Oprogramowanie wspomagające kontrolę cukrzycy OneTouch ZOOM Pro z modułem SnapShot Podręcznik instalowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie wspomagające kontrolę cukrzycy OneTouch ZOOM Pro z modułem SnapShot Podręcznik instalowania"

Transkrypt

1 Oprogramowanie wspomagające kontrolę cukrzycy OneTouch ZOOM Pro z modułem SnapShot Podręcznik instalowania Procedura instalacji 1. Włóż instalacyjną płytę CD oprogramowania OneTouch Zoom Pro do napędu CD-ROM. UWAGA: Jeśli program jest instalowany w Trybie sieciowym, należy włożyć instalacyjną płytę CD do napędu CD-ROM serwera. (Jeśli używany jest opcjonalny serwer bazy danych SQL Server, płyta instalacyjna musi być włożona do napędu CD-ROM serwera, na którym działa oprogramowanie SQL Server). Na ekranie powinno automatycznie pojawić się okno Autouruchamiania (patrz Rysunek 1). Jeśli się nie pojawi, należy zastosować jedno z poniższych rozwiązań: Spróbuj ponownie. W tym celu wyjmij i z powrotem włóż płytę CD do napędu CD-ROM. Lub: Otwórz płytę CD za pomocą Eksploratora Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start. Wybierz polecenie Eksploruj. Kliknij ikonę płyty CD zawierającej oprogramowanie OneTouch Zoom Pro. Kliknij folder Autouruchamianie. Kliknij dwukrotnie plik Autouruchamianie lub Autorun.exe. Rysunek 1

2 2. Na ekranie Autouruchamiania dostępne są następujące opcje: Tryb niesieciowy: instalacja/aktualizacja oprogramowania OneTouch Zoom Pro Tryb sieciowy: instalacja oprogramowania OneTouch Zoom Pro Wyświetlenie podręcznika instalowania Instalacja programu Adobe Acrobat Reader 8.1 Wyjście UWAGA: W trybie niesieciowym dostępna będzie albo opcja Zainstaluj albo Aktualizuj, w zależności od tego, czy na komputerze jest już zainstalowana wcześniejsza obsługiwana wersja oprogramowania OneTouch DMS Pro albo OneTouch Zoom Pro. Jeśli wybrana zostanie opcja Aktualizuj, a baza danych ma dużą objętość, przekształcenie danych może być czasochłonne. Wskazane może być przeprowadzenie aktualizacji poza godzinami pracy lub zarchiwizowanie danych przed aktualizacją. Do wyświetlania Podręcznika instalowania i pozostałej dokumentacji programu potrzebny będzie program Adobe Acrobat Reader 8.1 (lub wyższa wersja). Jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe (takie jak McAfee lub Norton ), to w celu przeprowadzenia instalacji konieczne może być wyłączenie tego oprogramowania lub zmiana ustawień bezpieczeństwa. UWAGA: Do większości glukometrów OneTouch potrzebny jest kabel interfejsu OneTouch. UWAGA: Jeśli aktualizacja oprogramowania OneTouch Zoom Pro ma być zainstalowana w innym języku niż dotychczasowa wersja, np. w systemie jest już zainstalowana wersja OneTouch DMS w języku angielskim, a teraz ma być zainstalowane oprogramowanie OneTouch Zoom Pro w języku polskim, należy koniecznie zarchiwizować angielską bazę danych (OneTouch.mdb z folderu C:\ProgramFiles\LifeScan\OneTouchDMSPro\Data) w nowym folderze, zdeinstalować angielską wersję i usunąć folder C:\ProgramFiles\LifeScan przed przystąpieniem do instalacji programu OneTouch Zoom Pro w języku polskim. Więcej informacji na temat archiwizacji zawiera sekcja Archiwizacja/pobieranie rekordów danych w Podręczniku pomocy dla użytkownika. 3. Aby rozpocząć instalację, wybierz tryb niesieciowy lub sieciowy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Tryb niesieciowy UWAGA: Warunkiem przeprowadzenia instalacji jest wyrażenie zgody na warunki umowy licencyjnej.

3 UWAGA: Wybierając ustawienia narodowe (kraj i język) instalacji programu, należy pamiętać, że od tych ustawień zależeć będzie jaki rodzaj kalibracji (do krwi pełnej czy osocza) oraz jaki rodzaj jednostki pomiaru (mg/dl albo mmol/l) zostanie użyty w wyświetlanych i drukowanych raportach. Wybrany zostanie sposób kalibracji i jednostki pomiaru używane w glukometrach/paskach testowych OneTouch użytkowanych w danym kraju. Jeśli na liście nie ma ustawień narodowych (kraju) użytkownika, należy wybrać opcję Inne. Pojawi się wówczas prośba o wybranie sposobu kalibracji i jednostek pomiaru obowiązujących w glukometrach/paskach testowych OneTouch użytkowanych w danym kraju. Po ukończeniu instalacji programu OneTouch Zoom Pro w trybie niesieciowym na pulpicie powinna pojawić się ikona OneTouch Zoom Pro. Jeśli zaznaczono opcję Załaduj moduł SnapShot teraz i ładuj każdorazowo przy uruchamianiu, w oknie dialogowym pojawi się komunikat Moduł SnapShot zainicjuje teraz połączenie z bazą danych. Moduł SnapShot jest teraz aktywny, a na pasku zadań powinna pojawić się ikona SnapShot. UWAGA: Informacje na temat rozpoczynania pracy z programem OneTouch Zoom Pro zawiera sekcja Pierwsze kroki w Podręczniku pomocy dla użytkownika. Tryb sieciowy Instalacja w trybie sieciowym składa się z dwóch etapów instalacji na serwerze i instalacji na klientach. Instalacja na serwerze Instalacja na serwerze polega na skopiowaniu plików programu z płyty CD na komputer pełniący rolę serwera, utworzeniu pustej bazy danych na serwerze (przy czym dostępne są dwie opcje obsługi bazy danych), a następnie określeniu położenia/katalogu serwera plików do udostępniania plików programu i bazy danych wszystkim komputerom w sieci. Program instalacyjny uruchomiony na serwerze sprawdza najpierw, czy na danym komputerze pełniącym rolę serwera są już zainstalowane komponenty serwerowe. Jeśli tak, zostanie wyświetlona prośba o zdeinstalowanie komponentów serwerowych. W przeciwnym razie instalacja będzie kontynuowana. UWAGA: Baza danych Microsoft Access umożliwia obsługę maksymalnie pięciu połączeń równoległych i jest przeznaczona do pracy z małymi projektami, w których bierze udział kilku użytkowników. Gdy baza danych rozrośnie się i będzie z nią pracować więcej użytkowników, można skorzystać z bardziej elastycznej i bezpiecznej bazy danych Microsoft SQL Server. W przypadku bazy danych Microsoft SQL Server nie obowiązuje limit równoległych połączeń. W zależności od trybu uwierzytelniania wybranego dla serwera SQL Server może być konieczne logowanie się do serwera. UWAGA: Wybierając katalog serwera plików, z którego wszystkie komputery w sieci będą mogły uzyskać dostęp do klienckiego programu instalacyjnego, należy pamiętać, że jeśli używana jest baza danych Microsoft Access, katalog powinien być przypisany do fizycznego miejsca (np. dysku C: ) na serwerze. W przypadku bazy Microsoft SQL Server katalog może być przypisany do wirtualnego dysku/folderu na innym serwerze lub w sieci.

4 UWAGA: Konieczne jest utworzenie folderu udostępnionego na serwerze. Eksplorator Windows powinien umożliwić udostępnienie folderu znajdującego się w ścieżce C:\ProgramFiles\LifeScan\OneTouchDMSPro\ Server\Shared (lub analogicznej określonej ścieżce, jeśli nie wybrano miejsca domyślnego). Należy dopilnować, aby wszyscy użytkownicy mieli pełne uprawnienia do zapisu i odczytu w tym folderze oraz wszystkich jego podfolderach. Ponadto do folderu należy przypisać literę napędu (np. Z). Po zakończeniu etapu instalacji oprogramowania OneTouch Zoom Pro na serwerze konieczne będzie przeprowadzenie instalacji na kliencie (klientach). Instalacja na klientach Instalacja na klientach polega na zainstalowaniu aplikacji klienckiej na każdym komputerze, na którym program będzie używany, oraz utworzeniu połączenia z każdego komputera do centralnej bazy danych. UWAGA: Do przeprowadzenia instalacji wymagane są uprawnienia administracyjne na komputerze klienckim. 1. Na komputerze klienckim przypisz literę do udostępnionego folderu, który został utworzony podczas instalacji na serwerze. Dzięki temu komputer uzyska dostęp do klienckiego programu instalacyjnego. 2. Otwórz ten dysk/folder i przejdź do podfolderu o nazwie Client Setup. Folder ten zawiera plik wykonywalny instalatora klienckiego o nazwie Setup.exe. Uruchom kliencki program instalacyjny, klikając dwukrotnie ten plik, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. UWAGA: Aby instalacja była kontynuowana ustawienia narodowe (kraj i język wybrany w ustawieniach regionalnych systemu Windows ) na komputerze klienckim muszą być takie same, jak ustawienia narodowe wybrane podczas instalacji na serwerze. Jeśli ustawienia będą takie same, instalacja na komputerze klienckim zostanie przeprowadzona. UWAGA: W przypadku instalowania oprogramowania OneTouch Zoom Pro na komputerach klienckich z plików udostępnionych w sieci, zostanie wyświetlona prośba o zainstalowanie programu Adobe Acrobat Reader 8.1. Jeśli konieczne jest zainstalowanie programu Adobe Acrobat Reader na komputerze klienckim, nie będzie można tego zrobić z pliku udostępnionego w sieci. Do instalacji oprogramowania na komputerach klienckich należy wówczas użyć instalacyjnej płyty CD programu OneTouch Zoom Pro Installation CD, która zawiera program Adobe Acrobat Reader 8.1. Adobe Acrobat Reader 8.1 wymaga Microsoft Internet Explorer w wersji 6 lub wyższej.

5 UWAGA: Profil użytkownika systemu Windows, w którym użytkownicy będą logować się i uruchamiać program, także musi zawierać przypisanie dysku do folderu udostępnionego utworzonego podczas instalacji serwera. Litera dysku przypisana do folderu udostępnionego w profilu użytkownika musi być tą samą literą, co przypisana podczas instalacji na kliencie (np. Z). Profil użytkownika systemu Windows, w którym użytkownicy będą logować się i uruchamiać program, musi mieć uprawnienia (np. użytkownika zaawansowanego) do uruchamiania programu. Po ukończeniu instalacji programu OneTouch Zoom Pro na danym komputerze na jego pulpicie powinna pojawić się ikona OneTouch Zoom Pro. Jeśli zaznaczono opcję Załaduj moduł SnapShot teraz i ładuj każdorazowo przy uruchamianiu, w oknie dialogowym pojawi się komunikat Moduł SnapShot zainicjuje teraz połączenie z bazą danych. Moduł SnapShot jest teraz aktywny, a na pasku zadań powinna pojawić się ikona SnapShot. Powtórz procedurę instalacji na wszystkich komputerach klienckich, na których program będzie uruchamiany. UWAGA: Informacje o konfigurowaniu kont administratora systemu, administratorów programu i użytkowników programu zawiera sekcja Konfigurowanie użytkowników w Podręczniku pomocy dla użytkownika. Sekcja ta zawiera również informacje o ochronie hasłem i prawach dostępu. Informacje na temat rozpoczynania pracy z programem OneTouch Zoom Pro zawiera sekcja Pierwsze kroki w Podręczniku pomocy dla użytkownika. Deinstalowanie oprogramowania OneTouch Zoom Pro Tryb niesieciowy Program OneTouch Zoom Pro można zdeinstalować na dwa sposoby: 1. Kliknij kolejno opcje Start, Programy, OneTouch Zoom Pro. Następnie wybierz opcję Zdeinstaluj OneTouch Zoom Pro. Postępuj zgodnie z instrukcją usuwania programu OneTouch Zoom Pro z komputera. 2. Kliknij kolejno opcje Start, Ustawienia, Panel sterowania i Dodaj/usuń programy. Następnie wybierz opcję Usuń przy programie OneTouch Zoom Pro. Postępuj zgodnie z instrukcją usuwania programu OneTouch Zoom Pro z komputera. UWAGA: Aby zachować bazę danych programu OneTouch Zoom Pro, należy przed zdeinstalowaniem programu koniecznie przenieść lub skopiować plik bazy danych w bezpieczne miejsce na dysku komputera. Plik nosi nazwę OneTouch.mdb i znajduje się w folderze C:\ProgramFiles\LifeScan\OneTouchDMSPro\Data (to jest lokalizacja domyślna). Informacje o archiwizowaniu i eksportowaniu danych można także znaleźć w sekcji Zarządzanie bazą danych programu OneTouch Zoom Pro w Podręczniku pomocy użytkownika.

6 Tryb sieciowy Komponenty serwerowe można zdeinstalować na dwa sposoby: 1. Na serwerze kliknij kolejno opcje Start, Programy, OneTouch Zoom Pro. Następnie wybierz opcję Zdeinstaluj Serwer OneTouch Zoom Pro. Postępuj zgodnie z instrukcją usuwania programu OneTouch Zoom Pro z serwera. 2. Na serwerze kliknij kolejno opcje Start, Ustawienia, Panel sterowania i Dodaj/usuń programy. Następnie wybierz opcję Usuń przy programie Serwer OneTouch Zoom Pro. Postępuj zgodnie z instrukcją usuwania programu OneTouch Zoom Pro z serwera. Program OneTouch Zoom Pro z każdego komputera klienckiego można zdeinstalować, korzystając z metody 1 lub 2 opisanej w sekcji Tryb niesieciowy. W razie napotkania problemów z korzystaniem z programu OneTouch Zoom Pro, należy skorzystać z Podręcznika pomocy dla użytkownika dostępnego po wybraniu kolejno opcji Start, Programy, OneTouch Zoom Pro. Jeśli informacje zawarte w Podręczniku pomocy użytkownika nie wystarczą do rozwiązania problemu, należy skontaktować się za pośrednictwem poczty lub telefonicznie z lokalnym biurem firmy LifeScan w celu uzyskania wsparcia technicznego: Polska Numery telefoniczne wsparcia technicznego w innych krajach można uzyskać w lokalnych biurach firmy LifeScan. Odpowiednie informacje można również znaleźć w sekcji Around the World (Dookoła świata) w witrynie LifeScan, Inc. Milpitas, CA USA UW LifeScan Regulatory Affairs Europe Division of Ortho-Clinical Diagnostics France 1, rue Camille Desmoulins TSA Issy-les-Moulineaux, Cedex 09 Francja

7 Copyright LifeScan, Inc., podmiot zależny Johnson & Johnson. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Wszystkie pozostałe produkty są objęte ochroną znaków towarowych należących do odpowiednich przedsiębiorstw LifeScan, Inc. Milpitas, CA AW A Zoom Pro Install Guide PL Data zmiany: 06/2010

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Corporate Edition Podręcznik administratora systemu

ABBYY FineReader 12 Corporate Edition Podręcznik administratora systemu ABBYY FineReader 12 Corporate Edition 2013 ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo