75% 1,70% 0,15% +/- 0,20 pp. 12-miesięczne 1,20% 1,80% 1,80% 0,17% +/- 0,20 pp. 24-miesięczne 0,75% 1,85% 1,85% 0,17% +/- 0,20 pp. 36-miesięczne 0,80% 1,90% 1,90% 0,17% +/- 0,20 pp. TAB. 4 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych. Stopa stała Stopa zmienna Kredyt na zakup artykułów trwałego użytku i usług w systemie sprzedaży ratalnej -do 1 roku 13,50% 16,00% +/- 0,50 pp. -powyżej roku - 17,00% +/- 0,50 pp. 2. Kredyt Szybka Gotówka 9,90% 3. Kredyt na zakup pojazdów -do 1 roku 12,50% 15,00% +/- 0,50 pp. -powyżej roku - 16,50% +/- 0,50 pp. 4. Kredyt gotówkowy 16,90% 16,90% - 5. Kredyt Bezpieczna Gotówka Uwaga: Kredyty udzielone do dnia r. 12,50% Uprawnienia Dyr. O/R i O/W TAB. 5 Hipoteczne kredyty konsumpcyjne w złotych. Kwota kredytu Hipoteczne kredyty konsumpcyjne o zmiennej stopie procentowej 1 do 80 tys. zł WIBOR 3M od 3,00 pp. 2. powyżej 80 tys. zł WIBOR 3M od 2,50 pp. TAB. 6 Kredyty mieszkaniowe dla klientów indywidualnych. PLN EUR USD Kredyt mieszkaniowy o zmiennej stopie WIBOR 3M procentowej od 1,50 pp. TAB. 7 Kredyty dla klientów indywidualnych w walutach wymienialnych i denominowane w walutach wymienialnych. 1) Kredyt gotówkowy o zmiennym oprocentowaniu USD 2. Kredyt na zakup pojazdów o zmiennym oprocentowaniu EUR LIBOR 1M + 8,10 pp. EURIBOR 1M + 7,40 pp. Uprawnienia Dyr. O/R i O/W +/- 0,50 pp. 9

10 2.1 do 1 roku 2.2 powyżej roku USD EUR LIBOR 1M + 6,60 pp. EURIBOR 1M + 5,90 pp. LIBOR 1M + 7,10 pp. EURIBOR 1M + 6,40 pp. Uprawnienia Dyr. O/R i O/W +/- 0,50 pp. +/- 0,50 pp. 1) a) Stawki LIBOR 1M, EURIBOR 1M są ustalane jako stawki z ostatniego dnia roboczego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego oprocentowanie jest naliczane. b) dotyczy wszystkich rodzajów kredytów w walutach wymienialnych i denominowanych w walutach wymienialnych TAB. 8 Rachunek Biznes Prestiż dla klientów instytucjonalnych. PLN USD EUR GBP Rachunek Biznes Prestiż 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAB. 9 Rachunki dla klientów instytucjonalnych w złotych. Stopa stała Stopa zmienna Lokata terminowa STANDARD 1-tygodniowe 3,00% - 2-tygodniowe 3,00% - 3-tygodniowe 3,00% - 2-miesięczne 3,20% 3,10% 9-miesięczne 3,40% 3,20% 2. Lokata DOPŁATA 3-miesięczna - 2,65% 6-miesięczna - 2,75% 3. Dynamiczne lokaty krótkoterminowe dla posiadaczy rachunków Biznes Prestiż 3 dni - 0,20% 7 dni - 1,20% 14 dni - 1,50% 28 dni - 2,10% TAB. 10 Rachunki dla klientów instytucjonalnych w walutach wymienialnych. USD EUR GBP Rachunki lokat terminowych STANDARD o zmiennym oprocentowaniu 1-miesięczne 0,95% 1,45% - 3-miesięczne 1,05% 1,50% - 10

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 302013r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KREDYTOWYCH Banku Spółdzielczego w Zambrowie Zambrów, 2013 Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 09.03.2015 (obowiązuje od 11.03.2015 r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE . Załącznik do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 10.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE Wchodzi w życie od 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian uchwałami zarządu nr 80/2013 z dnia 04 września 2013 roku 86/2013

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku

Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2014 Zarządu Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej z dnia 13.10.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych BSZK Kraśnik, marzec 2015 r. Spis treści: Spis treści:... 2

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/03/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 04.03.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/01/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.01.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 69/2014/2 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10-06-2014r. obowiązuje od dnia 11.06.2014 r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.05.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 09.10.2014 r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 9 października 2014 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE Załącznik do Uchwały nr 118/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r. I. PROUKTY W OFERCIE TBEL OPROCENTOWNI KREYTÓW L KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH BNKU SPÓŁZIELCZEGO W LUBWIE TB

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu z dnia 05.03.2015r Nr 02//2015 Tabela oprocentowania środków na rachunkach oraz lokat terminowych w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo