stawka opłaty za rozliczenia 244,75 244,75 257,83 257,83 249,2 100,62 105,75 97,94 103,72 (zł/odbiorcę)*2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "stawka opłaty za rozliczenia 244,75 244,75 257,83 257,83 249,2 100,62 105,75 97,94 103,72 (zł/odbiorcę)*2"

Transkrypt

1 TABELA 1 Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę. Wyszczególnien Ostatni R ie rok ok Rok Zmiana % obrotowy obrachunkowy obowiązywania 2006 poprzedzający nowych taryf wprowadzenie nowych taryf Taryfowa Rodzaj Wielkości cen i stawek opłat grupa cen wiel- wiel- wiel- wiel- wielkości wielkości wielkości na średniorocz L.p. odbiorców i stawek kości kości kości kości średnioroczne= ne koniec roku usług opłat śred- na ko- śred- na ko- na koniec roku nio- niec nio- niec obowiązywania 7./3 7./5 7./4 7./6 roczne roku roczne roku taryf Grupa 1 cena wody 1,61 1,61 1,72 1,72 2,05 123,08 155,66 119,25 111,63 ( zł / m3 ) *1 stawka opłaty za rozliczenia 244,75 244,75 257,83 257,83 249,2 100,62 105,75 97,94 103,72 (zł/odbiorcę)*2 cena wskaźnikowa *3 1,61 1,61 1,72 1,72 2,05 123,08 155,66 119,25 111,63 2 Grupa 2 cena wody ( zł / m3 ) *1 stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę)*2 cena wskaźnikowa *3 3 Grupa 3 cena wody ( zł / m3 ) *1 stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę)*2 cena wskaźnikowa *3

2 TABELA 2 Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących odprowadzania ścieków. Wyszczególnien ie Ostatni R rok ok Rok Zmiana % obrotowy obrachunkowy obowiązywania poprzedzający nowych taryf wprowadzenie 2006 nowych taryf Taryfowa Rodzaj Wielkości cen i stawek opłat grupa cen wiel- wiel- wiel- wiel- wielkości wielkości wielkości na średniorocz ne koniec roku L.p. odbiorców i stawek kości kości kości kości średnioroczne= usług opłat śred- na ko- śred- na ko- na koniec roku nio- niec nio- niec obowiązywania 7./3 7./5 7./4 7./6 roczne roku roczne roku taryf Grupa 1 cena usługi odprowadz. 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 100,00 100,00 100,00 100,00 ścieków *1 stawka opłaty za rozliczenia *2 417,52 417,52 417,52 417,52 417,52 100,00 100,00 100,00 100,00 cena wskaźnikowa *3 2 Grupa 2 cena usługi odprowadz. ścieków *1 stawka opłaty za roliczenia *2 cena wskaźnikowa *3 3 Grupa 3 cena usługi odprowadz. ścieków *1 stawka opłaty za rolicze-

3 nia *2 cena wskaźnikowa *3 TABELA 3 Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. L.p. Wyszczególnienie Przychody - wykonanie Niezbędne przychody Ostatni rok Rok Rok obrotowy obrachunkowy obowiązywania w zł poprzedzający nowych taryf 2006 wprowadzenie w zł nowych taryf w zł Zaopatrzenie w wodę 1. Koszty eksploatacji i utrzymania , , ,00 2. Amortyzacja 3. Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 4. Odsetki 5. Rezerwa na należności nieregularne 6. Marża zysku 33080, , ,00 7. Wartość niezbędnych przychodów , , ,00 2 Odprowadzanie ścieków 1. Koszty eksploatacji i utrzymania 48099, , ,00 2. Amortyzacja 3. Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 4. Odsetki 5. Rezerwa na należności nieregularne 6. Marża zysku 7. Wartość niezbędnych przychodów 48099, , ,00 3 Średnia zmiana wartości przychodów X zaopatrzenie w wodę w % 108,89 119,49 121,77 4 Średnia zmiana wartości przychodów X *4 *5 *6 odprowadzanie ścieków w % 100,00 100,00 106,06

4 TABELA 4 obowiązywania nowych taryf. L.p. Wyszczególnienie Współczynnik Taryfowa grupa odbiorców usług alokacji Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem wg tabeli 5 zł zł zł zł Zaopatrzenie w wodę 1. Koszty eksploatacji i utrzymania , ,00 w tym : koszty bezpośrednie : wynagrodzenie z narzutami , ,00 materiały A , ,00 energia A , ,00 pozostałe koszty B 81880, ,00 podatki i opłaty-inne pozostałe koszty A , ,00 usługi obce i remontowe A , ,00 ALOK. : KOSZTY POŚREDNIE A rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej (tab.12) A alokowane koszty ogólne A 2. Amortyzacja A 3. Raty kapitałowe ponad wartość A amortyzacji 4. Odsetki A 5. Rezerwa na należności nieregularne A 6. Marża zysku A 63193, ,00 7. Wartość niezbędnych przychodów , ,00 2 Odprowadzanie ścieków 1. Koszty eksploatacji i utrzymania 51012, ,00 w tym : koszty bezpośrednie : wynagrodzenie z narzutami 21600, ,00 materiały C 0,00 energia C 12500, ,00

5 pozostałe koszty D 1912, ,00 podatki i opłaty-inne pozostałe koszty C 15000, ,00 usługi obce i remontowe C 0 ALOK. : KOSZTY POŚREDNIE C 0 rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej (tab.12) C 0,00 alokowane koszty ogólne C 2. Amortyzacja C 0,00 3. Raty kapitałowe ponad wartość C 4. Odsetki C 5. Rezerwa na należności nieregularne C 0,00 6. Marża zysku 0,00 7. Wartość niezbędnych przychodów 51012, ,00 TABELA 6 Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej *1. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie usług L.p. Grupa 1 Grupa 2 Grupa Zaopatrzenie w wodę 1. Wartość niezbędnych przychodów ,00 2.Zużycie wody w m3/rok Cena 1 m3 wody w zł / m3 2,05 2 Odprowadzanie ścieków 1. Wartość niezbędnych przychodów 51012,00 zł.rok Odprowadzone ścieki w m3 / rok Cena usługi odprowadzania ścieków w zł / m3 3,27

6 TABELA 7 Rachunek wyników w złotych. Zaopatrzenie w Odprowadzanie wodę ścieków Ostatni Rok Rok Ostatni Rok Rok rok obrachun- obowiązy- rok obrachun- obowiązyobrotowy kowy wania obrotowy kowy wania L.p. Wyszczególnienie 2006 poprzedza- nowych 2006 poprzedza- nowych jący wpro- taryf jący wpro- taryf wadzenie 2008 wadzenie 2008 nowych nowych taryf taryf Przychody operacyjne , , , , , ,00 2 Koszty eksploatacyjne i utrzymania , , , , , ,00 3 Rezerwa na należności nieregularne 4 Amortyzacja 5 Odsetki 6 Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 7 Razem koszty , , , , , ,00 8 Marża zysku 9 Wynik finansowy brutto 33080, , , ,00 10 Podatek dochodowy 6285,2 8650, ,67 11 Wynik finansowy netto 26794, , , Wskaźnik rentowności netto w % 106,86 108,00 109,22 100,00 100,00 100,00

7 TABELA 8 Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych. L.p. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem Zaopatrzenie w wodę 1. Zużycie wody w m3 / rok Cena za m3 wody w zł / m3 2,05 2,05 Stawka opłatry stałej w zł / jedn. odniesienia 1,40 1,40 4. Opłata zmienna w zł / rok 5. Opłata stała w zł / rok 6. Wartość przychodów w zł / rok , ,00 2 Odprowadzanie ścieków 1. Ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3 / rok 2. Cena usługi odprowadzenia ścieków w zł / m3 3,27 3,27 3. Stawka opłaty stałej w zł / jedn. odniesienia 0 4. Opłata zmienna w zł / rok 5. Opłata stała w zł / rok 6. Wartość przychodów w zł / rok 51012, ,00

8 TABELA 9 Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. L.p. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1. W roku obowiązywania nowych , ,00 taryf 2. W roku obrachunkowym poprze , ,00 dzającym wprowadzenie nowych taryf tab. 7 kol. 3 Wzrost przychodów "1" / " 2" % 130,02 130,02 2 Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1. w roku obowiązywania nowych 51012, ,00 taryf 2. W roku obrachunkowym poprze , ,00 dzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) tab. 7 kol. 6 Wzrost przychodów " 1" / " 2" % 100,00 100,00 TABELA 10 Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę. Ostatni rok Rok obrachunkowy Rok obowiązywania L.p. Wyszczególnienie *2 obrotowy poprzedzający nowych taryf w zł wprowadzenie w zł

9 2006 nowych taryf w zł Ujęcie wody , , ,00 Wynagrodzenia 25650, , ,00 Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne 38800, , ,00 Energia , , ,00 Usługi transp i remontowe 25200, , ,00 Usługi Pozostałe usługi Podatki i opłaty 84654, , ,00 Amortyzacja Pozostałe koszty 14600, , ,00 2 Uzdatnianie wody 0 0,00 0 Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe koszty Podatki i opłaty Amortyzacja 3 Sieć wodociągowa , , ,00 Wynagrodzenia 82150, , ,00 Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne 41800, , ,00 Energia Usługi transp.iremontowe 50940, , ,00 Usługi Pozostałe koszty 62000, , ,00 Podatki i opłaty 0,00 0,00 Amortyzacja 4 Wodociągi razem , , ,00 5 Alokacja kosztów *1 6 Koszty całkowite , , ,00

10 TABELA 11 Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków. Ostatni rok Rok obrachunkowy Rok obowiązywania L.p. Wyszczególnienie *2 obrotowy poprzedzający nowych taryf w zł wprowadzenie w zł 2006 nowych taryf w zł Sieć kanalizacyjna 0 0 0,00 Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty Amortyzacja Pozostałe koszty 2 Przepompowanie 48099, , ,00 Wynagrodzenia 6175, , ,00 Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne Energia elektryczna 2025, , ,00 Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe koszty 27899, , ,00 Podatki i opłaty 12000, , ,00 Amortyzacja Pozostałe koszty 3 Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków 0 0 0,00 Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Materiały - środki chemiczne Energia Usługi transportowe Usługi remontowe Pozostałe usługi Podatki i opłaty

11 Amortyzacja Pozostałe koszty 4 Kanalizacja razem 48099, , ,00 5 Alokacja kosztów *1 tab Koszty całkowite 48099, , ,00 TABELA 13 Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń według obszarów działalności. L.p. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy Rok obrachunkowy Rok obowiązywania 2006 poprzedzający wprowadzenie nowych taryf nowych taryf rok 2008 planowany 2007 zatrudnie- wynagro- zatrudnie- wynagro- zatrudnie- wynagronie: liczba dzenie nie: liczba dzenie nie: liczba dzenie etatów w zł etatów w zł etatów w zł Zaopatrzenie w wodę 4, ,00 4, ,00 4, ,00 2 Odprowadzanie ścieków 0, ,00 0, ,00 0, ,00 3 Wydziały ogólnozakładowe 4 Wydziały pomocnicze 5 Sieć 6 Usługi 7 Razem 4, ,00 4, ,00 4, ,00

12 Kalkulacja stawki za 1 m³ wody: Cena netto: 2,05 zł Cena brutto: 2,19 zł Kalkulacja stawki za 1 m³ ścieków: Cena netto: 3,27 zł Cena brutto: 3,50 zł Przewodniczący Rady Gminy : A. Nogieć

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r.

UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia... czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji stron a1 Temat 1: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA KOSZTÓW Zadanie 1. (klasyfikacja kosztów) Spółka z o.o. TEKU zajmuje się produkcją mebli dla dużych dzieci. Działalność pomocniczą stanowi wydział kotłowni. W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MPWIK SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH na okres od 1.03.2012 r. do 28.02.2013 r. zatwierdzona Uchwałą Nr XXII/379/12 Rady Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a

43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 7 298 950 ZŁ tel.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Porównanie klasyfikacji pozycji rachunku wyników

Porównanie klasyfikacji pozycji rachunku wyników Porównanie klasyfikacji pozycji rachunku wyników Porównanie klasyfikacji pozycji rachunku wyników MSSF Klasyfikacja i prezentacja w rachunku zysków i strat wg MSSF Rachunek zysków i strat w g MSSF 1 Przy

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Czas trwania działalności gospodarczej jest nieograniczony

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Czas trwania działalności gospodarczej jest nieograniczony WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa(firma) i siedziba; podstawowy przedmiot działalności jednostki; wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr. WISTIL S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI Informacja o wynikach kontroli PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 1 kwartał 2015 roku 13 maja 2015 roku Podsumowanie 1 kwartału 2015 roku EBITDA 691 mln zł (+7% r/r) Marża EBITDA 24% ( 1 p.p.) Zysk netto Grupy 355 mln zł (+13% r/r) Wypłata

Bardziej szczegółowo