Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca. Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców"

Transkrypt

1 TBEL. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. L.p. Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców opłat usług cena wody(zł/m3) netto 3,02 zł 2,56 zł 84,77% 1. Grupa 1 2. Grupa Grupa 3 -cena wody(zł/m3) brutto (VT 7%) - stawka opłaty abonamentowej 3,23 zł 2,74 zł 84,77% 0,00 zł 5,68 zł -stawka opłaty abonamentowej brutto 0,00 zł 6,08 zł - cena wskaźnikowa *) 2,94 zł 3,00 zł 102,04% -cena wody(zł/m3) netto 3,02 zł 2,56 zł 84,77% -cena wody(zł/m3) brutto (VT 7%) - stawka opłaty abonamentowej 3,23 zł 2,74 zł 84,77% 0,00 zł 5,08 zł -stawka opłaty abonamentowej brutto 0,00 zł 5,44 zł - cena wskaźnikowa *) 2,94 zł 2,95 zł 100,48% -cena wody(zł/m3) netto 3,02 zł 2,56 zł 84,77% -cena wody(zł/m3) brutto (VT 7%) - stawka opłaty abonamentowej 3,23 zł 2,74 zł 84,77% 0,00 zł 3,04 zł -stawka opłaty abonamentowej brutto 0,00 zł 3,25 zł - cena wskaźnikowa *) 2,94 zł 2,80 zł 95,10% Uwaga: *) enę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3.

2 TBEL B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków L.p. Taryfa Wyszczególnienie Taryfa nowa Zmiana % obowiązująca Taryfowa grupa Rodzaj cen i stawek Wielkość cen i stawek opłat odbiorców opłat usług Grupa 4 -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) netto -cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) brutto (VT 7%) - stawka opłaty abonamentowej 2,43 zł 2,60 zł 107,00% 2,60 zł 2,78 zł 106,92% - cena wskaźnikowa *) 2,46 zł 2,60 zł 105,61% Uwaga: *) enę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzanych ścieków

3 TBEL : Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. L.p. Wyszczególnienie Przychody-wykonanie Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł Niezbędne przychody Rok obowiązywania nowych taryf Zaopatrzenie w wodę 1. Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) mortyzacja b) koszty zakupionej przez siebie wody 2. Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3. Odsetki 0 4. Należności nieregularne 5. Marża zysku 6. Wartość niezbędnych przychodów 2. Odprowadzanie ścieków 1. Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) mortyzacja b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 2. Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 3. Odsetki 0 4. Należności nieregularne 5. Marża zysku 6. Wartość niezbędnych przychodów ) Średnia zmiana wartości przychodów- 3. zaopatrzenie w wodę w % 101,00% Średnia zmiana wartości przychodów - 4. odprowadzanie ścieków w % 117,38% 2) Uwagi: 1) (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2) x 100% 2) (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2) x 100%

4 TBEL D: lokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Współczynnik alokacji Grupa 2 Grupa 3 Lp. Wyszczególnienie wg tabeli Grupa 1 Grupa 4 Ogółem zł zł zł zł zł Zaopatrzenie w wodę 52,89% 44,85% 2,27% 0,00% 100,00% 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: amortyzacja wynagrodzenie z narzutami materiały energia opłata za korzystanie ze środowiska B podatki i opłaty - inne usługi obce pozostałe koszty b) alokacja kosztów pośrednich rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej alokowane koszty ogólne ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki ) należności nieregularne ) marża zysku ) wartość niezbędnych przychodów Odprowadzanie ścieków 100,00% 100,00% 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: -amortyzacja wynagrodzenie z narzutami materiały energia opłata za korzystanie ze środowiska D podatki i opłaty - inne usługi obce pozostałe koszty b) alokacja kosztów pośrednich rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej alokowane koszty ogólne ) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne ) marża zysku ) wartość niezbędnych przychodów

5 TBEL E: Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf. L.p. Współczynnik alokacji Wyszczególnienie Jednostka miary Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ogółem Grupa Sprzedaż roczna wody 2. B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę m % 52,89% 44,85% 2,27% 100,00% zł % 52,89% 44,85% 2,27% 97,73% D Ilość roczna dostarczanych ścieków Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków m % 100,00% 100,00% zł % 100,00% 100,00%

6 TBEL F: Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej. L.p. Wyszczególnienie Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa Zaopatrzenie w wodę 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej ) zużycie wody w m 3 /rok ) liczba odbiorców ) cena 1 m 3 wody w zł/m 3 1) 2,56 zł 2,56 zł 2,56 zł 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 2 ) 2. Odprowadzanie ścieków 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ,68 zł 5,08 zł 3,04 zł ) odprowadzanie ścieków w m 3 /rok ) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m 3 3) 2,60 zł 1) 2) 3) wartość z wiersza 1.1a) : wartość wiersza 1.2 wartość z wiersza 1.1b) : wartość wiersza 1.3 : 12 miesięcy wartość z wiersza 2.1 : wartość wiersza 2.2

7 TBEL G: Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, w uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych. L.p. Wyszczególnienie Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Ogółem Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m 3 /rok ) cena netto za m 3 wody w zł/m 3 2,56 zł 2,56 zł 2,56 zł 3) stawka opłaty amonamentowej 5,68 5,08 3,04 4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody ) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok 2. Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m 3 /rok 2) cena netto usługi odprowadzenia ścieków w zł/m 3 3) stawka opłaty abonamentowej ,60 zł 4) przychody wg należności za ilości odprowadzonych ścieków w zł/rok ) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok

8 TBEL H: Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. L.p. Wyszczególnienie Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Ogółem Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf ) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów "1)"/"2)"% 101,95% 100,37% 94,90% 101,08% Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf ) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) Wzrost przychodów "1)"/"2)"% 105,61% 105,61%

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r.

UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR...1...114 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia... czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MPWIK SP. Z O.O. W MYSŁOWICACH na okres od 1.03.2012 r. do 28.02.2013 r. zatwierdzona Uchwałą Nr XXII/379/12 Rady Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 21 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 21 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych oraz za korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobromierz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy W-1.1_413_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym Raport UOKiK Listopad 2011 2 Spis treści Słownik specjalistycznych pojęć użytych w raporcie... 6 Wprowadzenie i uwagi metodologiczne...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali.

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. 5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielców

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI Informacja o wynikach kontroli PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a

43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 7 298 950 ZŁ tel.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo