OŚWIĘCIM MIASTO Z PRZYSZŁOŚCIĄ!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚWIĘCIM MIASTO Z PRZYSZŁOŚCIĄ!"

Transkrypt

1 Nakład egz. Dotacja 2 mln zł dla Oświęcimia s. 3 1 Inwestycyjne klimaty s. 3 Budżet miasta na rok 2010 s. 4 W końcu mamy Rynek s. 5 Nr 1 (13) 10 LUTEGO 2010 MY Ty, ja i wszyscy Mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej, którym nie są obce jej sprawy Tour de Pologne będzie gościł w Oświęcimiu s. 11 OŚWIĘCIM MIASTO Z PRZYSZŁOŚCIĄ! Szanowni i drodzy Mieszkańcy! Stowarzyszenie Samorządny Oświęcim życzy wszystkim Mieszkańcom, Sąsiadom i Gościom naszego miasta dobrego roku 2010 oraz spełnienia tych planów i marzeń, które poprowadzą do jak najlepszego rozwoju indywidualnego i wspólnego. Chętnie będziemy wspierać Państwa w realizacji takich planów i marzeń. Samorządny Oświęcim ze swoimi ludźmi skutecznie działa dla pomyślności miasta i Mieszkańców. Cieszymy się, że Państwo współpracujecie z nami i korzystacie też z naszego różnorodnego wsparcia. Pracujmy dalej razem spokojnie i konsekwentnie, bo osiągniemy wtedy coraz lepsze efekty. Warto się trudzić, by nam i naszym dzieciom żyło się coraz lepiej w Oświęcimiu - mieście z przyszłością. Stowarzyszenie Samorządny Oświęcim - wszyscy jego członkowie i sympatycy

2 2 Tekst wystąpienia prezydenta Oświęcimia Janusza Marszałka z okazji 65. rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim Modlitwa Narodów Zjednoczonych O bardziej ludzki świat Nasza Ziemia jest tylko małą planetą w wielkim Wszechświecie. Zobowiązuje nas to do uczynienia z niej planety, na której ludzie nie będą upokarzani wojnami, nie będą głodzeni i zastraszani, ani rozdarci w bezsensownych podziałach na rasy, kolory skóry i światopogląd. Daj nam Boże odwagę i możliwości, by już dziś rozpocząć pracę nad tym dziełem, tak by nasze dzieci i dzieci naszych dzieci kiedyś z dumą wypowiadały słowo CZŁOWIEK Ekscelencje, Szanowni Państwo! Drodzy byli więźniowie KL Auschwitz, świadkowie II wojny światowej, Szanowni przedstawiciele Kościołów, Kancelarii Prezydenta RP, Parlamentu RP, Korpusu Dyplomatycznego, Marszałka Województwa Małopolskiego i Śląskiego, Władz Samorządowych różnych szczebli, Wojska, Policji, Straży, Szkół, Organizacji Społecznych. Szanowni przedstawiciele Miast Orędowników Pokoju International Association of Peace Messengers Cities z tak wielu krajów świata, Drodzy Goście z zaprzyjaźnionych z Oświęcimiem niemieckich miast Kerpen i Hanoweru, francuskiego Ballan-Mire i włoskiego Arezzo. Drodzy mieszkańcy miasta Oświęcim i Ziemi Oświęcimskiej, Szanowni Państwo! Każdego roku, 27-go stycznia oddajemy w tym miejscu na Placu Kościuszki przed grobem Nieznanego Żołnierza hołd ofiarom czasu piekła KL Auschwitz-Birkenau i okrutnej II wojny światowej z okazji rocznicy oswobodzenia od hitlerowskiego jarzma obozu koncentracyjnego i zagłady oraz miasta Oświęcimia przez armię sowiecką. Dziś to już 65. Rocznica. W naszym mieście wcielonym od październiku 1939 roku aż do 27 stycznia 1945 roku do III Rzeszy Niemieckiej i nazwanym Auschwitz śmierć była codziennością. W tamtym strasznym czasie Oświęcimianie, jako mieszkańcy niemieckiego, hitlerowskiego miasta Auschwitz, żyli każdego dnia w strachu i niepewności o los swój i najbliższych. Jakże wielu Oświęcimian z czasu piekła Auschwitz nie doczekało oswobodzenia. Chciałbym przywołać w tym miejscu pamięć o mieszkańcach naszego miasta z tamtego czasu. Wśród nich było wielu prawdziwych bohaterów, którzy z narażeniem życia swojego i swoich bliskich nieśli pomoc więźniom obozu KL Auschwitz-Birkenau. Wśród nich byli także Duchowni i Siostry Serafitki. Dawali schronienie, zaopatrywali w żywność, ubrania, nowe dokumenty, lekarstwa, pośredniczyli w dalszych kontaktach. Na ich pomoc mógł liczyć także przyobozowy ruch oporu. Część z tych wspaniałych Oświęcimian zginęła w obozie Auschwitz-Birkenau, obok ponad miliona ludzi, Żydów, Polaków, Romów i Syntów, jeńców sowieckich i niewinnych ludzi wielu innych narodów. Dzisiaj pod tablicą na kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przywołaliśmy pamięć o tych mieszkańcach Ziemi Oświęcimskiej, którzy zginęli w KL Auschwitz. Takich miejsc, gdzie dzisiaj uczciliśmy pamięć wielu ofiar wojny jest w mieście wiele. Przed rozpoczęciem naszego zgromadzenia tu na Placu Tadeusza Kościuszki oddaliśmy hołd: ofiarom podobozu KL Auschwitz- Monowitz, robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie zakładów IG Farben i KL Auschwitz-Bireknau, Polakom zamordowanym, prześladowanym, więzionym i deportowanym do pracy niewolniczej, Żydom oświęcimskim na cmentarzu żydowskim. Żołnierzom polskim, żołnierzom Armii Radzieckiej, żołnierzom brytyjskim poległym w obozie Monowitz, więźniom, którzy stracili życie w ostatnich dniach funkcjonowania obozu. w tym dniu pamiętamy także o mieszkańcach naszego miasta oświęcimianach, którzy polegli na różnych frontach II wojny światowej. Pamiętamy o NICH i oddajemy im hołd. Przed nami jeszcze o godzinie uroczystości państwowe na terenie byłego KL Auschwitz II Birkenau, na którym rozegrała się niewyobrażalna tragedia holokacustu ok. miliona Żydów, a także Romów i Syntów oraz o godz spotkanie w Oświęcimskim Centrum Kultury, by wspomnieć wybitnego śp. Profesora Mariana Kołodzieja byłego więźnia KL Auschwitz z I Transportu z roku. Szanowni Państwo, pragnę wyrazić moją wdzięczność za to, że są z nami byli więźniowie KL Auschwitz, KL Warschau i innych obozów koncentracyjnych. Szczególnie dziękuję byłym Więźniom Założycielom i członkom Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich z członkami swoich Rodzin oraz przedstawicielami władz Stowarzyszenia za udział w tej uroczystości. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich zabiega od wielu już lat o utworzenie na terenie Miasta Oświęcimia stałej ekspozycji o losach miasta i jego mieszkańców podczas II wojny światowej. Jak nieustannie podkreślają sami byli więźniowie, chcą poprzez tę stałą wystawę podziękować mieszkańcom miasta i Ziemi Oświęcimskiej tamtego czasu za niesioną wówczas z narażeniem życia pomoc. Kolejną ważną inicjatywą jest budowany Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim, który także ma w założeniu podziękowanie mieszkańcom tej Ziemi za ratowanie więźniów KL Auschwitz. Wolą bardzo wielu byłych więżniów KL Auschwitz jest również realizacja idei śp. Prof. Józefa Szajny budowy w Oświęcimiu Kopca Pamięci i Pojednania, idei, która ma w swojej intencji jednoczenie i łączenie ludzi różnych narodów i religii we wspólnym działaniu dla dobra ludzkości i pokoju. Cieszę się, że syn Pana Profesora Szajny Łukasz Szajna, w tak symbolicznym czasie 65. rocznicy oswobodzenia i miejscu takim jak nasze miasto, złożył wszystkie dokumenty do rejestracji Fundacji Kopiec Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu Mieście Pokoju. Fundacja zrealizuje i poprowadzi to dzieło, by uczyć nowe pokolenia ze wszystkich narodów świata życia w pokoju i dla pokoju. Podczas dzisiejszej uroczystości chcę wyrazić jeszcze jedną radość. Na obchody 65. Rocznicy Oswobodzenia w Rynku Główym Oświęcimia nie ma już bunkra przeciwlotniczego z czasu II wojny światowej, którym hitlerowski najeźdźca zniszczył wizerunek głównego placu serca naszego miasta. Wreszcie, po 65 latach od oswobodzenia z hitlerowskiego jarzma udało się nam go wyburzyć! Przy tej okazji widziałem satysfakcję na twarzach wielu młodych i młodych duchem mieszkańców Szanowni Państwo, myślę, że naszym wspólnym obowiązkiem jest wspieranie tych szczytnych projektów i współpraca ponad wszelkimi podziałami w realizacji pokojowej misji naszego miasta, którego głos w Polsce, Europie i na świecie jest słyszany i uznawany za ważny. I wierzę, że w tych szczytnych działaniach możemy liczyć na wsparcie nie tylko ludzi, organizacji i instytucji zabiegających o budowanie pokoju w skali makro, ale także na każdego człowieka w Oświęcimiu, Polsce, Europie i Świecie, aby intencja Modlitwy Narodów Zjednoczonych O bardziej ludzki świat jak najszybciej się spełniła, by nasze dzieci i dzieci naszych dzieci z dumą wypowiadały słowo CZŁOWIEK. Szanowni Państwo, uczcijmy, proszę, ofiarę więźniów obozu KL Auschwitz-Birkenau, mieszkańców miasta tamtych czasów oraz wszystkie ofiary II wojny światowej minutą ciszy. Dziękuję. Janusz Marszałek Prezydent Miasta Oświęcim Oświęcimskie obrady komitetu wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju W styczniu br. odbyło się w Oświęcimiu trzydniowe posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju. Warto wspomnieć, że Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju (Association of Peace Messengers Cities APMC) zostało założone w celu uznawania oraz popierania roli i odpowiedzialności miast w budowaniu kultury pokoju. Istnieje jako rezultat wyznaczenia na Orędowników Pokoju (Peace Messengers) przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i uczestniczy w budowaniu świata mniej brutalnego, a bardziej ludzkiego, świata tolerancji i wzajemności. W odniesieniu do realizacji wymagań pokoju bazujących na sprawiedliwości i prawach człowieka, by być lepiej rozumianym. Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju (International Association of Pe- ace Messengers Cities IAPMC), założone w roku 1996, aktualnie zarządza programem w imieniu Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. W trakcie oświęcimskich obrad został zatwierdzony plan pracy na 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z posiedzenia w Sarajewie. Przedstawiciele Miast Orędowników Pokoju podjęli również rezolucję w sprawie broni jądrowej. Ponadto omówiono kwestie dotyczące posiedzenia w Nowym Jorku, zgromadzenia generalnego na Cyprze i konferencji w Melbourne. Rekomendowano także nowych członków stowarzyszenia. Goście wzięli również udział w obchodach 65. Rocznicy Oswobodzenia KL Auschwitz-Birkanau oraz Miasta Oświęcim spod okupacji hitlerowskiej. Małgorzata Margol

3 Inwestor wyraził zainteresowanie zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Berka Joselewicza i Bulwary poprzez budowę galerii handlowej i hotelu. Miasto nieodpłatnie miałoby przekazać grunt pod inwestycję, a w zamian uzyskałoby nową siedzibę urzędu miejskiego. Propozycja niezwykle interesująca biorąc pod uwagę fakt, że zarówno Inwestycyjne klimaty w Oświęcimiu Dwa lata temu u bram naszego miasta stanął inwestor gotów ulokować w Oświęcimiu około 160 milionów złotych. Kwota to niebagatelna, ale i przedsięwzięcie ciekawe. W ten oto sposób można ulec złudzeniu, że Rada Miasta otworzyła inwestorowi drogę, dając zielone światło. Koncepcja zagospodarowania została zaprezentowana 9 grudnia 2009 roku na otwartym spotkaniu w OCK z udziałem przedstawiciela inwestora. Opracowanie wykonali znani oświęcimscy architekci Marcin Susuł i Krzysztof Strama, autowniosku o poszerzenie projektu uchwały o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie dwóch sektorów, pozwalających na zrealizowanie rozwiązania komunikacyjnego w obrębie ulic Dąbrowskiego i Zamkowej. Prezydent zapewnił, że dopracowany projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Miasta na najbliższej sesji. Obietnica została dotrzymana i w porządku obrad sesji 29 grudnia 2009 roku znalazły się dwa projekty uchwał: Projekt uchwały nr 782/09 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu oraz Projekt uchwały nr 783/09 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim. Czar niestety prysnął: pierwszy projekt jedenastoma głosami za, przy sześciu głosach przeciw i dwóch wstrzymujących został zdjęty z porządku obrad bez istotnej i uzasadnionej przyczyny, a z drugiego projektu uchwały dziesięcioma głosami za przy ośmiu głosach przeciw i jednym wstrzymującym wykreślono obszar C1, w którym należałoby dokonać zmian niezbędnych do realizacji inwestycji w obszarze Bulwarów. Przywołane projekty uchwał stanowiły kontynuację uchwały intencyjnej podjętej na sesji 29 kwietnia 2009 roku oraz ustaleń z sesji nadzwyczajnej 9 grudnia 2009 roku, poprzedzonej prezentacją koncepcji zagospodarowania terenu Bulwarów. W słownych przepychankach ekskluzywna galeria handlowa z planowaną lokalizacją przy co najmniej czterogwiazdkowym hotelu mieszała się niektórym radnym z hipermarketem. Bazując na tym pojęciu hipermarketu przywoływano opinie, że galerie handlowe w innych, nawet dużych miastach, lokalizuje się na obrzeżach, a nie w centrach miast. Lansowanie takich teorii może wprawić w zdumienie wszystkich, którzy bywają w innych miastach i znają różnicę pomiędzy pojęciem hipermarket a pojęciem galeria handlowa. A daleko szukać nie trzeba wystarczy wybrać się do Bielska- Białej lub Krakowa. Otwieranie drogi za sprawą uchwały intencyjnej i jednoczesne jej zamykanie poprzez nie podjęcie kluczowych uchwał może w konsekwencji doprowadzić do wycofania się inwestora. Byłaby to ogromna strata dla miasta, szczególnie dotkliwa w dzisiejszych czasach. Omawiany kompleks hotelowo-usługowy oznacza przecież wpływy podatkowe do miejskiej kasy, zatrudnienie dla wielu osób, współpracę z firmami istniejącymi na oświęcimskim rynku i nader interesującą ofertę dla dużej liczby turystów, coraz chętniej odwiedzających część staromiejską. Warto tutaj przywołać słowa Prezydenta Miasta, cyt: Niecodziennie do naszego miasta trafia inwestor, który chce ulokować u nas tak duże pieniądze. Kwestie umowy z inwestorem czy układu komunikacyjnego to ważna sprawa, ale można ją przygotowywać w trakcie procesu zmian studium i planu. Przecież dotyczą one terenów miasta i spowodują podniesienie wartości nie- 3 Z koncepcji architektonicznej M. Susuł i K. Strama obecny budynek Urzędu Miasta przy ulicy Zaborskiej i Jagiełły, jak i wydział przy ul. Solskiego są trudno dostępne dla osób niepełnosprawnych, matek z małymi dziećmi i starszych mieszkańców Oświęcimia. W efekcie prowadzonych rozmów i spotkań, podczas sesji 29 kwietnia 2009 roku Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę intencyjną nr XLVII/494/09, pozwalającą na przystąpienie do opracowania wielowariantowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla obszaru położonego w rejonie ulic Berka Joselewicza i Bulwary z przeznaczeniem pod budowę galerii handlowej, hotelu i nowej siedziby Urzędu Miasta. W 1 cytowanej Uchwały zapisano również, że: Zatwierdzona przez Radę Miasta koncepcja będzie stanowiła podstawę podpisania listu intencyjnego z partnerem prywatnym na realizację inwestycji, zgodnie z przepisami prawa. Rozpoczynamy przebudowę hotelu Olimpijskiego". Z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymaliśmy 2 mln zł dofinansowaniana na przebudowę hotelu Olimpijskiego". Koszt I etapu inwestycji wyniesie blisko 5 mln zł. Pozwoli to na przebudowę i modernizację budynku hotelu. Zakres rzeczowy I etapu obejmuje: naprawę elementów konstrukcyjnych (fundamentów, schodów, stropów, dachu, kominów), termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarski drzwiowej i okiennej, okładzin elewacyjnych, obróbek blacharskich, rynien, rur itp., wymianę instalacji technologicznych i użytkowych, instalację rzy m.in. projektu biblioteki miejskiej. W spójnej architektonicznie koncepcji zawarli hotel, galerię handlową z kinem i kręgielnią, nową siedzibę urzędu miejskiego, a także nowe rozwiązania komunikacyjne u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Zamkowej ułatwiające dostęp do całego kompleksu. Według udzielającego wyjaśnień przedstawiciela inwestora Mariusza Samborskiego czas realizacji inwestycji to dwa lata przy zaangażowaniu środków własnych inwestora w wysokości około 160. milionów zł. Zaraz po tym spotkaniu odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miasta. Obradom poddano m.in. projekt uchwały nr 769/09 dotyczący zaprezentowanej koncepcji, a więc przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta. Jednakże został on wycofany z porządku obrad za zgodą Prezydenta Miasta, który przychylił się do Dotacja 2 mln zł dla Oświęcimia układu solarnego, przebudowę przyłączy infrastruktury technicznej. W wyniku przebudowy zmieni się powierzchnia użytkowa hotelu. Na parterze będzie hol, recepcja, część administracyjno-biurowa, restauracja. Ta część hotelu będzie miała 40. miejsc noclegowych. Obiekt będzie dostosowany także do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony zostanie zgodnie z kategoryzacją hoteli 3-gwiazdkowych. Po zrealizowaniu tej części inwestycji będzie można przystąpić do następnej, polegającej na budowie kolejnego skrzydła, parkingów podziemnych oraz rozbudowie części restauracyjnej i konferencyjnej. Gerard Madej Z koncepcji architektonicznej M. Susuł i K. Strama I tak to niby otwarta droga dla inwestora przerodziła się w złudę, bowiem brak koniecznych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i w studium oznacza powrót do sytuacji wyjściowej czyli do okresu poprzedzającego podjęcie przez Radę Miasta uchwały intencyjnej. Dyskusja na kończącej rok sesji schodziła na przysłowiowe manowce i brak w niej było konkretnych argumentów, przemawiających za wycofaniem jednej uchwały z porządku obrad i wykreśleniem z drugiej uchwały sektora C1 obejmującego zamierzoną przebudowę układu komunikacyjnego. Emocje wzbudziła budowa ronda u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Zamkowej, choć na prezentacji koncepcji 9 grudnia nie było słychać głosów sprzeciwu. Zarzucano także nie podpisanie umowy z inwestorem, a przecież radni sami określili w uchwale intencyjnej z 29 kwietnia 2009 roku, że, cyt: Zatwierdzona przez Radę Miasta koncepcja będzie stanowiła podstawę podpisania listu intencyjnego z partnerem prywatnym na realizację inwestycji, zgodnie z przepisami prawa. Brak zgody Rady na przystąpienie do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Starego Miasta oraz dokonania stosownej zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest równoznaczny z nie zatwierdzeniem koncepcji. ruchomości. Jest to jednak długotrwała procedura, a teraz chodzi jedynie o jej rozpoczęcie. Póki co kilkunastu radnych w głosowaniu przesądziło o tym, że owego rozpoczęcia nie będzie. Nie będzie, pomimo że przedstawiciel inwestora na spotkaniach z radnymi jeszcze przed podjęciem uchwały intencyjnej o przygotowaniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej w rejonie ulic Berka Joselewicza i Bulwary prosił o zajęcie konkretnego stanowiska tzn. czy Rada Miasta jest w ogóle zainteresowana omawianą inwestycją. W przeciwnym wypadku nie będzie angażował w przedsięwzięcie swojego czasu i środków. Te słowa były zbyt ważne, aby pominąć je milczeniem i ot tak sobie, nie pamiętać. Niedawno w mediach radny PO obwieścił swoje skojarzenie zarządzania miastem i tę koncepcję zabudowy w Starym Mieście z grą w pokera. Przy karcianym zielonym stoliku zasiada jednak tylko kilkoro graczy, a w mieście żyją tysiące ludzi pragnących rozwoju i ożywienia miejskiej substancji. Oświęcim i jego Mieszkańcy nie są zielonym stolikiem do pokerowych rozgrywek. Podobnie jak sesyjna sala obrad z nakrytymi zielonym suknem stołami nie jest salonem gier, a uchwały nie są kartami do gry. Małgorzata Margol radna miasta Oświęcim

4 4 Mamy swoje muzeum Od 1 stycznia 2010 roku oficjalnie zainaugurowało swoją działalność miejskie Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Przygotowania do powołania tej jakże potrzebnej miastu instytucji trwały wiele miesięcy. Znaczenie posiadania przez miasto Oświęcim własnego muzeum jest bardzo duże i nie chodzi tu jedynie o prestiż miasta, ale przede wszystkim o możliwość nawiązania współpracy z innymi muzeami, które będą teraz mogły udostępniać swoje eksponaty, często ściśle związane z historią Oświęcimia i ziemi oświęcimskiej. To także możliwość uczestniczenia w różnych programach ministerialnych i pozyskiwania środków na działalność i eksponaty do Zamku. Wioletta Oleś, jest historykiem i muzealnikiem, ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1995 roku pracowała w Zbiorach Historyczno- Etnograficznych przy Oświęcimskim Centrum Kultury. Otwiera się również możliwość przyjmowania w Oświęcimiu wystaw, o których wcześniej można było tylko pomarzyć lub trzeba było jechać do innego miasta, które takie muzeum miało. Nade wszystko muzeum będzie pełnić rolę edukacyjną. Chodzi o wychowywanie młodzieży szkolnej w duchu lokalnego patriotyzmu i dumy z wielowiekowej tradycji tej ziemi. Czym innym jest czytanie podręczników, a czym innym wycieczka szkolna na Zamek i możliwość dotknięcia historii. Do turystów zaś skierowana będzie wiedza o historii tej ziemi i miasta sprzed tragicznego doświadczenia wojennego oraz bohaterskich postawach mieszkańców i pomocy udzielanej więźniom Kl Auschwitz w okresie okupacji miasta. Prezydent Janusz Marszałek powołał na stanowisko Dyrektora tej instytucji Panią Wiolettę Oleś, która wcześniej przez wiele lat prowadziła Zbiory Historyczno- Etnograficzne w Oświęcimskim Centrum Kultury. Przed Panią Dyrektor stoi wielkie wyzwanie, ale może liczyć na wsparcie wszystkich miłośników Oświęcimia, w tym także ze stowarzyszenia Samorządny Oświęcim. J. Bond Drodzy Mieszkańcy Oświęcimia, powinnością moją jest poinformowanie, że 21 stycznia br. po raz drugi już Sąd Rejonowy w Olkuszu, oczyścił mnie z zarzutu, jaki został sformułowany wobec mnie, przypisując mi co było i jest w moim odbiorze szczególnie bolesne nieuczciwość względem urzędu, który reprezentuję z Państwa nadania. Oczekiwałem w spokoju kilka lat na werdykt Sądu, będąc przekonany o swojej uczciwości i oddaniu w sprawowaniu tak zaszczytnej funkcji samorządowej. Dziękuję wszystkim za cierpliwość i wiarę we mnie, czego zaznałem w długim i niełatwym dla mnie okresie trwającego postępowania. Janusz Marszałek Projekt budżetu został opracowany w sytuacji dużej niepewności, co do skali skutków kryzysu finansowego na świecie i symptomów spowolnienia gospodarczego w kraju. Z tych względów projekt budżetu na 2010 rok opracowano szczególnie ostrożnie, gdzie środki na wydatki na zadania bieżące rosną zaledwie o około 1%. Przedstawiony projekt budżetu zapewnia stabilne bieżące funkcjonowanie Miasta, przy założeniu podejmowania działań racjonalizacji wydatków przez wszystkich dysponentów budżetu. Należy także liczyć się w trakcie wykonywania budżetu z koniecznością dokonywania jego korekt wynikających z bieżącej obserwacji sytuacji makroekonomicznej, jak i bieżącej sytuacji finansowej Miasta. W styczniu bieżącego roku Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta sformułowała swoje stanowisko i zostało zorganizowane wspólne spotkanie Prezydenta Miasta z Komisją Budżetu i Rozwoju Miasta oraz przewodniczącymi stałych komisji Rady. Do projektu uchwały budżetowej dołączyłem 3 autopoprawki, w których uwzględniłem prawie w całości stanowiska KBiRM za wyjątkiem 1 wniosku dotyczącego zmniejszenia środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa i rozbudowa pasażu handlowego przy ul. Śniadeckiego wykonanie projektu technicznego z ekspertyzą kwota zł. Nie mogę zgodzić się na zmniejszenie środków na tym zadaniu, gdyż powyższe równoznaczne byłoby ze skreśleniem tego zadania. Wobec podjętych już działań i wydatkowanych środków zarówno przez Miasto jak i Wspólnotę Mieszkaniową, konieczna jest kontynuacja prac. Pozostawienie tego zadania bez dalszych nakładów będzie świadczyć o niegospodarności, a obecny wygląd lokali użytkowych nie jest dobrą wizytówką naszego miasta. Ogólnie projekt uchwały budżetowej miasta na 2010 rok charakteryzuje się następującymi wielkościami: Prognoza dochodów ogółem zamyka się kwotą ponad 121 mln 410 tys. zł, natomiast wydatków ponad 132 mln 912 tys. zł. Przewaga kwoty wydatków nad dochodami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ponad 11 mln 502 tys. zł. Źródłem pokrycia tego deficytu będzie planowana sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości ponad 393 tys. zł, oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ponad 1 mln 609 tys. zł. Ponadto zaplanowano rozchody na pokrycie spłat zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich w wysokości 2 mln 698 tys. zł. Planowana kwota dochodów i przychodów budżetu miasta ogółem zabezpiecza większość potrzeb zgłoszonych zarówno przez miejskie jednostki organizacyjne, wydziały Urzędu Miasta, jak Budżet miasta na rok 2010 również przez Rady Osiedli oraz Komisje Rady Miasta. Najważniejsze wydatki budżetu: dział 801 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ponad 36 mln 338 tys. zł co stanowi ponad 28% wydatków budżetu ogółem; Dział ten nie obejmuje wydatków na świetlice szkolne oraz pomoc materialną dla uczniów, na sfinansowanie których przeznaczono kwotę ponad 1 mln 806 tys. zł. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową wydatki te wyodrębnione są w innym dziale. Należy tutaj nadmienić, że otrzymana subwencja oświatowa jest niewystarczająca i zdecydowaną część wydatków zmuszeni jesteśmy pokrywać ze źródeł innych niż subwencja. dział 600 Transport i łączność ponad 17 mln 479 tys. zł co stanowi ponad 13% wydatków budżetu ogółem; dział 852 Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ponad 17 mln 480 tys. zł co stanowi ponad 13% wydatków budżetu ogółem; dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ponad 12 mln 953 tys. zł co stanowi około 10% wydatków budżetu; dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ponad 12 mln 567 tys. zł co stanowi ponad 9,5% wydatków budżetu ogółem; dział 750 Administracja publiczna ponad 9 mln 546 tys zł co stanowi ponad 7% wydatków budżetu ogółem; dział 926 Kultura fizyczna i sport ponad 8 mln 934 tys. zł co stanowi ponad 6,7% wydatków budżetu ogółem; dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ponad 10 mln 032 tys. zł co stanowi ponad 7,5% wydatków budżetu ogółem; dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ponad 1 mln 548 tys. zł co stanowi ponad 1% budżetu ogółem; dział 851 Ochrona zdrowia 1 mln 321 tys. zł co stanowi prawie 1% wydatków budżetu ogółem; W projekcie budżetu 2010 roku zaplanowane jest zł na dotację do PWSZ oraz po raz pierwszy została ujęta kwota 606 tys. zł na dotację dla nowotworzonej instytucji kultury Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Przewidziane są także środki w wysokości 300 tys. zł na kontynuację programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka wywołanego przez wirusy brodawczaka ludzkiego HPV oraz 100 tys. zł na wydatki Policji. Do najważniejszych zaplanowanych przez nas zadań w ramach wydatków majątkowych należą: kontynuacja budowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w kwocie około 6 mln 700 tys. zł, przebudowa i budowa ul. Kilińskiego do ul. Konarskiego (do dk 44), w kwocie ponad 5 mln 414 tys. zł, budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory Kruki, w kwocie ponad 3 mln 404 tys. zł, przebudowa instalacji amoniaku w obiekcie lodowiska (własne źródło chłodzenia), w kwocie 2 mln 300 tys. zł, odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego, w kwocie 1 mln 500 tys. zł, przebudowa płyty Rynku Głównego, w kwocie 639 tys. zł, przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu etap I, w kwocie prawie 1 mln zł, budowa kanalizacji sanitarnej w Monowicach zakończenie zadania, w kwocie ponad 1 mln zł., budowa boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 5, w kwocie 754 tys. zł, przebudowa ul. Bulwary wraz z parkingiem i ciągiem pieszym do mostu Jagiellońskiego dalszy ciąg, w kwocie 590 tys. zł, budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu, w kwocie 500 tys. zł, zjazd z drogi krajowej nr 44 wraz z odcinkiem drogi gminnej stanowiącej dojazd do siedziby Państwowej Powiatowej Staży Pożarnej, w kwocie 400 tys. zł, budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Więźniów Oświęcimia, w kwocie 300 tys. zł, przebudowa ul. Jana Pawła II i ulicy Łukowej projekt budowlany, w kwocie 150 tys. zł, utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11, w kwocie ponad 115 tys. zł, utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1, w kwocie ponad 102 tys. zł, wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniach komunalnych w budynku przy ul. Pileckiego 32 i 34, w kwocie 100 tys. zł, wykonanie systemu głośnego ostrzegania w obiekcie lodowiska, wraz z koncepcją systemu, w łącznej kwocie 215 tys. zł, zmiana utwardzenia korony wału przeciwpowodziowego wzdłuż rz. Soły od strony ul. Legionów tj. od mostu Piastowskiego do rejonu skrzyżowania ul. Legionów z ul. Więźniów Oświęcimia, w kwocie 150 tys. zł. modernizacja oświetlenia w Sali teatralnej OCK, oraz wymiana płytek na schodach i tarasach wejściowych do OCK, w łącznej kwocie 180 tys. zł. W 2010 roku miasto planuje dofinansować przebudowę dróg powiatowych: ul. Zwycięstwa, Pilata i Olszewskiego, Nojego i Tysiąclecia na łączną kwotę 1 mln 350 tys. zł. Tak więc w budżecie uwzględnione zostały w większości wnioski komisji i radnych w odniesieniu do poszczególnych osiedli. Otwarta jest także droga do realizacji wniosków radnych z oszczędności i nadwyżki budżetowej. Do projektu budżetu został załączony opracowany nowy wieloletni program inwestycyjny miasta na lata 2010 do 2012 opiewający na łączną kwotę nakładów inwestycyjnych w wysokości około 54 mln zł. Na wydatki majątkowe, czyli inwestycje w samym 2010 roku planujemy przeznaczyć prawie 31 mln zł co stanowi ponad 23% wydatków budżetu ogółem, czyli prawie 1 / 4 budżetu. Zatem opracowany budżet pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej jest budżetem proinwestycyjnym. Janusz Marszałek Prezydent Miasta Oświęcim

5 W końcu mamy Rynek Zakończyła się operacja Kartagina po Tęczy i poniemieckim bunkrze z czasów II Wojny Światowej pozostało wspomnienie 5 Wielu oniemiało spoglądając z jednej strony Rynku na drugą i widząc przeciwległe piękne kamienice. Teraz Rynek wcale nie wydaje się mały. To blisko hektar placu w sercu miasta. W końcu, po tylu latach, po odzyskaniu części Rynku od Starostwa Powiatowego, po wykupieniu Tęczy i jej wyburzeniu, Oświęcim odzyskał swoje serce. Sprawia mi radość, kiedy spotykam mieszkańców, a oni cieszą się z załatwienia w końcu tej sprawy dla miasta. Oczywiście mówię wtedy, że wielu ludziom należy podać rękę za doprowadzenie do odzyskania Rynku. Przede wszystkim mojemu zespołowi, który stworzyłem w urzędzie miasta specjalnie dla tego celu, ale nie wolno też zapomnieć o innych, na przykład klubowiczach Starówki, którzy żyli tym problemem i wspierali nas od początku do końca operacji. Teraz zapraszam wszystkich mieszkańców do współdecydowania o przyszłym wyglądzie Rynku, bo to nie koniec zmieniania tej części miasta mówi Janusz Marszałek. W Oświęcimskim Centrum Kultury, odbyło się otwarte spotkanie Radnych, mieszkańców i autorów koncepcji zagospodarowania Rynku, czyli renomowanej firmy architektonicznej P.A.NOVA S.A. z Gliwic. Licznie przybyli mieszkańcy, mieli okazję zapoznać się z badaniami architektów i propozycjami aranżacji Rynku, opartymi o najlepszą wiedzę i doświadczenie architektoniczne. Po prezentacji multimedialnej odbyła się gorąca dyskusja na temat przyszłego wyglądu serca miasta. Koncepcja zaprezentowana mieszkańcom stanowi punkt wyjścia w dyskusji nad ostatecznym wyglądem naszego Rynku. Uważnie słuchamy i analizujemy głosy mieszkańców, bo zmienimy wygląd Rynku na wiele lat. Po zebraniu opinii na temat zaprezentowanej koncepcji, musimy przeprowadzić prace archeolo- Z koncepcji architektonicznej P.A.NOVA S.A. z Gliwic giczne, które również mogą mieć wpływ na to jak ostatecznie będzie wyglądał Rynek. Potem zlecimy projekt budowlany i uzyskamy pozwolenie na budowę. Planujemy rozpocząć prace budowlane w tym roku. To jedna z najważniejszych inwestycji jakie przyszło mi realizować w życiu mówi Jan Korzeniowski I Zastępca Prezydenta Oświęcimia. Z koncepcją zagospodarowania płyty Rynku Głównego w Oświęcimiu można zapoznać się w urzędzie miasta i na stronie internetowej a dla mieszkańców chcących podzielić się swoją opinią w sprawie Rynku specjalnie udostępniono konto Rynek już wygląda tak jak kiedyś marzyliśmy, pewnie, że jak się zrealizuje jedno marzenie zaraz myśli się o następnym. Teraz planujemy jak będzie wyglądał w przyszłości, jak będziemy tutaj żegnać stary rok i witać nowy, chodzić ze znajomymi i dziećmi do ogródków kawiarnianych, siadać przy fontannie. Cieszę się, że mogę pracować z takimi ludźmi. Marzymy, a potem naprawdę zmieniamy rzeczywistość, i nie są to czcze słowa, to daje wiele satysfakcji i motor do pracy dodaje Gerard Madej II Zastępca Prezydenta Oświęcimia. J. Bond Rewitalizacja niezgody Pod koniec ubiegłego roku po mieście rozniosła się wiadomość o utraconych milionach na rewitalizację. Na konferencji prasowej Poseł PO Janusz Chwierut zarzucił Prezydentowi Januszowi Marszałkowi utratę szans na skorzystanie z milionów złotych przeznaczonych w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na programy rewitalizacji miast małopolski. Tymczasem z oficjalnych dokumentów Zarządu Województwa Małopolskiego wynika, że drugi nabór projektów do dofinansowania unijnego w ramach programów rewitalizacji jest nadal aktualny w tym roku i Oświęcim ma zamiar zgłosić do niego swoje inwestycje. Oczywiście można mieć pretensje, że nie złożono projektu już w pierwszym naborze, czy to zaniedbanie urzędników? Mieliśmy problem z wybranym w przetargu wykonawcą Lokalnego Programu Rewitalizacji, dokument ten stanowi jak wiadomo podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów. Nie udało się zdążyć z całą dokumentacją, musimy także uzyskać pozwolenia na budowę, więc już planowo zdecydowaliśmy, że wystartujemy w drugim naborze. Skupiliśmy się wówczas na pozyskaniu i wydatkowaniu środków zewnętrznych w ramach innych programów na projekty cząstkowe, jak odnowa Wieży zamkowej, Placu Skarbka czy wykup i rozbiórka Tęczy mówi Gerard Madej II Z-ca Prezydenta Oświęcimia. Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Oświęcimia są w końcowej fazie. Prezydent Oświęcimia otrzymał także pisemne potwierdzenie od Pana Marka Nawary Marszałka Województwa Małopolskiego, że drugi nabór projektów rewitalizacyjnych jest aktualny w 2010 roku. Pozostaje zatem trzymać za słowo urzędników, że złożą stosowne wnioski w ramach drugiego naboru. Napawa jednak niepokojem fakt braku współpracy między lokalnymi liderami w sprawie zabiegania o interesy Oświęcimia. Pan Poseł w wypowiedziach prasowych wysuwał zarzuty i wręcz przesądzano o niemożliwości skorzystania przez Oświęcim, ze środków unijnych na rewitalizację. Nie rozumiem Pana Posła. Nawet gdyby planowano odwołanie drugiego naboru projektów rewitalizacyjnych, to powinnością wobec wyborców było wspieranie utrzymania tego naboru w interesie swojego miasta, a nie wykorzystywanie ewentualnego zagrożenia do walki politycznej. Może należy przy tej okazji przypomnieć wszystkim konkurentom, którzy chcieliby piastować stanowisko prezydenta, że wybory są dopiero jesienią i do tego czasu wszyscy mamy obowiązek wzajemnie wspierać się w pracy na rzecz Oświęcimia mówi Janusz Marszałek. W urzędzie miasta mają nadzieję na dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, drugiego etapu prac przy rewitalizacji bulwarów rzeki Soły. W oparciu o opracowaną przez oświęcimskich architektów z biura Susuł i Strama koncepcję zagospodarowania brzegów rzeki, sporządza się projekty wykonawcze i uzyskuje pozwolenia na budowę dla kolejnych etapów inwestycji. W pierwszym etapie wykonano remont parkingu, ulic i schodów na bulwarach. Ten pierwszy etap rewitalizacji jest na ukończeniu, cieszymy się że Radni w tegorocznym budżecie uchwalili w końcu to co już dwukrotnie proponował Prezydent, tj. zabezpieczenie pieniędzy na odnowę głównej alei bulwarów od mostu Piastowskiego do mostu Jagiellońskiego. W końcu będziemy mieli aleję spacerową z prawdziwego zdarzenia. W tym roku planujemy także uzyskać pozwolenie na budowę i zgłosić do dofinansowania unijnego właśnie II etap rewitalizacji brzegów rzeki Soły dodaje Gerard Madej Oczywiście chciałbym złożyć podziękowania tym Radnym, którzy w większości poparli tegoroczny budżet. Drugi etap rewitalizacji bulwarów przewiduje modernizację stadionu, tak by mogły się tam odbywać także koncerty. Budowę boisk wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, skateparku, ścianki wspinaczkowej, placu zabaw oraz urządzenie zieleni parkowej i miejsc wypoczynku, w tym do grillowania. Obok stadionu powstać ma także pole kempingowe. J. Bond

6 6 Wigilia na oświęcimskim rynku W Niedzielę 20 grudnia 2009 r. w samym sercu Oświęcimia, przy wigilijnie zastawionym stole zebrali się Mieszkańcy naszego miasta, by wspólnie w oświęcimskiej społeczności przeżywać świąteczny czas. Noworoczne spotkanie w PWSZ W zimowe popołudnie, 18 stycznia, odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu tradycyjne już spotkanie noworoczne z udziałem zaproszonych gości, studentów i absolwentów uczelni. Termin wigilia pochodzi z języka łacińskiego vigilia i oznacza czuwanie, nocne czuwanie. Gdyby zerknąć do kart historii, dowiedzielibyśmy się, że pierwsze udokumentowane wzmianki o obchodach tego święta wspominają dzień 25 grudnia 354 roku i miasto Rzym. Można rzecz jasna przypuszczać, że obchodzono Boże Narodzenie również wcześniej, nawet przed rokiem 336. Rzym jednak jest pierwszym miastem, w którym świętowano Boże Narodzenie, a dopiero na przełomie VI/VII wieku przyjął się ten zwyczaj w Palestynie, czyli w miejscu narodzin Jezusa z Nazaretu. Kolędowanie, życzenia z tradycyjnym opłatkiem, degustacja świątecznych potraw, a także Betlejemskie Światło Pokoju przekazane przez harcerzy, towarzyszyły nam przez cały czas wspólnie przeżywanej wigilii. Gdyby nie szlachetne serca ludzi dobrej woli, którzy przyczynili się do uświetnienia tego spotkania, to wspólne radowanie nie byłoby możliwe. Należą się im za to szczere podziękowania. Wolontariusze przy wielkim wsparciu Prezydenta Miasta Janusza Marszałka i urzędników magistratu, radni miasta, przedsiębiorcy i handlowcy, w tym obsługa z Hotelu Olimpijski, która m.in. zapewniła ciepłe posiłki, Maltańska Służba Medyczna, Stowarzyszenie Bratnich Serc, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej, zespoły muzyczne wspólnymi siłami i staraniami dokonali czegoś niezwykłego w tym jakże niezwykłym czasie świątecznym. Ksiądz Dziekan Krzysztof Straub odczytał fragment Ewangelii, przewodniczył modlitwie i udzielił zgromadzonym błogosławieństwa Bożego. W organizację wigilijnego spotkania mogli włączyć się wszyscy, którzy czuli taką Spotkaniu towarzyszyła niezwykle ciepła atmosfera stworzona przez JM Rektora PWSZ prof. dr hab. Lucjana Suchanka oraz zacne grono Profesorów i Wykładowców. Uroczystość rozpoczął JM Rektor witając przybyłych i nawiązując pięknymi słowami polskich kolęd do tradycji Bożego Narodzenia. Następnie wszyscy wysłuchali fragmentu Ewangelii św. Łukasza Narodzenie Pana Jezusa, odczytanego przez studentów filologii w językach: polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim. Po błogosławieństwie udzielonym przez ks. dr Manfreda Deselaers, filologowie odśpiewali kolędy w kilku językach. Atrakcją był występ uczelnianego chóru prowadzonego przez mgr Elżbietę Skrzypaszek z Instytutu Filologii. Dalsza część spotkania upłynęła na wspólnym kolędowaniu i życzeniach składanych przy opłatku. Miła atmosfera sprawiła, że studentom i absolwentom trudno było opuścić mury PWSZ. Małgorzata Margol i Jacek Leśniak Widma Pamięci Wystawa w Oświęcimskim Centrum Kultury zorganizowana przez Prezydenta Janusza Marszałka i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich. Największy z rodu Polaków Papież Jan Paweł II Wielki zapoczątkował w Watykanie w roku 1981, po kilkunastu dniach wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, tradycję wystawiania w oknie swego apartamentu świecy betlejemskiej na znak solidarności z Polakami i całym światem w tym szczególnym czasie świątecznym. Tradycja ta jest nadal podtrzymywana przez Papieża Benedykta XVI. Nieprzerwanie towarzyszy temu ogromna choinka i żłóbek. W grudniową niedzielę, późnym popołudniem pięknie rozświetlonym świątecznymi dekoracjami i przy blasku prawie dziesięciometrowej choinki, nazwanej choinką serdeczności ze względu na możliwość wieszania na niej życzeń świątecznych, Oświęcimianie zebrali się, aby wspólnie, radośnie przeżywać zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. potrzebę. Tak właśnie uczyniło Stowarzyszenie Samorządny Oświęcim, będące organizacją społeczną nie otrzymującą żadnych zewnętrznych dotacji. Nasi wolontariusze w Mikołajowych strojach rozdawali słodkie podarunki, co spotkało się z ogromnym uznaniem i serdecznością ze strony młodszych i starszych Mieszkańców uczestniczących w wigilii. Dobre słowo i uśmiech były najpiękniejszymi chwilami tego dnia. Po jakimś czasie dotarły do nas słuchy o próbie zdyskredytowania naszego sposobu włączenia się w wigilijne spotkanie. Krytykanta na wigilii nie widzieliśmy. Nie zauważyliśmy także, by w jakiś sposób zaangażował się tego dnia dla Mieszkańców. Pisanie dla samego ekscytowania się swoim tekstem na monitorze komputera jest jedynie pokarmem dla sfrustrowanego ego, zaś dla społeczeństwa nie wnosi nic jest pustosłowiem. Stowarzyszenie Samorządny Oświęcim jest zainteresowane wyłącznie dobrym działaniem, mającym na celu społeczne dobro i służbę dla pomyślności Mieszkańców i naszego Miasta. Radość wielka wypełnia nasze serca, że również i nasza społeczna organizacja przyczyniła się do ubarwienia Mieszkańcom czasu oczekiwania na piękne chwile Świąt Bożego Narodzenia. Michał Szczerbowski

7 7 Progi i bariery problemy osób niepełnosprawnych (ON) W centrum Europejskiego Roku 2010 znajdują się trzy główne projekty: promowanie szans rozwoju dzieci, dostęp do godnej pracy, umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. A jak wytyczne Parlamentu Europejskiego realizowane są w takim mieście jak Oświęcim? Niestety, nie jest tu pod tym względem tak pięknie jak być powinno. Zamiast aktywizować do życia społecznego, niektórzy nasi radni miejscy chcą zlikwidować miejsca pracy Osób Niepełnosprawnych. Miałem niestety okazję odczuć to na własnej skórze. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta złożyła wniosek do projektu budżetu na rok 2010 dotyczący likwidacji stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych po czterech miesiącach od jego powołania. Wniosek miał m.in. następującą treść: 1. Komisja wnioskuje aby nie tworzyć w 2010 r. stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta Oświęcim d/s Osób Niepełnosprawnych. 2. Komisja wnioskuje, aby w ten sposób uzyskane oszczędności przeznaczyć dla OCK jako dotację na zakup strojów dla ZPiT Małe Hajduki. Przedstawiłem szanownej komisji sprawozdanie z pracy na zajmowanym stanowisku. Złożyłem informacje o swoich działaniach w ciągu tych czterech miesięcy na ½ etatu i przy okazji postanowiłem poinformować opinię publiczną o tym, co robię dla dobra osób niepełnosprawnych. Informacja o działaniach Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych Swoją działalność rozpocząłem od współpracy z małopolskimi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych: Fundacją Aktywnej Rehabilitacji Integracją Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. ON Udało mi się pozyskać dużą ilość informatorów dla osób niepełnosprawnych oraz poradników i dokumentacji dla instytucji wykonujących dostosowania infrastruktury pod potrzeby osób niepełnosprawnych. Całą tą literaturę pozyskałem nie obciążając budżetu miasta. W/w materiały rozdaję osobom niepełnosprawnym, aby mogły poznać swoje prawa i możliwości skorzystania z pomocy instytucji działających na ich rzecz. Komisja Rady Miasta a ludzie niepełnosprawni Rok 2010 Parlament Europejski ogłosił Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym i w podjętych ustaleniach postanowił przyczynić się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Informuję ich także, jakie programy prowadzą PFRON, PCPR i inne instytucje i jak można z nich skorzystać. Poradniki dotyczące dostosowania budynków i przestrzeni publicznej przekazuję nieodpłatnie także ludziom odpowiedzialnym za te zadania i wydziałom Inwestycji, Gospodarki Miejskiej, Architektury i Budownictwa i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. Robię to w celu uświadomienia im potrzeb ON w naszym mieście. Następnym tematem, w którym aktywnie uczestniczę jest likwidacja barier architektonicznych. Wraz z odpowiednimi wydziałami UM i radami osiedli uczestniczyłem w inwentaryzacji utrudnień w poruszaniu się po naszym mieście przez osoby niepełnosprawne. Następnie wykonałem dokumentację fotograficzną barier przed wykonaniem prac i po ich wykonaniu. Dokumentacja ta pomogła nam w ustaleniu strategii działań. O dwa schody za dużo Fot. J.R. Odwiedzam ludzi, którzy zgłaszają mi swoje problemy, aby w miejscu zamieszkania zastanowić się nad ich rozwiązaniem i jeśli to możliwe, współpracuję z odpowiednimi jednostkami i wydziałami UM w celu usunięcia uciążliwości. W związku z tym, że w miarę dobrze znam środowisko ON w naszym mieście, z dużym prawdopodobieństwem wiem też, co i komu jest potrzebne. Tak więc włączyłem się w dystrybucję sprzętu rehabilitacyjnego z darów wśród osób niepełnosprawnych. Ponadto z własnego doświadczenia wiem, gdzie potrzebny jest taki sprzęt, dlatego przekazaliśmy odpowiednie wózki inwalidzkie do przychodni ZLA i Oddziału Rehabilitacyjnego ZZOZ oraz na pływalnię. Spędziłem wiele pracowitych godzin w magazynku ze sprzętem rehabilitacyjnym w celu naprawy i przeglądu elektrycznych wózków inwalidzkich. Naprawiałem sterowniki elektroniczne do tych pojazdów, dzięki temu mogliśmy przekazać wózki potrzebującym. Prace te wykonywałem poza oficjalnymi godzinami wynikającymi z umowy o pracę na ½ etatu. Dzięki współpracy z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, pomocy Prezydenta Janusza Marszałka, Zarządu Szkół i Przedszkoli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 organizuję zajęcia usprawniające dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na zajęcia przyjeżdżają wolontariusze instruktorzy FAR z Krakowa oraz studenci wydziału fizjoterapii krakowskiej AWF. Dzielnie pomagają nam wolontariusze, wspaniali młodzi ludzie z Maltańskiej Służby Medycznej z Oświęcimia. Instruktorzy i studenci AWF starają się przekazać swoją wiedzę i umiejętności oraz nauczyć uczestników zajęć, jak samodzielnie pokonywać na wózku inwalidzkim bariery architektoniczne (krawężniki, schody itp.), oczywiście po treningu kondycyjnym. Na zajęcia zapraszamy również opiekunów osób z dysfunkcją narządu ruchu. Od wolontariuszy mogą nauczyć się fachowej pomocy osobie na wózku inwalidzkim. Jaką frajdę sprawiają uczestnikom te spotkania, możecie Państwo zobaczyć sami. Zapraszam na nasze zajęcia, które prowadzone są przeważnie w ostatnią sobotę miesiąca. Dla ludzi, którzy z powodu wypadku lub choroby poruszają się na wózku inwalidzkim, a prawie całe swoje życie spędzają w domu, jest to okazja do wyrwania się z niego, spotkania znajomych i wymiany doświadczeń w przezwyciężaniu codziennych problemów. Współpracuję także z oddziałem Polskiego Związku Niewidomych w Oświęcimiu w celu stworzenia prężnego stowarzyszenia osób z niepełnosprawnością. Ma to być współpraca osób niewidomych i niedowidzących z niepełnosprawnymi narządu ruchu. Projekt nasz sfinalizujemy po usunięciu barier architektonicznych w siedzibie PZN. Następną organizacją, z którą mamy wspólne cele jest stowarzyszenie Rodzina Kolpinga. Razem działamy społecznie na rzecz osób niepełnosprawnych. Stale monitoruję inwestycje na terenie miasta pod względem dostosowania ich do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wszelkie nieprawidłowości zgłaszam odpowiednim organom w celu ich usunięcia. Aktualnie prowadzę rozmowy z Galerią Niwa w sprawie wadliwie wykonanego chodnika, z Powiatowym Zarządem Dróg i Mostów w sprawie ścieżki rowerowej na ulicy Zwycięstwa itd... Od wielu lat obowiązuje prawo nie pozwalające na tworzenie nowych barier architektonicznych, niestety projektanci i wykonawcy nie zawsze stosują się do niego. Prowadzę stronę internetową, na której mam możliwość pokazania dobrych i złych przykładów rozwiązań przestrzeni publicznej widzianej okiem osoby z niepełnosprawnością. Dzięki stronie internetowej mam dobry kontakt z mieszkańcami Oświęcimia i nie tylko. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych środków technicznych mam aktualne informacje o kłopotach ON w naszym grodzie. Mam też bezpośredni kontakt z weteranami pracy i walki, którzy zgodnie z wiekiem też są w pewien sposób niepełnosprawni. W związku z tym, że jestem dobrze rozpoznawalny na swoim inwalidzkim pojeździe, wielu ludzi zatrzymuje mnie i przekazuje swoje uwagi na temat uciążliwości na jakie napotykają w mieście. Na koniec najważniejsze miejsca pracy dla ON. Po rewolucji ekonomicznej Pana Balcerowicza, spółdzielczość inwalidzką postawiono w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Niekorzystne zmiany warunków działania tych firm doprowadziły do masowych upadków zakładów pracy chronionej, a co za tym idzie wielkiego bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych. Kolejne rządy obiecywały ułatwienia w dostępie do otwartego rynku pracy dla ON. Niestety kończyło się tylko na obietnicach. Przedsiębiorcy wolą płacić kary na PFRON niż kłopotać się zatrudniając osoby niepełnosprawne. W naszym mieście Prezydent Janusz Marszałek postanowił dać dobry przykład przedsiębiorcom zatrudniając osoby niepełnosprawne. Niestety jednej niepełnosprawności nie potrafiło zaakceptować otoczenie, a drugiej niektórzy radni Rady Miasta. Pracując jeszcze na swoim stanowisku postanowiłem zdiagnozować problem bezrobocia wśród ON w naszym mieście. Wykonałem analizę potrzeb i możliwości w tym zakresie. Nawiązałem kontakt z PUP i byłem u największego pracodawcy ON tj. Spółdzielni Inwalidów Simech. Niestety, warunki ekonomiczne w jakich przyszło działać Simechowi nie pozwalają mu na wzrost zatrudnienia. Aktualnie na prośbę prezydenta przygotowuję się, wspólnie z MOPS-em i ŚDS do otwarcia drogi dla uruchomienia spółdzielni socjalnej, bo tu jest szansa do przynajmniej częściowego rozwiązania problemu społecznego w naszym mieście zjawiska bezrobocia Osób Niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta zamiast zajmować się dyskryminacją ON i likwidacją ich miejsc pracy, zacznie promować idee zatrudniania ludzi z niepełnosprawnością. Przedsiębiorcy nie będą zatrudniali niepełnosprawnych, nie widząc dobrego przykładu od rządzących. Po to wybraliśmy swoich przedstawicieli do Rady Miasta, aby chronili najsłabszych członków lokalnej społeczności i otwierali drogi do rozwoju Mieszkańcom, także tym Niepełnosprawnym! Jerzy Raczkowski Z kart historii ESKULAPA W historię tyloletniej działalności Lekarsko-Stomatologicznej Spółdzielni Pracy Eskulap w Oświęcimiu wpisuje się wiele Znakomitości, Autorytetów w medycynie. Między innymi ponad dwadzieścia pięć lat pracując w Eskulapie niósł pomoc Pacjentom z Oświęcimia i okolic dr n. med. Adam Śmigla. Odszedł do lepszego życia dnia 18 stycznia 2009 r. pozostając na zawsze w naszej pamięci jako wybitny dermatolog, a zwłaszcza wenerolog, wspaniały histopatolog skóry, a przy tym uroczy, elegancki i kulturalny Pan. Pracę doktorską obronił z tematyki, która Go najbardziej interesowała tj. Porównawcze badania histopatologiczne skóry i węzłów chłonnych w przebiegu sarkoidozy i gruźlicy. Z wspomnień długiej drogi życiowej i naukowej dr Adama Śmigli wpisuje się zatrudnienie w charakterze St. Asystenta a następnie Adiunkta w Klinice Derma- tologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. W ciągu lat pracy zawodowej wyszkolił kilka pokoleń dermatologów. Był autorem prac naukowych ogłoszonych drukiem m.in. w czasopismach niemieckim i francuskim. Kolejno piastował zaszczytne stanowiska jako Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Katowicach, a następnie w Bielsku-Białej. Pracując twórczo naukowo i zawodowo nie szczędził sił i czasu dojeżdżał do Przychodni Eskulap w Oświęcimiu. W czasie długoletniej pracy przyjął ogromną rzeszę pacjentów, poszukujących rzetelnej diagnozy i skutecznego leczenia, często w trudnych przypadkach. Swoją wiedzę z zakresu histopatologii wykorzystywał na miejscu, badając pod mikroskopem preparaty. Ocena była niepodważalna, w konsekwencji prowadząca do wyleczenia, niejednokrotnie ratująca życie. Dr Adam Śmigla cieszył się uznaniem pacjentów, był Człowiekiem przystępnym i bezpośrednim o wielkiej kulturze osobistej i dobroci dla wszystkich. Te właśnie cechy obok pracowitości, rzetelności, szacunku dla pracy i wartości moralnych zjednywały sympatię otoczenia. Do dzisiaj pozostaje w pamięci wielu Pacjentów i Pracowników Eskulapa. Eskulap