Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013"

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16 tel , fax ZP Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. Zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej Euro na Opracowanie projektu rekonstrukcji parterowych pomieszczeń skrzydła wschodniego oraz remontu piwnicy wschodniej Zamku w Siewierzu W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wyjaśniamy: Zapytanie nr 1: Proszę o podanie przybliżonej powierzchni i ilości pomieszczeń podlegających rekonstrukcji na poziomie parteru skrzydła wschodniego. Odpowiedź nr 1: Pomieszczenia podlegające rekonstrukcji zostały w przybliżeniu zaznaczone na Załączniku Nr 1 do niniejszych odpowiedzi na zapytania. Przez złożeniem oferty Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji w terenie. Zapytanie nr 2: Jakie funkcje będą przewidziane w pomieszczeniach wg pkt.1)? Odpowiedź nr 2: Realizacja nie przewiduje skonkretyzowania stałej funkcji pomieszczeń. W odtworzeniu ich chodzi o historyczną rekonstrukcję (w rozumieniu przywrócenia sklepień i belkowego stropu, wykonania podłogi, naprawy murów, a nie zastąpienia ich współczesną architekturą) pomieszczeń parterowych dawnego skrzydła wschodniego zamku oraz o zaopatrzenie ich w ogrzewanie i oświetlenie. Realizacji nie należy rozumieć w kontekście stylizacji wnętrza meblami czy przedmiotami z epoki itp. Pomieszczenia będą pełnić rozmaite funkcje np. pomieszczeń dla obsługi Zamku, zaplecza socjalnego, sklepiku, a w przypadku imprez (Zamek pełni funkcję amfiteatru) garderoby oraz pomieszczeń magazynowych, itp. Piwnica przeznaczona jest pod lapidarium. Zapytanie nr 3: Czy pomieszczenie piwnicy wschodniej Zamku ma być przeznaczone wyłącznie pod lapidarium? Odpowiedź nr 3: Do obowiązków projektanta będzie należało zaprojektowanie aranżacji lapidarium w pomieszczeniu piwnicy. Zamawiający nie wyklucza również innej funkcji piwnicy, jednak ostateczne rozstrzygniecie tej kwestii uzależnione będzie od stanowiska Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

2 Zapytanie nr 4: Czy I piętro ma pozostać otwarte czyli z ukazaniem częściowych murów z otworami okiennymi bez stolarki i bez stropów/zadaszenia? Odpowiedź nr 4: Zakres rekonstrukcji skrzydła wschodniego nie może być zrealizowany w większym etapie/stopniu, niż obejmuje to koncepcja zawarta na rysunku autorstwa pana Artura Roka załączonym do zapytania ofertowego. Działania przewidują rekonstrukcję sklepień w pomieszczeniach usytuowanych w południowej części skrzydła wschodniego (gdzie zachowane są ich ślady). W części północnej znajduje się odtworzone fragmentarycznie w latach 70. XX w. ceglane przyziemie, którego forma zostanie nieznacznie nadbudowana. Nad sklepieniami parteru należy wykonać izolację oraz posadzkę zgodną ze stanem historycznym. Barierką będą wyciągnięte mury I piętra do wysokości ok. 120 cm z zaznaczeniem w części dolnej rozmieszczenia dawnych okien. Zapytanie nr 5: Proszę o przesłanie wytycznych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi wytycznymi od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Uzgodnienia z WKZ należeć będą do obowiązków Projektanta. Wstępne wytyczne konserwatorskie załączmy do niniejszych odpowiedzi na zapytania. Zapytanie nr 6: Proszę o przesłanie poglądowych rzutów pomieszczeń z informacją o: rodzaju sklepień w określonym pomieszczeniu na rzucie rodzajem stropu w określonym pomieszczeniu na rzucie lokalizacji i rodzaju schodów w skrzydle wschodnim lokalizacji i rodzaju (proste/ozdobne z detalami) schodów stalowych prowadzących na wieżę. Odpowiedź nr 6: Ceglane sklepienia kolebowe z lunetami wyprowadzone i wymierzone po śladach zachowanych na murach. Lokalizacja na Załączniku Nr 1: zaznaczona kolorem szarym, Strop drewniany, belkowy o formie barkowej lub neutralnej (do komisyjnego ustalenia konserwatorskiego). Lokalizacja na Załączniku Nr 1: zaznaczona kolorem brązowym, Schody murowane, prawdopodobnie z wykładziną drewnianą (do komisyjnego ustalenia konserwatorskiego), Połączenie z istniejącą klatką schodowa w wieży będzie wymagało wykonania krótkiego odcinka schodów i podestu. Lokalizacja na Załączniku Nr 1: zaznaczona kolorem zielonym. Zapytanie nr 7: Proszę o zaznaczenie na rzucie lokalizacji toalety. Odpowiedź nr 7: Zaprojektowanie toalety będzie możliwe jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Od wytycznych Konserwatora będzie zależeć również ewentualna lokalizacja toalety. Dokonanie uzgodnień z WKZ należeć będzie do obowiązków Projektanta. Zakładana wstępnie lokalizacja toalety przedstawiona jest na Załączniku Nr 1 do niniejszych odpowiedzi na zapytania.

3 Zapytanie nr 8: Czy dysponujecie Państwo inwentaryzacją obiektu w formacie dwg/dxf? Odpowiedź nr 8: Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacja obiektu w formacie dwg/dxf. Zapytanie nr 9: Proszę o potwierdzenie zakresu pomieszczeń podlegających rekonstrukcji na poziomie parteru skrzydła wschodniego oznaczony kolorem czerwonym na załączniku A. Odpowiedź nr 9: Rekonstrukcja pomieszczeń ma obejmować skrzydło wschodnie bez wieży bramnej Zamku i barbakanu. Projekt w zakresie wieży ma zawierać jedynie przejście na wieżę, tj. udostępnienie pierwszego piętra skrzydła wschodniego z połączeniem schodów stalowych prowadzących na wieżę z poziomem pierwszego piętra. Zapytanie nr 10: Proszę o potwierdzenie że instalację elektryczną należy przewidzieć dla schodów, ogrzewania podłogowego, pomieszczenia w piwnicy oraz pomieszczeń na parterze. Czy należy również przewidzieć projekt oświetlenia zewnętrznego całego obiektu? Odpowiedź nr 10: Ogrzewanie i oświetlenie ma dotyczyć jedynie pomieszczeń parteru i piwnicy, bez iluminacji całego obiektu. Kopia aa BURMISTRZ mgr Zdzisław Banaś

4

5

6

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA V

ODPOWIEDZI NA PYTANIA V ODPOWIEDZI NA PYTANIA V Pytanie 73: Jakie tynki należy wykonać na elewacjach: w SIWZ zapisano tynki gładkie silikonowe lub silikonowo-żywiczne barwione w masie, a obecnie nie występują (i w XIX wieku nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje swoim zakresem historyczną bryłę Teatru Dramatycznego wraz z późniejszymi przybudówkami (część B i C) Budynek znajduje się w centrum układu urbanistycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE. CZĘŚĆ 1 Projekt

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA czerwiec 201 r. WSTĘP CEL Utrzymanie wysokiej jakości usług architekta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego oraz uświadomienie klientowi

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów

Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów analizy i instrukcje materiały kurier analizy konserwatorski i materiały 7 2010 Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 113 6925 Poz. 661 661 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 165 9608 Poz. 987 987 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo