Jednostki Prewencyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostki Prewencyjne"

Transkrypt

1 Jednostki Prewencyjne KONTEKST W bezpieczeństwo ruchu zaangażowanych jest wiele podmiotów (kierowcy, policja, służby ratunkowe, nauczyciele, stowarzyszenia obywatelskie, stowarzyszenia ekologiczne, instytucje badawcze, firmy, rządy i samorządy itd.). Te jednostki i organizacje prowadzą działalność dzień po dniu wiele z nich ochotniczo aby promować bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Część 4 SYTUACJA Odpowiedzialne zachowania Jednostki zaangażowane w ochronę bezpieczeństwa na drogach Działania DZIESIĘĆ LAT DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO REALIZOWANYCH Z POMOCĄ RENAULT

2 SYTUACJA Angażujemy się w działania zapobiegawcze w ramach ochrony bezpieczeństwa na drogach Wypadki nie są czymś nieuchronnym. Można im zapobiegać. Oto jednostki, które angażują się w działania, by ratować życie ludzi i zmieniać sposób, w jaki żyjemy. 1 Jednostki zajmujące się prewencją odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie ruchu drogowego na całym świecie. Realizują bardzo różne działania identyfikują niebezpieczne miejsca i problemy, które mają wpływ na ruch lub bezpieczeństwo drogowe i proponują rozwiązania; biorą pod uwagę problemy obywateli; przyczyniają się do egzekwowania przepisów bezpieczeństwa drogowego (wykrywanie przekroczeń prędkości, dawanie mandatów, analiza wypadków itd.); pracują z dziećmi i młodzieżą, ucząc bezpiecznych zachowań i promując je. 1 2

3 Prewencja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dotyczy ludzi: jednostek i grup, które podejmują działania i promują zmiany. Wiele różnych jednostek pracujei pełni rolę wolontariuszy, aby zapewnić nam wszystkim większe bezpieczeństwo, zdrowie i zrównoważony rozwój. Dzięki połączonym wysiłkom rządów, agencji międzynarodowych, organizacji obywatelskich, firm prywatnych, ośrodków badawczych, szkół i obywateli można poprawić bezpieczeństwo na drogach. Ty także możesz odegrać kluczową rolę w promowaniu bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Jednostki zaangażowane w poprawianie bezpieczeństwa ruchu drogowego Bezpieczeństwo wymaga wysiłku i skoordynowanych działań różnych jednostek: Instytucje międzynarodowe Organizacje międzynarodowe i pozarządowe odgrywają ważną rolę w poprawianiu bezpieczeństwa ruchu. Mogą organizować kampanie międzynarodowe, jak i krajowe, zachęcając rządy do działania. Dobrym przykładem jest tu Dekada działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego ONZ. Instytucje publiczne Władze są odpowiedzialne za określanie priorytetów, przepisów prawnych i zasad poprawy bezpieczeństwa dróg i społeczności. Mogą promować potrzeby wszystkich użytkowników w ramach zrównoważonego rozwoju urbanistycznego, zwiększać bezpieczeństwo dróg i infrastruktury. Ministerstwo Edukacji może promować działania edukacyjne w szkołach, ale także w ramach programu nauki dla dorosłych. Policja Policja ponosi odpowiedzialność za egzekwowanie prawa przepisy bezpieczeństwa drogowego (wykrywanie przekroczeń prędkości, kontrola spożycia alkoholu, wydawanie mandatów, analiza wypadków itd.); policja odgrywa także ogromną rolę w edukacji (parki bezpieczeństwa, szkoły, interwencje) Uczelnie i instytuty badawcze Uczelnie i instytuty badawcze mogą promować badania i rozwój w dziedzinie bezpiecznych dróg i ruchu, szczególnie dla najbardziej bezbronnych jego uczestników. Działania prewencyjne wymagają innowacyjności. 3

4 Stowarzyszenia obywatelskie Istnieje wiele różnych organizacji obywatelskich, które zajmują się bezpieczeństwem drogowym od strony ekologii, ochrony praw ofiar itd. Podejmują one różnorodne działania, w tym: edukacja dzieci, edukacja szkolna, kampanie komunikacji i świadomości, lobbowanie w środowiskach politycznych, informowanie opinii publicznej, badania i szkolenia. Organizacje pierwszej pomocy Organizacje pierwszej pomocy, takie, jak Czerwony Krzyż, straż pożarna czy służba zdrowia odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie drogowym. Pracują na rzecz promowania bezpiecznych zachowań, zarazem zaś ratują życie milionów ofiar wypadków drogowych na całym świecie. Firmy Firmy również odgrywają istotną rolę. 2/3 wypadków drogowych zdarza się w drodze do pracy lub z pracy. Mogą promować bezpieczne zachowania oraz bezpieczeństwo infrastruktury wśród swoich pracowników oraz opinii publicznej. Producenci samochodów przyczyniają się do zwiększania bezpieczeństwa, zapewniając stosowne wyposażenie ochronne. Użytkownicy dróg Użytkownicy mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach. Kierowcy, motocykliści, rowerzyści i piesi ponoszą wspólnie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i odpowiedzialne zachowania. Szkoły Nauczyciele pełnią kluczową rolę w edukowaniu dzieci, rodzin i społeczności w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, pracując na rzecz bezpiecznego środowiska. W wielu krajach, kwestia bezpieczeństwa drogowego stanowi element programu szkolnego. Rodzice Rodzice oraz osoby, które są dla innych wzorem do naśladowania, mogą zrobić wiele dla poprawy bezpieczeństwa drogowego. Młodzież i dzieci uczą się od nich i naśladują ich zachowania. Dzieci i młodzież Dzieci i młodzież odgrywają bardzo ważną rolę. To oni są dziś współużytkownikami dróg, odpowiedzialnymi za naszą przyszłość. Ich pomysły i inicjatywy są więc najistotniejsze. Należy zachęcać ich do myślenia, uruchamiania wyobraźni i działania. 4

5 Czas na działanie Działania1 TWÓJ pomysł Cele Identyfikacja i zdefiniowanie ważnych jednostek, które kształtują działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego Materiały Tablica, pisaki, długopis, papier, projektor, Internet, komputer Uczniowie mają przeprowadzić burzę mózgów i określić problemy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w swojej społeczności. Następnie mają omówić, które jednostki (burmistrz, stowarzyszenie pomocy ofiarom, organizacja ekologiczna, piesi, kierowcy, firmy autobusowe, policja itd.) ponoszą odpowiedzialność za poprawę sytuacji. Należy wymienić te jednostki na tablicy i opisać ich działania, sugerując nowe inicjatywy. Uczniowie mają następnie napisać list do jednej z tych jednostek (miejscowy polityk, urząd, organizacje pozarządowe itd.), aby uświadomić jej istnienie problemu. TWOJA inicjatywa Streszczenie Przystąpienie do Czerwonego Krzyża Należy zachęcić uczniów, aby podjęli działania poprzez przystąpienie do Czerwonego Krzyża Mario Hugo Galindo to młody ochotnik Meksykańskiego Czerwonego Krzyża dla Młodzieży, który przeżył wypadek samochodowy. Dziś działa aktywnie na rzecz wdrażania krajowego programu bezpieczeństwa drogowego, opracowanego w roku 2007 w odpowiedzi na rosnącą liczbę wypadków drogowych. Gdy miałem 15 lat, jechałem do domu z przyjaciółmi Reforma Avenue w Mexico City po wieczorze spędzonym na mieście opowiada. Uderzył w nas inny samochód, jadący z prędkością 120 km/h, który przejechał na czerwonym świetle. Dwóch moich przyjaciół zmarło, trzeci stracił władzę w nogach. Ja także byłem ranny, przez ponad półtora roku nie mogłem chodzić do szkoły. Mario postanowił wstąpić do Czerwonego Krzyża jako ochotnik. 5

6 Działania2 TWÓJ pomysł Cele Przedstawienie, w jaki sposób kwestie bezpieczeństwa drogowego i ruchu ewoluowały przez lata. TWOJA inicjatywa Cele Zetknięcie się z osobą zajmującą się działaniami prewencyjnymi Materiały długopis, papier Uczniowie mają opracować kwestionariusz, przy pomocy którego przeprowadzą wywiad z jednostką odgrywającą ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa ruchu drogowego (policjant, strażnik na przejściu dla pieszych, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, inni uczniowie itd.). Mają spróbować określić najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa drogowego i mobilności w swojej społeczności lokalnej. Przykładowe pytania: Jakie są najistotniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem drogowym w naszej społeczności? Gdzie zdarza się najwięcej wypadków? Jakie miejsca są najbardziej ryzykowne? Dlaczego? W jaki sposób w ostatnich latach i dziesięcioleciach zmieniły się sposoby podróżowania? Jaki ma to wpływ na bezpieczeństwo i ochronę środowiska? W jaki sposób rozwój technologii wpłynął na bezpieczeństwo drogowe i ochronę środowiska? Czego się nauczyliśmy? Co można poprawić? Kto może to zrobić? Materiały Tablica, pisaki, długopis, papier, projektor, Internet, komputer Należy zaprosić do szkoły policjanta, który wygłosi pogadankę o zapobieganiu wypadkom. Uczniowie powinni przygotować listę pytań, które zadadzą funkcjonariuszowi. Przed wizytą policjanta, uczniowie powinni zidentyfikować niebezpieczne miejsce w pobliżu szkoły i spróbować opracować rozwiązanie np. zbyt dużo szybko jadących samochodów w pobliżu szkoły; projekt zainstalowania przeszkód na drodze. Niech uczniowie przedstawią swój projekt policjantowi i poproszą o radę w kwestii jego wdrożenia. Uczniowie mogą odwiedzić stronę internetową, na której znajdą przykładowe pytania i projekty: 6

7 Centrum zasobów Część4 Bezpieczeństwo drogowe i zaangażowane jednostki Ta strona internetowa, należąca do lokalnej rady Rotherham w Wielkiej Brytanii, dostarcza szeregu informacji o edukacji w zakresie bezpieczeństwa drogowego, stosownych szkoleń i metod rozpowszechniania informacji, oraz zawiera listę adresów stron z informacjami o zrównoważonym ruchu, szczególnie w kontekście przemieszczania się do szkoły i z powrotem. Strona pomaga dzieciom, rodzicom i nauczycielom w zidentyfikowaniu problemów bezpieczeństwa drogowego, zarówno w odniesieniu do pieszych, jak i rowerzystów. Dostarcza także informacji o inicjatywach bezpieczeństwa drogowego i innych organizacjach, zajmujących się tym problemem. THINK! THINK! dostarcza informacje o bezpieczeństwie drogowym dla użytkowników dróg. Celem jest promowanie bezpiecznych zachowań, aby ograniczyć liczbę ofiar wypadków drogowych. Strona internetowa Międzynarodowego Czerwonego Krzyża Bezpieczna droga do szkoły Programy Safe Routes To School (SRTS) są realizowane dzięki wysiłkom rodziców, szkół, przywódców lokalnych oraz rządów lokalnych, państwowych i federalnych; ich celem jest poprawa zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, które zachęca się, aby chodziły do szkoły pieszo lub jeździły na rowerze. W ramach programu SRTS analizuje się warunki otoczenia szkoły, a następnie realizuje inicjatywy, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności, zredukowanie natężenia ruchu i zanieczyszczenia powietrza w okolicy szkoły. W rezultacie, jazda rowerem i droga piesza do szkoły staje się bezpieczniejszym i bardziej atrakcyjnym sposobem przemieszczania się, a dzieci są zachęcane od najmłodszych lat do realizowania zdrowego, aktywnego stylu życia. Międzynarodowy Czerwony Krzyż Oto artykuł o pracy Czerwonego Krzyża w Meksyku na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zawiera on informacje o możliwościach przystąpienia do programu i uczestnictwa w nim dla ochotników. 7

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX (0-22) 830-00-80 STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO,

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Promowanie nowej kultury mobilności w miastach

Promowanie nowej kultury mobilności w miastach O8 P o l i c y A d v i C E n ot e s Promowanie nowej kultury mobilności w miastach CIVITAS Initiative to europejska akcja wspierająca miasta w zakresie wdrożenia zintegrowanej polityki zrównoważonego,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Projekt z dnia 04.01.2013 r. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Materiał na posiedzenie plenarne KRBRD w dniu 08.01.2013 r. Spis treści 1. Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny seria ekonomia społeczna Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny Młody Obywatel Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Poradnik na temat zarządzania mobilnością w starzejących się społeczeństwach

Poradnik na temat zarządzania mobilnością w starzejących się społeczeństwach DONOSTIA DONOSTIA SAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN KRAKÓW MUNICH ODENSE KRAKÓW MONACHIUM ODENSE SALZBURG SUMMARY 1 PODSUMOWANIE Pozostać mobilnym Poradnik na temat zarządzania mobilnością w starzejących się

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

oc ytąip am icśondurt z meinatyzc

oc ytąip am icśondurt z meinatyzc oc ytąip kyzcjeporue am icśondurt z meinatyzc Co piąty Europejczyk ma trudności z czytaniem UNIJNA GRUPA EKSPERTÓW WYSOKIEGO SZCZEBLA DS. UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA I PISANIA STRESZCZENIE, WRZESIEŃ 2012 R.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski 2011 Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski Fundacja Sendzimira Anna Pakowska, Aura Istrate, Beata Imre, Justyna

Bardziej szczegółowo

II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Instytut Transportu Samochodowego, 31 maja 2012

II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Instytut Transportu Samochodowego, 31 maja 2012 II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU, 31 maja 2012 1. Wprowadzenie Z początkiem tego roku zainicjował nową formułę dyskusji na temat kluczowych problemów transportu. W tym celu utworzył forum bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego aktywność uczniów jest cenna?

Dlaczego aktywność uczniów jest cenna? Dlaczego aktywność uczniów jest cenna? Szkoła nie może dobrze funkcjonować bez aktywności uczniów, podobnie jak demokracja - bez uczestnictwa obywateli. Ale kompetencji społecznych i obywatelskich nie

Bardziej szczegółowo

MaxSumo Przewodnik po metodach planowania, monitorowania i oceny projektów mobilności

MaxSumo Przewodnik po metodach planowania, monitorowania i oceny projektów mobilności Nr projektu: 518368 Skrót nazwy projektu: MAX Tytuł projektu: Kampania na rzecz świadomych i uwieńczonych powodzeniem strategii zarządzania mobilnością Projekt zintegrowany 6.2 Zrównoważony rozwój 1.6.2

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem?

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Sześć powodów, dla których warto wdrażać system zarządzania zrównoważonym rozwojem Sześć przykładów europejskich

Bardziej szczegółowo

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Natali Dimitrova Olena Gordiienko Lucyna Seretny Michał Sułkowski Alexandra Zmachynskaya CSR w Grupie LOTOS z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Wyzwania zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Biznes Społeczeństwo Środowisko

Biznes Społeczeństwo Środowisko Biznes Społeczeństwo Środowisko Branżowe studia przypadku CSR w farmaceutyce str. 03 CSR w branży pożyczkowej str. 13 CSR w handlu detalicznym str. 23 CSR w FMCG Program 5. Targów CSR Wystawcy 5. Targów

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w zarządzaniu w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji

Przywództwo w zarządzaniu w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji Przywództwo w zarządzaniu w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy PRAKTYCZNY PRZEWODNIK Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KOMUNIKACJI I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI I PROMOCJI

PODRĘCZNIK KOMUNIKACJI I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI I PROMOCJI PODRĘCZNIK KOMUNIKACJI I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI I PROMOCJI SPIS TREŚCI PODRĘCZNIK KOMUNIKACJI I IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ...3 WPROWADZENIE... 3 CZĘŚĆ PIERWSZA WYTYCZNE W

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog

Polska Przyszłości. Cyfryzacja jako fundament wzrostu. Dialog Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu Podsumowanie dialogu z interesariuszami. Raport Microsoft Sp. z o.o. (Polska), 2012 r. 2013 r. Polska Przyszłości Cyfryzacja jako fundament wzrostu

Bardziej szczegółowo