RAPORT ROCZNY 2007/2008 Profesjonalna, aktywna działalność policji gwarancją większego bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców Irlandii Północnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY 2007/2008 Profesjonalna, aktywna działalność policji gwarancją większego bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców Irlandii Północnej"

Transkrypt

1 Komendant Główny Policji RAPORT ROCZNY 2007/2008 Profesjonalna, aktywna działalność policji gwarancją większego bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców Irlandii Północnej

2 PRZEDMOWA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI WYDZIAŁ KARNY PARTNERSKA WSPÓŁPRACA BEZPIECZNIEJSZA IRLANDIA PÓŁNOCNA Jako profesjonalna służba policyjna dążymy do tego, aby zwiększyć bezpieczeństwo w Irlandii Północnej, zmniejszając liczbę osób będących ofiarami przestępstw i stawiając sprawców tych przestępstw przed wymiarem sprawiedliwości. W niniejszym raporcie omówiono niektóre stanowiące największe wyzwania kwestie, którymi się zajmowaliśmy, a także nasze osiągnięcia w ciągu zeszłego roku. Kluczem do naszej pracy jest działalność w we współpracy ze społecznością, przy pełnym wsparciu zarząd Policji, okręgowych spółek policyjnych i wielu innych agencji i grup społecznych, z którymi pracujemy. Bezpośrednim efektem tego opartego na współpracy podejścia do rozwiązywania problemów lokalnych jest wzrost liczby osób, które czują się bezpiecznie w swoich domach oraz rosnące zaufanie do wykonywanej przez nas pracy. Roczne statystyki za omawiany rok, częściowo omówione bardziej szczegółowo w dalszej części tego raportu, wskazują, że wskaźnik przestępczości spadł o 10,5%, co oznacza mniej przestępstw niż w roku poprzednim. To wspaniałe osiągnięcie było możliwe dzięki ogromnym wysiłkom, umiejętnościom i zaangażowaniu funkcjonariuszy policji, dążących do zapobiegania przestępczości i zapewnienia bezpieczeństwa naszym społecznościom. Uważam, że znaczna część tego sukcesu jest bezpośrednim WYDZIAŁ MEDIÓW I PUBLIC RELATIONS Przy stale zmieniających się warunkach politycznych, społecznych i środowiskowych oraz zdarzeniach mających miejsce w lokalnie, w kraju i na świecie, działalność policji w Irlandii Północnej często jest tematem wiadomości. Służba policyjna korzysta także ze wsparcia i pomocy publicznej, musimy więc być w stanie szybko i skutecznie komunikować się z opinią publiczną. Jednym z najlepszych sposobów osiągnięcia tego celu są lokalne i krajowe media. Wydział Mediów i Public Relations wspiera działalność policji, reagując i odpowiadając na ogromną liczbę zapytań otrzymywanych codziennie ze środków masowego przekazu. Odpowiada także za wsparcie całej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Trzy powiązane ze sobą sekcje tego wydziału (zespoły ds. wiadomości, public relations i spraw publicznych) czynią istotne starania w celu wyjaśnienia głównych zagadnień związanych skutkiem zaangażowania społecznego. Policja nie zamierza jednak spocząć na laurach. Wprowadziliśmy na przykład istotne zmiany organizacyjne, zmniejszając liczbę okręgów policyjnych z 29 do ośmiu, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Rozpoczęliśmy osiedlowy program policyjny (Neighbourhood Policing Programme), dający każdemu osiedlu w Irlandii Północnej dostęp do lokalnych organów policji, oferujący szansę wpływania na lokalne priorytety, umożliwiające kontakty z partnerami w celu uwzględnienia tych priorytetów oraz udostępnienia odpowiedzi dotyczących tego, co już zrobiono. W każdej komendzie okręgowej (District Command Unit) wprowadzono ostatnio także jednostki ochrony publicznej (Public Protection Units PPU) dedykowane zespoły specjalnie wyszkolonych funkcjonariuszy zajmujących się kwestiami ochrony dzieci, przemocą domową, molestowania seksualnego oraz osobami zaginionymi i potrzebującymi pomocy. Od 2001 r. połowa naszych rekrutów pochodzi ze społeczności katolickiej, a połowa z pozostałej części społeczeństwa. W dniu 1 lutego tego roku prawie z rozwojem i zmianami w Policji oraz wspierają policjantów, współpracując z lokalnymi i krajowymi mediami oraz naszymi kluczowymi udziałowcami. Asystent Komendanta Głównego, Duncan McCausland, udziela wywiadu podczas rozpoczęcia zimowej kampanii przeciwko nietrzeźwym kierowcom. WIADOMOŚCI Historia policji w Irlandii Północnej jest jednym z najczęstszych tematów doniesień prasowych na świecie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy oddział ds. wiadomości otrzymał prawie zapytań ze środków masowego przekazu. 24% funkcjonariuszy było katolikami (o 8% więcej niż w 2001 r.); jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby do 2010 r. zwiększyć ten współczynnik do 30%. Nasza służba w coraz większym stopniu reprezentuje całą społeczność pod względem wyznania i płci. Na przykład w 2001 r. kobiety stanowiły 14% policjantów, obecnie zaś współczynnik ten wynosi 22% i stale wzrasta. Podejmujemy także kroki służące zachęceniu większej liczby rekrutów pochodzących z mniejszości etnicznych. Kariera w policji to pierwszy wybór wielu osób. W całym regionie rekrutujemy co roku 400 nowych funkcjonariuszy. Na każde stanowisko napływa bardzo wiele zgłoszeń. W rzeczywistości, od momentu powstania 7 lat temu PSNI otrzymała ponad zgłoszeń. Funkcjonariusze ci pochodzą ze wszystkich środowisk i są osobami w każdym wieku. Są chętni do pracy i dość odważni, aby wkroczyć do akcji i podjąć próbę zwiększenia bezpieczeństwa swojego społeczeństwa i środowiska. Słowa odważni używam świadomie nadal bowiem istnieją ludzie, którzy chcieliby mordować funkcjonariuszy policji. Nie mają do zaoferowania nic poza zamętem obrażeniami i śmiercią. Ich liczba jest niewielka, ale pozostają niebezpieczni, a ich zamiary są jasne. W ostatnich miesiącach podejmowali próby zabójstwa funkcjonariuszy policji po służbie, podczas codziennych zadań i czynności. Na szczęście zamiar ten się nie powiódł. Są oni także zaangażowani w inne działania terrorystyczne. Ogromna większość takich prób została jednak zablokowana i udaremniona przez niezawodne, profesjonalne służby policyjne oraz coraz bardziej znaczące działania społeczne oraz sprzeciw polityczny wobec terroryzmu. Bardzo ważni dla naszego sukcesu byli także nasi koledzy z An Garda Síochána (AGS). Przestępcy, także zgłoszenia z Europy, Ameryki Północnej, Rosji, Japonii i Chin. Oprócz organizowania wywiadów z naszym kluczowym personelem, sekcja ta odpowiada także za przedstawianie pracy policji w ramach objazdów, na których dziennikarze mogą przekonać się, jak wyglądają operacje policyjne na pierwszej linii. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Wydział opublikował także setki apeli o informacje w mediach. Ogromnie przyczyniły się one do rozwiązywania niejasności dotyczących przestępstw, stanowiąc pomoc i wskazówki w operacjach policyjnych. PUBLIC RELATIONS Sekcja ds. public relations, w której pracują specjaliści z tej dziedziny, pracuje wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami policji nad opracowywaniem strategii komunikacyjnych wspierających pracę organów ścigania. Najnowsze przykłady strategii komunikacyjnych opracowanych w celu wsparcia głównych projektów obejmują kampanię reklamową przeciwdziałającą przemocy domowej, szereg inicjatyw przeciwko działaniom aspołecznym, kampanie zapobiegające przestępstwom i trwające obecnie inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa na drodze. zwłaszcza terroryści, nie uznają granic. Regularnie spotykam się z komisarzem Gardai. Pracują u nas funkcjonariusze z AGS i odwrotnie. W praktyce oznacza to bezprecedensową współpracę, jeśli chodzi o zapobieganie przestępczości i pomoc dochodzeniową. Jednym z naszych priorytetów pozostaje ratowanie życia na drogach. Choć w omawianym roku na drogach Irlandii Północnej zginęło 18 osób mniej, wielu kolizji drogowych można było uniknąć. Będziemy nadal zwracać uwagę na tę niewielką mniejszość, która lekceważy przepisy, przekraczając prędkość, prowadząc samochód i rozmawiając przez telefony komórkowe, nie zapinając pasów bezpieczeństwa lub jeżdżąc po spożyciu alkoholu lub narkotyków. Wszyscy jednak ponosimy wspólną odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie dróg. Wierzę, że nadchodzący czas będzie okresem konsolidujących zmian, rosnącego zaufania do struktur policyjnych i coraz większego profesjonalizmu i wyższej skuteczności. Oczywiście jednak nie jest to wyłącznie zadanie dla policji. Odgrywa w tym swoją rolę także wiele innych osób: od poszczególnych obywateli przez społeczności po liderów politycznych. Jestem przekonany, że pracując razem możemy nadal sprawiać, że Irlandia Północna będzie dla nas wszystkich bezpieczniejszym miejscem. Sir Hugh Orde OBE Komendant Główny Policji funkcjonariuszom i innym pracownikom. Uzupełnia go miesięcznik dla pracowników, CallSign, zawierający najnowsze informacje o zdarzeniach w policji i najlepszych praktykach działania. SPRAWY PUBLICZNE Sekcja ds. spraw publicznych odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu, ocenianiu i zgłaszaniu zmian społecznych, które wpływają na strukturę i rozwój działalności policyjnej. Oprócz systematycznego informowania organizacji o ciągle zmieniającym się środowisku jej działania, sekcja ta wspiera policję w kontaktach z wpływowymi osobami i udziałowcami w społeczności. Sekcja ds. spraw publicznych pracuje także nad ułatwieniem komunikacji między Policją a jej wieloma udziałowcami, członkami Zgromadzenia Ustawodawczego (MLA), przedstawicielami biznesu, wolontariuszami, lokalnymi grupami społecznymi i sektorem edukacji właściwie każdą grupą zainteresowaną działalnością policji albo organizacją zainteresowaną kontaktami z policją. NIEZALEŻNE MŁODZIEŻOWE GRUPY DORADCZE Niezależne młodzieżowe grupy doradcze (PSNI Youth Independent Advisory Groups) Armagh, Down, Fermanagh i Foyle zakończyły w lutym tego roku 12-miesięczny okres pilotażowy. Na zakończenie początkowej fazy tej inicjatywy w Cookstown zorganizowano imprezę, która dała młodym ludziom szansę przedstawienia wybranym osobom swoich osiągnięć w ciągu ostatniego roku. Uczestnikami projektu była młodzież w wieku od 13 do 18 lat z różnych grup społecznych, która chciała wnieść wyjątkowy, cenny wkład w lokalną i strategiczną działalność policji. Grupy aktywnie angażowały się w różne projekty, dające im dostęp do kluczowych decydentów. Uczestniczyły np. w opracowywaniu lokalnych planów działalności policji, tworząc przyjazną dla młodzieży wersję planów uwzględniającą politykę działań na rzecz dzieci i młodzieży, udział w szkoleniu dotyczącym poważnych wypadków, a także w międzynarodowej konferencji niezależnej grupy doradczej (Independent Advisory Group) w Blackpool. OSIEDLOWA DZIAŁALNOŚĆ POLICYJNA Szefem wydziału karnego jest Asystent Komendanta Głównego, Drew Harris. Osiedlowa działalność policyjna (Neighbourhood Policing) wiąże się ze skupianiem naszych zasobów na potrzebach osób we względnie małych obszarach geograficznych ( osiedlach ). Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w dużym stopniu zależy od sygnałów, które słyszą oni i widzą w pobliżu swoich domów. Każdy obszar lokalny jest inny; problem, który dotyczy społeczności w jednym miejscu, może w ogóle nie pojawiać się w innym. Nasz program osiedlowej działalności policyjnej (Neighbourhood Policing Programme) został zainicjowany w lipcu 2007 r., aby połączyć różne zasoby główne i pomocnicze potrzebne do utworzenia systemów, struktur i zasad niezbędnych do wspierania działalności policji na osiedlach. W ciągu ostatnich miesięcy każdy z okręgów policyjnych pracował wspólnie z lokalnymi mieszkańcami i partnerami nad zidentyfikowaniem osiedli w danym obszarze. JEDNOSTKI OCHRONY PUBLICZNEJ W marcu 2008 r. Asystent Komendanta Głównego, p. Harris, wprowadził jednostki ochrony publicznej (Public Protection Units PPU) w każdej komendzie okręgowej w Irlandii Północnej. Ochrona publiczna obejmuje cztery kluczowe obszary działalności policji. PRZEMOC WOBEC DZIECI PPU to powrót dochodzeń ds. przemocy wobec dzieci i ich ochrony z Wydziału Operacji Kryminalnych do komend okręgowych. Policjanci zajmujący się przemocą wobec dzieci są doskonale wyszkoleni. Poprzez powiązanie z jednostkami komend okręgowych wykorzystują te umiejętności na rzecz społeczności. Wszystkimi dochodzeniami w sprawie przestępstw seksualnych wobec osób dorosłych nadal zajmuje się jednostka Crime Operations Sexual Crime Unit. Ona także zajmuje się przypadkami gwałtów na dzieciach dokonanych przez osoby obce. W PPU istotną rolę odgrywają wczesna interwencja i działalność zapobiegawcza, oparte na wywiadzie policyjnym. PRZEMOC DOMOWA I MOLESTOWANIE Przemoc domowa i molestowanie to poważna bolączka społeczna. Do każdej PPU przydzieleni są specjalnie przeszkoleni policjanci zajmujący się przemocą domową. Zasadniczym fundamentem stosowanego podejścia są interwencja i prewencja. organów policji, zaoferować szansę wpływania na lokalne priorytety, umożliwić kontakty z partnerami w celu uwzględnienia tych priorytetów oraz udostępnić odpowiedzi dotyczące tego, co już zrobiono. Będą to realizować nasze osiedlowe zespoły policyjne (Neighbourhood Policing Teams), złożone z funkcjonariuszy przypisanych do określonych obszarów geograficznych, którzy będą odpowiadać za lokalne kwestie wskazane przez społeczność i rozwiązywanie ich wspólnie z mieszkańcami. W ciągu ostatniego roku w Irlandii Północnej rozwijała się silna sieć takich zespołów, dążących do tego, aby osiedla, w których pracują, były bezpieczniejszym miejscem życia, pracy i kontaktów towarzyskich. OSOBY ZAGINIONE I WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNEJ TROSKI Do osób zaginionych lub wymagających szczególnej troski należą osoby niepełnosprawne i starsze, będące ofiarami przemocy, molestowania seksualnego lub wykorzystywania. Policjanci z PPU mają specjalistyczne umiejętności wywiadowcze. Będą wykorzystywać je do wspierania ofiar przestępstw i zachęcania ich do zgłaszania przypadków molestowania i przemocy. KONTROLA SPRAWCÓW PRZEMOCY I PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH W DANYM ŚRODOWISKU W Irlandii Północnej policja odgrywa istotną rolę w nadzorowaniu przestępców seksualnych. Policjanci i nasi partnerzy działają na rzecz ochrony społeczności poprzez monitorowanie osób stanowiących zagrożenie i podejmowanie kroków służących kontrolowaniu i zmniejszaniu tego zagrożenia. Do PPU przydzieleni są policjanci odpowiedzialna za nadzór nad przestępcami seksualnymi, aby zapewnić odpowiednie powiązania informacyjne i działania związane ze skutecznym nadzorem nad takimi osobami. Monitorowanie wybranych przestępców rozpocznie się w najbliższych miesiącach. Jedna z ostatnich reklam PSNI przeciw przemocy domowej ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI Wydział prewencji (Crime Prevention Department) ma przed sobą wyzwanie w postaci wspierania lokalnych i krajowych inicjatyw na rzecz prewencji. W zeszłym roku wydział prewencji przyjął nowy kierunek strategiczny, który ma być podstawą działań podejmowanych w przyszłości. Jednostki PPU ściśle współpracują z innymi głównymi organami lokalnej policji, odpowiedzialnymi za osiedla, reagowanie i bezpieczeństwo społeczne. Angażują się także w działalność wielu instytucji w sektorach publicznym, prywatnym i wolontariackim. PPU będą chronić niektórych członków społeczności, wymagających szczególnej troski. Celem ich istnienia jest ochrona ofiar, a także ochrona całej społeczności. Poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi mieszkańcami policjanci z PPU będą starać się zwiększyć bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwo społeczności. EKSTRADYCJA Zwiększenie migracji w obrębie Wspólnoty Europejskiej stworzyło nowe wyzwania dla PSNI. Stale rozszerzamy współpracę międzynarodową, skutecznie wykorzystując europejskie i międzynarodowe nakazy aresztowania, aby zatrzymywać przestępców, którzy próbują uniknąć sprawiedliwości, przekraczając granice. Jest to dowód udanej współpracy międzynarodowej policji i wymiaru sprawiedliwości. SYSTEM IMPACT (INI) System danych IMPACT Nominal Index (INI) został zaprojektowany w celu spełnienia wymagań Rekomendacji II dochodzenia Bircharda w sprawie morderstw w Soham. System INI zawiera ponad 63 miliony rekordów i umożliwia identyfikację informacji o danej osobie, przechowywanych w wielu różnych systemach policyjnych w Wielkiej Brytanii w sześciu obszarach działalności w 54 brytyjskich organach policyjnych. Należą do nich wywiad, policja kryminalna, areszty, sekcje ds. przemocy domowej, ochrony dzieci i broni palnej (odmowa i odwoływanie pozwoleń). PNSI może po raz pierwszy korzystać z systemu, który obejmuje cały kraj. Projekt został zakończony w marcu 2008 r., po dwuletnim programie przekształcania danych i udanym wdrożeniu systemu INI w PSNI. Będzie on teraz stanowił wsparcie dla planowanej działalności operacyjnej policji do co najmniej 2010 r. i wspomagał prace nad krajową policyjną bazą danych (Police National Database PND). Połączenie informacji z jednej lub kliku służb z nazwiskami przestępców i podejrzanych notowanych przez inne służby ułatwi podejmowanie decyzji dotyczących potwierdzenia dowodami, oceny ryzyka, priorytetów organizacyjnych i działania. Wykorzystanie systemu INI zapewni skuteczne, zintegrowane możliwości udostępniania informacji w skali kraju, co zwiększy zdolności PSNI do chronienia dzieci i osób wymagających szczególnej troski. Otrzymaliśmy 877 propozycji wywiadów z Udaje się to osiągnąć przez udział w konferencjach Przykładowo, wykorzystując cele wskazane w planie funkcjonariuszami policji we wszystkich rangach: i zebraniach a także regularne wydawanie biuletynów działalności policji jako podstawy do interwencji, od posterunkowych do komendanta głównego i informacyjnych, informatorów i magazynu wydział zorganizował największą pocztową kampanię zorganizowaliśmy ponad 500 wywiadów w radiu, Dispatch, dotyczącego spraw publicznych. reklamową prowadzoną kiedykolwiek przez PSNI. telewizji, gazetach i mediach internetowych. Odpowiadając za korporacyjną komunikację Wraz z rachunkami za 2008 r. do każdego domu i do Choć większość zapytań pochodziła z lokalnych wewnętrzną, zespół ds. public relations tworzy Planujemy zapewnić każdemu osiedlu każdej firmy w Irlandii Północnej rozesłano informacje, i krajowych agencji informacyjnych, pojawiły się CallSign Online, dwutygodnik internetowy w Irlandii Północnej dostęp do lokalnych które pomagają w zwalczaniu różnych form kradzieży. przekazujący najnowsze informacje bezpośrednio 2 3

3 WSPARCIE OPERACYJNE OPERACJE KRYMINALNE 4 TECHNOLOGIA WSPIERAJĄCA DZIAŁALNOŚĆ Szefem Wydziału Wsparcia Operacyjnego jest Asystent Komendanta Generalnego, Roy Toner OPERACYJNĄ POLICJI Wdrożenie i wykorzystanie wydajnych i skutecznych systemów informatycznotelekomunikacyjnych to kluczowy element nowoczesnej i profesjonalnej służby policyjnej. Nasz oddział usług informatyczno-telekomunikacyjnych (Information and Communication Services ICS) koncentruje się na zwiększaniu zaufania publicznego poprzez zapewnianie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wspierających służby policyjne. W roku 2007/08 ICS dokonał znacznych inwestycji strategicznych w technologię, rozwijając infrastrukturę i zwiększając możliwości operacyjne PSNI, a także wspierając systemy kluczowe dla działalności, zwiększając ich funkcjonalność i elastyczność. W nadchodzącym roku planujemy dalsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju technologii chcemy, aby PNSI stała się pionierem w dziedzinie technologii wspomagającej organy policji. PROGRAM KAMER BEZPIECZEŃSTWA Program kamer bezpieczeństwa nadal się rozwija. W listopadzie 2007 r. uruchomiono pięć kolejnych kamer policyjnych, umieszczonych na skrzyżowaniach z ruchem sterowanym światłami. Kamery rejestrują dane samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle. Lokalizacje kamer wybrano ze względu na historię poważnych lub śmiertelnych wypadków drogowych, spowodowanych przez kierowców nieprzestrzegających znaków sterujących ruchem. W omawianym roku rozpoczęła się także instalacja najnowszego systemu kamer wymuszającego zachowanie średniej prędkości jazdy (Average Speed Enforcement Camera System SPECS) na ruchliwej drodze między Holywood a Bangor. Podobny system, zainstalowany w sierpniu 2006 r. na drodze A1 między Sheepbridge a rondem Mourne County w Newry, skutecznie przyczynił się do zmniejszenia liczby incydentów przekroczenia prędkości i kolizji drogowych. Nadmierna prędkość to często istotny czynnik decydujący o wypadku, mający ogromny wpływ na rozmiar szkód i obrażeń. Jak w przypadku wszystkich strategii dotyczących bezpieczeństwa na drodze, program kamer ma za zadanie zmniejszenie liczby wypadków z ofiarami w ludziach na naszych drogach. PROJEKT HORIZON W ostatnim roku zespół pracujący nad projektem Horizon (Horyzont) poczynił ogromne wysiłki na rzecz zwiększenia wydajności i skuteczności działania. Czas spędzany przez policjantów na wprowadzaniu danych do systemów komputerowych został znacznie skrócony dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu technologicznemu. Nasz nowy system zarządzania rekordami NICHE pozwala policjantom pozyskać i wprowadzić dane TASER W lutym 2008 r. rozpoczęto pilotażowy program wdrożenia systemu broni TASER. Policjantom z wydziału operacji specjalnych udostępniono 12 urządzeń TASER do zastosowania w planowanych operacjach i wykorzystania przez funkcjonariuszy znajdujących się w sytuacjach niebezpiecznych i trudnych. Policjanci zostali przeszkoleni zgodnie z najwyższymi standardami krajowymi w zakresie procedur i wytycznych dotyczących przestrzegania praw człowieka, rządzącymi wykorzystaniem systemu TASER. Jedno z urządzeń Taser. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI PSNI ma świadomość, że informacje obejmujące dane osobowe, przechowywane w postaci papierowej lub elektronicznej, to cenne zasoby. W pełni rozumiemy nasze narzucane przez prawo obowiązki i zobowiązania wobec tych, których te informacje dotyczą, wdrożyliśmy więc odpowiednie kroki w celu ochrony takich danych przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Przykłady używanych środków kontrolnych to monitorowanie aktywności w zakresie Internetu i poczty elektronicznej w celu zapewnienia zgodności z naszą Polityką dopuszczalnego użytku (Acceptable Use Policy) oraz Podręcznikiem bezpieczeństwa (Manual of Protective Security). Zapewniamy doradztwo, wytyczne i szkolenia dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego i informatycznego a także rygorystycznie wymagamy stosowania mechanizmów potwierdzania tożsamości zatrzymanego i powiązać z nimi dowody, dokumenty i inne pozycje dotyczące przestępstwa, a także dane innych przestępstw i wykroczeń, tworząc w ten sposób elektroniczną kartotekę sprawy, gotową do wysłania do prokuratury (Public Prosecution Service). System eliminuje konieczność duplikowania danych, zwiększa jakość i ilość informacji i pomaga w realizacji zasady RIGHT FIRST TIME ( od początku prawidłowo ). Dzięki niemu policjanci prowadzący dochodzenie mogą szybciej i łatwiej uzyskiwać dostęp do informacji, mają więc więcej czasu na działalność śledczą i inne istotne zadania operacyjne. Wprowadzenie go daje służbom policyjnym większy zakres opcji taktycznych i większe możliwości respektowania praw człowieka. W sytuacjach, w których istnieje rzeczywiste zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo poważnych urazów u policjantów, osób cywilnych lub przestępców, system TASER pozostaje o wiele lepszą opcją niż wykorzystanie konwencjonalnej broni palnej. Decyzja o pilotażowym wdrożeniu systemu TASER podjęta została po szerokich konsultacjach i badaniach związanych z kwestiami praw człowieka i równości. i uwierzytelniania użytkowników. Bierzemy także udział w corocznej niezależnej kontroli systemów informatycznych (IT Health Check), której celem jest przetestowanie naszych systemów, aplikacji i sieci pod kątem luk, które mogłyby narazić systemy na niebezpieczeństwo ataku. W następstwie przypadków ujawnienia danych w innych agencjach rządowych w latach rozpoczęliśmy kompleksową analizę naszych obecnych procedur dotyczących przechowywania i ochrony materiałów oznaczonych jako wymagające zabezpieczenia. Analiza ta doprowadziła do wdrożenia kilku rygorystycznych środków ochrony, takich jak ograniczenie wynoszenia niezaszyfrowanych laptopów poza siedzibę PSNI i badanie ruchu poczty elektronicznej w celu zapewnienia, że materiały chronione nie mogą być przekazywane przez kanały niezabezpieczone. Prace te będą trwać w miarę dalszej oceny najnowszych metod ochrony i najlepszych praktyk; ich celem jest zagwarantowanie utrzymania ochrony zasobów informacyjnych. PROGRAM CAUSEWAY W roku 2007/08, w ramach programu Causeway, PSNI pracowała wspólnie z innymi organami ścigania nad przygotowaniem sposobu elektronicznego współdzielenia informacji poprzez odpowiedni mechanizm udostępniania danych. PSNI wymienia teraz informacje w postaci elektronicznej z prokuraturą państwową (Public Prosecution Service), zaś kartoteki policyjne są przesyłane w sposób bezpieczny, co przyspiesza proces administracji sądowej. ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI W roku 2007/08 w PSNI wprowadzono nowe procedury robocze, wdrażając program katalogowania danych w celu usprawnienia sposobu udostępniania informacji w ramach całej instytucji oraz stworzenia kultury większej otwartości i odpowiedzialności. Projekt Lexicon przyjmuje korporacyjne podejście do zarządzania dokumentami i rekordami elektronicznymi, uwzględniający sposób, w jaki PSNI wykorzystuje, przechowuje, organizuje i udostępnia informacje, aby wdrożyć niezawodny system zarządzania dokumentami i rekordami elektronicznymi (EDRMS). Poczta elektroniczna staje się w coraz większym stopniu integralną częścią procedur operacyjnych PSNI, zaś co miesiąc przetwarza się średnio 2 miliony i. System EDRMS umożliwia zarządzanie nimi tak, jak rekordami korporacyjnymi. Twórcom projektu udało się wdrożyć system EDRMS w dwóch trzecich wydziałów w PSNI i opracować korporacyjny plan katalogowania danych, dzięki czemu informacje elektroniczne mogą być skutecznie organizowane i wykorzystywane w jak najkorzystniejszy sposób. Proces wdrażania systemu zarządzania dokumentami rekordami elektronicznymi zostanie zakończony w roku 2008/09, zgodnie z pierwotnym harmonogramem. NADZÓR WIDEO I TECHNOLOGIA CYFROWA Nadzór wideo odgrywa ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego oraz w zapobieganiu przestępstwom i wykrywaniu ich. Aby wspomóc restrukturyzację okręgów i zwiększyć bezpieczeństwo obszarów łączących je, przeprowadzono prace mające na celu mieszczenie kamer nadzoru wideo na całym terenie Irlandii Północnej. Na rok 2008/09 planowane są kolejne instalacje w miejscach, gdzie zagrożone są bezpieczeństwo i porządek publiczny. Wewnątrz organizacji wdrożyliśmy system rejestrowania cyfrowego i poczyniliśmy znaczne inwestycje w wykorzystanie nadzoru wideo, zapewniając obsługę sal kontroli, aresztów i sal przesłuchań w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Rozszerzona funkcjonalność nadzoru wideo okazała się niezwykle ważnym narzędziem w walce z przestępczością, ponieważ zarówno odstrasza przestępców, jak i dostarcza dowodów sądowych. BIURO PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH Wartość konfiskat gotówki była o 500% wyższa niż w zeszłym roku i przekroczyła 1,8 mln GBP. W grudniu 2007 r. jednostka dochodzeń finansowych (Financial Investigation Unit) otrzymała nagrodę krajową Keitha Hughesa za doskonałe wyniki w śledztwach finansowych. Jeden z zatrzymanych otrzymał wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu i nakaz zapłaty GBP po skazaniu go za cztery przypadki prania brudnych pieniędzy. Podczas innego dochodzenia w sprawie prania brudnych pieniędzy policja zaaresztowała trzy osoby w regionie Newry. Skonfiskowano GBP w gotówce i zajęto rachunki bankowe zawierające ponad 5 mln GBP. Dwie osoby oskarżono o 15 transakcji prania pieniędzy. GLINIARZE W ŚMIGŁOWCU Helikopter policyjny, znajdujący się pod zarządem działu operacji kryminalnych, uczestniczył w 1268 incydentach. GWAŁTY W zeszłym roku liczba gwałtów spadła o 11,4%, do 382. Wskaźnik wykrywalności wzrósł nieznacznie, do 15,7%. PSNI uznaje to za kluczowy priorytet. Podczas roku wykonano wiele pracy na rzecz restrukturyzacji sposobu prowadzenia dochodzeń w sprawach przestępstw seksualnych. Przestępstwa seksualne wobec dzieci i dorosłych, które wcześniej były analizowane przez tę samą jednostkę, CARE, będą teraz badane w inny sposób. Wszystkie przestępstwa seksualne wobec dzieci i dorosłych poza gwałtami będą przedmiotem dochodzeń jednostek ochrony publicznej (PPU) w każdym z okręgów. Gwałty na osobach dorosłych i gwałty na dzieciach dokonane przez osoby obce będą analizowane przez trzy specjalne jednostki ds. gwałtów (Rape Crime Units ECU). Ma to służyć stworzeniu większej puli zasobów dochodzeniowych w sprawach przestępstw seksualnych wobec dzieci oraz usprawnieniu udostępniania informacji. Nierozwiązane przypadki gwałtów zostaną także zbadane przez zespół ds. analizy poważnych przestępstw (Serious Crime Review Team). Odpowiedzialność za dochodzenia w sprawie pornografii dziecięcej (Indecent Images of Children IIOC) pozostają w gestii oddziału ds. poważnych przestępstw i nadal będą przedmiotem dochodzenia specjalistycznej jednostki. Wydział operacji kryminalnych (Crime Operations Department), którego szefem jest Asystent Komendanta Głównego Peter Sheridan, odpowiada za prowadzenie wszystkich dochodzeń w sprawach przestępczości zorganizowanej i poważnych przestępstw, w tym zabójstw i terroryzmu. Zespoły policjantów z tego wydziału pracują ze specjalistami wewnętrznymi, w tym analitykami kryminalnymi, aby skutecznie prowadzić dochodzenie i zarządzać działalnością wywiadowczą dla celów ochrony społeczeństwa. DNA NA DZWONKU Dowody na podstawie fragmentów kodu DNA o niskiej liczbie powtórzeń (Low Copy Number DNA LCDNA) zgromadzone przez badających miejsce przestępstwa, pracujących dla PNSI, nadal dostarczają policjantom ważnych dowodów, które mogą zostać przedstawione w sądzie. W 2006 r. starszy człowiek zgłosił kradzież portfela przez złodziei, którzy udawali, że przyszli do niego w zupełnie innej sprawie. Śledztwo wykazało, że otworzył drzwi dwóm mężczyznom, którzy zadzwonili dzwonkiem do drzwi. Pytali oni o ogłoszenie rozwieszone w okolicy przez właściciela domu. Po ich wyjściu poszkodowany zorientował się, że z kieszeni zniknął mu portfel. Po przybyciu na miejsce policja zabrała dzwonek, który został następnie zbadany przez biegłych w zakresie kryminalistyki pod kątem śladów DNA. Przy użyciu najbardziej zaawansowanych i czułych technologii uzyskano profil DNA, który pozwolił zidentyfikować znanego policji sprawcę. Dowód ten będzie stanowił kluczową część przyszłego procesu. Zlokalizował 28 osób i pomógł zespołom naziemnym w znalezieniu dalszych 33. Pomógł także znaleźć osiem osób zaginionych lub potrzebujących szczególnej pomocy, a także służył w czterech wypadkach do transportu ofiar do szpitala. Załoga śmigłowca zlokalizowała także 24 pojazdy o łącznej wartości funtów i majątek o wartości funtów. NARKOTYKI W ciągu ostatnich 12 miesięcy wskutek działania brygady antynarkotykowej (Drug Squad) osiemnaście gangów narkotykowych (o 33% więcej niż w roku poprzednim) straciło narkotyki, pieniądze, a często także wolność. W okresie trzech miesięcy brygada antynarkotykowa dokonała 36 aresztowań, rozbijając 12 różnych grup przestępczych. Aresztowania te miały bezpośredni wpływ na dostawy narkotyków do miejscowości Ballymena, Coleraine, Limavady, Londonderry, Belfast, Antrim, Craigavon, Banbridge, North Down, Newry i South Armagh. TRANSFER DZIAŁALNOŚCI WYWIADOWCZEJ Gromadzenie informacji i zarządzanie działalnością wywiadowczą to integralna część ogólnego podejścia PSNI do zwalczania wszelkiego rodzaju przestępczości w naszym społeczeństwie. Chcemy zagwarantować, że gromadzenie i wykorzystanie informacji służy ochronie praw człowieka nas wszystkich. Służby bezpieczeństwa (Security Service MI5) odpowiadają teraz za kwestie bezpieczeństwa narodowego w Irlandii Północnej. Zmiana ta nastąpiła w październiku 2007 r. i przyniosła przemiany organizacyjne unifikujące zasady działalności wywiadowczej związanej z bezpieczeństwem narodowym w Irlandii Północnej z zasadami stosowanymi w pozostałej części Wielkiej Brytanii. Ścisła współpraca między PSNI i MI5 pomogła w bezproblemowym przeniesieniu obowiązków. Zrobiono wiele, aby zapewnić, że Policja nie straci E-PRZESTĘPCZOŚĆ Oddział ds. poważnych przestępstw zdaje sobie sprawę z rosnącego znaczenia przestępczości internetowej w nowoczesnej działalności policyjnej i dokonuje znacznych inwestycji służących walce z tym obszarem przestępczości, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie znacznie zwiększając liczbę pracowników. Grupa zajmująca się e-przestępczością aktywnie wdraża nowe techniki śledcze, aby wykrywać przestępczość internetową, zwłaszcza w odniesieniu do molestowania dzieci. Jednostka ta zajmuje się także badaniem połączeń przez telefony komórkowe. Przedmiotem dochodzenia są wszelkie rodzaje przestępstw: od najpoważniejszych do najdrobniejszych, co często jest bardzo czasochłonnym przedsięwzięciem. Jedno z ostatnich śledztw wymagało, aby jeden z policjantów w ciągu pięciu miesięcy zidentyfikował ponad nieprzyzwoitych zdjęć dzieci wśród 4 milionów zdjęć, które musiały zostać zlokalizowane i indywidualnie sprawdzone. Jednostka ta nawiązuje także kontakty ze społecznością biznesową, w tym sektorem bankowym, aby zidentyfikować obszary wspólnego zainteresowania i zająć się nimi. PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W lipcu zeszłego roku rozbito gang fałszerzy, a po skonfiskowaniu tysięcy płyt DVD i CD w dwóch fabrykach w regionie Dungannon postawiono zarzuty jego członkom. Płyty pochodzące z tych fabryk były sprzedawane zarówno na północ, jak na południe od granicy. Sześć osób oskarżono o fałszerstwo. ZABÓJSTWA Policjanci z sekcji ds. poważnych przestępstw (Serious Crime) nadal osiągają dobre wyniki, jeśli chodzi o wykrywanie sprawców zabójstw. Mieli do czynienia z 26 przypadkami zabójstw: 21 morderstwami i 5 przypadkami nieumyślnego spowodowania śmierci. W 20 z tych spraw postawiono oskarżenie. Jeśli chodzi o sześć pozostałych przypadków, w dwóch sprawca popełnił następnie samobójstwo, w jednym podejrzani zostali zwolnieni i mają odpowiadać przed prokuraturą z wolnej stopy. Tylko trzy przypadki pozostały niewyjaśnione. możliwości prowadzenia działalności wywiadowczej. PSNI podejmuje dalsze kroki w celu gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania istotnych informacji wywiadowczych w całej organizacji, co ma służyć zmniejszaniu przestępczości. Służby bezpieczeństwa dostarczają teraz wszystkim komendantom okręgowym cotygodniowe wiadomości, wymierzone przeciwko redukowaniu wszelkich typów działalności kryminalnej. WYMUSZENIA Policja przeprowadziła zakończone sukcesem operacje w Lisburn, Greenisland i Belfaście. Policjanci dokonali 23 aresztowań, wskutek których 20 podejrzanym postawiono zarzuty, a przeciwko trzem skierowano akt oskarżenia do prokuratury (Public Prosecution Service). Pod numerem policja prowadzi infolinię telefoniczną dla ofiar i potencjalnych ofiar. PRZECHOWYWANIE DOWODÓW PSNI otworzyła nowoczesny magazyn dowodów sądowych, wykorzystywanych w procesach sądowych. Sposób obchodzenia się z dowodami przez policję jest ważną częścią procesu ścigania przestępców. W zeszłym roku, po dochodzeniu w sprawie zamachu bombowego w Omagh, systemy policyjne zostały ostro skrytykowane. Nowy obiekt w Greater Belfast wyznacza wysoki standard przechowywania tych materiałów i przyciąga uwagę innych służb, które chciałby także wykorzystać jego projekt i sposób działania. Wszystkie materiały dowodowe gromadzone przez PSNI w związku z poważnymi przestępstwami w Irlandii Północnej są dokumentowane i umieszczane w tej placówce. Materiały stanowiące dowody w sprawach przestępstw powszechnych (włamań, rabunków i kradzieży samochodów) także przechowywane są tak, aby chronić ich integralność i przydatność do analizy sądowej oraz umożliwić ich szybkie i łatwe znalezienie. 5

4 WSPÓŁDZIAŁANIE POLICJI ZE SPOŁECZNOŚCIĄ ZLIKWIDOWANO Współpracujemy ze społecznością. To nasze największe osiągnięcie. Realizujemy to w dwóch policyjnych regionach operacyjnych. Należą do nich region miejski głównie Belfast i jego bezpośrednie okolice i region wiejski reszta Irlandii Północnej. Asystent Komendanta Głównego Duncan McCausland odpowiada za region miejski, zaś Asystent Komendanta Głównego Judith Gillespie za region wiejski. Omówienie wszystkich fascynujących, oryginalnych i skutecznych inicjatyw policji, które miały miejsce w ciągu roku, byłoby niemożliwe. Oto ich krótki przegląd. NIELEGALNĄ FABRYKĘ GAZU W ARMAGH Podczas dużej operacji policyjnej policjanci z Newry i Mourne skonfiskowali znaczną ilość nielegalnie napełnianych butli z gazem. Ponad 50 funkcjonariuszy z wydziału operacji kryminalnych oraz policję lokalną z Newry i Mourne wspierała państwowa straż pożarna (Northern Ireland Fire and Rescue Sernice) oraz pracownicy urzędu celnego. Podczas operacji wymierzonej przeciwko nielegalnego punktu sprzedaży gazu w South Armagh skonfiskowano nielegalnie napełnianych butli z gazem oraz zbiorniki do jego przechowywania, zawierające w sumie około 24 ton gazu płynnego (LPG). RATOWNICY Z BANBRIDGE Dwóch policjantów z Banbridge otrzymało pochwałę za odwagę po tym, jak wyciągnęli mężczyznę z płonącego wraku samochodu. Podczas patrolu dwóch policjantów zauważyło samochód, który uderzył w znak na Old Manse Green, koło skrzyżowania Banbridge na drodze A1. Samochód leżał na dachu i palił się. Poduszki powietrzne wybuchły, a ofiara wypadku rozpaczliwie próbowała się wydostać. Nie zastanawiając się ani przed moment nad swoim bezpieczeństwem, dwaj policjanci wybili tylne okno po stronie kierowcy i wyciągnęli kierowcę, niewątpliwie ratując mu życie. CARRICKFERGUS PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO Policjanci z Carrickfergus jako pierwsi w Irlandii Północnej uruchomili nowoczesny punkt kontaktowy (Community Safety Point) na stacji kolejowej Whitehead. Punkt ten umożliwia lokalnej społeczności stały kontakt z lokalnym posterunkiem policji. Ma on pomóc w rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym zachowań antysocjalnych, i da mieszkańcom możność całodobowego kontaktu z policjantem z posterunku w Carrickfergus. Udostępnia także informacje o bezpieczeństwie pochodzące od różnych organizacji partnerskich, wyświetlane na dużym ekranie. NIESTANDARDOWE KRĄŻOWNIKI SZOS Z LIMAVADY Policjanci drogówki z Limavady odegrali kluczową rolę w nowatorskim projekcie, który miał za zadanie poinformować młodych entuzjastów motoryzacji o obowiązkach, które wiążą się z legalną i bezpieczną modyfikacją samochodów użytkowanych na drogach publicznych. Dzięki finansowaniu otrzymanemu od funduszu Policing with the Community Fund, spółki Limavady RATUNEK Z POŻARU W BALLYMENA Dzięki policjantom patrolującym obszar Princes Street w Ballymena, którzy zauważyli słup dymu wznoszący się zza jednego z budynków, udało się uniknąć katastrofy. Policjanci szybko wkroczyli do akcji i trafili na mężczyznę, który poinformował ich, że w budynku uwięzione są dzieci. W ogrodzie znaleźli dziesięcioletniego chłopca, który próbował ugasić MAGHERA I MAGHERAFELT PRZEDSTAWIENIE WRÓĆ BEZPIECZNIE DO DOMU Aby zwiększyć świadomość zagrożeń związanych z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków, policja z Maghera i Magherafelt współpracowała z lokalnymi szkołami, rejonowymi spółkami policyjnymi i trzema SMAK IRLANDII PÓŁNOCNEJ W odpowiedzi na zgłoszenia przypadków dyskryminacji w Irlandii Północnej policja w Belfaście zorganizowała imprezę pt. Taste of Northern Ireland ( Smak Irlandii Północnej ), która stworzyła mieszkańcom szansę poznania ludzi z innych kultur, będących obecnie członkami naszej społeczności. District Policing Partnership, Limavady College i innych organizacji lokalnych, grupa studentów spędziła dziesięć tygodni, przekształcając zwyczajny samochód w znacznie zmodyfikowany pojazd. W ramach projektu uczestnicy musieli wziąć udział w wielu sesjach informacyjnych, poświęconych zagrożeniom związanym z jazdą pod wpływem alkoholu i narkotyków, naprawie i regeneracji opon samochodowych, kontroli poziomu głośności pojazdu oraz reperkusjom poważnych wypadków drogowych. Po zakończeniu programu bezpiecznie i legalnie przybudowany samochód został sprzedany na licytacji za funtów, przekazane dla oddziału urazów mózgu i kręgosłupa w szpitalu w Musgrave Park, udzielającego pomocy osobom rannym w wypadkach drogowych. płomienie sięgające już dachu budynku, i trzylatka uwięzionego przez płomienie między dwoma butlami z gazem. Jeden z policjantów niezwłocznie przebiegł przez ogień i odciągnął dziecko od płomieni, a potem dołączył do swojego kolegi, gaszącego pożar za pomocą wiader z wodą. Tak szybka reakcja w bardzo niebezpiecznej sytuacji z całą pewnością zapobiegła tragedii. adeptami aktorstwa ze szkoły Rainey Endowed Grammar w Magherafelt, którzy napisali i odegrali dającą do myślenia sztukę pod tytułem Get Home Safe ( Wróć bezpiecznie do domu. Sztuka przedstawiała typową sytuację trzy dziewczyny świętujące wyniki egzaminów i ilustrowała katastrofalne skutki i sekwencję zdarzeń następujących po tym, jak jeden z tzw. przyjaciół dziewcząt dosypał im do drinka narkotyki. Przedstawienie, obejrzane przez uczniów z obu regionów, okazało się udanym, bezpośrednim przekazaniem bardzo istotnego komunikatu o bezpieczeństwie osobistym. SUKCES AKCJI SAFE SUMMER NA PÓŁNOCNYM WYBRZEŻU Operacja Safe Summer (Bezpieczne lato) to inicjatywa prowadzona przez policję, w której udział wzięły okręgowe spółki policyjne, rady osiedli, partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa społeczności i lokalni udziałowcy. Powstała ona, aby zagwarantować, że mieszkańcy i goście wybrzeża między miejscowościami Castlerock i Islandmagee spędzą lato przyjemnie i bezpiecznie, i okazała się wielkim sukcesem. Rozpoczęcie operacji Safe Summer policjanci na plaży Celem akcji było przeciwdziałanie przemocy, zastraszaniu, agresji, niewłaściwym zachowaniom osób nietrzeźwych, czynom nieprzyzwoitym, piciu na ulicach, nadmiernemu hałasowi, wandalizmowi oraz nieuważnej i niebezpiecznej jeździe samochodem w całym okręgu, zwłaszcza na rozległym i cieszącym się popularnością wybrzeżu. W okresie dwóch miesięcy działało 144 widocznych patroli policyjnych i dodatkowych 19 patroli utworzonych wspólnie z agencjami partnerskimi. Dzięki temu wykryto 358 przypadków naruszenia prawa i lokalnych przepisów. Należy cieszyć się ze zmniejszenia przestępczości i liczby zachowań uciążliwych dla mieszkańców. Z całą pewnością pomoże to zmniejszyć strach przed przestępczością i sprawi, że mieszkańców północnego wschodu poczuje się o wiele bezpieczniej. INWESTYCJE W NADZÓR WIDEO Wraz z rozpoczęciem programu nadzoru wideo w Newtownards zaczęła się realizacja programu dwumilionowych inwestycji, dzięki którym centra miast mają stać się bezpieczniejsze. W ramach projektu w najbliższych miesiącach w 19 miastach zainstalowanych zostanie 87 kamer nadzoru. POLICJA WSPÓŁPRACUJE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ HRABSTWA DOWN, ABY ZWALCZAĆ DYSKRYMINACJĘ Policja z North Down, Newtownards Castlereagh i Down współpracuje z organizacją homoseksualistów GLAD (Gay and Lesbian Across Down), aby zwalczać przypadki przestępstw wynikających z dyskryminacji homoseksualistów i transseksualistów. W ramach nowatorskiego programu wydrukowano i rozdano ulotek informacyjnych i zapewniono organizacji GLAD usługę telefonii komórkowej z 5 tys. SMS-ów, aby zachęcić poszkodowanych do zgłaszania przestępstw dyskryminacji. Celem inicjatywy było stworzenie pozytywnej, partnerskiej relacji między Policją a społecznością homoi biseksualistów w hrabstwie Down. EAST BELFAST ZWALCZA DYSKRYMINACJĘ Policja dąży do przyjęcia i wdrożenia dziesięcioletniej strategii na rzecz dzieci i młodzieży w Irlandii Północnej (Strategy for Children and Young People in Northern Ireland). Jednym z jej celów jest zapewnienie, że dzieciom i młodzieży ułatwia się dorastanie we wspólnym, budującym poczucie przynależności społeczeństwie, w którym szanuje się różnorodność i kulturę. W tym celu policja w East Belfast przyjęła nowe podejście, które ma pomóc w zmniejszeniu liczby Uczennice z Nowego Jorku, Kimberly Renville i Jasmin Masas, z komendant Anne Cooke podczas wizyty w Irlandii Północnej ANTYRASISTOWSKA PŁYTA DVD W CRAIGAVON OCALONA W LAGAN W styczniu tego roku, po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego kobiety, która wpadła do wody koło mostu Queens na rzece Lagan, funkcjonariusz lokalnej policji w asyście współpracownika wskoczył do lodowatej wody, aby uratować tonącą. Kiedy patrol przybył na miejsce wypadku, trzech cywilów próbowało pomóc kobiecie, trzymającej się kotwicy od łodzi. Jej głowa zaczęła znikać pod wodą, więc jeden z policjantów zaryzykował życiem i wszedł do lodowatej wody, aby uratować ofiarę wypadku. Po całym incydencie powiedział: W końcu ratowanie życia jest częścią naszej pracy. Ta pani znajdowała się w opresji i potrzebowała pomocy, zdecydowałem więc, że wejdę do wody i ją uratuję. Gdybym miał zrobić to jeszcze raz, nie wahałbym się. przestępstw na tle dyskryminacji oraz zwiększyć świadomość i akceptację rasową w tym regionie. Młodzież z dzielnicy Hells Kitchen w Nowym Jorku odwiedziła Irlandię Północną, aby spędzić tydzień, uczestnicząc w zajęciach i warsztatach razem z uczniami szkół w East Belfast. Wielokulturowa delegacja uczniów odwiedziła High School of Hospitality and Management w Nowym Jorku, gdzie rzadko doświadcza się nietolerancji rasowej. Podczas tego przedsięwzięcia Policja, wspólnie ze szkołami z East Belfast, pracowała ze wszystkimi zaangażowanymi młodymi ludźmi, aby zwiększyć świadomość różnorodności rasowej poprzez szereg działań edukacyjno-praktycznych. Płyta ta pomaga funkcjonariuszom policji i specjalistom ds. bezpieczeństwa i usług dla młodzieży, skutecznie kształcąc i informując młodych ludzi i grupy społecznościowe w zakresie przestępstw na tle dyskryminacji. BELFAST: SENIORZY BEZPIECZNIEJSI Policja z Belfastu, wspólnie z radą miejską (Belfast City Council) i innymi agencjami ustawowymi, uruchomiła pakiety Safe Seniors ( Bezpieczni seniorzy ), dzięki którym ludzie starsi będą mogli czuć się bezpieczniej w swoich domach i środowiskach. Pakiety były udostępniane w placówkach należących do rady miasta, w tym w ośrodkach rekreacyjnych i społecznościowych, a także w przychodniach lekarskich, bibliotekach, urzędach pocztowych praz w sklepach Tesco, Co-Op, Help the Aged i Oxfam. Każdy pakiet zawierał kilka przedmiotów: alarm osobisty, komunikat alarmowy (Message In A Bottle), kartę z numerami telefonów awaryjnych oraz informacje i ulotki na temat bezpieczeństwa osobistego i zabezpieczeń mieszkania. KAMPANIA KEEP SAFE W KILCOOLEY Policja z Bangor, Kilcooley Forum i inne agencje lokalne rozpoczęły na początku tego roku realizację programu Kilcooley Education and Enforcement Programme with Substance Awareness for Everyone (KEEP SAFE) pilotażowej inicjatywy przeciw narkotykom. PICIE ALKOHOLU PRZEZ NIELETNICH Operacja Marsham, wymierzona przeciwko piciu alkoholu przez nieletnich w Greater Lisburn, Antrim, Carrickfergus i Newtownabbey w okręgu D, została niedawno z sukcesem zakończona, a w jej rezultacie 736 razy skonfiskowano alkohol. Podczas operacji współpracowali ze sobą funkcjonariusze z zespołów ds. działalności osiedlowej, zespołów interwencyjnych i grup OTWARCIE GABINETU POLICYJNEGO W KILREA Mieszkańcy Kilrea korzystają z nowego policyjnego gabinetu kontaktowego, który został otwarty pod koniec listopada zeszłego roku. Działa on w Ratuszu, od do 12:00 w co drugi czwartek, i zapewnia mieszkańcom możliwość porozmawiania z funkcjonariuszami policji w neutralnym środowisku i omówić wszelkie dotyczące ich problemy. Takie rozwiązanie przyjęto, aby jeszcze zwiększyć dostępność policji dla społeczności lokalnej. Specjalny zespół policjantów jest w stanie zaoferować porady na temat lokalnej działalności policyjnej, bezpieczeństwa osobistego i zapobiegania przestępstwom. Celem utworzenia programu było rozwiązanie problemów z nadużywaniem narkotyków i handlem narkotykami w regionie, przy racjonalnym, długoterminowym planie działań dotyczących najważniejszych antyspołecznych kwestii dotyczących społeczności lokalnej. Dzięki tej trzyetapowej inicjatywie, która obejmuje edukację, zachęcanie i egzekwowanie, udało się już skutecznie wyeliminować nielegalne narkotyki i zbędne leki na receptę, wykorzystując strategicznie rozmieszczone pojemniki do wyrzucania narkotyków oraz aresztowanie kilku osób podejrzanych o handel narkotykami. wsparcia taktycznego; 51 młodych ludzi ostrzeżono i skierowano do funkcjonariuszy ds. młodzieży (Youth Diversion Officers). Ponadto 24 osoby dorosłe skierowano do funkcjonariuszy rady lokalnej celem przeprowadzenia dalszych działań. Inicjatywa trwała trzy tygodnie; funkcjonariusze patrolowali region od Antrim po Dunmurry w piątkowe i sobotnie wieczory, konfiskując alkoholi i rozmawiając z młodzieżą o zagrożeniach wynikających z jej zachowania. Celem policji jest rozwiązanie problemu picia alkoholu przez nieletnich oraz zachowań aspołecznych, powodzenie informacji Marsham ma być jednym z fundamentów tego przedsięwzięcia. Inicjatywa powstała, aby poprzez edukację i dyskusję przyczynić się do zmniejszenia liczby W ramach współpracy między policją z Craigavon, ofiar incydentów rasistowskich. Na płycie występują Osoby z Polski, Chin, Indii, Rumunii, Łotwy, Litwy, partnerstwem na rzecz bezpieczeństwa (Craigavon Nowe kamery pomogą zmniejszyć przestępczość lokalni aktorzy, miejsca i zespoły. Zawiera ona także Nadinspektor Jonathan Kearney i inspektor Filipin, Afryki i Irlandii Północnej miały możliwość Community Safety Partnership), DPP i radą okręgu i strach przestępczością a także odegrają ważną rolę dodatkowe materiały, zawierające najważniejsze Stephen Burns ze skonfiskowanym alkoholem przedstawienia swoich narodowych potraw, rękodzieła (Craigavon Borough Council) powstała nowa płyta kwestie do przedyskutowania podczas lekcji, aby i muzyki na żywo. ACC Duncan McCausland i Gearóid ÓhEára, w zwalczaniu zachowań aspołecznych. Zagwarantują DVD zajmująca się problemem rasizmu, pierwsze niezależny członek Zarządu Policji, próbują zarówno firmom, jak i mieszkańcom, że będą oni w neutralnych, bezpiecznych okolicznościach tego rodzaju wydawnictwo w Irlandii Północnej. stawić czoła uprzedzeniom i omówić możliwe kuchni uczestników imprezy Taste of NI. mogli prowadzić działalność i żyć w sposób spokojny i pełen zaufania. pozytywne rozwiązania. 6 7

5 LUDZIE NASZE NAJWAŻNIEJSZE ZASOBY KOSZT DZIAŁALNOŚCI POLICJI W 2007 r. rozpoczęliśmy realizację strategii Shared Future (Wspólna przyszłość) planu, który ma zapewnić, że wszystko, co robimy, opiera się na sprawiedliwości i szacunku. Zamierzamy osiągnąć to poprzez: zapewnianie jakości, promowanie różnorodności, zwiększanie zrozumienia różnych perspektyw naszej przeszłości, działanie na rzecz lepszych relacji między różnymi grupami w społeczeństwie. Aby działać naprawdę skutecznie, musimy wykorzystywać umiejętności i talenty wszystkich funkcjonariuszy i pracowników policji, co możemy zrobić tylko wtedy, jeśli będziemy doceniać wkład każdego. JEDEN ZESPÓŁ, JEDEN ETOS Dyrektor personalny, Joe Stewart ODDZIELAMY SIĘ OD SŁUŻB CYWILNYCH W 2007 r. trwała nadal realizacja projektu Links, którego celem była reorganizacja struktury personelu policyjnego i oddzielenie go od służb cywilnych (Northern Ireland Civil Service). Jest to część naszych działań na rzecz stworzenia zintegrowanych służb policyjnych, w których wszyscy pracownicy i funkcjonariusze będą wspólnie dążyć do zwiększenia bezpieczeństwa w Irlandii Północnej. Projekt jest niezbędny, aby spełnić potrzeby działalności policyjnej w przeszłości. Ujmując to krótko: Policja musi za wszelką cenę zapewnić, że dysponuje właściwymi osobami na właściwych miejscach i z właściwymi umiejętnościami. W grudniu 2007 r. Sekretarz Stanu Irlandii Północnej, Shaun Woodward, ogłosił, że Northern Ireland Office ustanowi przepisy, które pozwolą na oddzielenie Policji od Służb Cywilnych Irlandii Północnej. Przepisy te wejdą w życie 1 października 2008 r. i od tego momentu Zarząd Policji będzie bezpośrednio zatrudniać cały personel. Jest to bardzo ważna zmiana dla organizacji. Po raz pierwszy w historii Policji wszyscy jej pracownicy będą mieli taki sam status i będą podlegać Komendantowi Głównemu. Ustaliliśmy następujące trzy cele na rok 2007/08: Pełnić służbę policyjną, dzięki której członkowie mniejszości etnicznych i społeczności europejskich będą czuć się bezpieczniej. Pełnić służbę policyjną, którą zarówno kobiety, jak mężczyźni, będą uznawać za aktywną i fachową. Pełnić służbę policyjną, która przyczyni się do budowania wspólnej przyszłości, zapewniając, że powstaje ona przy uwzględnieniu różnych interpretacji działalności policji w przeszłości. Policja dołoży starań, aby zrealizować te cele w kontekście planu działalności policyjnej (Policing Plan). Określiliśmy szereg działań na kolejne dwanaście miesięcy, które pozwolą nam to osiągnąć. Strategia Shared Future jest ambitna, ale absolutnie niezbędna dla kształtowania sposobu, w jaki będziemy działać w przyszłości. SZKOŁA POLICYJNA W ciągu ostatniego roku Szkołę Policyjną (Police College) ukończyło 440 nowych funkcjonariuszy, którzy otrzymali świadectwo ukończenia studiów policyjnych. Każdy z nich uczestniczył intensywny, 21-tygodniowy program szkolenia, który obejmował szkolenie dotyczące różnorodności, prawo, umiejętności praktyczne, edukację fizyczną, program bezpieczeństwa osobistego i różne projekty środowiskowe. Po zakończeniu szkolenia podstawowego nowo zaprzysiężeni funkcjonariusze przeszli dalsze szkolenie z dziedziny pierwszej pomocy, kierowania pojazdami, broni palnej i patrolowania taktycznego. Później wszyscy przejdą do programów na poziomie trzecim i czwartym, przeznaczonych dla funkcjonariuszy na okresie próbnym, rozwijając swoją nową wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Dowodem zaangażowania personelu i uczniów w szkolenie są stale wysokie wyniki egzaminów oraz zaangażowanie studentów na rzecz społeczności: w ostatnim roku obrachunkowym zebrali fantastyczną sumę funtów na cele dobroczynne. W 2007 r., w ramach realizowanego właśnie programu With Business in the Community, ponad 400 naszych studentów uczestniczyło w 14 projektach w grupach społecznościowych w Belfaście i na północno-wschodnim wybrzeżu. Większość tych projektów obejmowała pracę z grupami młodzieży i oferowanie praktycznego wsparcia przy budowie i remoncie budynków wykorzystywanych do organizowanych przez nich wydarzeń. Było to cenne doświadczenie dla obu stron, a wszyscy zaangażowani okazywali dużo entuzjazmu. Trwają także wymiany uczniów i nauczycieli z naszymi partnerami z An Garda Síochána, Jersey Police i Ontario Police w Kanadzie; obecnie cieszymy się opinią światowych liderów w naszej dziedzinie. PRACA NAD ROZWIĄZANIEM PROBLEMU NIEOBECNOŚCI W PRACY Jak wiele innych organizacji, Policja ma świadomość, że duży współczynnik zwolnień chorobowych powoduje zmniejszenie ilości zasobów i wpływa na poziom naszej służby. W 2007 r. wprowadziliśmy nową politykę dotyczącą nieobecności, obowiązującą zarówno funkcjonariuszy, Młodzi funkcjonariusze kończący szkołę policyjną (Police College) PRZYSZŁOŚĆ PEŁNOETATOWEJ SŁUŻBY POMOCNICZEJ We wrześniu 2007 Policja wystosowała komunikat skierowany do Zarządu. Komendant Główny podkreślał w nim, że dla zabezpieczenia majątku policji oraz zapewniania ochrony i bezpieczeństwa w zewnętrznym otoczeniu policji nadal istnieje potrzeba zatrudniania pełnoetatowych funkcjonariuszy służby pomocniczej (Full-Time Reserve). Jednakże po uwzględnieniu zmian i ulepszeń wprowadzanych od września 2004 r. podjęto także decyzję o zmniejszeniu wymogu dotyczącego liczby tych funkcjonariuszy z 680 do 381. Redukcja, obejmująca 299 funkcjonariuszy i przebiegająca etapowo, rozpoczęła się 31 marca tego roku. jak i pozostałych pracowników. Choć cel wynoszący 10 dni roboczych nie został jeszcze osiągnięty, udało się nam uzyskać średni wskaźnik 11,2 dnia w przypadku funkcjonariuszy i 11,01 dnia w przypadku personelu pomocniczego. Oznacza to, że w przypadku każdej osoby pracującej dla Policji straciliśmy rocznie mniej niż 12 dni nieobecności z powodu choroby. Oznacza to także 5% poprawę wskaźnika zwolnień chorobowych funkcjonariuszy w porównaniu z poprzednim rokiem obrachunkowym. Wskaźnik dotyczący personelu policyjnego wykazuje 10% poprawę w stosunku do roku 2006/07. Liczymy na dalszą poprawę w tym obszarze. Staramy się także rozszerzyć zasięg naszej opieki zdrowotnej i rehabilitacji dla wszystkich pracowników i wdrożyć naszą politykę w jednolity sposób w całej organizacji. Decyzja nie była łatwa i wymagała rozważnej oceny zmieniającego się środowiska pracy policji, tym bardziej, że wpływała nie tylko na poszczególnych funkcjonariuszy, ale także na ich rodziny i współpracowników. Policja ściśle współpracuje jednak z Police Rehabilitation and Retraining Trust, organizacją oferującą opiekę psychologiczną dla policjantów, którzy odeszli ze służby lub przeszli na emeryturę, nad realizacją programu rozwojowego dla wszystkich funkcjonariuszy objętych redukcją. Niezależne badanie wykazało ostatnio, że ten program rozwojowy spełnił lub przekroczył oczekiwania 90% wszystkich osób biorących w nim udział. Ponad 80% uczestników uznało także, że program pomógł im w zrealizowaniu przyszłych celów zawodowych i pomógł określić świadomość poziomu umiejętności. Funkcjonariusze Full-Time Reserve pełnili służbę na rzecz mieszkańców Irlandii Północnej od 1972 r., z poświęceniem, profesjonalizmem i zaangażowaniem. Ich wkład w budowanie pokoju i dobrobytu w Irlandii Północnej jest nieoceniony. NIERUCHOMOŚCI 381 funkcjonariuszy, którzy nadal będą pełnić służbę, skoncentruje się na obszarach wysokiego ryzyka, zwłaszcza w regionie wiejskim. W regionie miejskim Trwa wdrażanie spersonalizowanych dwufunkcyjnych pozostanie 134 funkcjonariuszy, zaś w regionie kamizelek kuloodpornych zmierzono już 7150 wiejskim POLICYJNE Był to trzeci rok realizacji wprowadzonej w 2005 r. Estate Strategy, która obejmowała inwestycje o wartości ponad 200 mln funtów, wykonywane w okresie Istotne projekty w 2007/08 r. obejmowały dalszy rozwój nowej centrali komendy okręgowej w Omagh (inwestycja ma wartość 14 mln GBP i ma zostać zakończona w styczniu 2009 r.). Policja rozpoczęła także budowę nowej, wartej 20,5 mln GBP centrali komendy okręgowej przy Musgrave Street w Belfaście, obsługującej Belfast Południowy i Wschodni. Budowa ulepszonej placówki do przechowywania dowodów w Bangor została zakończona, podobnie jak budowa ośrodka szkolenia operacyjnego w Magilligan i placówki logistycznej w Seapark. USŁUGI Szefem Wydziału Finansów i Usług Pomocniczych (Department of Finance and Support Services) jest Dyrektor David Best. Łączne dostępne środki finansowe przeznaczone na działalność Policji na rok 2007/08 wynosiły 1.195,5 mln funtów. Przewiduje się, że łączne planowane wydatki netto za ten okres wyniosą 1.182,8 mln funtów, co daje nadwyżkę dostępnych środków w wysokości 10,7 mln funtów (0,9%). Planowane wydatki kapitałowe netto to 40,4 mln GBP, zaś dostępne środki to 38,4 mln, co skutkuje deficytem w kwocie 2,0 mln GBP. Nadwyżkę wydatków kapitałowych pokrywają mniejsze wydatki na działalność. Wykresy kołowe (po prawej) przedstawiają przeznaczenie środków finansowych według zasobów, z podziałem na koszty działalności i nakłady kapitałowe (inwestycyjne). Uwzględniona ZAOPATRZENIOWE I LOGISTYCZNE (PALS) Po wprowadzeniu w 2006 r. centralnej jednostki zajmującej się przechowywaniem i śledzeniem wszystkich kartotek zabójstw oraz zarządzaniem nimi, w 2007 r. nastąpiło uruchomienie podobnej jednostki, która obejmuje wszystkie materiały dowodowe dotyczące poważnych przestępstw. Zarządzają nią pracownicy cywilni, wspierani przez najnowocześniejsze procesy i procedury śledzenia elektronicznego. Jednostka ta to cenne źródło informacji dla PSNI i organów zewnętrznych. w sprawozdaniu mniejsza kwota kosztów odzwierciedla dalsze sukcesy delegowania budżetowania i zwiększania lokalnych uprawnień okręgów i wydziałów centrali. W roku 2007/2008, zgodnie z wymaganiami ministerstwa finansów (HM Treasury), Policja po raz pierwszy publikuje miesięczne raporty finansowe według wartości zasobów, nie zaś według wartości środków pieniężnych. Ma to dokładniej odzwierciedlać odpowiednie koszty i obciążenia dotyczące lat finansowych, w których zostały poniesione. Wraz z przekształceniem DCU w komendy okręgowe szefowie usług biznesowych zostali wyznaczeni do pomagania komendantom okręgowym w skuteczniejszym zarządzaniu zasobami finansowymi, co pozwala im w większym stopniu skierować działania w stronę bezpośredniej działalności operacyjnej. Z zadowoleniem zauważamy, że oszczędności w ramach programu Gershon Efficiency w ciągu trzech ostatnich lat rozrachunkowych wyniosły w sumie 71,4 mln GBP, co znacznie przewyższa cel wyznaczony przez rząd, czyli 62,6 mln. Trwała dalsza realizacja projektów konserwacji i rozbudowy w obiektach przy Strand Road, Antrim Road, w Enniskillen, Oldpark i Newtownards. Zakończono rozległy program drobniejszych prac, zapewniając dodatkowe miejsca pracy w Lisnasharragh, Ladas Drive, Knocknagoney, przy Grosvenor Road i Mahon Road. W ciągu roku zakończono też program prac normalizacyjnych; prowadzone są końcowe prace przy Mahon Road, Portadown. W 27 posterunkach trwają prace mające na celu złagodzenie wizerunku placówek policji i ich upiększenie. Postępują również prace nad projektem nowej szkoły policyjnej; zaangażowały się w niego dwie inne instytucje z sektora publicznego: straż pożarna (Northern Ireland Fire and Rescue Service) i służby więzienne (Prison Service). policjantów a wydano 6900 zestawów kamizelek. Realizacja tego trzyletniego programu trwa dopiero 30 miesięcy, a na kamizelki czeka już tylko 200 policjantów. Rok 2007 był także pierwszym pełnym rokiem działalności naszej zewnętrznej firmy porządkowej, co pozwoliło na zmniejszenie kosztów o 1 mln GBP w skali roku. Jeżeli chodzi o zaopatrzenie PSNI, mamy 350 aktywnych umów, a planowane roczne wydatki zaopatrzeniowe wynoszą 162 mln GBP, przy czym 97% tej kwoty jest uwzględnione w warunkach umów zawartych z PSNI. W ciągu roku dzięki 57 nowym umowom udało się nam zaoszczędzić 14 mln GBP (8,7%). W trzech ostatnich latach PSNI zaoszczędziła 25,8 mln GBP; dla porównania wskaźnik wyznaczony na ten okres przez ACPO/ Dział finansowy wyniósł dla 11,1, mln GBP. Nasza baza dostawców została w ciągu roku zmniejszona z 2466 do 2502 podmiotów. TRANSPORT Trwa realizacja programu redukcji i racjonalizacji floty pojazdów zmniejszono ją już o 400 samochodów w całej organizacji. Pozostanie to jednym z najważniejszych celów w nadchodzących latach. Wszystkie pojazdy oznakowane i wyposażone w światła na dachu zostały zakupione od trzech kluczowych producentów, uwzględnionych w krajowych umowach zaopatrzeniowych policji. FINANSE PSNI (BUDŻET GŁÓWNY) KOSZTY NETTO 07/08 PSNI (BUDŻET GŁÓWNY) NAKŁADY INWESTYCYJNE NETTO 07/08 Audyt sprawozdań finansowych za rok zakończony 31 marca 2007 r., przeprowadzony przez Krajowe Biuro Audytów (National Audit Office), nie wykazał zastrzeżeń. Kopię zatwierdzonych sprawozdań finansowych znaleźć można w serwisie internetowym Policji, Według planu pełne zatwierdzone sprawozdania finansowe za rok kończący się 31 marca 2008 r. zostaną udostępnione do 30 czerwca 2008 r. min GBP % Wynagrodzenia dla policjantów Wynagrodzenia dla cywilów Telekomunikacja i IT Zakwaterowanie Nieprzewidziane wydatki Inne koszty pozapłacowe Wydatki inne niż odprawy Odprawy Koszt kapitału Odszkodowania za urazy i obrażenia Inne rezerwy Koszty emerytur Razem brutto 1,272.2 Minus wpływy (89.4) (w tym 83,3 emerytury) Koszty netto 1, min GBP % Zakwaterowanie Telekomunikacja i IT Transport Różne Wydatki kapitałowe Razem brutto 50.8 Wpływy kapitałowe (10.4) Koszty netto Pojazdy dostarczane przez producentów są testowane pod kątem zgodności z normami, we współpracy z krajową agencją ds. usprawnień w policji (National Police Improvement Agency), aby zagwarantować, że mogą być używane przez służby ratunkowe. W ciągu roku podjęto decyzję o zastąpieniu floty motocykli Honda ST1300 (i starzejących się modeli ST1100) przez 30 motocykli BMW R1200RT.

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ROCZNY RAPORT KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZA OKRES 2008/2009

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ROCZNY RAPORT KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZA OKRES 2008/2009 ROCZNY RAPORT KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ROCZNY RAPORT KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZA OKRES 2008/2009 02 LOKALNE ZESPOŁY POLICYJNE 03 BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI 05 WALKA Z POWAŻNYMI PRZESTĘPSTWAMI 06 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD EUROPOLU. Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu

PRZEGLĄD EUROPOLU. Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu PRZEGLĄD EUROPOLU Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu PRZEGLĄD EUROPOLU Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu Europejski Urząd Policji, 2011 Niniejsza publikacja obejmuje okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane)

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) Bruksela, dnia 23 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie nr 31/2012 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w marcu 2012 r. w obszarze: wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (wybrane) 1. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Stres w pracy? Nie, dziękuję! Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Stres w pracy? Nie, dziękuję! www.healthy-workplaces.eu Konkurs Dobrych Praktyk

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 7.2.2013 JOIN(2013) 1 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania Lotus Development w Administracji Publicznej

Rozwi¹zania Lotus Development w Administracji Publicznej Rozwi¹zania Lotus Development w Administracji Publicznej Przykłady zastosowań Lotus Notes/Domino Władze Słowenii Kalifornijskie Biuro Służb Ratowniczych GSA Fedsim Rada Okręgu Brent Stan Nowy York Irlandzka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 23 lutego 2013 r. Sprawozdanie nr 15/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. 1. RYNEK WEWNĘTRZNY - Komisja przyjmuje europejski plan działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft

Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft Niniejszy dokument przedstawia zespół zabezpieczeń i zgodności usług online z przepisami, wchodzący w skład działu globalnych usług podstawowych i zarządza

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce. 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01

Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce. 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01 Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01 Twinning Nr: PL2005/IB/JH/01 2. Cele 1.2 Tytuł: Intensyfikacja procesu wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2015 (The Global State of Information Security Survey

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 16 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Plan

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2015 (The Global State of Information Security Survey

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu Podsumowanie dialogu z interesariuszami. Raport Microsoft Sp. z o.o. (Polska), 2012 r. 2013 r. Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeo w celu wdrożenia Europejskiego Modelu Zarządzania Jakością EFQM w jednostkach policji

Wymiana doświadczeo w celu wdrożenia Europejskiego Modelu Zarządzania Jakością EFQM w jednostkach policji RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU LEONARDO DA VINCI będącego częścią programu Uczenie się przez całe Zycie Wymiana doświadczeo w celu wdrożenia Europejskiego Modelu Zarządzania Jakością EFQM w jednostkach policji

Bardziej szczegółowo

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku canon-europe.com Spis treści 3 List od Prezydenta i Dyrektora Generalnego firmy Canon w regionie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 28 lipca 2010 r. Sprawozdanie nr 54/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej lipiec 2010 (wybrane) 1. FINANSE - Komisja proponuje pakiet przepisów zwiększających ochronę konsumentów

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

W numerze. kwartalnik policyjny WYWIAD. Biuro operacji antyterrorystycznych KGP

W numerze. kwartalnik policyjny WYWIAD. Biuro operacji antyterrorystycznych KGP kwartalnik policyjny W numerze WYWIAD Iwona Klonowska Prewencja w 2013 roku 2 wywiad z nadinsp. Krzysztofem Gajewskim I Zastępcą Komendanta Głównego Policji biuro prewencji i ruchu drogowego kgp 6 8 10

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Praktyczne metody transformacji struktury organizacji poprzez nowe sposoby pracy Alan Greenberg & Andy Nilssen Wainhouse Research

Bardziej szczegółowo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo P r z e w o d n i k # 4 Drogi do sukcesu Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo PL Spis treści Wstęp.... 3 1. Skuteczne zarządzanie partnerstwem... 4 1.1 Wprowadzenie... 4 1.2 Praca w partnerstwie...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Spójności Społecznej w opracowaniu CoNet

Wprowadzenie do Spójności Społecznej w opracowaniu CoNet Wprowadzenie do Spójności Społecznej w opracowaniu CoNet Podejście Wprowadzone w Dzielnicach Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym URBACT II Wiele dzielnic europejskich miast boryka się z wykluczeniem społecznym,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Wybór inicjatyw realizowanych w Europie Wspólny projekt partnerów społecznych w europejskim sektorze ubezpieczeń Insurance Europe to europejska

Bardziej szczegółowo