KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE"

Transkrypt

1 Rola samorządu w kreowaniu lokalnej polityki gospodarczej subregionu - doświadczenia Ostrowa Wielkopolskiego

2 Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej gminy, infrastruktury społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ładu przestrzennego i ekologicznego. Gmina wykonuje zadania własne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, na zasadach określonych przez ustawy, korzystając z samodzielności chronionej na drodze sądowej.

3 Wpływ władz samorządowych na czynniki lokalizacji WYSOKA ISTOTNOŚĆ DLA INWESTORA INFRASTRUKTURA JASNOŚĆ OBSŁUGI W URZĘDZIE NIECHĘĆ WŁADZ LOKALNYCH ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA ZACHĘTY DODATKOWE OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI FACHOWA SIŁA ROBOCZA WCZEŚNIEJSZE KONTAKTY INWESTORA BLISKOŚĆ GRANIC DUśY RYNEK ZBYTU W REGIONIE NASTAWIENIE LUDNOŚCI MAŁA KONKURENCJA ZE STRONY FIRM LOKALNYCH PODAś I DOSTĘP DO SUROWCÓW NISKA DOŚWIEDCZENIE INNYCH SPÓŁEK CENY SUROWCÓW WYSOKI WPŁYW WŁADZ SAMORZĄDOWYCH NA DANY CZYNNIK NISKI LUB śaden

4 Diament władze lokalne inwestorzy Czynniki lokalizacji Władze lokalne Inwestorzy Efekty inwestycji

5 Bariery funkcjonowania w miastach Bariery Występuje i zniechęca Nie występuje Nieuporządkowany stan prawny wielu 56,8 10,4 nieruchomości w mieście Sygnały korupcji w kręgach administracji 52,0 16,9 samorządowej Brak zachęt podatkowych ze strony władz 50,8 15,8 lokalnych Brak zachęt organizacyjno-administracyjnych administracyjnych ze strony władz lokalnych 46,5 18,0 Ogólnie zły klimat do prowadzenia interesów w mieście Preferowanie inwestorów krajowych kosztem zagranicznych 37,7 32,8 16,4 50,8 Źródło: Dziemianowicz, Jałowiecki, (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a polityka miejska polskich metropolii W.Dziemianowicz, Konkurencyjność miast w świetle klimatu inwestycyjnego i relacji władz lokalnych z inwestorami zagranicznymi,, Turawa k. Opola, październik 2007

6 Oczekiwania wobec władz lokalnych OCZEKIWANIA Zagraniczni Krajowi udzielanie ulg podatkowych 89,1 84,9 rozwijanie infrastruktury technicznej 72,7 64,1 tworzenie planów rozwoju lokalnego 38,3 18,8 rozwijanie infrastruktury społecznej 32,2 26,4 działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych Źródło: Dziemianowicz, Jałowiecki, (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a polityka miejska polskich metropolii 26,8 30,2 26,8 67,6 W.Dziemianowicz, Konkurencyjność miast w świetle klimatu inwestycyjnego i relacji władz lokalnych z inwestorami zagranicznymi,, Turawa k. Opola, październik 2007

7 Ani razu w latach N= Uczestniczenie w targach inwestycyjnych zagranicznych Współorganizacja misji zagranicznych Organizacja misji gosp. w gminie Uczestniczenie w misjach w kraju Uczestniczenie w targach krajowych

8 A my w Ostrowie dostrzegamy waŝną rolę samorządu i

9 prezentując formy kreowania polityki gospodarczej subregionu nie powiem o bazie gruntów miejskich infrastrukturze drogowej zwolnieniach od podatku lokalnego funduszu poręczeń kredytowych funduszu poŝyczkowym zmianie struktury organizacyjnej urzędu budowie obiektów wielkopowierzchniowych inwestycjach proekologicznych.

10 Wybrane aspekty z dziedziny działań samorządu wpływające na podniesienie konkurencyjności Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Mieszkania dla systematycznych Partnerstwo publiczno-prywatne Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego

11 Specjalna Strefa Ekonomiczna

12 Podstrefa Ostrów Wielkopolski Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Kamiennogórsiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z 19 września 2007 r. PołoŜenie komunikacyjne SprzedaŜ gruntów gminnych Inwestorzy Plany i zamierzenia

13 Budownictwo mieszkaniowe dla systematycznych Gmina realizuje budownictwo mieszkaniowe w systemie non profit ale teŝ bez konieczności dopłat z budŝetu

14 Porównanie dla mieszkania o powierzchni uŝytkowej 44,1m 2. DLA SYSTEMATYCZNYCH miesięczny czynsz (opłata eksploatacyjna + rata wykupu mieszkania 88,20 zł + 301,35 zł = 389,55zł powyŝsza opłata W CAŁOŚCI POKRYWA KOSZTY BUDOWY, zarządzania i bieŝących remontów (bez zysku) mieszkanie BĘDZIE WŁASNOŚCIĄ najemcy za 30 lat i ma to zagwarantowane aktem notarialnym Systematyczność we wnoszeniu opłat jest warunkiem przyszłej własności więc nie ma problemów z zaległościami w opłatach koszty remontów są niewielkie a ewentualne dewastacje zwiększają czynsz Najemcy przyszli właściciele dbają budynek jak o swoją własność Za 30 lat odpowiedzialność za budynek przejmą dzisiejsi najemcy PoniewaŜ budynek jest budowany przez gminę albo spółkę komunalną, najemcy przyszli właściciele nie muszą posiadać zdolności kredytowej Pierwszeństwo mają osoby mieszkające w zasobie komunalnym które opuszczają dotychczas zajmowany lokal NOWY BUDYNEK KOMUNALNY miesięczny czynsz 198,45 zł powyŝsza opłata NIE POKRYWA KOSZTÓW BUDOWY, zarządzania i bieŝących remontów mieszkanie NIE BĘDZIE WŁASNOŚCIĄ najemcy chyba, Ŝe właściciel zechce je sprzedać ale wtedy wyłącznie na zasadach rynkowych zaleganie z opłatami jest częstą praktyką zarządca ponosi duŝe koszty na remonty wynikające z dewastacji. Najemcy nie czują się odpowiedzialni za własność komunalną. Za 30 lat prawdopodobnie budynek będzie wymagał kapitalnego remontu Jeśli najemca chce wykupić swoje mieszkanie i korzysta z kredytu musi mieć zdolność kredytową. (jeśli gmina chce je sprzedać) Mieszkania są przydzielane osobom znajdującym się na liście oczekujących na mieszkanie komunalne

15 Partnerstwo publiczno prywatne Zaprojektowanie i budowa Osiedla mieszkaniowego w rejonie Al. Słowackiego i ul. Kujawskiej wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą

16 Współpraca z organizacjami pozarządowymi Przykład współpracy sektora publicznego z biznesem dla dobra organizacji pozarządowych

17 Dziękuję za uwagę Iwona Matuszczak-Szulc Kierownik Biura Obsługi Inwestorów

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów

Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów Ekspertyza została wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlają poglądy autora a nie zamawiającego. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ZAŁOśENIA PROJEKTU USTAWY O SPOŁECZNYM ZASOBIE MIESZKAŃ CZYNSZOWYCH, SPOŁECZNYCH GRUPACH MIESZKANIOWYCH ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Warszawa, 29 kwietnia 2010 Spis

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Sudecki Związek Pracodawców w Wałbrzychu

Sudecki Związek Pracodawców w Wałbrzychu Sudecki Związek Pracodawców w Wałbrzychu Raport z realizacji zadań w ramach Projektu WAMP Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw Inicjowanie współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA POLITYKA MIESZKANIOWA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU LOKALNEGO

ZINTEGROWANA POLITYKA MIESZKANIOWA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU LOKALNEGO Radosław Cyran Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ZINTEGROWANA POLITYKA MIESZKANIOWA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU LOKALNEGO Wprowadzenie Ogólny kierunek i metody działania stosowane przez państwo i gminę

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL JARPOL ENTERPRISE WWW.JARPOL.NET.PL SZTUKA PREZENTACJI Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk 2010 0 2-7 3 8 W A R S Z A W A, U L. D O M I N I K A Ń S K A 4 2 Szkolenie dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

BARIERY LOKALIZACJI INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BARIERY LOKALIZACJI INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Lizińska W., Nazarczuk J. M., 2007, Bariery lokalizacji inwestycji na przykładzie woj. warmińskomazurskiego, [w:] Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej, B. Plawgo (red. nauk.), WSAP, Białystok,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Sposoby promocji na arenie międzynarodowej potencjału inwestycyjnego gminy - jak się wyróżnid?

Sposoby promocji na arenie międzynarodowej potencjału inwestycyjnego gminy - jak się wyróżnid? Sposoby promocji na arenie międzynarodowej potencjału inwestycyjnego gminy - jak się wyróżnid? Dr Magdalena Florek Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc Toruo, 4.10.2012 WYRÓŻNIJ SIĘ ALBO ZGIŃ!

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 Strona 1 Załącznik do uchwały nr XIX / 125 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 opracowana

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZARZĄDZANIA TERENAMI INWESTYCYJNYMI DO ANALIZY POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY MIELEC

KONCEPCJA ZARZĄDZANIA TERENAMI INWESTYCYJNYMI DO ANALIZY POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY MIELEC KONCEPCJA ZARZĄDZANIA TERENAMI INWESTYCYJNYMI DO ANALIZY POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY MIELEC wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy

Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej i opublikowany [w] Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Nr 2, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007,

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELEC na lata 2007 2015 z prognozą do roku 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELEC na lata 2007 2015 z prognozą do roku 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELEC na lata 2007 2015 z prognozą do roku 2020 Rysunek 1 MIELEC,2007 Opracowanie: BIURO PROJEKTÓW TARNOWSKA FUNDACJA KULTURY Ul. KRAKOWSKA 18 33 100

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo