iseries Administrowanie Client Access Express

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "iseries Administrowanie Client Access Express"

Transkrypt

1 iseries Administrowanie Client Access Express

2

3 iseries Administrowanie Client Access Express

4 Copyright International Business Machines Corporation 1998, Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Spis treści Rozdział 1. Administrowanie Client Access Express Rozdział 2. Drukowanie tego dokumentu Rozdział 3. Co nowego w wersji V5R Rozdział 4. Środowiska sieciowe Client Access Express Microsoft Windows Terminal Serer Używanie Client Acccess Express w środowisku trójwarstwowym Używanie serwera Microsoft Transaction Serer (MTS) Dostęp do usług OS/400 z warstwypośredniczącej Dodawanie konfiguracji TCP/IP dla wszystkich użytkowników Profile użytkowników dla komputerów PC z wieloma użytkownikami Rozdział 5. Instalacja lub migracja dla kilku komputerów PC Przeszukiwanie ścieżek w przypadku instalowania Client Access Express Tworzenie dostosowanego obrazu instalacyjnego Client Access Express Przeprowadzanie cichej instalacji Client Access Express Tworzenie plików odpowiedzi dla instalacji oprogramowania Client Access Express Przykład: Plik odpowiedzi (setup.iss) Uruchamianie cichej instalacji Kodypowrotu dla cichej instalacji Client Access Express Uruchomienie cichej migracji Rozdział 6. Zarządzanie pakietami serwisowymi Pomijanie uprawnień administratora systemu Windows NT/ Sprawdzanie poziomu usługi Ustawianie właściwości sprawdzania poziomu usługi Ustalanie harmonogramu sprawdzania poziomu usługi Ciche instalowanie pakietów serwisowych Rozdział 7. Administrowanie ODBC Ogólne informacje o sterowniku ODBC Client Access Express Konfigurowanie sterownika ODBC w systemie Dodawanie systemu lokalnego do katalogu RDB Podanie źródła danych ODBC Ochrona Express ODBC Strategie ochronyprogramu ODBC Ryzykowne strategie ochrony ODBC Inne źródła informacji o ochronie ODBC Rozwiązywanie problemów z Express ODBC Diagnostyka ODBC i narzędzia wydajności Rozwiązywanie problemów z połączeniem z serwerem iseries Typowe błędy ODBC Rozdział 8. Administrowanie serwerem hosta SerweryOS/ Serweryhosta dla funkcji Client Access Express Serwer plików Serwer baz danych Serwer kolejek danych Sieciowyserwer wydruków Copyright IBM Corp. 1998, 2001 iii

6 Serwer centralny Serwer komend zdalnych i rozproszonych wywołań programów Serwer wpisywania się do systemu Serwer programu odwzorowującego porty Używanie serwerów OS/ Nawiązywanie komunikacji klient/serwer Wartości systemowe serwera iseries Identyfikowanie zadań serwera w serwerze iseries Podsystemy w serwerze iseries Używanie programu EZ-Setup i Operations Naigator z serwerami głównymi Używanie programów obsługi wyjścia serwera Rejestrowanie programów obsługi wyjścia Pisanie programów obsługi wyjścia Parametryprogramu obsługi wyjścia Przykładowe programy obsługi wyjścia Rozdział 9. Dodawanie nowych funkcji do oprogramowania Client Access Express i Operations Naigator Warning: TemporaryLeel 2 Header Warning: TemporaryLeel 3 Header Administrowanie AS/400 NetSerer Administrowanie Secure Sockets Layer (SSL) Konfigurowanie ograniczeń za pomocą strategii i funkcji Administracji aplikacji i iseries: Administrowanie Client Access Express

7 Rozdział 1. Administrowanie Client Access Express W tej sekcji przyjęto, że użytkownik zna program Client Access Express i zainstalował go w swoim systemie. Abyprzejrzeć opcje Client Access Express i opis używania tego programu w sieci, należyprzejrzeć dokument Pierwsze kroki w Centrum informacyjnym. Informacje o instalowaniu i konfigurowaniu klienta Express zawiera dokument Konfigurowanie Client Access Express for Windows Sekcja ta opisuje zagadnienia dotyczące administracji Client Access Express. Środowiska sieciowe Client Access Express Opis środowisk sieciowych, w których może działać Client Access Express. Informacje dotyczące udostępniania klientom usług OS/400 za pomocą Express w środowisku trójwarstwowym i instalacji w Windows NT Serer 4.0 Terminal Serer Edition lub Windows 2000 z Terminal Serices. Opis sposobów administrowania komputerami PC z wieloma użytkownikami. Instalacja lub migracja dla kilku komputerów PC Po wstępnej instalacji i konfiguracji można utworzyć dostosowane obrazy instalacyjne zawierające tylko wybrane komponenty. Można wówczas łatwo instalować te obrazy w sieci ograniczając konieczne ingerencje użytkownika za pomocą opcji cichej instalacji/migracji. Zarządzanie pakietami serwisowymi Opis poprawek PTF i pakietów serwisowych oraz używania funkcji Sprawdzanie poziomu usługi do administrowania nimi. Administrowanie ODBC Client Access Express zawiera sterownik ODBC, któryumożliwia aplikacjom wygodnydostęp do bazy danych OS/400 w sieci. Temat ten zawiera ogólne informacje o ODBC, instrukcje konfigurowania sterownika i przewodnik rozwiązywania problemów. Informacje o używaniu i implementowaniu interfejsów API ODBC zawiera dokument Programowanie ODBC. Administrowanie serwerem hosta Temat ten opisuje serweryhostów najczęściej używane z programem Client Access Express i sposoby zarządzania nimi i ich używania. Dodawanie nowych funkcji do oprogramowania Client Access Express i Operations Naigator Funkcje programów Client Access Express i Operations Naigator można rozszerzać za pomocą aplikacji własnych lub pochodzących od innych producentów, zwanych modułami dodatkowymi. Dokument ten zawiera opis integrowania tych programów w systemie i używania programu Client Access Express do ich rozpowszechniania i obsługi. Konfigurowanie ograniczeń za pomocą strategii i administracji aplikacji Client Access Express zapewnia wiele metod konfigurowania ograniczeń i profili. Obejmuje to strategie utworzone za pomocą edytora strategii firmy Microsoft i administracji aplikacji programu Operations Naigator. Administrowanie programem Client Access Express wymaga także wiedzy o wielu innych zagadnieniach. Przydatne mogą być informacje o następujących zagadnieniach: Secure Sockets Layer (SSL) AS/400 NetSerer Client Access Express on Windows 2000 implementation notes Programowanie dla Client Access Express Dostępnych jest wiele narzędzi śledzących wszystkie zmiany wprowadzone w komputerach PC przez program instalacyjny. W momencie publikowania niniejszego dokumentu wiele z tych narzędzi było dostępne w serwerach ZDNet i InstallSite w pozycji General tools (Narzędzia ogólne)> Analyzing a setup page (Analizowanie stronyustawień). Narzędzia te i serwisywww nie są związane w żaden sposób z firmą IBM. Copyright IBM Corp. 1998,

8 2 iseries: Administrowanie Client Access Express

9 Rozdział 2. Drukowanie tego dokumentu Abyprzeglądać i wydrukować ten dokument można pobrać jego wersję PDF. Abyprzeglądać pliki PDF, należyzainstalować przeglądarkę Adobe(R) Acrobat(R) Reader. Jej kopię można pobrać z serwisu WWW Odsyłacz poza Centrum informacyjne Abyprzejrzeć lub pobrać wersję PDF, należywybrać Client Access Administration (462 kb lub 272 stron). Aby zapisać plik PDF na stacji roboczej w celu jego dalszego wykorzystania: 1. Otwórz PDF w przeglądarce (kliknij powyższy odsyłacz). 2. W menu przeglądarki kliknij Plik. 3. Kliknij Zapisz jako Przejdź do katalogu, w którym chcesz zapisać plik PDF. 5. Kliknij Zapisz. Copyright IBM Corp. 1998,

10 4 iseries: Administrowanie Client Access Express

11 Rozdział 3. Co nowego w wersji V5R1 W wersji tej dodano kilka nowych elementów dla administratorów Client Access Express. Są to między innymi: Nowe strategie Nowe strategie systemowe służące do ograniczania dostępu użytkowników do funkcji Client Access Express, obejmujące ograniczenia obiektów Actie, emulacji PC5250, komend PC, komunikacji i przesyłania danych. Więcej informacji zawiera dokument Konfigurowanie ograniczeń za pomocą strategii i funkcji Administracja aplikacji. Dostosowany kreator obrazów instalacyjnych Client Access Express zawiera kreatora służącego do tworzenia dostosowanych obrazów instalacyjnych. Więcej informacji zawiera dokument Instalacja lub migracja dla kilku komputerów PC. Obsługa użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami na platformach Windows 2000 używających systemu NTFS Więcej informacji zawiera dokument Informacje o implementacji Client Access Express w Windows Obsługa narzędzi Jaa Toolbox Poprawki dla narzędzi Jaa Toolbox włączono do pakietu poprawek Client AccessExpress, jeśli narzędzia Jaa Toolbox są instalowane jako część Client Access Express. Dodatkowo, w sekcji Administrowanie można znaleźć informacje z kilku innych sekcji, obejmujące Administrowanie serwerami hosta Client Access Express i Administrowanie ODBC. Copyright IBM Corp. 1998,

12 6 iseries: Administrowanie Client Access Express

13 Rozdział 4. Środowiska sieciowe Client Access Express Client Access Express oferuje kilka metod udostępniania użytkownikom usług iseries. Zazwyczaj wymagają one bezpośredniego połączenia pomiędzykomputerem PC, na którym działa Client Access Express, a serwerem iseries. Jednakże następujące metody umożliwiają wykorzystanie innych środowisk sieciowych. Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Serer Edition (TSE) lub Windows 2000 z usługami terminalu TSE jest wielodostępną wersją systemu Windows NT serer 4.0, która umożliwia wiele sesji klientów działających jednocześnie na jednym serwerze NT 4.0. TSE umożliwia połączenia z wielu platform, w tym ze stacji sieciowych, systemów UNI, DOS, OS/2 i wielu innych typów stacji roboczych. Instalując Client Access Express na serwerze TSE można zapewnić dostęp do usług iseries ze stacji roboczych, w których nie zainstalowano produktu Client Access Express. Funkcje te są także dostępne wraz z opcją Terminal Serices dostępną we wszystkich wersjach systemu Windows Client Access Express w środowisku trójwarstwowym Instalując Client Access Express w warstwie pośredniczącej środowiska trójwarstwowego można zapewnić szerokiej gamie stacji roboczych dostęp do usług serwera iseries. Dodatkowo, środowiska trójwarstwowe udostępniają dodatkowe usługi, takie jak rozszerzone zarządzanie transakcjami. Client Access Express umożliwia również administrowanie komputerami PC z wieloma użytkownikami: Konfigurowanie protokołu TCP/IP dla wszystkich użytkowników Komenda CWBCFG służydo konfigurowania protokołu TCP/IP w Client Access Express dla wszystkich użytkowników stacji roboczych lub serwerów Windows NT/2000. Profile użytkowników dla komputerów PC z wieloma użytkownikami 32-bitowe systemy operacyjne Windows umożliwiają używanie profili typu roing, roaming i mandatory do zarządzania komputerami PC, na których pracuje więcej niż jeden użytkownik. Microsoft Windows Terminal Serer Microsoft Windows Terminal Serer Edition (TSE) jest wielodostępną wersją systemu Windows NT Serer 4.0, która umożliwia wiele jednoczesnych sesji klientów działających na jednym serwerze NT 4.0. TSE umożliwia połączenia z wielu platform, między innymi ze stacji sieciowych, systemów UNI, DOS, OS/2 i wielu innych typów stacji roboczych. Instalując Client Access Express w serwerze TSE można zapewnić dostęp do usług iseries ze stacji roboczych, w których nie zainstalowano produktu Client Access Express. Funkcje te są także dostępne wraz z opcją Terminal Serices we wszystkich wersjach systemu Windows Uwaga: Gdyużywa się Windows 2000 z Terminal Serices, należyustawić opcję Kiedy nastąpi sprawdzenie poziomu obsługi pakietu serwisowego w zakładce Serwis Właściwości Client Access Express na wartość Nigdy. Informacje o instalowaniu, obsłudze, znanych problemach i rozwiązaniach dla Client Access Express z Microsoft Windows Terminal Serer zawiera dokument APAR II11373 Więcej ogólnych informacji o TSE zawiera serwis WWW Microsoft Windows NT Serer 4.0 Terminal Serer Edition. Używanie Client Acccess Express w środowisku trójwarstwowym Instalując Client Access Express w środowisku pośredniczącym środowiska trójwarstwowego, udostępnia się usługi iseries szerokiej gamie stacji roboczych klientów. Ponadto środowiska trójwarstwowe mają kilka innych zalet: Copyright IBM Corp. 1998,

14 Ulepszona integracja pomiędzy różnymi aplikacjami klienta i serwera: Wiele aplikacji klienckich działających na różnych klientach może jednocześnie komunikować się z wieloma aplikacjami serwera Windows NT/2000. Każda z aplikacji serwera Windows NT/2000 może także komunikować się z wieloma bazami danych. Ulepszone zarządzanie transakcjami za pomocą usługi Microsoft Transaction Serer (MTS): Środowiska trójwarstwowe umożliwiają przeprowadzanie bardziej złożonych transakcji, także transakcji powiązanych zależnościami. (Aby transakcje zostały zakończone, wszystkie transakcje muszą zakończyć się pomyślnie). Importowanie danych z serwera iseries do stron WWW za pomocą narzędzia Microsoft Internet Information Serer (IIS): IIS może wykorzystywać ActieSerer Pages w celu dynamicznego aktualizowania stron WWW danymi z DB2 Uniersal Database for iseries. Wszystkie środowiska trójwarstwowe dzielą komponenty i aplikacje na trzy warstwy. Mogą one znajdować się na oddzielnych komputerach PC i terminalach i komunikować się przez sieć. Będą one miały następujące cechy: Warstwa klienta Warstwa ta zawiera interfejs i aplikacje umożliwiające użytkownikom pracę końcowym z danymi. Na przykład, może to być przeglądarka działająca na stacji sieciowej lub aplikacja użytkownika używająca zdalnego komponentu. Warstwa ta nie używa klienta Express. Warstwa pośrednicząca Warstwa ta zawiera oprogramowanie firmowe lub aplikacje. W środowiskach wykorzystujących Client Access Express, warstwa ta powinna składać się z serwera Windows NT 4.0 lub Windows 2000 z działającym skryptem Microsoft Actie Serer Pages lub komponentem zdalnym. Dodatkowo, warstwa ta używa serwera Microsoft Internet Information Serer (IIS) i Microsoft Transaction Serer (MTS) do zarządzania transakcjami z warstwą klienta. Client Access Express używa sterownika ODBC do obsługi MTS klienta i obsługuje komunikację z warstwą bazy danych. Microsoft zaleca używanie OLE DB, Actie DataObjects (ADO) oraz Remote Data Serice do dostępu do danych z komponentu w warstwie pośredniczącej. Informacje o warstwie pośredniczącej znajdują się w następujących dokumentach: MTS Dostęp do usług iseries z warstwypośredniczącej Warstwa bazy danych Warstwa ta składa się zazwyczaj z DB2 Uniersal Database for iseries. Aplikacje mają dostęp do tej i innych usług iseries poprzez programyserwerów hosta lub własne programyiseries klienta. Używanie serwera Microsoft Transaction Serer (MTS) Klient Client Access Express w wersji V5R1 obsługuje serwer MTS w wersji 2.x i nowszych ze sterownikiem Express ODBC w OS/400 wersji 5r1. MTS MTS jest środowiskiem modelowania i uruchamiania oprogramowania opartym na komponentach firmy Microsoft służącym do tworzenia, uruchamiania i zarządzania aplikacjami serwera internetowego. W wielu środowiskach trójwarstwowych Actie Serer Pages (ASP) wywołuje komponenty MTS, aby uzyskać dostęp do bazy danych, aplikacji mainframe i kolejek komunikatów. Używany z Client Access Express działającym na serwerze pośredniczącym w środowisku trójwarstwowym, komponenty MTS zarządzają transakcjami pomiędzy aplikacjami klientów, komponentami Express i bazami danych uczestniczącymi w transakcjach. 8 iseries: Administrowanie Client Access Express

15 MTS używa narzędzia Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) do zarządzania transakcjami, które obejmują wiele systemów DatabaseManagement Systems (DBMS) oraz do zapewnienia dwufazowego zatwierdzania integralności dla transakcji, których implementacje zależą od potwierdzenia powodzenia z obu systemów. Uwagi do implementacji Jeśli MSDTC nie może załadować sterownika Express ODBC, SQLSetConnectAttr (SQL_ATTR_ENLIST_IN_DTC ) zakończy się niepowodzeniem z kodem przyczyny 2 (niepowodzenie armcreate). Jeśli zainstalowano emulator PC5250, ścieżka środowiska systemowego MSDTC jest konfigurowana automatycznie. Aby uniknąć tej sytuacji, ścieżka środowiska systemowego w komputerze PC, w którym działa MSDTC, musi zawierać ścieżkę do katalogu Shared w katalogu, w którym zainstalowano Express. Na przykład: C:\Program Files\IBM\Client Access\Shared. Jeśli używana jest warstwa SSL lub dowolna inna wartość ekranu Moje połączenia > Właściwości w programie Operations Naigator, nazwa połączenia iseries w Operations Naigator musi odpowiadać nazwie połączenia podanej w kliencie PC zarządzanym przez MTS. MSDTC używa tych samych nazw połączeń, co komputerypc z klientami Express ODBC zarządzane przez MTS przypołączeniach do bazydanych DB2 dla UDB. Abyzmienić właściwości połączeń MSDTC, należyzmienić rejestr konta systemowego. W tym celu można użyć komendy Incoming Remote Command (IRC) w połączeniu z programem narzędziowym CWBENV: 1. Uruchom w kliencie PC program CWBENV, abypobrać informacje o konfiguracji środowiska. 2. Skopiuj plik wynikowy do komputera PC z MSDTC. 3. Wyślij komendę CWBENV do tego komputera, aby zaimportować środowisko, upewniając się, że: IRC działa w komputerze PC MSDTC, Komenda działa w kontekście System. Więcej informacji o tych funkcjach zawiera Podręcznik użytkownika Express w grupie programu Client Access Express. Więcej informacji o MTS można znaleźć pod adresem serwisu WWW Microsoft MTS. Dostęp do usług OS/400 z warstwy pośredniczącej Istnieje kilka sposobów udostępniania komponentów warstwypośredniczącej przydostępie do serwera iseries. Uwaga: Komponentywarstwypośredniczącej nie mogą posiadać interfejsu użytkownika; dlatego aplikacje warstwy trzeciej mogą się zawiesić, jeśli serwer iseries wyświetla komunikat o wpisaniu się. Aby temu zapobiec, programiści powinni korzystać z nowego obiektu systemowego, aby określić wymagane informacje (identyfikator użytkownika i hasło), potrzebne przy łączeniu się z serwerem iseries. Wartość trybu wiersza komend dla takiego obiektu musi być ustawiona na prompt neer. Dostawca Express OLE DB Większość aplikacji i komponentów korzysta z Dostawcy Express OLE DB używając Obiektów Danych Actie (Actie Data Objects - ADO). Implementacja tej techniki daje czterypodstawowe korzyści: aby uzyskać dostęp do programów iseries, komend, zapytań SQL, procedur osadzonych oraz zbiorów fizycznych i logicznych, programiści muszą wprowadzić jedynie niewielkie zmiany w interfejsie i technice programowania, wspomaga automatyczne konwersje danych pomiędzy typami danych iseries i komputerów PC, Rozdział 4. Środowiska sieciowe Client Access Express 9

16 pozwala uniknąć nakładu pracyzwiązanego z SQL, poprzez udostępnianie obsługi zbiorów na poziomie rekordów, jest to technika stosunkowo łatwa do implementacji i programowania aplikacji. Jest generalnie najprostszą technologią podczas programowania aplikacji warstwytrzeciej. Dodatkowe informacje Programowanie OLE DB. Sterownik Express ODBC Dodatkowo można mieć dostęp do sterownika ODBC Client Access Express poprzez ADO lub RDS, korzystając z Microsoft OLE DB dla ODBC (MSDASQL). Sterownik ODBC Client Access Express oferuje dwie kluczowe korzyści w stosunku do Dostawcy Microsoft OLE DB. Większa funkcjonalność SQL Jeśli potrzebne są adaptujące się kursory, kontrola zatwierdzania SQL lub zbiór wielu wyników procedury osadzonej, należy rozważyć korzystanie ze sterownika interfejsu ODBC. Pula połączeń W większości aplikacji systemu MTS i puli ASP, każde żądanie klienta wymaga połączenia i rozłączenia z serwerem iseries. Dzięki puli połączeń, menedżer sterownika interfejsu ODBC utrzymuje pulę trwałych połączeń. Ponieważ nakład pracywymaganypodczas uruchamiania zadania na serwerze iseries jest często większyod nakładu pracypotrzebnego do obsługi zgłoszenia, takie rozwiązanie powoduje znaczną poprawę wydajności. Dodatkowe informacje Programowanie ODBC. Uwaga: Dostawca Client Access Express OLE DB i kilka funkcji w sterowniku Client Access Express ODBC wymagają MDAC w wersji 2.5. Więcej informacji zawiera sekcja wymagania MDAC. Obiekty automatyzacji Actie Klient Express udostępnia bibliotekę nowych, rozszerzonych obiektów automatyzacji Actie, które programiści mogą wykorzystywać w projektowaniu warstwy pośredniczącej. Te obiekty dają dostęp do: kolejek danych iseries, komend zdalnych i rozproszonych wywołań programów, obiektów administrowanych, obiektów systemowych iseries, przesyłania danych do tabeli baz danych iseries. W niektórych przypadkach obiekty Actie zapewniają większą uniwersalność i funkcjonalność niż obiekty ADO, ale wymagają stosowania bardziej złożonych metod programowania. Uwaga: Klient Express zawiera bibliotekę automatyzacji z klienta Windows 95/NT (produkt D1). Te obiektyautomatyzacji, także baza danych, nie obsługują środowiska trójpoziomowego. Funkcje API Express C/C++ Funkcje API Client Access umożliwiają dostęp do serwerów OS/400 na niskim poziomie. Jednak korzystanie z nich wymaga od programistów C/C++ dużego doświadczenia. Dotyczy to zwłaszcza używania funkcji API, języka C, typów danych oraz ochrony wątków podczas tworzenia oprogramowania. 10 iseries: Administrowanie Client Access Express

17 Dodawanie konfiguracji TCP/IP dla wszystkich użytkowników Aby dodać konfigurację TCP/IP dla wszystkich użytkowników Client Access Express w systemie Windows NT/2000 Workstation lub Serer, w oknie DOS należyuruchomić komendę CWBCFG. Spowoduje to też dodanie informacji do profilu użytkownika domyślnego Windows. Profil ten jest używany przy definiowaniu nowych użytkowników w systemie Windows NT/2000. Więcej informacji na temat komendycwbcfg zawiera elektronicznypodręcznik użytkownika Client Access Express, znajdującysię w grupie programów Client Access Express. Profile użytkowników dla komputerów PC z wieloma użytkownikami Za pomocą programu Client Access Express można administrować wieloma użytkownikami pracującymi na różnych komputerach PC. Ten typ administracji jest dostępny jako funkcja systemu operacyjnego Windows za pomocą profili: roing, roaming i mandatory. Uwaga: Dokumentacja dotycząca sposobów implementacji metod administrowania wieloma użytkownikami w sieci znajduje się w następujących dokumentach: Windows 95 Resource Kit Windows 98 Resource Kit Windows NT Resource Kit DokumentyResource kit udostępniane są przez firmę Microsoft i dołączane do produktu Microsoft Deelopers Kit. Profil roing Profile roing to w Windows 95/98/Me takie profile, które mogą być przenoszone pomiędzy komputerami PC z tymi systemami operacyjnymi. Informacje typu: ustawienia pulpitu, wybory dokonane w menu Start oraz rejestr znajdują się w katalogach osobistych użytkowników na serwerze plików. Profile roing mogą być przenoszone między komputerami PC tylko z systemami Windows 95/98/Me. Profil roaming Profile roaming są profilami Windows NT/2000, które mogą być przenoszone pomiędzy komputerami PC. Zmiana konfiguracji związana jest z użytkownikiem. Profile roaming są zwykle umiejscowione na serwerze NT/2000. Każdyużytkownik z profilem roaming ma na serwerze NT/2000 katalog określonyprzez ścieżkę profilu użytkownika w ustawieniach tego profilu. Katalog ten zawiera zarówno informacje o rejestrach, jak i informacje o menu Start i pulpicie każdego użytkownika. Profile roaming mogą być przenoszone tylko międzykomputerami PC z systemem Windows NT/2000. Profil mandatory Profile mandatory są profilami użytkowników, które są konfigurowane przez administratora systemu, tak aby umożliwić użytkownikom korzystanie z komputerów PC. Zasadniczo, użytkownicy nie powinni modyfikować tych ustawień. Profile mandatory mogą znajdować się na jednym komputerze PC lub być przenoszone pomiędzykilkoma komputerami PC. Rozdział 4. Środowiska sieciowe Client Access Express 11

18 12 iseries: Administrowanie Client Access Express

19 Rozdział 5. Instalacja lub migracja dla kilku komputerów PC Istnieje kilka sposobów instalacji oprogramowania Client Access Express na wielu komputerach, tak abyza każdym razem nie trzeba było powtarzać tych samych czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych. Ponadto, wybierając odpowiednie komponenty do zainstalowania, można ograniczyć zestaw funkcji dostępnych dla użytkowników. Najczęściej stosowane są dwie metody: Tworzenie dostosowanego obrazu instalacyjnego Można wyłączyć odpowiednie komponenty z głównego obrazu instalacyjnego i w ten sposób utworzyć dostosowany obraz instalacyjny. Można go następnie używać w instalacjach na poszczególnych stanowiskach sieci. Przeprowadzenie cichej instalacji lub migracji Należy utworzyć plik odpowiedzi zawierający odpowiedzi użytkownika na pytania zadane w trakcie instalacji. Z pliku tego można skorzystać w kolejnych instalacjach, nie wymagających już interwencji użytkownika. Nie wszystkie wymagane pliki instalacyjne znajdują się w jednym katalogu. Aplikacja Client Access Express wyszukuje te pliki w podkatalogach katalogu ProdData. Więcej danych na ten temat zawiera sekcja Przeszukiwanie ścieżek. Jest wiele narzędzi dla komputerów PC do śledzenia zmian wprowadzanych przez programy instalacyjne. W momencie powstawania tego tekstu jeden z nich jest dostępnyna stronie ZDNet, a inny- na stronie InstallSite, po wybraniu General tools > Analyzing a setup (Narzędzia ogólne > Analiza instalacji). Powyższe narzędzia i stronywww nie są własnością firmyibm. Przeszukiwanie ścieżek w przypadku instalowania Client Access Express Ponieważ nie wszystkie pliki instalacyjne znajdują się w tym samym katalogu, program instalacyjny Client Access Express używa wbudowanej funkcji przeszukiwania ścieżek. Funkcja przeszukiwania ścieżek nawiguje poprzez katalog źródłowyaż do znalezienia katalogu ProdData. W celu odnalezienia różnych plików instalacyjnych przeszukiwane są wszystkie podkatalogi. Należy utworzyć odwzorowanie dysku na współużytkowanykatalog iseries (\\NetSererName\QIBM), tak abyróżne ścieżki katalogów stałysię dostępne dla funkcji przeszukiwania ścieżek. Dzięki temu wszystkie instalowalne komponenty będą dostępne dla programu instalacyjnego. Nawet jeśli użytkownik nie ma tych wszystkich katalogów w ścieżce katalogów, nadal może zainstalować większość komponentów Client Access Express. Przeszukiwanie ścieżek wyszukuje następujące katalogi. Funkcja KomponentyClient Access Express Języki dodatkowe Szyfrowanie klienta SSL: 128-bitowe Szyfrowanie klienta SSL: 56-bitowe Położenie \ProdData\Ca400\Express\Install\Image \ProdData\Ca400\Express\Mri29xx \ProdData\Ca400\Express\SSL\SSL128 \ProdData\Ca400\Express\SSL\SSL56 Uwaga: Domyślnie użytkownicy nie mają dostępu do katalogów SSL. Abyużytkownicymogli zainstalować te komponenty, należyzmienić uprawnienia PUBLIC *ECLUDE. Dodatki Client Access Express (add-in) Dodatki Położenie \UserData\Ca400\Express\Addin Copyright IBM Corp. 1998,

20 Komponenty włączalne Client Access Express (plug-in) Komponentywłączalne IBM Komponentywłączalne innych producentów Położenie \ProdData\OpNaPlugin \UserData\OpNaPlugin Client Access for Windows 95/NT, komponenty włączalne kompatybilne z Client Access Express. Komponentywłączalne IBM Komponentywłączalne innych producentów Położenie \ProdData\GUIPlugin \UserData\GUIPlugin Uwaga: Można utworzyć punkt współużytkowania w katalogu \\NetSerer\QIBM\ProdData\Express\Install\Image, dopóki użytkownicy nie wymagają warstwy SSL, języków dodatkowych lub modułów dodatkowych. Tworzenie dostosowanego obrazu instalacyjnego Client Access Express Oprogramowanie Client Acces Express umożliwia administratorowi kontrolę tego, które jego komponenty mogą być instalowane przez użytkowników. Jeden ze sposobów to wyłączenie niektórych komponentów z obrazu instalacyjnego i przekazanie go użytkownikom. Kreator dostosowania obrazu instalacji umożliwia łatwe wykonanie takiego obrazu. Uruchamianie kreatora dostosowania obrazu instalacji Kreatora dostosowania obrazu instalacji można uruchomić z dysku CD-ROM Konfigurowanie i używanie iseries 400 lub, po przejściu do katalogu z obrazem instalacyjnym \QIBM\ProdData\CA400\Express\Install\Image, wpisując cwbinimg. Obsługa obrazu instalacyjnego Dostosowane obrazyinstalacyjne nie są aktualizowane podczas stosowania lub usuwania poprawek PTF na serwerze iseries. Należyponownie utworzyć obraz instalacyjny, abyzaktualizować pakietyserwisowe. Obraz instalacyjny można ponownie utworzyć w szybki, prawie zautomatyzowany sposób. Wystarczy utworzyć plik odpowiedzi i wykorzystać go do automatycznego utworzenia dostosowanego obrazu instalacyjnego z pakietem serwisowym. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Przeprowadzenie cichej instalacji Client Access Express. Rozprowadzanie obrazu instalacyjnego Kreator umożliwia określenie położenia dostosowanego obrazu instalacyjnego. Musi to być pusty katalog (nie można zastąpić poprzedniego obrazu instalacyjnego) i nie może to być katalog główny. Tylko pełne obrazy instalacyjne zawierają program do tworzenia dostosowanych obrazów instalacyjnych. Kreator nie jest kopiowanydo komputerów PC użytkowników. Uwaga: Jeśli serwer iseries ma zainstalowanych kilka języków dodatkowych Client Access Express, jako język podstawowy nowego obrazu instalacyjnego można wybrać dowolny z nich lub język podstawowy serwera iseries. Nie jest to możliwe, gdykreatora uruchamia się z dysku CD-ROM, ponieważ nie zawiera on żadnych języków dodatkowych. Wymagania MDAC Jeśli zostaną wybrane komponenty wymagające dostępu do baz danych, a oprogramowanie MDAC w wersji 1.5 (lub nowszej) nie jest zainstalowane, Client Access Express zainstaluje MDAC 1.5. Jednak niektóre 14 iseries: Administrowanie Client Access Express

21 funkcje wymagają nowszych wersji MDAC. Jeśli będzie używana jedna z poniższych funkcji sterownika ODBC Client Access, należynajpierw zainstalować MDAC w wersji 2.5: kolejka połączeń, MTS. Ponadto, wszystkie funkcje dostawcy OLE DB Client Access wymagają MDAC w wersji 2.5. Dlatego, przed zainstalowaniem komponentu dostawcyole DB Client Access, należyzainstalować MDAC w wersji 2.5 lub nowszej. Jeśli oprogramowanie Client Access Express działa w systemie Windows 95, przed zainstalowaniem MDAC 2.5 może być konieczne zainstalowanie MS DCOM95. Uwaga: Jeśli MDAC 2.5 nie zostanie zainstalowany, Client Access Express nie umożliwi zainstalowania komponentu OLE DB. Jeśli w poprzedniej wersji Client Access Express wybrano instalację typową i zostanie wykonana aktualizacja do wersji V5R1M0, a oprogramowanie MDAC w wersji 2.5 nie jest zainstalowane, komponent OLE DB zostanie usuniętyz komputera PC. Oprogramowanie MDAC w wersji 2.5 lub nowszej można pobrać ze stronywww firmymicrosoft: Przeprowadzanie cichej instalacji Client Access Express Cicha instalacja eliminuje potrzebę ingerencji użytkownika podczas instalacji oprogramowania Client Access Express. Plik odpowiedzi zawiera wszystkie informacje o instalacji, a w trakcie instalowania Client Access Express nie pojawiają się żadne okna dialogowe. Abyprzeprowadzić cichą instalację, należy: 1. utworzyć plik odpowiedzi, 2. uruchomić cichą instalację, 3. sprawdzić kodypowrotu zapisane w pliku protokołu, abyupewnić się, czyinstalacja przebiegła pomyślnie. Uwaga: Ciche migracje używają innej procedury tworzenia pliku odpowiedzi. W przeciwnym wypadku mogą użyć poprzedniej procedury. Plik odpowiedzi zawiera opcje instalacji, o które system pyta podczas zwykłej instalacji interaktywnej. Różnice między instalacją zwykłą i cichą Poniższa tabela ilustruje różnice pomiędzynormalną a cichą instalacją porównując sposób, w jaki obydwie instalacje obsługują rozmaite warunki powstające w trakcie procesu instalacji. Warunek Podczas instalacji normalnej... Podczas instalacji cichej i rejestrowanej... Należywskazać instalację emulatora terminalu i drukarki 5250 lub Operations Console w systemie Windows 95 lub Windows 98. Można podać, czyścieżka emulatora ma zostać dopisana do pliku autoexec.bat. Ścieżka emulatora jest automatycznie dopisywana do pliku autoexec.bat. Komputer PC ma zainstalowane oprogramowanie Client Access for Windows 95/NT Lightning SDK i podczas instalacji Client Access Express instalowane są Kreatory Visual Basic. Wyświetlane jest okno dialogowe z ostrzeżeniem, że Client Access for Windows 95/NT Lightning SDK zostanie deinstalowany, jeśli zostaną zainstalowane KreatoryVisual Basic. Nie pojawia się żadne okno dialogowe, a Client Access for Windows 95/NT Lightning SDK zostanie automatycznie deinstalowanypodczas instalacji Kreatorów Visual Basic. Rozdział 5. Instalacja lub migracja dla kilku komputerów PC 15

22 Warunek Podczas instalacji normalnej... Podczas instalacji cichej i rejestrowanej... Próbowano zainstalować komponent, któryjest zastrzeżony (ze względu na strategie, zależności lub inne ograniczenia) i nie jest zgodnyz zainstalowanym produktem. Pojawia się okno dialogowe zawierające listę komponentów zastrzeżonych na podstawie jednego powyższych warunków. Komponent nie jest instalowany. Komponent nie jest instalowany. Wykonywana jest cicha instalacja z migracją z Client Access for Windows 95/NT. Wartością domyślną katalogu instalacyjnego jest katalog, w którym zainstalowano oprogramowanie Client Access for Windows 95/NT. Można zmienić katalog instalacyjny, ale zostanie wówczas wyświetlony komunikat ostrzegawczy, że w tym przypadku niektóre dane konfiguracyjne mogą okazać się niewłaściwe. Wartością domyślną katalogu instalacyjnego Client Access Express ponownie jest - niezależnie od ścieżki podanej w pliku odpowiedzi - katalog, w którym zainstalowano oprogramowanie Client Access for Windows 95/NT. Wystąpił błąd. Wyświetlany jest komunikat o błędzie. Podczas instalacji rejestrowanej wyświetlane są komunikaty o błędzie, nie ma ich podczas instalacji cichej. Numer komunikatu o błędzie zapisywany jest w pliku protokołu instalacji cichej. Jest to znak, że wystąpił błąd. W razie problemów można spróbować uruchomić instalację interaktywną, aby wykluczyć możliwość powstawania błędów związanych z instalacją cichą. Tworzenie plików odpowiedzi dla instalacji oprogramowania Client Access Express Plik odpowiedzi zawiera odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie instalacji. Podczas instalacji cichej program instalacyjny pobiera dane dotyczące instalacji z pliku odpowiedzi. Aby utworzyć plik odpowiedzi, wykonaj następujące czynności: 1. Uruchom instalację i nagraj odpowiedzi. W tym celu przejdź do katalogu, w którym znajduje się obraz instalacyjny Client Access Express, i wpisz poniższą komendę w wierszu komend: setup -r -f1d:\katalog\plik.iss -f1 to opcjonalnyparametr określającyalternatywną nazwę pliku odpowiedzi. Jeśli nie podano tego parametru, wszystkie wybrane opcje instalacji zostaną zapisane w pliku setup.iss. Znajduje się on w katalogu Windows (w systemach Windows 95/98/Me) lub winnt (w systemach Windows NT/2000). d:\katalog\ oznacza napęd i katalog, w którym ma zostać utworzony plik odpowiedzi. Jeśli zostanie użyty parametr -f1, oprócz napędu i katalogu należypodać nazwę pliku. plik.iss określa nazwę pliku odpowiedzi, któryma zostać utworzony. Nazwa pliku musi mieć rozszerzenie iss. 2. Zakończ program instalacyjny, wybierając te opcje, które mają być później używane podczas instalacji cichej. Po zakończeniu instalacji zostanie utworzonyplik.iss, podobnydo przykładowego pliku odpowiedzi. 16 iseries: Administrowanie Client Access Express

23 Przykład: Plik odpowiedzi (setup.iss) Plik ten pochodzi z Instalacji niestandardowej, w której wybrano wszystkie komponenty. Pliki odpowiedzi mogą się różnić, w zależności od typu instalacji, wybranych komponentów i wersji języka narodowego. Uwaga: W przykładowym pliku odpowiedzi należy zauważyć, że BootOption=3. Oznacza to, że komputer PC automatycznie przeładuje system po zakończeniu instalacji. Jeśli jest to niepożądane, należypodać BootOption=0. [InstallShield Silent] Version= File=Response File [DlgOrder] Dlg0=SdWelcome-0 Count=9 Dlg1=SdLicense-0 Dlg2=SdOptionsButtons-0 Dlg3=SdAskDestPath-0 Dlg4=CwbComponentDlg-0 Dlg5=SdShowDlgEdit1-0 Dlg6=SdStartCopy-0 Dlg7=SdAskOptions-0 Dlg8=SdFinishReboot-0 [SdWelcome-0] Result=1 [SdLicense-0] Result=1 [SdOptionsButtons-0] Result=103 [SdAskDestPath-0] ;Uwaga - jest to katalog, w którym zostanie zainstalowany Client Access Express. szdir=f:\program Files\IBM\Client Access Result=1 [CwbComponentDlg-0] CAOptional-type=string CAOptional-count=4 CAOptional-0=CAOptional\DirUpdate CAOptional-1=CAOptional\IRC CAOptional-2=CAOptional\MAPI CAOptional-3=CAOptional\OUG Unity-type=string Unity-count=14 Unity-0=Unity\Base Unity-1=Unity\BasicOp Unity-2=Unity\AppDeWorkManagement Unity-3=Unity\SysConfig Unity-4=Unity\Network Unity-5=Unity\Security Unity-6=Unity\UserGroups Rozdział 5. Instalacja lub migracja dla kilku komputerów PC 17

24 Unity-7=Unity\Database Unity-8=Unity\FileSys Unity-10=Unity\Backup Unity-11=Unity\AppDe Unity-12=Unity\Commands Unity-13=Unity\Packages Unity-14=Unity\Monitors Unity-15=Unity\LogicalSystems Unity-16=Unity\AFPManager Unity-17=Unity\ManCentral Unity-18=Unity\Admin DataAccess\FileTransfer-type=string DataAccess\FileTransfer-count=3 DataAccess\FileTransfer-0=DataAccess\FileTransfer\Datafer DataAccess\FileTransfer-1=DataAccess\FileTransfer\Excel DataAccess\FileTransfer-2=DataAccess\FileTransfer\WK4 DataAccess-type=string DataAccess-count=3 DataAccess-0=DataAccess\FileTransfer DataAccess-1=DataAccess\ODBC DataAccess-2=DataAccess\OLEDB Emulators\Standard\PCFont-type=string Emulators\Standard\PCFont-count=1 Emulators\Standard\PCFont-0=Emulators\Standard\PCFont\Latin2 Emulators\Standard-type=string Emulators\Standard-count=3 Emulators\Standard-0=Emulators\Standard\Base Emulators\Standard-1=Emulators\Standard\PdfPdt Emulators\Standard-2=Emulators\Standard\PCFont Emulators-type=string Emulators-count=1 Emulators-0=Emulators\Standard PrinterDriers-type=string PrinterDriers-count=1 PrinterDriers-01=PrinterDriers\AFP Toolkit-type=string Toolkit-count=2 Toolkit-0=Toolkit\Base Toolkit-1=Toolkit\VBW Component-type=string Component-count=13 Component-0=Install Component-1=Base Component-2=CAOptional Component-3=Unity Component-4=DataAccess Component-5=MDAC Component-6=AFPViewer Component-7=JRE Component-8=JAVATB Component-9=Emulators Component-10=PrinterDriers Component-11=OpCon Component-12=Toolkit Result=1 18 iseries: Administrowanie Client Access Express

25 [SdShowDlgEdit1-0] szedit1=ibm AS400 Client Access Express Result=1 [SdStartCopy-0] Result=1 [Application] Name=Client Access Version=CurrentVersion\Selectiely_Installable_Components\Toolkit VB Wizard Company=IBM [SdAskOptions-0] Component-type=string Component-count=1 Component-0=Add program folder shortcut to desktop Result=1 [SdFinishReboot-0] Result=1 BootOption=3 ;Uwaga - ustawienie BootOption na 3 oznacza, że instalacja cicha automatycznie ; przeładuje komputer PC. Jeśli jest to niepożądane, ; należyustawić BootOption na 0. Uruchamianie cichej instalacji Cicha instalacja wykorzystuje plik odpowiedzi (plik.iss) w celu wskazania odpowiedzi na wywołania w trakcie procesu instalacji. Eliminuje to konieczność interwencji użytkownika w trakcie przeprowadzania procesu instalacji i umożliwia szybkie i łatwe powielanie instalacji w sieci. Informacje o statusie cichej instalacji mogą być zapisywane w pliku protokołu (plik.log). Abyuruchomić cichą instalację, należywpisać następującą komendę w wierszu komend Client Access Express katalogu obrazu instalacyjnego: setup -s -f1d:\dir\file.iss -f2d:\dir\file.log gdzie: Parametr -f1 jest opcjonalnyi umożliwia podanie pliku odpowiedzi (plik.iss). Jeśli nie podano tego parametru, program instalacyjny będzie próbował użyć domyślnego pliku odpowiedzi o nazwie setup.iss. Program będzie go szukał w katalogu, w którym znajduje się plik setup.exe. d:\dir to napęd i katalog, które zawierają plik odpowiedzi, który ma zostać użyty. Jeśli zostanie użyty parametr -f1, oprócz napędu i katalogu należypodać nazwę pliku. Parametr -f2 jest opcjonalnyi umożliwia określenie położenia i nazwypliku protokołu, któryzostanie utworzonyw trakcie cichej instalacji. Jeśli nie podano tego parametru, program instalacyjnyutworzyplik protokołu o nazwie setup.log i umieści go w katalogu, w którym znajduje się plik setup.exe. d:\dir to napęd i katalog, które zawierają plik protokołu. Jeśli podano parametr -f2, trzeba podać napęd i katalog oraz nazwę pliku protokołu. plik.log to nazwa pliku protokołu, któryma zostać utworzony. Kody powrotu dla cichej instalacji Client Access Express Abysprawdzić, czycicha instalacja zakończyła się pomyślnie, należyodszukać kodypowrotu w pliku protokołu. Jeśli został zwrócony kod 0, instalacja zakończyła się pomyślnie. Jeśli kod powrotu był różny od Rozdział 5. Instalacja lub migracja dla kilku komputerów PC 19

26 zera, należypodjąć odpowiednie kroki, abyrozwiązać problem. Nazwę i położenie pliku protokołu podano podczas uruchamiania cichej instalacji. Kod powrotu Znaczenie 0 Operacja zakończona pomyślnie -1 Błąd ogólny -2 Niepoprawnytryb -3 W pliku Setup.iss nie znaleziono wymaganych danych -4 Brak pamięci -5 Plik nie istnieje -6 Nie można wykonać operacji zapisu w pliku odpowiedzi -7 Nie można wykonać operacji zapisu w pliku protokołu -8 Niepoprawna ścieżka do pliku odpowiedzi InstallShield -9 Niepoprawnytyp listy(łańcuch znaków lub liczba) -10 Niepoprawny typ danych -11 Nieznanybłąd podczas instalacji -12 Okna dialogowe nie działają -51 Nie można utworzyć podanego folderu -52 Brak dostępu do podanego pliku lub folderu -53 Wybrana opcja jest niepoprawna Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Uruchamianie cichej instalacji. Uruchomienie cichej migracji Ciche instalacje z migracją umożliwiają zmianyze starszej wersji produktu Client Access do Client Access Express bez utraty danych trwałych. Cicha instalacja z migracją wykonywana z Client Access for Windows 95/NT jest obsługiwana trochę inaczej niż zwykła cicha instalacja. Zamiast jednego pliku odpowiedzi, potrzebne są dwa. Wynika to stąd, że ten typ instalacji wymaga dwóch przeładowań systemu. Jeśli migrację przeprowadza się z klienta Windows 3.1, można wykonać te same kroki, co w przypadku zwykłej cichej instalacji. Abyprzeprowadzić cichą instalację z migracją, należywykonać procedurę uruchamiania cichej instalacji zmieniając następujące czynności: Zapisanie pliku odpowiedzi Abyzarejestrować plik odpowiedzi dla cichej instalacji z migracją, w wierszu komend, w katalogu instalacyjnym Client Access Express należy wpisać nstępujący wiersz: setup s2f1=d:\dir\stage2.iss -r -f1d:\dir\stage1.iss gdzie: s2f1= oznacza, że instalacja z migracją będzie rejestrowana. d:\dir\stage2.iss to plik (w określonym katalogu) zawierający opcje drugiego etapu instalacji. -r powoduje utworzenie pliku odpowiedzi przez InstallShield. W podanym pliku odpowiedzi zapisywane są wszystkie wartości konfiguracyjne z podanego pliku. -f1 umożliwia podanie pliku (w określonym katalogu) zawierającego opcje pierwszego etapu instalacji. d:\dir\stage1.iss to plik (w określonym katalogu) zawierający opcje pierwszego etapu instalacji. Uwaga: Należypodać katalog razem z nazwą pliku. 20 iseries: Administrowanie Client Access Express

27 Należyuruchomić program instalacyjny. Pierwszyetap instalacji zostanie zarejestrowanyw pliku d:\dir\stage1.iss. Drugi etap instalacji zostanie automatycznie uruchomiony po przeładowaniu systemu. Przeładowanie nastąpi po usunięciu Client Access for Windows 95/NT. Plik d:\dir\stage2.iss zawiera zapis instalacji. Uruchamianie cichej instalacji Aby uruchomić cichą instalację z migracją, używającą wcześniej utworzonych plików odpowiedzi, należy wpisać: setup s2f1=d:\dir\stage2.iss s2f2=d:\dir\stage2.log D1 -s -f1d:\dir\stage1.iss -f2d:\dir\stage1.log gdzie: s2f1 określa katalog i nazwę pliku odpowiedzi, w którym zarejestrowano drugi etap instalacji z migracją. s2f2 określa katalog i nazwę pliku protokołu, któryjest tworzonyw drugim etapie cichej instalacji z migracją. D1 oznacza, że w ramach migracji zostaną zainstalowane tylko komponenty zainstalowane dla Client Access for Windows 95/NT, natomiast komponentypodane w pliku odpowiedzi zostaną pominięte. Należy użyć tego parametru tylko wtedy, gdy instalacja niestandardowa jest rejestrowana. -s powoduje, że SETUP.EE uruchamia w trybie cichej instalacji. -f1 określa katalog i nazwę pliku odpowiedzi, w którym zarejestrowano pierwszy etap instalacji z migracją. -f2 określa katalog i nazwę pliku protokołu, któryjest tworzonypodczas pierwszego etapu instalacji. Rozdział 5. Instalacja lub migracja dla kilku komputerów PC 21

28 22 iseries: Administrowanie Client Access Express

29 Rozdział 6. Zarządzanie pakietami serwisowymi Poprawki Client Access Express są zintegrowane w pakiet serwisowyi dostarczane w postaci poprawek PTF (Program TemporaryFix). Warto pobrać najnowsze poprawki PTF na serwer iseries, abypoprawić stabilność środowiska operacyjnego klienta Client Access Express i usunąć znane problemy. Po zainstalowaniu poprawek PTF na hoście, można skorzystać z funkcji Sprawdzanie poziomu usługi, aby rozprowadzić pakietyserwisowe na komputerach PC. Pobieranie najnowszych poprawek PTF i ich instalowanie na serwerze iseries Abyzamówić poprawki PTF na serwer iseries, należyużyć komendysndptford. Jeśli pakiet serwisowy jest zbyt duży, aby można go było przesłać drogą elektroniczną, można zamówić poprawki PTF na nośniku zmieniając metodę dostarczenia, parametr DELIVERY komendysndptford, na wartość *ANY. (Wartością domyślną jest *LINKONLY.) Można również użyć komendy Internet PTF Deliery (iptf). Więcej informacji o tej usłudze i jej wymaganiach zawiera iseries Technical Support, sekcja Fixes and Updates menu po lewej stronie ekranu. Instalowanie pakietów serwisowych bezpośrednio na komputerach PC Pakietyserwisowe można pobrać także na komputerypc. Umożliwi to aktualizację pewnych komputerów bez stosowania poprawki PTF na hoście. Abypobrać najnowszypakiet serwisowy, przejdź na stronę główną Client Access Express i wybierz Serice Pack w tabeli odsyłaczy. Po pobraniu pakietu serwisowego, aby dokonać aktualizacji, wystarczy uruchomić plik instalacyjny. Po instalacji pakietu serwisowego należy zawsze restartować komputer. W wersji V5R1 pakietyserwisowe z poprawkami PTF aktualizują obraz instalacyjnyclient Access Express na serwerze iseries. Dlatego wszystkie instalacje będą odzwierciedlać najnowszą wersję pakietów serwisowych serwera iseries. Uwaga: W systemie Windows NT/2000 stosowanie pakietów serwisowych i aktualizację Client Access Express mogą wykonywać tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora. Można jednak obejść zabezpieczenie administratora, aby umożliwić stosowanie pakietów serwisowych użytkownikom nie mającym uprawnień administratora. Obsługa innych komponentów i aplikacji Komenda Sprawdzanie poziomu usługi zarządza także wersją innych komponentów, takich jak warstwa SSL i aplikacje innych firm (np. wtyczki i dodatki). Komenda Sprawdzanie poziomu usługi automatycznie sprawdza serwer iseries w poszukiwaniu aktualizacji zainstalowanych komponentów. Jeśli aktualizacje są dostępne, użytkownik zostanie o tym poinformowany i poproszony o potwierdzenie aktualizacji. Spowoduje to uruchomienie Instalacji selektywnej w trybie specjalnym i aktualizację odpowiedniego komponentu. Pomijanie uprawnień administratora systemu Windows NT/2000 Ze względu na ograniczenia wbudowane w system Windows NT/2000 tylko użytkownik wpisany jako administrator może modernizować pakietyserwisowe i Client Access Express. W niniejszej sekcji opisano, jak ominąć to zabezpieczenie i umożliwić użytkownikom bez uprawnień administratora wykonywanie modernizacji pakietów serwisowych i modernizacji Client Access. Abyrozwiązać ten problem: 1. Wpisz się do systemu Windows NT/2000 jako administrator. 2. Skonfiguruj usługę harmonogramu NT/2000 (schedule serice). 3. Ustaw właściwości sprawdzania poziomu serwisowego. 4. Ustal harmonogram sprawdzania poziomu serwisowego. Copyright IBM Corp. 1998,

30 Sprawdzanie poziomu usługi Abysprawdzić, czyna serwerze iseries istnieją aktualizacje oprogramowania Client Access Express lub komponentów z nim związanych, na komputerze PC można uruchomić sprawdzanie poziomu usługi Client Access Express. Określenie opcji uruchamiania umożliwia zakładka Usługa, znajdująca się w oknie Właściwości Client Access. Na tej zakładce można ustawić następujące parametry: kiedysprawdzanie poziomu usługi ma być uruchamiane, datę sprawdzenia poziomu usługi, liczbę dni do następnego sprawdzenia, liczbę minut (od zalogowania się), po której sprawdzanie ma być uruchomiane. Uwaga: Strategie mogą ograniczać możliwości wyboru powyższych opcji. Na przykład może zostać ustalona liczba dni przed sprawdzeniem poziomu usługi. Użytkownicy nie będą mogli zmienić tej wartości. Można również wybrać Automatyczne sprawdzanie poziomu usługi. Ustawianie właściwości sprawdzania poziomu usługi Dwukrotnie kliknij ikonę Właściwości Client Access, znajdującą się w grupie programów Client Access Express, i wybierz zakładkę Usługa. Zmień wybrane wartości i kliknij OK. Uwaga: Parametr SCHEDCHECK przesłania ustawienia częstości. (Więcej Ustalanie harmonogramu sprawdzania poziomu usługi Istnieje możliwość ustalenia harmonogramu sprawdzania poziomu usługi w celu uruchamiania go w regularnych odstępach czasu. W tym celu należy utworzyć plik.bat, który będzie wywoływał sprawdzanie poziomu usługi, i za pomocą komendy at podać, kiedyten plik ma być uruchamiany. Utwórz plik wsadowy.bat, którybędzie wywoływanyprzez program planujący. Sprawdzanie poziomu usługi może korzystać z parametrów określonych na zakładce Usługa w oknie Właściwości Client Access. Abytak się stało, w pliku.bat należyumieścić wiersz w postaci c:\...\clientx1\cwbckver.ee LOGIN Jeśli sprawdzanie poziomu usługi ma być uruchamiane zawsze po rozpoczęciu obsługi pozycji harmonogramu, w pliku.bat należyumieścić wiersz w postaci c:\...\clientx1\cwbckver.ee SCHEDCHECK Abyumieścić w harmonogramie sprawdzanie poziomu usługi, skorzystaj z komendyat. Na przykład komenda at 10:00/INTERACTIVE/EVERY:15 "c:\scheddir\ckerscd.bat" będzie uruchamiać sprawdzanie poziomu usługi o 10:00 rano każdego 15 dnia miesiąca. Uwaga: W przykładzie użyto pliku.bat o nazwie ckerscd.bat, znajdującego się w katalogu c:\scheddir. Zarówno nazwa pliku.bat, jak i katalogu, w którym się on znajduje, zależy od użytkownika. Podczas uruchamiania pozycji harmonogramu otwierane jest okno MS-DOS na pulpicie użytkownika. Sprawdzanie poziomu usługi wykorzystuje w dialogu 24 iseries: Administrowanie Client Access Express

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC85-0410-00 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Rational Application Developer

Rational Application Developer Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych tu informacji

Bardziej szczegółowo

DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows

DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows Wersja 9 Wydanie 5 DB2 - Wprowadzenie do instalowania i administrowania w środowisku Linux i Windows Zaktualizowano w grudniu 2010 GC85-0298-03 DB2 wersja

Bardziej szczegółowo

Serwery DB2 - Krótkie wprowadzenie

Serwery DB2 - Krótkie wprowadzenie IBM DB2 Universal Database Serwery DB2 - Krótkie wprowadzenie Wersja 8 GC85-0082-00 IBM DB2 Universal Database Serwery DB2 - Krótkie wprowadzenie Wersja 8 GC85-0082-00 Przed skorzystaniem z tych informacji

Bardziej szczegółowo

Rational Application Developer

Rational Application Developer Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-04 Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-04 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych tu informacji

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

DB2 Connect - Podręcznik użytkownika

DB2 Connect - Podręcznik użytkownika IBM DB2 Connect 10.5 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Aktualizacja: październik 2014 SC85-0508-01 IBM DB2 Connect 10.5 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Aktualizacja: październik 2014 SC85-0508-01

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 IBM Business Monitor Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 ii Instalowanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych IBM SPSS Statistics Wersja 22 Przewodnik administratora licencji wielokrotnych Spis treści Przewodnik administratora....... 1 Zanim rozpoczniesz............. 1 Tworzenie kopii zapasowych oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

iseries Poczta elektroniczna

iseries Poczta elektroniczna iseries Poczta elektroniczna iseries Poczta elektroniczna Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Poczta elektroniczna...............................

Bardziej szczegółowo

IBM WebSphere Application Server Podręcznik integrowania

IBM WebSphere Application Server Podręcznik integrowania IBM Tioli Access Manager for e-business IBM WebSphere Application Serer Podręcznik integrowania Wersja 5.1 SC85-0128-00 IBM Tioli Access Manager for e-business IBM WebSphere Application Serer Podręcznik

Bardziej szczegółowo

DB2 Universal Database. Uwagi do wydania. Wersja 8

DB2 Universal Database. Uwagi do wydania. Wersja 8 DB2 Universal Database Uwagi do wydania Wersja 8 DB2 Universal Database Uwagi do wydania Wersja 8 ii Uwagi do wydania Spis treści Informacje na temat Uwag do wydania.. vii Część 1............. 1 Znane

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji

Podręcznik instalacji i konfiguracji IBM Tioli Directory Serer Podręcznik instalacji i konfiguracji wersja 5.2 SC85-0109-00 IBM Tioli Directory Serer Podręcznik instalacji i konfiguracji wersja 5.2 SC85-0109-00 Uwaga Przed korzystaniem z

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Instalowanie klientów serwera danych IBM

Instalowanie klientów serwera danych IBM IBM DB2 10.1 dla systemów Linux, UNIX i Windows Instalowanie klientów serwera danych IBM GC85-0482-00 IBM DB2 10.1 dla systemów Linux, UNIX i Windows Instalowanie klientów serwera danych IBM GC85-0482-00

Bardziej szczegółowo

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania For Enterprise and Medium Business Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Instrukcja obsługi pakietu aplikacji BarTender Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie) Wiodące na świecie oprogramowanie do etykiet oraz

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Instrukcja obsługi programu BarTender Application Suite Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo