System DO generowania orientacyjnych map Zagrożenia powodziowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System DO generowania orientacyjnych map Zagrożenia powodziowego"

Transkrypt

1 Projekt č. WTSL /08 Vytvorenie informačného systému PLUSK pre spoločné slovensko-poľské hraničné vody v zmysle požiadaviek Rámcovej smernice o vode a Protipovodňovej smernice Záverečná konferencia System DO generowania orientacyjnych map Zagrożenia powodziowego Slavomír Sipina, YMS, a.s.

2 Spis treści Co to jest Orientacyjna Linia Zalewowa? Zastosowanie Stopień niezawodności Budowanie automatycznego systemu generowania OLZ Zorganizowanie usług dla społeczeństwa Zorganizowanie usług dla SVP w celu integracji z TIS SVP Informacje o TIS SVP historia i współczesność Inne zastosowanie wyników otrzymanych z systemów (TIS/PLUSK) i nowego systemu (agis) dla potrzeb specjalistów 2

3 Co to jest Orientacyjna Linia Zalewowa? Linia przedstawiająca prawdopodobny przebieg granicy strefy zagrożenia powodziowego wytyczona na podstawie dostępnych materiałów źródłowych 3

4 Orientacyjna Linia Zalewowa Zastosowanie (1) Instrument pozwalający na operatywne podejmowanie decyzji przez administratorów cieków przy współpracy z komisjami przeciwpowodziowymi podczas prac zabezpieczających i ratowniczych w celu zminimalizowania szkód wywołanych przez powodzie W planowaniu przestrzennym instrument badający różnego rodzaju działania przeciwpowodziowe, który pozwala przygotować bardziej szczegółowe optymalne i efektywne rozwiązania minimalizujące szkody powodziowe Środek pozwalający na szybsze przygotowanie studiów i projektów przeciwpowodziowych dla określonych obszarów W przypadku inwestowania środków publicznych dla potrzeb badań wykonalności i wykonania analizy kosztów i korzyści Dane wstępne dla określenia kategoryzacji obszarów pod względem ich użytkowania oraz dla zbadania potencjalnych szkód w porównaniu z kosztami inwestycyjnymi 4

5 Orientacyjna Linia Zalewowa Zastosowanie (2) Instrument jest jednym z materiałów pomocniczych dla administratora zlewni w zarządzaniu gospodarką w ramach wydawania pozwoleń i stanowisk Minimalizacja szkód powodziowych poprzez zakaz budowy nowych obiektów na potencjalnych obszarach zalewowych lub przyjęcie takich wymogów technicznych, które zmniejszą szkody powstałe w tych obiektach Rozwiązania prewencyjne oraz podejmowanie decyzji operacyjnych w czasie powodzi w celu obniżenia kulminacji w naturalnych lub sztucznych zbiornikach retencyjnych. 5

6 Generator Orientacyjnej Linii Zalewowej - stopień niezawodności OLZ pozwala na szybkie i łatwe określenie strefy, która w pewnych okolicznościach może zostać zalana Niezawodność zastosowanej metodyki i precyzyjność określenia strefy: Zależy w sposób bezpośredni od (nie)dokładności dostępnego modelu rzeźby terenu Zależy od przyjętej wysokości zwierciadła wody lub głębokości wody w danym punkcie Wielkość błędu wywołanego nachyleniem OLZ rośnie wraz z odległością od danego punktu oraz nachyleniem naturalnego zwierciadła cieku Na obszarach równinnych OLZ może określić strefę, która w porównaniu z rzeczywistą strefą zalewową będzie nienaturalnie duża, Wyznaczenie OLZ nie opiera się o zasady hydrauliki przepływu wody 6

7 Porównanie z modelem hydrodynamicznym 7

8 Architektura systemu 8

9 Baza danych SK Dane przestrzenne dostarczone przez firmę ESPRIT, odpowiednie dla skali 1:10000 Baza danych składająca się z kilku kompletów danych (główne granice administracyjne, hydroekologia, działalność człowieka, monitoring, przedsiębiorstwa gospodarki wodnej, wykaz cieków wodnych i innych wodnych obiektów) Cyfrowy model rzeźby terenu z dokładnością przestrzenną 10m x 10m 9

10 Zastosowane technologie ESRI ArcGIS Server technologia automatycznego przetwarzania danych geograficznych według zadanej procedury i publikowanie wygenerowanych map ArcSDE for PostgreSQL system podłączenia do DB środka PostgreSQL/PostGIS (wewnętrzna DB dla serwera analitycznego) ArcSDE for Oracle system podłączenia do DB środka Oracle/Locator (DB dla projektu TIS SVP Model Builder Geoprocessingowe usługi instrument obliczeniowy Usługi kartograficzne na publikowanie danych przestrzennych - WFS Usługi internetowe (SOAP) technologia bezpiecznej komunikacji między systemami zewnętrznymi, wykorzystane do komunikowania portalu PLUSK z analitycznym serwerem GIS 10

11 Proces podstawowy generowania orientacyjnej linii zalewowej 1. Określenie wstępnych parametrów z pomocą mapy Określenie punktu w terenie współrzędne GPS Wysokość zwierciadła względna nad terenem lub absolutna w m n.p.m. Adres owy (dla służb powiadamiających) 2. Weryfikacja zadawanych parametrów wstępnych w systemie 3. Zastosowanie algorytmu obliczeniowego 4. Zapisanie wyników graficznych do bazy danych 5. Publikowanie wyników oraz przekazanie informacji klientowi Orientacyjna linia zalewowa przesłana do aplikacji kartograficznej Notyfikacja o zakończeniu procesu z załącznikiem graficznym, wysłana pocztą elektroniczną 11

12 Usługi Włączenie w pełni zautomatyzowanego procesu generowania orientacyjnych linii zalewowych na obszarze, którego dotyczy projekt Użytkownik nie musi być specjalistą systemu GIS, ani hydrologiem Wyniki wygenerowane przez system na żądanie (zadane wstępne parametry) bez ingerencji specjalisty Graficzne przedstawienie orientacyjnej linii zalewowej Usługi powiadamiające o zakończeniu procesu, zasyłane e- mailem Archiwowanie historii wygenerowanych analiz w centralnej bazie danych w celu ich późniejszego wykorzystania 12

13 Podstawowy model obliczeniowy 13

14 Portal z mapami SVP + PLUSK 14

15 Przedstawienie wyników(1) 15

16 Przedstawienie wyników(2) 16

17 Przedstawienie wyników(3) 17

18 TIS SVP - Dlaczego integracja z TIS? Gromadzi informacje techniczne i przestrzenne niezbędne dla pracowników SVP w formie: map informacji o obiektach archiwum dokumentacji technicznej notyfikacji zmian stopni zagrożenia powodziowego w formie SMS-ów Użytkownikom różnych kategorii umożliwia ujednolicone wejście Zapewnia zautomatyzowaną wymianą danych między różnymi źródłami 18

19 TIS SVP TIS moduły System modularny, według typu informacji, z którymi system pracuje Moduły: Mapy standardowy portal map Archiwum cyfrowe archiwum cyfrowej dokumentacji technicznej Mobilny TIS informowanie o wysokości wody w rzekach Metainformacje akt urodzenia danych w module Mapy 19

20 TIS SVP Mapy Internetowy portal z mapami ze standardową funkcjonalnością GIS Poruszanie się po mapie Pomiary odległości i powierzchni Drukowanie Informacje o obiektach w formie opisu bezszwowe mapy całej Słowacji kombinacja warstw rastrowych i wektorowych 20

21 TIS SVP Mapy (przykład) 21

22 TIS SVP Archiwum cyfrowe Archiwowanie cyfrowej dokumentacji technicznej Dokumentacja projektowa Regulaminy manipulacyjne Plany awaryjne Decyzje wodnoprawne, stanowiska I wiele innych Powiązanie całej dokumentacji technicznej z mapą 22

23 TIS SVP Archiwum cyfrowe(przykład) 23

24 TIS SVP Mobilny TIS Informowanie pracowników SVP o stanie wód Ostatnich 6 wysokości wód Graficzne przedstawienie tendencji wysokości zwierciadła wód Zmiana SPA informowana przez SMSy Optymalizacja dla zastosowania w telefonie komórkowym 24

25 TI SVP Mobilny TIS (przykład) 25

26 ZALETY SYSTEMU Automat logika w tle Analiza dynamiczna (mapy niestatyczne) Systemowy dostęp poprzez służby elektroniczne łatwe połączenie z innymi systemami Dostępny dla użytkowników SVP przez znane medium - moduł TIS MAPY Łatwa obsługa (nawet dla niespecjalistów) Nie trzeba znać specjalnego instrumentu modelującego Dostępność Czasowa (wynik w ciągu kilku minut) Przestrzenna (wyniki nawet dla obszarów, które nie mają map zagrożenia powodziowego) Rozbudowa model obliczeniowy można poszerzyć o dalsze dane wstępne, wyjściowe, zasady hydrauliki (nachylenie płaszczyzny itp.) Nie wymaga zadawania skomplikowanych danych początkowych 26

27 Inne wykorzystanie agis i zyskanych technologii umieszczenie przekrojów poprzecznych 27

28 Inne wykorzystanie a GIS i zyskanych technologii wysokość słupa wody 28

29 Inne wykorzystanie a GIS i zyskanych technologii powierzchnia zalana 29

30 Inne wykorzystanie a GIS i zyskanych technologii nachylenie rzeźby 30

Rozdział 4.6. Zasilanie wewnętrznych systemów informacyjnych instytucji publicznych na przykładzie geoportalu OWI

Rozdział 4.6. Zasilanie wewnętrznych systemów informacyjnych instytucji publicznych na przykładzie geoportalu OWI Rozdział 4.6. Zasilanie wewnętrznych systemów informacyjnych instytucji publicznych na przykładzie geoportalu OWI 228 Bartłomiej Bielawski 4.6.1. Wprowadzenie Baza danych obiektów topograficznych może

Bardziej szczegółowo

Opracowanie eksperckie

Opracowanie eksperckie Opracowanie eksperckie pt. Zastosowanie narzędzi informatycznych, wykonanych w ramach projektu dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód powierzchniowych, prezentacji danych on-line oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 3 WSTĘP Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) Cel projektu ISOK ma na celu optymalizację gromadzenia informacji o zagrożeniach. Będzie profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. PRZEDMIOT PRACY...4 2. CEL PRACY...4 3. KONSTRUKCJA PRACY...4 ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ...6 1.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2.

1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2. Lista referatów 1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2. Treść mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 dr Renata

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Współczesne funkcje kartografii górniczej

Współczesne funkcje kartografii górniczej Jan Mertas Marian Poniewiera Współczesne funkcje kartografii górniczej słowa kluczowe: numeryczny model złoża, górnicza mapa numeryczna, W niniejszym artykule autorzy starali się odpowiedzied na pytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP...

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP... Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS

ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS Stanisław STANEK, Małgorzata PAŃKOWSKA, Andrzej SOŁTYSIK, Mariusz ŻYTNIEWSKI Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi kontynuację

Bardziej szczegółowo

Systematyczne planowanie rozwoju energetyki wiatrowej w województwie lubelskim

Systematyczne planowanie rozwoju energetyki wiatrowej w województwie lubelskim Systematyczne planowanie rozwoju energetyki wiatrowej w województwie lubelskim Raport końcowy Lipiec 2014 RAPORT KOŃCOWY Systematyczne planowanie rozwoju energetyki wiatrowej w województwie lubelskim Lublin,

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

ArcGISd. Rozszerzenia

ArcGISd. Rozszerzenia ArcGISd Rozszerzenia Rozszerzenia ArcGIS Specjalistyczne narzędzia GIS do realizacji zaawansowanych analiz i profesjonalnego tworzenia map Esri oferuje wiele rozszerzeń wzbogacających możliwości oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia SPIS TREŚCI 1. Słownik terminów i skrótów... 3 2. Przedmiot zamówienia... 6 3. Wymagania funkcjonalne Systemu... 8 3.1. Wymagania ogólne... 8 3.2. Zapytania

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 Grodzisk Mazowiecki, 9.07.2014 Dotyczy: Realizacji projektu Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu: Kielce, dnia 02022015 roku Nettelekom GK Sp z oo ul Poleska 44 lok 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

L.dz. 22/GC /491-M/2008 Wrocław 4.05.08

L.dz. 22/GC /491-M/2008 Wrocław 4.05.08 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław tel./fax: (0*71) 3205617; e-mail: sekretariat@kgf.ar.wroc.pl Projekt celowy nr 6T122005C/06552

Bardziej szczegółowo