Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego"

Transkrypt

1 Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna typ przedmiotu kierunkowy 2. Kod przedmiotu DEN-479-PAEDDEN 5 3. Profil kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym praktyczny 4. Poziom kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym studia jednolite magisterskie 5. Forma studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym stacjonarne/niestacjonarne 6. Grupa szczegółowych efektów kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym nauki kliniczne kierunkowe (zabiegowe) 7. Rodzaj przedmiotu (obowiązkowy, fakultatywny) obowiązkowy 8. Rok studiów/ semestr IV rok/ 7-8 semestr 9. Forma zajęć oraz liczba godzin ogólna i dla poszczególnych form zajęć 72 godz. semestr 7: wykłady- 6 godz., gr. dziekańskie 6 godz., kliniczne - 30 godz. semestr 8: gr. dziekańskie 5 godz., kliniczne - 25 godz. 10. Liczba punktów ECTS 4 pkt. ECTS 11. Jednostka dydaktyczna prowadząca przedmiot Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego 12. Imię i nazwisko osoby egzaminującej lub zaliczającej przedmiot prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska 13. Imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska dr n. med. Agnieszka Bruzda-Zwiech dr n. med. Małgorzata Daszkowska dr n. med. Renata Filipińska

2 dr n. med. Aleksandra Hilt dr n. med. Patrycja Proc dr n. med. Jacek Pypeć dr n. med. Ewa Rybarczyk-Townsend 14. Wymagania wstępne Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna II i III r. Fizjologia narządu żucia Materiałoznawstwo Ergonomia 15. Treści programowe przedmiotu Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii rozwoju uzębienia, diagnostyki i leczenia próchnicy w zębach mlecznych i stałych oraz chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych w zębach mlecznych. Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w urazowych uszkodzeniach zębów oraz stosowania profilaktyki chorób dziąseł i przyzębia u dzieci. Wykłady: 1. Próchnica zębów mlecznych i stałych w wieku rozwojowym metody leczenia, materiały. 2. Choroby miazgi zębów mlecznych diagnostyka, leczenie. 3. Pierwsza pomoc w urazowych uszkodzeniach zębów u dzieci Seminaria I semestr 1. Badanie pacjenta, ocena wieku metrykalnego i zębowego. Interpretacja wskaźników oceny stanu jamy ustnej dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. 2. Plan leczenia z uwzględnieniem kompleksowej profilaktyki próchnicy. 3. Próchnica w zębach mlecznych - diagnostyka, leczenie cz. I + cz. II 4. Nowoczesne metody postępowania w przypadku próchnicy zębów stałych z niezakończonym rozwojem. 5. Nowoczesne metody oceny ryzyka próchnicy. Minimalnie interwencyjne leczenie stomatologiczne. 6. Niestandardowe metody leczenia próchnicy u dzieci. Zaliczenie (patrz pkt.18) Seminaria II semestr 1. Choroby miazgi zębów mlecznych - diagnostyka i leczenie - cz. I 2. Choroby miazgi zębów mlecznych - diagnostyka i leczenie - cz. II 3. Diagnostyka chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych w zębach stałych u dzieci 4. Wywiad i badanie kliniczne w stanach pourazowych zębów u dzieci pierwsza pomoc 5. Określania potrzeb w zakresie leczenia periodontologicznego u dzieci z uwzględnieniem wskaźników stanu przyzębia. Zaliczenie (patrz pkt.18) 16. Metody dydaktyczne Seminaria wspierane prezentacjami multimedialnymi. Ćwiczenia kliniczne z zakresu leczenia próchnicy zębów mlecznych i stałych ze szczególnym uwzględnieniem metod minimalnie inwazyjnych, leczenie chorób miazgi zębów mlecznych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w urazowych uszkodzeniach zębów u dzieci.

3 17. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej Literatura podstawowa: Stomatologia Wieku Rozwojowego pod red. M. Szpringer-Nodzak i M. Wochny-Sobańskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa Stomatologia Dziecięca. A.C. Cameron, R.P. Widmer. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław Metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia, w tym forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zaliczenia: Studenta obowiązuje obecność na wszystkich zajęciach Każde zajęcia rozpoczynają się zaliczeniem wiedzy teoretycznej z poprzedniego seminarium oraz odpowiednich rozdziałów (z obowiązujących podręczników) w formie 10-pytaniowego testu. Ocena negatywna (poniżej 60% t.j. 6 pytań) z testu cząstkowego powinna być przez studenta poprawiona do następnego ćwiczenia u asystenta prowadzącego Skala ocen: 6 pkt. 3 (dostateczny) 7 pkt. 3+ (dość dobry) 8 pkt. 4 (dobry) 9 pkt. 4+ (ponad dobry) 10 pkt. 5 (b. dobry) Warunkiem dopuszczenia do zaliczenie końcowego w formie 20-pytaniowego testu z całości materiału jest obecność na wszystkich zajęciach oraz zaliczenie testów cząstkowych Ocena zaliczająca semestr wpisywana do indeksu jest średnią ocen, w tym również ocen niedostatecznych, z testów cząstkowych oraz test końcowego Skala ocen: pkt. 3 (dostateczny) pkt. 3+ (dość dobry) pkt. 4 (dobry) pkt. 4+ (ponad dobry) 20 pkt. 5 (b. dobry) Studenta obowiązuje wykonywanie odpowiednich procedur klinicznych podczas przyjmowania pacjentów 19. Ogólne efekty kształcenia w zakresie WIEDZA Student posiada wiedzę z zakresu rozwoju zębów, etiologii i epidemiologii próchnicy zębów, chorób miazgi, urazowych uszkodzeń zębów oraz metod ich leczenia. 20. Ogólne efekty kształcenia w zakresie UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE SPOŁECZNE Od studenta oczekuje się umiejętności postawienia odpowiedniej diagnozy i zaplanowania leczenia oraz wykonania niektórych zabiegów stomatologicznych u dzieci.

4 21. Opis efektów kształcenia na poszczególnych zajęciach w grupach dziekańskich w zakresie WIEDZA oraz UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE SPOŁECZNE Wiedza Cele ogólne SEMESTR 7: Ćwiczenie 1. Student powinien znać zasady zbierania wywiadu i przeprowadzenia badania stomatologicznego u dzieci. Ćwiczenie 2. Student powinien umieć ustalić plan leczenia z uwzględnieniem kompleksowej profilaktyki próchnicy u dzieci. Ćwiczenie 3. Student powinien znać metody diagnostyki i leczenia próchnicy w zębach mlecznych. Ćwiczenie 4. Student powinien znać nowoczesne metody postępowania w przypadku próchnicy zębów stałych w wieku rozwojowym. Ćwiczenie 5. Student powinien rozumieć nowoczesne metody oceny ryzyka próchnicy oraz koncepcję minimalnie interwencyjnego leczenia stomatologicznego. Ćwiczenie 6. Student powinien znać niestandardowe metody leczenia próchnicy u dzieci. Zaliczenie wiedzy z tematów ćwiczeń 1-6. SEMESTR 8: Ćwiczenie 1. Student powinien umieć rozpoznawać choroby miazgi zębów mlecznych. Ćwiczenie 2. Student powinien znać zasady leczenia chorób miazgi zębów mlecznych. Ćwiczenie 3. Student powinien umieć rozpoznawać choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych zębów stałych. Ćwiczenie 4. Student powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy w urazowych uszkodzeniach zębów. Ćwiczenie 5. Student powinien umieć określić potrzeby w zakresie leczenia periodontologicznego u dzieci z uwzględnieniem wskaźników stanu przyzębia. Zaliczenie wiedzy z tematów ćwiczeń 1-5. Ćwiczenie 1. Cele szczegółowe SEMESTR 7 części wywiadu stomatologicznego etapy badania podmiotowego i przedmiotowego wiek metrykalny i zębowy dziecka terminy wyrzynania zębów mlecznych i stałych metody oceny stanu zdrowia jamy ustnej wskaźniki oceny stanu zdrowia jamy ustnej ( PUW, OHI, CPITN)

5 Ćwiczenie 2. Ćwiczenie 3. Ćwiczenie 4. Ćwiczenie 5. Ćwiczenie 6. Zaliczenie postępowanie profilaktyczno-lecznicze u dziecka kierunki zapobiegania próchnicy kariostatyczne mechanizmy działania fluoru rolę procesu remineralizacji oraz porównać mechanizmy remineralizacji szkliwa i zębiny metodykę fluoryzacji kontaktowej z użyciem preparatów z niską i wysoką zawartością fluoru dla danego dziecka dzienną dawkę fluoru w suplementacji fluorkowej cechy zębów mlecznych w aspekcie rozwoju próchnicy charakterystyczne postacie i przebieg próchnicy w zębach mlecznych metody leczenia próchnicy w zębach mlecznych materiały stosowane do leczenia próchnicy w zębach mlecznych oraz podać wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania w różnych sytuacjach klinicznych właściwości różnych materiałów (tj. szkło-jonomery, kompomery, ormocery, kompozyty, amalgamat srebra, korony stalowe) stosowanych w leczeniu próchnicy zębów dziecięcych cechy zębów stałych w aspekcie rozwoju próchnicy u dzieci metody stosowane w diagnostyce próchnicy u dzieci z użyciem: lusterka i zgłębnika, wybarwiania tkanki próchnicowej, separacji czasowej zębów, transiluminacji, światła laserowego (Diagnodent), zdjęć rtg i in. odmienność w preparacji ubytków w zębach stałych niedojrzałych i wyjaśnić problem ochrony miazgi rolę opatrunków tymczasowych i odontotropowych w leczeniu próchnicy głębokiej nowoczesne metody oceny ryzyka próchnicy minimalnie inwazyjna stomatologia mechanizm powstawania i leczenia próchnicy początkowej (biała plama) zasady kwalifikacji pacjentów i zębów w celu uszczelniania bruzd i zagłębień wskazania i przeciwwskazania do poszerzonego lakowania, wypełnienia zapobiegawczego (PRR) oraz innych metody minimalnie inwazyjnych materiały stosowane do uszczelniania bruzd wskazania do różnych metod opracowywania ubytków próchnicowych niestandardowe metody leczenia próchnicy metody opracowywania ubytków: ART (Atraumatic Restorative Treatment), chemo- mechaniczną, abrazyjną, ozonowania, tunelową, szczelinową, w kształcenie spodka materiały stosowane w poszczególnych metodach

6 Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2. Ćwiczenie 3. Ćwiczenie 4. Student zna Ćwiczenie 5. Zaliczenie SEMESTR 8 czynniki etiologiczne chorób miazgi klasyfikacje chorób miazgi zębów mlecznych choroby miazgi wyniki badania podmiotowego testy oceniające żywotność miazgi oraz stanu tkanek okołowierzchołkowych interpretacje wyników badania radiologicznego wskazania i przeciwwskazania do leczenia chorób miazgi zębów mlecznych metody leczenia chorób miazgi zębów mlecznych wskazania i przeciwwskazania do wykonania: pośredniego i bezpośredniego pokrycia miazgi, amputacji biologicznej, metod mortalnych, leczenia kanałowego poszczególne etapy ww. metod powikłania zapaleń miazgi w zębach mlecznych zasady przeprowadzania wywiadu i badania klinicznego pod kątem chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych zębów stałych u dzieci metody diagnozowania stanu miazgi i tkanek okołowierzchołkowych zębów stałych w wieku rozwojowym klasyfikacje chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych u dzieci etiologię urazowych uszkodzeń zębów profilaktykę urazowych uszkodzeń zębów klasyfikację urazowych uszkodzeń zębów zasady przeprowadzania wywiadu u pacjenta z urazowym uszkodzeniem zębów metody oceny żywotności miazgi metody oceny badania radiologicznego zasady zaplanowania leczenie metody oceny stanu dziąseł i przyzębia: wskaźnik PMA, wskaźnik GI (Gingival Index), SBI( Sulcus Bleedeing Index), GBI ( Gingival Bleeding Index) niektóre wskaźniki oceny stanu przyzębia: choroby przyzębia PDI (Periodontal Disease Index), przyzębia PI (Periodontal Index), płytki nazębnej PI-I ( Plaque Index), retencji najnowsze klasyfikacje chorób dziąseł i przyzębia czynniki etiologiczne chorób dziąseł specyfikę przebiegu zapaleń dziąseł i przyzębia u dzieci: przewlekłego, przerostowego, w okresie pokwitania, w przebiegu cukrzycy, w zaburzeniach hematologicznych oraz lekozależnych. etiologię i objawy zapalenia przyzębia: przewlekłego oraz agresywnego u dzieci (PPP i JP)

7 Umiejętności Cele ogólne Student posiada umiejętności dotyczące przeprowadzenia pełnego badania pacjenta, zaplanowania leczenia oraz wykonania wybranych zabiegów stomatologicznych u dzieci. Student umie: Cele szczegółowe przeprowadzić wywiad i ocenę stanu jamy ustnej dziecka zaplanować leczenie pacjenta oraz dobrać, odpowiednie do wieku i aktywności próchnicy, metody profilaktyczne oraz przeprowadzić zabiegi fluorkowania kontaktowego wykrywać i ocenić zaawansowanie ubytków próchnicowych odpowiednio dobranymi metodami opracować ubytek próchnicowy i wykonać wypełnienie z odpowiednio dobranego materiału wybrać właściwą metodę leczenia mikrozachowawczego oraz przeprowadzić profilaktyczne uszczelnianie, poszerzone lakowanie i wypełnienie zapobiegawcze bruzd i zagłębień w zębach trzonowych przeprowadzić badanie pacjenta pod kątem zapalenia miazgi ocenić stan miazgi zęba mlecznego i zaplanować odpowiednią metodę leczniczą wykonać zabieg leczenia stanu zapalnego miazgi w zębach mlecznych przeprowadzić testy żywotności miazgi zębowej zlecić odpowiedni rodzaj zdjęcia radiologicznego przeprowadzić badanie pacjenta po urazie zębów wykonać odbudowę zęba po urazie materiałem plastycznym oraz założyć szynę zębową rozpoznać i zapobiegać chorobom dziąseł i przyzębia oraz stanom patologicznym błony śluzowej jamy ustnej u dzieci Kompetencje społeczne Student ma świadomość rozwijania działań profilaktycznych i leczniczych w odniesieniu do próchnicy, chorób miazgi i stanów pourazowych zębów. Student zdaje sobie sprawę z ważności wczesnego wykrywania i zapobiegania różnym patologiom w obrębie jamy ustnej takich jak: próchnica, wady zgryzu i choroby przyzębia u dzieci Student ma świadomość konieczności doboru odpowiedniej metody leczniczej do danego stanu klinicznego. 22. Kontynuacja przedmiotu przewidziana na zajęciach z: Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna na V roku 23. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem Oświadczenie prowadzącego i jego podpis:

8 Oświadczam, że treści programowe zawarte w niniejszym sylabusie są rezultatem mojej indywidualnej pracy twórczej wykonywanej w ramach stosunku pracy/współpracy wynikającej z umowy cywilnoprawnej oraz że osobom trzecim nie przysługują z tego tytułu autorskie prawa majątkowe. 25. Podpis Dziekana: 26. Data:

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 2 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek fizjoterapia Profil kształcenia x ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

zajęcia 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Zajęcia praktyczne / Seminaria/

zajęcia 75 160 160 15 10 Suma 420 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta Zajęcia praktyczne / Seminaria/ SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r.

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r. PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA Warszawa, 2014 r. Autorzy: Artur Walkiewicz Anna Kłak Emilia Gawińska Redakcja naukowa: dr Filip Raciborski Redakcja językowa: Akapit-Art Dorota

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa modułu/ przedmiotu TOKSYKOLOGIA 2. Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Medyczny

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Plan i program nauczania zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/ 2014

SYLABUS na rok 2013/ 2014 SYLABUS na rok 2013/ 2014 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA.

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia PATOLOGIA. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

Lek. spec. Piotr Mrówczyński

Lek. spec. Piotr Mrówczyński KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ OS-IiPI CHOROBY ENĘTRZNE Internal Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010 / 2011 Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW IV ROKU II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2014/2015 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 3 2. SKŁAD SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Rodzaj kształcenia Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Dietetyka Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu BF w języku polskim BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical study USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski. podstawowy X

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski. podstawowy X SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Propedeutyka chorób dzieci Kod modułu LK.3.E.002 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

Bardziej szczegółowo