MARKETING SESJA GODZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING SESJA 1 9.11. 2012 GODZ. 16.30 19.40"

Transkrypt

1 MARKETING SESJA GODZ dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UE Katedra Zarządzania Marketingowego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2 PROCES PLANOWANIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE Plan zajęć 1. Zasadnicze obszary zarządzania marketingiem 2. Etapy przygotowania planu marketingowego 3. Analiza sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa 3.1. Tendencje sprzedaży rynku i firmy. Prognozy sprzedaży i wyniku finansowego 3.2. Analiza nabywców 3.3. Analiza konkurencji. Analizy portfolio 3.4. Analiza marketing-mixu 3.5. Analiza SWOT 4. Określanie marketingowych celów strategicznych 5. Proces budowy i wyboru strategii marketingowej Studia przypadków: Elpom, Zenon, Palety, Mrożone obiady,nec/sharp, General Electric, Cerfix 2

3 ZASADNICZE OBSZARY ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO PLANOWANIE ORGANIZOWANIE WDRAŻANIE KONTROLOWANIE analiza sytuacji ustalanie celów opracowanie strategicznych i operacyjnych planów działania budowanie struktury wewnątrz której pracownicy przedsiębiorstwa realizują plany działania przydzielanie zadań koordynowanie i kierowanie pracownikami, aby osiągali wyznaczone cele mierzenie postępu w osiąganiu celów weryfikowanie strategicznych i operacyjnych planów działania 3

4 PROCES PLANOWANIA MARKETINGOWEGO ANALIZA SYTUACJI identyfikacja szans i zagrożeń rynkowych określenie problemów i możliwości firmy USTALANIE CELÓW MARKETINGOWYCH OPRACOWANIE WARIANTÓW STRATEGII MARKETINGOWEJ wybór rynków docelowych wybór sposobu wyróżniania oferty WYBÓR STRATEGII OPRACOWANIE PLANU TAKTYCZNEGO programowanie marketing-mixu ustalenie zadań, budżetów i odpowiedzialności REALIZACJA PLANU MARKETINGOWEGO 4

5 PLAN MARKETINGOWY: CZĘŚCI SKŁADOWE 1. Streszczenie dla zarządu Przegląd założeń i zasadniczych elementów planu 2. Analiza sytuacji Informacje i dane dotyczące rynku i firmy Analiza SWOT Analizy portfolio Identyfikacja głównych szans i zagrożeń 3. Cele strategiczne Mierzalne i określone w czasie cele ilościowe i jakościowe 4. Zapis strategii Określenie rynków docelowych i opis wybranego sposobu konkurowania 5. Plan taktyczny Programy wykorzystania narzędzi marketingowych Terminy realizacji zadań Jednostki odpowiedzialne Budżety 6. Prognoza rachunku wyników Przewidywane koszty realizacji planu wraz z prognozą wyników 5

6 PROCES ANALIZY SYTUACJI 1. PROGNOZOWANIE PRZYSZŁYCH EFEKTÓW DZIAŁANIA FIRMY analiza trendów ogólnorynkowych i prognozy dla rynku analiza trendów sprzedaży i prognozy dla przedsiębiorstwa 2. ANALIZA NABYWCÓW segmentacja rynku określanie szans rynkowych 3. ANALIZA SYTUACJI KONKURENCYJNEJ 4. ANALIZA MARKETING-MIXU FIRMY 5. ANALIZA SWOT 6. PODSUMOWANIE ANALIZY: KLUCZOWE PROBLEMY I SZANSE 6

7 BAZY INFORMACYJNE PROGNOZ SPRZEDAŻY 1. Analiza trendów sprzedaży z przeszłości 2. Identyfikacja czynników popytotwórczych i szacowanie ich wpływu na sprzedaż rynku lub firmy 3. Badanie intencji zakupu 4. Opinie sprzedawców i ekspertów 5. Testy rynkowe 7

8 METODY PROGNOZOWANIA OPARTE NA TRENDACH Z PRZESZŁOŚCI Okres * średnia 3-letnia Wolumen sprzedaży (tys. szt.) Prognoza sprzedaży metodą wskaźnika przyrostu (tys. szt. ) Prognoza sprzedaży metodą średnich ruchomych (tys. szt.)* Metoda wskaźnika przyrostu sprzedaż 2012 Prognoza sprzedaży 2013 = sprzedaż 2012 x sprzedaż 2011 zastosowanie: stabilna sytuacja rynkowa, prognozy krótkoterminowe Metoda średnich ruchomych (np. średnie 3-letnie) sprzedaż sprzedaż sprzedaż 2012 Prognoza sprzedaży 2013= zastosowanie: niestabilna sytuacja rynkowa, prognozy ostrożne przy zwyżkowych trendach sprzedaży 8

9 LUKA PLANISTYCZNA ANALIZA SYTUACJI USTALANIE CELÓW OPRACOWANIE STRATEGII s p r z e d a ż gdzie byliśmy dokąd zmierzamy gdzie jesteśmy Gdzie chcemy być (cel strategii) Jak chcemy się tam dostać (treść strategii) luka planistyczna

10 PROCES SEGMENTACJI RYNKU 1. OKREŚLENIE PEŁNEGO RYNKU 2. OKREŚLENIE KRYTERIÓW SEGMENTACJI 3. IDENTYFIKACJA SEGMENTÓW 4. WEWNĘTRZNA CHARAKTERYSTYKA SEGMENTÓW 5. OCENA ATRAKCYJNOŚCI SEGMENTÓW 10

11 WYBRANE KRYTERIA SEGMENTACJI RYNKÓW KONSUMPCYJNYCH Kategoria Oczekiwania / zachowania nabywców Kryteria demograficzne Kryteria psychograficzne Kryteria geograficzne Kryteria społeczno-kulturowe Kryteria szczegółowe korzyści z zakupu sposób użytkowania produktu przeznaczenie produktu intensywność użytkowania kraj / region zamieszkania płeć wiek stan cywilny wykształcenie zawód / miejsce pracy poziom dochodów cechy osobowości zainteresowania styl życia miejsce zamieszkania klimat grupa społeczna typ rodziny / faza w cyklu życia typ subkultury kultura: zwyczaje, tradycje język, systemy wartości 11

12 WYBRANE KRYTERIA SEGMENTACJI RYNKÓW NIEKONSUMPCYJNYCH Kategoria Przedmiot zakupu Charakterystyka zakupów Relacja dostawca-nabywca Kryteria demograficzne Kryteria geograficzne Kryteria szczegółowe rodzaj produktu miejsce użycia produktu zastosowanie produktu wielkość rocznych zakupów wielkość przeciętnego zamówienia częstotliwość zakupów nowi /obecni / byli klienci stopień wyłączności dostaw branża rozmiar firmy liczba zatrudnionych wielkość produkcji kraj / zagranica region lokalizacja odległość 12

13 SEGMENTACJA RYNKU PRZYKŁAD: RYNEK PASTY DO ZĘBÓW Kryterium identyfikujące OCZEKIWANE KORZYŚCI Kryteria charakteryzujące nabywców DEMOGRAFIA PSYCHOGRAFIA ZACHOWANIE ekonomiczność (niska cena) mężczyźni oszczędni niezależni użytkownicy intensywni walory zdrowotne (przeciwdziałanie próchnicy i innym chorobom zębów) rodziny z dziećmi troskliwi rozsądni użytkownicy intensywni kosmetyka (białe zęby) młodzież kobiety towarzyscy aktywni palacze smak i zapach dzieci niedojrzali naśladowcy lubią zabawę nie lubią myć zębów 13

14 WYBRANE KRYTERIA OCENY ATRAKCYJNOŚCI SEGMENTÓW WIELKOŚĆ SEGMENTU DYNAMIKA WZROSTU SEGMENTU SYTUACJA KONKURENCYJNA W SEGMENCIE, W TYM OCENA INTENSYWNOŚCI KONKURENCJI I MOŻLIWOŚCI ZDOBYCIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ ZDOLNOŚCI TECHNOLOGICZNE, PRODUKCYJNE, MARKETINGOWE ITP. WYMAGANE DO OBSŁUGI SEGMENTU KOSZTY DOTARCIA DO SEGMENTU / OPŁACALNOŚĆ OPERACJI W SEGMENCIE KOMPATYBILNOŚĆ SEGMENTU Z CELAMI I ZASOBAMI FIRMY STABILNOŚĆ WARUNKÓW DZIAŁANIA W SEGMENCIE 14

15 ANALIZA SYTUACJI KONKURENCYJNEJ 1. IDENTYFIKACJA KONKURENTÓW liczba konkurentów główni konkurenci stopień zróżnicowania konkurentów 2. ANALIZA STRATEGII KONKURENTÓW I ICH ZAMIERZEŃ 3. OCENA SILNYCH I SŁABYCH STRON KONKURENTÓW zasoby marketing-mix mierniki oceny siły konkurencyjnej o sprzedaż o udział w rynku o rentowność o wartość marki o świadomość marki o postawa wobec marki o intencje zakupu marki 15

16 ANALIZA KONKURENCJI (M. PORTER, 1980) ZAGROŻENIE WEJŚCIEM NOWYCH FIRM NA RYNEK skala działania dyferencjacja produktu wymagania kapitałowe dostęp do dystrybucji regulacje prawno-administracyjne koszty wycofania się z rynku DOSTAWCY RYWALIZACJA MIĘDZY NABYWCY (i ich siła przetargowa) FIRMAMI DZIAŁAJĄCYMI (i ich siła przetargowa) NA RYNKU koncentracja ilość konkurentów koncentracja dyferencjacja strategie konkurentów dyferencjacja możliwość integracji rozwój rynku możliwość integracji wpływ na jakość dyferencjacja wpływ na jakość koszty stałe OFERTY SUBSTYTUCYJNE 16

17 ANALIZA PORTFOLIO METODA BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) dynamika sprzedaży rynku GWIAZDY ZNAKI ZAPYTANIA DOJNE KROWY PSY 10X 1X 0,1X udział w rynku/ udział największego konkurenta kierunki przepływów finansowych 17

18 p o wysoki t e n c j średni a ł f i niski r m y ANALIZA PORTFOLIO METODA GENERAL ELECTRIC a t r a k c y j n o ś ć b r a n ż y wysoka średnia niska 18 strefa zielona strefa żółta strefa czerwona

19 KRYTERIA OCENY PRZEDSIĘWZIĘĆ W GE PORTFOLIO PRZYKŁAD ATRAKCYJNOŚĆ BRANŻY waga ocena (1-5) wartość - wielkość rynku roczna dynamika rynku historyczna marża zysku intensywność konkurencji wymagania technologiczne zależność od koniunktury gosp wpływ na środowisko inne wpływy makrootoczenia POTENCJAŁ FIRMY udział w rynku dynamika udziału jakość produktu reputacja marki sieć dystrybucji efektywność promocji moce produkcyjne wydajność produkcji koszt jednostkowy dostawy materiałów innowacyjność kadra menedżerska

20 ANALIZA MARKETING-MIXU PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKT - obsługiwane i nie obsługiwane obszary działalności - zawartość oferty - wyniki sprzedażowe poszczególnych ofert - ocena nabywcza i pozycja rynkowa ofert - stopień wyróżnienia oferty - usługi dodatkowe CENA - obsługiwane i nie obsługiwane segmenty cenowe - strategia cenowa przedsiębiorstwa - ceny ofert / konkurencyjność cen / trendy cenowe - koszty działalności i marketingu DYSTRYBUCJA - lokalizacja - obsługiwane i nie obsługiwane sposoby dystrybucji oferty - ocena poziomu obsługi odbiorców i kosztów dystrybucji - ocena współpracy z pośrednikami - analiza pracy sprzedawców PROMOCJA - wykorzystywane i nie wykorzystywane instrumenty promocji - charakterystyka działań promocyjnych - cele promocji - wydatki promocyjne - wizerunek oferty / przedsiębiorstwa (stopień wyróżnienia) - ocena efektywności promocji (efekty komunikacyjne i sprzedażowe) 20

21 MACIERZ RYNEK / PRODUKT SEGMENT 1 SEGMENT 2 SEGMENT 3 OFERTA 1 OFERTA 2 OFERTA 3 21

22 MACIERZ RYNEK / PRODUKT: PRZYKŁAD Duże firmy Małe firmy Instytucje publiczne Uczelnie Odbiorcy indywidualni Komputery profesjonalne X X Komputery osobiste X X X X X Sieci X X Notebooki X X X X Projektory graficzne X X X 22

23 BADANIE TYPU IMPORTANCE-PERFORMANCE PRZYKŁAD: OCENA STACJI OBSŁUGI SAMOCHODÓW Cechy oferty Uśrednione znaczenie cech (skala 1-5) Uśredniona ocena cech (skala 1-5) 1. Jakość wykonania usługi Szybkość wykonania usługi Zdolność wykonania każdego rodzaju usługi Dostępność usługi w odpowiednim czasie Terminowość wykonania usługi Kultura obsługi Cena usługi Wygoda lokalizacji warsztatu Realizowanie reklamacji Sprzątanie samochodu po naprawie

24 BADANIE TYPU IMPORTANCE-PERFORMANCE PRZYKŁAD: OCENA STACJI OBSŁUGI SAMOCHODÓW c.d. duże znaczenie cechy niska ocena wykonania cechy wysoka ocena wykonania cechy 10 małe znaczenie cechy 24

25 POZYCJONOWANIE OFERTY MAPY PERCEPCJI Oś 1 (wymiar pozycjonujący 1) oferta A oferta B Oś 2 (wymiar pozycjonujący 2 oferta C oferta D Pozycjonujące mapy percepcji: zastosowanie rozpoznanie sposobów postrzegania marek przez nabywców weryfikacja działań pozycjonujących marki sugerowanie przyszłych działań w obrębie 4P oraz decyzji nt. pozycjonowania / repozycjonowania marek identyfikacja pozycji marek konkurentów i własnych przewag konkurencyjnych określanie wolnych obszarów konkurowania 25

26 POZYCJONUJĄCE MAPY PERCEPCJI PRZYKŁAD: ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE efektywność marka A marka X marka Y marka B brak skutków ubocznych 26

27 ANALIZA MARKETING-MIXU PRZYKŁAD: ANALIZA ZYSKOWNOŚCI PRODUKTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA Produkt Wolumen Udział w wol. Przychody Udział Koszty Alokowane Koszty Zysk brutto sprzedaży ogółem (%) ze sprzedaży w przychodach bezpośrednie koszty pośr całkowite (tys. zł) (tys. szt) (tys. zł) ogółem (%) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) A , , B , , C , , D , , E 141 0, , F , , G , , H , , I 281 0, , Razem , ,

28 ANALIZA SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA: SWOT SILNE STRONY (STRENGHTS) silna pozycja rynkowa, elementy marketing-mixu, posiadana technologia, sprawny sposób zarządzania, wysokie kwalifikacje pracowników, duże możliwości finansowe, niskie koszty działalności itp. SŁABE STRONY (WEAKNESSES) słaba pozycja rynkowa, elementy marketing-mixu, posiadana technologia, niesprawny sposób zarządzania, niskie kwalifikacje pracowników, małe możliwości finansowe, wysokie koszty działalności itp. SZANSE (OPPORTUNITIES) pozytywne trendy popytowe, występowanie czynników popytotwórczych, rozwój technologii, kanałów dystrybucji, środków komunikacji itp. korzystna sytuacja konkurencyjna, sprzyjające warunki demograficzne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, prawne itp. ZAGROŻENIA (THREATS) negatywne trendy popytowe, brak czynników popytotwórczych, niedorozwój technologii, kanałów dystrybucji, środków komunikacji itp. niekorzystna sytuacja konkurencyjna, niesprzyjające warunki demograficzne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe, prawne itp. 28

29 CELE W STRATEGICZNYM PLANOWANIU MARKETINGOWYM I. CELE PODSTAWOWE A. ILOŚCIOWE SPRZEDAŻ (WIELKOŚĆ / WARTOŚĆ) UDZIAŁ W RYNKU ZYSK RENTOWNOŚĆ OPERACJI STOPA ZWROTU INWESTYCJI B. JAKOŚCIOWE POZYCJA KONKURENCYJNA (np. lider) POZYCJA RYNKOWA (identyfikacja przez nabywców) II. CELE POŚREDNIE CELE NABYWCZE I ZAKUPOWE (np. dotarcie do grup nabywców, wywołanie zakupów pierwotnych lub wtórnych, wzrost częstości lub rozmiarów zakupu) CELE KOMUNIKACYJNE (np. świadomość marki, preferencja marki, intencje zakupu marki) CELE MARKETINGOWE (np. wprowadzenie nowego produktu, wejście do kanału dystrybucji) 29

30 KWANTYFIKACJA CELÓW MARKETINGOWYCH: PRZYKŁAD Prognozy dla przedsiębiorstwa rok Sprzedaż (mln zł) dynamika sprzedaży (%) (szac.) Cele przedsiębiorstwa (szac.) (2.9) (3.0) rok sprzedaż (mln zł) dynamika sprzedaży (%) udział w rynku (%) zysk netto (mln zł) (szac.) (szac.) rentowność sprzedaży (%) (szac.) udział w rynku (%) zysk netto (mln zł) rentowność sprzedaży (%) Założenia 1. Sprzedaż powinna rosnąć z dynamiką 10% rocznie (tempo wzrostu z 2011 roku) 2. Udział w rynku na koniec okresu planistycznego: 10% 3. Wskaźnik rentowności powinien osiągnąć poziom 4%, czyli zysk na koniec okresu planistycznego powinien zbliżyć się do poziomu z (najlepszego) 2009 roku 30

31 STANDARDOWE STRATEGIE WYBORU RYNKU DOCELOWEGO STRATEGIA MARKETINGU NIEZRÓŻNICOWANEGO Marketing-mix przedsiębiorstwa Pełny rynek STRATEGIA MARKETINGU ZRÓŻNICOWANEGO Marketing-mix przedsiębiorstwa 1 Segment 1 Marketing-mix przedsiębiorstwa 2 Segment 2 Marketing-mix przedsiębiorstwa 3 Segment 3 STRATEGIA MARKETINGU SKONCENTROWANEGO Segment 1 Marketing-mix przedsiębiorstwa Segment 2 Segment 3 31

32 SPOSOBY WYBORU RYNKU DOCELOWEGO c.d. R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 Specjalizacja jednosegmentowa Specjalizacja selektywna Specjalizacja rynkowa Specjalizacja produktowa Pełne pokrycie rynku Specjalizacja jednosegmentowa polega na tym, że firma decyduje się na obsługę jednego segmentu rynku i dzięki głębokiej wiedzy na temat jego potrzeb oraz szczególnej reputacji, którą w nim zdobywa, ma szansę osiągnąć silną pozycję rynkową. Specjalizacja selektywna to podejście, w ramach którego firma wybiera kilka segmentów, z których każdy jest dla niej atrakcyjny i odpowiada jej celom i zasobom; wten sposób następuje dywersyfikacja ryzyka działalności firmy jeśli jeden zsegmentów znajdzie się wkryzysie, zawsze zostają jeszcze inne. Specjalizacja rynkowa oznacza sytuację, kiedy firma koncentruje się na obsługiwaniu wielu potrzeb określonej grupy klientów. Specjalizacja produktowa polega na tym, że firma decyduje się na wytwarzanie jednego produktu, który sprzedaje wkilku segmentach. Pełne pokrycie rynku to strategia obsługi wszystkich wyróżnionych w procesie segmentacji grup klientów za pomocą różnych ofert, dostosowanych do ich oczekiwań. 32

33 WYRÓŻNIANIE OFERTY RYNKOWEJ TYPOWE PODSTAWY WYRÓŻNIENIA OFERTY Podstawa wyróżnienia Produkt Cena Dystrybucja i sprzedaż Wizerunek Przykladowe wymiary szczegółowe cechy produktu jakość produktu styl opakowanie usługi dodatkowe cena niższa od ceny produktów konkurencyjnych relacja cena-wartość dostępność oferty lokalizacja miejsc sprzedaży zakres usług dystrybucyjnych i sprzedażowych czas sprzedaży fachowość obsługi doradztwo i rozwiązywanie problemów szybkość obsługi wysoka jakość dziedzictwo marki unikatowość komunikatywność I kultura obsługi przeznaczenie 33

34 PODSTAWOWE TYPY STRATEGII MARKETINGOWYCH Typy strategii konkurencyjnych (M. Porter) wiodąca pozycja kosztowa dyferencjacja koncentracja Typy strategii konkurencyjnych (M. Treacy, F. Wiersema) doskonałość operacyjna (nacisk na cenę i poziom obsługi nabywców) bliskość klienta (nacisk na precyzyjne dopasowanie oferty do klienta i relacje z nabywcami najlepszy produkt (nacisk na innowacje i jakość produktu) 34

35 PODSTAWOWE WYBORY STRATEGICZNE 1. NIE ZMIENIAĆ OBECNEJ STRATEGII - gdy obecnie realizowana strategia gwarantuje uzyskanie założonych celów - gdy zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa ocenia się jako przejściowe - jest raczej wyjątkiem niż regułą 2. POZBYĆ SIĘ BIZNESU - oznacza ratowanie zasobów, gdy szanse przetrwania w obecnym biznesie są niewielkie i można je wykorzystać gdzie indziej - gdy dany biznes nie przystaje do misji przedsiębiorstwa i powoduje rozproszenie zasobów 3. SPECJALIZACJA - ograniczenie się do tego, w czym firma jest najlepsza - gdy firma jest nadmiernie (nieefektywnie) zdywersyfikowana - pozytywny związek między dużym udziałem w rynku a zyskownością 4. DYWERSYFIKACJA - gdy nie widać możliwości poprawy sytuacji na danym rynku (rynek nie rośnie lub sytuacja konkurencyjna jest niekorzystna) 5. INTEGRACJA PIONOWA W PRZÓD LUB W TYŁ - może rozwiązywać problemy z dostawami lub dystrybucją i zwiększać efektywność działania - wymaga określonych zasobów kapitałowych - niebezpieczeństwo pogorszenia relacji z dotychczasowymi dostawcami lub pośrednikami 6. EKSPANSJA GEOGRAFICZNA - gdy dotychczasowy rynek nie zapewnia zamierzonego rozwoju przedsiębiorstwa 7. POPRAWA AKTUALNIE REALIZOWANEJ STRATEGII - penetracja dotychczasowego rynku poprzez zmiany w zakresie 4P 35

36 STRATEGICZNE WYBORY PRZEDSIĘBIORSTWA produkt rynek produkt dotychczasowy produkt nowy rynek dotychczasowy PENETRACJA RYNKU ROZWÓJ PRODUKTU rynek nowy ROZWÓJ RYNKU DYWERSYFIKACJA 36

37 STRATEGICZNE WYBORY PRZEDSIĘBIORSTWA c.d. produkt rynek produkt standardowy produkt wyróżniony rynek pełny COMMODITY DYFERENCJACJA rynek ograniczony SEGMENTACJA SPECJALIZACJA 37

MARKETING SESJA 1 21.04. 2012 GODZ. 14.10 17.20

MARKETING SESJA 1 21.04. 2012 GODZ. 14.10 17.20 MARKETING SESJA 1 21.04. 2012 GODZ. 14.10 17.20 dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UE Katedra Zarządzania Marketingowego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PROCES PLANOWANIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego MACIERZ BCG ANALIZA I INTERPRETACJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jesteś producentem telewizorów.

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji marketingowej

Analiza sytuacji marketingowej Analiza sytuacji marketingowej dr Bartłomiej Kurzyk OFERTA KONKURENCJI POTRZEBY KLIENTÓW ZDOLNOŚCI FIRMY 1 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4.

Bardziej szczegółowo

MARKETING SESJA 2 25.05. 2012 GODZ. 16.30-19.40

MARKETING SESJA 2 25.05. 2012 GODZ. 16.30-19.40 MARKETING SESJA 2 25.05. 2012 GODZ. 16.30-19.40 dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UE Katedra Zarządzania Marketingowego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PLANOWANIE, REALIZACJA I KONTROLA TAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia. dr Bartłomiej Kurzyk. 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4.

Strategia. dr Bartłomiej Kurzyk. 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4. Strategia dr Bartłomiej Kurzyk 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4. Cele Jakie cele mogą pojawić się w planie marketingowym? Podajcie przykłady

Bardziej szczegółowo

Procedura STP. Procedura STP

Procedura STP. Procedura STP Procedura STP Procedura STP Segmentacja rynku (Segmenting) Wybór rynku docelowego (Targeting) Pozycjonowanie oferty (Positioning) 2 1 SEGMENTACJA RYNKU Korzyści z segmentacji Dostosowanie produktu do potrzeb

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania. Dr Janusz Sasak. Rozwój koncepcji zrządzania. Strategia

Podstawy zarządzania. Dr Janusz Sasak. Rozwój koncepcji zrządzania. Strategia Podstawy zarządzania Dr Janusz Sasak Rozwój koncepcji zrządzania Koncepcja przedsiębiorstwa Koncepcja funkcjonalna Koncepcja marketingowa Koncepcja zarządzania strategicznego Strategia Dział sztuki wojennej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06.

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. II TURA PROJEKTU Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. 2006 9.15 9.30 Rozpoczęcie Konferencji MenadŜerowie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw dr Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 marca 2015 r. Być konkurencyjnym??? Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości

Bardziej szczegółowo

Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

akademia controllingu

akademia controllingu III 1 PLAN STRATEGICZNY ODDZIAŁ... Sporządzony przez... 1. Obraz przewodni Wizja, misja, zadania przedsiębiorstwa 2. Cele Na 5 lat 3. Strategie Drogi, sposoby osiągnięcia celów 4. Założenia Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

ROLA STRATEGII W FIRMIE

ROLA STRATEGII W FIRMIE ROLA STRATEGII W FIRMIE Co to jest strategia? Słowo strategia pochodzi z Greki i oznaczało wodza, głównodowodzącego (strategos). Funkcja stratega była bardzo zaszczytna i odpowiedzialna, a osobę na to

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna jest etapem procesu formułowania strategii działania. To na jej podstawie dokonuje się wyboru wariantu strategicznego, określa

Analiza strategiczna jest etapem procesu formułowania strategii działania. To na jej podstawie dokonuje się wyboru wariantu strategicznego, określa Planowanie strategiczne w klubie sportowym Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Planowanie strategiczne - definicja Planowanie strategiczne to proces, w którym określa się, drogę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3 Od wstępnej koncepcji do biznesplanu Blok 3 1 Od wstępnej koncepcji do biznes planu Agenda - zakres pojęcia biznes plan Definicje - co to jest biznes plan Funkcje - zastosowania i odbiorcy biznes planu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Profesjonalne zarzą dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia 1. Product Manager a marketing: - co to jest marketing? - czym jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy dyskutować

O czym będziemy dyskutować Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw W jaki sposób firmy tworzą strategie? dr Magdalena Małkowska - Borowczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Co to jest biznes plan?

Co to jest biznes plan? Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zarządzanie strategiczne kierunek: Zarządzanie WYKŁAD III dr Rafał Kusa Plan wykładu 1. Metody analizy strategicznej otoczenia dalszego (makrootoczenia) organizacji

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA 1. Przedstaw problemy z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym obszarów chronionych przedstaw turystykę

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Życie produktu Od narodzin do starzenia się produktu dr Mirosława Malinowska Akademia Ekonomiczna w Katowicach 22 marca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne 1 Zarządzanie strategiczne Metody i narzędzia BCG rafal.trzaska@ue.wroc.pl www.ksimz.ue.wroc.pl www.rafaltrzaska.pl BCG metoda portfelowa powstała 1969 model nazywany niekiedy Growth-ShareMatrix skonstruowana

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne (cz. 2) dr Jakub Drzewiecki Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MSP Zarządzanie Firmą Wrocław 2012 2012 Jakub Drzewiecki. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Rozpoznaj swoich klientów, czyli jak dobrze przeprowadzić segmentację rynku? - identyfikacja rynków docelowych i grupy planowanych odbiorców

Rozpoznaj swoich klientów, czyli jak dobrze przeprowadzić segmentację rynku? - identyfikacja rynków docelowych i grupy planowanych odbiorców 2012 Rozpoznaj swoich klientów, czyli jak dobrze przeprowadzić segmentację rynku? - identyfikacja rynków docelowych i grupy planowanych odbiorców Małgorzata Latuszek Analiza rynku e-usługi Wrocław, 02

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w organizacji. Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Planowanie strategiczne w organizacji. Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Planowanie strategiczne w organizacji Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Podejście menedżerów Nawał zadań operacyjnych Skupienie sie na zarządzaniu strategicznym Rozwój technologii

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH)

II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH) Załącznik nr 5 II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH) TEMAT PROJEKTU: ZOSTAŃ EINSTEINEM BIZNESU - INNOWACYJNY POMYSŁ NA FIRMĘ. Projekt powinien zawierać:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Strategia działalności sprzedażowej firmy i plan sprzedaży. Krzysztof Podstawka Katedra Marketingu Wydział Zarządzania UW

Strategia działalności sprzedażowej firmy i plan sprzedaży. Krzysztof Podstawka Katedra Marketingu Wydział Zarządzania UW Strategia działalności sprzedażowej firmy i plan sprzedaży Krzysztof Podstawka Katedra Marketingu Wydział Zarządzania UW Agenda: 1. Strategie dla całej firmy i jej jednostek biznesowych 2. Wyznaczniki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r.

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r. Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej Warszawa, 10 lutego 2010 r. 2000 2005 Dynamiczny rozwój niekonkurowanie ze swoimi klientami brak własnych aptek wzrost

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE NARZĘDZIA ANALIZY STRATEGICZNEJ

WYBRANE NARZĘDZIA ANALIZY STRATEGICZNEJ Łukasz Żabski WYBRANE NARZĘDZIA ANALIZY STRATEGICZNEJ Kompleksowa analiza strategiczna swoim zasięgiem obejmuje makrootoczenie, mikrootoczenie i analizę potencjału organizacji. Do każdego z tych obszarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientem - CRM MARKETINGOWE STRATEGIE NA TRUDNE CZASY

Zarządzanie relacjami z klientem - CRM MARKETINGOWE STRATEGIE NA TRUDNE CZASY Zarządzanie relacjami z klientem - CRM MARKETINGOWE STRATEGIE NA TRUDNE CZASY DECYZJE INWESTYCYJNE W OPARCIU O FAZĘ DOJRZAŁOŚCI RYNKU Faza Faza embrionalna dojrzewania Faza dojrzałości Faza spadku Łączna

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Macierz McKinseya. Agnieszka Zakrzewska Bielawska. 11.1. Istota, elementy i zastosowanie macierzy McKinseya

Macierz McKinseya. Agnieszka Zakrzewska Bielawska. 11.1. Istota, elementy i zastosowanie macierzy McKinseya 178 11 Macierz McKinseya Agnieszka Zakrzewska Bielawska 11.1. Istota, elementy i zastosowanie macierzy McKinseya Macierz McKinseya opracowana została na początku lat siedemdziesiątych przez firmę konsultingową

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań Konkurs Młody Przedsiębiorca Żagań 2010 I. POJĘCIE BIZNESPLANU Biznes plan (ang business plan, corporate plan) jest dokumentem planistycznym związanym

Bardziej szczegółowo

Strategia sprzedaży firmy_1/7

Strategia sprzedaży firmy_1/7 Strategia sprzedaży firmy_1/7 Krzysztof Cybulski Warszawa 2012 r. kcybulski@mail.wz.uw.edu.pl Agenda: Wykład 1: Istota i znaczenie strategii sprzedaży 1. Strategia firmy, marketingową a strategią sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA MUSI WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA W BIZNES PLANIE. JEŚLI JAKIEŚ PYTANIE/POLECENIE GO NIE DOTYCZY, MUSI WPISAĆ NIE DOTYCZY.

WNIOSKODAWCA MUSI WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA W BIZNES PLANIE. JEŚLI JAKIEŚ PYTANIE/POLECENIE GO NIE DOTYCZY, MUSI WPISAĆ NIE DOTYCZY. WZÓR Załącznik nr 2 Biznes plan dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia TYP I realizowanych operacji Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA

MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA DZIEŃ OTWARTY W CENTRUM UŚMIECHU Chrzanów 24.10.2009 www.empiriamanager.com zarządzanie Zarządzanie firmą to dla nas budowanie wartości. To szukanie

Bardziej szczegółowo

Strategia marketingowa i etapy jej analizy. Strategia marketingowa 1 / 42

Strategia marketingowa i etapy jej analizy. Strategia marketingowa 1 / 42 Strategia marketingowa i etapy jej analizy Strategia marketingowa 1 / 42 Co to jest strategia? program działania określający główne cele firmy i sposoby ich osiągnięcia, spójna koncepcja działania, której

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego.

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Autor: Peter Cheverton Przekuj strategię w rzeczywistość Poznaj nowe sposoby osiągania sukcesu rynkowego Zdobądź wiedzę

Bardziej szczegółowo

NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r.

NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r. NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r. Agenda Rynek IT - rynek komputerów stacjonarnych - rynek notebooków - rynek serwerów Strategia rozwoju Realizacja inwestycji w 2008 r Przetargi publiczne Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Projekt OST- szczegółowy opis

Projekt OST- szczegółowy opis Projekt OST- szczegółowy opis Spis treści 1. Projekt - ogólne informacje... 2 2. Zespoły - podmioty na rynku... 3 2.1. Operatorzy MNO i TV... 3 Szczegółowa charakterystyka zadania... 4 2.1.1. I Etap analiza

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Cykl życia produktu

Marketing-mix. Cykl życia produktu Sprzedaż Marketing-mix dr Bartłomiej Kurzyk Cykl życia produktu Wprowadzanie Wzrost Dojrzałość Spadek Czas 1 Cechy Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek sprzedaż niska gwałtownie rosnąca najwyższa malejąca

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie i pozycjonowanie produktu. Jolanta Tkaczyk

Różnicowanie i pozycjonowanie produktu. Jolanta Tkaczyk Różnicowanie i pozycjonowanie produktu Jolanta Tkaczyk Różnicowanie produktu...działania zmierzające do ukształtowania znaczących różnic, pozwalających na wyróżnienie oferty przedsiębiorstwa wśród ofert

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Organizacja obszaru sprzedaży energii i obsługi klienta w Grupie TAURON. Jachranka, 22.10.2010r.

Organizacja obszaru sprzedaży energii i obsługi klienta w Grupie TAURON. Jachranka, 22.10.2010r. Organizacja obszaru sprzedaży energii i obsługi klienta w Grupie TAURON Dotychczasowa organizacja obszaru sprzedaży i obsługi klienta w Grupie TAURON ENION Energia Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60 30-417

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Biznes Planu

Tworzenie Biznes Planu Tworzenie Biznes Planu Opracowanie: GraŜyna Pawlisz Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Produkt w marketingu dr Grzegorz Mazurek Wybór orientacji działania przedsiębiorstwa Orientacja przedsiębiorstwa Produktowa Na produkt Sprzedażowa Marketingowa Przedsiębiorstwo działające wg orientacji

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku piwa w Polsce

Ewolucja rynku piwa w Polsce Ewolucja rynku piwa w Polsce dr Piotr SZAJNER mgr Katarzyna ROLA IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl, Tel: +48 22 50 54 719 Rynek. Rynek to kluczowa kategoria

Bardziej szczegółowo