Instrukcja użytkowania nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania nr 092-06"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania nr ratowniczego spadochronu plecowego SK-94 WYDANIE III C dla spadochronów wykonanych od PART #: Wzór zastrzeżony w Unii Europejskiej #: Spadochron nr:... Legionowo 2013

2 CZĘŚĆ I OPIS TECHNICZNY. 1. Przeznaczenie spadochronu SK Dane techniczne Praca spadochronu w powietrzu Postępowanie podczas skoku Postępowanie po skoku Opis spadochronu Uchwyt wyzwalający (nr kat. NA ) Spadochron wyciągający (nr kat A) Linka łącząca (nr kat ) Czasza z linkami nośnymi (nr kat ) Uchwyty sterownicze (nr kat. NA-25) Pierścień gumowy (2 x3/8 ) Pokrowiec z uprzężą - (nr kat ) Torba przenośna (nr kat ) Kieszeń liny wyciągającej(nr kat ) Lina wyciągająca (nr kat ) CZĘŚĆ II INSTRUKCJA SKŁADANIA. 1. Przegląd spadochronu przed złożeniem Przyrządy i przybory do składania spadochronu Składanie spadochronu CZĘŚĆ III Regulacja i dopasowanie spadochronu (uprzęży): CZĘŚĆ IV LINA WYCIĄGAJĄCA CZĘŚĆ V ZASADY EKSPLOATACJI str. 2

3 OSTRZEŻENIE Firma AIR POL uczyniła wszystko w celu osiągnięcia najwyższego standardu jakości i bezpieczeństwa kupionego przez Ciebie spadochronu. Elementy spadochronu wykonane z materiałów najwyższej jakości spełniają wymogi wymagane dla sprzętu tego przeznaczenia. Testy, którymi poddawane są spadochrony, upewniają nas w wyborze przyjętych rozwiązań technicznych. Jednakże firma AIR POL Sp. z o. o. nie może wykluczyć ryzyka uszkodzenia lub dysfunkcji spadochronu w przypadku zbiegu skrajnie niekorzystnych okoliczności, pozostających poza sferą jej kompetencji i odpowiedzialności. Aby zminimalizować to ryzyko: 1. zawsze sprawdź, czy każda część systemu spadochronowego została zmontowana i złożona zgodnie z naszą instrukcją; 2. zawsze przechowuj i używaj spadochronu zgodnie z instrukcją użytkowania; 3. zawsze stosuj się do krajowych zasad bezpieczeństwa spadochronowego. Pamiętaj, że zakupiony przez Ciebie spadochron ma być stosowany jako urządzenie ratownicze. Inne jego aplikacje, mogą być niebezpieczne. Twój spadochron jest zaprojektowany na 20 lat użytkowania. Firma AIR POL Sp. z o. o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu na wszystkie elementy spadochronu. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek anomalii lub subiektywnie ocenianych zagrożeń funkcjonalności, spadochron należy poddać ekspertyzie dokonanej przez autoryzowanego dealera. Gratulujemy zakupu i życzymy pomyślnej eksploatacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja może być powielana wyłącznie w całości, bez jakichkolwiek zmian ani uszczupleń. Do celów dystrybucyjnych, niniejsza Instrukcja nie może być używana bez wszystkich swoich części, znaków firmowych i danych o firmie Air-Pol. W szczególności, bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich zabronione są: wszelkie zmiany, kopiowanie częściowe (w tym zwłaszcza zdjęć i rysunków), lub cytowanie bez powołania się na źródło, powielanie i publikowanie fragmentów za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, wykorzystywanie danych do budowania jakiejkolwiek bazy danych, ani przechowywanie (w całości, ani w części) w bazach danych. Wzór zastrzeżony w Unii Europejskiej pod nr: Copyright by AIR-POL Sp. z o. o., Legionowo, 2013 str. 3

4 CZĘŚĆ I OPIS TECHNICZNY. 1. Przeznaczenie spadochronu SK-94. Spadochron ratowniczy plecowy SK-94 przeznaczony jest do wykonywania skoków ratowniczych z szybowców, samolotów, motolotni, balonów i śmigłowców oraz innych statków powietrznych. Spadochron SK-94 może być wyposażony w dodatkowy, dedykowany do niego systemem liny wyciągającej wraz z kieszenią (kieszeń na linę o nr części , lina wyciągająca o nr części ). System umożliwia samoczynne otwarcie się spadochronu po opuszczeniu statku powietrznego. UWAGA: Przed założeniem spadochronu i zajęciem miejsca w statku powietrznym należy zapoznać się z instrukcją użytkowania spadochronu SK-94 oraz wyregulować rozmiar uprzęży, długość taśm udowych, piersiowej oraz taśm pozycjonujących pokrowiec. Jeśli posiadasz dodatkowy, dedykowany do spadochronu SK-94, system liny wyciągającej zapoznaj się z jego instrukcją użytkowania oraz sprawdź poprawność jego montażu i podczepienia do statku powietrznego (patrz cześć IV niniejszej instrukcji). 2. Dane techniczne. Spadochron posiada następujące dane taktyczno - techniczne: Powierzchnia czaszy 51 m 2 Masa całkowita zespołu (pilot + sprzęt) 100 kg / 220 lbs Maksymalna prędkość użycia 270 km/h / 145 kts Prędkość użycia z opóźnieniem otwarcia min. 3 s 350 km/h / 189 kts Min. wysokość skoku z poziomego lotu: (V min =130 km/h - 70 kts) 70 m / 230 ft Min. wysokość skoku ze śmigłowca w zawisie 150 m / 490 ft Prędkość opadania (masa 70 kg) 3,6 m/s / 12 ft/s Prędkość opadania (masa 100 kg) 4,4 m/s / 14,5 ft/s Prędkość postępowa 2 m/s Czas obrotu o 360 o ~12 s Wymiary po złożeniu (długość x szerokość x wysokość) 550 x 400 x 85 mm Masa własna 7,5 kg / 16,5 lbs Częstotliwość przekładania spadochronu do skoku 1 rok (365 dni) Czas eksploatacji spadochronu wynosi 20 lat licząc od daty jego wyprodukowania z uwzględnieniem przechowywania, transportu i napraw oraz bieżącego stanu technicznego. Po tym okresie spadochron musi być wycofany z użytkowania. W przypadku użycia spadochronu należy dokonać jego szczegółowego przeglądu i na tej podstawie określić zdatność do dalszej eksploatacji. Sprawdzenia może dokonać wykwalifikowana osoba posiadająca uprawnienia do składania spadochronu SK-94. Po uwzględnieniu powyższego spadochron może być używany wielokrotnie, bez ograniczeń. str. 4

5 3. Praca spadochronu w powietrzu. Spadochron SK-94 otwiera się poprzez wyciągnięcie uchwytu wyzwalającego. Zawleczki linki uchwytu znajdujące się w pętlach linek zamykających zostają wyciągnięte i zostaje uruchomiony spadochron wyciągający (pilocik), który pod wpływem sprężyny zostaje odrzucony od pokrowca na długość linki łączącej. Następuje napełnienie pilocika i wyciągnięcie złożonej czaszy z pokrowca. Wyplatają się linki nośne i następuje napełnienie czaszy. Spadochron wyciągający pozostaję przy czaszy podczas opadania. W czasie opadania spadochron zapewnia bardzo dobrą stateczność i łatwe sterowanie poprzez pojedyncze ściąganie uchwytów sterowniczych umieszczonych na taśmach nośnych. Spadochron SK-94 posiada prędkość postępową, dzięki umieszczonej z tyłu czaszy i wypełnionej siatką szczelinie napędowej. Zapewnia to prędkość postępową i możliwość wybrania dogodnego punktu do lądowania Postępowanie podczas skoku. Opuszczenie statku powietrznego i skok ze spadochronem stanowi ostateczny środek ratunku członka załogi w sytuacji, gdy nie ma możliwości kontrolowanego sprowadzenia statku powietrznego na ziemię. Stosownie do sytuacji i przy uwzględnieniu specyfiki typu statku powietrznego należy: odłączyć się od wszelkiego wyposażenia (słuchawki, instalacja tlenowa, itp.) otworzyć, względnie odrzucić osłonę kabiny lub drzwi awaryjne, rozpiąć pasy fotela, wyskoczyć z kabiny, unikając kolizji z elementami statku powietrznego, po oddaleniu się na bezpieczną odległość (uwzględniając wysokość!) wyciągnąć uchwyt wyzwalający spadochronu. po otwarciu spadochronu sprawdzić stan czaszy i możliwość sterowania: a) w celu odblokowania uchwytów sterowniczych, znajdujących się na taśmach nośnych spadochronu, należy je chwycić i szarpnąć w dół. b) skręcić w prawo ciągnąc w dół prawy uchwyt sterowniczy. W tym czasie drugi z uchwytów pozostaje w górze. c) Skręcić w lewo ciągnąc w dół lewy uchwyt sterowniczy. W tym czasie drugi z uchwytów pozostaje w górze. Rozpoznać kierunek wiatru (dymy z kominów, ognisk, itp.) korzystając z prędkości poziomej i możliwości sterowania wybrać miejsce i kierunek lądowania (zalecany pod wiatr). bezpośrednio przed lądowaniem złączyć nogi i lekko ugiąć w kolanach, po przyziemieniu zgasić czaszę i rozpiąć zamki uprzęży. str. 5

6 3.2. Postępowanie po skoku zgasić czaszę, uwolnić od ciał obcych (gałęzi itp.), w miarę możliwości wyprężyć ją jak przy składaniu, zwinąć w kłąb do pokrowca i owinąć wiązką linek, do transportu, w celu ochrony przed uszkodzeniami należy zabezpieczyć spadochron np. prześcieradłem, folią lub dużą sztuką odzieży. 4. Opis spadochronu. Części zasadnicze Nr katalogowy Ilość 4.1. uchwyt wyzwalający NA spadochron wyciągający A linka łącząca czasza z linkami nośnymi uchwyt sterowniczy NA pokrowiec z uprzężą torba przenośna Części dodatkowe (opcjonalne) 4.9. kieszeń liny wyciągającej lina wyciągajaca Części zapasowe 4.2. pętle do zamykania pokrowca A 4.6. pierścień gumowy 2 x 3/ Uchwyt wyzwalający (nr kat. NA ). Uchwyt wyzwalający służy do zainicjowania otwarcia spadochronu i składa się z metalowej rękojeści oraz stalowej linki wyzwalającej z dwiema zawleczkami i końcówką ograniczającą Spadochron wyciągający (nr kat A). Spadochron wyciągający ma za zadanie wyciągnąć czaszę z linkami nośnymi z pokrowca, a tym samym umożliwić napełnienie się czaszy. W czasie składania, spadochron wyciągający stanowi element zamykający pokrowiec. Spadochron wyciągający składa się z: czaszy o powierzchni ok. 0,5 m2 wykonanej z tkaniny niskoprzewiewnej, połączonej z siatką spełniającą funkcję linek nośnych oraz z czepkiem wierzchołkowym przymocowanym do szczytu czaszy pilocika. Czepek składa się z dwóch części: górnej i dolnej. W dolnej zamocowana jest sprężyna stożkowa i część taśmy velcro do zamocowania pętel zamykających oraz kołnierz z taśmy zabezpieczający czaszę i siatkę pilocika przed wysuwaniem się spod złożonego spadochronu. str. 6

7 Górna stanowi przykrycie taśmy z pętlami i stanowi element ozdobny. Obydwie części są częściowo zeszyte ze sobą a częściowo zamykane przy pomocy taśmy velcro. Pętle do zamykania pokrowca. (nr kat A) Służą do zamykania pokrowca i umożliwiają regulację docisku sprężyny po zamknięciu pokrowca. Posiadają także część taśmy velcro do mocowania w spadochronie wyciągającym Linka łącząca (nr kat ). Linka łącząca służy do połączenia spadochronu wyciągającego z czaszą główną. Osłonka naszyta na taśmę łącznika i założona na wierzchołek czaszy zamyka kominek i przyśpiesza napełnienie się czaszy. W czasie napełniania zsuwa się z linek wierzchołka na węzeł łącznika z linkami wierzchołka czaszy i otwiera kominek, stabilizując opływ powietrza wokół czaszy. str. 7

8 4.4. Czasza z linkami nośnymi (nr kat ). Zbudowana jest z powłoki składającej się z 24 klinów i systemu taśm wzmacniających. Obrzeże czaszy oraz dolna część trzech tylnych klinów, tworzących szczelinę napędową, wykonane są z siatki. W wierzchołku znajduje się kominek o średnicy ok. 0,5 m. Do końców taśm wzmacniających na obrzeżu czaszy mocowane są 24 linki nośne. Dolne końce linek nośnych połączone są, za pośrednictwem rozbieralnych klamer, z dwiema taśmami nośnymi uprzęży (po 12 linek do każdej taśmy). Do sterowania służą 2 pary dodatkowych linek sterowniczych połączonych z linkami nośnymi nr 4, 5 po stronie prawej i nr 20 i 21 po stronie lewej zakończonych uchwytami sterowniczymi Uchwyty sterownicze (nr kat. NA-25). Znajdują się na taśmach nośnych. Połączone są z pętlami linek sterowniczych i umożliwiają łatwe sterowanie spadochronem. Wykonane są z taśmy w kolorze kontrastowym do koloru uprzęży spadochronu. str. 8

9 4.6. Pierścień gumowy (2 x3/8 ). Pierścienie służą do mocowania wplotów linek nośnych czaszy w pokrowcu Pokrowiec z uprzężą - (nr kat ). Pokrowiec wraz z uprzężą stanowi integralną całość. Pokrowiec wykonany jest z tkaniny stylonowej i składa się z podstawy i czterech wyłogów w układzie koperty. W dolnej części pokrowca znajdują się dwa rzędy pierścieni gumowych, do których wplata się linki nośne. Po zapleceniu linek i ułożeniu czaszy na dnie, wyłogi pokrowca są zamykane i zabezpieczone przed otwarciem sprężynowym spadochronem wyciągającym, którego pętle zamykające przechodzą przez oczka w wyłogach i dno pokrowca na wskroś, gdzie są blokowane zawleczkami linki wyzwalającej. Części pokrowca stykające się z ciałem użytkownika wyściełane są materiałem ułatwiającym wentylację i poprawiającym komfort podczas wykonywania czynności lotniczych. Uprząż składa się z pionowych taśm głównych połączonych z dolnymi częściami uprzęży za pomocą regulacyjnej części pierścieni węzła biodrowego. Na pierścieniu pierścieni biodrowych zamocowane są taśmy boczne i taśmy udowe. Klamra regulacyjna (widoczna po zdjęciu pochewki) umożliwia dopasowanie rozmiaru uprzęży do użytkownika oraz swobodne układanie się węzła biodrowego na ciele. W części piersiowej znajduje się taśma piersiowa. Połączenie i regulację taśm wykonuję się w zależności od wersji: str. 9

10 klamrami hakowymi (B-12) klamrami z wyrzutnikiem (Quick Ejector): zamkami typu AB: klamrami do przeplatania (Thread Thru) Uprząż posiada dwie taśmy nośne służące do połączenia uprzęży z linkami nośnymi czaszy, poprowadzenia linek sterowniczych oraz do zamocowania uchwytów sterowniczych. Na taśmach udowych i biodrowej zastosowano układ pozycjonujący złożony pokrowiec na ciele użytkownika. Składa się on z taśmy ściągającej i klamry wszytej w część plecową pokrowca. str. 10

11 4.8. Torba przenośna (nr kat ) Worek transportowy wykonany z tkaniny nieprzewiewnej i nieprzemakalnej i służy do przechowywania i przenoszenia spadochronu ułożonego do skoku. Posiada szelki do noszenia na plecach oraz zamykaną kieszeń Kieszeń na linę wyciągającą (nr kat ) Kieszeń przeznaczona do montażu do pokrowca spadochronu SK-94 w celu umieszczenia w niej liny wyciągającej Lina wyciągająca (nr kat ) Lina służy do wyciągnięcia uchwytu wyzwalającego po oddzieleniu się do statku powietrznego. str. 11

12 CZĘŚĆ II INSTRUKCJA SKŁADANIA. Spadochron powinien być kontrolowany i obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Przed każdym złożeniem należy dokonać dokładnego przeglądu technicznego całego spadochronu. 1. Przegląd spadochronu przed złożeniem. Przed ułożeniem spadochronu do skoku należy wykonać przegląd wszystkich elementów spadochronu Spadochron wyciągający: Nie powinny występować uszkodzenia materiału czaszy, siatki oraz szwów. Sprężyna nie powinna być uszkodzona, skorodowana lub zdeformowana a zacisk na spodzie nie rozluźniony. Pętle zamykające nie powinny posiadać przetarć/pęknięć włókien linki. Taśmy velcro powinny pewnie mocować pętle zamykające do spadochronu wyciągającego Taśma łącząca: Węzeł łączący taśmę ze spadochronem powinien być wykonany wg niniejszej instrukcji (pkt. 3.1.). Nie powinny występować uszkodzenia, taśmy, szwów oraz bawełnianej osłonki. Taśma gumowa wszyta w obrzeże osłonki nie powinna wykazywać braku elastyczności Czasza spadochronu: Węzeł łączący taśmę łączącą z czaszą spadochronu powinien być wykonany wg niniejszej instrukcji (pkt. 3.1.). Nie powinny występować uszkodzenia materiału czaszy, siatki linek szczytowych oraz szwów Linki nośne i sterownicze Nie powinny występować uszkodzenia linek oraz szwów Uprząż/pokrowiec: Nie powinny występować uszkodzenia tkaniny pokrowca, taśm uprzęży, części metalowych oraz szwów. Klamry D, mocujące linki nośne do uprzęży powinny być dokręcone. Linki sterownicze powinny biec bez skręceń i splątań od linek nośnych poprzez pierścienie prowadzące na taśmach nośnych i zamocowane na uchwytach sterowniczych wg pkt Pierścienie gumowe nie powinny wykazywać braku elastyczności. Wszystkie pierścienie gumowe powinny być jednego typu. Wszystkie klamry uprzęży powinny pewnie łączyć się ze sobą, bez możliwości samo rozpięcia Uchwyt wyzwalający: Linka uchwytu nie powinna być uszkodzona, skorodowana lub zdeformowana. Zawleczki i blokada na końcu powinna być pewnie zaciśnięta na lince. str. 12

13 Rękojeść nie powinna być uszkodzona, skorodowana lub zdeformowana (szczególnie w okolicach przechodzenia linki wyzwalającej) 2. Przyrządy i przybory do składania spadochronu. Składanie należy przeprowadzać w czystym i suchym miejscu, najlepiej na specjalnym stole o długości nie mniejszej niż 11 m lub na stole polowym. Ponadto do ułożenia spadochronu potrzebne są: opaska do składania spadochronu wyciągającego. (nr kat. NA-03) 2 kołki montażowe, tzw. T (nr kat. NA-18-2); 5 sztuk klamer lub ciężarków z tkaniny wypełnionych śrutem lub gruboziarnistym piaskiem do spięcia złożonej czaszy; linijka do zaprawiania wyłogów pokrowca; 2 linki/tasiemki montażowe o długości ok. 70 cm; Nić do plombowania NSN: lub nić bawełniana o wytrzymałości nie większej niż: 2,15 dan 3. Składanie spadochronu Połącz małą pętlę łącznika z pętlą z taśm spadochronu wyciągającego i zaciśnij węzeł. Przez drugą pętlę łącznika przeprowadź wiązkę linek kominka czaszy głównej. Poprzez tak utworzoną pętlę przewlecz spadochron wyciągający z łącznikiem i zaciśnij węzeł. Linki szczytowe czaszy powinny być wyrównane, tak aby obrzeże kominka znajdowało się obok siebie str. 13

14 3.2. Otwórz pokrywę spadochronu wyciągającego. Umocuj centralnie taśmą velcro pętle zamykające pokrowiec. Pętle przewlecz przez uszka w pokrywie pilocika tak, aby przez każde przechodziła jednocześnie pętla zamykająca i końcówka do zaciągania pętli przeciwległej. W razie konieczności, przed przewleczeniem, poluzuj pętle zamykające tak, aby miały pożądaną długość. Zamknij pokrywę pilocika. UWAGA: Sprawdź stan pętli. Nie powinna być poprzecierana ani z pękniętymi włóknami. Uszkodzoną pętlę wymień Włóż na całą długość linkę uchwytu wyzwalającego w wąż osłaniający a rękojeść umieść w kieszonce str. 14

15 3.4. Ułóż czaszę spadochronu Układanie rozpocznij od zamocowania szczytu czaszy. Następnie rozprostuj czaszę i wypręż linki nośne. Odszukaj w czaszy linkę nr 12 i od niej rozpocznij układanie lewej strony czaszy. Nakładaj na siebie kolejno następne linki wyciągając materiał czaszy na zewnątrz, aż do linki nr 24. Prawą, nieułożoną, część czaszy narzuć na lewą i kontynuuj układanie od linki nr 12 do linki nr 1. Po ułożeniu obydwu stron linka 12 powinna znajdować się na spodzie ułożonej czaszy a 24 na szczycie złożenia. Wszystkie linki nośne muszą znajdować się obok siebie a materiał czaszy wyciągnięty na boki i naprężony. Obrzeże powinno być ułożone równo i na sobie. Schemat ułożenia czaszy: str. 15

16 3.5. Sprawdź czy linki nośne nie są skręcone lub splątane ze sobą. Podczas sprawdzania linek pokrowiec powinien leżeć uprzężą do dołu. Linki nr 1 i 24 powinny biegnąć bezpośrednio od czaszy do wewnętrznych stron klamer D bez skręceń i przepleceń z innymi linkami Zamocuj uchwyty sterownicze w kieszonkach. Linki sterownicze nie powinny być poskręcane. Umieść obydwa wąsy uchwytu w kieszonce na taśmie nośnej W przypadku montażu czaszy wyprodukowanej przed do uprzęży/pokrowca wyprodukowanego po tej dacie linki sterownicze podłącz w sposób pokazany na zdjęciach 3.7.A,B,C : 3.7.A 3.7.B str. 16

17 3.7.C 3.8. Zagnij naroża prawej i lewej połowy dolnego obrzeża czaszy str. 17

18 3.9. Zagnij prawą stronę czaszy w 1/3 szerokości i nałóż na środek czaszy Zagnij lewą stronę i nałóż na poprzednie złożenie Czaszę złożoną na trzy złóż jeszcze raz na pół i zabezpiecz w takiej pozycji klamrami lub ciężarkami str. 18

19 3.12. Załóż bawełnianą osłonkę, przyszytą na taśmie łączącej spadochronu wyciągającego, na wierzchołek czaszy i napręż taśmę Wywiń wyłogi pokrowca pod wewnętrzna część pokrowca. Wszystkie zamki i klamry ukryj pod pokrowcem dla ochrony czaszy i linek przed uszkodzeniem. Wciągnij taśmy nośne do pokrowca, umieszczając klamry D odpowiednio przed kieszonkami pierścieni gumowych. Linki nośne na klamrach D podziel na dwie grupy po 6 linek. Nitką o wytrzymałości ok. 5 dan przywiąż każdą złączkę do pętli na dnie pokrowca. Można w tym celu użyć podwójnie złożonej nici do plombowania. Nadmiar nitki odetnij. Sprawdź stan pierścieni gumowych, uszkodzone wymień. Zwróć uwagę aby wszystkie pierścienie były tego samego rodzaju i rozmiaru str. 19

20 3.14. Obróć pokrowiec na stole o 90 o w prawo. Przeciągnij wiązkę linek przez prawy górny pierścień gumowy aż do bocznej krawędzi pokrowca. Wplot powinien wystawać poza pierścień gumowy około 4-5 cm i powinien być jak najbardziej równomierny. Zrób to samo w lewym górnym pierścieniu gumowym Wpleć pozostałe linki nośne w kolejne pierścienie. Wploty powinny następować po sobie naprzemiennie lewa z prawą stroną pokrowca. Nie dopuść do pozostawienia pomiędzy wplotami nieużytego pierścienia gumowego. W miarę skracania wiązki linek przesuwaj pokrowiec w stronę czaszy. Ostatnie ok. 50 cm długości linek pozostaw wolne. Usuń z pokrowca niewykorzystane pierścienie gumowe str. 20

21 3.16. Umieść kołki montażowe T w oczkach dna pokrowca (od spodu). Po przejściu przez oczka powinny także przechodzić przez osłonki pętel zamykających. Wywiń do góry wyłogi boczne, uprzednio zwinięte pod pokrowcem Schemat ułożenia czaszy w pokrowcu Umieść dolne obrzeże czaszy, nie skręcając go, w prawy dolny róg pokrowca. Staraj się jak najbardziej wypełnić czaszą róg pokrowca. (1) str. 21

22 3.19. Obróć pokrowiec o 90 o w lewo. Ułóż złożoną czaszę wzdłuż dolnej krawędzi pokrowca a następnie zagnij ją w górę. Zagięcie wciśnij w lewy, dolny róg starając się jak najbardziej go wypełnić. (2) Pozostałą część złożonej czaszy poprowadź wzdłuż lewego boku pokrowca Zagnij na wysokości górnej krawędzi pokrowca pozostałą część czaszy o 180 o (3)i ułóż obok poprzedniego złożenia. Następnie zagnij ja o 90 o (4)i układaj obok dolnego złożenia przechodząc na prawą stronę pokrowca. Skieruj czaszę w górę zaginając ją o 90 o (5) i umieść obok wcześniejszego złożenia Zagnij kolejny raz czaszę na wysokości górnej krawędzi o 180 o w dół (6) i ułóż obok złożenia. Wykonaj następne złożenie czaszy o 180 o (7) i umieść obok poprzednich warstw Zagnij czaszę o 180 o w dół (8), umieść obok poprzednich złożeń. Zagnij wierzchołek czaszy o 180 o w górę (9) i umieść ją po lewej stronie pokrowca. Staraj się jak najbardziej równomiernie rozmieścić czaszę w pokrowcu str. 22

23 3.23. Na wysokości początku osłonki kominka (10) zwiń pozostałą część czaszy i linki szczytowe schowane w osłonie (11 i 12) wypełniając równomiernie przestrzeń pomiędzy grzbietem pokrowca a miejscem przechodzenia pętli zamykającej oraz bocznymi złożeniami czaszy. Linkę łączącą poprowadź w stronę środka prawego boku pokrowca Nałóż oczko dolnego wyłogu na dolny kołek montażowy T i zabezpiecz tymczasowo szpilką. Oczko górnego wyłogu nałóż na górne T i także zabezpiecz szpilką Nałóż na kołki montażowe T oczka prawego wyłogu i zabezpiecz szpilką. Linka łącząca powinna biec pomiędzy oczkami wyłogów str. 23

24 3.26. Upewnij się, że linka łącząca biegnie jak na zdjęciu. Odseparuj czaszę od osłonek pętel zamykających, nałóż na kołki montażowe oczka wyłogu lewego i zabezpiecz je tymczasowo szpilkami Ściśnij spadochron wyciągający i zabezpiecz go w takiej pozycji opaską blokującą. Materiał czaszy oraz siatkę umieść pomiędzy zwojami sprężyny. Kołnierz pilocika powinien być rozprostowany i zabezpieczać materiał czaszy przed wychodzeniem poza zwoje sprężyn i pokrywę pilocika. UWAGA: Nie zawijaj tkaniny oraz siatki wokół sprężyny. Może to spowodować przedłużające się napełnienie pilocika! str. 24

25 3.28. Złóż kilka razy taśmę łącznika i połóż go po środku pomiędzy kołkami montażowymi T. Usuń szpilki tymczasowe i przeciągnij w ich miejsce linki pomocnicze założone na pętle zamykające wychodzące po bokach czepka spadochronu wyciągającego - upewnij się, że nie są to pętle końcówek do zaciągania - a następnie przez otwory kołków montażowych T Ustaw podstawę sprężyny spadochronu wyciągającego na złożonym łączniku, centralnie pomiędzy oczkami w wyłogach str. 25

26 3.30. Trzymając przyciśnięty spadochron wyciągający obróć cały spadochron na plecy", przeciągnij tasiemki montażowe przez oczka i usuń kołki. Przeciągnij pętlę zamykającą przez górne oczko pokrowca, sprawdź czy nie została wciągnięta tkanina czaszy i zablokuj pętlę zamykającą zawleczką linki wyzwalającej. Te same czynności powtórz z dolnym oczkiem pokrowca. UWAGA: Przed włożeniem drugiej zawleczki w pętlę zamykającą upewnij się, że część mocująca górną zawleczkę do linki jest schowana w wąż osłaniający (jak na zdjęciu). UWAGA: Zawleczki powinny być wsunięte w pętle tak aby na oczku znajdowała się tylko szpilka zawleczki Trzymając przyciśnięty spadochron wyciągający obróć do poprzedniej pozycji cały spadochron. Dociągaj naprzemiennie małymi skokami górną i dolną końcówkę do zaciągania tak, aby czepek spadochronu wyciągającego dokładnie przylegał do powierzchni pokrowca. W czasie dociągania upewnij się, że tkanina spadochronu wyciągającego nie wchodzi w oczka wyłogów pokrowca str. 26

27 UWAGA: Po ułożeniu, w wyniku stopniowego wyciskania powietrza z czaszy, spadochron ma tendencję do zmniejszania swojej objętości. W związku z tym w przypadku odstawania czepka spadochronu wyciągającego od powierzchni pokrowca należy dociągnąć spadochron wyciągający za pomocą końcówek do zaciągania. Jednak dociąganie może wykonywać wyłącznie układacz upoważniony do obsługi spadochronu SK Wyciągnij tasiemki montażowe. Pamiętaj aby podczas wyjmowania tasiemek montażowych przełożyć je pod zawleczkami zamykającymi. W ten sposób linki pętel zamykających nie będą poddawane tarciu przez tasiemki montażowe Czynności końcowe: Odwróć spadochron pilocikiem do podłogi. Delikatnie ugnieć kolanami całą powierzchnię pokrowca tak aby równomiernie rozmieścić materiał czaszy w pokrowcu. Sprawdź położenie uchwytu w kieszonce. Po odwróceniu spadochronu sprawdź: Czy materiał czaszy pilocika nie wystaje spod czepka. Jeśli tak - delikatnie umieść go linijką pod pokrywą i kołnierzem pilocika. Czy spadochron wyciągający równomiernie i wystarczająco jest dociskany do pokrowca. Powinien być lekko zagłębiony w bryle pokrowca. Jeśli nie wyrównaj i dociśnij pętlami. (pkt.: 2.30.) Czy rogi wyłogów dolnego i górnego są ponaciągane wewnątrz pokrowca. Jeśli nie użyj linijki do ponaciągania i wyrównania powierzchni pokrowca Umieść końcówki regulujące pod pokrywą pilocika i zamknij go przy pomocy taśm velcro str. 27

28 3.35. Zamknij wyłogi górne. Języczki umieść w kieszonkach znajdujących się pod taśmami nośnymi i uprzęży Zamknij części ramieniowe wyłogów bocznych. Naciągnij część z klapką, zegnij ją i umieść ją pod taśmami uprzęży Sprawdź czy siła wyciągnięcia uchwytu wyzwalającego nie przekracza 9,5 dan. W przeciwnym przypadku powtórz montaż spadochronu wyciągającego do pokrowca Wykonaj plombę na ostatniej zawleczce uchwytu używając do tego specjalnej nici do plombowania spadochronów NSN: lub nici bawełnianej o wytrzymałości nie większej niż: 2,15 dan Zamknij klapę wyłogu osłaniającą linkę wyzwalającą z zawleczkami. UWAGA: Po skończonym składaniu przelicz narzędzia używane do składania. str. 28

29 CZĘŚĆ III Regulacja i dopasowanie spadochronu (uprzęży): Uprząż spadochronu SK-94 posiada możliwość regulacji rozmiaru. Zamieszczone poniżej ogólne wskazówki wyjaśnią i podpowiedzą jak poprawnie wyregulować uprząż. 1. Rozluźnij wstępnie pionowe/główne taśmy uprzęży, tak aby ilość szwów regulacyjnych zgadzała się po obu stronach uprzęży. 2. Rozluźnij taśmy udowe, piersiową i pozycjonujące pokrowiec. 3. Załóż na siebie spadochron 4. Zapnij taśmę piersiową i udowe. 5. Stań wyprostowany. 6. Dociągnij taśmę piersiową tak aby spadochron leżał swobodnie na ciele. Taśma piersiowa nie powinna być luźna ale jednocześnie nie powinna ściągać do wewnątrz części ramieniowych pokrowca. Luźny koniec taśmy zwiń i umieść pod opaską gumową. 7. Dociągnij taśmy udowe tak aby po regulacji nie były zbyt ciasne i można było swobodnie włożyć pod nie dłoń. Luźny koniec umieść pod opaską gumową. 8. Wyreguluj długość taśm pionowych tak aby taśma piersiowa znajdowała się tuż nad piersiami a część regulacyjna klamry znajdowała się na wysokości talii. UWAGA: Zbyt długie taśmy pionowe mogą spowodować iż po otwarciu spadochronu i opadaniu pod czaszą taśma piersiowa może znajdować się na wysokości szyi i podbródka. str. 29

30 9. Sprawdź czy obydwie strony uprzęży wyregulowano symetrycznie (przelicz ilość szwów regulacyjnych). Nałóż pochewki na klamry regulujące, zwiń i umieść w nich nadmiar taśmy pionowej. Zapnij napy w środku pierścienia. 10. Wybierz luz na taśmach pozycjonujących pokrowiec. str. 30

31 CZĘŚĆ IV. LINA WYCIĄGAJACA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. PRZEZNACZENIE System przeznaczony jest do montażu do spadochronu SK-94 i służy do samoczynnego wyciągnięcia uchwytu wyzwalającego po oddzieleniu się od statku powietrznego OGRANICZENIA System służy do zamontowania tylko w spadochronie SK-94. Jako części zamiennych używać tylko elementów dostarczonych od producenta KOMPONENTY SYSTEMU 1. Kieszeń na linę wyciągającą: Fot Lina wyciągająca: Długość: 4,2 m Fot WYKAZ ELEMENTÓW O OGRANICZONEJ TRWAŁOŚCI 1. Pierścienie gumowe linek nośnych... 2 x 3/8 2. MONTAŻ SYSTEMU DO POKROWCA SPADOCHRONU SK-94 I STATKU POWIETRZNEGO Montaż i obsługę systemu liny wyciągającej spadochronu ratowniczego SK-94 może dokonać osoba z uprawnieniami wynikającymi z przepisów krajowych, w którym będą wykonywane loty z użyciem tego systemu. Wszystkie elementy przed montażem do spadochronu powinny być sprawne. Zabrania się montażu uszkodzonych elementów. str. 31

32 2.1. POŁĄCZENIE KIESZENI LINY WYCIAGAJĄCEJ Z UPRZĘŻĄ SPADOCHRONU Fot Umieść kieszeń liny pod taśmą piersiową. 2. Zamocuj górna taśmę mocującą kieszeni do uprzęży. Rozepnij i przełóż ją powyżej taśmy piersiowej pomiędzy kieszenią uchwytu wyzwalającego i pionowymi taśmami uprzęży. Owiń dłuższym końcem taśmy pionowe i zepnij taśmy mocujące taśmą velcro oraz napą. 3. Zamocuj dolna taśmę mocowania kieszeni do uprzęży. Owiń w powyższy sposób poniżej poduszki ramieniowej uprzęży dolne taśmy mocowania wokół pionowych taśm uprzęży i zapnij taśmą velcro i napą. Fot Przełóż koniec taśmy piersiowej przez szlufkę na kieszeni liny. Jeśli zaistnieje potrzeba wypleć taśmę piersiową z klamry piersiowej. Po zdjęciu i przełożeniu taśmy piersiowej przez szlufkę kieszeni przepleć ją ponownie przez klamrę taśmy piersiowej. str. 32

33 2.2. PODŁĄCZENIE LINY WYCIĄGAJĄCEJ DO LINKI UCHWYTU WYZWALAJĄCEGO Fot Załóż ogniwo rozkręcane na linkę uchwytu wyzwalającego pomiędzy rękojeścią a wężem osłaniającym i dokręć szeklę mocno palcami. 2. Rozplącz i/lub rozkręć linę wyciągającą. 3. Umieść harmonijkowo linę wyciągającą w kieszeni liny rozpoczynając od strony ogniwa rozkręcanego. Lina powinna biec poniżej taśmy velcro. Aby zapobiec wyciąganiu włókien z liny w trakcie wkładania jej do kieszeni uważaj aby nie stykała się z twardą częścią taśmy velcro. 4. Pozostaw nie wplecioną linę na długość ramienia. Jeśli konstrukcja statku powietrznego wymaga pozostawienia dłuższego fragmentu niewplecionej liny pozostaw wymagany fragment. 5. Wykonaj wplot zabezpieczający umieszczając około 5 cm liny w wewnętrznym pierścieniu gumowym wykonując podwójne lub potrójne owinięcie pierścieniem tak aby lina była pewnie trzymana wewnątrz kieszeni. str. 33

34 Fot. 6. Gotowa do użycia lina wyciągająca uchwyt wyzwalający. 6. Zamknij kieszeń taśmami velcro uważając aby obydwa końce liny wyciągającej wychodziły pod taśmami velcro. Taśmy velcro połącz tak aby nie było możliwości styku liny z twardą częścią taśmy velcro 7. Pozostałą część liny z karabińczykiem zwiń harmonijkowo i umieść w zewnętrznym pierścieniu gumowym. 8. Wykonaj podwójne lub potrójne owinięcie pierścieniem tak aby lina była pewnie trzymana w pierścieniu. 9. Zabezpiecz linę przed przypadkowym wyciągnięciem z jej kieszeni zapinając karabińczyk na taśmie piersiowej. 10.Sprawdź poprawność instalacji kieszeni do uprzęży, podłączenia liny do linki uchwytu, umieszczenia liny w kieszeni oraz umiejscowienie uchwytu w jego kieszeni KONTROLA ZAMONTOWANEJ LINY WYCIAGAJĄCEJ Przed każdym lotem należy skontrolować poprawność montażu liny wyciągającej do linki uchwytu wyzwalającego oraz kieszeni do uprzęży pokrowca a także poprawność umieszczenia liny w kieszeni. Należy skontrolować: Fot. 7. Punkty kontrolne Poprawność przymocowania kieszeni do uprzęży, połączenie taśm mocujących i nap. Taśmy mocowania mogą obejmować tylko pionowe taśmy uprzęży 2. Taśma piersiowa przełożona przez szlufkę kieszeni. 3. Ogniwo rozkręcane założone i dokręcone na lince uchwytu wyzwalającego pomiędzy rękojeścią uchwytu a wężem osłaniającym linkę. 4. Końce liny wyciągającej wychodzą z kieszeni pod klapką i taśmami velcro, od spodu zamknięcia. 5. Czy wewnętrzny pierścień pewnie trzyma wplot liny. str. 34

35 2.4. PODŁĄCZENIE SYSTEMU DO STATKU POWIETRZNEGO 1. Załóż spadochron wg instrukcji spadochronu. 2. Karabińczyk liny wyciągającej podłącz do statku powietrznego w miejscu do tego wyznaczonym. 3. Zajmij miejsce w statku powietrznym i ułóż wolną część liny pomiędzy spadochronem i fotelem statku powietrznego. Zwróć uwagę, czy nie występują tam miejsca, które mogą zablokować linę. UWAGA! Upewnij się, że lina wyciągająca biegnie bezpośrednio od kieszonki do punktu podłączenia w statku powietrznym. Wszelkie owinięcia uprzęży, pokrowca, części ciała mogą zablokować proces wyciągnięcia uchwytu z pokrowca i/lub spowodować zawiśnięcie za statkiem powietrznym. CZĘŚĆ V. ZASADY EKSPLOATACJI. 1. OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI. Elementy spadochronów chronić przed działaniem promieni słonecznych. Pomieszczenie służące do przechowywania spadochronów powinno posiadać wentylację. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu magazynowym powinna wynosić od 30-70%. Gwałtowne zmiany wilgotności są niedopuszczalne. Temperatura powietrza w pomieszczeniach magazynowych powinna wynosić od 5 30 o C. Zabrania się przechowywać spadochrony w wysokich temperaturach (np. w zamkniętym samochodzie). Zabrania się przechowywania spadochronów razem z częściami metalowymi nie należącymi do spadochronów, farbami, substancjami wydzielającymi aktywne gazy, paliwami i smarami. Do usuwania zabrudzeń i plam ze spadochronu używa się chemicznie czystej benzyny. Spadochrony należy wietrzyć/suszyć w pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu, bez narażania ich na działanie promieni słonecznych. Zabrania się prania środkami chemicznymi. W przypadku zabrudzenia należy przepłukać spadochron w czystej słodkiej wodzie i wysuszyć. Podobnie postępować w przypadku zamoczenia w wodzie morskiej. Zabrania się wyżymać wodę ze spadochronu. W przypadku zamoknięcia czaszy i po płukaniu spadochronu suszyć w pomieszczeniu o niskiej wilgotności chroniąc przed działaniem promieni słonecznych. 2. PRACE OKRESOWE Przegląd techniczny przeprowadza się przed każdym składaniem. Ocenę stanu technicznego spadochronu ocenia bezpośrednio użytkownik przed użyciem. str. 35

36 Spadochrony przechowywane magazynowo należy przewietrzyć i ponownie złożyć nie rzadziej niż raz na rok (365 dni). Spadochrony złożone do skoku należy przewietrzyć nie rzadziej niż raz na rok, (co 365 dni). Czas wietrzenia nie krótszy niż 24 godziny. 3. CZAS EKSPLOATACJI, WIELOKROTNOŚĆ UŻYCIA: Czas eksploatacji spadochronu liczy się od daty wyprodukowania go przez producenta. W czas eksploatacji wlicza się czas użytkowania, przechowywania, transportu i remontu spadochronu. Czas eksploatacji spadochronu wynosi 20 lat. str. 36

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI OPIS TECHNICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Spadochronu ratowniczego ATL - 88 / 92 - S - 1 numer P - 002 93 Wydanie III, 6/2010 2 WYKAZ ZMIAN Jeżeli powstanie konieczność dokonania zmian lub uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY LICENCJONOWANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚWIADECTW KWALIFIKACJI PJ;

PRZEPISY LICENCJONOWANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ŚWIADECTW KWALIFIKACJI PJ; 1. PRAWO LOTNICZE Zagadnienia Przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectw kwalifikacji PJ; Przepisy wykonywania skoków spadochronowych; Ubezpieczenie OC osób eksploatujących statki powietrzne;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI w języku polskim

INSTRUKCJA OBSŁUGI w języku polskim INSTRUKCJA OBSŁUGI w języku polskim INSTRUKCJA OBSŁUGI 1-14 GWARANCJA 15 Nordic Cab AS Instruction Manual for the Nordic Cab Explorer Page 1 of 16 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA I WSKAZÓWKI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

liny alpinistyczne i statyczne informator

liny alpinistyczne i statyczne informator liny alpinistyczne i statyczne informator Spis treści: Rodzaje lin...4 Znaczenie poszczególnych symboli... 8 Testowanie lin alpinistycznych...10 Wybór odpowidniej liny...14 Testowanie lin statycznych...15

Bardziej szczegółowo

PROLYFT - INSTRUKCJA OBSŁUGI, KONSERWACJI I SERWISU

PROLYFT - INSTRUKCJA OBSŁUGI, KONSERWACJI I SERWISU KONSERWACJI I SERWISU WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY serii: PLE 11 / 12 / 13. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami oraz ostrzeżeniami dotyczącymi kontroli, konserwacji i obsługi wciągnika łańcuchowego. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji Drzwi garażowe z systemem równoważenia TorqueMaster Plus z podnoszeniem standardowym

Uwagi dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji Drzwi garażowe z systemem równoważenia TorqueMaster Plus z podnoszeniem standardowym Wayne-Dalton Europe Rue Maurice Hollande 500 Reims, Francja www.waynedaltoneurope.com LUB Wayne-Dalton Corp. P.O. Box 67 Mt. Hope, OH 44660 - USA www.wayne-dalton.com Uwagi dotyczące montażu, użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light

Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light 1 2 SPIS TREŚCI...Strona Ważne...7 Certyfikaty i zezwolenia...8 Opis kombinezonów...8 Zezwolenie typu EC...8 Zezwolenie NFPA...9

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

montowany tyłem i przodem do kierunku jazdy Produkt zgodny z normą europejską Grupa Waga Wiek 0+/1 0-18 kg 6m-4y

montowany tyłem i przodem do kierunku jazdy Produkt zgodny z normą europejską Grupa Waga Wiek 0+/1 0-18 kg 6m-4y montowany tyłem i przodem do kierunku jazdy Instrukcja obsługi Produkt zgodny z normą europejską ECE R44 04 Grupa Waga Wiek 0+/1 0-18 kg 6m-4y 1 Dziękujemy za wybranie fotelika BeSafe izi Combi. Firma

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY

PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY w Augustowie Sp. z o. o. 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 4 tel. 87 643 34 76 fax. 87 643 20 63 email: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY ZEUS 24,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Kolektor płaski FKC-2

Kolektor płaski FKC-2 Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor płaski FKC- Słoneczne systemy grzewcze 67080448.00-.ST Montaż w połaci dachowej 6 70 809 843 (04/04) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki

Bardziej szczegółowo

EPICA INSTRUKCJA OBSŁUGI

EPICA INSTRUKCJA OBSŁUGI EPICA INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŁĄCZNIE OLEJ NAPĘDOWY EURO DIESEL EN 590!* Silnik tego pojazdu został opracowany w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania przemysłu motoryzacyjnego stanowi produkt niezwykle

Bardziej szczegółowo

PROSIMY, ZASTANÓW SIĘ ZANIM TO WYDRUKUJESZ. Interaktywna tablica SMART Board seria V280 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

PROSIMY, ZASTANÓW SIĘ ZANIM TO WYDRUKUJESZ. Interaktywna tablica SMART Board seria V280 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika PROSIMY, ZASTANÓW SIĘ ZANIM TO WYDRUKUJESZ Interaktywna tablica SMART Board seria V280 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalne

Tłumaczenie oryginalne Tłumaczenie oryginalne Winda serwisowa AVANTI Podręcznik użytkownika oraz instalacji Model SHARK - Tłumaczenie oryginalnej - Data wydania: Wydanie 0 (WE): 0/20 Wersja : 3/0/ Producent: AVANTI Wind Systems

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OPEL CORSA. Instrukcja obsługi

OPEL CORSA. Instrukcja obsługi OPEL CORSA Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 20 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 37 Schowki... 56 Wskaźniki i przyrządy... 74 Oświetlenie... 105

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL

Instrukcja montażu i konserwacji. Kolektor słoneczny FKC-2 6720640298-00.1ST. Montaż na dachu 6 720 648 915 (2011/05) PL Instrukcja montażu i konserwacji Kolektor słoneczny FKC- 6706098-00.ST Montaż na dachu 6 70 68 95 (0/05) PL Spis treści Spis treści Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...........................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika i instrukcja obsługi

Przewodnik użytkownika i instrukcja obsługi Przewodnik użytkownika i instrukcja obsługi Producent rowerów Koncepcja Firma b Twin projektuje i opracowuje pełną gamę produktów, przeznaczonych do wszelkiego rodzaju zastosowania. Pracownicy firmy posiadają

Bardziej szczegółowo

BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA

BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA BRAMA GARAŻOWA EGMENTOWA UNIPRO (PL - 1/1) (EU - 1/2) Instrukcja Instalowania i Obsługi EN Technical Documentation Assembly and Operating Instructions ectional Garage Door / PART 1 Technical Description

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCZEPY ROLNICZEJ Typ PML

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCZEPY ROLNICZEJ Typ PML INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCZEPY ROLNICZEJ Typ PML PML03 Opracował: Marcin Kubik Publikacja nr 1/2013 Dane przyczepy : Rodzaj pojazdu : Oznaczenie handlowe: przyczepa ciężarowa rolnicza PML03 - wywrotka trzystronna.

Bardziej szczegółowo