Marketing terytorialny jako efekt poszerzania i pogłębiania rynkowej orientacji podmiotów gospodarujących. Prof. dr hab.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing terytorialny jako efekt poszerzania i pogłębiania rynkowej orientacji podmiotów gospodarujących. Prof. dr hab."

Transkrypt

1 Kreowanie wizerunku miast. Strategie i techniki Marketing terytorialny jako efekt poszerzania i pogłębiania rynkowej orientacji podmiotów gospodarujących Prof. dr hab. Andrzej Szromnik Warszawa, 19 kwietnia 2010 r.

2 Plan wystąpienia 1) Marketing terytorialny definicje 2) Marketing terytorialny podmioty i przepływy zasobów 3) Makroekonomiczne czynniki rozwoju marketingu terytorialnego 4) Model jedenastu rynków miast i regionów 5) Narzędzia marketingowe, ogólny cel i szczegółowe cele marketingu terytorialnego 6) Wzajemne powiązania marketingu jednostek osadniczych 7) Podmioty marketingu terytorialnego 8) Etapy rozwoju marketingowego systemu myślenia i działania 9) Reguły marketingowej reorientacji miasta / regionu 10) Warunki przejawy rozwoju miasta / regionu 11) Poznawanie klientów (mieszkańców, turystów, inwestorów) 12) Scenariusze rozwoju i upadku miasta / regionu

3 MARKETING TERYTORIALNY to: rynkowa koncepcja zarządzania miastem / regionem miasto / region jako koncern, zespół środków narzędzi za pomocą których moŝna pozyskiwać czynniki rozwojowe dla miasta / regionu, filozofia obsługi interesantów najwaŝniejsza jest satysfakcja naszych klientów!

4 PODMIOTY I PRZEPŁYWY ZASOBÓW W MARKETINGU TERYTORIALNYM strumień czynników Dobra materialne rozwojowych Rynki Nieruchomości Klienci Środki pienięŝne Mieszkańcy Technologie Informacje - wiedza MIASTO REGION rozpoznanie, kształtowanie, kreowanie, przewidywanie potrzeb oraz Ŝyczeń promocja miast i regionów strumień wartości oferta terytorialna zgodna z potrzebami Turyści Inwestorzy Przedsiębiorcy Kadry Usługobiorcy Dysponenci Właściciele Zmiana opinii, postaw, sposobów zachowania się Decyzje przestrzenne: lokalizacje, podróŝe, przemieszczenia. Ludzie Źródło: opracowanie własne strumień czynników rozwojowych zasobów

5 MAKROEKONOMICZNE CZYNNIKI ROZWOJU MARKETINGU TERYTORIALNEGO wyodrębnienie i stabilizacja własności komunalnej, uznanie miast i regionów jako podmiotów rynku, rosnąca świadomość odrębności terytorialnej i związku mieszkańców ze swoim miastem / regionem, ograniczenie roli Państwa w zaspokojeniu potrzeb materialnych i duchowych społeczności lokalnych i regionalnych, wzrost konkurencji miast i regionów w dostępie do deficytowych czynników ich rozwoju, rozwój systemu samorządowego zarządzania w miastach i regionach (demokracji lokalnej i regionalnej).

6 Model 11-stu rynków miast i regionów Potencjalny rynek wysokokwalifikowanych pracowników Rynek wpływowych instytucji Rynek mieszkańców Rynek dostawców technologii Rynek instytucji oraz przedsiębiorstw lokalnych Rynek inwestorów zewnętrznych Rynek pracowników oraz działaczy samorządowych Rynek usługobiorców zewnętrznych Rynek turystów Rynek zewnętrznych dostawców dóbr i usług Rynek migrantów

7 Środki narzędzia marketingowe wg. Ph. Kotlera (i innych) (model ILIA ) Infrastruktura techniczna, ekonomiczna, społeczna; Ludzie cechy, zwyczaje, tradycje; Image i jakość Ŝycia (warunki Ŝycia); Atrakcje: środowiskowo-naturalne (przyrodnicze), obiekty dziedzictwa kulturowego (kultury materialnej), osoby i zespoły (grupy społeczne), ekspozycje i pokazy, imprezy, wydarzenia, przedsięwzięcia (events), legendy i opowiadania, inscenizacje historyczne.

8 Ogólny cel marketingu terytorialnego wg. H.Mefferta Celem marketingu terytorialnego jest wpływanie na opinie, postawy i sposoby zachowania się zewnętrznych i wewnętrznych grup zainteresowanych klientów poprzez kształtowanie właściwego zestawu środków oraz instrumentów stymulowania kontaktów wymiennych Podobnie jak w przypadku klasycznego marketingu, jest to kwestia CO, KTO, KOMU OFERUJE?

9 Priorytetowe cele szczegółowe marketingu terytorialnego spójność (i zgodność), koordynacja, integracja.

10 Wzajemne powiązania marketingu jednostek osadniczych KRAJ marketing ogólnokrajowy UNIFIKACJA KOORDYNACJA INTEGRACJA Województwo Powiat Gmina / Miasto / Wieś marketing województwa regionu lub ich grup (związku) marketing powiatu rejonu lub grupy powiatów marketing miasta - wsi

11 STRUKTURA MARKETINGU JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ marketing własny a inne elementy składowe

12 Podmioty marketingu terytorialnego Jednostki osadnicze (jednostki przestrzenno-administracyjne, funkcjonalne oraz urbanistyczne) wieś gmina lub jej część (sołectwo, kolonia), zespół, stowarzyszenie gmin wiejskich, miasto-gmina lub jego część (dzielnica, osiedle, jednostka urbanistyczna), powiaty rejony oraz ich zespoły, województwa regiony oraz ich zespoły (makroregiony, krainy). Obszary specjalne obszary uprzywilejowane ekonomicznie, parki technologiczne, strefy przemysłowe, euroregiony, parki narodowe i rezerwaty, parki krajobrazowe, wspólnoty etniczne, obszary historyczne.

13 ETAPY ROZWOJU MARKETINGOWEGO SYSTEMU MYŚLENIA I DZIAŁANIA I Orientacja administracyjno - biurokratyczna II Orientacja obsługowa III Orientacja promocyjna IV Orientacja marketingowa V Orientacja społeczna, humanistyczna, ekologiczna

14 REGUŁY MARKETINGOWEJ REORIENTACJI MIASTA/REGIONU (dedykacja dla wójta, burmistrza, prezydenta, starosty, marszałka i innych ) 1. Opanuj wiedzę współczesnego menedŝera w tym marketing, ucz się; 2. Edukuj wszystkich swoich współpracowników; 3. Poznaj swoich klientów wewnętrznych i zewnętrznych; 4. Stwórz atmosferę i warunki przyjaznej instytucji (biura, urzędu); 5. Wprowadź normy jakości obsługi klientów-interesantów ; 6. Ustal listę unikalnych zasobów własnego miasta (gminy) / regionu; 7. Opracuj unikalne oferty dla najwaŝniejszych klientów-interesantów ; 8. Ogranicz bariery wejścia społeczne, ekonomiczne, socjalne (lokalizacji, przyjazdu, pobytu); 9. Akcentuj sukcesy i atuty miasta / regionu komunikuj je; 10.Sonduj opinie klientów interesantów; 11.Orientuj się perspektywicznie myśl i działaj przyszłościowo; 12.Doceniaj konkurentów podglądaj najlepszych. Prof. dr hab. Andrzej Szromnik

15 Warunki przejawy rozwoju miasta / regionu 1. Wzrost liczby mieszkańców; 2. Napływ kapitału finansowego; 3. Napływ kapitału rzeczowego; 4. Napływ kapitału intelektualnego; 5. Wolne tereny inwestycyjne; 6. Dogodna dostępność komunikacyjna; 7. Przywiązanie emocjonalne mieszkańców; 8. MoŜliwości rozwoju osobistego; 9. Wzrost zamoŝności mieszkańców zaspokojenie potrzeb; 10.Przyrost miejsc pracy; 11. Rozwój sektorów strategicznych; 12.Pozytywny rozgłos zewnętrzny.

16 POZNAJ MIESZKAŃCÓW 1. Jakie są cele Ŝyciowe? 2. Jakie są symptomy dobrobytu? 3. Czy przewidują moŝliwość emigracji? 4. Co ich wiąŝe z miejscem zamieszkania? 5. Jak oceniają warunki bytu w mieście (wsi), regionie? 6. Jakie przedsięwzięcia inwestycyjne uwaŝają za najwaŝniejsze? 7. Jaki jest poziom zadowolenia z usług publicznych (komunalnych)? 8. Jak oceniają pracę urzędników samorządowych? 9. Jaki jest ich poziom zaspokojenia potrzeb indywidualnych i rodziny? 10. Czy są dumni ze swojej miejscowości?

17 POZNAJ TURYSTÓW 1. Jakie są motywy wypoczynku wyjazdu poza miejsce zamieszkania? 2. Jakie są ich preferowane terminy pobytu (pory roku, miesiące)? 3. Skąd pochodzą turyści? 4. Jaki jest typowy profil demograficzno-zawodowy turysty? 5. Jakie są oczekiwania bytowe turysty (mieszkanie, wyŝywienie)? 6. Jakich programów uzupełniających najczęściej oczekuje (dodatkowe atrakcje)? 7. Z jakich źródeł zaczerpnęli informacje o danej miejscowości? 8. Jaki jest poziom zamoŝności turystów? 9. Ile i na jakie dobra / usługi wydają posiadane środki pienięŝne? 10.Jak oceniają ludność miejscową z punktu widzenia interpersonalnego?

18 POZNAJ INWESTORÓW 1. Jakie atuty miejsca (wsi), regionu dostrzegają inwestorzy? 2. Który z zasobów lokalnych czy regionalnych jest decydujący najwaŝniejszy? 3. Jaki jest poziom wiedzy inwestora o miejscowości, regionie, kraju? 4. Jaki jest stopień pewności wyboru lokalizacji biznesu (decyzja zapadła)? 5. Jaki zakres i wysokość wsparcia ze strony władz samorządowych (administracyjnych) jest oczekiwany przez inwestora? 6. Jaki sektor biznesu (formę, branŝę, skalę) preferuje inwestor? 7. Jakich korzyści dla miasta (wsi), regionu dostarczy inwestycja? 8. Jaki jest poziom zadowolenia inwestora z obsługi w urzędzie administracji lokalnej? 9. Jakie inwestycje towarzyszące gwarantuje inwestor? 10.W jakim stopniu inwestor i odpowiednia inwestycja wzmocni marketingowy wizerunek miejscowości (regionu)?

19 SCENARIUSZ ROZWOJU MIASTA / REGIONU miasto jest atrakcyjne dla inwestora, powstają nowe miejsca pracy, rośnie poziom zatrudnienia mieszkańców, rosną dochody osobiste mieszkańców, poprawia się poziom zamoŝności mieszkańców, zwiększają się wpływy podatkowe, rosną przychody własne miasta wsi regionu, zwiększa się zakres inwestycji infrastrukturalnych, poprawiają się warunki Ŝycia mieszkańców, miasto jest atrakcyjne dla mieszkańców, przybywa nowych osadników, zwiększa się liczba mieszkańców, miasto staje się sławne i prestiŝowe, napływają nowe kapitały (inwestycje), miasto rozwija się terytorialnie. ROZWÓJ

20 SCENARIUSZ UPADKU MIASTA / REGIONU miasto jest atrakcyjne dla inwestorów, powstają nowe miejsca pracy, rośnie poziom zatrudnienia mieszkańców, lokalny rynek pracy staje się bardzo atrakcyjny, napływają nowi osadnicy, zwiększa się liczba mieszkańców, infrastruktura komunalna staje się niewystarczająca, brakuje mieszkań, rosną ceny nieruchomości, dochody miasta / regionu są zbyt niskie w stosunku do potrzeb inwestycyjnych, władze podnoszą podatki dla mieszkańców i firm, rosną koszty bytu mieszkańców i funkcjonowania firm, mieszkańcy migrują do innych miast (wsi), regionów, przedsiębiorcy likwidują firmy, miasto wyludnia się. UPADEK

21 Dziękuję za uwagę!

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego Wstęp W rozwiniętej gospodarce rynkowej powiązania podmiotów gospodarczych w dużej mierze sprowadzają się do transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług, w efekcie czego następuje transfer własności między

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji Konkurencja miast powoduje, Ŝe istnieje rynek, gdzie przedkładana jest oferta specyficznych produktów miast i innych miejskich ofert związanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów

Rozdział 2. Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów Artykuł pochodzi z publikacji: Kreowanie wizerunku miast, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji

Bardziej szczegółowo

Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek

Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek Synonimy Marketing w samorządzie terytorialnym Marketing usług publicznych Marketing miejsc dr Grzegorz Mazurek Marketing usług terytorialnych Marketing miasta Marketing miejsca Marketing komunalny Założenia

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Jacek Żbikowski ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Słowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ Organizacja prac nad strategią system komunikacji i udział mieszkańców w

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I PROMOCJA MARKI MIEJSCA NA PRZYKŁADZIE UZDROWISKA TERMALNEGO UNIEJÓW

BUDOWA I PROMOCJA MARKI MIEJSCA NA PRZYKŁADZIE UZDROWISKA TERMALNEGO UNIEJÓW Emilia Gorczyczewska Karolina Smętkiewicz Uniwersytet Łódzki BUDOWA I PROMOCJA MARKI MIEJSCA NA PRZYKŁADZIE UZDROWISKA TERMALNEGO UNIEJÓW Wprowadzenie Władze samorządowe, aby skutecznie i profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ URZĄD GMINY W PLEŚNEJ Raport z działania w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY 216 Rozdział ukazał się w: Marketing. Ujęcie systemowe, pod red. M. Daszkowskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 216-237. MARKETING TERYTORIALNY Alicja Sekuła, Politechnika Gdańska,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ V MARKETING STRATEGII

CZĘŚĆ V MARKETING STRATEGII MARKETING STRATEGII ROZDZIAŁ 20. PROMOCJA STRATEGII Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Gnojnik na lata 2012-2020 z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Wieloletnią Prognozą Finansową posiada

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA GMINY JAKO SPOSÓB WSPIERANIA LOKALNEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

PROMOCJA GMINY JAKO SPOSÓB WSPIERANIA LOKALNEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO Marian Huczek * PROMOCJA GMINY JAKO SPOSÓB WSPIERANIA LOKALNEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO STRESZCZENIE W artykule zdefiniowano rozwój lokalny. Następnie przedstawiono promocję gminy jako sposób wspierania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY RADOMYŚŁ WIELKI NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ VI MARKETING STRATEGII - 206 -

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY RADOMYŚŁ WIELKI NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ VI MARKETING STRATEGII - 206 - CZĘŚĆ VI MARKETING STRATEGII - 206 - ROZDZIAŁ XXIV PROMOCJA STRATEGII GMINY Radomyśl Wielki Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2014-2020 z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Miasto Tarnowskie Góry Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, listopad 2011 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia... 4 3. Wizja rozwoju miasta... 6 4. Cele i

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach Redakcja naukowa Antoni Kożuch, Aleksander Noworól Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg)

Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg) P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć Edukacja Nr 8 Rola przedsiębiorczości w edukacji Agnieszka Buś-Bidas Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Działalność promocyjna gmin w kontekście

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W ROZWOJU MIASTA I REGIONU - STRATEGICZNA ROLA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W ROZWOJU MIASTA I REGIONU - STRATEGICZNA ROLA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 95 NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 2007 JAN KAŹMIERSKI ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W ROZWOJU MIASTA I REGIONU - STRATEGICZNA ROLA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1. WSTĘP... 2 2. CO OD KOGO ZALEśY? UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA POZIOMIE LOKALNYM...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Leszno w projekcie RUnUP

Leszno w projekcie RUnUP Leszno w projekcie RUnUP 1. Strategia przyciągania i zatrzymania wykwalifikowanych pracowników. 2. Strategia partnerstwa w ramach potrójnej spirali na rzecz pozyskania nowych inwestorów i pracowników.

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo