Instrukcja obsługi PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi PL"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi PL Wieża hydrauliczna Wyposażenie pomp ciepła powietrze/woda ustawianych na zewnątrz HT 1 HT 2 Technische Änderungen vorbehalten.

2 Uwaga - przeczytać najpierw Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje na temat zakupionego urządzenia, należy ją traktować jak jego część i przechowywać w pobliżu. Nie powinno się jej wyrzucać przed końcem eksploatacji, a w przypadku przekazania urządzenia w inne ręce, instrukcję należy przekazać następnemu właścicielowi lub użytkownikowi. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy albo z urządzeniem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, a w szczególności rozdział dotyczący bezpieczeństwa. Wskazówki i uwagi z niniejszej instrukcji powinny być przestrzegane w całości - nie należy ich traktować wybiórczo. W przypadku, gdyby jakiekolwiek opisy w niniejszej instrukcji okazały się niejasne lub niezrozumiałe prosimy o kontakt z serwisem lub lokalnym biurem sprzedaży. Ponieważ instrukcja przeznaczona jest dla więcej niż jednego typu urządzenia, należy się kierować parametrami i informacjami dotyczącymi danego typu. Instrukcja ta jest przeznaczona wyłącznie dla osób instalujących i użytkujących urządzenie. Informacje w niej zawarte są prawnie chronione i nie wolno ich bez pisemnej zgody producenta w jakiejkolwiek formie reprodukować, powielać, umieszczać na nośnikach elektronicznych bądź tłumaczyć na inne języki - ani w całości, ani częściowo. Użyte symbole W dalszej części instrukcji zastosowano następujące symbole informacyjne i ostrzegawcze: Informacje dla użytkowników. Informacje lub wskazówki dla instalatorów. Oznacza bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo, które prowadzi do ciężkich uszkodzeń ciała lub śmierci. Ostrzeżenie! Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do ciężkich uszkodzeń ciała lub śmierci. Uwaga! Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich uszkodzeń ciała. Uwaga. Oznacza możliwość zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód rzeczowych. Wskazówka. Ważna informacja. Odwołanie do innych części instrukcji obsługi. Odwołanie do innych instrukcji przygotowanych przez producenta. 2

3 Spis treści Informacje dla użytkowników i instalatorów uwaga - przeczytać najpierw...2 użyte symbole...2 zakres zastosowania...4 ograniczenia gwarancji...4 bezpieczeństwo...4 serwis...4 gwarancja...5 utylizacja...5 Informacje dla użytkowników dane techniczne/zakres dostawy HT 1 HT straty ciśnienia Straty ciśnienia HT Straty ciśnienia HT wymiary i plan ustawienia Wymiary Plan ustawienia plan zacisków schematy elektryczne HT HT legenda do schematów elektrycznych warunki gwarancji praca pompy ciepła...6 pielęgnacja urządzenia...6 przeglądy urządzenia...6 awarie...6 informacje dla instalatorów zakres dostawy...7 ustawienie i Montaż...7 Miejsce ustawienia...7 Transport na miejsce ustawienia...7 Ustawienie...8 Części urządzenia...9 Montaż / Podłączenie do obiegu c.o Grupa bezpieczeństwa Podłączenie zasobnika c.w.u Zbiorniki wyrównawcze przyłącza elektryczne zawór przelewowy Płukanie, napełnianie i odpowietrzanie instalacji Odpowietrzanie pompy obiegowej c.o Izolacja przyłączy hydraulicznych Montaż panela regulatora Montaż i Demontaż osłony pierwsze uruchomienie Demontaż Demontaż baterii zasilającej

4 Zakres zastosowania Wieża hydrauliczna jest wyposażeniem dodatkowym przeznaczonym do współpracy z pompami ciepła powietrze/woda w ustawieniu zewnętrznym. Nie przekraczając granic użytkowania można ją zastosować tak w nowo budowanych obiektach, jak i w przypadku modernizacji instniejących instalacji grzewczych. Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy: do celów grzewczych (c.o.) do przygotowywania c.w.u. Wieża hydrauliczna może pracować tylko w zakresie określonym parametrami technicznymi. Przegląd Dane techniczne/zakres dostawy oraz Przegląd Dane techniczne/zakres dostawy w instrukcji obsługi pompy ciepła, która będzie podłączana do wieży hydraulicznej. Bezpieczeństwo Urządzenie jest całkowicie bezpieczne, jeżeli jest obsługiwane zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcja oraz wykonanie urządzenia odpowiadają dzisiejszemu stanowi techniki, spełniają właściwe przepisy DIN/VDE oraz przepisy bezpieczeństwa. Każda osoba przeprowadzająca prace przy urządzeniu powinna przed ich rozpoczęciem przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi. Dotyczy to także osób, które takie lub podobne urządzenia w przeszłości już instalowały lub obsługiwały bądź były przeszkolone w tym zakresie przez producenta. Każdy, kto przeprowadza prace przy urządzeniu, musi przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz nosić właściwą odzież ochronną. Urządzenie pracuje pod wysokim napięciem! Wskazówka. Zastosowanie pompy ciepła należy zgłosić w lokalnym zakładzie energetycznym. Tylko wykwalifikowany personel (inżynierowie chłodnictwa, grzewnictwa, elektrycy) może przeprowadzać prace przy urządzeniu i jego komponentach. Ograniczenia gwarancji Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia. Gwarancja producenta traci swą ważność także, gdy: prace przy urządzeniu lub jego komponentach są przeprowadzane niezgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. prace przy urządzeniu lub jego komponentach są przeprowadzane niewłaściwie. przy urządzeniu lub jego komponentach przeprowadzono prace, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji, a nie uzyskano na nie pisemnej zgody producenta. przebudowano lub wymieniono komponenty urządzenia bez wyraźnej, pisemnej zgody producenta. Serwis Ostrzeżenie! Zwrócić uwagę na naklejone na urządzenie ostrzeżenia. Uwaga. Ze względu na techniczne bezpieczeństwo przewód zasilający wyjmować z gniazdka tylko w przypadku, gdy przeprowadzane są prace przy otwartym urządzeniu. Informacje techniczne możecie Państwo uzyskać od naszego serwisu lub lokalnego biura handlowego. Patrz Serwis 4

5 Gwarancja Warunki gwarancji znajdziecie Państwo w dokumentach zakupu oraz w niniejszej instrukcji. Wskazówka. We wszystkich sprawach związanych z gwarancją proszę się kontaktować ze sprzedawcą. Utylizacja Przy wycofywaniu z użytku starych urządzeń należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących recyklingu i utylizacji substancji chemicznych, materiałów oraz komponentów urządzenia. Demontaż. 5

6 Praca pompy ciepła Państwa decyzja o zastosowaniu pompy ciepła ma duży wkład w ochronę środowiska poprzez obniżenie emisji i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. Całą instalacją opartą na pompie ciepła steruje się za pomocą panelu sterującego regulatora. warstwę ochronną poprzez otwór serwisowy zasobnika i odkręcić kołnierz otworu serwisowego. Należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania zaworu bezpieczeństwa (do samodzielnego montażu) zasobnika. Przeglądy anody nie są wymagane. Sugerujemy podpisanie odpowiedniej umowy z firmą zajmującą się instalacjami grzewczymi. Wskazówka. Uwaga na prawidłowe ustawienia regulatora. Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o. Aby Państwa instalacja grzewcza oparta na pompie ciepła działała efektywnie, należy zwrócić uwagę na następujące punkty: Wskazówka. Zalecamy unikanie niepotrzebnie wysokich temperatur na zasilaniu. Im niższa temperatura na zasilaniu c.o., tym efektywniejsza jest praca całej instalacji. Awarie W przypadku awarii możecie Państwo odczytać jej dzięki programowi diagnozującemu regulatora pompy ciepła. Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o. Uwaga. Wszelkie prace naprawcze oraz serwisowe może przeprowadzać tylko autoryzowana firma serwisowa. Nie należy stosować wentylacji uderzeniowej. Wbrew pozorom, stale otwarte okna powodują mniejsze zużycie energii oraz obniżają koszty. Pielęgnacja urządzenia Górne powierzchnie zewnętrznych ścianek urządzenia można myć mokrym ręcznikiem i dostępnymi w zwykłym handlu środkami czyszczącymi. W żadnym wypadku nie wolno czyścić powierzchni urządzenia środkami do szorowania, bądź zawierającymi kwasy albo chlor. Takie środki mogą uszkodzić powierzchnię obudowy, co z kolei może spowodować szkody techniczne w samym urządzeniu. Przeglądy urządzenia Części składowe obiegu grzewczego oraz dolnego źródła ciepła (zawory, zbiorniki wyrównawcze, pompy obiegowe) powinny być raz do roku przeglądane przez wykwalifikowanego instalatora. Zasobnik c.w.u. powinien być raz do roku czyszczony przez wykwalifikowanego instalatora. W tym celu należy najpierw opróżnić zasobnik, a następnie zdjąć styroporową 6

7 Zakres dostawy Przykładowe rozmieszczenie elementów dostawy: Ustawienie i montaż Przy wszystkich pracach należy przestrzegać poniższych punktów: Wskazówka. Przestrzegać wszelkich przepisów, w tym dotyczących bezpieczeństwa, obowiązujących w danym kraju. Tylko wykwalifikowani instalatorzy mogą instalować i podłączać wieżę hydrauliczną i instalację z pompą ciepła! miejsce ustawienia Uwaga. Pompę ciepła ustawiać wyłącznie wewnątrz budynku. 1 urządzenie (zasobnik c.w.u. i bufor, bez pompy ciepła) 2 opakowanie dodatkowe z regulatorem pompy ciepła i c.o., grupą bezpieczeństwa obiegu c.o., czujnikiem temperatury zewnętrznej, nóżkami 3 zbiornik wyrównawczy obiegu c.o. Na samym początku należy sprawdzić: czy w trakcie transportu nie zostały uszkodzone żadne części kompletność dostawy ewentualne szkody i braki - natychmiast zgłosić. Wskazówka. Zwrócić uwagę na typ urządzenia. Patrz Dane techniczne/zakres dostawy lub tabliczka znamionowa na urządzeniu. Pomieszczenie, w którym zostanie ustawiona wieża, nie może być zagrożone wilgocią ani zamarzaniem. Musi także spełniać wszystkie wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy. Wymiary i plan ustawienia danego typu urządzenia. Transport na miejsce ustawienia Aby uniknąć szkód w trakcie transportu, wieża hydrauliczna powinna być transportowana opakowana (na palecie drewnianej) i przewieziona za pomocą podnośnika hydraulicznego do ostatecznego miejsca ustawienia. W transporcie powinna uczestniczyć więcej niż jedna osoba - zwrócić uwagę na wagę urządzenia. Patrz Dane techniczne/zakres dostawy, sekcja Informacje ogólne. Prosimy pamiętać, że wieża nie jest przymocowana do palety. Przy transporcie i zdejmowaniu zabezpieczyć przed przechyłem, który może 7

8 prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zranienia. Przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, które uniemożliwią przechylenie się urządzenia. Jeżeli niemożliwe jest przetransportowanie urządzenia podnośnikiem, można użyć w tym celu także zwykłego wózka. Uwaga. Części urządzenia i przyłącza hydrauliczne w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane do celów transportowych i należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem podczas transportu. Na tylnej stronie urządzenia zamontowano pętlę, która może być wykorzystana przy umieszczaniu wieży na wózku! Podczas przewożenia na wózku urządzenie powinno być przymocowane do niego pasami! Nie podnosić urządzenia wyłącznie za pętlę! Pętla może się zerwać. Może dojść do zranienia osób. Kiedy pod urządzeniem przebywa człowiek, może on zostać przygnieciony. Urządzenie może ulec uszkodzeniu. Uwaga! Założyć rękawice ochronne. ustawienie Urządzenie ustawiać w kilka osób - zwrócić uwagę na wagę urządzenia. Kolejność postępowania przy ostatecznym ustawianiu wieży: urządzenie ustawić na nośnym, poziomym podłożu, najlepiej tłumiącym drgania zamontować nóżki Uwaga. Jeżeli urządzenie nie będzie stało na nózkach, jego drgania mogą uszkodzić posadzkę. Urządzenie powoli i ostrożnie przechylić unieruchomić wieżę, aby nie odchyliła się z powrotem. Ostrzeżenie! Przy tych pracach należy pamiętać o niebezpieczeństwie przygniecenia palców lub rąk! U dołu urządzenia zamontować nóżki - jedną z tyłu i jedną z przodu 1 nóżka 2 nakrętka 3 śruba pozycjonująca 8

9 urządzenie powoli i ostrożnie ustawić w pozycji pionowej Części urządzenia powtórzyć operację po drugiej stronie wieży. zamontować ścianki boczne i ustawić wieżę. Drobne nierówności wyrównać za pomocą śrub pozycjonujących. Na zakończenie dokręcić nakrętki. 1 grupa bezpieczeństwa c.o. (izol.) 2 czujnik temperatury c.w.u. 3 anoda ochronna zasobnika c.w.u. 4 zasobnik c.w.u. 5 zawór przelewowy 6 pompa obiegowa c.o. (HUP) 7 zawór przełączeniowy c.o./c.w.u. 8 zaór spustowy c.o. 9 nóżki 10 miejsce na ewentualny montaż grzałki elektrycznej (poza zakresem dostawy; grzałka do bufora maks. 1 x EHZ 60) 11 bufor 12 miejsce na ewentualny montaż grzałki elektrycznej (poza zakresem dostawy; grzałka do zasobnika c.w.u. maks.1 x EHZ 45F) 13 skrzynka rozdzielcza 9

10 Montaż / podłączenie do obiegu c.o. Przyłącza obiegu c.o., ciepłej i zimnej wody, a także cyrkulacji znajdują się na tylnej ścianie urządzenia. Przyłącze grupy bezpieczeństwa c.o. - na górnej ścianie: Sposób postępowania: Zdjąć przednią ściankę urządzenia. W tym celu należy odkręcić śruby mocujące, przekręcając je o 90 w lewo odwiesić ścianę przednią i odstawić w bezpieczne miejsce Uwaga. Aby uniknąć uszkodzeń rur miedzianych wewnątrz wieży, należy przy montażu zabezpieczyć przyłącza urządzenia przed przekręceniem. Przed przyłączeniem wieży obieg c.o. dokładnie wypłukać 1 grupa bezpieczeństwa c.o. 2 c.w.u. 3 wejście wody c.o. (powrót) 4 wyjście wody c.o. (zasilanie) 5 cyrkulacja 6 zimna woda 7 wyjście wody c.o. (ujście do pompy ciepła) 8 wejście wody c.o. (idące od pompy ciepła) Wskazówka. Instalację c.o. należy tak zwymiarować, aby straty ciśnienia zintegrowanych pomp obiegowych nie obniżyły przepływu wody poniżej nominalnego. Szczególną uwagę zwrócić należy na przyłącza pomiędzy pompą ciepła i wieżą hydrauliczną. Uwaga. Przyłącza wody c.o. do pompy ciepła ułożyć w gruncie poniżej granicy zamarzania, zgodnie z wytycznymi projektowymi AIT. Wskazówka. Nieczystości i osady w obiegu c.o. mogą powodować niewłaściwą pracę lub awarię urządzenia. Na wyjściu c.o. (zasilaniu) oraz wejściu (powrocie) po stronie pompy ciepła zamontować zawory odcinające Wskazówka. Dzięki montażowi zaworów odcinających będzie można w razie konieczności wypłukać parowacz i skraplacz pompy ciepła. Uwaga! Płukanie kondensatora może być przeprowadzone jedynie przez autoryzowany serwis. Zamontować w obiegu c.o. niezbędną armaturę odcinającą, zawory do napełniania/opróżniania oraz zawory zwrotne. Wyłączyć zasilanie urządzenia w momencie podłączania go do zasilania! 10 Zastrzegamy Technische Änderungen możliwość vorbehalten. zmian technicznych

11 grupa bezpieczeństwa Grupa bezpieczeństwa obiegu c.o. znajduje się w opakowaniu dodatkowym. Należy ją podłączyć do przeznaczonych dla niej przyłączy umieszczonych na górnej pokrywie urządzenia. podłączenie zasobnika c.w.u. Podłączenie wykonać zgodnie z normami DIN 1988 oraz DIN 4753 część 1 (lub odpowiadającymi im miejscowymi normami i wytycznymi). Nie wolno przekraczać poziomu ciśnienia roboczego, podanego na tabliczce znamionowej. W razie potrzeby należy zamontować zawór redukcyjny. zbiorniki wyrównawcze Zbiornik wyrównawczy c.o. wraz z zaworem oraz mocowaniem należą do zakresu dostawy. Należy je podłączyć do obiegu c.o. samodzielnie, zgodnie z obowiązującymi normami. Zalecamy zamontowanie odpowiedniego zbiornika wyrównawczego także w obiegu c.w.u. (nie wchodzi w zakres dostawy). W ten sposób można zniwelować wahania ciśnienia wody w instalacji i uniknąć niepotrzebnych strat wody. Przyłącza elektryczne Przy wszystkich pracach związanych z podłączeniami elektrycznymi: Pamiętać o niebezpieczeństwie porażenia prądem! Wszystkie prace elektryczne mogą wykonywać jedynie wykwalifikowani instalatorzy z odpowiednimi uprawnieniami. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych związanych z przyłączem elektrycznym należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa EN i VDE oraz technicznych warunków przyłączy zakładów energetyki. W razie konieczności zdemontować prawą ściankę urządzenia Transport na miejsce ustawienia otworzyć skrzynkę rozdzielczą w urządzeniu W tym celu tylko poluzować obie górne śruby pokrywy blaszanej. Pozostałe śruby zdjąć. Odwiesić blachę. Przewody sterujące i czujnika oraz przewód zasilający wprowadzić do wnętrza przez tuleje na tylnej ścianie urządzenia i poprowadzić je przez kanał przewodów do zacisków w skrzynce rozdzielczej Podłączenia elektryczne wykonać zgodnie z informacjami w planie zacisków i schematach elektrycznych Plan zacisków dla odpowiedniego typu urządzenia. Podłączenia elektryczne wykonać wyłącznie zgodnie z informacjami w planie zacisków i schematach elektrycznych. Wskazówka. Jeżeli w instalacji przewidziano grzałki elektryczne, należy zamontować również ich zabezpieczenia. 11

12 Zawór przelewowy Zintegrowany zawór przelewowy jest ustawiony fabrycznie na 300 mbar (HT1) / 500 mbar (HT2) mbar. Jeżeli jest to konieczne, można zmienić to ustawienie. Sposób postępowania: Wskazówka. Podane poniżej kroki należy wykonać w relatywnie krótkim czasie. Pompa ciepła wyłącza się z powodu błędu wysokiego ciśnienia w momencie gdy zostanie przekroczona maksymalna temperatura powrotu. 1 przyłącze zasilania sterowania 2 skrzynka rozdzielcza Po zakończeniu wszystkich prac elektrycznych zamknąć z powrotem skrzynkę rozdzielczą Jeżeli po zakończeniu prac elektrycznych nie są przewidziane żadne inne prace, należy zamknąć także urządzenie. Proszę nie zapominać, że urządzenie pracuje w trybie c.o. (idealną sytuacją jest, gdy instalacja c.o. jest jeszcze zimna) instalację ustawić w tryb wymuszonego ogrzewania przy krzywej grzewczej ustawionej na niskie temperatury Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o. obieg c.o. odciąć za pomocą zaworów Prosimy pamiętać, że cały przepływ będzie przechodził przez zawór przelewowy Odczytać z regulatora temperatury zasilania i powrotu Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o. Pokrętło regulujące zaworu przelewowego przekręcać tak długo, aż różnica temperatur między zasilaniem i powrotem wyniesie 5K - 9 K. 1 pokrętło regulacji 2 zawór przelewowy Wskazówka. Przekręcanie pokrętła: w prawą stronę = różnica się zwiększa. w lewą stronę = różnica się zmniejsza 12

13 Płukanie, napełnianie oraz odpowietrzanie instalacji odpowietrzanie pompy obiegowej c.o. Do odpowietrzania pompy obiegowej służy śruba umieszczona na jej środku. Zanieczyszczenia i osady w instalacji mogą prowadzić do awarii urządzenia. Uwaga. Przed płukaniem i napełnieniem zasobnika c.w.u. należy podłączyć zawór bezpieczeństwa. Uwaga. Nie wolno przekroczyć ciśnienia 6 bar. Zasobnik c.w.u. napełnić i odpowietrzyć Zawory odpływowe instalacji sanitarnej otworzyć i zamknąć po pełnym odpowietrzeniu Uwaga. Przed płukaniem i napełnieniem obiegu c.o. należy podłączyć grupę bezpieczeństwa. Izolacja przyłączy hydraulicznych Konieczna jest izolacja stałego orurowania obiegu c.o., przewodów łączących wieżę hydrauliczną z pompą ciepła oraz przyłączy zasobnika c.w.u.. Wskazówka: Izolację wykonać zgodnie z obowiązujacymi normami i przepisami. Uwaga. Nie wolno przekroczyć ciśnienia 2,5 bar. Obieg c.o. napełnić i odpowietrzyć Urządzenie odpowietrza się automatycznie, kiedy otwarty jest zawór odpowietrzający (w czarnym kolorze) grupy bezpieczeństwa. Jeżeli obieg c.o. został napełniony lub opróżniony, otworzy się zawór odpowietrzający grupy bezpieczeństwa. Dodatkowo otworzyć zawór odpowietrzający przy kondensatorze pompy ciepła. Kondensator odpowietrzyć, a po pełnym odpowietrzeniu zawór zamknąć ponownie. 13

14 Montaż panela regulatora Zawiesić panel (dostarczony w opakowaniu dodatkowym) na obu kwadratowych otworach na ściance przedniej i przykręcić poniżej do obudowy Montaż i demontaż osłony Ściankę przytwierdzić do dolnej części obudowy Wskazówka: Na przedniej ścianie znajdują się dwie pary otworów na różnej wysokości. Panel można zawiesić na dowolnej z tych par. Nastęnie wcisnąć skrzydełka od dołu do góry po jednej stronie w odpowiednie otwory Przewód sterowania regulatora wyprowadzić z wnętrza urządzenia przez otwór zamontować ścianę przednią urządzenia Przewód sterowania wprowadzić do gniazda u dołu regulatora. A później wcisnąć skrzydełka od dołu do góry w odpowiednie otwory po drugiej stronie Na zakończenie wcisnąć górne skrzydełka osłony. Wskazówka: Przy zdejmowaniu ścianki należy to zrobić w odwrotnej kolejności, tj od góry do dołu - ostrożnie i nie używając narzędzi. 14

15 Uwaga. Najniższe skrzydełka trzymają obudowę bardzo mocno i do ich wyjęcia potrzebny jest silny nacisk w kierunku do środka płyty - w innym wypadku płyta może się złamać. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Odłączenia urządzenia i wszystkich przyłączy mogą dokonać jedynie wykwalifikowani instalatorzy z odpowiednimi uprawnieniami. Jedynie wykwalifikowany instalator urządzeń grzewczych lub chłodniczych może wybudować urządzenie z instalacji grzewczej. Uwaga. Części urządzenia utylizować lub zdać w celu recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. Demontaż baterii zasilającej Pierwsze uruchomienie Proszę postępować zgodnie z wskazówkami w rozdziale Pierwsze uruchomienie z instrukcji obsługi pompy ciepła. Uwaga. Przed zezłomowaniem regulatora pompy ciepła i c.o. zdemontować baterię zasilającą na płycie głównej. Baterię można wyjąć przy pomocy noża lub śrubokrętu. Należy ją utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Prosimy o upewnienie się, że otwarty jest dopływ wody do zasobnika c.w.u. zasobnik jest napełniony W przeciwnym razie na wyświetlaczu regulatora pojawi się błąd i pompa ciepła wejdzie w stan awarii. Instrukcja obsługi regulatora pompy ciepła i c.o. Demontaż Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed demontażem urządzenie odłączyć od zasilania! 15

16 Dane techniczne/zakres dostawy Gerätebezeichnung Wyposażenie do pompy ciepła typu LW 80 ı LW 100 LW 190 odpowiednie ı nie odpowiednie Ustawienie wewnętrzne ı zewnętrzne odpowiednie ı nie odpowiednie Zgodność Obieg c.o. dostępne ciśnienie pompa obiegowa c.o. p ı przepływ bar ı l/h maks. dopuszczalne ciśnienie robocze pojemność bufora zawór 3-drożny c.o./c.w.u. CE bar zintegrowany: tak nie Zasobnik c.w.u. pojemność znamionowa l dopuszczalne ciśnienie robocze powierzchnia wymiany ciepła dla pompy ciepła m² Informacje ogólne wymiary (patrz rozdział Wymiary w instrukcji) wielkość waga całkowita przyłącza c.o.... zimna woda... c.w.u.... cyrkulacja... Elektryka napięcie ı zabezpieczenie napięcia sterowania*)... ı A efektywny pobór mocy pompyobiegowej c.o./c.w.u. stopień ochrony Zabezpieczenia grupa bezpieczeństwa c.o. ı grupa bezpieczeństwa dolnego źródła w zakresie dostawy: tak nie Regulator pompy ciepła i c.o. l bar kg kw IP w zakresie dostawy: tak nie Zbiorniki wyrównawcze obieg c.o.: w zakresie dostawy ı pojemność ı ciśnienie tak nie ı l ı bar Zawór przelewowy ustawienie fabryczne (dostosować do danej instalacji przy pierwszym uruchomieniu) zintegrowany: tak nie Głośność poziom głośności / głośność db(a) ı db(a) bar DE813300L *) przestrzegać miejscowych przepisów 16 Zastrzegamy Technische Änderungen możliwość vorbehalten. zmian technicznych

17 HT 1 ı ı 0,44 ı R 1" R 1" R 1" RP ¾" 1~/PE/230V/50Hz ı B10 0,09 20 ı ı 25 ı 1,5 0,3 35 ı HT 2 ı ı 0,5 ı , R 1¼" R 1" R 1" RP ¾" 1~/PE/230V/50Hz ı B10 0,09 20 ı ı 50 ı 1,5 0,3 35 ı

18 Straty ciśnienia HT 1 Straty ciśnienia HT 2 Legenda: przepływ wody c.o. p / p dostępne cisnienie po stronie c.o. 18 Zastrzegamy Technische Änderungen możliwość vorbehalten. zmian technicznych

19 Notatki 19

20 Wymiary Legenda: DE Wszystkie wymiary w mm. A B E Widok z przodu Widok z lewej strony Widok z tyłu HT 1 HT 2 1 Panel regulatora 2 Grupa bezpieczeństwa (w opakowaniu dodatk.) Rp ¾" Rp ¾" 3 Otwory na przewody elektryczne i czujnika 4 Przyłącze c.w.u. R 1" R 1" 5 Wejście c.o. (powrót) R 1" R 1¼" 6 Wyjście c.o. (zasilanie) R 1" R 1¼" 7 Cyrkulacja Rp ¾" Rp ¾" 8 Zimna woda R 1" R 1" 9 Wyjście c.o. (do pompy ciepła) R 1" R 1¼" 10 Wejście c.o. (od pompy ciepła) R 1" R 1¼" 20

21 Plan ustawienia Legenda: DE Wszystkie wymiary w mm. RH Wysokość pomieszczenia min OKF Górna krawędź posadzki D Odstęp do następnego obiektu 20 FS Powierzchnia zakreskowana - pozostawić wolną (dostęp dla serwisu) 21

22 HT 1 / HT 2 z pompą ciepła LWA 7 19 kw 22 Zastrzegamy Technische Änderungen możliwość vorbehalten. zmian technicznych

23 Schemat elektryczny HT 1 23

24 HT 2 Schemat elektryczny 24

25 Legenda do schematów elektrycznych Plan zacisków A1 A2 A3 A4 Płyta regulatora; Uwaga: I-max = 6A/230 V AC Pompa ciepła Podział w instalacji domowej Zaciski w skrzynce rozdzielczej wieży a5 ZW 2 Zbiornik c.w.u. albo buforowy f10 f11 3-fazowe zabezp. sprężarki; Uwaga: koniecznie należy sprawdzić kolejnosć podłączonych faz Wyłącznik ochronny sprężarki f13 Wyłącznik ochronny dodatk. ogrzew. 1 f14 Wyłącznik ochronny dodatk. ogrzew. 2 k14 ZW 2 Ochrona grzałki w zasobniku c.w.u. lub buforze Zaciski: bup BWT Evu pompa obiegowa/zawór przełączny c.w.u. czujnik/termostat c.w.u. odcięcie zasilania; przy pracy pompy zamknięty, mostek - w przypadku braku przerw w dostawie fp1 pompa obiegu mieszanego 1 hup pompa obiegowa c.o. ma1/mis mieszacz ładujący/rozładowujący/ chłodzący 1 otwarty mz1/mis mieszacz ładujący/rozładowujący/ chłodzący 1 zamknięty mot pex rfv ta ochrona silnika kontrola anody wyposażenie dodatkowe: stacja pokojowa czujnik zewnętrzny tb1 czujnik obiegu mieszanego 1 trl vbo x0-x4 x1/x5 x7 x8 x9 x12 x52 zewnętrzny czujnik powrotu wentylator listwy zaciskowe na płycie regulatora wtyczki na płycie regulatora listwy zaciskowe w skrzynce wieży hydraulicznej; podział N/PE dla zewn. urządzeń 230V gniazdo rozdzielcze w pompie ciepła, zasilanie sprężarki gniazdo rozdzielcze w pompie ciepła, zasilanie ogrzewania dodatkowego wtyczka w skrzynce pompy ciepła (przewód sterowania) wtyczka w skrzynce pompy ciepła (przewód czujnika) ZUp/zip dodatk. pompa obiegowa/pompa cyrkulacji zw1 sygnał sterujący dodatkowego źródła ciepła 1 zw2/sst sygnał sterujący dodatkowego źródła ciepła 2 Schematy elektryczne 1~N/PE/230V/50Hz A1 Evu zailanie sterowania Płyta regulatora; Uwaga: I-max = 6A/230 V AC odcięcie zasilania; przy pracy pompy zamknięty, mostek - w przypadku braku przerw w dostawie M4 HUP pompa obiegowa c.o. R9 TBW czujnik c.w.u. T1 x2 x7 zasilanie anody przyłącze anody zaciski w skrzynce rozdzielczej wieży hydraulicznej; podział N/PE dla zewn. urządzeń 230V Y1 BUP zawór przełączny c.w.u. zwe1 sygnał sterowania drugim źródłem ciepła 1 zwe2 sygnał sterowania drugim źródłem ciepła 2 25

26 Warunki gwarancji Pompy ciepła i urządzenia wentylacyjne objęte są gwarancją producenta Alpha-Inno Tec GmbH, którego przedstawicielem zobowiązanym z tytułu uprawnień gwarancyjnych klienta/użytkownika na terenie Polski jest Przedsiębiorstwo HYDRO-TECH Konin, zwane dalej Gwarantem. 1. Pompy ciepła i urządzenia wentylacyjne objęte są gwarancją prawidłowego działania w okresie 24-miesięcy licząc od daty pierwszego uruchomienia, jednakże nie dłużej niż 27 miesięcy od daty sprzedaży (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.). 2. Warunkiem uzyskania gwarancji jest wykonanie przez autoryzowany serwis pierwszego uruchomienia*, z którego sporządzany jest protokół uruchomienia/zakłóceń, którego oryginał odesłany zostaje do Gwaranta, a jego kopia przekazana klientowi/użytkownikowi służy wraz z dowodem zakupu jako Karta gwarancyjna. * Postanowienia pkt. 2 nie dotyczą pomp ciepła do przygotowywania c.w.u. typu BWP 310 i BWP 305, które objęte są niniejszą gwarancją bez konieczności dokonywania pierwszego uruchomienia. 3. W ramach gwarancji zostaną bezpłatnie usunięte wszystkie wady jednoznacznie wynikające z winy producenta. Wymienione uszkodzone części stanowią własność Gwaranta. 4. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych w wyniku: wadliwego wykonania instalacji lub pierwszego uruchomienia przez użytkownika lub osoby nieuprawnione, niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi użytkowania, transportu, składowania i konserwacji, uszkodzeń mechanicznych i ich następstw, pożaru, zalania wodą, uderzenia pioruna, przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, czy też wpływu innych czynników zewnętrznych lub wynikających z działania sił przyrody, Gwarancja nie obejmuje elementów urządzeń, które ulegają naturalnemu zużyciu np. diody, uszczelki, bezpieczniki, anody ochronne zasobników c.w.u. itp. 5. Wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie do 48 godzin od daty ich zgłoszenia. W przypadku konieczności wymiany części, które wymagają sprowadzenia bezpośrednio od producenta, powyższy termin może ulec przedłużeniu o czas potrzebny na ich sprowadzenie. 6. Gotowość instalacji do pierwszego uruchomienia, zauważone wady lub usterki należy zgłaszać do serwisu Gwaranta pod nr tel.: 0~ lub w miejscu zakupu urządzenia. 7. Naprawa urządzenia wykonywana będzie u klienta/użytkownika. Przez naprawę rozumie się wykonywanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady bądź usterki w zakresie objętym gwarancją. 8. Klientowi/użytkownikowi przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe lub zwrot gotówki w przypadku stwierdzenia przez producenta wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia. 9. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli: jest podpisana przez klienta/użytkownika urządzenia podlegającego gwarancji, nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp., dołączono do niej dowód zakupu (fakturę). 10. Gwarancja traci ważność, jeżeli w urządzeniu zostanie dokonana naprawa lub przeróbka przez osobę nieuprawnioną albo z wykorzystaniem nieoryginalnych części zamiennych. 11. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej lub pierwszego uruchomienia koszty z tym związane w pełnej wysokości ponosi klient/użytkownik. 12. Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z wadliwie działającego lub uszkodzonego urządzenia. =================================================================== * Pierwszego uruchomienia dokonuje bezpłatnie autoryzowany serwis. W związku z tym, iż pierwsze uruchomienie wiąże się z uzyskaniem przez użytkownika gwarancji, należy go dokonać bez błędów. W razie wystąpienia poważnych wad w instalacji, Gwarant zastrzega sobie prawo nie uznania protokołu uruchomienia/zakłóceń. PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRO - TECH KONIN, ul. Zakładowa 4d, KONIN. tel. (0-63) , fax. (0-63) NIP , REGON , Serwis: tel. (0-61) , fax (0-61)

27 Notatki 27

28

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Professionell. Technische Änderungen vorbehalten.

Instrukcja obsługi. Professionell. Technische Änderungen vorbehalten. Instrukcja obsługi PL pompy ciepła solanka/woda Professionell Seria SWP Lux II Technische Änderungen vorbehalten. DE8009/809 Proszę najpierw przeczytać Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASOBNIKI I WYMIENNIKI SERII MEGA

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASOBNIKI I WYMIENNIKI SERII MEGA INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASOBNIKI I WYMIENNIKI SERII MEGA Z-E750.80 W-E750.81 W-E750.82 Z-E1000.80 W-E1000.81 W-E1000.82 20551 Wydanie 23.12.2010 2 SPIS TREŚĆI 1. WSTĘP 3 1.1. Wstęp........ 3

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Instrukcja obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Sprzęgło hydrauliczne SOLID

Sprzęgło hydrauliczne SOLID Sprzęgło hydrauliczne SOLID INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 10.06.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 www.makroterm.pl Spis

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini HARRY mini HARRY mini INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini ul. Jagiellońska 82 03-301 Warszawa tel.: + 48 22 597 48 48 fax. : +48 22 597 48 49 http://www.modecom.pl info@modecom.pl Dziękujemy za wybór

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA

POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA Instrukcja obsługi PL POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA Professionell Seria SWP Uwaga - przeczytać najpierw Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne wskazówki dotyczące obchodzenia się z urządzeniem, stanowi

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel: 85 66-28-490 fax: 85 66-28-409 www.biawar.com.pl MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ Typ: ME 1500 ME 2000 INSTRUKCJA OBSŁUGI i MONTAŻU Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący ze sprężyną zwrotną PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32)

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA GLIKOL/WODA

POMPY CIEPŁA GLIKOL/WODA Instrukcja obsługi PL POMPY CIEPŁA GLIKOL/WODA Centrale cieplne glikolowe Seria WZS DE830531/200419 Instrukcja obsługi Uwaga - przeczytać najpierw Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u.

Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u. Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u. Pompy ciepła solanka/woda dedykowane do budownictwa jednorodzinnego w ofercie Glen Dimplex to rozwiązania nie tylko bardzo przemyślane

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 "Fenix" Krzysztof Skowroński, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix@sterowniki.co, www.sterowniki.co I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03

CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03 PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, STEROWNIKÓW I CENTRAL MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA MACIEJ

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de -sprężarkowe Rysunek wymiarowy powietrzne pompy LI ciepła 9TU LI TU Wysokoefektywna pompa Rysunek ciepła powietrze/woda wymiarowy 78 6 96 5* 58* 66 8 56 5 88 () 6,5 () (8) 69 (5) (5*) () 58,5 786 75* 76

Bardziej szczegółowo

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy)

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 www.insbud.net InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

Panel zewnętrzny z 1 przyciskiem nr ref. 5025/1D. Panel zewnętrzny z 2 przyciskami nr ref. 5025/2D. Panel zewnętrzny z 3 przyciskami nr ref.

Panel zewnętrzny z 1 przyciskiem nr ref. 5025/1D. Panel zewnętrzny z 2 przyciskami nr ref. 5025/2D. Panel zewnętrzny z 3 przyciskami nr ref. Panel zewnętrzny z 1 przyciskiem nr ref. 5025/1D Panel zewnętrzny z 2 przyciskami nr ref. 5025/2D Panel zewnętrzny z 3 przyciskami nr ref. 5025/3D Wersja VI, 18.09.2013 PANEL NR REF. 5025/1D..2D..3D INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Karta Gwarancyjna. Nazwa / Typ RAYON / R 200 RAYON / R 150 RAYON / R 125 RAYON / R 100 RAYON / R 75 RAYON / R 50 SZTUKI

Karta Gwarancyjna. Nazwa / Typ RAYON / R 200 RAYON / R 150 RAYON / R 125 RAYON / R 100 RAYON / R 75 RAYON / R 50 SZTUKI Karta Gwarancyjna Nazwa Panel ciepłowodowy Specyfikacja Nazwa / Typ / R 200 / R 150 / R 125 / R 100 / R 75 / R 50 SZTUKI Data sprzedaży Podpis Sprzedawcy... Pieczątka Punktu Sprzedaży przyjmuję warunki

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX 1 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY OKC 200 NTRR / SOL OKC 250 NTRR / SOL OKC 300 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL OKC 500 NTRR / SOL Instrukcja obsługi Przed instalacją pogrzewacza należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję!

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU

V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU V2A WENTYLATOR AKUSTYCZNY INSTRUKCJA MONTAŻU aereco wentylacja sp. z o.o. ul. Dobra 13 Łomna Las 05-152 Czosnów tel: 22 380 30 00 fax: 22 380 30 01 e-mail: biuro@aereco.com.pl www.aereco.com.pl www.axpir.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Regulatory elektroniczne 230V EVS, EVSS

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Regulatory elektroniczne 230V EVS, EVSS Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Regulatory elektroniczne 230V EVS, EVSS Po otrzymaniu przesyłki prosimy o sprawdzenie, czy otrzymany produkt jest zgodny pod względem parametrów pracy z wymaganiami instalacji,

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com. KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.pl Tu nakleić kod kreskowy z numerem fabrycznym urządzenia KARTA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE WEWNĘTRZNE WODA/WODA POMPY CIEPŁA POMPY CIEPŁA. Specjaliści od pomp ciepła

USTAWIENIE WEWNĘTRZNE WODA/WODA POMPY CIEPŁA POMPY CIEPŁA. Specjaliści od pomp ciepła USTAWIENIE WEWNĘTRZNE POMPY CIEPŁA WODA/WODA POMPY CIEPŁA Specjaliści od pomp ciepła WODA TO ŹRÓDŁO ENERGII Jedno z najwydajniejszych źródeł ciepła W skrócie: od 10 kw do 44 kw bardzo cicha praca temperatura

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo