Wielkość cen i stawek opłat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielkość cen i stawek opłat"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XII/62/07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 22 listopada 2007 r. Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu oŝenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat Zmiana 4/3 1. Grupa 1 wody (/m 3) 2,05 2, stawka opłaty abonamentowej 2) -... wskaźnikowa 1) 2. Grupa 2 wody (/m 3 ) - stawka opłaty abonamentowej 2) -... wskaźnikowa 1) 3. Grupa... wody (/m 3 ) -stawka opłaty abonamentowej -... wskaźnikowa 1) 1) Cenę wskaźnikową naleŝy wyliczać jako sumę rocznych naleŝności za wodę, wynikających z cen stawek opłat w, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaŝy wody w m 3.

2 Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych Przychody wykonanie Niezbędne przychody Wyszczególnienie Rok obrachunkowy Rok obowiązywania nowych poprzedzający wprowadzenie taryf w nowych taryf w i utrzymania a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b)koszty zakupionej przez siebie wody 2)raty kapitałowe ponad 3) odsetki 4)naleŜności nieregularne 5) marŝa zysku 6)wartość niezbędnych i utrzymania a) amortyzacja b)koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niezbędnych w posiadaniu przedsiębiorstw 2) raty kapitałowe ponad 3) odsetki 4)naleŜności nieregularne 5) marŝa zysku 6) wartość niezbędnych Średnia zmiana wartości 3. - zaopatrzenie w wodę w Średnia zmiana wartości - 4. odprowadzanie ścieków w ) X X 2) Uwagi: 1) (wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2) x 100, 2) (wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2) x 100,

3 Tabela D. Alokacja niezbędnych według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf Wyszczególnienie Współczynnik alokacji wg tabeli 5 Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem 6 i utrzymania, a) Koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe A - wynagrodzenia z narzutami A materiały A energia A opłata za korzystanie ze środowiska B podatki i opłaty - inne A - usługi obce A pozostałe koszty A b) alok.: koszty pośrednie A - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej A alokowane koszty ogólne A 2)raty kapitałowe ponad A 3) odsetki A 4) naleŝności nieregularne A 5) marŝa zysku A 6)wartość niezbędnych - - a) koszty eksploatacji i utrzymania, - koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe C - wynagrodzenia z narzutami C - materiały C - energia C - opłata za korzystanie ze środowiska D - podatki i opłaty - inne C - usługi obce C - pozostałe koszty C b) alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej C - alokowane koszty ogólne C 2 raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji C 3) odsetki C 4) naleŝności nieregularne C 5) marŝa zysku C 6) wartość niezbędnych

4 Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf* Taryfowa grupa odbiorców Jedn. usług Współczynnik Wyszczególnienie miary Grupa Grupa Grupa Ogółem alokacji A Pobór roczny wody m B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę C Ilość roczna dostarczanych ścieków m 3 4. D *Dostosować do konstrukcji taryfy Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków Tabela F. Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej 1) Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa )wartość niezbędnych w /rok a) wartość niezbędnych rozliczanych za ilość dostarczonej wody b) wartość niezbędnych rozliczanych stawką opłaty abonamentowej 2) zuŝycie wody w m 3 /rok ) liczba odbiorców 470 4) cena 1 m 3 wody w /m 3 2,15 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w /m-c 1) wartość niezbędnych w /rok 2) odprowadzone ścieki w m 3 /rok 3) cena usługi odprowadzania ścieków w /m 3 1) dopasować do konstrukcji taryfy 2) (wartość z wiersza 1.1a)( wartość z wiersza 1.2). 3) [(wartość z wiersza 1.1b)( wartość z wiersza 1.3)]:12 m-cy. 4) (wartość z wiersza 2.1)( wartość z wiersza 2.2).

5 Tabela G. Zestawienie według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zuŝycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w otych⁴ Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogółem 1) zuŝycie wody w m 3 /rok ) cena za m 3 wody w /m 3 2,15 3) stawka opłaty abonamentowej 4) przychody wg naleŝności za ilość dostarczonej wody w /rok 5) przychody wg naleŝności za stawki opłat abonamentowych w /rok 6) wartość w /rok 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok 2) cena usługi odprowadzenia ścieków w / m 3 3) stawka opłaty abonamentowej 4) przychody wg naleŝności za ilość odprowadzonych Ścieków (cena) w /rok 5) przychody wg naleŝności za stawki opłat abonamentowych w /rok 6) wartość w /rok ) Dostosować do konstrukcji taryfy Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców Grupa 1 Grupa 2 Grupa ogółem Zaopatrzenie w wodę Wartość 1)w roku obowiązywania nowych taryf 2)w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost nowych taryf Odprowadzanie ścieków Wartość Uwagi: 1)w roku obowiązywania nowych taryf 2)w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf(pro forma) Wzrost 1) [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2 )] x ) [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r.

UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia... czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MPWIK SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH na okres od 1.03.2012 r. do 28.02.2013 r. zatwierdzona Uchwałą Nr XXII/379/12 Rady Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym Raport UOKiK Listopad 2011 2 Spis treści Słownik specjalistycznych pojęć użytych w raporcie... 6 Wprowadzenie i uwagi metodologiczne...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI Informacja o wynikach kontroli PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr

Bardziej szczegółowo

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4

dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 II część wniosku o dofinansowanie BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XXIX/159/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 czerwca 2009 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW U/1 UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NR zawarta w dniu. pomiędzy: Toruńskimi Wodociągami Spółką z o. o. w Toruniu ul. Rybaki 31/35, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział

Bardziej szczegółowo

I. KLASYFIKACJA KOSZTÓW. FUNKCJA KOSZTÓW

I. KLASYFIKACJA KOSZTÓW. FUNKCJA KOSZTÓW I. KLASYFIKACJA KOSZTÓW. FUNKCJA KOSZTÓW ZADANIE 1.1 ( a wydatki) Lp. Treść Koszt Wydatek 1. Zakupiono towary handlowe (FVZ, PZ). 2. Bank poinformował o pobraniu raty kapitałowej kredytu (WB). 3. Bank

Bardziej szczegółowo

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali.

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. 5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 21 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 21 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych oraz za korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobromierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Uchwała Nr XLIX/271/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 04 października 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a

43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 7 298 950 ZŁ tel.

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo