Regionalny System Innowacji w województwie opolskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny System Innowacji w województwie opolskim"

Transkrypt

1 Instytucje, uczestnicy i funkcje Pierwsze wyniki analiz & dyskusja Anna Likierski & Marie Oehme r.

2 Agenda 1. WSTĘP 2. PYTANI W WYWIADZIE 3. ELEMENTY REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI Szkoła wyższa Innowacja Klaster

3 Efektywny transfer wiedzy między nauką a gospodarką współdziałanie instrumentów i uczestników Cel Efektywny transfer wiedzy między nauką a gospodarką Obszary Polityka transportowa Polityka szkół wyższych Polityka innowacji Polityka klastrów Polityka fiskalna Instrumenty Infrastruktura Program nauczania Nauczanie przedsiębiorczości Systemy zachęt i oceniania Komunikacja & markeung Finansowanie/ dotacje Własność intelektualna/ prawo własności intelekt. Promocja inicjatyw klastrowych na poziomie krajowym i regionalnym np. wsparcie przez ulgi podatkowe Praktyki Wyposażenie w infrastrukturę Zorganizowanie pośrednictwa Promocja współpracy Uczestnicy Uniwersytety, studenci, personel naukowy, placówki badawcze Podmioty pośredniczące, przedsiębiorstwa, uniwersytety, placówki badawcze Organizacje z klastra, przedsię- biorstwa, uniwersytety, placówki badawcze Przedsiębiorstwa

4 Agenda 1. WSTĘP 2. PYTANI W WYWIADZIE 3. ELEMENTY REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI

5 Instytucje i pytani w wywiadzie Uniwersytety/ Placówki badawcze Klastry Instytucje badawcze Reprezentanci samorządu Parki technologiczne/ inkubatory Instytucje finansowe Przedsiębiorstwa

6 Instytucje i pytani w wywiadzie w województwie opolskim Szkoły wyższe/ Intytuty badawcze Reprezentanci samorządu Parki technologiczne/ inkubatory Instytucje finansowe Klastry Pozostałe instytucje naukowe Politycy Przedsiębiorstwa 1 Uniwersytet Opolski Opolskie Centrum Rozwoju Nauki Opolski Park Nauki i Techniki Sp. z o.o Regionalny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Klastry świadczeń socjalnych CTC Polska Sp. z o.o. Opolska Izba Gospodarcza Piotr Wach senator w polskim Senacie KLER SA Dobrodzień 2 Techniczny Uniwersytet Opolski Urząd Miasta Opole Park Nauki i Techniki w Opolu Regionalny gwarantowany fundusz kredytowy w Opolu Sp. z o.o. Klastry chemiczne CHEM- STER - Kędzierzyn- Koźle Izba Gospodarcza Śląsk Ryszard Galla poseł w polskim Sejmie Mochnik Przedsiębiorstwohandl owo- produkcyjne Opole 3 Wyższa Szkoła Administracji i MarkeUngu Opolskie Centrum Badań regionalnych Dobroteka, meble z Dobrodzienia Fundacja ds.. Rozowju Śląska i wspierania inicjatyw lokalnych Ślaskie klastry dreniane GmbH - Tulowice Izba rzemieślniczo- handlowa w Opolu Kazimierz Szczygielski były poseł w Sejmie polskim Adamietz Sp. z o.o. Opole Szczepan Kusibab 4 Państwowa Wyższa Szkołą Specjalistyczna w Nysie Regionalne Centrum ds. transferu wiedzy i technologii innowacyjnych Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości Klastry budowania efektywnego energetycznie TERMOMAX Opolskie Centrum Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Andrzej Buła Marszałek w Województwie Opolskim Przedsiębiorstwo usług technicznych DEMPOL- ECO Oppeln Marian Płaczek 5 Instytut ceramiki i materiałów budowlanych VOLPLANT Sp. z o.o. Energie odnawialne Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej Danuta Jazłowiecka posłanka europejska Stegu Sp. zo.o.- Jełowa 6 Instytut syntezy oprganicznej Blachownia Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego Stowarzyszenie Promocji przedsiębiorczości FORMOPEX Sp. zo.o., 7 Techniczna Organicaja Główna Szkółka drzew i krzewów owocowych 8 Mexeo

7 Agenda 1. WSTĘP 2. PYTANI W WYWIADZIE 3. ELEMENTY REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI Szkoła wyższa Innowacja Klastry

8 Polityka szkół wyższych Systemy zachęt i oceniania Odpowiednie systemy zachęt i oceniania na poziomie indywidualnym i organizacyjnym sprzyjają transferowi wiedzy Zachęty i korzyści z transferu wiedzy zależą od wybranych kanałów transferu Ustalenie zachęt do transferu wiedzy poprzez docelowe środki lub motywację wewnętrzną Systemy zachęt i oceniania muszą być tak wyważone, aby łączyły z sobą naukę, badania i transfer wiedzy Wyniki wywiadu: Wykorzystanie różnych kryteriów oceny Wykorzystanie środków zewnętrznych pozyskane na dane badania Wykorzystanie elementów z transferu wiedzy (np. patenty) Ale: Ocena dokonywana jest głównie na podstawie wyników badań i nauki Silne skupienie personelu naukowego na nauce i badaniach Zainicjowanie zachęt działań z zakresu transferu wiedzy zależnie od obszaru badań

9 Polityka szkół wyższych Systemy zachęt i oceniania Wyciąg z kwesuonariusza Uniwersytetu Opolskiego Praktyka Punkty Badania i nauka Punkty Za uzyskany patent 25 Monografia autorska w języku angielskim 25 Za zgłoszenie patentowe 5 Monografia autorska w języku polskim 20 Za wdrożenie badań Za wykonanie ekspertyzy, badan zleconych, report z badan, raportów z grantów MNiSW i FNP Za umowę zawartą z innym podmiotem na wykonanie pracy badawczej (za każde 5000 zł - 1 pkt. za każdą umowę) Za każdy pozyskany grant dydakt., tech. lub inwestycyjny MNiSW (podzielony na członków zespołu) poniżej 150 tys. zł. Za każdy pozyskany grant dydakt. wsparcia tech. lub inwest. UE (podzielony na członków zespołu) powyżej 150 tys. zł Umowa zawarta z innym podmiotem na wykonanie zadania organizacyjnego (za każde 5000 zł - 1 pkt. za każdą umowę) 5 Źródło: Auszug aus Bewertungsbogen für didakusche und wissenschawliche Beschäwigte der Universität Oppeln (Arkusz oceny pracowniks dydaktycznego i naukowego UO) Artykuł w czasopiśmie w języku obcym (na liście filadelfijskiej) do 50 2 Artykuł w czasopiśmie na polskiej liście do 50 1 Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych 25 Opracowanie skryptu do przedmiotu Opracowanie przewodnika do ćwiczeń 10 1 Za uzyskanie tytułu naukowego 30 3

