Letus Capital SA. Prezentacja spółki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Letus Capital SA. Prezentacja spółki"

Transkrypt

1

2 Letus Capital SA Prezentacja spółki

3 AGENDA 3 Wprowadzenie Oferta Referencje Case study Portfolio

4 4 Wprowadzenie

5 Opis działalności Wprowadzenie Zajmujemy się doradztwem finansowym (corporate finance), koordynując projekty kupna i sprzedaży przedsiębiorstw (M&A), w tym również doradzając przy wykupach menedżerskich i lewarowanych (MBO i LBO) oraz pozyskaniu kapitału - m.in. poprzez GPW (IPO na rynku regulowanym oraz private placement na NewConnect), a także koordynując prace związane z emisją instrumentów dłużnych. Opracowujemy także prospekty emisyjne, biznes plany, memoranda informacyjne, sporządzamy wyceny przedsiębiorstw, badania due diligence, przeprowadzamy analizy finansowe oraz analizy rynku. Spółka LETUS CAPITAL (pod firmą: TAG) powstała w marcu 1990 roku. W pierwszych miesiącach swojej działalności przygotowywała się do pełnienia funkcji doradczych w zakresie finansów i strategii firm (corporate finance) w drodze intensywnych szkoleń pracowników. Początkowo TAG był małą spółką, która zdobywała swoje miejsce na rynku usług doradczych dla przedsiębiorstw. Intensywny rozwój zaowocował zdobyciem i realizacją dużych projektów dla takich przedsiębiorstw jak Integer.pl SA, Graal SA czy PKN Orlen SA. 5 Medal Europejski W 2002 roku LETUS CAPITAL został laureatem IV Edycji Medalu Europejskiego przyznawanego przez Business Center Club. Nagrodę otrzymała nasza usługa: doradztwo w transakcjach kapitałowych. Partner GPW dla MSP LETUS CAPITAL, wśród niezależnych firm doradczych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wyróżnia się bardzo bogatym doświadczeniem. Jest jedną z nielicznych firm doradczych wyróżnionych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2005 roku spółka została Partnerem w programie W Drodze na Giełdę. W 2007 LETUS CAPITAL został zaproszony przez Giełdę do współpracy przy rozwoju i promocji alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Spółka publiczna 20 maja 2009 roku odbył się debiut LETUS CAPITAL na rynku NewConnect. Kurs akcji spółki wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań o 14%. Wysoki standard naszych relacji inwestorskich potwierdził Puls Biznesu przyznając nam w 2010 roku tytuł spółki, która Odpowiada Inwestorom, a w 2012 roku Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wyróżniając nas w I etapie konkursu Złota Strona Emitenta V.

6 Opis działalności Wprowadzenie Top M&A Financial Adviser Spółka została wyróżniona w raporcie Top M&A Financial Advisers przygotowanym przez firmę analityczną ISI Emerging Market DealWatch. W rankingu obejmującym czołowe firmy doradcze pod względem liczby zrealizowanych transakcji za okres styczeń marzec 2009 LETUS CAPITAL zajął 9 miejsce. Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju W 2010 roku zwyciężyliśmy w ogólnopolskim konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju otrzymując tytuł Dynamicznie Rozwijającej się Firmy. Kryterium oceny stanowiła dynamika wzrostu wartości przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto w latach , natomiast podstawę końcowej klasyfikacji stanowiła średnia z ww. zestawień. Konkursowi patronowali m.in. NBP, GPW, PARP, Forbes, Onet.pl oraz Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 6 Inwestor kwalifikowany 6 października 2011 roku otrzymaliśmy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o dokonaniu wpisu LETUS CAPITAL do Rejestru Inwestorów Kwalifikowanych. Posiadamy spore doświadczenie, które zdobyliśmy w przeciągu 20 lat istnienia na rynku doradztwa finansowego. Działamy w obszarach prywatnego biznesu i sami jesteśmy przedsiębiorcami. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 100 projektów, przekazując swoją wiedzę, pozyskując niezbędny do rozwoju kapitał oraz podnosząc wartość firm Klientów. Skumulowana wartość projektów w których uczestniczyliśmy, lub przy który doradzaliśmy wynosi blisko 800 mln EUR.

7 7 Oferta

8 Doradztwo w projektach M&A i sprzedaży przedsiębiorstw Oferta I. Fuzje i przejęcia LETUS CAPITAL koncentruje swoją działalność biznesową na rynku M&A, realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Z uwagi na coraz większe zainteresowanie podmiotów z krajów BRIC inwestycjami w Europie Środkowej i Wschodniej, LETUS CAPITAL chce być liderem w kojarzeniu kapitałowym spółek średniej wielkości z tych regionów. LETUS CAPITAL jako doradca przygotowuje struktury przejęć i fuzji, planuje i wdraża strategie dla nabywców i podmiotów mających ulec przejęciu. Zakres usług obejmuje: 8 Poszukiwanie celów i ocena firm do przejęcia Badanie inwestycyjne (due diligence) Wycena spółek Negocjacje Finalizacja transakcji II. Transakcje LBO/MBO Wykupy lewarowane i menedżerskie są rodzajem transakcji, w których grupa kupujących składa się z menedżerów przejmujących kontrolę kapitałową nad spółką, przy aktywnym uczestnictwie inwestorów finansowych. Istotą transakcji jest to, że grupa kupująca (menedżerska) angażuje niewielki kapitał w stosunku do transakcji. Transakcje LBO/MBO są uznawane powszechnie za efektywne narzędzie zwiększające wartość firmy, przynoszące korzyści finansowe poszczególnym zaangażowanym w nie stronom, a także pozytywnie wpływające na rozwój gospodarki jako całości. Ustalenie warunków sprzedaży Analiza opłacalności inwestycji i wycena Przygotowanie biznes planu Negocjacje i konstrukcja umowy

9 Pozyskiwanie kapitału Oferta III. Pozyskiwanie kapitału W celu zdynamizowania wzrostu firmy niezbędne jest wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania. Dodatkowy kapitał umożliwia realizację najambitniejszych strategii rozwoju firmy, trudnych do osiągnięcia jedynie w oparciu o własne zasoby. Celem usług świadczonych przez LETUS CAPITAL jest zapewnienie optymalnego finansowania rozwoju firmy. Ponadto, w ramach pozyskania kapitału, w zakresie naszych usług może znaleźć się optymalizacja struktury kapitałów firmy, przygotowanie corporate profile, opracowanie biznes planu, wycena przedsiębiorstwa czy udział w negocjacjach. III.1 IPO 9 Jednym ze sposobów pozyskania kapitału przez dynamicznie rozwijającą się spółkę jest pierwotna emisja akcji (Initial Public Offering). Emisją publiczną i debiutem na rynku regulowanym powinny być zainteresowane spółki o dużej skali działania i/lub znacznym potencjale wzrostu. Korzyści z IPO są wielorakie: Dostęp do kapitału - posiadanie statusu spółki giełdowej ułatwia również dostęp do innych źródeł kapitału, np. kredytu. Wzrost prestiżu spółki - upublicznienie wpływa na wzrost prestiżu oraz sposobu postrzegania spółki przez uczestników życia gospodarczego. Wzrasta również wiarygodność wśród kontrahentów oraz rozszerza się grono potencjalnych partnerów biznesowych. Wycena walorów spółki - wycena rynkowa jest odzwierciedleniem opinii inwestorów o spółce. Informuje o bieżącej wartości spółki. Daje również osobom zarządzającym spółką informacje o przyszłych potencjalnych emisjach oraz możliwość oszacowania potencjalnych wpływów w wyniku jej przeprowadzenia. Motywowanie pracowników - status spółki publicznej umożliwia jej właścicielom motywację kluczowych dla funkcjonowania spółki pracowników, dzięki realizacji opcji menedżerskich. Programy motywacyjne są zazwyczaj realizowane albo poprzez emisję akcji lub emisji obligacji zamiennych na akcje.

10 Pozyskiwanie kapitału Oferta Jesteśmy jedną z niezależnych firm doradczych będących Firmą Partnerską dla MSP. Celem programu jest wsparcie podmiotów poszukujących finansowania na rynku publicznym. Program jest również odpowiedzią na postulaty przedsiębiorstw dotyczące ułatwienia kontaktu z podmiotami doświadczonymi w kwestiach doradztwa w drodze na giełdowy parkiet. Do grona Firm Partnerskich zaliczone zostały podmioty wykazujące aktywność w kontaktach z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w zakresie rynku pierwotnego oraz posiadające doświadczenie we współpracy ze spółkami giełdowymi. III.2 Venture Capital/Private Equity 10 Venture Capital/Private Equity jest specyficzną formą finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej lub już istniejącej spółki poprzez objęcie nowej emisji akcji lub udziałów. Tym samym kapitał do firmy wprowadzany jest nie w formie kredytu czy mówiąc ogólniej długu, ale w formie właścicielskiej (kapitał akcyjny, udziałowy). Inwestor oferujący staje się tym samym współwłaścicielem spółki, którą finansuje. To finansowe wejście w biznes dokonywane jest na ściśle określony czas. Może to być jeden rok - przy finansowaniu bardzo specyficznych faz rozwoju (np. przygotowanie do wejścia na giełdę), jak i kilka lat przy finansowaniu dynamicznego rozwoju. Po upływie tego okresu fundusz VC/PE wycofuje zaangażowany kapitał sprzedając posiadane akcje lub udziały. Jeszcze jedną, niezwykle istotną cechą VC jest to, iż finansowanie to dotyczy wyłącznie spółek nie notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Z tego też względu VC uznaje się za element tzw. niepublicznego lub też prywatnego rynku kapitałowego.

11 Restrukturyzacje i opracowania Oferta IV. Restrukturyzacje Doradztwo w zakresie kompleksowej restrukturyzacji obejmuje działania, których celem jest wzmocnienie pozycji finansowej i rynkowej podmiotu. Kompetencje LETUS CAPITAL obejmują działania zmierzające do uzdrowienia sytuacji ekonomiczno-finansowej poprzez szczegółową analizę przyczyn słabego standingu firmy, opracowanie planu naprawczego, przygotowanie koncepcji oraz wdrożenie i nadzór nad realizacją programu, nierzadko również poprzez bezpośredni wpływ na zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. W ramach działań restrukturyzacyjnych oferta LETUS CAPITAL obejmuje szeroki zakres zagadnień i składa się z 3 głównych etapów: 11 Badanie due diligence przedsiębiorstwa na poziomie organizacyjno-funkcjonalnym Prezentacja raportu, wniosków oraz propozycji rozwiązań Przygotowanie oraz wdrożenie planu sanacji przedsiębiorstwa V. Dokumenty i opracowania Wspólnie z naszymi Klientami osiągamy zasadniczą poprawę działalności ich firm. Sposób zarządzania firmą, który daje w efekcie możliwie stabilny wzrost jej wartości jest sposobem najwłaściwszym z punktu widzenia właścicieli i otoczenia. Zgodnie z nowoczesnymi trendami w zarządzaniu oferujemy usługi analityczne pozwalające określać wieloprzekrojowo standing przedsiębiorstw i ich wyceny w oparciu o sprawdzone modele DCF. Z drugiej strony, proponujemy strategie rozwoju dopasowane do wymagań i potrzeb właścicieli przedsiębiorstw. Proponowane przez nas rozwiązania są silnie skorelowane z sytuacją rynkową konkretnych branż. Ważnym elementem oferty naszych specjalistów jest nie tylko opracowanie analiz, koncepcji czy planów strategicznych, ale także ich wdrażanie. Nasze doświadczenie obejmuje doradztwo strategiczne, opracowywanie prospektów, memorandów, dokumentów informacyjnych, biznes planów, przeprowadzanie badań due diligence, wycen przedsiębiorstw, znaków towarowych oraz pozyskiwanie dotacji z UE.

12 Opracowania Oferta V.1 Dokumenty informacyjne, memoranda i prospekty Prospekt emisyjny sporządzany jest w celu szczegółowej prezentacji przedsiębiorstwa potencjalnym inwestorom przy wprowadzaniu na GPW. Dokument musi spełniać wszystkie wymogi prawa UE oraz prawa polskiego. Aby prospekt emisyjny spełnił swoje zadanie konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w jego sporządzenie, stanowiącymi konsorcjum (emitent, prawnicy, biegli rewidenci, biura maklerskie). W tym celu niezbędne są nadzór i koordynacja nad prowadzonymi pracami oraz scalenie wszystkich rozdziałów prospektu emisyjnego, które zapewnia LETUS CAPITAL SA. 12 Dokument informacyjny jest formalnym wymogiem ubiegania się o wprowadzenie instrumentów finansowych emitenta do obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu dokument informacyjny powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje o emitencie. Dokument informacyjny jest sporządzany, gdy oferta akcji została skierowana do nie więcej niż 99 osób i gdy emitent ubiega się o wprowadzenie do obrotu istniejących akcji (brak oferty). Memorandum sporządzane jest w celu prezentacji aktualnej sytuacji oraz kierunków rozwoju firmy. Zawiera podstawowe informacje o spółce, przedmiocie jej działalności, rynku, ocenę wyników finansowych oraz informację o perspektywach rozwoju przedsiębiorstwa. LETUS CAPITAL opracował blisko 30 tego typu dokumentów, które są niezbędnym elementem procesu pozyskania inwestorów. Memorandum zawiera takie rozdziały jak: Propozycja inwestycyjna i czynniki ryzyka Dane o instrumentach finansowych emitenta Podstawowe dane o spółce i jej działalności Analiza otoczenia konkurencyjnego spółki Analiza finansowa spółki Analiza SWOT

13 Opracowania Oferta V.2 Wyceny Przedsiębiorstwo warte jest tyle, ile generuje nadwyżki finansowej dla właścicieli. Przy czym uwzględniana jest nie historyczna lub bieżąca dochodowość, lecz prospektywna. Metody wykorzystywane przez LETUS CAPITAL opierają się na światowych rozwiązaniach i sprawdzonych modelach wycen. 13 Metoda dochodowa oparta na zdyskontowanych przyszłych wolnych strumieniach gotówki oraz wartości rezydualnej Metoda porównawcza i mnożników rynkowych Metoda wartości księgowej netto Metoda skorygowanej wartości aktywów netto Metoda odtworzeniowa V.3 Badania due diligence Zadaniem due diligence jest redukowanie ryzyk inwestycyjnych, m.in. pojawienia się okoliczności wcześniej niezbadanych, zjawisk niewidocznych oraz mogących mieć wpływ na zmniejszenie wartości audytowanego podmiotu. Jest analizą aktualnego stanu przedsiębiorstwa, specyficzną analizą SWOT. Analiza stanu ekonomiczno-organizacyjnego przedsiębiorstwa Konkurencyjność oferowanych produktów/usług Analiza otoczenia konkurencyjnego Analiza finansowa Analiza stanu prawnego

14 Opracowania Oferta V.4 Biznes plany Prawidłowo przygotowany biznes plan jest instrumentem rozwoju nowoczesnej firmy i swego rodzaju polisą ubezpieczeniową chroniącą przed podejmowaniem nieuzasadnionego ryzyka. Umożliwia przetrwanie w trudnych i ekspansję w lepszych czasach. Opracowanie biznes planu jest najważniejszym krokiem w rozwoju istniejącego lub tworzeniu nowego przedsięwzięcia. Jego elementami są: 14 Executive summary Opis przedsiębiorstwa Charakterystyka przedsięwzięcia Zarządzający i pracownicy przedsiębiorstwa Analiza otoczenia rynkowego Strategia marketingowa Analiza finansowa i prognozy Analiza ryzyka (SWOT, metody scenariuszowe) Załączniki

15 Opracowania Oferta V.5 Dotacje UE Dzięki obecności Polski w UE, rodzime przedsiębiorstwa mogą korzystać z możliwości, jakie dają fundusze europejskie. Dotacje unijne nie oznaczają jedynie niższego ostatecznego wydatku inwestycyjnego, lecz oznaczają również ogromną szansę na zrealizowanie celów strategicznych sprawniej i szybciej, co bezpośrednio przekłada się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. LETUS CAPITAL posiada specjalistów w dziedzinie pozyskiwania unijnych dotacji na inwestycje. Nasze działania podporządkowane są zasadzie efektywności i optymalizacji kosztów Klienta, a naszą ofertę cechuje elastyczność oraz konkurencyjność: 15 Opracowanie strategii pozyskania funduszy Wybór odpowiedniego programu oraz działania Sporządzenie wniosku o dofinansowanie, w tym: harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu formularz informacji o pomocy publicznej i pomocy de minimis oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP Montaż finansowania projektu inwestycyjnego Koordynacja procesu złożenia wniosku Monitorowanie postępu oceny wniosku we właściwych instytucjach Ponadto LETUS CAPITAL oferuje pomoc przy rozliczaniu projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

16 16 Referencje

17 Wybrane projekty spośród ponad 100 zrealizowanych Referencje Direct marketing i poczta PRZEJĘCIA DORADZTWO STRATEGICZNE POZYSKANIE KAPITAŁU, IPO Rynek wydawniczy KONSOLIDACJA RYNKU DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK Przetwórstwo rybne PRZEJĘCIA I KONSOLIDACJA POZYSKANIE KAPITAŁU INWESTOR STRATEGICZNY ABBA Seafood AB Szwecja Produkcja BADANIE DUE DILIGENCE FUZJE I PRZEJĘCIA 17 Producent folii SPRZEDAŻ BIZNESU INWESTOROWI STRATEGICZNEMU M.J. MAILLIS S.A. Grecja Produkcja i obrót paliwami BIZNES PLAN Joint-venture PKN/BASEL Wydawnictwa i rynek książki WYCENA DOKUMENT INFORMACYJNY PROSPEKT Wydawnictwa i rynek książki ANALIZY STAŁE DORADZTWO Przetwórstwo rybne Holding budowlany Firma kurierska Przemysł ciężki PRZEJĘCIA I KONSOLIDACJA Pre-IPO & IPO DRUGA OFERTA PUBLICZNA BUDŻETOWANIE, WYCENA STAŁE DORADZTWO MEMORANDUM INFORMACYJNE

18 Wybrane projekty spośród ponad 100 zrealizowanych Referencje Produkcja Przetwórstwo Usługi Technologie 3D WYCENA BIZNES PLAN, WYCENA STAŁE DORADZTWO, ANALIZY POZYSKANIE KAPITAŁU DOKUMENT INFORMACYJNY WYCENA POZYSKANIE KAPITAŁU BADANIE DUE DILIGENCE WYCENA 18 Wydawnictwa i rynek książki Wydawnictwa i rynek książki Przemysł Przemysł BADANIE DUE DILIGENCE WYCENA BIZNES PLAN, WYCENA DOKUMENT INFORMACYJNY PROSPEKT ANALIZY I STAŁE DORADZTWO POZYSKANIE KAPITAŁU DOKUMENT INFORMACYJNY Przemysł ciężki fabryki sprzętu i narzędzi górniczych DORADZTWO PRZY POZYSKANIU KAPITAŁU Wydawca kartografii RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA PROSPEKT Wydawnictwo i organizacja kongresów BIZNES PLAN, WYCENA POZYSKANIE KAPITAŁU Usługi POZYSKANIE KAPITAŁU

19 Pozyskanie kapitału Referencje (wybrane) 19 AIR MARKET SA ALPINUS (EUROMARK Polska SA) ALUMAST SA ANALIZY Online SA BCC sp. z o.o. BIOMEDIC sp. z o.o. EKOPOL Górnośląski Holding SA ENERGOMONTAŻ Północ SA FASING SA GRAAL SA i3d SA INFOSYSTEMS SA INTEGER.PL SA MARFLEX sp. z o.o. NICOLAS GAMES SA POSITIVE ADVISORY SA PPWK SA PRInż SA PTWP sp. z o.o. SUMMIT - SPORT sp. z o.o. SUPERFISH SA TAX-NET SA TELEMEDYCYNA POLSKA SA private placement inwestor finansowy private placement private placement inwestor finansowy inwestor strategiczny private placement publiczna emisja akcji instrumenty dłużne publiczna emisja akcji (IPO) private placement private placement publiczna emisja akcji (IPO) inwestor strategiczny private placement private placement publiczna emisja akcji finansowanie dłużne inwestor finansowy inwestor finansowy inwestor strategiczny private placement inwestor finansowy

20 Wyceny Referencje (wybrane) 20 AIR MARKET SA ALPINUS (EUROMARK Polska SA) ALUMAST SA ANALIZY Online SA BARMA sp. z o.o. BELLONA SA BIOMEDIC sp. z o.o. CERKOLOR sp. z o.o. CHŁOPSKIE JADŁO DAREX SA DELITISSUE sp. z o.o. DEMEX sp. z o.o. EJOT sp. z o.o. EKOPOL Górnośląski Holding SA ELBRO sp. z o.o. EMPiK sp. z o.o. FIBRA-HALLO sp. z o.o. GONAR International SA GRAAL SA HEFAL SA i3d SA INFOSYSTEMS SA INTEGER.pl SA JETMEDIA sp. z o.o. KRAKPOL sp. z o.o. MAC Edukacja SA MARFLEX sp. z o.o. MUZA SA NEMO Wodny Świat sp. z o.o. NICOLAS GAMES SA OKF sp. z o.o. ORZEŁ BIAŁY SA PBOiUT Śląsk sp. z o. o. PDK SA POSITIVE ADVISORY SA PPWK SA PTWP SA PWN Inwestycje sp. z o.o. SUMMIT-SPORT sp. z o.o. TAX-NET SA TICKET CENTER sp. z o.o. UNIKON sp. z o.o. VERACOMP SA WILGA SA

21 Biznes plany Referencje (wybrane) 21 ALPINUS (EUROMARK Polska SA) ALUMAST SA BIOMEDIC sp. z o.o. CERKOLOR sp. z o.o. CHŁOPSKIE JADŁO ELBRO sp. z o.o. GRAAL SA HS PARTNERS sp. z o.o. INTEGER.pl SA JET MEDIA Corp. Chłodnia KAZEX KUPIEC SA MAC Edukacja SA MARFLEX sp. z o.o. MEDIAPRINT sp. z o.o. Młyn Kochlew sp. z o.o. M&M Cars MUZA SA ORZEŁ BIAŁY SA PKN ORLEN SA PLANT sp. z o.o. PPWK SA PTWP SA PWN Inwestycje sp. z o.o. SIÓDEMKA SA SKAŁA sp. z o.o. SUMMIT-SPORT sp. z o.o. SUPERFISH SA SYRIUS Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. VERACOMP SA WILGA SA

22 Memoranda informacyjne Referencje (wybrane) 22 AIR MARKET SA ALPINUS (EUROMARK Polska SA) ALUMAST SA ANALIZY Online SA AVTECH AVIATION & ENGINEERING plc CHŁOPSKIE JADŁO DEMEX sp. z o.o. DROBIA SA EKOPOL Górnośląski Holding SA ELBRO sp. z o.o. EMPiK sp. z o.o. GONAR International SA GRAAL SA GRZEŚMLECZ SA i3d SA INFOSYSTEMS SA INTEGER.pl SA JET MEDIA Corp. KOELNER SA MAC Edukacja SA MARFLEX sp. z o.o. NICOLAS GAMES SA PAKFOL sp. z o.o. PDK POSITIVE ADVISORY SA PPWK SA PTWP sp. z o.o. PWN Inwestycje sp. z o.o. SIÓDEMKA SA SUMMIT-SPORT sp. z o.o. SUPERFISH SA SYRIUS Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. TAX-NET SA TICKET CENTER sp. z o.o. VERACOMP SA Wachelka INERGIS SA WILGA SA WKRA sp. z o.o.

23 Due diligence Referencje (wybrane) 23 AIR MARKET SA ANALIZY Online SA CHEMPACK sp. z o.o. CITODAT SA ENERGOMONTAŻ Północ SA FIBRA-HALLO sp. z o.o. GRAAL SA Huta BUCZEK sp. z o.o. Huta CMC ZAWIERCIE SA i3d SA INTEGER.pl SA MARMA Polskie Folie sp. z o.o. MUZA SA PEMUG SA POLINORD sp. z o.o. SEFAKO SA SUPERFISH & MAT SUPERFISH SA TAX-NET SA WIKING sp. z o.o. WILGA SA VOS Logistics Polska sp. z o.o. Zakład Aparatury CHEMAR sp. z o.o.

24 Restrukturyzacje Referencje (wybrane) 24 CITODAT SA FARMACOL SA CERKOLOR sp. z o.o. IKAR sp. z o.o. NICOLAS GAMES SA ORZEŁ BIAŁY SA PEMUG SA PPKS Warszawa PPWK SA PROSPER SA SUPERFISH SA (restrukturyzacja po przeprowadzeniu konsolidacji)

25 25 Case study

26 Integer.pl Case study Rynek Główny GPW Indeksy: WIG, swig80 ISIN: PLINTEG Podstawą działalności Integer.pl SA jest kolportaż materiałów reklamowych oraz działalność pocztowa realizowana poprzez firmę zależną InPost pierwszego faktycznego konkurenta Poczty Polskiej. Jego głównymi klientami są firmy wysyłające miesięcznie tysiące listów, a najbardziej popularną usługą Paczkomaty - system skrytek pocztowych, służący do odbierania paczek 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W grudniu 2011 Paczkomaty InPost dostępne były już w Estonii, Rosji, Hiszpanii, na Cyprze, w Arabii Saudyjskiej, Chile oraz na Litwie. Integer.pl SA posiada ponad 100 oddziałów regionalnych i magazyn centralny w Piotrkowie Trybunalskim. Kurierzy Integer.pl dostarczają przesyłki do ponad 500 miast w Polsce. Integer.pl współpracuje z największymi sieciami handlowymi w Polsce, takimi jak: Carrefour, Lidl, Leclerc, Media Markt, Saturn, Obi, Nomi, Deichmann, Real, Rossmann, Avans czy Delikatesy Centrum. Etapy współpracy LETUS CAPITAL (wtedy TAG) rozpoczął współpracę ze spółką Integer.pl od przygotowania koncepcji działań strategicznych i uzgodnienia z właścicielem kierunku działania: konsolidacja, pozyskanie kapitału (w tym IPO) oraz dynamiczny rozwój Wstępne oferty private equity określały wartość spółki na nieakceptowanym przez akcjonariuszy poziomie Rozpoczęliśmy przygotowania do IPO Integer.pl poprzedzonej emisją obligacji o wartości 6 mln zł w 2006 r. na rozwój usług pocztowych LETUS CAPITAL był członkiem konsorcjum przygotowującego Integer.pl do debiutu na GPW oraz pozyskania kapitału w ramach oferty publicznej i doradcą strategicznym firmy podczas wprowadzania nowych usług i wchodzenia na rynek pocztowy Przygotowaliśmy m.in. finansową część prospektu emisyjnego, biznes plany, wyceny, memoranda informacyjne, budżety Doradzaliśmy podczas fuzji spółki z Agencją Reklamową Fibra-Hallo konkurentem z branży dystrybucji materiałów reklamowych Prowadziliśmy dla Integer.pl negocjacje przejęć na rynku direct marketing

27 Integer.pl Case study Rynek Główny GPW Indeksy: WIG, swig80 ISIN: PLINTEG Efekty współpracy Oferta akcji Integer.pl SA zakończyła się ponad 80% redukcją kupna (w sytuacji niepewnej koniunktury na rynku kapitałowym oraz dużych spadków indeksów) Integer.pl SA jest obecnie jedyną grupą pocztową notowaną na GPW Obecna kapitalizacja spółki wynosi ponad 2 mld zł 27 Od debiutu w październiku 2007 roku kurs akcji spółki wzrósł ponad 20 krotnie. Integer.pl został wybrany przez Gazetę Giełdy Parkiet najlepszą inwestycją 2008 roku, a w maju 2010 roku został wybrany do grona Pereł Polskiej Giełdy - najbardziej wartościowych spółek notowanych na GPW. Spółka Integer.pl uplasowała się na 9 pozycji w zestawieniu firm o najwyższych stopach zwrotu w 2011 roku, osiągając wynik 43,5% (Gazety Giełdy Parkiet, 2 lutego 2012).

28 Energomontaż-Północ Case study Rynek Główny GPW Indeksy: WIG, mwig40 ISIN: PLMSTSD Energomontaż Północ (obecnie należąca do Polimex Mostostal) jest grupą kapitałową spółek realizujących inwestycje i modernizacje w energetyce, przemyśle chemicznym i petrochemicznym, przemyśle nafty i gazu, ochronie środowiska oraz budownictwie przemysłowym i komunalnym. Spółka posiada ponad 60 lat doświadczenia w budownictwie przemysłowym dla energetyki, przemysłu rafineryjnego, stoczniowego, hutniczego i spożywczego w Polsce i za granicą. Świadczy usługi w Niemczech, Czechach, na Węgrzech i w krajach skandynawskich. 28 Etapy współpracy Na zlecenie Gloria Corporation oraz jego włoskiego partnera Sices rozpoczęliśmy w marcu 2004 roku rozmowy z zarządem spółki w celu rozpoznania sytuacji finansowej i biznesowej; spółka miała zatwierdzony układ z wierzycielami, ale wciąż w bankach miała znaczące zadłużenie zabezpieczone majątkiem o wartości rynkowej ponad 120 mln zł Jako doradcy przekonaliśmy inwestorów do struktury transakcji polegającej na wykupieniu wierzytelności bankowych i zamianie długu na akcje spółki Inwestorzy dzięki konwersji zadłużenia oraz wykupieniu części akcji od istotnych akcjonariuszy objęli 76% spółki oddłużając ją i uwalniając aktywa, z których część jako atrakcyjne tereny deweloperskie została sprzedana ze znaczną premią w stosunku do ich wartości księgowej Wykonaliśmy due diligence spółek zależnych, opracowaliśmy części prospektu emisyjnego i koordynowaliśmy pracę nad całością Efekty współpracy Spółka pozyskała dwóch inwestorów zagranicznych, została oddłużona, a dynamika kursu akcji w okresie 3 lat wyniosła ponad 200% Spółka została przejęta przez inwestora strategicznego w 2004 roku pozwalając zrealizować premię w wysokości około 250 mln zł przez naszych klientów

29 PKN Orlen Case study Rynek Główny GPW Indeksy: WIG, WIG20 ISIN: PLPKN Jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmująca się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. 29 Etapy współpracy We współpracy z międzynarodowymi firmami Snamprogetti i ABB Lummus Global GmbH LETUS CAPITAL (wtedy TAG) opracował część finansową biznes planu, wycenił wartość aportu PKN Orlen oraz dokonał analizy opłacalności inwestycji LETUS CAPITAL sporządził na podstawie danych technologicznych i ekonomicznych szczegółowy model finansowy projektu, zawierający aż 1600 wierszy założeń Opracowaliśmy projekcje finansowe na 15 lat, wyceniliśmy wartości aportów (instalacje PKN Orlen) Specjaliści LETUS CAPITAL dokonali oceny opłacalności projektu dla PKN Orlen (IRR, NPV) i sporządzili analizę wrażliwości w oparciu o oprogramowanie Palisade Efekty współpracy Wartość inwestycji wyniosła 500 mln USD

30 Graal Case study Rynek Główny GPW Indeks: WIG ISIN: PLGRAAL Spółka jest wiodącym w Polsce producentem i dystrybutorem konserw rybnych. Istnieje na rynku od 1989 roku. Spółka LETUS CAPITAL (wtedy TAG) rozpoczęła współpracę z głównym akcjonariuszem i Prezesem Spółki w 2003 roku sporządzając w ramach projektu szereg dokumentów, takich jak memorandum, analizy, badania due diligence, biznes plan, wycena, dokument informacyjny i prospekt. 30 Etapy współpracy Opracowaliśmy koncepcję działań strategicznych oraz rozwojowych, by pozyskać zaplecze produkcyjne i by w przeciągu 12 mies. przeprowadzić IPO z wyceną 90 mln zł after-money, przy zachowaniu pakietu większościowego przez głównego akcjonariusza Doradzaliśmy przy emisji obligacji o wartości 5 mln zł, doradzaliśmy przy przejęciu i prowadziliśmy negocjacje z POLINORD oraz SYRENA, wykonaliśmy badania due diligence tych podmiotów, a ich przejęcie nastąpiło w zamian za akcje Graal (mniej niż 5%) oraz gotówkę LETUS CAPITAL był liderem zespołu mającego na celu wprowadzenie akcji spółki do publicznego obrotu na GPW, opracowaliśmy części prospektu emisyjnego oraz koordynowaliśmy prace związane z opracowaniem jego całości - prace wykonano na przestrzeni 2004 roku, a IPO nastąpiło w styczniu 2005 Efekty współpracy W pierwszej publicznej emisji akcji Graal SA pozyskał 21,9 mln zł, dynamika kursu akcji Graal SA w okresie dwóch lat od debiutu wyniosła ponad 200% Obecnie spółka jest niekwestionowanym liderem branży przetwórstwa ryb w Polsce - Grupa Kapitałowa Graal w swoim portfolio posiada marki takie jak Graal, SuperFish, Black Rose, Koral, Kordex, Gaster, Tess, Meg oraz EraRyb

31 Superfish Case study Rynek Główny GPW Indeks: WIG ISIN: PLGRAAL Superfish jest jedną z firm należących do Grupy Kapitałowej Graal. Spółka powstała w 1990 roku w Kukinii. 31 Etapy współpracy LETUS CAPITAL (wtedy TAG) odegrał wiodącą rolę w procesie konsolidacji kilku przedsiębiorstw branży rybnej wokół lidera w przetwórstwie ryb - firmy Superfish W ramach wykonanych działań opracowaliśmy koncepcję działań strategicznych oraz rozwojowych, przeprowadziliśmy proces konsolidacji branży, sporządziliśmy memorandum informacyjne i przeprowadziliśmy proces pozyskania inwestora strategicznego oraz sprzedaż przedsiębiorstwa inwestorowi strategicznemu W pierwszym etapie współpracy wykonana została analiza ekonomiczno finansowa Superfish, następnie wdrożono nowy plan kont, system analiz finansowych i analiz kosztów (miesięcznych i rocznych), controlling, nową efektywną strukturę organizacyjną, jak również wdrożono nowy obieg dokumentów Kolejnym etapem był wybór optymalnego sposobu dofinansowania przedsiębiorstwa oraz pozyskanie inwestora finansowego W 1999 roku inwestor finansowy zaproponował inwestycję w spółkę Przeprowadzono konsolidację spółek branży bez inwestycji z zewnątrz, LETUS CAPITAL wyszukał firmy chcące przystąpić do Grupy oraz przeprowadził analizę wraz z wyceną spółek Efekty współpracy LETUS CAPITAL reprezentował założycieli firmy, a celem prowadzonych działań była maksymalizacja wartości spółki Inwestor branżowy przejął spółkę przy wycenie dwuipółkrotnie wyższej od wcześniejszych ofert Średnia wartość EBITDA kilku kolejnych lat działalności utrzymała się na poziomie 9 mln zł, a IRR z inwestycji wyniosła 71,23%

32 Marflex Case study Spółka niepubliczna W kwietniu 1999 roku spółka LETUS CAPITAL została doradcą ekonomiczno-finansowym firmy Marflex sp. z o.o. zajmującej znaczącą pozycję na rynku krajowym opakowań foliowych i charakteryzującej się dużą dynamiką sprzedaży. 32 Etapy współpracy Przeprowadziliśmy i wdrożyliśmy w spółce systemy analiz finansowych i planowania oraz sprawozdawczości zarządczej, stworzyliśmy system kontroli wielkości kapitału obrotowego Opracowaliśmy plan inwestycyjny spółki zakładający zwiększenie wewnętrznych zdolności produkcyjnych poprzez reorganizację procesu produkcyjnego oraz inwestycje w nowe linie technologiczne Opracowaliśmy pięcioletni plan strategiczny, zawierający analizę sytuacji rynkowej, analizę SWOT, cele strategiczne, określenie sposobu uzyskania przewagi strategicznej nad konkurencją, plany finansowe oraz analizę wrażliwości na odchylenia od założonych wielkości planów, poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji Efekty współpracy LETUS CAPITAL doprowadził do rozmów z inwestorem finansowym, który był skłonny zainwestować w spółkę nasi specjaliści rozpoczęli negocjacje z inwestorem branżowym, który zaakceptował jeszcze wyższą wycenę Efektem naszej półtorarocznej współpracy był wzrost wartości spółki ponad 6 razy marzec 1999 r. październik 2000 r. X mln PLN 6,25 X mln PLN

33 Analizy Online Case study Rynek NewConnect Indeks: NCIndex ISIN: PLONLIN Analizy Online SA to wyspecjalizowany, niezależny ośrodek analityczny, który na bieżąco śledzi i dogłębnie analizuje sytuację w poszczególnych segmentach rynku kapitałowego. 33 Etapy współpracy LETUS CAPITAL w ramach procesu przygotowania do debiutu przeprowadził badanie due diligence spółki, wycenę, sporządził memorandum oraz dokument informacyjny 5 października 2010 roku spółka Analizy Online udanie zadebiutowała na NewConnect Prawa do akcji spółki osiągnęły na otwarciu wzrost o 44,6%, na zamknięciu natomiast o 73,5% Efekty współpracy Inwestorzy objęli akcje spółki o wartości 1,3 mln zł w ciągu zaledwie 4 dni, przy jednoczesnej nadsubskrypcji wynoszącej 71% Spółka zamierzała przeznaczyć pozyskane z emisji środki na zwiększenie dynamiki rozwoju firmy poprzez realizację kilku nowych projektów dotyczących m.in. świadczenia usług z zakresu asset management oraz rozbudowy portalu o tematyce funduszy inwestycyjnych

34 i3d Case study Rynek NewConnect Indeks: NCIndex ISIN: PLI3D Spółka i3d działa w branży nowych technologii w obszarze interaktywnej grafiki 3D. Powstała w 2007 roku. Na stałe współpracuje z takimi firmami jak Saudi Aramco, Boeing, Exxon Mobil. Spółka i3d oferuje nowoczesne kompleksowe rozwiązania aplikacyjne i sprzętowe, które umożliwiają pełne odwzorowanie świata realnego w wirtualnej rzeczywistości. 34 Etapy współpracy LETUS CAPITAL w ramach procesu przygotowania do debiutu w ASO przeprowadził badanie due diligence spółki, wycenę, sporządził memorandum oraz dokument informacyjny 9 czerwca 2011 roku odbył się debiut i3d na NewConnect W pierwszy dzień notowań kurs akcji spółki zamknął się ponad 97% wzrostem, osiągając maksymalną wartość 6,70 zł Efekty współpracy W ramach przeprowadzonej oferty private placement spółka pozyskała całą zakładaną uprzednio kwotę 4,8 mln zł Akcje zostały objęte zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, wśród których znalazł się m.in. BZ WBK Inwestycje sp. z o.o., który objął akcje w ilości dającej ponad 5% udziału w strukturze akcjonariatu i3d (obecnie 15,77% udziału w akcjonariacie spółki) Emisja nowych akcji cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, iż konieczna okazała się redukcja w transzy dla inwestorów indywidualnych na poziomie 78%

35 35 Portfolio

36 Bieżące inwestycje Portfolio LETUS CAPITAL poszukuje średnio i długoterminowych inwestycji, polegających na zakupie udziałów/akcji spółek nienotowanych na giełdzie. Aktywnie włączamy się w budowanie wartości przedsiębiorstwa, jesteśmy a także współpracujemy z innymi funduszami venture capital. Końcowym etapem inwestycji jest debiut przedsiębiorstwa na rynku NewConnect lub sprzedaż udziałów/akcji inwestorowi finansowemu lub strategicznemu. Alumast SA 36 Alumast SA jest spółką działającą w branży producentów i sprzedawców na rynku masztów flagowych w Polsce. 3 stycznia 2008 roku spółka udanie zadebiutowała na rynku NewConnect. Kurs PDA wzrósł na otwarciu o 114%. LETUS CAPITAL SA był autoryzowanym doradcą Alumast SA, przygotowywał również biznes plan oraz analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa. Dnia 7 grudnia 2010 roku LETUS CAPITAL dokonał zakupu 300 tys. akcji spółki w cenie 3,00 zł za akcję. Wartość transakcji wyniosła 900 tys. zł, a po transakcji udział w akcjonariacie Alumast wyniósł 13,76%. W sierpniu 2011 roku LETUS CAPITAL zakupił kolejne 50 tys. akcji Alumast. Dzięki tej transakcji zwiększył swoje zaangażowanie w spółce do 16,05%. W dniu 16 grudnia 2013 roku LETUS CAPITAL sprzedał 50% posiadanych akcji, z opcją odkupu w terminie 18 miesięcy po cenie sprzedaży. Obecnie LETUS CAPITAL SA posiada 9,8% udziału w kapitale zakładowym Alumast SA.

37 Bieżące inwestycje Portfolio ASSG SA 37 Spółka ASSG (początkowo jako Live Event) została założona w marcu 2008 roku przez specjalistów w dziedzinie sprzedaży telemarketingowej i bezpośredniej, realizowanej głównie dla podmiotów sektora telekomunikacyjnego oraz telewizji kablowych. Najbardziej spektakularnym projektem zrealizowanym przez założycieli spółki było stworzenie oraz zarządzanie kanałem telemarketingowym dla wiodącego operatora telekomunikacyjnego (1200 stanowisk call center w 11 lokalizacjach). Strategia rozwoju ASSG zakłada budowę outsourcingowego modelu telesprzedaży, rozwój integratora rynku call center, pozyskanie własnych placówek call center, budowę struktury sprzedaży D2D oraz POS, a także budowę struktury BPO. W 2010 roku spółka zrealizowała projekt sprzedażowy dla największego w Polsce operatora telefonii stacjonarnej i dostawcy Internetu. Od 13 sierpnia 2010 roku realizuje z sukcesem projekt pozyskiwania klientów dla szkół językowych znanej sieci. Umowa inwestycyjna ze spółką została podpisana w dniu 26 listopada 2010 roku. LETUS CAPITAL wraz z ko-inwestorem zainwestował w ASSG do 2 mln zł.

38 Inwestycje zakończone Portfolio PTWP Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995 roku. Jest wydawcą ukazującego się od ponad 10 lat Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, wydawcą czasopism Rynek Spożywczy, Rynek Zdrowia, organizatorem spotkań biznesowych, konferencji i szkoleń, w tym corocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. LETUS CAPITAL nabył pakiet sztuk akcji PTWP SA w 2000 roku za kwotę zł. W I kwartale 2010 nastąpiła przebudowa portfela inwestycyjnego LETUS CAPITAL SA. Podjęto decyzję o sprzedaży całego pakietu akcji, który stanowił 12,9% kapitału zakładowego PTWP SA. Nabyła je spółka PTWP w celu ich umorzenia za łączną kwotę 1 mln zł, co wygenerowało zysk w wysokości 805 tys. zł i prostą stopę zwrotu równą 413%. 38 Positive Advisory SA Positive Advisory jest firmą działającą na rynku polskim i międzynarodowym od 2006 roku. Spółka świadczy usługi doradcze i informatyczne dla sektora bankowo-finansowego oraz sektora przedsiębiorstw. Działalność spółki obejmuje m.in. usługi doradcze, zarządzanie projektami, wdrożenie gotowych rozwiązań informatycznych, projektowanie, budowę i wdrożenie aplikacji na zamówienie klienta oraz optymalizację procesów biznesowych i szeroko rozumianego raportowania. Spółka zadebiutowała na NewConnect 30 czerwca 2008 roku. LETUS CAPITAL rozpoczął inwestycję w Positive Advisory SA w kwietniu 2006 roku i do 2010 roku zainwestował w spółkę 387,5 tys. zł. Całkowitego wyjścia z inwestycji dokonano w sierpniu 2010 r. Pakiet szt. akcji, stanowiący 25,41% udziału w kapitale zakładowym spółki Positive Advisory, został sprzedany za łączną kwotę 736 tys. zł. Zysk ze zbycia inwestycji, liczony jako różnica między kosztem nabycia akcji a ceną ich sprzedaży, wyniósł 348,5 tys. zł, co oznacza prawie 90% zysku.

39 Inwestycje zakończone Portfolio Nicolas Games SA 39 Nicolas Games SA jest firmą działającą w branży rozrywki elektronicznej, obecną na rynku od 2004 roku. W lipcu 2007 roku LETUS CAPITAL dokonał nabycia 50% udziałów w Nicolas Games za kwotę 25 tys. zł. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 550 tys. zł łączna wartość udziałów LETUS CAPITAL po podwyższeniu kapitału wyniosła 275 tys. zł. 2 kwietnia 2008 roku odbył się debiut spółki Nicolas Games na rynku NewConnect. W kolejnych emisjach akcji LETUS CAPITAL SA zainwestował w Nicolas Games 646 tys. zł. W 2010 roku LETUS CAPITAL zainwestował 1,4 mln zł, obejmując 20 mln szt. akcji, które stanowiły po rejestracji podwyższenia kapitału 15,6% udziału w akcjonariacie. Tym samym został największym akcjonariuszem Nicolas Games SA. W styczniu 2011 roku LETUS CAPITAL sprzedał 3,5 mln akcji Nicolas Games, zmniejszając swój udział w kapitale zakładowym spółki do 12,8%. Kolejno w lipcu 2011 roku LETUS CAPITAL sprzedał 78% posiadanych akcji Nicolas Games i tym samym zszedł poniżej 3% udziału akcjonariacie producenta gier. Podsumowanie Inwestycja w latach ,2 mln zł - kapitał zainwestowany 2,6 mln zł - zysk brutto z inwestycji 68% - śr. IRR 159% - prosta stopa zwrotu

40 Inwestycje zakończone Portfolio Telemedycyna Polska SA Głównym obszarem działalności Telemedycyny Polska jest świadczenie profesjonalnych usług medycznych na odległość. Spółka jest właścicielem usługi Kardiotele. Polega ona na całodobowej opiece kardiologicznej oraz wykonywaniu badań EKG, za pośrednictwem telefonu z dowolnego miejsca na świecie. LETUS CAPITAL rozpoczął inwestycję w czerwcu 2008 roku. 18 sierpnia 2010 roku Telemedycyna Polska SA zadebiutowała na rynku NewConnect. Kurs PDA spółki wzrósł na otwarciu o 48,9%. 40 Dwustopniowe wyjście z inwestycji Rozpoczęcie inwestycji w czerwcu 2008 roku, inwestycją w wysokości 200 tys. zł W 2010 roku sprzedano 60% pakietu inwestorowi instytucjonalnemu - PZU Asset Management Łączna wartość transakcji sprzedaży wyniosła 750 tys. zł, a zysk z transakcji wyniósł 675 tys. zł Prosta stopa zwrotu z częściowego wyjścia z inwestycji: 900%, IRR: 97% W 2011 roku sprzedano pozostałe 40% pakietu akcji spółki Podsumowanie Cały pakiet 500 tys. akcji sprzedano za łączną kwotę 1,25 mln zł W sumie sprzedaż całego pakietu przyniosła spółce 1,05 mln zł zysku brutto LETUS CAPITAL zrealizował prostą stopę zwrotu wynoszącą 525%

41 Inwestycje zakończone Portfolio Consorg SA 41 Spółka specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie budżetowania i controllingu oraz wspomaganiu zarządzania grupami kapitałowymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konsolidacji sprawozdań finansowych. Oferuje autorskie rozwiązania informatyczne, usługi doradcze i szkoleniowe. Współinwestorem w spółce Consorg jest wiodący w Polsce dostawca systemów ERP, firma BPSC SA. LETUS CAPITAL SA dnia 23 lipca 2009 roku przystąpił do spółki Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach obejmując 450 udziałów w spółce. Udziały te stanowiły 15,12% kapitału zakładowego i uprawniały do wykonywania 450 głosów na Zgromadzeniu Wspólników DGiZI CONSORG sp. z o.o. Począwszy od dnia 23 sierpnia 2011 roku spółka prowadzi działalność pod firmą CONSORG SA. W dniu r. LETUS CAPITAL sprzedał wszystkie posiadane akcje CONSORG, wychodząc jednocześnie z inwestycji.

42 42 Kontakt L E T U S C A P I T A L S A K O Ś C I U S Z K I 4 3 / K A T O W I C E T E L F A X o f f i c l e t u s c a p. c o m e t u s c a p i t a l s a. c o m N I P R E G O N SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO K R S WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ,00 PLN (w pełni opłacony)

43

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

GoAdvisers Sp. z o.o.

GoAdvisers Sp. z o.o. GoAdvisers Sp. z o.o. Prezentacja firmy GoAdvisers Sp. z o.o. ul. Kościuszki 55/4, 40-047 Katowice, tel. +4832 2518010, +482510938, fax. +4839 1396532, +4832 2515725, goadvisers@gounited.pl, www.gounited.pl

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y I N V E S T M E N T I N S T I N C T DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ KAPITAŁ DLA FIRM DOM MAKLERSKI SECUS ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo

NewConnect/GPW: Do jakich celów przedsiębiorstwo może wykorzystad debiut. InvestExpo Wrocław, 11.10.2011

NewConnect/GPW: Do jakich celów przedsiębiorstwo może wykorzystad debiut. InvestExpo Wrocław, 11.10.2011 NewConnect/GPW: Do jakich celów przedsiębiorstwo może wykorzystad debiut InvestExpo Wrocław, 11.10.2011 PROFESCAPITAL Doświadczenie 2 Grupa PROFESCAPITAL 2 grupy usług: Doradztwo Transakcyjne PROFESCAPITAL

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Datapoint Wybrane transakcje (2010-2013) M&A Prywatyzacja Pozyskanie kapitału IPO IPO Publiczna emisja akcji Prywatna emisja

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM.

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie Cel: prezentacja możliwości współpracy FORMEDIS 2/9 KIM JESTEŚMY? + jesteśmy zespołem

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe.

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe. Profil i struktura Firmy Zespół zarządzający Struktura akcjonariatu Opis działalności Rynek Prognozy finansowe Strategia rozwoju Emisja obligacji Oferta prywatna Kontakt PROFIL FIRMY Firma Forma prawna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Różnica kapitalizacji w porównaniu do ostatniego miesiąca. Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca

Różnica kapitalizacji w porównaniu do ostatniego miesiąca. Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln styczeń 2013 Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln grudzień 2012 Różnica kapitalizacji w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl

Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cedzyna, 20 września 2007 r. www.newconnect.pl Cele GPW wobec NewConnect stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o duŝych perspektywach wzrostu stworzenie warunków dla rozwoju sektora spółek

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Twoja firma finansowa w CEE

Twoja firma finansowa w CEE Twoja firma finansowa w CEE W a r s z a w a, w r z e s i e ń 2014 Zasięg regionalny i kompetencje globalne 2 DF Capital jest dynamicznie rozwijającym się specjalistycznym domem maklerskim o zasięgu regionalnym

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA NewConnect mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA Kraków, 4 września 2008 2 RYNKI GPW GPW Rynek zorganizowany

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r.

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r. NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres 01.04.2011 30.06.2011 R. Wrocław, 16.08.2011 r. Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Krótka charakterystyka Spółki Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa Wycena przedsiębiorstwa O usłudze: Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej teorii finansów. Zapotrzebowanie na ustalenie wartości udziałów czy akcji powstaje w związku

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Informacje ogólne Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w inwestycjach kapitałowych na rynku niepublicznym oraz pozyskiwaniu środków

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Strona1 Venture Incubator S.A. Raport kwartalny za II kwartał 2010 r. Wrocław, sierpień 2010 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. REALIZOWANE PROJEKTY:... 2 3. WSTĘP... 3 4. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem.

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem. Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40%

WPROWADZENIE. fundusz brał udział w 18 projektach inwestycyjnych realizując od początku działalności stopę zwrotu IRR ponad 40% 2 CZERWCA 211 WPROWADZENIE IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu, inwestującym na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej obszarami zainteresowania inwestycyjnego IIF są

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW

Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW Akcje Grupy LOTOS notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od czerwca 2005 roku. Znajdujemy się w indeksie WIG20, czyli 20 największych

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie. Wrocław 2009

Informacje o firmie. Wrocław 2009 Informacje o firmie Wrocław 2009 Informacje ogólne Rok założenia: 1990 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

J.W. Construction debiutuje na giełdzie Warszawa, 4 czerwca 2007 r. INFORMACJA PRASOWA J.W. Construction debiutuje na giełdzie 4 czerwca 2007 spółka J. W. Construction Holding S.A zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy. Do obrotu giełdowego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO s USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Moore Stephens Central Audit Moore Stephens Central Audit Firma Moore Stephens Central Audit została założona przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału.

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Prowadzący: Robert Bieleń Wiceprezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o. Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A.

CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A. CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A. GPW Warszawa, 18 stycznia 2007 r. I - 1 Spis treści Wstęp trochę historii Pozyskanie inwestora strategicznego Sprzedaż części stalowej Rozwój

Bardziej szczegółowo

W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A.

W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A. W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A. Waspol SA była pierwszą spółką, która - 19 stycznia - zadebiutowała w tym roku

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu Profil firmy Historia firmy Władze Usługi Klienci Struktura przychodów Wyniki finansowe Strategia rozwoju NewConnect Struktura akcjonariatu Podsumowanie Kontakt GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową działającą

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 -

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - ALIOR BANK Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - Kim jesteśmy? NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ BANK, NOTOWANY NA GPW Rozpoczęliśmy działalność w 2008 r., grudniu 2012 r. akcje banku z sukcesem

Bardziej szczegółowo

Obligacje i rynek Catalyst

Obligacje i rynek Catalyst Obligacje i rynek Catalyst Czym są obligacje? Emitent otrzymuje od inwestora środki pieniężne na zrealizowanie inwestycji, w zamian za co wydaje mu obligacje, a więc papiery wartościowe, w których stwierdza,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo