w województwie łódzkim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w województwie łódzkim"

Transkrypt

1 ADMINISTRACJA DLA MIESZKAŃCÓW dobre praktyki w województwie łódzkim ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) , fax: (+48) Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka

2 Spis treści KLIENT WEWNĘTRZNY... 3 INICJATYWY EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE... 3 Trener wewnętrzny i jego rola w organizacji... 3 Akademia Urzędnika... 3 Profesjonalny kontroler... 3 Letnia Szkoła Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)... 4 Łódzki Urząd Wojewódzki w pigułce... 4 Dzień Służby Cywilnej... 4 KLIENT ZEWNĘTRZNY... 5 OTWARTY URZĄD... 5 Punkt Obsługi Klienta... 5 Kącik zabaw dla dzieci... 5 Paszport dla dziecka na Dzień Dziecka 1 czerwca... 5 Wręczenie obywatelstw polskich... 5 Galeria prac o tematyce historycznej... 6 Telefon 112 i Centrum Powiadamiania Ratunkowego... 6 Program edukacyjny Na powódź mam plan... 6 Praktyki studenckie, staże... 8 Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim (UŁ)... 8 projekt pn. Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy program rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ... 8 projekt pn. Wizerunek wewnętrzny instytucji badania antropologiczne... 8 szkolenia dla urzędników w ramach projektu Kompetentny pracownik najlepszym doradcą przedsiębiorcy i mieszkańca... 8 Współpraca z Urzędem Pracy... 9 Szkolenia dla przedstawicieli instytucji i jednostek samorządów terytorialnych... 9 Forum Samorządowe województwa łódzkiego... 9 Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz proces budowlany w świetle ustawy prawo budowlane... 9 Użytkowanie e-puap Projekt pn. Współpraca powiatowych urzędów pracy i gmin w zakresie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z terenu województwa łódzkiego Prezentacje i szkolenia z EZD w jednostkach administracji zespolonej oraz zainteresowanych instytucjach publicznych INICJATYWY PROSPOŁECZNE

3 Centrum Dialogu Kostiuchnówka, Wołyń, Ukraina Przykłady i dobre praktyki we współpracy z harcerzami ZHP Chorągwi Łódzkiej jednostki centralne jednostki administracji zespolonej województwa łódzkiego firmy z województwa łódzkiego uczelnie publiczne Książka pt. Kostiuchnówka 1916 największa polska bitwa I wojny światowej Komiks pt. Raper w Legionach Film dokumentalny fabularyzowany pt. Kostiuchnówka żywa historia Piknik Niepodległościowy Współpraca z MANUFAKTURĄ Współpraca z Urzędem Miasta Łodzi Współpraca z harcerzami ZHR ZHP Współpraca z jednostkami administracji zespolonej Policja Państwowa Straż Pożarna Wojsko Polskie Współpraca z społecznymi organizacjami pozarządowymi INICJATYWY CHARYTATYWNE Świąteczna paczka dla rodaków na Wołyniu Stowarzyszenie Brata Alberta, CARITAS Archidiecezji Łódzkiej Akcja społeczna Malowane nadzieją Dom Samotnej Matki, Fundacja KRWINKA, Dom w Łodzi INICJATYWY GOSPODARCZE Konkurs Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Wizyta studyjna urzędników Republiki Mołdawii Wymiana doświadczeń z Regionem Walonii (Belgia) Weterani Majdanu gościli w Łodzi i regionie

4 KLIENT WEWNĘTRZNY Unikatowe w skali kraju Inicjatywy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, których adresatem jest Klient wewnętrzny, czyli: pracownicy ŁUW w Łodzi, jednostek administracji zespolonej oraz instytucji współpracujących. INICJATYWY EDUKACYJNO-SZKOLENIOWE Trener wewnętrzny i jego rola w organizacji Celem projektu jest doskonalenie narzędzi zarządzania wiedzą poprzez wykorzystanie potencjału i wiedzy trenerów wewnętrznych, rozwój ich kwalifikacji i kompetencji zapewniających wysoką efektywność standardów szkoleń wewnętrznych w Urzędzie. W skład zespołu trenerów wewnętrznych wchodzi 14 pracowników ŁUW w Łodzi wyznaczonych prze Dyrektora Generalnego Urzędu. Trenerzy realizują szkolenia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, określone w zarządzeniach wewnętrznych, przeprowadzonych na polecenie DGU lub z własnej inicjatywy po zatwierdzeniu programu przez DGU. Po zakończonym szkoleniu lub cyklu szkoleń trwającym co najmniej 6 godzin, trenerzy wydają uczestnikowi zaświadczenie. Projekt jest skoncentrowany na usprawnieniu pracy urzędu w oparciu o metody zarządzania satysfakcją klienta oraz na pozytywnej zmianie wizerunku urzędu w oczach obywatela. Projekt wspiera rozwój komunikacji wewnętrznej w Urzędzie oraz kształtuje wizerunek Urzędu jako instytucji przyjaznej obywatelowi. Trenerzy prowadzą zajęcia dla pracowników Urzędu oraz jednostek administracji zespolonej z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta, etyki w służbie cywilnej, rozwoju miękkich kompetencji, kodeksu postępowania administracyjnego, standardów kontroli oraz obsługi programów komputerowych. Szkolenia prowadzone są w formie wykładów interaktywnych (przy pomocy prezentacji multimedialnych) z wykorzystaniem metod aktywizujących. Akademia Urzędnika Projekt jest realizowany w latach na podstawie ustawy o służbie cywilnej i Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ŁUW w Łodzi. Akademia Urzędnika jest kontynuacją działań ŁUW w Łodzi w zakresie rozwoju kompetencji kadry urzędniczej. Głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, a w szczególności kadry kierowniczej średniego szczebla Urzędu, poprzez ich udział w szkoleniach i warsztatach wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzonych przez trenerów wewnętrznych. Profesjonalny kontroler Od września 2014 r. rozpoczął się cykl szkoleń Profesjonalny kontroler mający na celu zapewnienie kadrze kontrolerskiej Urzędu rozwoju kompetencji zawodowych określonych w Standardach kontroli w administracji rządowej Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r. 3

5 Letnia Szkoła Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) W lipcu 2014 r. ŁUW w Łodzi rozpoczął autorski etap szkoleń z zakresu EZD, który nazwano Letnią Szkołą EZD. Oto jego założenia: Codziennie od lipca do września 2014 r. odbywały się zajęcia, prowadzone przez członków zespołu EZD, koordynatorów, ale też inni pracowników, którzy chcieli podzielić się swoimi osiągnięciami w pracy EZD. Tematyka spotkań była różna, np.: Stosowanie podstawowych procedur, korespondencja, drukowanie kopert, korespondencja seryjna, epuap jak pracować, jak promować, jak instalować u klienta, udostępnianie dokumentów i współpraca międzywydziałowa, rozwiązywanie prostych problemów technicznych, obsługa Excela obsługa nowych wersji edytora Word Letnia Szkoła EZD ma charakter międzywydziałowy, którego założeniem jest, aby w grupie uczestników szkolenia dochodziło do wymiany doświadczeń z różnych wydziałów. Łódzki Urząd Wojewódzki w pigułce W trosce o nowo zatrudnionych pracowników i osób odbywających staż w ŁUW w Łodzi opracowano informator o Urzędzie. Zawarto w nim m.in.: podstawy prawne funkcjonowania urzędu, strukturę organizacyjną, informację o pierwszych szkoleniach, stronie internetowej, służbie przygotowawczej, pierwszej ocenie, Programie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, EZD, systemie Elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy RCP, sprawach socjalnych. Dzień Służby Cywilnej Wojewoda Łódzki oraz Dyrektor Generalny Urzędu z okazji Święta Służby Cywilnej wręczają pracownikom ŁUW w Łodzi i jednostek administracji zespolonej odznaczenia państwowe Medale za Długoletnią Służbę, awanse zawodowe oraz listy gratulacyjne za sumienność i rzetelność w realizacji zadań służbowych. 4

6 KLIENT ZEWNĘTRZNY Unikatowe w skali kraju Inicjatywy Wojewody Łódzkiego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, których adresatem jest Klient zewnętrzny, czyli: mieszkańcy województwa łódzkiego, samorządy terytorialne oraz organizacje społeczne. Przedsięwzięcia te podzielono w układzie tematycznym. OTWARTY URZĄD Punkt Obsługi Klienta W celu usprawnienia obsługi klienta w ŁUW w Łodzi działa Punkt Obsługi Klienta, którego celem jest zapewnienie bezpośredniej obsługi klientów (z wyłączeniem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Archiwum Zakładowego), udzielanie informacji o zakresie działania Urzędu, Wojewody, Wicewojewody i Dyrektora Generalnego, rządowej administracji zespolonej i jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie oraz o sposobach i trybach rozpatrywania spraw. W celu poprawy i podnoszenia jakości świadczonych usług na rzecz klientów w Urzędzie prowadzone jest badanie satysfakcji klienta. Ankiety znajdują się w POK. Kącik zabaw dla dzieci Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi uruchomił kącik zabaw dla dzieci oczekujących na posiedzenie składu orzekającego. Estetycznie wykonany kojec z miękkich, kolorowych materiałów i atrakcyjne wyposażenie pozwalają małym dzieciom w wieku 1-6 lat mile spędzić czas w urzędzie, w atmosferze zabawy. Na ścianie zamontowano trzy rodzaje gier-układanek o różnym stopniu trudności. Wszystko jest bardzo kolorowe i przyciąga uwagę najmłodszych interesantów. Za chwilę dzieci spotkają się z członkami składu orzekającego, ale to już inny temat, najważniejsza była zabawa. Paszport dla dziecka na Dzień Dziecka 1 czerwca W swoje święto dzieci wraz z rodzicami mogły przyjść do urzędu po jego normalnych godzinach pracy (do godziny 20.00), żeby złożyć wnioski o wydanie paszportów. Dzieci zostały obdarowane słodyczami oraz drobnymi upominkami. Podczas gdy rodzice wypełniali i składali niezbędne dokumenty, ich pociechy mogły zająć się malowaniem i rysowaniem. Uczestniczący w akcji przedstawiciele straży granicznej wręczyli dzieciom książeczki i inne prezenty. Wręczenie obywatelstw polskich Wojewoda Łódzki na pamiątkę wydarzenia jakim jest otrzymanie aktu nadania obywatelstwa polskiego przekazuje nowym Polakom flagę narodową i zachęca do wywieszania jej podczas świat państwowych. Od 2014 roku Wojewoda Łódzki na uroczystości zaprasza uczniów szkół podstawowych z Łodzi. W trakcie jej trwania uczniowie otrzymują polskie proporczyki, odśpiewują hymn narodowy. Inicjatywa wojewody jest jednocześnie lekcją patriotyzmu, szacunku do symboli narodowych oraz wiedzy o społeczeństwie i otaczającego nas bogactwa wielokulturowego. 5

7 Galeria prac o tematyce historycznej wystawa prac z okazji 100-lecia łódzkiego harcerstwa wystawa prac malarskich z okazji 150-lecia Powstania Styczniowego wystawa prac fotograficznych z okazji 100-lecia Legionów Polskich Na wystawy zapraszani są mieszkańcy województwa, a także spotykające się z Wojewodą Łódzkim grupy młodzieży zagranicznej np. z Ukrainy, Rosji. Telefon 112 i Centrum Powiadamiania Ratunkowego 11 lutego jest obchodzony jako Europejski Dzień Numeru 112. Z tej okazji łódzkie CPR odwiedzają najmłodsi uczniowie ze szkół podstawowych. Dzieciaki zapoznają się z pracą operatorów i uczestniczą w pokazach edukacyjnych ratowania życia. Program edukacyjny Na powódź mam plan Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Łodzi. W dniu 16 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Wojewodą Łódzkim. Na mocy tej umowy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielił Wojewodzie Łódzkiemu dofinansowania w wysokości ,00 zł, w formie przekazania środków na realizację zadania pn.: Na powódź mam plan. Pilotażowy Projekt edukacji przeciwpowodziowej dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego realizowany w ramach Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Ogólna wartość zadania: ,00 zł, z czego: ,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 4.900,00 zł z budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego mieszkających na obszarach zagrożonych wystąpieniem powodzi. W roku 2013 program przeprowadzono łącznie w 16 placówkach oświatowych z naszego regionu, z takich gmin jak: Miasto Kutno, Miasto Sulejów, Miasto Tomaszów Mazowiecki i z Gminy Żytno. W ramach projektu odbyły się jednodniowe zajęcia z zakresu edukacji przeciwpowodziowej w grupach: przedszkola (5- i 6-latki), szkoły podstawowe (klasy II-VI), gimnazja (klasy II), szkoły ponadgimnazjalne (klasy II). Szkolenia obejmowały następujące tematy: zjawisko powodzi jej przyczyny i skutki; zasady prawidłowego zachowania się przed, w trakcie oraz po powodzi; znaki i barwy ostrzegawcze i sygnalizacyjne; skuteczna współpraca ze służbami kryzysowymi. W 101 zajęciach pokazowych wzięło udział ponad 500 dzieci. Głównym celem programu było podniesienie świadomości przedszkolaków i uczniów podstawówek, gimnazjów i szkół średnich w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz wyrobienie nawyków pożądanych w obliczu wystąpienia zagrożenia powodziowego. Oprócz zajęć edukacyjnych program zakłada także organizację, dla wszystkich dzieci z placówek oświatowych objętych Projektem, konkursu plastycznego pn. Powódź!!! Myślę i działam bez wytchnienia w sytuacji zagrożenia. Na powódź mam plan Etap II projekt edukacji przeciwpowodziowej dla nauczycieli z terenu województwa łódzkiego. W ramach ww. zadania zostały zorganizowane w terminie od dnia 22 listopada 2014 r. do 18 grudnia 2014 r. w sześciu miastach na terenie województwa łódzkiego takich 6

8 jak: Łęczyca, Łowicz, Pajęczno, Piotrków Trybunalski, Sieradz i Łódź szkolenia dla pedagogów poświęcone zagadnieniom związanym z edukacją powodziową. W trakcie jednodniowych, ośmiogodzinnych spotkań zostały omówione między innymi tematy dotyczące zjawiska powodzi, przyczyn, prewencji powodziowej i metod ograniczania jej skutków. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani z różnymi formami i metodami prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkołach o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa powodziowego oraz otrzymali materiały edukacyjne i dydaktyczne przydatne do samodzielnego prowadzenia lekcji z uczniami. Uczestnicy szkolenia otrzymali torbę z materiałami dydaktycznymi i edukacyjnymi zawierającą m.in. książka Jak sobie radzić z powodzią? Materiały dydaktyczne dla nauczycieli, broszury Rodziny plan powodziowy, karty pracy Rodzinny plan powodziowy, plakaty edukacyjne dotyczące powodzi, płyta CD z nagranymi materiałami, puzzle z numerami alarmowymi (szkoła podstawowa), plansze edukacyjne (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), flagi w barwach ratunkowych (3 kolory). W ramach zadania zostało przeszkolonych 253 nauczycieli z około 126 placówek oświatowych z województwa łódzkiego, w tym: nauczyciele ze szkół podstawowych 127 osób, nauczyciele z gimnazjów 77 osób, nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych 41 osób, inni (wychowawcy z ośrodków szkolno wychowawczych, przedszkoli) - 8 osób. Celem szkolenia było podniesienie stopnia świadomości bezpieczeństwa powodziowego wśród nauczycieli, a za ich pośrednictwem wśród dzieci i młodzieży, poprzez przekazywanie im wiedzy na temat działań profilaktycznych, które będą miały wpływ na ograniczanie skutków powodzi oraz kształtowanie w nich właściwych postaw i zachowań w obliczu wystąpienia zagrożenia powodziowego. Zadanie pn.: Na powódź mam plan Etap II Projekt edukacji przeciwpowodziowej dla nauczycieli z terenu województwa łódzkiego realizowane było zgodnie z zawartą w dniu 23 lipca 2014 r. umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi. Ogólna wartość zadania wyniosła ,32 zł, z czego: ,00 zł - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ,32 zł - środki finansowe z budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Szkolenie zostało zorganizowane przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi. 7

9 Praktyki studenckie, staże Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim (UŁ) Porozumienie o współpracy z UŁ obejmuje m.in.: organizację praktyk studenckich - rokrocznie od 30 do 50 studentów ma praktyki w Urzędzie; selekcję najzdolniejszych studentów przez Łódzki Urząd Wojewódzki pod kątem odbycia stażu -studenci Uniwersytetu oprócz praktyk odbywali u nas nieobligatoryjnie staże około 10 osób, staże trwały od 1 miesiąca do 3; przeprowadzenie przez Łódzki Urząd Wojewódzki cyklu 2-3 godzinnych warsztatów dla praktykantów i stażystów; wspieranie rozwoju przyszłej kadry pracowniczej w celu łączenia nauki z biznesem w tym zlecanie studentom tematów prac dyplomowych powiązanych z problematyką funkcjonowania Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - w ostatnim czasie powstają prace mające znamiona praktycznych dla Urzędu, dla przykładu praca magisterska pn. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej na przykładzie ŁUW w Łodzi. projekt pn. Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy program rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ Projekt trwa rok i obejmuje rok akademicki 2014/2015. W ramach projektu w Urzędzie 3 miesięczny staż odbędzie ogółem 18 studentów z czego 10 w roku projekt pn. Wizerunek wewnętrzny instytucji badania antropologiczne Wspólny autorski projekt z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym, którego celem jest wspomaganie procesów dydaktyczno - naukowych na Uniwersytecie Łódzkim oraz wspieranie rozwoju przyszłej kadry pracowniczej, w celu łączenia nauki z biznesem. W 2012 r. Urząd zlecił studentom Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzenie projektu badawczego prowadzonego w ramach zajęć antropologia organizacji. Badania były przeprowadzone w ciągu miesiąca przez 12 badaczy studentów działających w parach. Badaniami objętych zostało 12 wydziałów Urzędu. szkolenia dla urzędników w ramach projektu Kompetentny pracownik najlepszym doradcą przedsiębiorcy i mieszkańca Współpraca z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na realizacji szkoleń dla pracowników zatrudnionych w organach administracji rządowej i samorządowej z obszaru województwa łódzkiego w ramach czterech modułów tematycznych: społeczno-komunikacyjnego, ekonomiczno- biznesowego, administracyjno-samorządowego, prawno-europejskiego i językowego. W każdym module uczestniczyło około 40 urzędników z woj. łódzkiego. Łącznie przeszkolono około 200 urzędników z woj. łódzkiego z czego około 20 z ŁUW. 8

10 Współpraca z Urzędem Pracy Urząd uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Urząd Pracy, takich jak: Łódzki Rynek Pracy to twoja przyszłość, Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy, oraz Pracodawca wrażliwy społecznie, Człowiek najlepsza inwestycja. W ramach współpracy z Urzędem Pracy rokrocznie Urząd pozyskuje od 50 do 90 stażystów, którzy przez okres od 3 do 12 miesięcy odbywają staż w poszczególnych wydziałach naszego Urzędu. W ostatnich latach spośród osób odbywających staże w Urzędzie około 70 z nich zostało zatrudnionych w ramach naborów w służbie cywilnej. Szkolenia dla przedstawicieli instytucji i jednostek samorządów terytorialnych Forum Samorządowe województwa łódzkiego Spotkanie o charakterze szkoleniowym ma na celu wymianę spostrzeżeń, doświadczeń i rozwiązań koniecznych do sprawnej realizacji zadań powierzonych jednostkom administracji samorządowej. Forum sprzyja zacieśnieniu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a administracją rządową w województwie łódzkim. Podczas konferencji o charakterze szkoleniowym omawiano realizację zadań z zakresu: bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, nadzoru prawnego wojewody nad samorządami, nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi, polityki społecznej, a szczególnie finansowania zadań z zakresu opieki społecznej, współpracy samorządów z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz proces budowlany w świetle ustawy prawo budowlane Od roku 2004 cyklicznie ŁUW w Łodzi organizuje seminaria szkoleniowe dla jednostek samorządu terytorialnego pn. Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz proces budowlany w świetle ustawy prawo budowlane. Szkolenia skierowane są m.in. do pracowników gmin i starostw (w 2014 mieliśmy 131 uczestników). Tematyka szkoleń związana jest ze zmianami przepisów prawa dot. procesu inwestycyjnego oraz z aktualnymi problemami w zakresie uchwalania planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin, wydawaniem decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, lokalizację inwestycji, pozwoleń na budowę i zezwoleń na realizację inwestycji. Dyskusję w tematach szkoleniowych kończą Materiały poszkoleniowe. W tym roku opisane zostały: najlepiej zagospodarowane przestrzenie publiczne w województwie łódzkim wybrane przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, prawidłowe prowadzenie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiany w przepisach prawa z zakresu planowania przestrzennego, obowiązki j.s.t. wynikające z nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze, inne zagadnienia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego poruszane na szkoleniu. 9

11 Użytkowanie e-puap ŁUW w Łodzi przeprowadził dla przedstawicieli gmin, powiatów i urzędów miejskich z województwa łódzkiego spotkanie szkoleniowe z użytkowania epuap-u, czyli elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Podczas spotkania zebrani zapoznali się, w jaki sposób wykorzystuje się elektroniczną platformę usług administracji publicznej do korespondencji z urzędami, czyli: jak wysyłać pisma, również poprzez odpowiedź oraz składać dwa podpisy profilem zaufanym. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego dowiedzieli się również jak konfiguruje się skrytki, oraz otrzymali informacje na temat sprawozdań finansowych przesyłanych za pomocą platformy epuap. Projekt pn. Współpraca powiatowych urzędów pracy i gmin w zakresie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z terenu województwa łódzkiego Priorytetowym celem tego projektu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy powiatowymi urzędami pracy a ośrodkami pomocy społecznej poprzez wypracowanie wspólnego dla obu instytucji modelu współpracy, który przede wszystkim zneutralizuje braki w komunikacji i przepływie informacji między tymi podmiotami. Efektem jego jest wymiana informacji potrzebna do opracowania skutecznych metod dla całego województwa odpowiedniego doboru form wsparcia bezrobotnych i przywracania ich na rynek pracy. Współpraca ta ma przyczynić się do podejmowania przez te instytucje wspólnych przedsięwzięć mających na celu zwiększenie efektywności zawodowej osób bezrobotnych korzystających z ich pomocy. Prezentacje i szkolenia z EZD w jednostkach administracji zespolonej oraz zainteresowanych instytucjach publicznych Zespół koordynatorów EZD w ŁUW w Łodzi prezentują i zachęcają instytucje publiczne do wdrażania systemu m. in. w Urzędzie Miasta Łodzi, Uniwersytecie Łódzkim, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci. 10

12 INICJATYWY PROSPOŁECZNE Centrum Dialogu Kostiuchnówka, Wołyń, Ukraina Wojewoda Łódzki i ŁUW w Łodzi od 2008 roku aktywnie wspierają tę inicjatywę, której pomysłodawcą jest Łódzka Chorągiew ZHP z hm. Jarosławem Góreckim na czele (obecnie dyrektor Centrum Dialogu Kostiuchnówka). Podejmowane działania na rzecz CDK to: pomoc w stworzeniu sprzyjającego nastawienia władz wołyńskiej obwodowej administracji państwowej oraz maniewickiej rejonowej administracji państwowej, pomoc w uzyskaniu pozwoleń ukraińskich władz na dzierżawienie terenu, na którym znajduje się obecnie CDK, pomoc w uzyskaniu zezwoleń na odbudowę niszczejącej Polskiej Szkoły (placówka w okresie międzywojennym została wybudowana z cegiełek polskich rodzin Legionistów marszałka Józefa Piłsudskiego walczących i poległych w Kostiuchnówce) w celu utworzenia w tym budynku CDK, przekonanie łódzkich wojewódzkich władz samorządowych, jednostek administracji zespolonej, instytucji publicznych, firm i osób prywatnych o słuszności wspierania CDK, w efekcie którego w 2010 roku podpisano umowę o współpracy łódzko-wołyńskiej. Partnerstwie międzyregionalnym w zakresie kulturalnym, edukacyjnym, wspieranie Harcerskiej służby na Wołyniu wakacyjne obozy harcerskie w Kostiuchnówce, podczas których młodzież harcerska i szkolna, polska i ukraińska prowadzi prace w odbudowie wojennych nekropolii (Wołczeck, Kowel, Kostiuchnówka), przywracaniu pamięci o polskim czynie zbrojnym w czasie walki o Niepodległość, upowszechnieniu tradycji przedwojennych i historii Legionów Józefa Piłsudskiego. wspieranie i patronowanie sztafecie rowerowej Ogień Niepodległości Przykłady i dobre praktyki we współpracy z harcerzami ZHP Chorągwi Łódzkiej jednostki centralne Senat RP dofinansowanie odbudowy Polskiej Szkoły w Kostiuchnówce Narodowe Centrum Kultury zakup zniczy na cmentarze polskich legionistów poległych na Wołyniu, wsparcie wydawnictwa komiksu pt. Raper w Legionach, wsparcie produkcji filmowej pt. Kostiuchnówka żywa historia. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - wsparcie wydawnictwa komiksu pt. Raper w Legionach oraz książki pt. Kostiuchnówka 1916, wsparcie produkcji filmowej pt. Kostiuchnówka żywa historia jednostki administracji zespolonej województwa łódzkiego Łódzkie Kuratorium Oświaty wydawnictwo książki pt. Kostiuchnówka 1916, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi autobus, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej autobus, 11

13 firmy z województwa łódzkiego CERAMIKA PARADYŻ przekazanie materiałów budowlanych do odbudowy CDK, PAMSO SA przekazanie produktów na obozy harcerskie w Kostiuchnówce, Firma Bracia URBANEK przekazanie produktów na obozy harcerskie w Kostiuchnówce. uczelnie publiczne Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa wykonanie projektu przez studentów CDK Książka pt. Kostiuchnówka 1916 największa polska bitwa I wojny światowej Książka autorstwa prof. Przemysława Waingertnera. Okładkę i ilustracje namalował pasjonata komiksu Jarosław Chyży. Wydawnictwo powstało w ramach działalności CDK. Partnerzy: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (fotografie), Kuratorium Oświaty w Łodzi (dofinansowanie i dystrybucja w szkołach województwa łódzkiego jako pomocy edukacyjnej). Komiks pt. Raper w Legionach Komiks autorstwa prof. Przemysława Waingertnera. Okładkę i ilustracje namalował pasjonata komiksu Jarosław Chyży. Wydawnictwo powstało w ramach działalności CDK. Partnerzy: Wojewoda Łódzki (patronat honorowy), Narodowe Centrum Kultury (dofinansowanie),kuratorium Oświaty w Łodzi (dofinansowanie i dystrybucja w szkołach województwa łódzkiego jako pomocy edukacyjnej). Film dokumentalny fabularyzowany pt. Kostiuchnówka żywa historia Film wyreżyserował Zygmunt Skonieczny. Publikacja powstała w ramach działalności CDK. Partnerzy: Narodowe Centrum Kultury (dofinasowanie), Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (fotografie oraz pracownicy w rolach legionistów), Fundacja CDK (produkcja). 12

14 Piknik Niepodległościowy Od czterech lat Wojewoda Łódzki i ŁUW w Łodzi współorganizują, poza tradycyjną uroczystością z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Archikatedrze łódzkiej i przed Grobem Nieznanego Żołnierza, piknik rodzinny dla mieszkańców województwa. Każdego roku frekwencja uczestników rodzin z dziećmi, wykazuje tendencję wzrostową. W Pikniku Niepodległościowym w 2014 r. uczestniczyło ponad 40 tys. osób. Piknik Niepodległościowy otrzymał patronat honorowy Ministra Obrony Narodowej. Intencją organizatorów jest pokazanie historii, ale też nowoczesnych postaw patriotycznych. Piknik posiada także unikalny walor wychowawczy oraz promocji obronności. Piknikowi nie towarzyszą żadne działania lobbingowe, komercyjne, nie jest prowadzona agitacja polityczna. Współpraca z MANUFAKTURĄ udostępnienie rynku do celów promocyjno-wystawienniczo-historyczno-edukacyjnych ustawienie sceny w celu prowadzenia narracji i zagwarantowania przebiegu określonego w programie występy uczniów szkół, wjazd Marszałka bryczką w towarzystwie legionistów Współpraca z Urzędem Miasta Łodzi Wspólna kartka z życzeniami wojewody łódzkiego i prezydenta Łodzi do mieszkańców MPK sp. z o.o. - Przejazd zabytkowymi tramwajami z części oficjalnej obchodów Narodowego Święta Niepodległości spod Archikatedry na rynek MANUFAKTURY Straż Miejska oddział konny i legioniści Marszałka towarzyszący bryczce. Współpraca z harcerzami ZHR Tydzień Patriotyczny śpiewanki patriotyczne w ŁDK i na rynku MANUFAKTURY (przekazanie śpiewników ufundowanych przez ŁUW w Łodzi) ZHP sztafeta OGIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI (związana również z Centrum Dialogu Kostiuchnówka) stoisko historyczne okopy legionistów na wzór z Kostiuchnówki Współpraca z jednostkami administracji zespolonej Policja pokazy wyposażenia transportowego i bojowego Państwowa Straż Pożarna wozy ratowniczo-gaśnicze, wóz gaśniczy z lotniska im. Wł. Reymonta 13

15 Wojsko Polskie 25 BKP w Tomaszowie Maz. pokaz komandosów i ratowanie rannego z pola walki 15 BWD w Sieradzu sprzęt radiotelegraficzny Wojskowe służby medyczne pojazd typu ROSOMAK 32 BLT w Łasku polscy i amerykańscy piloci F-16, platforma z rakietą podwieszaną do F- 16, lotniskowy wóz gaśniczy Współpraca z społecznymi organizacjami pozarządowymi Grupy rekonstrukcyjno-historyczne pokazy dynamiczne (Klub Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych Czerwone Berety, Grupa SPAT - antyterroryści), policja z okresu międzywojennego na rowerach (Stowarzyszenie Szwadron Ziemi Radomskiej) Organizacje społeczno-wychowawcze - pokazy umundurowania (Związek Strzelecki "Strzelec", Jednostka Strzelecka 4008, Jednostka Strzelecka 1257 w Łodzi), Łódzkie Bractwo Kurkowe mistrzostwa w strzelaniu służb mundurowych Związek Strzelecki Rzeczypospolitej pokazy dynamiczne 14

16 INICJATYWY CHARYTATYWNE Świąteczna paczka dla rodaków na Wołyniu Dobrowolna zbiórka wśród pracowników, zakup produktów żywnościowych. Stowarzyszenie Brata Alberta, CARITAS Archidiecezji Łódzkiej Przekazywanie ubiorów przez pracowników ŁUW, jednostek administracji zespolonej oraz instytucji współpracujących z wojewodą. Akcja społeczna Malowane nadzieją Pisanka wylicytowana w ramach akcji dobroczynnej Malowane Nadzieją, której dochód jest przeznaczony dla niepełnosprawnych dzieci. Środki na ten charytatywny cel przekazali pracownicy: Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, jednostek administracji zespolonej oraz instytucji współpracujących z wojewodą. Dom Samotnej Matki, Fundacja KRWINKA, Dom w Łodzi Wsparcie dobrowolne. 15

17 INICJATYWY GOSPODARCZE Konkurs Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego W 2004 roku zainaugurowano konkurs Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego. Począwszy od 2010 roku, jej kontynuacją jest - ustanowiona przez Wojewodę Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego - Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego, która - jak jej poprzedniczka - stanowi podziękowanie i wyróżnienie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, wnoszących znaczący wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki województwa łódzkiego oraz budujących pozytywny wizerunek regionu w kraju i za granicą. Nagroda ta, sprzyjająca promocji laureatów, prezentacji i upowszechnianiu ich działań oraz dróg prowadzących do osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Honorowy charakter oraz bezpłatny udział w konkursie wyróżnia tę inicjatywę pośród podobnych plebiscytów gospodarczych. Laureaci z województwa łódzkiego są później zgłaszane do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. 16

18 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Wizyta studyjna urzędników Republiki Mołdawii W kontekście rozwoju dwustronnych relacji i współpracy między Republiką Mołdawii a Polską i województwem łódzkim Wojewoda za pośrednictwem Ambasadora Mołdawii w Polsce zaprosiła w maju 2014 r. urzędników administracji publicznej z Mołdawii do odbycia 10 dniowego stażu w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. W efekcie do województwa łódzkiego przyjechało 4 przedstawicieli samorządu terytorialnego z Rejonu Singerei. W czasie pobytu urzędnicy mołdawscy zapoznali się z polskim modelem funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej. Zapoznano ich z doświadczeniami w zakresie współpracy z Unią Europejską oraz przybliżono modele zarządzania w sektorze publicznym. Dla pokazania pozytywnych rezultatów funkcjonowania samorządu w warunkach Unii Europejskiej, możliwości rozwoju, wykorzystania funduszy europejskich i budowania społeczeństwa obywatelskiego Mołdawianie spotkali się również z władzami samorządowymi miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Uniejowa. Wymiana doświadczeń z Regionem Walonii (Belgia) Kontakty Wojewody Łódzkiego z Regionem Walonii zostały zainicjowane w początkach lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wojewoda przyjmował wówczas pierwsze grupy inwestorów i przedsiębiorców walońskich. Podpisanie w roku 1996 Umowy o współpracy między Rządem RP a Rządami Wspólnoty Francuskiej Belgii, Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli nadało naszym kontaktom nowy wymiar i nową dynamikę. Wojewoda Łódzki od początku uczestniczy w projektach w ramach kolejnych Programów Wykonawczych do Umowy, a także jest animatorem i koordynatorem w województwie. W ramach kolejnych Programów Wykonawczych eksperci z województwa łódzkiego uczestniczyli w projektach z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, infrastruktury transportowej, funduszy strukturalnych, turystyki i agroturystyki, rynku pracy i polityki społecznej, a także w stażach dla ekspertów i urzędników. Doświadczenia zdobyte w czasie wyjazdów stażowych z zakresu infrastruktury komunikacyjnej dały efekty w procedurach przygotowania budowy autostrad i dróg ekspresowych, pozwoliły przenieść sprawdzone walońskie wzory systemu usług i obsługi technicznej przewoźników na łódzkim lotnisku. Przedstawiciele sektora turystycznego poznali specyfikę kreowania i promocji markowych produktów turystycznych. Eksperci zapoznali się także z możliwościami wykorzystania funduszy strukturalnych, co przyczyniło się do ich sprawnego wdrażania w województwie łódzkim. Gościliśmy także grupę ekspertów walońskich, którzy przyjechali na misję w ramach projektu dotyczącego żywności ekologicznej. Rozmawiano o uprawach ekologicznych, hodowli zwierząt, promocji i dystrybucji produktu regionalnego i tradycyjnego, działalności rozwojowej i badawczej. Niezwykle cenna jest dla nas systematyczna i owocna współpraca z Delegatami Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii w Warszawie. Szczególnym wydarzeniem była wizyta członków rodziny królewskiej, Księcia Filipa i Księżnej Matyldy w 2003 r. Towarzysząca grupa przedsiębiorców oraz seminarium na temat rewitalizacji zabytków 17

19 przemysłowych i wystawa zrewitalizowanych obiektów przyczyniły się do zaktywizowania współpracy firm obu regionów, oraz pokazania możliwości rewitalizacji na przykładzie doświadczeń walońskich. Obecnie największy projekt który wspólnie realizujemy związany jest z aktywizacją społeczną osób niepełnosprawnych. Gościliśmy już grupę ekspertów w zakresie pomocy społecznej a w maju miała miejsce rewizyta ekspertów łódzkich. Bardzo ciekawie rozwijała się współpraca w dziedzinie komiksu, czego wyrazem było uroczyste otwarcie przez Premiera Walonii i Federacji Walonia Bruksela Centrum Komiksu w Łodzi. Równie perspektywiczna jest współpraca naszych uczelni filmowych. Wymiana studentów umożliwia dzielenie się doświadczeniami przez młodych filmowców. W listopadzie 2012 r. w obecności Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego w Charleroi odbyło się podpisanie umowy o współpracy między Bioparkiem Charleroi a łódzkim Technoparkiem. Wydarzenie to podkreśliło bardzo dobrą współpracę na drodze jej rozwoju w dziedzinie innowacyjności, rozwoju nowych technologii i aplikacji wyników badań naukowych w przemyśle. Weterani Majdanu gościli w Łodzi i regionie Przez kilka dni w maju 2014 r. weterani walk na europejskim Majdanu z zaprzyjaźnionego z naszym regionem obwodu wołyńskiego przebywali w Łodzi i województwie na zaproszenie wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej. Przyjechali z Kowla i Maniewicz przede wszystkim na badania i konsultacje lekarskie w łódzkim szpitalu MSW tym bardziej pożądane, że wcześniej na Ukrainie nikt ich nie badał. Ukraińscy goście mieli również okazję zobaczyć, jak wygląda unijna rzeczywistość, o którą walczyli dla swojego kraju. Weterani z Majdanu chętnie korzystali ze sposobności, by poznać nowych przyjaciół, podzielić się z nimi swoimi przeżyciami i doświadczeniami oraz poszerzyć swoją wiedzę o Polsce i Polakach. Napięty program pobytu ukraińskich gości wypełniały także wizyty: w skansenie folkloru polskiego w Nagawkach, na Politechnice Łódzkiej, spotkania z młodzieżą szkolną i harcerzami, zwiedzanie Uniejowa oraz uczestnictwo w uroczystości w Gostkowie (w gminie Wartkowice) z okazji Święta Narodowego 3 Maja, 100-lecia powstania Legionów Polskich oraz nadania miejscowemu rondu imienia gen. pil. Andrzeja Błasika, który pochodził z Wartkowic z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich. 18

Wstęp 2 Temat wydania 4 Szanowni Państwo,

Wstęp 2 Temat wydania 4 Szanowni Państwo, 2 li i Zespół Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Puławach. Forum młodych tym razem zagospodarowali uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach, dzieląc się z nami własną twórczością i informacjami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele, Tytułem wstępu Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać! Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. Johann Wolfgang Goethe Drodzy Młodzi Przyjaciele, Związek Młodzieży Wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego Redaguje zespół w składzie: Maria Lipska (redaktor naczelna), Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wstęp 2 Temat wydania 3 Aktualności 5 Z gmin 13 Kultura 19 Historia i tradycje regionu 23. Szanowni Czytelnicy,

Wstęp 2 Temat wydania 3 Aktualności 5 Z gmin 13 Kultura 19 Historia i tradycje regionu 23. Szanowni Czytelnicy, S. Kamocki Kwitnąca jabłoń, 1906 Szanowni Czytelnicy, Świat nie jest taki zły Świat nie jest wcale mdły Niech no tylko zakwitną jabłonie To i milion z nieba kapnie I dziewczyna kocha łatwiej Jabłonie kwitnące

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/654/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów:

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów: Miasta Otwarte Miasta Otwarte to akcja prowadzona w ramach kampanii Włącz się w Polskę. Jej celem jest wyróżnienie działań samorządów miejskich na rzecz integracji imigrantów. Zjawiska mediacji ludności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK Marzec 2015 Spis treści: Wstęp.. 3 Słowniczek.. 4 Zarząd WŁ.. 5 Kancelaria Marszałka.. 6 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej..

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 04/2015 Szkoła Liderów ES, Laboratorium Animacji Społecznej, Animacja Lokalna, Studium Budowania Partnerstw. Inicjatywy lokalne, Akademia ES, Współpraca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015. Anna Moskwa

PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015. Anna Moskwa PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015 1 Anna Moskwa Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Od 2006 r. pracuję przy

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Lubelska Wojewódzka Komenda OHP materiały konferencyjne Lublin 2006 Skład i łamanie: Andrzej Famielec Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda

Bardziej szczegółowo