10 Polityka szkół wyższych Systemy zachęt i oceniania Kanały transferu wiedzy Publikacje naukowe Nieformalne kontakty i sieci Mobilność pracowników Zachęty dla naukowców indywidualnych Podniesienie reputacji przez publikacje Publikacje jako kryterium sukcesu i czynnik napędzający rozwój kariery Uznanie społeczne Dostęp do zasobów Identyfikacja obszarów badań Podstawa przyszłego transferu wiedzy Wymóg praktycznego zastosowanie Zmiany w pracy/ Komplementarność zadań Dostęp do zasobów finansowych/ laboratoriów Identyfikacja obszarów badań Środki wsparcia ze strony uniwersytetu / placówki badawczej Planowanie budżetu i zasobów (wraz z pensum nauczania) Ustalanie kryterium oceniania Kryteria dalszego rozwoju zawodowego/ wymagania na danym stanowisku pracy Budżet na udział w konferencji/ na podróże Budżet na podróże Gościnne wykłady z sektora przemysłowego Możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin Kryteria dalszego rozwoju zawodowego Możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin Planowanie budżetu i zasobów (wraz z pensum nauczania) Programy zwiększajace mobilność pracowników Źródło: w oparciu o Bekkers & Freitas (2009): BACKGROUND PAPER - An evaluauon of incenuves and policies that affect research insutuuons knowledge transfer acuviues

11 Polityka szkół wyższych Systemy zachęt i oceniania Kanały transferu wiedzy Współpraca w zakresie badań & badania usługowe Spin- Offy Zachęty dla naukowców indywidualnych Środki na badania/ badania instytutu Dostęp do zasobów/ laboratoriów współpracujących partnerów Podniesienie reputacji Czynnik napędzający rozwój kariery Środki na badania/ badania instytutu Wymóg praktycznej stosowalności Przedsiębiorczość Osobista motywacja finansowa Środki wsparcia ze strony uniwersytetu / placówki badawczej Utworzenie TTO dla wsparcia Wsparcie współpracy Kryterium oceniania Planowanie budżetu i zasobów (wraz z pensum nauczania) Utworzenie TTO dla wsparcia Wsparcie spin- offów Możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin/ urlop okresowy Patenty/ Udzielanie licencji Podniesienie reputacji Osobiste korzyści finansowe Środki na własne badania/ badania instytutu Revenue Sharing Rules Kryteria dalszego kształcenia zawodowego Zasady publikacji Utworzenie TTO dla wsparcia Źródło: w oparciu o Bekkers & Freitas (2009): BACKGROUND PAPER - An evaluauon of incenuves and policies that affect research insutuuons knowledge transfer acuviues

12 Polityka szkół wyższych - Wielowymiarowe zaangażowanie szkół wyższych w regionie Szkoły wyższe Gospodarka regionalna Nauczanie Zdolności Badania Innowacje Służba publiczna Kultura i wspólnota Uniwersytecki obszar tworzenia wartości dodanej Interfejs Obszar gospodarki regionalnej tworzący wartość dodaną Źródło: w oparciu o Cha erton & Goddard (2000)

13 Polityka szkół wyższych Wielowymiarowe zaangażowanie szkół wyższych 3 założenia Nauczanie Badanie Służba publiczna Orientacja programu nauczania na wymagania regionalne Redukcja migracji narybku akademickiego z regionu Szkoły wyższe jako początek edukacyjnego łańcucha dostaw Aktywne wprowadzenie absolwentów na rynek & aktywne badanie rynku/ ustalanie wymogów rynkowych Lokalizacja nauki Oferta specyficznych dla regionu, elastycznych propozycji nauczania Kształcenie dorosłych Alternatywne formy nauczania Współpraca zewnętrzna celem poszerzenia wiedzy Ekspansja w centra naukowe i parki technologiczne mające swój sens istnienia w regionie Dostosowanie specjalności do wymogów regionalnych Region jako pole eksperymentowania Uzyskanie przewagi na rynku krajowym i międzynarodowym Inicjalizacja klastrów Wsparcie transferu technologicznego przez różne kanały Interfejsy do regionu inkubatory, spin- off y, start- up y, promocja, absolwenci Pozauniwersyteckie zaangażowanie zatrudnionych na stanowiskach naukowych i studentów nieodpłatne, ogólnie dostępne czynności (we współpracy z organizacjami użytku publicznego) Mentoring itp. Uniwersytety jako inicjatorzy kultury Wpływ na sieci społeczne Wymiana pomysłów & krzewienie kultury Wkład w umiędzynarodowienie regionu Współpraca z organizacjami użytku publicznego Otwarcie struktury uniwersyteckiej na społeczności Inicjator spędzania czasu wolnego Wpływ na kulturę popularną i reputację regionu

14 Wielowymiarowe zaangażowanie szkół wyższych założenia - nauczanie Nauczanie Orientacja programu nauczania na wymagania regionalne Redukcja migracji narybku akademickiego z regionu Szkoły wyższe jako początek edukacyjnego łańcucha dostaw Aktywne wprowadzenie absolwentów na rynek& aktywne badanie rynku/ ustalanie wymogów rynkowych Lokalizacja nauki Oferta specyficznych dla regionu, elastycznych propozycji nauczania Kształcenie dorosłych Alternatywne formy nauczania Input Studenci Projekty Wyniki wywiadu: Proces Uniwersytet Studenci Pomysły biznesowe Naukowcy Know- How Wynalazki Output Absolwenci Badanie Nauka Konsument Spółka/ gospodarka regionalna Zapotrzebowanie rynku Popyt Program nauczania w małym stopniu ukierunkowany na wymogi przedsiębiorstw z regionu ü Plany nauczania i własne interesy badawcze zapewniają mało miejsca do śledzenia współpracy naukowej

15 Polityka szkół wyższych Praktyki & praktyczne ukierunkowanie wykształcenia Praktyki Wyniki wywiadu Szerzenie praktyki studenckiej jest oceniane różnie Akademickie Biuro Karier politechniki wspiera studentów przy wyszukiwaniu praktyk Przedsiębiorstwa oferują coraz więcej miejsc do odbycia praktyk Praktyki nie odbywają się (praktyki ponadregionalne) Przedsiębiorstwa w województwie mają praktykantów z uniwersytetów z innych województw Praktyki bardzo często dopiero po zakończeniu studiów (post- graduate) Prace seminaryjne i końcowe Wyniki wywiadu: Prace seminaryjne i końcowe (we współpracy z przedsiębiorstwami regionalnymi) nie są zorientowane na praktyczne wykorzystanie Tylko 10% prac jest ukierunkowanych na wykorzystanie praktyczne Wskazane przyczyny: Niewielka wiedza z zakresu wymogów & zagadnień stawianych przez przedsiębiorstwa Brak tematyki zorientowanej na praktyczne wykorzystanie Kłopoty z opieką i nakłady na opiekę Ryzykowne, obawa o utratę reputacji Niepewność w odniesieniu do własności intelektualnej/ wykorzystania wyników pracy (dotyczy to w szczególności kwesui własności) Niewystarczające kwalifikacje studentów

16 Polityka szkół wyższych Entrepreneurial EducaUon and OrientaUon (kultura zakładania firmy) 3 filary wsparcia przedsiębiorczości Inspiracja Wykłady Imprezy Nauczanie/ wykształcenie Teoria & Nauczanie Praktyka Wsparcie Wiedza Sieci Promocja Pomysły założycielskie/ zamiar założenia działalności Osobowości przedsiębiorstwa & startegie Założenie firmy odnoszącej sukcesy w długim czasie Founder Talks Startup Lounge Startup Homecoming Imprezy związane z nauczeniem Prace kończące Prace seminaryjne Business Development Center Junior Accelerator Entrepreneurship Bootcamp Startup ConsulUng Online Community Entrepreneurship Club Inside the Venture Mentoring Inkubatory Promocja Finansowanie

17 Polityka szkół wyższych inkubatory Akademicki Inkubator Przedsiębior- czości Uniwersytetu Opolskiego Wyniki wywiadu: 13 miejsc pracy dla przedsiębiorstw Kursy i szkolenia w zakresie ekonomii Wsparcie nowozałożonych firm (doradztwo, dotacje na rozwój, zasiłek pomostowy) Pośredniczenie w praktykach Badania i rozwój (praca przy projektach) Rozbudowa współpracy z przedsiębiorstwami Akademicki Inkubator Przedsiębior- czości Politechniki Opolskiej Wyniki wywiadu 6 pomieszczeń biurowych Szkolenia dla przedsiębiorstw i absolwentów Doradztwo dla start- up ów Organizacja warsztatów i konf. Pośredniczenie w praktykach Doradztwo zawodowe dla studentów Inkubator Izby rzemieślniczej w Opolu Wyniki wywiadu 10 dogodnych pomieszczeń biurowych dla start- up ów i młodych przedsiębiorstw Przedsiębiorczość w regionie Wyniki wywiadu : Studenci są za mało mobilizowani do zakładania działalności Silna awersja do podejmowania ryzyka Brak odniesienia do rzeczywistości w przypadku start- up ów Nieprawidłowe wdrażanie projektów Niewystarczająca zdolność ekonomiczna do utrzymania się na rynku po zakończeniu dofinansowania na początek działalności/ wsparcia

18 Polityka szkół wyższych zadania inkubatorów Finansowanie/ Środki wsparcia/ Kapitał ryzyka Tani wynajem powierzchni biurowych, laboratoria, zakłady produkcyjne INKUBATOR Infrastruktura (Internet, pomieszczenia do organizowania imprez) Doradztwo i pomoc w planowaniu, zakładaniu i budowaniu firmy Kluby biznesowe Stworzenie biznesplanu Doradztwo markeungowe Doradztwo w zakresie współpracy Pośrednictwo w kontaktach tworzenie sieci Start- UP Anioły biznesu Doradztwo prawne Doradztwo gospodarcze Informacje dotyczące środków wsparcia Pomoc administra- cyjna/ administracja Przed- siębior- stwa Sieci założycieli Start- up y

19 Polityka szkół wyższych Wyposażenie techniczne Wyniki wywiadu Budowa i zakup odpowiedniej infrastruktury naukowej na uniwersytetach Obecna forma finansowania wyposażenia (laboratoria, instalacje techniczne) uniwersytetów nie pozwala na wykorzystanie w celach komercyjnych Wyposażenie warunkowo odpowiada wymaganiom przedsiębiorstw regionalnych Dobre wyposażenie w zakresie chemii & budowy maszyn Nieco gorsze wyposażenie np. w obszarze technologii obróbki drewna Wyposażenie techniczne Źródło: Uni Jena (2014)

20 Agenda 1. WSTĘP 2. PYTANI W WYWIADZIE 3. ELEMENTY REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI Szkoła wyższa Innowacja Klastry

21 Polityka innowacji Przypomnienie Wielowymiarowe zaangażowanie szkół wyższych w regionie Szkoły wyższe Gospodarka regionalna Nauczanie Zdolności Badania Innowacje Służba publiczna Kultura i wspólnota Uniwersytecki obszar tworzenia wartości dodanej Interfejs Obszar gospodarki regionalnej tworzący wartość dodaną Źródło: w oparciu o Cha erton & Goddard (2000)

22 Wielowymiarowe zaangażowanie szkół wyższych Założenia - Badania Badania Dopasowanie tematyki badań do wymagań regionalnych Region jako pole eksperymentalne Uzyskanie przewagi na rynku krajowym i międzynarodowym Inicjalizacja klastrów Wsparcie transferu technologii przez różne kanały Interfejsy do regionu inkubatory, spin- off y, wsparcie start- up ów, promocja, absolwenci Współpraca zewnętrzna celem poszerzenia wiedzy Ekspansja w centra naukowe i parki technologiczne mające swój sens istnienia w regionie Tematyka badań Wyniki wywiadu Silne skoncentrowanie się uniwersytetów na dydaktyce Praktyczna możliwość zastosowania np. transfer dokonań naukowych był przez długi czas poza centrum zainteresowania. Obecnie doszło do zmiany podejścia Tematyka badań tylko częściowo ukierunkowane na wymagania regionalnych przedsiębiorstw np. przemysł drzewny jest słabo objęty programem badań prowadzonym przez uniwersytety Wiele średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw w regionie Niewystarczające ukierunkowanie na wymagania tych przedsiębiorstw Ale jakie właściwie mają one wymagania? W wyniku tego istnieje niewielki popyt na technologie ze strony przedsiębiorstw z regionu

23 Polityka innowacji współpraca i tworzenie powiązań Instytuty badawcze Szkoły wyższe Sieć regionalna Uniwersytety Przedsię- bioirstwa Izby/ Stowarzy- szenia Przedsię- biorstwa Współpraca i stworzenie sieci współpracy między podmiotami w obszarze regionalnego systemu innowacji mają główny wpływ na zdolność innowacji w regionie Struktura sieci i pozycja uczestników w sieciach współpracy wpływa na dyfuzję wiedzy, technologii i zdolność innowacji (Powell et al., 1996) Przedsiębiorstwa zakotwiczone mogą mieć główny wpływ na rozwój i utrzymanie sieci Korzyści aglomeracyjne (Feldman 2003; Feldman & Francis 2004; Saxenian 1990 and 1999) Przedsię- biorstwa Organizacje klastrowe Przedsię- biorstwa Reputacja & legalność (Dacin et al. 2007; Gnyawali & Madhavan 2001) Wspólne wartości (Granove er, 1992) Przedsię- biorstwa Przedsię- biorstwa Przepływ informacji (Moody et al. 2003) Tworzenie tożsamości (Dhanaraj et al., 2006)

24 Polityka innowacji współpraca i tworzenie powiązań Pokonywanie barier we współpracy Doświadczenia ze współpracy Szerokość kanałów interakcji Budowanie zaufania

25 Polityka innowacji współpraca i tworzenie powiązań Pokonywanie barier we współpracy Doświadczenia ze współpracy Częsta i powtarzająca się współpraca z partnerami z przemysłu Pozwala na przełamanie sprzecznej logiki badań Przedmiot badań Publikowanie i rozpowszechnianie wyników badań Umożliwia opracowanie procedur w celu zorganizowania współpracy, takich jak np. ustanowienie formalnych elementów procesu, a tym samym ułatwia rozwój współpracy z nowymi partnerami Doświadczenia ze współpracy - przedsiębiorstwa Wyniki wywiadu Wiele przedsiębiorstw rodzinnych Małe kompetencje w zakresie zarządzania/ innowacji Mała aktywność w zakresie badań i rozwoju Niedostateczne postrzeganie uniwersytetów jako centrów innowacji i partnerów do współpracy Mała wiedza na temat możliwości ochrony własności intelektualnej Doświadczenia ze współpracy - uniwersytety Wyniki wywiadu Pracownicy uniwersytetów mają małe doświadczenie w zakresie współpracy Wymagane ustanowienie procedur współpracy ułatwiających proces inicjowania współpracy Większe wsparcie pracowników uczelni przez odpowiednie podmioty (TTO, centralne zarządzanie współpracą) Hierarchiczne struktury organizacyjne utrudniają współpracę Wymagane wsparcie współpracy Źródło: w oparciu o Bruneel, J., d Este, P., & Salter, A. (2010). InvesUgaUng the factors that diminish the barriers to university industry collaborauon. Research Policy, 39(7),

26 Powiązania Regionalnego Systemu Innowacji Opole wstępne wyniki regionalne krajowe międzynarodowe Administracja publiczna TTO Inkubator Banki/ Instytucje finansowe Klaster Przedsiębiorstwa Uniwersytety/ Szkoły wyższe Izby Instytut badawczy Stowarzyszenia/Zrzeszenia Park technologiczny Nie sprecyzowano Organizacja pozarządowa 27 Uniwersytet Opolski 26 Politechnika Opolska 1 OCRG 11 Izba Rzemieślnicza w Opolu 31 Izba Gospodarcza Śląsk

27 Polityka innowacji współpraca i tworzenie powiązań Pokonywanie barier we współpracy Szerokość kanałów interakcji Interakcja poprzez różne kanały może przyczynić się do przezwyciężenia konfliktu Nauczanie poprzez formalne i nieformalne bezpośrednie lub pośrednie, a także krótkoterminowe i długoterminowe oddziaływanie Wykorzystanie efektu synergii pomiędzy różnymi kanałami Przez wypełnienie różnych kanałów interakcji, wydajność współpracy może być zwiększona Częste, bezpośrednie interakcje uzupełniają formalne, długoterminowe porozumienia w sprawie badań Zwiększenie zdolności uczestników do przezwyciężania konfliktów wywołanych różnicami w systemach zachęt dla nauki i gospodarki Szerokość kanałów interakcji Wyniki wywiadu Niska współpraca między przedsiębiorcami, a uniwersytetami Mało osobistych, nieformalnych kontaktów pomiędzy naukowcami, a osobami kontaktowymi ze strony przemysłu Źródło: w oparciu o Bruneel, J., d Este, P., & Salter, A. (2010). InvesUgaUng the factors that diminish the barriers to university industry collaborauon. Research Policy, 39(7),

28 Polityka innowacji współpraca i tworzenie powiązań Pokonywanie barier we współpracy Budowanie zaufania Współpraca wiąże się z ryzykiem i niepewnością Wielkie niewiadome jako centralna cecha procesu badawczego Oportunistyczne zachowanie / wykorzystanie stanowiska do uzyskania korzyści Zaufanie zmniejsza ryzyko oportunistycznych zachowań, wzmacnia wiarę w zdolności uczestników, wspiera uczciwe traktowanie się partnerów na równych prawach, Zaufanie umożliwia bardziej efektywne procedury rozwiązywania problemów i pokazuje gotowość do wzajemnego zrozumienia i wzajemnego dostosowania zachowań do wymagań i oczekiwań partnerów Budowanie zaufania Wyniki wywiadu Współpraca na równych prawach Uniwersytety muszą traktować przedsiębiorstwa jako partnerów na równych prawach. Nawet wtedy, gdy są to małe i średnie przedsiębiorstwa Wiara we współpracę uczestników Profesorowie boją się utraty reputacji, jeżeli przebieg współpracy nie jest zadowalający Jednak współpraca w zakresie badań niesie zawsze ryzyko

29 Polityka innowacji Prawo własności intelektualnej Zachęty i konflikty pomiędzy wiedzą publiczną i prywatną Różne standardy postępowania z wiedzą w nauce i gospodarce Nauka Stosunkowo otwarty charakter systemu nauki Generowanie chronionej i publicznej wiedzy jako główny cel uniwersytetów i czynnik stymulujący wzrost uniwersytetów Generowanie wiedzy finansowane ze środków publicznych Konkurencja między uniwersytetami i naukowcami Silny wpływ systemów zachęt Zwiększenie reputacji przez wydanie publikacji Publikacje jako kryterium sukcesu i czynnik napędzający rozwój kariery Chęć szybszego wydania publikacji Gospodarka Generowanie wiedzy w celu jej komercyjnego wykorzystania Wiedza prywatna nie jest dostępna dla ogółu i jest strzeżona Główną motywacją do generowania wiedzy jest jej komercyjne wykorzystanie i osiągnięcie zysków Zapewnienie ochrony poprzez patenty Ustanowienie tymczasowych monopoli Współpraca jako strategiczny mechanizm do uzyskania przewagi nad konkurencją Ø Różnice w systemach generowania wiedzy prowadzą do konfliktów pomiędzy przedsiębiorstwami, a naukowcami z uniwersytetów, które dotyczą przedmiotów i treści badań oraz publikowania wyników badań Źródło: w oparciu o Bruneel, J., d Este, P., & Salter, A. (2010)

30 Polityka innowacji IPR (prawo własności intelektualnej) Prawo własności intelektualnej Wyniki wywiadu Problemy z zachowaniem poufności lub z ograniczeniem publikowania Konieczne rozpowszechnienie wyników badań w przypadku projektów współfinansowanych przez UE Konflikt z logiką generowania wiedzy na własność w przypadku przedsiębiorstw Świadomość, że opatentowanie chroni własność intelektualną Profesorowie posiadają już niekiedy patenty Świadomość jest już wykształcona Deklaracja intencji? Protokół ustaleń? Umowa o dzieło? Umowa opcyjna? Badania usługowe? Na wyłączność/ Nie na wyłączność? Należne świadczenie? Dyrektywy dotyczące instytucji finansujących Forma umowy Porozumienie transferu materiału? Umowa zlecenie? Umowa o zachowaniu poufności?? Umowa licencyjna? Prawa do własności intelektualnej? Obszar objęty umową? Umowa o współpracy badawczo- rozwojowej? Know- how? Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną?

31 Polityka innowacji IPR i różne formy współpracy Badania usługowe Zdefiniowany cel Zdefiniowana ścieżka do realizacji Zorientowane na cel, otwarte na wyniki Sukces nie jest wymagany Cena = koszty globalne + rynkowe wynagrodzenie za przyznanie praw do własności intelektualnej (licencja, przekazanie praw) Nie zlecenie prac doktorskich Warianty prawne Umowy zlecenia i o dzieło Zdefiniowana ścieżka realizacji Jednoznaczny, znany cel Sukces jest wymagany Współpraca w zakresie badań Zastosowanie nie jest dokładnie znane Wspólne projektowanie i realizowanie, wkład od obydwu partnerów Wdrożenie nie jest dokładnie zdefiniowane Otwartość na cel i wynik Dzielone wyniki i ryzyko Możliwe prace doktorskie Cena zawiera koszty globalne lub pomoc finansowa na badania Prawa do wyników z badań i rozwoju uzyskanych przez pracowników uni- wersytetu stanowią własność uniwer. Udzielanie licencji/ Przekazywanie praw do własności intelektualnej na warunkach rynkowych Współpraca w zakresie badań wspierana ze środków publ. Szczególne formy współpracy w zakresie badań Otwartość na wynik Badania prowadzone we współpracy z jednym lub kilkoma partnerami Uniwersytet otrzymuje pomoc finansową na badania Przynajmniej jeden z partnerów otrzymuje środki publiczne Badanie przeprowadzane na podstawie wniosku projektowego, decyzji zatwierdzającej lub wytycz. Prawa do wyników z badań i rozwoju uzyskanych przez pracowników uni- wersytetu stanowią własność uniwer. Udzielanie licencji/ Przekazywanie praw do własności intelektualnej na warunkach rynkowych

32 Polityka innowacji Możliwości wsparcia i finansowania Unia Europejska Horizon 2020 Cel: Wsparcie innowacji, badań i rozwoju (dotyczy innowacyjnych MŚP) Działania : dotacje i venture capital (głównie w fazie początkowej fazie działalności) na projekty obejmujące badania i rozwój oraz innowacje (współfinansowanie) Metoda: bezpośrednie finansowanie przez roczne lub kwartalne przetargi EACI COSME Cel : Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw (w szczególności dla MŚP) Działania : venture capital (gównie w fazie ekspansji i wzrostu) na projekty obejmujące innowacje, ekspansję i wejście na rynki zagraniczne; Finansowanie bezpośredniego wsparcia MŚP Metoda: bezpośrednie finansowanie na wezwanie EACI; pośrednie finansowanie przez pośredników finansowych Fundusze strukturalne UE Cel e: Wsparcie niwelowania różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów i pomoc słabym regionom Działania: Dotacje na projekty, przyczyniające się do rozwoju regionalnego poprzez zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności finansowanie tanich pożyczek Metoda: wezwanie urzędów krajów członkowskich w ramach programów operacyjnych; pośrednie finansowanie MŚP przez pośredników finansowych (banki, fundusze gwarancyjne i kapitałowe) Ważne programy strukturalne dla MŚP: EFRR: niwelowanie różnic w poziomach rozwoju regionów oraz wzmocnienie spójności terytorialnej i socjalnej w UE ESF = Poprawa spójności socjalnej i konkurencyjności w UE EFRROW = Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich

33 Polityka innowacji Możliwości wsparcia i finansowania Osadzenie projektu UNIA EUROPEJSKA wieloletnie ramy finansowe EUROPEJSKI FUNDUSZ STRUKTURALNY Cel Konwergencja EUROPEJSKI FUNDUSZ SOCJALNY (EFS) Poziom europejski PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VIII REGIONALNY KAPITAŁ LUDZKI DLA EKONOMII 8.2 Transfer wiedzy Poziom krajowy Wsparcie współpracy między nauką a gospodarką Skuteczny transfer wiedzy między nauką a gospodarką w regionie opolskim Poziom regionalny

34 Polityka innowacji Możliwości wsparcia i finansowania Polska Programy operacyjne dla Polski 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL): Zwiększenie konkurencyjności gospodarki 2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG): Dla przedsiębiorstw prowadzących innowacyjne projekty w zakresie badań i rozwoju 3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS): Zwiększenie atrakcyjności polskich regionów dzięki zwiększeniu kohezji terytorialnej i budowie dróg Programy badań i rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego względnie NBCR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju): 1. Kreator Innowacyjności: Zwiększenie kwalifikacji w dziedzinach zarządzania własnością intelektualną oraz komercyjnego wykorzystania wyników badań 2. Spin- Tech: Wsparcie firm typu spin- off (wydzielenie z uniwersytetów lub placówek badawczych) w celu komercyjnego wykorzystania wyników badań 3. BroTech: Wsparcie finansowe dla MŚP i placówek badawczych, uczestniczących w procesie poprawy transferu technologii między sferą nauki i gospodarką 4. Demonstrator+: Wsparcie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie projektów zajmujących się rozwojem nowych technologii 5. GEKON: Wsparcie innowacyjności polskiej gospodarki dzięki rozwinięciu innowacyjnych technologii środowiskowych 6. KadTech: Narzędzie dla przedsiębiorstw w dotarciu do sfery naukowo- badawczej, w celu rozwoju technologii i jej komercjalizacji 7. Patent Plus: Dotacje na koszty wstępne rejestracji patentu na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym i dla pozyskania partnerów w celu wprowadzenia na rynek innowacji

35 Polityka innowacji Możliwości promocji i finansowania Bon na innowacje Treść: Przedsiębiorstwa otrzymują bon na inwestycje, który może być spożytkowany wyłącznie na zakup usług w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu albo technologii w instytucjach naukowych Cele: - inicjowanie kontaktów między mikro i małymi przedsiębiorstwami, a jednostkami naukowymi - zmniejszenia barier finansowych, blokujących współpracę nauki i biznesu - Możliwość dla mikro i małych przedsiębiorstw wdrażania pomysłów w zakresie badań i innowacji Podmioty uprawnione: na mikro i małe przedsiębiorstwa, które w roku złożenia wniosku lub 3 lata wcześniej nie korzystały usług jednostek naukowych; przedsiębiorstwa, które wykorzystały bon innowacje nie mogą ubiegać się o kolejny Zakres: zł w roku 2014; maksymalnie zł na przedsiębiorstwo (do 100 % wydatków klasyfikowanych) : 467 wniosków (227% dostępnych środków) : 826 wniosków, z czego zatwierdzono 451 projektów : 848 wniosków, z czego zatwierdzono 481 Instytucja wdrażająca: PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

36 Polityka innowacji Finansowanie mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw Finansowanie wewnętrzne 92 % Źródła finansowania innowacji Kredyty bankowe 8 % Leasing 1% Prywatne pożyczki 5% Środki z UE 2% Środki krajowe 0% Pozostałe 0% Brak konieczności 46% Niechęć zadłużenia się 49% Przyczyny samofiansowania Niskie koszty finansowania wewnętrznego 15% Brak zdolności kredytowej 11% Brak informacji 4% Pozostałe 1% Źródło: Raport o sytuacji Mikro I Malych Firm W Roku Bank Pekao

37 Polityka innowacji Finansowanie i możliwości wsparcia Wyniki wywiadu Finansowanie/ Dotacje (dobra) dostępność środków Ograniczona dostępność dla przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa postrzegają je tylko w ograniczonym zakresie Trudne zabezpieczenie kredytu Kapitał własny przedsięborstwa jest częściej tańszy Przegląd instrumentów finansowych Instrumenty finansowe Klasyczne instrumenty finansowe Finansowanie wewnętrzne Finansowanie przez banki Dotacje Alternatywne instrumenty finansowe Factoring Leasing Kapitał udziałowy Mezzanine Capital etc

38 Polityka innowacji - Pośrednicy Miejsca transferu jako instytucje pośredniczące ( Pośrednicy ) Oferta z zakresu wiedzy i technologii Szkoły wyższe, placówki badawcze, przemysł, usługodawcy Transfer bezpośredni Produkujący pośrednicy Doradztwo Wsparcie Pośrednictwo Ø związane z badaniami Ø związane z ekonomią Ø samodzielne Ø formy specjalne Transfer pośredni Oferta z zakresu wiedzy i technologii Szkoły wyższe, placówki badawcze, przemysł, usługodawcy Źródło: Czarnitzki, Licht, Rammer, Spielkamp (2008)

39 Polityka innowacji - Założenia pośrednictwa w transferze wiedzy i technologii Założenia ( Zawodność rynku ) Duże asymetrie informacji Wysokie koszty poszukiwań Wysokie koszty realizacji transferu Duża niepewność i efekty zewnętrzne Niewystarczająca zdolność do transferu Przykłady usług pośredników Przedstawienie oferty badawczo- rozwojowej ze strony nauki (np. targi, Internet) Doradzanie przedsiębiorstwom w zakresie oferty badawczo- rozwojowej ze strony nauki Monitoring popytu technologicznego i trendów technologicznych Pośredniczenie w zapytaniach technologicznych Wyszukiwanie technologii i ekspertyz Oferta bezpośredniego kontaktu (np. giełda kontaktów, dni przedsiębiorstw, warsztaty) Wsparcie przy projektach transferu (np. doradztwo prawne, tworzenie umów, zarządzanie projektem) Doradztwo w zakresie możliwości wsparcia finansowego projektów transferu Budowa zaufania pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami Przejecie wykorzystania patentów Wsparcie finansowe przy tworzeniu spin- off ów Oferty szkoleniowe dotyczące aspektów związanych z transferem Tworzenie zachęt dla placówek badawczych do działań wspierających transfer Doradzanie przedsiębiorstwom w zakresie zarządzania innowacjami Utworzenie instytucji badawczo- rozwojowych silnie zorientowanych na transfer Źródło: Czarnitzki, Licht, Rammer, Spielkamp (2001)

40 Polityka innowacji Wyzwania dla pośredników Wyzwania Różnorodność pozycji transferu i brak przej- rzystości dla potencjalnych użytkowników Różnorodność pozycji transferu i brak przejrzystości oferty Zakres zadań i dostępne zasoby Publiczne wsparcie instytucji pośredniczących i konkurencja wobec prywatnych dostawców (usługi biznesowe) Skuteczność pośredników w transferze wiedzy i technologii Pośrednicy Wyniki wywiadu Wymagane zwiększenie przejrzystości Różne punkty kontaktowe Należy skupić się na doradzaniu w sprawach dotacji Wymagalne utworzenie odpowiednich instytucji do transferu Instytucje pośredniczące muszą posiadać kompetentnych pracowników (kompetencje technologiczne, wiedza w zakresie programów wsparcia, wiedza o instytucjonalnych i naukowych start- up ach w regionie) Wsparcie administracyjnego zarządzania współpracą i wnioskowania o dotacje

41 Pośrednicy: Dział Współpracy i Rozwoju (DWiR) Akademickie Biuro Karier Biuro Rozwoju i Strategii pomoc studentom oraz absolwentom w rozpoczęciu pracy zawodowej Kontakt z pracodawcami i pośredniczenie w praktykach i ofertach pracy Analizowanie rynku pracy Wsparcie Politechniki Opolskiej w zakresie transferu i komercjalizacji nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań Koordynowanie związanych z tym zleceń realizowanych przez politechnikę Biuro Funduszy Strukturalnych Biuro Współpracy i Transferu Technologii Wsparcie i współpraca przy szukaniu źródeł finansowania dla badań i rozwoju Analiza możliwości uzyskania zewnętrznych środków finansowych na rozwój uniwersytetu Informacje, wsparcie i doradztwo przy projektach realizowanych w ramach EFS

42 Pośrednicy: OCRG Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) Utworzone w 2007 r. Jednostka budżetowa Samorządu Województwa Opolskiego Zarządza Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO) dla województwa opolskiego Punkt Informacyjny UE Europe Direct Cele Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego Kreowanie rynku pracy Pobudzanie aktywności gospodarczej Podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności Działania na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu Zadania/Oferta Aktywne wsparcie działań aktywizujących przedsiębiorczość np. pomoc przy powstaniu parków naukowych, technologicznych, inkubatorów, klastrów Budowa regionalnej sieci informacji gospodarczej dla biznesu Informacje o możliwościach inwestowania (Centrum Obsługi Inwestora) Wsparcie przedsiębiorstw planujących ekspansję zagraniczną

43 Polityka innowacji Komunikacja i markeung Komunikacja i markepng Wyniki wywiadu Przedsiębiorstwa posiadają zbyt małą wiedzę o kompetencjach uniwersytetów Niewiedza ze strony przedsiębiorstw o osobach kontaktowych po stronie uniwersytetów Strony internetowe uniwersytetów nie są dostosowane do wymagań przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa nie mają prawie żadnych możliwości pozyskania samodzielnie informacji lub pozyskanie informacji jest zbyt kosztowne Informowanie o historiach sukcesu Uniwersytety niedostatecznie poinformowane o potrzebach rynku MARKETING TECHNOLOGII BUSINESS DEVELOPMENT Fazy markepngu technologii Faza rozproszenia z elementami dialogu - Research to Business Targi Internet Giełdy technologii Biuletyn Faza dialogu ze znaną grupą docelową Mailing Targi dla określonych technologii Faza odpowiedzi Analiza Inicjacja projektu

44 Agenda 1. WSTĘP 2. PYTANI W WYWIADZIE 3. ELEMENTY REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI Szkoła wyższa Innowacja Klastry

45 Polityka klastrów - Klastry w Opolu Klaster Budowlany Opolski Dom Regionalny Opolski Klaster Senioralny Klaster Rzemieślniczy Opolski E- Rzemieślnik (WKR) Klaster Drzewny Śląski Klaster Drzewny Klaster Turystyczny Kraina Mlekiem i Miodem Płynąca Klaster Chemiczny Innowacyjna Chemia Klaster Przetwórstwa Spożywczego Zielona Dolina Klaster Informatyczny OPINFO Klaster Energii Odnawialnych Ekoenergia Opolszczyzny Klaster w zakresie budownictwa energooszczędnego klaster Termomax Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry Opolski Klaster Medyczny Klaster Dobrej Żywności Oleski Koszyk Klaster uczestników z branży szkoleniowej i doradczej ConsorUum Man (rozwiazany w 2010 r.) 9% 9% 9% 9% 9% 0% Branża 9% 28% 18% turystyczna budowlana chemiczna ekoenergetyczna doradcza i szkoleniowa IT

46 Polityka klastrów - Klastry w Opolu 1. Klaster Informatyczny OPINFO (od 2010 r.) Liczba członków: 14 przedsiębiorstw z branży IT Koordynator klastra: Opolskie Stowarzyszenie Gospodarczo Społeczne w Opolu i Business AcceleraUon Center (BAC) Cele: tworzenie i upowszechnianie nowych technologii, które wspierają współpracę między biznesem a nauką, pomoc przy wnioskowaniu o dotacje, promocja innowacyjnych form kształcenia, organizacja kursów i konferencji, współpraca z instytucjami, uczelniami i stowarzyszeniami, organizowanie inkubatorów gospodarczych 2. Klaster Rzemieślniczy Opolski E- Rzemieślnik (WKR) (od 2009 r.) Liczba członków: 41 zakłady rzemieślnicze Koordynator klastra: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej (kierownik projektu), Śląska Izba Gospodarcza, Opolska Izba Gospodarcza, CTC Polska, Cele: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego (Projekt EFS) podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników, zwiększenie obrotów, współpraca w dziedzinie badań i rozwoju, kierunek studiów w regionalnej wyższej szkole technicznej odpowiadający wymaganiom rzemiosła, polepszenie komunikacji między członkami klastra i ich poziomu wiedzy 3. Klaster Turystyczny Kraina Mlekiem i Miodem Płynąca (od 2008 r.) Liczba członków: 31 przedsiębiorstw (m.in. Uniwersytet Opolski i Opolski Park Naukowo- Technologiczny) Koordynator klastra: Kluczborsko- Oleska Lokalna OrganizacjaTurystyczna Cele: rozwój turystyki w regionie, tworzenie i poszerzanie oferty turystycznej wokół atrakcji turystycznych i jej reklama, zbieranie aktualnych informacji na temat imprez i ofert turystycznych, działania na rzecz ochrony środowiska, koordynacji zadań, analizy markeungowe turystyki lokalnej, stworzenie lokalnego centrum informacji turystycznej, wsparcie inicjatyw klastrowych z branży turystycznej w zakresie zarządzania, markeungu, kapitału ludzkiego, innowacji, finansów, internacjonalizacji

47 Polityka klastrów - Klastry w Opolu 4. Klaster Energii Odnawialnych Ekoenergia Opolszczyzny (od 2008 r.) Liczba członków: 78 Koordynator klastra: Fundacja Promocji Innowacji Gospodarczych w porozumieniu z urzędem marszałkowskim, OCRG i Opolskim Parkiem Naukowo- Technologicznym Cele: budowa plaˆormy współdziałania przedsiębiorstw, samorządów lokalnych, uczelni wyższych, instytutów badawczo- rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji prywatnych oraz lokalnych mediów w zakresie energii odnawialnej szkolenia i upowszechnianie informacji dotyczących energii odnawialnych, stworzenie współpracy pomiędzy producentami, handlowcami i klientami, polepszenie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i sferą nauką w dziedzinie badań i innowacji 5. Klaster Chemiczny Innowacyjna Chemia (od 2008 r.) Liczba członków: 13 (m.in. Opolski Park Naukowo- Technologiczny, Politechnika, Uniwersytet Opolski, OCRG, Mexeo, Atmoterm) Koordynator klastra: porozumienie między przedsiębiorstwami chemicznymi Cele: rozwój i umocnienie przedsiębiorstw chemicznych, wykorzystanie potencjału spółek regionalnych w dziedzinie nowych technologii i produktów, maksymalne wykorzystanie surowców i możliwości produkcyjnych regionu, zmniejszenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego, nowe pomysły, zwiększenie potencjału rozwoju przedsiębiorstw, pozyskanie nowych rynków, wspólne badania rynkowe, podział kosztów produkcji 6. Klaster w zakresie budownictwa energooszczędnego klaster Termomax (od 2008 r.) Liczba członków: 11 Koordynator klastra: Naczelna Organizacja Techniczna Cele: współpraca między przedsiębiorstwami i szkołami wyższymi w następujących obszarach: tworzenie i wdrażanie innowacji w budownictwie energooszczędnym, systemy ogrzewania w budownictwie, wykorzystanie ekologicznych materiałów budowlanych i systemów grzewczych, wykorzystanie i upowszechnianie technologii słonecznej i innych innowacyjnych technologii w budownictwie

48 Polityka klastrów - Klastry w Opolu 7. Klaster Przetwórstwa Spożywczego Zielona Dolina (od 2004 r.) Liczba członków: brak danych Koordynator klastra : Opolski Park Naukowo- Technologiczny Cele: wzmocnienie konkurencyjności w sektorze artykułów spożywczych i rolniczych, zwiększenie rentowności produkcji rolnej, ścisłe powiązanie producentów, handlowców i dostawców 8. Opolski Klaster Medyczny (od 2011 r.) Liczba członków: 14 z obszaru medycyny i rehabilitacji (m.in. Opolski Park Naukowo- Technologiczny, Politechnika Opolska, OCRG) Koordynator klastra : brak danych Cele: wspólny rozwój usług medycznych 9. Regionalny Opolski Klaster Senioralny (od 2014 r.) Liczba członków: brak danych Koordynator klastra : 2 prywatne firmy, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Caritas Diecezji Opolskiej, Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Kup- Pokój i Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Cel: opracowanie innowacyjnych rozwiązań w związku ze świadczeniem usług zdrowotnych i usług opieki dla seniorów 10. Klaster Turystyczny Klaster Gór Opawskich (od 2012 r.) Liczba członków: 15 Koordynator klastra : Stowarzyszenie Kopa Biskupia Cel:stworzenie całorocznej atrakcyjnej ofertę dla turystów i osób przyjeżdżających w celach biznesowych w rejonie Gór Opawskich, innowacyjne rozwiązania w zakresie usług turystycznych

49 Polityka klastrów Klastry w Opolu 11. Klaster Dobrej Żywności Oleski Koszyk Liczba członków: 12 przedsiębiorstw z branży spożywczej (m.in. również OCRG) Koordynator klastra: brak danych Cele: wspólne strategie markeungowe, efektywne wykorzystanie wspólnego potencjału 12. Klaster Budowlany Opolski Dom (od 2010 r.) Liczba członków: 15 (m.in. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Opolski Park Naukowo- Technologiczny) Koordynator klastra : brak danych Cele: kontakt pomiędzy przedsiębiorcami, wspólne projekty (np. analizy, spotkania)

50 Śląski Klaster Drzewny Założenie: 2007 Ilość członków: 56 przedsiębiorstw z branży drzewnej i meblarskiej Koordynator klastra: Izba Gospodarcza Śląsk Cele: - bliższy kontakt pomiędzy członkami - organizacja branżowych imprez informacyjnych, szkoleń i konferencji - wspólne wystawienie się na targach - reprezentowanie na zewnątrz wspólnych interesów - udostępnienie informacji o dotacjach Współpraca: - wewnątrz klastra: zakup wspólnej instalacji do termowania drewna, wspólne prezentowanie się/wystawianie się na targach Budma w Poznaniu, wspólne inicjatywy - z innymi przedsiębiorcami z branży drzewnej: Morawsko- Śląski Klaster Drzewny - z jednostkami samorządu terytorialnego: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, powiat Oleski, gmina Chrząstowice - z instytutami i placówkami badawczymi: Politechnika Opolska, Instytut Technologii Drewna w Warszawie, Opolski Park Naukowo- Technologiczny

51 Zalety i problemy klastrów w Opolu Zalety: - podział kosztów - koordynacja i współpraca pomiędzy przedsiębiorcami z jednej branży - ważne przede wszystkim dla MŚP - wspólne wnioski o dotacje - wymiana wiedzy - zwiększenie innowacyjności Problemy: - słaba własna inicjatywa przedsiębiorstw przy tworzeniu klastra - często zainicjowane publicznie i rozwiązane po zakończeniu dofinansowania à rzadko posiadają potencjał do samodzielnego utrzymania się na rynku - po części kilka klastrów z jednej branży, które razem nie współpracują

52 Kontakt Izby Opolska Izba Gospodarcza Izba Rzemieślnicza w Opolu Izba Gospodarcza "Śląsk"

53 Kontakt: OCRG Przedsiębiorstwa Klastry OCRG Klub 150 i podobne grupy Izby

54 Na pytania z chęcią odpowiedzą: Anna Likierski Pracownik naukowy mannheim.de Marie Oehme Pracownik naukowy mannheim.de

55 Przegląd węzłów sieci regionalna sieć współpracy Opole ID Nazwa 1 OCRG 2 Dział Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej 3 Agencja ochrony Środowiska 4 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego 5 Urząd Pracy 6 Banki 7 Klaster Chemiczny 8 CTC Polska 9 Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego 10 Izba Skarbowa 11 Izba Rzemieślnicza w Opolu 12 Heidelberg Cement 13 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 14 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej 15 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 16 Klub Mexeo 18 PARP 19 Prywatne szkoły wyższe w Opolu 20 Prof. Foltys Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej 21 Przedsiębiorstwa regionalne 22 Regionalne fundusze gwarancji kredytowych 23 Śląski Klaster Drzewny 24 Szkółki Konieczko 25 Opolski Park Naukowo- Technologiczny 26 Politechnika Opolska 27 Uniwersytet Opolski 28 Uniwersytet Opolski profesor Nowak Wydział Przyrodniczo - Techniczny 29 Opolski Park Naukowo- Technologiczny 30 Opolska Izba Gospodarcza ID Nazwa 30 Opolska Izba Gospodarcza 31 Izba Gospodarcza Śląsk 32 Wojewódzkie centrum Gospodarcze w Opolu 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 34 Instytut Technologii Drewna w Poznaniu 35 Polskie przedsiębiorstwa 36 Uniwersytet Wrocławski 37 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 38 Różne ponadregionalne intytuty badawcze 39 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 40 Izba Rzemieślnicza Węgier 41 Politechnika Częstochowska 42 Zagraniczne szkoły wyższe (nie sprecyzowano) 43 Szkółki leśne w Niemczech 44 Szkółki leśne na Ukrainie 45 Szkółki leśne na Węgrzech 46 BIT Group 47 Niemieccy partnerzy (nie sprecyzowano) 48 DHBW Mannheim 49 Finnischer Technologiepark Quopio 50 Handwerkskammer Mannheim 51 Izba Rzemieślnicza Słowacji 52 Handwerkskammern Deutschland 53 Partnerzy międzynarodowi 54 Instytut badania żywności w Brukseli 55 Czeskie instytuty badawcze 56 Czeski Uniwersytet w Ostrawie 57 Różni partnerzy międzynarodowi 58 Instytut na rzecz zrównoważonego rozwoju 59 Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej 60 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 61 Uniwersytet Mateja Bela 62 Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej 63 Klaster Drzewny Dobrodzien

56 Literatura Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Bekkers, R., & Bodas Freitas, I. M. (2009): BACKGROUND PAPER - An evaluauon of incenuves and policies that affect research insutuuons knowledge transfer acuviues. Bruneel, J., d Este, P., & Salter, A. (2010). InvesUgaUng the factors that diminish the barriers to university industry collaborauon. Research Policy, 39(7), Cha erton, P., & Goddard, J. (2000): The response of higher educauon insutuuons to regional needs. European Journal of EducaUon, 35(4), Czarnitzki, D., Licht, G., Rammer, C., & Spielkamp, A. (2001): Rolle und Bedeutung von Intermediären in Wissens- und Technologietransfer. ifo Schnelldienst, 54(04), Dacin, T. M., Oliver, C., & Roy, J.- P The legiumacy of strategic alliances: An insutuuonal perspecuve. Strategic Management Journal, 28: Dhanaraj, C. & Parkhe, A OrchestraUng innovauon networks. Academy of Management Review, 31(3): Fahrenberg, J. & Wi er, L. (2013): GeisUges Eigentum erfolgreich verwerten: Technologietransfer und InnovaUon aus der Wissenschaw. Log X Verlag GmbH, Ludwigsburg. Feldman, M. & Francis, J. (2004): Homegrown soluuons: fostering cluster formauon. Economic Development Quarterly, 18: Feldman, M. (2003): The locauonal dynamicy of the US Biotech industry: Knowledge externaliues and the anchor hypothesis. Industry and InnovaUon, 10(3): Gnyawali, D. R. & Madhavan, R. (2001): CooperaUve networks and compeuuve dynamics: A structural embeddedness perspecuve. Academy of Management Review, 26(3): Granove er, M. (1992): Problems of explanauon in economic sociology. In N. Nohria & R. Eccles (Eds.), Networks and organizauons: structure, form, and acuon: Cambridge: Harvard Business School. Moody, J. & White, D Structural cohesion and embeddedness: A hierarchical concept of social groups. American Sociological Review, 68(1): Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci (2012): Klastry w wojewodztwie Opolskim. Powell, W., Koput, K., & Smith- Doerr, L. (1996): InterorganizaUonal collaborauon and the locus of innovauon: Networks of learning in biotechnology. AdministraUve Science Quarterly, 41: Raport o sytuacji Mikro I Malych Firm W Roku Bank Pekao Saxenian, A. (1990): Regional networks and the resurgence of Silicon Valley. California Management Review, 33(1): Saxenian, A. (1999): Comment on Kenney and von Burg "Technology, entrepreneurship and path dependence: Industrial clustering in Silicon Valley and Route 128". Industrial and Corporate Change, 8(1):

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI Inicjatywy klastrowe na Śląsku Opolskim dr Rafał Klimek 1. Pojęcie i charakterystyka klastrów. Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska MARITA KOSZAREK ekspert międzynarodowy ponad 9 lat doświadczenia w zakresie klastrów bezpośrednia współpraca

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja

Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet i przedsiębiorczość regulacje, wsparcie, promocja i edukacja Piotr Żabicki Koordynator Zespołu ds. Promocji i Edukacji

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r.

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r. Doświadczenia WCTT w transferze technologii Dr Jacek Firlej Wrocław, 16.10.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od 1995). 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Współpraca p handlowa w inicjatywach klastrowych w Unii Europejskiej i na. Anna Gruszka Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Współpraca p handlowa w inicjatywach klastrowych w Unii Europejskiej i na. Anna Gruszka Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Współpraca p handlowa w inicjatywach klastrowych w Unii Europejskiej i na świecie przegląd dobrych praktyk Anna Gruszka Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 25 listopada 2010 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Unię uropejską w ramach uropejskiego Funduszu połecznego Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta:

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej" jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Utworzenie Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246

Bardziej szczegółowo

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. POLISH WOOD CLUSTER Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Polish Wood Cluster jako przykład budowy powiązań kooperacyjnych i konkurencji przedsiębiorców Siedziba Polish Wood Cluster

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź tel. (42) 635 49 87 fax (42) 635 49 88 http://www.ctt.uni.lidz.pl e-mail: ctt@uni.lidz.pl Misją CTT

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo