iseries Administrowanie Client Access Express

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "iseries Administrowanie Client Access Express"

Transkrypt

1 iseries Administrowanie Client Access Express

2

3 iseries Administrowanie Client Access Express

4 Copyright International Business Machines Corporation 1998, Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Spis treści Rozdział 1. Administrowanie Client Access Express Rozdział 2. Drukowanie tego dokumentu Rozdział 3. Co nowego w wersji V5R Rozdział 4. Środowiska sieciowe Client Access Express Microsoft Windows Terminal Serer Używanie Client Acccess Express w środowisku trójwarstwowym Używanie serwera Microsoft Transaction Serer (MTS) Dostęp do usług OS/400 z warstwypośredniczącej Dodawanie konfiguracji TCP/IP dla wszystkich użytkowników Profile użytkowników dla komputerów PC z wieloma użytkownikami Rozdział 5. Instalacja lub migracja dla kilku komputerów PC Przeszukiwanie ścieżek w przypadku instalowania Client Access Express Tworzenie dostosowanego obrazu instalacyjnego Client Access Express Przeprowadzanie cichej instalacji Client Access Express Tworzenie plików odpowiedzi dla instalacji oprogramowania Client Access Express Przykład: Plik odpowiedzi (setup.iss) Uruchamianie cichej instalacji Kodypowrotu dla cichej instalacji Client Access Express Uruchomienie cichej migracji Rozdział 6. Zarządzanie pakietami serwisowymi Pomijanie uprawnień administratora systemu Windows NT/ Sprawdzanie poziomu usługi Ustawianie właściwości sprawdzania poziomu usługi Ustalanie harmonogramu sprawdzania poziomu usługi Ciche instalowanie pakietów serwisowych Rozdział 7. Administrowanie ODBC Ogólne informacje o sterowniku ODBC Client Access Express Konfigurowanie sterownika ODBC w systemie Dodawanie systemu lokalnego do katalogu RDB Podanie źródła danych ODBC Ochrona Express ODBC Strategie ochronyprogramu ODBC Ryzykowne strategie ochrony ODBC Inne źródła informacji o ochronie ODBC Rozwiązywanie problemów z Express ODBC Diagnostyka ODBC i narzędzia wydajności Rozwiązywanie problemów z połączeniem z serwerem iseries Typowe błędy ODBC Rozdział 8. Administrowanie serwerem hosta SerweryOS/ Serweryhosta dla funkcji Client Access Express Serwer plików Serwer baz danych Serwer kolejek danych Sieciowyserwer wydruków Copyright IBM Corp. 1998, 2001 iii

6 Serwer centralny Serwer komend zdalnych i rozproszonych wywołań programów Serwer wpisywania się do systemu Serwer programu odwzorowującego porty Używanie serwerów OS/ Nawiązywanie komunikacji klient/serwer Wartości systemowe serwera iseries Identyfikowanie zadań serwera w serwerze iseries Podsystemy w serwerze iseries Używanie programu EZ-Setup i Operations Naigator z serwerami głównymi Używanie programów obsługi wyjścia serwera Rejestrowanie programów obsługi wyjścia Pisanie programów obsługi wyjścia Parametryprogramu obsługi wyjścia Przykładowe programy obsługi wyjścia Rozdział 9. Dodawanie nowych funkcji do oprogramowania Client Access Express i Operations Naigator Warning: TemporaryLeel 2 Header Warning: TemporaryLeel 3 Header Administrowanie AS/400 NetSerer Administrowanie Secure Sockets Layer (SSL) Konfigurowanie ograniczeń za pomocą strategii i funkcji Administracji aplikacji i iseries: Administrowanie Client Access Express

7 Rozdział 1. Administrowanie Client Access Express W tej sekcji przyjęto, że użytkownik zna program Client Access Express i zainstalował go w swoim systemie. Abyprzejrzeć opcje Client Access Express i opis używania tego programu w sieci, należyprzejrzeć dokument Pierwsze kroki w Centrum informacyjnym. Informacje o instalowaniu i konfigurowaniu klienta Express zawiera dokument Konfigurowanie Client Access Express for Windows Sekcja ta opisuje zagadnienia dotyczące administracji Client Access Express. Środowiska sieciowe Client Access Express Opis środowisk sieciowych, w których może działać Client Access Express. Informacje dotyczące udostępniania klientom usług OS/400 za pomocą Express w środowisku trójwarstwowym i instalacji w Windows NT Serer 4.0 Terminal Serer Edition lub Windows 2000 z Terminal Serices. Opis sposobów administrowania komputerami PC z wieloma użytkownikami. Instalacja lub migracja dla kilku komputerów PC Po wstępnej instalacji i konfiguracji można utworzyć dostosowane obrazy instalacyjne zawierające tylko wybrane komponenty. Można wówczas łatwo instalować te obrazy w sieci ograniczając konieczne ingerencje użytkownika za pomocą opcji cichej instalacji/migracji. Zarządzanie pakietami serwisowymi Opis poprawek PTF i pakietów serwisowych oraz używania funkcji Sprawdzanie poziomu usługi do administrowania nimi. Administrowanie ODBC Client Access Express zawiera sterownik ODBC, któryumożliwia aplikacjom wygodnydostęp do bazy danych OS/400 w sieci. Temat ten zawiera ogólne informacje o ODBC, instrukcje konfigurowania sterownika i przewodnik rozwiązywania problemów. Informacje o używaniu i implementowaniu interfejsów API ODBC zawiera dokument Programowanie ODBC. Administrowanie serwerem hosta Temat ten opisuje serweryhostów najczęściej używane z programem Client Access Express i sposoby zarządzania nimi i ich używania. Dodawanie nowych funkcji do oprogramowania Client Access Express i Operations Naigator Funkcje programów Client Access Express i Operations Naigator można rozszerzać za pomocą aplikacji własnych lub pochodzących od innych producentów, zwanych modułami dodatkowymi. Dokument ten zawiera opis integrowania tych programów w systemie i używania programu Client Access Express do ich rozpowszechniania i obsługi. Konfigurowanie ograniczeń za pomocą strategii i administracji aplikacji Client Access Express zapewnia wiele metod konfigurowania ograniczeń i profili. Obejmuje to strategie utworzone za pomocą edytora strategii firmy Microsoft i administracji aplikacji programu Operations Naigator. Administrowanie programem Client Access Express wymaga także wiedzy o wielu innych zagadnieniach. Przydatne mogą być informacje o następujących zagadnieniach: Secure Sockets Layer (SSL) AS/400 NetSerer Client Access Express on Windows 2000 implementation notes Programowanie dla Client Access Express Dostępnych jest wiele narzędzi śledzących wszystkie zmiany wprowadzone w komputerach PC przez program instalacyjny. W momencie publikowania niniejszego dokumentu wiele z tych narzędzi było dostępne w serwerach ZDNet i InstallSite w pozycji General tools (Narzędzia ogólne)> Analyzing a setup page (Analizowanie stronyustawień). Narzędzia te i serwisywww nie są związane w żaden sposób z firmą IBM. Copyright IBM Corp. 1998,

8 2 iseries: Administrowanie Client Access Express

9 Rozdział 2. Drukowanie tego dokumentu Abyprzeglądać i wydrukować ten dokument można pobrać jego wersję PDF. Abyprzeglądać pliki PDF, należyzainstalować przeglądarkę Adobe(R) Acrobat(R) Reader. Jej kopię można pobrać z serwisu WWW Odsyłacz poza Centrum informacyjne Abyprzejrzeć lub pobrać wersję PDF, należywybrać Client Access Administration (462 kb lub 272 stron). Aby zapisać plik PDF na stacji roboczej w celu jego dalszego wykorzystania: 1. Otwórz PDF w przeglądarce (kliknij powyższy odsyłacz). 2. W menu przeglądarki kliknij Plik. 3. Kliknij Zapisz jako Przejdź do katalogu, w którym chcesz zapisać plik PDF. 5. Kliknij Zapisz. Copyright IBM Corp. 1998,

10 4 iseries: Administrowanie Client Access Express

11 Rozdział 3. Co nowego w wersji V5R1 W wersji tej dodano kilka nowych elementów dla administratorów Client Access Express. Są to między innymi: Nowe strategie Nowe strategie systemowe służące do ograniczania dostępu użytkowników do funkcji Client Access Express, obejmujące ograniczenia obiektów Actie, emulacji PC5250, komend PC, komunikacji i przesyłania danych. Więcej informacji zawiera dokument Konfigurowanie ograniczeń za pomocą strategii i funkcji Administracja aplikacji. Dostosowany kreator obrazów instalacyjnych Client Access Express zawiera kreatora służącego do tworzenia dostosowanych obrazów instalacyjnych. Więcej informacji zawiera dokument Instalacja lub migracja dla kilku komputerów PC. Obsługa użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami na platformach Windows 2000 używających systemu NTFS Więcej informacji zawiera dokument Informacje o implementacji Client Access Express w Windows Obsługa narzędzi Jaa Toolbox Poprawki dla narzędzi Jaa Toolbox włączono do pakietu poprawek Client AccessExpress, jeśli narzędzia Jaa Toolbox są instalowane jako część Client Access Express. Dodatkowo, w sekcji Administrowanie można znaleźć informacje z kilku innych sekcji, obejmujące Administrowanie serwerami hosta Client Access Express i Administrowanie ODBC. Copyright IBM Corp. 1998,

12 6 iseries: Administrowanie Client Access Express

13 Rozdział 4. Środowiska sieciowe Client Access Express Client Access Express oferuje kilka metod udostępniania użytkownikom usług iseries. Zazwyczaj wymagają one bezpośredniego połączenia pomiędzykomputerem PC, na którym działa Client Access Express, a serwerem iseries. Jednakże następujące metody umożliwiają wykorzystanie innych środowisk sieciowych. Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Serer Edition (TSE) lub Windows 2000 z usługami terminalu TSE jest wielodostępną wersją systemu Windows NT serer 4.0, która umożliwia wiele sesji klientów działających jednocześnie na jednym serwerze NT 4.0. TSE umożliwia połączenia z wielu platform, w tym ze stacji sieciowych, systemów UNI, DOS, OS/2 i wielu innych typów stacji roboczych. Instalując Client Access Express na serwerze TSE można zapewnić dostęp do usług iseries ze stacji roboczych, w których nie zainstalowano produktu Client Access Express. Funkcje te są także dostępne wraz z opcją Terminal Serices dostępną we wszystkich wersjach systemu Windows Client Access Express w środowisku trójwarstwowym Instalując Client Access Express w warstwie pośredniczącej środowiska trójwarstwowego można zapewnić szerokiej gamie stacji roboczych dostęp do usług serwera iseries. Dodatkowo, środowiska trójwarstwowe udostępniają dodatkowe usługi, takie jak rozszerzone zarządzanie transakcjami. Client Access Express umożliwia również administrowanie komputerami PC z wieloma użytkownikami: Konfigurowanie protokołu TCP/IP dla wszystkich użytkowników Komenda CWBCFG służydo konfigurowania protokołu TCP/IP w Client Access Express dla wszystkich użytkowników stacji roboczych lub serwerów Windows NT/2000. Profile użytkowników dla komputerów PC z wieloma użytkownikami 32-bitowe systemy operacyjne Windows umożliwiają używanie profili typu roing, roaming i mandatory do zarządzania komputerami PC, na których pracuje więcej niż jeden użytkownik. Microsoft Windows Terminal Serer Microsoft Windows Terminal Serer Edition (TSE) jest wielodostępną wersją systemu Windows NT Serer 4.0, która umożliwia wiele jednoczesnych sesji klientów działających na jednym serwerze NT 4.0. TSE umożliwia połączenia z wielu platform, między innymi ze stacji sieciowych, systemów UNI, DOS, OS/2 i wielu innych typów stacji roboczych. Instalując Client Access Express w serwerze TSE można zapewnić dostęp do usług iseries ze stacji roboczych, w których nie zainstalowano produktu Client Access Express. Funkcje te są także dostępne wraz z opcją Terminal Serices we wszystkich wersjach systemu Windows Uwaga: Gdyużywa się Windows 2000 z Terminal Serices, należyustawić opcję Kiedy nastąpi sprawdzenie poziomu obsługi pakietu serwisowego w zakładce Serwis Właściwości Client Access Express na wartość Nigdy. Informacje o instalowaniu, obsłudze, znanych problemach i rozwiązaniach dla Client Access Express z Microsoft Windows Terminal Serer zawiera dokument APAR II11373 Więcej ogólnych informacji o TSE zawiera serwis WWW Microsoft Windows NT Serer 4.0 Terminal Serer Edition. Używanie Client Acccess Express w środowisku trójwarstwowym Instalując Client Access Express w środowisku pośredniczącym środowiska trójwarstwowego, udostępnia się usługi iseries szerokiej gamie stacji roboczych klientów. Ponadto środowiska trójwarstwowe mają kilka innych zalet: Copyright IBM Corp. 1998,

14 Ulepszona integracja pomiędzy różnymi aplikacjami klienta i serwera: Wiele aplikacji klienckich działających na różnych klientach może jednocześnie komunikować się z wieloma aplikacjami serwera Windows NT/2000. Każda z aplikacji serwera Windows NT/2000 może także komunikować się z wieloma bazami danych. Ulepszone zarządzanie transakcjami za pomocą usługi Microsoft Transaction Serer (MTS): Środowiska trójwarstwowe umożliwiają przeprowadzanie bardziej złożonych transakcji, także transakcji powiązanych zależnościami. (Aby transakcje zostały zakończone, wszystkie transakcje muszą zakończyć się pomyślnie). Importowanie danych z serwera iseries do stron WWW za pomocą narzędzia Microsoft Internet Information Serer (IIS): IIS może wykorzystywać ActieSerer Pages w celu dynamicznego aktualizowania stron WWW danymi z DB2 Uniersal Database for iseries. Wszystkie środowiska trójwarstwowe dzielą komponenty i aplikacje na trzy warstwy. Mogą one znajdować się na oddzielnych komputerach PC i terminalach i komunikować się przez sieć. Będą one miały następujące cechy: Warstwa klienta Warstwa ta zawiera interfejs i aplikacje umożliwiające użytkownikom pracę końcowym z danymi. Na przykład, może to być przeglądarka działająca na stacji sieciowej lub aplikacja użytkownika używająca zdalnego komponentu. Warstwa ta nie używa klienta Express. Warstwa pośrednicząca Warstwa ta zawiera oprogramowanie firmowe lub aplikacje. W środowiskach wykorzystujących Client Access Express, warstwa ta powinna składać się z serwera Windows NT 4.0 lub Windows 2000 z działającym skryptem Microsoft Actie Serer Pages lub komponentem zdalnym. Dodatkowo, warstwa ta używa serwera Microsoft Internet Information Serer (IIS) i Microsoft Transaction Serer (MTS) do zarządzania transakcjami z warstwą klienta. Client Access Express używa sterownika ODBC do obsługi MTS klienta i obsługuje komunikację z warstwą bazy danych. Microsoft zaleca używanie OLE DB, Actie DataObjects (ADO) oraz Remote Data Serice do dostępu do danych z komponentu w warstwie pośredniczącej. Informacje o warstwie pośredniczącej znajdują się w następujących dokumentach: MTS Dostęp do usług iseries z warstwypośredniczącej Warstwa bazy danych Warstwa ta składa się zazwyczaj z DB2 Uniersal Database for iseries. Aplikacje mają dostęp do tej i innych usług iseries poprzez programyserwerów hosta lub własne programyiseries klienta. Używanie serwera Microsoft Transaction Serer (MTS) Klient Client Access Express w wersji V5R1 obsługuje serwer MTS w wersji 2.x i nowszych ze sterownikiem Express ODBC w OS/400 wersji 5r1. MTS MTS jest środowiskiem modelowania i uruchamiania oprogramowania opartym na komponentach firmy Microsoft służącym do tworzenia, uruchamiania i zarządzania aplikacjami serwera internetowego. W wielu środowiskach trójwarstwowych Actie Serer Pages (ASP) wywołuje komponenty MTS, aby uzyskać dostęp do bazy danych, aplikacji mainframe i kolejek komunikatów. Używany z Client Access Express działającym na serwerze pośredniczącym w środowisku trójwarstwowym, komponenty MTS zarządzają transakcjami pomiędzy aplikacjami klientów, komponentami Express i bazami danych uczestniczącymi w transakcjach. 8 iseries: Administrowanie Client Access Express

15 MTS używa narzędzia Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) do zarządzania transakcjami, które obejmują wiele systemów DatabaseManagement Systems (DBMS) oraz do zapewnienia dwufazowego zatwierdzania integralności dla transakcji, których implementacje zależą od potwierdzenia powodzenia z obu systemów. Uwagi do implementacji Jeśli MSDTC nie może załadować sterownika Express ODBC, SQLSetConnectAttr (SQL_ATTR_ENLIST_IN_DTC ) zakończy się niepowodzeniem z kodem przyczyny 2 (niepowodzenie armcreate). Jeśli zainstalowano emulator PC5250, ścieżka środowiska systemowego MSDTC jest konfigurowana automatycznie. Aby uniknąć tej sytuacji, ścieżka środowiska systemowego w komputerze PC, w którym działa MSDTC, musi zawierać ścieżkę do katalogu Shared w katalogu, w którym zainstalowano Express. Na przykład: C:\Program Files\IBM\Client Access\Shared. Jeśli używana jest warstwa SSL lub dowolna inna wartość ekranu Moje połączenia > Właściwości w programie Operations Naigator, nazwa połączenia iseries w Operations Naigator musi odpowiadać nazwie połączenia podanej w kliencie PC zarządzanym przez MTS. MSDTC używa tych samych nazw połączeń, co komputerypc z klientami Express ODBC zarządzane przez MTS przypołączeniach do bazydanych DB2 dla UDB. Abyzmienić właściwości połączeń MSDTC, należyzmienić rejestr konta systemowego. W tym celu można użyć komendy Incoming Remote Command (IRC) w połączeniu z programem narzędziowym CWBENV: 1. Uruchom w kliencie PC program CWBENV, abypobrać informacje o konfiguracji środowiska. 2. Skopiuj plik wynikowy do komputera PC z MSDTC. 3. Wyślij komendę CWBENV do tego komputera, aby zaimportować środowisko, upewniając się, że: IRC działa w komputerze PC MSDTC, Komenda działa w kontekście System. Więcej informacji o tych funkcjach zawiera Podręcznik użytkownika Express w grupie programu Client Access Express. Więcej informacji o MTS można znaleźć pod adresem serwisu WWW Microsoft MTS. Dostęp do usług OS/400 z warstwy pośredniczącej Istnieje kilka sposobów udostępniania komponentów warstwypośredniczącej przydostępie do serwera iseries. Uwaga: Komponentywarstwypośredniczącej nie mogą posiadać interfejsu użytkownika; dlatego aplikacje warstwy trzeciej mogą się zawiesić, jeśli serwer iseries wyświetla komunikat o wpisaniu się. Aby temu zapobiec, programiści powinni korzystać z nowego obiektu systemowego, aby określić wymagane informacje (identyfikator użytkownika i hasło), potrzebne przy łączeniu się z serwerem iseries. Wartość trybu wiersza komend dla takiego obiektu musi być ustawiona na prompt neer. Dostawca Express OLE DB Większość aplikacji i komponentów korzysta z Dostawcy Express OLE DB używając Obiektów Danych Actie (Actie Data Objects - ADO). Implementacja tej techniki daje czterypodstawowe korzyści: aby uzyskać dostęp do programów iseries, komend, zapytań SQL, procedur osadzonych oraz zbiorów fizycznych i logicznych, programiści muszą wprowadzić jedynie niewielkie zmiany w interfejsie i technice programowania, wspomaga automatyczne konwersje danych pomiędzy typami danych iseries i komputerów PC, Rozdział 4. Środowiska sieciowe Client Access Express 9

16 pozwala uniknąć nakładu pracyzwiązanego z SQL, poprzez udostępnianie obsługi zbiorów na poziomie rekordów, jest to technika stosunkowo łatwa do implementacji i programowania aplikacji. Jest generalnie najprostszą technologią podczas programowania aplikacji warstwytrzeciej. Dodatkowe informacje Programowanie OLE DB. Sterownik Express ODBC Dodatkowo można mieć dostęp do sterownika ODBC Client Access Express poprzez ADO lub RDS, korzystając z Microsoft OLE DB dla ODBC (MSDASQL). Sterownik ODBC Client Access Express oferuje dwie kluczowe korzyści w stosunku do Dostawcy Microsoft OLE DB. Większa funkcjonalność SQL Jeśli potrzebne są adaptujące się kursory, kontrola zatwierdzania SQL lub zbiór wielu wyników procedury osadzonej, należy rozważyć korzystanie ze sterownika interfejsu ODBC. Pula połączeń W większości aplikacji systemu MTS i puli ASP, każde żądanie klienta wymaga połączenia i rozłączenia z serwerem iseries. Dzięki puli połączeń, menedżer sterownika interfejsu ODBC utrzymuje pulę trwałych połączeń. Ponieważ nakład pracywymaganypodczas uruchamiania zadania na serwerze iseries jest często większyod nakładu pracypotrzebnego do obsługi zgłoszenia, takie rozwiązanie powoduje znaczną poprawę wydajności. Dodatkowe informacje Programowanie ODBC. Uwaga: Dostawca Client Access Express OLE DB i kilka funkcji w sterowniku Client Access Express ODBC wymagają MDAC w wersji 2.5. Więcej informacji zawiera sekcja wymagania MDAC. Obiekty automatyzacji Actie Klient Express udostępnia bibliotekę nowych, rozszerzonych obiektów automatyzacji Actie, które programiści mogą wykorzystywać w projektowaniu warstwy pośredniczącej. Te obiekty dają dostęp do: kolejek danych iseries, komend zdalnych i rozproszonych wywołań programów, obiektów administrowanych, obiektów systemowych iseries, przesyłania danych do tabeli baz danych iseries. W niektórych przypadkach obiekty Actie zapewniają większą uniwersalność i funkcjonalność niż obiekty ADO, ale wymagają stosowania bardziej złożonych metod programowania. Uwaga: Klient Express zawiera bibliotekę automatyzacji z klienta Windows 95/NT (produkt D1). Te obiektyautomatyzacji, także baza danych, nie obsługują środowiska trójpoziomowego. Funkcje API Express C/C++ Funkcje API Client Access umożliwiają dostęp do serwerów OS/400 na niskim poziomie. Jednak korzystanie z nich wymaga od programistów C/C++ dużego doświadczenia. Dotyczy to zwłaszcza używania funkcji API, języka C, typów danych oraz ochrony wątków podczas tworzenia oprogramowania. 10 iseries: Administrowanie Client Access Express

17 Dodawanie konfiguracji TCP/IP dla wszystkich użytkowników Aby dodać konfigurację TCP/IP dla wszystkich użytkowników Client Access Express w systemie Windows NT/2000 Workstation lub Serer, w oknie DOS należyuruchomić komendę CWBCFG. Spowoduje to też dodanie informacji do profilu użytkownika domyślnego Windows. Profil ten jest używany przy definiowaniu nowych użytkowników w systemie Windows NT/2000. Więcej informacji na temat komendycwbcfg zawiera elektronicznypodręcznik użytkownika Client Access Express, znajdującysię w grupie programów Client Access Express. Profile użytkowników dla komputerów PC z wieloma użytkownikami Za pomocą programu Client Access Express można administrować wieloma użytkownikami pracującymi na różnych komputerach PC. Ten typ administracji jest dostępny jako funkcja systemu operacyjnego Windows za pomocą profili: roing, roaming i mandatory. Uwaga: Dokumentacja dotycząca sposobów implementacji metod administrowania wieloma użytkownikami w sieci znajduje się w następujących dokumentach: Windows 95 Resource Kit Windows 98 Resource Kit Windows NT Resource Kit DokumentyResource kit udostępniane są przez firmę Microsoft i dołączane do produktu Microsoft Deelopers Kit. Profil roing Profile roing to w Windows 95/98/Me takie profile, które mogą być przenoszone pomiędzy komputerami PC z tymi systemami operacyjnymi. Informacje typu: ustawienia pulpitu, wybory dokonane w menu Start oraz rejestr znajdują się w katalogach osobistych użytkowników na serwerze plików. Profile roing mogą być przenoszone między komputerami PC tylko z systemami Windows 95/98/Me. Profil roaming Profile roaming są profilami Windows NT/2000, które mogą być przenoszone pomiędzy komputerami PC. Zmiana konfiguracji związana jest z użytkownikiem. Profile roaming są zwykle umiejscowione na serwerze NT/2000. Każdyużytkownik z profilem roaming ma na serwerze NT/2000 katalog określonyprzez ścieżkę profilu użytkownika w ustawieniach tego profilu. Katalog ten zawiera zarówno informacje o rejestrach, jak i informacje o menu Start i pulpicie każdego użytkownika. Profile roaming mogą być przenoszone tylko międzykomputerami PC z systemem Windows NT/2000. Profil mandatory Profile mandatory są profilami użytkowników, które są konfigurowane przez administratora systemu, tak aby umożliwić użytkownikom korzystanie z komputerów PC. Zasadniczo, użytkownicy nie powinni modyfikować tych ustawień. Profile mandatory mogą znajdować się na jednym komputerze PC lub być przenoszone pomiędzykilkoma komputerami PC. Rozdział 4. Środowiska sieciowe Client Access Express 11

18 12 iseries: Administrowanie Client Access Express

19 Rozdział 5. Instalacja lub migracja dla kilku komputerów PC Istnieje kilka sposobów instalacji oprogramowania Client Access Express na wielu komputerach, tak abyza każdym razem nie trzeba było powtarzać tych samych czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych. Ponadto, wybierając odpowiednie komponenty do zainstalowania, można ograniczyć zestaw funkcji dostępnych dla użytkowników. Najczęściej stosowane są dwie metody: Tworzenie dostosowanego obrazu instalacyjnego Można wyłączyć odpowiednie komponenty z głównego obrazu instalacyjnego i w ten sposób utworzyć dostosowany obraz instalacyjny. Można go następnie używać w instalacjach na poszczególnych stanowiskach sieci. Przeprowadzenie cichej instalacji lub migracji Należy utworzyć plik odpowiedzi zawierający odpowiedzi użytkownika na pytania zadane w trakcie instalacji. Z pliku tego można skorzystać w kolejnych instalacjach, nie wymagających już interwencji użytkownika. Nie wszystkie wymagane pliki instalacyjne znajdują się w jednym katalogu. Aplikacja Client Access Express wyszukuje te pliki w podkatalogach katalogu ProdData. Więcej danych na ten temat zawiera sekcja Przeszukiwanie ścieżek. Jest wiele narzędzi dla komputerów PC do śledzenia zmian wprowadzanych przez programy instalacyjne. W momencie powstawania tego tekstu jeden z nich jest dostępnyna stronie ZDNet, a inny- na stronie InstallSite, po wybraniu General tools > Analyzing a setup (Narzędzia ogólne > Analiza instalacji). Powyższe narzędzia i stronywww nie są własnością firmyibm. Przeszukiwanie ścieżek w przypadku instalowania Client Access Express Ponieważ nie wszystkie pliki instalacyjne znajdują się w tym samym katalogu, program instalacyjny Client Access Express używa wbudowanej funkcji przeszukiwania ścieżek. Funkcja przeszukiwania ścieżek nawiguje poprzez katalog źródłowyaż do znalezienia katalogu ProdData. W celu odnalezienia różnych plików instalacyjnych przeszukiwane są wszystkie podkatalogi. Należy utworzyć odwzorowanie dysku na współużytkowanykatalog iseries (\\NetSererName\QIBM), tak abyróżne ścieżki katalogów stałysię dostępne dla funkcji przeszukiwania ścieżek. Dzięki temu wszystkie instalowalne komponenty będą dostępne dla programu instalacyjnego. Nawet jeśli użytkownik nie ma tych wszystkich katalogów w ścieżce katalogów, nadal może zainstalować większość komponentów Client Access Express. Przeszukiwanie ścieżek wyszukuje następujące katalogi. Funkcja KomponentyClient Access Express Języki dodatkowe Szyfrowanie klienta SSL: 128-bitowe Szyfrowanie klienta SSL: 56-bitowe Położenie \ProdData\Ca400\Express\Install\Image \ProdData\Ca400\Express\Mri29xx \ProdData\Ca400\Express\SSL\SSL128 \ProdData\Ca400\Express\SSL\SSL56 Uwaga: Domyślnie użytkownicy nie mają dostępu do katalogów SSL. Abyużytkownicymogli zainstalować te komponenty, należyzmienić uprawnienia PUBLIC *ECLUDE. Dodatki Client Access Express (add-in) Dodatki Położenie \UserData\Ca400\Express\Addin Copyright IBM Corp. 1998,

20 Komponenty włączalne Client Access Express (plug-in) Komponentywłączalne IBM Komponentywłączalne innych producentów Położenie \ProdData\OpNaPlugin \UserData\OpNaPlugin Client Access for Windows 95/NT, komponenty włączalne kompatybilne z Client Access Express. Komponentywłączalne IBM Komponentywłączalne innych producentów Położenie \ProdData\GUIPlugin \UserData\GUIPlugin Uwaga: Można utworzyć punkt współużytkowania w katalogu \\NetSerer\QIBM\ProdData\Express\Install\Image, dopóki użytkownicy nie wymagają warstwy SSL, języków dodatkowych lub modułów dodatkowych. Tworzenie dostosowanego obrazu instalacyjnego Client Access Express Oprogramowanie Client Acces Express umożliwia administratorowi kontrolę tego, które jego komponenty mogą być instalowane przez użytkowników. Jeden ze sposobów to wyłączenie niektórych komponentów z obrazu instalacyjnego i przekazanie go użytkownikom. Kreator dostosowania obrazu instalacji umożliwia łatwe wykonanie takiego obrazu. Uruchamianie kreatora dostosowania obrazu instalacji Kreatora dostosowania obrazu instalacji można uruchomić z dysku CD-ROM Konfigurowanie i używanie iseries 400 lub, po przejściu do katalogu z obrazem instalacyjnym \QIBM\ProdData\CA400\Express\Install\Image, wpisując cwbinimg. Obsługa obrazu instalacyjnego Dostosowane obrazyinstalacyjne nie są aktualizowane podczas stosowania lub usuwania poprawek PTF na serwerze iseries. Należyponownie utworzyć obraz instalacyjny, abyzaktualizować pakietyserwisowe. Obraz instalacyjny można ponownie utworzyć w szybki, prawie zautomatyzowany sposób. Wystarczy utworzyć plik odpowiedzi i wykorzystać go do automatycznego utworzenia dostosowanego obrazu instalacyjnego z pakietem serwisowym. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Przeprowadzenie cichej instalacji Client Access Express. Rozprowadzanie obrazu instalacyjnego Kreator umożliwia określenie położenia dostosowanego obrazu instalacyjnego. Musi to być pusty katalog (nie można zastąpić poprzedniego obrazu instalacyjnego) i nie może to być katalog główny. Tylko pełne obrazy instalacyjne zawierają program do tworzenia dostosowanych obrazów instalacyjnych. Kreator nie jest kopiowanydo komputerów PC użytkowników. Uwaga: Jeśli serwer iseries ma zainstalowanych kilka języków dodatkowych Client Access Express, jako język podstawowy nowego obrazu instalacyjnego można wybrać dowolny z nich lub język podstawowy serwera iseries. Nie jest to możliwe, gdykreatora uruchamia się z dysku CD-ROM, ponieważ nie zawiera on żadnych języków dodatkowych. Wymagania MDAC Jeśli zostaną wybrane komponenty wymagające dostępu do baz danych, a oprogramowanie MDAC w wersji 1.5 (lub nowszej) nie jest zainstalowane, Client Access Express zainstaluje MDAC 1.5. Jednak niektóre 14 iseries: Administrowanie Client Access Express

21 funkcje wymagają nowszych wersji MDAC. Jeśli będzie używana jedna z poniższych funkcji sterownika ODBC Client Access, należynajpierw zainstalować MDAC w wersji 2.5: kolejka połączeń, MTS. Ponadto, wszystkie funkcje dostawcy OLE DB Client Access wymagają MDAC w wersji 2.5. Dlatego, przed zainstalowaniem komponentu dostawcyole DB Client Access, należyzainstalować MDAC w wersji 2.5 lub nowszej. Jeśli oprogramowanie Client Access Express działa w systemie Windows 95, przed zainstalowaniem MDAC 2.5 może być konieczne zainstalowanie MS DCOM95. Uwaga: Jeśli MDAC 2.5 nie zostanie zainstalowany, Client Access Express nie umożliwi zainstalowania komponentu OLE DB. Jeśli w poprzedniej wersji Client Access Express wybrano instalację typową i zostanie wykonana aktualizacja do wersji V5R1M0, a oprogramowanie MDAC w wersji 2.5 nie jest zainstalowane, komponent OLE DB zostanie usuniętyz komputera PC. Oprogramowanie MDAC w wersji 2.5 lub nowszej można pobrać ze stronywww firmymicrosoft: Przeprowadzanie cichej instalacji Client Access Express Cicha instalacja eliminuje potrzebę ingerencji użytkownika podczas instalacji oprogramowania Client Access Express. Plik odpowiedzi zawiera wszystkie informacje o instalacji, a w trakcie instalowania Client Access Express nie pojawiają się żadne okna dialogowe. Abyprzeprowadzić cichą instalację, należy: 1. utworzyć plik odpowiedzi, 2. uruchomić cichą instalację, 3. sprawdzić kodypowrotu zapisane w pliku protokołu, abyupewnić się, czyinstalacja przebiegła pomyślnie. Uwaga: Ciche migracje używają innej procedury tworzenia pliku odpowiedzi. W przeciwnym wypadku mogą użyć poprzedniej procedury. Plik odpowiedzi zawiera opcje instalacji, o które system pyta podczas zwykłej instalacji interaktywnej. Różnice między instalacją zwykłą i cichą Poniższa tabela ilustruje różnice pomiędzynormalną a cichą instalacją porównując sposób, w jaki obydwie instalacje obsługują rozmaite warunki powstające w trakcie procesu instalacji. Warunek Podczas instalacji normalnej... Podczas instalacji cichej i rejestrowanej... Należywskazać instalację emulatora terminalu i drukarki 5250 lub Operations Console w systemie Windows 95 lub Windows 98. Można podać, czyścieżka emulatora ma zostać dopisana do pliku autoexec.bat. Ścieżka emulatora jest automatycznie dopisywana do pliku autoexec.bat. Komputer PC ma zainstalowane oprogramowanie Client Access for Windows 95/NT Lightning SDK i podczas instalacji Client Access Express instalowane są Kreatory Visual Basic. Wyświetlane jest okno dialogowe z ostrzeżeniem, że Client Access for Windows 95/NT Lightning SDK zostanie deinstalowany, jeśli zostaną zainstalowane KreatoryVisual Basic. Nie pojawia się żadne okno dialogowe, a Client Access for Windows 95/NT Lightning SDK zostanie automatycznie deinstalowanypodczas instalacji Kreatorów Visual Basic. Rozdział 5. Instalacja lub migracja dla kilku komputerów PC 15

22 Warunek Podczas instalacji normalnej... Podczas instalacji cichej i rejestrowanej... Próbowano zainstalować komponent, któryjest zastrzeżony (ze względu na strategie, zależności lub inne ograniczenia) i nie jest zgodnyz zainstalowanym produktem. Pojawia się okno dialogowe zawierające listę komponentów zastrzeżonych na podstawie jednego powyższych warunków. Komponent nie jest instalowany. Komponent nie jest instalowany. Wykonywana jest cicha instalacja z migracją z Client Access for Windows 95/NT. Wartością domyślną katalogu instalacyjnego jest katalog, w którym zainstalowano oprogramowanie Client Access for Windows 95/NT. Można zmienić katalog instalacyjny, ale zostanie wówczas wyświetlony komunikat ostrzegawczy, że w tym przypadku niektóre dane konfiguracyjne mogą okazać się niewłaściwe. Wartością domyślną katalogu instalacyjnego Client Access Express ponownie jest - niezależnie od ścieżki podanej w pliku odpowiedzi - katalog, w którym zainstalowano oprogramowanie Client Access for Windows 95/NT. Wystąpił błąd. Wyświetlany jest komunikat o błędzie. Podczas instalacji rejestrowanej wyświetlane są komunikaty o błędzie, nie ma ich podczas instalacji cichej. Numer komunikatu o błędzie zapisywany jest w pliku protokołu instalacji cichej. Jest to znak, że wystąpił błąd. W razie problemów można spróbować uruchomić instalację interaktywną, aby wykluczyć możliwość powstawania błędów związanych z instalacją cichą. Tworzenie plików odpowiedzi dla instalacji oprogramowania Client Access Express Plik odpowiedzi zawiera odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie instalacji. Podczas instalacji cichej program instalacyjny pobiera dane dotyczące instalacji z pliku odpowiedzi. Aby utworzyć plik odpowiedzi, wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom instalację i nagraj odpowiedzi. W tym celu przejdź do katalogu, w którym znajduje się obraz instalacyjny Client Access Express, i wpisz poniższą komendę w wierszu komend: setup -r -f1d:\katalog\plik.iss -f1 to opcjonalnyparametr określającyalternatywną nazwę pliku odpowiedzi. Jeśli nie podano tego parametru, wszystkie wybrane opcje instalacji zostaną zapisane w pliku setup.iss. Znajduje się on w katalogu Windows (w systemach Windows 95/98/Me) lub winnt (w systemach Windows NT/2000). d:\katalog\ oznacza napęd i katalog, w którym ma zostać utworzony plik odpowiedzi. Jeśli zostanie użyty parametr -f1, oprócz napędu i katalogu należypodać nazwę pliku. plik.iss określa nazwę pliku odpowiedzi, któryma zostać utworzony. Nazwa pliku musi mieć rozszerzenie iss. 2. Zakończ program instalacyjny, wybierając te opcje, które mają być później używane podczas instalacji cichej. Po zakończeniu instalacji zostanie utworzonyplik.iss, podobnydo przykładowego pliku odpowiedzi. 16 iseries: Administrowanie Client Access Express

23 Przykład: Plik odpowiedzi (setup.iss) Plik ten pochodzi z Instalacji niestandardowej, w której wybrano wszystkie komponenty. Pliki odpowiedzi mogą się różnić, w zależności od typu instalacji, wybranych komponentów i wersji języka narodowego. Uwaga: W przykładowym pliku odpowiedzi należy zauważyć, że BootOption=3. Oznacza to, że komputer PC automatycznie przeładuje system po zakończeniu instalacji. Jeśli jest to niepożądane, należypodać BootOption=0. [InstallShield Silent] Version= File=Response File [DlgOrder] Dlg0=SdWelcome-0 Count=9 Dlg1=SdLicense-0 Dlg2=SdOptionsButtons-0 Dlg3=SdAskDestPath-0 Dlg4=CwbComponentDlg-0 Dlg5=SdShowDlgEdit1-0 Dlg6=SdStartCopy-0 Dlg7=SdAskOptions-0 Dlg8=SdFinishReboot-0 [SdWelcome-0] Result=1 [SdLicense-0] Result=1 [SdOptionsButtons-0] Result=103 [SdAskDestPath-0] ;Uwaga - jest to katalog, w którym zostanie zainstalowany Client Access Express. szdir=f:\program Files\IBM\Client Access Result=1 [CwbComponentDlg-0] CAOptional-type=string CAOptional-count=4 CAOptional-0=CAOptional\DirUpdate CAOptional-1=CAOptional\IRC CAOptional-2=CAOptional\MAPI CAOptional-3=CAOptional\OUG Unity-type=string Unity-count=14 Unity-0=Unity\Base Unity-1=Unity\BasicOp Unity-2=Unity\AppDeWorkManagement Unity-3=Unity\SysConfig Unity-4=Unity\Network Unity-5=Unity\Security Unity-6=Unity\UserGroups Rozdział 5. Instalacja lub migracja dla kilku komputerów PC 17

24 Unity-7=Unity\Database Unity-8=Unity\FileSys Unity-10=Unity\Backup Unity-11=Unity\AppDe Unity-12=Unity\Commands Unity-13=Unity\Packages Unity-14=Unity\Monitors Unity-15=Unity\LogicalSystems Unity-16=Unity\AFPManager Unity-17=Unity\ManCentral Unity-18=Unity\Admin DataAccess\FileTransfer-type=string DataAccess\FileTransfer-count=3 DataAccess\FileTransfer-0=DataAccess\FileTransfer\Datafer DataAccess\FileTransfer-1=DataAccess\FileTransfer\Excel DataAccess\FileTransfer-2=DataAccess\FileTransfer\WK4 DataAccess-type=string DataAccess-count=3 DataAccess-0=DataAccess\FileTransfer DataAccess-1=DataAccess\ODBC DataAccess-2=DataAccess\OLEDB Emulators\Standard\PCFont-type=string Emulators\Standard\PCFont-count=1 Emulators\Standard\PCFont-0=Emulators\Standard\PCFont\Latin2 Emulators\Standard-type=string Emulators\Standard-count=3 Emulators\Standard-0=Emulators\Standard\Base Emulators\Standard-1=Emulators\Standard\PdfPdt Emulators\Standard-2=Emulators\Standard\PCFont Emulators-type=string Emulators-count=1 Emulators-0=Emulators\Standard PrinterDriers-type=string PrinterDriers-count=1 PrinterDriers-01=PrinterDriers\AFP Toolkit-type=string Toolkit-count=2 Toolkit-0=Toolkit\Base Toolkit-1=Toolkit\VBW Component-type=string Component-count=13 Component-0=Install Component-1=Base Component-2=CAOptional Component-3=Unity Component-4=DataAccess Component-5=MDAC Component-6=AFPViewer Component-7=JRE Component-8=JAVATB Component-9=Emulators Component-10=PrinterDriers Component-11=OpCon Component-12=Toolkit Result=1 18 iseries: Administrowanie Client Access Express

25 [SdShowDlgEdit1-0] szedit1=ibm AS400 Client Access Express Result=1 [SdStartCopy-0] Result=1 [Application] Name=Client Access Version=CurrentVersion\Selectiely_Installable_Components\Toolkit VB Wizard Company=IBM [SdAskOptions-0] Component-type=string Component-count=1 Component-0=Add program folder shortcut to desktop Result=1 [SdFinishReboot-0] Result=1 BootOption=3 ;Uwaga - ustawienie BootOption na 3 oznacza, że instalacja cicha automatycznie ; przeładuje komputer PC. Jeśli jest to niepożądane, ; należyustawić BootOption na 0. Uruchamianie cichej instalacji Cicha instalacja wykorzystuje plik odpowiedzi (plik.iss) w celu wskazania odpowiedzi na wywołania w trakcie procesu instalacji. Eliminuje to konieczność interwencji użytkownika w trakcie przeprowadzania procesu instalacji i umożliwia szybkie i łatwe powielanie instalacji w sieci. Informacje o statusie cichej instalacji mogą być zapisywane w pliku protokołu (plik.log). Abyuruchomić cichą instalację, należywpisać następującą komendę w wierszu komend Client Access Express katalogu obrazu instalacyjnego: setup -s -f1d:\dir\file.iss -f2d:\dir\file.log gdzie: Parametr -f1 jest opcjonalnyi umożliwia podanie pliku odpowiedzi (plik.iss). Jeśli nie podano tego parametru, program instalacyjny będzie próbował użyć domyślnego pliku odpowiedzi o nazwie setup.iss. Program będzie go szukał w katalogu, w którym znajduje się plik setup.exe. d:\dir to napęd i katalog, które zawierają plik odpowiedzi, który ma zostać użyty. Jeśli zostanie użyty parametr -f1, oprócz napędu i katalogu należypodać nazwę pliku. Parametr -f2 jest opcjonalnyi umożliwia określenie położenia i nazwypliku protokołu, któryzostanie utworzonyw trakcie cichej instalacji. Jeśli nie podano tego parametru, program instalacyjnyutworzyplik protokołu o nazwie setup.log i umieści go w katalogu, w którym znajduje się plik setup.exe. d:\dir to napęd i katalog, które zawierają plik protokołu. Jeśli podano parametr -f2, trzeba podać napęd i katalog oraz nazwę pliku protokołu. plik.log to nazwa pliku protokołu, któryma zostać utworzony. Kody powrotu dla cichej instalacji Client Access Express Abysprawdzić, czycicha instalacja zakończyła się pomyślnie, należyodszukać kodypowrotu w pliku protokołu. Jeśli został zwrócony kod 0, instalacja zakończyła się pomyślnie. Jeśli kod powrotu był różny od Rozdział 5. Instalacja lub migracja dla kilku komputerów PC 19

26 zera, należypodjąć odpowiednie kroki, abyrozwiązać problem. Nazwę i położenie pliku protokołu podano podczas uruchamiania cichej instalacji. Kod powrotu Znaczenie 0 Operacja zakończona pomyślnie -1 Błąd ogólny -2 Niepoprawnytryb -3 W pliku Setup.iss nie znaleziono wymaganych danych -4 Brak pamięci -5 Plik nie istnieje -6 Nie można wykonać operacji zapisu w pliku odpowiedzi -7 Nie można wykonać operacji zapisu w pliku protokołu -8 Niepoprawna ścieżka do pliku odpowiedzi InstallShield -9 Niepoprawnytyp listy(łańcuch znaków lub liczba) -10 Niepoprawny typ danych -11 Nieznanybłąd podczas instalacji -12 Okna dialogowe nie działają -51 Nie można utworzyć podanego folderu -52 Brak dostępu do podanego pliku lub folderu -53 Wybrana opcja jest niepoprawna Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Uruchamianie cichej instalacji. Uruchomienie cichej migracji Ciche instalacje z migracją umożliwiają zmianyze starszej wersji produktu Client Access do Client Access Express bez utraty danych trwałych. Cicha instalacja z migracją wykonywana z Client Access for Windows 95/NT jest obsługiwana trochę inaczej niż zwykła cicha instalacja. Zamiast jednego pliku odpowiedzi, potrzebne są dwa. Wynika to stąd, że ten typ instalacji wymaga dwóch przeładowań systemu. Jeśli migrację przeprowadza się z klienta Windows 3.1, można wykonać te same kroki, co w przypadku zwykłej cichej instalacji. Abyprzeprowadzić cichą instalację z migracją, należywykonać procedurę uruchamiania cichej instalacji zmieniając następujące czynności: Zapisanie pliku odpowiedzi Abyzarejestrować plik odpowiedzi dla cichej instalacji z migracją, w wierszu komend, w katalogu instalacyjnym Client Access Express należy wpisać nstępujący wiersz: setup s2f1=d:\dir\stage2.iss -r -f1d:\dir\stage1.iss gdzie: s2f1= oznacza, że instalacja z migracją będzie rejestrowana. d:\dir\stage2.iss to plik (w określonym katalogu) zawierający opcje drugiego etapu instalacji. -r powoduje utworzenie pliku odpowiedzi przez InstallShield. W podanym pliku odpowiedzi zapisywane są wszystkie wartości konfiguracyjne z podanego pliku. -f1 umożliwia podanie pliku (w określonym katalogu) zawierającego opcje pierwszego etapu instalacji. d:\dir\stage1.iss to plik (w określonym katalogu) zawierający opcje pierwszego etapu instalacji. Uwaga: Należypodać katalog razem z nazwą pliku. 20 iseries: Administrowanie Client Access Express

27 Należyuruchomić program instalacyjny. Pierwszyetap instalacji zostanie zarejestrowanyw pliku d:\dir\stage1.iss. Drugi etap instalacji zostanie automatycznie uruchomiony po przeładowaniu systemu. Przeładowanie nastąpi po usunięciu Client Access for Windows 95/NT. Plik d:\dir\stage2.iss zawiera zapis instalacji. Uruchamianie cichej instalacji Aby uruchomić cichą instalację z migracją, używającą wcześniej utworzonych plików odpowiedzi, należy wpisać: setup s2f1=d:\dir\stage2.iss s2f2=d:\dir\stage2.log D1 -s -f1d:\dir\stage1.iss -f2d:\dir\stage1.log gdzie: s2f1 określa katalog i nazwę pliku odpowiedzi, w którym zarejestrowano drugi etap instalacji z migracją. s2f2 określa katalog i nazwę pliku protokołu, któryjest tworzonyw drugim etapie cichej instalacji z migracją. D1 oznacza, że w ramach migracji zostaną zainstalowane tylko komponenty zainstalowane dla Client Access for Windows 95/NT, natomiast komponentypodane w pliku odpowiedzi zostaną pominięte. Należy użyć tego parametru tylko wtedy, gdy instalacja niestandardowa jest rejestrowana. -s powoduje, że SETUP.EE uruchamia w trybie cichej instalacji. -f1 określa katalog i nazwę pliku odpowiedzi, w którym zarejestrowano pierwszy etap instalacji z migracją. -f2 określa katalog i nazwę pliku protokołu, któryjest tworzonypodczas pierwszego etapu instalacji. Rozdział 5. Instalacja lub migracja dla kilku komputerów PC 21

28 22 iseries: Administrowanie Client Access Express

29 Rozdział 6. Zarządzanie pakietami serwisowymi Poprawki Client Access Express są zintegrowane w pakiet serwisowyi dostarczane w postaci poprawek PTF (Program TemporaryFix). Warto pobrać najnowsze poprawki PTF na serwer iseries, abypoprawić stabilność środowiska operacyjnego klienta Client Access Express i usunąć znane problemy. Po zainstalowaniu poprawek PTF na hoście, można skorzystać z funkcji Sprawdzanie poziomu usługi, aby rozprowadzić pakietyserwisowe na komputerach PC. Pobieranie najnowszych poprawek PTF i ich instalowanie na serwerze iseries Abyzamówić poprawki PTF na serwer iseries, należyużyć komendysndptford. Jeśli pakiet serwisowy jest zbyt duży, aby można go było przesłać drogą elektroniczną, można zamówić poprawki PTF na nośniku zmieniając metodę dostarczenia, parametr DELIVERY komendysndptford, na wartość *ANY. (Wartością domyślną jest *LINKONLY.) Można również użyć komendy Internet PTF Deliery (iptf). Więcej informacji o tej usłudze i jej wymaganiach zawiera iseries Technical Support, sekcja Fixes and Updates menu po lewej stronie ekranu. Instalowanie pakietów serwisowych bezpośrednio na komputerach PC Pakietyserwisowe można pobrać także na komputerypc. Umożliwi to aktualizację pewnych komputerów bez stosowania poprawki PTF na hoście. Abypobrać najnowszypakiet serwisowy, przejdź na stronę główną Client Access Express i wybierz Serice Pack w tabeli odsyłaczy. Po pobraniu pakietu serwisowego, aby dokonać aktualizacji, wystarczy uruchomić plik instalacyjny. Po instalacji pakietu serwisowego należy zawsze restartować komputer. W wersji V5R1 pakietyserwisowe z poprawkami PTF aktualizują obraz instalacyjnyclient Access Express na serwerze iseries. Dlatego wszystkie instalacje będą odzwierciedlać najnowszą wersję pakietów serwisowych serwera iseries. Uwaga: W systemie Windows NT/2000 stosowanie pakietów serwisowych i aktualizację Client Access Express mogą wykonywać tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora. Można jednak obejść zabezpieczenie administratora, aby umożliwić stosowanie pakietów serwisowych użytkownikom nie mającym uprawnień administratora. Obsługa innych komponentów i aplikacji Komenda Sprawdzanie poziomu usługi zarządza także wersją innych komponentów, takich jak warstwa SSL i aplikacje innych firm (np. wtyczki i dodatki). Komenda Sprawdzanie poziomu usługi automatycznie sprawdza serwer iseries w poszukiwaniu aktualizacji zainstalowanych komponentów. Jeśli aktualizacje są dostępne, użytkownik zostanie o tym poinformowany i poproszony o potwierdzenie aktualizacji. Spowoduje to uruchomienie Instalacji selektywnej w trybie specjalnym i aktualizację odpowiedniego komponentu. Pomijanie uprawnień administratora systemu Windows NT/2000 Ze względu na ograniczenia wbudowane w system Windows NT/2000 tylko użytkownik wpisany jako administrator może modernizować pakietyserwisowe i Client Access Express. W niniejszej sekcji opisano, jak ominąć to zabezpieczenie i umożliwić użytkownikom bez uprawnień administratora wykonywanie modernizacji pakietów serwisowych i modernizacji Client Access. Abyrozwiązać ten problem: 1. Wpisz się do systemu Windows NT/2000 jako administrator. 2. Skonfiguruj usługę harmonogramu NT/2000 (schedule serice). 3. Ustaw właściwości sprawdzania poziomu serwisowego. 4. Ustal harmonogram sprawdzania poziomu serwisowego. Copyright IBM Corp. 1998,

30 Sprawdzanie poziomu usługi Abysprawdzić, czyna serwerze iseries istnieją aktualizacje oprogramowania Client Access Express lub komponentów z nim związanych, na komputerze PC można uruchomić sprawdzanie poziomu usługi Client Access Express. Określenie opcji uruchamiania umożliwia zakładka Usługa, znajdująca się w oknie Właściwości Client Access. Na tej zakładce można ustawić następujące parametry: kiedysprawdzanie poziomu usługi ma być uruchamiane, datę sprawdzenia poziomu usługi, liczbę dni do następnego sprawdzenia, liczbę minut (od zalogowania się), po której sprawdzanie ma być uruchomiane. Uwaga: Strategie mogą ograniczać możliwości wyboru powyższych opcji. Na przykład może zostać ustalona liczba dni przed sprawdzeniem poziomu usługi. Użytkownicy nie będą mogli zmienić tej wartości. Można również wybrać Automatyczne sprawdzanie poziomu usługi. Ustawianie właściwości sprawdzania poziomu usługi Dwukrotnie kliknij ikonę Właściwości Client Access, znajdującą się w grupie programów Client Access Express, i wybierz zakładkę Usługa. Zmień wybrane wartości i kliknij OK. Uwaga: Parametr SCHEDCHECK przesłania ustawienia częstości. (Więcej Ustalanie harmonogramu sprawdzania poziomu usługi Istnieje możliwość ustalenia harmonogramu sprawdzania poziomu usługi w celu uruchamiania go w regularnych odstępach czasu. W tym celu należy utworzyć plik.bat, który będzie wywoływał sprawdzanie poziomu usługi, i za pomocą komendy at podać, kiedyten plik ma być uruchamiany. Utwórz plik wsadowy.bat, którybędzie wywoływanyprzez program planujący. Sprawdzanie poziomu usługi może korzystać z parametrów określonych na zakładce Usługa w oknie Właściwości Client Access. Abytak się stało, w pliku.bat należyumieścić wiersz w postaci c:\...\clientx1\cwbckver.ee LOGIN Jeśli sprawdzanie poziomu usługi ma być uruchamiane zawsze po rozpoczęciu obsługi pozycji harmonogramu, w pliku.bat należyumieścić wiersz w postaci c:\...\clientx1\cwbckver.ee SCHEDCHECK Abyumieścić w harmonogramie sprawdzanie poziomu usługi, skorzystaj z komendyat. Na przykład komenda at 10:00/INTERACTIVE/EVERY:15 "c:\scheddir\ckerscd.bat" będzie uruchamiać sprawdzanie poziomu usługi o 10:00 rano każdego 15 dnia miesiąca. Uwaga: W przykładzie użyto pliku.bat o nazwie ckerscd.bat, znajdującego się w katalogu c:\scheddir. Zarówno nazwa pliku.bat, jak i katalogu, w którym się on znajduje, zależy od użytkownika. Podczas uruchamiania pozycji harmonogramu otwierane jest okno MS-DOS na pulpicie użytkownika. Sprawdzanie poziomu usługi wykorzystuje w dialogu 24 iseries: Administrowanie Client Access Express

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla System Mac OS

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla System Mac OS IBM SPSS Statistics - ssentials for R: Instrukcje instalacji dla System Mac OS Przegląd Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for R w systemach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP

Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP Aktualizacja firmware w urządzeniu za pośrednictwem FTP Wstęp W niektórych przypadkach aktualizacja firmware urządzenia za pośrednictwem FTP jest korzystniejsza od standardowej aktualizacji z poziomu hosta.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 23. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 23. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 23 Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Mac OS Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for Python w systemach operacyjnych Windows.

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for R w systemach operacyjnych Windows. Przegląd

Bardziej szczegółowo

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW Dokument dostęny do pobrania Z początkiem bieżącego roku akademickiego 2011/2012 zotał uruchomiony nowy system zdalnego dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Opis komponentów NetWare 4.2

Opis komponentów NetWare 4.2 WITAMY W NETWARE 4.2 VERSION 4.2 Opis komponentów NetWare 4.2 Aby zainstalować NetWare 4.2 Do napędu CD-ROM włóż dysk NetWare 4.2 Operating System, a dyskietkę License/ Boot do napędu dyskietek A:. Następnie

Bardziej szczegółowo

Sieci AS/400 NetServer

Sieci AS/400 NetServer Sieci AS/400 NetSerer Sieci AS/400 NetSerer Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część 1. AS/400 NetSerer...........................

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ).

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Program Helios pomoc społeczna pracuje zarówno na systemach 32 i 64

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo