Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r."

Transkrypt

1 Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r.

2 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/ Warszawa ul. Jaszowiecka 8 m. 20 Tel ; tel./faks: TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r. REPERTORIUM NR Ja, niżej podpisany Leszek Starski, tłumacz przysięgły przy Ministerstwie Sprawiedliwości, stwierdzam zgodność tłumaczenia z oryginałem dokumentu w języku angielskim. Warszawa, 01 luty 2008 r. 1

3 Global Funds FCP (Luxembourg) Global Equity Fund US Growth and Value Fund US Large Cap Growth Fund US Aggressive Growth Fund US Fundamental Value Fund Europe (ex UK) Equity Fund Pan-Europe Equity Fund Japan Large Cap Fund Japan Small Cap Fund Asia Pacific (ex Japan) Fund Asia (ex Japan) Analyst Fund Greater China Equity Fund Emerging Markets Equity Fund Global Bond Fund Global (Unhedged) Bond Fund Global Corporate Bond Fund US$ Core Bond Fund US$ High Yield Bond Fund US$ Mortgage-Backed Securities Fund Euro Core Plus Bond Fund Euro Core Bond Fund Euro Limited Duration Bond Fund Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r. Fundusz inwestycji zbiorowych utworzony zgodnie z prawem Luksemburga jako Fonds Commun de Placement z wieloma Subfunduszami 2

4 Spis treści Ogólne informacje dotyczące Funduszu... 5 Spółka zarządzająca... 5 Data utworzenia... 5 Zarząd Spółki Zarządzającej... 5 Dyrektorzy Inwestycyjni... 6 Doradcy Inwestycyjni... 6 Bank Depozytariusz, Administrator, Agent Transferowy i Rejestrator... 6 Rewident... 6 Dotyczy dystrybucji Funduszu w Niemczech... 7 Dotyczy dystrybucji Funduszu w Szwajcarii... 7 Informacja dla Posiadaczy Jednostek Uczestnictwa... 7 Zestawienie aktywów netto na 30 września 2007 r... 8 Zestawienie wyników operacyjnych i zmian w aktywach netto za rok kończący się 30 września 2007 r Uwagi do sprawozdania finansowego na 30 września 2007 r Opis Funduszu Istotne zasady rachunkowości Pule aktywów Opłata za Zarządzanie Opłata za rozwodnienie Opłata za powiernictwo papierów wartościowych (Opłata Kustodiańska) Opodatkowanie Terminowe kontrakty walutowe typu forward Kontrakty terminowe typu futures Kontrakty opcyjne Inne zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych Zmiany w Portfelu Inwestycyjnym Dywidendy Zmiany następujące po dacie sprawozdania Global Equity Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września US Growth and Value Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września US Large Cap Growth Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września US Aggressive Growth Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września US Fundamental Value Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Europe (ex UK) Equity Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Pan-Europe Equity Fund Specyfikacja inwestycji i inne aktywa netto na 30 września

5 Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Japan Large Cap Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Japan Small Cap Fund Zestawienie inwestycji i inne aktywa netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Asia Pacific (ex Japan) Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Asia (ex Japan) Analyst Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Greater China Equity Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Emerging Markets Equity Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Global Bond Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Global (Unhedged) Bond Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Global Corporate Bond Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września US$ Core Bond Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września US$ High Yield Bond Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września US$ Mortgage-Backed Securities Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Euro Core Plus Bond Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Euro Core Bond Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Euro Limited Duration Bond Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września

6 Na podstawie sprawozdania finansowego nie można uzyskać subskrypcji. Subskrypcje są ważne tylko, jeżeli zostaną wykonane na podstawie obowiązującego Prospektu. Ogólne informacje dotyczące Funduszu Spółka zarządzająca Investments (Luxembourg) S.A. 145, rue du Kiem L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg Data utworzenia Investents (Luxembourg) S.A. poprzednio Citi FCP S.A.), Spółka Zarządzająca, została utworzona w Luksemburgu w dniu 26 maja 1988 r., jako Société Anonyme zgodnie z prawem Wlk. Księstwa Luksemburg na czas nieokreślony. Jej przedmiotem działalności jest tworzenie, administrowanie, marketing i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Umowa spółki została opublikowana w Mémorial w dniu 25 lipca 1988 r. i złożona w Rejestrze Sądu Rejonowego Luksemburga. Ostatnia zmiana umowy spółki nastąpiła w dniu 16 lutego ze skutkiem na 28 lutego Przedmiotem działalności Spółki tworzenie, administrowanie, marketing i zarządzanie jednym lub więcej funduszy inwestycyjnych Luksemburga i/lub zagranicznych inwestujących w zbywalne papiery wartościowe, dozwolone na podstawie Dyrektywy 85/611/EEC oraz świadczenie usług dla przedsięwzięć wspólnych inwestycji. Zarząd Spółki Zarządzającej Prezes: Joe LaRocque, Dyrektor Generalny, Inc. Baltimore, MD 21202, USA Członkowie Zarządu: Simon Airey, Konsultant St. James House New St. James Place St. Helier Jersey JE2 4QL, Channel Islands (do 30 czerwca 2007) John Alldis, członek Zarządu Investments (Luxembourg) S.A. 145, rue du Kiem L-8030 Strassen, Wlk. Księstwo Luksemburg Joseph M. Keane Vega Hedge Fund Group 15 Rathasker Heights Nass. Co. Kildare, Ireland 5

7 Dyrektorzy Inwestycyjni Zarząd Spółki Zarządzającej na własny koszt powołał następujących Dyrektorów Inwestycyjnych wspierających zarządzanie aktywami Funduszu: International Equities Ltd. Citigroup Centre 8 th Floor Canada Square Canary Wharf London, E14 5LB, Wielka Brytania International Equities (Hong Kong) Ltd. 20/F Three Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong Kong (patrz Uwaga 14) Smith Barney Fund Management LLC 399 Park Avenue, 4 th Floor New York, NY 10022, U.S.A. (patrz Uwaga 14) Western Asset Management Company 385 E. Colorado Blvd. Pasadena, CA 91101, U.S.A. Western Asset Management Company Ltd. The Center Building 113 Otermache Chiyoda-ku, Tokyo Batterymarch Financial Management, Inc. John Hancock Tower 200 Clarendon Street Boston, MA 02116, U.S.A. Doradcy Inwestycyjni Dyrektorzy Inwestycyjni i Zarząd Spółki Zarządzającej mogą w każdym czasie powoać następujących Doradców Inwestycyjnych: International Equities (Singapore) Pte Ltd. 10 Collyer Quay, #19-08 Ocean Building Singapore Bank Depozytariusz, Administrator, Agent Transferowy i Rejestrator Citibank International plc (Luxembourg Branch) Atrium Business Park 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Wielkie Księstwo Luksemburg Rewident 6

8 PricewaterhouseCoopers S. r.l. Reviseur d entreprises 400, route d Esch L-1471 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburg Dotyczy dystrybucji Funduszu w Niemczech Regulacje zarządu, prospekt, sprawozdania roczne i półroczne oraz zmiany w portfelach inwestycyjnych w trakcie roku sprawozdawczego można otrzymać bezpłatnie w siedzibie dystrybucyjnej u agenta ds. płatności na terenie Niemiec, pod adresem: Citibank Privatkunden AG Kasernenstrasse 10 D Dusseldorf Dotyczy dystrybucji Funduszu w Szwajcarii Regulacje zarządu, prospekt, sprawozdania roczne i półroczne oraz zmiany w portfelach inwestycyjnych w trakcie roku sprawozdawczego można otrzymać bezpłatnie w siedzibie przedstawiciela, agenta ds. płatności na terenie Szwajcarii, pod adresem: BNP Paribas Securities Services S.A., Paryż, Zweigniederlassung Zürich Limmatquai 4, Postfach 732 CH-8024 Zurych Tel Informacja dla Posiadaczy Jednostek Uczestnictwa Roczne, zrewidowane sprawozdania będą dostępne do inspekcji dla Posiadaczy Jednostek uczestnictwa w siedzibie Spółki Zarządzającej oraz u agentów ds. płatności i dystrybutorów w ciągu czterech miesięcy od zamknięcia roku obrotowego. Niezrewidowane sprawozdania półroczne zostaną udostępnione w ten sam sposób w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia okresu, którego dotyczą. 7

9 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie aktywów netto na 30 września 2007 r. Aktywa Legg Mason Global Equity Fund US Growth and Value Fund US Large Cap Growth Fund US Aggressive Growth Fund US Fundamental Value Fund Europe (ex UK) Equity Fund EUR Inwestycje po kosztach 72,910,994 27,382,351 19,789, ,567,178 76,567, ,290,019 Niezrealizowany wzrost/(spadek) wartości (Uwaga 2b) 11,994,022 8,062,216 4,198,357 17,511,819 26,051,832 36,360,820 Portfel inwestycyjny po wartości rynkowej (Uwaga 2b) 84,905,016 35,444,567 23,988, ,078, ,619, ,650,839 Opcje po wartości rynkowej (Uwagi 2f, 10) Niezrealizowana zwyżka netto terminowych kontraktów walutowych (Uwagi 2f, 8) Niezrealizowana zwyżka netto otwartych kontraktów futures (Uwagi 2f, 9) Aktywa płynne 1,520,399 32,541 5,091,581 2,919, ,513 Należne dywidendy (Uwaga 2d) 124,294 30,421 7,820 24, ,059 15,070 Należności za sprzedane papiery wartościowe 17, , , ,574 Należności z subskrypcji 9,980 2, ,232 8,387 96,380 64,797 Należne odsetki (Uwaga 2c) 448 1,103 25,006 11, Marże z kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f) Koszty formowania (Uwaga 2j) Aktywa łącznie 86,578,107 35,783,790 24,395, ,228, ,753, ,048,018 PASYWA Bankowe kredyty w rachunku 151, , ,871 Niezrealizowana zniżka netto terminowych kontraktów walutowych (Uwagi 2f, 8) Niezrealizowana zwyżka netto otwartych kontraktów futures (Uwagi 2f, 9) Naliczone wydatki 252, ,967 75, , , ,443 Płatności wynikające z umorzeń 204, , , , , ,455 Płatności wynikające z nabycia papierów wartościowych Odsetki płatne 295 Pasywa łącznie 457, , , , ,377 1,099,898 Wartość aktywów netto 86,120,551 35,281,266 23,696, ,735, ,172, ,948,120 Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 8

10 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie aktywów netto na 30 września 2007 r. (c.d.) Aktywa Legg Mason Pan- Europe Equity Fund EUR * Japan Large Cap Fund JPY * Japan Small Cap Fund JPY Asia Pacific (ex Japan) Fund Asia (ex Japan) Analyst Fund Legg Mason Greater China Equity Fund Inwestycje po kosztach 58,635,515 14,392,770,487 1,269,625,032 90,287,544 87,550,068 6,514,864 Niezrealizowany wzrost/(spadek) wartości (Uwaga 2b) 5,484,026 2,090,804, ,051,418 48,877,311 38,253,486 3,927,008 Portfel inwestycyjny po wartości rynkowej (Uwaga 2b) 64,119,541 16,483,574,900 1,392,676, ,164, ,803,554 10,441,872 Opcje po wartości rynkowej (Uwagi 2f, 10) Niezrealizowana zwyżka netto terminowych kontraktów walutowych (Uwagi 2f, 8) Niezrealizowana zwyżka netto otwartych kontraktów futures (Uwagi 2f, 9) Aktywa płynne 500, ,667, ,566,029 2,129,714 2,046, ,169 Należne dywidendy (Uwaga 2d) 98,372 58,006,030 3,581, , ,801 36,773 Należności za sprzedane papiery wartościowe 555,043, ,096 1,135, ,295 Należności z subskrypcji 6,317 67, ,244 92,000 Należne odsetki (Uwaga 2c) ,984 48, , ,319 1,267 Marże z kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f) Koszty formowania (Uwaga 2j) 18,122 Aktywa łącznie 64,725,379 17,256,870,545 1,707,871, ,183, ,898,623 11,009,376 PASYWA Bankowe kredyty w rachunku 1,386 Niezrealizowana zniżka netto terminowych kontraktów walutowych (Uwagi 2f, 8) Niezrealizowana zwyżka netto otwartych kontraktów futures (Uwagi 2f, 9) Naliczone wydatki 114,963 23,528,552 6,508, , ,297 7,567 Płatności wynikające z umorzeń 287,815 39,596, , , ,115 Płatności wynikające z nabycia papierów wartościowych 385,966,278 1,396,608 1,264,787 2,760 Odsetki płatne Pasywa łącznie 403, ,091,472 6,644,512 1,956,284 2,291,199 10,327 Wartość aktywów netto 64,321,802 16,807,779,073 1,701,227, ,227, ,607,424 10,999,049 *) Patrz Uwaga 14. Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 9

11 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie aktywów netto na 30 września 2007 r. (c.d.) Aktywa Emerging Markets Equity Fund Legg Mason Global Bond Fund Global (Unhedged) Bond Fund Global Corporate Bond Fund US$ Core Bond Fund US$ High Yield Bond Fund Inwestycje po kosztach 1,108,584,065 28,047,452 30,078,661 69,539, ,593,780 96,635,400 Niezrealizowany wzrost/(spadek) wartości (Uwaga 2b) 489,921,275 86, ,060 (381,335 ) (656,098 ) (2,257,507 ) Portfel inwestycyjny po wartości rynkowej (Uwaga 2b) 1,598,505,340 28,133,900 30,861,721 69,158, ,937,682 94,377,893 Opcje po wartości rynkowej (Uwagi 2f, 10) Niezrealizowana zwyżka netto terminowych kontraktów walutowych (Uwagi 2f, 8) Niezrealizowana zwyżka netto otwartych kontraktów futures (Uwagi 2f, 9) 185,190 65, ,394 Aktywa płynne 75,156,592 8,098,768 7,030,577 13,277 12,646,508 4,089,365 Należne dywidendy (Uwaga 2d) 3,645,701 Należności za sprzedane papiery wartościowe 3,296,076 2,871,207 3,073, ,611 5,584, ,275 Należności z subskrypcji 12,304, ,294 2,267 Należne odsetki (Uwaga 2c) 5,348, , ,299 1,158, ,090 2,213,678 Marże z kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f) 712, , ,656 11,916 Koszty formowania (Uwaga 2j) 536 Aktywa łącznie 1,698,256,584 40,278,901 42,403,493 71,137, ,177, ,078,478 PASYWA Bankowe kredyty w rachunku 849,274 37,573 Niezrealizowana zniżka netto terminowych kontraktów walutowych (Uwagi 2f, 8) 67,751 41, ,478 Niezrealizowana zwyżka netto otwartych kontraktów futures (Uwagi 2f, 9) 24,498 Naliczone wydatki 1,243,727 70,860 44,721 40, , ,701 Płatności wynikające z umorzeń 3,505,439 48,888 2,437, ,257 94,377 Płatności wynikające z nabycia papierów wartościowych 4,073,497 8,184,613 10,072,590 3,809,191 36,865,658 1,112,007 Odsetki płatne 15,876 19,195 Pasywa łącznie 9,671,937 8,388,215 12,596,414 4,134,804 37,399,297 1,371,085 Wartość aktywów netto 1,688,584,647 31,890,686 29,807,079 67,002,218 88,778,320 99,707,393 Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 10

12 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie aktywów netto na 30 września 2007 r. (c.d.) Aktywa * US$ Mortgage- Backed Securities Fund * Euro Core Plus Bond Fund EUR * Euro Core Bond Fund EUR Euro Limited Duration Bond Fund EUR Combined ** Inwestycje po kosztach 40,344,840 24,263,395 51,455,386 35,782,918 2,636,063,280 Niezrealizowany wzrost/(spadek) wartości (Uwaga 2b) (372,512 ) (1,493,189 ) (2,004,973 ) (743,709 ) 718,724,866 Portfel inwestycyjny po wartości rynkowej (Uwaga 2b) 39,972,328 22,770,206 49,450,413 35,039,209 3,354,788,147 Opcje po wartości rynkowej (Uwagi 2f, 10) 962 Niezrealizowana zwyżka netto terminowych kontraktów walutowych (Uwagi 2f, 8) 119,682 70,819 2, ,380 Niezrealizowana zwyżka netto otwartych kontraktów futures (Uwagi 2f, 9) 15,045 7, ,773 Aktywa płynne 16,565,141 78, ,734 1,889, ,101,005 Należne dywidendy (Uwaga 2d) 5,250,250 Należności za sprzedane papiery wartościowe 60,553,199 34,710 84,022,679 Należności z subskrypcji 62,223 8,370 13,352,553 Należne odsetki (Uwaga 2c) 70, ,350 1,247, ,142 15,076,174 Marże z kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f) 7, , , ,244 3,441,532 Koszty formowania (Uwaga 2j) 1,264 20,456 Aktywa łącznie 117,168,329 23,746,277 51,733,497 38,085,050 3,623,796,910 PASYWA Bankowe kredyty w rachunku 51,873 1,496,228 Niezrealizowana zniżka netto terminowych kontraktów walutowych (Uwagi 2f, 8) 337,932 Niezrealizowana zwyżka netto otwartych kontraktów futures (Uwagi 2f, 9) 16,189 47,521 Naliczone wydatki 23,196 45,138 66,576 53,315 4,061,841 Płatności wynikające z umorzeń 233, , ,860 11,682,400 Płatności wynikające z nabycia papierów wartościowych 60,454, , ,868,602 Odsetki płatne 35,366 Pasywa łącznie 60,477, , , , ,529,890 Wartość aktywów netto 56,690,626 23,392,510 51,290,014 37,752,995 3,475,267,020 *) Patrz Uwaga 14. **) Patrz Uwaga 2g. Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 11

13 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie wyników operacyjnych i zmian w aktywach netto za rok kończący się 30 września 2007 r. Global Equity Fund US Growth and Value Fund US Large Cap Growth Fund US Aggressive Growth Fund US Fundamental Value Fund Europe (ex UK) Equity Fund EUR Aktywa netto na początku roku/okresu 84,626,117 43,092,993 28,782, ,856, ,635, ,310,056 Dochody Dochody z dywidend (Uwaga 2d) 699, ,337 76, , ,608 4,419,830 Dochody z odsetek (Uwaga 2c) 28,420 4,943 4, ,128 36,270 37,466 Dochody łącznie 727, ,280 80, , ,878 4,457,296 Wydatki Opłata za zarządzanie (Uwaga 4) 622, , , , ,002 1,855,058 Opłata za administrację 33,890 15,397 10,398 50,568 44, ,785 Opłata agenta transferowego 24,875 10,945 7,669 26,771 28,686 77,089 Opłaty korespondenta i transakcyjne 23,799 19,377 14,236 19,347 19,574 40,615 Podatki (Uwaga 7) 21,784 8,972 6,223 20,923 23,884 64,042 Opłaty za publikację i druk 15,196 29,037 19,279 31,829 24,838 25,180 Opłata kustodiańska (Uwaga 6) 9,264 4,215 2,843 13,828 12,289 28,133 Opłaty za rewizję i opłaty prawne 5,960 2,716 1,889 8,942 7,897 20,568 Opłata regulacyjna 2,751 18,354 18,061 20,407 20,077 2,927 Wynagrodzenia zarządu , ,043 Koszty formowania (Uwaga 2) Koszty odsetek 5,757 Wydatki łącznie 760, , , , ,067 2,218,440 Dochody/(straty) netto z inwestycji (33,342 ) (173,773 ) (198,023 ) (553,567 ) 96,811 2,238,856 Zrealizowane zyski/(straty) netto na sprzedaży inwestycji (Uwaga 2e) 6,169,656 2,803,730 1,678,004 1,210,674 4,298,085 12,455,159 na kontraktach walutowych (Uwaga 2f) (14,607 ) (2,409 ) (227 ) (730 ) (12,911 ) (38,955 ) na kontraktach futures (Uwaga 2f) Na opcjach (Uwaga 2f) Zmiana netto w niezrealizowanej zwyżce/(zniżce) na inwestycjach (Uwaga 2e) 1,922,640 1,083,609 1,797,637 7,238,968 1,326,735 (3,644,894 ) na walutowych kontraktach terminowych typu forward (Uwaga 2f) (74 ) na kontraktach typu futures (Uwaga 2f) na opcjach (Uwaga 2f) Zmiana netto aktywów netto za rok/okres z operacji 8,044,273 3,711,157 3,277,391 7,895,345 5,708,720 11,010,166 Wynika na subskrypcjach 10,786,602 1,333, ,570 34,270,971 13,597,290 12,300,488 Płatności za umorzenia (17,336,441 ) (12,856,556 ) (9,183,025 ) (31,285,519 ) (26,769,530 ) (44,672,544 ) Płatności netto z subskrypcji I umorzeń (6,549,839 ) (11,522,884 ) (8,363,455 ) 2,985,452 (13,172,240 ) (32,372,056 ) Wypłata dywidendy (Uwaga 13) (2,444 ) (46 ) Aktywa netto na koniec roku/okresu 86,120,551 35,281,266 23,696, ,735, ,172, ,948,120 Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 12

14 13

15 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie wyników operacyjnych i zmian w aktywach netto za rok kończący się 30 września 2007 r. (c.d.) Pan-Europe Equity Fund EUR * Japan Large Cap Fund JPY * Japan Small Cap Fund JPY *) Patrz Uwaga 14; Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. Asia Pacific (ex Japan) Fund Asia (ex Japan) Analyst Fund Greater China Equity Fund Aktywa netto na początku roku/okresu 74,723,371 20,428,569,922 2,472,510, ,133, ,743,876 3,992,602 Dochody Dochody z dywidend (Uwaga 2d) 1,181,740 77,454,436 5,693,882 2,113,420 1,857,967 98,739 Dochody z odsetek (Uwaga 2c) 11, ,068 15,691 31,472 24,256 4,470 Dochody łącznie 1,193,419 77,852,504 5,709,573 2,144,892 1,882, ,209 Wydatki Opłata za zarządzanie (Uwaga 4) 549, ,611,218 16,546, , ,399 21,768 Opłata za administrację 28,092 7,576,528 1,549,225 51,525 46,489 2,713 Opłata agenta transferowego 20,526 5,493, ,545 36,421 34,867 1,261 Opłaty korespondenta i transakcyjne 15,900 4,500,956 1,173,823 50,855 47,889 7,372 Podatki (Uwaga 7) 16,688 4,678, ,042 32,945 32,002 1,355 Opłaty za publikację i druk 15,887 4,228,091 2,381,880 26,896 7,483 3,803 Opłata kustodiańska (Uwaga 6) 7,685 2,074, ,842 14,099 12, Opłaty za rewizję i opłaty prawne 5,634 3,149,773 1,174,024 10,293 9, Opłata regulacyjna 3, , ,045 2,956 2,898 2,389 Wynagrodzenia zarządu ,584 16,179 1, Koszty formowania (Uwaga 2) 2,905 4,488 2,493 Koszty odsetek Wydatki łącznie 666, ,838,215 24,588,107 1,210,851 1,140,813 44,420 Dochody/(straty) netto z inwestycji 526,823 (85,985,711 ) (18,878,534 ) 934, ,410 58,789 Zrealizowane zyski/(straty) netto na sprzedaży inwestycji (Uwaga 2e) 3,134, ,185,794 (95,473,836 ) 16,480,280 16,170, ,317 na kontraktach walutowych (Uwaga 2f) (15,881 ) (2,825,199 ) (439,201 ) (121,267 ) (220,243 ) 1,439 na kontraktach futures (Uwaga 2f) Na opcjach (Uwaga 2f) Zmiana netto w niezrealizowanej zwyżce/(zniżce) na inwestycjach (Uwaga 2e) (3,007,386 ) (406,732,843 ) 13,406,030 13,224,857 15,447,455 2,755,977 na walutowych kontraktach terminowych typu forward (Uwaga 2f) 263 na kontraktach typu futures (Uwaga 2f) na opcjach (Uwaga 2f) Zmiana netto aktywów netto za rok/okres z operacji 637, ,642,041 (101,385,541 ) 30,517,911 32,138,854 3,469,522 Wynika na subskrypcjach 4,106,440 1,244,932, ,865,966 9,687,335 5,403,825 5,660,470 Płatności za umorzenia (15,145,182 ) (4,974,365,563 ) (793,763,602 ) (19,108,666 ) (16,679,131 ) (2,123,545 ) Płatności netto z subskrypcji I umorzeń (11,038,742 ) (3,729,432,890 ) (669,897,636 ) (9,421,331 ) (11,275,306 ) 3,536,925 Wypłata dywidendy (Uwaga 13) (799 ) (3,455 ) Aktywa netto na koniec roku/okresu 64,321,802 16,807,779,073 1,701,227, ,227, ,607,424 10,999,049 14

16 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie wyników operacyjnych i zmian w aktywach netto za rok kończący się 30 września 2007 r. (c.d.) Emerging Markets Equity Fund Global Bond Fund Global (Unhedged) Bond Fund Global Corporate Bond Fund US$ Core Bond Fund US$ High Yield Bond Fund Aktywa netto na początku roku/okresu 1,522,634,044 33,821,355 45,767,320 72,815,258 99,126, ,216,042 Dochody Dochody z dywidend (Uwaga 2d) 19,650,178 Dochody z odsetek (Uwaga 2c) 616, , ,963 2,113,961 2,493,506 4,109,133 Dochody łącznie 20,266, , ,963 2,113,961 2,493,506 4,109,133 Wydatki Opłata za zarządzanie (Uwaga 4) 5,466, , , , , ,334 Opłata za administrację 585,316 12,849 13,184 28,709 39,151 40,930 Opłata agenta transferowego 192,940 9,197 8,061 7,177 25,358 15,863 Opłaty korespondenta i transakcyjne 536,403 6,456 6,266 8,244 29, ,955 Podatki (Uwaga 7) 131,396 7,817 6,298 12,621 20,827 10,944 Opłaty za publikację i druk 72,054 25,122 12,304 8,378 14,783 15,192 Opłata kustodiańska (Uwaga 6) 159,923 3,510 3,592 5,994 10,712 11,068 Opłaty za rewizję i opłaty prawne 102,866 2,078 2,388 5,040 7,841 7,710 Opłata regulacyjna 51,624 3,107 2,510 2,691 2,812 16,180 Wynagrodzenia zarządu 11, Koszty formowania (Uwaga 2) 502 Koszty odsetek Wydatki łącznie 7,310, , , , , ,989 Dochody/(straty) netto z inwestycji 12,955, , ,004 1,854,740 2,010,411 3,648,144 Zrealizowane zyski/(straty) netto na sprzedaży inwestycji (Uwaga 2e) 244,663,214 (10,147 ) 128,653 (237,226 ) (389,454 ) 513,557 na kontraktach walutowych (Uwaga 2f) (1,340,359 ) 4,774 96,822 (1,402,179 ) na kontraktach futures (Uwaga 2f) (130,109 ) (40,496 ) (336,144 ) (8,445 ) Na opcjach (Uwaga 2f) (5,494 ) (248 ) 14,665 Zmiana netto w niezrealizowanej zwyżce/(zniżce) na inwestycjach (Uwaga 2e) 118,935, , ,571 (938,626 ) (348,418 ) (4,544,796 ) na walutowych kontraktach terminowych typu forward (Uwaga 2f) (44,348 ) (27,180 ) 116,511 na kontraktach typu futures (Uwaga 2f) 205,823 64, ,712 (26,124 ) na opcjach (Uwaga 2f) 3,405 (219 ) 4,992 Zmiana netto aktywów netto za rok/okres z operacji 375,213, , ,572 (764,555 ) 1,237,970 (383,095 ) Wynika na subskrypcjach 192,775, , ,626 5,597,752 9,153,744 13,891,188 Płatności za umorzenia (402,039,049 ) (3,314,493 ) (17,507,439 ) (10,646,237 ) Płatności netto z subskrypcji I umorzeń (209,263,181 ) (2,584,305 ) (16,753,813 ) (5,048,485 ) (20,739,655 ) (18,131,100 ) (11,585,911 ) (4,239,912 ) Wypłata dywidendy (Uwaga 13) (227 ) (1,885,642 ) Aktywa netto na koniec roku/okresu 1,688,584,647 31,890,686 29,807,079 67,002,218 88,778,320 99,707,393 Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 15

17 16

18 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie wyników operacyjnych i zmian w aktywach netto za rok kończący się 30 września 2007 r. (c.d.) * US$ Mortgage- Backed Securities Fund 17 * Euro Core Plus Bond Fund EUR * Euro Core Bond Fund EUR Euro Limited Duration Bond Fund EUR Łącznie ** Aktywa netto na początku roku/okresu 48,875,571 34,024,544 64,109,275 45,772,902 3,429,203,520 *** Dochody Dochody z dywidend (Uwaga 2d) 34,501,483 Dochody z odsetek (Uwaga 2c) 1,557, ,346 1,329, ,714 16,534,054 Dochody łącznie 1,557, ,346 1,329, ,714 51,035,537 Wydatki Opłata za zarządzanie (Uwaga 4) 150, , ,365 16,352,589 Opłata za administrację 21,239 15,679 22,736 16,128 1,340,324 Opłata agenta transferowego 5,310 8,310 17,052 11, ,457 Opłaty korespondenta i transakcyjne 12,583 6,745 7,068 5,485 1,066,946 Podatki (Uwaga 7) 2,906 6,377 13,716 8, ,119 Opłaty za publikację i druk 1,800 10,753 12,351 11, ,477 Opłata kustodiańska (Uwaga 6) 5,799 3,255 10,505 4, ,559 Opłaty za rewizję i opłaty prawne 18,520 6,854 4,604 2, ,295 Opłata regulacyjna 2,604 2,379 3,060 1, ,613 Wynagrodzenia zarządu ,437 Koszty formowania (Uwaga 2) 2,061 14,545 Koszty odsetek 5,757 Wydatki łącznie 71, , , ,847 21,353,118 Dochody/(straty) netto z inwestycji 1,485, , , ,867 29,682,419 Zrealizowane zyski/(straty) netto na sprzedaży inwestycji (Uwaga 2e) (103,546 ) (474,929 ) (917,831 ) (474,020 ) 317,967,534 na kontraktach walutowych (Uwaga 2f) 187,641 (100,731 ) (3,330 ) (2,999,401 ) na kontraktach futures (Uwaga 2f) (10,516 ) (142,819 ) 83,546 66,791 (515,018 ) Na opcjach (Uwaga 2f) (24,300 ) (25,635 ) Zmiana netto w niezrealizowanej zwyżce/(zniżce) na inwestycjach (Uwaga 2e) (530,981 ) (788,238 ) (1,119,412 ) (2,645 ) 142,052,859 na walutowych kontraktach terminowych typu forward (Uwaga 2f) (25,669 ) 35,167 2,445 62,268 na kontraktach typu futures (Uwaga 2f) (1,711 ) 15,240 62,758 (20,510 ) 483,122 na opcjach (Uwaga 2f) 4,800 15,004 Zmiana netto aktywów netto za rok/okres z operacji 839,240 (789,461 ) (969,783 ) 170, ,723,151 Wynika na subskrypcjach 6,975,815 1,041,309 1,556,117 2,469, ,877,824 Płatności za umorzenia (10,824,597 ) (13,355,537 ) (10,573,998 ) (792,366,868 ) Płatności netto z subskrypcji I umorzeń 6,975,815 (9,783,288 ) (11,799,420 ) (8,104,625 ) (438,489,044 ) Wypłata dywidendy (Uwaga 13) (59,285 ) (50,058 ) (85,880 ) (2,170,606 ) Aktywa netto na koniec roku/okresu 56,690,626 23,392,510 51,290,014 37,752,995 3,475,267,020 *) Patrz Uwaga 14. **) Patrz Uwaga 2g. ***) Bilans otwarcia został podany łącznie z zastosowaniem kursów walutowych na 30 września 2007 r. Te same aktywa netto liczone łącznie z zastosowaniem kursów walutowych na 31 marca 2007 r. dawały kwotę 3,381,615,356. Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.

19 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie aktywów netto na 30 września 2007 r., 31 marca 2007 i 2006 r. Global Equity Fund US Growth and Value Fund US Large Cap Growth Fund US Aggressive Growth Fund US Fundamental Value Fund Europe (ex UK) Equity Fund EUR Aktywa netto na 30 września ,120,551 35,281,266 23,696, ,735, ,172, ,948, marca ,626,117 43,092,993 28,782, ,856, ,635, ,310, marca ,246,615 59,496,995 51,538, ,985, ,299, ,507,337 Wartość aktywów netto na jednostkę na 30 września 2007 Klasa A Zwykłe EUR JPY GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR Klasa C Zwykłe EUR JPY GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa Citi Instytucjonalne Zwykłe EUR JPY Klasa M Zwykłe EUR JPY GBP 18

20 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie aktywów netto na 30 września 2007 r., 31 marca 2007 i 2006 r. (c.d.) Global Equity Fund US Growth and Value Fund Liczba jednostek objętych na 30 września 2007 Klasa A Zwykłe US Large Cap Growth Fund US Aggressive Growth Fund US Fundamental Value Fund Europe (ex UK) Equity Fund EUR 182, , , , , , EUR 76, , , , , , JPY GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR 6, , , Klasa C Zwykłe 9, , , , , , EUR 28, , , , , , JPY GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa Citi Instytucjonalne Zwykłe , , EUR JPY Klasa M Zwykłe 7, , , EUR JPY GBP 19

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie finsowe Boryszew S.A. 1 SPIS TREŚCI Boryszew S.A. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 6 SPRAWOZDANIE ZE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU POZNAŃ, DNIA 14 LUTY 2014 ROKU SPIS TREŚCI BILANS... 1 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo