Zaproponowany w aplikacji sposób przedstawienia poszczególnych symboli świadczeń, na diagramie, może być modyfikowany przez użytkownika.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproponowany w aplikacji sposób przedstawienia poszczególnych symboli świadczeń, na diagramie, może być modyfikowany przez użytkownika."

Transkrypt

1 Spis treści 1. Wstęp Zasady oznaczania zębów i umiejscowienia na diagramie Oznaczenie powierzchni Definiowanie elementów Diagramu Definiowanie symboli Wizyta stomatologiczna Umieszczanie symboli na diagramie... 25

2 1. Wstęp Diagram zębowy to graficzne przedstawienie uzębienia pacjenta. Dla każdego pacjenta tworzony jest niezależny diagram, na który nanoszone są wykonywane świadczenia, procedury. Po zakończeniu/zapisaniu każdej wizyty tworzona jest kolejna wersja diagramu, która jest podpowiadana przy otwarciu nowej wizyty danego pacjenta. Na diagramie można zapisać stan uzębienia pacjenta, tzn. wszystkie ubytki w szczęce, żuchwie, próchnice i inne zmiany w uzębieniu i na błonie śluzowej jamy ustnej. W ten sposób użytkownik ma łatwy dostęp do całej historii diagramu i prac, które zostały wykonane. Zaproponowany w aplikacji sposób przedstawienia poszczególnych symboli świadczeń, na diagramie, może być modyfikowany przez użytkownika. System umożliwia przedstawienie uzębienia w 2 trybach: podstawowym i specjalnym. Tryb podstawowy, rys. poniżej ma zaznaczone powierzchnie zębów, ikona stanu uzębienia i wykonanych usług dla pacjenta, takich jak np. wypełnienie., służy do zobrazowania Tryb specjalny, ikona bez zaznaczonych powierzchni, rys. poniżej, przedstawia pozostałe stany dotyczące całych zębów (bez wyróżnienia powierzchni). Służy do prezentowania takich elementów jak korony, implanty, mosty, szyny, stany dziąseł, kości itp. Wykorzystywany głównie w protetyce dentystycznej. Oczywiście to użytkownik decyduje gdzie i jakie świadczenia chce umieszczać o pokazywać. Zaproponowany przez nas sposób prezentacji może zostać zmieniony. str. 2

3 Na diagramie prezentowane są dwa rodzaje zębów: mleczne i stałe. Ząb mleczny można w każdej chwili zmienić na stały i odwrotnie, w zależności od aktualnie zmieniającego się stanu uzębienia pacjenta. Zęby mleczne przedstawione są na diagramie w innym kolorze niż stałe, dla łatwego odróżnienia, rys. poniżej. W razie potrzeby, można na diagramie przedstawiającym standardowe uzębienie zaznaczyć istnienie zęba dodatkowego, poprzez dodanie go w miejscu wystąpienia. str. 3

4 Do oznaczenia i umiejscowienia zębów na diagramie przyjęto zasady oznaczania zgodne z zasadami oznaczania umiejscowienia procedur stomatologicznych przyjętych przez NFZ. Stan uzębienia prezentowany jest na diagramie poprzez umieszczenie odpowiednich, wcześniej zdefiniowanych, symboli na odpowiednich elementach diagramu. Przed przystąpieniem do pracy z modułem Stomatologia należy go poprawnie skonfigurować, wg instrukcji opisanej poniżej. Zdecydowana większość podstawowych symboli została dołączona do wersji systemu. str. 4

5 2. Zasady oznaczania zębów i umiejscowienia na diagramie W systemie przyjęto opis szczegółowego oznaczania obszarów jamy ustnej i numerów zębów wg normy międzynarodowej, sformułowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie (FDI), zatwierdzony przez Światową organizację Zdrowia (WHO) i Komitet Techniczny ISO/TC 106. W niniejszej normie międzynarodowej przedstawiono system oznaczenia zębów i obszarów jamy ustnej za pomocą dwóch cyfr. Przedstawiono również system oznaczenia powierzchni zębów za pomocą liter alfabetu. Kod umiejscowienia Opis 00 całość jamy ustnej 01 szczęka 02 Żuchwa 10 górna prawa ćwiartka 20 górna lewa ćwiartka 30 dolna lewa ćwiartka 40 dolna prawa ćwiartka 03 górny prawy sekstant 04 górny przedni sekstant 05 górny lewy sekstant 06 dolny lewy sekstant 07 dolny przedni sekstant 08 dolny prawy sekstant 11 1 górna prawa 12 2 górna prawa str. 5

6 Kod umiejscowienia Opis 13 3 górna prawa 14 4 górna prawa 15 5 górna prawa 16 6 górna prawa 17 7 górna prawa 18 8 górna prawa 21 1 górna lewa 22 2 górna lewa 23 3 górna lewa 24 4 górna lewa 25 5 górna lewa 26 6 górna lewa 27 7 górna lewa 28 8 górna lewa 31 1 dolna lewa 32 2 dolna lewa 33 3 dolna lewa 34 4 dolna lewa 35 5 dolna lewa 36 6 dolna lewa 37 7 dolna lewa 38 8 dolna lewa 41 1 dolna prawa str. 6

7 Kod umiejscowienia Opis 42 2 dolna prawa 43 3 dolna prawa 44 4 dolna prawa 45 5 dolna prawa 46 6 dolna prawa 47 7 dolna prawa 48 8 dolna prawa 51 mleczna 1 górna prawa 52 mleczna 2 górna prawa 53 mleczna 3 górna prawa 54 mleczna 4 górna prawa 55 mleczna 5 górna prawa 61 mleczna 1 górna lewa 62 mleczna 2 górna lewa 63 mleczna 3 górna lewa 64 mleczna 4 górna lewa 65 mleczna 5 górna lewa 71 mleczna 1 dolna lewa 72 mleczna 2 dolna lewa 73 mleczna 3 dolna lewa 74 mleczna 4 dolna lewa 75 mleczna 5 dolna lewa 81 mleczna 1 dolna prawa str. 7

8 Kod umiejscowienia Opis 82 mleczna 2 dolna prawa 83 mleczna 3 dolna prawa 84 mleczna 4 dolna prawa 85 mleczna 5 dolna prawa ZD ząb dodatkowy Zęby na diagramie prezentowane są tak jak je widzi lekarz, czyli zęby po lewej stronie diagramu są prawymi zębami pacjenta. Pierwsza cyfra kodu umiejscowienia oznacza ćwiartkę (dla zębów mlecznych do pierwszej cyfry dodaje się 4), druga cyfra oznacza pozycję zęba w ćwiartce. Na diagramie zębowym zęby numerowane są zgodnie z poniższymi tabelami: Zęby stałe Zęby mleczne Zdarza się, że jednocześnie na danej pozycji występują dwa zęby, a także możliwe jest wystąpienie zębów dziewiątych. Takie zęby (nazywane zębami dodatkowymi) są również oznaczane na diagramie. Oznacza się je na identycznych zasadach i rysuje nad (lub dla żuchwy pod) zębem właściwym. Dodatkowe "dziewiątki" są oznaczane jako ząb dodatkowy nad (lub pod) zębem ósmym. Przykładowo mogą wystąpić następujące oznaczenia numerów zębów właściwych oraz dodatkowych: str. 8

9 15 15 Dodatkowy ząb stały na piątej pozycji górnej prawej ćwiartki obok stałej piątki 43 Dodatkowy ząb stały na trzeciej pozycji dolnej prawej ćwiartki obok mlecznej trójki str. 9

10 3. Oznaczenie powierzchni Diagram zębowy umożliwia w trybie podstawowym (w wybranych widokach) prezentowanie zębów z zaznaczonymi powierzchniami. W widoku takim na poszczególnych powierzchniach jest możliwość nanoszenia kolorów (najczęściej kolor odpowiada określonemu rodzajowi wypełnienia) i innych symboli obrazujących rodzaj wykonanej procedury. Powierzchnie dla zębów na diagramie rysuje się następująco: Do opisania powierzchni stosuje się następujący słownik oznaczeń: Symbol D M B P O S L V Nazwa powierzchni Dystalna Mezjalna Bukalis (policzkowa) Palati (podniebienna) Okluzyjna (żująca) Sieczna Lingwalis (językowa) Przedsionkowa (wargowo-policzkowa) W zależności od ćwiartki diagramu i numeru zęba określa się następujące oznaczenia powierzchni (nie rysuje się symbolu powierzchni na diagramie): str. 10

11 str do 18 (54-55) 11 do 13 (51-53) 21 do 23 (61-63) (64-65) 44 do 48 (84-85) 41 do 43 (81-83) 31 do 33 (71-73) (74-75) Literowe oznaczenia powierzchni używane są w tekstowym opisie wykonywanych procedur. D M P B D M P B O M D P B M D P B O D M V L D M V L O M D V L M D V L O

12 4. Definiowanie elementów Diagramu. Szczęka człowieka dorosłego zbudowana jest z 32 zębów (elementów diagramu), szczęka dziecka (zęby mleczne) z 20. Każdy ząb (element diagramu) zbudowany jest z korony i 1-go do 3-ch korzeni. Zęby na diagramie przedstawiono w sposób schematyczny w postaci korony z 3-4 rodzajami powierzchni każda i odpowiednimi korzeniami, jako elementy diagramu (tak jak przedstawiono w rozdziale pt. Oznaczanie powierzchni ). Pierwszy diagram jest zbudowany z koron i korzeni i w ten sposób jest prezentowany. W elemencie, w rodzaju Ząb występują 3 rodzaje koron dla zębów mlecznych i tyle samo dla zębów stałych. Korony zębów różnią się między sobą rodzajami powierzchni i umiejscowieniem. W elemencie rodzaju Korzeń występują 3 rodzaje korzeni dla zębów mlecznych i tyle samo dla zębów stałych. Korzenie poszczególnych zębów różnią się między sobą ilością. Każdy element diagramu charakteryzuje się rodzajem umiejscowienia. Elementy wielozębowe występują w Rodzaju umiejscowienia ząb, szczęka, ćwiartka i zawsze są związane z zakresem umiejscowień. Prezentowane są na diagramie w postaci położonych symboli wielozębowych. Rodzaje elementów Ząb lub Korzeń posiadają Rodzaj umiejscowienia zawsze Ząb. Mają zdefiniowane umiejscowienia i występujące powierzchnie. Osobno zdefiniowano w systemie elementy diagramu dla zębów stałych i mlecznych. Przykładowo Element diagramu o kodzie P1_S zdefiniowano jako (rys. powyżej), Rodzaj elementu: Ząb, Rodzaj umiejscowienia: Ząb. Występuje w diagramie zębowym definiowanym dla zębów stałych. Umiejscowienie w diagramie: str. 12

13 11-13: czyli 11-1 (jedynka) górna prawa, 12-2 (dwójka) górna prawa, 13-3 (trójka) górna prawa; 21-23: czyli 21-1 górna lewa, 22-2 górna lewa, 23-3 górna lewa; 31-33: czyli 31-1 dolna lewa, 32 2 dolna lewa, 33 3 dolna lewa i 41-43: czyli 41 1 dolna prawa, 42 2 dolna prawa, 43 3 dolna prawa. Powierzchnie występowania danego elementu są uzależnione od umiejscowienia tegoż elementu w diagramie, czyli od numeru zęba. Sposób oznaczania powierzchni przedstawiono w rozdziale Oznaczanie powierzchni. Przykładowo zgodnie ze schematem zębów, dla zęba numer 11, czyli 1 górna prawa wyróżniamy powierzchnie: D (Dystalna), P (Podniebienna), M(Mezjalna), B(Wargowa), L(Językowa). Każda powierzchnia danego elementu diagramu jest rozpoznawana w systemie poprzez kolory, zdefiniowane w masce powierzchni Symbolu elementu diagramu. Powiązanie koloru powierzchni z symbolem powierzchni następuje w słowniku powierzchni maski. W słowniku powierzchni maski znajdują się dwa kody dla każdej powierzchni. Kod rozliczeniowy, czyli ten, który jest używany do rozliczenia świadczenia, oraz kod wyświetlany. W tej wersji systemu nie prezentujemy kodów wyświetlanych, tak więc na razie nie ma to większego znaczenia. str. 13

14 str. 14

15 5. Definiowanie symboli Na diagramie można przedstawić/zapisać stan uzębienia pacjenta. Poprzez umieszczanie odpowiednich symboli na odpowiednich elementach diagramu prezentowane są wykonane usługi dla pacjenta, czyli procedury i świadczenia. Każdy Symbol jest graficznym przedstawieniem rodzaju wykonanej procedury, świadczenia czy uzupełnienia szczęki, np. o most czy koronę lub graficznym przedstawieniem stanu. Niezbędnym jest ustalenie listy symboli graficznych prezentujących określony stan oraz określenie zasad umieszczania tych symboli na diagramie. Zestaw dostępnych symboli jest w pełni definiowalny w systemie. Na wstępnie proponujemy szeroką listę zdefiniowanych symboli, z których można korzystać lub też je zmodyfikować zgodnie z np. pozycjami umowy. Jednym z podstawowych stanów jakie są obrazowane na diagramie zębowym są wypełnienia. Na symbolicznym obrazie powierzchni zęba, rodzaje wypełnień są przedstawiane kolorem. Dla każdego atrybutu symbolu wypełnienia, można przypisać inny kolor, ewentualnie kolor i deseń jakim zostanie wypełniona powierzchnia, po położeniu na niej wybranego symbolu. Każdy zdefiniowany symbol przypisany jest do jednej z 5 grup rodzajowych, takich jak: Ząb, Wypełnienie, Powierzchnia, Element wielozębowy i Stempel. Rodzaj symbolu decyduje o sposobie umieszczenia go na diagramie. Rodzaje symboli uściślają (ograniczają) miejsca umieszczania ich na elementach diagramu oraz przy włączonej funkcji tworzenia pozycji rozliczeniowej zapisywane są dodatkowe dane typu umiejscowienie, powierzchnie: str. 15

16 Ząb korona i korzeń (przekazywane jest umiejscowienie) Powierzchnia (przekazywane są powierzchnie oraz umiejscowienie) Wypełnienie (przekazywane są powierzchnia i umiejscowienie) Stempel świadczenie Element wielozębowy ząb Symbol w rodzaju wypełnienie prezentowany jest na diagramie poprzez wypełnienie zaznaczonej powierzchni elementu diagramu (zdefiniowanym dla niego) kolorem, co oznacza, że na danej powierzchni wykonano procedurę uzupełnienia ubytku zęba. Przy zaznaczonej funkcji tworzenia rozliczeń, kładąc symbol wypełnienia na powierzchni/ach zęba zostanie jednocześnie, w wizycie utworzona pozycja rozliczeniowa, procedura, zapisane umiejscowienie i powierzchnia/e, na której/ych dokonano wypełnienia. Symbol w rodzaju powierzchnia nie wypełnia zaznaczonej powierzchni kolorem, jak w przypadku wypełnienia, tylko kładzie na zaznaczonej powierzchni elementu diagramu grafikę symbolu. Przy zaznaczonej funkcji tworzenia rozliczeń, kładąc symbol, w rodzaju powierzchnia, na zębie zostanie jednocześnie, w wizycie, utworzona pozycja rozliczeniowa, procedura, zapisane umiejscowienie i powierzchnia/e, na której/ych wykonano usługę. Symbol w rodzaju powierzchnia można położyć zarówno na korzeniu jak i na koronie zęba. Symbol w rodzaju ząb prezentowany jest na elemencie diagramu w postaci grafiki przypisanej do tego symbolu. Przy włączonej funkcji tworzenia rozliczeń, kładąc symbol, w rodzaju ząb, na elemencie diagramu zostanie jednocześnie, w wizycie, utworzona pozycja rozliczeniowa, procedura oraz zapisane umiejscowienie, na którym została wykonana usługa (położony symbol). Symbol w rodzaju element wielozębowy służy do prezentowania na diagramie takich elementów jak proteza całkowita, częściowa, tymczasowa, most, czyszczenie patologicznej kieszonki zęba i inne. Symbol w rodzaju Stempel można używać do zaznaczenia na diagramie wykonanie usługi, która nie jest związana z umiejscowieniem, np. badanie kontrolne nie częściej niż 1x na kwartał. Każdy symbol przypisany jest do danej warstwy, z którą prezentowany jest na danym widoku diagramu. Istnieje możliwość zdefiniowania listy warstw i możliwość przypisywania każdemu symbolowi, na której warstwie dany symbol ma być pokazywany. Każdej warstwie można przypisać priorytet, który decyduje o kolejności rysowania warstw oraz symboli (nakładania się obrazków). W systemie można zdefiniować listę widoków i każdemu z nich przypisywać zestaw warstw, z których dany widok ma się składać. Każdy symbol przypisany jest do jednej warstwy i ma dodatkowo informację w jakim trybie diagramu ma się pokazywać, a w jakim ukrywać. Każdy symbol może pokazywać się w obu trybach wyświetlania (podstawowym i specjalnym). str. 16

17 Przykładowo: Przykładowe symbole A;B;C;D, mają przypisane odpowiednio: warstwa 1 - symbole A, C warstwa 2 - symbol B warstwa 3 - symbol D oznacza to, że symbole A, C rysowane są w dowolnej kolejności (są na jednej warstwie), ale mogą "zakryć" symbole B i D. Symbol B może przykryć symbol D. Jeżeli utworzono widoki: O - ortodoncja, C - chirurgia, P - periodontologia, gdzie określono, że O = warstwa 1+ warstwa 3 C = warstwa 2 P = warstwa 1 + warstwa 2 + warstwa 3 To ortodoncja będzie widziała symbole A;C;D, Chirurgia tylko B, a Periodontologia wszystkie symbole. Każdy element diagramu typu ząb zapisany jest w systemie jako szczególny rodzaj kontenera. Wszystkie symbole położone na danym zębie będą przypisane do tego kontenera. Dla elementów wielozębowych kontener może być zapisany jako sekstant, ćwiartka, szczęka itp. Kontener w rodzaju elementu wielozębowego zapisywany jest zawsze z jednym symbolem. str. 17

18 Dla każdego symbolu można zaznaczyć Warunki dodatkowe czyli flagi wymagalności, które będą miały wpływ na prezentację symbolu na diagramie. Przykładowo dla symbolu, np. Lakierowanie zdefiniowanego w rodzaju element wielozębowy, Kontener Element wielozębowy, z flagą wymagalności korony i korzenia, po ustawieniu go w danej lokalizacji diagramu gdzie wśród elementów nie będzie korony lub korzenia jednego z elementów, symbol w tym miejscu diagramu nie będzie rysowany. Dla symbolu, np. Lakierowanie, zdefiniowanego w rodzaju Ząb, z flagą wymagalności korony i korzenia przy próbie ustawieniu go w danej lokalizacji diagramu, będzie wymagał korony i korzenia, jeśli nie znajdzie ich nie będzie rysowany. Dla symbolu, np. Usunięcie korzenia, zdefiniowanego w rodzaju Ząb, z flagą wymagalności korzenia przy próbie ustawienia symbolu w danej lokalizacji diagramu, będzie wymagał istnienia korzenia. Dla symbolu, np. Usunięcie korony, zdefiniowanego w rodzaju Ząb, z flagami wymagalności korony i oznacz brak korony, ustawienie tak zdefiniowanego symbolu na elemencie diagramu będzie wymagało korony zęba, po ustawieniu symbolu na elemencie diagramu korona zęba zostanie usunięta. Każdemu symbolowi można wskazać miejsce wyświetlania na wybranym elemencie diagramu poprzez wybór odpowiednich opcji w polach: wyrównanie w pionie, wyrównanie w poziomie (rys. powyżej). Ta opcja dotyczy tylko tych symboli, których obraz graficzny jest zapisany w obszarze mniejszym niż obszar kontenera. Rysuje się na diagramie zgodnie z definicją ustawioną w Wyrównanie w pionie, wyrównanie w poziomie. Symbol ten jest ruchomy w obszarze umiejscowienia. str. 18

19 Dla każdego symbolu definiuje się algorytm, czyli sposób wyliczania krotności: S-standard (zawsze 1, czyli jeśli dany symbol z krotnością standard, zostanie położony 3x w różnych miejscach diagramu, krotność będzie równa 3), P-Proteza algorytm dla symbolu protezy oblicza krotność dla zakresu (od zęba do zęba). Można go pomniejszyć zaznaczając usunięcie zęba na diagramie. Przykładowo: jeśli dana proteza ma być rozliczona z krotnością 1 należy użyć algorytmu proteza. Jeśli proteza ma być rozliczona z krotnością odpowiadającą ilości elementów, należy użyć algorytmu Standard. C-Ćwiartka - algorytm dla symbolu dot. obliczania krotności dla elementów wielozębowych. Tzw. algorytm C-ćwiartki powoduje, że krotność wyliczana jest dla takiego elementu wg wzoru: k = zaokr.do.całk (x/4+0.5) gdzie x ilość zaznaczonych zębów. Algorytm ten uwzględnia tylko umiejscowienia, które posiadają koronę zęba. Stosowany przeważnie w przypadku lakierowania zębów. Po odznaczeniu (usunięciu) checkboxa Wyznacz krotność automatycznie należy ręcznie poprawić krotność w pozycji rozliczeniowej, jeśli jest inna niż w umowie. W przeciwnym wypadku, kiedy checkbox jest zaznaczony, system oblicza krotność na podstawie wybranego algorytmu symbolu Grafika symboli. W zakładce grafiki, definicji symboli należy dodać/załączyć, wcześniej przygotowany obrazek symbolizujący procedurę, wykonane świadczenie, stan uzębienia itp., które będą wyświetlane na diagramie jako usługa, bądź stan oraz obrazek dla ikony. Ikona obrazuje symbol, w słowniku symboli. Dla utworzonego/zdefiniowanego symbolu należy przypisać grafikę, która po wybraniu tegoż symbolu, pojawi się w odpowiednim, wskazanym miejscu na diagramie. W sekcji obrazów podstawowych (rys. powyżej) należy dodać: obraz pojedynczy oraz obraz wielokrotny dla elementów wielozębowych, który będzie wyświetlany pomiędzy pierwszym i ostatnim elementem, na diagramie. Ostatni element w str. 19

20 obrazie wielozębowym rysowany jest jako lustrzane odbicie obrazu pojedynczego. Dla symboli w rodzaju ząb występuje tylko Obraz pojedynczy. Zwykle obraz symbolu zamieszczony w Obrazy podstawowe > Obraz pojedynczy (patrz. Rys. powyżej) rysowany jest na elemencie zębowym w takim widoku w jakim prezentowany jest na żuchwie. Dla szczęki ten sam obraz rysowany jest w lustrzanym odbiciu. Jeśli dany symbol na szczęce ma być rysowany inaczej niż w lustrzanym odbiciu żuchwy, trzeba przygotować jego obraz i zamieścić w Dodatkowe obrazy dla szczęki >Obraz pojedynczy. Obraz wielokrotny, w przypadku elementów wielozębowych, jeśli ma być rysowany inaczej niż w lustrzanym odbiciu żuchwy, należy dołączyć w obrazie wielokrotnym dla szczeki. Symbole w rodzaju ząb można zdefiniować jako ruchome, tzn. takie, które po położeniu na elemencie diagramu będzie można przesunąć oraz nieruchome czyli takie, które zawsze będą kładzione w tym samym miejscu i nie będzie można ich przesunąć. Każdy symbol rysowany jest w określonym polu. Wielkość tego pola wynosi 45 x 100 pikseli. Wielkość ta odpowiada wielkości kontenera typu ząb. Chcąc zdefiniować symbol, który będzie mógł być przesuwany na elemencie diagramu, trzeba zapisać jego obraz na mniejszej powierzchni niż wskazana wcześniej dla kontenera. Wtedy będzie można go przesuwać. Dla takich symboli można przypisać miejsce, w którym powinien się pojawić w momencie wyboru. Przykładowo dla symbolu Leczenie kanałowe obraz graficzny typu mapa bitowa, zapisany jest na powierzchni 8 x 28 pikseli (całkowity obszar dla symbolu wynosi 45x100 pikseli). W definicji symbolu, w sekcji wyrównanie, wybrano w polu Wyrównanie w poziomie: środek i wyrównanie w pionie: góra korzenia. Tak zdefiniowany symbol po wybraniu zawsze będzie się pojawiał na wskazanym elemencie zębowym, na środkowym korzeniu w elementach 3 korzeniowych, pomiędzy dwoma korzeniami na elementach 2 korzeniowych i w środku korzenia na elemencie 1 korzeniowym. Będzie go można przesuwać w obrębie wskazanego zęba. Obraz ikony musi być zapisany w polu 32 x 32 pikseli. Najlepiej kiedy grafika kojarzy się z wykonaną usługą. Atrybuty symboli. Każdy symbol może mieć zdefiniowany atrybut lub kilka atrybutów. Każdy atrybut jest powiązany z usługą. Usługa ma przypisaną procedurę i świadczenie. Po wybraniu symbolu bądź atrybutu symbolu z listy atrybutów, z listy symboli na diagramie i umieszczeniu go na wybranym elemencie tegoż diagramu, jeśli została włączona funkcja automatycznego generowania procedur, zostanie dodana/utworzona, w wizycie pozycja rozliczeniowa i procedura oraz umiejscowienie. Jeśli jest to symbol w rodzaju wypełnienie lub powierzchnia zostaną również dodane powierzchnie. W polu Ważność można określić jak długo dany symbol powinien być wyświetlany na diagramie. Przykładowo dla symbolu Badanie kontrolne wykonywane 1 raz na 3 miesiące, symbol ten będzie pokazywał się na kolejnych diagramach pacjenta przez 3 miesiące od dnia położenia go na diagramie. Po 3 miesiącach, symbol przestanie się pokazywać na kolejnych diagramach co jest informacją dla użytkownika, że można wykonać kolejne badanie dla pacjenta. Jeśli do danego symbolu przypiszemy więcej niż 1 atrybut, na diagramie, obok ikony symbolu pojawi się strzałka, która rozwija listę zdefiniowanych atrybutów dla tego symbolu. Każdy atrybut może rysować dany symbol w innym kolorze. Każdy atrybut ma przypisaną inną usługę. Przykładowo definiujemy symbol wypełnienie, któremu przypisujemy 2 atrybuty: 1. Kod 1502 odbudowa ubytku na 1 powierzchni, kolor zielony 2. Kod 1503 odbudowa ubytku na 2 powierzchniach, kolor pomarańczowy str. 20

21 Po rozwinięciu strzałki obok symbolu, na diagramie wyświetlą się oba atrybuty, wybieramy kod 1503 i klikamy w odpowiednim miejscu na diagramie. Na diagramie rysuje się odpowiedni obraz (zgodnie z tym jaki został przypisany do symbolu, w definicji) w kolorze pomarańczowym. Jednocześnie zostaje utworzona pozycja rozliczeniowa (o kodzie świadczenia zgodnym z definicją usługi dla tego symbolu) w zakładce nr 3 oraz procedura (o kodzie procedury zgodnym z definicją usługi dla tego symbolu) na zakładce nr 1 wizyty, zostaje dodane umiejscowienie i powierzchnie. Wykluczenia. Dla każdego symbolu można zdefiniować listę wykluczeń. Przykładowo dla symbolu Implant można zdefiniować wykluczenie Wypełnienie lub dla symbolu wypełnienie usunięcie zęba. str. 21

22 6. Wizyta stomatologiczna Po zdefiniowaniu diagramu oraz symboli można przystąpić do wprowadzania wizyt z rozliczeniami dodawanymi przy użyciu diagramu zębowego. W podstawowej wersji systemu zdecydowana większość symboli została zdefiniowana. Diagram zębowy może być wywoływany w Gabinecie, Uzupełnianiu świadczeń i Przeglądzie wizyt. W kartotece pacjenta można przeglądać diagram wybranego pacjenta. Po dodaniu nowej wizyty i wprowadzeniu danych podstawowych należy przejść do zakładki nr 3, Uzupełnianie świadczeń i wybrać button Stomatologia, otworzy się okno z Diagramem zębowym pacjenta. Jeśli jest to pierwsza wizyta danego pacjenta w tym gabinecie, diagram będzie pusty i należy go uzupełnić o stan uzębienia pacjenta, czyli zaznaczyć wszystkie ubytki, braki w uzębieniu, próchnice i inne. Jeśli jest to kolejna wizyta zostanie wyświetlony diagram w postaci zapisanej na zakończenie ostatniej wizyty tego pacjenta. Umieszczając symbol na diagramie, jeśli została włączona funkcja automatycznego tworzenia procedur, jednocześnie zostanie dodana usługa, a z nią pozycja rozliczeniowa i procedura zgodnie z definicją usługi, umiejscowienie i powierzchnia. Automatyczne dodawanie pozycji rozliczeniowych i procedur można wyłączyć przyciskiem na diagramie. str. 22

23 W zależności od zaznaczenia parametru znajdującego się w Konfiguratorze ->Podstawowe -> Rozliczenia Domyślny tryb wyświetlania, po otwarciu diagramu otrzymamy widok w trybie podstawowym lub specjalnym, tzn., z widocznymi powierzchniami zębów lub bez (opisane we Wstępie). Widok można też zmienić po otwarciu okna, przyciskami na tryb specjalny i przyciskiem na tryb podstawowy. Dla każdego pacjenta tworzony jest jeden diagram. Na każdej wizycie powstaje co najmniej jedna wersja diagramu. Diagram można oznaczyć jako błędny, ikona, lub można utworzyć nową wersję klikając w ikonę, wtedy poprzednia wersja diagramu zostaje zapisana i otwiera się nowa na podstawie tej zapisanej. Ostatnia zapisana wersja diagramu jest podpowiadana jako nowa wersja, np. na nowej wizycie. Wiek pacjenta, do którego domyślnie podpowiada się diagram zębów mlecznych należy ustawić w parametrach Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfigurator ->Podstawowe -> Rozliczenia. Każdy ząb na diagramie można zmienić z rodzaju mlecznego na stały i odwrotnie. Przykładowo jeśli dziecko traci ząb mleczny i w to miejsce wyrasta stały należy zaznaczyć tę zmianę na diagramie, czyli zaznaczyć ząb/umiejscowienie i kliknąć w ikonę, co spowoduje dodanie nowego zęba stałego. Jeśli dziecko ma już większość zębów stałych i przypisany diagram zębów stałych, zęby które są jeszcze mleczne należy zmienić na mleczne, zaznaczając je i klikając ikonę. Zęby mleczne są widoczne/zaznaczone na diagramie innym kolorem niż stałe, dla odróżnienia. Jeśli dziecku wyrasta np. ząb nr 16 i w systemie ma wybrany diagram dla zębów mlecznych, można w tym wypadku ząb nr 16, umieścić na diagramie zębów mlecznych, jako ząb stały, należy kliknąć w ikonę, otworzy się okno, w którym należy wskazać lokalizację dla tego zęba na diagramie. str. 23

24 Jeśli zaistnieje potrzeba dodania zęba dodatkowego, np. pacjent posiada dwie siódemki, jako drugi ząb nr 17 (dodatkowy), wtedy należy zaznaczyć go jako dodatkowy, kliknąć w ikonę lokalizację zęba, przy którym jest umiejscowiony. i wskazać Dla zobrazowania stanu uzębienia pacjenta można, zaznaczyć na diagramie brak korony i brak korzenia zęba, co także zapobiegnie sprawozdawaniu świadczeń wykonanych na zębach np. usuniętych przez innego świadczeniodawcę. Należy kliknąć na odpowiedni ząb i wybrać przycisk brak korony lub brak korzenia. Żeby usunąć położony symbol a razem z nim pozycję rozliczeniową należy zaznaczając tą pozycję i klikając w ikonę. Zaznaczenie pozycji następuje po kliknięciu strzałką myszy w nieprzeźroczystą część symbolu. Wokół symbolu powinna pokazać się niebieska ramka, wtedy można go usunąć. str. 24

25 7. Umieszczanie symboli na diagramie Dostępność symboli na diagramie zależy od aktualnie wybranego widoku. Każdy symbol jest przypisany do jakiejś warstwy, a każda warstwa do widoku. Symbole wyświetlane są w kontekście widoku. Jeśli nie widać jakiegoś symbolu na diagramie, który został położony, należy zmienić widok lub tryb wyświetlania. Dodawanie symboli jednozębowych na diagramie następuję poprzez zaznaczenie właściwej powierzchni/umiejscowienia na diagramie, a następnie wybranie symbolu, z listy z symbolami (poniżej). We wskazanym miejscu zostanie położony symbol. Jeśli wybrany symbol miał zdefiniowaną usługę, automatycznie zostanie utworzona pozycja rozliczeniowa i dodana procedura. Jeśli został wybrany symbol wypełnienia zostanie dodane umiejscowienie i powierzchnie, na których położone zostało wypełnienie. Po położeniu symbolu na diagramie, tworzącego automatycznie rozliczenia zachowanie systemu będzie zależało do ustawienia parametru Automatyczne wywołanie danych pozycji rozliczeniowej podczas dodawania usługi na diagramie znajdującego się w Konfiguratorze. Jeśli checkbox zostanie zaznaczony, po położeniu symbolu na diagramie automatycznie zostanie otwarte okno rozliczenia, na którym użytkownik będzie mógł sprawdzić poprawność wprowadzonych danych, i je zatwierdzić. Jeśli checkbox nie zostanie zaznaczony przy zapisie diagramu zostanie otwarte okno usług i tam trzeba będzie zatwierdzić utworzone już pozycje rozliczeniowe. str. 25

26 Dodawanie symbolu wielozębowego następuję poprzez przytrzymanie przycisku Ctrl na klawiaturze i kliknięcie myszką na tych elementach diagramu, które maja zostać objęte symbolem wielozębowym, lub klikając w przestrzeń obok pierwszego zęba w elemencie wielozębowym i zaznaczając cały obszar poprzez rozciągnięcie wyświetlonej czerwonej ramki (rys. poniżej). Dodatkowo w diagramie zębowym istnieje taka możliwość jak dodanie protezy, która automatycznie uzupełnia wszystkie ubytki zębowe, jakie znajdują się w szczęce. Opcja ta jest tylko możliwa wtedy gdy na diagramie zostały usunięte zęby. Dodanie odpowiedniego symbolu, który odpowiada protezie szczękowej odbywa się w taki sam sposób jak dodanie innych symboli. Na protezie szczękowej (widoczna na rysunku powyżej) istnieje możliwość zmniejszania krotności o podane umiejscowienie, poprzez przyciśnięcie w danym umiejscowieniu protezy prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji zmniejsz krotność o umiejscowienie 42 i 45 (z przykładu na rysunku poniżej). Opcja ta umożliwia wypełnianie protezą wybranych miejsc, niekoniecznie wszystkich. str. 26

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy lokalizacja: Etatomierz Grafiki RCP Grafiki Stosowane w dokumencie skróty: DW dzień wolny NB nieobecność (rozumiana jako wpis

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Obserwacje w Agrinavia MOBILE OGÓLNE INFORMACJE

Obserwacje w Agrinavia MOBILE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE Rejestrowanie GPS w terenie pozwala na określenie położenia punktów z możliwością załączenia zdjęcia w danym punkcie. Punkty zamieszczone na mapie nazywamy obserwacjami. Mogą one zostać

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA Dostosowano do wersji 2.11 Systemu DMS SPIS TREŚCI SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp...1 Przeglądanie i filtrowanie danych...3 Dodawanie nowych obiektów...3 Dodawanie miejsca...3 Dodawanie ogniska...3 Dodawanie obszaru...4 Wstęp Moduł

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie danych Wszystkie dane wprowadzone do karty CRF należy zapisać. Uwaga: Jeśli karta CRF nie zostanie zapisana, wszystkie wprowadzone lub zaktualizowane dane zostaną utracone. W trakcie zapisywania

Bardziej szczegółowo

Pierwszym krokiem w tworzeniu deklaracji zgodności jest wybór gabinetu oraz lekarza danego zlecenia protetycznego.

Pierwszym krokiem w tworzeniu deklaracji zgodności jest wybór gabinetu oraz lekarza danego zlecenia protetycznego. Kreator deklaracji Gabinet stomatologiczny Pierwszym krokiem w tworzeniu deklaracji zgodności jest wybór gabinetu oraz lekarza danego zlecenia protetycznego. Po prawej stronie mamy listę zapamiętanych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia podpisów pod aktami dla celów wizualizacji na wydrukach Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow Zawartość Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus

Instrukcja użytkownika TALENTplus Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przeprowadzenia oceny okresowej Pracownika z pozycji Kierownika (N+1) Etapy Logowanie... 1 Menu dla

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Dane dotyczące sposobu realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego,

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2 Spis treści 1 Moduł Mapy 2 1.1 Elementy planu............................. 2 1.1.1 Interfejs widoku......................... 3 1.1.1.1 Panel sterujacy.................... 3 1.1.1.2 Suwak regulujacy przybliżenie...........

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. programu 4Trans Grafik. autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J.

Instrukcja obsługi. programu 4Trans Grafik. autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. Instrukcja obsługi programu 4Trans Grafik autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans Grafik - Pomoc Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Ile wart byłby porządny film bez efektów specjalnych. Przecież to właśnie one nadają charakter dla filmu i przykuwają uwagę widza. Dlaczego nie wykorzystać by tego w prezentacjach?

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Dotyczy wersji: 8.1.1. Spis treści 1. Punkt szczepień... ręczna konfiguracja wstępna 3 1.1. Konfiguracja świadczeń... 3 1.2. Wystawianie skierowań... 4 2. Moduł Punkt...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych widok ankiety w przeglądarce Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ CRM Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ CRM 1.1 Kalendarz 1.2 Grupy docelowe 1.3 Grupy kontrahentów Copyright 2007 System Innovations

Bardziej szczegółowo

W tej instrukcji zostanie opisany sposób w jaki tworzy się, edytuje i usuwa obiekty na mapie. Następnie wybierz Rysuj

W tej instrukcji zostanie opisany sposób w jaki tworzy się, edytuje i usuwa obiekty na mapie. Następnie wybierz Rysuj Rysowanie, edycja, usuwanie Ogólnie W tej instrukcji zostanie opisany sposób w jaki tworzy się, edytuje i usuwa obiekty na mapie. Rysowanie punktu Obiekt na mapie składa się z punktów. Punkt również może

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany w USOSweb instrukcja dla prowadzących zajęcia.

Sprawdziany w USOSweb instrukcja dla prowadzących zajęcia. Sprawdziany w USOSweb instrukcja dla prowadzących zajęcia. I. Wstęp Moduł Sprawdziany, służy do przekazywania w łatwy sposób, drogą elektroniczną zasad zaliczania przedmiotów oraz wyników kartkówek czy

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Definiowanie filtrów IP

Definiowanie filtrów IP Definiowanie filtrów IP Spis treści 1. Klienci korporacyjni... 3 1.1. def3000/ceb... 3 2. Klienci detaliczni... 6 2.1. def2500/reb... 6 2 1. Klienci korporacyjni 1.1. def3000/ceb Dla każdego Klienta korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1. Przed przystąpieniem do tworzenia pręta zbrojeniowego narysuj polilinią kształt pręta.

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1. Przed przystąpieniem do tworzenia pręta zbrojeniowego narysuj polilinią kształt pręta. BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 Twórz pręt Tworzy pręty zbrojeniowe z polilinii. Ikona: Polecenie: ZBT Menu: Żelbet Twórz pręt Polecenie służy do zamiany polilinii i specjalnych bloków na pręty zbrojeniowe. Zasada

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER Aby zarejestrować swoją drukarnię w systemie należy wybrać link rejestracji na stronie lub połączyć się bezpośrednio z linkiem: system.printing-center.pl/customers/register_owner

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów.

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Wstążka: Podgląd listy raportów wraz z menu kontekstowym: Podgląd aktualnego raportu wraz z menu kontekstowym: Przeglądanie bieżącego raportu. Zmiana

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Spis: Dodawanie nowego dokumentu Edycja dokumentu Dodawanie dokumentu do menu Dodawanie grafiki do dokumentu Dodawanie grafiki głównej Lista dokumentów Operacje na

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Gradient 2014-12- 27 Spis treści Gradient... 2 Opcje narzędzia... 2 Edytor gradientów... 8 Wypełnianie dokumentów i zaznaczeń gradientem... 12 Wykonał gladiatorx1

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Edytor materiału nauczania

Edytor materiału nauczania Edytor materiału nauczania I. Uruchomienie modułu zarządzania rozkładami planów nauczania... 2 II. Opuszczanie elektronicznej biblioteki rozkładów... 5 III. Wyszukiwanie rozkładu materiałów... 6 IV. Modyfikowanie

Bardziej szczegółowo