Analogowa (para miedziana, radio, walkie-talkie, CB) Cyfrowa (ISDN, GSM, VoIP, DRB, DVB, Tetra, )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analogowa (para miedziana, radio, walkie-talkie, CB) Cyfrowa (ISDN, GSM, VoIP, DRB, DVB, Tetra, )"

Transkrypt

1 Transmisja mowy Analogowa (para miedziana, radio, walkie-talkie, CB) Modulacje: amplitudowa (AM), częstotliwościowa (FM), fazowa (PM) Wysokie zapotrzebowanie na pasmo (np. AM df>2f) Niska sprawność energetyczna i SNR, przesłuchy, echo Cyfrowa (ISDN, GSM, VoIP, DRB, DVB, Tetra, ) Wysoka skuteczność, pojemność Opóźnienia, fluktuacje opóźnień (Jitter) Małe przepływności bitowe i wysoka jakość Zblokowane szumy transmisji (kanału BERR), straty pakietów Szumy (artefakty) przetwarzania i kodowania, echo Równanie Shannona: (prędkość transmisji dla zadanego pasma i SNR) S C bit / s BHz log 2 N RMS RMS Kodowanie mowy Koder (encoder) + dekoder (decoder) = Codec Dostosowanie sygnału do toru transmisyjnego Zachowanie wymagań użytkownika VoIP GSM PCM Analog

2 Tor transmisyjny echo szum otoczenia słaby sygnał preprocessing ramkowanie kwantyzacja kompresja szum kanału spadek mocy straty pakietów mieszanie pakietów opóźnienie, Jitter rekonstrukcja postprocessing Nadawca Koder Kanał transmisyjny Dekoder Odbiorca Sygnał mowy Zakodowany pakiet Sygnał mowy Wymagania dla transmisji i kodowania Stałe opóźnienie, małe opóźnienie Opóźnienia transmisji Opóźnienia przetwarzania (kodeka, ramkowania) Brak echa i przesłuchów Zachowanie treści, barwy, prozodii, dynamiki i cech osobniczych mowy, w każdym języku Zachowane pasmo, zachowane harmoniczne, DTMF Brak szumów / obecność szumów Małe straty pakietów, właściwa kolejność pakietów mniejsze i stałe opóźnienia Rozproszenie informacji możliwa rekonstrukcja po stracie pakietu, bitu Niskie przepływności bitowe -> duża pojemność systemu Łatwość implementacji (koszt energetyczny) 2

3 Voice over IP Specyfika transmisji w sieciach IP Warstwa transportowa: TCP, UDP Duży i wymagający rynek Duża liczba możliwych konfiguracji systemu Dlaczego VoIP? -> cena, dostępność, uniwersalność Problemy - QoS, opóźnienie i Jitter struktura i parametry sieci, kontenerowanie, nagłówki Kodeki VoIP Dobrze skalowalne Nadmiarowe FEC ang. Forward Error Correction MDC ang. Multiple Description Coding Kodeki: ilbc, ISAC (np. w Skype), ITU-T G.7, ITU-T G.723, ITU-T G.726-9, ITU-T G.722, Speex, Rodzaje kodeków Bit-rate Szerokopasmowe > kbps > Wąskopasmowe stały zmienny przełączany Metoda kodowania Kodowanie przebiegu (ang. waveform coders), np. PCM Kodowanie parametryczne, konieczny model sygnału, np. LP Hybrydowe, np. CELP (analysis-by-synthesis) Wielomodalne Standardy: ITU, ANSI, ETSI, DoD, RCR (JP) Np. w GSM 2G, 3G, 4G, 4-24kbps, >8kHz Half-Rate kbps VSELP (Vector-Sum-Excited LP), std. GSM-HR Full-Rate - 3 kbps RPE-LTP (Regular Pulse Excitation Long Term LP) Enhanced FR 2.2 kbps ACELP (Algebraic Code-Excited LP) Adaptive Multi-Rate kbps (ACELP) AMR-WideBand (ACELP), HD Voice, G

4 Miary jakości transmisji i kodowania mowy (QoS, QoE, Intelligibility) Oceny subiektywne - przez użytkownika $$$ - najważniejsze MOS (ang. Mean Opinion Score), ITU-T Recommendation P.8 Różne scenariusze pomiarów Oceny obiektywne (np. RMSE) Powtarzalne, porównywalne, tanie, szybkie Mierzalne numerycznie, za pomocą algorytmu POLQA (ang. Perceptual Objective Listening Quality Analysis) ITU-T Recommendation P.863, HD Speech PESQ (ang. Perceptual Evaluation of Speech Quality) ITU-T Recommendation P.862, PSQM (ang. Perceptual Speech Quality Measure) ITU-T Recommendation P.86 Znajomość sygnału referencyjnego / brak znajomości sygnału referencyjnego (sterowanie, alarmy) Statystyki (BERR, Packet Loss, itp.) jak z nich ocenić QoE, intelligib.? MOS - Mean Opinion Scale ITU-T Recommendation P.8 MOS Jakość Zakłócenia 5 Doskonała Niezauważalne 4 Dobra 3 Średnia Zauważalne, lecz nie przeszkadzające Trochę przeszkadzające 2 Słaba Przeszkadzające Zła Bardzo przeszkadzające 4

5 MOS - Mean Opinion Scale ITU-T Recommendation P.8 MOS Jakość Zakłócenia 5 Doskonała Niezauważalne 4 Dobra 3 Średnia Zauważalne, lecz nie przeszkadzające Trochę przeszkadzające 2 Słaba Przeszkadzające Zła Bardzo przeszkadzające Schemat modelu PESQ 5

6 Przykład oceny PESQ Kwantyzacja skalarna równomierna nierównomierna 2 Błąd kwantyzacji: Ee Qx Q Algorytm Max-Lloyd a do wyznaczenia funkcji kwantyzacji Q(x) optymalnej względem p(x). 2 x p x ds 6

7 Kwantyzacja wektorowa VQ (ang. Vector Quantization) Odwzorowanie przestrzeni wielowymiarowej Q : R M Y W zbiór Y wektorów (ich indeksów), gdzie: x=[x,,x M ] T - wektory wejściowe Y={y,y 2,,y N }, y i =[y i (),,y i (M)] T, i=,,n Czyli y i =Q(x), albo w uproszczeniu i=q (x) Zbiór Y nazywamy książką kodową (ang. codebook) Kwantyzatory wektorowe mogą być równomierne, nierównomierne. Istnieją algorytmy znajdowania optymalnych książek kodowych dla zadanych rozkładów lub zbiorów treningowych (analiza skupień, clustering, np. Maxx-Lloyd, K-Means) Ważny rozmiar książki kodowej (minimalna liczba bitów indeksu) Kryterium doboru Q(x) kryterium optymalności (stat., RMSE, MOS?) VQ przykład 2D Np. Diagram Woronoja (Voronoi tessellation) Gieorgij Fieodosjewicz Woronoj (868-98), student Markowa x, y Q( x) dx, R x : d y, i i i j j Rys. Wikimedia CC 7

8 Modulacja impulsowo-kodowa PCM (ang. Pulse Code Modulation), ITU-T G.7 Bez kompresji, Q=8bit, f s =8 khz jaki bitrate? Waveform coding tutaj: kwantyzacja s PCM (n)=q(s a (n)) Nierównomierny rozkład amplitud sygnału mowy Nieoptymalne wykorzystanie kwantyzatora Wysoki szum kwantyzacji E S C bit / s BHz log 2 N 2 e Q Qs RMS RMS 2 s p s ds Liczba próbek Sygnał wejściowy Amplituda Amplituda kompandancji, = Amplituda wejścia Liczba próbek Modulacja impulsowo-kodowa PCM (ang. Pulse Code Modulation), ITU-T G.7 Bez kompresji, Q=8bit, f s =8kHz jaki bitrate? Waveform coding tutaj: kwantyzacja s PCM (n)=q(s a (n)) Nierównomierny rozkład amplitud sygnału mowy Nieoptymalne wykorzystanie kwantyzatora Wysoki szum kwantyzacji Kompresja dynamiki (amplitudy) próbek kompandancja μ-law, μ=2 Q - ln s n slaw n sgn sn ln A-Law, A=87.56 A sn, ln A s A Law n sgn s n lna sn, lna sn A s A n Liczba próbek Sygnał wejściowy Amplituda Amplituda kompandancji, = Amplituda wejścia Liczba próbek 8

9 Modulacja impulsowo-kodowa PCM (ang. Pulse Code Modulation), ITU-T G.7 przykład Sygnał wejściowy Sygnał po kompandancji 4 Liczba próbek Liczba próbek Amplituda kompandancji, = Amplituda 5.2 A-Law 5 -Law Amplituda wejścia Amplituda Zysk kompandancji dla zakresu liniowego s(n) </A δsnr = 2log2(24)=24. db, bo /A odpowiada 4 bitom Modulacja różnicowa (A)DPCM (ang. (Adaptive) Differential PCM) Predykcja próbki K s p n a k s n k koder e(n) eq(n) s(n) k Więc potrzebny model tutaj liniowy Przesyłanie błędu predykcji eq(n) sp(n) sq(n) K e(n) s n s p n a' k s n k, a' k 9

10 Modulacja różnicowa (A)DPCM (ang. (Adaptive) Differential PCM) Predykcja próbki s p n k a k s n k Więc potrzebny model tutaj liniowy Przesyłanie błędu predykcji e( n) s n K s p n s n k a k s n k Ciągłość sygnału mowy Mniejsza dynamika błędu Lepsze wykorzystanie bitów e Q (n)=q(e(n)) K s(n) e Q (n) s p (n) e(n) e Q (n) s p (n) s Q (n) koder e Q (n) e Q (n) s Q (n) dekoder Przykład budowy kodeka ADPCM Koder Dekoder

11 Podsumowanie (AD)PCM PCM kodowanie sygnału ITU-T G.7 8 khz, 8 bitów, 64 kbps ADPCM (adaptacyjne) modelowanie sygnału kodowanie błędu modelowania ITU-T G khz, 8 bitów (wejście) transmisja do 8 bitów prędkości bitowe: (4 kbps, 8 kbps), 6 kbps, 24 kbps, 32 kbps Kodowanie CELP ang. Code-Excited Linear Prediction Występuje w wielu odmianach (ACELP, RCELP, LD-CELP, VSELP, ) Najczęściej stosowana obecnie strategia Modelowanie traktu głosowego (predykcja liniowa) z kwantyzacją wektorową (VQ) wyników modelowania / modeli odniesienia z kwantyzacją wektorową (VQ) pobudzenia szybką adaptacją parametrów kodera i aktywnym psychoakustycznym kształtowaniem szumu Zasada działania AbS: Analiza przez syntezę (Analysis by Synthesis)

12 Analysis-by-Synthesis CELP struktura kodera 2

13 Formant analysis filter CELP Kodowanie polega na dopasowaniu pobudzenia (ang. excitation signal) Ramkowanie 2-3ms Stosowanie pod-ramek (ang. sub-frames) Rozmiar książki kodowej zazwyczaj > 8 bitów Wyznaczanie ważonego błędu syntezy w pętli AbS Postfiltering krótko i długookresowy Adaptacja książki kodowej Przeszukiwanie książki kodowej: Algorytmy stochastyczne State-save, i inne 3

14 CELP analiza ramki kodowej Konieczność transmisji: Indeks pobudzenia z książki kodowej Adaptacja książki kodowej Wektor współczynników długookresowego filtru syntezy (ang. pitch synthesis filter) Gain Wektor krótkookresowego filtru syntezy ST-LPC (ang. formant synthesis filter) Proszę zaproponować bitrate hipotetycznego kodeka. Dekodowanie mowy postprocessing Synteza mowy z danych transmitowanych książki kodowej Kształtowanie charakterystyki (w dekoderze) Redukcja szumu (de)kodera (np. ramkowania) Wyrównanie opóźnień transmisji (jitter) Rekonstrukcja straconych (opuszczonych) ramek Synteza (ekstrapolacja) Wypełnienie szumem Konwersja sygnału (liczba bitów, resampling) 4

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Tomasz Kabala OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP Kierujący pracą dyplomową:

Bardziej szczegółowo

Jakość usługi głosowej w sieciach telekomunikacyjnych

Jakość usługi głosowej w sieciach telekomunikacyjnych Jakość usługi głosowej w sieciach telekomunikacyjnych Ryszard Kobus, Dokonano przeglądu najważniejszych obiektywnych metod porównawczych, stosowanych przy ocenie jakości mowy transmitowanej we współczesnych

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje multimedialnych, interaktywnych sieci szerokopasmowych i ich podstawowe cechy

1. Rodzaje multimedialnych, interaktywnych sieci szerokopasmowych i ich podstawowe cechy 1. Rodzaje multimedialnych, interaktywnych sieci szerokopasmowych i ich podstawowe cechy 1. MMDS Opiera się na technologii mikrofalowej. Specyfikacja tego systemu opiera się na specyfikacji telewizji kablowej

Bardziej szczegółowo

Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych

Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych Zakład Sieci (Z-2) Ośrodek Informatyki (OI) Realizacja usług Voice over IP i Video over IP w sieciach operatorskich i korporacyjnych Numer pracy: 02.30.005.6 07.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Realizacja

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY JAKOŚCI DŹWIĘKU

METODY OCENY JAKOŚCI DŹWIĘKU Pomiary w technice studyjnej METODY OCENY JAKOŚCI DŹWIĘKU Testy subiektywne, PESQ i PEAQ Wprowadzenie Problem: ocena jakości sygnału dźwiękowego. Metody obiektywne - np. pomiar SNR czy THD+N - nie dają

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do telefonii VoIP

Wprowadzenie do telefonii VoIP Wprowadzenie do telefonii VoIP Teoria vs real life M. Żyromski, A. Ciarkowski Wirtualna Polska S.A. 1 Plan prezentacji Wprowadzenie Zagadnienia sieciowe Protokoły Transmisja mediów w telefonii VoIP 2 VoIP

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Podstawy... 29. Podziękowania... 16

Spis treści. Część I. Podstawy... 29. Podziękowania... 16 Podziękowania... 16 1. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów? Jakie to proste! Tomasz P. Zieliński... 17 1.1. Motywacja.................................................................. 17 1.2. O czym jest ta

Bardziej szczegółowo

Urządzenia i systemy multimedialne

Urządzenia i systemy multimedialne Urządzenia i systemy multimedialne Dr inż. Janusz Klink Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji i Akustyki Zakład Sieci Telekomunikacyjnych pok. 808, C-5 E-mail: Janusz.Klink@pwr.wroc.pl http://zstux.ita.pwr.wroc.pl/janusz/

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości usług telefonii pakietowej. Robert Janowski * Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa

Ocena jakości usług telefonii pakietowej. Robert Janowski * Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 7-24 Ocena jakości usług telefonii pakietowej Robert Janowski * Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Algorytmy odszumiania

Algorytmy odszumiania Algorytmy odszumiania Odszumianie widm Ramana Mierzony sygnał jest nawet 10 8 razy mniejszy niż energia promieniowania lasera pobudzającego. Poza szumem obserwujemy silną fluorescencję. Metody odszumiania

Bardziej szczegółowo

Usługa VoIP mechanizmy poprawy jakości. Michał Gartkiewicz

Usługa VoIP mechanizmy poprawy jakości. Michał Gartkiewicz Michał Gartkiewicz Wyszczególniono metody oceny jakości przesyłanego głosu. Zaproponowano przykładowe zasady testowania i oceny przydatności sieci do świadczenia usługi VoIP. Omówiono mechanizmy, umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej Studia i Materiały Informatyki Stosowanej Studia i Materiały Informatyki Stosowanej czasopismo młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów patronat: Polskie Towarzystwo Informatyczne Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja mówców oparta na modelowaniu GMM-UBM dla mowy o różnej jakości

Klasyfikacja mówców oparta na modelowaniu GMM-UBM dla mowy o różnej jakości Artur Janicki Tomasz Staroszczyk Zakład Systemów Teletransmisyjnych Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska Klasyfikacja mówców oparta na modelowaniu GMM-UBM dla mowy o różnej jakości Artykuł

Bardziej szczegółowo

Technologia ADSL. Autor: Paweł Lalicki IVFDS

Technologia ADSL. Autor: Paweł Lalicki IVFDS Technologia ADSL Autor: Paweł Lalicki IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie opisane jest jedno z nowych rozwiązań w dziedzinie dostępu abonenta do sieci telekomunikacyjnej (ADSL - Asymmetric Digital Subscriber

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Marasek, dr hab. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ul. Koszykowa 86 02-008 Warszawa. Warszawa, 4 sierpień 2010 r.

Krzysztof Marasek, dr hab. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ul. Koszykowa 86 02-008 Warszawa. Warszawa, 4 sierpień 2010 r. Krzysztof Marasek, dr hab. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ul. Koszykowa 86 02-008 Warszawa Warszawa, 4 sierpień 2010 r. Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Łukasza Apiecionka pt. Metoda

Bardziej szczegółowo

transmitowanego głosu

transmitowanego głosu Michał Gartkiewicz wpływające na jakość transmitowanego głosu Michał Gartkiewicz Na podstawie prac prowadzonych w IŁ przedstawiono najważniejsze wymagania stawiane sieciom realizującym usługę VoIP. Wyszczególniono

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny TELEKOMUNIKACJA PRACA INZYNIERSKA ANALIZA MOZLIWOSCI ODBIORU CYFROWYCH PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH W TARNOWIE I OKOLICACH

Instytut Politechniczny TELEKOMUNIKACJA PRACA INZYNIERSKA ANALIZA MOZLIWOSCI ODBIORU CYFROWYCH PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH W TARNOWIE I OKOLICACH Panstwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Politechniczny Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA PRACA INZYNIERSKA ANALIZA MOZLIWOSCI ODBIORU CYFROWYCH PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH W TARNOWIE I OKOLICACH

Bardziej szczegółowo

BADANIA ŁĄCZA INTERNETOWEGO DO TRANSMISJI GŁOSU (VOIP)

BADANIA ŁĄCZA INTERNETOWEGO DO TRANSMISJI GŁOSU (VOIP) ELEKTRYKA 2011 Zeszyt 2 (218) Rok LVII Michał PNIEWSKI Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej, Politechnika Śląska w Gliwicach BADANIA ŁĄCZA INTERNETOWEGO DO TRANSMISJI GŁOSU (VOIP) Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości sygnału mowy w telefonii internetowej z wykorzystaniem zdań nieprzewidywalnych semantycznie

Badanie jakości sygnału mowy w telefonii internetowej z wykorzystaniem zdań nieprzewidywalnych semantycznie Artur Janicki Bartłomiej KsięŜak Jacek Kijewski Sławomir Kula Zakład Systemów Teletransmisyjnych Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska Badanie jakości sygnału mowy w telefonii internetowej z

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

JAKOŚĆ USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH W TRANSPORCIE KOLEJOWYM Problemy Kolejnictwa Zeszyt 153 119 Prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, Dr inż. Stanisław Gago Politechnika Warszawska JAKOŚĆ USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH W TRANSPORCIE KOLEJOWYM SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja algorytmów wyboru trybu pracy stacji w sieciach standardu IEEE 802.11 łączności nomadycznej i ruchomej

Optymalizacja algorytmów wyboru trybu pracy stacji w sieciach standardu IEEE 802.11 łączności nomadycznej i ruchomej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozprawa doktorska Marek Sikora Optymalizacja algorytmów wyboru trybu pracy stacji w sieciach

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA W SIECI IP

TELEFONIA W SIECI IP mgr inż. Jerzy Dołowski Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji ul. Gen. S.Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa tel.: 0-22 6837897, fax: 0-22 6839038, e-mail: jerzy.dolowski@wel.wat.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS

Tytuł pracy. Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS Tytuł pracy Technologia xdsl. Autor: Paweł Połoszynowicz IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie znajdują się informacje dotyczące nowoczesnej technologii cyfrowego dostępu abonenckiego DSL (Digital Subscriber

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) LICZBA STUDENTÓW

PROMOTOR TEMAT PRACY KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) LICZBA STUDENTÓW PRACE INŻYNIERSKIE (liczba studentów: 00, przydziały dla katedr: KR 25, KSys 32, KSie 25, KM 28) LP PROMOTOR TEMAT PRACY KRÓTKI OPIS (3 4 ZDANIA) LICZBA STUDENTÓW Dr inż. M. Bartkowiak Wokoder/procesor

Bardziej szczegółowo

Kompresja medycznych sekwencji wizyjnych

Kompresja medycznych sekwencji wizyjnych WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH I TELEKOMUNIKACJI W KIELCACH SEBASTIAN GAJOS Numer albumu MP-616 Praca inżynierska Kompresja medycznych sekwencji wizyjnych Promotor pracy: dr inż. Mikołaj Leszczuk

Bardziej szczegółowo

Algorytmy analizy i przetwarzania danych z sonarów wielowiązkowych w rozproszonych systemach GIS

Algorytmy analizy i przetwarzania danych z sonarów wielowiązkowych w rozproszonych systemach GIS POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki mgr inż. Andrzej Chybicki Algorytmy analizy i przetwarzania danych z sonarów wielowiązkowych w rozproszonych systemach GIS Rozprawa

Bardziej szczegółowo

Telefonia internetowa VoIP

Telefonia internetowa VoIP ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekomunikacji Kolejowej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 Telefonia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I Komunikacja międzykomputerowa Cz. I Dr inż Tomasz Gałkowski 2009 Wykład przygotowano w ramach projektu: Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo