TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/19/769/2015 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia (obowiązuje od r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Piątnica, 2015

2 2 SPIS TREŚCI: Część A. KLIENCI INDYWIDUALNI 3 TAB. 1 OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE 3 TAB. 2 OSZCZĘDNOŚCIOWE.3 TAB. 3 PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH..3 TAB. 4 PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH.3 TAB. 5 TERMINOWE W ZŁOTYCH.3 TAB. 6 PROMOCYJNE W ZŁOTYCH..3 TAB. 7 TERMINOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 4 TAB. 8.4 TAB. 9 DLA OSÓB FIZYCZNYCH UDZIELONE OD TAB. 10 GOTÓWKOWE DLA PRACOWNIKÓW SEKTORA FINANSOWEGO.4 TAB. 11 GOTÓWKOWE DLA PRACOWNIKÓW STREFY BUDŻETOWEJ..4 TAB. 12 POZOSTAŁE 4 Część B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI.5 TAB TAB. 14 PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH..5 TAB. 15 TERMINOWE W ZŁOTYCH.5 TAB. 16 TERMINOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH.5 TAB TAB. 18 NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 5 TAB. 19 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 TAB. 20 POZOSTAŁE 5 Część C. ROLNICY 6 TAB. 21 BIEŻĄCE 6 TAB. 22 PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH..6 TAB. 23 NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ UDZIELONE OD TAB. 24 PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARiMR UDZIELONE PO TAB. 25 POZOSTAŁE 6 STAWKI PROCENTOWE.. 6

3 3 TAB. 1 OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE 1 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy 1.1 POL-Konto 1.2 POL-Konto Junior 1.3 POL-Konto Student 1.4 POL-Konto Senior Część A. KLIENCI INDYWIDUALNI kwartalna 0,01% 2 Debet w rachunku 4-krotność stopy lombardowej NBP TAB. 2 OSZCZĘDNOŚCIOWE 1 Rachunek systematycznego oszczędzania PRZYSZŁOŚĆ 1 kwartalna 1,3% 2 Rachunek oszczędnościowy EFEKT PLUS BIS 2.1 dla posiadaczy rachunku bieżącego lub POL-Konto 1,8% kwartalna 2.2 dla pozostałych osób 1,2% 4 Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) roczna 1,7% TAB. 3 PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH 1 Rachunek płatny na każde żądanie 2 kwartalna 0,01% 2 Rachunek dla Rad Rodziców, PKZP kwartalna 0,1% 3 Rachunek dla SKO kwartalna 1,4% TAB. 4 PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH EURO USD 1 Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych kwartalna 0,01% 0,01% TAB. 5 TERMINOWE W ZŁOTYCH Lp. Rodzaj lokaty 1 Lokata STANDARD Minimalna kwota 24 m-ce 1 m-c 2 m-ce 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy i dłużej 500 zł 0,3% 0,5% 0,8% 0,8% 1,0% 1,1% zł 0,6% 0,8% 1,1% 1,2% 1,5% 1,6% zł 0,8% 1,0% 1,4% 1,6% 2,0% 2,1% 2 Lokata SUPER STANDARD zł 0,65% 0,85% 1,45% 1,75% 2,15% 2,35% Lp. Rodzaj lokaty Minimalna kwota 2 Lokata KUSZĄCA TAB. 6 PROMOCYJNE W ZŁOTYCH 1 m-c 2 m-ce 3 m-ce 6 m-cy 500 zł 0,3% 0,4% 0,7% 1,2% zł 0,5% 0,7% 0,9% 1,5% zł 0,7% 0,9% 1,8% 1,9% 1 PROFIT zł 5 m-cy 1,5% 2 STUDNIÓWKA zł 100 dni 1,3% 3 NA SZÓSTKĘ zł 6 m-cy 1,7% 4 WYSTRZAŁOWA zł 3 m-ce 2,3% 5 PROFIT BIS zł 5 m-cy 2,1% 6 STRZAŁ W zł 10 m-cy 2,35% 1 Wartość minimalnych miesięcznych wpłat warunkujących prowadzenie rachunku wynosi 10,00 zł. 2 Minimalny stan wkładu na książeczce po podjęciu ostatniej wypłaty wynosi 50,00 zł. 3 Możliwość założenia w systemie Bankowości Internetowej.

4 4 założonych od zł w systemie Internet Banking TAB. 7 TERMINOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1 Lokata STANDARD EURO/USD 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy EURO USD ustalane indywidualnie TAB. 8 Lp. Rodzaj transakcji 1 Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty 10,00% 2 Plan ratalny Praktyczna rata 4 9,50% TAB. 9 DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1.1 do 36 miesięcy 10,0% 1.1 pow. 36 miesięcy 6-krotność stopy referencyjnej NBP 2 W POL-Koncie Stopa referencyjna NBP + marża 3 Mieszkaniowy 3.1 zakup i budowa WIBOR 3M (kwartalny) + marża 3.2 pozostałe cele WIBOR 3M (kwartalny) + marża 4 Uniwersalny kredyt hipoteczny WIBOR 3M (kwartalny) + marża 5 Konsolidacyjny WIBOR 3M (kwartalny) + marża TAB. 10 GOTÓWKOWE DLA PRACOWNIKÓW SEKTORA FINANSOWEGO stałe 1.1 do 36 miesięcy 10,00% 1.1 pow. 36 miesięcy 4-krotność stopy referencyjnej NBP 2 Mieszkaniowy 2.1 zakup i budowa WIBOR 3M (kwartalny) + marża 2.2 pozostałe cele WIBOR 3M (kwartalny) + marża 3 Konsolidacyjny WIBOR 3M (kwartalny) + marża TAB. 11 GOTÓWKOWE DLA PRACOWNIKÓW SFERY BUDŻETOWEJ I WOLNYCH ZAWODÓW stałe 1.1 do 36 miesięcy 10,00% 1.1 pow. 36 miesięcy 5-krotność stopy referencyjnej NBP TAB. 12 POZOSTAŁE 1 Kredyt z premią termomodernizacyjną Stopa bazowa Banku + marża 2 Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych WIBOR 3M (kwartalny) + marża 4 Kwota objęta planem ratalnym Praktyczna rata nie może być niższa niż 300 zł.

5 5 TAB. 13 Część B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 1 Rachunek bieżący i pomocniczy roczna 0,01% 2 Rachunek lokacyjny 2.1 do zł 0,8% miesięczna 2.2 pow zł 1,0% 3 Rachunek powierniczy - 0,00% TAB. 14 PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH EURO 1 Rachunek bieżący i pomocniczy roczna 0,01% 0,01% TAB. 15 TERMINOWE W ZŁOTYCH Lp. Rodzaj lokaty Minimalna kwota 24 m-ce 1 m-c 2 m-ce 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy i dłużej 1 Lokata STANDARD zł 0,65% 0,85% 1,45% 1,75% 2,15% 2,35% 2 Lokata SUPER STANDARD zł 0,65% 0,85% 1,45% 1,75% 2,15% 2,35% Lp. Rodzaj lokaty Minimalna kwota USD 1 m-c 2 m-ce 3 m-ce 6 m-cy 2 Lokata STANDARD zł 0,5% 0,7% 0,9% 1,5% TAB. 16 TERMINOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1 Lokata STANDARD EURO/USD TAB m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy EURO stałe USD ustalane indywidualnie w odniesieniu do tabel oprocentowania Banku BPS S.A. Lp. Rodzaj transakcji 1 Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty 10,00% 2 Plan ratalny Praktyczna rata 1 9,50% TAB. 18 NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Obrotowy 2 Płatniczy 3 W rachunku bieżącym 4 Inwestycyjny 5 Kredytowa linia hipoteczna Stopa bazowa Banku + marża lub WIBOR 3M (miesięczny) + marża 6 Pomostowy Stopa bazowa Banku + marża lub WIBOR 3M (miesięczny) + marża 7 Rewolwingowy WIBOR 3M (miesięczny) + marża TAB. 19 DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 Na pokrycie deficytu budżetowego 2 Na spłatę zaciągniętych zobowiązań WIBOR + marża 3 Pomostowy TAB. 20 POZOSTAŁE 1 Kredyt z premią termomodernizacyjną Stopa bazowa Banku + marża 2 Kredyt z premią technologiczną WIBOR 1M lub WIBOR 3M + marża 3 Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych WIBOR 3M (kwartalny) + marża 4 Wspólny Remont WIBOR 3M + marża

6 6 TAB. 21 BIEŻĄCE Część C. ROLNICY 1 Rachunek bieżący roczna 0,01% TAB. 22 PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH EURO 1 Rachunek bieżący roczna 0,01% 0,01% TAB. 23 NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 1 Obrotowy 1.1 do 12 miesięcy Stopa bazowa Banku + marża 1.2 pow. 12 miesięcy Stopa bazowa Banku + marża 1.3 zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej - stawka 1500,00 zł na 1 ha użytków rolnych Stopa bazowa Banku + marża 2 Inwestycyjny 2.1 zakup stada podstawowego Stopa bazowa Banku + marża 2.2 zakup maszyn nowych Stopa bazowa Banku + marża używanych Stopa bazowa Banku + marża 2.3 zakup nieruchomości rolnych budowę, remont i modernizację Stopa bazowa Banku + marża 3 Pomostowy Stopa bazowa Banku + marża 4 Kredytowa linia hipoteczna Stopa bazowa Banku + marża TAB. 24 PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARiMR kredytu Płatne przez Kredytobiorcę 1 Kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania 1.1 inwestycyjny 1,5 stopy Linie: nip, nbr10, nbr13, mbr14, nbr15, nkz, nmr, ngp, nnt redyskonta 2,6250% weksli NBP 1.2 klęskowy z linii nkl-01, nkl w przypadku ubezpieczenia majątku 1,50% w przypadku braku ubezpieczenia majątku 2,0625% 2 Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR symbol CSK Stopa bazowa banku + marża TAB. 25 POZOSTAŁE 1 Kredyt z premią termomodernizacyjną Stopa bazowa Banku + marża 2 Kredyt z premią technologiczną WIBOR 1M lub WIBOR 3M + marża STAWKI PROCENTOWE Stopa bazowa Banku 6,75 % Stopa lombardowa NBP 2,50 % Stopa redyskonta weksli NBP 1,75 % Stopa referencyjna NBP 1,50 % stawka ustalana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na WIBOR 3M (miesięczny) koniec każdego miesiąca; zmieniana pierwszego dnia każdego miesiąca w okresach miesięcznych stawka ustalana jako średnia arytmetyczna z kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres jej obowiązywania WIBOR 3M (kwartalny) i publikowana na koniec każdego miesiąca; zmieniana pierwszego dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy w okresach kwartalnych Kredyt zabezpieczony blokadą środków na rachunku 6,75% (Stopa bazowa Banku) bankowym lub kaucją Zadłużenie przeterminowane 4-krotność stopy lombardowej NBP kredytów zawartych w Tabeli oprocentowania produktów bankowych Hexa Banku Spółdzielczego nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej NBP (10,00%). USD

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE Załącznik do Uchwały nr 118/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r. I. PROUKTY W OFERCIE TBEL OPROCENTOWNI KREYTÓW L KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH BNKU SPÓŁZIELCZEGO W LUBWIE TB

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.05.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO: OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r.

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r. Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r. Spis Treści Część I Rachunki 3 Część II Lokaty terminowe 4 Rozdział I Lokata 21 dni w PLN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo