Instrukcja użytkowania nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania nr 092-06"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania nr ratowniczego spadochronu plecowego SK-94 WYDANIE III C dla spadochronów wykonanych od PART #: Wzór zastrzeżony w Unii Europejskiej #: Spadochron nr:... Legionowo 2013

2 CZĘŚĆ I OPIS TECHNICZNY. 1. Przeznaczenie spadochronu SK Dane techniczne Praca spadochronu w powietrzu Postępowanie podczas skoku Postępowanie po skoku Opis spadochronu Uchwyt wyzwalający (nr kat. NA ) Spadochron wyciągający (nr kat A) Linka łącząca (nr kat ) Czasza z linkami nośnymi (nr kat ) Uchwyty sterownicze (nr kat. NA-25) Pierścień gumowy (2 x3/8 ) Pokrowiec z uprzężą - (nr kat ) Torba przenośna (nr kat ) Kieszeń liny wyciągającej(nr kat ) Lina wyciągająca (nr kat ) CZĘŚĆ II INSTRUKCJA SKŁADANIA. 1. Przegląd spadochronu przed złożeniem Przyrządy i przybory do składania spadochronu Składanie spadochronu CZĘŚĆ III Regulacja i dopasowanie spadochronu (uprzęży): CZĘŚĆ IV LINA WYCIĄGAJĄCA CZĘŚĆ V ZASADY EKSPLOATACJI str. 2

3 OSTRZEŻENIE Firma AIR POL uczyniła wszystko w celu osiągnięcia najwyższego standardu jakości i bezpieczeństwa kupionego przez Ciebie spadochronu. Elementy spadochronu wykonane z materiałów najwyższej jakości spełniają wymogi wymagane dla sprzętu tego przeznaczenia. Testy, którymi poddawane są spadochrony, upewniają nas w wyborze przyjętych rozwiązań technicznych. Jednakże firma AIR POL Sp. z o. o. nie może wykluczyć ryzyka uszkodzenia lub dysfunkcji spadochronu w przypadku zbiegu skrajnie niekorzystnych okoliczności, pozostających poza sferą jej kompetencji i odpowiedzialności. Aby zminimalizować to ryzyko: 1. zawsze sprawdź, czy każda część systemu spadochronowego została zmontowana i złożona zgodnie z naszą instrukcją; 2. zawsze przechowuj i używaj spadochronu zgodnie z instrukcją użytkowania; 3. zawsze stosuj się do krajowych zasad bezpieczeństwa spadochronowego. Pamiętaj, że zakupiony przez Ciebie spadochron ma być stosowany jako urządzenie ratownicze. Inne jego aplikacje, mogą być niebezpieczne. Twój spadochron jest zaprojektowany na 20 lat użytkowania. Firma AIR POL Sp. z o. o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu na wszystkie elementy spadochronu. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek anomalii lub subiektywnie ocenianych zagrożeń funkcjonalności, spadochron należy poddać ekspertyzie dokonanej przez autoryzowanego dealera. Gratulujemy zakupu i życzymy pomyślnej eksploatacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja może być powielana wyłącznie w całości, bez jakichkolwiek zmian ani uszczupleń. Do celów dystrybucyjnych, niniejsza Instrukcja nie może być używana bez wszystkich swoich części, znaków firmowych i danych o firmie Air-Pol. W szczególności, bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich zabronione są: wszelkie zmiany, kopiowanie częściowe (w tym zwłaszcza zdjęć i rysunków), lub cytowanie bez powołania się na źródło, powielanie i publikowanie fragmentów za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, wykorzystywanie danych do budowania jakiejkolwiek bazy danych, ani przechowywanie (w całości, ani w części) w bazach danych. Wzór zastrzeżony w Unii Europejskiej pod nr: Copyright by AIR-POL Sp. z o. o., Legionowo, 2013 str. 3

4 CZĘŚĆ I OPIS TECHNICZNY. 1. Przeznaczenie spadochronu SK-94. Spadochron ratowniczy plecowy SK-94 przeznaczony jest do wykonywania skoków ratowniczych z szybowców, samolotów, motolotni, balonów i śmigłowców oraz innych statków powietrznych. Spadochron SK-94 może być wyposażony w dodatkowy, dedykowany do niego systemem liny wyciągającej wraz z kieszenią (kieszeń na linę o nr części , lina wyciągająca o nr części ). System umożliwia samoczynne otwarcie się spadochronu po opuszczeniu statku powietrznego. UWAGA: Przed założeniem spadochronu i zajęciem miejsca w statku powietrznym należy zapoznać się z instrukcją użytkowania spadochronu SK-94 oraz wyregulować rozmiar uprzęży, długość taśm udowych, piersiowej oraz taśm pozycjonujących pokrowiec. Jeśli posiadasz dodatkowy, dedykowany do spadochronu SK-94, system liny wyciągającej zapoznaj się z jego instrukcją użytkowania oraz sprawdź poprawność jego montażu i podczepienia do statku powietrznego (patrz cześć IV niniejszej instrukcji). 2. Dane techniczne. Spadochron posiada następujące dane taktyczno - techniczne: Powierzchnia czaszy 51 m 2 Masa całkowita zespołu (pilot + sprzęt) 100 kg / 220 lbs Maksymalna prędkość użycia 270 km/h / 145 kts Prędkość użycia z opóźnieniem otwarcia min. 3 s 350 km/h / 189 kts Min. wysokość skoku z poziomego lotu: (V min =130 km/h - 70 kts) 70 m / 230 ft Min. wysokość skoku ze śmigłowca w zawisie 150 m / 490 ft Prędkość opadania (masa 70 kg) 3,6 m/s / 12 ft/s Prędkość opadania (masa 100 kg) 4,4 m/s / 14,5 ft/s Prędkość postępowa 2 m/s Czas obrotu o 360 o ~12 s Wymiary po złożeniu (długość x szerokość x wysokość) 550 x 400 x 85 mm Masa własna 7,5 kg / 16,5 lbs Częstotliwość przekładania spadochronu do skoku 1 rok (365 dni) Czas eksploatacji spadochronu wynosi 20 lat licząc od daty jego wyprodukowania z uwzględnieniem przechowywania, transportu i napraw oraz bieżącego stanu technicznego. Po tym okresie spadochron musi być wycofany z użytkowania. W przypadku użycia spadochronu należy dokonać jego szczegółowego przeglądu i na tej podstawie określić zdatność do dalszej eksploatacji. Sprawdzenia może dokonać wykwalifikowana osoba posiadająca uprawnienia do składania spadochronu SK-94. Po uwzględnieniu powyższego spadochron może być używany wielokrotnie, bez ograniczeń. str. 4

5 3. Praca spadochronu w powietrzu. Spadochron SK-94 otwiera się poprzez wyciągnięcie uchwytu wyzwalającego. Zawleczki linki uchwytu znajdujące się w pętlach linek zamykających zostają wyciągnięte i zostaje uruchomiony spadochron wyciągający (pilocik), który pod wpływem sprężyny zostaje odrzucony od pokrowca na długość linki łączącej. Następuje napełnienie pilocika i wyciągnięcie złożonej czaszy z pokrowca. Wyplatają się linki nośne i następuje napełnienie czaszy. Spadochron wyciągający pozostaję przy czaszy podczas opadania. W czasie opadania spadochron zapewnia bardzo dobrą stateczność i łatwe sterowanie poprzez pojedyncze ściąganie uchwytów sterowniczych umieszczonych na taśmach nośnych. Spadochron SK-94 posiada prędkość postępową, dzięki umieszczonej z tyłu czaszy i wypełnionej siatką szczelinie napędowej. Zapewnia to prędkość postępową i możliwość wybrania dogodnego punktu do lądowania Postępowanie podczas skoku. Opuszczenie statku powietrznego i skok ze spadochronem stanowi ostateczny środek ratunku członka załogi w sytuacji, gdy nie ma możliwości kontrolowanego sprowadzenia statku powietrznego na ziemię. Stosownie do sytuacji i przy uwzględnieniu specyfiki typu statku powietrznego należy: odłączyć się od wszelkiego wyposażenia (słuchawki, instalacja tlenowa, itp.) otworzyć, względnie odrzucić osłonę kabiny lub drzwi awaryjne, rozpiąć pasy fotela, wyskoczyć z kabiny, unikając kolizji z elementami statku powietrznego, po oddaleniu się na bezpieczną odległość (uwzględniając wysokość!) wyciągnąć uchwyt wyzwalający spadochronu. po otwarciu spadochronu sprawdzić stan czaszy i możliwość sterowania: a) w celu odblokowania uchwytów sterowniczych, znajdujących się na taśmach nośnych spadochronu, należy je chwycić i szarpnąć w dół. b) skręcić w prawo ciągnąc w dół prawy uchwyt sterowniczy. W tym czasie drugi z uchwytów pozostaje w górze. c) Skręcić w lewo ciągnąc w dół lewy uchwyt sterowniczy. W tym czasie drugi z uchwytów pozostaje w górze. Rozpoznać kierunek wiatru (dymy z kominów, ognisk, itp.) korzystając z prędkości poziomej i możliwości sterowania wybrać miejsce i kierunek lądowania (zalecany pod wiatr). bezpośrednio przed lądowaniem złączyć nogi i lekko ugiąć w kolanach, po przyziemieniu zgasić czaszę i rozpiąć zamki uprzęży. str. 5

6 3.2. Postępowanie po skoku zgasić czaszę, uwolnić od ciał obcych (gałęzi itp.), w miarę możliwości wyprężyć ją jak przy składaniu, zwinąć w kłąb do pokrowca i owinąć wiązką linek, do transportu, w celu ochrony przed uszkodzeniami należy zabezpieczyć spadochron np. prześcieradłem, folią lub dużą sztuką odzieży. 4. Opis spadochronu. Części zasadnicze Nr katalogowy Ilość 4.1. uchwyt wyzwalający NA spadochron wyciągający A linka łącząca czasza z linkami nośnymi uchwyt sterowniczy NA pokrowiec z uprzężą torba przenośna Części dodatkowe (opcjonalne) 4.9. kieszeń liny wyciągającej lina wyciągajaca Części zapasowe 4.2. pętle do zamykania pokrowca A 4.6. pierścień gumowy 2 x 3/ Uchwyt wyzwalający (nr kat. NA ). Uchwyt wyzwalający służy do zainicjowania otwarcia spadochronu i składa się z metalowej rękojeści oraz stalowej linki wyzwalającej z dwiema zawleczkami i końcówką ograniczającą Spadochron wyciągający (nr kat A). Spadochron wyciągający ma za zadanie wyciągnąć czaszę z linkami nośnymi z pokrowca, a tym samym umożliwić napełnienie się czaszy. W czasie składania, spadochron wyciągający stanowi element zamykający pokrowiec. Spadochron wyciągający składa się z: czaszy o powierzchni ok. 0,5 m2 wykonanej z tkaniny niskoprzewiewnej, połączonej z siatką spełniającą funkcję linek nośnych oraz z czepkiem wierzchołkowym przymocowanym do szczytu czaszy pilocika. Czepek składa się z dwóch części: górnej i dolnej. W dolnej zamocowana jest sprężyna stożkowa i część taśmy velcro do zamocowania pętel zamykających oraz kołnierz z taśmy zabezpieczający czaszę i siatkę pilocika przed wysuwaniem się spod złożonego spadochronu. str. 6

7 Górna stanowi przykrycie taśmy z pętlami i stanowi element ozdobny. Obydwie części są częściowo zeszyte ze sobą a częściowo zamykane przy pomocy taśmy velcro. Pętle do zamykania pokrowca. (nr kat A) Służą do zamykania pokrowca i umożliwiają regulację docisku sprężyny po zamknięciu pokrowca. Posiadają także część taśmy velcro do mocowania w spadochronie wyciągającym Linka łącząca (nr kat ). Linka łącząca służy do połączenia spadochronu wyciągającego z czaszą główną. Osłonka naszyta na taśmę łącznika i założona na wierzchołek czaszy zamyka kominek i przyśpiesza napełnienie się czaszy. W czasie napełniania zsuwa się z linek wierzchołka na węzeł łącznika z linkami wierzchołka czaszy i otwiera kominek, stabilizując opływ powietrza wokół czaszy. str. 7

8 4.4. Czasza z linkami nośnymi (nr kat ). Zbudowana jest z powłoki składającej się z 24 klinów i systemu taśm wzmacniających. Obrzeże czaszy oraz dolna część trzech tylnych klinów, tworzących szczelinę napędową, wykonane są z siatki. W wierzchołku znajduje się kominek o średnicy ok. 0,5 m. Do końców taśm wzmacniających na obrzeżu czaszy mocowane są 24 linki nośne. Dolne końce linek nośnych połączone są, za pośrednictwem rozbieralnych klamer, z dwiema taśmami nośnymi uprzęży (po 12 linek do każdej taśmy). Do sterowania służą 2 pary dodatkowych linek sterowniczych połączonych z linkami nośnymi nr 4, 5 po stronie prawej i nr 20 i 21 po stronie lewej zakończonych uchwytami sterowniczymi Uchwyty sterownicze (nr kat. NA-25). Znajdują się na taśmach nośnych. Połączone są z pętlami linek sterowniczych i umożliwiają łatwe sterowanie spadochronem. Wykonane są z taśmy w kolorze kontrastowym do koloru uprzęży spadochronu. str. 8

9 4.6. Pierścień gumowy (2 x3/8 ). Pierścienie służą do mocowania wplotów linek nośnych czaszy w pokrowcu Pokrowiec z uprzężą - (nr kat ). Pokrowiec wraz z uprzężą stanowi integralną całość. Pokrowiec wykonany jest z tkaniny stylonowej i składa się z podstawy i czterech wyłogów w układzie koperty. W dolnej części pokrowca znajdują się dwa rzędy pierścieni gumowych, do których wplata się linki nośne. Po zapleceniu linek i ułożeniu czaszy na dnie, wyłogi pokrowca są zamykane i zabezpieczone przed otwarciem sprężynowym spadochronem wyciągającym, którego pętle zamykające przechodzą przez oczka w wyłogach i dno pokrowca na wskroś, gdzie są blokowane zawleczkami linki wyzwalającej. Części pokrowca stykające się z ciałem użytkownika wyściełane są materiałem ułatwiającym wentylację i poprawiającym komfort podczas wykonywania czynności lotniczych. Uprząż składa się z pionowych taśm głównych połączonych z dolnymi częściami uprzęży za pomocą regulacyjnej części pierścieni węzła biodrowego. Na pierścieniu pierścieni biodrowych zamocowane są taśmy boczne i taśmy udowe. Klamra regulacyjna (widoczna po zdjęciu pochewki) umożliwia dopasowanie rozmiaru uprzęży do użytkownika oraz swobodne układanie się węzła biodrowego na ciele. W części piersiowej znajduje się taśma piersiowa. Połączenie i regulację taśm wykonuję się w zależności od wersji: str. 9

10 klamrami hakowymi (B-12) klamrami z wyrzutnikiem (Quick Ejector): zamkami typu AB: klamrami do przeplatania (Thread Thru) Uprząż posiada dwie taśmy nośne służące do połączenia uprzęży z linkami nośnymi czaszy, poprowadzenia linek sterowniczych oraz do zamocowania uchwytów sterowniczych. Na taśmach udowych i biodrowej zastosowano układ pozycjonujący złożony pokrowiec na ciele użytkownika. Składa się on z taśmy ściągającej i klamry wszytej w część plecową pokrowca. str. 10

11 4.8. Torba przenośna (nr kat ) Worek transportowy wykonany z tkaniny nieprzewiewnej i nieprzemakalnej i służy do przechowywania i przenoszenia spadochronu ułożonego do skoku. Posiada szelki do noszenia na plecach oraz zamykaną kieszeń Kieszeń na linę wyciągającą (nr kat ) Kieszeń przeznaczona do montażu do pokrowca spadochronu SK-94 w celu umieszczenia w niej liny wyciągającej Lina wyciągająca (nr kat ) Lina służy do wyciągnięcia uchwytu wyzwalającego po oddzieleniu się do statku powietrznego. str. 11

12 CZĘŚĆ II INSTRUKCJA SKŁADANIA. Spadochron powinien być kontrolowany i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Przed każdym złożeniem należy dokonać dokładnego przeglądu technicznego całego spadochronu. 1. Przegląd spadochronu przed złożeniem. Przed ułożeniem spadochronu do skoku należy wykonać przegląd wszystkich elementów spadochronu Spadochron wyciągający: Nie powinny występować uszkodzenia materiału czaszy, siatki oraz szwów. Sprężyna nie powinna być uszkodzona, skorodowana lub zdeformowana a zacisk na spodzie nie rozluźniony. Pętle zamykające nie powinny posiadać przetarć/pęknięć włókien linki. Taśmy velcro powinny pewnie mocować pętle zamykające do spadochronu wyciągającego Taśma łącząca: Węzeł łączący taśmę ze spadochronem powinien być wykonany wg niniejszej instrukcji (pkt. 3.1.). Nie powinny występować uszkodzenia, taśmy, szwów oraz bawełnianej osłonki. Taśma gumowa wszyta w obrzeże osłonki nie powinna wykazywać braku elastyczności Czasza spadochronu: Węzeł łączący taśmę łączącą z czaszą spadochronu powinien być wykonany wg niniejszej instrukcji (pkt. 3.1.). Nie powinny występować uszkodzenia materiału czaszy, siatki linek szczytowych oraz szwów Linki nośne i sterownicze Nie powinny występować uszkodzenia linek oraz szwów Uprząż/pokrowiec: Nie powinny występować uszkodzenia tkaniny pokrowca, taśm uprzęży, części metalowych oraz szwów. Klamry D, mocujące linki nośne do uprzęży powinny być dokręcone. Linki sterownicze powinny biec bez skręceń i splątań od linek nośnych poprzez pierścienie prowadzące na taśmach nośnych i zamocowane na uchwytach sterowniczych wg pkt Pierścienie gumowe nie powinny wykazywać braku elastyczności. Wszystkie pierścienie gumowe powinny być jednego typu. Wszystkie klamry uprzęży powinny pewnie łączyć się ze sobą, bez możliwości samo rozpięcia Uchwyt wyzwalający: Linka uchwytu nie powinna być uszkodzona, skorodowana lub zdeformowana. Zawleczki i blokada na końcu powinna być pewnie zaciśnięta na lince. str. 12

13 Rękojeść nie powinna być uszkodzona, skorodowana lub zdeformowana (szczególnie w okolicach przechodzenia linki wyzwalającej) 2. Przyrządy i przybory do składania spadochronu. Składanie należy przeprowadzać w czystym i suchym miejscu, najlepiej na specjalnym stole o długości nie mniejszej niż 11 m lub na stole polowym. Ponadto do ułożenia spadochronu potrzebne są: opaska do składania spadochronu wyciągającego. (nr kat. NA-03) 2 kołki montażowe, tzw. T (nr kat. NA-18-2); 5 sztuk klamer lub ciężarków z tkaniny wypełnionych śrutem lub gruboziarnistym piaskiem do spięcia złożonej czaszy; linijka do zaprawiania wyłogów pokrowca; 2 linki/tasiemki montażowe o długości ok. 70 cm; Nić do plombowania NSN: lub nić bawełniana o wytrzymałości nie większej niż: 2,15 dan 3. Składanie spadochronu Połącz małą pętlę łącznika z pętlą z taśm spadochronu wyciągającego i zaciśnij węzeł. Przez drugą pętlę łącznika przeprowadź wiązkę linek kominka czaszy głównej. Poprzez tak utworzoną pętlę przewlecz spadochron wyciągający z łącznikiem i zaciśnij węzeł. Linki szczytowe czaszy powinny być wyrównane, tak aby obrzeże kominka znajdowało się obok siebie str. 13

14 3.2. Otwórz pokrywę spadochronu wyciągającego. Umocuj centralnie taśmą velcro pętle zamykające pokrowiec. Pętle przewlecz przez uszka w pokrywie pilocika tak, aby przez każde przechodziła jednocześnie pętla zamykająca i końcówka do zaciągania pętli przeciwległej. W razie konieczności, przed przewleczeniem, poluzuj pętle zamykające tak, aby miały pożądaną długość. Zamknij pokrywę pilocika. UWAGA: Sprawdź stan pętli. Nie powinna być poprzecierana ani z pękniętymi włóknami. Uszkodzoną pętlę wymień Włóż na całą długość linkę uchwytu wyzwalającego w wąż osłaniający a rękojeść umieść w kieszonce str. 14

15 3.4. Ułóż czaszę spadochronu Układanie rozpocznij od zamocowania szczytu czaszy. Następnie rozprostuj czaszę i wypręż linki nośne. Odszukaj w czaszy linkę nr 12 i od niej rozpocznij układanie lewej strony czaszy. Nakładaj na siebie kolejno następne linki wyciągając materiał czaszy na zewnątrz, aż do linki nr 24. Prawą, nieułożoną, część czaszy narzuć na lewą i kontynuuj układanie od linki nr 12 do linki nr 1. Po ułożeniu obydwu stron linka 12 powinna znajdować się na spodzie ułożonej czaszy a 24 na szczycie złożenia. Wszystkie linki nośne muszą znajdować się obok siebie a materiał czaszy wyciągnięty na boki i naprężony. Obrzeże powinno być ułożone równo i na sobie. Schemat ułożenia czaszy: str. 15

16 3.5. Sprawdź czy linki nośne nie są skręcone lub splątane ze sobą. Podczas sprawdzania linek pokrowiec powinien leżeć uprzężą do dołu. Linki nr 1 i 24 powinny biegnąć bezpośrednio od czaszy do wewnętrznych stron klamer D bez skręceń i przepleceń z innymi linkami Zamocuj uchwyty sterownicze w kieszonkach. Linki sterownicze nie powinny być poskręcane. Umieść obydwa wąsy uchwytu w kieszonce na taśmie nośnej W przypadku montażu czaszy wyprodukowanej przed do uprzęży/pokrowca wyprodukowanego po tej dacie linki sterownicze podłącz w sposób pokazany na zdjęciach 3.7.A,B,C : 3.7.A 3.7.B str. 16

17 3.7.C 3.8. Zagnij naroża prawej i lewej połowy dolnego obrzeża czaszy str. 17

18 3.9. Zagnij prawą stronę czaszy w 1/3 szerokości i nałóż na środek czaszy Zagnij lewą stronę i nałóż na poprzednie złożenie Czaszę złożoną na trzy złóż jeszcze raz na pół i zabezpiecz w takiej pozycji klamrami lub ciężarkami str. 18

19 3.12. Załóż bawełnianą osłonkę, przyszytą na taśmie łączącej spadochronu wyciągającego, na wierzchołek czaszy i napręż taśmę Wywiń wyłogi pokrowca pod wewnętrzna część pokrowca. Wszystkie zamki i klamry ukryj pod pokrowcem dla ochrony czaszy i linek przed uszkodzeniem. Wciągnij taśmy nośne do pokrowca, umieszczając klamry D odpowiednio przed kieszonkami pierścieni gumowych. Linki nośne na klamrach D podziel na dwie grupy po 6 linek. Nitką o wytrzymałości ok. 5 dan przywiąż każdą złączkę do pętli na dnie pokrowca. Można w tym celu użyć podwójnie złożonej nici do plombowania. Nadmiar nitki odetnij. Sprawdź stan pierścieni gumowych, uszkodzone wymień. Zwróć uwagę aby wszystkie pierścienie były tego samego rodzaju i rozmiaru str. 19

20 3.14. Obróć pokrowiec na stole o 90 o w prawo. Przeciągnij wiązkę linek przez prawy górny pierścień gumowy aż do bocznej krawędzi pokrowca. Wplot powinien wystawać poza pierścień gumowy około 4-5 cm i powinien być jak najbardziej równomierny. Zrób to samo w lewym górnym pierścieniu gumowym Wpleć pozostałe linki nośne w kolejne pierścienie. Wploty powinny następować po sobie naprzemiennie lewa z prawą stroną pokrowca. Nie dopuść do pozostawienia pomiędzy wplotami nieużytego pierścienia gumowego. W miarę skracania wiązki linek przesuwaj pokrowiec w stronę czaszy. Ostatnie ok. 50 cm długości linek pozostaw wolne. Usuń z pokrowca niewykorzystane pierścienie gumowe str. 20

21 3.16. Umieść kołki montażowe T w oczkach dna pokrowca (od spodu). Po przejściu przez oczka powinny także przechodzić przez osłonki pętel zamykających. Wywiń do góry wyłogi boczne, uprzednio zwinięte pod pokrowcem Schemat ułożenia czaszy w pokrowcu Umieść dolne obrzeże czaszy, nie skręcając go, w prawy dolny róg pokrowca. Staraj się jak najbardziej wypełnić czaszą róg pokrowca. (1) str. 21

22 3.19. Obróć pokrowiec o 90 o w lewo. Ułóż złożoną czaszę wzdłuż dolnej krawędzi pokrowca a następnie zagnij ją w górę. Zagięcie wciśnij w lewy, dolny róg starając się jak najbardziej go wypełnić. (2) Pozostałą część złożonej czaszy poprowadź wzdłuż lewego boku pokrowca Zagnij na wysokości górnej krawędzi pokrowca pozostałą część czaszy o 180 o (3)i ułóż obok poprzedniego złożenia. Następnie zagnij ja o 90 o (4)i układaj obok dolnego złożenia przechodząc na prawą stronę pokrowca. Skieruj czaszę w górę zaginając ją o 90 o (5) i umieść obok wcześniejszego złożenia Zagnij kolejny raz czaszę na wysokości górnej krawędzi o 180 o w dół (6) i ułóż obok złożenia. Wykonaj następne złożenie czaszy o 180 o (7) i umieść obok poprzednich warstw Zagnij czaszę o 180 o w dół (8), umieść obok poprzednich złożeń. Zagnij wierzchołek czaszy o 180 o w górę (9) i umieść ją po lewej stronie pokrowca. Staraj się jak najbardziej równomiernie rozmieścić czaszę w pokrowcu str. 22

23 3.23. Na wysokości początku osłonki kominka (10) zwiń pozostałą część czaszy i linki szczytowe schowane w osłonie (11 i 12) wypełniając równomiernie przestrzeń pomiędzy grzbietem pokrowca a miejscem przechodzenia pętli zamykającej oraz bocznymi złożeniami czaszy. Linkę łączącą poprowadź w stronę środka prawego boku pokrowca Nałóż oczko dolnego wyłogu na dolny kołek montażowy T i zabezpiecz tymczasowo szpilką. Oczko górnego wyłogu nałóż na górne T i także zabezpiecz szpilką Nałóż na kołki montażowe T oczka prawego wyłogu i zabezpiecz szpilką. Linka łącząca powinna biec pomiędzy oczkami wyłogów str. 23

24 3.26. Upewnij się, że linka łącząca biegnie jak na zdjęciu. Odseparuj czaszę od osłonek pętel zamykających, nałóż na kołki montażowe oczka wyłogu lewego i zabezpiecz je tymczasowo szpilkami Ściśnij spadochron wyciągający i zabezpiecz go w takiej pozycji opaską blokującą. Materiał czaszy oraz siatkę umieść pomiędzy zwojami sprężyny. Kołnierz pilocika powinien być rozprostowany i zabezpieczać materiał czaszy przed wychodzeniem poza zwoje sprężyn i pokrywę pilocika. UWAGA: Nie zawijaj tkaniny oraz siatki wokół sprężyny. Może to spowodować przedłużające się napełnienie pilocika! str. 24

25 3.28. Złóż kilka razy taśmę łącznika i połóż go po środku pomiędzy kołkami montażowymi T. Usuń szpilki tymczasowe i przeciągnij w ich miejsce linki pomocnicze założone na pętle zamykające wychodzące po bokach czepka spadochronu wyciągającego - upewnij się, że nie są to pętle końcówek do zaciągania - a następnie przez otwory kołków montażowych T Ustaw podstawę sprężyny spadochronu wyciągającego na złożonym łączniku, centralnie pomiędzy oczkami w wyłogach str. 25

26 3.30. Trzymając przyciśnięty spadochron wyciągający obróć cały spadochron na plecy", przeciągnij tasiemki montażowe przez oczka i usuń kołki. Przeciągnij pętlę zamykającą przez górne oczko pokrowca, sprawdź czy nie została wciągnięta tkanina czaszy i zablokuj pętlę zamykającą zawleczką linki wyzwalającej. Te same czynności powtórz z dolnym oczkiem pokrowca. UWAGA: Przed włożeniem drugiej zawleczki w pętlę zamykającą upewnij się, że część mocująca górną zawleczkę do linki jest schowana w wąż osłaniający (jak na zdjęciu). UWAGA: Zawleczki powinny być wsunięte w pętle tak aby na oczku znajdowała się tylko szpilka zawleczki Trzymając przyciśnięty spadochron wyciągający obróć do poprzedniej pozycji cały spadochron. Dociągaj naprzemiennie małymi skokami górną i dolną końcówkę do zaciągania tak, aby czepek spadochronu wyciągającego dokładnie przylegał do powierzchni pokrowca. W czasie dociągania upewnij się, że tkanina spadochronu wyciągającego nie wchodzi w oczka wyłogów pokrowca str. 26

27 UWAGA: Po ułożeniu, w wyniku stopniowego wyciskania powietrza z czaszy, spadochron ma tendencję do zmniejszania swojej objętości. W związku z tym w przypadku odstawania czepka spadochronu wyciągającego od powierzchni pokrowca należy dociągnąć spadochron wyciągający za pomocą końcówek do zaciągania. Jednak dociąganie może wykonywać wyłącznie układacz upoważniony do obsługi spadochronu SK Wyciągnij tasiemki montażowe. Pamiętaj aby podczas wyjmowania tasiemek montażowych przełożyć je pod zawleczkami zamykającymi. W ten sposób linki pętel zamykających nie będą poddawane tarciu przez tasiemki montażowe Czynności końcowe: Odwróć spadochron pilocikiem do podłogi. Delikatnie ugnieć kolanami całą powierzchnię pokrowca tak aby równomiernie rozmieścić materiał czaszy w pokrowcu. Sprawdź położenie uchwytu w kieszonce. Po odwróceniu spadochronu sprawdź: Czy materiał czaszy pilocika nie wystaje spod czepka. Jeśli tak - delikatnie umieść go linijką pod pokrywą i kołnierzem pilocika. Czy spadochron wyciągający równomiernie i wystarczająco jest dociskany do pokrowca. Powinien być lekko zagłębiony w bryle pokrowca. Jeśli nie wyrównaj i dociśnij pętlami. (pkt.: 2.30.) Czy rogi wyłogów dolnego i górnego są ponaciągane wewnątrz pokrowca. Jeśli nie użyj linijki do ponaciągania i wyrównania powierzchni pokrowca Umieść końcówki regulujące pod pokrywą pilocika i zamknij go przy pomocy taśm velcro str. 27

28 3.35. Zamknij wyłogi górne. Języczki umieść w kieszonkach znajdujących się pod taśmami nośnymi i uprzęży Zamknij części ramieniowe wyłogów bocznych. Naciągnij część z klapką, zegnij ją i umieść ją pod taśmami uprzęży Sprawdź czy siła wyciągnięcia uchwytu wyzwalającego nie przekracza 9,5 dan. W przeciwnym przypadku powtórz montaż spadochronu wyciągającego do pokrowca Wykonaj plombę na ostatniej zawleczce uchwytu używając do tego specjalnej nici do plombowania spadochronów NSN: lub nici bawełnianej o wytrzymałości nie większej niż: 2,15 dan Zamknij klapę wyłogu osłaniającą linkę wyzwalającą z zawleczkami. UWAGA: Po skończonym składaniu przelicz narzędzia używane do składania. str. 28

29 CZĘŚĆ III Regulacja i dopasowanie spadochronu (uprzęży): Uprząż spadochronu SK-94 posiada możliwość regulacji rozmiaru. Zamieszczone poniżej ogólne wskazówki wyjaśnią i podpowiedzą jak poprawnie wyregulować uprząż. 1. Rozluźnij wstępnie pionowe/główne taśmy uprzęży, tak aby ilość szwów regulacyjnych zgadzała się po obu stronach uprzęży. 2. Rozluźnij taśmy udowe, piersiową i pozycjonujące pokrowiec. 3. Załóż na siebie spadochron 4. Zapnij taśmę piersiową i udowe. 5. Stań wyprostowany. 6. Dociągnij taśmę piersiową tak aby spadochron leżał swobodnie na ciele. Taśma piersiowa nie powinna być luźna ale jednocześnie nie powinna ściągać do wewnątrz części ramieniowych pokrowca. Luźny koniec taśmy zwiń i umieść pod opaską gumową. 7. Dociągnij taśmy udowe tak aby po regulacji nie były zbyt ciasne i można było swobodnie włożyć pod nie dłoń. Luźny koniec umieść pod opaską gumową. 8. Wyreguluj długość taśm pionowych tak aby taśma piersiowa znajdowała się tuż nad piersiami a część regulacyjna klamry znajdowała się na wysokości talii. UWAGA: Zbyt długie taśmy pionowe mogą spowodować iż po otwarciu spadochronu i opadaniu pod czaszą taśma piersiowa może znajdować się na wysokości szyi i podbródka. str. 29

30 9. Sprawdź czy obydwie strony uprzęży wyregulowano symetrycznie (przelicz ilość szwów regulacyjnych). Nałóż pochewki na klamry regulujące, zwiń i umieść w nich nadmiar taśmy pionowej. Zapnij napy w środku pierścienia. 10. Wybierz luz na taśmach pozycjonujących pokrowiec. str. 30

31 CZĘŚĆ IV. LINA WYCIĄGAJACA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. PRZEZNACZENIE System przeznaczony jest do montażu do spadochronu SK-94 i służy do samoczynnego wyciągnięcia uchwytu wyzwalającego po oddzieleniu się od statku powietrznego OGRANICZENIA System służy do zamontowania tylko w spadochronie SK-94. Jako części zamiennych używać tylko elementów dostarczonych od producenta KOMPONENTY SYSTEMU 1. Kieszeń na linę wyciągającą: Fot Lina wyciągająca: Długość: 4,2 m Fot WYKAZ ELEMENTÓW O OGRANICZONEJ TRWAŁOŚCI 1. Pierścienie gumowe linek nośnych... 2 x 3/8 2. MONTAŻ SYSTEMU DO POKROWCA SPADOCHRONU SK-94 I STATKU POWIETRZNEGO Montaż i obsługę systemu liny wyciągającej spadochronu ratowniczego SK-94 może dokonać osoba z uprawnieniami wynikającymi z przepisów krajowych, w którym będą wykonywane loty z użyciem tego systemu. Wszystkie elementy przed montażem do spadochronu powinny być sprawne. Zabrania się montażu uszkodzonych elementów. str. 31

32 2.1. POŁĄCZENIE KIESZENI LINY WYCIAGAJĄCEJ Z UPRZĘŻĄ SPADOCHRONU Fot Umieść kieszeń liny pod taśmą piersiową. 2. Zamocuj górna taśmę mocującą kieszeni do uprzęży. Rozepnij i przełóż ją powyżej taśmy piersiowej pomiędzy kieszenią uchwytu wyzwalającego i pionowymi taśmami uprzęży. Owiń dłuższym końcem taśmy pionowe i zepnij taśmy mocujące taśmą velcro oraz napą. 3. Zamocuj dolna taśmę mocowania kieszeni do uprzęży. Owiń w powyższy sposób poniżej poduszki ramieniowej uprzęży dolne taśmy mocowania wokół pionowych taśm uprzęży i zapnij taśmą velcro i napą. Fot Przełóż koniec taśmy piersiowej przez szlufkę na kieszeni liny. Jeśli zaistnieje potrzeba wypleć taśmę piersiową z klamry piersiowej. Po zdjęciu i przełożeniu taśmy piersiowej przez szlufkę kieszeni przepleć ją ponownie przez klamrę taśmy piersiowej. str. 32

33 2.2. PODŁĄCZENIE LINY WYCIĄGAJĄCEJ DO LINKI UCHWYTU WYZWALAJĄCEGO Fot Załóż ogniwo rozkręcane na linkę uchwytu wyzwalającego pomiędzy rękojeścią a wężem osłaniającym i dokręć szeklę mocno palcami. 2. Rozplącz i/lub rozkręć linę wyciągającą. 3. Umieść harmonijkowo linę wyciągającą w kieszeni liny rozpoczynając od strony ogniwa rozkręcanego. Lina powinna biec poniżej taśmy velcro. Aby zapobiec wyciąganiu włókien z liny w trakcie wkładania jej do kieszeni uważaj aby nie stykała się z twardą częścią taśmy velcro. 4. Pozostaw nie wplecioną linę na długość ramienia. Jeśli konstrukcja statku powietrznego wymaga pozostawienia dłuższego fragmentu niewplecionej liny pozostaw wymagany fragment. 5. Wykonaj wplot zabezpieczający umieszczając około 5 cm liny w wewnętrznym pierścieniu gumowym wykonując podwójne lub potrójne owinięcie pierścieniem tak aby lina była pewnie trzymana wewnątrz kieszeni. str. 33

34 Fot. 6. Gotowa do użycia lina wyciągająca uchwyt wyzwalający. 6. Zamknij kieszeń taśmami velcro uważając aby obydwa końce liny wyciągającej wychodziły pod taśmami velcro. Taśmy velcro połącz tak aby nie było możliwości styku liny z twardą częścią taśmy velcro 7. Pozostałą część liny z karabińczykiem zwiń harmonijkowo i umieść w zewnętrznym pierścieniu gumowym. 8. Wykonaj podwójne lub potrójne owinięcie pierścieniem tak aby lina była pewnie trzymana w pierścieniu. 9. Zabezpiecz linę przed przypadkowym wyciągnięciem z jej kieszeni zapinając karabińczyk na taśmie piersiowej. 10.Sprawdź poprawność instalacji kieszeni do uprzęży, podłączenia liny do linki uchwytu, umieszczenia liny w kieszeni oraz umiejscowienie uchwytu w jego kieszeni KONTROLA ZAMONTOWANEJ LINY WYCIAGAJĄCEJ Przed każdym lotem należy skontrolować poprawność montażu liny wyciągającej do linki uchwytu wyzwalającego oraz kieszeni do uprzęży pokrowca a także poprawność umieszczenia liny w kieszeni. Należy skontrolować: Fot. 7. Punkty kontrolne Poprawność przymocowania kieszeni do uprzęży, połączenie taśm mocujących i nap. Taśmy mocowania mogą obejmować tylko pionowe taśmy uprzęży 2. Taśma piersiowa przełożona przez szlufkę kieszeni. 3. Ogniwo rozkręcane założone i dokręcone na lince uchwytu wyzwalającego pomiędzy rękojeścią uchwytu a wężem osłaniającym linkę. 4. Końce liny wyciągającej wychodzą z kieszeni pod klapką i taśmami velcro, od spodu zamknięcia. 5. Czy wewnętrzny pierścień pewnie trzyma wplot liny. str. 34

35 2.4. PODŁĄCZENIE SYSTEMU DO STATKU POWIETRZNEGO 1. Załóż spadochron wg instrukcji spadochronu. 2. Karabińczyk liny wyciągającej podłącz do statku powietrznego w miejscu do tego wyznaczonym. 3. Zajmij miejsce w statku powietrznym i ułóż wolną część liny pomiędzy spadochronem i fotelem statku powietrznego. Zwróć uwagę, czy nie występują tam miejsca, które mogą zablokować linę. UWAGA! Upewnij się, że lina wyciągająca biegnie bezpośrednio od kieszonki do punktu podłączenia w statku powietrznym. Wszelkie owinięcia uprzęży, pokrowca, części ciała mogą zablokować proces wyciągnięcia uchwytu z pokrowca i/lub spowodować zawiśnięcie za statkiem powietrznym. CZĘŚĆ V. ZASADY EKSPLOATACJI. 1. OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI. Elementy spadochronów chronić przed działaniem promieni słonecznych. Pomieszczenie służące do przechowywania spadochronów powinno posiadać wentylację. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu magazynowym powinna wynosić od 30-70%. Gwałtowne zmiany wilgotności są niedopuszczalne. Temperatura powietrza w pomieszczeniach magazynowych powinna wynosić od 5 30 o C. Zabrania się przechowywać spadochrony w wysokich temperaturach (np. w zamkniętym samochodzie). Zabrania się przechowywania spadochronów razem z częściami metalowymi nie należącymi do spadochronów, farbami, substancjami wydzielającymi aktywne gazy, paliwami i smarami. Do usuwania zabrudzeń i plam ze spadochronu używa się chemicznie czystej benzyny. Spadochrony należy wietrzyć/suszyć w pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu, bez narażania ich na działanie promieni słonecznych. Zabrania się prania środkami chemicznymi. W przypadku zabrudzenia należy przepłukać spadochron w czystej słodkiej wodzie i wysuszyć. Podobnie postępować w przypadku zamoczenia w wodzie morskiej. Zabrania się wyżymać wodę ze spadochronu. W przypadku zamoknięcia czaszy i po płukaniu spadochronu suszyć w pomieszczeniu o niskiej wilgotności chroniąc przed działaniem promieni słonecznych. 2. PRACE OKRESOWE Przegląd techniczny przeprowadza się przed każdym składaniem. Ocenę stanu technicznego spadochronu ocenia bezpośrednio użytkownik przed użyciem. str. 35

36 Spadochrony przechowywane magazynowo należy przewietrzyć i ponownie złożyć nie rzadziej niż raz na rok (365 dni). Spadochrony złożone do skoku należy przewietrzyć nie rzadziej niż raz na rok, (co 365 dni). Czas wietrzenia nie krótszy niż 24 godziny. 3. CZAS EKSPLOATACJI, WIELOKROTNOŚĆ UŻYCIA: Czas eksploatacji spadochronu liczy się od daty wyprodukowania go przez producenta. W czas eksploatacji wlicza się czas użytkowania, przechowywania, transportu i remontu spadochronu. Czas eksploatacji spadochronu wynosi 20 lat. str. 36

Opis techniczny Instrukcja układania i konserwacji spadochronu ratowniczego ATL 88/98 S 1 Numer P 002 99 OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny Instrukcja układania i konserwacji spadochronu ratowniczego ATL 88/98 S 1 Numer P 002 99 OPIS TECHNICZNY 1 OPIS TECHNICZNY INSTRUKCJA UKŁADANIA I KONSERWACJI SPADOCHRONU RATOWNICZEGO ATL 88/98 S 1 Numer P 002 99 Wydanie IV, 6/2011 Wykaz zmian: Jeżeli zajdzie potrzeba dokonania zmian lub uzupełnień niniejszej

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Spadochrony kierowane 2012/S 91-149197

PL-Warszawa: Spadochrony kierowane 2012/S 91-149197 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149197-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Spadochrony kierowane 2012/S 91-149197 Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7,

Bardziej szczegółowo

Etui na telefon komórkowy

Etui na telefon komórkowy Instrukcja obsługi Potrzebne materiały: Maszyna do szycia Totally Me! 2 kawałki tkaniny o wymiarach 11,4 cm x 33 cm 1 kawałek ociepliny z klejem 6,4 cm wąskiej gumki 1 kolorowy guzik Nożyczki Szpilki krawieckie

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. 1. PEŁNA NAZWA UiSW: Uprząż Zasobnika Osobistego - UZO-100 2. NUMER INDEKSOWY: 3. NUMER UN, KOD KLASYFIKACYJNY (WG ADR):

KARTA KATALOGOWA. 1. PEŁNA NAZWA UiSW: Uprząż Zasobnika Osobistego - UZO-100 2. NUMER INDEKSOWY: 3. NUMER UN, KOD KLASYFIKACYJNY (WG ADR): KARTA KATALOGOWA 1. PEŁNA NAZWA UiSW: Uprząż Zasobnika Osobistego - UZO-100 2. NUMER INDEKSOWY: 3. NUMER UN, KOD KLASYFIKACYJNY (WG ADR): Nie dotyczy. 4. WIDOK OGÓLNY UiSW (ZDJĘCIE): Strona 1 z 5 5. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI OPIS TECHNICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Spadochronu ratowniczego ATL - 88 / 92 - S - 1 numer P - 002 93 Wydanie III, 6/2010 2 WYKAZ ZMIAN Jeżeli powstanie konieczność dokonania zmian lub uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

BABY SAFE TM. SPORT 9-36 kg (GROUP I-II-III)

BABY SAFE TM. SPORT 9-36 kg (GROUP I-II-III) BABY SAFE TM SPORT 9-36 kg (GROUP I-II-III) INSTRUKCJA OBSŁUGI IMPORTER: CAR-ACTIVE SP. Z O.O. Rolna 195 02-729 WARSZAWA TEL.: (+48 46) 833 32 25 FAX.: (+48 46) 816 60 03 E-MAIL: INFO@CAR-ACTIVE.EU WWW.CAR-ACTIVE.EU

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA MONTAŻ SIŁOWNIKÓW 1. Ostrożnie zdejmij płyty drzwiowe. 2. Umieść siłownik w odpowiednim kierunku jak pokazano na ilustracji 1-a, 1-b i ilustracji 2. Upewnij się, że

Bardziej szczegółowo

K304. Fitting Kit. Instrukcja systemu montażu. x 4 x 4. Revision No: 1.2

K304. Fitting Kit. Instrukcja systemu montażu. x 4 x 4. Revision No: 1.2 Fitting Kit Instrukcja systemu montażu x 4 x 4 Revision No: 1.2 1 MAX kg W/P WHD MAX kg W/P WHD Acura CSX, 4dr Sedan 06+ US 50 50 Honda Civic, 4dr Sedan 05+ ZA 50 50 Civic, 4dr Sedan 05+ EU 50 50 Civic,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH BRAMĘ GARAŻOWĄ. NIESTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Obsługa narzędzi MTMN-C001, MTMN-C003, MTMN-G402

Obsługa narzędzi MTMN-C001, MTMN-C003, MTMN-G402 2009.11.30 Nr dok. ASTE 2766 Dystrybutor ASTE Sp. z o.o. Kowale, ul. Magnacka 25, 80-180 Gdańsk tel.: 58 340 69 00, fax: 58 340 69 01 e-mail: aste@aste.pl, www.aste.pl strona 1 z 8 Producent: BAND-IT Co.

Bardziej szczegółowo

POMIAR I MONTAś ROLET Vegas Mix (z Ŝyłkami prowadzącymi)

POMIAR I MONTAś ROLET Vegas Mix (z Ŝyłkami prowadzącymi) (z Ŝyłkami prowadzącymi) 1 POMIAR WG ZEWNĘTRZNYCH KRAWĘDZI LISTEW PRZYSZYBOWYCH WYMIARY PRODUKCYJNE Kaseta Rurka Belka Z plus 1 cm Z plus 0,6 cm Z plus 0,2 cm Pojemność kasety: do 145 cm tkaniny poliestrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie:

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie: Instrukcja montażu rolet zewnętrznych - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

DRES 1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU 1.1.Opis

DRES 1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU 1.1.Opis 1 DRES 1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU 1.1.Opis wykonany z dzianiny bawełniano-poliestrowej drapanej z podbiciem i przewiązaniem w kolorze czarnym, przeznaczony jest do noszenia samodzielnie bądź jako bielizna.

Bardziej szczegółowo

ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Rowerek biegowy dla dzieci 2+ - idealne rozwiązanie do nauki jazdy oraz utrzymania równowagi na rowerze. Cechy produktu: Wygląda jak zwykły

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie:

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie: Instrukcja montażu - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie

Bardziej szczegółowo

montowany tyłem i przodem do kierunku jazdy Produkt zgodny z normą europejską Grupa Waga Wiek 0+/1 0-18 kg 6m-4y

montowany tyłem i przodem do kierunku jazdy Produkt zgodny z normą europejską Grupa Waga Wiek 0+/1 0-18 kg 6m-4y montowany tyłem i przodem do kierunku jazdy Instrukcja obsługi Produkt zgodny z normą europejską ECE R44 04 Grupa Waga Wiek 0+/1 0-18 kg 6m-4y 1 Dziękujemy za wybranie fotelika BeSafe izi Combi. Firma

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM

OCHRONA PRZED UPADKIEM OCHRONA PRZED UPADKIEM 6 Szelki bezpieczeństwa 67 Systemy ustalające pozycję podczas pracy 70 Liny 71 Urządzenia samohamowne 7 Amortyzatory 74 Urządzenia samozaciskowe na linie kotwiczącej 7 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Celem instrukcji jest zapoznanie użytkownika z obsługą odwilżacza powietrza stosowanego w transformatorach mocy

Celem instrukcji jest zapoznanie użytkownika z obsługą odwilżacza powietrza stosowanego w transformatorach mocy KARTA KATALOGOWA Nazwa: Odwilżacz 0,7 do transformatorów z konserwatorem Typ: EG_odwilzacz_0-7 INSTRUKCJA ODWILŻACZY DO TRANSFORMATORÓW Z KONSERWATOREM 1.1 Cel instrukcji Celem instrukcji jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Fotelik dla dzieci niepełnosprawnych. HTS BeSafe as www.besafe.eu ECE R44/04. www.marko-zabawki.pl

Instrukcja obsługi. Fotelik dla dzieci niepełnosprawnych. HTS BeSafe as www.besafe.eu ECE R44/04. www.marko-zabawki.pl Instrukcja obsługi Fotelik dla dzieci niepełnosprawnych PL Spełnia europejską norm bezpieczeństwa ECE R44/04 Przebadany i zatwierdzony www.marko-zabawki.pl Więcej informacji pod adresem: Import i Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

montowany przodem do kierunku jazdy

montowany przodem do kierunku jazdy montowany przodem do kierunku jazdy Instrukcja obsługi ECE R44 04 Grupa Waga Wiek 1 9-18 kg 9m-4 lata 1 Dziękujemy za wybranie fotelika BeSafe izi Comfort ISOfix. Firma BeSafe opracowała ten model fotelika

Bardziej szczegółowo

Szafy SD1 i SD2 w klasie S1 (TYP2)

Szafy SD1 i SD2 w klasie S1 (TYP2) Instrukcja obsługi i użytkowania Przeznaczenie: Szafy przeznaczone do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą tajne. Najpopularniejsze szafy wykorzystywane w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

WindPitch. I. Montaż modułu śmigła. Łopatki profilowane. Instrukcja montażu. Nr katalogowy: FCJJ-29

WindPitch. I. Montaż modułu śmigła. Łopatki profilowane. Instrukcja montażu. Nr katalogowy: FCJJ-29 WindPitch Instrukcja montażu Nr katalogowy: FCJJ-29 I. Montaż modułu śmigła Łopatki profilowane 1 2 3 4 5 Ułóż podstawę wirnika (1) na gładkiej powierzchni stołu. Umieść 3 jednakowe łopaty profilowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu przełącznicy

Instrukcja montażu przełącznicy Instrukcja montażu przełącznicy Global 19 6U Wrzesień 2013 ver.13.09.01.ph - 1 - 1. Przełącznica Global 4-6 U do szaf 19 lub 21 Przełącznica Global jest przystosowana do montażu w stojakach lub szafach

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI MONTAŻU OKIEN W WARSTWIE OCIEPELENIA Z UŻYCIEM KONSOL ORAZ FOLII

WSKAZÓWKI MONTAŻU OKIEN W WARSTWIE OCIEPELENIA Z UŻYCIEM KONSOL ORAZ FOLII WSKAZÓWKI MONTAŻU OKIEN W WARSTWIE OCIEPELENIA Z UŻYCIEM KONSOL ORAZ FOLII 1. DOBÓR MATERIAŁÓW DO MONTAŻU W zależności od wytycznych producenta należy dobrać odpowiednie materiały do montażu stolarki.

Bardziej szczegółowo

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1 SIGNAL LED-01X Kod producenta: E93110 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM! Data wydania:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH INCYDENT. zdarzenie nr: 620/09

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH INCYDENT. zdarzenie nr: 620/09 M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY INCYDENT zdarzenie nr: 620/09 statek powietrzny: spadochron PD-280 24 maja 2009 r. - Przasnysz

Bardziej szczegółowo

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Omówienie Data Distribution Cable System to system połączeń o dużej gęstości, przeznaczony do łączenia szaf zawierających urządzenia komputerowe i telekomunikacyjne.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

DIY by Jan Leśniak for JUKI

DIY by Jan Leśniak for JUKI Temat: Szal i spódniczka dla mamy i córki DIY by Jan Leśniak for JUKI Stopień trudności: (łatwy) Maszyna: JUKI HZL-12Z prosta i mała maszyna, idealna dla dziewczynki rozpoczynającej swoją przygodę z szyciem.

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i akcesoria

Wyposażenie i akcesoria 9.1 9.1 Wyposażenie i akcesoria Wyposażenie i akcesoria Wszystkie części składowe bram segmentowych NASSAU wykonane są z materiałów o najwyższej jakości, które spełniają wysokie wymagania dotyczące ich

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

click! a b c d e f g Instrukcja obsługi i j > 25 cm k l Grupa 0+ Maksymalna waga 13 kg Wiek 0 12 m ECE R44-04

click! a b c d e f g Instrukcja obsługi i j > 25 cm k l Grupa 0+ Maksymalna waga 13 kg Wiek 0 12 m ECE R44-04 1 3 click! a b c d e f g Instrukcja obsługi 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Grupa 0+ Maksymalna waga 13 kg Wiek 0 12 m ECE R44-04 8 9 Dziękujemy za wybranie fotelika BeSafe izi Go. Przeczytaj niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia... 2006 r. (poz...) Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego Załącznik nr 1 Ubiór inspektora w bluzie służbowej Ubiór

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA Środki Ochrony Indywidualnej

AKADEMIA Środki Ochrony Indywidualnej 1 Indywidualny system ochrony przed upadkiem z wysokości Jacek Sosnowski Protekt Praca wykonywana na powierzchni położonej co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub gruntu jest w świetle przepisów pracą

Bardziej szczegółowo

«DACZNAJA-2DU» CIEPLARNIA POD FOLIĄ. Paszport techniczny. str.2-3. Instrukcja. str.4-10. kratn 6,09m. szerokoś 3,07m. Wysokość2m

«DACZNAJA-2DU» CIEPLARNIA POD FOLIĄ. Paszport techniczny. str.2-3. Instrukcja. str.4-10. kratn 6,09m. szerokoś 3,07m. Wysokość2m «DACZNAJA-2DU» CIEPLARNIA POD FOLIĄ Wysokość2m szerokoś 3,07m kratn 6,09m Paszport techniczny str.2-3 Instrukcja str.4-10 Instrukcja montażu cieplarni «Dacznaja-2DU» Część wstępna 1. Ogólny widok szkieletu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF70

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF70 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF70 P A S E D O Z A W I E R C I E u l. G L I N I A N A 6 3 + 4 8 3 2 7 2 5 1 3 2 8 1. Warunki gwarancji Instrukcja została wykonana w celu używania przez wykwalifikowane osoby

Bardziej szczegółowo

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m 2/7.1/PL/6 Nawiewniki wirowe z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Szafy SD1 i SD2 w klasie S1

Szafy SD1 i SD2 w klasie S1 Instrukcja obsługi i użytkowania Rys.1 Szafa SD1 klasa S1 Rys.2 Szafa SD2 klasa S1 Przeznaczenie: Szafy przeznaczone do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą tajne. Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

FOCUS. TYP 12 - Regał 1S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. 1955mm.

FOCUS. TYP 12 - Regał 1S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. 1955mm. FOCUS TYP - Regał S Data : 955mm Indeks wyrobu: PRO-06-0 46mm 600mm Producent: ójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 8-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

9 25 kg. Max-Way. Gebrauchsanleitung. Руководство пользователя. Podręcznik użytkownika. Uživatelská příručka. Navodila za uporabo

9 25 kg. Max-Way. Gebrauchsanleitung. Руководство пользователя. Podręcznik użytkownika. Uživatelská příručka. Navodila za uporabo 9 25 kg Max-Way Gebrauchsanleitung Руководство пользователя Podręcznik użytkownika Uživatelská příručka Navodila za uporabo PL CZ SI DE RU DK DK DK PL Ważne! Grupa 1-2 (od około 9 miesiąca życia do 6 lat)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi łóżeczka turystycznego NUNA SENA

Instrukcja obsługi łóżeczka turystycznego NUNA SENA Instrukcja obsługi łóżeczka turystycznego NUNA SENA Strona 2 z 8 INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie marki Nuna! NUNA SENA to stylowe i funkcjonalne łóżeczko dla Twojego dziecka. Dzięki opatentowanemu pomysłowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

GEKOBOX. Instrukcja montażu

GEKOBOX. Instrukcja montażu GEKOBOX Instrukcja montażu 1. GEKOBOX Podstawowe informacje GEKOBOX to programowalny, zewnętrzny, komputer sterujący przeznaczony do okresowego zwiększania mocy i momentu obrotowego silnika. GEKOBOX jest

Bardziej szczegółowo

Pomiar i montaż rolet Vegas Classic Dzień i Noc

Pomiar i montaż rolet Vegas Classic Dzień i Noc 1 - Pomiar okna wg krawędzi skosu listew przyszybowych A - szerokość = wymiar od krawędzi skosów rama okna Wymiary produkcyjne - dokładność cięcia 0,1 cm listwa przyszybowa Pokrywa "A" minus 0,2 cm Rura

Bardziej szczegółowo

Thera Band ćwiczenie podstawowe 1.

Thera Band ćwiczenie podstawowe 1. Thera Band ćwiczenie podstawowe 1. Zakładanie taśmy thera band Załóż thera-band na prawą rękę w taki sposób, aby czubki palców i okolice stawów śródręczno paliczkowych zostały zakryte. Wokół grzbietu lewej

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo. Spis treści

1. Bezpieczeństwo. Spis treści Maxi-Cosi Pebble Drodzy rodzice Aby zapewnić dziecku najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody, należy uważnie przeczytać cały podręcznik dołączony do produktu i ściśle przestrzegać wszystkich zawartych

Bardziej szczegółowo

K340. Fitting Kit. Instrukcja montażu akcesoriów. x 4 x 4 x 1 x 4. x 4. Revision No: 1.1

K340. Fitting Kit. Instrukcja montażu akcesoriów. x 4 x 4 x 1 x 4. x 4. Revision No: 1.1 Fitting Kit Instrukcja montażu akcesoriów x 4 x 4 x 1 x 4 x 4 Revision No: 1.1 1 MAX kg W/P WHD MAX kg W/P WHD Ford Fusion, 5dr Hatch 02 05 EU 50 50 Mazda 3, 4dr Sedan 04 09 EU 75 75 3, 4dr Sedan 04 09

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu bramy przemysłowej NP 500. logo lub pieczęć firmowa partnera MIROLA

Instrukcja montażu bramy przemysłowej NP 500. logo lub pieczęć firmowa partnera MIROLA Instrukcja montażu bramy przemysłowej NP 500 logo lub pieczęć firmowa partnera MIROLA Instrukcja montażowa bramy przemysłowej z prowadzeniem normalnym 500 { Przed przystąpieniem do montażu bramy przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS

Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS Grupa Produktowa: Kalenica i Grzbiet Bartosz Łaczyn/ Marketing / Opole Grupa Produktowa: 16.06.2009 Kalenica i Grzbiet

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ

WAŻNE! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ PL WAŻNE! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ OSTRZEŻENIE Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki. Nie używaj w przypadku dzieci, które wstają samodzielnie. Leżaczek nie jest przeznaczony do nocnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZOBSŁUGOWYCH ODWILŻACZY DO TRANSFORMATORÓW Z KONSEWATOREM

INSTRUKCJA BEZOBSŁUGOWYCH ODWILŻACZY DO TRANSFORMATORÓW Z KONSEWATOREM INSTRUKCJA BEZOBSŁUGOWYCH ODWILŻACZY DO TRANSFORMATORÓW Z KONSEWATOREM ENERGEM-INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWILŻACZA BEZOBSŁUGOWEGO - STR. 1 1.1 Cel instrukcji Celem instrukcji jest zapoznanie użytkownika z obsługą

Bardziej szczegółowo

Patent US 7,845,664 B2

Patent US 7,845,664 B2 Patent US 7,845,664 B2 Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje w celu złożenia przyczepki Weehoo i przed pierwszą jazdą. W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z nami. Przeczytaj poniższe instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl)

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl) Instrukcja montażu ANTTI M0 3W, WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 08083 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-30 Kanunki, Kuusjoki Tel. +38 77 700 Fax +38 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

Firma Produkcyjno-Usługowa. Aparat PERFOTEST. Instrukcja obsługi. ul. 22 Lipca 17, 83-132 Morzeszczyn. tel./fax 58 536 27 48

Firma Produkcyjno-Usługowa. Aparat PERFOTEST. Instrukcja obsługi. ul. 22 Lipca 17, 83-132 Morzeszczyn. tel./fax 58 536 27 48 Firma Produkcyjno-Usługowa ul. 22 Lipca 17, 83-132 Morzeszczyn tel./fax 58 536 27 48 Aparat PERFOTEST Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny...2 1.1 Przeznaczenie...2 1.2 Budowa...2 1.3 Wyposażenie...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu namiotu JEHLAN Base Fi 12m

Instrukcja montażu namiotu JEHLAN Base Fi 12m MITKO Sp. z o.o. Osiedle Maja 6A, 44-04 Wodzisław Śląski, NIP: 647-050-95-72 Tel. +48 2 444 66 6, fax: +48 2 757 09 20, kontakt@mitko.pl, www.mitko.pl Wodzisław Śląski, 20.04.200 Instrukcja montażu namiotu

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PRODUCT GROUP. Seria MSA Workman Produkty zabezpieczające przed upadkiem

PRODUCT GROUP. Seria MSA Workman Produkty zabezpieczające przed upadkiem PRODUCT GROUP Seria MSA Workman Produkty zabezpieczające przed upadkiem Zabezpieczenie przed upadkiem Osobisty sprzęt ochronny, zabezpieczający przed upadkiem używany jest przez pracowników w wielu gałęziach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu bramy garażowej RS 80. logo lub pieczęć firmowa partnera MIROLA

Instrukcja montażu bramy garażowej RS 80. logo lub pieczęć firmowa partnera MIROLA Instrukcja montażu bramy garażowej RS 80 logo lub pieczęć firmowa partnera MIROLA Instrukcja montażowa bramy segmentowej RS 80 { Przed przystąpieniem do montażu bramy segmentowej RS 80 zapoznaj się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo. Spis treści

1. Bezpieczeństwo. Spis treści Maxi-Cosi Pearl H Drodzy rodzice Aby zapewnić dziecku najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody, należy uważnie przeczytać cały podręcznik dołączony do produktu i ściśle przestrzegać wszystkich zawartych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym (jeżeli to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 1 Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CPC21 na dachu płaskim lub o niewielkim

Bardziej szczegółowo

FOCUS. TYP 11 - Regał 2S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. 1955mm.

FOCUS. TYP 11 - Regał 2S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. 1955mm. FOCUS TYP - Regał S Data : 955mm Indeks wyrobu: PRO-06-0 46mm 600mm Producent: ójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 8-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

FOCUS. TYP 20 - Szafa 3D-1S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl.

FOCUS. TYP 20 - Szafa 3D-1S. Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl. FOCUS TYP 0 - Szafa D-1S Data : 1955mm Indeks wyrobu: PRO-06-001 580mm 840mm Producent: ójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska 45 8-00 Elbląg e-mail: handlowy@meblewojcik.pl razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

Optima Canopy akcesoria do podwieszenia

Optima Canopy akcesoria do podwieszenia Optima Canopy akcesoria do podwieszenia Zestawy akcesoriów ponieważ często niezbędne jest zastosowanie więcej niż jednego zestawu akcesoriów - proszę uważnie przeanalizować swoje potrzeby. BPCS5450G Zestaw

Bardziej szczegółowo

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi CECH-ZCD1 7020229 Zgodne urządzenie System PlayStation 3 (seria CECH-400x) Środki ostrożności Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE I.L.2C12864H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 3 wyłączników stacjonarnych IZM typ IZM-MIL32C-F

OSTRZEŻENIE I.L.2C12864H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 3 wyłączników stacjonarnych IZM typ IZM-MIL32C-F REV. 5 DATA: 05/10/02 Strona 1 z 8 Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 3 wyłączników stacjonarnych IZM typ IZM-MIL32C-F OSTRZEŻENIE Nie należy instalować ani przeprowadzać konserwacji akcesoriów

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ 1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa W celu poprawnego

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Instrukcje Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Odbiór WAŻNE Dostawę sprzętu od firmy Rockwell Automation do przewoźnika traktuje się jak dostawę do nabywcy.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Nie przesuwaj ani nie pochylaj stołu, na którym wykonujesz doświadczenie.

Uwaga: Nie przesuwaj ani nie pochylaj stołu, na którym wykonujesz doświadczenie. Mając do dyspozycji 20 kartek papieru o gramaturze 80 g/m 2 i wymiarach 297mm na 210mm (format A4), 2 spinacze biurowe o masie 0,36 g każdy, nitkę, probówkę, taśmę klejącą, nożyczki, zbadaj, czy maksymalna

Bardziej szczegółowo

KAMIZELKA WYPORNOŚCIOWA HYBRID PURE

KAMIZELKA WYPORNOŚCIOWA HYBRID PURE Manuale d istruzioni User s Guide Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruikershandleiding Användarinstruktioner Οδηγίες χρήσης Käyttäjän Opas Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI

WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI WANNA TARASOWA TERRASS+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Copyright Ösel Tubs 1 Spis treści INFORMACJE OGÓLNE 3 BEZPIECZEŃSTWO 4 INSTALACJA WANNY 5 NAGRZEWANIE WANNY 8 KONSERWACJA WANNY 10 2 Informacje ogólne Drogi użytkowniku,

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE. Instrukcja obsługi oraz konserwacji. Karta Gwarancyjna (STANDARD, LHR+, LHR 170, RES 70)

BRAMY GARAŻOWE. Instrukcja obsługi oraz konserwacji. Karta Gwarancyjna (STANDARD, LHR+, LHR 170, RES 70) BRAMY GARAŻOWE (STANDARD, LHR+, LHR 170, RES 70) Instrukcja obsługi oraz konserwacji Karta Gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy za dokonanie zakupu naszych produktów. Zostały one zaprojektowane i wykonane

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Instrukcja obsługi Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Instrukcja obsługi Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Wydanie 1.1 2 Informacje o uchwycie samochodowym Uchwyt mobilny Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 zapewnia łatwy dostęp do telefonu

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA B

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA B INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA B MS3 M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym Nr produktu 710068 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Za pomocą czujnika ruchu PIR produkt aktywuje generator ultradźwiękowy o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo