Instrukcja obsługi PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi PL"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi PL Wieża hydrauliczna Wyposażenie pomp ciepła powietrze/woda ustawianych na zewnątrz HT 1 HT 2 Technische Änderungen vorbehalten.

2 Uwaga - przeczytać najpierw Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat zakupionego urządzenia, należy ją traktować jak jego część i przechowywać w pobliżu. Nie powinno się jej wyrzucać przed końcem eksploatacji, a w przypadku przekazania urządzenia w inne ręce, instrukcję należy przekazać następnemu właścicielowi lub użytkownikowi. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy albo z urządzeniem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, a w szczególności rozdział dotyczący bezpieczeństwa. Wskazówki i uwagi z niniejszej instrukcji powinny być przestrzegane w całości - nie należy ich traktować wybiórczo. W przypadku, gdyby jakiekolwiek opisy w niniejszej instrukcji okazały się niejasne lub niezrozumiałe prosimy o kontakt z serwisem lub lokalnym biurem sprzedaży. Ponieważ instrukcja przeznaczona jest dla więcej niż jednego typu urządzenia, należy się kierować parametrami i informacjami dotyczącymi danego typu. Instrukcja ta jest przeznaczona wyłącznie dla osób instalujących i użytkujących urządzenie. Informacje w niej zawarte są prawnie chronione i nie wolno ich bez pisemnej zgody producenta w jakiejkolwiek formie reprodukować, powielać, umieszczać na nośnikach elektronicznych bądź tłumaczyć na inne języki - ani w całości, ani częściowo. Użyte symbole W dalszej części instrukcji zastosowano następujące symbole informacyjne i ostrzegawcze: Informacje dla użytkowników. Informacje lub wskazówki dla instalatorów. Oznacza bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo, które prowadzi do ciężkich uszkodzeń ciała lub śmierci. Ostrzeżenie! Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do ciężkich uszkodzeń ciała lub śmierci. Uwaga! Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich uszkodzeń ciała. Uwaga. Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód rzeczowych. Wskazówka. Ważna informacja. Odwołanie do innych części instrukcji obsługi. Odwołanie do innych instrukcji przygotowanych przez producenta. 2

3 Spis treści Informacje dla użytkowników i instalatorów uwaga - przeczytać najpierw...2 użyte symbole...2 zakres zastosowania...4 ograniczenia gwarancji...4 bezpieczeństwo...4 serwis...4 gwarancja...5 utylizacja...5 Informacje dla użytkowników dane techniczne/zakres dostawy HT 1 HT straty ciśnienia Straty ciśnienia HT Straty ciśnienia HT wymiary i plan ustawienia Wymiary Plan ustawienia plan zacisków schematy elektryczne HT HT legenda do schematów elektrycznych warunki gwarancji praca pompy ciepła...6 pielęgnacja urządzenia...6 przeglądy urządzenia...6 awarie...6 informacje dla instalatorów zakres dostawy...7 ustawienie i Montaż...7 Miejsce ustawienia...7 Transport na miejsce ustawienia...7 Ustawienie...8 Części urządzenia...9 Montaż / Podłączenie do obiegu c.o Grupa bezpieczeństwa Podłączenie zasobnika c.w.u Zbiorniki wyrównawcze przyłącza elektryczne zawór przelewowy Płukanie, napełnianie i odpowietrzanie instalacji Odpowietrzanie pompy obiegowej c.o Izolacja przyłączy hydraulicznych Montaż panela regulatora Montaż i Demontaż osłony pierwsze uruchomienie Demontaż Demontaż baterii zasilającej

4 Zakres zastosowania Wieża hydrauliczna jest wyposażeniem dodatkowym przeznaczonym do współpracy z pompami ciepła powietrze/woda w ustawieniu zewnętrznym. Nie przekraczając granic użytkowania można ją zastosować tak w nowo budowanych obiektach, jak i w przypadku modernizacji instniejących instalacji grzewczych. Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy: do celów grzewczych (c.o.) do przygotowywania c.w.u. Wieża hydrauliczna może pracować tylko w zakresie określonym parametrami technicznymi. Przegląd Dane techniczne/zakres dostawy oraz Przegląd Dane techniczne/zakres dostawy w instrukcji obsługi pompy ciepła, która będzie podłączana do wieży hydraulicznej. Bezpieczeństwo Urządzenie jest całkowicie bezpieczne, jeżeli jest obsługiwane zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcja oraz wykonanie urządzenia odpowiadają dzisiejszemu stanowi techniki, spełniają właściwe przepisy DIN/VDE oraz przepisy bezpieczeństwa. Każda osoba przeprowadzająca prace przy urządzeniu powinna przed ich rozpoczęciem przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi. Dotyczy to także osób, które takie lub podobne urządzenia w przeszłości już instalowały lub obsługiwały bądź były przeszkolone w tym zakresie przez producenta. Każdy, kto przeprowadza prace przy urządzeniu, musi przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz nosić właściwą odzież ochronną. Urządzenie pracuje pod wysokim napięciem! Wskazówka. Zastosowanie pompy ciepła należy zgłosić w lokalnym zakładzie energetycznym. Tylko wykwalifikowany personel (inżynierowie chłodnictwa, grzewnictwa, elektrycy) może przeprowadzać prace przy urządzeniu i jego komponentach. Ograniczenia gwarancji Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia. Gwarancja producenta traci swą ważność także, gdy: prace przy urządzeniu lub jego komponentach są przeprowadzane niezgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. prace przy urządzeniu lub jego komponentach są przeprowadzane niewłaściwie. przy urządzeniu lub jego komponentach przeprowadzono prace, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji, a nie uzyskano na nie pisemnej zgody producenta. przebudowano lub wymieniono komponenty urządzenia bez wyraźnej, pisemnej zgody producenta. Serwis Ostrzeżenie! Zwrócić uwagę na naklejone na urządzenie ostrzeżenia. Uwaga. Ze względu na techniczne bezpieczeństwo przewód zasilający wyjmować z gniazdka tylko w przypadku, gdy przeprowadzane są prace przy otwartym urządzeniu. Informacje techniczne możecie Państwo uzyskać od naszego serwisu lub lokalnego biura handlowego. Patrz Serwis 4

5 Gwarancja Warunki gwarancji znajdziecie Państwo w dokumentach zakupu oraz w niniejszej instrukcji. Wskazówka. We wszystkich sprawach związanych z gwarancją proszę się kontaktować ze sprzedawcą. Utylizacja Przy wycofywaniu z użytku starych urządzeń należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących recyklingu i utylizacji substancji chemicznych, materiałów oraz komponentów urządzenia. Demontaż. 5

6 Praca pompy ciepła Państwa decyzja o zastosowaniu pompy ciepła ma duży wkład w ochronę środowiska poprzez obniżenie emisji i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. Całą instalacją opartą na pompie ciepła steruje się za pomocą panelu sterującego regulatora. warstwę ochronną poprzez otwór serwisowy zasobnika i odkręcić kołnierz otworu serwisowego. Należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania zaworu bezpieczeństwa (do samodzielnego montażu) zasobnika. Przeglądy anody nie są wymagane. Sugerujemy podpisanie odpowiedniej umowy z firmą zajmującą się instalacjami grzewczymi. Wskazówka. Uwaga na prawidłowe ustawienia regulatora. Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o. Aby Państwa instalacja grzewcza oparta na pompie ciepła działała efektywnie, należy zwrócić uwagę na następujące punkty: Wskazówka. Zalecamy unikanie niepotrzebnie wysokich temperatur na zasilaniu. Im niższa temperatura na zasilaniu c.o., tym efektywniejsza jest praca całej instalacji. Awarie W przypadku awarii możecie Państwo odczytać jej dzięki programowi diagnozującemu regulatora pompy ciepła. Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o. Uwaga. Wszelkie prace naprawcze oraz serwisowe może przeprowadzać tylko autoryzowana firma serwisowa. Nie należy stosować wentylacji uderzeniowej. Wbrew pozorom, stale otwarte okna powodują mniejsze zużycie energii oraz obniżają koszty. Pielęgnacja urządzenia Górne powierzchnie zewnętrznych ścianek urządzenia można myć mokrym ręcznikiem i dostępnymi w zwykłym handlu środkami czyszczącymi. W żadnym wypadku nie wolno czyścić powierzchni urządzenia środkami do szorowania, bądź zawierającymi kwasy albo chlor. Takie środki mogą uszkodzić powierzchnię obudowy, co z kolei może spowodować szkody techniczne w samym urządzeniu. Przeglądy urządzenia Części składowe obiegu grzewczego oraz dolnego źródła ciepła (zawory, zbiorniki wyrównawcze, pompy obiegowe) powinny być raz do roku przeglądane przez wykwalifikowanego instalatora. Zasobnik c.w.u. powinien być raz do roku czyszczony przez wykwalifikowanego instalatora. W tym celu należy najpierw opróżnić zasobnik, a następnie zdjąć styroporową 6

7 Zakres dostawy Przykładowe rozmieszczenie elementów dostawy: Ustawienie i montaż Przy wszystkich pracach należy przestrzegać poniższych punktów: Wskazówka. Przestrzegać wszelkich przepisów, w tym dotyczących bezpieczeństwa, obowiązujących w danym kraju. Tylko wykwalifikowani instalatorzy mogą instalować i podłączać wieżę hydrauliczną i instalację z pompą ciepła! miejsce ustawienia Uwaga. Pompę ciepła ustawiać wyłącznie wewnątrz budynku. 1 urządzenie (zasobnik c.w.u. i bufor, bez pompy ciepła) 2 opakowanie dodatkowe z regulatorem pompy ciepła i c.o., grupą bezpieczeństwa obiegu c.o., czujnikiem temperatury zewnętrznej, nóżkami 3 zbiornik wyrównawczy obiegu c.o. Na samym początku należy sprawdzić: czy w trakcie transportu nie zostały uszkodzone żadne części kompletność dostawy ewentualne szkody i braki - natychmiast zgłosić. Wskazówka. Zwrócić uwagę na typ urządzenia. Patrz Dane techniczne/zakres dostawy lub tabliczka znamionowa na urządzeniu. Pomieszczenie, w którym zostanie ustawiona wieża, nie może być zagrożone wilgocią ani zamarzaniem. Musi także spełniać wszystkie wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy. Wymiary i plan ustawienia danego typu urządzenia. Transport na miejsce ustawienia Aby uniknąć szkód w trakcie transportu, wieża hydrauliczna powinna być transportowana opakowana (na palecie drewnianej) i przewieziona za pomocą podnośnika hydraulicznego do ostatecznego miejsca ustawienia. W transporcie powinna uczestniczyć więcej niż jedna osoba - zwrócić uwagę na wagę urządzenia. Patrz Dane techniczne/zakres dostawy, sekcja Informacje ogólne. Prosimy pamiętać, że wieża nie jest przymocowana do palety. Przy transporcie i zdejmowaniu zabezpieczyć przed przechyłem, który może 7

8 prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zranienia. Przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, które uniemożliwią przechylenie się urządzenia. Jeżeli niemożliwe jest przetransportowanie urządzenia podnośnikiem, można użyć w tym celu także zwykłego wózka. Uwaga. Części urządzenia i przyłącza hydrauliczne w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do celów transportowych i należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem podczas transportu. Na tylnej stronie urządzenia zamontowano pętlę, która może być wykorzystana przy umieszczaniu wieży na wózku! Podczas przewożenia na wózku urządzenie powinno być przymocowane do niego pasami! Nie podnosić urządzenia wyłącznie za pętlę! Pętla może się zerwać. Może dojść do zranienia osób. Kiedy pod urządzeniem przebywa człowiek, może on zostać przygnieciony. Urządzenie może ulec uszkodzeniu. Uwaga! Założyć rękawice ochronne. ustawienie Urządzenie ustawiać w kilka osób - zwrócić uwagę na wagę urządzenia. Kolejność postępowania przy ostatecznym ustawianiu wieży: urządzenie ustawić na nośnym, poziomym podłożu, najlepiej tłumiącym drgania zamontować nóżki Uwaga. Jeżeli urządzenie nie będzie stało na nózkach, jego drgania mogą uszkodzić posadzkę. Urządzenie powoli i ostrożnie przechylić unieruchomić wieżę, aby nie odchyliła się z powrotem. Ostrzeżenie! Przy tych pracach należy pamiętać o niebezpieczeństwie przygniecenia palców lub rąk! U dołu urządzenia zamontować nóżki - jedną z tyłu i jedną z przodu 1 nóżka 2 nakrętka 3 śruba pozycjonująca 8

9 urządzenie powoli i ostrożnie ustawić w pozycji pionowej Części urządzenia powtórzyć operację po drugiej stronie wieży. zamontować ścianki boczne i ustawić wieżę. Drobne nierówności wyrównać za pomocą śrub pozycjonujących. Na zakończenie dokręcić nakrętki. 1 grupa bezpieczeństwa c.o. (izol.) 2 czujnik temperatury c.w.u. 3 anoda ochronna zasobnika c.w.u. 4 zasobnik c.w.u. 5 zawór przelewowy 6 pompa obiegowa c.o. (HUP) 7 zawór przełączeniowy c.o./c.w.u. 8 zaór spustowy c.o. 9 nóżki 10 miejsce na ewentualny montaż grzałki elektrycznej (poza zakresem dostawy; grzałka do bufora maks. 1 x EHZ 60) 11 bufor 12 miejsce na ewentualny montaż grzałki elektrycznej (poza zakresem dostawy; grzałka do zasobnika c.w.u. maks.1 x EHZ 45F) 13 skrzynka rozdzielcza 9

10 Montaż / podłączenie do obiegu c.o. Przyłącza obiegu c.o., ciepłej i zimnej wody, a także cyrkulacji znajdują się na tylnej ścianie urządzenia. Przyłącze grupy bezpieczeństwa c.o. - na górnej ścianie: Sposób postępowania: Zdjąć przednią ściankę urządzenia. W tym celu należy odkręcić śruby mocujące, przekręcając je o 90 w lewo odwiesić ścianę przednią i odstawić w bezpieczne miejsce Uwaga. Aby uniknąć uszkodzeń rur miedzianych wewnątrz wieży, należy przy montażu zabezpieczyć przyłącza urządzenia przed przekręceniem. Przed przyłączeniem wieży obieg c.o. dokładnie wypłukać 1 grupa bezpieczeństwa c.o. 2 c.w.u. 3 wejście wody c.o. (powrót) 4 wyjście wody c.o. (zasilanie) 5 cyrkulacja 6 zimna woda 7 wyjście wody c.o. (ujście do pompy ciepła) 8 wejście wody c.o. (idące od pompy ciepła) Wskazówka. Instalację c.o. należy tak zwymiarować, aby straty ciśnienia zintegrowanych pomp obiegowych nie obniżyły przepływu wody poniżej nominalnego. Szczególną uwagę zwrócić należy na przyłącza pomiędzy pompą ciepła i wieżą hydrauliczną. Uwaga. Przyłącza wody c.o. do pompy ciepła ułożyć w gruncie poniżej granicy zamarzania, zgodnie z wytycznymi projektowymi AIT. Wskazówka. Nieczystości i osady w obiegu c.o. mogą powodować niewłaściwą pracę lub awarię urządzenia. Na wyjściu c.o. (zasilaniu) oraz wejściu (powrocie) po stronie pompy ciepła zamontować zawory odcinające Wskazówka. Dzięki montażowi zaworów odcinających będzie można w razie konieczności wypłukać parowacz i skraplacz pompy ciepła. Uwaga! Płukanie kondensatora może być przeprowadzone jedynie przez autoryzowany serwis. Zamontować w obiegu c.o. niezbędną armaturę odcinającą, zawory do napełniania/opróżniania oraz zawory zwrotne. Wyłączyć zasilanie urządzenia w momencie podłączania go do zasilania! 10 Zastrzegamy Technische Änderungen możliwość vorbehalten. zmian technicznych

11 grupa bezpieczeństwa Grupa bezpieczeństwa obiegu c.o. znajduje się w opakowaniu dodatkowym. Należy ją podłączyć do przeznaczonych dla niej przyłączy umieszczonych na górnej pokrywie urządzenia. podłączenie zasobnika c.w.u. Podłączenie wykonać zgodnie z normami DIN 1988 oraz DIN 4753 część 1 (lub odpowiadającymi im miejscowymi normami i wytycznymi). Nie wolno przekraczać poziomu ciśnienia roboczego, podanego na tabliczce znamionowej. W razie potrzeby należy zamontować zawór redukcyjny. zbiorniki wyrównawcze Zbiornik wyrównawczy c.o. wraz z zaworem oraz mocowaniem należą do zakresu dostawy. Należy je podłączyć do obiegu c.o. samodzielnie, zgodnie z obowiązującymi normami. Zalecamy zamontowanie odpowiedniego zbiornika wyrównawczego także w obiegu c.w.u. (nie wchodzi w zakres dostawy). W ten sposób można zniwelować wahania ciśnienia wody w instalacji i uniknąć niepotrzebnych strat wody. Przyłącza elektryczne Przy wszystkich pracach związanych z podłączeniami elektrycznymi: Pamiętać o niebezpieczeństwie porażenia prądem! Wszystkie prace elektryczne mogą wykonywać jedynie wykwalifikowani instalatorzy z odpowiednimi uprawnieniami. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych związanych z przyłączem elektrycznym należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa EN i VDE oraz technicznych warunków przyłączy zakładów energetyki. W razie konieczności zdemontować prawą ściankę urządzenia Transport na miejsce ustawienia otworzyć skrzynkę rozdzielczą w urządzeniu W tym celu tylko poluzować obie górne śruby pokrywy blaszanej. Pozostałe śruby zdjąć. Odwiesić blachę. Przewody sterujące i czujnika oraz przewód zasilający wprowadzić do wnętrza przez tuleje na tylnej ścianie urządzenia i poprowadzić je przez kanał przewodów do zacisków w skrzynce rozdzielczej Podłączenia elektryczne wykonać zgodnie z informacjami w planie zacisków i schematach elektrycznych Plan zacisków dla odpowiedniego typu urządzenia. Podłączenia elektryczne wykonać wyłącznie zgodnie z informacjami w planie zacisków i schematach elektrycznych. Wskazówka. Jeżeli w instalacji przewidziano grzałki elektryczne, należy zamontować również ich zabezpieczenia. 11

12 Zawór przelewowy Zintegrowany zawór przelewowy jest ustawiony fabrycznie na 300 mbar (HT1) / 500 mbar (HT2) mbar. Jeżeli jest to konieczne, można zmienić to ustawienie. Sposób postępowania: Wskazówka. Podane poniżej kroki należy wykonać w relatywnie krótkim czasie. Pompa ciepła wyłącza się z powodu błędu wysokiego ciśnienia w momencie gdy zostanie przekroczona maksymalna temperatura powrotu. 1 przyłącze zasilania sterowania 2 skrzynka rozdzielcza Po zakończeniu wszystkich prac elektrycznych zamknąć z powrotem skrzynkę rozdzielczą Jeżeli po zakończeniu prac elektrycznych nie są przewidziane żadne inne prace, należy zamknąć także urządzenie. Proszę nie zapominać, że urządzenie pracuje w trybie c.o. (idealną sytuacją jest, gdy instalacja c.o. jest jeszcze zimna) instalację ustawić w tryb wymuszonego ogrzewania przy krzywej grzewczej ustawionej na niskie temperatury Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o. obieg c.o. odciąć za pomocą zaworów Prosimy pamiętać, że cały przepływ będzie przechodził przez zawór przelewowy Odczytać z regulatora temperatury zasilania i powrotu Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o. Pokrętło regulujące zaworu przelewowego przekręcać tak długo, aż różnica temperatur między zasilaniem i powrotem wyniesie 5K - 9 K. 1 pokrętło regulacji 2 zawór przelewowy Wskazówka. Przekręcanie pokrętła: w prawą stronę = różnica się zwiększa. w lewą stronę = różnica się zmniejsza 12

13 Płukanie, napełnianie oraz odpowietrzanie instalacji odpowietrzanie pompy obiegowej c.o. Do odpowietrzania pompy obiegowej służy śruba umieszczona na jej środku. Zanieczyszczenia i osady w instalacji mogą prowadzić do awarii urządzenia. Uwaga. Przed płukaniem i napełnieniem zasobnika c.w.u. należy podłączyć zawór bezpieczeństwa. Uwaga. Nie wolno przekroczyć ciśnienia 6 bar. Zasobnik c.w.u. napełnić i odpowietrzyć Zawory odpływowe instalacji sanitarnej otworzyć i zamknąć po pełnym odpowietrzeniu Uwaga. Przed płukaniem i napełnieniem obiegu c.o. należy podłączyć grupę bezpieczeństwa. Izolacja przyłączy hydraulicznych Konieczna jest izolacja stałego orurowania obiegu c.o., przewodów łączących wieżę hydrauliczną z pompą ciepła oraz przyłączy zasobnika c.w.u.. Wskazówka: Izolację wykonać zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami. Uwaga. Nie wolno przekroczyć ciśnienia 2,5 bar. Obieg c.o. napełnić i odpowietrzyć Urządzenie odpowietrza się automatycznie, kiedy otwarty jest zawór odpowietrzający (w czarnym kolorze) grupy bezpieczeństwa. Jeżeli obieg c.o. został napełniony lub opróżniony, otworzy się zawór odpowietrzający grupy bezpieczeństwa. Dodatkowo otworzyć zawór odpowietrzający przy kondensatorze pompy ciepła. Kondensator odpowietrzyć, a po pełnym odpowietrzeniu zawór zamknąć ponownie. 13

14 Montaż panela regulatora Zawiesić panel (dostarczony w opakowaniu dodatkowym) na obu kwadratowych otworach na ściance przedniej i przykręcić poniżej do obudowy Montaż i demontaż osłony Ściankę przytwierdzić do dolnej części obudowy Wskazówka: Na przedniej ścianie znajdują się dwie pary otworów na różnej wysokości. Panel można zawiesić na dowolnej z tych par. Nastęnie wcisnąć skrzydełka od dołu do góry po jednej stronie w odpowiednie otwory Przewód sterowania regulatora wyprowadzić z wnętrza urządzenia przez otwór zamontować ścianę przednią urządzenia Przewód sterowania wprowadzić do gniazda u dołu regulatora. A później wcisnąć skrzydełka od dołu do góry w odpowiednie otwory po drugiej stronie Na zakończenie wcisnąć górne skrzydełka osłony. Wskazówka: Przy zdejmowaniu ścianki należy to zrobić w odwrotnej kolejności, tj od góry do dołu - ostrożnie i nie używając narzędzi. 14

15 Uwaga. Najniższe skrzydełka trzymają obudowę bardzo mocno i do ich wyjęcia potrzebny jest silny nacisk w kierunku do środka płyty - w innym wypadku płyta może się złamać. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Odłączenia urządzenia i wszystkich przyłączy mogą dokonać jedynie wykwalifikowani instalatorzy z odpowiednimi uprawnieniami. Jedynie wykwalifikowany instalator urządzeń grzewczych lub chłodniczych może wybudować urządzenie z instalacji grzewczej. Uwaga. Części urządzenia utylizować lub zdać w celu recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. Demontaż baterii zasilającej Pierwsze uruchomienie Proszę postępować zgodnie z wskazówkami w rozdziale Pierwsze uruchomienie z instrukcji obsługi pompy ciepła. Uwaga. Przed zezłomowaniem regulatora pompy ciepła i c.o. zdemontować baterię zasilającą na płycie głównej. Baterię można wyjąć przy pomocy noża lub śrubokrętu. Należy ją utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Prosimy o upewnienie się, że otwarty jest dopływ wody do zasobnika c.w.u. zasobnik jest napełniony W przeciwnym razie na wyświetlaczu regulatora pojawi się błąd i pompa ciepła wejdzie w stan awarii. Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o. Demontaż Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed demontażem urządzenie odłączyć od zasilania! 15

16 Dane techniczne/zakres dostawy Gerätebezeichnung Wyposażenie do pompy ciepła typu LW 80 ı LW 100 LW 190 odpowiednie ı nie odpowiednie Ustawienie wewnętrzne ı zewnętrzne odpowiednie ı nie odpowiednie Zgodność Obieg c.o. dostępne ciśnienie pompa obiegowa c.o. p ı przepływ bar ı l/h maks. dopuszczalne ciśnienie robocze pojemność bufora zawór 3-drożny c.o./c.w.u. CE bar zintegrowany: tak nie Zasobnik c.w.u. pojemność znamionowa l dopuszczalne ciśnienie robocze powierzchnia wymiany ciepła dla pompy ciepła m² Informacje ogólne wymiary (patrz rozdział Wymiary w instrukcji) wielkość waga całkowita przyłącza c.o.... zimna woda... c.w.u.... cyrkulacja... Elektryka napięcie ı zabezpieczenie napięcia sterowania*)... ı A efektywny pobór mocy pompyobiegowej c.o./c.w.u. stopień ochrony Zabezpieczenia grupa bezpieczeństwa c.o. ı grupa bezpieczeństwa dolnego źródła w zakresie dostawy: tak nie Regulator pompy ciepła i c.o. l bar kg kw IP w zakresie dostawy: tak nie Zbiorniki wyrównawcze obieg c.o.: w zakresie dostawy ı pojemność ı ciśnienie tak nie ı l ı bar Zawór przelewowy ustawienie fabryczne (dostosować do danej instalacji przy pierwszym uruchomieniu) zintegrowany: tak nie Głośność poziom głośności / głośność db(a) ı db(a) bar DE813300L *) przestrzegać miejscowych przepisów 16 Zastrzegamy Technische Änderungen możliwość vorbehalten. zmian technicznych

17 HT 1 ı ı 0,44 ı R 1" R 1" R 1" RP ¾" 1~/PE/230V/50Hz ı B10 0,09 20 ı ı 25 ı 1,5 0,3 35 ı HT 2 ı ı 0,5 ı , R 1¼" R 1" R 1" RP ¾" 1~/PE/230V/50Hz ı B10 0,09 20 ı ı 50 ı 1,5 0,3 35 ı

18 Straty ciśnienia HT 1 Straty ciśnienia HT 2 Legenda: przepływ wody c.o. p / p dostępne cisnienie po stronie c.o. 18 Zastrzegamy Technische Änderungen możliwość vorbehalten. zmian technicznych

19 Notatki 19

20 Wymiary Legenda: DE Wszystkie wymiary w mm. A B E Widok z przodu Widok z lewej strony Widok z tyłu HT 1 HT 2 1 Panel regulatora 2 Grupa bezpieczeństwa (w opakowaniu dodatk.) Rp ¾" Rp ¾" 3 Otwory na przewody elektryczne i czujnika 4 Przyłącze c.w.u. R 1" R 1" 5 Wejście c.o. (powrót) R 1" R 1¼" 6 Wyjście c.o. (zasilanie) R 1" R 1¼" 7 Cyrkulacja Rp ¾" Rp ¾" 8 Zimna woda R 1" R 1" 9 Wyjście c.o. (do pompy ciepła) R 1" R 1¼" 10 Wejście c.o. (od pompy ciepła) R 1" R 1¼" 20

21 Plan ustawienia Legenda: DE Wszystkie wymiary w mm. RH Wysokość pomieszczenia min OKF Górna krawędź posadzki D Odstęp do następnego obiektu 20 FS Powierzchnia zakreskowana - pozostawić wolną (dostęp dla serwisu) 21

22 HT 1 / HT 2 z pompą ciepła LWA 7 19 kw 22 Zastrzegamy Technische Änderungen możliwość vorbehalten. zmian technicznych

23 Schemat elektryczny HT 1 23

24 HT 2 Schemat elektryczny 24

25 Legenda do schematów elektrycznych Plan zacisków A1 A2 A3 A4 Płyta regulatora; Uwaga: I-max = 6A/230 V AC Pompa ciepła Podział w instalacji domowej Zaciski w skrzynce rozdzielczej wieży a5 ZW 2 Zbiornik c.w.u. albo buforowy f10 f11 3-fazowe zabezp. sprężarki; Uwaga: koniecznie należy sprawdzić kolejnosć podłączonych faz Wyłącznik ochronny sprężarki f13 Wyłącznik ochronny dodatk. ogrzew. 1 f14 Wyłącznik ochronny dodatk. ogrzew. 2 k14 ZW 2 Ochrona grzałki w zasobniku c.w.u. lub buforze Zaciski: bup BWT Evu pompa obiegowa/zawór przełączny c.w.u. czujnik/termostat c.w.u. odcięcie zasilania; przy pracy pompy zamknięty, mostek - w przypadku braku przerw w dostawie fp1 pompa obiegu mieszanego 1 hup pompa obiegowa c.o. ma1/mis mieszacz ładujący/rozładowujący/ chłodzący 1 otwarty mz1/mis mieszacz ładujący/rozładowujący/ chłodzący 1 zamknięty mot pex rfv ta ochrona silnika kontrola anody wyposażenie dodatkowe: stacja pokojowa czujnik zewnętrzny tb1 czujnik obiegu mieszanego 1 trl vbo x0-x4 x1/x5 x7 x8 x9 x12 x52 zewnętrzny czujnik powrotu wentylator listwy zaciskowe na płycie regulatora wtyczki na płycie regulatora listwy zaciskowe w skrzynce wieży hydraulicznej; podział N/PE dla zewn. urządzeń 230V gniazdo rozdzielcze w pompie ciepła, zasilanie sprężarki gniazdo rozdzielcze w pompie ciepła, zasilanie ogrzewania dodatkowego wtyczka w skrzynce pompy ciepła (przewód sterowania) wtyczka w skrzynce pompy ciepła (przewód czujnika) ZUp/zip dodatk. pompa obiegowa/pompa cyrkulacji zw1 sygnał sterujący dodatkowego źródła ciepła 1 zw2/sst sygnał sterujący dodatkowego źródła ciepła 2 Schematy elektryczne 1~N/PE/230V/50Hz A1 Evu zailanie sterowania Płyta regulatora; Uwaga: I-max = 6A/230 V AC odcięcie zasilania; przy pracy pompy zamknięty, mostek - w przypadku braku przerw w dostawie M4 HUP pompa obiegowa c.o. R9 TBW czujnik c.w.u. T1 x2 x7 zasilanie anody przyłącze anody zaciski w skrzynce rozdzielczej wieży hydraulicznej; podział N/PE dla zewn. urządzeń 230V Y1 BUP zawór przełączny c.w.u. zwe1 sygnał sterowania drugim źródłem ciepła 1 zwe2 sygnał sterowania drugim źródłem ciepła 2 25

26 Warunki gwarancji Pompy ciepła i urządzenia wentylacyjne objęte są gwarancją producenta Alpha-Inno Tec GmbH, którego przedstawicielem zobowiązanym z tytułu uprawnień gwarancyjnych klienta/użytkownika na terenie Polski jest Przedsiębiorstwo HYDRO-TECH Konin, zwane dalej Gwarantem. 1. Pompy ciepła i urządzenia wentylacyjne objęte są gwarancją prawidłowego działania w okresie 24-miesięcy licząc od daty pierwszego uruchomienia, jednakże nie dłużej niż 27 miesięcy od daty sprzedaży (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.). 2. Warunkiem uzyskania gwarancji jest wykonanie przez autoryzowany serwis pierwszego uruchomienia*, z którego sporządzany jest protokół uruchomienia/zakłóceń, którego oryginał odesłany zostaje do Gwaranta, a jego kopia przekazana klientowi/użytkownikowi służy wraz z dowodem zakupu jako Karta gwarancyjna. * Postanowienia pkt. 2 nie dotyczą pomp ciepła do przygotowywania c.w.u. typu BWP 310 i BWP 305, które objęte są niniejszą gwarancją bez konieczności dokonywania pierwszego uruchomienia. 3. W ramach gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte wszystkie wady jednoznacznie wynikające z winy producenta. Wymienione uszkodzone części stanowią własność Gwaranta. 4. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w wyniku: wadliwego wykonania instalacji lub pierwszego uruchomienia przez użytkownika lub osoby nieuprawnione, niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi użytkowania, transportu, składowania i konserwacji, uszkodzeń mechanicznych i ich następstw, pożaru, zalania wodą, uderzenia pioruna, przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, czy też wpływu innych czynników zewnętrznych lub wynikających z działania sił przyrody, Gwarancja nie obejmuje elementów urządzeń, które ulegają naturalnemu zużyciu np. diody, uszczelki, bezpieczniki, anody ochronne zasobników c.w.u. itp. 5. Wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie do 48 godzin od daty ich zgłoszenia. W przypadku konieczności wymiany części, które wymagają sprowadzenia bezpośrednio od producenta, powyższy termin może ulec przedłużeniu o czas potrzebny na ich sprowadzenie. 6. Gotowość instalacji do pierwszego uruchomienia, zauważone wady lub usterki należy zgłaszać do serwisu Gwaranta pod nr tel.: 0~ lub w miejscu zakupu urządzenia. 7. Naprawa urządzenia wykonywana będzie u klienta/użytkownika. Przez naprawę rozumie się wykonywanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady bądź usterki w zakresie objętym gwarancją. 8. Klientowi/użytkownikowi przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe lub zwrot gotówki w przypadku stwierdzenia przez producenta wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia. 9. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli: jest podpisana przez klienta/użytkownika urządzenia podlegającego gwarancji, nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp., dołączono do niej dowód zakupu (fakturę). 10. Gwarancja traci ważność, jeżeli w urządzeniu zostanie dokonana naprawa lub przeróbka przez osobę nieuprawnioną albo z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych. 11. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej lub pierwszego uruchomienia koszty z tym związane w pełnej wysokości ponosi klient/użytkownik. 12. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z wadliwie działającego lub uszkodzonego urządzenia. =================================================================== * Pierwszego uruchomienia dokonuje bezpłatnie autoryzowany serwis. W związku z tym, iż pierwsze uruchomienie wiąże się z uzyskaniem przez użytkownika gwarancji, należy go dokonać bez błędów. W razie wystąpienia poważnych wad w instalacji, Gwarant zastrzega sobie prawo nie uznania protokołu uruchomienia/zakłóceń. PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRO - TECH KONIN, ul. Zakładowa 4d, KONIN. tel. (0-63) , fax. (0-63) NIP , REGON , Serwis: tel. (0-61) , fax (0-61)

27 Notatki 27

28

Instrukcja obsługi PL ZBIORNIKI BUFOROWE. Wyposażenie pomp ciepła. Zastrzegamy możliwość zmian technicznych aDE Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi PL ZBIORNIKI BUFOROWE. Wyposażenie pomp ciepła. Zastrzegamy możliwość zmian technicznych aDE Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi PL ZBIORNIKI BUFOROWE Wyposażenie pomp ciepła 801800aDE Instrukcja obsługi Uwaga - przeczytać najpierw Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat zakupionego urządzenia,

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIKI C.W.U. ZASOBNIKI SOLARNE. Instrukcja obsługi PL. Wyposażenie pomp ciepła

ZASOBNIKI C.W.U. ZASOBNIKI SOLARNE. Instrukcja obsługi PL. Wyposażenie pomp ciepła Instrukcja obsługi PL ZASOBNIKI C.W.U. ZASOBNIKI SOLARNE Wyposażenie pomp ciepła DE830186/210805 Instrukcja obsługi Uwaga - przeczytać najpierw Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Professionell. Technische Änderungen vorbehalten.

Instrukcja obsługi. Professionell. Technische Änderungen vorbehalten. Instrukcja obsługi PL pompy ciepła solanka/woda Professionell Seria SWP Lux II Technische Änderungen vorbehalten. DE8009/809 Proszę najpierw przeczytać Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne wskazówki

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Aqua Oxy 4800 Nr produktu

Aqua Oxy 4800 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Aqua Oxy 4800 Nr produktu 000552409 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Strona 4 z 6 Strona 5 z 6 Informacje o instrukcji obsługi Witamy w OASE Living dokonaliście Państwo doskonałego

Bardziej szczegółowo

Informacje dla instalatora

Informacje dla instalatora 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 Szanowny nabywco: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz warunkami gwarancji i eksploatacji. Producent

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

1 / Seiten. Nowości 2007

1 / Seiten. Nowości 2007 1 / Seiten Nowości 2007 Zmiana wyglądu pomp zewnętrznych LW 100A LW 150A LW 260A LW 330A LW 120A LW 190A LW 320H-A LW 150H-A 2 / Seiten Zmiana wyglądu pomp zewnętrznych Dane techniczne LW 100A LW 120A

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL OLIMPIA Pompa dozująca Zmiany zastrzeżone! Strona 1 Widok ogólny 1. Przyłącze przewodu dozującego 2. Przyłącze przewodu ssawnego 3. Zawór zasysający 4. Pokrętło do ustawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM

Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 42 405, 42 406 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Pomiar Nadzór Regulacja AFRISO Sp. z o. o. Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów Telefon +48 32 330-33-55 Fax +48 32 330-33-51 zok@afriso.pl www.afriso.pl Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 6304 3566 /2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła GLIKOL/WODA COMPACT

Pompy ciepła GLIKOL/WODA COMPACT Instrukcja obsługi PL Pompy ciepła GLIKOL/WODA COMPACT Seria SWC. Uwaga - przeczytać najpierw Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat zakupionego urządzenia, należy ją traktować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Zasobniki MEGA Klasa A Z-E A Z-E A Z-E A Z-E A. wydanie

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Zasobniki MEGA Klasa A Z-E A Z-E A Z-E A Z-E A. wydanie INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI Zasobniki MEGA Klasa A Z-E 220.80A Z-E 300.80A Z-E 400.80A Z-E 500.80A 20587 wydanie 10.03.2011 SPIS TREŚCI 1.WSTĘP... 2 1.1. Wstęp.... 2 1.2. Recykling i utylizacja...

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA

POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA Instrukcja obsługi PL POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA do ustawienia zewnętrznego Seria LW A Seria LW H-A 8000b Instrukcja obsługi Alpha-InnoTec GmbH Uwaga - przeczytać najpierw Niniejsza instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW

Instrukcja instalacji i konserwacji. Czujnik mocy I PL (2007/06) OSW Instrukcja instalacji i konserwacji Czujnik mocy 6 720 614 337-00.1I 6 720 614 405 PL (2007/06) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 2 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. SPECTRACOOL Klimatyzatory SlimFit (tylko jednostki naścienne) Wer. A

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. SPECTRACOOL Klimatyzatory SlimFit (tylko jednostki naścienne) Wer. A SPECTRACOOL Klimatyzatory SlimFit (tylko jednostki naścienne) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Wer. A UWAGA: Informacje na temat montażu i bezpieczeństwa znajdują się w instrukcji obsługi OBSŁUGA I TESTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

instrukcja montażu i użytkowania

instrukcja montażu i użytkowania instrukcja montażu i użytkowania Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK obowiązuje dla poniższych modeli: Art.-Nr nazwa 10 095 Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK 2 Temperaturowy zawór ochronny kotła

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ZBIORNIK BUFOROWY typ: 500 1000 800 1500 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10, fax 077/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. Moduł zewnętrzny RED 3

Instrukcja instalacji. Moduł zewnętrzny RED 3 Instrukcja instalacji Moduł zewnętrzny RED 3 PL Spis treści Spis treści 1 Bezpieczeństwo... 3 1.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa... 3 1.2 Wybór przewodów... 3 1.3 Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy)...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

MIERNIK ILOŚCI ENERGII

MIERNIK ILOŚCI ENERGII Instrukcja obsługi PL MIERNIK ILOŚCI ENERGII Wyposażenie pomp ciepła Uwaga - przeczytać najpierw Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat zakupionego urządzenia i należy ją traktować

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne OEM Siłowniki elektryczne do zaworów VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... Napięcie zasilania 230 V AC, 3-stawny sygnał sterujący Siła pozycjonowania 300 N Sterowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm.

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm. KURTYNY POWIETRZNE modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klasa I IP21 IK08 Jakość dostarczonych urządzeń należy sprawdzić przy dostawie DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZENIA ZASADA DZIAŁANIA

OPIS URZĄDZENIA ZASADA DZIAŁANIA 1 2 BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną uszkodzeń urządzenia. Aby uniknąć niepotrzebnych

Bardziej szczegółowo

Termostat przylgowy BRC

Termostat przylgowy BRC Kunda, Termostat przylgowy BRC Instrukcja obsługi i montażu CE AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 32 330 33 55; Fax. 32 330 33 51; www.afriso.pl 11.2010 0 Spis treści 1. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ PIECZĘĆ SPRZEDAWCY/FIRMY INSTALUJĄCEJ KARTA GWARANCYJNA Centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła AERIS Typ centrali:.. Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji zasobników MEGA Klasa A INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. BUFORY MEGA Klasa A. wydanie

Instrukcja montażu i eksploatacji zasobników MEGA Klasa A INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. BUFORY MEGA Klasa A. wydanie INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI BUFORY MEGA Klasa A Bu 220.8A Bu 300.8A Bu 500.8A Bu 750.8A Bu 1000.8A 20590 wydanie 11.03.2011 SPIS TREŚCI 1.WSTĘP... 2 1.1. Wstęp.... 2 1.2. Recykling i utylizacja...

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015 ST-361 Instrukcja obsługi ST-361 TECH Deklaracja zgodności nr 158/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO KARTA GWARANCYJNA Wymiennika glikolowego Comfofond-L Typ urządzenia:.. PIECZĘĆ SPRZEDAWCY /FIRMY INSTALUJĄCEJ Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI IMIĘ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI na urządzenie produkcji NATEO Sp. z o. o.

WARUNKI GWARANCJI na urządzenie produkcji NATEO Sp. z o. o. WARUNKI GWARANCJI na urządzenie produkcji NATEO Sp. z o. o. Gwarancja na sprawne funkcjonowanie powietrznej pompy ciepła PPC- 2,7/CWU udzielona jest przez Nateo Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy liczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASOBNIKI I WYMIENNIKI SERII MEGA

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASOBNIKI I WYMIENNIKI SERII MEGA INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASOBNIKI I WYMIENNIKI SERII MEGA Z-E750.80 W-E750.81 W-E750.82 Z-E1000.80 W-E1000.81 W-E1000.82 20551 Wydanie 23.12.2010 2 SPIS TREŚĆI 1. WSTĘP 3 1.1. Wstęp........ 3

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system splydro] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji Logalux

Instrukcja montażu i konserwacji Logalux Zbiornik buforowy 6 720 644 801-00.1T 6 720 648 338 (2015/11) PL Instrukcja montażu i konserwacji Logalux PS 200 EW PS 500 EW Przeczytać uważnie przed montażem i konserwacją Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 604 2972 02/2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G225 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Pojemność 1 Wskazówki.................................................

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła Rysunek wymiarowy 1 1 199 73 173 73 59 79 1 3 11 1917 95 5 7 7 93 7 79 5 3 533 9 9 1 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 17 3 Odpowietrzanie Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 500W 1000W 1500W 2000W 2500W

Instrukcja obsługi 500W 1000W 1500W 2000W 2500W Instrukcja obsługi 500W 1000W 1500W 2000W 2500W 02 Instrukcja obsługi - grzejnik konwektorowy EWX 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 1- i -sprężarkowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 15 85 13.1 38 5 9 79 3. 1 1.1 79 1. 79.1 5.1 1 3. 1 3 9 15 5 3 7 9 3 7 9 1. 1.1 5.1 5. 5.3 5. 5.5.8.7. Legenda do rysunku patrz

Bardziej szczegółowo

SOLARNA GRUPA POMPOWA OBIEGU ZASILANIA KOLEKTORA

SOLARNA GRUPA POMPOWA OBIEGU ZASILANIA KOLEKTORA Przeznaczenie i zastosowanie Służy do wymuszania obiegu czynnika roboczego w obwodzie instalacji solarnej pomiędzy kolektorem słonecznym a zasobnikiem wody użytkowej. Termometr w pokrętle zaworu odcinającego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J I U Ż YTKOWANIA PROFIBUS, PROFINET. Nr katalogowy Nr dokumentu. jiqb10pl1-04 (1503)

I N S T R U K C J I U Ż YTKOWANIA PROFIBUS, PROFINET. Nr katalogowy Nr dokumentu. jiqb10pl1-04 (1503) T Ł U M A C Z E N I E O R Y G I N A L N E J I N S T R U K C J I U Ż YTKOWANIA Ozn. BM1000 typu Opis Moduł produktu Bus PROFIBUS, PROFINET Nr katalogowy Nr dokumentu 560-315 560-316 jiqb10pl1-04 (1503)

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED BFS100L Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Solarne naczynie powrotne

Solarne naczynie powrotne Instrukcja obsługi i instalacji Solarne naczynie powrotne 000069 Instrukcja instalacji Spis treści Uwagi dotyczące dokumentacji... urządzenia.... Tabliczka znamionowa.... Przewidziane przeznaczenie urządzenia....3

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5 Reduktor ciśnienia Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1485901 Strona 1 z 5 Symbole używane w instrukcji obsługi NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten poziom ostrzeżenia wskazuje bliską sytuację niebezpieczną. Postępować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Glen Dimplex Thermal Solutions. Cennik System M

Glen Dimplex Thermal Solutions. Cennik System M Glen Dimplex Thermal Solutions M Cennik 2 Pure Powietrzna pompa ciepła przeznaczona do grzania. Zestaw składa się z jednostki do montażu wewnątrz budynku oraz jednostki instalowanej na zewnątrz budynku.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWK Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Pojemnościowe podgrzewacze wody. Dlaczego aurostor? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. aurostor. wybiega w przyszłość.

Pojemnościowe podgrzewacze wody. Dlaczego aurostor? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. aurostor. wybiega w przyszłość. Dlaczego? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH S 300-500 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w dwie wężownicę do współpracy z kotłem i kolektorami słonecznymi.

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELIKO Sp. J., Konopiska, ul. Cz stochowska 30, tel.: 034/

PRODUCENT ELIKO Sp. J., Konopiska, ul. Cz stochowska 30, tel.: 034/ WYPRODUKOWANO DLA Grupa ABG Sp. z o.o., 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, tel.: 022/ 860-73-34 www.grupaabg.com.pl PRODUCENT ELIKO Sp. J., Konopiska, ul. Cz stochowska 30, tel.: 034/ 328 23 21 www.eliko.pl

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY WJ 5 WJ 10 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Przed zainstalowaniem i uruchomieniem zasobnika prosimy o zapoznanie się z niniejszą Instrukcją Instalacji i

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI Gyros elektryczny MODEL: 777370, 777371, 777372 v1.0-09.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 24/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 24/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 24/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym 0391.. Spis treści Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 24/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 0 07/00 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Zakres dostawy Zakres dostawy! Przed

Bardziej szczegółowo