BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008"

Transkrypt

1 BADANIA DIAGNOSTYCZNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONE W KLASACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 7/8 Analizę badań opracowała mgr Marzena Lech

2 Na przełomie września i października w klasach pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, zostały przeprowadzone badania wstępne, których celem było określenie poziomu sprawności fizycznej uczniów w zakresie cech motorycznych przed rozpoczęciem procesu kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na prawidłową organizację procesu kształcenia. Do diagnozy wykorzystano Indeks Sprawności Fizycznej, którego autorem jest dr Krzysztof Zuchora z warszawskiej AWF. Indeks jest pomyślany tak, aby każdy mógł ocenić indywidualny poziom sprawności fizycznej, bez względu na wiek i płeć. Ma on bardzo proste kryteria, opracowane na podstawie różnorodnych testów sprawnościowych. Ćwiczenia wybrane tak, aby mogły być wykonane w każdych warunkach i przez wszystkich. Badane były takie cechy motoryczne jak : szybkość, skoczność, siła ramion, gibkość, wytrzymałość, siła mięśni brzucha. INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ) Próba i sposób jej wykonania Wynik w punktach i poziom wykonania próby SZYBKOŚĆ Biegnij szybko w miejscu przez Wysoko unosząc kolana i klaszcz pod uniesioną nogą. Policz liczbę klaśnięć. Minimalny pkt pkt pkt bardzo pkt pkt klaśnięć klaśnięć klaśnięć klaśnięć klaśnięć klaśnięć klaśnięć klaśnięć klaśnięć klaśnięć pkt klaśnięć klaśnięć

3 ) Próba i sposób jej wykonania SKOCZNOŚĆ Skocz w dal z miejsca, rezultat zmierz własnymi stopami, w obliczeniach zaokrąglając wynik: mniej niż pół stopy - w dół, więcej niż pół stopy - w górę. Wynik w punktach i poziom wykonania próby minimalny pkt pkt pkt bardzo pkt pkt pkt stóp stóp stóp stóp 7 stóp 7 stóp 8 stóp 8 stóp 9 stóp 9 stóp stóp stóp ) Wynik w punktach i Próba i sposób jej wykonania poziom wykonania próby GIBKOŚĆ Stań w pozycji na baczność, nie zginając nóg w kolanach wykonaj ruchem ciągłym powolny skłon w przód. Minimalny pkt pkt chwyć oburącz za kostki palcami obu rąk dotknij palców stóp chwyć oburącz za kostki palcami obu rąk dotknij palców stóp pkt palcami obu rąk dotknij podłoża palcami obu rąk dotknij podłoża bardzo pkt wszystkimi palcami (obu rąk) dotknij podłoża wszystkimi palcami (obu rąk) dotknij podłoża pkt dotknij dłońmi podłoża dotknij dłońmi podłoża pkt dotknij głową kolan dotknij głową kolan

4 ) Próba i sposób jej wykonania SIŁA RAMION Uchwyć się drążka lub gałęzi, tak aby swobodnie zawisnąć, nie dotykaj nogami podłoża. Próbuj wykonać kolejne ćwiczenia o wzrastającej trudności. Wynik w punktach i poziom wykonania próby minimalny pkt pkt pkt bardzo pkt pkt pkt zawiśnij na wyprostowanych rękach, wytrzymaj zawiśnij na wyprostowanych rękach, wytrzymaj zawiśnij na wyprostowanych rękach, wytrzymaj zawiśnij na wyprostowanych rękach, wytrzymaj zawiśnij na jednej zawiśnij na ręce, wytrzymaj wyprostowanych rękach, podciągnij się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymaj zawiśnij na jednej ręce, wytrzymaj zawiśnij, podciągnij się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymaj zawiśnij, podciągnij się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymaj zawiśnij na wyprostowanych rękach, podciągnij się oburącz, tak aby głowa była wyżej niż drążek, wytrzymaj zawiśnij, podciągnij się oburącz, jedną rękę wolno opuść, wytrzymaj zawiśnij, podciągnij się oburącz, jedną rękę wolno opuść, utrzymuj się kolejno na lewej i prawej ręce po )

5 Próba i sposób jej wykonania Wynik w punktach i poziom wykonania próby WYTRZYMAŁOŚĆ Spróbuj, jak długo możesz biec. Próbę możesz wykonać w dwojaki sposób: - bieg w miejscu w tempie około kroków na minutę wówczas liczy się czas biegu - bieg na odległość wówczas wynikiem będzie przebiegnięty dystans. Minimalny pkt pkt pkt min. m min. m min. m min. m min. m min. m bardzo pkt min. m min. m pkt min. m min. m pkt min. m min. m ) Próba i sposób jej wykonania SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA Połóż się na plecach (ręce ułożone dowolnie), unieś nogi tuż nad podłoże i wykonuj "nożyce poprzeczne" tak długo, jak Ci się uda Wynik w punktach i poziom wykonania próby minimalny pkt pkt pkt min. min.. min. bardzo pkt pkt pkt. min. min. min. min. min. min.

6 Ocena sprawności w punktach WIEK minimalna dostateczna dobra bardzo dobra wysoka wybitna i starsi Uzyskane wyniki pozwoliły między innymi ustalić : poziom sprawności fizycznej w zakresie badanych cech motorycznych, w klasach technikum i szkoły zawodowej, różnice w poziomie sprawności fizycznej w zakresie badanych cech motorycznych w tych klasach, opracować działania, które posłużą podniesieniu sprawności fizycznej uczniów w klasach słabszych. Wyniki jakie uzyskali uczniowie w poszczególnych próbach : szybkość skoczność siła ramion PRÓBY gibkość KLASY ŚREDNIA I TB,,,8,,9,, I Tek,,,7,,7,7,8 I TH,79,9,,,7,,9 I TM,,7,7,77,,, I A,9,7,,9,, I H,8,,,, I MZ,8,9,8,9,,, I S,8,7,,8,,,9 Średnia,,9,,88,,8, wytrzymałość siła mięśni brzucha

7 Analiza wyników badanych cech motorycznych w poszczególnych klasach: szybkość,,,79,,9,8,8,8, W zakresie szybkości średnia wyników kształtuje się między wynikiem bardzo m i m. Powyżej średniej znajdują się : I Tek, I TH, I TM, I S. Poniżej średniej znalazły się : I TB, I A, I H, I MZ. Najniższy wynik w zakresie szybkości uzyskała klasa I H, ale jest to wynik między m a bardzo m. skoczność,,7,,7,9,9,9,7 W zakresie skoczności średnia wyników kształtuje się między wynikiem m i m. Powyżej średniej znajdują się : I TB, I TM, I A, I H. 7

8 Poniżej średniej znalazły się : I Tek, I TH, I MZ, I S. Najniższy wynik w zakresie szybkości uzyskała klasa I S jej wynik to mniej niż. siła ramion,8,7,,7,,8,, W zakresie siły ramion średnia wyników kształtuje się między wynikiem m i bardzo m. Powyżej średniej znajdują się : I TB, I Tek, I TM, I A, I H, I MZ. Poniżej średniej znalazły się : I TH, I S ich wynik jest niemal taki sam to znaczy, że obie uzyskały wynik powyżej dobrego. gibkość,,,,77,9,,9,8,88 W zakresie gibkości średnia wyników kształtuje się między wynikiem m i bardzo m. Powyżej średniej znajdują się : I Tek, I TH, I MZ, I S. Poniżej średniej znalazły się : I TB, I TM, I A, I H. Najniższy wynik w zakresie gibkości uzyskała klasa I A, ale jest to wynik powyżej dobrego. 8

9 wytrzymałość,,9,7,,,7,,, W zakresie wytrzymałości średnia wyników kształtuje się między wynikiem m i bardzo m. Powyżej średniej znajdują się : I TB, I TH, I TM, I A. Poniżej średniej znalazły się : I Tek, I H, I MZ, I S. Najniższy wynik uzyskały I MZ, I Tek poniżej wyniku dobrego. siła mięśni brzucha,,7,,,,,,8 W zakresie siły mięsni brzucha średnia wyników kształtuje się między wynikiem minimalnym i m. Powyżej średniej znajdują się : I TB, I Tek, I TH, I A. Poniżej średniej znalazły się : I TM, I H, I MZ, I S. Najniższy wynik uzyskała klasa I S, ale jest to wynik między minimalnym i m. Analizując dane z poszczególnych prób, najsłabsze wyniki osiągnęły w zakresie takich cech motorycznych, jak siła mięsni brzucha i skoczność. Biorąc pod uwagę wyniki testu jako całości, średnia klas pierwszych kształtuje się między wynikiem m i bardzo m. Powyżej średniej znalazły :I TB, 9

10 I Tek, I TH, I TM. Poniżej średniej znalazły się : I A, I H, I MZ, I S. Wynik najsłabszy osiągnęła klasa I S. Kształtuje się on poniżej wyniku dobrego. średnia punktów z testu,,,8,9,,,,,9 Podsumowanie: Uczniowie z klas biorących udział w badaniach prezentują zróżnicowany poziom sprawności fizycznej. W klasach technikum poziom ten jest wyższy od średniej, co pozwala wnioskować, że do tych klas uczęszcza młodzież sprawniejsza. Natomiast do klas zasadniczych zawodowych młodzież, której poziom sprawności jest poniżej średniej. Jednak analizując wyniki prób badających daną cechę motoryczną różnice nie są aż tak oczywiste. Średnia ogółu badanych wynosi, i nie należy ona do najlepszych. Wnioski i zalecenia : zwiększyć zakres ćwiczeń rozwijających tę cechę motoryczną, której wynik w danej klasie jest poniżej średniej, w klasach zasadniczych zawodowych szczególny nacisk położyć na ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące ogólną sprawność fizyczną, zachęcać młodzież do podnoszenia własnej sprawności poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, stosowanie indywidualizacji ( w miarę możliwości) na lekcji wobec uczniów słabszych, motywować i zaktywizować młodzież do czynnego spędzania wolnego czasu, poprzez udział w różnych formach wypoczynku. Proponuję powtórzenie testu pod koniec roku szkolnego w celu sprawdzenia, w jakim stopniu uczniowie poprawili wyniki podnosząc tym samym własną sprawność fizyczną. Analizę badań opracowała mgr Marzena Lech

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej - MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH Opracował dr Janusz Dobosz. Autorem wszystkich fotografii jest Mariola Godlewska. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANIA OGÓLNOROZWOJOWEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH ORAZ UCZELNI WYŻSZYCH.

PROGRAM PRZYGOTOWANIA OGÓLNOROZWOJOWEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH ORAZ UCZELNI WYŻSZYCH. PROGRAM PRZYGOTOWANIA OGÓLNOROZWOJOWEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH ORAZ UCZELNI WYŻSZYCH. Fundamentem programu jest trening siły bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

JAK REALIZOWAĆ W SZKOLE EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ?

JAK REALIZOWAĆ W SZKOLE EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ? JAK REALIZOWAĆ W SZKOLE EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ? Nauczyciele wychowania fizycznego Jak realizować w szkole edukację zdrowotną? Nauczycielu wychowania fizycznego- pamiętaj, nie tylko ciało ucznia wchodzi do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W JASIENICY w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W JASIENICY w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W JASIENICY w roku szkolnym 2015/2016 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W LEGNICY ul. Marynarska 31 Legnica

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W LEGNICY ul. Marynarska 31 Legnica SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W LEGNICY ul. Marynarska 31 Legnica AUTORSKI PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kształcenie kultury fizycznej dziecka DLA II ETAPU KSZTAŁCENIA KLASY 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ autor: Tomasz

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY

ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY ZASADY NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA TWORZONEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W LESKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Główny cel naboru: Wyselekcjonowanie najbardziej

Bardziej szczegółowo

W przyszłość bez barier

W przyszłość bez barier Program profilaktyczny z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów/uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej w Łysowie - zajęcia korygujące wady postawy realizowane w ramach projekty W przyszłość bez barier PO KL.09.01.02-14-071/13

Bardziej szczegółowo

Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Ryszard Jezierski, Adam Szymczak P R Z E W O D N I K DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŁAPACH Łukasz Tarasiuk Jarosław Bagiński Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z : 1. Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Mariusz Berczyński. WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE Poradnik dla nauczyciela

Mariusz Berczyński. WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE Poradnik dla nauczyciela Mariusz Berczyński WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE Poradnik dla nauczyciela Mariusz Berczyński wychowanie fizyczne W SZKOLE Poradnik dla nauczyciela Warszawa 2012 Wydawca: Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa IV POSTAWY UMIEJĘTNOŚCI WIADOMOŚCI 1 2 3 - ma pozytywny stosunek do ćwiczeń ruchowych w czasie wolnym od zajęć, interesuje się aktywnością ruchową, -

Bardziej szczegółowo

Gry i zabawy uczą prawidłowej postawy

Gry i zabawy uczą prawidłowej postawy Autorski Program Profilaktyki Wad Postawy Dla edukacji wczesnoszkolnej SOSW w Słubicach Gry i zabawy uczą prawidłowej postawy Program oraz ilustracje ćwiczeń opracowała: Agnieszka Araszewska Słubice, maj

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach I. Podstawy prawne Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach Szkoła Podstawowa nr 23 w Gliwicach Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM WRAZ Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ I. Wstęp i założenia programu II. Cele ogólne III. Treści nauczania wymagania szczegółowe IV. Procedury osiągania celów V.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w pigułce. Autorki: mgr Wioletta Wójcik mgr Ewa Stefańska mgr Iwona Wiśniowska. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Ćwiczenia w pigułce. Autorki: mgr Wioletta Wójcik mgr Ewa Stefańska mgr Iwona Wiśniowska. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. Ćwiczenia w pigułce Autorki: mgr Wioletta Wójcik mgr Ewa Stefańska mgr Iwona Wiśniowska SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:...2 WSTĘP...3 RODZAJE ZAJĘĆ RUCHOWYCH:...5 STRETCHING (ROZCIĄGANIE MIĘŚNI)...6 ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III.

ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III. ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH II III. Podstawą oceny jest przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. wysiłek włożony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH. odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3

PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH. odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3 PRZEBIEG NABORU DO I KLAS SPORTOWYCH odbywający się w ramach tzw.naboru wstępnego do GIMNAZJUM NR 3 Poznańska Trzynastka" czyli Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2 przy alei Niepodległości 32, przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Autorski program z fakultetów tańca. Autorski program fakultetów tańca uwzględniający nową podstawę programową.

Autorski program z fakultetów tańca. Autorski program fakultetów tańca uwzględniający nową podstawę programową. Opracowanie: mgr Anna Soczyńska mgr Magdalena Osipowicz Autorski program z fakultetów tańca Autorski program fakultetów tańca uwzględniający nową podstawę programową. Rumia 2009 1 Spis treści I. Wpływ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 października 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz

Bardziej szczegółowo

RZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. GIMNAZJUM 81 w WARSZAWIE

RZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. GIMNAZJUM 81 w WARSZAWIE RZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM 81 w WARSZAWIE OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE: POSTAWA: * Udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, systematyczność

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ USŁUGOWYCH W ZAKRESIE OCENY STANU ZDROWIA I ZDOLNOSCI WYSIŁKOWEJ

OFERTA BADAŃ USŁUGOWYCH W ZAKRESIE OCENY STANU ZDROWIA I ZDOLNOSCI WYSIŁKOWEJ OFERTA BADAŃ USŁUGOWYCH W ZAKRESIE OCENY STANU ZDROWIA I ZDOLNOSCI WYSIŁKOWEJ I. Składniki ciała. II. Wydolność tlenowa. 1. Test wysiłkowy na cykloergometrze - PWC 170. 2. Stopniowany test wysiłkowy do

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA. Wprowadzenie

GIMNASTYKA. Wprowadzenie 2.2.2 GIMNASTYKA Wprowadzenie Gimnastyka jest dyscypliną sportu, która poprzez bogactwo swoich ćwiczeń, środków i form umożliwia kształtowanie psycho-fizycznego rozwoju dzieci i młodzieży o różnym poziomie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH z

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH z STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie opracowała: mgr Beata Kaim 5 Klasa I 6 WIADOMOŚCI POZIOM KONIECZNY- OCENA DOPUSZCZAJĄCA 1. Uczeń

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA SPORTOWA SEKCJA A OFICJALNE KONKURENCJE. Poniżej przedstawiamy oficjalną listę konkurencji.

GIMNASTYKA SPORTOWA SEKCJA A OFICJALNE KONKURENCJE. Poniżej przedstawiamy oficjalną listę konkurencji. GIMNASTYKA SPORTOWA Oficjalne Przepisy sportowe Gimnastyki Sportowej obowiązujące dla wszystkich zawodów Olimpiad Specjalnych. Jako organizacja międzynarodowa, Olimpiady Specjalne opracowały poniższe przepisy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ 11.05.2013 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres e-mail] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Program wychowania fizycznego - szkoły ponadgimnazjalne wiedza - sprawność - zdrowie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

Program wychowania fizycznego - szkoły ponadgimnazjalne wiedza - sprawność - zdrowie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Program wychowania fizycznego - szkoły ponadgimnazjalne wiedza - sprawność - zdrowie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Jazienicki Tomasz ze zmianami dokonanymi przez zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Władysław Żmuda, Zbigniew Witkowski ĆWICZENIA STABILIZACYJNE W TRENINGU PIŁKARSKIM

Władysław Żmuda, Zbigniew Witkowski ĆWICZENIA STABILIZACYJNE W TRENINGU PIŁKARSKIM 1 Władysław Żmuda, Zbigniew Witkowski ĆWICZENIA STABILIZACYJNE W TRENINGU PIŁKARSKIM 1. Wprowadzenie Celem artykułu jest przedstawienie istoty i założeń koncepcji ćwiczeń stabilizacyjnych, omówienie sposobu

Bardziej szczegółowo

Aktywność dla zdrowia Prosty lek

Aktywność dla zdrowia Prosty lek Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Aktywność dla zdrowia Prosty lek ĆWICZENIA Ewa Kozdroń Warszawa 2014 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Aktywność dla zdrowia Prosty lek ĆWICZENIA Ewa

Bardziej szczegółowo