Analityka ogólna, ćwiczenia dla studentów III OAM 2010/2011 Wydział Farmaceutyczny UJCM, Zakład Diagnostyki Medycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analityka ogólna, ćwiczenia dla studentów III OAM 2010/2011 Wydział Farmaceutyczny UJCM, Zakład Diagnostyki Medycznej"

Transkrypt

1 Prowadzące ćwiczenia: dr Wirginia Krzyściak, mgr Joanna Tisończyk, lek. Paulina Dumnicka Ćwiczenia I I. Zasady BHP w laboratorium medycznym 1. Zagrożenia biologiczne Każdą próbkę lub tkankę pobraną od pacjenta (np. płyny ustrojowe, świeżą tkankę, wydalinę, wydzielinę, plwocinę, płyny z drenów) oraz uszkodzoną skórę pacjenta należy traktować jako zakaźną. Do czynników zakaźnych przenoszonych drogą krwi zaliczamy HBV, HCV i HIV. Możliwe drogi zakażenia: pokarmowa pozajelitowa (przez uszkodzoną skórę lub błony śluzowe) przez powietrze (aerozole). Jeśli doszło do ekspozycji na materiał zakaźny, należy: skaleczoną skórę przemyć wodą z mydłem oraz środkiem do dezynfekcji rąk, a następnie dwukrotnie wetrzeć ten preparat w miejsce i okolice zranienia; nie tamować krwawienia, miejsce zranienia zabezpieczyć opatrunkiem jałowym nie wyciskać ran, nie używać standartowych środków dezynfekcyjnych (jodyny, spirytusu) błony śluzowe i spojówki przepłukać kilkakrotnie wodą lub 0,9% roztworem NaCl; nie używać do płukania jamy ustnej środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu jeśli materiał zakaźny dostał się do ust, trzeba go wypluć i kilkanaście razy przepłukać jamę ustną czystą wodą. 2. Zagrożenia chemiczne Informacje o zagrożeniach i wskazówki co do postępowania po ekspozycji na daną substancję chemiczną podane są w karcie charakterystyki substancji chemicznej. Karty charakterystyki w języku polskim są, zgodnie z prawem, dostarczane wraz z odczynnikami i przechowywane w laboratorium. Na opakowaniach odczynników chemicznych umieszcza się skróconą informację o zagrożeniach związanych z dana substancją, w formie piktogramów. (patrz plik Piktogramy) 3. Zasady obowiązujące na ćwiczeniach z analityki ogólnej i podstaw hematologii na salach ćwiczeń nie wolno jeść, pić, palić tytoniu itp. 1

2 należy pracować uważnie i ostrożnie, aby nie wylać próbek czy odczynników i nie uszkodzić sprzętu laboratoryjnego każdy materiał biologiczny należy traktować jako zakaźny przy pracy z materiałem biologicznym i odczynnikami chemicznymi obowiązuje korzystanie z fartuchów ochronnych i jednorazowych rękawiczek, a w uzasadnionych przypadkach także z okularów ochronnych odpady zakaźne, w tym rękawiczki, należy wyrzucać do odpowiednich pojemników po ćwiczeniach należy uporządkować miejsce pracy i umyć sprzęt wielokrotnego użytku każdy wypadek przy pracy należy zgłosić prowadzącemu ćwiczenia II. Podstawowe informacje o pipetach automatycznych Rodzaje pipet pipety z fazą (poduszką) powietrzną: próbka zasysana do końcówki z tworzywa sztucznego oddzielona jest od tłoka wewnątrz pipety przez poduszkę powietrzną. Na dokładność pipetowania mają wpływ gęstość i lepkość odmierzanego roztworu, głębokość i kąt zanurzenia końcówki pipety przy pobieraniu cieczy oraz ciśnienie, temperatura i wilgotność powietrza. Pipety te najlepiej nadają się do odmierzania cieczy o lepkości i gęstości zbliżonej do wody. Istnieje możliwość zanieczyszczenia pipetowaną cieczą lub jej parą/aerozolem wnętrza pipety (aby tego uniknąć, można użyć końcówek z filtrem). pipety z bezpośrednim wypieraniem: tłok pipety porusza tłoczek wbudowany w końcówkę, ciecz jest bezpośrednio zasysana/wypierana przez tłoczek będący częścią końcówki pipety. Taka konstrukcja pipety pozwala dokładnie odmierzyć ciecze z dużą prężnością pary, lepkością lub gęstością; zapobiega też kontaminacji wnętrza pipety próbką i powstawaniu aerozoli pipetowanej cieczy. Pipetowanie proste wcisnąć przycisk pipety do pierwszego oporu zanurzyć końcówkę pipety w pobieranej cieczy trzymając pipetę pionowo, powoli zwolnić przycisk wyjąć końcówkę z roztworu, dotykając brzegu naczynia usunąć nadmiar płynu na końcówce wcisnąć przycisk do drugiego oporu, aby oddać płyn; końcówkę obetrzeć o ściankę naczynia, aby usunąć z niej cały płyn Pipetowanie zwrotne wcisnąć przycisk pipety do drugiego oporu zanurzyć końcówkę pipety w pobieranej cieczy trzymając pipetę pionowo, powoli zwolnić przycisk wyjąć końcówkę z roztworu, dotykając brzegu naczynia usunąć nadmiar płynu na końcówce wcisnąć przycisk do pierwszego oporu, aby oddać płyn; pewna część płynu pozostanie w końcówce, nie powinna być usuwana metoda pozwala na wielokrotne pipetowanie tej samej cieczy Ogólne wskazówki dotyczące pipetowania objętość należy nastawić w zakresie właściwym dla danej pipety należy stosować końcówki zalecane przez producenta końcówki są jednorazowe 2

3 podczas zasysania cieczy należy trzymać pipetę pionowo i powoli zwalniać przycisk funkcyjny, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wnętrza pipety nie kładziemy poziomo pipety z założoną końcówką; kiedy nie używamy pipety, przechowujemy ją w pozycji pionowej końcówkę odrzucamy natychmiast po użyciu pipetowanie jest dokładniejsze, jeśli pipeta, roztwór i końcówki mają tę samą temperaturę należy regularnie sprawdzać i kalibrować pipety Kalibracja pipet Pipety kalibrujemy używając wody destylowanej i wagi analitycznej o odpowiedniej dokładności. Mierzymy masę odmierzonej wody i przeliczamy ją na objętość (gęstość wody zależy od jej temperatury i ciśnienia atmosferycznego). Wykonujemy 10 pomiarów dla objętości maksymalnej i 10 pomiarów dla objętości minimalnej lub równej 10% objętości maksymalnej. Obliczamy średnią i względny błąd dokładności (1) (miary błędu systematycznego dokładności pomiaru) oraz odchylenie standardowe (2) i współczynnik zmienności (3) (miary błędu przypadkowego precyzji pomiaru): % (1) 100% wartość średnia; wartość nominalna (2) n liczba pomiarów; wartość pomiaru; wartość średnia (3) % 100% SD odchylenie standardowe; wartość średnia III. Badanie fizykochemiczne moczu Badanie ogólne moczu jest badaniem przesiewowym, przydatnym w diagnostyce i kontroli leczenia chorób nerek i dróg moczowych cukrzycy schorzeń wątroby i dróg żółciowych. 3

4 W skład badania ogólnego moczu wchodzą: ocena makroskopowa badanie właściwości fizykochemicznych (m. in. testy paskowe) ocena mikroskopowa Ocena makroskopowa Zapach: świeżo oddany mocz ma nikły zapach, w warunkach fizjologicznych na zapach moczu ma wpływ przede wszystkim spożywany pokarm zapach amoniaku: bakterie gram ujemne zapach zbutwiały/mysi: fenyloketonuria zapach owocowy: ciała ketonowe (niewyrównana cukrzyca) zapach syropu klonowego: choroba syropu klonowego Kolor: prawidłowo różnej intensywności żółty od wydalanego urochromu wodojasny: mocz rozcieńczony ciemnożółty: zagęszczony mocz, ryboflawina bursztynowy: nadmiar urobilinogenu w żółtaczce hemolitycznej żółto zielony: bilirubina / biliwerdyna (produkt utlenienia bilirubiny), zakażenie Pseudomonas czerwony: krew / hemoglobina ciemnobrunatny: melanina, masywna hematuria, kwas homogentyzynowy (alkaptonuria) Zmętnienie: świeżo oddany mocz powinien być klarowny Zmętnienie mogą powodować komórki (leukocyty, erytrocyty, komórki bakteryjne), kryształy (krystaluria szczególnie w moczu alkalicznym), śluz. Badanie fizykochemiczne Przeprowadza się je przede wszystkim przy użyciu pasków testowych. Paski zawierają szereg pół reakcyjnych przystosowanych do jakościowego lub półilościowego oznaczania wybranych właściwości i składników moczu (ciężar właściwy, ph, białko, hemoglobina, esteraza leukocytarna, azotyny, glukoza, ciała ketonowe, bilirubina i urobilinogen, ewentualnie witamina C). Pola testowe zawierają substancje związane z fazą stałą reagujące ze składnikami moczu. W wyniku reakcji powstają barwne produkty, co pozwala na ocenę występowania i oszacowanie stężenia badanego elementu. Ciężar właściwy (właściwie gęstość lub gęstość względna): prawidłowo 1,016 1,022 Ocena zdolności nerek do zagęszczania moczu. Izostenuria kilkakrotnie stwierdzany ciężar właściwy moczu 1,010 1,012 g/ml (równy gęstości względnej odbiałczonego osocza) występuje w niewydolności cewek nerkowych. Reakcja na pasku testowym: na skutek wymiany jonów (głównie Na, K) na jony H następuje zmiana ph na pasku, a w rezultacie zmiana zabarwienia wskaźnika, którym wysycone jest pole reakcyjne (najczęściej błękit bromotymolowy). Ograniczenia testu: test nie reaguje na niezjonizowane składniki moczu (glukoza, mocznik, kreatynina). ph>7 zaniża wynik, białko>100mg/dl zawyża wynik. Inne testy: refraktometr, osmometr (metoda krioskopowa), urometr (metoda grawimetryczna), metoda konduktometryczna (każda metoda ma inne ograniczenia) 4

5 ph: prawidłowo 4,5 8,0; świeżo oddany mocz osoby na standardowej diecie powinien być lekko kwaśny. ph<4.5: kwasica metaboliczna, dieta wysokobiałkowa; ph>8: infekcje bakteryjne, alkaloza, dieta wegetariańska Reakcja na pasku testowym: zmiana zabarwienia wskaźników ph (czerwieni metylowej i błękitu bromotymolowego). Ograniczenia testu: bakteriomocz (długie przechowywanie próbki) powodują alkalizację moczu. Inne testy: ocena równowagi kwasowo zasadowej krwi tętniczej lub włośniczkowej Glukoza: prawidłowo brak Może być obecna w cukrzycy, cukrzycy ciężarnych, glikozuriach nerkowych (tubulopatie: zespół Fanconiego, zaburzenia polekowe). Próg nerkowy dla glukozy wynosi mg/dl. Reakcja na pasku testowym: Oksydaza glukozy: glukoza + 2 H 2 O + O 2 kwas glukonowy + 2 H 2 O 2 Peroksydaza chrzanu: H 2 O 2 + chromogen barwny kompleks + H 2 O Ograniczenia testu: czynniki redukujące (m.in. witamina C), bakterie (glikoliza), ketony i wysokie ph zaniżają wynik, środki utleniające (podchloryn) zawyżają (bezpośrednio wchodzą w reakcję z chromogenem). Test nie oznacza laktozy, galaktozy, fruktozy. Inne testy: test tabletkowy Clinitest, glukoza w surowicy. Ciała ketonowe: prawidłowo brak Występują w kwasicy ketonowej (cukrzycowej, alkoholowej), przy przedłużającym się głodzeniu, przy diecie bogatej w tłuszcze i ubogiej w wodorowęglany, przy odwodnieniu. Reakcja na pasku testowym: reakcja z nitroprusydkiem sodu w środowisku alkalicznym i w obecności glicyny jako katalizatora reakcji powstaje liliowo fiotetowy kompleks barwny. Ograniczenia testu: Reagują kwas acetooctowy i aceton. Kwas ß hydroksymasłowy nie jest wykrywany. Wyniki fałszywie dodatnie mogą być spowodowane intensywną barwą moczu, obecnością leków zawierających grupy sulfhydrylowe (kaptopril, N acetylocysteina) lub dużymi stężeniami metabolitów lewodopy. Inne testy: glukoza, ciała ketonowe w surowicy, KetoStix, KetoDiasticks, Acetest Bilirubina: prawidłowo brak Reakcja na pasku: bilirubina + sól diazoniowa w obecności H + azobilirubina Ograniczenia: ekspozycja na światło, wysokie stężenia witaminy C, wysokie stężenia azotynów zaniżają wynik. Metabolity chlorpromazyny i przebarwiony mocz mogą zawyżać wynik. Test wykrywa tylko bilirubinę sprzężoną. Inne testy: test tabletkowy (Ictotest, Bayer) czulsza wersja testu paskowego, bilirubina całkowita i bezpośrednia w surowicy krwi Urobilinogen: prawidłowo <1.0 mg/dl Reakcja na pasku: urobilinogen + p dimetyloaminobenzaldehyd w obecności H + różowy kompleks Ograniczenia: leki (kwas p aminosalicylowy, chloropromazyna, sulfonamidy) zawyżają wynik; azotyny oraz przedłużona ekspozycja próbki na tlen oraz światło (urobilinogen urobilina) zaniżają wynik. Niemożliwe jest wykrycie zupełnego braku urobilinogenu. Inne testy: bilirubina całkowita i bezpośrednia w surowicy krwi 5

6 Nadmierna hemoliza Upośledzenie odpływu żółci Uszkodzenie hepatocytów, niewydolność wątroby Przykłady Żółtaczka hemolityczna Żółtaczka mechaniczna Wirusowe zapalenie wątroby Bilirubina niesprzężona / Bilirubina sprzężona 0/ Bilirubina w moczu 0 Urobilinogen w moczu Sterkobilinogen w kale Krew, hemoglobina: prawidłowo brak. Reakcja na pasku testowym: wykorzystanie pseudoperoksydazowych właściwości hemoglobiny nadtlenek obecny w mieszaninie reakcyjnej paska + chromogen (TMB) w obecności hemu barwny kompleks Ograniczenia testu: azotyny>10 mg/dl zaniżają wynik, utleniacze, podchloryn i peroksydazy bakteryjne zawyżają wynik. W teście reaguje też mioglobina. Inne testy: badanie mikroskopowe Przyczyny krwinkomoczu/krwiomoczu i hemoglobinurii przednerkowe nerkowe pozanerkowe skazy krwotoczne, masywna hemoliza wewnątrznaczyniowa zapalenia nerek kłębuszkowe i śródmiąższowe, schorzenia naczyń nerkowych, wielotorbielowatość nerek, nowotwory nerek zapalenia dróg moczowych, kamica nerkowa, nowotwory dróg moczowych, urazy Leukocyty (esteraza granulocytarna): prawidłowo brak Leukocyturia jest wyrazem procesu zapalnego w układzie moczowym (zapalenie pęcherza moczowego, kamica, w związku z cewnikowaniem pęcherza moczowego), może wystąpić po wysiłku fizycznym, przy gorączce, w niewydolności krążenia, może być związana z kontaminacją leukocytami z pochwy. Reakcja na pasku testowym: esteraza leukocytarna przekształca ester indoksylowy do indoksylu; indoksyl tworzy barwny kompleks z solą diazową. Ograniczenia testu: wyniki fałszywie dodatnie mogą być spowodowane zanieczyszczeniem próbki np. wydzieliną z pochwy; białko >500mg/dl, glukoza i niektóre leki (np. cefalosporyny) mogą dawać wyniki fałszywie ujemne. Metoda wykrywa tylko granulocyty. Inne testy: ocena mikroskopowa moczu Azotyny: prawidłowo brak Azotyny powstają w wyniku redukcji wydalanych z moczem azotanów pochodzenia pokarmowego przez bakterie gram ( ). Reakcja na pasku testowym: azotyny + amina w obecności H + związek dwuazowy związek dwuazowy + tetrahydrobenzochinolon różowo czerwony barwnik azowy Ograniczenia testu: wyniki zawyżone przy długim przechowywaniu próbki w temperaturze pokojowej; kwas askorbinowy zaniża wynik; brak azotanów w diecie (pochodzą z warzyw) i krótka inkubacja moczu w pęcherzu (redukcja azotanów do azotynów wymaga czasu) mogą spowodować wyniki fałszywie ujemne (najlepsza próbka 6

7 to pierwsza poranna). Bakterie gram(+) i drożdżaki nie są zdolne do redukcji azotanów i nie są wykrywane tą metodą (dodatni wynik testu potwierdza bakteriurię, ale wynik ujemny nie wyklucza jej). Inne testy: ocena mikroskopowa moczu, posiewy moczu Białko: prawidłowo brak (<20 mg/l). Ilość białka w moczu wykrywana jako ilość śladowa testem paskowym przewyższa znacznie wartości prawidłowe. Każdy dodatni wynik musi być zweryfikowany. Reakcja na pasku testowym: białko wypiera H + z połączenia z barwnikiem (błękit tetrabromofenolowy zbuforowany do ph 3) Ograniczenia testu: test oznacza głównie albuminę, próg detekcji wynosi ok mg/l; wysokie ph moczu i niektóre środki dezynfekcyjne mogą powodować wyniki fałszywie dodatnie. Inne testy: próba zmętnieniowa z kwasem trichlorooctowym (TCA) lub kwasem sulfosalicylowym; czulsze testy paskowe (mikroalbuminuria, metody immunochemiczne); ocena ilościowa (białko/kreatynina lub białkomocz dobowy, metody zmętnieniowe); elektroforeza na żelu poliakrylamidowym z dodatkiem SDS Współczynnik białko/kreatynina: ilość białka w moczu w mg przeliczona na 1g kreatyniny w moczu jest w przybliżeniu liczbowo równa dobowemu wydalaniu białka (np. 200mg/g kreatyniny = 200mg/dobę). Dorosły człowiek wydala w moczu ok. 1g kreatyniny/dobę. Przyczyny białkomoczu przednerkowe nerkowe pozanerkowe funkcjonalne (duży wysiłek fizyczny, ciąża, białkomocz ortostatyczny), gorączka, niedotlenienie nerek, nadciśnienie, masywna hemoliza, rabdomioliza, szpiczak mnogi (białko Bence Jonesa) zespół nerczycowy, kłębuszkowe i śródmiąższowe zapalenia nerek, nowotwory nerek zapalenia dróg moczowych lub gruczołu krokowego, nowotwory dróg moczowych, zanieczyszczenie np. wydzieliną z pochwy Termin mikroalbuminuria oznacza obecność albuminy w moczu w ilościach większych niż fizjologiczne, ale niewykrywalnych rutynowym paskiem testowym (jest to rodzaj białkomoczu). Mikroalbuminuria jest wczesnym markerem nefropatii cukrzycowej i nadciśnieniowej. μg/min mg/24 godz. mg/l mg/g kreatyniny norma* <20 <30 <20 <30 mikroalbuminuria albuminuria >200 >300 >200 >300 * a nawet niżej: mężczyźni 17mg albuminy/g kreatyniny, kobiety 25mg albuminy/g kreatyniny (wyniki badań klinicznych skłaniają do obniżania wartości referencyjnych dla albuminy w moczu) 7

TWOJE LABORATORIUM NO 01

TWOJE LABORATORIUM NO 01 TWOJE LABORATORIUM NO 01 31/WIOSNA 2015 Badanie ogólne moczu Trudności diagnostyczne podczas wykonywania i interpretacji wyników badania ogólnego moczu Ocena bezobjawowej mikroskopowej hematurii u osób

Bardziej szczegółowo

Analityka ogólna. seminarium z przedmiotu Diagnostyka Laboratoryjna. Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi KDL Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Analityka ogólna. seminarium z przedmiotu Diagnostyka Laboratoryjna. Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi KDL Uniwersytet Medyczny w Łodzi Analityka ogólna seminarium z przedmiotu Diagnostyka Laboratoryjna dla studentów Dietetyki (I rok - mgr uzupełniające) Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi KDL Uniwersytet Medyczny w Łodzi Badania ogólnoanalityczne

Bardziej szczegółowo

Beckman Coulter 1/2014. Bliżej Ciebie LAB FORWARD

Beckman Coulter 1/2014. Bliżej Ciebie LAB FORWARD 1/2014 Beckman Coulter Bliżej Ciebie Wstęp Szanowni Państwo, W Państwa rękach znajduje się drugi numer naszego Biuletynu. Stopniowo chcielibyśmy, we współpracy z Państwem, wypracować jego formułę - tak,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Badania diagnostyczne w nefrologii

Badania diagnostyczne w nefrologii Badania diagnostyczne w nefrologii 1 J O L A N TA F I J A Ł K O W S K A - M O R AW S K A Diagnostyka chorób nerek 2 Badanie podmiotowe - wywiad Badanie przedmiotowe Badania laboratoryjne Badania obrazowe

Bardziej szczegółowo

BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI

BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI Aminotransferaza alaninowa (ALAT, AIAT, ALT, GPT, SGPT) 5-40 U/I (85-680 nmol/l) Jest to enzym wewnątrzkomórkowy. Jego najwyższe stężenia występują w wątrobie, niższe w mięśniach

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODANY. Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl;

WĘGLOWODANY. Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl; Glukoza prawidłowo: 60-110 mg/dl; Stan przedcukrzycowy: 110 126 mg/dl; WĘGLOWODANY Cukrzyca 126 mg/dl (/18) 7 mmol/l (tylko gdy oznaczenie zostało dokonane w osoczu); Hipoglikemia < 40 (50) mg/dl; Fluorek

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych w kierunku cukrzycy, ponieważ u ponad połowy chorych nie występują

Bardziej szczegółowo

www.jacekbujko.com @JacekBujko

www.jacekbujko.com @JacekBujko www.jacekbujko.com @JacekBujko Lek. Jacek Bujko Diagnostyka laboratoryjna Diagnostyka laboratoryjna chorób nerek Jak pobrać mocz? Badanie 3 dni przed i 3 dni po miesiączce zanieczyszcza próbkę erytrocytami

Bardziej szczegółowo

Badanie biochemiczne krwi cz. 1

Badanie biochemiczne krwi cz. 1 Badanie biochemiczne krwi cz. 1 Dzięki badaniom biochemicznym krwi dowiadujemy się, jaki jest poziom enzymów, hormonów, białek, elektrolitów i pierwiastków śladowych w naszym organizmie. Wyniki dadzą nam

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Jacek A. Pietrzyk. Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego:

Redakcja: Jacek A. Pietrzyk. Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego: Redakcja: Jacek A. Pietrzyk Autorzy wydania VI uzupełnionego i poprawionego: Paweł Dyras, Elżbieta Gabrowska, Włodzimierz Kubiak, Małgorzata Liber, Iwona Mazur, Jacek A. Pietrzyk, Małgorzata Równicka,

Bardziej szczegółowo

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych

LADA = Latent Autoimmune Diabetes In Adults postać utajonej, autoimmunologicznej cukrzycy (I typu) u dorosłych 1 INTERNA Wykłady T: Diabetologia dr Dorota Pisarczyk - Wiza 10.10.2007 1. Cukrzyca diabetes z gr. przepływać jak przez sito mellitus z łac. miodowy, słodki Cukrzyca (wg. WHO) choroba metaboliczna o złożonej

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Privigen 100 mg/ml roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Immunoglobulina ludzka normalna (Ig iv.) Jeden ml zawiera:

Bardziej szczegółowo

PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785

PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785 PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ ANTY- MANNANOWYCH CANDIDA W LUDZKIEJ SUROWICY LUB OSOCZU 1- PRZEZNACZENIE TESTU Platelia Candida Ab Plus jest

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Metody fizyczne w biologii Skrypt do ćwiczeń wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

Procedura P-0012_001

Procedura P-0012_001 Data wprowadzenia: 1 / 51 Nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Tadeusz Gadomski Kierownik 25.10.2011 Zaakceptował Maciej Wojciechowski Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa 25.10.2011 Zaakceptował Bożena Szelągowska

Bardziej szczegółowo

Witaminy ROZDZIAŁ 10. Agnieszka Kłych. Agnieszka Kosowska. Teresa Jurczak

Witaminy ROZDZIAŁ 10. Agnieszka Kłych. Agnieszka Kosowska. Teresa Jurczak ROZDZIAŁ 10 Witaminy Agnieszka Kłych Agnieszka Kosowska Teresa Jurczak Witaminy to drobnocząsteczkowe egzogenne związki organiczne, które pełnią funkcje regulatorowe i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Biochemia i chemia kliniczna

Biochemia i chemia kliniczna Biochemia i chemia kliniczna Seminarium z przedmiotu Diagnostyka laboratoryjna Dietetyka Studia 2 o, I rok Dr Bogusława Luzak Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Badania biochemiczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE POBIERANIA MATAERIAŁU

ZASADY DOTYCZĄCE POBIERANIA MATAERIAŁU Poniżej przedstawiono zasady obowiązujące w LM Sp. J., dotyczące pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych: Pobieranie krwi żylnej Jako standard przyjmuje się pobieranie krwi żylnej systemem

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Test wydzielania IFN-γ krwi pełnej sprawdzający reakcję na antygeny peptydowe ESAT-6 i CFP-10 Do celów diagnostyki in vitro 2 x

Bardziej szczegółowo

5. Wybrane badania diagnostyczne

5. Wybrane badania diagnostyczne 5. Wybrane badania diagnostyczne Katarzyna Bieganowska, Tomasz Mroczek Badanie krwi Morfologia krwi Morfologia jest jednym z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych, gdyż w przypadku dzieci z wadami

Bardziej szczegółowo

DEZYNFEKCJA, STERYLIZACJA, ANTYSEPTYKA

DEZYNFEKCJA, STERYLIZACJA, ANTYSEPTYKA DEZYNFEKCJA, STERYLIZACJA, ANTYSEPTYKA Dekontaminacja jest procesem prowadzącym do usunięcia lub zniszczenia drobnoustrojów. Do metod dekontaminacji należą: sanityzacja, dezynfekcja i sterylizacja. W warunkach

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej. Diagnostyka chorób nerek. Wykład 10

Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej. Diagnostyka chorób nerek. Wykład 10 Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i gospodarki wodno-elektrolitowej. Diagnostyka chorób nerek. Wykład 10 Dr Agnieszka Jaźwa agnieszka.jazwa@uj.edu.pl Bilans kwasów w organizmie Prawidłowe ph krwi:

Bardziej szczegółowo

PROFILE 11 HEMATOLOGIA 14 KOAGULOLOGIA 14 BIOCHEMIA 15 ELEKTROLITY I PIERWIASTKI 18 HORMONY 19

PROFILE 11 HEMATOLOGIA 14 KOAGULOLOGIA 14 BIOCHEMIA 15 ELEKTROLITY I PIERWIASTKI 18 HORMONY 19 2 PROGRAM2013 Spis Treści Preanalityka 3 Czynniki fałszujące wynik badania laboratoryjnego 7 Materiał do badań biochemicznych 8 Sposób przeliczania jednostek 9 Możliwości dostarczania próbek do laboratorium

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 15. Lipoproteiny osocza. Tomasz Francuz. Dorota Polańska

ROZDZIAŁ 15. Lipoproteiny osocza. Tomasz Francuz. Dorota Polańska ROZDZIAŁ 15 Lipoproteiny osocza Tomasz Francuz Dorota Polańska Związki tłuszczowe osocza, jako nierozpuszczalne w wodzie transportowane są w kompleksie z białkami tworząc lipoproteiny. Wyjątkiem są wolne

Bardziej szczegółowo

ASTELLAS PHARMA INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA. FUNDACJA ROZWOJU CHIRURGII DZIECIĘCEJ im. prof. ZYGMUNTA H. KALICIŃSKIEGO POLTRANSPLANT

ASTELLAS PHARMA INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA. FUNDACJA ROZWOJU CHIRURGII DZIECIĘCEJ im. prof. ZYGMUNTA H. KALICIŃSKIEGO POLTRANSPLANT ASTELLAS PHARMA INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA FUNDACJA ROZWOJU CHIRURGII DZIECIĘCEJ im. prof. ZYGMUNTA H. KALICIŃSKIEGO POLTRANSPLANT Redakcja: prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Alicja Szewczyk przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

Szanowni Państwo, Alicja Szewczyk przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii Zalecenia Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa i konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Szanowni Państwo, Przekazana

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA 1 PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z zasadami pracy i zagrożeniami jakie mogą wystąpić na

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Nr 41

Zeszyty Naukowe Nr 41 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Seria: Zeszyty Naukowe Nr 41 Łomża 2009 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY ACADEMY OF AGROBUSINESS IN LOMZA KOMITET REDAKCYJNY Dr inż. Piotr Ponichtera Dr

Bardziej szczegółowo