ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi"

Transkrypt

1 ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Nazwa inwestycji: WND-RPLD /12 Elektroniczna administracja zadowolony klient. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Całkowita wartość projektu: ,02 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: ,42 PLN Nazwa Beneficjenta: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

3 Projekt Nowoczesna administracja zadowolony klient realizowany był od października 2012 do marca 2015 roku. Ponad 220 klas spraw prowadzonych wyłącznie elektronicznie Ponad 50 tysięcy pism rocznie wysyłanych drogą elektroniczną Prawie 800 urzędników pracujących w systemie EZD Ponad 100 szkoleń, warsztatów, spotkań i konferencji dla urzędników i klientów Blisko 3 mln zł dofinansowania z RPO WŁ 3

4 Podstawą nowoczesnego urzędu jest system elektronicznego zarządzania dokumentacją, w którym pracują wszyscy urzędnicy. EZD to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. W EZD wszystkie czynności kancelaryjne oraz ich dokumentowanie wykonuje się w ramach systemu teleinformatycznego. W szczególności dotyczy to: + prowadzenia rejestru przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisów spraw, + dokonywania rozdziału przesyłek, + sporządzania projektów pism i przekazywania ich do akceptacji, + wykonywania dekretacji, akceptacji pism przez podpisanie dokumentów elektronicznych podpisem elektronicznym, + gromadzenia wszelkich dokumentów w postaci elektronicznej, mających znaczenie dla udokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, w tym także wiadomości poczty elektronicznej, opinii, notatek. 4

5 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 800 pracowników 13 wydziałów 18 sekretariatów 5 lokalizacji 200 tysięcy przesyłek wpływających 200 tys. pism wychodzących procent obieg tradycyjny (papierowy) 5

6 W ŁUW ponad połowa klas spraw prowadzona jest wyłącznie elektronicznie W niemal wszystkich - urząd przyjmuje i wysyła pisma drogą elektroniczną, jeśli klient ma takie życzenie. 153 klasy spraw tradycyjne 222 klasy spraw elektroniczne 6

7 Dzięki systemowi elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) urzędnicy wysyłają do obywateli i instytucji korespondencję elektroniczną za pośrednictwem platformy epuap

8 Korzyści obywatela

9 KORZYŚCI OBYWATELA + możliwość składania pism, wniosków, dokumentów drogą elektroniczną przy wykorzystaniu bezpłatnego podpisu elektronicznego, tzw. profilu zaufanego + możliwość otrzymywania dokumentów elektronicznych na własną skrytkę na platformie epuap + powiadamianie o otrzymaniu korespondencji elektronicznej mailem + korzystanie z gotowych formularzy + dostęp do urzędu poza godzinami urzędowania + dysponowanie urzędowym potwierdzeniem przedłożenia (UPP) wystawianym przez urząd + oszczędność czasu i pieniędzy 9

10 Nowoczesny urzędnik

11 KORZYŚCI URZĘDNIKA + tworzenie pism wg szablonów + dysponowanie pełną historią czynności + łatwe i szybkie tworzenie korespondencji seryjnej + tworzenie kopert (etykiet adresowych) z bazy adresów + wyszukiwarka spraw, pism, wpływów + korzystanie z rejestrów + archiwizacja elektroniczna + katalog sygnatur JRWA + doręczanie elektroniczne (integracja z epuap) + elektroniczna korespondencja wewnętrzna 11

12 Menu sprawy

13 Korzyści urzędu

14 Dzięki jednolitemu systemowi elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) urząd funkcjonuje sprawniej, szybciej, oszczędniej i przejrzyście. Do najważniejszych korzyści należy: + standaryzacja usług, procesów i procedur + porządek w aktach spraw + oszczędność na obiegu korespondencji wewnętrznej + poprawa współpracy między komórkami i instytucjami + stosowanie narzędzi zarządzania: statystyk i raportów + dzielenie się wiedzą w zakresie e-administracji + szansa na wzmocnienie potencjału organizacyjnego małych jednostek administracji 14

15 Rozwój kadr

16 Wdrożenie e-administracji wpływa decydująco na rozwój kadr administracji i powoduje wzrost wydajności. Stosowanie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych uwzględnia adaptację pracowników do nowych rozwiązań i sprzyja upowszechnianiu e-administracji. Dzięki funkcjonującym systemom wykorzystywany jest pełniej potencjał dobrze wyszkolonej kadry użytkowników. Zaangażowanie urzędników we wdrożenia i rozwój systemów pozwala na włączenie ich w proces modernizacji i zmian organizacyjnych jako aktywnych uczestników. 16 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

17 Dobre praktyki

18 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, wdrażając system EZD, zorganizował ponad 100 szkoleń, warsztatów, spotkań i konferencji. Korzystają z nich pracownicy urzędu, instytucji współpracujących, samorządów, organizacji pozarządowych. Autorskim przedsięwzięciem stała się Letnia Szkoła EZD. Od 3 lat w okresie letnim (czerwiec-wrzesień) zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu. Program oferuje każdego dnia różne przedmioty w sesjach przed- i popołudniowych. Urzędnicy poznają nowe funkcjonalności, doskonalą procedury, dzielą się swoimi doświadczeniami. Letnia Szkoła EZD wykształciła swoją własną grupę kilkudziesięciu urzędników-trenerów, specjalizujących się w różnych obszarach eadministracji. 18

19 Letnia Szkoła EZD

20 20

21 21

22 22

23 Wizerunek administracji

24 Zastosowanie e-administracji wpływa na wizerunek instytucji publicznych w społeczeństwie: + promuje społeczeństwo informacyjne + umożliwia wzrost dostępności dla klientów + pokazuje gotowość administracji do współpracy + buduje pozytywny obraz nowoczesnej administracji + wzmacnia walkę z biurokracją + zapewnia transparentność działalności administracji 24

25 IT w administracji

26 Dzięki wdrażaniu zaawansowanych i powszechnych systemów teleinformatycznych zmianie ulega podejście do IT w administracji. Integracja różnych obszarów działalności organizacji w jednolitym systemie oraz zdolność rozwoju do systemu klasy ERP (obieg dokumentów, zarządzanie informacją, zarządzania zasobami, system kadrowo-płacowy, itd.) wzmacnia znaczenie IT w instytucji. Wyzwaniem dla urzędów nie będzie już wdrażanie nowych rozwiązań i szkolenie użytkowników, ale maksymalna funkcjonalność, użyteczność i dostępność. 26

27 Polska i Łódzkie

28 Stan wdrożenia EZD w Polsce System EZD działa już w ponad 200 urzędach administracji rządowej: centralnej i terenowej. Trwa pilotaż EZD dla samorządów. 28

29 Stan wdrożenia EZD w województwie System podstawowy: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi (+ 2 nadleśnictwa) System wspierający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi Testy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi, Państwowa Straż Rybacka zs. w Sieradzu Współpraca: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 29

30 Prawo

31 Podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie a-administracji Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn poz. 1114) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123 poz. 698 z późn. zm.) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych ((Dz.U. Z 2011 Nr 14 poz. 67) 31

32 Opracowanie: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Czerwiec Łódź, ul. Piotrkowska 104 Elektroniczna Skrzynka Podawcza: uwlodz/skrytka/ Zdjęcia, wykresy, infografiki: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 32

33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Nazwa inwestycji: WND-RPLD /12 Elektroniczna administracja zadowolony klient. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Całkowita wartość projektu: ,02 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: ,42 PLN Nazwa Beneficjenta: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania dokumentacją w podmiocie stosującym system EZD

Proces zarządzania dokumentacją w podmiocie stosującym system EZD Proces zarządzania dokumentacją w podmiocie stosującym system EZD Konferencja Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, Warszawa, 6 grudnia 2012 przygotował Kazimierz Schmidt, Naczelna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz

ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz NAZWA INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI:

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Badanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wpływ informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Badanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dział A. INFORMACJE O URZĘDZIE A1 Czy Państwa Urząd jest: urzędem gminnym starostwem powiatowym lub urzędem miasta na prawach powiatu urzędem marszałkowskim urzędem wojewódzkim urzędem centralnym innym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo