Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r."

Transkrypt

1 Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r.

2 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/ Warszawa ul. Jaszowiecka 8 m. 20 Tel ; tel./faks: TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r. REPERTORIUM NR Ja, niżej podpisany Leszek Starski, tłumacz przysięgły przy Ministerstwie Sprawiedliwości, stwierdzam zgodność tłumaczenia z oryginałem dokumentu w języku angielskim. Warszawa, 01 luty 2008 r. 1

3 Global Funds FCP (Luxembourg) Global Equity Fund US Growth and Value Fund US Large Cap Growth Fund US Aggressive Growth Fund US Fundamental Value Fund Europe (ex UK) Equity Fund Pan-Europe Equity Fund Japan Large Cap Fund Japan Small Cap Fund Asia Pacific (ex Japan) Fund Asia (ex Japan) Analyst Fund Greater China Equity Fund Emerging Markets Equity Fund Global Bond Fund Global (Unhedged) Bond Fund Global Corporate Bond Fund US$ Core Bond Fund US$ High Yield Bond Fund US$ Mortgage-Backed Securities Fund Euro Core Plus Bond Fund Euro Core Bond Fund Euro Limited Duration Bond Fund Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r. Fundusz inwestycji zbiorowych utworzony zgodnie z prawem Luksemburga jako Fonds Commun de Placement z wieloma Subfunduszami 2

4 Spis treści Ogólne informacje dotyczące Funduszu... 5 Spółka zarządzająca... 5 Data utworzenia... 5 Zarząd Spółki Zarządzającej... 5 Dyrektorzy Inwestycyjni... 6 Doradcy Inwestycyjni... 6 Bank Depozytariusz, Administrator, Agent Transferowy i Rejestrator... 6 Rewident... 6 Dotyczy dystrybucji Funduszu w Niemczech... 7 Dotyczy dystrybucji Funduszu w Szwajcarii... 7 Informacja dla Posiadaczy Jednostek Uczestnictwa... 7 Zestawienie aktywów netto na 30 września 2007 r... 8 Zestawienie wyników operacyjnych i zmian w aktywach netto za rok kończący się 30 września 2007 r Uwagi do sprawozdania finansowego na 30 września 2007 r Opis Funduszu Istotne zasady rachunkowości Pule aktywów Opłata za Zarządzanie Opłata za rozwodnienie Opłata za powiernictwo papierów wartościowych (Opłata Kustodiańska) Opodatkowanie Terminowe kontrakty walutowe typu forward Kontrakty terminowe typu futures Kontrakty opcyjne Inne zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych Zmiany w Portfelu Inwestycyjnym Dywidendy Zmiany następujące po dacie sprawozdania Global Equity Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września US Growth and Value Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września US Large Cap Growth Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września US Aggressive Growth Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września US Fundamental Value Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Europe (ex UK) Equity Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Pan-Europe Equity Fund Specyfikacja inwestycji i inne aktywa netto na 30 września

5 Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Japan Large Cap Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Japan Small Cap Fund Zestawienie inwestycji i inne aktywa netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Asia Pacific (ex Japan) Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Asia (ex Japan) Analyst Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Greater China Equity Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Emerging Markets Equity Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Global Bond Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Global (Unhedged) Bond Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Global Corporate Bond Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września US$ Core Bond Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września US$ High Yield Bond Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września US$ Mortgage-Backed Securities Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Euro Core Plus Bond Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Euro Core Bond Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września Euro Limited Duration Bond Fund Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 30 września Klasyfikacja przemysłowa na 30 września

6 Na podstawie sprawozdania finansowego nie można uzyskać subskrypcji. Subskrypcje są ważne tylko, jeżeli zostaną wykonane na podstawie obowiązującego Prospektu. Ogólne informacje dotyczące Funduszu Spółka zarządzająca Investments (Luxembourg) S.A. 145, rue du Kiem L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg Data utworzenia Investents (Luxembourg) S.A. poprzednio Citi FCP S.A.), Spółka Zarządzająca, została utworzona w Luksemburgu w dniu 26 maja 1988 r., jako Société Anonyme zgodnie z prawem Wlk. Księstwa Luksemburg na czas nieokreślony. Jej przedmiotem działalności jest tworzenie, administrowanie, marketing i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Umowa spółki została opublikowana w Mémorial w dniu 25 lipca 1988 r. i złożona w Rejestrze Sądu Rejonowego Luksemburga. Ostatnia zmiana umowy spółki nastąpiła w dniu 16 lutego ze skutkiem na 28 lutego Przedmiotem działalności Spółki tworzenie, administrowanie, marketing i zarządzanie jednym lub więcej funduszy inwestycyjnych Luksemburga i/lub zagranicznych inwestujących w zbywalne papiery wartościowe, dozwolone na podstawie Dyrektywy 85/611/EEC oraz świadczenie usług dla przedsięwzięć wspólnych inwestycji. Zarząd Spółki Zarządzającej Prezes: Joe LaRocque, Dyrektor Generalny, Inc. Baltimore, MD 21202, USA Członkowie Zarządu: Simon Airey, Konsultant St. James House New St. James Place St. Helier Jersey JE2 4QL, Channel Islands (do 30 czerwca 2007) John Alldis, członek Zarządu Investments (Luxembourg) S.A. 145, rue du Kiem L-8030 Strassen, Wlk. Księstwo Luksemburg Joseph M. Keane Vega Hedge Fund Group 15 Rathasker Heights Nass. Co. Kildare, Ireland 5

7 Dyrektorzy Inwestycyjni Zarząd Spółki Zarządzającej na własny koszt powołał następujących Dyrektorów Inwestycyjnych wspierających zarządzanie aktywami Funduszu: International Equities Ltd. Citigroup Centre 8 th Floor Canada Square Canary Wharf London, E14 5LB, Wielka Brytania International Equities (Hong Kong) Ltd. 20/F Three Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong Kong (patrz Uwaga 14) Smith Barney Fund Management LLC 399 Park Avenue, 4 th Floor New York, NY 10022, U.S.A. (patrz Uwaga 14) Western Asset Management Company 385 E. Colorado Blvd. Pasadena, CA 91101, U.S.A. Western Asset Management Company Ltd. The Center Building 113 Otermache Chiyoda-ku, Tokyo Batterymarch Financial Management, Inc. John Hancock Tower 200 Clarendon Street Boston, MA 02116, U.S.A. Doradcy Inwestycyjni Dyrektorzy Inwestycyjni i Zarząd Spółki Zarządzającej mogą w każdym czasie powoać następujących Doradców Inwestycyjnych: International Equities (Singapore) Pte Ltd. 10 Collyer Quay, #19-08 Ocean Building Singapore Bank Depozytariusz, Administrator, Agent Transferowy i Rejestrator Citibank International plc (Luxembourg Branch) Atrium Business Park 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Wielkie Księstwo Luksemburg Rewident 6

8 PricewaterhouseCoopers S. r.l. Reviseur d entreprises 400, route d Esch L-1471 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburg Dotyczy dystrybucji Funduszu w Niemczech Regulacje zarządu, prospekt, sprawozdania roczne i półroczne oraz zmiany w portfelach inwestycyjnych w trakcie roku sprawozdawczego można otrzymać bezpłatnie w siedzibie dystrybucyjnej u agenta ds. płatności na terenie Niemiec, pod adresem: Citibank Privatkunden AG Kasernenstrasse 10 D Dusseldorf Dotyczy dystrybucji Funduszu w Szwajcarii Regulacje zarządu, prospekt, sprawozdania roczne i półroczne oraz zmiany w portfelach inwestycyjnych w trakcie roku sprawozdawczego można otrzymać bezpłatnie w siedzibie przedstawiciela, agenta ds. płatności na terenie Szwajcarii, pod adresem: BNP Paribas Securities Services S.A., Paryż, Zweigniederlassung Zürich Limmatquai 4, Postfach 732 CH-8024 Zurych Tel Informacja dla Posiadaczy Jednostek Uczestnictwa Roczne, zrewidowane sprawozdania będą dostępne do inspekcji dla Posiadaczy Jednostek uczestnictwa w siedzibie Spółki Zarządzającej oraz u agentów ds. płatności i dystrybutorów w ciągu czterech miesięcy od zamknięcia roku obrotowego. Niezrewidowane sprawozdania półroczne zostaną udostępnione w ten sam sposób w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia okresu, którego dotyczą. 7

9 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie aktywów netto na 30 września 2007 r. Aktywa Legg Mason Global Equity Fund US Growth and Value Fund US Large Cap Growth Fund US Aggressive Growth Fund US Fundamental Value Fund Europe (ex UK) Equity Fund EUR Inwestycje po kosztach 72,910,994 27,382,351 19,789, ,567,178 76,567, ,290,019 Niezrealizowany wzrost/(spadek) wartości (Uwaga 2b) 11,994,022 8,062,216 4,198,357 17,511,819 26,051,832 36,360,820 Portfel inwestycyjny po wartości rynkowej (Uwaga 2b) 84,905,016 35,444,567 23,988, ,078, ,619, ,650,839 Opcje po wartości rynkowej (Uwagi 2f, 10) Niezrealizowana zwyżka netto terminowych kontraktów walutowych (Uwagi 2f, 8) Niezrealizowana zwyżka netto otwartych kontraktów futures (Uwagi 2f, 9) Aktywa płynne 1,520,399 32,541 5,091,581 2,919, ,513 Należne dywidendy (Uwaga 2d) 124,294 30,421 7,820 24, ,059 15,070 Należności za sprzedane papiery wartościowe 17, , , ,574 Należności z subskrypcji 9,980 2, ,232 8,387 96,380 64,797 Należne odsetki (Uwaga 2c) 448 1,103 25,006 11, Marże z kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f) Koszty formowania (Uwaga 2j) Aktywa łącznie 86,578,107 35,783,790 24,395, ,228, ,753, ,048,018 PASYWA Bankowe kredyty w rachunku 151, , ,871 Niezrealizowana zniżka netto terminowych kontraktów walutowych (Uwagi 2f, 8) Niezrealizowana zwyżka netto otwartych kontraktów futures (Uwagi 2f, 9) Naliczone wydatki 252, ,967 75, , , ,443 Płatności wynikające z umorzeń 204, , , , , ,455 Płatności wynikające z nabycia papierów wartościowych Odsetki płatne 295 Pasywa łącznie 457, , , , ,377 1,099,898 Wartość aktywów netto 86,120,551 35,281,266 23,696, ,735, ,172, ,948,120 Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 8

10 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie aktywów netto na 30 września 2007 r. (c.d.) Aktywa Legg Mason Pan- Europe Equity Fund EUR * Japan Large Cap Fund JPY * Japan Small Cap Fund JPY Asia Pacific (ex Japan) Fund Asia (ex Japan) Analyst Fund Legg Mason Greater China Equity Fund Inwestycje po kosztach 58,635,515 14,392,770,487 1,269,625,032 90,287,544 87,550,068 6,514,864 Niezrealizowany wzrost/(spadek) wartości (Uwaga 2b) 5,484,026 2,090,804, ,051,418 48,877,311 38,253,486 3,927,008 Portfel inwestycyjny po wartości rynkowej (Uwaga 2b) 64,119,541 16,483,574,900 1,392,676, ,164, ,803,554 10,441,872 Opcje po wartości rynkowej (Uwagi 2f, 10) Niezrealizowana zwyżka netto terminowych kontraktów walutowych (Uwagi 2f, 8) Niezrealizowana zwyżka netto otwartych kontraktów futures (Uwagi 2f, 9) Aktywa płynne 500, ,667, ,566,029 2,129,714 2,046, ,169 Należne dywidendy (Uwaga 2d) 98,372 58,006,030 3,581, , ,801 36,773 Należności za sprzedane papiery wartościowe 555,043, ,096 1,135, ,295 Należności z subskrypcji 6,317 67, ,244 92,000 Należne odsetki (Uwaga 2c) ,984 48, , ,319 1,267 Marże z kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f) Koszty formowania (Uwaga 2j) 18,122 Aktywa łącznie 64,725,379 17,256,870,545 1,707,871, ,183, ,898,623 11,009,376 PASYWA Bankowe kredyty w rachunku 1,386 Niezrealizowana zniżka netto terminowych kontraktów walutowych (Uwagi 2f, 8) Niezrealizowana zwyżka netto otwartych kontraktów futures (Uwagi 2f, 9) Naliczone wydatki 114,963 23,528,552 6,508, , ,297 7,567 Płatności wynikające z umorzeń 287,815 39,596, , , ,115 Płatności wynikające z nabycia papierów wartościowych 385,966,278 1,396,608 1,264,787 2,760 Odsetki płatne Pasywa łącznie 403, ,091,472 6,644,512 1,956,284 2,291,199 10,327 Wartość aktywów netto 64,321,802 16,807,779,073 1,701,227, ,227, ,607,424 10,999,049 *) Patrz Uwaga 14. Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 9

11 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie aktywów netto na 30 września 2007 r. (c.d.) Aktywa Emerging Markets Equity Fund Legg Mason Global Bond Fund Global (Unhedged) Bond Fund Global Corporate Bond Fund US$ Core Bond Fund US$ High Yield Bond Fund Inwestycje po kosztach 1,108,584,065 28,047,452 30,078,661 69,539, ,593,780 96,635,400 Niezrealizowany wzrost/(spadek) wartości (Uwaga 2b) 489,921,275 86, ,060 (381,335 ) (656,098 ) (2,257,507 ) Portfel inwestycyjny po wartości rynkowej (Uwaga 2b) 1,598,505,340 28,133,900 30,861,721 69,158, ,937,682 94,377,893 Opcje po wartości rynkowej (Uwagi 2f, 10) Niezrealizowana zwyżka netto terminowych kontraktów walutowych (Uwagi 2f, 8) Niezrealizowana zwyżka netto otwartych kontraktów futures (Uwagi 2f, 9) 185,190 65, ,394 Aktywa płynne 75,156,592 8,098,768 7,030,577 13,277 12,646,508 4,089,365 Należne dywidendy (Uwaga 2d) 3,645,701 Należności za sprzedane papiery wartościowe 3,296,076 2,871,207 3,073, ,611 5,584, ,275 Należności z subskrypcji 12,304, ,294 2,267 Należne odsetki (Uwaga 2c) 5,348, , ,299 1,158, ,090 2,213,678 Marże z kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f) 712, , ,656 11,916 Koszty formowania (Uwaga 2j) 536 Aktywa łącznie 1,698,256,584 40,278,901 42,403,493 71,137, ,177, ,078,478 PASYWA Bankowe kredyty w rachunku 849,274 37,573 Niezrealizowana zniżka netto terminowych kontraktów walutowych (Uwagi 2f, 8) 67,751 41, ,478 Niezrealizowana zwyżka netto otwartych kontraktów futures (Uwagi 2f, 9) 24,498 Naliczone wydatki 1,243,727 70,860 44,721 40, , ,701 Płatności wynikające z umorzeń 3,505,439 48,888 2,437, ,257 94,377 Płatności wynikające z nabycia papierów wartościowych 4,073,497 8,184,613 10,072,590 3,809,191 36,865,658 1,112,007 Odsetki płatne 15,876 19,195 Pasywa łącznie 9,671,937 8,388,215 12,596,414 4,134,804 37,399,297 1,371,085 Wartość aktywów netto 1,688,584,647 31,890,686 29,807,079 67,002,218 88,778,320 99,707,393 Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 10

12 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie aktywów netto na 30 września 2007 r. (c.d.) Aktywa * US$ Mortgage- Backed Securities Fund * Euro Core Plus Bond Fund EUR * Euro Core Bond Fund EUR Euro Limited Duration Bond Fund EUR Combined ** Inwestycje po kosztach 40,344,840 24,263,395 51,455,386 35,782,918 2,636,063,280 Niezrealizowany wzrost/(spadek) wartości (Uwaga 2b) (372,512 ) (1,493,189 ) (2,004,973 ) (743,709 ) 718,724,866 Portfel inwestycyjny po wartości rynkowej (Uwaga 2b) 39,972,328 22,770,206 49,450,413 35,039,209 3,354,788,147 Opcje po wartości rynkowej (Uwagi 2f, 10) 962 Niezrealizowana zwyżka netto terminowych kontraktów walutowych (Uwagi 2f, 8) 119,682 70,819 2, ,380 Niezrealizowana zwyżka netto otwartych kontraktów futures (Uwagi 2f, 9) 15,045 7, ,773 Aktywa płynne 16,565,141 78, ,734 1,889, ,101,005 Należne dywidendy (Uwaga 2d) 5,250,250 Należności za sprzedane papiery wartościowe 60,553,199 34,710 84,022,679 Należności z subskrypcji 62,223 8,370 13,352,553 Należne odsetki (Uwaga 2c) 70, ,350 1,247, ,142 15,076,174 Marże z kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f) 7, , , ,244 3,441,532 Koszty formowania (Uwaga 2j) 1,264 20,456 Aktywa łącznie 117,168,329 23,746,277 51,733,497 38,085,050 3,623,796,910 PASYWA Bankowe kredyty w rachunku 51,873 1,496,228 Niezrealizowana zniżka netto terminowych kontraktów walutowych (Uwagi 2f, 8) 337,932 Niezrealizowana zwyżka netto otwartych kontraktów futures (Uwagi 2f, 9) 16,189 47,521 Naliczone wydatki 23,196 45,138 66,576 53,315 4,061,841 Płatności wynikające z umorzeń 233, , ,860 11,682,400 Płatności wynikające z nabycia papierów wartościowych 60,454, , ,868,602 Odsetki płatne 35,366 Pasywa łącznie 60,477, , , , ,529,890 Wartość aktywów netto 56,690,626 23,392,510 51,290,014 37,752,995 3,475,267,020 *) Patrz Uwaga 14. **) Patrz Uwaga 2g. Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 11

13 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie wyników operacyjnych i zmian w aktywach netto za rok kończący się 30 września 2007 r. Global Equity Fund US Growth and Value Fund US Large Cap Growth Fund US Aggressive Growth Fund US Fundamental Value Fund Europe (ex UK) Equity Fund EUR Aktywa netto na początku roku/okresu 84,626,117 43,092,993 28,782, ,856, ,635, ,310,056 Dochody Dochody z dywidend (Uwaga 2d) 699, ,337 76, , ,608 4,419,830 Dochody z odsetek (Uwaga 2c) 28,420 4,943 4, ,128 36,270 37,466 Dochody łącznie 727, ,280 80, , ,878 4,457,296 Wydatki Opłata za zarządzanie (Uwaga 4) 622, , , , ,002 1,855,058 Opłata za administrację 33,890 15,397 10,398 50,568 44, ,785 Opłata agenta transferowego 24,875 10,945 7,669 26,771 28,686 77,089 Opłaty korespondenta i transakcyjne 23,799 19,377 14,236 19,347 19,574 40,615 Podatki (Uwaga 7) 21,784 8,972 6,223 20,923 23,884 64,042 Opłaty za publikację i druk 15,196 29,037 19,279 31,829 24,838 25,180 Opłata kustodiańska (Uwaga 6) 9,264 4,215 2,843 13,828 12,289 28,133 Opłaty za rewizję i opłaty prawne 5,960 2,716 1,889 8,942 7,897 20,568 Opłata regulacyjna 2,751 18,354 18,061 20,407 20,077 2,927 Wynagrodzenia zarządu , ,043 Koszty formowania (Uwaga 2) Koszty odsetek 5,757 Wydatki łącznie 760, , , , ,067 2,218,440 Dochody/(straty) netto z inwestycji (33,342 ) (173,773 ) (198,023 ) (553,567 ) 96,811 2,238,856 Zrealizowane zyski/(straty) netto na sprzedaży inwestycji (Uwaga 2e) 6,169,656 2,803,730 1,678,004 1,210,674 4,298,085 12,455,159 na kontraktach walutowych (Uwaga 2f) (14,607 ) (2,409 ) (227 ) (730 ) (12,911 ) (38,955 ) na kontraktach futures (Uwaga 2f) Na opcjach (Uwaga 2f) Zmiana netto w niezrealizowanej zwyżce/(zniżce) na inwestycjach (Uwaga 2e) 1,922,640 1,083,609 1,797,637 7,238,968 1,326,735 (3,644,894 ) na walutowych kontraktach terminowych typu forward (Uwaga 2f) (74 ) na kontraktach typu futures (Uwaga 2f) na opcjach (Uwaga 2f) Zmiana netto aktywów netto za rok/okres z operacji 8,044,273 3,711,157 3,277,391 7,895,345 5,708,720 11,010,166 Wynika na subskrypcjach 10,786,602 1,333, ,570 34,270,971 13,597,290 12,300,488 Płatności za umorzenia (17,336,441 ) (12,856,556 ) (9,183,025 ) (31,285,519 ) (26,769,530 ) (44,672,544 ) Płatności netto z subskrypcji I umorzeń (6,549,839 ) (11,522,884 ) (8,363,455 ) 2,985,452 (13,172,240 ) (32,372,056 ) Wypłata dywidendy (Uwaga 13) (2,444 ) (46 ) Aktywa netto na koniec roku/okresu 86,120,551 35,281,266 23,696, ,735, ,172, ,948,120 Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 12

14 13

15 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie wyników operacyjnych i zmian w aktywach netto za rok kończący się 30 września 2007 r. (c.d.) Pan-Europe Equity Fund EUR * Japan Large Cap Fund JPY * Japan Small Cap Fund JPY *) Patrz Uwaga 14; Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. Asia Pacific (ex Japan) Fund Asia (ex Japan) Analyst Fund Greater China Equity Fund Aktywa netto na początku roku/okresu 74,723,371 20,428,569,922 2,472,510, ,133, ,743,876 3,992,602 Dochody Dochody z dywidend (Uwaga 2d) 1,181,740 77,454,436 5,693,882 2,113,420 1,857,967 98,739 Dochody z odsetek (Uwaga 2c) 11, ,068 15,691 31,472 24,256 4,470 Dochody łącznie 1,193,419 77,852,504 5,709,573 2,144,892 1,882, ,209 Wydatki Opłata za zarządzanie (Uwaga 4) 549, ,611,218 16,546, , ,399 21,768 Opłata za administrację 28,092 7,576,528 1,549,225 51,525 46,489 2,713 Opłata agenta transferowego 20,526 5,493, ,545 36,421 34,867 1,261 Opłaty korespondenta i transakcyjne 15,900 4,500,956 1,173,823 50,855 47,889 7,372 Podatki (Uwaga 7) 16,688 4,678, ,042 32,945 32,002 1,355 Opłaty za publikację i druk 15,887 4,228,091 2,381,880 26,896 7,483 3,803 Opłata kustodiańska (Uwaga 6) 7,685 2,074, ,842 14,099 12, Opłaty za rewizję i opłaty prawne 5,634 3,149,773 1,174,024 10,293 9, Opłata regulacyjna 3, , ,045 2,956 2,898 2,389 Wynagrodzenia zarządu ,584 16,179 1, Koszty formowania (Uwaga 2) 2,905 4,488 2,493 Koszty odsetek Wydatki łącznie 666, ,838,215 24,588,107 1,210,851 1,140,813 44,420 Dochody/(straty) netto z inwestycji 526,823 (85,985,711 ) (18,878,534 ) 934, ,410 58,789 Zrealizowane zyski/(straty) netto na sprzedaży inwestycji (Uwaga 2e) 3,134, ,185,794 (95,473,836 ) 16,480,280 16,170, ,317 na kontraktach walutowych (Uwaga 2f) (15,881 ) (2,825,199 ) (439,201 ) (121,267 ) (220,243 ) 1,439 na kontraktach futures (Uwaga 2f) Na opcjach (Uwaga 2f) Zmiana netto w niezrealizowanej zwyżce/(zniżce) na inwestycjach (Uwaga 2e) (3,007,386 ) (406,732,843 ) 13,406,030 13,224,857 15,447,455 2,755,977 na walutowych kontraktach terminowych typu forward (Uwaga 2f) 263 na kontraktach typu futures (Uwaga 2f) na opcjach (Uwaga 2f) Zmiana netto aktywów netto za rok/okres z operacji 637, ,642,041 (101,385,541 ) 30,517,911 32,138,854 3,469,522 Wynika na subskrypcjach 4,106,440 1,244,932, ,865,966 9,687,335 5,403,825 5,660,470 Płatności za umorzenia (15,145,182 ) (4,974,365,563 ) (793,763,602 ) (19,108,666 ) (16,679,131 ) (2,123,545 ) Płatności netto z subskrypcji I umorzeń (11,038,742 ) (3,729,432,890 ) (669,897,636 ) (9,421,331 ) (11,275,306 ) 3,536,925 Wypłata dywidendy (Uwaga 13) (799 ) (3,455 ) Aktywa netto na koniec roku/okresu 64,321,802 16,807,779,073 1,701,227, ,227, ,607,424 10,999,049 14

16 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie wyników operacyjnych i zmian w aktywach netto za rok kończący się 30 września 2007 r. (c.d.) Emerging Markets Equity Fund Global Bond Fund Global (Unhedged) Bond Fund Global Corporate Bond Fund US$ Core Bond Fund US$ High Yield Bond Fund Aktywa netto na początku roku/okresu 1,522,634,044 33,821,355 45,767,320 72,815,258 99,126, ,216,042 Dochody Dochody z dywidend (Uwaga 2d) 19,650,178 Dochody z odsetek (Uwaga 2c) 616, , ,963 2,113,961 2,493,506 4,109,133 Dochody łącznie 20,266, , ,963 2,113,961 2,493,506 4,109,133 Wydatki Opłata za zarządzanie (Uwaga 4) 5,466, , , , , ,334 Opłata za administrację 585,316 12,849 13,184 28,709 39,151 40,930 Opłata agenta transferowego 192,940 9,197 8,061 7,177 25,358 15,863 Opłaty korespondenta i transakcyjne 536,403 6,456 6,266 8,244 29, ,955 Podatki (Uwaga 7) 131,396 7,817 6,298 12,621 20,827 10,944 Opłaty za publikację i druk 72,054 25,122 12,304 8,378 14,783 15,192 Opłata kustodiańska (Uwaga 6) 159,923 3,510 3,592 5,994 10,712 11,068 Opłaty za rewizję i opłaty prawne 102,866 2,078 2,388 5,040 7,841 7,710 Opłata regulacyjna 51,624 3,107 2,510 2,691 2,812 16,180 Wynagrodzenia zarządu 11, Koszty formowania (Uwaga 2) 502 Koszty odsetek Wydatki łącznie 7,310, , , , , ,989 Dochody/(straty) netto z inwestycji 12,955, , ,004 1,854,740 2,010,411 3,648,144 Zrealizowane zyski/(straty) netto na sprzedaży inwestycji (Uwaga 2e) 244,663,214 (10,147 ) 128,653 (237,226 ) (389,454 ) 513,557 na kontraktach walutowych (Uwaga 2f) (1,340,359 ) 4,774 96,822 (1,402,179 ) na kontraktach futures (Uwaga 2f) (130,109 ) (40,496 ) (336,144 ) (8,445 ) Na opcjach (Uwaga 2f) (5,494 ) (248 ) 14,665 Zmiana netto w niezrealizowanej zwyżce/(zniżce) na inwestycjach (Uwaga 2e) 118,935, , ,571 (938,626 ) (348,418 ) (4,544,796 ) na walutowych kontraktach terminowych typu forward (Uwaga 2f) (44,348 ) (27,180 ) 116,511 na kontraktach typu futures (Uwaga 2f) 205,823 64, ,712 (26,124 ) na opcjach (Uwaga 2f) 3,405 (219 ) 4,992 Zmiana netto aktywów netto za rok/okres z operacji 375,213, , ,572 (764,555 ) 1,237,970 (383,095 ) Wynika na subskrypcjach 192,775, , ,626 5,597,752 9,153,744 13,891,188 Płatności za umorzenia (402,039,049 ) (3,314,493 ) (17,507,439 ) (10,646,237 ) Płatności netto z subskrypcji I umorzeń (209,263,181 ) (2,584,305 ) (16,753,813 ) (5,048,485 ) (20,739,655 ) (18,131,100 ) (11,585,911 ) (4,239,912 ) Wypłata dywidendy (Uwaga 13) (227 ) (1,885,642 ) Aktywa netto na koniec roku/okresu 1,688,584,647 31,890,686 29,807,079 67,002,218 88,778,320 99,707,393 Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 15

17 16

18 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie wyników operacyjnych i zmian w aktywach netto za rok kończący się 30 września 2007 r. (c.d.) * US$ Mortgage- Backed Securities Fund 17 * Euro Core Plus Bond Fund EUR * Euro Core Bond Fund EUR Euro Limited Duration Bond Fund EUR Łącznie ** Aktywa netto na początku roku/okresu 48,875,571 34,024,544 64,109,275 45,772,902 3,429,203,520 *** Dochody Dochody z dywidend (Uwaga 2d) 34,501,483 Dochody z odsetek (Uwaga 2c) 1,557, ,346 1,329, ,714 16,534,054 Dochody łącznie 1,557, ,346 1,329, ,714 51,035,537 Wydatki Opłata za zarządzanie (Uwaga 4) 150, , ,365 16,352,589 Opłata za administrację 21,239 15,679 22,736 16,128 1,340,324 Opłata agenta transferowego 5,310 8,310 17,052 11, ,457 Opłaty korespondenta i transakcyjne 12,583 6,745 7,068 5,485 1,066,946 Podatki (Uwaga 7) 2,906 6,377 13,716 8, ,119 Opłaty za publikację i druk 1,800 10,753 12,351 11, ,477 Opłata kustodiańska (Uwaga 6) 5,799 3,255 10,505 4, ,559 Opłaty za rewizję i opłaty prawne 18,520 6,854 4,604 2, ,295 Opłata regulacyjna 2,604 2,379 3,060 1, ,613 Wynagrodzenia zarządu ,437 Koszty formowania (Uwaga 2) 2,061 14,545 Koszty odsetek 5,757 Wydatki łącznie 71, , , ,847 21,353,118 Dochody/(straty) netto z inwestycji 1,485, , , ,867 29,682,419 Zrealizowane zyski/(straty) netto na sprzedaży inwestycji (Uwaga 2e) (103,546 ) (474,929 ) (917,831 ) (474,020 ) 317,967,534 na kontraktach walutowych (Uwaga 2f) 187,641 (100,731 ) (3,330 ) (2,999,401 ) na kontraktach futures (Uwaga 2f) (10,516 ) (142,819 ) 83,546 66,791 (515,018 ) Na opcjach (Uwaga 2f) (24,300 ) (25,635 ) Zmiana netto w niezrealizowanej zwyżce/(zniżce) na inwestycjach (Uwaga 2e) (530,981 ) (788,238 ) (1,119,412 ) (2,645 ) 142,052,859 na walutowych kontraktach terminowych typu forward (Uwaga 2f) (25,669 ) 35,167 2,445 62,268 na kontraktach typu futures (Uwaga 2f) (1,711 ) 15,240 62,758 (20,510 ) 483,122 na opcjach (Uwaga 2f) 4,800 15,004 Zmiana netto aktywów netto za rok/okres z operacji 839,240 (789,461 ) (969,783 ) 170, ,723,151 Wynika na subskrypcjach 6,975,815 1,041,309 1,556,117 2,469, ,877,824 Płatności za umorzenia (10,824,597 ) (13,355,537 ) (10,573,998 ) (792,366,868 ) Płatności netto z subskrypcji I umorzeń 6,975,815 (9,783,288 ) (11,799,420 ) (8,104,625 ) (438,489,044 ) Wypłata dywidendy (Uwaga 13) (59,285 ) (50,058 ) (85,880 ) (2,170,606 ) Aktywa netto na koniec roku/okresu 56,690,626 23,392,510 51,290,014 37,752,995 3,475,267,020 *) Patrz Uwaga 14. **) Patrz Uwaga 2g. ***) Bilans otwarcia został podany łącznie z zastosowaniem kursów walutowych na 30 września 2007 r. Te same aktywa netto liczone łącznie z zastosowaniem kursów walutowych na 31 marca 2007 r. dawały kwotę 3,381,615,356. Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.

19 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie aktywów netto na 30 września 2007 r., 31 marca 2007 i 2006 r. Global Equity Fund US Growth and Value Fund US Large Cap Growth Fund US Aggressive Growth Fund US Fundamental Value Fund Europe (ex UK) Equity Fund EUR Aktywa netto na 30 września ,120,551 35,281,266 23,696, ,735, ,172, ,948, marca ,626,117 43,092,993 28,782, ,856, ,635, ,310, marca ,246,615 59,496,995 51,538, ,985, ,299, ,507,337 Wartość aktywów netto na jednostkę na 30 września 2007 Klasa A Zwykłe EUR JPY GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR Klasa C Zwykłe EUR JPY GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa Citi Instytucjonalne Zwykłe EUR JPY Klasa M Zwykłe EUR JPY GBP 18

20 Global Funds FCP (Luxembourg) Zestawienie aktywów netto na 30 września 2007 r., 31 marca 2007 i 2006 r. (c.d.) Global Equity Fund US Growth and Value Fund Liczba jednostek objętych na 30 września 2007 Klasa A Zwykłe US Large Cap Growth Fund US Aggressive Growth Fund US Fundamental Value Fund Europe (ex UK) Equity Fund EUR 182, , , , , , EUR 76, , , , , , JPY GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR 6, , , Klasa C Zwykłe 9, , , , , , EUR 28, , , , , , JPY GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa Citi Instytucjonalne Zwykłe , , EUR JPY Klasa M Zwykłe 7, , , EUR JPY GBP 19

Citi FCP. Fundusz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg. Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r.

Citi FCP. Fundusz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg. Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r. Citi FCP usz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r. Spis treści Ogólne informacje dotyczące uszu...4 Spółka zarządzająca...4 Data utworzenia...4

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Lipiec 2006 Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony lipiec 2006 Istotna informacja Skrócony prospekt zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Lipiec 2006 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fundusz inwestycyjny prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg utworzony jako fonds commun de placement

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 30 czerwca 2015r.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 30 czerwca 2015r. Inwestycje Waluta Inwestycje Waluta Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie Obligacje Brazylia Brazil Federative Rep 10 01/01/2021 BRL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Citi SICAV. Société d'investissement à Capital Variable Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Citi SICAV. Société d'investissement à Capital Variable Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Citi SICAV Société d'investissement à Capital Variable Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Niezrewidowane sprawozdanie roczne na 30 czerwca 2006 r. 2 Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane)

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane) Aneks nr 4 z dnia 8 listopada 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych) Bilans na dzień 3.6.24 ktywa Lokaty nwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Należności 3.6.24 13 27 Środki na bieżących rachunkach bankowych 829 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 1 883 Zbyte jednostki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 31 grudnia 2015r.

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 31 grudnia 2015r. Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie Obligacje Australia 2,75 21/10/2019 AUD 2.270.000 1.552.294 0,34 5,5 21/04/2023 AUD 1.110.000 885.556

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r.

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r. Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Tel.: (+352) 341 342 202 Faks: (+352) 341 342 342 Dnia 30 maja 2014 r. Szanowni Inwestorzy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

1) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2009 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:

1) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2009 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w brzmieniu: Aneks nr 11 z dnia 17 lutego 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, K, L, M Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 127/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Środki pieniężne Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 31.12.21 Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.21 179 667 Środki na bieżących rachunkach bankowych 258 Lokaty

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ARBITRAŻOWEGO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 21 marca 2008 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 21 marca 2008 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 21 marca 2008 r. Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 7 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities World Commodities Opis Spółki: BNP Paribas L1 została utworzona w Luksemburgu dnia 29 listopada 1989 r. na czas nieokreślony w formie spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale i wielu grupach aktywów, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AGRESYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1) FUNDUSZ Nazwa i typ Funduszu: DWS Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu. Fundusz

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA

Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER PIENIĘŻNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka 8 m.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Prospekt Skrócony Legg Mason Managed Solutions SICAV A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Styczeń 2010 LEGG MASON MANAGED SOLUTUIONS SICAV ( Spółka ) PROSPEKT SKRÓCONY

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2009 do 30 września 2009 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje

Bardziej szczegółowo

1) w związku z ustaleniem wyceny, umorzeniami i emisją Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 34 dodaje się zdania w brzmieniu:

1) w związku z ustaleniem wyceny, umorzeniami i emisją Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 34 dodaje się zdania w brzmieniu: Aneks nr 5 z dnia 4 sierpnia 2008 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE Informacja Dodatkowa dla inwestorów w Fidelity Active STrategy I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT NABYCIA, SPRZEDAŻY I ZAMIANY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY FIDELITY ACTIVE STRATEGY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA

Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER OBLIGACJI 2 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO ZA OKRES OD 27

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

, ,28

, ,28 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 114 215,31 136 587,89 1. Lokaty 114 215,31 136 587,89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,55 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,55 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2009 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKCJI AMERYKAŃSKICH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6,769,240.74 16,132,197.39 1. Lokaty 6,769,240.74 15,848,659.45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 283,537.94 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 26,470,809.34 35,630,648.62 1. Lokaty 26,245,660.60 35,630,648.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 225,148.74 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo