GoAdvisers Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GoAdvisers Sp. z o.o."

Transkrypt

1

2 GoAdvisers Sp. z o.o. Prezentacja firmy GoAdvisers Sp. z o.o. ul. Kościuszki 55/4, Katowice, tel , , fax , , NIP: , REGON: , KRS: , Sąd Rejonowy W Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: zł

3 AGENDA 3 Historia Nasze atuty Zakres usług Najważniejsze zadania Wybrane projekty Lista referencyjna Dlaczego GoAdvisers

4 Historia W 1990 roku rozpoczęliśmy naszą działalność prowadząc usługi przedstawicielskie na rzecz firm zagranicznych. Jednocześnie rozpoczęliśmy przygotowywać firmę TAG do pełnienia funkcji doradczych w zakresie finansów i strategii firm (corporate finance) w drodze intensywnych szkoleń pracowników. W październiku 2007 roku TAG Sp. z o.o. zmieniła nazwę na GoAdvisers Sp. z o.o. Od tego momentu działamy w grupie GoUnited, w skład której wchodzą spółki już istniejące na rynku - GoAdvisers, GoFinance (dotychczasowa Multiinvest) oraz nowy podmiot - GoTFI (w trakcie rejestracji). 4 Obecnie jesteśmy jednym z liderów rynku pośród niezależnych firm doradczych a zarazem jedną z nielicznych wyróżnionych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie:» od 2005 roku jesteśmy firmą partnerską dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w programie Giełdy,» jako pierwsi zostaliśmy wpisani na listę Autoryzowanych Doradców rynku akcji NewConnect. Skumulowana wartość przeprowadzonych transakcji przekroczyła 100 milionów EURO.

5 Nasze atuty 5 Ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa, Działanie w dynamicznej grupie, Współpraca z wieloma instytucjami finansowymi (biura maklerskie, banki, fundusze inwestycyjne), Działanie w obszarze prywatnego biznesu, Ogólnopolski zakres działalności, Unikalne połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, Stosowanie najnowszych metod analizy i wyceny, Międzynarodowy aspekt działalności współpraca z firmami doradczymi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii i Belgii.

6 Zakres usług GoAdvisers Sp. z o.o. zajmuje się doradztwem w zakresie finansów dla przedsiębiorstw, w szczególności: 6 pozyskaniem kapitału od inwestorów finansowych i strategicznych, w tym IPO oraz emisje private placement (NewConnect) doradztwem w fuzjach, przejęciach (M&A) transakcjach typu MBO/LBO oraz w sprzedaży przedsiębiorstw kompleksową restrukturyzacją na potrzeby danej transakcji GoAdvisers opracowuje także biznes plany, prospekty emisyjne, memoranda informacyjne, wykonujemy wyceny przedsiębiorstw oraz badania due diligence

7 Zakres usług Pozyskanie kapitału, IPO, NewConnect 7 Często w celu zdynamizowania wzrostu firmy niezbędne jest wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania. Dodatkowy kapitał umożliwia realizację najambitniejszych strategii rozwoju firmy trudnych do osiągnięcia jedynie w oparciu o własne zasoby. Celem usług jest zapewnienie optymalnego finansowania rozwoju firmy: przekształcenie w spółkę akcyjną opcjonalnie, podwyższenie kapitału (pre-ipo) opcjonalnie, doradztwo strategiczne przy dostosowaniu do wymogów rynku kapitałowego, przygotowanie oferty IPO i private placement: wybór domu maklerskiego (IPO), kancelarii prawnej, biegłych rewidentów, agencji PR, przygotowanie i koordynacja prac nad prospektem emisyjnym lub dokumentem informacyjnym przygotowywanie i nadzorowanie prac nad dokumentami i prezentacjami dla inwestorów. Ponadto, w zakresie pozyskania kapitału w zakresie naszych działań znajduje się: optymalizacja struktury kapitału, przygotowanie corporate profile, opracowanie biznes planu, wycena przedsiębiorstwa, udział w negocjacjach.

8 Zakres usług Finansowanie dłużne Finansowanie jest jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Umiejętne wykorzystanie finansowania dłużnego pozwala na obniżenie kosztu własnego kapitału oraz zwiększenie efektywności gospodarowania innymi posiadanymi przez przedsiębiorstwo zasobami. Kapitał właścicieli jest najwartościowszym zasobem firmy: 8 analiza struktury finansowania jednostki, prezentacja możliwych rozwiązań, wybór źródła finansowania, pozyskanie środków.

9 Zakres usług M&A W wyniku postępującej integracji Polski z rynkami unijnymi, firmy zachodnie coraz częściej zaliczają Polskę jako część składową obszaru swojej działalności. Obserwowane jest wzmożone zainteresowanie inwestorów lokalnymi firmami i zakładami produkcyjnymi. Jako firma doradcza, GoAdvisers przygotowuje struktury przejęć i fuzji (transakcje M&A Mergers & Acqusitions), planuje i wdraża strategie dla nabywców i podmiotów mających ulec przejęciu: 9 poszukiwanie celów do przejęcia, ocena firm do przejęcia, badanie inwestycyjne (due diligence), wycena spółek, negocjacje, finalizacja transakcji.

10 Zakres usług Transakcje MBO/LBO Wykupy lewarowane i menedżerskie są rodzajem transakcji, w których grupa kupujących składa się z menedżerów przejmujących kontrolę kapitałową nad spółką, przy aktywnym uczestnictwie inwestorów finansowych. Istotą transakcji jest to, że grupa kupująca (menedżerska) angażuje niewielki kapitał w stosunku do transakcji: 10 ustalenie warunków sprzedaży, analiza opłacalności inwestycji, wycena, przygotowanie biznes planu, negocjacje, umowa.

11 Zakres usług Analizy strategiczne Analizy pozwalają na rozpoznanie ogólnych trendów wzrostu lub degresji przedsiębiorstwa, poszczególnych pozycji rachunku wyników oraz bilansu. W tym obszarze Spółka wdraża nowoczesne podejście zarządzania finansami. Zarządzanie finansowe obejmuje szerokie spektrum zagadnień a zadaniem specjalistów GoAdvisers jest pomóc klientowi w wyborze najwłaściwszych dróg realizacji wyznaczonych celów: 11 analizy roczne, analizy miesięczne, analiza opłacalności inwestycji, analiza kosztów, strategiczny plan finansowy.

12 Zakres usług Restrukturyzacja Doradztwo w zakresie kompleksowej restrukturyzacji obejmuje działania, których celem jest wzmocnienie pozycji finansowej i rynkowej podmiotu. Celem Programu Naprawczego jest uzdrowienie sytuacji ekonomiczno finansowej Spółki. Jego efekt jest widoczny często w postaci odzyskania rentowności i poprawy płynności finansowej: 12 analiza przyczyn słabego standingu firmy, opracowanie planu naprawczego, przygotowanie planów szczegółowych, prezentacja koncepcji, wdrożenie i nadzór.

13 Zakres usług Prospekty emisyjne i dokumenty informacyjne Prospekt emisyjny sporządzany jest w celu szczegółowej prezentacji przedsiębiorstwa potencjalnym inwestorom przy wprowadzaniu na Giełdę Papierów Wartościowych. Dokument musi spełniać wszystkie wymogi prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego. Aby prospekt emisyjny spełnił swoje zadanie konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami, stanowiącymi konsorcjum (emitent, prawnicy, biegli rewidenci, biura maklerskie), a zaangażowanymi w jego sporządzenie. W tym celu niezbędne są nadzór i koordynacja nad prowadzonymi pracami oraz scalenie wszystkich rozdziałów prospektu emisyjnego, które zapewnia GoAdvisers Sp. z o.o. 13 Dokument informacyjny jest formalnym wymogiem ubiegania się o dopuszczenie instrumentów finansowych emitenta do obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu Dokument Informacyjny powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje o emitencie. Dokument informacyjny jest sporządzany, gdy: oferta pierwotna akcji została skierowana do nie więcej niż 99 osób oraz wartość oferty pierwotnej nie przekracza równowartości 2,5 mln Euro, emitent ubiega się o wprowadzenie do obrotu istniejących akcji (brak oferty pierwotnej). Dokument informacyjny zatwierdzany jest przez Autoryzowanego Doradcę oraz weryfikowany pod kątem formalnym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

14 Zakres usług Memoranda informacyjne Memorandum sporządzane jest w celu prezentacji aktualnej sytuacji oraz kierunków rozwoju firmy. Zawiera podstawowe informacje o spółce, przedmiocie działalności przedsiębiorstwa, o rynku, ocenę wyników finansowych oraz informacje o perspektywach rozwoju przedsiębiorstwa: 14 propozycja inwestycyjna, dane o instrumentach finansowych emitenta, czynniki ryzyka, podstawowe dane o spółce i jej działalności, analiza otoczenia konkurencyjnego spółki, analiza finansowa spółki, analiza SWOT, program rozwoju.

15 Zakres usług Biznes plany Prawidłowo przygotowany biznes plan jest instrumentem rozwoju nowoczesnej firmy i swego rodzaju polisą ubezpieczeniową chroniącą przed podejmowaniem nieuzasadnionego ryzyka, umożliwiającą przetrwanie w trudnych i ekspansję w lepszych czasach. Opracowanie biznes planu jest najważniejszym krokiem w rozwoju istniejącego lub tworzeniu nowego przedsięwzięcia: 15 krótko i długoterminowe cele przedsiębiorstwa, opis produktów i usług, ocena możliwości rynkowych, określenie środków umożliwiających osiągnięcie celów, plany finansowe.

16 Zakres usług Wyceny Przedsiębiorstwo warte jest tyle ile generuje nadwyżki finansowej dla właścicieli. Przy czym uwzględniana jest nie historyczna lub bieżąca dochodowość lecz prospektywna. Metody wykorzystywane przez GoAdvisers opierają się na światowych rozwiązaniach i najnowszych modelach wycen. Specjaliści GoAdvisers dostosowali anglosaskie modele wycen do polskich realiów ekonomicznych i rachunkowych: 16 metoda dochodowa oparta na zdyskontowanych przyszłych wolnych strumieniach gotówki oraz wartości rezydualnej, metoda porównawcza i mnożników rynkowych, metoda wartości księgowej netto, metoda skorygowanej wartości aktywów netto, metoda odtworzeniowa.

17 Zakres usług Badania due-diligence Badanie due diligence spełnia rolę sieci bezpieczeństwa, zaworu, dzięki któremu redukowane jest ryzyko pojawienia się okoliczności nie zbadanych wcześniej, zjawisk niewidocznych na pierwszy rzut oka, a mogących spowodować zmniejszenie wartości podmiotu. Jest analizą aktualnego stanu przedsiębiorstwa specyficzną analizą SWOT: 17 analiza stanu ekonomiczno - organizacyjnego przedsiębiorstwa, konkurencyjność oferowanych produktów / usług, analiza otoczenia konkurencyjnego, analiza finansowa, analiza stanu prawnego.

18 Najważniejsze projekty GoAdvisers (1) 18 Wprowadzenie spółki ALUMAST S.A. (leadera na europejskim rynku masztów) na rynek NewConnect w ramach oferty private placement Wprowadzenie spółki INFOSYSTEMS S.A. (lidera na polskim rynku oprogramowania dla poligrafii) na rynek NewConnect w ramach oferty private placement Doradztwo finansowe dla spółki Integer.pl S.A. w zakresie tworzenia grupy kapitałowej oraz pozyskania kapitału na Giełdzie Papierów Wartościowych (IPO) Upublicznienie spółki Graal S.A. (IPO) Organizacja emisji akcji restrukturyzacyjnych oraz due diligence spółek zależnych Energomontaż Północ S.A. Pozyskanie inwestora dla Superfish S.A. (Abba Seafood - Szwecja) Stałe doradztwo dla Siódemka Sp. z o.o. leadera polskich firm kurierskich Sprzedaż przedsiębiorstwa Marflex Sp. z o.o. (Maillis-Grecja) Opracowanie biznes planu dla joint venture PKN Orlen/Bassel Due diligence Huty Zawiercie S.A. Doradztwo finansowe dla Biomedic S.A. Restrukturyzacja finansowa i operacyjna Grupy Cerkolor Restrukturyzacja operacyjna Pemug S.A. Program naprawczy Orzeł Biały S.A.

19 Najważniejsze projekty GoAdvisers (2) 19 Konsolidacja rynku dystrybucji książek (wspólny projekt EMPiK, Muza, PWN) Restrukturyzacja zadłużenia PPWK S.A. Restrukturyzacja finansowa i biznesowa CITODAT S.A. spółki zależnej Prosper S.A. Rekomendacja w sprawie wyboru inwestora strategicznego spółki PWiK Restrukturyzacja Grupy Kapitałowej FARMACOL S.A. Pozyskanie źródeł finansowania projekty inwestycyjnego dla Spółki należącej do Grupy Kapitałowej FASING S.A. Wykonanie wyceny oraz badania due diligence Wydawnictwa Muza S.A. Wykonanie wyceny oraz badania due diligence Wydawnictwa Wilga Sp. z o.o. Wycena udziałów spółki NEMO Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

20 Integer (1) Podstawą działalności INTEGER.pl jest kolportaż materiałow reklamowych głownie gazetek promocyjnych sieci handlowych oraz działalność pocztowa poprzez firmę zależną InPost. INTEGER.pl Sp. z o.o. posiada 63 przedstawicielstwa regionalne (35 oddziałów regionalnych i 28 filii lokalnych). Oddziały i przedstawicielstwa są prowadzone jako indywidualne podmioty gospodarcze. 20 W chwili obecnej Spółka posiada 15 magazynów, które zaspokają wszystkie obecne potrzeby trasportowe INTEGER`a, 22 średnie magazyny oraz 31 punktów przeładunkowych. Spółka jest zdolna kolportować 100 ton materiałów reklamowych do każdego miesjca w kraju w ciągu 48 godzin. INTEGER.pl dystrybuuje ok mln różnych matriałów reklamowych każdego miesiąca. InPost jest pierwszym faktycznym konkurentem Poczty Polskiej. Jego głównymi klientami są firmy wysyłające miesięcznie tysiące listów.

21 Integer (2) 21 Etapy współpracy GoAdvisers (wtedy TAG) był członkiem konsorcjum przygotowującego Integer.pl S.A. do debiutu na GPW oraz pozyskania kapitału w ramach oferty publicznej GoAdvisers był strategicznym doradcą firmy INTEGER.pl podczas wprowadzania nowych usług i wchodzenia na rynek pocztowy. Doradzaliśmy podczas fuzji INTEGER.pl z Agencją Reklamową Fibra-Hallo głównym konkurentem z branży dystrybucji materiałow reklamowych. Negocjowaliśmy z INTEGER.pl przejęcia na rynku direct marketing. Rok 2006 pozyskanie kapitału w drodze emisji obligacji (na rozwój usług pocztowych). Przygotowaliśmy opracowania m.in.: finansową cześć prospektu emisyjnego, biznes plany, wyceny, memoranda informacyjne, budżety. Efekty współpracy: Oferta akcji Integer.pl S.A. zakończyła się ponad 80% redukcją kupna (w sytuacji niepewnej koniunktury na rynku kapitałowym oraz dużych spadków indeksów) Integer.pl S.A. jest obecnie jedyną grupą pocztową notowaną na GPW Kapitalizacja spółki wynosi ok. 90 mln zł (około trzykrotnie więcej, niż na początku współpracy z GoAdvisers)

22 Superfish (1) GoAdvisers odegrało wiodącą rolę w procesie konsolidacji kilku przedsiębiorstw branży rybnej wokół lidera w przetwórstwie ryb firmy Superfish z Kukinii, będącej naszym Zleceniodawcą. 22 Etapy współpracy: W pierwszym etapie współpracy wykonana została analiza ekonomiczno finansowa Superfish, następnie wdrożono nowy plan kont, system analiz finansowych i analiz kosztów (miesięcznych i rocznych), controlling, nową efektywną strukturę organizacyjną, jak również wdrożono nowy obieg dokumentów. Kolejnym etapem był wybór optymalnego sposobu dofinansowania przedsiębiorstwa, pozyskanie inwestora finansowego. W 1999 roku inwestor finansowy proponuje inwestycję przy wycenie równej X mln PLN. Następnie przeprowadzono konsolidację Spółek branży bez inwestycji z zewnątrz. GoAdvisers (wtedy TAG) wyszukało firmy chcące przystąpić do Grupy, przeprowadził analizę wraz z wyceną spółek. Inwestor branżowy przejmuje spółkę przy wycenie 2,5X.

23 Superfish (2) 23 Źródło: Puls Biznesu 20 lutego 2001r., Nr 36(778) Źródło: Rzeczpospolita 15 luty 2001r., Nr 39(5812), Puls Biznesu 14 luty 2001r., Nr 32(774)

24 Marflex (1) W kwietniu 1999 roku Spółka GoAdvisers (wtedy TAG) została doradcą ekonomicznofinansowym firmy Marflex Sp. z o.o. - firmą zajmującą znaczącą pozycję na rynku krajowym opakowań foliowych i charakteryzującą się dużą dynamiką sprzedaży. 24 Etapy współpracy: przeprowadzono i wdrożono systemy: analiz finansowych i planowania oraz sprawozdawczości zarządczej, stworzono system kontroli wielkości kapitału obrotowego, zaplanowanie inwestycji - GoAdvisers opracował plan inwestycyjny Spółki, zakładający zwiększenie wewnętrznych zdolności produkcyjnych poprzez reorganizację procesu produkcyjnego oraz inwestycje w nowe linie technologiczne, plan strategiczny na 5 lat, zawierający analizę sytuacji rynkowej, analizę SWOT, misję, cele strategiczne, określenie sposobu uzyskania przewagi strategicznej nad konkurencją, plany finansowe oraz analizę wrażliwości na odchylenia od założonych wielkości planów, poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji. GoAdvisers doprowadził do rozmów z inwestorem finansowym, który był skłonny zainwestować w Spółkę Marflex - specjaliści GoAdvisers rozpoczęli negocjacje z inwestorem branżowym, który zaakceptował jeszcze wyższą wycenę Spółki.

25 Marflex (2) Marflex Sp. z o.o. marzec 1999r. Y mln PLN 25 Efektem naszej półtorarocznej współpracy jest podniesienie wartości Spółki o ponad 6 razy Marflex Sp. z o.o. październik 2000r. 6,25 x Y mln PLN

26 Marflex (3) 26 Źródło: Rzeczpospolita 26 październik 2000r.

27 PKN Orlen / Bassel We współpracy z międzynarodowymi firmami: Snamprogetti i ABB Lummus Global Gmbh opracowaliśmy część finansową biznes planu i wyceniliśmy wartość aportu PKN Orlen oraz dokonaliśmy analizy opłacalności inwestycji: 27 zbudowaliśmy na podstawie danych technologicznych i ekonomicznych szczegółowy model finansowy projektu (1600 wierszy założeń!), opracowaliśmy projekcje finansowe na 15 lat, wyceniliśmy wartość aportów (instalacje PKN Orlen S.A.), oceniliśmy opłacalność projektu dla PKN Orlen S.A. (IRR, NPV), sporządziliśmy analizę wrażliwości w oparciu o oprogramowanie Palisade, wartość inwestycji wynosiła 500 mln USD,

28 Graal (1) Spółka od 14 lat zajmuje się produkcją oraz dystrybucją konserw rybnych i mięsnych, jest wiodącym w Polsce producentem i dystrybutorem konserw rybnych. Posiada 250 asortymentów w stałej ofercie. 28 Etapy współpracy: opracowanie koncepcji działań strategicznych oraz rozwojowych, przygotowanie corporate profile, memorandum informacyjnego, biznes planu i wyceny, doradztwo przy przejęciach prowadzono negocjacje z POLINORD oraz SYRENA, wykonano badania due diligence tych podmiotów, doradztwo przy upublicznieniu Spółki. GoAdvisers (wtedy TAG) był liderem zespołu (w skład zespołu wchodziły następujące Podmioty: Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek, Internetowy Dom Maklerski S.A., kancelaria prawna Łatała i Wspólnicy Spółka Komandytowa) mającego na celu wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu - GPW w Warszawie. Do zadań GoAdvisers należało m.in. opracowanie części Prospektu Emisyjnego oraz koordynacja prac związanych z opracowaniem całości Prospektu Emisyjnego. Prace wykonano na przestrzeni roku 2004, IPO styczeń 2005.

29 Graal (2) 29 Źródło: Puls Biznesu lutego 2005r., Nr 30(1781), Parkiet 11 lutego 2005r., Nr 30(2701)

30 Graal (3) Wolumen obrotu i kurs akcji GRAAL S.A. w okresie wolumen kurs Dynamika kursu akcji Spółki GRAAL S.A. (od debiutu do dnia 1 marca 2006) wynosi prawie 160%!

31 Energomontaż Północ Energomontaż Północ S.A. jest spółką giełdową, grupą kapitałową spółek realizujących inwestycje i modernizacje w energetyce, przemyśle chemicznym i petrochemicznym, przemyśle nafty i gazu, ochronie środowiska oraz budownictwie przemysłowym i komunalnym, GoAdvisers wykonał due diligence spółek zależnych, 31 Byliśmy liderem zespołu (w skład zespołu wchodziły następujące Podmioty: BDO Polska Sp. z o.o., Internetowy Dom Maklerski S.A., kancelaria prawna Łatała i Wspólnicy Spółka Komandytowa) organizującego emisję akcji restrukturyzacyjnych wynikających z konwersji zadłużenia. Do zadań należało m.in. opracowanie części Prospektu Emisyjnego oraz koordynacja prac związanych z opracowaniem całości Prospektu Emisyjnego. Prace wykonano w roku 2004.

32 NewConnect Nowe projekty Positive Advisory Sp. z o.o. Nicolas Games Sp. z o.o. 32 Ekopol Górnośląski Holding S.A. Armada Fleet Management Sp. z o.o.

33 NewConnect terminarz debiutów Nazwa spółki Private placement Debiut (NewConnect) Nicolas Games 1Q Q / 2Q 2008 Ekopol Holding Górnośląski 1Q / 2Q Q / 2Q Positive Advisory 1Q / 2Q Q 2008 Armada Fleet Management 2Q / 3Q Q 2008

34 Positive Advisory Sp. z o.o. - profil działalności Jest to Spółka młoda (działa na rynku od 2006 roku) i bardzo dynamicznie się rozwija. Positive Advisory oferuje swoim klientom szeroki zakres doradztwa i nowoczesne usługi wdrożeniowe związane z zarządzaniem ryzykiem w różnych sektorach gospodarki. 34 Positive Advisory pretenduje do miana lidera we wdrażaniu rozwiązań pozwalających na spełnienia kryteriów regulacyjnych, w doradztwie w zakresie wdrażania modeli i usprawniania procesów wewnętrznych, jak również w implementacji rozwiązań IT w tym zakresie, oraz w tworzeniu i wdrażaniu aplikacji na zamówienie. Positive Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II Warszawa

35 Positive Advisory Sp. z o.o. - przesłanki upublicznienia Positive Advisory to spółka oferująca swoim klientom najwyższą jakość usług doradczych. Nowych możliwości pozyskania kapitału Spółka poszukuje na rynku NewConnect. Pozyskany w ten sposób kapitał pozwoli na jeszcze większe zdynamizowanie rozwoju Spółki, rozszerzenie oferty oraz umożliwi realizację większej ilości zleceń, również na rynkach europejskich. Spółka planuje również przejęcia na rynku podmiotów z branży IT. 35

36 Positive Advisory Sp. z o.o. dane finansowe 12,0 Przychody w roku 2006 z prognozą (w mln zł) Na podstawie zaprezentowanych wykresów można stwierdzić iż: 8,0 4,0 w pierwszym roku działalności Spółka osiągnęła bardzo wysoki poziom przychodów ze sprzedaży 7,2 mln zł, 0, p zysk netto wyniósł 258,9 tys. zł, 36 1,2 0,8 0,4 Zysk netto w roku 2006 (z prognozą) 12,0% 8,0% 4,0% rentowność netto wyniosła 3,6%, spółka jest we wstępnej fazie rozwoju; W swoim portfelu ma wiele kontraktów ze znaczącymi kontrahentami, co pozwala na optymistyczną ocenę przyszłych wyników Spółki. 0, p w mln zł w proc. 0,0% potencjał i możliwości Spółki są bardzo duże znajduje to odzwierciedlenie w prognozie wyniku na rok 2007.

37 Positive Advisory Sp. z o.o. - przewagi konkurencyjne 37 portfolio obecnych klientów oraz wysoka jakość świadczonych usług: prace w Austrii, UK, Korei, Dubaju, Brazylii, duży rynek potencjalnych (w tym korporacyjnych) klientów na całym świecie, wysoka rentowność działalności oraz bardzo duża dynamika przychodów ze sprzedaży, doświadczenie i przygotowanie merytoryczne pracowników, liczne kontakty biznesowe grupy zarządzającej, oprogramowanie tworzone na zamówienie klienta, dostosowane do jego indywidualnych wymagań.

38 Nicolas Games Sp. z o.o. - profil działalności Spółka Nicolas Games rozpoczęła działalność w styczniu 2004r Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą hurtową oraz detaliczną gier komputerowych. 38 Produkcja gier to łańcuch procesów od zakupu licencji, poprzez m.in. skład poligraficzny, druk wkładek i instrukcji po tłoczenie płyt i konfekcjonowanie gotowych zestawów. W 2005 roku Nicolas Games powiększył swą ofertę o gry wydawane przez firmy Strategy First i Empire. Nicolas Games Sp. z o. o. ul. Wopistów 15 b Sosnowiec Obecnie spółka współpracuje m.in. z firmą Vivendi Universal Games.

39 Nicolas Games Sp. z o.o. - przesłanki upublicznienia Nocolas Games Sp. z o.o. jest młodą (istnieje od 2004r) i dynamicznie rozwijającą się firmą. Spółka działa w branży informatycznej, ściślej w branży gier komputerowych. Charakteryzuje ją bardzo duży potencjał wzrostu oparty na umowach dystrybucyjnych z największymi sieciami handlowymi. 39 Potrzeby kapitałowe związane z NewConnect Spółka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wzrostu sprzedaży rzędu 150%, z przeznaczeniem na: rozbudowanie oferty o gry na konsole (Playstation, Xbox), poszerzanie line-up gier dla dzieci, osiągnięcie w okresie 2 lat (do 2009 roku) dynamiki sprzedaży ok. 250% poprzez: zakup nowych licencji, rozwój organizacyjny i agresywną promocję najlepszych tytułów, wprowadzanie innowacyjnych systemów sprzedaży i dystrybucji gier, umacnianie relacji z kluczowymi partnerami po stronie dostawców, nawiązywanie relacji biznesowych z nowymi dostawcami.

40 Nicolas Games Sp. z o.o. dane finansowe 4000 Przychody w okresie z prognozą (w mln zł) Na podstawie zaprezentowanych wykresów można stwierdzić iż: p Zysk netto w okresie (z prognozą) 12,0% w 2006 roku Spółka osiągnęła zysk na zdecydowanie wyższym poziomie niż w latach poprzednich i zgodnie z prognozami w latach następnych powinna go jeszcze poprawiać, założenia do prognoz są bardzo realistyczne - poziom zysku na rozsądnie wyższym poziomie niż w roku poprzednim ,0% 4,0% prognozy opracowano na podstawie posiadanych przez Spółkę umów oraz perspektyw obecnej oferty produktowej Spółki p 0,0% w tys. zł w proc.

41 Nicolas Games - przewagi konkurencyjne 41 bardzo chłonny i szybko rozwijający się rynek (2,5-krotny wzrost rynku w okresie 4 lat), duży wewnętrzny potencjał wzrostu, który zapewniają umowy dystrybucyjne z dużymi sieciami handlowymi, jedna z największych baz gier dla dzieci w Polsce, narzędzia do taniego powiększania udziału w rynku: bardzo dobrze rozwinięty system sprzedaży online, agresywna promocja (offline i online), duża dynamika i rentowność działalności, stałe zaangażowanie założyciela Spółki, stale poszerzany asortyment.

42 Ekopol Górnośląski Holding S.A. - profil działalności Spółka EKOPOL jest obecna na rynku od 1989 roku. W listopadzie 2006 spółka przekształciła się ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. 42 Spółka działa w branży paliwowej (oleje przemysłowe, napędowe, opałowe (handel, usługi magazynowania) oraz w hutnictwie (handel i przetwórstwo wyrobów hutniczych). W zakresie przetwórstwa stali jednym z celów strategicznych jest rozwój produkcji eksportowej. W zakresie paliw mocną stroną Spółki jest bardzo wysoka jakość oferowanych paliw, własna infrastruktura transportowa, mikrostacje. Ekopol Górnośląski Holding S.A. ul. Kużaja 42a Radzionków

43 Ekopol Górnośląski Holding S.A. - przesłanki upublicznienia Spółka jest rozwijającym się przedsiębiorstwem. Posiada nowoczesny system zarządzania, który umożliwia przegląd sytuacji firmy w czasie rzeczywistym. Wysoki poziom zarządzania został dostrzeżony przez światowe i krajowe koncerny, takie jak: Slovnaft Polska S.A., Grupa Lotos S.A., Orlen, J&S, Mittal Steel Poland, co potwierdzają wieloletnie kontrakty z tymi kontrahentami. 43 Obecnie spółka działa w branżach: oleje przemysłowe, napędowe, opałowe handel, usługi magazynowania, wyroby hutnicze handel i przetwórstwo. Poprzez wejście na NewConnect Spółka chce pozyskać kapitał na realizację celów strategicznych, do których zaliczyć można: uruchomienie produkcji i sprzedaży bio-paliw, rozbudowa zaplecza logistycznego i dystrybucyjnego, inwestycje w najnowocześniejsze maszyny do obróbki blach, zdynamizowanie eksportu produktów.

44 Ekopol Górnośląski Holding S.A. dane finasnowe Przychody w okresie z prognozą (w mln zł) Na podstawie zaprezentowanych wykresów można stwierdzić iż: przychody ze sprzedaży systematycznie rosną, prognozowany poziom przychodów przewiduje dalszy wzrost sprzedaży, Zysk netto w okresie (z prognozą) Spółka osiąga niski poziom zysków, co wynika nie tyle ze specyfiki branży, a z dotychczasowej polityki Zarządu Spółki odnośnie sposobu zakupu środków trwałych poprzez leasingi, co znacząco wpływało na obniżenie wyniku finansowego Spółki, 0,40 0,30 0,20 0,10 0, p w mln zł w proc. 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% powyższe miało również istotny wpływ na rentowność, w związku z planami Spółki odnośnie pozyskania kapitału w drodze debiutu na NC, Zarząd podjął decyzję o zmianie polityki zarządzania finansami Spółki w celu poprawy rentowności i wzrostu zysku netto.

45 Ekopol Górnośląski - przewagi konkurencyjne 45 pozycja lidera wśród firm dystrybuujących paliwa w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, stabilność i bezpieczeństwo działania: kapitał zakładowy zł, kilkudziesięciu stałych klientów, własny wskaźnik cen hurtowych paliw, uznany partner dużych koncernów, duży potencjał rozwojowy, innowacyjne usługi dystrybucji paliw: mobilne mikrostacje paliw wykonane w najnowocześniejszej technologii, w pełni skomputeryzowany system zarządzania procesami w przedsiębiorstwie pozwalający utrzymać wysoką transparentność procesów, nowoczesny park maszynowy związany z przetwórstwem stali, dostęp do zaplecza rynku: członkostwo w Izbie Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich Górach (będącej członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie).

46 Armada Fleet Management Sp. z o.o. - profil działalności Spółka Armada-FM jest obecna na rynku od ponad 10 lat. Jest firmą działającą na rynku wynajmu długoterminowego samochodów. 46 W ramach usług Spółka oferuje wynajem średnio i długoterminowy samochodów, zarządzanie flotą samochodów firmowych, sprzedaż aut poleasingowych. Mocną stroną Spółki jest wysoka jakość usług wynikająca z posiadania nowoczesnych aut do wynajmu, współpracy z Autoryzowanymi Stacjami Serwisowymi, kompleksowości obsługi klientów. Armada Fleet Management Sp. z o.o. ul. Gen. Jankego 15 b Katowice

47 Armada Fleet Management Sp. z o.o. przesłanki upublicznienia Spółka działa w bardzo intensywnie rozwijającej się branży wynajmu samochodów oraz kompleksowej obsługi flot samochodowych. 47 Działalność Spółki skupia się na następujących obszarach: Wynajem średnio i długoterminowy samochodów Wynajem długoterminowy jest alternatywną formą pozyskania środków transportu na potrzeby zarówno dużych jak i średnich Firm. Sprzedaż samochodów poleasingowych W ofercie co miesiąc jest do sprzedaży kilkadziesiąt pojazdów. Zarządzanie flotą, usługi GPS dla klientów flotowych. Poprzez wejście na NewConnect Spółka chce pozyskać kapitał na realizację celów strategicznych, do których zaliczyć można: osiągnięcie w okresie 5 lat 12% udziału w rynku usług wynajmu długoterminowego, krótkoterminowego i zarządzania flotami samochodów osobowych budowa własnej sieci komisów samochodowych rozbudowa sieci wypożyczalni samochodów osobowych - wynajem krótkoterminowy wprowadzenie innowacyjnych systemów sprzedaży usług: sprzedaż online, agencje zewnętrzne rozszerzenie gamy usług o sprzedaż i serwis samochodów osobowych we własnych stacjach dealerskich i obsługi samochodów wprowadzenie nowych narzędzi i technologii informatycznych wspomagających zarządzanie spółką i obsługę klientów

48 Armada Fleet Management Sp. z o.o. dane finansowe Przychody w okresie (mln zł) Na podstawie zaprezentowanych wykresów można stwierdzić iż: przychody ze sprzedaży na koniec października 2007 są już o 65% większe niż w całym roku poprzednim, co pokazuje szybki rozwój Spółki. 48 1,40 1,20 1, Zysk netto w okresie (mln zł) 350% 300% 250% zysk netto dynamicznie rośnie. Na koniec października 2007 osiągnięty zysk netto jest cztery razy wyższy niż w całym roku poprzednim, co świadczy o tym, że Spółka osiągnie znacznie większy zysk w roku 2007 niż w ,80 200% 0,60 150% 0,40 100% 0,20 50% 0,00 0% w mln zł w proc.

49 Armada Fleet Management Sp. z o.o. - przewagi konkurencyjne 49 jedna z 10-ciu największych firm w Polsce w swojej branży, bardzo dynamiczny rozwój - kilkukrotny wzrost sprzedaży i rentowności, wzrastający popyt na usługi świadczone przez spółkę, wewnętrzny potencjał wzrostu, który zapewnia wieloletnia współpraca z dużymi klientami z branż FMCG, farmaceutycznymi i telekomunikacyjnymi, młoda, dynamiczna nastawiona na sukces kadra i pracownicy spółki, kontakty z kadrą managerską wielu przedsiębiorstw nawiązane poprzez organizację i współorganizację turniejów golfa pod własnym logo Armady lub we współpracy z czołowymi organizatorami rozgrywek ogólnopolskich, szereg nagród i wyróżnień m.in. rekomendacja BCC, wyróżnienie w zestawieniu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm "Gazele Biznesu", ogólnopolska sieć oddziałów, podpisane umowy najmu długoterminowego na przeszło 3000 samochodów, współpraca z Autoryzowanymi Dealerami, kompleksowość usług (rozwiązywanie problemów przez przypisanego do Floty Konsultanta przez 24h, ubezpieczenie opieka Assistance).

50 NewConnect Zrealizowane projekty Infosystems S.A. 50 Alumast S.A.

51 Infosystems S.A. profil działalności Spółka oferuje rozwiązania informatyczne i usługi wdrożeniowe dla branży poligraficznej i motoryzacyjnej. 51 Firma działa od 1999 roku i od samego początku dostarcza rozwiązania usprawniające zarządzanie przedsiębiorstwami, stając się obecnie liderem w naszym kraju w dziedzinie zintegrowanych systemów zarządzania w poligrafii. Sztandarowym produktem spółki jest Printmanager - zintegrowany system informatyczny umożliwiający wspomaganie procesu zarządzania drukarnią lub innym przedsiębiorstwem poligraficznym. INFOSYSTEMS S.A. ul. Okrzei 1a Warszawa Głównymi odbiorcami są średnie i duże firmy poligraficzne działające w różnych sektorach tej branży.

52 Infosystems S.A. etapy współpracy Przygotowanie procesu upublicznienia: sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa w celu ustalenia właściwej ilości i wartości akcji oferowanych, nadzór nad przekształceniem, szkolenie przedstawicieli emitenta. 52 Oferta i debiut : sporządzenie odpowiednich dokumentów: memorandum inwestycyjne, dokument informacyjny, negocjacje z inwestorami, spotkania przed debiutem, złożenie oświadczeń, badanie w zakresie spełniania przez Emitenta warunków regulaminu, pozyskanie kapitału w drodze emisji private placement. Po emisji: pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy emitenta przez okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect.

53 Infosystems S.A. rezultaty Spółka INFOSYSTEMS S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect 24 października 2007r. Jest to pierwsza Spółka, którą wprowadziliśmy na ten rynek w charakterze Autoryzowanego Doradcy. Oferta INFOSYSTEMS została przeprowadzona w drodze private placement (emisji prywatnej) i obejmowała nowych akcji serii B. W ofercie spółka pozyskała ponad 3 mln złotych. 53 Kurs praw do akcji spółki INFOSYSTEMS w dniu debiutu wzrósł na otwarciu o 22,92 proc. do 7,99 zł za akcję.

54 Alumast S.A. - profil działalności Firma Alumast S.A. jest czołowym polskim producentem masztów flagowych (70% udział w rynku) oraz słupów oświetleniowych. Jako Spółka Akcyjna rozpoczęła działalność 17 lutego 2000 roku. 54 Spółka dysponuje najnowocześniejszymi technologiami dzięki którym udział eksportu w sprzedaży wynosi już 75%. Na produkowane maszty i zastosowane w nich rozwiązania Spółka posiada zastrzeżenia patentowe. Nowoczesna technologia, wysoka jakość, estetyka i atrakcyjne ceny to mocne strony produktów Spółki. ALUMAST S.A. ul. Marklowicka 30a Wodzisław Śląski

55 Alumast S.A. etapy współpracy Oferta i debiut (private placement): sporządzenie odpowiednich dokumentów: memorandum inwestycyjne, dokument informacyjny, negocjacje z inwestorami, spotkania przed debiutem, złożenie oświadczeń, badanie w zakresie spełniania przez Emitenta warunków regulaminu, pozyskanie kapitału w drodze emisji private placement. 55 Po emisji: pełninie roli Autoryzowanego Doradcy emitenta przez okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect.

56 Alumast S.A. rezultaty Spółka ALUMAST S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect 3 stycznia Oferta ALUMAST została przeprowadzona w drodze private placement (emisji prywatnej) i obejmowała nowych akcji serii J. W ofercie spółka pozyskała około 2,5 mln złotych. 56 Kurs praw do akcji spółki ALUMAST w dniu debiutu wzrósł o ponad 100% do 15 zł. Obroty na pierwszej sesji wyniosły ponad 6 mln zł i stanowiły 50% obrotów całego rynku NewConnect.

57 Lista referencyjna Wybrane projekty (1) holding budowlany DRUGA OFERTA PUBLICZNA wydawca kartografii RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA, PROSPEKT przetwórstwo rybne PRZEJĘCIA I KONSOLIDACJA POZYSKANIE KAPITAŁU INWESTOR STRATEGICZNY ABBA Seafood AB Szwecja 57 producent folii SPRZEDAŻ BIZNESU INWESTOROWI STRATEGICZNEMU M.J. MAILLIS S.A. Grecja rynek wydawniczy KONSOLIDACJA RYNKU DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK direct marketing i poczta PRZEJĘCIA, DORADZTWO STRATEGICZNE, POZYSKANIE KAPITAŁU, IPO przetwórstwo rybne PRZEJĘCIA I KONSOLIDACJA Pre-IPO & IPO PKN Orlen S.A. BIZNES PLAN Joint-venture PKN/BASEL firma kurierska BUDŻETOWANIE, WYCENA, STAŁE DORADZTWO

58 Lista referencyjna Wybrane projekty (2) producent masztów POZYSKANIE KAPITAŁU, wprowadzenie na NewConnect oprogramowania do zarządzania firmami poligraficznymi POZYSKANIE KAPITAŁU, wprowadzenie na NewConnect IT oraz doradztwo biznesowe POZYSKANIE KAPITAŁU Inwestorem finansowym jest GoAdvisers Sp. z o.o. 58 IT rozrywka POZYSKANIE KAPITAŁU Inwestorem finansowym jest GoAdvisers Sp. z o.o. przemysł farmaceutyczny: dystrybucja STAŁE DORADZTWO FINANSOWE przemysł farmaceutyczny: dystrybucja OPRACOWANIE KONCEPCJI I PLANU RESTRUKTURYZACJI PODMIOTU ZALEŻNEGO. usługi sieć restauracji WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA I ZANKU TOWAROWEGO, STAŁE DORADZTWO przemysł ciężki fabryki sprzętu i narzędzi górniczych DORADZTWO PRZY POZYSKANIU KAPITAŁU budownictwo: roboty inżynieryjno - budowlane POZYSKANIE KAPITAŁU - EMISJA PAPIERÓW DŁUŻNYCH

59 Lista referencyjna Pozyskanie kapitału 59 INFOSYSTEMS S.A. - private placement (NewConnect) INTEGER.PL S.A. - IPO ALPINUS S.A. - inwestor finansowy ALUMAST S.A. - private placement (NewConnect) BCC Sp. z o.o. - inwestor finansowy BIOMEDIC Sp. z o. - inwestor strategiczny ENERGOMONTAŻ Północ S.A. - publiczna emisja akcji FASING S.A. - instrumenty dłużne GRAAL S.A. - IPO MARFLEX Sp. z o.o. - inwestor strategiczny PTPW Sp. z o.o. - inwestor finansowy PRInż S.A. - papiery dłużne PWiK Sp. z o.o. - inwestor strategiczny PPWK S.A. im. Eugeniusza Romera - - publiczna emisja akcji PTWP Sp. z o.o. - inwestor finansowy SUMMIT - SPORT Sp. z o.o. - inwestor finansowy SUPERFISH S.A. - inwestor strategiczny POSITIVE ADVISORY Sp. z o.o. - inwestor finansowy NICOLAS GAMES Sp. z o.o. - inwestor finansowy

60 Lista referencyjna Wyceny 60 ALPINUS S.A BARMA Sp. z o.o. BIOMEDIC Sp. z o.o. BELLONA CERKOLOR Sp. z o.o. CHŁOPSKIE JADŁO DAREX S.A. DELITISSUE Sp. z o.o. DEMEX Sp. z o.o. EJOT Sp. z o.o. ELBRO EMPiK Sp. z o.o. HEFAL Sp. z o.o. INTEGER.pl Sp. z o.o. KRAKPOL Sp. z o.o. MAC Edukacja S.A. MARFLEX Sp. z o.o. MUZA S.A. NEMO Wodny Świat OKF Sp. z o.o ORZEŁ BIAŁY S.A. PAKT s.c. PDK S.A. PPWK S.A. SUMMIT-SPORT Sp. z o.o. TOB Consulting S.A. UNIKON Sp. z o.o. VERACOMP S.A. WILGA Sp. z o.o. WKRA Sp. z o.o.

61 Lista referencyjna Biznes plany 61 ALPINUS S.A. BIOMEDIC Sp. z o.o. CERKOLOR Sp. z o.o. CHŁOPSKIE JADŁO ELBRO GRAAL S.A. HS PARTNERS Sp. z o.o. INTEGER.pl Sp. z o.o. JET MEDIA Corp. Chłodnia KAZEX KUPIEC S.A. MAC Edukacja S.A. MARFLEX Sp. z o.o. Młyn Kochlew Sp. z o.o. M&M Cars MUZA S.A. ORZEŁ BIAŁY S.A. PKN ORLEN S.A. PLANT Sp. z o.o. PPWK S.A. PTWP Sp. z o.o. PWN Inwestycje Sp. z o.o. SKAŁA Sp. z o.o. SIÓDEMKA Sp. z o.o. SUMMIT-SPORT Sp. z o.o. SYRIUS Grupa Inwestycyjna WILGA Sp. z o.o. VERACOMP S.A.

62 Lista referencyjna Memoranda informacyjne 62 ALPINUS S.A. CHŁOPSKIE JADŁO DEMEX Sp. z o.o. DROBIA S.A. EMPiK Sp. z o.o. ELBRO Sp. z o.o. GRAAL S.A. GRZEŚMLECZ S.A. KOELNER S.A. INTEGER.pl Sp. z o.o. JET MEDIA Corp. MAC Edukacja S.A. MARFLEX Sp. z o.o. PDK PPWK S.A. PTWP Sp. z o.o. PWN Inwestycje Sp. z o.o. PAKFOL SIÓDEMKA Sp. z o.o. SUPERFISH S.A. SYRIUS Grupa Inwestycyjna SUMMIT-SPORT Sp. z o.o. VERACOMP S.A. WKRA Sp. z o.o.

63 Lista referencyjna Due diligence 63 CITODAT S.A. CHEMPACK Sp. z o.o. ENERGOMONTAŻ Północ S.A. Huta BUCZEK Huta ZAWIERCIE MARMA Sp. z o.o. MUZA S.A. PEMUG S.A. POLINORD Sp. z o.o. SEFAKO S.A. SUPERFISH & MAT SUPERFISH S.A. WIKING Sp. z o.o. WILGA Sp. z o.o. VOS Logistics Zakład Aparatury CHEMAR

64 Lista referencyjna Restrukturyzacje CITODAT S.A. FARMACOL S.A. CERKOLOR Sp. z o.o. IKAR Sp. z o.o. ORZEŁ BIAŁY S.A. PPWK S.A. PEMUG S.A. SUPERFISH S.A. (restrukturyzacja po przeprowadzeniu konsolidacji) 64

65 Dlaczego GoAdvisers GoAdvisers zapewnia profesjonalną, skuteczną i efektywną realizację przedstawionych działań. Wysoka jakość naszych usług kreowana jest przez wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne metody osiągania sukcesu. 65 wszechstronność 5W GoAdvisers współpraca wiedza wysoka jakość wieloletnie doświadczenie

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu

Profil firmy. Historia firmy. Władze. Usługi. Klienci. Struktura przychodów. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. NewConnect. Struktura akcjonariatu Profil firmy Historia firmy Władze Usługi Klienci Struktura przychodów Wyniki finansowe Strategia rozwoju NewConnect Struktura akcjonariatu Podsumowanie Kontakt GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową działającą

Bardziej szczegółowo

Letus Capital SA. Prezentacja spółki

Letus Capital SA. Prezentacja spółki Letus Capital SA Prezentacja spółki AGENDA 3 Wprowadzenie Oferta Referencje Case study Portfolio 4 Wprowadzenie Opis działalności Wprowadzenie Zajmujemy się doradztwem finansowym (corporate finance), koordynując

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Datapoint Wybrane transakcje (2010-2013) M&A Prywatyzacja Pozyskanie kapitału IPO IPO Publiczna emisja akcji Prywatna emisja

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM.

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie Cel: prezentacja możliwości współpracy FORMEDIS 2/9 KIM JESTEŚMY? + jesteśmy zespołem

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A.

W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A. W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A. Waspol SA była pierwszą spółką, która - 19 stycznia - zadebiutowała w tym roku

Bardziej szczegółowo

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe.

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe. Profil i struktura Firmy Zespół zarządzający Struktura akcjonariatu Opis działalności Rynek Prognozy finansowe Strategia rozwoju Emisja obligacji Oferta prywatna Kontakt PROFIL FIRMY Firma Forma prawna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

NewConnect/GPW: Do jakich celów przedsiębiorstwo może wykorzystad debiut. InvestExpo Wrocław, 11.10.2011

NewConnect/GPW: Do jakich celów przedsiębiorstwo może wykorzystad debiut. InvestExpo Wrocław, 11.10.2011 NewConnect/GPW: Do jakich celów przedsiębiorstwo może wykorzystad debiut InvestExpo Wrocław, 11.10.2011 PROFESCAPITAL Doświadczenie 2 Grupa PROFESCAPITAL 2 grupy usług: Doradztwo Transakcyjne PROFESCAPITAL

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra DORADZTWO BIZNESOWE I TRANSAKCYJNE wrzesień 2011 Zakres usług Departamentu Doradztwo w rozwoju biznesu Wyceny i modelowanie finansowe Doradztwo transakcyjne Slajd 2 Doradztwo

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału.

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Prowadzący: Robert Bieleń Wiceprezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o. Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008

Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Agenda 1. Cele strategiczne Grupy TORFARM 2. Tendencje na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków 3. Podstawowe założenia strategiczne Grupy

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

w drodze na NewConnect

w drodze na NewConnect w drodze na NewConnect Siedziba: Dąbrowa Górnicza Strona internetowa: www.bioerg.pl Kapitał zakładowy: 850.000 zł Łączna liczba akcji: 8.500.000 Nowa emisja: 8.500.000 akcji Cena emisyjna: 0,40 zł za akcję

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. W marcu na tym rynku zadebiutowały dwie spółki: Fast Finance S.A i EKO Holding SA, przy czym Fast Finance S.A. - funkcjonująca przedtem na NewConnect - jest trzecią spółką w historii alternatywnego rynku

Bardziej szczegółowo

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem.

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem. Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA.

W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA. W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA. W dniu 23 października br., na głównym rynku GPW zadebiutowała

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie. Wrocław 2009

Informacje o firmie. Wrocław 2009 Informacje o firmie Wrocław 2009 Informacje ogólne Rok założenia: 1990 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej...6

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO

USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO s USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO Moore Stephens Central Audit Moore Stephens Central Audit Firma Moore Stephens Central Audit została założona przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r.

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Warszawa, kwiecieo 2012 r. Zakres prezentacji Niniejsza prezentacja opracowana została przez Zarząd spółki Motoricus S.A., w związku z publikacją prognoz wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y I N V E S T M E N T I N S T I N C T DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ KAPITAŁ DLA FIRM DOM MAKLERSKI SECUS ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści:

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści: Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii D Pozbud T&R S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy aneks został przygotowany w związku z podwyższeniem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu

Szanowni Państwo, z poważaniem, natalia Rojek-Godzic Prezes zarządu zobacz... Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą usług kancelarii Porad Finansowo-księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. niniejszy folder przedstawi

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Informacje o spółce. Pomysł na biznes. Klienci Blue Tax Group. Założenia do prognoz. Prognoza wyników finansowych.

AGENDA. Informacje o spółce. Pomysł na biznes. Klienci Blue Tax Group. Założenia do prognoz. Prognoza wyników finansowych. AGENDA Informacje o spółce Pomysł na biznes Klienci Blue Tax Group Założenia do prognoz Prognoza wyników finansowych Cele emisji akcji Dlaczego warto zainwestować w Blue Tax Group 2 INFORMACJE O SPÓŁCE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Prezentacja wyników za 2014 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w 2014 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł 2014 r. 2013 r. zmiana % Sprzedaż 504,0 468,8 7,5% Marża handlowa

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA motoryzacyjna Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA motoryzacyjna Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA motoryzacyjna Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Benefit Systems. IPO Day 23 lutego 2011

Benefit Systems. IPO Day 23 lutego 2011 Benefit Systems IPO Day 23 lutego 2011 1 Niniejsza prezentacja (dalej: Prezentacja ) ma na Celu przedstawienie wybranych informacji o spółce BENEFIT SYSTEMS S.A. (dalej: Spółka ). Wskazuje się, że Prezentacja

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki publicznej Własna rozlewnia gazu Najwyższa

Bardziej szczegółowo

MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE

MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE KOMUNIKAT PRASOWY 18 grudnia 2013 MFO SA PRZYDZIELIŁ WSZYSTKIE AKCJE OFEROWANE STOPA REDUKCJI W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH WYNIOSŁA 81,5% MFO SA, lider polskiego rynku zimnogiętych profili stalowych,

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Informacje ogólne Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w inwestycjach kapitałowych na rynku niepublicznym oraz pozyskiwaniu środków

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Helping to Make a Difference

Helping to Make a Difference Russell Bedford www.russellbedford.pl Helping to Make a Difference Prawo Podatki Audyt Księgowość Doradztwo Gospodarcze Szkolenia i konferencje Russell Bedford Poland Szanowni Państwo, Z poważaniem, Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU KROSNO 2011 R. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Powyższe zestawienie zawiera głównych partnerów, na rzecz których Makora Krośnieńska

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo