Zaproponowany w aplikacji sposób przedstawienia poszczególnych symboli świadczeń, na diagramie, może być modyfikowany przez użytkownika.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproponowany w aplikacji sposób przedstawienia poszczególnych symboli świadczeń, na diagramie, może być modyfikowany przez użytkownika."

Transkrypt

1 Spis treści 1. Wstęp Zasady oznaczania zębów i umiejscowienia na diagramie Oznaczenie powierzchni Definiowanie elementów Diagramu Definiowanie symboli Wizyta stomatologiczna Umieszczanie symboli na diagramie... 25

2 1. Wstęp Diagram zębowy to graficzne przedstawienie uzębienia pacjenta. Dla każdego pacjenta tworzony jest niezależny diagram, na który nanoszone są wykonywane świadczenia, procedury. Po zakończeniu/zapisaniu każdej wizyty tworzona jest kolejna wersja diagramu, która jest podpowiadana przy otwarciu nowej wizyty danego pacjenta. Na diagramie można zapisać stan uzębienia pacjenta, tzn. wszystkie ubytki w szczęce, żuchwie, próchnice i inne zmiany w uzębieniu i na błonie śluzowej jamy ustnej. W ten sposób użytkownik ma łatwy dostęp do całej historii diagramu i prac, które zostały wykonane. Zaproponowany w aplikacji sposób przedstawienia poszczególnych symboli świadczeń, na diagramie, może być modyfikowany przez użytkownika. System umożliwia przedstawienie uzębienia w 2 trybach: podstawowym i specjalnym. Tryb podstawowy, rys. poniżej ma zaznaczone powierzchnie zębów, ikona stanu uzębienia i wykonanych usług dla pacjenta, takich jak np. wypełnienie., służy do zobrazowania Tryb specjalny, ikona bez zaznaczonych powierzchni, rys. poniżej, przedstawia pozostałe stany dotyczące całych zębów (bez wyróżnienia powierzchni). Służy do prezentowania takich elementów jak korony, implanty, mosty, szyny, stany dziąseł, kości itp. Wykorzystywany głównie w protetyce dentystycznej. Oczywiście to użytkownik decyduje gdzie i jakie świadczenia chce umieszczać o pokazywać. Zaproponowany przez nas sposób prezentacji może zostać zmieniony. str. 2

3 Na diagramie prezentowane są dwa rodzaje zębów: mleczne i stałe. Ząb mleczny można w każdej chwili zmienić na stały i odwrotnie, w zależności od aktualnie zmieniającego się stanu uzębienia pacjenta. Zęby mleczne przedstawione są na diagramie w innym kolorze niż stałe, dla łatwego odróżnienia, rys. poniżej. W razie potrzeby, można na diagramie przedstawiającym standardowe uzębienie zaznaczyć istnienie zęba dodatkowego, poprzez dodanie go w miejscu wystąpienia. str. 3

4 Do oznaczenia i umiejscowienia zębów na diagramie przyjęto zasady oznaczania zgodne z zasadami oznaczania umiejscowienia procedur stomatologicznych przyjętych przez NFZ. Stan uzębienia prezentowany jest na diagramie poprzez umieszczenie odpowiednich, wcześniej zdefiniowanych, symboli na odpowiednich elementach diagramu. Przed przystąpieniem do pracy z modułem Stomatologia należy go poprawnie skonfigurować, wg instrukcji opisanej poniżej. Zdecydowana większość podstawowych symboli została dołączona do wersji systemu. str. 4

5 2. Zasady oznaczania zębów i umiejscowienia na diagramie W systemie przyjęto opis szczegółowego oznaczania obszarów jamy ustnej i numerów zębów wg normy międzynarodowej, sformułowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie (FDI), zatwierdzony przez Światową organizację Zdrowia (WHO) i Komitet Techniczny ISO/TC 106. W niniejszej normie międzynarodowej przedstawiono system oznaczenia zębów i obszarów jamy ustnej za pomocą dwóch cyfr. Przedstawiono również system oznaczenia powierzchni zębów za pomocą liter alfabetu. Kod umiejscowienia Opis 00 całość jamy ustnej 01 szczęka 02 Żuchwa 10 górna prawa ćwiartka 20 górna lewa ćwiartka 30 dolna lewa ćwiartka 40 dolna prawa ćwiartka 03 górny prawy sekstant 04 górny przedni sekstant 05 górny lewy sekstant 06 dolny lewy sekstant 07 dolny przedni sekstant 08 dolny prawy sekstant 11 1 górna prawa 12 2 górna prawa str. 5

6 Kod umiejscowienia Opis 13 3 górna prawa 14 4 górna prawa 15 5 górna prawa 16 6 górna prawa 17 7 górna prawa 18 8 górna prawa 21 1 górna lewa 22 2 górna lewa 23 3 górna lewa 24 4 górna lewa 25 5 górna lewa 26 6 górna lewa 27 7 górna lewa 28 8 górna lewa 31 1 dolna lewa 32 2 dolna lewa 33 3 dolna lewa 34 4 dolna lewa 35 5 dolna lewa 36 6 dolna lewa 37 7 dolna lewa 38 8 dolna lewa 41 1 dolna prawa str. 6

7 Kod umiejscowienia Opis 42 2 dolna prawa 43 3 dolna prawa 44 4 dolna prawa 45 5 dolna prawa 46 6 dolna prawa 47 7 dolna prawa 48 8 dolna prawa 51 mleczna 1 górna prawa 52 mleczna 2 górna prawa 53 mleczna 3 górna prawa 54 mleczna 4 górna prawa 55 mleczna 5 górna prawa 61 mleczna 1 górna lewa 62 mleczna 2 górna lewa 63 mleczna 3 górna lewa 64 mleczna 4 górna lewa 65 mleczna 5 górna lewa 71 mleczna 1 dolna lewa 72 mleczna 2 dolna lewa 73 mleczna 3 dolna lewa 74 mleczna 4 dolna lewa 75 mleczna 5 dolna lewa 81 mleczna 1 dolna prawa str. 7

8 Kod umiejscowienia Opis 82 mleczna 2 dolna prawa 83 mleczna 3 dolna prawa 84 mleczna 4 dolna prawa 85 mleczna 5 dolna prawa ZD ząb dodatkowy Zęby na diagramie prezentowane są tak jak je widzi lekarz, czyli zęby po lewej stronie diagramu są prawymi zębami pacjenta. Pierwsza cyfra kodu umiejscowienia oznacza ćwiartkę (dla zębów mlecznych do pierwszej cyfry dodaje się 4), druga cyfra oznacza pozycję zęba w ćwiartce. Na diagramie zębowym zęby numerowane są zgodnie z poniższymi tabelami: Zęby stałe Zęby mleczne Zdarza się, że jednocześnie na danej pozycji występują dwa zęby, a także możliwe jest wystąpienie zębów dziewiątych. Takie zęby (nazywane zębami dodatkowymi) są również oznaczane na diagramie. Oznacza się je na identycznych zasadach i rysuje nad (lub dla żuchwy pod) zębem właściwym. Dodatkowe "dziewiątki" są oznaczane jako ząb dodatkowy nad (lub pod) zębem ósmym. Przykładowo mogą wystąpić następujące oznaczenia numerów zębów właściwych oraz dodatkowych: str. 8

9 15 15 Dodatkowy ząb stały na piątej pozycji górnej prawej ćwiartki obok stałej piątki 43 Dodatkowy ząb stały na trzeciej pozycji dolnej prawej ćwiartki obok mlecznej trójki str. 9

10 3. Oznaczenie powierzchni Diagram zębowy umożliwia w trybie podstawowym (w wybranych widokach) prezentowanie zębów z zaznaczonymi powierzchniami. W widoku takim na poszczególnych powierzchniach jest możliwość nanoszenia kolorów (najczęściej kolor odpowiada określonemu rodzajowi wypełnienia) i innych symboli obrazujących rodzaj wykonanej procedury. Powierzchnie dla zębów na diagramie rysuje się następująco: Do opisania powierzchni stosuje się następujący słownik oznaczeń: Symbol D M B P O S L V Nazwa powierzchni Dystalna Mezjalna Bukalis (policzkowa) Palati (podniebienna) Okluzyjna (żująca) Sieczna Lingwalis (językowa) Przedsionkowa (wargowo-policzkowa) W zależności od ćwiartki diagramu i numeru zęba określa się następujące oznaczenia powierzchni (nie rysuje się symbolu powierzchni na diagramie): str. 10

11 str do 18 (54-55) 11 do 13 (51-53) 21 do 23 (61-63) (64-65) 44 do 48 (84-85) 41 do 43 (81-83) 31 do 33 (71-73) (74-75) Literowe oznaczenia powierzchni używane są w tekstowym opisie wykonywanych procedur. D M P B D M P B O M D P B M D P B O D M V L D M V L O M D V L M D V L O

12 4. Definiowanie elementów Diagramu. Szczęka człowieka dorosłego zbudowana jest z 32 zębów (elementów diagramu), szczęka dziecka (zęby mleczne) z 20. Każdy ząb (element diagramu) zbudowany jest z korony i 1-go do 3-ch korzeni. Zęby na diagramie przedstawiono w sposób schematyczny w postaci korony z 3-4 rodzajami powierzchni każda i odpowiednimi korzeniami, jako elementy diagramu (tak jak przedstawiono w rozdziale pt. Oznaczanie powierzchni ). Pierwszy diagram jest zbudowany z koron i korzeni i w ten sposób jest prezentowany. W elemencie, w rodzaju Ząb występują 3 rodzaje koron dla zębów mlecznych i tyle samo dla zębów stałych. Korony zębów różnią się między sobą rodzajami powierzchni i umiejscowieniem. W elemencie rodzaju Korzeń występują 3 rodzaje korzeni dla zębów mlecznych i tyle samo dla zębów stałych. Korzenie poszczególnych zębów różnią się między sobą ilością. Każdy element diagramu charakteryzuje się rodzajem umiejscowienia. Elementy wielozębowe występują w Rodzaju umiejscowienia ząb, szczęka, ćwiartka i zawsze są związane z zakresem umiejscowień. Prezentowane są na diagramie w postaci położonych symboli wielozębowych. Rodzaje elementów Ząb lub Korzeń posiadają Rodzaj umiejscowienia zawsze Ząb. Mają zdefiniowane umiejscowienia i występujące powierzchnie. Osobno zdefiniowano w systemie elementy diagramu dla zębów stałych i mlecznych. Przykładowo Element diagramu o kodzie P1_S zdefiniowano jako (rys. powyżej), Rodzaj elementu: Ząb, Rodzaj umiejscowienia: Ząb. Występuje w diagramie zębowym definiowanym dla zębów stałych. Umiejscowienie w diagramie: str. 12

13 11-13: czyli 11-1 (jedynka) górna prawa, 12-2 (dwójka) górna prawa, 13-3 (trójka) górna prawa; 21-23: czyli 21-1 górna lewa, 22-2 górna lewa, 23-3 górna lewa; 31-33: czyli 31-1 dolna lewa, 32 2 dolna lewa, 33 3 dolna lewa i 41-43: czyli 41 1 dolna prawa, 42 2 dolna prawa, 43 3 dolna prawa. Powierzchnie występowania danego elementu są uzależnione od umiejscowienia tegoż elementu w diagramie, czyli od numeru zęba. Sposób oznaczania powierzchni przedstawiono w rozdziale Oznaczanie powierzchni. Przykładowo zgodnie ze schematem zębów, dla zęba numer 11, czyli 1 górna prawa wyróżniamy powierzchnie: D (Dystalna), P (Podniebienna), M(Mezjalna), B(Wargowa), L(Językowa). Każda powierzchnia danego elementu diagramu jest rozpoznawana w systemie poprzez kolory, zdefiniowane w masce powierzchni Symbolu elementu diagramu. Powiązanie koloru powierzchni z symbolem powierzchni następuje w słowniku powierzchni maski. W słowniku powierzchni maski znajdują się dwa kody dla każdej powierzchni. Kod rozliczeniowy, czyli ten, który jest używany do rozliczenia świadczenia, oraz kod wyświetlany. W tej wersji systemu nie prezentujemy kodów wyświetlanych, tak więc na razie nie ma to większego znaczenia. str. 13

14 str. 14

15 5. Definiowanie symboli Na diagramie można przedstawić/zapisać stan uzębienia pacjenta. Poprzez umieszczanie odpowiednich symboli na odpowiednich elementach diagramu prezentowane są wykonane usługi dla pacjenta, czyli procedury i świadczenia. Każdy Symbol jest graficznym przedstawieniem rodzaju wykonanej procedury, świadczenia czy uzupełnienia szczęki, np. o most czy koronę lub graficznym przedstawieniem stanu. Niezbędnym jest ustalenie listy symboli graficznych prezentujących określony stan oraz określenie zasad umieszczania tych symboli na diagramie. Zestaw dostępnych symboli jest w pełni definiowalny w systemie. Na wstępnie proponujemy szeroką listę zdefiniowanych symboli, z których można korzystać lub też je zmodyfikować zgodnie z np. pozycjami umowy. Jednym z podstawowych stanów jakie są obrazowane na diagramie zębowym są wypełnienia. Na symbolicznym obrazie powierzchni zęba, rodzaje wypełnień są przedstawiane kolorem. Dla każdego atrybutu symbolu wypełnienia, można przypisać inny kolor, ewentualnie kolor i deseń jakim zostanie wypełniona powierzchnia, po położeniu na niej wybranego symbolu. Każdy zdefiniowany symbol przypisany jest do jednej z 5 grup rodzajowych, takich jak: Ząb, Wypełnienie, Powierzchnia, Element wielozębowy i Stempel. Rodzaj symbolu decyduje o sposobie umieszczenia go na diagramie. Rodzaje symboli uściślają (ograniczają) miejsca umieszczania ich na elementach diagramu oraz przy włączonej funkcji tworzenia pozycji rozliczeniowej zapisywane są dodatkowe dane typu umiejscowienie, powierzchnie: str. 15

16 Ząb korona i korzeń (przekazywane jest umiejscowienie) Powierzchnia (przekazywane są powierzchnie oraz umiejscowienie) Wypełnienie (przekazywane są powierzchnia i umiejscowienie) Stempel świadczenie Element wielozębowy ząb Symbol w rodzaju wypełnienie prezentowany jest na diagramie poprzez wypełnienie zaznaczonej powierzchni elementu diagramu (zdefiniowanym dla niego) kolorem, co oznacza, że na danej powierzchni wykonano procedurę uzupełnienia ubytku zęba. Przy zaznaczonej funkcji tworzenia rozliczeń, kładąc symbol wypełnienia na powierzchni/ach zęba zostanie jednocześnie, w wizycie utworzona pozycja rozliczeniowa, procedura, zapisane umiejscowienie i powierzchnia/e, na której/ych dokonano wypełnienia. Symbol w rodzaju powierzchnia nie wypełnia zaznaczonej powierzchni kolorem, jak w przypadku wypełnienia, tylko kładzie na zaznaczonej powierzchni elementu diagramu grafikę symbolu. Przy zaznaczonej funkcji tworzenia rozliczeń, kładąc symbol, w rodzaju powierzchnia, na zębie zostanie jednocześnie, w wizycie, utworzona pozycja rozliczeniowa, procedura, zapisane umiejscowienie i powierzchnia/e, na której/ych wykonano usługę. Symbol w rodzaju powierzchnia można położyć zarówno na korzeniu jak i na koronie zęba. Symbol w rodzaju ząb prezentowany jest na elemencie diagramu w postaci grafiki przypisanej do tego symbolu. Przy włączonej funkcji tworzenia rozliczeń, kładąc symbol, w rodzaju ząb, na elemencie diagramu zostanie jednocześnie, w wizycie, utworzona pozycja rozliczeniowa, procedura oraz zapisane umiejscowienie, na którym została wykonana usługa (położony symbol). Symbol w rodzaju element wielozębowy służy do prezentowania na diagramie takich elementów jak proteza całkowita, częściowa, tymczasowa, most, czyszczenie patologicznej kieszonki zęba i inne. Symbol w rodzaju Stempel można używać do zaznaczenia na diagramie wykonanie usługi, która nie jest związana z umiejscowieniem, np. badanie kontrolne nie częściej niż 1x na kwartał. Każdy symbol przypisany jest do danej warstwy, z którą prezentowany jest na danym widoku diagramu. Istnieje możliwość zdefiniowania listy warstw i możliwość przypisywania każdemu symbolowi, na której warstwie dany symbol ma być pokazywany. Każdej warstwie można przypisać priorytet, który decyduje o kolejności rysowania warstw oraz symboli (nakładania się obrazków). W systemie można zdefiniować listę widoków i każdemu z nich przypisywać zestaw warstw, z których dany widok ma się składać. Każdy symbol przypisany jest do jednej warstwy i ma dodatkowo informację w jakim trybie diagramu ma się pokazywać, a w jakim ukrywać. Każdy symbol może pokazywać się w obu trybach wyświetlania (podstawowym i specjalnym). str. 16

17 Przykładowo: Przykładowe symbole A;B;C;D, mają przypisane odpowiednio: warstwa 1 - symbole A, C warstwa 2 - symbol B warstwa 3 - symbol D oznacza to, że symbole A, C rysowane są w dowolnej kolejności (są na jednej warstwie), ale mogą "zakryć" symbole B i D. Symbol B może przykryć symbol D. Jeżeli utworzono widoki: O - ortodoncja, C - chirurgia, P - periodontologia, gdzie określono, że O = warstwa 1+ warstwa 3 C = warstwa 2 P = warstwa 1 + warstwa 2 + warstwa 3 To ortodoncja będzie widziała symbole A;C;D, Chirurgia tylko B, a Periodontologia wszystkie symbole. Każdy element diagramu typu ząb zapisany jest w systemie jako szczególny rodzaj kontenera. Wszystkie symbole położone na danym zębie będą przypisane do tego kontenera. Dla elementów wielozębowych kontener może być zapisany jako sekstant, ćwiartka, szczęka itp. Kontener w rodzaju elementu wielozębowego zapisywany jest zawsze z jednym symbolem. str. 17

18 Dla każdego symbolu można zaznaczyć Warunki dodatkowe czyli flagi wymagalności, które będą miały wpływ na prezentację symbolu na diagramie. Przykładowo dla symbolu, np. Lakierowanie zdefiniowanego w rodzaju element wielozębowy, Kontener Element wielozębowy, z flagą wymagalności korony i korzenia, po ustawieniu go w danej lokalizacji diagramu gdzie wśród elementów nie będzie korony lub korzenia jednego z elementów, symbol w tym miejscu diagramu nie będzie rysowany. Dla symbolu, np. Lakierowanie, zdefiniowanego w rodzaju Ząb, z flagą wymagalności korony i korzenia przy próbie ustawieniu go w danej lokalizacji diagramu, będzie wymagał korony i korzenia, jeśli nie znajdzie ich nie będzie rysowany. Dla symbolu, np. Usunięcie korzenia, zdefiniowanego w rodzaju Ząb, z flagą wymagalności korzenia przy próbie ustawienia symbolu w danej lokalizacji diagramu, będzie wymagał istnienia korzenia. Dla symbolu, np. Usunięcie korony, zdefiniowanego w rodzaju Ząb, z flagami wymagalności korony i oznacz brak korony, ustawienie tak zdefiniowanego symbolu na elemencie diagramu będzie wymagało korony zęba, po ustawieniu symbolu na elemencie diagramu korona zęba zostanie usunięta. Każdemu symbolowi można wskazać miejsce wyświetlania na wybranym elemencie diagramu poprzez wybór odpowiednich opcji w polach: wyrównanie w pionie, wyrównanie w poziomie (rys. powyżej). Ta opcja dotyczy tylko tych symboli, których obraz graficzny jest zapisany w obszarze mniejszym niż obszar kontenera. Rysuje się na diagramie zgodnie z definicją ustawioną w Wyrównanie w pionie, wyrównanie w poziomie. Symbol ten jest ruchomy w obszarze umiejscowienia. str. 18

19 Dla każdego symbolu definiuje się algorytm, czyli sposób wyliczania krotności: S-standard (zawsze 1, czyli jeśli dany symbol z krotnością standard, zostanie położony 3x w różnych miejscach diagramu, krotność będzie równa 3), P-Proteza algorytm dla symbolu protezy oblicza krotność dla zakresu (od zęba do zęba). Można go pomniejszyć zaznaczając usunięcie zęba na diagramie. Przykładowo: jeśli dana proteza ma być rozliczona z krotnością 1 należy użyć algorytmu proteza. Jeśli proteza ma być rozliczona z krotnością odpowiadającą ilości elementów, należy użyć algorytmu Standard. C-Ćwiartka - algorytm dla symbolu dot. obliczania krotności dla elementów wielozębowych. Tzw. algorytm C-ćwiartki powoduje, że krotność wyliczana jest dla takiego elementu wg wzoru: k = zaokr.do.całk (x/4+0.5) gdzie x ilość zaznaczonych zębów. Algorytm ten uwzględnia tylko umiejscowienia, które posiadają koronę zęba. Stosowany przeważnie w przypadku lakierowania zębów. Po odznaczeniu (usunięciu) checkboxa Wyznacz krotność automatycznie należy ręcznie poprawić krotność w pozycji rozliczeniowej, jeśli jest inna niż w umowie. W przeciwnym wypadku, kiedy checkbox jest zaznaczony, system oblicza krotność na podstawie wybranego algorytmu symbolu Grafika symboli. W zakładce grafiki, definicji symboli należy dodać/załączyć, wcześniej przygotowany obrazek symbolizujący procedurę, wykonane świadczenie, stan uzębienia itp., które będą wyświetlane na diagramie jako usługa, bądź stan oraz obrazek dla ikony. Ikona obrazuje symbol, w słowniku symboli. Dla utworzonego/zdefiniowanego symbolu należy przypisać grafikę, która po wybraniu tegoż symbolu, pojawi się w odpowiednim, wskazanym miejscu na diagramie. W sekcji obrazów podstawowych (rys. powyżej) należy dodać: obraz pojedynczy oraz obraz wielokrotny dla elementów wielozębowych, który będzie wyświetlany pomiędzy pierwszym i ostatnim elementem, na diagramie. Ostatni element w str. 19

20 obrazie wielozębowym rysowany jest jako lustrzane odbicie obrazu pojedynczego. Dla symboli w rodzaju ząb występuje tylko Obraz pojedynczy. Zwykle obraz symbolu zamieszczony w Obrazy podstawowe > Obraz pojedynczy (patrz. Rys. powyżej) rysowany jest na elemencie zębowym w takim widoku w jakim prezentowany jest na żuchwie. Dla szczęki ten sam obraz rysowany jest w lustrzanym odbiciu. Jeśli dany symbol na szczęce ma być rysowany inaczej niż w lustrzanym odbiciu żuchwy, trzeba przygotować jego obraz i zamieścić w Dodatkowe obrazy dla szczęki >Obraz pojedynczy. Obraz wielokrotny, w przypadku elementów wielozębowych, jeśli ma być rysowany inaczej niż w lustrzanym odbiciu żuchwy, należy dołączyć w obrazie wielokrotnym dla szczeki. Symbole w rodzaju ząb można zdefiniować jako ruchome, tzn. takie, które po położeniu na elemencie diagramu będzie można przesunąć oraz nieruchome czyli takie, które zawsze będą kładzione w tym samym miejscu i nie będzie można ich przesunąć. Każdy symbol rysowany jest w określonym polu. Wielkość tego pola wynosi 45 x 100 pikseli. Wielkość ta odpowiada wielkości kontenera typu ząb. Chcąc zdefiniować symbol, który będzie mógł być przesuwany na elemencie diagramu, trzeba zapisać jego obraz na mniejszej powierzchni niż wskazana wcześniej dla kontenera. Wtedy będzie można go przesuwać. Dla takich symboli można przypisać miejsce, w którym powinien się pojawić w momencie wyboru. Przykładowo dla symbolu Leczenie kanałowe obraz graficzny typu mapa bitowa, zapisany jest na powierzchni 8 x 28 pikseli (całkowity obszar dla symbolu wynosi 45x100 pikseli). W definicji symbolu, w sekcji wyrównanie, wybrano w polu Wyrównanie w poziomie: środek i wyrównanie w pionie: góra korzenia. Tak zdefiniowany symbol po wybraniu zawsze będzie się pojawiał na wskazanym elemencie zębowym, na środkowym korzeniu w elementach 3 korzeniowych, pomiędzy dwoma korzeniami na elementach 2 korzeniowych i w środku korzenia na elemencie 1 korzeniowym. Będzie go można przesuwać w obrębie wskazanego zęba. Obraz ikony musi być zapisany w polu 32 x 32 pikseli. Najlepiej kiedy grafika kojarzy się z wykonaną usługą. Atrybuty symboli. Każdy symbol może mieć zdefiniowany atrybut lub kilka atrybutów. Każdy atrybut jest powiązany z usługą. Usługa ma przypisaną procedurę i świadczenie. Po wybraniu symbolu bądź atrybutu symbolu z listy atrybutów, z listy symboli na diagramie i umieszczeniu go na wybranym elemencie tegoż diagramu, jeśli została włączona funkcja automatycznego generowania procedur, zostanie dodana/utworzona, w wizycie pozycja rozliczeniowa i procedura oraz umiejscowienie. Jeśli jest to symbol w rodzaju wypełnienie lub powierzchnia zostaną również dodane powierzchnie. W polu Ważność można określić jak długo dany symbol powinien być wyświetlany na diagramie. Przykładowo dla symbolu Badanie kontrolne wykonywane 1 raz na 3 miesiące, symbol ten będzie pokazywał się na kolejnych diagramach pacjenta przez 3 miesiące od dnia położenia go na diagramie. Po 3 miesiącach, symbol przestanie się pokazywać na kolejnych diagramach co jest informacją dla użytkownika, że można wykonać kolejne badanie dla pacjenta. Jeśli do danego symbolu przypiszemy więcej niż 1 atrybut, na diagramie, obok ikony symbolu pojawi się strzałka, która rozwija listę zdefiniowanych atrybutów dla tego symbolu. Każdy atrybut może rysować dany symbol w innym kolorze. Każdy atrybut ma przypisaną inną usługę. Przykładowo definiujemy symbol wypełnienie, któremu przypisujemy 2 atrybuty: 1. Kod 1502 odbudowa ubytku na 1 powierzchni, kolor zielony 2. Kod 1503 odbudowa ubytku na 2 powierzchniach, kolor pomarańczowy str. 20

21 Po rozwinięciu strzałki obok symbolu, na diagramie wyświetlą się oba atrybuty, wybieramy kod 1503 i klikamy w odpowiednim miejscu na diagramie. Na diagramie rysuje się odpowiedni obraz (zgodnie z tym jaki został przypisany do symbolu, w definicji) w kolorze pomarańczowym. Jednocześnie zostaje utworzona pozycja rozliczeniowa (o kodzie świadczenia zgodnym z definicją usługi dla tego symbolu) w zakładce nr 3 oraz procedura (o kodzie procedury zgodnym z definicją usługi dla tego symbolu) na zakładce nr 1 wizyty, zostaje dodane umiejscowienie i powierzchnie. Wykluczenia. Dla każdego symbolu można zdefiniować listę wykluczeń. Przykładowo dla symbolu Implant można zdefiniować wykluczenie Wypełnienie lub dla symbolu wypełnienie usunięcie zęba. str. 21

22 6. Wizyta stomatologiczna Po zdefiniowaniu diagramu oraz symboli można przystąpić do wprowadzania wizyt z rozliczeniami dodawanymi przy użyciu diagramu zębowego. W podstawowej wersji systemu zdecydowana większość symboli została zdefiniowana. Diagram zębowy może być wywoływany w Gabinecie, Uzupełnianiu świadczeń i Przeglądzie wizyt. W kartotece pacjenta można przeglądać diagram wybranego pacjenta. Po dodaniu nowej wizyty i wprowadzeniu danych podstawowych należy przejść do zakładki nr 3, Uzupełnianie świadczeń i wybrać button Stomatologia, otworzy się okno z Diagramem zębowym pacjenta. Jeśli jest to pierwsza wizyta danego pacjenta w tym gabinecie, diagram będzie pusty i należy go uzupełnić o stan uzębienia pacjenta, czyli zaznaczyć wszystkie ubytki, braki w uzębieniu, próchnice i inne. Jeśli jest to kolejna wizyta zostanie wyświetlony diagram w postaci zapisanej na zakończenie ostatniej wizyty tego pacjenta. Umieszczając symbol na diagramie, jeśli została włączona funkcja automatycznego tworzenia procedur, jednocześnie zostanie dodana usługa, a z nią pozycja rozliczeniowa i procedura zgodnie z definicją usługi, umiejscowienie i powierzchnia. Automatyczne dodawanie pozycji rozliczeniowych i procedur można wyłączyć przyciskiem na diagramie. str. 22

23 W zależności od zaznaczenia parametru znajdującego się w Konfiguratorze ->Podstawowe -> Rozliczenia Domyślny tryb wyświetlania, po otwarciu diagramu otrzymamy widok w trybie podstawowym lub specjalnym, tzn., z widocznymi powierzchniami zębów lub bez (opisane we Wstępie). Widok można też zmienić po otwarciu okna, przyciskami na tryb specjalny i przyciskiem na tryb podstawowy. Dla każdego pacjenta tworzony jest jeden diagram. Na każdej wizycie powstaje co najmniej jedna wersja diagramu. Diagram można oznaczyć jako błędny, ikona, lub można utworzyć nową wersję klikając w ikonę, wtedy poprzednia wersja diagramu zostaje zapisana i otwiera się nowa na podstawie tej zapisanej. Ostatnia zapisana wersja diagramu jest podpowiadana jako nowa wersja, np. na nowej wizycie. Wiek pacjenta, do którego domyślnie podpowiada się diagram zębów mlecznych należy ustawić w parametrach Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfigurator ->Podstawowe -> Rozliczenia. Każdy ząb na diagramie można zmienić z rodzaju mlecznego na stały i odwrotnie. Przykładowo jeśli dziecko traci ząb mleczny i w to miejsce wyrasta stały należy zaznaczyć tę zmianę na diagramie, czyli zaznaczyć ząb/umiejscowienie i kliknąć w ikonę, co spowoduje dodanie nowego zęba stałego. Jeśli dziecko ma już większość zębów stałych i przypisany diagram zębów stałych, zęby które są jeszcze mleczne należy zmienić na mleczne, zaznaczając je i klikając ikonę. Zęby mleczne są widoczne/zaznaczone na diagramie innym kolorem niż stałe, dla odróżnienia. Jeśli dziecku wyrasta np. ząb nr 16 i w systemie ma wybrany diagram dla zębów mlecznych, można w tym wypadku ząb nr 16, umieścić na diagramie zębów mlecznych, jako ząb stały, należy kliknąć w ikonę, otworzy się okno, w którym należy wskazać lokalizację dla tego zęba na diagramie. str. 23

24 Jeśli zaistnieje potrzeba dodania zęba dodatkowego, np. pacjent posiada dwie siódemki, jako drugi ząb nr 17 (dodatkowy), wtedy należy zaznaczyć go jako dodatkowy, kliknąć w ikonę lokalizację zęba, przy którym jest umiejscowiony. i wskazać Dla zobrazowania stanu uzębienia pacjenta można, zaznaczyć na diagramie brak korony i brak korzenia zęba, co także zapobiegnie sprawozdawaniu świadczeń wykonanych na zębach np. usuniętych przez innego świadczeniodawcę. Należy kliknąć na odpowiedni ząb i wybrać przycisk brak korony lub brak korzenia. Żeby usunąć położony symbol a razem z nim pozycję rozliczeniową należy zaznaczając tą pozycję i klikając w ikonę. Zaznaczenie pozycji następuje po kliknięciu strzałką myszy w nieprzeźroczystą część symbolu. Wokół symbolu powinna pokazać się niebieska ramka, wtedy można go usunąć. str. 24

25 7. Umieszczanie symboli na diagramie Dostępność symboli na diagramie zależy od aktualnie wybranego widoku. Każdy symbol jest przypisany do jakiejś warstwy, a każda warstwa do widoku. Symbole wyświetlane są w kontekście widoku. Jeśli nie widać jakiegoś symbolu na diagramie, który został położony, należy zmienić widok lub tryb wyświetlania. Dodawanie symboli jednozębowych na diagramie następuję poprzez zaznaczenie właściwej powierzchni/umiejscowienia na diagramie, a następnie wybranie symbolu, z listy z symbolami (poniżej). We wskazanym miejscu zostanie położony symbol. Jeśli wybrany symbol miał zdefiniowaną usługę, automatycznie zostanie utworzona pozycja rozliczeniowa i dodana procedura. Jeśli został wybrany symbol wypełnienia zostanie dodane umiejscowienie i powierzchnie, na których położone zostało wypełnienie. Po położeniu symbolu na diagramie, tworzącego automatycznie rozliczenia zachowanie systemu będzie zależało do ustawienia parametru Automatyczne wywołanie danych pozycji rozliczeniowej podczas dodawania usługi na diagramie znajdującego się w Konfiguratorze. Jeśli checkbox zostanie zaznaczony, po położeniu symbolu na diagramie automatycznie zostanie otwarte okno rozliczenia, na którym użytkownik będzie mógł sprawdzić poprawność wprowadzonych danych, i je zatwierdzić. Jeśli checkbox nie zostanie zaznaczony przy zapisie diagramu zostanie otwarte okno usług i tam trzeba będzie zatwierdzić utworzone już pozycje rozliczeniowe. str. 25

26 Dodawanie symbolu wielozębowego następuję poprzez przytrzymanie przycisku Ctrl na klawiaturze i kliknięcie myszką na tych elementach diagramu, które maja zostać objęte symbolem wielozębowym, lub klikając w przestrzeń obok pierwszego zęba w elemencie wielozębowym i zaznaczając cały obszar poprzez rozciągnięcie wyświetlonej czerwonej ramki (rys. poniżej). Dodatkowo w diagramie zębowym istnieje taka możliwość jak dodanie protezy, która automatycznie uzupełnia wszystkie ubytki zębowe, jakie znajdują się w szczęce. Opcja ta jest tylko możliwa wtedy gdy na diagramie zostały usunięte zęby. Dodanie odpowiedniego symbolu, który odpowiada protezie szczękowej odbywa się w taki sam sposób jak dodanie innych symboli. Na protezie szczękowej (widoczna na rysunku powyżej) istnieje możliwość zmniejszania krotności o podane umiejscowienie, poprzez przyciśnięcie w danym umiejscowieniu protezy prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji zmniejsz krotność o umiejscowienie 42 i 45 (z przykładu na rysunku poniżej). Opcja ta umożliwia wypełnianie protezą wybranych miejsc, niekoniecznie wszystkich. str. 26

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2 Spis treści 1 Moduł Mapy 2 1.1 Elementy planu............................. 2 1.1.1 Interfejs widoku......................... 3 1.1.1.1 Panel sterujacy.................... 3 1.1.1.2 Suwak regulujacy przybliżenie...........

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Pierwszym krokiem w tworzeniu deklaracji zgodności jest wybór gabinetu oraz lekarza danego zlecenia protetycznego.

Pierwszym krokiem w tworzeniu deklaracji zgodności jest wybór gabinetu oraz lekarza danego zlecenia protetycznego. Kreator deklaracji Gabinet stomatologiczny Pierwszym krokiem w tworzeniu deklaracji zgodności jest wybór gabinetu oraz lekarza danego zlecenia protetycznego. Po prawej stronie mamy listę zapamiętanych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Zaznaczenie wszystkich elementów danego typu: zaznaczyć dany element i wcisnąć Ctrl+A.

Zaznaczenie wszystkich elementów danego typu: zaznaczyć dany element i wcisnąć Ctrl+A. Skróty klawiszowe F5 Odświeżanie listy i Dodawanie filtra F12 Ukrywanie kolumny Shift+F12 Odkrywanie wszystkich kolumn F6 Dopasowywanie szerokości kolumn F4 Zapisz ustawienia list F9 Filtrowanie do aktualnie

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia podpisów pod aktami dla celów wizualizacji na wydrukach Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow Zawartość Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Spis: Dodawanie nowego dokumentu Edycja dokumentu Dodawanie dokumentu do menu Dodawanie grafiki do dokumentu Dodawanie grafiki głównej Lista dokumentów Operacje na

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu (patrz punkt: Konfiguracja modułu komercyjnego).

Przed rozpoczęciem pracy z modułem komercyjnym niezbędna jest konfiguracja systemu (patrz punkt: Konfiguracja modułu komercyjnego). Moduł Komercyjny Podstawowa funkcjonalność Modułu Komercyjnego skupia się w Rejestracji wizyt i Terminarzu. To tutaj system sprawdza uprawnienia pacjenta, do korzystania ze świadczeń w ramach zwartych

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SENTO DESIGNER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SENTO DESIGNER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SENTO DESIGNER Jesteśmy pewni, że nasz program szybko przypadnie państwu do gustu, a instrukcja sprawnie i łatwo wyjaśni możliwości kreacji z Sento Designera:) Zatem do dzieła!

Bardziej szczegółowo

1.12.2 Strefa czasowa, język...44 1.12.3 Sposób kolorowania wczytanych tras według prędkości...45 1.12.4 Powiadomienia z raportów na adres email...

1.12.2 Strefa czasowa, język...44 1.12.3 Sposób kolorowania wczytanych tras według prędkości...45 1.12.4 Powiadomienia z raportów na adres email... Spis treści Praca z systemem SMOK WWW 1.1 Logowanie do systemu...4 1.2 Praca z mapą...4 1.2.1 Poruszanie się po mapie...4 1.2.2 Powiększanie, pomniejszanie...5 1.2.3 Drukowanie widoku mapy...8 1.3 Praca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ dla szkół i placówek oświatowych Moduł: DANE ZBIORCZE czerwiec 2013 2

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1. Przed przystąpieniem do tworzenia pręta zbrojeniowego narysuj polilinią kształt pręta.

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1. Przed przystąpieniem do tworzenia pręta zbrojeniowego narysuj polilinią kształt pręta. BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 Twórz pręt Tworzy pręty zbrojeniowe z polilinii. Ikona: Polecenie: ZBT Menu: Żelbet Twórz pręt Polecenie służy do zamiany polilinii i specjalnych bloków na pręty zbrojeniowe. Zasada

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Podręcznik użytkownika Katowice 2008 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent. malisz@dentonet.pl +48 606 620 579. Piotr Malisz 2

Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent. malisz@dentonet.pl +48 606 620 579. Piotr Malisz 2 Piotr Malisz Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent malisz@dentonet.pl +48 606 620 579 Piotr Malisz 2 Fotografia ręki zwichniętego łokcia u pewnego górnika z Zagłębia Jaworzniańskiego I Zakład Chemiczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ekalendarz

Instrukcja Ekalendarz Instrukcja Ekalendarz 1. Zakładka System. W tej zakładce należy uzupełnić dane dotyczące konkretnej placów zgodnie z danymi pokazanymi na obrazku. 2. Zakładka Pracownicy. Rozpoczynając pracę w systemie

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość forte dla WINDOWS Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Gabinet

System imed24 Instrukcja Moduł Gabinet System imed24 Instrukcja Moduł Gabinet Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Gabinet... 4 1.1. Zakładki modułu Gabinet... 4 1.1.1. Zakładka Umówione wizyty... 5 1.1.2. Zakładka Pacjenci

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PLIKU KOSZTORYSU PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PLIKU KOSZTORYSU PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PLIKU KOSZTORYSU PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO Plik kosztorysu został przygotowany w dwóch wersjach: dla użytkowników korzystających z systemu operacyjnego Microsoft Windows (PC)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS MEDIS FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS MEDIS FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML Wydanie: 1.0 Data wydania: 2012-08-31 Strona / stron: 1/8 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML 1. OPIS OGÓLNY FUNKCJONALNOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE Nowy edytor formularzy

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU

EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU EWIDENCJA ROZPROSZONEGO CZASU PRACY BY CTI DATA 12.09.2012 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej w Gliwicach WERSJA 1.2.1.10 AUTOR Izabela Wolska -Ciesielska Spis treści Wstęp.... 3 Podstawowe funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

incomdent Program wspierający pracę gabinetów stomatologicznych (wersja 1.922) www.incomdent.eu info@incomdent.eu

incomdent Program wspierający pracę gabinetów stomatologicznych (wersja 1.922) www.incomdent.eu info@incomdent.eu Przewodnik incomdent Program wspierający pracę gabinetów stomatologicznych (wersja 1.922) www.incomdent.eu info@incomdent.eu Wszelkie prawa zastrzeżone dla incomtech Paweł Wasylewicz. Kopiowanie i publikacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ CRM Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ CRM 1.1 Kalendarz 1.2 Grupy docelowe 1.3 Grupy kontrahentów Copyright 2007 System Innovations

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet Podręcznik użytkownika Systemu Extranet (moduł sędziowski WEB) Strona 1 z 24 Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Komunikator 2.1. Skrzynka odbiorcza 2.2. Książka adresowa 2.3. Skrzynka nadawcza

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER Aby zarejestrować swoją drukarnię w systemie należy wybrać link rejestracji na stronie lub połączyć się bezpośrednio z linkiem: system.printing-center.pl/customers/register_owner

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz WebParts

Mercedes-Benz WebParts Mercedes-Benz WebParts Informator dla Klientów Mercedes-Benz WebParts, został gruntownie przebudowany, ten materiał zawiera krótki przegląd podstawowych funkcjonalności dla wersji 4.0 Ekran startowy Po

Bardziej szczegółowo