RAPORT ROCZNY 2007/2008 Profesjonalna, aktywna działalność policji gwarancją większego bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców Irlandii Północnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY 2007/2008 Profesjonalna, aktywna działalność policji gwarancją większego bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców Irlandii Północnej"

Transkrypt

1 Komendant Główny Policji RAPORT ROCZNY 2007/2008 Profesjonalna, aktywna działalność policji gwarancją większego bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców Irlandii Północnej

2 PRZEDMOWA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI WYDZIAŁ KARNY PARTNERSKA WSPÓŁPRACA BEZPIECZNIEJSZA IRLANDIA PÓŁNOCNA Jako profesjonalna służba policyjna dążymy do tego, aby zwiększyć bezpieczeństwo w Irlandii Północnej, zmniejszając liczbę osób będących ofiarami przestępstw i stawiając sprawców tych przestępstw przed wymiarem sprawiedliwości. W niniejszym raporcie omówiono niektóre stanowiące największe wyzwania kwestie, którymi się zajmowaliśmy, a także nasze osiągnięcia w ciągu zeszłego roku. Kluczem do naszej pracy jest działalność w we współpracy ze społecznością, przy pełnym wsparciu zarząd Policji, okręgowych spółek policyjnych i wielu innych agencji i grup społecznych, z którymi pracujemy. Bezpośrednim efektem tego opartego na współpracy podejścia do rozwiązywania problemów lokalnych jest wzrost liczby osób, które czują się bezpiecznie w swoich domach oraz rosnące zaufanie do wykonywanej przez nas pracy. Roczne statystyki za omawiany rok, częściowo omówione bardziej szczegółowo w dalszej części tego raportu, wskazują, że wskaźnik przestępczości spadł o 10,5%, co oznacza mniej przestępstw niż w roku poprzednim. To wspaniałe osiągnięcie było możliwe dzięki ogromnym wysiłkom, umiejętnościom i zaangażowaniu funkcjonariuszy policji, dążących do zapobiegania przestępczości i zapewnienia bezpieczeństwa naszym społecznościom. Uważam, że znaczna część tego sukcesu jest bezpośrednim WYDZIAŁ MEDIÓW I PUBLIC RELATIONS Przy stale zmieniających się warunkach politycznych, społecznych i środowiskowych oraz zdarzeniach mających miejsce w lokalnie, w kraju i na świecie, działalność policji w Irlandii Północnej często jest tematem wiadomości. Służba policyjna korzysta także ze wsparcia i pomocy publicznej, musimy więc być w stanie szybko i skutecznie komunikować się z opinią publiczną. Jednym z najlepszych sposobów osiągnięcia tego celu są lokalne i krajowe media. Wydział Mediów i Public Relations wspiera działalność policji, reagując i odpowiadając na ogromną liczbę zapytań otrzymywanych codziennie ze środków masowego przekazu. Odpowiada także za wsparcie całej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Trzy powiązane ze sobą sekcje tego wydziału (zespoły ds. wiadomości, public relations i spraw publicznych) czynią istotne starania w celu wyjaśnienia głównych zagadnień związanych skutkiem zaangażowania społecznego. Policja nie zamierza jednak spocząć na laurach. Wprowadziliśmy na przykład istotne zmiany organizacyjne, zmniejszając liczbę okręgów policyjnych z 29 do ośmiu, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Rozpoczęliśmy osiedlowy program policyjny (Neighbourhood Policing Programme), dający każdemu osiedlu w Irlandii Północnej dostęp do lokalnych organów policji, oferujący szansę wpływania na lokalne priorytety, umożliwiające kontakty z partnerami w celu uwzględnienia tych priorytetów oraz udostępnienia odpowiedzi dotyczących tego, co już zrobiono. W każdej komendzie okręgowej (District Command Unit) wprowadzono ostatnio także jednostki ochrony publicznej (Public Protection Units PPU) dedykowane zespoły specjalnie wyszkolonych funkcjonariuszy zajmujących się kwestiami ochrony dzieci, przemocą domową, molestowania seksualnego oraz osobami zaginionymi i potrzebującymi pomocy. Od 2001 r. połowa naszych rekrutów pochodzi ze społeczności katolickiej, a połowa z pozostałej części społeczeństwa. W dniu 1 lutego tego roku prawie z rozwojem i zmianami w Policji oraz wspierają policjantów, współpracując z lokalnymi i krajowymi mediami oraz naszymi kluczowymi udziałowcami. Asystent Komendanta Głównego, Duncan McCausland, udziela wywiadu podczas rozpoczęcia zimowej kampanii przeciwko nietrzeźwym kierowcom. WIADOMOŚCI Historia policji w Irlandii Północnej jest jednym z najczęstszych tematów doniesień prasowych na świecie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy oddział ds. wiadomości otrzymał prawie zapytań ze środków masowego przekazu. 24% funkcjonariuszy było katolikami (o 8% więcej niż w 2001 r.); jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby do 2010 r. zwiększyć ten współczynnik do 30%. Nasza służba w coraz większym stopniu reprezentuje całą społeczność pod względem wyznania i płci. Na przykład w 2001 r. kobiety stanowiły 14% policjantów, obecnie zaś współczynnik ten wynosi 22% i stale wzrasta. Podejmujemy także kroki służące zachęceniu większej liczby rekrutów pochodzących z mniejszości etnicznych. Kariera w policji to pierwszy wybór wielu osób. W całym regionie rekrutujemy co roku 400 nowych funkcjonariuszy. Na każde stanowisko napływa bardzo wiele zgłoszeń. W rzeczywistości, od momentu powstania 7 lat temu PSNI otrzymała ponad zgłoszeń. Funkcjonariusze ci pochodzą ze wszystkich środowisk i są osobami w każdym wieku. Są chętni do pracy i dość odważni, aby wkroczyć do akcji i podjąć próbę zwiększenia bezpieczeństwa swojego społeczeństwa i środowiska. Słowa odważni używam świadomie nadal bowiem istnieją ludzie, którzy chcieliby mordować funkcjonariuszy policji. Nie mają do zaoferowania nic poza zamętem obrażeniami i śmiercią. Ich liczba jest niewielka, ale pozostają niebezpieczni, a ich zamiary są jasne. W ostatnich miesiącach podejmowali próby zabójstwa funkcjonariuszy policji po służbie, podczas codziennych zadań i czynności. Na szczęście zamiar ten się nie powiódł. Są oni także zaangażowani w inne działania terrorystyczne. Ogromna większość takich prób została jednak zablokowana i udaremniona przez niezawodne, profesjonalne służby policyjne oraz coraz bardziej znaczące działania społeczne oraz sprzeciw polityczny wobec terroryzmu. Bardzo ważni dla naszego sukcesu byli także nasi koledzy z An Garda Síochána (AGS). Przestępcy, także zgłoszenia z Europy, Ameryki Północnej, Rosji, Japonii i Chin. Oprócz organizowania wywiadów z naszym kluczowym personelem, sekcja ta odpowiada także za przedstawianie pracy policji w ramach objazdów, na których dziennikarze mogą przekonać się, jak wyglądają operacje policyjne na pierwszej linii. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Wydział opublikował także setki apeli o informacje w mediach. Ogromnie przyczyniły się one do rozwiązywania niejasności dotyczących przestępstw, stanowiąc pomoc i wskazówki w operacjach policyjnych. PUBLIC RELATIONS Sekcja ds. public relations, w której pracują specjaliści z tej dziedziny, pracuje wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami policji nad opracowywaniem strategii komunikacyjnych wspierających pracę organów ścigania. Najnowsze przykłady strategii komunikacyjnych opracowanych w celu wsparcia głównych projektów obejmują kampanię reklamową przeciwdziałającą przemocy domowej, szereg inicjatyw przeciwko działaniom aspołecznym, kampanie zapobiegające przestępstwom i trwające obecnie inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa na drodze. zwłaszcza terroryści, nie uznają granic. Regularnie spotykam się z komisarzem Gardai. Pracują u nas funkcjonariusze z AGS i odwrotnie. W praktyce oznacza to bezprecedensową współpracę, jeśli chodzi o zapobieganie przestępczości i pomoc dochodzeniową. Jednym z naszych priorytetów pozostaje ratowanie życia na drogach. Choć w omawianym roku na drogach Irlandii Północnej zginęło 18 osób mniej, wielu kolizji drogowych można było uniknąć. Będziemy nadal zwracać uwagę na tę niewielką mniejszość, która lekceważy przepisy, przekraczając prędkość, prowadząc samochód i rozmawiając przez telefony komórkowe, nie zapinając pasów bezpieczeństwa lub jeżdżąc po spożyciu alkoholu lub narkotyków. Wszyscy jednak ponosimy wspólną odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie dróg. Wierzę, że nadchodzący czas będzie okresem konsolidujących zmian, rosnącego zaufania do struktur policyjnych i coraz większego profesjonalizmu i wyższej skuteczności. Oczywiście jednak nie jest to wyłącznie zadanie dla policji. Odgrywa w tym swoją rolę także wiele innych osób: od poszczególnych obywateli przez społeczności po liderów politycznych. Jestem przekonany, że pracując razem możemy nadal sprawiać, że Irlandia Północna będzie dla nas wszystkich bezpieczniejszym miejscem. Sir Hugh Orde OBE Komendant Główny Policji funkcjonariuszom i innym pracownikom. Uzupełnia go miesięcznik dla pracowników, CallSign, zawierający najnowsze informacje o zdarzeniach w policji i najlepszych praktykach działania. SPRAWY PUBLICZNE Sekcja ds. spraw publicznych odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu, ocenianiu i zgłaszaniu zmian społecznych, które wpływają na strukturę i rozwój działalności policyjnej. Oprócz systematycznego informowania organizacji o ciągle zmieniającym się środowisku jej działania, sekcja ta wspiera policję w kontaktach z wpływowymi osobami i udziałowcami w społeczności. Sekcja ds. spraw publicznych pracuje także nad ułatwieniem komunikacji między Policją a jej wieloma udziałowcami, członkami Zgromadzenia Ustawodawczego (MLA), przedstawicielami biznesu, wolontariuszami, lokalnymi grupami społecznymi i sektorem edukacji właściwie każdą grupą zainteresowaną działalnością policji albo organizacją zainteresowaną kontaktami z policją. NIEZALEŻNE MŁODZIEŻOWE GRUPY DORADCZE Niezależne młodzieżowe grupy doradcze (PSNI Youth Independent Advisory Groups) Armagh, Down, Fermanagh i Foyle zakończyły w lutym tego roku 12-miesięczny okres pilotażowy. Na zakończenie początkowej fazy tej inicjatywy w Cookstown zorganizowano imprezę, która dała młodym ludziom szansę przedstawienia wybranym osobom swoich osiągnięć w ciągu ostatniego roku. Uczestnikami projektu była młodzież w wieku od 13 do 18 lat z różnych grup społecznych, która chciała wnieść wyjątkowy, cenny wkład w lokalną i strategiczną działalność policji. Grupy aktywnie angażowały się w różne projekty, dające im dostęp do kluczowych decydentów. Uczestniczyły np. w opracowywaniu lokalnych planów działalności policji, tworząc przyjazną dla młodzieży wersję planów uwzględniającą politykę działań na rzecz dzieci i młodzieży, udział w szkoleniu dotyczącym poważnych wypadków, a także w międzynarodowej konferencji niezależnej grupy doradczej (Independent Advisory Group) w Blackpool. OSIEDLOWA DZIAŁALNOŚĆ POLICYJNA Szefem wydziału karnego jest Asystent Komendanta Głównego, Drew Harris. Osiedlowa działalność policyjna (Neighbourhood Policing) wiąże się ze skupianiem naszych zasobów na potrzebach osób we względnie małych obszarach geograficznych ( osiedlach ). Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w dużym stopniu zależy od sygnałów, które słyszą oni i widzą w pobliżu swoich domów. Każdy obszar lokalny jest inny; problem, który dotyczy społeczności w jednym miejscu, może w ogóle nie pojawiać się w innym. Nasz program osiedlowej działalności policyjnej (Neighbourhood Policing Programme) został zainicjowany w lipcu 2007 r., aby połączyć różne zasoby główne i pomocnicze potrzebne do utworzenia systemów, struktur i zasad niezbędnych do wspierania działalności policji na osiedlach. W ciągu ostatnich miesięcy każdy z okręgów policyjnych pracował wspólnie z lokalnymi mieszkańcami i partnerami nad zidentyfikowaniem osiedli w danym obszarze. JEDNOSTKI OCHRONY PUBLICZNEJ W marcu 2008 r. Asystent Komendanta Głównego, p. Harris, wprowadził jednostki ochrony publicznej (Public Protection Units PPU) w każdej komendzie okręgowej w Irlandii Północnej. Ochrona publiczna obejmuje cztery kluczowe obszary działalności policji. PRZEMOC WOBEC DZIECI PPU to powrót dochodzeń ds. przemocy wobec dzieci i ich ochrony z Wydziału Operacji Kryminalnych do komend okręgowych. Policjanci zajmujący się przemocą wobec dzieci są doskonale wyszkoleni. Poprzez powiązanie z jednostkami komend okręgowych wykorzystują te umiejętności na rzecz społeczności. Wszystkimi dochodzeniami w sprawie przestępstw seksualnych wobec osób dorosłych nadal zajmuje się jednostka Crime Operations Sexual Crime Unit. Ona także zajmuje się przypadkami gwałtów na dzieciach dokonanych przez osoby obce. W PPU istotną rolę odgrywają wczesna interwencja i działalność zapobiegawcza, oparte na wywiadzie policyjnym. PRZEMOC DOMOWA I MOLESTOWANIE Przemoc domowa i molestowanie to poważna bolączka społeczna. Do każdej PPU przydzieleni są specjalnie przeszkoleni policjanci zajmujący się przemocą domową. Zasadniczym fundamentem stosowanego podejścia są interwencja i prewencja. organów policji, zaoferować szansę wpływania na lokalne priorytety, umożliwić kontakty z partnerami w celu uwzględnienia tych priorytetów oraz udostępnić odpowiedzi dotyczące tego, co już zrobiono. Będą to realizować nasze osiedlowe zespoły policyjne (Neighbourhood Policing Teams), złożone z funkcjonariuszy przypisanych do określonych obszarów geograficznych, którzy będą odpowiadać za lokalne kwestie wskazane przez społeczność i rozwiązywanie ich wspólnie z mieszkańcami. W ciągu ostatniego roku w Irlandii Północnej rozwijała się silna sieć takich zespołów, dążących do tego, aby osiedla, w których pracują, były bezpieczniejszym miejscem życia, pracy i kontaktów towarzyskich. OSOBY ZAGINIONE I WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ TROSKI Do osób zaginionych lub wymagających szczególnej troski należą osoby niepełnosprawne i starsze, będące ofiarami przemocy, molestowania seksualnego lub wykorzystywania. Policjanci z PPU mają specjalistyczne umiejętności wywiadowcze. Będą wykorzystywać je do wspierania ofiar przestępstw i zachęcania ich do zgłaszania przypadków molestowania i przemocy. KONTROLA SPRAWCÓW PRZEMOCY I PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH W DANYM ŚRODOWISKU W Irlandii Północnej policja odgrywa istotną rolę w nadzorowaniu przestępców seksualnych. Policjanci i nasi partnerzy działają na rzecz ochrony społeczności poprzez monitorowanie osób stanowiących zagrożenie i podejmowanie kroków służących kontrolowaniu i zmniejszaniu tego zagrożenia. Do PPU przydzieleni są policjanci odpowiedzialna za nadzór nad przestępcami seksualnymi, aby zapewnić odpowiednie powiązania informacyjne i działania związane ze skutecznym nadzorem nad takimi osobami. Monitorowanie wybranych przestępców rozpocznie się w najbliższych miesiącach. Jedna z ostatnich reklam PSNI przeciw przemocy domowej ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI Wydział prewencji (Crime Prevention Department) ma przed sobą wyzwanie w postaci wspierania lokalnych i krajowych inicjatyw na rzecz prewencji. W zeszłym roku wydział prewencji przyjął nowy kierunek strategiczny, który ma być podstawą działań podejmowanych w przyszłości. Jednostki PPU ściśle współpracują z innymi głównymi organami lokalnej policji, odpowiedzialnymi za osiedla, reagowanie i bezpieczeństwo społeczne. Angażują się także w działalność wielu instytucji w sektorach publicznym, prywatnym i wolontariackim. PPU będą chronić niektórych członków społeczności, wymagających szczególnej troski. Celem ich istnienia jest ochrona ofiar, a także ochrona całej społeczności. Poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi mieszkańcami policjanci z PPU będą starać się zwiększyć bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwo społeczności. EKSTRADYCJA Zwiększenie migracji w obrębie Wspólnoty Europejskiej stworzyło nowe wyzwania dla PSNI. Stale rozszerzamy współpracę międzynarodową, skutecznie wykorzystując europejskie i międzynarodowe nakazy aresztowania, aby zatrzymywać przestępców, którzy próbują uniknąć sprawiedliwości, przekraczając granice. Jest to dowód udanej współpracy międzynarodowej policji i wymiaru sprawiedliwości. SYSTEM IMPACT (INI) System danych IMPACT Nominal Index (INI) został zaprojektowany w celu spełnienia wymagań Rekomendacji II dochodzenia Bircharda w sprawie morderstw w Soham. System INI zawiera ponad 63 miliony rekordów i umożliwia identyfikację informacji o danej osobie, przechowywanych w wielu różnych systemach policyjnych w Wielkiej Brytanii w sześciu obszarach działalności w 54 brytyjskich organach policyjnych. Należą do nich wywiad, policja kryminalna, areszty, sekcje ds. przemocy domowej, ochrony dzieci i broni palnej (odmowa i odwoływanie pozwoleń). PNSI może po raz pierwszy korzystać z systemu, który obejmuje cały kraj. Projekt został zakończony w marcu 2008 r., po dwuletnim programie przekształcania danych i udanym wdrożeniu systemu INI w PSNI. Będzie on teraz stanowił wsparcie dla planowanej działalności operacyjnej policji do co najmniej 2010 r. i wspomagał prace nad krajową policyjną bazą danych (Police National Database PND). Połączenie informacji z jednej lub kliku służb z nazwiskami przestępców i podejrzanych notowanych przez inne służby ułatwi podejmowanie decyzji dotyczących potwierdzenia dowodami, oceny ryzyka, priorytetów organizacyjnych i działania. Wykorzystanie systemu INI zapewni skuteczne, zintegrowane możliwości udostępniania informacji w skali kraju, co zwiększy zdolności PSNI do chronienia dzieci i osób wymagających szczególnej troski. Otrzymaliśmy 877 propozycji wywiadów z Udaje się to osiągnąć przez udział w konferencjach Przykładowo, wykorzystując cele wskazane w planie funkcjonariuszami policji we wszystkich rangach: i zebraniach a także regularne wydawanie biuletynów działalności policji jako podstawy do interwencji, od posterunkowych do komendanta głównego i informacyjnych, informatorów i magazynu wydział zorganizował największą pocztową kampanię zorganizowaliśmy ponad 500 wywiadów w radiu, Dispatch, dotyczącego spraw publicznych. reklamową prowadzoną kiedykolwiek przez PSNI. telewizji, gazetach i mediach internetowych. Odpowiadając za korporacyjną komunikację Wraz z rachunkami za 2008 r. do każdego domu i do Choć większość zapytań pochodziła z lokalnych wewnętrzną, zespół ds. public relations tworzy Planujemy zapewnić każdemu osiedlu każdej firmy w Irlandii Północnej rozesłano informacje, i krajowych agencji informacyjnych, pojawiły się CallSign Online, dwutygodnik internetowy w Irlandii Północnej dostęp do lokalnych które pomagają w zwalczaniu różnych form kradzieży. przekazujący najnowsze informacje bezpośrednio 2 3

3 WSPARCIE OPERACYJNE OPERACJE KRYMINALNE 4 TECHNOLOGIA WSPIERAJĄCA DZIAŁALNOŚĆ Szefem Wydziału Wsparcia Operacyjnego jest Asystent Komendanta Generalnego, Roy Toner OPERACYJNĄ POLICJI Wdrożenie i wykorzystanie wydajnych i skutecznych systemów informatycznotelekomunikacyjnych to kluczowy element nowoczesnej i profesjonalnej służby policyjnej. Nasz oddział usług informatyczno-telekomunikacyjnych (Information and Communication Services ICS) koncentruje się na zwiększaniu zaufania publicznego poprzez zapewnianie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wspierających służby policyjne. W roku 2007/08 ICS dokonał znacznych inwestycji strategicznych w technologię, rozwijając infrastrukturę i zwiększając możliwości operacyjne PSNI, a także wspierając systemy kluczowe dla działalności, zwiększając ich funkcjonalność i elastyczność. W nadchodzącym roku planujemy dalsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju technologii chcemy, aby PNSI stała się pionierem w dziedzinie technologii wspomagającej organy policji. PROGRAM KAMER BEZPIECZEŃSTWA Program kamer bezpieczeństwa nadal się rozwija. W listopadzie 2007 r. uruchomiono pięć kolejnych kamer policyjnych, umieszczonych na skrzyżowaniach z ruchem sterowanym światłami. Kamery rejestrują dane samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle. Lokalizacje kamer wybrano ze względu na historię poważnych lub śmiertelnych wypadków drogowych, spowodowanych przez kierowców nieprzestrzegających znaków sterujących ruchem. W omawianym roku rozpoczęła się także instalacja najnowszego systemu kamer wymuszającego zachowanie średniej prędkości jazdy (Average Speed Enforcement Camera System SPECS) na ruchliwej drodze między Holywood a Bangor. Podobny system, zainstalowany w sierpniu 2006 r. na drodze A1 między Sheepbridge a rondem Mourne County w Newry, skutecznie przyczynił się do zmniejszenia liczby incydentów przekroczenia prędkości i kolizji drogowych. Nadmierna prędkość to często istotny czynnik decydujący o wypadku, mający ogromny wpływ na rozmiar szkód i obrażeń. Jak w przypadku wszystkich strategii dotyczących bezpieczeństwa na drodze, program kamer ma za zadanie zmniejszenie liczby wypadków z ofiarami w ludziach na naszych drogach. PROJEKT HORIZON W ostatnim roku zespół pracujący nad projektem Horizon (Horyzont) poczynił ogromne wysiłki na rzecz zwiększenia wydajności i skuteczności działania. Czas spędzany przez policjantów na wprowadzaniu danych do systemów komputerowych został znacznie skrócony dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu technologicznemu. Nasz nowy system zarządzania rekordami NICHE pozwala policjantom pozyskać i wprowadzić dane TASER W lutym 2008 r. rozpoczęto pilotażowy program wdrożenia systemu broni TASER. Policjantom z wydziału operacji specjalnych udostępniono 12 urządzeń TASER do zastosowania w planowanych operacjach i wykorzystania przez funkcjonariuszy znajdujących się w sytuacjach niebezpiecznych i trudnych. Policjanci zostali przeszkoleni zgodnie z najwyższymi standardami krajowymi w zakresie procedur i wytycznych dotyczących przestrzegania praw człowieka, rządzącymi wykorzystaniem systemu TASER. Jedno z urządzeń Taser. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI PSNI ma świadomość, że informacje obejmujące dane osobowe, przechowywane w postaci papierowej lub elektronicznej, to cenne zasoby. W pełni rozumiemy nasze narzucane przez prawo obowiązki i zobowiązania wobec tych, których te informacje dotyczą, wdrożyliśmy więc odpowiednie kroki w celu ochrony takich danych przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Przykłady używanych środków kontrolnych to monitorowanie aktywności w zakresie Internetu i poczty elektronicznej w celu zapewnienia zgodności z naszą Polityką dopuszczalnego użytku (Acceptable Use Policy) oraz Podręcznikiem bezpieczeństwa (Manual of Protective Security). Zapewniamy doradztwo, wytyczne i szkolenia dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego i informatycznego a także rygorystycznie wymagamy stosowania mechanizmów potwierdzania tożsamości zatrzymanego i powiązać z nimi dowody, dokumenty i inne pozycje dotyczące przestępstwa, a także dane innych przestępstw i wykroczeń, tworząc w ten sposób elektroniczną kartotekę sprawy, gotową do wysłania do prokuratury (Public Prosecution Service). System eliminuje konieczność duplikowania danych, zwiększa jakość i ilość informacji i pomaga w realizacji zasady RIGHT FIRST TIME ( od początku prawidłowo ). Dzięki niemu policjanci prowadzący dochodzenie mogą szybciej i łatwiej uzyskiwać dostęp do informacji, mają więc więcej czasu na działalność śledczą i inne istotne zadania operacyjne. Wprowadzenie go daje służbom policyjnym większy zakres opcji taktycznych i większe możliwości respektowania praw człowieka. W sytuacjach, w których istnieje rzeczywiste zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo poważnych urazów u policjantów, osób cywilnych lub przestępców, system TASER pozostaje o wiele lepszą opcją niż wykorzystanie konwencjonalnej broni palnej. Decyzja o pilotażowym wdrożeniu systemu TASER podjęta została po szerokich konsultacjach i badaniach związanych z kwestiami praw człowieka i równości. i uwierzytelniania użytkowników. Bierzemy także udział w corocznej niezależnej kontroli systemów informatycznych (IT Health Check), której celem jest przetestowanie naszych systemów, aplikacji i sieci pod kątem luk, które mogłyby narazić systemy na niebezpieczeństwo ataku. W następstwie przypadków ujawnienia danych w innych agencjach rządowych w latach rozpoczęliśmy kompleksową analizę naszych obecnych procedur dotyczących przechowywania i ochrony materiałów oznaczonych jako wymagające zabezpieczenia. Analiza ta doprowadziła do wdrożenia kilku rygorystycznych środków ochrony, takich jak ograniczenie wynoszenia niezaszyfrowanych laptopów poza siedzibę PSNI i badanie ruchu poczty elektronicznej w celu zapewnienia, że materiały chronione nie mogą być przekazywane przez kanały niezabezpieczone. Prace te będą trwać w miarę dalszej oceny najnowszych metod ochrony i najlepszych praktyk; ich celem jest zagwarantowanie utrzymania ochrony zasobów informacyjnych. PROGRAM CAUSEWAY W roku 2007/08, w ramach programu Causeway, PSNI pracowała wspólnie z innymi organami ścigania nad przygotowaniem sposobu elektronicznego współdzielenia informacji poprzez odpowiedni mechanizm udostępniania danych. PSNI wymienia teraz informacje w postaci elektronicznej z prokuraturą państwową (Public Prosecution Service), zaś kartoteki policyjne są przesyłane w sposób bezpieczny, co przyspiesza proces administracji sądowej. ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI W roku 2007/08 w PSNI wprowadzono nowe procedury robocze, wdrażając program katalogowania danych w celu usprawnienia sposobu udostępniania informacji w ramach całej instytucji oraz stworzenia kultury większej otwartości i odpowiedzialności. Projekt Lexicon przyjmuje korporacyjne podejście do zarządzania dokumentami i rekordami elektronicznymi, uwzględniający sposób, w jaki PSNI wykorzystuje, przechowuje, organizuje i udostępnia informacje, aby wdrożyć niezawodny system zarządzania dokumentami i rekordami elektronicznymi (EDRMS). Poczta elektroniczna staje się w coraz większym stopniu integralną częścią procedur operacyjnych PSNI, zaś co miesiąc przetwarza się średnio 2 miliony i. System EDRMS umożliwia zarządzanie nimi tak, jak rekordami korporacyjnymi. Twórcom projektu udało się wdrożyć system EDRMS w dwóch trzecich wydziałów w PSNI i opracować korporacyjny plan katalogowania danych, dzięki czemu informacje elektroniczne mogą być skutecznie organizowane i wykorzystywane w jak najkorzystniejszy sposób. Proces wdrażania systemu zarządzania dokumentami rekordami elektronicznymi zostanie zakończony w roku 2008/09, zgodnie z pierwotnym harmonogramem. NADZÓR WIDEO I TECHNOLOGIA CYFROWA Nadzór wideo odgrywa ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego oraz w zapobieganiu przestępstwom i wykrywaniu ich. Aby wspomóc restrukturyzację okręgów i zwiększyć bezpieczeństwo obszarów łączących je, przeprowadzono prace mające na celu mieszczenie kamer nadzoru wideo na całym terenie Irlandii Północnej. Na rok 2008/09 planowane są kolejne instalacje w miejscach, gdzie zagrożone są bezpieczeństwo i porządek publiczny. Wewnątrz organizacji wdrożyliśmy system rejestrowania cyfrowego i poczyniliśmy znaczne inwestycje w wykorzystanie nadzoru wideo, zapewniając obsługę sal kontroli, aresztów i sal przesłuchań w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Rozszerzona funkcjonalność nadzoru wideo okazała się niezwykle ważnym narzędziem w walce z przestępczością, ponieważ zarówno odstrasza przestępców, jak i dostarcza dowodów sądowych. BIURO PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH Wartość konfiskat gotówki była o 500% wyższa niż w zeszłym roku i przekroczyła 1,8 mln GBP. W grudniu 2007 r. jednostka dochodzeń finansowych (Financial Investigation Unit) otrzymała nagrodę krajową Keitha Hughesa za doskonałe wyniki w śledztwach finansowych. Jeden z zatrzymanych otrzymał wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu i nakaz zapłaty GBP po skazaniu go za cztery przypadki prania brudnych pieniędzy. Podczas innego dochodzenia w sprawie prania brudnych pieniędzy policja zaaresztowała trzy osoby w regionie Newry. Skonfiskowano GBP w gotówce i zajęto rachunki bankowe zawierające ponad 5 mln GBP. Dwie osoby oskarżono o 15 transakcji prania pieniędzy. GLINIARZE W ŚMIGŁOWCU Helikopter policyjny, znajdujący się pod zarządem działu operacji kryminalnych, uczestniczył w 1268 incydentach. GWAŁTY W zeszłym roku liczba gwałtów spadła o 11,4%, do 382. Wskaźnik wykrywalności wzrósł nieznacznie, do 15,7%. PSNI uznaje to za kluczowy priorytet. Podczas roku wykonano wiele pracy na rzecz restrukturyzacji sposobu prowadzenia dochodzeń w sprawach przestępstw seksualnych. Przestępstwa seksualne wobec dzieci i dorosłych, które wcześniej były analizowane przez tę samą jednostkę, CARE, będą teraz badane w inny sposób. Wszystkie przestępstwa seksualne wobec dzieci i dorosłych poza gwałtami będą przedmiotem dochodzeń jednostek ochrony publicznej (PPU) w każdym z okręgów. Gwałty na osobach dorosłych i gwałty na dzieciach dokonane przez osoby obce będą analizowane przez trzy specjalne jednostki ds. gwałtów (Rape Crime Units ECU). Ma to służyć stworzeniu większej puli zasobów dochodzeniowych w sprawach przestępstw seksualnych wobec dzieci oraz usprawnieniu udostępniania informacji. Nierozwiązane przypadki gwałtów zostaną także zbadane przez zespół ds. analizy poważnych przestępstw (Serious Crime Review Team). Odpowiedzialność za dochodzenia w sprawie pornografii dziecięcej (Indecent Images of Children IIOC) pozostają w gestii oddziału ds. poważnych przestępstw i nadal będą przedmiotem dochodzenia specjalistycznej jednostki. Wydział operacji kryminalnych (Crime Operations Department), którego szefem jest Asystent Komendanta Głównego Peter Sheridan, odpowiada za prowadzenie wszystkich dochodzeń w sprawach przestępczości zorganizowanej i poważnych przestępstw, w tym zabójstw i terroryzmu. Zespoły policjantów z tego wydziału pracują ze specjalistami wewnętrznymi, w tym analitykami kryminalnymi, aby skutecznie prowadzić dochodzenie i zarządzać działalnością wywiadowczą dla celów ochrony społeczeństwa. DNA NA DZWONKU Dowody na podstawie fragmentów kodu DNA o niskiej liczbie powtórzeń (Low Copy Number DNA LCDNA) zgromadzone przez badających miejsce przestępstwa, pracujących dla PNSI, nadal dostarczają policjantom ważnych dowodów, które mogą zostać przedstawione w sądzie. W 2006 r. starszy człowiek zgłosił kradzież portfela przez złodziei, którzy udawali, że przyszli do niego w zupełnie innej sprawie. Śledztwo wykazało, że otworzył drzwi dwóm mężczyznom, którzy zadzwonili dzwonkiem do drzwi. Pytali oni o ogłoszenie rozwieszone w okolicy przez właściciela domu. Po ich wyjściu poszkodowany zorientował się, że z kieszeni zniknął mu portfel. Po przybyciu na miejsce policja zabrała dzwonek, który został następnie zbadany przez biegłych w zakresie kryminalistyki pod kątem śladów DNA. Przy użyciu najbardziej zaawansowanych i czułych technologii uzyskano profil DNA, który pozwolił zidentyfikować znanego policji sprawcę. Dowód ten będzie stanowił kluczową część przyszłego procesu. Zlokalizował 28 osób i pomógł zespołom naziemnym w znalezieniu dalszych 33. Pomógł także znaleźć osiem osób zaginionych lub potrzebujących szczególnej pomocy, a także służył w czterech wypadkach do transportu ofiar do szpitala. Załoga śmigłowca zlokalizowała także 24 pojazdy o łącznej wartości funtów i majątek o wartości funtów. NARKOTYKI W ciągu ostatnich 12 miesięcy wskutek działania brygady antynarkotykowej (Drug Squad) osiemnaście gangów narkotykowych (o 33% więcej niż w roku poprzednim) straciło narkotyki, pieniądze, a często także wolność. W okresie trzech miesięcy brygada antynarkotykowa dokonała 36 aresztowań, rozbijając 12 różnych grup przestępczych. Aresztowania te miały bezpośredni wpływ na dostawy narkotyków do miejscowości Ballymena, Coleraine, Limavady, Londonderry, Belfast, Antrim, Craigavon, Banbridge, North Down, Newry i South Armagh. TRANSFER DZIAŁALNOŚCI WYWIADOWCZEJ Gromadzenie informacji i zarządzanie działalnością wywiadowczą to integralna część ogólnego podejścia PSNI do zwalczania wszelkiego rodzaju przestępczości w naszym społeczeństwie. Chcemy zagwarantować, że gromadzenie i wykorzystanie informacji służy ochronie praw człowieka nas wszystkich. Służby bezpieczeństwa (Security Service MI5) odpowiadają teraz za kwestie bezpieczeństwa narodowego w Irlandii Północnej. Zmiana ta nastąpiła w październiku 2007 r. i przyniosła przemiany organizacyjne unifikujące zasady działalności wywiadowczej związanej z bezpieczeństwem narodowym w Irlandii Północnej z zasadami stosowanymi w pozostałej części Wielkiej Brytanii. Ścisła współpraca między PSNI i MI5 pomogła w bezproblemowym przeniesieniu obowiązków. Zrobiono wiele, aby zapewnić, że Policja nie straci E-PRZESTĘPCZOŚĆ Oddział ds. poważnych przestępstw zdaje sobie sprawę z rosnącego znaczenia przestępczości internetowej w nowoczesnej działalności policyjnej i dokonuje znacznych inwestycji służących walce z tym obszarem przestępczości, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie znacznie zwiększając liczbę pracowników. Grupa zajmująca się e-przestępczością aktywnie wdraża nowe techniki śledcze, aby wykrywać przestępczość internetową, zwłaszcza w odniesieniu do molestowania dzieci. Jednostka ta zajmuje się także badaniem połączeń przez telefony komórkowe. Przedmiotem dochodzenia są wszelkie rodzaje przestępstw: od najpoważniejszych do najdrobniejszych, co często jest bardzo czasochłonnym przedsięwzięciem. Jedno z ostatnich śledztw wymagało, aby jeden z policjantów w ciągu pięciu miesięcy zidentyfikował ponad nieprzyzwoitych zdjęć dzieci wśród 4 milionów zdjęć, które musiały zostać zlokalizowane i indywidualnie sprawdzone. Jednostka ta nawiązuje także kontakty ze społecznością biznesową, w tym sektorem bankowym, aby zidentyfikować obszary wspólnego zainteresowania i zająć się nimi. PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W lipcu zeszłego roku rozbito gang fałszerzy, a po skonfiskowaniu tysięcy płyt DVD i CD w dwóch fabrykach w regionie Dungannon postawiono zarzuty jego członkom. Płyty pochodzące z tych fabryk były sprzedawane zarówno na północ, jak na południe od granicy. Sześć osób oskarżono o fałszerstwo. ZABÓJSTWA Policjanci z sekcji ds. poważnych przestępstw (Serious Crime) nadal osiągają dobre wyniki, jeśli chodzi o wykrywanie sprawców zabójstw. Mieli do czynienia z 26 przypadkami zabójstw: 21 morderstwami i 5 przypadkami nieumyślnego spowodowania śmierci. W 20 z tych spraw postawiono oskarżenie. Jeśli chodzi o sześć pozostałych przypadków, w dwóch sprawca popełnił następnie samobójstwo, w jednym podejrzani zostali zwolnieni i mają odpowiadać przed prokuraturą z wolnej stopy. Tylko trzy przypadki pozostały niewyjaśnione. możliwości prowadzenia działalności wywiadowczej. PSNI podejmuje dalsze kroki w celu gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania istotnych informacji wywiadowczych w całej organizacji, co ma służyć zmniejszaniu przestępczości. Służby bezpieczeństwa dostarczają teraz wszystkim komendantom okręgowym cotygodniowe wiadomości, wymierzone przeciwko redukowaniu wszelkich typów działalności kryminalnej. WYMUSZENIA Policja przeprowadziła zakończone sukcesem operacje w Lisburn, Greenisland i Belfaście. Policjanci dokonali 23 aresztowań, wskutek których 20 podejrzanym postawiono zarzuty, a przeciwko trzem skierowano akt oskarżenia do prokuratury (Public Prosecution Service). Pod numerem policja prowadzi infolinię telefoniczną dla ofiar i potencjalnych ofiar. PRZECHOWYWANIE DOWODÓW PSNI otworzyła nowoczesny magazyn dowodów sądowych, wykorzystywanych w procesach sądowych. Sposób obchodzenia się z dowodami przez policję jest ważną częścią procesu ścigania przestępców. W zeszłym roku, po dochodzeniu w sprawie zamachu bombowego w Omagh, systemy policyjne zostały ostro skrytykowane. Nowy obiekt w Greater Belfast wyznacza wysoki standard przechowywania tych materiałów i przyciąga uwagę innych służb, które chciałby także wykorzystać jego projekt i sposób działania. Wszystkie materiały dowodowe gromadzone przez PSNI w związku z poważnymi przestępstwami w Irlandii Północnej są dokumentowane i umieszczane w tej placówce. Materiały stanowiące dowody w sprawach przestępstw powszechnych (włamań, rabunków i kradzieży samochodów) także przechowywane są tak, aby chronić ich integralność i przydatność do analizy sądowej oraz umożliwić ich szybkie i łatwe znalezienie. 5

4 WSPÓŁDZIAŁANIE POLICJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ ZLIKWIDOWANO Współpracujemy ze społecznością. To nasze największe osiągnięcie. Realizujemy to w dwóch policyjnych regionach operacyjnych. Należą do nich region miejski głównie Belfast i jego bezpośrednie okolice i region wiejski reszta Irlandii Północnej. Asystent Komendanta Głównego Duncan McCausland odpowiada za region miejski, zaś Asystent Komendanta Głównego Judith Gillespie za region wiejski. Omówienie wszystkich fascynujących, oryginalnych i skutecznych inicjatyw policji, które miały miejsce w ciągu roku, byłoby niemożliwe. Oto ich krótki przegląd. NIELEGALNĄ FABRYKĘ GAZU W ARMAGH Podczas dużej operacji policyjnej policjanci z Newry i Mourne skonfiskowali znaczną ilość nielegalnie napełnianych butli z gazem. Ponad 50 funkcjonariuszy z wydziału operacji kryminalnych oraz policję lokalną z Newry i Mourne wspierała państwowa straż pożarna (Northern Ireland Fire and Rescue Sernice) oraz pracownicy urzędu celnego. Podczas operacji wymierzonej przeciwko nielegalnego punktu sprzedaży gazu w South Armagh skonfiskowano nielegalnie napełnianych butli z gazem oraz zbiorniki do jego przechowywania, zawierające w sumie około 24 ton gazu płynnego (LPG). RATOWNICY Z BANBRIDGE Dwóch policjantów z Banbridge otrzymało pochwałę za odwagę po tym, jak wyciągnęli mężczyznę z płonącego wraku samochodu. Podczas patrolu dwóch policjantów zauważyło samochód, który uderzył w znak na Old Manse Green, koło skrzyżowania Banbridge na drodze A1. Samochód leżał na dachu i palił się. Poduszki powietrzne wybuchły, a ofiara wypadku rozpaczliwie próbowała się wydostać. Nie zastanawiając się ani przed moment nad swoim bezpieczeństwem, dwaj policjanci wybili tylne okno po stronie kierowcy i wyciągnęli kierowcę, niewątpliwie ratując mu życie. CARRICKFERGUS PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO Policjanci z Carrickfergus jako pierwsi w Irlandii Północnej uruchomili nowoczesny punkt kontaktowy (Community Safety Point) na stacji kolejowej Whitehead. Punkt ten umożliwia lokalnej społeczności stały kontakt z lokalnym posterunkiem policji. Ma on pomóc w rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym zachowań antysocjalnych, i da mieszkańcom możność całodobowego kontaktu z policjantem z posterunku w Carrickfergus. Udostępnia także informacje o bezpieczeństwie pochodzące od różnych organizacji partnerskich, wyświetlane na dużym ekranie. NIESTANDARDOWE KRĄŻOWNIKI SZOS Z LIMAVADY Policjanci drogówki z Limavady odegrali kluczową rolę w nowatorskim projekcie, który miał za zadanie poinformować młodych entuzjastów motoryzacji o obowiązkach, które wiążą się z legalną i bezpieczną modyfikacją samochodów użytkowanych na drogach publicznych. Dzięki finansowaniu otrzymanemu od funduszu Policing with the Community Fund, spółki Limavady RATUNEK Z POŻARU W BALLYMENA Dzięki policjantom patrolującym obszar Princes Street w Ballymena, którzy zauważyli słup dymu wznoszący się zza jednego z budynków, udało się uniknąć katastrofy. Policjanci szybko wkroczyli do akcji i trafili na mężczyznę, który poinformował ich, że w budynku uwięzione są dzieci. W ogrodzie znaleźli dziesięcioletniego chłopca, który próbował ugasić MAGHERA I MAGHERAFELT PRZEDSTAWIENIE WRÓĆ BEZPIECZNIE DO DOMU Aby zwiększyć świadomość zagrożeń związanych z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków, policja z Maghera i Magherafelt współpracowała z lokalnymi szkołami, rejonowymi spółkami policyjnymi i trzema SMAK IRLANDII PÓŁNOCNEJ W odpowiedzi na zgłoszenia przypadków dyskryminacji w Irlandii Północnej policja w Belfaście zorganizowała imprezę pt. Taste of Northern Ireland ( Smak Irlandii Północnej ), która stworzyła mieszkańcom szansę poznania ludzi z innych kultur, będących obecnie członkami naszej społeczności. District Policing Partnership, Limavady College i innych organizacji lokalnych, grupa studentów spędziła dziesięć tygodni, przekształcając zwyczajny samochód w znacznie zmodyfikowany pojazd. W ramach projektu uczestnicy musieli wziąć udział w wielu sesjach informacyjnych, poświęconych zagrożeniom związanym z jazdą pod wpływem alkoholu i narkotyków, naprawie i regeneracji opon samochodowych, kontroli poziomu głośności pojazdu oraz reperkusjom poważnych wypadków drogowych. Po zakończeniu programu bezpiecznie i legalnie przybudowany samochód został sprzedany na licytacji za funtów, przekazane dla oddziału urazów mózgu i kręgosłupa w szpitalu w Musgrave Park, udzielającego pomocy osobom rannym w wypadkach drogowych. płomienie sięgające już dachu budynku, i trzylatka uwięzionego przez płomienie między dwoma butlami z gazem. Jeden z policjantów niezwłocznie przebiegł przez ogień i odciągnął dziecko od płomieni, a potem dołączył do swojego kolegi, gaszącego pożar za pomocą wiader z wodą. Tak szybka reakcja w bardzo niebezpiecznej sytuacji z całą pewnością zapobiegła tragedii. adeptami aktorstwa ze szkoły Rainey Endowed Grammar w Magherafelt, którzy napisali i odegrali dającą do myślenia sztukę pod tytułem Get Home Safe ( Wróć bezpiecznie do domu. Sztuka przedstawiała typową sytuację trzy dziewczyny świętujące wyniki egzaminów i ilustrowała katastrofalne skutki i sekwencję zdarzeń następujących po tym, jak jeden z tzw. przyjaciół dziewcząt dosypał im do drinka narkotyki. Przedstawienie, obejrzane przez uczniów z obu regionów, okazało się udanym, bezpośrednim przekazaniem bardzo istotnego komunikatu o bezpieczeństwie osobistym. SUKCES AKCJI SAFE SUMMER NA PÓŁNOCNYM WYBRZEŻU Operacja Safe Summer (Bezpieczne lato) to inicjatywa prowadzona przez policję, w której udział wzięły okręgowe spółki policyjne, rady osiedli, partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa społeczności i lokalni udziałowcy. Powstała ona, aby zagwarantować, że mieszkańcy i goście wybrzeża między miejscowościami Castlerock i Islandmagee spędzą lato przyjemnie i bezpiecznie, i okazała się wielkim sukcesem. Rozpoczęcie operacji Safe Summer policjanci na plaży Celem akcji było przeciwdziałanie przemocy, zastraszaniu, agresji, niewłaściwym zachowaniom osób nietrzeźwych, czynom nieprzyzwoitym, piciu na ulicach, nadmiernemu hałasowi, wandalizmowi oraz nieuważnej i niebezpiecznej jeździe samochodem w całym okręgu, zwłaszcza na rozległym i cieszącym się popularnością wybrzeżu. W okresie dwóch miesięcy działało 144 widocznych patroli policyjnych i dodatkowych 19 patroli utworzonych wspólnie z agencjami partnerskimi. Dzięki temu wykryto 358 przypadków naruszenia prawa i lokalnych przepisów. Należy cieszyć się ze zmniejszenia przestępczości i liczby zachowań uciążliwych dla mieszkańców. Z całą pewnością pomoże to zmniejszyć strach przed przestępczością i sprawi, że mieszkańców północnego wschodu poczuje się o wiele bezpieczniej. INWESTYCJE W NADZÓR WIDEO Wraz z rozpoczęciem programu nadzoru wideo w Newtownards zaczęła się realizacja programu dwumilionowych inwestycji, dzięki którym centra miast mają stać się bezpieczniejsze. W ramach projektu w najbliższych miesiącach w 19 miastach zainstalowanych zostanie 87 kamer nadzoru. POLICJA WSPÓŁPRACUJE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ HRABSTWA DOWN, ABY ZWALCZAĆ DYSKRYMINACJĘ Policja z North Down, Newtownards Castlereagh i Down współpracuje z organizacją homoseksualistów GLAD (Gay and Lesbian Across Down), aby zwalczać przypadki przestępstw wynikających z dyskryminacji homoseksualistów i transseksualistów. W ramach nowatorskiego programu wydrukowano i rozdano ulotek informacyjnych i zapewniono organizacji GLAD usługę telefonii komórkowej z 5 tys. SMS-ów, aby zachęcić poszkodowanych do zgłaszania przestępstw dyskryminacji. Celem inicjatywy było stworzenie pozytywnej, partnerskiej relacji między Policją a społecznością homoi biseksualistów w hrabstwie Down. EAST BELFAST ZWALCZA DYSKRYMINACJĘ Policja dąży do przyjęcia i wdrożenia dziesięcioletniej strategii na rzecz dzieci i młodzieży w Irlandii Północnej (Strategy for Children and Young People in Northern Ireland). Jednym z jej celów jest zapewnienie, że dzieciom i młodzieży ułatwia się dorastanie we wspólnym, budującym poczucie przynależności społeczeństwie, w którym szanuje się różnorodność i kulturę. W tym celu policja w East Belfast przyjęła nowe podejście, które ma pomóc w zmniejszeniu liczby Uczennice z Nowego Jorku, Kimberly Renville i Jasmin Masas, z komendant Anne Cooke podczas wizyty w Irlandii Północnej ANTYRASISTOWSKA PŁYTA DVD W CRAIGAVON OCALONA W LAGAN W styczniu tego roku, po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego kobiety, która wpadła do wody koło mostu Queens na rzece Lagan, funkcjonariusz lokalnej policji w asyście współpracownika wskoczył do lodowatej wody, aby uratować tonącą. Kiedy patrol przybył na miejsce wypadku, trzech cywilów próbowało pomóc kobiecie, trzymającej się kotwicy od łodzi. Jej głowa zaczęła znikać pod wodą, więc jeden z policjantów zaryzykował życiem i wszedł do lodowatej wody, aby uratować ofiarę wypadku. Po całym incydencie powiedział: W końcu ratowanie życia jest częścią naszej pracy. Ta pani znajdowała się w opresji i potrzebowała pomocy, zdecydowałem więc, że wejdę do wody i ją uratuję. Gdybym miał zrobić to jeszcze raz, nie wahałbym się. przestępstw na tle dyskryminacji oraz zwiększyć świadomość i akceptację rasową w tym regionie. Młodzież z dzielnicy Hells Kitchen w Nowym Jorku odwiedziła Irlandię Północną, aby spędzić tydzień, uczestnicząc w zajęciach i warsztatach razem z uczniami szkół w East Belfast. Wielokulturowa delegacja uczniów odwiedziła High School of Hospitality and Management w Nowym Jorku, gdzie rzadko doświadcza się nietolerancji rasowej. Podczas tego przedsięwzięcia Policja, wspólnie ze szkołami z East Belfast, pracowała ze wszystkimi zaangażowanymi młodymi ludźmi, aby zwiększyć świadomość różnorodności rasowej poprzez szereg działań edukacyjno-praktycznych. Płyta ta pomaga funkcjonariuszom policji i specjalistom ds. bezpieczeństwa i usług dla młodzieży, skutecznie kształcąc i informując młodych ludzi i grupy społecznościowe w zakresie przestępstw na tle dyskryminacji. BELFAST: SENIORZY BEZPIECZNIEJSI Policja z Belfastu, wspólnie z radą miejską (Belfast City Council) i innymi agencjami ustawowymi, uruchomiła pakiety Safe Seniors ( Bezpieczni seniorzy ), dzięki którym ludzie starsi będą mogli czuć się bezpieczniej w swoich domach i środowiskach. Pakiety były udostępniane w placówkach należących do rady miasta, w tym w ośrodkach rekreacyjnych i społecznościowych, a także w przychodniach lekarskich, bibliotekach, urzędach pocztowych praz w sklepach Tesco, Co-Op, Help the Aged i Oxfam. Każdy pakiet zawierał kilka przedmiotów: alarm osobisty, komunikat alarmowy (Message In A Bottle), kartę z numerami telefonów awaryjnych oraz informacje i ulotki na temat bezpieczeństwa osobistego i zabezpieczeń mieszkania. KAMPANIA KEEP SAFE W KILCOOLEY Policja z Bangor, Kilcooley Forum i inne agencje lokalne rozpoczęły na początku tego roku realizację programu Kilcooley Education and Enforcement Programme with Substance Awareness for Everyone (KEEP SAFE) pilotażowej inicjatywy przeciw narkotykom. PICIE ALKOHOLU PRZEZ NIELETNICH Operacja Marsham, wymierzona przeciwko piciu alkoholu przez nieletnich w Greater Lisburn, Antrim, Carrickfergus i Newtownabbey w okręgu D, została niedawno z sukcesem zakończona, a w jej rezultacie 736 razy skonfiskowano alkohol. Podczas operacji współpracowali ze sobą funkcjonariusze z zespołów ds. działalności osiedlowej, zespołów interwencyjnych i grup OTWARCIE GABINETU POLICYJNEGO W KILREA Mieszkańcy Kilrea korzystają z nowego policyjnego gabinetu kontaktowego, który został otwarty pod koniec listopada zeszłego roku. Działa on w Ratuszu, od do 12:00 w co drugi czwartek, i zapewnia mieszkańcom możliwość porozmawiania z funkcjonariuszami policji w neutralnym środowisku i omówić wszelkie dotyczące ich problemy. Takie rozwiązanie przyjęto, aby jeszcze zwiększyć dostępność policji dla społeczności lokalnej. Specjalny zespół policjantów jest w stanie zaoferować porady na temat lokalnej działalności policyjnej, bezpieczeństwa osobistego i zapobiegania przestępstwom. Celem utworzenia programu było rozwiązanie problemów z nadużywaniem narkotyków i handlem narkotykami w regionie, przy racjonalnym, długoterminowym planie działań dotyczących najważniejszych antyspołecznych kwestii dotyczących społeczności lokalnej. Dzięki tej trzyetapowej inicjatywie, która obejmuje edukację, zachęcanie i egzekwowanie, udało się już skutecznie wyeliminować nielegalne narkotyki i zbędne leki na receptę, wykorzystując strategicznie rozmieszczone pojemniki do wyrzucania narkotyków oraz aresztowanie kilku osób podejrzanych o handel narkotykami. wsparcia taktycznego; 51 młodych ludzi ostrzeżono i skierowano do funkcjonariuszy ds. młodzieży (Youth Diversion Officers). Ponadto 24 osoby dorosłe skierowano do funkcjonariuszy rady lokalnej celem przeprowadzenia dalszych działań. Inicjatywa trwała trzy tygodnie; funkcjonariusze patrolowali region od Antrim po Dunmurry w piątkowe i sobotnie wieczory, konfiskując alkoholi i rozmawiając z młodzieżą o zagrożeniach wynikających z jej zachowania. Celem policji jest rozwiązanie problemu picia alkoholu przez nieletnich oraz zachowań aspołecznych, powodzenie informacji Marsham ma być jednym z fundamentów tego przedsięwzięcia. Inicjatywa powstała, aby poprzez edukację i dyskusję przyczynić się do zmniejszenia liczby W ramach współpracy między policją z Craigavon, ofiar incydentów rasistowskich. Na płycie występują Osoby z Polski, Chin, Indii, Rumunii, Łotwy, Litwy, partnerstwem na rzecz bezpieczeństwa (Craigavon Nowe kamery pomogą zmniejszyć przestępczość lokalni aktorzy, miejsca i zespoły. Zawiera ona także Nadinspektor Jonathan Kearney i inspektor Filipin, Afryki i Irlandii Północnej miały możliwość Community Safety Partnership), DPP i radą okręgu i strach przestępczością a także odegrają ważną rolę dodatkowe materiały, zawierające najważniejsze Stephen Burns ze skonfiskowanym alkoholem przedstawienia swoich narodowych potraw, rękodzieła (Craigavon Borough Council) powstała nowa płyta kwestie do przedyskutowania podczas lekcji, aby i muzyki na żywo. ACC Duncan McCausland i Gearóid ÓhEára, w zwalczaniu zachowań aspołecznych. Zagwarantują DVD zajmująca się problemem rasizmu, pierwsze niezależny członek Zarządu Policji, próbują zarówno firmom, jak i mieszkańcom, że będą oni w neutralnych, bezpiecznych okolicznościach tego rodzaju wydawnictwo w Irlandii Północnej. stawić czoła uprzedzeniom i omówić możliwe kuchni uczestników imprezy Taste of NI. mogli prowadzić działalność i żyć w sposób spokojny i pełen zaufania. pozytywne rozwiązania. 6 7

5 LUDZIE NASZE NAJWAŻNIEJSZE ZASOBY KOSZT DZIAŁALNOŚCI POLICJI W 2007 r. rozpoczęliśmy realizację strategii Shared Future (Wspólna przyszłość) planu, który ma zapewnić, że wszystko, co robimy, opiera się na sprawiedliwości i szacunku. Zamierzamy osiągnąć to poprzez: zapewnianie jakości, promowanie różnorodności, zwiększanie zrozumienia różnych perspektyw naszej przeszłości, działanie na rzecz lepszych relacji między różnymi grupami w społeczeństwie. Aby działać naprawdę skutecznie, musimy wykorzystywać umiejętności i talenty wszystkich funkcjonariuszy i pracowników policji, co możemy zrobić tylko wtedy, jeśli będziemy doceniać wkład każdego. JEDEN ZESPÓŁ, JEDEN ETOS Dyrektor personalny, Joe Stewart ODDZIELAMY SIĘ OD SŁUŻB CYWILNYCH W 2007 r. trwała nadal realizacja projektu Links, którego celem była reorganizacja struktury personelu policyjnego i oddzielenie go od służb cywilnych (Northern Ireland Civil Service). Jest to część naszych działań na rzecz stworzenia zintegrowanych służb policyjnych, w których wszyscy pracownicy i funkcjonariusze będą wspólnie dążyć do zwiększenia bezpieczeństwa w Irlandii Północnej. Projekt jest niezbędny, aby spełnić potrzeby działalności policyjnej w przeszłości. Ujmując to krótko: Policja musi za wszelką cenę zapewnić, że dysponuje właściwymi osobami na właściwych miejscach i z właściwymi umiejętnościami. W grudniu 2007 r. Sekretarz Stanu Irlandii Północnej, Shaun Woodward, ogłosił, że Northern Ireland Office ustanowi przepisy, które pozwolą na oddzielenie Policji od Służb Cywilnych Irlandii Północnej. Przepisy te wejdą w życie 1 października 2008 r. i od tego momentu Zarząd Policji będzie bezpośrednio zatrudniać cały personel. Jest to bardzo ważna zmiana dla organizacji. Po raz pierwszy w historii Policji wszyscy jej pracownicy będą mieli taki sam status i będą podlegać Komendantowi Głównemu. Ustaliliśmy następujące trzy cele na rok 2007/08: Pełnić służbę policyjną, dzięki której członkowie mniejszości etnicznych i społeczności europejskich będą czuć się bezpieczniej. Pełnić służbę policyjną, którą zarówno kobiety, jak mężczyźni, będą uznawać za aktywną i fachową. Pełnić służbę policyjną, która przyczyni się do budowania wspólnej przyszłości, zapewniając, że powstaje ona przy uwzględnieniu różnych interpretacji działalności policji w przeszłości. Policja dołoży starań, aby zrealizować te cele w kontekście planu działalności policyjnej (Policing Plan). Określiliśmy szereg działań na kolejne dwanaście miesięcy, które pozwolą nam to osiągnąć. Strategia Shared Future jest ambitna, ale absolutnie niezbędna dla kształtowania sposobu, w jaki będziemy działać w przyszłości. SZKOŁA POLICYJNA W ciągu ostatniego roku Szkołę Policyjną (Police College) ukończyło 440 nowych funkcjonariuszy, którzy otrzymali świadectwo ukończenia studiów policyjnych. Każdy z nich uczestniczył intensywny, 21-tygodniowy program szkolenia, który obejmował szkolenie dotyczące różnorodności, prawo, umiejętności praktyczne, edukację fizyczną, program bezpieczeństwa osobistego i różne projekty środowiskowe. Po zakończeniu szkolenia podstawowego nowo zaprzysiężeni funkcjonariusze przeszli dalsze szkolenie z dziedziny pierwszej pomocy, kierowania pojazdami, broni palnej i patrolowania taktycznego. Później wszyscy przejdą do programów na poziomie trzecim i czwartym, przeznaczonych dla funkcjonariuszy na okresie próbnym, rozwijając swoją nową wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Dowodem zaangażowania personelu i uczniów w szkolenie są stale wysokie wyniki egzaminów oraz zaangażowanie studentów na rzecz społeczności: w ostatnim roku obrachunkowym zebrali fantastyczną sumę funtów na cele dobroczynne. W 2007 r., w ramach realizowanego właśnie programu With Business in the Community, ponad 400 naszych studentów uczestniczyło w 14 projektach w grupach społecznościowych w Belfaście i na północno-wschodnim wybrzeżu. Większość tych projektów obejmowała pracę z grupami młodzieży i oferowanie praktycznego wsparcia przy budowie i remoncie budynków wykorzystywanych do organizowanych przez nich wydarzeń. Było to cenne doświadczenie dla obu stron, a wszyscy zaangażowani okazywali dużo entuzjazmu. Trwają także wymiany uczniów i nauczycieli z naszymi partnerami z An Garda Síochána, Jersey Police i Ontario Police w Kanadzie; obecnie cieszymy się opinią światowych liderów w naszej dziedzinie. PRACA NAD ROZWIĄZANIEM PROBLEMU NIEOBECNOŚCI W PRACY Jak wiele innych organizacji, Policja ma świadomość, że duży współczynnik zwolnień chorobowych powoduje zmniejszenie ilości zasobów i wpływa na poziom naszej służby. W 2007 r. wprowadziliśmy nową politykę dotyczącą nieobecności, obowiązującą zarówno funkcjonariuszy, Młodzi funkcjonariusze kończący szkołę policyjną (Police College) PRZYSZŁOŚĆ PEŁNOETATOWEJ SŁUŻBY POMOCNICZEJ We wrześniu 2007 Policja wystosowała komunikat skierowany do Zarządu. Komendant Główny podkreślał w nim, że dla zabezpieczenia majątku policji oraz zapewniania ochrony i bezpieczeństwa w zewnętrznym otoczeniu policji nadal istnieje potrzeba zatrudniania pełnoetatowych funkcjonariuszy służby pomocniczej (Full-Time Reserve). Jednakże po uwzględnieniu zmian i ulepszeń wprowadzanych od września 2004 r. podjęto także decyzję o zmniejszeniu wymogu dotyczącego liczby tych funkcjonariuszy z 680 do 381. Redukcja, obejmująca 299 funkcjonariuszy i przebiegająca etapowo, rozpoczęła się 31 marca tego roku. jak i pozostałych pracowników. Choć cel wynoszący 10 dni roboczych nie został jeszcze osiągnięty, udało się nam uzyskać średni wskaźnik 11,2 dnia w przypadku funkcjonariuszy i 11,01 dnia w przypadku personelu pomocniczego. Oznacza to, że w przypadku każdej osoby pracującej dla Policji straciliśmy rocznie mniej niż 12 dni nieobecności z powodu choroby. Oznacza to także 5% poprawę wskaźnika zwolnień chorobowych funkcjonariuszy w porównaniu z poprzednim rokiem obrachunkowym. Wskaźnik dotyczący personelu policyjnego wykazuje 10% poprawę w stosunku do roku 2006/07. Liczymy na dalszą poprawę w tym obszarze. Staramy się także rozszerzyć zasięg naszej opieki zdrowotnej i rehabilitacji dla wszystkich pracowników i wdrożyć naszą politykę w jednolity sposób w całej organizacji. Decyzja nie była łatwa i wymagała rozważnej oceny zmieniającego się środowiska pracy policji, tym bardziej, że wpływała nie tylko na poszczególnych funkcjonariuszy, ale także na ich rodziny i współpracowników. Policja ściśle współpracuje jednak z Police Rehabilitation and Retraining Trust, organizacją oferującą opiekę psychologiczną dla policjantów, którzy odeszli ze służby lub przeszli na emeryturę, nad realizacją programu rozwojowego dla wszystkich funkcjonariuszy objętych redukcją. Niezależne badanie wykazało ostatnio, że ten program rozwojowy spełnił lub przekroczył oczekiwania 90% wszystkich osób biorących w nim udział. Ponad 80% uczestników uznało także, że program pomógł im w zrealizowaniu przyszłych celów zawodowych i pomógł określić świadomość poziomu umiejętności. Funkcjonariusze Full-Time Reserve pełnili służbę na rzecz mieszkańców Irlandii Północnej od 1972 r., z poświęceniem, profesjonalizmem i zaangażowaniem. Ich wkład w budowanie pokoju i dobrobytu w Irlandii Północnej jest nieoceniony. NIERUCHOMOŚCI 381 funkcjonariuszy, którzy nadal będą pełnić służbę, skoncentruje się na obszarach wysokiego ryzyka, zwłaszcza w regionie wiejskim. W regionie miejskim Trwa wdrażanie spersonalizowanych dwufunkcyjnych pozostanie 134 funkcjonariuszy, zaś w regionie kamizelek kuloodpornych zmierzono już 7150 wiejskim POLICYJNE Był to trzeci rok realizacji wprowadzonej w 2005 r. Estate Strategy, która obejmowała inwestycje o wartości ponad 200 mln funtów, wykonywane w okresie Istotne projekty w 2007/08 r. obejmowały dalszy rozwój nowej centrali komendy okręgowej w Omagh (inwestycja ma wartość 14 mln GBP i ma zostać zakończona w styczniu 2009 r.). Policja rozpoczęła także budowę nowej, wartej 20,5 mln GBP centrali komendy okręgowej przy Musgrave Street w Belfaście, obsługującej Belfast Południowy i Wschodni. Budowa ulepszonej placówki do przechowywania dowodów w Bangor została zakończona, podobnie jak budowa ośrodka szkolenia operacyjnego w Magilligan i placówki logistycznej w Seapark. USŁUGI Szefem Wydziału Finansów i Usług Pomocniczych (Department of Finance and Support Services) jest Dyrektor David Best. Łączne dostępne środki finansowe przeznaczone na działalność Policji na rok 2007/08 wynosiły 1.195,5 mln funtów. Przewiduje się, że łączne planowane wydatki netto za ten okres wyniosą 1.182,8 mln funtów, co daje nadwyżkę dostępnych środków w wysokości 10,7 mln funtów (0,9%). Planowane wydatki kapitałowe netto to 40,4 mln GBP, zaś dostępne środki to 38,4 mln, co skutkuje deficytem w kwocie 2,0 mln GBP. Nadwyżkę wydatków kapitałowych pokrywają mniejsze wydatki na działalność. Wykresy kołowe (po prawej) przedstawiają przeznaczenie środków finansowych według zasobów, z podziałem na koszty działalności i nakłady kapitałowe (inwestycyjne). Uwzględniona ZAOPATRZENIOWE I LOGISTYCZNE (PALS) Po wprowadzeniu w 2006 r. centralnej jednostki zajmującej się przechowywaniem i śledzeniem wszystkich kartotek zabójstw oraz zarządzaniem nimi, w 2007 r. nastąpiło uruchomienie podobnej jednostki, która obejmuje wszystkie materiały dowodowe dotyczące poważnych przestępstw. Zarządzają nią pracownicy cywilni, wspierani przez najnowocześniejsze procesy i procedury śledzenia elektronicznego. Jednostka ta to cenne źródło informacji dla PSNI i organów zewnętrznych. w sprawozdaniu mniejsza kwota kosztów odzwierciedla dalsze sukcesy delegowania budżetowania i zwiększania lokalnych uprawnień okręgów i wydziałów centrali. W roku 2007/2008, zgodnie z wymaganiami ministerstwa finansów (HM Treasury), Policja po raz pierwszy publikuje miesięczne raporty finansowe według wartości zasobów, nie zaś według wartości środków pieniężnych. Ma to dokładniej odzwierciedlać odpowiednie koszty i obciążenia dotyczące lat finansowych, w których zostały poniesione. Wraz z przekształceniem DCU w komendy okręgowe szefowie usług biznesowych zostali wyznaczeni do pomagania komendantom okręgowym w skuteczniejszym zarządzaniu zasobami finansowymi, co pozwala im w większym stopniu skierować działania w stronę bezpośredniej działalności operacyjnej. Z zadowoleniem zauważamy, że oszczędności w ramach programu Gershon Efficiency w ciągu trzech ostatnich lat rozrachunkowych wyniosły w sumie 71,4 mln GBP, co znacznie przewyższa cel wyznaczony przez rząd, czyli 62,6 mln. Trwała dalsza realizacja projektów konserwacji i rozbudowy w obiektach przy Strand Road, Antrim Road, w Enniskillen, Oldpark i Newtownards. Zakończono rozległy program drobniejszych prac, zapewniając dodatkowe miejsca pracy w Lisnasharragh, Ladas Drive, Knocknagoney, przy Grosvenor Road i Mahon Road. W ciągu roku zakończono też program prac normalizacyjnych; prowadzone są końcowe prace przy Mahon Road, Portadown. W 27 posterunkach trwają prace mające na celu złagodzenie wizerunku placówek policji i ich upiększenie. Postępują również prace nad projektem nowej szkoły policyjnej; zaangażowały się w niego dwie inne instytucje z sektora publicznego: straż pożarna (Northern Ireland Fire and Rescue Service) i służby więzienne (Prison Service). policjantów a wydano 6900 zestawów kamizelek. Realizacja tego trzyletniego programu trwa dopiero 30 miesięcy, a na kamizelki czeka już tylko 200 policjantów. Rok 2007 był także pierwszym pełnym rokiem działalności naszej zewnętrznej firmy porządkowej, co pozwoliło na zmniejszenie kosztów o 1 mln GBP w skali roku. Jeżeli chodzi o zaopatrzenie PSNI, mamy 350 aktywnych umów, a planowane roczne wydatki zaopatrzeniowe wynoszą 162 mln GBP, przy czym 97% tej kwoty jest uwzględnione w warunkach umów zawartych z PSNI. W ciągu roku dzięki 57 nowym umowom udało się nam zaoszczędzić 14 mln GBP (8,7%). W trzech ostatnich latach PSNI zaoszczędziła 25,8 mln GBP; dla porównania wskaźnik wyznaczony na ten okres przez ACPO/ Dział finansowy wyniósł dla 11,1, mln GBP. Nasza baza dostawców została w ciągu roku zmniejszona z 2466 do 2502 podmiotów. TRANSPORT Trwa realizacja programu redukcji i racjonalizacji floty pojazdów zmniejszono ją już o 400 samochodów w całej organizacji. Pozostanie to jednym z najważniejszych celów w nadchodzących latach. Wszystkie pojazdy oznakowane i wyposażone w światła na dachu zostały zakupione od trzech kluczowych producentów, uwzględnionych w krajowych umowach zaopatrzeniowych policji. FINANSE PSNI (BUDŻET GŁÓWNY) KOSZTY NETTO 07/08 PSNI (BUDŻET GŁÓWNY) NAKŁADY INWESTYCYJNE NETTO 07/08 Audyt sprawozdań finansowych za rok zakończony 31 marca 2007 r., przeprowadzony przez Krajowe Biuro Audytów (National Audit Office), nie wykazał zastrzeżeń. Kopię zatwierdzonych sprawozdań finansowych znaleźć można w serwisie internetowym Policji, Według planu pełne zatwierdzone sprawozdania finansowe za rok kończący się 31 marca 2008 r. zostaną udostępnione do 30 czerwca 2008 r. min GBP % Wynagrodzenia dla policjantów Wynagrodzenia dla cywilów Telekomunikacja i IT Zakwaterowanie Nieprzewidziane wydatki Inne koszty pozapłacowe Wydatki inne niż odprawy Odprawy Koszt kapitału Odszkodowania za urazy i obrażenia Inne rezerwy Koszty emerytur Razem brutto 1,272.2 Minus wpływy (89.4) (w tym 83,3 emerytury) Koszty netto 1, min GBP % Zakwaterowanie Telekomunikacja i IT Transport Różne Wydatki kapitałowe Razem brutto 50.8 Wpływy kapitałowe (10.4) Koszty netto Pojazdy dostarczane przez producentów są testowane pod kątem zgodności z normami, we współpracy z krajową agencją ds. usprawnień w policji (National Police Improvement Agency), aby zagwarantować, że mogą być używane przez służby ratunkowe. W ciągu roku podjęto decyzję o zastąpieniu floty motocykli Honda ST1300 (i starzejących się modeli ST1100) przez 30 motocykli BMW R1200RT.

6 INTEGRALNOŚĆ POLICJI ZDOBYWANIE I UTRZYMYWANIE ZAUFANIA PUBLICZNEGO STATYSTYKI Zastępca Komendanta Głónego Paul Leighton oprócz wielu innych obowiązków odpowiada za standardy zawodowe w Policji i za dyscyplinę wewnętrzną. Wydział standardów zawodowych (Professional Standards Department) podlega bezpośrednio Zastępcy Komendanta Głównego, Paulowi Leightonowi. Szefem tego zatrudniającego 81 policjantów i pracowników pomocniczych jest główny inspektor. NIEDOPUSZCZALNY UŻYTEK INFORMACJI PSNI stosuje politykę otwartości i przejrzystości, a media stanowią potężne narzędzie promowania pracy policji i uzyskiwania pomocy w dochodzeniach. Ułatwiają także Policji zdobywanie szacunku, zaufania i wsparcia społeczności, którym służy. Przecieki informacji do mediów mogą jednak zaszkodzić reputacji Policji i wprowadzić w błąd WYDZIAŁ USŁUG PRAWNYCH Wydział usług prawnych (Legal Services) zapewnia doradztwo prawne spełniające wymogi nowoczesnych, rozwijających się służb policyjnych. Zespół sześciu prawników i 17 pracowników administracyjnych wspiera szefa Wydziału, panią Donnę Scott, która jest także członkiem zespołu kierowniczego przy Komendancie Głównym. Dział prawny odpowiada za doradztwo prawne i wytyczne dotyczące wszystkich aspektów działalności policji. Obejmuje to doradztwo w działalności operacyjnej, prawo pracy, prawo dotyczące kwestii strategii i polityki oraz procesy sądowe. Prawnicy pomagają także w prowadzeniu szkoleń prawnych dla policjantów. Wydział zatrudnia także specjalistę ds. praw człowieka, który przyczynia się do promowania znajomości i zrozumienia przepisów chroniących prawa człowieka oraz udziela porad w sprawie zasad i procedur, aby zapewnić, że PNSI spełnia wymogi związane z prawami człowieka. Jedną z ról szefa wydziału usług prawnych jest zapewnienie skutecznego zarządzania wszystkimi skargami. Doradca prawny jest więc członkiem komisji ds. zarządzania skargami (Claims Management Committee), której zadaniem jest dokładna analiza skarg i ich wyników oraz umożliwienie wdrażania najlepszych praktyk dotyczących postępowania ze skargami. Celem wydziału standardów zawodowych jest wykrywanie korupcji, nieuczciwości i zachowań nieetycznych oraz zapobieganie im. Uczciwość jest fundamentalną zasadą standardu zachowania wymaganego od każdego policjanta. Każdy okręg i wydział ma swojego Czempiona dyscypliny, który promuje najwyższe standardy zachowania i postępowania oraz propaguje komunikat, że uczciwość nie podlega negocjacjom. Standard zachowania policjantów regulowany jest przez Kodeks Etyczny Policji, którego kopię można znaleźć na stronie internetowej opinię publiczną. Wydział standardów zawodowych posiada środki zapobiegawcze, które surowo chronią zasoby Policji i określają kary dyscyplinarne dla każdego członka personelu, który naruszył zasadę zachowania tajemnicy służbowej. Jako organizacja posiadamy poufne i zastrzeżone informacje o operacjach, osobach i metodach. Podejmujemy różne działania, aby zagwarantować, że informacje te zostają zachowane w tajemnicy. Poziom dostępu do informacji zależy od funkcji i obowiązków danego pracownika i jest monitorowany i rejestrowany przez automatyzowane oprogramowanie. Zespół wsparcia administracyjnego pomaga w realizacji obowiązków Policji odnośnie do skarg na jej działalność. Specjaliści i pracownicy administracji ściśle współpracują z przedstawicielami Biura Adwokata Koronnego (Crown Solicitor s Office) w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg. Wydział usług prawnych zarządza nadal zadaniami związanymi z roszczeniami obecnie zatrudnionych i byłych policjantów przeciwko Komendantowi Głównemu, dotyczącymi stresu pourazowego (PTSD) i naruszenia przepisów regulujących godziny pracy. Zarejestrowano także znaczną liczbę skarg funkcjonariuszy skarżących się na utratę słuchu z przyczyn zawodowych. Coraz większym obszarem pracy prawników zatrudnionych w Wydziale są zgłoszenia dotyczące dochodów pochodzących z przestępstwa. W ostatnim roku pracownicy ds. prawnych pomogli policjantom w prześledzeniu 137 spraw podlegających ustawie o dochodach pochodzących z przestępstwa (Proceeds of Crime Act), co doprowadziło do skonfiskowania ponad 2 mln GBP uznanych za dochody z działalności przestępczej lub przeznaczonych do wykorzystania w celach nielegalnych. W ciągu roku wniesiono pozwów cywilnych: zakończono, przyznając odszkodowania o wartości 3,5 mln GBP. Suma kosztów prawnych wyniosła łącznie 3,1 mln GBP. Zespół prawny udzielił odpowiedzi na 1760 wniosków o rady i informacje. OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA PRZYNALEŻNOŚCI ORGANIZACYJNEJ Wydział standardów zawodowych odpowiada także za program dotyczący obowiązku zgłaszania przynależności organizacyjnej (Notifiable Memberships Scheme). Policjanci muszą powiadomić Komendanta Głównego, jeżeli należą do jakiejkolwiek organizacji, która mogłaby wpływać na ich zdolność do bezstronnego wykonywania obowiązków. Komendant Główny opublikował wytyczne zawierające listę organizacji, które jego zdaniem należą do tej kategorii. Jeżeli jednak policjant należy do innej organizacji, niewymienionej na liście, ale mogącej wpływać na jego bezstronność, także musi poinformować o tym Komendanta Głównego. TESTY NARKOTYKOWE Opinia publiczna słusznie oczekuje, że PSNI będzie organizacją wolną od narkotyków. Obecnie trwa proces wprowadzania nowych środków zapobiegających niewłaściwemu używaniu substancji odurzających przez pracowników PSNI. Służą temu programy edukacyjne i pomocnicze oraz wdrożenie ROZPRAWY W ciągu roku 43 policjantów uczestniczyło w rozprawach w związku z oskarżeniami o wykroczenia dyscyplinarne lub niewłaściwe postępowanie, zaś 11 z nich dotyczył także zarzut przestępstwa. Trzy sprawy wynikły ze skarg wniesionych przez osoby cywilne. Wyniki tych przesłuchań były następujące: 18 funkcjonariuszy zwolniono ze służby lub zażądano od nich złożenia rezygnacji 2 policjantów zdegradowano 18 policjantów ukarano grzywną lub obniżeniem wynagrodzenia 3 policjantów otrzymało ostrzeżenie lub naganę 1 policjant został uznany za niewinnego 1 inny wynik PARTNERSTWO CHARYTATYWNE 999 Służby ratunkowe Irlandii Północnej (999 Emergency Services), policja (Police Service of Northern Ireland), straż pożarna (Northern Ireland Fire & Rescue Service), pogotowie ratunkowe (Northern Ireland Ambulance Service) oraz Królewska Straż Przybrzeżna (Her Majesty s Coastguard) połączyły w 2008 r. swoje starania, aby zgromadzić środki finansowe dla działającego na rzecz dzieci funduszu ds. nowotworów (Northern Ireland Cancer Fund for Children NICFC). Nie jest członkiem 8,257 żadnej organizacji Wolnomularze 398 Loyal Orange Institution 138 Royal Black Institution 79 Apprentice Boys of Derry 29 Independent Orange Order 5 Członek innej organizacji 23 (np. organizacji sportowych lub kościelnych) Knights of Columbanus 0 Ancient Order of Hibernians 0 RAZEM 8,929 (Uwaga: niektórzy policjanci należą do więcej niż jednej organizacji obserwowanej) obowiązkowych testów na obecność narkotyków. Choć jesteśmy przekonani, że problem nadużywania substancji odurzających nie dotyczy ogromnej większości naszych policjantów, jesteśmy odpowiedzialni za to, aby surowo traktować każdego naszego pracownika, który rozprowadza lub stosuje nielegalne używki. PROWADZENIE SAMOCHODU POD WPŁYWEM ALKOHOLU Policja bardzo poważnie traktuje prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. W maju 2006 r. Zastępca Komendanta Głównego postanowił, że każdy policjant winny tego wykroczenia może oczekiwać zwolnienia ze służby lub żądania złożenia rezygnacji. Wydział standardów zawodowych (Professional Standards Department) prowadził kampanie wewnętrzne, zwiększające świadomość i wiedzę i przypominające policjantom o konsekwencjach prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości. W roku 2007/2008 spośród 12 policjantów oskarżonych o jazdę samochodu pod wpływem alkoholu dziewięciu zwolniono ze służby lub zmuszono do złożenia rezygnacji. Policja opublikowała swoje roczne statystki za 2007/08 r. 16 maja; kompletny zbiór wyników jest dostępny w całości na naszej stronie internetowej Poniżej przedstawiono podsumowanie najważniejszych wskaźników oraz statystyki nakazów policyjnych i dotyczących dowodów kryminalnych (Police and Criminal Evidence PACE). Zarejestrowane przestępstwa: Przestępstwa zarejestrowane i wykryte w latach 2006/07 i 2007/08 Łączna liczba zarejestrowanych przestępstw Sankcje wskaźnik wykrywalności (%) 1 Bez sankcji wskaźnik wykrywalności (%) 1 Łączny wskaźnik wykrywalności (%) / /08 zmiana % zmiana 2006/ / / / / /08 1 Przestępstwa wobec osób 1 31,846 29, Przestępstwa seksualne Włamania 11,562 11, Włamania do mieszkań 6,831 6, Rabunki 1,574 1, Kradzież 27,766 24,733-3, Kradzież pojazdów silnikowych 3, Kradzież/nieupoważnione użycie pojazdów 3,418 3, Sprzeniewierzenie i fałszerstwa 4,495 2,796-1, Celowe uszkodzenie mienia 36,321 30,895-5, Przestępstwa wobec państwa 1,285 1, Inne istotne przestępstwa 4,492 4, Handel narkotykami Posiadanie i używanie narkotyków 1,938 2, Przestępstwa związane z przemocą (klasy 1, 2 i 4) 1 35,223 32,545-2, Razem (wszystkie klasy) 1 121, ,468-12, W kwietniu 2006 r. PSNI przyjęła wyższy standard dowodowy w odniesieniu do wykrywalności bez sankcji (zgłoszenia bez dalszych działań policji, głównie dlatego, że ofiara nie chciała podejmowania formalnych działań lub że nie wydano nakazu ścigania). Zmianę wprowadzono, aby dostosować tego rodzaju wykrywalność do działań służb policyjnych w Anglii i Walii, gdzie od 2002 r. stosuje się test dowodowy organów Prokuratury Koronnej (Crown Prosecution Service). W Irlandii Północnej równoważny standard dotyczy wykrywalności przestępstw przez PSNI dopiero od momentu powstania PPS w czerwcu 2005 r. Od 1 kwietnia Biuro Główne znacznie ograniczyło rodzaje wykrywalności dostępne policji, co oznacza, że praktycznie wszystkie przypadki, których rezultatem był brak działań policji (tzn. bez sankcji), nie mogą być uznawane za rozstrzygnięte. Tego rodzaju rozstrzygnięcia stanowiły 4 punkty procentowe wskaźnika wykrywalności PSNI w 2006/07 r., ale tylko mniej niż 0,1 punktu procentowego w 2007/08, po wprowadzeniu tego ograniczenia. Oznacza to, że ogólny wskaźnik wykrywalności w PSNI i wskaźnik wykrywalności z sankcjami są teraz praktycznie jednym i tym samym. Od 1 kwietnia 2007 r. taka sama zmiana miała także zastosowanie do wszystkich służb policyjnych w Anglii i Walii. Ustawa o policji i dowodach przestępstw kryminalnych (PACE): Liczba przeszukanych osób i pojazdów w 2007/08 Skradzione mienie Narkotyki Broń palna Broń zaczepna Broń zaczepna Przedmioty służące do popełnienia przestępstwa Przeszukania Aresztowania 1 Przeszukania Aresztowania 1 Przeszukania Aresztowania 1 Przeszukania Aresztowania 1 Przeszukania Aresztowania 1 Przeszukania Aresztowania 1 Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Razem 1, , , , , Aresztowania wskutek przeszukania. Ustawa o policji i dowodach przestępstw kryminalnych (PACE): Statystki zatrzymań w 2007/08 Aresztowania na mocy PACE Wskaźnik przestępstw zarejestrowanych w Irlandii Północnej jest na najniższym poziomie od 1998/99 r. Publikując oficjalne statystyki za rok 2007/08, zastępca Komendanta Głównego Paul Leighton okazał zadowolenie ze znacznego zmniejszenia wskaźnika przestępczości: o 10,5% w skali roku, co oznacza mniej przestępstw niż w roku poprzednim. Podkreślił, że liczba zarejestrowanych przestępstw jest na najniższym poziomie od wprowadzenia przez Biuro Główne zmienionych zasad obliczania wskaźnika przestępczości (w 1998/99 r.). Powiedział: Przez ostatnie kilka lat przestępczość w Irlandii Północnej wykazuje tendencje spadkowe. W tym roku liczba przestępstw spadła o 10,5%, a więc istotnie się zmniejszyła. To dowód ciężkiej pracy policjantów w całej Irlandii Północnej, którzy z determinacją dążą do zmniejszenia przestępczości. Policjanci we wszystkich regionach współpracują ze społecznościami lokalnymi, słuchając ich obaw odnośnie do przestępczości i wspólnie szukając rozwiązań tych problemów. Wyraźnie widać, że działanie to przynosi efekty. W tym roku liczba przestępstw z użyciem przemocy, będących przedmiotem obaw wielu osób, zmniejszyła się o 7,6%. Ogromnie spadła liczba rabunków: aż o 27,4%. Wskaźnik kradzieży zmniejszył się o 10,9%. Liczba przypadków celowego uszkodzenia mienia, wskazywanych jako główny problem, jest niższa o 14,9%. Zmniejszenie przestępczości wynika z wysiłków i starań policjantów i wielu członków społeczności, pracujących wspólnie na rzecz zapobiegania przestępstwom i redukowania ich liczby. Nadal mamy jednak wiele do zrobienia. Liczba przestępstw na tle seksualnym wzrosła o 1,1%. W tej kategorii liczba gwałtów spadła jednak o 11,4%. Liczba włamań ogółem wzrosła o 1,2%, ale liczba włamań do mieszkań zmniejszyła się o 1,7%. Nastąpił spadek ogólnej liczby przestępstw domowych. W odniesieniu do przestępstw na tle dyskryminacji zarejestrowaliśmy wzrost o 61,5% (16 oskarżeń) liczby przestępstw spowodowanych przez dyskryminację niepełnosprawnych, zmniejszyła się jednak liczba spraw we wszystkich innych kategoriach, w tym przestępstw na tle rasistowskim i związanych z działalnością sekt. Wszystkie te statystyki wyraźnie wskazują, że Irlandia Północna jest dzięki nam coraz bezpieczniejsza. W zeszłym roku Policja zmniejszyła liczbę komend okręgowych z dwudziestu dziewięciu do ośmiu. Ma to zapewnić skuteczniejsze i wydajniejsze działanie i skierowanie zasobów tam, gdzie są najbardziej potrzebne: do bezpośredniej działalności operacyjnej. Te statystyki dowodzą, że restrukturyzacja przynosi efekty. Mocno wierzę, że dzięki systematycznemu wsparciu wszystkich środowisk możemy zmniejszyć liczbę przestępstw i postawić ich sprawców przed wymiarem sprawiedliwości podsumował. Wszystkie zgromadzone środki zostaną wykorzystane PRZESZUKANIA GRUNTOWNE: W roku 2007/08 przeprowadzono pięć przeszukań gruntownych. PRZEDŁUŻENIE ARESZTU: W roku 2007/08 trzynaście osób zatrzymano w areszcie policyjnym przez ponad 24 godziny i zwolniono bez postawienia zarzutów. Złożono siedemnaście wniosków do sądów magistrackich o gwarancje dalszego zatrzymania. Wszystkie zostały przyznane. Czternastu osobom postawiono następnie zarzuty. przez NICFC do utworzenia nowej usługi wsparcia dla dzieci i młodzieży, których rodzice chorują na raka, Anna Earls i Inspector Stevie Wilson podczas a także pomogą sfinansować zakup nieruchomości uroczystości założycielskiej partnerstwa służącej rozbudowie placówki NICFC Shimna Valley charytatywnego 999. Retreat w Newcastle, Co. Down Płeć Aresztowania za wykroczenia podlegające obowiązkowemu zgłoszeniu Wnioski/opóźnienia Znajomi, krewni itp. Inne Nakłanianie Wnioski Opóźnienia Wnioski Opóźnienia Razem Mężczyźni Kobiety Kwartał 1: kwiecień czerwiec Kwartał 2: lipiec wrzesień Kwartał 3: październik grudzień Kwartał 4: styczeń marzec Razem

7 POLICJA DROGOWA BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH PRIORYTETEM DLA WSZYSTKICH Choć liczba zabitych na drogach w Irlandii Północnej w omawianym roku spadła o prawie 15% (ze 128 w poprzednim roku do 109), zmniejszenie liczby ofiar i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach nadal jest kluczowym celem policji. Współpracując z regularnymi patrolami policyjnymi, nasze specjalne jednostki policji drogowej (Road Policing Units) będą nadal zwracać uwagę na tę niewielką mniejszość, która lekceważy przepisy, przekraczając prędkość, prowadząc samochód i rozmawiając przez telefony komórkowe, nie zapinając pasów bezpieczeństwa lub jeżdżąc po spożyciu alkoholu lub narkotyków. Dzięki wykorzystaniu profili lokalizacji, ofiar i sprawców do zgromadzenia jak najlepszych informacji o ofiarach i przestępczości drogowej obecność policji nadal będzie ukierunkowana na miejsca i pory, w których zmaksymalizuje to redukcję liczby ofiar oraz bezpieczeństwo publiczne. Wspólnie z partnerami agencyjnymi: Departamentem Środowiska, Departamentem Rozwoju Regionalnego, pogotowiem, strażą pożarną, służbami ratowniczymi i zakładami opieki zdrowotnej nadal będziemy koncentrować swoje wysiłki na edukacji, technice i egzekwowaniu prawa oraz skutecznej ocenie. Dzięki systematycznemu wsparciu AXA Insurance, Cool FM i naszych partnerów agencyjnych prawie 45 tys. nastolatków z całej Irlandii Północnej widziało naszą nagradzaną i bardzo wymowną prezentację interaktywną It Could Be You, opisującą, jak wieczorne wyjście może zakończyć się tragedią i trwałą niepełnosprawnością. Co tragiczne, liczba motocyklistów zabitych na naszych drogach utrzymuje się na niedopuszczalnie wysokim poziomie zginęło 19 kierowców i jeden pasażer (w poprzednim roku liczba ta wyniosła 18 osób). W odpowiedzi na tę sytuację utworzyliśmy Członkowie nowego pomocniczego zespołu motocyklowego nowy pomocniczy zespół motocyklowy, koncentrujący się na egzekwowaniu przepisów ruchu drogowego dotyczących osób jeżdżących motocyklami i motorami, potencjalnie naruszających te zasady. Nadal promujemy także nasz program BikeSafe i zachęcamy motocyklistów do dodatkowego szkolenia. W ciągu roku motocykliści z PSNI współpracowali z kolegami z An Garda Síochána, aby promować bezpieczniejszą jazdę podczas wielu imprez, obejmujących NW200. Specjalne kampanie reklamowe rozpowszechniają wiele komunikatów dotyczących bezpieczeństwa na drogach w kluczowych okresach roku. Główne operacje policyjne na drogach są też szeroko nagłaśniane w mediach. W tym roku nastąpiła zmiana przepisów dotyczących fotelików i pasów dla dzieci przewożonych w samochodach. Irlandia Północna jest także pierwszym regionem w Wielkiej Brytanii, w którym wprowadzono punkty karne za niezapinanie pasów bezpieczeństwa przez dorosłych i dzieci. Wskutek zwiększenia kar i działań policji przeprowadzone w Irlandii Północnej badanie dotyczące zapinania pasów (Northern Ireland Seatbelt Survey) wykazało najwyższy dotąd wskaźnik zgodności: 93%. Nadmierna prędkość nadal jest jednym z głównych czynników sprawczych wypadków skutkujących ofiarami śmiertelnymi i poważnymi obrażeniami ciała. Wciąż zbyt wielu kierowców ignoruje rady policji, a liczba wykrytych pojazdów podróżujących z nadmierną prędkością wzrosła w ciągu roku o 13%, do Najnowsze informacje o programie kamer bezpieczeństwa znaleźć można na str. 4 niniejszego raportu. Bożonarodzeniowa kampania przeciwko prowadzeniu po alkoholu (Christmas Drink Driving Campaign) otrzymała wsparcie firmy Coca-Cola, która wprowadziła program oferujący darmowe napoje dla wyznaczonych kierowców w sezonie świątecznym. Taki właśnie rodzaj partnerstwa i współpracy jest przez nas mile widziany. Lokalne media, zwłaszcza w nadgranicznych hrabstwach, opublikowały też szereg raportów koncentrujących się na jeździe samochodem w stanie nietrzeźwym. Policja będzie egzekwować prawo i stawia sobie za cel zwiększenie bezpieczeństwa na drogach Irlandii Północnej, jednak wszyscy użytkownicy dróg muszą przyjąć odpowiedzialność za swoje postępowanie na drodze i zmienić swoje zachowanie. Każdy użytkownik dróg może wykonać najprostsze kroki, które dramatycznie zmniejszą liczbę zabitych i poważnie rannych na drogach: ZWOLNIĆ, nie używać telefonu komórkowego podczas jazdy, zapinać pasy bezpieczeństwa i nigdy nie prowadzić samochodu po wypiciu alkoholu lub zażyciu narkotyków. Szefem wydziału wsparcia sekcji kryminalnej (Crime Support Department) jest Asystent Komendanta Głównego, Alistair Finlay. Wydział wsparcia sekcji kryminalnej (Crime Support) stanowi główną płaszczyznę kontaktu między policją a zespołami prowadzącymi trzy dochodzenia publiczne w Irlandii Północnej w sprawie zabójstw Rosemary Nelson, Roberta Hamilla oraz Billy ego Wrighta za pośrednictwem jednostki ds. dochodzeń publicznych (Public Inquiry Liaison Unit PILU). Jest on także płaszczyzną kontaktu z zespołami prowadzącymi dochodzenia publiczne w Republice Irlandii, zwłaszcza Trybunałem Smithwick, który prowadzi śledztwo w sprawie zarzutów, że członkowie An Garda Síochána lub inni obywatele państwa irlandzkiego mieli udział w popełnionym w 1989 r. zabójstwie funkcjonariuszy RUC, nadinspektora Harry ego Breena i inspektora Roberta Buchanana. PILU odpowiada za spełnianie narzuconych przez prawo obowiązków Policji dotyczących udostępniania informacji i innych materiałów w dochodzeniach publicznych. Wiąże się to z istotnymi działaniami w zakresie wyszukiwania archiwalnych materiałów policyjnych. W skład tego wydziału wchodzi także specjalistyczny zespół prawny, reprezentujący interesy Policji oraz wielu naszych pełniących służbę i emerytowanych współpracowników, dostarczających materiałów dowodowych. Jednak z sekcji wydziału zajmuje się także starszymi, nierozwiązanymi sprawami zabójstw. Dotyczą one przypadków zabójstw, które mają charakter sporny i nie zostały zamknięte, choć miały miejsce wiele lat temu. Opóźnienie to wynikło przede wszystkim ze sporów prawnych dotyczących udostępniania informacji. Ponieważ obecnie aspekt ten jest lepiej wyjaśniony, wydział prowadzi badania i dostarcza służbom koronerskim informacje niezbędne do kontynuacji śledztwa. ZESPÓŁ DS. DOCHODZEŃ HISTORYCZNYCH Zespół ds. dochodzeń historycznych (Historical Enquiries Team HET) to brygada dochodzeniowa utworzona w celu ponownego przeanalizowania przypadków śmierci, które miały miejsce w Irlandii Północnej wskutek Kłopotów (the Troubles). Zespół odgrywa dwojaką rolę: odpowiada na pytania rodzin zabitych i zapewnia, że wszelkie nowe lub niewykorzystane kierunki śledztwa są kontynuowane. Zespół HET koncentruje się na oferowaniu rodzinom w Irlandii Północnej wyczerpującej, profesjonalnej i niezależnej analizy ich przypadku; konsultuje się także z rodzinami, aby dokładnie sprawdzić, czego chcą się dowiedzieć. Działalność zespołu obejmuje odpowiadanie na pytania członków rodzin w ramach pracy dochodzeniowej. Kluczowe znaczenie dla tego celu ma zasada ujawniania informacji w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, a każda rodzina otrzymuje raport omawiający wyniki dochodzenia w odniesieniu do danego przypadku. HET dzieli się na cztery grupy analityczne i dochodzeniowe; w jednej z nich pracują wyłącznie policjanci i emerytowani policjanci z Irlandii Północnej, zaś w skład pozostałych wchodzą policjanci z innych regionów, którzy mogą zajmować się przypadkami, w których korzystnym rozwiązaniem dla rodzin jest pełna niezależność. Struktura tych grup ma zapewnić odpowiednią reakcję na nadchodzące wyzwania i potrzebne wsparcie. Do tej pory zespół współpracował z 680 rodzinami i zarejestrował zapytań. Jednostka ta analizuje wszystkie przypadki śmierci w okresie między 1969 r. a porozumieniem pokojowym (pre-good Friday Agreement) z 1998 r., przy czym generalną zasadą jest analizowanie ich w sposób chronologiczny, począwszy od 1969 r. Zespół HET ma siedzibę w Sprucefield koło Lisburn i można się z nim skontaktować pod numerem telefonu lub adresem Wiele informacji wymaganych przez dochodzenia publiczne i koronera jest zastrzeżonych. Zapewnienie, że wszystkie ujawnione informacje są traktowane tak, aby chronić ich treść i zachować poufność źródeł, wymaga bardzo wiele pracy. Drugą gałęzią wydziału jest jednostka ds. retrospektywnej analizy zabójstw (Retrospective Murder Review Unit RMRU). Odpowiada ona za ponowną ocenę nierozstrzygniętych przypadków zabójstw, które nie mieszczą się w gestii zespołu HET i miały miejsce przed utworzeniem wydziału operacji kryminalnych w dniu 1 marca 2004 r. Obejmuje to 236 nierozwiązanych przypadków zabójstwa, w odniesieniu do których opracowano proces kompleksowej analizy, zweryfikowany przez krajową agencję ds. usprawnień w policji (National Policing Improvement Agency). Proces analizy wskazuje te przypadki, w których mogą istnieć realne szanse na prowadzenie dalszego dochodzenia. DOSTĘP DLA WSZYSTKICH Policja Irlandii Północnej dąży do tego, aby zapewnić wszystkim równy dostęp do informacji. Podsumowanie raportu Komendanta Głównego za rok 2007/07 może zostać na żądanie udostępnione w odpowiednich formatach. Aby uzyskać dostęp do tego podsumowania w innym formacie (zapisanego alfabetem Braille a, dużym drukiem, w postaci nagrania na kasecie lub tłumaczenia na języki mniejszości etnicznych), należy skontaktować się z Wydziałem ds. mediów i PR (Department of Media and Public Relations), Police Service of Northern Ireland, pod adresem 65 Knock Road, Belfast BT5 6LE, zadzwonić pod numer lub wysłać na adres Ogólne zapytania dotyczące tego raportu należy kierować do Wydziału ds. mediów i PR. Zwiększamy bezpieczeństwo w Irlandii Północnej

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Policja poradnik dla ofiar

Policja poradnik dla ofiar 2 Policja poradnik dla ofiar 15 2: Policja poradnik dla ofiar Czego można oczekiwać od policji? Jeżeli padną Państwo ofiarą przestępstwa lub traumatycznego wypadku: szybko odpowiemy na Państwa telefon

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ Konwencja Stambulska BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD PRZEMOCY JAKI JEST CEL KONWENCJI? Konwencja Rady Europy

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sądowe orzeczenie nadzoru kuratorskiego

Sądowe orzeczenie nadzoru kuratorskiego Sądowe orzeczenie nadzoru kuratorskiego Niniejsza ulotka wyjaśnia, czym jest Sądowe orzeczenie nadzoru kuratorskiego (Probation Order), jakie ma znaczenie oraz jak należy postąpić w przypadku niezadowolenia

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Strona znajduje się w archiwum. EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości

Bardziej szczegółowo

Jednostki Prewencyjne

Jednostki Prewencyjne Jednostki Prewencyjne KONTEKST W bezpieczeństwo ruchu zaangażowanych jest wiele podmiotów (kierowcy, policja, służby ratunkowe, nauczyciele, stowarzyszenia obywatelskie, stowarzyszenia ekologiczne, instytucje

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin

Rok szkolny 2015/2016. Termin Godziny Przedmiot Wykład/ Ćwiczenia Liczba godzin Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2015/2016 Ter Godziny Przedmiot Wykład/ Liczba godzin Prowadzący 24.10.2015 10.00-15.00 Współpraca ze służbami mundurowymi w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie,

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie, Warszawa, 16.03.2015 Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji Szanowny Panie Komendancie, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Komendanta z prośbą

Bardziej szczegółowo

Pantone Cool Grey 2 Pantone 657. Pantone 2747. CHILD ALERT system alarmowy w przypadku zginięcia dziecka

Pantone Cool Grey 2 Pantone 657. Pantone 2747. CHILD ALERT system alarmowy w przypadku zginięcia dziecka Pantone Cool Grey 2 Pantone 657 system alarmowy w przypadku zginięcia dziecka 995 Działanie systemu polega na bardzo szybkim rozpowszechnieniu informacji o zaginionym dziecku za pośrednictwem wszelkich

Bardziej szczegółowo

Skala zjawisk suicydalnych, niepokojące sygnały wśród dzieci i młodzieży.

Skala zjawisk suicydalnych, niepokojące sygnały wśród dzieci i młodzieży. Harmonogram spotkań Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Rok szkolny 2014/2015 Termin Godziny Przedmiot / Liczba godzin Prowadzący 25.10.2014 10.00-15.00 Realizacja założeń programu Bezpieczna szkoła. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Ochrona biznesu w cyfrowej transformacji

Ochrona biznesu w cyfrowej transformacji www.pwc.pl/badaniebezpieczenstwa Ochrona biznesu w cyfrowej transformacji Prezentacja wyników 4. edycji badania Stan bezpieczeństwa informacji w Polsce 16 maja 2017 r. Stan cyberbezpieczeństwa w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY ZADANIA POLICJI DZIAŁANIA PREWENCYJNE Podkomisarz Wiesław Kluk Komenda Powiatowa Policji w Mielcu NIEBIESKA KARTA Policja od lat podejmuje czynności w przypadku stosowania przemocy

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

30 ZARZĄDZENIE NR 428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

30 ZARZĄDZENIE NR 428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 6 213 30 ZARZĄDZENIE NR 428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie form i metod wykonywania niektórych, służbowych zadań przez psychologów pełniących

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( )

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz Przewodnicząca KT nr 182 Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju

Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju dopełnić formalności, zgromadzić pozwolenia, zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych, ubezpieczyć się od następstw

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Razem o Bezpieczeństwie Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie form i metod wykonywania niektórych, służbowych zadań przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 1.Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Lp. ZADANIE DZIAŁANIE CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY REALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

STANDARDY RADY EUROPY DOTYCZĄCE PRZEMOCY WOBEC KOBIET ORAZ PRZEMOCY DOMOWEJ A PRAKTYKA NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU

STANDARDY RADY EUROPY DOTYCZĄCE PRZEMOCY WOBEC KOBIET ORAZ PRZEMOCY DOMOWEJ A PRAKTYKA NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU STANDARDY RADY EUROPY DOTYCZĄCE PRZEMOCY WOBEC KOBIET ORAZ PRZEMOCY DOMOWEJ A PRAKTYKA NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU NIEBIESKA TARCZA LUBUSKA PROKURATURA PRZECIW PRZEMOCY dr Alfred Staszak Prokurator Okręgowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Publiczne Służby Zatrudnienia w Wielkiej Brytanii

Publiczne Służby Zatrudnienia w Wielkiej Brytanii Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publiczne Służby Zatrudnienia w Wielkiej Brytanii Projekt Implementacja i rozwój systemu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Historia naszego klienta. Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska

Historia naszego klienta. Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska Historia naszego klienta Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska Nasz klient CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA Credit Agricole Bank Polska to bank uniwersalny, koncentrujący

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. na lata 2015 2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. na lata 2015 2020 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2015 2020 I. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa zadania własne gminy wynikające

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wierzysz w opiekę nad dzieckiem? Metodologia badań. Podsumowanie w języku polskim

Wierzysz w opiekę nad dzieckiem? Metodologia badań. Podsumowanie w języku polskim Wierzysz w opiekę nad dzieckiem? Podsumowanie w języku polskim W wyniku współpracy pomiędzy Radą Irlandii Północnej ds. Mniejszości Narodowych (NICEM) i Barnardo's Northern Ireland powstał projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna

We create chemistry. Nasza strategia korporacyjna We create chemistry Nasza strategia korporacyjna Filozofia firmy BASF Od czasu założenia firmy w roku 1865, nasz rozwój jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. W naszym wyobrażeniu

Bardziej szczegółowo

wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności Co rozumiemy przez deinstytucjonalizację Deinstytucjonalizacja

Bardziej szczegółowo

Reforma wymiaru sprawiedliwości karnej Program Usług Przedprocesowych

Reforma wymiaru sprawiedliwości karnej Program Usług Przedprocesowych Sądownictwo New Jersey Reforma wymiaru sprawiedliwości karnej Program Usług Przedprocesowych Criminal Justice Reform Pretrial Services Program - Polish Więcej na temat reformy wymiaru sprawiedliwości karnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2013-2016 Tolkmicko 2014 Przemocą w rodzinie jest jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ czas realizacji: lata 2007-2015 RAZEM BEZPIECZNIEJ Ustawa o systemie oświaty: Art. 33. Nadzór pedagogiczny polega

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna nieletnich Odpowiedzialność prawna nieletnich Referat poniższy ma charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem naszych wychowanek, w której będziemy musieli

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie art. 1 ustawy o Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Czy masz problemy w domu / związku? Pomoc jest dostępna

Czy masz problemy w domu / związku? Pomoc jest dostępna Czy masz problemy w domu / związku? Pomoc jest dostępna Czym jest przemoc domowa? "Każdy przypadek zastraszania, przemocy lub znęcania się (psychicznego, fizycznego, seksualnego, pod względem finansowym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inicjatywy Nigdy nie jeżdżę po alkoholu

Podsumowanie inicjatywy Nigdy nie jeżdżę po alkoholu Podsumowanie inicjatywy Nigdy nie jeżdżę po alkoholu czerwiec grudzień 2014 r. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce Browary Polskie, jako organizacja mająca za sobą wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Dnia 17. lutego 2014 r., dzięki finansowemu wsparciu Administracji Senatu do spraw

Dnia 17. lutego 2014 r., dzięki finansowemu wsparciu Administracji Senatu do spraw Szanowni mieszkańcy Berlina! Dnia 17. lutego 2014 r., dzięki finansowemu wsparciu Administracji Senatu do spraw Wymiaru Sprawiedlowości i Ochrony Praw Konsumentów, nasza Przychodnia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI

WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI 2012 WYNIKI V EDYCJI POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI W PORÓWNANIU DO POPRZEDNICH EDYCJI Wydział Analiz Gabinetu KGP 2012-03-06 Polskie Badanie Przestępczości (dalej: PBP) jest badaniem opinii społecznej

Bardziej szczegółowo

[ ]Zebrałem mnóstwo wartościowych doświadczeń, które będą profitować korzyściami zawodowymi jak również prywatnymi. Najważniejszym jest jednak to, że w czasie pobytu w Polsce nie tylko poznałem nowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości Sprawozdanie dotyczące realizacji Procedur współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Katarzyna Wolska-Wrona Biuro Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania Footer Text 12/3/2013 1 Postęp

Bardziej szczegółowo

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 317 60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Polityki ochrony dzieci w Przedszkolu nr 196 "Kraina Misiów" w Warszawie

Sprawozdanie z realizacji Polityki ochrony dzieci w Przedszkolu nr 196 Kraina Misiów w Warszawie Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Sprawozdanie z realizacji Polityki ochrony dzieci w Przedszkolu nr 196 "Kraina Misiów" w Warszawie W roku szkolnym 2013-2014 nasza placówka podjęła współpracę z Fundacją "Dzieci

Bardziej szczegółowo

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie Edukacja z Internetem TP Bezpieczeństwo w Internecie edukacja z internetem tp edukacja z internetem tp to program edukacyjny realizowany od 2004 roku przez Grupę TP, polegający na: udostępnianiu szkołom

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Rola kultury bezpieczeństwa. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dr inż. Jan Unarski Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków

Rola kultury bezpieczeństwa. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dr inż. Jan Unarski Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków Rola kultury bezpieczeństwa w kształtowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego Dr inż. Jan Unarski Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków Dobrze a zarazem źle 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Wypadki

Bardziej szczegółowo

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138109,lomzynscy-funkcjonariusze-podsumowali-rok-pracy.html Wygenerowano: Środa, 15 lutego 2017, 14:35 ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenia dokonywane przez uprawnione instytucje u operatorów telekomunikacyjnych

Sprawdzenia dokonywane przez uprawnione instytucje u operatorów telekomunikacyjnych Biuro Kolegium ds. Służb Specjalnych, KPRM Sprawdzenia dokonywane przez uprawnione instytucje u operatorów telekomunikacyjnych Na podstawie art. 180a i 180c ustawy Prawo telekomunikacyjne operatorzy telekomunikacyjni

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF

Plan komunikacji w ramach projektu CAF Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik CAF 5 Plan komunikacji w ramach projektu CAF WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest określenie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA

PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2010-2012 styczeń 2010 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Zadaniem każdej organizacji jest systematyzowanie działania jej pracowników w taki sposób, aby

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - KONFERENCJA - MISJA CELE I ZADANIA PROCEDURY Lipno, 04 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Publiczne Fora Partnerskie: Zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój usług zdrowotnych.

Publiczne Fora Partnerskie: Zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój usług zdrowotnych. Polish version: Public Partnership Forums: Involving local people in developing local health services Publiczne Fora Partnerskie: Zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój usług zdrowotnych. O czym

Bardziej szczegółowo

Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA

Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA Geneza i rozwój współpracy policyjnej Grupy TREVI Traktat z Maastricht Traktat amsterdamski Konwencja z Prüm Artykuł 87 TFUE Podstawa traktatowa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ. Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ. Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA UCZNIA DEMORALIZACJĄ Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie PROCEDURA OGÓLNA Podstawa prawna: 1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10. 1982r.

Bardziej szczegółowo

POLICJA LUBUSKA TVP REGIONALNA Z WIZYTĄ W ŚWIECKU

POLICJA LUBUSKA TVP REGIONALNA Z WIZYTĄ W ŚWIECKU POLICJA LUBUSKA Źródło: http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/9818,tvp-regionalna-z-wizyta-w-swiecku.html Wygenerowano: Wtorek, 27 grudnia 2016, 18:07 TVP REGIONALNA Z WIZYTĄ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kurzętniku z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 I. Wstęp. Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 49/12 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 lipca 2012r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Nazwa i adres JSFP Gmina Kwidzyn z siedzibą w Kwidzynie przy ul Grudziądzkiej 30. Cel dokumentu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych. Poziom podstawowy. XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych. Poziom podstawowy. XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych Poziom podstawowy XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie Wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią

Rok szkolny 2016 / PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią PROCEDURY POSTEPOWANIA w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją

Bardziej szczegółowo

O kampanii Szkoła bez przemocy

O kampanii Szkoła bez przemocy O kampanii Szkoła bez przemocy Kampania społeczna Szkoła bez przemocy jest realizowana od kwietnia 2006 roku. Punktem wyjścia dla prowadzonych działań stały się wyniki ogólnopolskiego badania opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ORANGE POLSKA w walce ze zjawiskiem kradzieży kabli

Doświadczenia ORANGE POLSKA w walce ze zjawiskiem kradzieży kabli Doświadczenia ORANGE POLSKA w walce ze zjawiskiem kradzieży kabli 1 Kradzieże kabli telekomunikacyjnych Skala kradzieży w ORANGE POLSKA Skutki Kradzieży Przeciwdziałanie kradzieżom w ORANGE POLSKA Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch

Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch Obowiązuje od: 5 sierpnia 1999 r. Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2010 r. Co to jest program Norton Community Watch? Program Norton

Bardziej szczegółowo