zarządza się co następuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zarządza się co następuje:"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 44 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie: wprowadzenia procedury klinicznej zarządza się co następuje: 1 Z dniem 5 lutego 2009 roku wprowadza się do ogólnego stosowania procedurę kliniczną w sprawie postępowania po ekspozycji, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 Procedurę kliniczną w sprawie postępowania poekspozycyjnego wprowadza się w celu ochrony pracowników szpitala przed zakażeniem Za wdrożenie i przestrzeganie zapisów INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA PO EKSPOZYCJI NA MATERIAŁ POTENCJALNIE INFEKCYJNY oraz prowadzenie REJESTRU EKSPOZYCJI ZAWODOWYCH odpowiedzialnym czyni się kierownika komórki organizacyjnej. 2. Przyjęcie procedury do wiadomości i stosowania pracownicy potwierdzają datą i własnoręcznym podpisem. 4 Traci moc Zarządzenie nr 93 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 30 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury klinicznej. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 5 lutego 2009 roku. PROCEDURA KLINICZNA WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY TEMAT: POSTĘPOWANIE POEKSPOZYCYJNE CEL PROCEDURY: Ochrona pracowników szpitala przed zakażeniem ADRESAT: wszyscy pracownicy szpitala SPOSÓB WDROŻENIA PROCEDURY: szkolenia pracowników w trakcie szkoleń wstępnych, szkoleń okresowych wewnątrzszpitalnych i wewnątrzoddziałowych, instruktaże indywidualne stanowiskowe). Przyjęcie procedury do wiadomości i stosowania pracownicy potwierdzają datą i własnoręcznym podpisem LITERATURA: 1) MZiOS : Postępowanie zapobiegawcze i diagnostyczne w przypadku zakażenia HIV i zachorowania na AIDS Krajowe Biuro Koordynacyjne ds. Zapobiegania AIDS, Warszawa 1996 DATA OPRACOWANIA PROCEDURY: ; data aktualizacji: luty 2009 DATA WPROWADZENIA DO STOSOWANIA: ZAWARTOŚĆ: 1) Definicje 2) Sposób prowadzenia rejestru ekspozycji zawodowych 3) Instrukcja postępowania poekspozycyjnego 4) Organizacja postępowania AKCEPTACJA: Przewodniczący Komitetu Kontroli Pielęgniarka Dyrektor Szpitala Zakażeń Zakładowych naczelna

3 DEFINICJE EKSPOZYCJA jest to kontakt z krwią lub innym potencjalnie infekcyjnym materiałem (IPIM) mogącym zawierać HBV, HCV, HIV; kontakt ten może nastąpić przez skórę, spojówki, śluzówkę jamy ustnej, inną błonę śluzową (np.: nosa) EKSPOZYCJA ZAWODOWA to narażenie na zakażenie między innymi HBV, HCV, HIV w czasie wykonywania pracy zawodowej MATERIAŁ ZAKAŹNY: to każdy materiał biologiczny zawierający patogen w tym wirusa w ilości niezbędnej do zakażenia. Najniebezpieczniejszym źródłem zakażenia wirusami HBV, HCV, HIV jest krew i każda wydalina i wydzielina zawierająca krew (w przypadku HBV wystarczy 0,00004 ml a w przypadku HIV potrzeba 0,1 ml krwi). INNY MATERIAŁ POTENCJALNIE INFEKCYJNY (IPIM): nasienie, wydzielina pochwowa, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn opłucnowy, maź stawowa, płyn osierdziowy, płyn otrzewnowy, płyn owodniowy, mleko kobiece jakakolwiek oddzielona tkanka lub narząd człowieka żywego lub martwego komórki lub hodowle tkankowe zawierające HIV, HBV, HCV, hodowle narządów, pożywki zawierające HBV lub HCV lub HIV UWAGA!!!: mocz, kał, ślina, plwocina, wymiociny, wydzielina z nosa, pot i łzy (jeżeli nie zawierają domieszek krwi lub IPIM) NIE są zakaźne! Kontakt z nimi NIE wymaga profilaktyki poekspozycyjnej! RYZYKO ZAKAŻENIA:prawdopodobieństwo zakażenia po ekspozycji z uszkodzeniem skóry to: HBV - 30%, HCV -5-15%, HIV 0,3% SPOSÓB PROWDZENIA REJESTRU EKSPOZYCJI ZAWODOWYCH Rejestr ekspozycji zawodowych ( zeszyt zakłuć ) znajduje się w każdym oddziale, w którym istnieje ryzyko ekspozycji zawodowej. Rejestr jest przechowywany w miejscu umownym, znanym i dostępnym dla pracowników oddziału o każdej porze. W rejestrze odnotowywane są wszystkie ekspozycje zawodowe krwią i IMPI (kontakt z uszkodzoną skórą i błonami śluzowymi a także ze skórą i śluzówkami bez uszkodzeń). Dane uwzględnione w rejestrze: 3. data i godzina zdarzenia 4. imię i nazwisko pracownika- osoby eksponowanej 5. status serologiczny pracownika -osoby eksponowanej (np.: zaszczepiony przeciwko WZW B w 1998r w cyklu 0-1-6; po przebytym WZW B w 1985) 6. dokładny opis zdarzenia: miejsce i rodzaj ekspozycji, sytuacja (np. w trakcie zakładania wenflonu zakłucie w palec wskazujący ręki lewej igłą z krwią, przez rękawiczkę, głęboko z wyraźnym wyciekiem krwi z ranki...) 7. imię i nazwisko pacjenta, potencjalnego źródła zakażenia 8. wywiad medyczny dotyczący pacjenta - potencjalnego źródła zakażenia 9. opis wykonanych czynności po ekspozycji 10. podpis kierownika lub osoby odpowiedzialnej za dyżur Rejestr jest okresowo kontrolowany przez pielęgniarkę epidemiologiczną szpitala

4 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PO EKSPOZYCJI NA MATERIAŁ POTENCJALNIE INFEKCYJNY NATYCHMIAST PO EKSPOZYCJI NALEŻY: przemyć skórę wodą z mydłem nie tamować krwawienia nie wyciskać krwi z rany NIE używać środków dezynfekcyjnych takich jak: spirytus, jodyna, chloramina założyć jałowy opatrunek błony śluzowe i spojówki przepłukać kilkakrotnie wodą Udać się do lekarza odpowiedzialnego za postępowanie poekspozycyjne: - do lekarza zakładowego (tel. wew. 752 lub 730) lub - do lekarza dyżurnego SOR (tel wew. 801 lub 810) Zgłosić ekspozycję zawodową przełożonemu, odnotować wypadek w rejestrze ekspozycji zawodowych ( zeszyt zakłuć ), w raporcie pielęgniarskim/lekarskim, Bezpośredni przełożony zgłasza ekspozycję zawodową w ciągu 24 godzin: pielęgniarce epidemiologicznej tel. wew. 160 oraz zakładowemu inspektorowi BHP tel. wew. 163, Na zlecenie lekarza: Zażyć pierwszą dawkę Combiviru -profilaktyka Combivirem powinna być wdrożona najszybciej jak to możliwe (do dwóch godzin) i nie później niż godzin od czasu ekspozycji. Profilaktyki HIV NIE stosuje się po ekspozycji na skórę nieuszkodzoną Pobrać po 5ml surowicy od osoby eksponowanej i osoby będącej potencjalnym źródłem zakażenia do badań serologicznych (przeciwciała anty -HIV, anty-hcv, HbsAg, anty Hbc i u osób szczepionych przeciw WZW typu B przeciwciała anty-hbs) w celu ustalenia statusu serologicznego obu osób w momencie ekspozycji. Badania należy powtórzyć: po 6 tygodniach, po 3 miesiącach i po 6 miesiącach od dnia ekspozycji lub w innych terminach wskazanych przez lekarza PÓŹNIEJ NALEŻY: Jak najszybciej zgłosić się do Poradni Poekspozycyjnej - przy szpitalu zakaźnymwe Wrocławiu ul. Koszarowa 5 tel. (071) centrala szpitala: (071) (do 31) w celu kontynuacji postępowania.

5 ORGANIZACJA POSTĘPOWANIA: Postępowanie poekspozycyjne prowadzi lekarz medycyny pracy, wyjątkowo pod jego nieobecność rozpoczyna postępowanie lekarz SOR kontynuuje lekarz medycyny pracy. 1) Odpowiedzialność: poszkodowany pracownik: za wdrożenie postępowania poekspozycyjnego: pierwsza pomoc przedlekarska, wpis do rejestru, ustalenie źródła ekspozycji, wdrożenie zaleceń lekarza, dostarczenie skierowania na badania pacjenta źródła ekspozycji dla lekarza prowadzącego/dyżurnego pacjenta źródła, lekarz prowadzący/dyżurny pacjenta źródła : uzyskanie zgody pacjenta na badanie, przeprowadzenie badania lekarskiego pacjenta, wydanie polecenia poboru krwi do badań, lekarz medycyny pracy/lekarz SOR: badanie lekarskie poszkodowanego pracownika, wydanie skierowania na badania dodatkowe dla poszkodowanego i źródła ekspozycji (lekarz SOR na skierowaniu na badania dopisuje: wyniki badań przesłać do poradni medycyny pracy WSzS w Legnicy ), wydanie zlecenia na transport krwi do zakładu diagnostycznego wykonującego badania w kierunku HIV, udzielenie dokładnej informacji co do dalszego postępowania (gdzie i kiedy zgłosić się na kolejne badanie, zachowanie w okresie okienka serologicznego itd... jeżeli zaistnieje taka potrzeba wydanie informacji na piśmie). bezpośredni przełożony poszkodowanego pracownika: w ciągu 24 godzin zgłoszenie wypadku do inspektora BHP tel. wew. 163 oraz do pielęgniarek epidemiologicznych tel. wew ) Przechowywanie krwi na badania w kierunku HIV: komórka organizacyjna, w której pobierana jest krew na badania poekspozycyjne wysyła materiał wraz ze skierowaniami i zleceniem na transport do laboratorium szpitalnego. w laboratorium krew na badania w kierunku HIV jest odpowiednio przygotowana i opakowana do transportu wraz z kompletem dokumentacji UWAGA: ochrona danych osobowych!, czynności te wykonuje pracownik laboratorium, przygotowane próbki krwi są odbierane (z laboratorium i przewożone do laboratorium zewnętrznego wykonującego badania) przez pracowników transportu sanitarnego. 3) Obieg dokumentacji badań: wyniki badań poszkodowanego i źródła trafiają do lekarza medycyny pracy.

6 4) Koszty postępowania poekspozycyjnego (w tym badań i leków antyretrowirowych) ponosi pracodawca.

SZKOLENIE DLA STUDENTÓW/PRAKTYKANTÓW. z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, BHP, ochrony radiologicznej i ochrony środowiska

SZKOLENIE DLA STUDENTÓW/PRAKTYKANTÓW. z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, BHP, ochrony radiologicznej i ochrony środowiska SZKOLENIE DLA STUDENTÓW/PRAKTYKANTÓW z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, BHP, wydanie I Kraków, 29 sierpnia 2014 r. Strona: 2 z 26 Spis treści Wstęp str. 3 P-H-20 Przygotowanie do pracy personelu

Bardziej szczegółowo

Ekspozycja zawodowa pracowników na krew

Ekspozycja zawodowa pracowników na krew ANDRZEJ DZIEDZIC ekspert ds. bhp certyfikowany w CIOP-PIB właściciel Biura Doradczo-Usługowe BHP Dąbrowa Tarnowska Ekspozycja zawodowa pracowników na krew Ryzyko zakażenia wskutek przezskórnej ekspozycji

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA POEKSPOZYCYJNA

PROFILAKTYKA POEKSPOZYCYJNA Weronika Rymer Marek Beniowski Elżbieta Mularska 25 PROFILAKTYKA POEKSPOZYCYJNA PO NARAŻENIU NA ZAKAŻENIE HIV, HBV, HCV Niniejsze rekomendacje zostały ustalone na spotkaniu roboczym PTNAIDS, które odbyło

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY PREWENCYJNEJ 97 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Andrzej Pawłowski Jarosław Pośpiech PODSTAWY INTERWENCJI POLICYJNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI WOBEC OSÓB Z ZABURZENIAMI

Bardziej szczegółowo

Postępowanie poekspozycyjne u osób naraŝonych zawodowo na patogeny przenoszone droga krwi - Rekomendacje PTN AIDS

Postępowanie poekspozycyjne u osób naraŝonych zawodowo na patogeny przenoszone droga krwi - Rekomendacje PTN AIDS Dr n med. Marek Beniowski Postępowanie poekspozycyjne u osób naraŝonych zawodowo na patogeny przenoszone droga krwi - Rekomendacje PTN AIDS NaraŜenie zawodowe na czynniki zakaźne dotyczy najczęściej wirusów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, UMOWA NR...PZ/E/P/2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

1. Ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania pracy w służbie zdrowia

1. Ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania pracy w służbie zdrowia Profilaktyka poekspozycyjna po zawodowej ekspozycji na HIV pracownika ochrony zdrowia 1. Ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania pracy w służbie zdrowia... 1 Standardowe środki ostrożności... 2 2. Co

Bardziej szczegółowo

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych 25 1 DO ALBUMU podziękuj za cierpienie czy umiesz czy nie umiesz bez niego nigdy nie wiesz ile miłość kosztuje NIC jakie to dziwne tak

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ.

UMOWA NR... ... zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ. UMOWA NR... zawarta w dniu. r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 18, 80-214

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowana w trakcie realizacji programu Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych Numer tematu:

Bardziej szczegółowo

zdrowia na HBV, HCV i HIV

zdrowia na HBV, HCV i HIV Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV Aktualne wytyczne Centers for Disease Control and Prevention wg Updated U.S. Public Health Service guidelines for the management

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 967 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

DOKUMENTOWANIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH DOKUMENTOWANIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH materiały szkoleniowe dla pielęgniarek i położnych specjalistów do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii, członków

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux #70 grudzień 2014

aktualności biomérieux #70 grudzień 2014 #70 grudzień 2014 aktualności biomérieux w tym numerze: 3-6 Koinfekcje HIV, HBV, HCV 9-12 Rola mikrobiologicznych badań przesiewowych w opiece nad pacjentem 14 Nowości w ofercie podłoży chromogennych 15-16

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym

Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym Poradnik dla gabinetów stomatologicznych Poradnik nie stanowi podstawy

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka poekspozycyjna:

Profilaktyka poekspozycyjna: Profilaktyka poekspozycyjna: Wstęp HIV w pewnych sytuacjach może zagrażać pracownikom służby zdrowia: ginekologom, położnikom, położnym, pielęgniarkom. Ale nie tylko HIV może być niebezpieczny dla pracowników

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES STOSOWANIA: Zleceniodawcy, pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny (próbki) do Oddziału Mikrobiologii.

2. ZAKRES STOSOWANIA: Zleceniodawcy, pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny (próbki) do Oddziału Mikrobiologii. strona 1 z 6 1. CEL I PRZEDMIOT INSTRUKCJI: Celem i przedmiotem instrukcji jest prawidłowe pobieranie i transport materiału biologicznego do badań bakteriologicznych, mykologicznych, serologicznych, wirusologicznych,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ G.V.M. Carint Sp. z o.o. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 900:2008 KSIĘGA JAKOŚCI Opracował: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Anita Smolińska Zatwierdził: Prezes Zarządu G.V.M. Carint Sp. z

Bardziej szczegółowo

CEL PROCEDURY: 1. Zapobieganie zakażeniom zakładowym. 2. Bezpieczeństwo pracowników stosujących preparaty dezynfekcyjne.

CEL PROCEDURY: 1. Zapobieganie zakażeniom zakładowym. 2. Bezpieczeństwo pracowników stosujących preparaty dezynfekcyjne. PROCEDURA SNITARNO-HIGIENICZNA NR 4/2006 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY TEMAT: ZASADY DEZYNFEKCJI CEL PROCEDURY: 1. Zapobieganie zakażeniom zakładowym. 2. Bezpieczeństwo pracowników stosujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 1.1 Zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ PRACY Z MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ PRACY Z MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ PRACY Z MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 45 Rektora UŚ z dnia 21 czerwca 2011 r. 1. Cel instrukcji 1) Instrukcja zawiera opis postępowania z materiałem biologicznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017 Program został opracowany w Wydziale Zdrowia i Spraw Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka styczeń, 2015r. 1. OPIS PROBLEMU

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala (48) 332-45-00 Izba Przyjęć(48) 332-23-06, 332-47-18

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r.

USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 892. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie wystąpienia zakażeń

Zagrożenie wystąpienia zakażeń Zagrożenie wystąpienia zakażeń Postępowanie po-ekspozycyjne Dr Grażyna Cholewińska SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie 2010 Zakażenia w wyniku naruszenia ciągłości skóry Infekcja HIV Zakażenie

Bardziej szczegółowo

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii

Oddział Chorób Zawodowych Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowana w trakcie realizacji programu Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych Numer tematu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo