w województwie łódzkim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w województwie łódzkim"

Transkrypt

1 ADMINISTRACJA DLA MIESZKAŃCÓW dobre praktyki w województwie łódzkim ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) , fax: (+48) Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka

2 Spis treści KLIENT WEWNĘTRZNY... 3 INICJATYWY EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE... 3 Trener wewnętrzny i jego rola w organizacji... 3 Akademia Urzędnika... 3 Profesjonalny kontroler... 3 Letnia Szkoła Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)... 4 Łódzki Urząd Wojewódzki w pigułce... 4 Dzień Służby Cywilnej... 4 KLIENT ZEWNĘTRZNY... 5 OTWARTY URZĄD... 5 Punkt Obsługi Klienta... 5 Kącik zabaw dla dzieci... 5 Paszport dla dziecka na Dzień Dziecka 1 czerwca... 5 Wręczenie obywatelstw polskich... 5 Galeria prac o tematyce historycznej... 6 Telefon 112 i Centrum Powiadamiania Ratunkowego... 6 Program edukacyjny Na powódź mam plan... 6 Praktyki studenckie, staże... 8 Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim (UŁ)... 8 projekt pn. Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy program rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ... 8 projekt pn. Wizerunek wewnętrzny instytucji badania antropologiczne... 8 szkolenia dla urzędników w ramach projektu Kompetentny pracownik najlepszym doradcą przedsiębiorcy i mieszkańca... 8 Współpraca z Urzędem Pracy... 9 Szkolenia dla przedstawicieli instytucji i jednostek samorządów terytorialnych... 9 Forum Samorządowe województwa łódzkiego... 9 Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz proces budowlany w świetle ustawy prawo budowlane... 9 Użytkowanie e-puap Projekt pn. Współpraca powiatowych urzędów pracy i gmin w zakresie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z terenu województwa łódzkiego Prezentacje i szkolenia z EZD w jednostkach administracji zespolonej oraz zainteresowanych instytucjach publicznych INICJATYWY PROSPOŁECZNE

3 Centrum Dialogu Kostiuchnówka, Wołyń, Ukraina Przykłady i dobre praktyki we współpracy z harcerzami ZHP Chorągwi Łódzkiej jednostki centralne jednostki administracji zespolonej województwa łódzkiego firmy z województwa łódzkiego uczelnie publiczne Książka pt. Kostiuchnówka 1916 największa polska bitwa I wojny światowej Komiks pt. Raper w Legionach Film dokumentalny fabularyzowany pt. Kostiuchnówka żywa historia Piknik Niepodległościowy Współpraca z MANUFAKTURĄ Współpraca z Urzędem Miasta Łodzi Współpraca z harcerzami ZHR ZHP Współpraca z jednostkami administracji zespolonej Policja Państwowa Straż Pożarna Wojsko Polskie Współpraca z społecznymi organizacjami pozarządowymi INICJATYWY CHARYTATYWNE Świąteczna paczka dla rodaków na Wołyniu Stowarzyszenie Brata Alberta, CARITAS Archidiecezji Łódzkiej Akcja społeczna Malowane nadzieją Dom Samotnej Matki, Fundacja KRWINKA, Dom w Łodzi INICJATYWY GOSPODARCZE Konkurs Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Wizyta studyjna urzędników Republiki Mołdawii Wymiana doświadczeń z Regionem Walonii (Belgia) Weterani Majdanu gościli w Łodzi i regionie

4 KLIENT WEWNĘTRZNY Unikatowe w skali kraju Inicjatywy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, których adresatem jest Klient wewnętrzny, czyli: pracownicy ŁUW w Łodzi, jednostek administracji zespolonej oraz instytucji współpracujących. INICJATYWY EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE Trener wewnętrzny i jego rola w organizacji Celem projektu jest doskonalenie narzędzi zarządzania wiedzą poprzez wykorzystanie potencjału i wiedzy trenerów wewnętrznych, rozwój ich kwalifikacji i kompetencji zapewniających wysoką efektywność standardów szkoleń wewnętrznych w Urzędzie. W skład zespołu trenerów wewnętrznych wchodzi 14 pracowników ŁUW w Łodzi wyznaczonych prze Dyrektora Generalnego Urzędu. Trenerzy realizują szkolenia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, określone w zarządzeniach wewnętrznych, przeprowadzonych na polecenie DGU lub z własnej inicjatywy po zatwierdzeniu programu przez DGU. Po zakończonym szkoleniu lub cyklu szkoleń trwającym co najmniej 6 godzin, trenerzy wydają uczestnikowi zaświadczenie. Projekt jest skoncentrowany na usprawnieniu pracy urzędu w oparciu o metody zarządzania satysfakcją klienta oraz na pozytywnej zmianie wizerunku urzędu w oczach obywatela. Projekt wspiera rozwój komunikacji wewnętrznej w Urzędzie oraz kształtuje wizerunek Urzędu jako instytucji przyjaznej obywatelowi. Trenerzy prowadzą zajęcia dla pracowników Urzędu oraz jednostek administracji zespolonej z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta, etyki w służbie cywilnej, rozwoju miękkich kompetencji, kodeksu postępowania administracyjnego, standardów kontroli oraz obsługi programów komputerowych. Szkolenia prowadzone są w formie wykładów interaktywnych (przy pomocy prezentacji multimedialnych) z wykorzystaniem metod aktywizujących. Akademia Urzędnika Projekt jest realizowany w latach na podstawie ustawy o służbie cywilnej i Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ŁUW w Łodzi. Akademia Urzędnika jest kontynuacją działań ŁUW w Łodzi w zakresie rozwoju kompetencji kadry urzędniczej. Głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, a w szczególności kadry kierowniczej średniego szczebla Urzędu, poprzez ich udział w szkoleniach i warsztatach wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzonych przez trenerów wewnętrznych. Profesjonalny kontroler Od września 2014 r. rozpoczął się cykl szkoleń Profesjonalny kontroler mający na celu zapewnienie kadrze kontrolerskiej Urzędu rozwoju kompetencji zawodowych określonych w Standardach kontroli w administracji rządowej Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r. 3

5 Letnia Szkoła Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) W lipcu 2014 r. ŁUW w Łodzi rozpoczął autorski etap szkoleń z zakresu EZD, który nazwano Letnią Szkołą EZD. Oto jego założenia: Codziennie od lipca do września 2014 r. odbywały się zajęcia, prowadzone przez członków zespołu EZD, koordynatorów, ale też inni pracowników, którzy chcieli podzielić się swoimi osiągnięciami w pracy EZD. Tematyka spotkań była różna, np.: Stosowanie podstawowych procedur, korespondencja, drukowanie kopert, korespondencja seryjna, epuap jak pracować, jak promować, jak instalować u klienta, udostępnianie dokumentów i współpraca międzywydziałowa, rozwiązywanie prostych problemów technicznych, obsługa Excela obsługa nowych wersji edytora Word Letnia Szkoła EZD ma charakter międzywydziałowy, którego założeniem jest, aby w grupie uczestników szkolenia dochodziło do wymiany doświadczeń z różnych wydziałów. Łódzki Urząd Wojewódzki w pigułce W trosce o nowo zatrudnionych pracowników i osób odbywających staż w ŁUW w Łodzi opracowano informator o Urzędzie. Zawarto w nim m.in.: podstawy prawne funkcjonowania urzędu, strukturę organizacyjną, informację o pierwszych szkoleniach, stronie internetowej, służbie przygotowawczej, pierwszej ocenie, Programie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, EZD, systemie Elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy RCP, sprawach socjalnych. Dzień Służby Cywilnej Wojewoda Łódzki oraz Dyrektor Generalny Urzędu z okazji Święta Służby Cywilnej wręczają pracownikom ŁUW w Łodzi i jednostek administracji zespolonej odznaczenia państwowe Medale za Długoletnią Służbę, awanse zawodowe oraz listy gratulacyjne za sumienność i rzetelność w realizacji zadań służbowych. 4

6 KLIENT ZEWNĘTRZNY Unikatowe w skali kraju Inicjatywy Wojewody Łódzkiego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, których adresatem jest Klient zewnętrzny, czyli: mieszkańcy województwa łódzkiego, samorządy terytorialne oraz organizacje społeczne. Przedsięwzięcia te podzielono w układzie tematycznym. OTWARTY URZĄD Punkt Obsługi Klienta W celu usprawnienia obsługi klienta w ŁUW w Łodzi działa Punkt Obsługi Klienta, którego celem jest zapewnienie bezpośredniej obsługi klientów (z wyłączeniem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Archiwum Zakładowego), udzielanie informacji o zakresie działania Urzędu, Wojewody, Wicewojewody i Dyrektora Generalnego, rządowej administracji zespolonej i jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie oraz o sposobach i trybach rozpatrywania spraw. W celu poprawy i podnoszenia jakości świadczonych usług na rzecz klientów w Urzędzie prowadzone jest badanie satysfakcji klienta. Ankiety znajdują się w POK. Kącik zabaw dla dzieci Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi uruchomił kącik zabaw dla dzieci oczekujących na posiedzenie składu orzekającego. Estetycznie wykonany kojec z miękkich, kolorowych materiałów i atrakcyjne wyposażenie pozwalają małym dzieciom w wieku 1-6 lat mile spędzić czas w urzędzie, w atmosferze zabawy. Na ścianie zamontowano trzy rodzaje gier-układanek o różnym stopniu trudności. Wszystko jest bardzo kolorowe i przyciąga uwagę najmłodszych interesantów. Za chwilę dzieci spotkają się z członkami składu orzekającego, ale to już inny temat, najważniejsza była zabawa. Paszport dla dziecka na Dzień Dziecka 1 czerwca W swoje święto dzieci wraz z rodzicami mogły przyjść do urzędu po jego normalnych godzinach pracy (do godziny 20.00), żeby złożyć wnioski o wydanie paszportów. Dzieci zostały obdarowane słodyczami oraz drobnymi upominkami. Podczas gdy rodzice wypełniali i składali niezbędne dokumenty, ich pociechy mogły zająć się malowaniem i rysowaniem. Uczestniczący w akcji przedstawiciele straży granicznej wręczyli dzieciom książeczki i inne prezenty. Wręczenie obywatelstw polskich Wojewoda Łódzki na pamiątkę wydarzenia jakim jest otrzymanie aktu nadania obywatelstwa polskiego przekazuje nowym Polakom flagę narodową i zachęca do wywieszania jej podczas świat państwowych. Od 2014 roku Wojewoda Łódzki na uroczystości zaprasza uczniów szkół podstawowych z Łodzi. W trakcie jej trwania uczniowie otrzymują polskie proporczyki, odśpiewują hymn narodowy. Inicjatywa wojewody jest jednocześnie lekcją patriotyzmu, szacunku do symboli narodowych oraz wiedzy o społeczeństwie i otaczającego nas bogactwa wielokulturowego. 5

7 Galeria prac o tematyce historycznej wystawa prac z okazji 100-lecia łódzkiego harcerstwa wystawa prac malarskich z okazji 150-lecia Powstania Styczniowego wystawa prac fotograficznych z okazji 100-lecia Legionów Polskich Na wystawy zapraszani są mieszkańcy województwa, a także spotykające się z Wojewodą Łódzkim grupy młodzieży zagranicznej np. z Ukrainy, Rosji. Telefon 112 i Centrum Powiadamiania Ratunkowego 11 lutego jest obchodzony jako Europejski Dzień Numeru 112. Z tej okazji łódzkie CPR odwiedzają najmłodsi uczniowie ze szkół podstawowych. Dzieciaki zapoznają się z pracą operatorów i uczestniczą w pokazach edukacyjnych ratowania życia. Program edukacyjny Na powódź mam plan Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Łodzi. W dniu 16 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Wojewodą Łódzkim. Na mocy tej umowy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielił Wojewodzie Łódzkiemu dofinansowania w wysokości ,00 zł, w formie przekazania środków na realizację zadania pn.: Na powódź mam plan. Pilotażowy Projekt edukacji przeciwpowodziowej dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego realizowany w ramach Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Ogólna wartość zadania: ,00 zł, z czego: ,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 4.900,00 zł z budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego mieszkających na obszarach zagrożonych wystąpieniem powodzi. W roku 2013 program przeprowadzono łącznie w 16 placówkach oświatowych z naszego regionu, z takich gmin jak: Miasto Kutno, Miasto Sulejów, Miasto Tomaszów Mazowiecki i z Gminy Żytno. W ramach projektu odbyły się jednodniowe zajęcia z zakresu edukacji przeciwpowodziowej w grupach: przedszkola (5- i 6-latki), szkoły podstawowe (klasy II-VI), gimnazja (klasy II), szkoły ponadgimnazjalne (klasy II). Szkolenia obejmowały następujące tematy: zjawisko powodzi jej przyczyny i skutki; zasady prawidłowego zachowania się przed, w trakcie oraz po powodzi; znaki i barwy ostrzegawcze i sygnalizacyjne; skuteczna współpraca ze służbami kryzysowymi. W 101 zajęciach pokazowych wzięło udział ponad 500 dzieci. Głównym celem programu było podniesienie świadomości przedszkolaków i uczniów podstawówek, gimnazjów i szkół średnich w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz wyrobienie nawyków pożądanych w obliczu wystąpienia zagrożenia powodziowego. Oprócz zajęć edukacyjnych program zakłada także organizację, dla wszystkich dzieci z placówek oświatowych objętych Projektem, konkursu plastycznego pn. Powódź!!! Myślę i działam bez wytchnienia w sytuacji zagrożenia. Na powódź mam plan Etap II projekt edukacji przeciwpowodziowej dla nauczycieli z terenu województwa łódzkiego. W ramach ww. zadania zostały zorganizowane w terminie od dnia 22 listopada 2014 r. do 18 grudnia 2014 r. w sześciu miastach na terenie województwa łódzkiego takich 6

8 jak: Łęczyca, Łowicz, Pajęczno, Piotrków Trybunalski, Sieradz i Łódź szkolenia dla pedagogów poświęcone zagadnieniom związanym z edukacją powodziową. W trakcie jednodniowych, ośmiogodzinnych spotkań zostały omówione między innymi tematy dotyczące zjawiska powodzi, przyczyn, prewencji powodziowej i metod ograniczania jej skutków. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani z różnymi formami i metodami prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkołach o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa powodziowego oraz otrzymali materiały edukacyjne i dydaktyczne przydatne do samodzielnego prowadzenia lekcji z uczniami. Uczestnicy szkolenia otrzymali torbę z materiałami dydaktycznymi i edukacyjnymi zawierającą m.in. książka Jak sobie radzić z powodzią? Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, broszury Rodziny plan powodziowy, karty pracy Rodzinny plan powodziowy, plakaty edukacyjne dotyczące powodzi, płyta CD z nagranymi materiałami, puzzle z numerami alarmowymi (szkoła podstawowa), plansze edukacyjne (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), flagi w barwach ratunkowych (3 kolory). W ramach zadania zostało przeszkolonych 253 nauczycieli z około 126 placówek oświatowych z województwa łódzkiego, w tym: nauczyciele ze szkół podstawowych 127 osób, nauczyciele z gimnazjów 77 osób, nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych 41 osób, inni (wychowawcy z ośrodków szkolno wychowawczych, przedszkoli) - 8 osób. Celem szkolenia było podniesienie stopnia świadomości bezpieczeństwa powodziowego wśród nauczycieli, a za ich pośrednictwem wśród dzieci i młodzieży, poprzez przekazywanie im wiedzy na temat działań profilaktycznych, które będą miały wpływ na ograniczanie skutków powodzi oraz kształtowanie w nich właściwych postaw i zachowań w obliczu wystąpienia zagrożenia powodziowego. Zadanie pn.: Na powódź mam plan Etap II Projekt edukacji przeciwpowodziowej dla nauczycieli z terenu województwa łódzkiego realizowane było zgodnie z zawartą w dniu 23 lipca 2014 r. umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi. Ogólna wartość zadania wyniosła ,32 zł, z czego: ,00 zł - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ,32 zł - środki finansowe z budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Szkolenie zostało zorganizowane przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi. 7

9 Praktyki studenckie, staże Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim (UŁ) Porozumienie o współpracy z UŁ obejmuje m.in.: organizację praktyk studenckich - rokrocznie od 30 do 50 studentów ma praktyki w Urzędzie; selekcję najzdolniejszych studentów przez Łódzki Urząd Wojewódzki pod kątem odbycia stażu -studenci Uniwersytetu oprócz praktyk odbywali u nas nieobligatoryjnie staże około 10 osób, staże trwały od 1 miesiąca do 3; przeprowadzenie przez Łódzki Urząd Wojewódzki cyklu 2-3 godzinnych warsztatów dla praktykantów i stażystów; wspieranie rozwoju przyszłej kadry pracowniczej w celu łączenia nauki z biznesem w tym zlecanie studentom tematów prac dyplomowych powiązanych z problematyką funkcjonowania Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - w ostatnim czasie powstają prace mające znamiona praktycznych dla Urzędu, dla przykładu praca magisterska pn. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej na przykładzie ŁUW w Łodzi. projekt pn. Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy program rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ Projekt trwa rok i obejmuje rok akademicki 2014/2015. W ramach projektu w Urzędzie 3 miesięczny staż odbędzie ogółem 18 studentów z czego 10 w roku projekt pn. Wizerunek wewnętrzny instytucji badania antropologiczne Wspólny autorski projekt z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym, którego celem jest wspomaganie procesów dydaktyczno - naukowych na Uniwersytecie Łódzkim oraz wspieranie rozwoju przyszłej kadry pracowniczej, w celu łączenia nauki z biznesem. W 2012 r. Urząd zlecił studentom Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzenie projektu badawczego prowadzonego w ramach zajęć antropologia organizacji. Badania były przeprowadzone w ciągu miesiąca przez 12 badaczy studentów działających w parach. Badaniami objętych zostało 12 wydziałów Urzędu. szkolenia dla urzędników w ramach projektu Kompetentny pracownik najlepszym doradcą przedsiębiorcy i mieszkańca Współpraca z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na realizacji szkoleń dla pracowników zatrudnionych w organach administracji rządowej i samorządowej z obszaru województwa łódzkiego w ramach czterech modułów tematycznych: społeczno-komunikacyjnego, ekonomiczno- biznesowego, administracyjno-samorządowego, prawno-europejskiego i językowego. W każdym module uczestniczyło około 40 urzędników z woj. łódzkiego. Łącznie przeszkolono około 200 urzędników z woj. łódzkiego z czego około 20 z ŁUW. 8

10 Współpraca z Urzędem Pracy Urząd uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Urząd Pracy, takich jak: Łódzki Rynek Pracy to twoja przyszłość, Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy, oraz Pracodawca wrażliwy społecznie, Człowiek najlepsza inwestycja. W ramach współpracy z Urzędem Pracy rokrocznie Urząd pozyskuje od 50 do 90 stażystów, którzy przez okres od 3 do 12 miesięcy odbywają staż w poszczególnych wydziałach naszego Urzędu. W ostatnich latach spośród osób odbywających staże w Urzędzie około 70 z nich zostało zatrudnionych w ramach naborów w służbie cywilnej. Szkolenia dla przedstawicieli instytucji i jednostek samorządów terytorialnych Forum Samorządowe województwa łódzkiego Spotkanie o charakterze szkoleniowym ma na celu wymianę spostrzeżeń, doświadczeń i rozwiązań koniecznych do sprawnej realizacji zadań powierzonych jednostkom administracji samorządowej. Forum sprzyja zacieśnieniu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a administracją rządową w województwie łódzkim. Podczas konferencji o charakterze szkoleniowym omawiano realizację zadań z zakresu: bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, nadzoru prawnego wojewody nad samorządami, nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi, polityki społecznej, a szczególnie finansowania zadań z zakresu opieki społecznej, współpracy samorządów z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz proces budowlany w świetle ustawy prawo budowlane Od roku 2004 cyklicznie ŁUW w Łodzi organizuje seminaria szkoleniowe dla jednostek samorządu terytorialnego pn. Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz proces budowlany w świetle ustawy prawo budowlane. Szkolenia skierowane są m.in. do pracowników gmin i starostw (w 2014 mieliśmy 131 uczestników). Tematyka szkoleń związana jest ze zmianami przepisów prawa dot. procesu inwestycyjnego oraz z aktualnymi problemami w zakresie uchwalania planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin, wydawaniem decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, lokalizację inwestycji, pozwoleń na budowę i zezwoleń na realizację inwestycji. Dyskusję w tematach szkoleniowych kończą Materiały poszkoleniowe. W tym roku opisane zostały: najlepiej zagospodarowane przestrzenie publiczne w województwie łódzkim wybrane przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, prawidłowe prowadzenie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiany w przepisach prawa z zakresu planowania przestrzennego, obowiązki j.s.t. wynikające z nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze, inne zagadnienia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego poruszane na szkoleniu. 9

11 Użytkowanie e-puap ŁUW w Łodzi przeprowadził dla przedstawicieli gmin, powiatów i urzędów miejskich z województwa łódzkiego spotkanie szkoleniowe z użytkowania epuap-u, czyli elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Podczas spotkania zebrani zapoznali się, w jaki sposób wykorzystuje się elektroniczną platformę usług administracji publicznej do korespondencji z urzędami, czyli: jak wysyłać pisma, również poprzez odpowiedź oraz składać dwa podpisy profilem zaufanym. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego dowiedzieli się również jak konfiguruje się skrytki, oraz otrzymali informacje na temat sprawozdań finansowych przesyłanych za pomocą platformy epuap. Projekt pn. Współpraca powiatowych urzędów pracy i gmin w zakresie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z terenu województwa łódzkiego Priorytetowym celem tego projektu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy powiatowymi urzędami pracy a ośrodkami pomocy społecznej poprzez wypracowanie wspólnego dla obu instytucji modelu współpracy, który przede wszystkim zneutralizuje braki w komunikacji i przepływie informacji między tymi podmiotami. Efektem jego jest wymiana informacji potrzebna do opracowania skutecznych metod dla całego województwa odpowiedniego doboru form wsparcia bezrobotnych i przywracania ich na rynek pracy. Współpraca ta ma przyczynić się do podejmowania przez te instytucje wspólnych przedsięwzięć mających na celu zwiększenie efektywności zawodowej osób bezrobotnych korzystających z ich pomocy. Prezentacje i szkolenia z EZD w jednostkach administracji zespolonej oraz zainteresowanych instytucjach publicznych Zespół koordynatorów EZD w ŁUW w Łodzi prezentują i zachęcają instytucje publiczne do wdrażania systemu m. in. w Urzędzie Miasta Łodzi, Uniwersytecie Łódzkim, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci. 10

12 INICJATYWY PROSPOŁECZNE Centrum Dialogu Kostiuchnówka, Wołyń, Ukraina Wojewoda Łódzki i ŁUW w Łodzi od 2008 roku aktywnie wspierają tę inicjatywę, której pomysłodawcą jest Łódzka Chorągiew ZHP z hm. Jarosławem Góreckim na czele (obecnie dyrektor Centrum Dialogu Kostiuchnówka). Podejmowane działania na rzecz CDK to: pomoc w stworzeniu sprzyjającego nastawienia władz wołyńskiej obwodowej administracji państwowej oraz maniewickiej rejonowej administracji państwowej, pomoc w uzyskaniu pozwoleń ukraińskich władz na dzierżawienie terenu, na którym znajduje się obecnie CDK, pomoc w uzyskaniu zezwoleń na odbudowę niszczejącej Polskiej Szkoły (placówka w okresie międzywojennym została wybudowana z cegiełek polskich rodzin Legionistów marszałka Józefa Piłsudskiego walczących i poległych w Kostiuchnówce) w celu utworzenia w tym budynku CDK, przekonanie łódzkich wojewódzkich władz samorządowych, jednostek administracji zespolonej, instytucji publicznych, firm i osób prywatnych o słuszności wspierania CDK, w efekcie którego w 2010 roku podpisano umowę o współpracy łódzko-wołyńskiej. Partnerstwie międzyregionalnym w zakresie kulturalnym, edukacyjnym, wspieranie Harcerskiej służby na Wołyniu wakacyjne obozy harcerskie w Kostiuchnówce, podczas których młodzież harcerska i szkolna, polska i ukraińska prowadzi prace w odbudowie wojennych nekropolii (Wołczeck, Kowel, Kostiuchnówka), przywracaniu pamięci o polskim czynie zbrojnym w czasie walki o Niepodległość, upowszechnieniu tradycji przedwojennych i historii Legionów Józefa Piłsudskiego. wspieranie i patronowanie sztafecie rowerowej Ogień Niepodległości Przykłady i dobre praktyki we współpracy z harcerzami ZHP Chorągwi Łódzkiej jednostki centralne Senat RP dofinansowanie odbudowy Polskiej Szkoły w Kostiuchnówce Narodowe Centrum Kultury zakup zniczy na cmentarze polskich legionistów poległych na Wołyniu, wsparcie wydawnictwa komiksu pt. Raper w Legionach, wsparcie produkcji filmowej pt. Kostiuchnówka żywa historia. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - wsparcie wydawnictwa komiksu pt. Raper w Legionach oraz książki pt. Kostiuchnówka 1916, wsparcie produkcji filmowej pt. Kostiuchnówka żywa historia jednostki administracji zespolonej województwa łódzkiego Łódzkie Kuratorium Oświaty wydawnictwo książki pt. Kostiuchnówka 1916, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi autobus, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej autobus, 11

13 firmy z województwa łódzkiego CERAMIKA PARADYŻ przekazanie materiałów budowlanych do odbudowy CDK, PAMSO SA przekazanie produktów na obozy harcerskie w Kostiuchnówce, Firma Bracia URBANEK przekazanie produktów na obozy harcerskie w Kostiuchnówce. uczelnie publiczne Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa wykonanie projektu przez studentów CDK Książka pt. Kostiuchnówka 1916 największa polska bitwa I wojny światowej Książka autorstwa prof. Przemysława Waingertnera. Okładkę i ilustracje namalował pasjonata komiksu Jarosław Chyży. Wydawnictwo powstało w ramach działalności CDK. Partnerzy: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (fotografie), Kuratorium Oświaty w Łodzi (dofinansowanie i dystrybucja w szkołach województwa łódzkiego jako pomocy edukacyjnej). Komiks pt. Raper w Legionach Komiks autorstwa prof. Przemysława Waingertnera. Okładkę i ilustracje namalował pasjonata komiksu Jarosław Chyży. Wydawnictwo powstało w ramach działalności CDK. Partnerzy: Wojewoda Łódzki (patronat honorowy), Narodowe Centrum Kultury (dofinansowanie),kuratorium Oświaty w Łodzi (dofinansowanie i dystrybucja w szkołach województwa łódzkiego jako pomocy edukacyjnej). Film dokumentalny fabularyzowany pt. Kostiuchnówka żywa historia Film wyreżyserował Zygmunt Skonieczny. Publikacja powstała w ramach działalności CDK. Partnerzy: Narodowe Centrum Kultury (dofinasowanie), Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (fotografie oraz pracownicy w rolach legionistów), Fundacja CDK (produkcja). 12

14 Piknik Niepodległościowy Od czterech lat Wojewoda Łódzki i ŁUW w Łodzi współorganizują, poza tradycyjną uroczystością z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Archikatedrze łódzkiej i przed Grobem Nieznanego Żołnierza, piknik rodzinny dla mieszkańców województwa. Każdego roku frekwencja uczestników rodzin z dziećmi, wykazuje tendencję wzrostową. W Pikniku Niepodległościowym w 2014 r. uczestniczyło ponad 40 tys. osób. Piknik Niepodległościowy otrzymał patronat honorowy Ministra Obrony Narodowej. Intencją organizatorów jest pokazanie historii, ale też nowoczesnych postaw patriotycznych. Piknik posiada także unikalny walor wychowawczy oraz promocji obronności. Piknikowi nie towarzyszą żadne działania lobbingowe, komercyjne, nie jest prowadzona agitacja polityczna. Współpraca z MANUFAKTURĄ udostępnienie rynku do celów promocyjno-wystawienniczo-historyczno-edukacyjnych ustawienie sceny w celu prowadzenia narracji i zagwarantowania przebiegu określonego w programie występy uczniów szkół, wjazd Marszałka bryczką w towarzystwie legionistów Współpraca z Urzędem Miasta Łodzi Wspólna kartka z życzeniami wojewody łódzkiego i prezydenta Łodzi do mieszkańców MPK sp. z o.o. - Przejazd zabytkowymi tramwajami z części oficjalnej obchodów Narodowego Święta Niepodległości spod Archikatedry na rynek MANUFAKTURY Straż Miejska oddział konny i legioniści Marszałka towarzyszący bryczce. Współpraca z harcerzami ZHR Tydzień Patriotyczny śpiewanki patriotyczne w ŁDK i na rynku MANUFAKTURY (przekazanie śpiewników ufundowanych przez ŁUW w Łodzi) ZHP sztafeta OGIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI (związana również z Centrum Dialogu Kostiuchnówka) stoisko historyczne okopy legionistów na wzór z Kostiuchnówki Współpraca z jednostkami administracji zespolonej Policja pokazy wyposażenia transportowego i bojowego Państwowa Straż Pożarna wozy ratowniczo-gaśnicze, wóz gaśniczy z lotniska im. Wł. Reymonta 13

15 Wojsko Polskie 25 BKP w Tomaszowie Maz. pokaz komandosów i ratowanie rannego z pola walki 15 BWD w Sieradzu sprzęt radiotelegraficzny Wojskowe służby medyczne pojazd typu ROSOMAK 32 BLT w Łasku polscy i amerykańscy piloci F-16, platforma z rakietą podwieszaną do F- 16, lotniskowy wóz gaśniczy Współpraca z społecznymi organizacjami pozarządowymi Grupy rekonstrukcyjno-historyczne pokazy dynamiczne (Klub Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych Czerwone Berety, Grupa SPAT - antyterroryści), policja z okresu międzywojennego na rowerach (Stowarzyszenie Szwadron Ziemi Radomskiej) Organizacje społeczno-wychowawcze - pokazy umundurowania (Związek Strzelecki "Strzelec", Jednostka Strzelecka 4008, Jednostka Strzelecka 1257 w Łodzi), Łódzkie Bractwo Kurkowe mistrzostwa w strzelaniu służb mundurowych Związek Strzelecki Rzeczypospolitej pokazy dynamiczne 14

16 INICJATYWY CHARYTATYWNE Świąteczna paczka dla rodaków na Wołyniu Dobrowolna zbiórka wśród pracowników, zakup produktów żywnościowych. Stowarzyszenie Brata Alberta, CARITAS Archidiecezji Łódzkiej Przekazywanie ubiorów przez pracowników ŁUW, jednostek administracji zespolonej oraz instytucji współpracujących z wojewodą. Akcja społeczna Malowane nadzieją Pisanka wylicytowana w ramach akcji dobroczynnej Malowane Nadzieją, której dochód jest przeznaczony dla niepełnosprawnych dzieci. Środki na ten charytatywny cel przekazali pracownicy: Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, jednostek administracji zespolonej oraz instytucji współpracujących z wojewodą. Dom Samotnej Matki, Fundacja KRWINKA, Dom w Łodzi Wsparcie dobrowolne. 15

17 INICJATYWY GOSPODARCZE Konkurs Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego W 2004 roku zainaugurowano konkurs Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego. Począwszy od 2010 roku, jej kontynuacją jest - ustanowiona przez Wojewodę Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego - Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego, która - jak jej poprzedniczka - stanowi podziękowanie i wyróżnienie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, wnoszących znaczący wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki województwa łódzkiego oraz budujących pozytywny wizerunek regionu w kraju i za granicą. Nagroda ta, sprzyjająca promocji laureatów, prezentacji i upowszechnianiu ich działań oraz dróg prowadzących do osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Honorowy charakter oraz bezpłatny udział w konkursie wyróżnia tę inicjatywę pośród podobnych plebiscytów gospodarczych. Laureaci z województwa łódzkiego są później zgłaszane do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. 16

18 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Wizyta studyjna urzędników Republiki Mołdawii W kontekście rozwoju dwustronnych relacji i współpracy między Republiką Mołdawii a Polską i województwem łódzkim Wojewoda za pośrednictwem Ambasadora Mołdawii w Polsce zaprosiła w maju 2014 r. urzędników administracji publicznej z Mołdawii do odbycia 10 dniowego stażu w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. W efekcie do województwa łódzkiego przyjechało 4 przedstawicieli samorządu terytorialnego z Rejonu Singerei. W czasie pobytu urzędnicy mołdawscy zapoznali się z polskim modelem funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej. Zapoznano ich z doświadczeniami w zakresie współpracy z Unią Europejską oraz przybliżono modele zarządzania w sektorze publicznym. Dla pokazania pozytywnych rezultatów funkcjonowania samorządu w warunkach Unii Europejskiej, możliwości rozwoju, wykorzystania funduszy europejskich i budowania społeczeństwa obywatelskiego Mołdawianie spotkali się również z władzami samorządowymi miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Uniejowa. Wymiana doświadczeń z Regionem Walonii (Belgia) Kontakty Wojewody Łódzkiego z Regionem Walonii zostały zainicjowane w początkach lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wojewoda przyjmował wówczas pierwsze grupy inwestorów i przedsiębiorców walońskich. Podpisanie w roku 1996 Umowy o współpracy między Rządem RP a Rządami Wspólnoty Francuskiej Belgii, Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli nadało naszym kontaktom nowy wymiar i nową dynamikę. Wojewoda Łódzki od początku uczestniczy w projektach w ramach kolejnych Programów Wykonawczych do Umowy, a także jest animatorem i koordynatorem w województwie. W ramach kolejnych Programów Wykonawczych eksperci z województwa łódzkiego uczestniczyli w projektach z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, infrastruktury transportowej, funduszy strukturalnych, turystyki i agroturystyki, rynku pracy i polityki społecznej, a także w stażach dla ekspertów i urzędników. Doświadczenia zdobyte w czasie wyjazdów stażowych z zakresu infrastruktury komunikacyjnej dały efekty w procedurach przygotowania budowy autostrad i dróg ekspresowych, pozwoliły przenieść sprawdzone walońskie wzory systemu usług i obsługi technicznej przewoźników na łódzkim lotnisku. Przedstawiciele sektora turystycznego poznali specyfikę kreowania i promocji markowych produktów turystycznych. Eksperci zapoznali się także z możliwościami wykorzystania funduszy strukturalnych, co przyczyniło się do ich sprawnego wdrażania w województwie łódzkim. Gościliśmy także grupę ekspertów walońskich, którzy przyjechali na misję w ramach projektu dotyczącego żywności ekologicznej. Rozmawiano o uprawach ekologicznych, hodowli zwierząt, promocji i dystrybucji produktu regionalnego i tradycyjnego, działalności rozwojowej i badawczej. Niezwykle cenna jest dla nas systematyczna i owocna współpraca z Delegatami Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii w Warszawie. Szczególnym wydarzeniem była wizyta członków rodziny królewskiej, Księcia Filipa i Księżnej Matyldy w 2003 r. Towarzysząca grupa przedsiębiorców oraz seminarium na temat rewitalizacji zabytków 17

19 przemysłowych i wystawa zrewitalizowanych obiektów przyczyniły się do zaktywizowania współpracy firm obu regionów, oraz pokazania możliwości rewitalizacji na przykładzie doświadczeń walońskich. Obecnie największy projekt który wspólnie realizujemy związany jest z aktywizacją społeczną osób niepełnosprawnych. Gościliśmy już grupę ekspertów w zakresie pomocy społecznej a w maju miała miejsce rewizyta ekspertów łódzkich. Bardzo ciekawie rozwijała się współpraca w dziedzinie komiksu, czego wyrazem było uroczyste otwarcie przez Premiera Walonii i Federacji Walonia Bruksela Centrum Komiksu w Łodzi. Równie perspektywiczna jest współpraca naszych uczelni filmowych. Wymiana studentów umożliwia dzielenie się doświadczeniami przez młodych filmowców. W listopadzie 2012 r. w obecności Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego w Charleroi odbyło się podpisanie umowy o współpracy między Bioparkiem Charleroi a łódzkim Technoparkiem. Wydarzenie to podkreśliło bardzo dobrą współpracę na drodze jej rozwoju w dziedzinie innowacyjności, rozwoju nowych technologii i aplikacji wyników badań naukowych w przemyśle. Weterani Majdanu gościli w Łodzi i regionie Przez kilka dni w maju 2014 r. weterani walk na europejskim Majdanu z zaprzyjaźnionego z naszym regionem obwodu wołyńskiego przebywali w Łodzi i województwie na zaproszenie wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej. Przyjechali z Kowla i Maniewicz przede wszystkim na badania i konsultacje lekarskie w łódzkim szpitalu MSW tym bardziej pożądane, że wcześniej na Ukrainie nikt ich nie badał. Ukraińscy goście mieli również okazję zobaczyć, jak wygląda unijna rzeczywistość, o którą walczyli dla swojego kraju. Weterani z Majdanu chętnie korzystali ze sposobności, by poznać nowych przyjaciół, podzielić się z nimi swoimi przeżyciami i doświadczeniami oraz poszerzyć swoją wiedzę o Polsce i Polakach. Napięty program pobytu ukraińskich gości wypełniały także wizyty: w skansenie folkloru polskiego w Nagawkach, na Politechnice Łódzkiej, spotkania z młodzieżą szkolną i harcerzami, zwiedzanie Uniejowa oraz uczestnictwo w uroczystości w Gostkowie (w gminie Wartkowice) z okazji Święta Narodowego 3 Maja, 100-lecia powstania Legionów Polskich oraz nadania miejscowemu rondu imienia gen. pil. Andrzeja Błasika, który pochodził z Wartkowic z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich. 18

Pałac Heinzla. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Pałac Heinzla. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Pałac Heinzla Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi XIX/XX wiek dziś ADMINISTRACJA DLA MIESZKAŃCÓW dobre praktyki w województwie łódzkim KLIENT WEWNĘTRZNY pracownicy ŁUW w Łodzi pracownicy jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się!

Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się! Kilka dni Mnóstwo możliwości Świętujmy razem przyłącz się! Obchody Święta Odzyskania Niepodległości - analiza obecnej sytuacji - Święto odzyskania przez Polskę niepodległości jest ważnym elementem budowy

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

ul. Lubelska 137A Chełm KRS: Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski

ul. Lubelska 137A Chełm KRS: Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski ul. Lubelska 137A 22-100 Chełm KRS: 0000385895 Zarząd Stowarzyszenia: 1.Paweł Kozak 2. Marcin Zelent 3.Barbara Stęplewska 4.Romuald Witamborski Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Województwa

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zbiorcze ankiety diagnostycznej

Zestawienie zbiorcze ankiety diagnostycznej Zestawienie zbiorcze ankiety diagnostycznej. CEL ANKIETY: Określenie aktualnego stanu realizacji i potrzeb w zakresie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia września r.

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Ogień Niepodległości

Ogień Niepodległości SZTAFETA ROWEROWA Ogień Niepodległości Broszura informacyjna Szanowni Państwo, XV Sztafeta Rowerowa Ogień Niepodległości 2 Dwunastu instruktorów, symbol niepodległości, młodzieńczy patriotyzm... Sztafeta

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego

Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Szkolenie otwierające VII edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli Anna Dudkowska

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny)

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY /2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) Opracowano w oparciu o : 1. Koncepcję pracy przedszkola. 2. Programów

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert z dnia 14.12.2012 r., bez możliwości odwołania

Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert z dnia 14.12.2012 r., bez możliwości odwołania Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert z dnia 14.12.2012 r., bez możliwości odwołania Lp. Oferent Zadanie 1. 2. 3. 4. "Rodzina Wojskowa" "Rodzina

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Nazwa inwestycji: WND-RPLD.04.02.00-00-022/12

Bardziej szczegółowo

Opole, 19 kwietnia 2016r.

Opole, 19 kwietnia 2016r. Opole, 19 kwietnia 2016r. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA OPOLSKA Organizacja szkoleń dla koordynatorów gminnych PLAN SZKOLENIOWY na 2016 r. LP. TEMAT TERMIN 1. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły 8 ust. 2 pkt 1. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. działania Ośrodka Rozwoju Edukacji

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. działania Ośrodka Rozwoju Edukacji System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół działania Ośrodka Rozwoju Edukacji Projekty na rzecz nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy MEN:

Bardziej szczegółowo

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich.

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie

Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie Program współpracy szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie 1. Cele współpracy: a) angażowanie rodziców w sprawy kształcenia, wychowania

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOORDYNATORA DS. BEZPIECZEŃSTWA w roku szkolnym 2010/2011. Opracowanie: Katarzyna Bębnowska, Ilona Bujacz

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOORDYNATORA DS. BEZPIECZEŃSTWA w roku szkolnym 2010/2011. Opracowanie: Katarzyna Bębnowska, Ilona Bujacz PLAN PRACY SZKOLNEGO KOORDYNATORA DS. BEZPIECZEŃSTWA w roku szkolnym 2010/2011 W związku z realizacją uchwały Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko

Bardziej szczegółowo

Małgorzaty Szymke Skrzat

Małgorzaty Szymke Skrzat Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzaty Szymke Skrzat nauczycielki nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu. Biorąc pod uwagę zmianę prawa oświatowego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Stulecie Legionów Polskich 1914-2014 w województwie łódzkim

Stulecie Legionów Polskich 1914-2014 w województwie łódzkim Stulecie Legionów Polskich 1914-2014 w województwie łódzkim O KALENDARZ OBCHODÓW aktualizacja 26 czerwca 2014 r. Lp. Przedsięwzięcie Planowany termin Organizator/-zy Miejsce/-a Uwagi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji. wrzesień 2013r. sierpień 2014r.

1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji. wrzesień 2013r. sierpień 2014r. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9 W TYCHACH W OBSZARZE : PROCESY OFERTA: Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W UDANINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Przyjazne Miasto Ozorków-Przyjazny Powiat Zgierski

REGULAMIN KONKURSU. Przyjazne Miasto Ozorków-Przyjazny Powiat Zgierski POLSKIE STOWARZYSZENIE LUDZI CIERPIĄCYCH NA PADACZKĘ ODDZIAŁ ŁÓDZKI Załącznik do Uchwały Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę z dnia 15 lutego 2010r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Beaty Pilarskiej. nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Beaty Pilarskiej. nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Beaty Pilarskiej nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 Promyczek w Kutnie ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Termin odbywania stażu: Data rozpoczęcia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman Bezpieczeństwo w szkole Spotkania robocze zespołu ds. bezpieczeństwa Partnerzy: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU POMORSKI KURATOR OŚWIATY POROZUMIENIE w sprawie współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach podstawowych, gimnazjach

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim

Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1356.2013.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1356.2013.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.1356.2013.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 37. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 37. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 37 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 0 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r.

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r. Informacja o realizacji innych zadań w roku szkolnym 2014/2015 Sierpień 2015 r. Awans zawodowy nauczycieli Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 r. wpłynęło 375 wniosków

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI:

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI: 46-14 6 Imię i nazwisko Komórka organizacyjna Stanowisko Katarzyna Sławska Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Stanowisko ds. oświaty i pozyskiwania środków unijnych OBOWIĄZKI: I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego mgr XXX nauczyciela w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Od 1.09.2010 do 31.05.2013 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych każdy ma prawo do poradnictwa na każdym etapie swojego życia, poszukując optymalnej ścieżki dla swojej edukacji, rozwoju zawodowego, pracy oraz ogólnej satysfakcji ze swojego życia Rezolucja UE 2008 Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI 1. DIAGNOZA ŚRODOWISKA. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostały badania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ

STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ STOWARZYSZENIE PROOBRONNE GRUPA REAGOWANIA I WSPARCIA OBRONY NARODOWEJ Gniezno 2015 str. 1 Spis treści 1. Kim jesteśmy str. 3 2. Tradycje str. 4 3. Cele str. 5 4. Sposoby realizacji celów str. 7 5. Zakładana

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 18 czerwca 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie nawiązaniawspółpracypartnerskiej między Gminą Skwierzyna a Zdołbunowską Radą Miejską (Ukraina)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XI/104/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. Zarządu Stowarzyszenia Łódź Ratunkowa z siedzibą Gdańsku za okres kadencji 14.04.2011r. 15.05.2014r.

Sprawozdanie merytoryczne. Zarządu Stowarzyszenia Łódź Ratunkowa z siedzibą Gdańsku za okres kadencji 14.04.2011r. 15.05.2014r. 1. Podjęte zadania 1. Podstawowym działaniem Stowarzyszenia była kontynuacja projektu Klub Wsparcia NIWA ( Niepełnosprawni Intelektualnie w Akcji). W ramach działania Klubu zorganizowano kilka warsztatów

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 19.01.2017 roku REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ INICJATYWĘ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO organizowaną podczas ferii zimowych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Rodzice są partnerami szkoły 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu Cele działania: kultywowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej walczących o wolność na terenie miejscowości Pcim i powiatu myślenickiego, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania

Regulamin przyznawania Regulamin przyznawania Honorowego Certyfikatu Bezpieczeństwa Bezpieczna Szkoła" nadawanego łódzkim szkołom za wysoki poziom bezpieczeństwa oraz jakość inicjatyw profilaktycznych. I edycja pn. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

MIASTO na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

MIASTO na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego Studia miejskie - wyzwania dla kształcenia MIASTO na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego Dr Agnieszka Rzeńca Katedra Gospodarki Regionalnej i

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK KIEROWNIKA ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM. JANUSZA KORCZAKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2006-2009 WYMAGANIE ZADANIE DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo