Funkcje systemu infokadra

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcje systemu infokadra"

Transkrypt

1 System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym, umożliwiającym prezentację danych zarządczych w przyjaznej i atrakcyjnej formie. Aplikacja wykorzystuje dane, które zostały zgromadzone w systemie dziedzinowym Syriusz Std. Ze względu na charakter systemu infokadra, jest on dedykowany dla pracowników, którzy w swojej pracy potrzebują systematycznego dostępu do danych o charakterze zarządczym, niezbędnych do podejmowania decyzji zarówno operacyjnych, jak również strategicznych. System jest kierowany szczególnie do: Dyrekcji Urzędu, Kierowników działów, Liderów projektów, Statystyków. infokadra posiada kilkadziesiąt zdefiniowanych wzorców wskaźników z różnych obszarów funkcjonowania Urzędu. Są to miedzy innymi: poradnictwo zawodowe, monitoring finansowy, ewidencja bezrobotnych, wypłaty, instrumenty rynku pracy, pośrednictwo zawodowe, oferty pracy, aktywne formy przeciwdzaiałania bezrobociu, itp. Każdy ze zdefiniowanych wzorców może być parametryzowany przez użytkowników pod kątem okresu czasu oraz dostępnego zestawu filtrów. Wynikiem jest wartość (lub wiele wartości) badanego zagadnienia przedstawiona w formie wykresu oraz w formie tabeli z zestawem danych detalicznych. Głównym zadaniem systemu infokadra jest wspomaganie kadry kierowniczej w procesie zarządzania poprzez: wyliczanie wartości wskaźników zarządczych oraz informowanie o ich stanach alarmowych, prezentowanie danych zarządczych w przejrzystej, przyjaznej formie, umożliwiającej łatwą analizę, wspomaganie procesu analizowania powstałych sytuacji, automatyczne pozyskiwanie kluczowych danych we wszystkich obszarach merytorycznych Strona 1 z 8

2 Funkcje systemu infokadra Pulpity menedżerskie Użytkownik, po uruchomieniu aplikacji w pierwszej kolejności ma wgląd do zdefiniowanych wcześniej Pulpitów Menedżerskich. Stanowią one element nawigacyjny po obszarach funkcjonalnych w obrębie zainteresowania danego użytkownika. Zestaw pulpitów menedżerskich i ich zawartość jest definiowana indywidualnie przez każdego z użytkownika (zgodnie z jego preferencjami i oczekiwaniami). Poniżej przedstawiamy przykładowe pulpity menedżerskie: Prezentacja wskaźnika Podstawowym elementem systemu jest wskaźnik, który na podstawie zdefiniowanych wzorców, jest indywidualnie parametryzowany, zgodnie z preferencjami użytkownika i badanego zagadnienia. Użytkownik w kilku krokach wyznacza przedział badanego okresu czasu, określa grupowanie na okresy (np. podział miesięczny, kwartalny) oraz zawęża dane elementarne poprzez swobodne określanie warunków filtrowania. Prezentacja wskaźnika jest realizowana w ramach kilku sekcji: wybór okresu czasu - Użytkownik w pierwszej kolejności definiuje jednostki czasu, w jakich będzie prezentowany wynik: lata, kwartały, miesiące, tygodnie, dni; następnie definiuje okres czasu, np. w poniższym przypadku zdefiniowano wynik w ujęciu miesięcznym od IV 2011 do IV 2012 wykres główny - wynik, czyli wartość wskaźnika, jest przedstawiona w formie wykresu, który prezentuje dane sumaryczne z podziałem na jednostki czasu w zadanym okresie, czyli zgodnie z ustawieniami Strona 2 z 8

3 Dostępny jest szereg graficznych metod prezentacji danych wykresu głównego. Poniżej zostały zaprezentowane przykłady takich wykresów: zestaw filtrów - każdy wskaźnik posiada zdefiniowane filtry, które umożliwiają parametryzację wskaźnika, poprzez wprowadzenie zawężeń zapytań, dzięki temu możliwe jest badane zagadnienia w różnych przekrojach; przykładowe filtry to: płeć, gmina, prawo do zasiłku itp. Na powyższym przykładzie przedstawiono filtry w formie wykresów kołowych. Obserwujemy na nich wartości, które dodatkowo można zawężać korzystając z filtrów. Mogą być również inne formy prezentacji, np. wykres kolumnowy, lista typu checkbox/radio button, tabela z wartościami. Strona 3 z 8

4 dane detaliczne - kolejną sekcja prezentacji wskaźnika są dane detaliczne, przedstawione w formie tabeli; na podstawie tych danych wyznaczona została wartość wskaźnika; poniżej przedstawiono przykład prezentacji danych detalicznych wskaźnika Dane przedstawiane w tej sekcji mogą być wyeksportowane do formatu CSV i następnie poddawane dalszej obróbce w innym programie, np. MS Excel. Alarmy i ostrzeżenia Codziennie (w ustalonych godzinach nocnych) infokadra automatycznie pobiera niezbędne dane z systemu źródłowego (Syriusz Std ). Dane te są następnie przetwarzane i agregowane oraz wyliczane są wartości zdefiniowanych wskaźników. Dla wybranych wskaźników, system infokadra umożliwia zdefiniowanie minimalnych i maksymalnych wartości alarmowych. Poniżej zaprezentowano przykład zdefiniowanych stref alarmów (kolor czerwony) i ostrzeżeń (kolor żółty). Przekroczenie tych wartości powoduje automatyczne wygenerowanie powiadomienia dla wskazanych użytkowników w formie i/lub SMS. Dzięki wykorzystaniu infokadry, codzienna praca kadry kierowniczej staje się łatwiejsza i bardziej efektywna. Strona 4 z 8

5 Poniżej zaprezentowano ogólny schemat działania powiadomień użytkownika o alarmach i ostrzeżeniach. Usługa działająca w tle definiowanie alarmów SMS aktualizacja danych Systemy źródłowe Dzięki zdefiniowanym alarmom możliwe jest bieżące informowanie użytkowników o nieprawidłowościach, a w konsekwencji szybkie analizowanie zidentyfikowanych nieprawidłowości i skuteczne podejmowanie działań naprawczych. Porównania wskaźników System infokadra umożliwia dokonywanie porównań wskaźników, które zostały zdefiniowane przez samego użytkownika. Porównania można realizować w trzech trybach: osobna prezentacja wykresów głównych, prezentacja wyników na jednym wykresie (jeden obok drugiego), prezentacja zsumowanych wartości. Poniżej przedstawiono przykłady porównań wskaźników: porównanie na osobnych wykresach Strona 5 z 8

6 porównanie wartości dwóch wskaźników na jednym wykresie suma wartości dwóch wskaźników na jednym wykresie przykład porównania dwóch wskaźników w formie wykresów liniowych Strona 6 z 8

7 Eksport danych System infokadra umożliwia wyeksportowanie wybranych elementów. Można je wykorzystać np. jako zestaw materiałów na spotkanie, w innych zewnętrznych narzędziach lub do prezentacji na stronie WWW urzędu. Poniżej prezentujemy wynik eksportu wskaźnika do formatu PDF (dostępne są również inne formaty graficzne): Subskrypcja wskaźników System infokadra umożliwia definiowanie subskrypcji wybranych wskaźników. Subskrypcja jest realizowana w formie . Przy definiowaniu subskrypcji użytkownik wskazuje wskaźnik, którego wyniki chce wysyłać, podaje częstotliwość (codziennie, co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co rok) oraz podaje adres , na jaki będzie wysyłana. Administrator systemu decyduje, czy dany użytkownik może wysyłać w formie subskrypcji wskaźniki na inny niż jego adres . Poniżej przedstawiono okno definiowania subskrypcji wskaźników: Strona 7 z 8

8 Architektura systemu Centralną część systemu stanowi serwer aplikacyjny HTTP wraz z bazą danych PostgreSQL. Warstwa prezentacji danych dla użytkowników systemu wykorzystuje standardową przeglądarkę WWW, która jest wspomagana biblioteką Dojo (JavaScript) oraz technologią AJAX. W ramach systemu infokadra, jako opcja jest wykorzystywany moduł SMS oraz serwer SMTP do wysyłania komunikatów w formie . Zasilanie danymi z systemu dziedzinowego jest realizowane w trybie usług Web Services. Modele wdrożeniowe System może być wdrożony w jednym z trzech trybów: wykorzystanie środowiska serwera Syriusz Std (nie jest wymagana żadna dodatkowa maszyna), osobna maszyna do instalacji infokadra, instalacja w środowisku realizującym tryb SaaS. Strona 8 z 8

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY. Kompleksowa obsługa: małych firm średnich i dużych przedsiębiorstw jednostek budżetowych

AKTYN PŁACE-KADRY. Kompleksowa obsługa: małych firm średnich i dużych przedsiębiorstw jednostek budżetowych AKTYN PŁACE-KADRY Kompleksowa obsługa: małych firm średnich i dużych przedsiębiorstw jednostek budżetowych AKTYN PŁACE-KADRY Program Aktyn Płace-Kadry to aplikacja przeznaczona do rachuby płac oraz do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Globalproperty.pl. System zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Globalproperty.pl. System zarządzania nieruchomościami komercyjnymi Globalproperty.pl System zarządzania nieruchomościami komercyjnymi System zarządzania nieruchomościami przez Internet, obejmujący całokształt procesów zachodzących w nieruchomościach komercyjnych i mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest upgrade funkcjonalny (zwany dalej Upgrade lub Oprogramowanie ) systemu do zarządzania zasobami organizacji w ramach systemu

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: WYKONANIE I DOSTAWĘ CYFROWEGO KOMPONENTU ŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA CYFROWEGO DLA PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Wrocław, 2013 rok Spis Treści 1 Wstęp... 1 1.1 Co to jest SASFleetPro?... 1 1.2 Instalowanie SASFleetPro... 1 1.3 Korzystanie z Internetowej Wersji Aplikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY AQUA optima ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY Oprogramowanie Maszyn i Komputerów skype: oprogramowaniekomputerow e-mail: biuro@oprogram.pl http: www.oprogram.pl tel: +48 694 988 607 strona 1 I. WSTĘP.

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA Z PAKIETEM MICROSOFT OFFICE...17

INTEGRACJA Z PAKIETEM MICROSOFT OFFICE...17 S P I S T R E Ś C I WSTĘP... 3 INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 FUNKCJONALNOŚĆ... 5 MODUŁ BUDŻETOWANIA... 5 TWORZENIE STRUKTURY BUDŻETOWEJ... 6 WSPOMAGANIE PROCESU BUDŻETOWANIA... 10 MONITOROWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0)

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Spis treści Spis treści... 2 O programie... 3 Technologia... 4 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Modelowanie procesów (BPM)... 7 Moduł: Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo