Instrukcja obsługi PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi PL"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi PL Wieża hydrauliczna Wyposażenie pomp ciepła powietrze/woda ustawianych na zewnątrz HT 1 HT 2 Technische Änderungen vorbehalten.

2 Uwaga - przeczytać najpierw Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat zakupionego urządzenia, należy ją traktować jak jego część i przechowywać w pobliżu. Nie powinno się jej wyrzucać przed końcem eksploatacji, a w przypadku przekazania urządzenia w inne ręce, instrukcję należy przekazać następnemu właścicielowi lub użytkownikowi. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy albo z urządzeniem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, a w szczególności rozdział dotyczący bezpieczeństwa. Wskazówki i uwagi z niniejszej instrukcji powinny być przestrzegane w całości - nie należy ich traktować wybiórczo. W przypadku, gdyby jakiekolwiek opisy w niniejszej instrukcji okazały się niejasne lub niezrozumiałe prosimy o kontakt z serwisem lub lokalnym biurem sprzedaży. Ponieważ instrukcja przeznaczona jest dla więcej niż jednego typu urządzenia, należy się kierować parametrami i informacjami dotyczącymi danego typu. Instrukcja ta jest przeznaczona wyłącznie dla osób instalujących i użytkujących urządzenie. Informacje w niej zawarte są prawnie chronione i nie wolno ich bez pisemnej zgody producenta w jakiejkolwiek formie reprodukować, powielać, umieszczać na nośnikach elektronicznych bądź tłumaczyć na inne języki - ani w całości, ani częściowo. Użyte symbole W dalszej części instrukcji zastosowano następujące symbole informacyjne i ostrzegawcze: Informacje dla użytkowników. Informacje lub wskazówki dla instalatorów. Oznacza bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo, które prowadzi do ciężkich uszkodzeń ciała lub śmierci. Ostrzeżenie! Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do ciężkich uszkodzeń ciała lub śmierci. Uwaga! Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich uszkodzeń ciała. Uwaga. Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód rzeczowych. Wskazówka. Ważna informacja. Odwołanie do innych części instrukcji obsługi. Odwołanie do innych instrukcji przygotowanych przez producenta. 2

3 Spis treści Informacje dla użytkowników i instalatorów uwaga - przeczytać najpierw...2 użyte symbole...2 zakres zastosowania...4 ograniczenia gwarancji...4 bezpieczeństwo...4 serwis...4 gwarancja...5 utylizacja...5 Informacje dla użytkowników dane techniczne/zakres dostawy HT 1 HT straty ciśnienia Straty ciśnienia HT Straty ciśnienia HT wymiary i plan ustawienia Wymiary Plan ustawienia plan zacisków schematy elektryczne HT HT legenda do schematów elektrycznych warunki gwarancji praca pompy ciepła...6 pielęgnacja urządzenia...6 przeglądy urządzenia...6 awarie...6 informacje dla instalatorów zakres dostawy...7 ustawienie i Montaż...7 Miejsce ustawienia...7 Transport na miejsce ustawienia...7 Ustawienie...8 Części urządzenia...9 Montaż / Podłączenie do obiegu c.o Grupa bezpieczeństwa Podłączenie zasobnika c.w.u Zbiorniki wyrównawcze przyłącza elektryczne zawór przelewowy Płukanie, napełnianie i odpowietrzanie instalacji Odpowietrzanie pompy obiegowej c.o Izolacja przyłączy hydraulicznych Montaż panela regulatora Montaż i Demontaż osłony pierwsze uruchomienie Demontaż Demontaż baterii zasilającej

4 Zakres zastosowania Wieża hydrauliczna jest wyposażeniem dodatkowym przeznaczonym do współpracy z pompami ciepła powietrze/woda w ustawieniu zewnętrznym. Nie przekraczając granic użytkowania można ją zastosować tak w nowo budowanych obiektach, jak i w przypadku modernizacji instniejących instalacji grzewczych. Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy: do celów grzewczych (c.o.) do przygotowywania c.w.u. Wieża hydrauliczna może pracować tylko w zakresie określonym parametrami technicznymi. Przegląd Dane techniczne/zakres dostawy oraz Przegląd Dane techniczne/zakres dostawy w instrukcji obsługi pompy ciepła, która będzie podłączana do wieży hydraulicznej. Bezpieczeństwo Urządzenie jest całkowicie bezpieczne, jeżeli jest obsługiwane zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcja oraz wykonanie urządzenia odpowiadają dzisiejszemu stanowi techniki, spełniają właściwe przepisy DIN/VDE oraz przepisy bezpieczeństwa. Każda osoba przeprowadzająca prace przy urządzeniu powinna przed ich rozpoczęciem przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi. Dotyczy to także osób, które takie lub podobne urządzenia w przeszłości już instalowały lub obsługiwały bądź były przeszkolone w tym zakresie przez producenta. Każdy, kto przeprowadza prace przy urządzeniu, musi przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz nosić właściwą odzież ochronną. Urządzenie pracuje pod wysokim napięciem! Wskazówka. Zastosowanie pompy ciepła należy zgłosić w lokalnym zakładzie energetycznym. Tylko wykwalifikowany personel (inżynierowie chłodnictwa, grzewnictwa, elektrycy) może przeprowadzać prace przy urządzeniu i jego komponentach. Ograniczenia gwarancji Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia. Gwarancja producenta traci swą ważność także, gdy: prace przy urządzeniu lub jego komponentach są przeprowadzane niezgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. prace przy urządzeniu lub jego komponentach są przeprowadzane niewłaściwie. przy urządzeniu lub jego komponentach przeprowadzono prace, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji, a nie uzyskano na nie pisemnej zgody producenta. przebudowano lub wymieniono komponenty urządzenia bez wyraźnej, pisemnej zgody producenta. Serwis Ostrzeżenie! Zwrócić uwagę na naklejone na urządzenie ostrzeżenia. Uwaga. Ze względu na techniczne bezpieczeństwo przewód zasilający wyjmować z gniazdka tylko w przypadku, gdy przeprowadzane są prace przy otwartym urządzeniu. Informacje techniczne możecie Państwo uzyskać od naszego serwisu lub lokalnego biura handlowego. Patrz Serwis 4

5 Gwarancja Warunki gwarancji znajdziecie Państwo w dokumentach zakupu oraz w niniejszej instrukcji. Wskazówka. We wszystkich sprawach związanych z gwarancją proszę się kontaktować ze sprzedawcą. Utylizacja Przy wycofywaniu z użytku starych urządzeń należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących recyklingu i utylizacji substancji chemicznych, materiałów oraz komponentów urządzenia. Demontaż. 5

6 Praca pompy ciepła Państwa decyzja o zastosowaniu pompy ciepła ma duży wkład w ochronę środowiska poprzez obniżenie emisji i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. Całą instalacją opartą na pompie ciepła steruje się za pomocą panelu sterującego regulatora. warstwę ochronną poprzez otwór serwisowy zasobnika i odkręcić kołnierz otworu serwisowego. Należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania zaworu bezpieczeństwa (do samodzielnego montażu) zasobnika. Przeglądy anody nie są wymagane. Sugerujemy podpisanie odpowiedniej umowy z firmą zajmującą się instalacjami grzewczymi. Wskazówka. Uwaga na prawidłowe ustawienia regulatora. Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o. Aby Państwa instalacja grzewcza oparta na pompie ciepła działała efektywnie, należy zwrócić uwagę na następujące punkty: Wskazówka. Zalecamy unikanie niepotrzebnie wysokich temperatur na zasilaniu. Im niższa temperatura na zasilaniu c.o., tym efektywniejsza jest praca całej instalacji. Awarie W przypadku awarii możecie Państwo odczytać jej dzięki programowi diagnozującemu regulatora pompy ciepła. Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o. Uwaga. Wszelkie prace naprawcze oraz serwisowe może przeprowadzać tylko autoryzowana firma serwisowa. Nie należy stosować wentylacji uderzeniowej. Wbrew pozorom, stale otwarte okna powodują mniejsze zużycie energii oraz obniżają koszty. Pielęgnacja urządzenia Górne powierzchnie zewnętrznych ścianek urządzenia można myć mokrym ręcznikiem i dostępnymi w zwykłym handlu środkami czyszczącymi. W żadnym wypadku nie wolno czyścić powierzchni urządzenia środkami do szorowania, bądź zawierającymi kwasy albo chlor. Takie środki mogą uszkodzić powierzchnię obudowy, co z kolei może spowodować szkody techniczne w samym urządzeniu. Przeglądy urządzenia Części składowe obiegu grzewczego oraz dolnego źródła ciepła (zawory, zbiorniki wyrównawcze, pompy obiegowe) powinny być raz do roku przeglądane przez wykwalifikowanego instalatora. Zasobnik c.w.u. powinien być raz do roku czyszczony przez wykwalifikowanego instalatora. W tym celu należy najpierw opróżnić zasobnik, a następnie zdjąć styroporową 6

7 Zakres dostawy Przykładowe rozmieszczenie elementów dostawy: Ustawienie i montaż Przy wszystkich pracach należy przestrzegać poniższych punktów: Wskazówka. Przestrzegać wszelkich przepisów, w tym dotyczących bezpieczeństwa, obowiązujących w danym kraju. Tylko wykwalifikowani instalatorzy mogą instalować i podłączać wieżę hydrauliczną i instalację z pompą ciepła! miejsce ustawienia Uwaga. Pompę ciepła ustawiać wyłącznie wewnątrz budynku. 1 urządzenie (zasobnik c.w.u. i bufor, bez pompy ciepła) 2 opakowanie dodatkowe z regulatorem pompy ciepła i c.o., grupą bezpieczeństwa obiegu c.o., czujnikiem temperatury zewnętrznej, nóżkami 3 zbiornik wyrównawczy obiegu c.o. Na samym początku należy sprawdzić: czy w trakcie transportu nie zostały uszkodzone żadne części kompletność dostawy ewentualne szkody i braki - natychmiast zgłosić. Wskazówka. Zwrócić uwagę na typ urządzenia. Patrz Dane techniczne/zakres dostawy lub tabliczka znamionowa na urządzeniu. Pomieszczenie, w którym zostanie ustawiona wieża, nie może być zagrożone wilgocią ani zamarzaniem. Musi także spełniać wszystkie wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy. Wymiary i plan ustawienia danego typu urządzenia. Transport na miejsce ustawienia Aby uniknąć szkód w trakcie transportu, wieża hydrauliczna powinna być transportowana opakowana (na palecie drewnianej) i przewieziona za pomocą podnośnika hydraulicznego do ostatecznego miejsca ustawienia. W transporcie powinna uczestniczyć więcej niż jedna osoba - zwrócić uwagę na wagę urządzenia. Patrz Dane techniczne/zakres dostawy, sekcja Informacje ogólne. Prosimy pamiętać, że wieża nie jest przymocowana do palety. Przy transporcie i zdejmowaniu zabezpieczyć przed przechyłem, który może 7

8 prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zranienia. Przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, które uniemożliwią przechylenie się urządzenia. Jeżeli niemożliwe jest przetransportowanie urządzenia podnośnikiem, można użyć w tym celu także zwykłego wózka. Uwaga. Części urządzenia i przyłącza hydrauliczne w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do celów transportowych i należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem podczas transportu. Na tylnej stronie urządzenia zamontowano pętlę, która może być wykorzystana przy umieszczaniu wieży na wózku! Podczas przewożenia na wózku urządzenie powinno być przymocowane do niego pasami! Nie podnosić urządzenia wyłącznie za pętlę! Pętla może się zerwać. Może dojść do zranienia osób. Kiedy pod urządzeniem przebywa człowiek, może on zostać przygnieciony. Urządzenie może ulec uszkodzeniu. Uwaga! Założyć rękawice ochronne. ustawienie Urządzenie ustawiać w kilka osób - zwrócić uwagę na wagę urządzenia. Kolejność postępowania przy ostatecznym ustawianiu wieży: urządzenie ustawić na nośnym, poziomym podłożu, najlepiej tłumiącym drgania zamontować nóżki Uwaga. Jeżeli urządzenie nie będzie stało na nózkach, jego drgania mogą uszkodzić posadzkę. Urządzenie powoli i ostrożnie przechylić unieruchomić wieżę, aby nie odchyliła się z powrotem. Ostrzeżenie! Przy tych pracach należy pamiętać o niebezpieczeństwie przygniecenia palców lub rąk! U dołu urządzenia zamontować nóżki - jedną z tyłu i jedną z przodu 1 nóżka 2 nakrętka 3 śruba pozycjonująca 8

9 urządzenie powoli i ostrożnie ustawić w pozycji pionowej Części urządzenia powtórzyć operację po drugiej stronie wieży. zamontować ścianki boczne i ustawić wieżę. Drobne nierówności wyrównać za pomocą śrub pozycjonujących. Na zakończenie dokręcić nakrętki. 1 grupa bezpieczeństwa c.o. (izol.) 2 czujnik temperatury c.w.u. 3 anoda ochronna zasobnika c.w.u. 4 zasobnik c.w.u. 5 zawór przelewowy 6 pompa obiegowa c.o. (HUP) 7 zawór przełączeniowy c.o./c.w.u. 8 zaór spustowy c.o. 9 nóżki 10 miejsce na ewentualny montaż grzałki elektrycznej (poza zakresem dostawy; grzałka do bufora maks. 1 x EHZ 60) 11 bufor 12 miejsce na ewentualny montaż grzałki elektrycznej (poza zakresem dostawy; grzałka do zasobnika c.w.u. maks.1 x EHZ 45F) 13 skrzynka rozdzielcza 9

10 Montaż / podłączenie do obiegu c.o. Przyłącza obiegu c.o., ciepłej i zimnej wody, a także cyrkulacji znajdują się na tylnej ścianie urządzenia. Przyłącze grupy bezpieczeństwa c.o. - na górnej ścianie: Sposób postępowania: Zdjąć przednią ściankę urządzenia. W tym celu należy odkręcić śruby mocujące, przekręcając je o 90 w lewo odwiesić ścianę przednią i odstawić w bezpieczne miejsce Uwaga. Aby uniknąć uszkodzeń rur miedzianych wewnątrz wieży, należy przy montażu zabezpieczyć przyłącza urządzenia przed przekręceniem. Przed przyłączeniem wieży obieg c.o. dokładnie wypłukać 1 grupa bezpieczeństwa c.o. 2 c.w.u. 3 wejście wody c.o. (powrót) 4 wyjście wody c.o. (zasilanie) 5 cyrkulacja 6 zimna woda 7 wyjście wody c.o. (ujście do pompy ciepła) 8 wejście wody c.o. (idące od pompy ciepła) Wskazówka. Instalację c.o. należy tak zwymiarować, aby straty ciśnienia zintegrowanych pomp obiegowych nie obniżyły przepływu wody poniżej nominalnego. Szczególną uwagę zwrócić należy na przyłącza pomiędzy pompą ciepła i wieżą hydrauliczną. Uwaga. Przyłącza wody c.o. do pompy ciepła ułożyć w gruncie poniżej granicy zamarzania, zgodnie z wytycznymi projektowymi AIT. Wskazówka. Nieczystości i osady w obiegu c.o. mogą powodować niewłaściwą pracę lub awarię urządzenia. Na wyjściu c.o. (zasilaniu) oraz wejściu (powrocie) po stronie pompy ciepła zamontować zawory odcinające Wskazówka. Dzięki montażowi zaworów odcinających będzie można w razie konieczności wypłukać parowacz i skraplacz pompy ciepła. Uwaga! Płukanie kondensatora może być przeprowadzone jedynie przez autoryzowany serwis. Zamontować w obiegu c.o. niezbędną armaturę odcinającą, zawory do napełniania/opróżniania oraz zawory zwrotne. Wyłączyć zasilanie urządzenia w momencie podłączania go do zasilania! 10 Zastrzegamy Technische Änderungen możliwość vorbehalten. zmian technicznych

11 grupa bezpieczeństwa Grupa bezpieczeństwa obiegu c.o. znajduje się w opakowaniu dodatkowym. Należy ją podłączyć do przeznaczonych dla niej przyłączy umieszczonych na górnej pokrywie urządzenia. podłączenie zasobnika c.w.u. Podłączenie wykonać zgodnie z normami DIN 1988 oraz DIN 4753 część 1 (lub odpowiadającymi im miejscowymi normami i wytycznymi). Nie wolno przekraczać poziomu ciśnienia roboczego, podanego na tabliczce znamionowej. W razie potrzeby należy zamontować zawór redukcyjny. zbiorniki wyrównawcze Zbiornik wyrównawczy c.o. wraz z zaworem oraz mocowaniem należą do zakresu dostawy. Należy je podłączyć do obiegu c.o. samodzielnie, zgodnie z obowiązującymi normami. Zalecamy zamontowanie odpowiedniego zbiornika wyrównawczego także w obiegu c.w.u. (nie wchodzi w zakres dostawy). W ten sposób można zniwelować wahania ciśnienia wody w instalacji i uniknąć niepotrzebnych strat wody. Przyłącza elektryczne Przy wszystkich pracach związanych z podłączeniami elektrycznymi: Pamiętać o niebezpieczeństwie porażenia prądem! Wszystkie prace elektryczne mogą wykonywać jedynie wykwalifikowani instalatorzy z odpowiednimi uprawnieniami. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych związanych z przyłączem elektrycznym należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa EN i VDE oraz technicznych warunków przyłączy zakładów energetyki. W razie konieczności zdemontować prawą ściankę urządzenia Transport na miejsce ustawienia otworzyć skrzynkę rozdzielczą w urządzeniu W tym celu tylko poluzować obie górne śruby pokrywy blaszanej. Pozostałe śruby zdjąć. Odwiesić blachę. Przewody sterujące i czujnika oraz przewód zasilający wprowadzić do wnętrza przez tuleje na tylnej ścianie urządzenia i poprowadzić je przez kanał przewodów do zacisków w skrzynce rozdzielczej Podłączenia elektryczne wykonać zgodnie z informacjami w planie zacisków i schematach elektrycznych Plan zacisków dla odpowiedniego typu urządzenia. Podłączenia elektryczne wykonać wyłącznie zgodnie z informacjami w planie zacisków i schematach elektrycznych. Wskazówka. Jeżeli w instalacji przewidziano grzałki elektryczne, należy zamontować również ich zabezpieczenia. 11

12 Zawór przelewowy Zintegrowany zawór przelewowy jest ustawiony fabrycznie na 300 mbar (HT1) / 500 mbar (HT2) mbar. Jeżeli jest to konieczne, można zmienić to ustawienie. Sposób postępowania: Wskazówka. Podane poniżej kroki należy wykonać w relatywnie krótkim czasie. Pompa ciepła wyłącza się z powodu błędu wysokiego ciśnienia w momencie gdy zostanie przekroczona maksymalna temperatura powrotu. 1 przyłącze zasilania sterowania 2 skrzynka rozdzielcza Po zakończeniu wszystkich prac elektrycznych zamknąć z powrotem skrzynkę rozdzielczą Jeżeli po zakończeniu prac elektrycznych nie są przewidziane żadne inne prace, należy zamknąć także urządzenie. Proszę nie zapominać, że urządzenie pracuje w trybie c.o. (idealną sytuacją jest, gdy instalacja c.o. jest jeszcze zimna) instalację ustawić w tryb wymuszonego ogrzewania przy krzywej grzewczej ustawionej na niskie temperatury Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o. obieg c.o. odciąć za pomocą zaworów Prosimy pamiętać, że cały przepływ będzie przechodził przez zawór przelewowy Odczytać z regulatora temperatury zasilania i powrotu Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o. Pokrętło regulujące zaworu przelewowego przekręcać tak długo, aż różnica temperatur między zasilaniem i powrotem wyniesie 5K - 9 K. 1 pokrętło regulacji 2 zawór przelewowy Wskazówka. Przekręcanie pokrętła: w prawą stronę = różnica się zwiększa. w lewą stronę = różnica się zmniejsza 12

13 Płukanie, napełnianie oraz odpowietrzanie instalacji odpowietrzanie pompy obiegowej c.o. Do odpowietrzania pompy obiegowej służy śruba umieszczona na jej środku. Zanieczyszczenia i osady w instalacji mogą prowadzić do awarii urządzenia. Uwaga. Przed płukaniem i napełnieniem zasobnika c.w.u. należy podłączyć zawór bezpieczeństwa. Uwaga. Nie wolno przekroczyć ciśnienia 6 bar. Zasobnik c.w.u. napełnić i odpowietrzyć Zawory odpływowe instalacji sanitarnej otworzyć i zamknąć po pełnym odpowietrzeniu Uwaga. Przed płukaniem i napełnieniem obiegu c.o. należy podłączyć grupę bezpieczeństwa. Izolacja przyłączy hydraulicznych Konieczna jest izolacja stałego orurowania obiegu c.o., przewodów łączących wieżę hydrauliczną z pompą ciepła oraz przyłączy zasobnika c.w.u.. Wskazówka: Izolację wykonać zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami. Uwaga. Nie wolno przekroczyć ciśnienia 2,5 bar. Obieg c.o. napełnić i odpowietrzyć Urządzenie odpowietrza się automatycznie, kiedy otwarty jest zawór odpowietrzający (w czarnym kolorze) grupy bezpieczeństwa. Jeżeli obieg c.o. został napełniony lub opróżniony, otworzy się zawór odpowietrzający grupy bezpieczeństwa. Dodatkowo otworzyć zawór odpowietrzający przy kondensatorze pompy ciepła. Kondensator odpowietrzyć, a po pełnym odpowietrzeniu zawór zamknąć ponownie. 13

14 Montaż panela regulatora Zawiesić panel (dostarczony w opakowaniu dodatkowym) na obu kwadratowych otworach na ściance przedniej i przykręcić poniżej do obudowy Montaż i demontaż osłony Ściankę przytwierdzić do dolnej części obudowy Wskazówka: Na przedniej ścianie znajdują się dwie pary otworów na różnej wysokości. Panel można zawiesić na dowolnej z tych par. Nastęnie wcisnąć skrzydełka od dołu do góry po jednej stronie w odpowiednie otwory Przewód sterowania regulatora wyprowadzić z wnętrza urządzenia przez otwór zamontować ścianę przednią urządzenia Przewód sterowania wprowadzić do gniazda u dołu regulatora. A później wcisnąć skrzydełka od dołu do góry w odpowiednie otwory po drugiej stronie Na zakończenie wcisnąć górne skrzydełka osłony. Wskazówka: Przy zdejmowaniu ścianki należy to zrobić w odwrotnej kolejności, tj od góry do dołu - ostrożnie i nie używając narzędzi. 14

15 Uwaga. Najniższe skrzydełka trzymają obudowę bardzo mocno i do ich wyjęcia potrzebny jest silny nacisk w kierunku do środka płyty - w innym wypadku płyta może się złamać. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Odłączenia urządzenia i wszystkich przyłączy mogą dokonać jedynie wykwalifikowani instalatorzy z odpowiednimi uprawnieniami. Jedynie wykwalifikowany instalator urządzeń grzewczych lub chłodniczych może wybudować urządzenie z instalacji grzewczej. Uwaga. Części urządzenia utylizować lub zdać w celu recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. Demontaż baterii zasilającej Pierwsze uruchomienie Proszę postępować zgodnie z wskazówkami w rozdziale Pierwsze uruchomienie z instrukcji obsługi pompy ciepła. Uwaga. Przed zezłomowaniem regulatora pompy ciepła i c.o. zdemontować baterię zasilającą na płycie głównej. Baterię można wyjąć przy pomocy noża lub śrubokrętu. Należy ją utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Prosimy o upewnienie się, że otwarty jest dopływ wody do zasobnika c.w.u. zasobnik jest napełniony W przeciwnym razie na wyświetlaczu regulatora pojawi się błąd i pompa ciepła wejdzie w stan awarii. Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o. Demontaż Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed demontażem urządzenie odłączyć od zasilania! 15

16 Dane techniczne/zakres dostawy Gerätebezeichnung Wyposażenie do pompy ciepła typu LW 80 ı LW 100 LW 190 odpowiednie ı nie odpowiednie Ustawienie wewnętrzne ı zewnętrzne odpowiednie ı nie odpowiednie Zgodność Obieg c.o. dostępne ciśnienie pompa obiegowa c.o. p ı przepływ bar ı l/h maks. dopuszczalne ciśnienie robocze pojemność bufora zawór 3-drożny c.o./c.w.u. CE bar zintegrowany: tak nie Zasobnik c.w.u. pojemność znamionowa l dopuszczalne ciśnienie robocze powierzchnia wymiany ciepła dla pompy ciepła m² Informacje ogólne wymiary (patrz rozdział Wymiary w instrukcji) wielkość waga całkowita przyłącza c.o.... zimna woda... c.w.u.... cyrkulacja... Elektryka napięcie ı zabezpieczenie napięcia sterowania*)... ı A efektywny pobór mocy pompyobiegowej c.o./c.w.u. stopień ochrony Zabezpieczenia grupa bezpieczeństwa c.o. ı grupa bezpieczeństwa dolnego źródła w zakresie dostawy: tak nie Regulator pompy ciepła i c.o. l bar kg kw IP w zakresie dostawy: tak nie Zbiorniki wyrównawcze obieg c.o.: w zakresie dostawy ı pojemność ı ciśnienie tak nie ı l ı bar Zawór przelewowy ustawienie fabryczne (dostosować do danej instalacji przy pierwszym uruchomieniu) zintegrowany: tak nie Głośność poziom głośności / głośność db(a) ı db(a) bar DE813300L *) przestrzegać miejscowych przepisów 16 Zastrzegamy Technische Änderungen możliwość vorbehalten. zmian technicznych

17 HT 1 ı ı 0,44 ı R 1" R 1" R 1" RP ¾" 1~/PE/230V/50Hz ı B10 0,09 20 ı ı 25 ı 1,5 0,3 35 ı HT 2 ı ı 0,5 ı , R 1¼" R 1" R 1" RP ¾" 1~/PE/230V/50Hz ı B10 0,09 20 ı ı 50 ı 1,5 0,3 35 ı

18 Straty ciśnienia HT 1 Straty ciśnienia HT 2 Legenda: przepływ wody c.o. p / p dostępne cisnienie po stronie c.o. 18 Zastrzegamy Technische Änderungen możliwość vorbehalten. zmian technicznych

19 Notatki 19

20 Wymiary Legenda: DE Wszystkie wymiary w mm. A B E Widok z przodu Widok z lewej strony Widok z tyłu HT 1 HT 2 1 Panel regulatora 2 Grupa bezpieczeństwa (w opakowaniu dodatk.) Rp ¾" Rp ¾" 3 Otwory na przewody elektryczne i czujnika 4 Przyłącze c.w.u. R 1" R 1" 5 Wejście c.o. (powrót) R 1" R 1¼" 6 Wyjście c.o. (zasilanie) R 1" R 1¼" 7 Cyrkulacja Rp ¾" Rp ¾" 8 Zimna woda R 1" R 1" 9 Wyjście c.o. (do pompy ciepła) R 1" R 1¼" 10 Wejście c.o. (od pompy ciepła) R 1" R 1¼" 20

21 Plan ustawienia Legenda: DE Wszystkie wymiary w mm. RH Wysokość pomieszczenia min OKF Górna krawędź posadzki D Odstęp do następnego obiektu 20 FS Powierzchnia zakreskowana - pozostawić wolną (dostęp dla serwisu) 21

22 HT 1 / HT 2 z pompą ciepła LWA 7 19 kw 22 Zastrzegamy Technische Änderungen możliwość vorbehalten. zmian technicznych

23 Schemat elektryczny HT 1 23

24 HT 2 Schemat elektryczny 24

25 Legenda do schematów elektrycznych Plan zacisków A1 A2 A3 A4 Płyta regulatora; Uwaga: I-max = 6A/230 V AC Pompa ciepła Podział w instalacji domowej Zaciski w skrzynce rozdzielczej wieży a5 ZW 2 Zbiornik c.w.u. albo buforowy f10 f11 3-fazowe zabezp. sprężarki; Uwaga: koniecznie należy sprawdzić kolejnosć podłączonych faz Wyłącznik ochronny sprężarki f13 Wyłącznik ochronny dodatk. ogrzew. 1 f14 Wyłącznik ochronny dodatk. ogrzew. 2 k14 ZW 2 Ochrona grzałki w zasobniku c.w.u. lub buforze Zaciski: bup BWT Evu pompa obiegowa/zawór przełączny c.w.u. czujnik/termostat c.w.u. odcięcie zasilania; przy pracy pompy zamknięty, mostek - w przypadku braku przerw w dostawie fp1 pompa obiegu mieszanego 1 hup pompa obiegowa c.o. ma1/mis mieszacz ładujący/rozładowujący/ chłodzący 1 otwarty mz1/mis mieszacz ładujący/rozładowujący/ chłodzący 1 zamknięty mot pex rfv ta ochrona silnika kontrola anody wyposażenie dodatkowe: stacja pokojowa czujnik zewnętrzny tb1 czujnik obiegu mieszanego 1 trl vbo x0-x4 x1/x5 x7 x8 x9 x12 x52 zewnętrzny czujnik powrotu wentylator listwy zaciskowe na płycie regulatora wtyczki na płycie regulatora listwy zaciskowe w skrzynce wieży hydraulicznej; podział N/PE dla zewn. urządzeń 230V gniazdo rozdzielcze w pompie ciepła, zasilanie sprężarki gniazdo rozdzielcze w pompie ciepła, zasilanie ogrzewania dodatkowego wtyczka w skrzynce pompy ciepła (przewód sterowania) wtyczka w skrzynce pompy ciepła (przewód czujnika) ZUp/zip dodatk. pompa obiegowa/pompa cyrkulacji zw1 sygnał sterujący dodatkowego źródła ciepła 1 zw2/sst sygnał sterujący dodatkowego źródła ciepła 2 Schematy elektryczne 1~N/PE/230V/50Hz A1 Evu zailanie sterowania Płyta regulatora; Uwaga: I-max = 6A/230 V AC odcięcie zasilania; przy pracy pompy zamknięty, mostek - w przypadku braku przerw w dostawie M4 HUP pompa obiegowa c.o. R9 TBW czujnik c.w.u. T1 x2 x7 zasilanie anody przyłącze anody zaciski w skrzynce rozdzielczej wieży hydraulicznej; podział N/PE dla zewn. urządzeń 230V Y1 BUP zawór przełączny c.w.u. zwe1 sygnał sterowania drugim źródłem ciepła 1 zwe2 sygnał sterowania drugim źródłem ciepła 2 25

26 Warunki gwarancji Pompy ciepła i urządzenia wentylacyjne objęte są gwarancją producenta Alpha-Inno Tec GmbH, którego przedstawicielem zobowiązanym z tytułu uprawnień gwarancyjnych klienta/użytkownika na terenie Polski jest Przedsiębiorstwo HYDRO-TECH Konin, zwane dalej Gwarantem. 1. Pompy ciepła i urządzenia wentylacyjne objęte są gwarancją prawidłowego działania w okresie 24-miesięcy licząc od daty pierwszego uruchomienia, jednakże nie dłużej niż 27 miesięcy od daty sprzedaży (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.). 2. Warunkiem uzyskania gwarancji jest wykonanie przez autoryzowany serwis pierwszego uruchomienia*, z którego sporządzany jest protokół uruchomienia/zakłóceń, którego oryginał odesłany zostaje do Gwaranta, a jego kopia przekazana klientowi/użytkownikowi służy wraz z dowodem zakupu jako Karta gwarancyjna. * Postanowienia pkt. 2 nie dotyczą pomp ciepła do przygotowywania c.w.u. typu BWP 310 i BWP 305, które objęte są niniejszą gwarancją bez konieczności dokonywania pierwszego uruchomienia. 3. W ramach gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte wszystkie wady jednoznacznie wynikające z winy producenta. Wymienione uszkodzone części stanowią własność Gwaranta. 4. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w wyniku: wadliwego wykonania instalacji lub pierwszego uruchomienia przez użytkownika lub osoby nieuprawnione, niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi użytkowania, transportu, składowania i konserwacji, uszkodzeń mechanicznych i ich następstw, pożaru, zalania wodą, uderzenia pioruna, przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, czy też wpływu innych czynników zewnętrznych lub wynikających z działania sił przyrody, Gwarancja nie obejmuje elementów urządzeń, które ulegają naturalnemu zużyciu np. diody, uszczelki, bezpieczniki, anody ochronne zasobników c.w.u. itp. 5. Wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie do 48 godzin od daty ich zgłoszenia. W przypadku konieczności wymiany części, które wymagają sprowadzenia bezpośrednio od producenta, powyższy termin może ulec przedłużeniu o czas potrzebny na ich sprowadzenie. 6. Gotowość instalacji do pierwszego uruchomienia, zauważone wady lub usterki należy zgłaszać do serwisu Gwaranta pod nr tel.: 0~ lub w miejscu zakupu urządzenia. 7. Naprawa urządzenia wykonywana będzie u klienta/użytkownika. Przez naprawę rozumie się wykonywanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady bądź usterki w zakresie objętym gwarancją. 8. Klientowi/użytkownikowi przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe lub zwrot gotówki w przypadku stwierdzenia przez producenta wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia. 9. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli: jest podpisana przez klienta/użytkownika urządzenia podlegającego gwarancji, nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp., dołączono do niej dowód zakupu (fakturę). 10. Gwarancja traci ważność, jeżeli w urządzeniu zostanie dokonana naprawa lub przeróbka przez osobę nieuprawnioną albo z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych. 11. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej lub pierwszego uruchomienia koszty z tym związane w pełnej wysokości ponosi klient/użytkownik. 12. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z wadliwie działającego lub uszkodzonego urządzenia. =================================================================== * Pierwszego uruchomienia dokonuje bezpłatnie autoryzowany serwis. W związku z tym, iż pierwsze uruchomienie wiąże się z uzyskaniem przez użytkownika gwarancji, należy go dokonać bez błędów. W razie wystąpienia poważnych wad w instalacji, Gwarant zastrzega sobie prawo nie uznania protokołu uruchomienia/zakłóceń. PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRO - TECH KONIN, ul. Zakładowa 4d, KONIN. tel. (0-63) , fax. (0-63) NIP , REGON , Serwis: tel. (0-61) , fax (0-61)

27 Notatki 27

28

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI Wymienniki z dwiema wężownicami serii MEGA SOLAR W-E 220.82 W-E 300.82 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem przeczytaj instrukcję montażu i eksploatacji. Montaż tylko

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Bufory z wężownicą MEGA klasa A BUW-300.8A BUW-500.8A BUW-750.8A BUW-1000.8A

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Bufory z wężownicą MEGA klasa A BUW-300.8A BUW-500.8A BUW-750.8A BUW-1000.8A INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI Bufory z wężownicą MEGA klasa A BUW-300.8A BUW-500.8A BUW-750.8A BUW-1000.8A 21464 Wydanie 26. 11. 2014 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1 WSTĘP... 2 1.2 RECYKLING I UTYLIZACJA...

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI POZIOME Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ SERII.26 PLUS

WYMIENNIKI POZIOME Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ SERII.26 PLUS WYMIENNIKI POZIOME Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ SERII.26 PLUS Wymienniki poziome o pojemności od 80 do 140 litrów NIBE BIAWAR Sp. Z o. o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel.: 85 66-28-490 fax.: 85 66-28-409

Bardziej szczegółowo

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Wymiennik z dwiema wężownicami serii MEGA Solar W-E 220.82 W-E 300.82

Wymiennik z dwiema wężownicami serii MEGA Solar W-E 220.82 W-E 300.82 WYMIENNIKI SERII MEGA SOLAR Wymienniki stojące z dwiema wężownicami. Pojemność 220 i 300 litrów NIBE BIAWAR Sp. Z o. o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel.: 85 66-28-490 fax.: 85 66-28-441 www.biawar.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami. ZEUS 24-28 kw *1.034468PL*

Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami. ZEUS 24-28 kw *1.034468PL* Podręcznik obsługi wraz z instrukcjami PL ZEUS 24-28 kw *1.034468PL* Szanowny Kliencie, Gratulujemy wyboru wysokiej jakości produktu Immergas, który może zapewnić Państwu dobre samopoczucie i bezpieczeństwo.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Domowe pompy ciepła. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Instrukcja obsługi DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Kod 3540E02/0 04/2006 DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Instrukcja obsługi. EcoCondens Kompakt BBK 22 C. www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Instrukcja obsługi. EcoCondens Kompakt BBK 22 C. www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoCondens Kompakt BBK 22 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi........... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji obsługi......................3

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50

PL - polski. Instrukcja montażu i obsługi. Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 PL - polski Instrukcja montażu i obsługi Wysokociśnieniowy ziębniczy osuszacz sprężonego powietrza DRYPOINT RS 25-1010 HP50 1 Szanowni Klienci, Uprzejmie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na wysokociśnieniowy

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1

Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 Kunda, Elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS 2-1/3-1 Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 42 353, 42 354 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo