GoAdvisers Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GoAdvisers Sp. z o.o."

Transkrypt

1

2 GoAdvisers Sp. z o.o. Prezentacja firmy GoAdvisers Sp. z o.o. ul. Kościuszki 55/4, Katowice, tel , , fax , , NIP: , REGON: , KRS: , Sąd Rejonowy W Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: zł

3 AGENDA 3 Historia Nasze atuty Zakres usług Najważniejsze zadania Wybrane projekty Lista referencyjna Dlaczego GoAdvisers

4 Historia W 1990 roku rozpoczęliśmy naszą działalność prowadząc usługi przedstawicielskie na rzecz firm zagranicznych. Jednocześnie rozpoczęliśmy przygotowywać firmę TAG do pełnienia funkcji doradczych w zakresie finansów i strategii firm (corporate finance) w drodze intensywnych szkoleń pracowników. W październiku 2007 roku TAG Sp. z o.o. zmieniła nazwę na GoAdvisers Sp. z o.o. Od tego momentu działamy w grupie GoUnited, w skład której wchodzą spółki już istniejące na rynku - GoAdvisers, GoFinance (dotychczasowa Multiinvest) oraz nowy podmiot - GoTFI (w trakcie rejestracji). 4 Obecnie jesteśmy jednym z liderów rynku pośród niezależnych firm doradczych a zarazem jedną z nielicznych wyróżnionych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie:» od 2005 roku jesteśmy firmą partnerską dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w programie Giełdy,» jako pierwsi zostaliśmy wpisani na listę Autoryzowanych Doradców rynku akcji NewConnect. Skumulowana wartość przeprowadzonych transakcji przekroczyła 100 milionów EURO.

5 Nasze atuty 5 Ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa, Działanie w dynamicznej grupie, Współpraca z wieloma instytucjami finansowymi (biura maklerskie, banki, fundusze inwestycyjne), Działanie w obszarze prywatnego biznesu, Ogólnopolski zakres działalności, Unikalne połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, Stosowanie najnowszych metod analizy i wyceny, Międzynarodowy aspekt działalności współpraca z firmami doradczymi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii i Belgii.

6 Zakres usług GoAdvisers Sp. z o.o. zajmuje się doradztwem w zakresie finansów dla przedsiębiorstw, w szczególności: 6 pozyskaniem kapitału od inwestorów finansowych i strategicznych, w tym IPO oraz emisje private placement (NewConnect) doradztwem w fuzjach, przejęciach (M&A) transakcjach typu MBO/LBO oraz w sprzedaży przedsiębiorstw kompleksową restrukturyzacją na potrzeby danej transakcji GoAdvisers opracowuje także biznes plany, prospekty emisyjne, memoranda informacyjne, wykonujemy wyceny przedsiębiorstw oraz badania due diligence

7 Zakres usług Pozyskanie kapitału, IPO, NewConnect 7 Często w celu zdynamizowania wzrostu firmy niezbędne jest wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania. Dodatkowy kapitał umożliwia realizację najambitniejszych strategii rozwoju firmy trudnych do osiągnięcia jedynie w oparciu o własne zasoby. Celem usług jest zapewnienie optymalnego finansowania rozwoju firmy: przekształcenie w spółkę akcyjną opcjonalnie, podwyższenie kapitału (pre-ipo) opcjonalnie, doradztwo strategiczne przy dostosowaniu do wymogów rynku kapitałowego, przygotowanie oferty IPO i private placement: wybór domu maklerskiego (IPO), kancelarii prawnej, biegłych rewidentów, agencji PR, przygotowanie i koordynacja prac nad prospektem emisyjnym lub dokumentem informacyjnym przygotowywanie i nadzorowanie prac nad dokumentami i prezentacjami dla inwestorów. Ponadto, w zakresie pozyskania kapitału w zakresie naszych działań znajduje się: optymalizacja struktury kapitału, przygotowanie corporate profile, opracowanie biznes planu, wycena przedsiębiorstwa, udział w negocjacjach.

8 Zakres usług Finansowanie dłużne Finansowanie jest jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Umiejętne wykorzystanie finansowania dłużnego pozwala na obniżenie kosztu własnego kapitału oraz zwiększenie efektywności gospodarowania innymi posiadanymi przez przedsiębiorstwo zasobami. Kapitał właścicieli jest najwartościowszym zasobem firmy: 8 analiza struktury finansowania jednostki, prezentacja możliwych rozwiązań, wybór źródła finansowania, pozyskanie środków.

9 Zakres usług M&A W wyniku postępującej integracji Polski z rynkami unijnymi, firmy zachodnie coraz częściej zaliczają Polskę jako część składową obszaru swojej działalności. Obserwowane jest wzmożone zainteresowanie inwestorów lokalnymi firmami i zakładami produkcyjnymi. Jako firma doradcza, GoAdvisers przygotowuje struktury przejęć i fuzji (transakcje M&A Mergers & Acqusitions), planuje i wdraża strategie dla nabywców i podmiotów mających ulec przejęciu: 9 poszukiwanie celów do przejęcia, ocena firm do przejęcia, badanie inwestycyjne (due diligence), wycena spółek, negocjacje, finalizacja transakcji.

10 Zakres usług Transakcje MBO/LBO Wykupy lewarowane i menedżerskie są rodzajem transakcji, w których grupa kupujących składa się z menedżerów przejmujących kontrolę kapitałową nad spółką, przy aktywnym uczestnictwie inwestorów finansowych. Istotą transakcji jest to, że grupa kupująca (menedżerska) angażuje niewielki kapitał w stosunku do transakcji: 10 ustalenie warunków sprzedaży, analiza opłacalności inwestycji, wycena, przygotowanie biznes planu, negocjacje, umowa.

11 Zakres usług Analizy strategiczne Analizy pozwalają na rozpoznanie ogólnych trendów wzrostu lub degresji przedsiębiorstwa, poszczególnych pozycji rachunku wyników oraz bilansu. W tym obszarze Spółka wdraża nowoczesne podejście zarządzania finansami. Zarządzanie finansowe obejmuje szerokie spektrum zagadnień a zadaniem specjalistów GoAdvisers jest pomóc klientowi w wyborze najwłaściwszych dróg realizacji wyznaczonych celów: 11 analizy roczne, analizy miesięczne, analiza opłacalności inwestycji, analiza kosztów, strategiczny plan finansowy.

12 Zakres usług Restrukturyzacja Doradztwo w zakresie kompleksowej restrukturyzacji obejmuje działania, których celem jest wzmocnienie pozycji finansowej i rynkowej podmiotu. Celem Programu Naprawczego jest uzdrowienie sytuacji ekonomiczno finansowej Spółki. Jego efekt jest widoczny często w postaci odzyskania rentowności i poprawy płynności finansowej: 12 analiza przyczyn słabego standingu firmy, opracowanie planu naprawczego, przygotowanie planów szczegółowych, prezentacja koncepcji, wdrożenie i nadzór.

13 Zakres usług Prospekty emisyjne i dokumenty informacyjne Prospekt emisyjny sporządzany jest w celu szczegółowej prezentacji przedsiębiorstwa potencjalnym inwestorom przy wprowadzaniu na Giełdę Papierów Wartościowych. Dokument musi spełniać wszystkie wymogi prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego. Aby prospekt emisyjny spełnił swoje zadanie konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami, stanowiącymi konsorcjum (emitent, prawnicy, biegli rewidenci, biura maklerskie), a zaangażowanymi w jego sporządzenie. W tym celu niezbędne są nadzór i koordynacja nad prowadzonymi pracami oraz scalenie wszystkich rozdziałów prospektu emisyjnego, które zapewnia GoAdvisers Sp. z o.o. 13 Dokument informacyjny jest formalnym wymogiem ubiegania się o dopuszczenie instrumentów finansowych emitenta do obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu Dokument Informacyjny powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje o emitencie. Dokument informacyjny jest sporządzany, gdy: oferta pierwotna akcji została skierowana do nie więcej niż 99 osób oraz wartość oferty pierwotnej nie przekracza równowartości 2,5 mln Euro, emitent ubiega się o wprowadzenie do obrotu istniejących akcji (brak oferty pierwotnej). Dokument informacyjny zatwierdzany jest przez Autoryzowanego Doradcę oraz weryfikowany pod kątem formalnym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

14 Zakres usług Memoranda informacyjne Memorandum sporządzane jest w celu prezentacji aktualnej sytuacji oraz kierunków rozwoju firmy. Zawiera podstawowe informacje o spółce, przedmiocie działalności przedsiębiorstwa, o rynku, ocenę wyników finansowych oraz informacje o perspektywach rozwoju przedsiębiorstwa: 14 propozycja inwestycyjna, dane o instrumentach finansowych emitenta, czynniki ryzyka, podstawowe dane o spółce i jej działalności, analiza otoczenia konkurencyjnego spółki, analiza finansowa spółki, analiza SWOT, program rozwoju.

15 Zakres usług Biznes plany Prawidłowo przygotowany biznes plan jest instrumentem rozwoju nowoczesnej firmy i swego rodzaju polisą ubezpieczeniową chroniącą przed podejmowaniem nieuzasadnionego ryzyka, umożliwiającą przetrwanie w trudnych i ekspansję w lepszych czasach. Opracowanie biznes planu jest najważniejszym krokiem w rozwoju istniejącego lub tworzeniu nowego przedsięwzięcia: 15 krótko i długoterminowe cele przedsiębiorstwa, opis produktów i usług, ocena możliwości rynkowych, określenie środków umożliwiających osiągnięcie celów, plany finansowe.

16 Zakres usług Wyceny Przedsiębiorstwo warte jest tyle ile generuje nadwyżki finansowej dla właścicieli. Przy czym uwzględniana jest nie historyczna lub bieżąca dochodowość lecz prospektywna. Metody wykorzystywane przez GoAdvisers opierają się na światowych rozwiązaniach i najnowszych modelach wycen. Specjaliści GoAdvisers dostosowali anglosaskie modele wycen do polskich realiów ekonomicznych i rachunkowych: 16 metoda dochodowa oparta na zdyskontowanych przyszłych wolnych strumieniach gotówki oraz wartości rezydualnej, metoda porównawcza i mnożników rynkowych, metoda wartości księgowej netto, metoda skorygowanej wartości aktywów netto, metoda odtworzeniowa.

17 Zakres usług Badania due-diligence Badanie due diligence spełnia rolę sieci bezpieczeństwa, zaworu, dzięki któremu redukowane jest ryzyko pojawienia się okoliczności nie zbadanych wcześniej, zjawisk niewidocznych na pierwszy rzut oka, a mogących spowodować zmniejszenie wartości podmiotu. Jest analizą aktualnego stanu przedsiębiorstwa specyficzną analizą SWOT: 17 analiza stanu ekonomiczno - organizacyjnego przedsiębiorstwa, konkurencyjność oferowanych produktów / usług, analiza otoczenia konkurencyjnego, analiza finansowa, analiza stanu prawnego.

18 Najważniejsze projekty GoAdvisers (1) 18 Wprowadzenie spółki ALUMAST S.A. (leadera na europejskim rynku masztów) na rynek NewConnect w ramach oferty private placement Wprowadzenie spółki INFOSYSTEMS S.A. (lidera na polskim rynku oprogramowania dla poligrafii) na rynek NewConnect w ramach oferty private placement Doradztwo finansowe dla spółki Integer.pl S.A. w zakresie tworzenia grupy kapitałowej oraz pozyskania kapitału na Giełdzie Papierów Wartościowych (IPO) Upublicznienie spółki Graal S.A. (IPO) Organizacja emisji akcji restrukturyzacyjnych oraz due diligence spółek zależnych Energomontaż Północ S.A. Pozyskanie inwestora dla Superfish S.A. (Abba Seafood - Szwecja) Stałe doradztwo dla Siódemka Sp. z o.o. leadera polskich firm kurierskich Sprzedaż przedsiębiorstwa Marflex Sp. z o.o. (Maillis-Grecja) Opracowanie biznes planu dla joint venture PKN Orlen/Bassel Due diligence Huty Zawiercie S.A. Doradztwo finansowe dla Biomedic S.A. Restrukturyzacja finansowa i operacyjna Grupy Cerkolor Restrukturyzacja operacyjna Pemug S.A. Program naprawczy Orzeł Biały S.A.

19 Najważniejsze projekty GoAdvisers (2) 19 Konsolidacja rynku dystrybucji książek (wspólny projekt EMPiK, Muza, PWN) Restrukturyzacja zadłużenia PPWK S.A. Restrukturyzacja finansowa i biznesowa CITODAT S.A. spółki zależnej Prosper S.A. Rekomendacja w sprawie wyboru inwestora strategicznego spółki PWiK Restrukturyzacja Grupy Kapitałowej FARMACOL S.A. Pozyskanie źródeł finansowania projekty inwestycyjnego dla Spółki należącej do Grupy Kapitałowej FASING S.A. Wykonanie wyceny oraz badania due diligence Wydawnictwa Muza S.A. Wykonanie wyceny oraz badania due diligence Wydawnictwa Wilga Sp. z o.o. Wycena udziałów spółki NEMO Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

20 Integer (1) Podstawą działalności INTEGER.pl jest kolportaż materiałow reklamowych głownie gazetek promocyjnych sieci handlowych oraz działalność pocztowa poprzez firmę zależną InPost. INTEGER.pl Sp. z o.o. posiada 63 przedstawicielstwa regionalne (35 oddziałów regionalnych i 28 filii lokalnych). Oddziały i przedstawicielstwa są prowadzone jako indywidualne podmioty gospodarcze. 20 W chwili obecnej Spółka posiada 15 magazynów, które zaspokają wszystkie obecne potrzeby trasportowe INTEGER`a, 22 średnie magazyny oraz 31 punktów przeładunkowych. Spółka jest zdolna kolportować 100 ton materiałów reklamowych do każdego miesjca w kraju w ciągu 48 godzin. INTEGER.pl dystrybuuje ok mln różnych matriałów reklamowych każdego miesiąca. InPost jest pierwszym faktycznym konkurentem Poczty Polskiej. Jego głównymi klientami są firmy wysyłające miesięcznie tysiące listów.

21 Integer (2) 21 Etapy współpracy GoAdvisers (wtedy TAG) był członkiem konsorcjum przygotowującego Integer.pl S.A. do debiutu na GPW oraz pozyskania kapitału w ramach oferty publicznej GoAdvisers był strategicznym doradcą firmy INTEGER.pl podczas wprowadzania nowych usług i wchodzenia na rynek pocztowy. Doradzaliśmy podczas fuzji INTEGER.pl z Agencją Reklamową Fibra-Hallo głównym konkurentem z branży dystrybucji materiałow reklamowych. Negocjowaliśmy z INTEGER.pl przejęcia na rynku direct marketing. Rok 2006 pozyskanie kapitału w drodze emisji obligacji (na rozwój usług pocztowych). Przygotowaliśmy opracowania m.in.: finansową cześć prospektu emisyjnego, biznes plany, wyceny, memoranda informacyjne, budżety. Efekty współpracy: Oferta akcji Integer.pl S.A. zakończyła się ponad 80% redukcją kupna (w sytuacji niepewnej koniunktury na rynku kapitałowym oraz dużych spadków indeksów) Integer.pl S.A. jest obecnie jedyną grupą pocztową notowaną na GPW Kapitalizacja spółki wynosi ok. 90 mln zł (około trzykrotnie więcej, niż na początku współpracy z GoAdvisers)

22 Superfish (1) GoAdvisers odegrało wiodącą rolę w procesie konsolidacji kilku przedsiębiorstw branży rybnej wokół lidera w przetwórstwie ryb firmy Superfish z Kukinii, będącej naszym Zleceniodawcą. 22 Etapy współpracy: W pierwszym etapie współpracy wykonana została analiza ekonomiczno finansowa Superfish, następnie wdrożono nowy plan kont, system analiz finansowych i analiz kosztów (miesięcznych i rocznych), controlling, nową efektywną strukturę organizacyjną, jak również wdrożono nowy obieg dokumentów. Kolejnym etapem był wybór optymalnego sposobu dofinansowania przedsiębiorstwa, pozyskanie inwestora finansowego. W 1999 roku inwestor finansowy proponuje inwestycję przy wycenie równej X mln PLN. Następnie przeprowadzono konsolidację Spółek branży bez inwestycji z zewnątrz. GoAdvisers (wtedy TAG) wyszukało firmy chcące przystąpić do Grupy, przeprowadził analizę wraz z wyceną spółek. Inwestor branżowy przejmuje spółkę przy wycenie 2,5X.

23 Superfish (2) 23 Źródło: Puls Biznesu 20 lutego 2001r., Nr 36(778) Źródło: Rzeczpospolita 15 luty 2001r., Nr 39(5812), Puls Biznesu 14 luty 2001r., Nr 32(774)

24 Marflex (1) W kwietniu 1999 roku Spółka GoAdvisers (wtedy TAG) została doradcą ekonomicznofinansowym firmy Marflex Sp. z o.o. - firmą zajmującą znaczącą pozycję na rynku krajowym opakowań foliowych i charakteryzującą się dużą dynamiką sprzedaży. 24 Etapy współpracy: przeprowadzono i wdrożono systemy: analiz finansowych i planowania oraz sprawozdawczości zarządczej, stworzono system kontroli wielkości kapitału obrotowego, zaplanowanie inwestycji - GoAdvisers opracował plan inwestycyjny Spółki, zakładający zwiększenie wewnętrznych zdolności produkcyjnych poprzez reorganizację procesu produkcyjnego oraz inwestycje w nowe linie technologiczne, plan strategiczny na 5 lat, zawierający analizę sytuacji rynkowej, analizę SWOT, misję, cele strategiczne, określenie sposobu uzyskania przewagi strategicznej nad konkurencją, plany finansowe oraz analizę wrażliwości na odchylenia od założonych wielkości planów, poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji. GoAdvisers doprowadził do rozmów z inwestorem finansowym, który był skłonny zainwestować w Spółkę Marflex - specjaliści GoAdvisers rozpoczęli negocjacje z inwestorem branżowym, który zaakceptował jeszcze wyższą wycenę Spółki.

25 Marflex (2) Marflex Sp. z o.o. marzec 1999r. Y mln PLN 25 Efektem naszej półtorarocznej współpracy jest podniesienie wartości Spółki o ponad 6 razy Marflex Sp. z o.o. październik 2000r. 6,25 x Y mln PLN

26 Marflex (3) 26 Źródło: Rzeczpospolita 26 październik 2000r.

27 PKN Orlen / Bassel We współpracy z międzynarodowymi firmami: Snamprogetti i ABB Lummus Global Gmbh opracowaliśmy część finansową biznes planu i wyceniliśmy wartość aportu PKN Orlen oraz dokonaliśmy analizy opłacalności inwestycji: 27 zbudowaliśmy na podstawie danych technologicznych i ekonomicznych szczegółowy model finansowy projektu (1600 wierszy założeń!), opracowaliśmy projekcje finansowe na 15 lat, wyceniliśmy wartość aportów (instalacje PKN Orlen S.A.), oceniliśmy opłacalność projektu dla PKN Orlen S.A. (IRR, NPV), sporządziliśmy analizę wrażliwości w oparciu o oprogramowanie Palisade, wartość inwestycji wynosiła 500 mln USD,

28 Graal (1) Spółka od 14 lat zajmuje się produkcją oraz dystrybucją konserw rybnych i mięsnych, jest wiodącym w Polsce producentem i dystrybutorem konserw rybnych. Posiada 250 asortymentów w stałej ofercie. 28 Etapy współpracy: opracowanie koncepcji działań strategicznych oraz rozwojowych, przygotowanie corporate profile, memorandum informacyjnego, biznes planu i wyceny, doradztwo przy przejęciach prowadzono negocjacje z POLINORD oraz SYRENA, wykonano badania due diligence tych podmiotów, doradztwo przy upublicznieniu Spółki. GoAdvisers (wtedy TAG) był liderem zespołu (w skład zespołu wchodziły następujące Podmioty: Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek, Internetowy Dom Maklerski S.A., kancelaria prawna Łatała i Wspólnicy Spółka Komandytowa) mającego na celu wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu - GPW w Warszawie. Do zadań GoAdvisers należało m.in. opracowanie części Prospektu Emisyjnego oraz koordynacja prac związanych z opracowaniem całości Prospektu Emisyjnego. Prace wykonano na przestrzeni roku 2004, IPO styczeń 2005.

29 Graal (2) 29 Źródło: Puls Biznesu lutego 2005r., Nr 30(1781), Parkiet 11 lutego 2005r., Nr 30(2701)

30 Graal (3) Wolumen obrotu i kurs akcji GRAAL S.A. w okresie wolumen kurs Dynamika kursu akcji Spółki GRAAL S.A. (od debiutu do dnia 1 marca 2006) wynosi prawie 160%!

31 Energomontaż Północ Energomontaż Północ S.A. jest spółką giełdową, grupą kapitałową spółek realizujących inwestycje i modernizacje w energetyce, przemyśle chemicznym i petrochemicznym, przemyśle nafty i gazu, ochronie środowiska oraz budownictwie przemysłowym i komunalnym, GoAdvisers wykonał due diligence spółek zależnych, 31 Byliśmy liderem zespołu (w skład zespołu wchodziły następujące Podmioty: BDO Polska Sp. z o.o., Internetowy Dom Maklerski S.A., kancelaria prawna Łatała i Wspólnicy Spółka Komandytowa) organizującego emisję akcji restrukturyzacyjnych wynikających z konwersji zadłużenia. Do zadań należało m.in. opracowanie części Prospektu Emisyjnego oraz koordynacja prac związanych z opracowaniem całości Prospektu Emisyjnego. Prace wykonano w roku 2004.

32 NewConnect Nowe projekty Positive Advisory Sp. z o.o. Nicolas Games Sp. z o.o. 32 Ekopol Górnośląski Holding S.A. Armada Fleet Management Sp. z o.o.

33 NewConnect terminarz debiutów Nazwa spółki Private placement Debiut (NewConnect) Nicolas Games 1Q Q / 2Q 2008 Ekopol Holding Górnośląski 1Q / 2Q Q / 2Q Positive Advisory 1Q / 2Q Q 2008 Armada Fleet Management 2Q / 3Q Q 2008

34 Positive Advisory Sp. z o.o. - profil działalności Jest to Spółka młoda (działa na rynku od 2006 roku) i bardzo dynamicznie się rozwija. Positive Advisory oferuje swoim klientom szeroki zakres doradztwa i nowoczesne usługi wdrożeniowe związane z zarządzaniem ryzykiem w różnych sektorach gospodarki. 34 Positive Advisory pretenduje do miana lidera we wdrażaniu rozwiązań pozwalających na spełnienia kryteriów regulacyjnych, w doradztwie w zakresie wdrażania modeli i usprawniania procesów wewnętrznych, jak również w implementacji rozwiązań IT w tym zakresie, oraz w tworzeniu i wdrażaniu aplikacji na zamówienie. Positive Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II Warszawa

35 Positive Advisory Sp. z o.o. - przesłanki upublicznienia Positive Advisory to spółka oferująca swoim klientom najwyższą jakość usług doradczych. Nowych możliwości pozyskania kapitału Spółka poszukuje na rynku NewConnect. Pozyskany w ten sposób kapitał pozwoli na jeszcze większe zdynamizowanie rozwoju Spółki, rozszerzenie oferty oraz umożliwi realizację większej ilości zleceń, również na rynkach europejskich. Spółka planuje również przejęcia na rynku podmiotów z branży IT. 35

36 Positive Advisory Sp. z o.o. dane finansowe 12,0 Przychody w roku 2006 z prognozą (w mln zł) Na podstawie zaprezentowanych wykresów można stwierdzić iż: 8,0 4,0 w pierwszym roku działalności Spółka osiągnęła bardzo wysoki poziom przychodów ze sprzedaży 7,2 mln zł, 0, p zysk netto wyniósł 258,9 tys. zł, 36 1,2 0,8 0,4 Zysk netto w roku 2006 (z prognozą) 12,0% 8,0% 4,0% rentowność netto wyniosła 3,6%, spółka jest we wstępnej fazie rozwoju; W swoim portfelu ma wiele kontraktów ze znaczącymi kontrahentami, co pozwala na optymistyczną ocenę przyszłych wyników Spółki. 0, p w mln zł w proc. 0,0% potencjał i możliwości Spółki są bardzo duże znajduje to odzwierciedlenie w prognozie wyniku na rok 2007.

37 Positive Advisory Sp. z o.o. - przewagi konkurencyjne 37 portfolio obecnych klientów oraz wysoka jakość świadczonych usług: prace w Austrii, UK, Korei, Dubaju, Brazylii, duży rynek potencjalnych (w tym korporacyjnych) klientów na całym świecie, wysoka rentowność działalności oraz bardzo duża dynamika przychodów ze sprzedaży, doświadczenie i przygotowanie merytoryczne pracowników, liczne kontakty biznesowe grupy zarządzającej, oprogramowanie tworzone na zamówienie klienta, dostosowane do jego indywidualnych wymagań.

38 Nicolas Games Sp. z o.o. - profil działalności Spółka Nicolas Games rozpoczęła działalność w styczniu 2004r Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą hurtową oraz detaliczną gier komputerowych. 38 Produkcja gier to łańcuch procesów od zakupu licencji, poprzez m.in. skład poligraficzny, druk wkładek i instrukcji po tłoczenie płyt i konfekcjonowanie gotowych zestawów. W 2005 roku Nicolas Games powiększył swą ofertę o gry wydawane przez firmy Strategy First i Empire. Nicolas Games Sp. z o. o. ul. Wopistów 15 b Sosnowiec Obecnie spółka współpracuje m.in. z firmą Vivendi Universal Games.

39 Nicolas Games Sp. z o.o. - przesłanki upublicznienia Nocolas Games Sp. z o.o. jest młodą (istnieje od 2004r) i dynamicznie rozwijającą się firmą. Spółka działa w branży informatycznej, ściślej w branży gier komputerowych. Charakteryzuje ją bardzo duży potencjał wzrostu oparty na umowach dystrybucyjnych z największymi sieciami handlowymi. 39 Potrzeby kapitałowe związane z NewConnect Spółka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wzrostu sprzedaży rzędu 150%, z przeznaczeniem na: rozbudowanie oferty o gry na konsole (Playstation, Xbox), poszerzanie line-up gier dla dzieci, osiągnięcie w okresie 2 lat (do 2009 roku) dynamiki sprzedaży ok. 250% poprzez: zakup nowych licencji, rozwój organizacyjny i agresywną promocję najlepszych tytułów, wprowadzanie innowacyjnych systemów sprzedaży i dystrybucji gier, umacnianie relacji z kluczowymi partnerami po stronie dostawców, nawiązywanie relacji biznesowych z nowymi dostawcami.

40 Nicolas Games Sp. z o.o. dane finansowe 4000 Przychody w okresie z prognozą (w mln zł) Na podstawie zaprezentowanych wykresów można stwierdzić iż: p Zysk netto w okresie (z prognozą) 12,0% w 2006 roku Spółka osiągnęła zysk na zdecydowanie wyższym poziomie niż w latach poprzednich i zgodnie z prognozami w latach następnych powinna go jeszcze poprawiać, założenia do prognoz są bardzo realistyczne - poziom zysku na rozsądnie wyższym poziomie niż w roku poprzednim ,0% 4,0% prognozy opracowano na podstawie posiadanych przez Spółkę umów oraz perspektyw obecnej oferty produktowej Spółki p 0,0% w tys. zł w proc.

41 Nicolas Games - przewagi konkurencyjne 41 bardzo chłonny i szybko rozwijający się rynek (2,5-krotny wzrost rynku w okresie 4 lat), duży wewnętrzny potencjał wzrostu, który zapewniają umowy dystrybucyjne z dużymi sieciami handlowymi, jedna z największych baz gier dla dzieci w Polsce, narzędzia do taniego powiększania udziału w rynku: bardzo dobrze rozwinięty system sprzedaży online, agresywna promocja (offline i online), duża dynamika i rentowność działalności, stałe zaangażowanie założyciela Spółki, stale poszerzany asortyment.

42 Ekopol Górnośląski Holding S.A. - profil działalności Spółka EKOPOL jest obecna na rynku od 1989 roku. W listopadzie 2006 spółka przekształciła się ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. 42 Spółka działa w branży paliwowej (oleje przemysłowe, napędowe, opałowe (handel, usługi magazynowania) oraz w hutnictwie (handel i przetwórstwo wyrobów hutniczych). W zakresie przetwórstwa stali jednym z celów strategicznych jest rozwój produkcji eksportowej. W zakresie paliw mocną stroną Spółki jest bardzo wysoka jakość oferowanych paliw, własna infrastruktura transportowa, mikrostacje. Ekopol Górnośląski Holding S.A. ul. Kużaja 42a Radzionków

43 Ekopol Górnośląski Holding S.A. - przesłanki upublicznienia Spółka jest rozwijającym się przedsiębiorstwem. Posiada nowoczesny system zarządzania, który umożliwia przegląd sytuacji firmy w czasie rzeczywistym. Wysoki poziom zarządzania został dostrzeżony przez światowe i krajowe koncerny, takie jak: Slovnaft Polska S.A., Grupa Lotos S.A., Orlen, J&S, Mittal Steel Poland, co potwierdzają wieloletnie kontrakty z tymi kontrahentami. 43 Obecnie spółka działa w branżach: oleje przemysłowe, napędowe, opałowe handel, usługi magazynowania, wyroby hutnicze handel i przetwórstwo. Poprzez wejście na NewConnect Spółka chce pozyskać kapitał na realizację celów strategicznych, do których zaliczyć można: uruchomienie produkcji i sprzedaży bio-paliw, rozbudowa zaplecza logistycznego i dystrybucyjnego, inwestycje w najnowocześniejsze maszyny do obróbki blach, zdynamizowanie eksportu produktów.

44 Ekopol Górnośląski Holding S.A. dane finasnowe Przychody w okresie z prognozą (w mln zł) Na podstawie zaprezentowanych wykresów można stwierdzić iż: przychody ze sprzedaży systematycznie rosną, prognozowany poziom przychodów przewiduje dalszy wzrost sprzedaży, Zysk netto w okresie (z prognozą) Spółka osiąga niski poziom zysków, co wynika nie tyle ze specyfiki branży, a z dotychczasowej polityki Zarządu Spółki odnośnie sposobu zakupu środków trwałych poprzez leasingi, co znacząco wpływało na obniżenie wyniku finansowego Spółki, 0,40 0,30 0,20 0,10 0, p w mln zł w proc. 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% powyższe miało również istotny wpływ na rentowność, w związku z planami Spółki odnośnie pozyskania kapitału w drodze debiutu na NC, Zarząd podjął decyzję o zmianie polityki zarządzania finansami Spółki w celu poprawy rentowności i wzrostu zysku netto.

45 Ekopol Górnośląski - przewagi konkurencyjne 45 pozycja lidera wśród firm dystrybuujących paliwa w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, stabilność i bezpieczeństwo działania: kapitał zakładowy zł, kilkudziesięciu stałych klientów, własny wskaźnik cen hurtowych paliw, uznany partner dużych koncernów, duży potencjał rozwojowy, innowacyjne usługi dystrybucji paliw: mobilne mikrostacje paliw wykonane w najnowocześniejszej technologii, w pełni skomputeryzowany system zarządzania procesami w przedsiębiorstwie pozwalający utrzymać wysoką transparentność procesów, nowoczesny park maszynowy związany z przetwórstwem stali, dostęp do zaplecza rynku: członkostwo w Izbie Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich Górach (będącej członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie).

46 Armada Fleet Management Sp. z o.o. - profil działalności Spółka Armada-FM jest obecna na rynku od ponad 10 lat. Jest firmą działającą na rynku wynajmu długoterminowego samochodów. 46 W ramach usług Spółka oferuje wynajem średnio i długoterminowy samochodów, zarządzanie flotą samochodów firmowych, sprzedaż aut poleasingowych. Mocną stroną Spółki jest wysoka jakość usług wynikająca z posiadania nowoczesnych aut do wynajmu, współpracy z Autoryzowanymi Stacjami Serwisowymi, kompleksowości obsługi klientów. Armada Fleet Management Sp. z o.o. ul. Gen. Jankego 15 b Katowice

47 Armada Fleet Management Sp. z o.o. przesłanki upublicznienia Spółka działa w bardzo intensywnie rozwijającej się branży wynajmu samochodów oraz kompleksowej obsługi flot samochodowych. 47 Działalność Spółki skupia się na następujących obszarach: Wynajem średnio i długoterminowy samochodów Wynajem długoterminowy jest alternatywną formą pozyskania środków transportu na potrzeby zarówno dużych jak i średnich Firm. Sprzedaż samochodów poleasingowych W ofercie co miesiąc jest do sprzedaży kilkadziesiąt pojazdów. Zarządzanie flotą, usługi GPS dla klientów flotowych. Poprzez wejście na NewConnect Spółka chce pozyskać kapitał na realizację celów strategicznych, do których zaliczyć można: osiągnięcie w okresie 5 lat 12% udziału w rynku usług wynajmu długoterminowego, krótkoterminowego i zarządzania flotami samochodów osobowych budowa własnej sieci komisów samochodowych rozbudowa sieci wypożyczalni samochodów osobowych - wynajem krótkoterminowy wprowadzenie innowacyjnych systemów sprzedaży usług: sprzedaż online, agencje zewnętrzne rozszerzenie gamy usług o sprzedaż i serwis samochodów osobowych we własnych stacjach dealerskich i obsługi samochodów wprowadzenie nowych narzędzi i technologii informatycznych wspomagających zarządzanie spółką i obsługę klientów

48 Armada Fleet Management Sp. z o.o. dane finansowe Przychody w okresie (mln zł) Na podstawie zaprezentowanych wykresów można stwierdzić iż: przychody ze sprzedaży na koniec października 2007 są już o 65% większe niż w całym roku poprzednim, co pokazuje szybki rozwój Spółki. 48 1,40 1,20 1, Zysk netto w okresie (mln zł) 350% 300% 250% zysk netto dynamicznie rośnie. Na koniec października 2007 osiągnięty zysk netto jest cztery razy wyższy niż w całym roku poprzednim, co świadczy o tym, że Spółka osiągnie znacznie większy zysk w roku 2007 niż w ,80 200% 0,60 150% 0,40 100% 0,20 50% 0,00 0% w mln zł w proc.

49 Armada Fleet Management Sp. z o.o. - przewagi konkurencyjne 49 jedna z 10-ciu największych firm w Polsce w swojej branży, bardzo dynamiczny rozwój - kilkukrotny wzrost sprzedaży i rentowności, wzrastający popyt na usługi świadczone przez spółkę, wewnętrzny potencjał wzrostu, który zapewnia wieloletnia współpraca z dużymi klientami z branż FMCG, farmaceutycznymi i telekomunikacyjnymi, młoda, dynamiczna nastawiona na sukces kadra i pracownicy spółki, kontakty z kadrą managerską wielu przedsiębiorstw nawiązane poprzez organizację i współorganizację turniejów golfa pod własnym logo Armady lub we współpracy z czołowymi organizatorami rozgrywek ogólnopolskich, szereg nagród i wyróżnień m.in. rekomendacja BCC, wyróżnienie w zestawieniu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm "Gazele Biznesu", ogólnopolska sieć oddziałów, podpisane umowy najmu długoterminowego na przeszło 3000 samochodów, współpraca z Autoryzowanymi Dealerami, kompleksowość usług (rozwiązywanie problemów przez przypisanego do Floty Konsultanta przez 24h, ubezpieczenie opieka Assistance).

50 NewConnect Zrealizowane projekty Infosystems S.A. 50 Alumast S.A.

51 Infosystems S.A. profil działalności Spółka oferuje rozwiązania informatyczne i usługi wdrożeniowe dla branży poligraficznej i motoryzacyjnej. 51 Firma działa od 1999 roku i od samego początku dostarcza rozwiązania usprawniające zarządzanie przedsiębiorstwami, stając się obecnie liderem w naszym kraju w dziedzinie zintegrowanych systemów zarządzania w poligrafii. Sztandarowym produktem spółki jest Printmanager - zintegrowany system informatyczny umożliwiający wspomaganie procesu zarządzania drukarnią lub innym przedsiębiorstwem poligraficznym. INFOSYSTEMS S.A. ul. Okrzei 1a Warszawa Głównymi odbiorcami są średnie i duże firmy poligraficzne działające w różnych sektorach tej branży.

52 Infosystems S.A. etapy współpracy Przygotowanie procesu upublicznienia: sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa w celu ustalenia właściwej ilości i wartości akcji oferowanych, nadzór nad przekształceniem, szkolenie przedstawicieli emitenta. 52 Oferta i debiut : sporządzenie odpowiednich dokumentów: memorandum inwestycyjne, dokument informacyjny, negocjacje z inwestorami, spotkania przed debiutem, złożenie oświadczeń, badanie w zakresie spełniania przez Emitenta warunków regulaminu, pozyskanie kapitału w drodze emisji private placement. Po emisji: pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy emitenta przez okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect.

53 Infosystems S.A. rezultaty Spółka INFOSYSTEMS S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect 24 października 2007r. Jest to pierwsza Spółka, którą wprowadziliśmy na ten rynek w charakterze Autoryzowanego Doradcy. Oferta INFOSYSTEMS została przeprowadzona w drodze private placement (emisji prywatnej) i obejmowała nowych akcji serii B. W ofercie spółka pozyskała ponad 3 mln złotych. 53 Kurs praw do akcji spółki INFOSYSTEMS w dniu debiutu wzrósł na otwarciu o 22,92 proc. do 7,99 zł za akcję.

54 Alumast S.A. - profil działalności Firma Alumast S.A. jest czołowym polskim producentem masztów flagowych (70% udział w rynku) oraz słupów oświetleniowych. Jako Spółka Akcyjna rozpoczęła działalność 17 lutego 2000 roku. 54 Spółka dysponuje najnowocześniejszymi technologiami dzięki którym udział eksportu w sprzedaży wynosi już 75%. Na produkowane maszty i zastosowane w nich rozwiązania Spółka posiada zastrzeżenia patentowe. Nowoczesna technologia, wysoka jakość, estetyka i atrakcyjne ceny to mocne strony produktów Spółki. ALUMAST S.A. ul. Marklowicka 30a Wodzisław Śląski

55 Alumast S.A. etapy współpracy Oferta i debiut (private placement): sporządzenie odpowiednich dokumentów: memorandum inwestycyjne, dokument informacyjny, negocjacje z inwestorami, spotkania przed debiutem, złożenie oświadczeń, badanie w zakresie spełniania przez Emitenta warunków regulaminu, pozyskanie kapitału w drodze emisji private placement. 55 Po emisji: pełninie roli Autoryzowanego Doradcy emitenta przez okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect.

56 Alumast S.A. rezultaty Spółka ALUMAST S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect 3 stycznia Oferta ALUMAST została przeprowadzona w drodze private placement (emisji prywatnej) i obejmowała nowych akcji serii J. W ofercie spółka pozyskała około 2,5 mln złotych. 56 Kurs praw do akcji spółki ALUMAST w dniu debiutu wzrósł o ponad 100% do 15 zł. Obroty na pierwszej sesji wyniosły ponad 6 mln zł i stanowiły 50% obrotów całego rynku NewConnect.

57 Lista referencyjna Wybrane projekty (1) holding budowlany DRUGA OFERTA PUBLICZNA wydawca kartografii RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA, PROSPEKT przetwórstwo rybne PRZEJĘCIA I KONSOLIDACJA POZYSKANIE KAPITAŁU INWESTOR STRATEGICZNY ABBA Seafood AB Szwecja 57 producent folii SPRZEDAŻ BIZNESU INWESTOROWI STRATEGICZNEMU M.J. MAILLIS S.A. Grecja rynek wydawniczy KONSOLIDACJA RYNKU DYSTRYBUCJI KSIĄŻEK direct marketing i poczta PRZEJĘCIA, DORADZTWO STRATEGICZNE, POZYSKANIE KAPITAŁU, IPO przetwórstwo rybne PRZEJĘCIA I KONSOLIDACJA Pre-IPO & IPO PKN Orlen S.A. BIZNES PLAN Joint-venture PKN/BASEL firma kurierska BUDŻETOWANIE, WYCENA, STAŁE DORADZTWO

58 Lista referencyjna Wybrane projekty (2) producent masztów POZYSKANIE KAPITAŁU, wprowadzenie na NewConnect oprogramowania do zarządzania firmami poligraficznymi POZYSKANIE KAPITAŁU, wprowadzenie na NewConnect IT oraz doradztwo biznesowe POZYSKANIE KAPITAŁU Inwestorem finansowym jest GoAdvisers Sp. z o.o. 58 IT rozrywka POZYSKANIE KAPITAŁU Inwestorem finansowym jest GoAdvisers Sp. z o.o. przemysł farmaceutyczny: dystrybucja STAŁE DORADZTWO FINANSOWE przemysł farmaceutyczny: dystrybucja OPRACOWANIE KONCEPCJI I PLANU RESTRUKTURYZACJI PODMIOTU ZALEŻNEGO. usługi sieć restauracji WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA I ZANKU TOWAROWEGO, STAŁE DORADZTWO przemysł ciężki fabryki sprzętu i narzędzi górniczych DORADZTWO PRZY POZYSKANIU KAPITAŁU budownictwo: roboty inżynieryjno - budowlane POZYSKANIE KAPITAŁU - EMISJA PAPIERÓW DŁUŻNYCH

59 Lista referencyjna Pozyskanie kapitału 59 INFOSYSTEMS S.A. - private placement (NewConnect) INTEGER.PL S.A. - IPO ALPINUS S.A. - inwestor finansowy ALUMAST S.A. - private placement (NewConnect) BCC Sp. z o.o. - inwestor finansowy BIOMEDIC Sp. z o. - inwestor strategiczny ENERGOMONTAŻ Północ S.A. - publiczna emisja akcji FASING S.A. - instrumenty dłużne GRAAL S.A. - IPO MARFLEX Sp. z o.o. - inwestor strategiczny PTPW Sp. z o.o. - inwestor finansowy PRInż S.A. - papiery dłużne PWiK Sp. z o.o. - inwestor strategiczny PPWK S.A. im. Eugeniusza Romera - - publiczna emisja akcji PTWP Sp. z o.o. - inwestor finansowy SUMMIT - SPORT Sp. z o.o. - inwestor finansowy SUPERFISH S.A. - inwestor strategiczny POSITIVE ADVISORY Sp. z o.o. - inwestor finansowy NICOLAS GAMES Sp. z o.o. - inwestor finansowy

60 Lista referencyjna Wyceny 60 ALPINUS S.A BARMA Sp. z o.o. BIOMEDIC Sp. z o.o. BELLONA CERKOLOR Sp. z o.o. CHŁOPSKIE JADŁO DAREX S.A. DELITISSUE Sp. z o.o. DEMEX Sp. z o.o. EJOT Sp. z o.o. ELBRO EMPiK Sp. z o.o. HEFAL Sp. z o.o. INTEGER.pl Sp. z o.o. KRAKPOL Sp. z o.o. MAC Edukacja S.A. MARFLEX Sp. z o.o. MUZA S.A. NEMO Wodny Świat OKF Sp. z o.o ORZEŁ BIAŁY S.A. PAKT s.c. PDK S.A. PPWK S.A. SUMMIT-SPORT Sp. z o.o. TOB Consulting S.A. UNIKON Sp. z o.o. VERACOMP S.A. WILGA Sp. z o.o. WKRA Sp. z o.o.

61 Lista referencyjna Biznes plany 61 ALPINUS S.A. BIOMEDIC Sp. z o.o. CERKOLOR Sp. z o.o. CHŁOPSKIE JADŁO ELBRO GRAAL S.A. HS PARTNERS Sp. z o.o. INTEGER.pl Sp. z o.o. JET MEDIA Corp. Chłodnia KAZEX KUPIEC S.A. MAC Edukacja S.A. MARFLEX Sp. z o.o. Młyn Kochlew Sp. z o.o. M&M Cars MUZA S.A. ORZEŁ BIAŁY S.A. PKN ORLEN S.A. PLANT Sp. z o.o. PPWK S.A. PTWP Sp. z o.o. PWN Inwestycje Sp. z o.o. SKAŁA Sp. z o.o. SIÓDEMKA Sp. z o.o. SUMMIT-SPORT Sp. z o.o. SYRIUS Grupa Inwestycyjna WILGA Sp. z o.o. VERACOMP S.A.

62 Lista referencyjna Memoranda informacyjne 62 ALPINUS S.A. CHŁOPSKIE JADŁO DEMEX Sp. z o.o. DROBIA S.A. EMPiK Sp. z o.o. ELBRO Sp. z o.o. GRAAL S.A. GRZEŚMLECZ S.A. KOELNER S.A. INTEGER.pl Sp. z o.o. JET MEDIA Corp. MAC Edukacja S.A. MARFLEX Sp. z o.o. PDK PPWK S.A. PTWP Sp. z o.o. PWN Inwestycje Sp. z o.o. PAKFOL SIÓDEMKA Sp. z o.o. SUPERFISH S.A. SYRIUS Grupa Inwestycyjna SUMMIT-SPORT Sp. z o.o. VERACOMP S.A. WKRA Sp. z o.o.

63 Lista referencyjna Due diligence 63 CITODAT S.A. CHEMPACK Sp. z o.o. ENERGOMONTAŻ Północ S.A. Huta BUCZEK Huta ZAWIERCIE MARMA Sp. z o.o. MUZA S.A. PEMUG S.A. POLINORD Sp. z o.o. SEFAKO S.A. SUPERFISH & MAT SUPERFISH S.A. WIKING Sp. z o.o. WILGA Sp. z o.o. VOS Logistics Zakład Aparatury CHEMAR

64 Lista referencyjna Restrukturyzacje CITODAT S.A. FARMACOL S.A. CERKOLOR Sp. z o.o. IKAR Sp. z o.o. ORZEŁ BIAŁY S.A. PPWK S.A. PEMUG S.A. SUPERFISH S.A. (restrukturyzacja po przeprowadzeniu konsolidacji) 64

65 Dlaczego GoAdvisers GoAdvisers zapewnia profesjonalną, skuteczną i efektywną realizację przedstawionych działań. Wysoka jakość naszych usług kreowana jest przez wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne metody osiągania sukcesu. 65 wszechstronność 5W GoAdvisers współpraca wiedza wysoka jakość wieloletnie doświadczenie

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA I.1 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Firma: MCI Management Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach...3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym...10 3. Kapitał zakładowy...11 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo