7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)"

Transkrypt

1 MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPDA 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPDA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDA - DARŁOWO EPDA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP - współrzędne WGS-84 i lokalizacja ARP - WGS-84 coordinates and site at AD 54 24'17''N '11''E - Środek RWY 04/ '17''N '11''E - Centre of RWY 04/ Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city 4 km na południowy zachód od miasta Darłowo/ km south west of Darłowo town/ Wzniesienie lotniska/temperatura odniesienia Elevation/Reference temperature 10 ft/22.0 C 10 ft/22.0 C 4. Undulacja geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia Geoid undulation at AD ELEV PSN lotniska 108 ft 108 ft 5. Deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka MAG VAR/Annual change 5 E (2016)/10'E 5 E (2016)/10'E 6. Zarządzający lotniskiem, adres, telefon, faks, teleks, AFS AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS Dowódca Jednostki Wojskowej Nr Cewice Dowódca: Dowódca: (faks) AFS: EPDAZPZM - MIL ARO Commander of Military Unit No Cewice Commander: Commander: (fax) AFS: EPDAZPZM - MIL ARO 7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) IFR*/VFR IFR*/VFR 8. Uwagi Remarks *) Tylko dla samolotów wojskowych MIL TWR MIL TWR (faks) MIL APP MIL ARO MIL ARO (faks) *) For military aeroplanes only MIL TWR MIL TWR (fax) MIL APP MIL ARO MIL ARO (fax) EPDA AD 4.3 GODZINY PRACY (UTC 1) ) OPERATIONAL HOURS (UTC 1) ) 1. Zarządzający lotniskiem Aerodrome Administration MON MON 1430 (MON MON 1330) TUE TUE 1430 (TUE TUE 1330) WED WED 1430 (WED WED 1330) THU THU 1430 (THU THU 1330) FRI FRI 1430 (FRI FRI 1330) MON MON 1430 (MON MON 1330) TUE TUE 1430 (TUE TUE 1330) WED WED 1430 (WED WED 1330) THU THU 1430 (THU THU 1330) FRI FRI 1430 (FRI FRI 1330) 075

2 MIL AD 4 EPDA 1-2 AIRAC effective date 24 JUL 2014 MIL AIP POLAND 2. Służby celne i paszportowe Customs and immigration Po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym After prior consultation with the aerodrome lotniskiem. administration. 3. Służby medyczne i sanitarne Health and sanitation 4. Służba Informacji Lotniczej AIS MIL AIS MIL AIS 5. Biuro Odpraw Załóg ATS Reporting Office (ARO) MIL ARO MIL ARO 6. Biuro Meteorologiczne MET Office MIL MET MIL MET 7. Służby Ruchu Lotniczego ATS MIL ATS MIL ATS 8. Tankowanie Fuelling Tylko dla wojskowych typów AFCT. Po wcześniejszym For military ACFT types only. After prior consultation uzgodnieniu z zarządzającym lotniskiem. with the aerodrome administration. 9. Obsługa Handling Tylko dla wojskowych typów statków powietrznych. For MIL aircraft types only. 10. Ochrona Security 11. Odladzanie De-icing 12. Uwagi Remarks 1) W okresie obowiązywania czasu letniego: -1 HR (patrz MIL GEN 2.1). 1) During summer period: -1 HR (see MIL GEN 2.1). EPDA AD 4.4 SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze Cargo-handling facilities Dźwigi (28 t, 6t). Cranes (28 t, 6t). 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types F-34 CASTROL 599 F-34 CASTROL Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling facilities/capacity - ND-33, poj l, - ND-27, poj l, - ND-5, poj l. Samochodowe dystrybutory paliw. - ND-33, capacity of l, - ND-27, capacity of l, - ND-5, capacity of 4500 l. Fuel dispensers. 4. Urządzenia do odladzania De-icing facilities 5. Możliwość hangarowania dla przylatujących Hangar space for visiting aircraft statków powietrznych 044

3 MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPDA 1-3 AIRAC effective date 24 JUL Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków Repair facilities for visiting aircraft powietrznych Tylko dla wojskowych typów śmigłowców: Mi-2, Mi-17, For military helicopters types only: Mi-2, Mi-17, Mi-14, Mi-14, W-3. W Uwagi Remarks Możliwość zakotwiczenia ACFT na płycie postojowej. ND - naczepa dystrybutor. ACFT may be anchored to the apron. ND - dispenser. EPDA AD 4.5 UŁATWIENIA DLA PASAŻERÓW PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels Hotele i pensjonaty w mieście. Hotels and boarding houses in the city. 2. Restauracje Restaurants Restauracje w mieście. City restaurants. 3. Środki transportu Transportation Autobusy. Buses. 4. Pomoc medyczna Medical facilities Pierwsza pomoc na lotnisku, szpitale w miejscowości Koszalin, Słupsk, Sławno. First aid at aerodrome, hospitals in Koszalin, Słupsk, Sławno cities. 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post office W mieście. In the city. 6. Informacja turystyczna Touristic office W mieście. In the city. 7. Uwagi Remarks EPDA AD 4.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony Aerodrome category for fire fighting przeciwpożarowej A4 (Kategoria ICAO). A4 (ICAO Category). 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment - lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy typ 689 Mercedes Benz Actros 3344A, zbiornik wody l, 800 l środka pianotwórczego, wydajność autopompy l/min, załoga wozu bojowego 3 strażaków; - podstawowy sprzęt ratownictwa technicznego Holmatro; - samochód sanitarny z wyposażeniem, kierowca sanitariusz, lekarz lub ratownik medyczny z uprawnieniami; - holownik GRL, kierowca holownika, zestaw poduszek niskociśnieniowych Vetter (2x) o maksymalnej sile podnoszenia zestawu kg. kg. - Aerodrome Rescue and Firefighting Vehicle - Type 689 Mercedes Benz Actros 3344A, water tank l, foam-creating agent 800 l, pump performance 6 000l/ min, crew of 3 firefighters; - basic technical rescue equipment Holmatro; - ambulance with equipment, driver/emergency worker, doctor or paramedical practitioner; - tow tractor GRL, driver, set of low-pressure cushions Vetter (2 items) with a maximum lifting force of Możliwości usuwania uszkodzonych statków Capability for removal of disabled aircraft powietrznych Dźwig, holownik (tel.: ). Crane, tow tractor (phone: ). 4. Uwagi Remarks GCBA - Gaśniczy Ciężki Bojowy Autopompa. 044

4 MIL AD 4 EPDA 1-4 AIRAC effective date 21 AUG 2014 MIL AIP POLAND EPDA AD 4.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Types of clearing equipment zgarniacz wirnikowy śniegu - 1, oczyszczarka lotniskowa - 2, pług odśnieżny - 5, polewarko-zmywarka - 1. rotor snow blower - 1, runway sweeper - 2, snow plough - 5, sprayer Kolejność oczyszczania Clearance priorities RWY, TWY: B, C, A, D, E, F, APRON 1, lądowisko śmigłowców. RWY, TWYs: B, C, A, D, E, F, APRON 1, helicopter landing field. 3. Uwagi Remarks EPDA AD 4.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/ POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN 1 - CONC, PCN 8 R/C/Z/T Stand Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY "A" - 10 m, CONC/ASPH, PCN 31 F/A/X/T. TWY "B" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 67 F/B/X/T. TWY "C" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 28 F/C/X/T. TWY "D" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 24 F/D/X/T. TWY "E" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 31 F/C/X/T. TWY "F" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 58 F/B/X/T. APN 1 - CONC, PCN 8 R/C/Z/T Stand TWY width, surface and strength 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation Środek miejsca przyziemienia dla śmigłowców na RWY, litera H: H1-7,05 ft AMSL, H2-6,66 ft AMSL, H3-6,66 ft AMSL, H4-7,38 ft ASML. 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints 5. Uwagi Remarks TWY "A" - 10 m, CONC/ASPH, PCN 31 F/A/X/T. TWY "B" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 67 F/B/X/T. TWY "C" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 28 F/C/X/T. TWY "D" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 24 F/D/X/T. TWY "E" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 31 F/C/X/T. TWY "F" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 58 F/B/X/T. Centre of TDZ for helicopters on the RWY, letter H: H ft AMSL, H ft AMSL, H ft AMSL, H ft ASML. 045

5 MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPDA 1-5 AIRAC effective date 22 AUG 2013 EPDA AD 4.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie Use of aircraft stand identification signs, TWY prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne guide lines and visual docking/parking guidance systemy dokowania/parkowania na miejscach system of aircraft stands postojowych statków powietrznych Oznakowanie poziome linii wjazdu do miejsc Markings provided for lead-in lines and stand i numerów stanowisk parkowania, pionowe tablice numbering, signs provided for aircraft stands on informacyjne miejsc parkowania na APN 1; APN 1; oznakowanie poziome TWY: ciągłe żółte linie; TWY markings: solid yellow lines; oznakowanie pionowe TWY: tablice informacyjne. TWY signs: information signs. 2. Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg RWY and TWY markings and lights kołowania 1. Oznakowanie poziome RWY: progu, tożsamości RWY, stałych odległości, osi, krawędzi, płaszczyzn startu i lądowania śmigłowców. 2. Oznakowanie pionowe RWY: tożsamości RWY, zjazdów na drogi kołowania. 3. Oświetlenie RWY (5 stopni intensywności): progu (zielone), końca (czerwone), krawędzi (białe), zbliżania się do końca RWY (ostatnie 150 m, żółte), płaszczyzn startu i lądowania śmigłowców (białe, tworzące kwadrat o boku 21 m). 4. Oznakowanie poziome TWY: osi, miejsc oczekiwania przed RWY. 5. Oznakowanie pionowe TWY: tożsamości TWY, dojazdu do RWY, zakazu wjazdu. 6. Oświetlenie TWY (5 stopni intensywności): krawędziowe niebieskie. 1. RWY markings: THR, RWY designation, fixed distances, centre line, edge, helicopter pads. 2. RWY signs: RWY designation, RWY exits. 3. RWY lighting (5 stages intensity): THR (green), end (red), edge (white), RWY distance remaining to the end (last 150 m, yellow), helicopter pads (white, forming a 21 m square). 4. TWY markings: centre line, RWY holding positions. 5. TWY signs: TWY designation, RWY location, no entry. 6. TWY lighting (5 stages intensity): edge blue. 3. Poprzeczki zatrzymania Stop bars 4. Uwagi Remarks TWY A pomiędzy TWR a TWY F zamknięta dla TWY A between TWR and TWY F closed for śmigłowców. helicopters. EPDA AD 4.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES RWY/ Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W strefach podejścia i startu In approach and take-off areas Szerokość Długość geograficzna geograficzna Latitude Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT /APCH Komin/Chimney 54 14'43.0'' N '55.0'' E TAK/TAK, YES/YES Wieża/Tower 54 24'42.0'' N '03.0'' E NIE/TAK, NO/YES Komin/Chimney 54 24'58.0'' N '26.0'' E NIE/TAK, NO/YES Komin/Chimney 54 25'03.0'' N '28.0'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building 54 25'11.0'' N '44.0'' E NIE/NIE, NO/NO Komin/Chimney 54 25'17.0'' N '54.0'' E NIE/TAK, NO/YES 032

6 MIL AD 4 EPDA 1-6 AIRAC effective date 22 AUG 2013 MIL AIP POLAND RWY/ Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type Wieża/Tower 54 25'19.0'' N '59.0'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża/Tower 54 25'21.0'' N '34.0'' E NIE/TAK, NO/YES Komin/Chimney 54 25'25.0'' N '01.0'' E NIE/TAK, NO/YES Komin/Chimney 54 25'26.0'' N '05.0'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża/Tower 54 25'29.0'' N '54.0'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża/Tower 54 25'32.0'' N '54.0'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek/Building 54 25'33.0'' N '43.0'' E TAK/TAK, YES/YES Wieża/Tower 54 25'38.0'' N '12.0'' E NIE/TAK, NO/YES 54 26'39.0'' N '01.0'' E NIE/TAK, NO/YES 54 26'47.0'' N '40.0'' E NIE/TAK, NO/YES 54 26'48.0'' N '48.0'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża/Tower 54 26'49.0'' N '49.0'' E NIE/NIE, NO/NO 54 26'50.0'' N '26.0'' E NIE/TAK, NO/YES 54 26'57.0'' N '07.0'' E NIE/TAK, NO/YES 54 26'59.0'' N '37.0'' E NIE/TAK, NO/YES 54 27'08.0'' N '45.0'' E NIE/TAK, NO/YES 54 27'11.0'' N '53.0'' E NIE/TAK, NO/YES 54 27'16.0'' N '28.0'' E NIE/TAK, NO/YES 54 27'20.0'' N '06.0'' E NIE/TAK, NO/YES 54 27'24.0'' N '20.0'' E NIE/TAK, NO/YES 54 28'14.0'' N '46.0'' E NIE/TAK, NO/YES 54 28'16.0'' N '33.0'' E NIE/TAK, NO/YES 54 28'21.0'' N '49.0'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt/Mast 54 28'26.0'' N '20.0'' E TAK/TAK, YES/YES 54 28'26.0'' N '00.0'' E NIE/TAK, NO/YES 54 28'28.0'' N '40.0'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża/Tower 54 28'30.0'' N '18.0'' E TAK/TAK, YES/YES W strefach podejścia i startu In approach and take-off areas Szerokość Długość geograficzna geograficzna Latitude Longitude Wysokość Top of obstacle AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Uwagi Remarks 032

7 MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPDA 1-7 AIRAC effective date 22 AUG 2013 RWY/ Strefa RWY and Area affected Rodzaj przeszkody Obstacle type W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Szerokość Długość Wysokość geograficzna geograficzna Top of obstacle Latitude Longitude AGL (ft) AMSL (ft) Oznakowanie/ Oświetlenie Markings/LGT Wieża/Tower 54 17'59.0'' N '15.0'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża/Tower 54 18'02.0'' N '06.0'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża/Tower 54 19'21.0'' N '30.0'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast 54 19'34.0'' N '38.0'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast 54 19'40.0'' N '52.0'' E NIE/NIE, NO/NO Wieża/Tower 54 20'52.0'' N '16.0'' E TAK/TAK, YES/YES Wieża/Tower 54 21'31.0'' N '31.0'' E NIE/NIE, NO/NO Mur/Wall 54 24'14.0'' N '59.0'' E NIE/TAK, NO/YES Wieża/Tower 54 24'19.0'' N '04.0'' E NIE/TAK, NO/YES Uwagi Remarks EPDA AD 4.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowe Biuro Meteorologiczne Military Aerodrome MET Office 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service /Ośrodek Zabezpieczenia Hydrometeorologicznego /Hydrometeorological Office Maritime Operations COM lub/i Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ Centre or/and Hydrometeorological Service Chiefdom RP. of the Polish Armed Forces. 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz Office responsible for TAF preparation/period of TAF/Okres ważności validity Lotniskowe Biuro Meteorologiczne/9 HR Military Aerodrome MET Office/9 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między Trend forecast/interval of issuance prognozami TAF/3 HR Lotnicze dla rejonu lotniska/12 HR TAF/3 HR Aerodrome forecast/12 HR 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje osobiste Personal consultations 6. Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language(s) used Pl, En Pl, En 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation Mapy synoptyczne, diagram aerologiczny, zdjęcia Synoptic charts, aerological diagram, satellite images, satelitarne, radiolokacyjne rozpoznanie pogody. MET radar. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność Supplementary equipment available for providing informacji information Telefon, faks, internet. Phone, fax, internet. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest ATS units provided with MET information informacja MET TWR, APP, PAR TWR, APP, PAR 032

8 MIL AD 4 EPDA 1-8 AIRAC effective date 05 MAR 2015 MIL AIP POLAND 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb Additional information (limitation of services, etc.) itd.) Lotniskowe Biuro Meteorologiczne: (faks) Ośrodek Zabezpieczenia Hydrometeorologicznego Centrum Operacji Morskich: (faks) Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP: (faks) Military Aerodrome MET Office: (fax) Hydrometeorological Office of the Maritime Operations Centre: (fax) Hydrometeorological Service Chiefdom of the Polish Armed Forces: (fax) EPDA AD 4.12 FIZYCZNE CHARAKTERYSTYKI DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Kierunek geograficzny TRUE BRG Wymiary RWY (m) Dimensions of RWY (m) Klasyfikacja nośności nawierzchni/ nawierzchnia RWY i SWY/ Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Współrzędne THR (WGS-84)/Współrzędne końca drogi startowej Undulacja geoidy progu (ft) THR coordinates (WGS-84)/RWY end coordinates THR geoid undulation (ft) Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/ nieprecyzyjnego (ft) THR elevation and highest elevation of TDZ of precision/non-precision APP RWY (ft) '10.07''N RWY: PCN 38 F/C/X/T GEO 600 x 30 CONC/ASPH '59.77''E GEO 600 x 30 Oznaczenie RWY/ NR Designations RWY/ NR Nachylenie RWY i SWY/ Slope of RWY-SWY RWY: PCN 38 F/C/X/T. CONC/ASPH Wymiary SWY (M) SWY dimensions (M) 54 24'24.37''N '22.27''E Wymiary CWY (m) CWY dimensions (m) Wymiary pasa drogi startowej (m) Strip dimensions (m) x x x x OFZ Uwagi 04) - 04) - 22) - 22) - Remarks EPDA AD 4.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY/NR TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m)

9 MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPDA 1-9 AIRAC effective date 21 AUG 2014 EPDA AD 4.14 ŚWIATŁA PODEJŚCIA I ŚWIATŁA DROGI STARTOWEJ APPROACH AND RUNWAY LIGHTING RWY ID APCH LGT THR LGT PAPI MEHT (ft) Typy świateł LEN Kolor świateł WBAR podejścia INTST progu APCH LGT type THR LGT colour m 04 SALS LIH INTST - 5 stopni/ G (10) G (6) stages 889 m 22 CALVERT LIH INTST - 5 stopni/ stages G (10) G (6) RWY ID LEN Odstępy/ Spacing RCL LGT REDL RENL SWY LGT Kolor/Colour LEN Kolor/Colour LEN INTST Odstępy/ INTST Kolor/Colour Spacing W - 3 m FM RWY edge 600/30 m Y - ostatnie/last 150 m R (8) 04 dwukierunkowe/ INTST - 5 stopni/ jednokierunkowe/ bidirectional unidirectional stages /30 m dwukierunkowe/ bidirectional W - 3 m FM RWY edge Y - ostatnie/last 150 m INTST - 5 stopni/ stages R (8) jednokierunkowe/ unidirectional TDZ LEN Uwagi Remarks EPDA AD 4.15 INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni identyfikacyjnej 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru 2 światła błyskowe wzdłuż krawędzi RWY, 20 m od THR. Na TWR, czerwone światło antykolizyjne. 3. Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania Krawędziowe - niebieskie, 5 stopni intensywności. Światła linii centralnej -. ABN/IBN location, characteristics and hours of operation LDI location and lights/anemometer location and lights 2 flash lights located along the RWY edges, 20 m from THR. Red anticollision light on the TWR building. TWY edge and centre line lighting Edge - blue, five stages of intensity. Centre line lighting Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania Secondary power supply/switch over time Dostępne/5 sek. Available/5 sec. 5. Uwagi Remarks 045

10 MIL AD 4 EPDA 1-10 AIRAC effective date 05 FEB 2015 MIL AIP POLAND EPDA AD 4.16 STREFA LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA 1. Współrzędne geograficzne (WGS-84) TLOF lub progu FATO Undulacja geoidy Coordinates (WGS-84) of TLOF or THR of FATO Geoid undulation 2. Wzniesienie strefy TLOF i/lub strefy FATO (ft) TLOF and/or FATO elevation (ft) 3. Wymiary strefy TLOF i/lub strefy FATO, rodzaj TLOF and FATO area dimensions, surface, strength nawierzchni, nośność oraz oznakowanie and marking 4. Kierunki geograficzne i magnetyczne FATO True and MAG BRG of FATO 5. Deklarowane rozporządzalne długości Declared distances available 6. Światła podejścia i światła FATO Approach and FATO lighting 7. Uwagi Remarks Patrz punkty EPDA AD 4.20, 4.21, See points EPDA AD 4.20, 4.21, EPDA AD 4.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe Vertical limits Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Language(s) MATZ DARŁOWO (EPDA) Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 54 20'31''N '59''E 54 35'43''N '44''E 54 32'37''N '43''E 54 29'26''N '09''E 54 17'42''N '01''E 54 17'16''N '11''E 54 20'31''N '59''E 3500 ft GND Niesklasyfikowana Unclassified DARŁOWO WIEŻA ( MHz) PL DARŁOWO TOWER ( MHz) EN 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL Uwagi Remarks Służby ruchu lotniczego zapewniane przez nielicencjonowany ATS provided by non-licensed military personnel according to ICAO personel wojskowy w oparciu o przepisy ICAO, jak dla przestrzeni regulations as for controlled Class D airspace. powietrznej kontrolowanej klasy D. 051

11 MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPDA 1-11 AIRAC effective date 12 DEC 2013 EPDA AD 4.18 URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Service designation Znak wywoławczy Call sign Częstotliwość (MHz) Frequency (MHz) Godziny pracy Hours of operation PAR DARŁOWO PRECYZYJNY DARŁOWO PRECISION APP DARŁOWO ZBLIŻANIE DARŁOWO APPROACH TWR DARŁOWO WIEŻA DARŁOWO TOWER Uwagi Remarks Organ wojskowy prowadzi służbę informacji powietrznej na Military Unit provides flight information service on the basis of podstawie przepisów i procedur wojskowych. military regulations and procedures. EPDA AD 4.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/ MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84)/ Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV Uwagi Remarks TACAN TDA CH115Y NDB SA khz Na żądanie. O/R. NDB S khz Na żądanie. O/R '17.3'' N '29.4'' E 54 25'56.1'' N '46.9'' E 54 24'52.7'' N '07.1'' E Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority m FM THR 22. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze m FM THR 22. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority m FM THR 22. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze m FM THR 22. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. Uwagi Remarks 036

12 MIL AD 4 EPDA 1-12 AIRAC effective date 28 MAY 2015 MIL AIP POLAND EPDA AD 4.20 LOKALNE PRZEPISY LOTNISKOWE LOCAL AERODROME REGULATIONS Wnioski o zezwolenie Zasady udzielania zezwolenia na lądowanie cywilnych, krajowych i zagranicznych oraz wojskowych statków powietrznych zostały określone w MIL AIP AD 1.1 Dostępność i warunki wykorzystania lotnisk/lotnisk dla śmigłowców Niezależnie od uzyskania zgody wymagane jest zgłoszenie zamiaru wykonania lotu do MIL ARO w dniu poprzedzającym wykonanie operacji. Uzgodnienia dotyczące wykonywania lotów z lotniska, obsługi, tankowania, ochrony statku powietrznego tylko z zarządzającym lotniskiem Separacje w służbie kontroli lotniska stosuje się zgodnie z przepisami zawartymi w Doc ICAO 4444, rozdział 5 Minima i metody separacji, rozdział 6 Separacja w pobliżu lotnisk Minima i metody separacji stosowane w MATZ i przestrzeni powietrznej delegowanej organom służb ruchu lotniczego lotniska DARŁOWO na podstawie LoA są właściwe dla zasad ustanowionych dla przestrzeni powietrznej klasy D W stosunku do załóg statków powietrznych bazujących na lotnisku DARŁOWO stosuje się zmniejszone minima separacji na RWY wtedy, gdy TWR wyda takie zezwolenie, w tym dotyczące: - jednoczesnego zajęcia RWY będącej w użyciu oraz wykonania startu i lądowania przez ugrupowanie śmigłowców; - zajęcia drogi startowej przez maksymalnie cztery śmigłowce, przy czym minimalna odległość pomiędzy nimi będzie taka jak miejsca wyznaczone literami H; - lądowania śmigłowca na RWY, podczas gdy jest ona zajęta przez inny śmigłowiec, przy czym odległość pomiędzy nimi będzie nie mniejsza niż litera H1 lub H4 albo H4 lub H1, a załoga lądującego śmigłowca zostanie powiadomiona o statku powietrznym na RWY i miejscu jego znajdowania się. Applications for permission The principles of granting permission for landing of civil, domestic and foreign, and military aircraft are specified in MIL AIP AD 1.1 Aerodrome/ heliport availability and conditions of use Irrespective of permission, the intention of conducting a flight shall be notified to the MIL ARO on the day preceding the operation. Arrangements regarding flights from the aerodrome, fuelling, protection of aircraft to be made only with the AD administration Separations applied by TWR are in accordance with the rules contained in ICAO Doc 4444 Chapter 5 Separation methods and minima, Chapter 6 Separation in the vicinity of aerodromes Separation methods and minima applied within the MATZ and airspace delegated to the ATS units of DARŁOWO aerodrome under a Letter of Agreement are in accordance with Airspace Class D rules Reduced separation minima on the RWY are applied to aircraft based at DARŁOWO aerodrome, if TWR issues such instruction, which includes: - entering the RWY in use simultaneously and performing take-offs and landings by a formation of helicopters; - entering the RWY by a maximum of four helicopters, where the minimum distance between them will be as that between the locations marked with letters H; - landing of a helicopter on the RWY when it is already occupied by another helicopter and the distance between them two will be not less than that between letter H1 or H4, or H4 or H1, and the crew of the landing helicopter is advised on the aircraft occupying the RWY and its position. 055

13 MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPDA 1-13 AIRAC effective date 22 AUG Zezwala się załogom statków powietrznych bazujących na lotnisku na zajęcie RWY na czas dłuższy niż normalnie potrzebny do wykonania startu lub opuszczenia RWY, w celu dokonania zmiany załogi śmigłowca, przy czym na takie działanie wymagane jest uzyskanie zezwolenia od TWR Zezwala się na wykonanie startu z miejsca innego niż RWY tylko dla załóg ratowniczych w celu wykonania lotu ratowniczego śmigłowca dyżurnego lub innego w celu treningu, tylko na żądanie dowódcy statku powietrznego i po uzyskaniu zezwolenia od TWR. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo takiego startu spoczywa na dowódcy statku powietrznego Zezwala się załogom śmigłowców na lądowanie w innym miejscu niż droga startowa, a wykonywane w celu realizacji programu szkolenia. Takie lądowanie odbywa się jak w terenie przygodnym według uznania dowódcy statku powietrznego, o czym dowódca załogi informuje właściwy organ ATC. Na start z takiego miejsca wymagana jest aprobata właściwego organu ATC Lot wykonywany dla treningu lotu z jednym pracującym silnikiem traktuje się jak każdy inny lot, przy czym o dławieniu silnika oraz o jego wyłączeniu załoga statku powietrznego informuje organ ATC właściwy dla przestrzeni odpowiedzialności, w którym lot się odbywa Zabronione jest kołowanie śmigłowców po TWY A pomiędzy TWR a TWY F Na wypadek utraty łączności radiowej statku powietrznego przylatującego na lotnisko DARŁOWO przyjmuje się, iż załoga statku powietrznego będzie postępować zgodnie z Doc ICAO 4444 (rozdział 15) Na wypadek utraty łączności radiowej ze statkami powietrznymi TWR używa ręcznego sygnalizatora LIGHT GUN zgodnie z Załącznikiem 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Przepisy ruchu lotniczego W odniesieniu do punktów i TWR może posłużyć się także (lub zamiast powyższego) oświetleniem podejścia do lądowania CALVERT i/lub oświetleniem RWY i TWY, którego znaczenie jest następujące: Aircraft based at the aerodrome are permitted to occupy the RWY for a period longer than required to perform a take-off or vacate the RWY so that a change of crew takes place. Permission from TWR is required for such action Helicopters are permitted to take off from locations other than the RWY only in the case of rescue flight by a duty helicopter or other flights conducted for training purposes, only at the request of the aircraft commander and following clearance from TWR. The responsibility for safety of such take-off lies with the aircraft commander Helicopters are permitted to perform landing in other places than the RWY if it is part of a training schedule. Such landing is performed like an offfield landing at the discretion of the aircraft commander who advises the relevant ATC unit. An approval of the relevant ATS unit is required for take-off from such place A training flight performed with one working engine is treated like any other flight and the aircraft crew advise the ATS unit relevant for the area where the flight is performed, on throttling back or switching off the engine The taxiing of helicopters is prohibited on TWY A between the TWR building and TWY F In the case of loss of communications experienced by an aircraft arriving at DARŁOWO aerodrome, it is assumed that the air crew will proceed in accordance with ICAO Doc 4444 (Chapter 15) In the event of a radiocommunication failure, TWR shall give light signals (using a LIGHT GUN lamp) in accordance with Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation Rules of the Air Whilst referring to items and , TWR can use (in addition to or instead of the above signals) the approach lighting system CALVERT and/or RWY and TWY lights with the following meaning: - zielone światła progu RWY Zezwalam lądować; - green RWY threshold lights Cleared to land; 032

14 MIL AD 4 EPDA 1-14 AIRAC effective date 21 AUG czerwone światła progu RWY lub brak oświetlenia RWY w nocy Zabraniam lądować; - zmiana intensywności oświetlenia RWY i/lub TWY Natychmiast opuścić pole manewrowe lotniska. MIL AIP POLAND - red RWY threshold lights or no RWY lights at night Do not land; - changed intensity of RWY and/or TWY lights Leave the manoeuvring area immediately. EPDA AD 4.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES Nad miejscowościami do 25 tys. mieszkańców lot VFR wykonywać nie niżej niż 1000 ft nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 600 m oraz lot IFR na wysokości 1000 ft nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 8 km od przypuszczalnej pozycji statku powietrznego. Nie dotyczy wykonywania procedury startu i lądowania. Over localities of up to inhabitants, VFR flights shall be conducted not less than 1000 ft above the highest obstacle located within a radius of 600 m and IFR flights shall be conducted not less than 1000 ft above the highest obstacle located within a radius of 8 km from the estimated aircraft position. The above regulations do not apply to take-off and landing procedures. 045

15 MIL AIP POLAND MIL_AD 4 EPDA 1-15 AIRAC effective date 13 DEC 2012 EPDA AD 4.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES Przed uruchomieniem silników załoga statku powietrznego powinna podać TWR następujące informacje: Before start-up, the air crew should report to TWR the following information: - znak wywoławczy, - call sign, - typ statku powietrznego, - type of aircraft, - rodzaj lotu (VFR, IFR lub VFR/IFR lub IFR/VFR), - type of flight (VFR, IFR or VFR/IFR or IFR/VFR), - wykonywane ćwiczenie (jeżeli dotyczy), - performed exercise (if applicable), - lotnisko (miejsce lub przestrzeń) docelowe, - destination aerodrome (site or area), - zaplanowaną trasę oraz jej wysokość przelotową (wysokość zajmowaną do realizacji ćwiczenia), - planned route and cruising level (occupied for exercise purposes), - ilość osób na pokładzie statku powietrznego, - number of persons on board the aircraft, - inne, według uznania załogi. - other, at the discretion of the air crew Przed wlotem w MATZ lub TRA 21 załogę statku powietrznego zobowiązuje się do podania następujących informacji: Before entering the MATZ or TRA 21, the air crew is obliged to report the following information: - znak wywoławczy, - call sign, - typ statku powietrznego, - type of aircraft, - trasa (kierunek) lotu i wysokość, - route (direction) and level of flight, - lotnisko (miejsce) docelowe, - destination aerodrome (site), - rodzaj lotu (VFR, IFR, VFR/IFR, IFR/VFR), - type of flight (VFR, IFR or VFR/IFR or IFR/VFR), - ilość osób na pokładzie, - number of persons on board the aircraft, - inne, według uznania załogi. - other, at the discretion of the air crew Procedury dla śmigłowców Procedures for helicopters Śmigłowce wykonujące podejście według wskazań przyrządów (IFR) lub podejście według przepisów wykonywania lotów z widocznością (VFR) na lotnisko DARŁOWO wykonują lądowanie na RWY będącej aktualnie w użyciu jak samoloty kategorii A zgodnie z Doc ICAO 8168 Procedury służb żeglugi powietrznej Operacje statków powietrznych Tom II Opracowywanie procedur z widocznością i według wskazań przyrządów, dział 4, rodział I, punkt Helicopters performing an IFR or VFR approach at DARŁOWO aerodrome shall land on the RWY in use as Category A aeroplanes in accordance with ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Volume II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Section 4, Chapter I, Item Procedury dla lotów VFR Procedures for VFR flights Z wyjątkiem sytuacji, gdy organ ATC udzieli na to zezwolenia, na lotnisku DARŁOWO w lotach VFR nie należy startować ani lądować albo wchodzić w strefę MATZ lub włączać się do ruchu lotniskowego: Except when a clearance is obtained from the ATC unit, VFR flights shall not take off or land at DARŁOWO aerodrome, enter the MATZ or aerodrome traffic circuit: 024

16 MIL AD 4 EPDA 1-16 AIRAC effective date 21 AUG 2014 MIL AIP POLAND a) DZIEŃ: a) DAY: - gdy pułap chmur jest niższy niż ft, lub - when the ceiling is less than ft; or - gdy widzialność przy ziemi jest mniejsza niż 5km. - when the ground visibility is less than 5 km. b) NIGHT: b) NIGHT: - gdy pułap chmur jest niższy niż ft, lub - when the ceiling is less than ft; or - gdy widzialność przy ziemi jest mniejsza niż 5km. - when the ground visibility is less than 5 km Na lotnisku DARŁOWO zezwala się wykonywać loty według przepisów dla lotów specjalnych VFR, przy czym o wykonanie takiego lotu powinna zwrócić się załoga statku powietrznego i uzyskać na nie zezwolenie, a lot będzie wykonywany z dala od chmur i z widocznością terenu lub świateł w terenie, przy warunkach atmosferycznych nie gorszych niż: a) w DZIEŃ: a) by DAY: - widzialność w locie nie jest mniejsza niż 1,5 km dla śmigłowców i 2 km dla innych statków powietrznych; - pułap chmur nie jest mniejszy niż 350 ft dla śmigłowców i 500 ft dla innych statków powietrznych. b) w NOCY: b) by NIGHT: - widzialność w locie nie jest mniejsza niż 3km dla śmigłowców i 5 km dla innych statków powietrznych; - pułap chmur nie jest mniejszy niż 1000 ft dla śmigłowców i 1650 ft dla innych statków powietrznych Przed wlotem w MATZ załoga wykonująca lot VFR powinna nawiązać łączność radiową z TWR przed przekroczeniem granicy MATZ Na wlot w locie VFR w MATZ DARŁOWO zezwala się po uzyskaniu zezwolenia od TWR Przed wlotem w strefę TRA 21 załoga wykonująca lot VFR powinna nawiązać łączność radiową z APP nie później niż 5 minut przed przekroczeniem granicy TRA Załogi statków powietrznych będących pod kontrolą Lotniskowego Organu Służb Ruchu Lotniczego (LOSRL) DARŁOWO i wykonujących lot VFR są odpowiedzialne za utrzymywanie bezpiecznych separacji z przeszkodami lotniczymi oraz innymi statkami powietrznymi i obiektami latającymi At DARŁOWO aerodrome, VFR Special flights may be conducted provided that the air crew requests and obtains permission for such flight and the flight will be conducted clear of cloud with the surface in sight in meteorological conditions not less than: - flight visibility is not less than 1.5 km for helicopters and 2 km for other aircraft, - the ceiling is not less than 350 ft for helicopters and 500 ft for other aircraft. - flight visibility is not less than 3 km for helicopters and 5 km for other aircraft, - the ceiling is not less than 1000 ft for helicopters and 1650 ft for other aircraft Before entering the MATZ, an air crew conducting a VFR flight should establish radio communication with TWR prior to crossing the MATZ boundary Entry into the DARŁOWO MATZ on a VFR flight is permitted after obtaining clearance from TWR Before entering TRA 21, an air crew conducting a VFR flight should establish radio communication with APP not later than 5 min prior to crossing the TRA 21 boundary Crews of aircraft, under the control of the DARŁOWO Aerodrome ATS Unit, conducting VFR flights are responsible for maintaining safe separations from aeronautical obstacles as well as other aircraft and flying objects. 045

17 MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPDA 1-17 AIRAC effective date 16 OCT Załogi wykonujące lot VFR spec. i będące pod kontrolą LOSRL DARŁOWO są odpowiedzialne za zachowanie bezpiecznych separacji z przeszkodami terenowymi oraz zapewniona jest im separacja w stosunku do statków powietrznych wykonujących lot IFR oraz VFR spec Procedura podejścia do lądowania dla statków powietrznych wykonujących lot według przepisów wykonywania lotu z widocznością VFR oparta jest o krąg nadlotniskowy: - dla RWY 22 lewy krąg, 700 ft AGL/dzień, 1000 ft AGL/noc; - dla RWY 04 prawy krąg, 700 ft AGL/dzień, 1000 ft AGL/noc Ze względów operacyjnych lub względów bezpieczeństwa załodze statku powietrznego może być wydana instrukcja wykonania prawego kręgu do RWY 22 i lewego kręgu do RWY Załodze statku powietrznego może być wydana instrukcja oczekiwania w punkcie oczekiwania i na określonej wysokości zgodnie z mapą operacyjną do lotów z widocznością AD 4 EPDA lub w dowolnym miejscu w strefie MATZ i TRA 21 określonym przez organ ATC Procedura odlotu dla statków powietrznych wykonujących lot według przepisów VFR może być oparta o odlot we wskazanym kierunku i/lub z określonego miejsca w kręgu nadlotniskowym Jeżeli warunki meteorologiczne są gorsze niż przewidziane dla lotów VFR spec. to możliwe jest tylko wykonanie lotu IFR Załogom statków powietrznych oznaczonych rodzajem lotu innym niż M zezwala się tylko na operacje lotnicze według przepisów wykonywania lotów z widocznością (VFR). W przypadkach awaryjnych, w tym niespodziewanego napotkania warunków lotu IFR, zostanie zapewniona służba ATC i udostępnione opublikowane procedury, jak dla statków powietrznych wojskowych (państwowych) Załogom statków powietrznych może być wydana instrukcja zgłoszenia punktów VFR: DELTA, GOLF, JULIETT, KILO, LIMA, OSKAR, PAPA zgodnie z mapą AD 4 EPDA Crews conducting a VFR Special flight and being under the control of the DARŁOWO Aerodrome ATS Unit are responsible for maintaining safe separations from terrain obstacles. They are provided with separation from IFR or VFR Special flights The approach procedure for VFR flights is based on the aerodrome traffic circuit: - for RWY 22 left circuit, 700 ft AGL by day, 1000 ft AGL by night; - for RWY 04 right circuit, 700 ft AGL by day, 1000 ft AGL by night For operational or safety reasons, an air crew may be instructed to perform a right circuit for RWY 22 approach and left circuit for RWY 04 approach An air crew may be instructed to hold at a holding point and at a specified height/altitude in accordance with the Visual Operations Chart AD 4 EPDA or in another location within the MATZ or TRA 21 specified by the ATS unit The departure procedure for VFR flights can be based on departure in the indicated direction and/ or from a specified location in the aerodrome traffic circuit If meteorological conditions are less than required for VFR Special flights, only IFR flights may be performed Crews of aircraft indicated in the flight plan with type of flight other than M are permitted to conduct only VFR flights. In emergency situations, including unexpected instrument meteorological conditions, air crews will be provided with ATC service and published procedures as for military (state) aircraft Air crews may be instructed to report VFR points: DELTA, GOLF, JULIETT, KILO, LIMA, OSKAR, PAPA in accordance with the chart AD 4 EPDA Procedury dla lotów IFR Procedures for IFR flights 047

18 MIL AD 4 EPDA 1-18 AIRAC effective date 21 AUG 2014 MIL AIP POLAND Radarowa służba ATC zapewniana jest przez organ APP Radarową służbę ATC w odniesieniu do statków powietrznych wykonujących podejścia do lądowania PAR zapewnia się przez stanowisko PAR Radar ATC is provided by APP Radar ATC in respect of aircraft performing PAR approaches is provided by the PAR post Nie zapewnia się proceduralnej kontroli zbliżania No procedural APP is provided Podejście do lądowania można wykonywać tylko zgodnie z procedurami opublikowanymi w MIL AIP, AD 4 EPDA W przypadku awarii radaru dozorowania kontrola radarowa nie jest zapewniana. W takiej sytuacji podejście do lądowania według wskazań przyrządów można wykonywać tylko zgodnie z właściwą procedurą opublikowaną w MIL AIP, AD 4 EPDA 6-3-1, TYLKO przez jeden statek powietrzny. Rozpoczęcie podejścia proceduralnego przez następny statek powietrzny lub start statku powietrznego do lotu IFR jest możliwy dopiero gdy poprzedni statek powietrzny wykonujący lot IFR wylądował Operacje lotnicze w przestrzeni niesklasyfikowanej delegowanej LOSRL DARŁOWO mogą odbywać się tylko pod kontrolą radarową, według zasad jak dla przestrzeni powietrznej klasy D Odloty statków powietrznych wykonujących lot według przepisów IFR odbywają się według instrukcji organu kontroli zbliżania i zawartych w zezwoleniu przekazanym dowódcy załogi statku powietrznego na odlot przez organ kontroli lotniska Na wlot w MATZ lub aktywne TRA 21 w locie IFR udziela zezwolenia organ APP, na 5 minut przed wlotem w tę przestrzeń Any approach may be performed only in accordance with the procedures published in MIL AIP AD 4 EPDA In the event of surveillance radar failure, radar ATC is not provided. In such situations, an IFR approach may be performed only in accordance with the relevant procedure published in MIL AIP, AD 4 EPDA 6-3-1, and ONLY by one aircraft. A procedural approach by a next aircraft may be commenced or take-off under IFR may be performed only when the preceding aircraft under IFR has landed Flight operations within unclassified airspace delegated to the DARŁOWO Aerodrome ATS Unit may be conducted only under radar ATC in accordance with Airspace Class D rules Departures of IFR flights are performed by following instructions from APP included in the departure clearance forwarded by TWR to the aircraft commander A clearance to enter the MATZ or active TRA 21 under IFR is issued by APP 5 minutes prior to the entry. EPDA AD 4.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION W przestrzeni odpowiedzialności Lotniskowego Organu Służb Ruchu Lotniczego (LOSRL) DARŁOWO organy ATC posługują się metrycznymi jednostkami miar. Na żądanie załogi statku powietrznego kontroler ruchu lotniczego będzie posługiwał się jednostkami niemetrycznymi Within the area of responsibility of the DARŁOWO Aerodrome ATS Unit, the ATC units use metric units of measurement. At the request of the air crew, the air traffic controller will use non-metric units of measurement. 045

19 MIL AIP POLAND W przestrzeni odpowiedzialności LOSRL DARŁOWO organy ATC posługują się wartością ciśnienia QNH wyrażaną w mmhg dla załóg statków powietrznych bazujących na lotnisku oraz wartością QNH wyrażaną w hpa dla pozostałych załóg statków powietrznych. Inne wartości ciśnienia będą podawane na żądanie załogi. MIL AD 4 EPDA 1-19 AIRAC effective date 21 AUG Within the area of responsibility of the DARŁOWO Aerodrome ATS Unit, the ATC units use QNH values of atmospheric pressure expressed in mmhg for aircraft based at the aerodrome and QNH values expressed in hpa for other aircraft. Other atmospheric pressure values will be given at the request of the air crew. EPDA AD 4.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME MIL AD 4 EPDA Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO MIL AD 4 EPDA Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A RWY 04/22 Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 04/22 Mapy instrumentalnych podejść - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO MIL AD 4 EPDA NDB RWY 04 (CAT A/B) NDB RWY 04 (CAT A/B) MIL AD 4 EPDA NDB RWY 22 (CAT A/B) NDB RWY 22 (CAT A/B) MIL AD 4 EPDA TACAN RWY 04 (CAT A/B) TACAN RWY 04 (CAT A/B) MIL AD 4 EPDA TACAN RWY 22 (CAT A/B) TACAN RWY 22 (CAT A/B) MIL AD 4 EPDA Mapa operacyjna do lotów z widocznością Visual Operation Chart 045

20 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza AIP VFR POLAND VFR_AD 4 EPGI 1-1 AIRAC effective date 31 MAY 2012 EPGI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI AD 4.2 DANE

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1 AIRAC effective date 08 MAR 2012 EPNT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPNT - NOWY TARG EPNT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL AIP POLAND AIRAC effective date

MIL AIP POLAND AIRAC effective date MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPIR 1-1 05 JAN 2017 EPIR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPIR - INOWROCŁAW EPIR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPTM 1-1 AIRAC effective date 13 OCT 2016 EPTM AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI EPTM AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPCE 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPCE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPCE - CEWICE EPCE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPDE 1-1 AIRAC effective date 13 OCT 2016 EPDE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN EPDE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPOK 1-1 EPOK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPOK - OKSYWIE EPOK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI

EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPPR 1-1 AIRAC effective date 13 OCT 2016 EPPR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI EPPR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPMB - MALBORK EPMB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPMB - MALBORK EPMB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPMB 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPMB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMB - MALBORK EPMB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I

Bardziej szczegółowo

DANE DO SUPLEMENTU AIP

DANE DO SUPLEMENTU AIP DANE DO SUPLEMENTU AIP Obowiązuje: od 30-04-2015 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU do 31-10-2015 EST POZNAN LAWICA Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni, budowie

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP POLSKA 1. AD RADOM (EPRA) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at AD 2.

Bardziej szczegółowo

EPMM - Mińsk Mazowiecki

EPMM - Mińsk Mazowiecki AIP POLSKA AD 2 EPMM 1-1 - EPMM AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMM - Mińsk Mazowiecki cc EPMM AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN

EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN AIP POLSKA AD 2 EPDE 1-1 13 OCT 2016 EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN cc EPDE AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPLK - ŁASK EPLK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPLK - ŁASK EPLK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPLK 1-1 AIRAC effective date 30 MAR 2017 EPLK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLK - ŁASK EPLK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPOK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPOK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPOK 1-1 EPOK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPOK - OKSYWIE cc EPOK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. AD 2 STALOWA WOLA/Turbia (EPST) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSC 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPMB 1-1 EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMB - MALBORK cc EPMB AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPMM - Mińsk Mazowiecki

EPMM - Mińsk Mazowiecki AIP POLSKA AD 2 EPMM 1-1 - EPMM AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMM - Mińsk Mazowiecki cc EPMM AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

EPLK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. EPLK - Łask

EPLK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. EPLK - Łask AIP POLSKA AD 2 EPLK 1-1 05 JAN 2017 EPLK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLK - Łask cc EPLK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 02 FEB 2017 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPSN 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPSN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSN - ŚWIDWIN EPSN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

EPSY - OLSZTYN/Mazury

EPSY - OLSZTYN/Mazury AIP POLSKA AD 2 EPSY 1-1 EPSY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSY - OLSZTYN/Mazury cc EPSY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 05 JAN 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-1 EPLL AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLL AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP POLSKA 1. AD 2 STALOWA WOLA/Turbia (EPST) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPLB 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPLB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPLB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 30 MAR 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek

EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek AIP POLSKA AD 2 EPLL-1 EPLL AD 2.1 EPLL AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBY 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPBY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny AIP POLSKA AD 2 EPKS 1-1 EPKS AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKS - POZNAŃ / Krzesiny cc EPKS AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 11 DEC 2014 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny AIP POLSKA AD 2 EPKS 1-1 EPKS AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKS - POZNAŃ / Krzesiny cc EPKS AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny: Duty Officer: Tel.

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny: Duty Officer: Tel. AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRA 1-1 EPRA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI AIP POLSKA AD 2 EPTM-1 EPTM AD 2.1 EPTM AD 2.2. WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM)

1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM) AIP POLSKA 1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 25 JUN 2015 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKT - Katowice - Pyrzowice

EPKT - Katowice - Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPLB 1-1 AIRAC effective date 23 JUN 2016 EPLB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPLB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

EPKT - Katowice - Pyrzowice

EPKT - Katowice - Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPMI 1-1 AIRAC effective date 15 SEP 2016 EPMI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMI - MIROSŁAWIEC EPMI AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPRA 1-1 10 DEC 2015 EPRA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków EPRA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC-1 EPSC AD 2.1 EPSC AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT

PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT. MAŁYCH LOTNISK ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE OPERATÓW PRZESZKÓD NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWYCH PUBLIKACJI AIS/AIM ORAZ OPRACOWANIA PROCEDUR PODEJŚCIA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN AIP POLSKA AD 2 EPLB 1-1 28 MAY 2015 EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN EPLB AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPWA - Chopina w Warszawie

EPWA - Chopina w Warszawie AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - Chopina w Warszawie EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPSC - Szczecin - Goleniów

EPSC - Szczecin - Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - Szczecin - Goleniów cc EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo