Kernel Holding S.A. Roczne sprawozdanie finansowe 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kernel Holding S.A. Roczne sprawozdanie finansowe 2012"

Transkrypt

1 Kernel Holding S.A. Roczne sprawozdanie finansowe 2012

2 SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK, ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU SŁOWO WSTĘPNE PRZEWODNICZĄCEGO RADY DYREKTORÓW... 3 ANALIZA FINANSOWA... 5 OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNICTWA RAPORT REVISEUR D ENTREPRISES AGREE WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NOTY OBJASNIAJĄCE... 19

3 Słowo wstępne Przewodniczącego Rady Dyrektorów Andrey a Verevskiego Drodzy Akcjonariusze! Rada Dyrektorów Kernel Holding S.A. przedstawia wyniki za rok obrotowy 2012 zakończony Przychody w tym roku zwiększyły się do 2,157 milionów USD, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zysk EBITDA zwiększył się o 4% rok do roku do 322 milionów USD w roku obrotowym 2012, a dochód netto zmniejszył się do 214 milionów USD, co oznacza spadek o 5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spółka ma silny bilans, zadłużenie finansowe netto do EBITDA wynosi 1.9x, a rezerwa płynności na koniec roku obrotowego 2012 przekroczyła 850 milionów USD. Stwierdzamy, że rok obrotowy 2012 nie był najłatwiejszy dla naszej działalności na Ukrainie, ponieważ nasze ogólne wyniki finansowe pozostały właściwie bez zmian. Wyjątkowa zmienność warunków pogodowych oraz inicjatywy regulacyjne wpłynęły negatywnie na nasz eksport zboża, ponieważ w segmencie tym zanotowano niskie poziomy rentowności oraz wolumeny niższe od początkowo planowanych. Marża zysku operacyjnego w segmencie oleju luzem była w tym roku na zdrowym poziomie. W ciągu ostatniego roku zbiory nasion słonecznika na Ukrainie i w Rosji były dobre, co zapewniło nam wystarczającą bazę zasobów do naszej działalności związanej z przemiałem oraz umożliwiło odbudowanie naszych przeniesionych zapasów do przemiału na pierwszy kwartał roku obrotowego 2013, który jest zawsze najgorszym kwartałem ze względu na zmianę plonów. W segmencie oleju butelkowego zanotowaliśmy silny wzrost sprzedaży, który był odzwierciedleniem lepszych cen na rynku lokalnym oraz kolejnym dowodem na naszą elastyczność w różnicowaniu sprzedaży tym kanałem w zależności od tego, jak atrakcyjne są marże w porównaniu ze sprzedażą luzem. Nasza działalność rolnicza jest badana przez naszą kadrę zarządzającą. Przed dwoma laty podjęliśmy strategiczną decyzję, aby rozszerzyć naszą działalność rolniczą, która przez długi czas stanowiła jedynie niewielką, choć rentowną część naszego portfolio biznesowego. W ciągu ostatnich dwóch lat kilkakrotnie zwiększyliśmy naszą działalność rolniczą i wciąż mamy plany na dalszy rozwój. Obecnie dysponujemy jednym z największych areałów w kraju, a segment rolniczy stał się dla nas drugim pod względem całkowitego zysku operacyjnego. W roku obrotowym 2012 byliśmy szczególnie aktywni w przejmowaniu spółek rolniczych, co jest kolejnym elementem w naszym zarządzaniu łańcuchem dostaw i przyczynia się do zwiększenia naszych zysków. Zakupione ostatnio gospodarstwa rolne nie osiągnęły jeszcze co prawda poziomów produkcji i rentowności jednostek, którymi Kernel zarządza już od wielu lat. Nasza kadra zarządzająca pracuje jednak wspólnie nad zapewnieniem sprawnej integracji po przejęciach poprzez usprawnienie technologii w działalności rolniczej oraz zwiększenie powiązanej z wynikami motywacji naszego wykwalifikowanego personelu w celu poprawy wyników finansowych, dzięki czemu przejęte gospodarstwa osiągną poziom rentowności na poziomie naszych najlepszych jednostek. Nie mamy wątpliwości, że w średnioterminowej perspektywie nasz segment działalności rolniczej stanie się wzorem do naśladowania w branży. Rok ten był dla nas przełomowy, ponieważ spółka Kernel rozszerzyła swoją działalność poza granice Ukrainy. Przed około rokiem zakończyliśmy proces przejęcia Russian Oils, spółki z branży przemiału w południowej Rosji, z silnym postanowieniem rozpoczęcia działalności zyskownej i uwzględniającej efekt skali w całym łańcuchu wartości. Realizując naszą strategię dla działalności w Rosji, podjęliśmy strategiczną decyzję zbudowania od podstaw dużego zakładu przemiału w rosyjskim pasie uprawy nasion słonecznika. Planowany termin rozpoczęcia budowy to najbliższa wiosna. Jednak prawdziwie przełomowym krokiem, jaki powzięliśmy w Rosji było przejęcie jednego z największych punktów przeładunku zboża w regionie terminala w porcie Taman, która to transakcja zakończyła się zaledwie około miesiąc temu. Terminal położony jest na wybrzeżu Morza Czarnego i stanowi przykład najwyższej klasy terminala głębokowodnego budowanego od podstaw. Terminal sam w sobie jest bardzo dochodowym biznesem, ale również kluczowym elementem w naszych dążeniach do pozyskania znacznej części rynku eksportu zboża z Rosji, będącej jednym z najszybciej rozwijających się dostawców pszenicy na rynki międzynarodowe. Ponadto, będziemy dzięki temu bardziej wydajni w pozyskiwaniu zasobów, ponieważ przez naszą platformę będzie można przeładowywać większe wolumeny. Zdajemy sobie sprawę, że głębokowodne punkty przeładunkowe to jeden z najlepszych sposobów osiągnięcia efektywności kosztowej przy łączeniu rynków eksportu i importu, posiadające znaczną przewagę logistyczną nad terminalami płytkowodnymi. Infrastruktura przeładunku głębokowodnego to istotne wąskie gardło w łańcuchu dostaw zboża w Rosji Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok

4 obecnie wyraźnie brakuje tego typu instalacji w portach Morza Czarnego, a także potencjalnych lokalizacji do budowy kolejnych. Jesteśmy zdania, że niedawne przyspieszenie konsolidacji przeładunku zboża w Rosji w połączeniu z prywatyzacją państwowej spółki United Grain Company będzie stanowiło katalizator dla konsolidacji rynku eksportu zboża. Wierzymy też, że Kernel będzie aktywnie uczestniczył w tym procesie. Taman był brakującym ogniwem w naszej strategii na rynek rosyjski, zmierzającej do zmiany roli Kernela z lokalnego dostawcy usług przemiału na spółkę z sukcesem zarządzającą łańcuchem dostaw na dużą skalę, co byłoby odtworzeniem naszego modelu na Ukrainie. W krótkiej perspektywie jesteśmy umiarkowanie optymistyczni, ponieważ spodziewamy się, ze trudne warunki biznesowe, których doświadczyliśmy w roku obrotowym 2012 będą nadal obecne w kolejnym sezonie. Nasze cele operacyjne, tzn. przemiał 2.6 miliona ton nasion słonecznika oraz eksport 2.1 miliona ton zboża na rok obrotowy 2013, które opublikowaliśmy w sprawozdaniu za IV kw. roku obrotowego 2012, pozostają niezmienione. Jesteśmy jednak rozczarowani naszymi wynikami operacyjnymi w segmencie działalności rolniczej, w którym zbiory plonów okazały się być niższe od oczekiwań kadry zarządzającej z powodu niekorzystnych warunków pogodowych w sezonie. To wszystko przekłada się na prognozy EBITDA na rok obrotowy 2013 na poziomie 350 milionów USD oraz zysku netto na poziomie 215 milionów USD. Oprócz tego, zaczęliśmy publikować informacje na temat naszej postawy biznesowej względem zrównoważonego rozwoju, co wskazuje na nasze zaangażowanie w dbałość o ziemie, które uprawiamy, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w naszych zakładach przemiału oraz oczywiście godziwe wynagrodzenie naszych ludzi, a także naszą politykę dobrego sąsiedztwa w lokalnych społecznościach. Rada Dyrektorów ma przyjemność zaproponować zwiększenie swojego składu. Na naszym rocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w listopadzie rozważymy mianowanie trzeciego niezależnego dyrektora, który stanąłby na czele naszego komitetu audytu. To nasze zobowiązanie w procesie dalszego wzmacniania naszego ładu korporacyjnego poprzez zmniejszanie liczby dyrektorów wykonawczych i zwiększanie odpowiedzialności naszej firmy względem naszych akcjonariuszy i interesariuszy, z którymi współpracujemy, aby dążyć do zdobycia pozycji lidera w regionie Morza Czarnego. Ponadto Rada Dyrektorów planuje wprowadzić w roku obrotowym 2013 oficjalną politykę dywidendową z myślą o akcjonariuszach Spółki, którzy wspierają nas nieustannie we wzmacnianiu dominującej roli Kernela w regionie. Jesteśmy na właściwym rynku dostawy zboża i oleju jadalnego z regionu Morza Czarnego klientom międzynarodowym rosną w tempie stanowiącym jedno z najszybszych na świecie. Jesteśmy też na dobrej pozycji, łącząc dogłębną wiedzę fachową na temat lokalnych warunków z dostępem do istotnych elementów łańcucha dostaw, dzięki czemu jesteśmy w idealnej sytuacji, aby napędzać proces konsolidacji w branży, tak na Ukrainie, jak i od niedawna w Rosji. Andrey Verevskiy Przewodniczący Rady Dyrektorów 4 Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok 2012

5 ANALIZA FINANSOWA Anastasia Usachova W roku zakończonym 2012 Kernel Holding S.A. zanotowała przychody w wysokości 2,157.4 miliona USD, co oznacza wzrost 13.6% rok do roku spowodowany głównie 3.1-krotnym wzrostem wolumenu sprzedaży w segmencie działalności rolniczej. Podsumowanie W roku zakończonym 2012 Kernel Holding S.A. (zwana dalej Kernelem lub Spółką ) zanotowała przychody w wysokości 2,157.4 miliona USD, co oznacza wzrost o 13.6% rok do roku spowodowany głównie 3.1-krotnym wzrostem wolumenu sprzedaży w segmencie działalności rolniczej. Co więcej, zakup cukrowni zwiększył przychody w segmencie cukru, a większe wolumeny sprzedaży i wyższe ceny spowodowały wyższe przychody w segmencie oleju butelkowego. Działalność Spółki dzieli się na siedem segmentów: Olej słonecznikowy luzem Segment oleju słonecznikowego luzem przyniósł 1,197.3 miliona USD przychodu (50.9% całkowitego przychodu Spółki, na który składają się przychody zewnętrzne oraz sprzedaż międzysegmentowa) oraz miliona USD zysku operacyjnego Spółki. Rolnictwo segment działalności rolniczej przyniósł USD milionów USD przychodu (7.3% całkowitego przychodu Spółki, na który składają się przychody zewnętrzne oraz sprzedaż międzysegmentowa) oraz 41.2 miliona USD zysku operacyjnego Spółki. Zboże segment działalności rolniczej przyniósł USD miliona USD przychodu (25.5% całkowitego przychodu Spółki, na który składają się przychody zewnętrzne oraz sprzedaż międzysegmentowa) oraz 27.0 milionów USD zysku operacyjnego Spółki. Olej słonecznikowy butelkowany Segment oleju słonecznikowego butelkowanego przyniósł miliony USD przychodu (8.7% całkowitego przychodu Spółki, na który składają się przychody zewnętrzne oraz sprzedaż międzysegmentowa) oraz 30.1 miliona USD zysku operacyjnego Spółki Terminale eksportowe segment terminali eksportowych przyniósł 28.9 miliona USD przychodu (1.2% całkowitego przychodu Spółki, na który składają się przychody zewnętrzne oraz sprzedaż międzysegmentowa) oraz 10.4 miliona USD zysku operacyjnego Spółki Usługi elewatorowe segment ten przyniósł 51.0 milionów USD przychodu (2.2% całkowitego przychodu Spółki, na który składają się przychody zewnętrzne oraz sprzedaż międzysegmentowa) oraz 12.1 miliona USD zysku operacyjnego Spółki. Cukier segment cukru przyniósł 99.1 miliona USD przychodu (4.2% całkowitego przychodu Spółki, na który składają się przychody zewnętrzne oraz sprzedaż międzysegmentowa) oraz 16.0 milionów USD zysku operacyjnego Spółki. W całym łańcuchu dostaw Kernel zapewnił usługi dla 4.7 miliona ton towarów rolnych. Spółka dokonała przemiału 2.5 miliona ton nasion słonecznika w całym roku obrotowym 2012, a wyprodukowany olej słonecznikowy luzem lub butelkowany sprzedała zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach eksportowych. Pszenica, jęczmień, kukurydza, rzepak, soja pochodzące z tysięcy gospodarstw na Ukrainie oraz spółek rolnych będących własnością Spółki zostały wyeksportowane przez terminale zbożowe Morza Czarnego. Przychody z eksportu wyniosły 85% sprzedaży Spółki w roku obrotowym Przejęcia W roku obrotowym zakończonym 2012 zrealizowano następujące przejęcia: We wrześniu 2011 Spółka zakończyła transakcję zakupu 100% udziałów w Russian Oils, spółce posiadającej trzy zakłady przemiału w krajach krasnodarskim i stawropolskim Federacji Rosyjskiej oraz całkowitą pojemność przemiałową wynoszącą około 410,000 ton nasion roślin oleistych rocznie. Spółka Kernel zapłaciła 19.8 miliona USD w gotówce za tę transakcję oraz skonsolidowany dług w rublach rosyjskich, co odpowiada kwocie 44.0 milionów USD. We wrześniu 2011 Spółka nabyła 100% udziałów w Black Sea Industries, spółce, której podstawowym aktywem jest zakład przemiału nasion oleistych o pojemności 500,000 ton w Iliczewsku na Ukrainie. Wartość transakcji to 140 milionów USD bez uwzględnienia stanu gotówki i poziomu zadłużenia. Zakład ten znajduje się obok należącego do Spółki terminala Transbulkterminal, co daje możliwość transportowania oleju luzem oraz śruty bezpośrednio na statki transportowe. Aktywa Black Sea Industries są konsolidowane od września W październiku 2011 Spółka nabyła spółkę rolną, która zarządza 29,300 ha ziemi uprawnej pod dzierżawę, głównie w kraju chmielnickim na zachodniej Ukrainie. Kernel zapłacił za gospodarstwo kwotę w gotówce w wysokości 51.4 miliona USD, z tego 31.3 miliona USD za prawo dzierżawy, maszyny oraz częściowo kapitał obrotowy, a 21 milionów USD za zapasy przeznaczone do sprzedaży. W kwietniu 2012 Spółka nabyła opcje kupna dwóch spółek rolnych zarządzających łącznym areałem 119,200 ha w krajach chmielnickim i połtawskim oraz posiadających pojemność magazynową w wysokości 300,000 ton za kwotę 98 milionów USD w gotówce za prawa dzierżawy gruntów, magazyny, maszyny oraz kapitał obrotowy. Dane spółki, która zarządza 40,000 ha w kraju połtawskim, są konsolidowane z danymi Kernel od kwietnia Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok

6 Przychód EBITDA* Marża EBITDA* rok obr rok obr rok do roku rok obr rok obr rok do roku rok obr (tys. USD) (tys. USD) (tys. USD) (tys. USD) (tys. USD) rok obr (tys. USD) Butelkowy olej słonecznikowy 202, ,101 33% 31,831 26,480 20% 15.7% 17.4% Olej słonecznikowy luzem 1,191,627 1,157, % 166, ,851 (5)% 14.0% 15.2% Usługi załadunku i przeładunku zboża 28,907 33,024 (12)% 13,666 17,861 (23)% 47.3% 54.1% Rolnictwo 171,032 54, % 73,788 31, % 43.1% 57.6% Zboże 598, , % 27,009 66,419 (59)% 4.5% 11.6% Usługi elewatorowe 50,983 26,596 92% 18,296 9,270 97% 35.9% 34.9% Cukier 99,050 0 niemierzalne 20,022 nie dotyczy niemierzalne 20.2% niemierzalne Inne (29,274) (17,757) Uzgodnienie (185,840) (96,292) 93% Łącznie 2,157,441 1,899,118 14% 321, ,629 4% 14.9% 16.3% * EBITDA mierzony jako suma zysków z działalności operacyjnej oraz amortyzacji. We wrześniu 2012 po zamknięciu roku obrotowego 2012 Spółka podpisała umowę o wspólnym przedsięwzięciu na zasadach joint venture 50:50 z Renaisco BV, spółką zależną Glencore International plc, na mocy której nabyto udziały w głębokowodnym terminalu do eksportu zboża w rosyjskim porcie Taman. Wartość przedsięwzięcia to 265 milionów USD, co zostało sfinansowane z kapitału własnego oraz długu. Jest to jeden z największych głębokowodnych terminali eksportu zboża w rosyjskiej części wybrzeża Morza Czarnego, co oznacza położenie strategiczne w pobliżu głównego regionu produkcji zboża na południu Rosji. Zakupiony terminal do eksportu zboża posiada pojemność przeładunkową w wysokości 3 milionów ton rocznie i będzie stanowił platformę działalności Kernel w zakresie eksportu zboża z Rosji na szeroką skalę. Przychody W roku zakończonym 2012 Spółka zanotowała przychody w wysokości 2,157.4 miliona USD, co oznacza wzrost 13.6% rok do roku spowodowany głównie 3,1-krotnym wzrostem wolumenu sprzedaży w segmencie działalności rolniczej. Co więcej, nabycie cukrowni spowodowało zwiększenie przychodów w segmencie cukru, podczas gdy połączenie wyższych wolumenów sprzedaży oraz wyższych cen przyczyniło się do wzrostu przychodów w segmencie oleju butelkowego Butelkowy olej słonecznikowy Wyjątkowo wysoki wzrost przychodów w segmencie butelkowego oleju słonecznikowego o 33% rok do roku do milionów USD w roku obrotowym 2012 to wynik wzrostu wolumenów oraz cen rok do roku. Po zniesieniu limitu cenowego wprowadzonego przez rząd w roku obrotowym 2011 narzut na cenę butelkowego oleju słonecznikowego do oleju luzem powrócił do normalnego poziomu, co spowodowało wzrost średnich cen o 20% rok do roku. Wyższe marże zmotywowały nas do butelkowania i sprzedaży wyższych wolumenów, co przełożyło się na miliona litrów sprzedanych w roku obrotowym 2012, co oznacza wzrost o 12% rok do roku. Olej słonecznikowy luzem W roku obrotowym 2012 Spółka zanotowała przychody w segmencie oleju słonecznikowego luzem w wysokości 1,191.6 miliona USD w porównaniu z 1,157.9 miliona USD w roku obrotowym Niewielki wzrost przychodów wynikał z niewielkiego wzrostu sprzedanych wolumenów w porównaniu z rokiem poprzednim, co spowolniło wzrost wolumenów przemiału nasion słonecznika, co z kolei było przede wszystkim wynikiem (1) niezwykle wysokiej sprzedaży oleju luzem w pierwszym kwartale roku obrotowego 2011, która stworzyła wysoką podstawę porównawczą oraz (2) znaczne przeniesione zapasy nasion słonecznika oraz oleju dla realizacji celów przemiałowych i sprzedażowych w pierwszym kwartale roku obrotowego 2013 przed dostawą nowych plonów. Terminale eksportowe Sprzedaż usług załadunku i przeładunku zboża wyniosła 28.9 miliona USD w roku zakończonym 2012, wliczając sprzedaż międzysegmentową. 12%-owy spadek rok do roku wynikał głównie z niższych wolumenów załadowanych w tym okresie wynoszących 1.8 miliona ton w roku zakończonym 2012 w porównaniu z 2.1 miliona ton w roku poprzednim ze względu na dostosowywanie terminala do załadunku kukurydzy, podczas gdy eksport pszenicy i jęczmienia spełnił początkowe oczekiwania na ten sezon. Rolnictwo W segmencie rolnictwa Spółka zanotowała sprzedaż w wysokości milionów USD w roku zakończonym 2012, wliczając sprzedaż międzysegmentową. 3.1-krotny wzrost rok do roku wynikał z 2.2-krotnego wzrostu areału rok do roku oraz lepszych plonów. W sumie wyprodukowaliśmy 459,000 ton zboża,139,000 ton nasion oleistych oraz 526,000 ton buraka cukrowego sprzedanych w roku obrotowym Przeciętna cena sprzedaży w okresie będącym przedmiotem przeglądu spadła rok do roku dla wszystkich naszych kluczowych plonów zgodnie z tendencjami na rynku międzynarodowym. Zboże Przychody w segmencie zboża wyniosły miliona USD w roku obrotowym 2012 w porównaniu z miliona USD w roku obrotowym Wzrost o 5% rok do roku wynikał ze wzrostu tonażu o 17% rok do roku do 2.1 miliona ton w roku zakończonym 2012 po obfitych plonach na Ukrainie oraz zniesieniu ograniczeń względem eksportu zboża, które były obecne przez większość roku obrotowego Średnia cena większości plonów sprzedanych w tym segmencie spadła w tym okresie, co odpowiadało światowym tendencjom. Usługi elewatorowe Całkowita sprzedaż w segmencie usług elewatorowych wyniosła 51.0 milionów USD w roku zakończonym 2012, wliczając przychody międzysegmentowe. 92%-owy wzrost całkowitych przychodów rok do roku wynikał przede wszystkim z wolumenów, których wzrost dla zboża oraz nasion oleistych przyjętych do silosów krajowych wynosił 64% rok do roku w roku obrotowym Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok 2012

7 Cukier Sprzedaż w nowym dla Spółki segmencie cukru wyniosła 99.1 miliona USD w roku obrotowym zakończonym w roku Większość sprzedaży wynikała z realizacji umowy na sprzedaż cukru zawartej z Państwowym Funduszem Rolnym w czwartym kwartale roku obrotowego Cukrownie zostały skonsolidowane 2011 razem z innymi aktywami nabytymi w transakcji zakupu udziałów Ukrros. Transakcje międzysegmentowe Dzięki wysokiemu poziomowi integracji pionowej w Spółce pomiędzy segmentami Spółki zawierane są liczne transakcje, które nie są włączone do skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów. Sprzedaż międzysegmentowa jest księgowana na warunkach powszechnie obowiązujących w obrocie, aby poprawnie odzwierciedlać poziomy rentowności każdego segmentu. Sprzedaż jest realizowana i księgowana w następujący sposób: Rolnictwo. 85% całkowitej sprzedaży w segmencie rolnictwa w roku zakończonym 2012 to sprzedaż innym segmentom Spółki, mianowicie segmentom zboża (kukurydza, pszenica, jęczmień, rzepak, soja), oleju luzem i butelkowego (nasiona słonecznika) oraz cukru (burak cukrowy). Każdy z wyżej wymienionych segmentów płaci segmentowi rolnictwa taką samą cenę, jaką zapłaciłby dostawcom zewnętrznym, a transakcja ta jest rozliczana jako przychód międzysegmentowy dla segmentu rolnictwa oraz jako koszt dla segmentów zboża, oleju luzem, oleju butelkowego oraz cukru. Usługi elewatorowe. Sprzedaż międzysegmentowa, głównie segmentom zboża oraz oleju luzem stanowiła 39% całkowitych przychodów w segmencie usług elewatorowych w roku obrotowym Przechowywanie, czyszczenie, suszenie oraz inne usługi są sprzedawane segmentom Spółki po takich samych cenach, jak odbiorcom zewnętrznym. Przegląd dzia Terminale eksportowe. Sprzedaż wewnątrz Grupy w segmencie terminali eksportowych stanowiła 72% całkowitych przychodów w tym segmencie. Ceny usług dla innych segmentów Spółki segmentom zboża i oleju luzem są identyczne z cenami dla klientów zewnętrznych. Sprzedaż w tym segmencie jest ujmowana odpowiednio jako przychód w segmencie terminali eksportowych oraz koszt w segmencie zboża i oleju luzem. Zysk brutto Zysk brutto wyniósł milionów USD w porównaniu z miliona USD w roku ubiegłym. Niezależnie od wzrostu o 4% rok do roku zysku EBITDA, kluczowego wyniku operacyjnego wykorzystywanego przez kadrę zarządzającą, zysk brutto pozostał w tym roku na niezmienionym poziomie ze względu na wyższe koszty amortyzacji dla nowo skonsolidowanych aktywów oraz wyższe zyski z wyceny aktywów biologicznych, które są ujmowane poniżej zysku brutto. Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne wynosiły 66.0 milionów USD, co oznacza 2.5-krotny wzrost rok do roku. Z tego całkowita kwota 66.0 milionów USD została ujęta dla segmentu rolnictwa w roku obrotowym 2012 (w porównaniu z 24.2 miliona USD przed rokiem) i składał się na nią głównie grant VAT dla spółek rolnych oraz zysk z wyceny aktywów biologicznych. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrost wynikał głównie z 2.9-krotnego wzrostu rok do roku areału w czwartym kwartale roku obrotowego 2012, kiedy to zanotowano większość zysków. Koszty dystrybucji Koszty dystrybucji wzrosły o 18% rok do roku do miliona USD w roku obrotowym 2012, co stanowiło odzwierciedlenie wzrostu o 24% całkowitego tonażu produktów rolnych załadowanych tym okresie. Koszty ogólnego zarządu Koszty ogólnego zarządu wyniosły 70.1miliona USD w porównaniu z 38.2 miliona USD w roku ubiegłym. Wzrost o 84% rok do roku wynika głównie z uwzględnienia nowo nabytych spółek rolnych oraz zakładów przemiału. Zysk z działalności operacyjnej Zysk Spółki z działalności operacyjnej w roku zakończonym 2012 wyniósł miliona USD, co oznacza spadek o 8% rok do roku. O ile to rolnictwo miało największy pozytywny wpływ na zmianę zysku operacyjnego w porównaniu z rokiem ubiegłym, spadek rentowności w segmencie zboża zniwelował te zyski. Wyższa amortyzacja w nowo przejętych zakładach BSI oraz Russian Oils, a także amortyzacja w segmencie rolnictwa po zwiększeniu areału ziemi uprawnej spowodowały wahania zysku operacyjnego z zysku EBITDA, który jest wykorzystywany przez kadrę zarządzającą do oceny wyników operacyjnych. Zysk z działalności operacyjne Tonaż rok obr (tys. USD) rok obr (tys. USD) rok do roku rok obr (tys. USD) rok obr (tys. USD) Butelkowy olej słonecznikowy 30,061 24,500 23% Sprzedaż oleju butelkowego, tys. 131, ,976 12% Olej słonecznikowy luzem 150, ,764 (9)% litrów Sprzedaż oleju luzem 828, ,987 1% Usługi załadunku i przeładunku zboża 10,385 14,311 (27)% Przeładunek w terminalach 1,809,346 2,121,371 (15)% Rolnictwo 41,216 22,783 81% eksportowych Produkcja rolna, zboże i nasiona 597, , % Zboże 26,963 65,320 (59)% oleiste Sprzedaż zboża 2,123,229 1,809,973 17% Usługi elewatorowe 12,084 4, % Zboże oraz nasiona roślin 2,058,909 1,253,740 64% Cukier 16,039 nie dotyczy niemierzal oleistych Produkcja załadowane cukru do 119,614 0 niemierzaln Inne (30,342) (20,169) 50% ne elewatorów krajowych e Łącznie 256, ,268 (8)% rok do roku Butelkowy olej słonecznikowy W segmencie oleju butelkowego zanotowaliśmy 30.1 miliona USD zysku operacyjnego w roku zakończonym 2012, co oznacza wzrost o 23% rok do roku. Wzrost przychodów wynikał ze wzrostu wolumenów oraz cen po zniesieniu limitów cenowych wprowadzonych przez rząd w roku obrotowym Choć marża zysku operacyjnego zmalała w tym okresie o jeden punkt procentowy rok do roku do 15%, poprawiła się w ujęciu dolarowym za tonę. Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok

8 Olej słonecznikowy luzem Zysk operacyjny ze sprzedaży oleju luzem wyniósł miliona USD w roku obrotowym 2012 w porównaniu ze miliona USD przed rokiem. Podczas gdy wolumeny pozostały niezmienione rok do roku, spadek w marży zysku operacyjnego można wyjaśnić przede wszystkim wyższymi kosztami amortyzacji w nabytych zakładach Black Sea Industries i Russian Oils. Terminale eksportowe Zysk operacyjny z usług załadunku i przeładunku w segmencie terminali eksportowych zmalał o 27% rok do roku do 10.4 miliona USD. Spadek ten w porównaniu z poprzednim okresem to przede wszystkim wynik spadku wolumenów o 15%. Rolnictwo Po powiększeniu areału w roku obrotowym 2012 zysk operacyjny Spółki w segmencie rolnictwa zwiększył się do 41.2 miliona USD, co oznacza wzrost o 81% rok do roku. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z większego areału uprawianej ziemi w tym okresie oraz lepszych plonów. Co więcej, większy areał ziemi na koniec roku obrotowego przyniósł wyższy zysk operacyjny z przyszłego okresu odnotowany w tym bieżącym jako zysk z wyceny aktywów biologicznych. Zboże W roku obrotowym 2012 zanotowaliśmy w segmencie zboża zysk operacyjny w wysokości 27.0 milionów, co oznacza spadek o 59% rok do roku. Mimo że przy porównaniu z ubiegłym rokiem obrotowym 2011 powinno się wziąć pod uwagę wyjątkowo wysoką rentowność roku obrotowego 2011 spowodowaną kwotami w eksporcie zboża, ogólnie wyniki w segmencie zboża w roku obrotowym 2012 były niższe niż przewidywania kadry zarządzającej. Niepewność co do zniesienia ceł na eksport zboża na początku tego sezonu spowodowała, że eksport zboża jedynie przekroczył próg rentowności w pierwszym kwartale, który jest zwykle najbardziej aktywną częścią sezonu. Po zniesieniu ceł eksportowych marże na zboże powróciły do normalnych poziomów, na których pozostały aż do stycznia, kiedy to mroźna zima spowodowała zniszczenie zimowych zbiorów pszenicy w całym kraju, obniżając tym samym oczekiwania względem plonów w następnym sezonie, co z kolei zmusiło rolników do zmniejszenia podaży zboża na eksport i zatrzymania zboża w oczekiwaniu na wyższe ceny. Gwałtowne obniżenie podaży zmusiło handlujących na rynku międzynarodowym do konkurowania w bardziej agresywny sposób o wolumeny, aby jak zaobserwowaliśmy wypełnić zobowiązania kontraktowe na dostawy. Spowodowało to zmniejszenie marż w całym sektorze w drugiej połowie sezonu, czego wynikiem była 5%-owa marża zysku operacyjnego w segmencie zboża. Usługi elewatorowe Zysk operacyjny w segmencie usług elewatorowych wyniósł 12.1 miliona USD w roku zakończonym 2012, co oznacza 2.5-krotny wzrost rok do roku. Wzrost rentowności był spowodowany głównie wzrostem o 64% rok do roku wolumenu zboża i roślin oleistych załadowanych do silosów do 2.1 miliona ton w roku obrotowym 2012 po wyjątkowo wysokich plonach na Ukrainie oraz rekordowo wysokich zapasach przeniesionych na koniec sezonu. Ponieważ większość kosztów w tym segmencie to z natury koszty quasi-stałe, wzrost wskaźnika wartości majątku spowodował większy niż proporcjonalny wzrost rentowności. Cukier Zysk operacyjny w segmencie cukru, który jest dla Spółki nowym segmentem od konsolidacji nabytych cukrowni 2011, wynosił 16.0 milionów USD w roku zakończonym Cena cukru i wyniki w branży spadły w tym okresie ponieważ niemal rekordowa produkcja cukru spowodowała jego nadpodaż. Wcześniej jednak Kernel podpisał umowę na dostawę cukru z ukraińskim Państwowym Funduszem Rolnym w odniesieniu do większości swoich plonów przed spadkiem cen, co w omawianym okresie okazało się być całkiem korzystne. Koszty finansowania Koszty finansowania netto wynosiły 64.4 miliona USD w ciągu 12 miesięcy zakończonych 2012 w porównaniu z 42.5 miliona USD w roku obrotowym Wzrost o 52% w ciągu tego roku wynikał ze wzrostu kapitału obrotowego z powodu rosnących wolumenów przemiału, nieco większego cyklu operacyjnego w segmencie oleju luzem oraz konsolidacji najdroższego długu w nabytych spółkach. Zysk netto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Kernel Holding S.A. wynosił miliona USD za 12 miesięcy zakończonych 2012 w porównaniu z miliona USD w roku ubiegłym. Wzrost o 9% rok do roku wynikał przede wszystkim z wyższych kosztów amortyzacji po nabyciu zakładów przemiału BSI oraz Russian Oils, cukrowni i gospodarstw rolnych Ukrros oraz jeszcze jednego gospodarstwa nabytego w tym roku, jak również wyższych kosztów finansowania w okresie będącym przedmiotem przeglądu. Przepływy pieniężne Poniższa tabela przedstawia podsumowanie przepływu środków pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2012 oraz 2011: Rok obr (tys. USD) Rok obr (tys. USD) Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności operacy jnej (23,991) 56,147 Zmiana w kapitale obrotowym (242,134) (180,109) Środki pieniężne netto wykorzystane do działalności inwestycyjnej (229,236) (126,065) Środki pieniężne netto z finansowania 225, ,551 Wzrost/(spadek) środków pieniężnych netto oraz ich ekwiwalentów (27,652) 52,410 8 Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok 2012

9 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej zmniejszyły się o 80.1 miliona USD rok do roku, co odzwierciedla większą zmianę w kapitale obrotowym: miliona USD) w roku obrotowym 2012 w porównaniu ze miliona USD w roku ubiegłym. Na zmianę kapitału obrotowego szczególny wpływ miał w roku obrotowym 2012 wzrost zapasów o miliona USD spowodowany wyjątkowo niskimi zapasami na koniec roku obrotowego 2011, większą ilością nasion słonecznika pozyskaną przez Spółkę do przemiału oraz wyższymi zapasami oleju luzem na dzień 30 czerwca 2012 zebranymi w celu realizacji zobowiązań umownych w pierwszym kwartale roku obrotowego 2013 przed nadejściem nowych plonów nasion słonecznika we wrześniu. Środki pieniężne netto wykorzystane do działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto wykorzystane do działalności inwestycyjnej wzrosły do miliona USD w roku obrotowym 2012 w porównaniu ze miliona USD w roku Mierniki płynności i zadłużenia Pragniemy nadal zachować mocny bilans przy ostrożnym współczynniku dźwigni finansowania oraz elastyczności źródeł finansowania. Inicjatywy podjęte w roku obrotowym 2012 obejmowały refinansowanie długu nabytego razem ze spółką Ukrros przy korzystniejszych warunkach i terminach spłaty. Spółka poprawiła również swoją rezerwę płynności oraz elastyczność finansowania, zwiększając linie kredytowe dostępne na dzień 30 czerwca 2012 do 1,538.9 miliona USD w porównaniu z miliona USD na dzień 2011, co było szczególnie ważne, biorąc pod uwagę niedawny wzrost cen zboża Dług oprocentowany Spółki na dzień 2012 wynosił miliona USD, wliczając pożyczki krótko- i długoterminowe, środki pieniężne netto oraz ich ekwiwalenty netto. Poniższa tabela przedstawia łączną kwotę niespłaconego oprocentowanego długu krótko- i długoterminowego na dzień 2012 oraz 2011: 2012 (tys. USD) 2011 (tys. USD) Pożyczki krótkoterminowe 167, ,514 Aktualna część długu długoterminowego 98,622 31,392 Pożyczki długoterminowe 414, ,684 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 12,622 3,373 Całkowity dług oprocentowany 692, ,963 Na dzień % długu oprocentowanego netto było pokryte z już gotowych do sprzedaży zapasów. Skorygowany dług finansowy netto (z wyłączeniem gotowych do sprzedaży zapasów) wynosił miliona USD na dzień 2012 przy długu skorygowanym netto do EBITDA w wysokości 0.7 na dzień (tys. USD) (tys. USD) Środki pieniężne 82, ,897 Zapasy 410, ,668 Z tego: gotowe do sprzedaży 385, ,700 Zapasy gotowe do sprzedaży/zapasy 94% 94% Dług oprocentowany brutto 692, ,963 Dług oprocentowany netto 610, ,066 Skorygowany dług finansowy netto (1) 225, ,366 Kapitał własny (2) 1,179, ,574 Dług netto/ebitda (3) Skorygowany dług netto/ebitda (1),(3) EBITDA/oprocentowanie (1) Wyłączając gotowe do sprzedaży zapasy. (2) Łączny kapitał przypadający na akcjonariuszy Kernel Holding S.A. (3) Zysk EBITDA obliczony jako suma zysków z działalności operacyjnej i amortyzacji. Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok

10 Podstawowe ryzyka i zagrożenia Kadra zarządzająca Kernel uznaje, że na wyniki finansowe Grupy istotny wpływ mogły mieć między innymi następujące czynniki: Niskie zbiory plonów zboża i nasion słonecznika na Ukrainie Działalność i wyniki Spółki są uzależnione od stałych dostaw surowców. Niekorzystne warunki pogodowe oraz warunki uprawy mogą istotnie obniżyć plony, a w konsekwencji spowodować niedobór nasion słonecznika do działalności przetwórczej Grupy oraz/lub niższe wolumeny zboża dla segmentów zboża, usług elewatorowych oraz terminali eksportowych, co może wpłynąć negatywnie na działalność Spółki, jej wyniki oraz sytuację finansową. Jakość produktów Spółka podlega wymogom i regulacjom odnośnie do jakości zboża, oleju słonecznikowego i śruty białkowej. Faktyczne lub domniemane pogwałcenie takich wymogów, a także domniemane lub faktyczne skażenie produktów spożywczych Spółki może w istotny sposób wpłynąć negatywnie na reputację, działalność, sytuację finansową oraz wyniki operacyjne Spółki. Ryzyko niekorzystnych zmian lub interpretacji praw podatkowych i regulacji w krajach, w których Kernel Holding S.A. prowadzi swoją działalność Wprowadzane przez rząd ukraiński regulacje dotyczące towarów rolnych mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki operacyjne Spółki. W roku obrotowym 2012 rząd Ukrainy wprowadził cła na eksport zboża obowiązujące na początku października Od początku roku obrotowego 2012 rząd Ukrainy zniósł także zwrot podatku VAT od eksportu zboża. Niestabilna sytuacja regulacyjna wpłynęła negatywnie na naszą marżę w eksporcie zboża na początku roku obrotowego Kontrola cen Możliwe jest wprowadzenie niekorzystnych kontroli cen, co mogłoby wpłynąć negatywnie na kluczowe produkty i działalność Spółki. Na mocy prawa Ukrainy lokalne władze państwowe mogą regulować ceny niektórych produktów spożywczych, w tym butelkowego oleju słonecznikowego. Lokalne władze państwowe mogą w szczególności wymagać od producentów produktów spożywczych, w tym również producentów butelkowego oleju słonecznikowego, zgody lokalnych urzędników Państwowej Inspekcji Cen przed podwyższeniem cen hurtowych takich produktów o więcej niż 1% w danym miesiącu. Co więcej, Gabinet Ministrów Ukrainy wprowadził w przeszłości procedurę ustalania cen produktów spożywczych, która podlega regulacji państwowej. Procedura ta wskazuje formułę kalkulacji cen hurtowych produktów spożywczych oraz zysków z takiej sprzedaży, co wydaje się być próbą ograniczenia marży zysku z takich produktów. Jeśli dla kluczowych produktów Spółki wprowadza się niekorzystne kontrole cenowe lub jeśli Spółka nie wywiąże się z wymogów wynikających z powyższego mechanizmu regulacji cen, może to w istotny sposób wpłynąć negatywnie na działalność, wyniki operacyjne i ogólną kondycję finansową Spółki. Zwiększona konkurencja Spółka może mieć do czynienia ze zwiększoną konkurencją ze strony już istniejących lub nowych spółek w branży rolniczej na Ukrainie. Sektor rolniczy na Ukrainie rozwija się, a produkcja plonów rośnie, rolnicy mają coraz silniejszą pozycję i rozszerzają swój areał, a spółki zajmujące się handlem i przemiałem widzą perspektywy na rozwój swojej działalności, dlatego istnieje pewne prawdopodobieństwo utraty przez Spółkę jej pozycji na rynku, co może mieć istotny negatywny wpływ na jej działalność, sytuację finansową oraz wyniki operacyjne. Zmienność cen towarów Większość produktów nabytych, przetworzonych i sprzedanych przez Spółkę to towary rolne sprzedawane na szeroką skalę, dlatego ich ceny mogą ulegać dużym wahaniom w krótkich okresach czasu. Takie zmiany cen mogą w istotny sposób wpłynąć negatywnie na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki. Zyski Spółki zależą do pewnego stopnia od cen sprzedawanych przez nią towarów, w tym między innymi zbiorów roślin oleistych, zboża, oleju słonecznikowego oraz śruty. Ceny tych produktów zmieniają się z przyczyn, na które Spółka nie ma wpływu, w tym między innymi podaży i popytu na świecie, zasobów surowców, warunków pogodowych, plonów oraz regulacji rządowych. Co więcej, ceny oleju roślinnego zależą od poziomów produkcji oraz cen wszystkich olei spożywczych, ponieważ wiele z nich, w tym olej słonecznikowy, może być w różnym stopniu zastępowana przez konsumentów innymi produktami. Każdy z powyższych czynników może w istotny sposób wpłynąć negatywnie na działalność, wyniki operacyjne i ogólną kondycję finansową Spółki. Inne rodzaje ryzyka zidentyfikowane przez Spółkę to: Długi okres spowolnionego rozwoju gospodarczego, czy to na świecie, czy też na kluczowych rynkach Spółki; Ryzyko niskich lub zmiennych cen towarów rolnych; Trudności w zarządzaniu ciągłym rozwojem poprzez przejęcia; Wszelka utrata lub zmniejszenie zakresu usług Andreya Verevskiyego, Przewodniczącego Rady Dyrektorów Kernel Holding S.A.; Ryzyko, że zmiany założeń u podstaw wartości bilansowej niektórych aktywów, w tym zmiany wynikające z niekorzystnych warunków rynkowych, mogłyby spowodować utratę wartości środków trwałych oraz środków materialnych i prawnych, w tym wartości firmy; Ryzyko, że istotne wydatki kapitałowe oraz inne zobowiązania zaciągnięte przez Kernel Holding S.A. w związku z przejęciami mogą ograniczyć elastyczność operacyjną Spółki oraz zwiększyć wymogi finansowania; Polityka gospodarcza, ryzyko i zagrożenia związane z sytuacją polityczną, społeczną i prawną w niektórych krajach, w których Kernel Holding S.A. prowadzi lub proponuje rozpocząć swoją działalność; Ryzyko zakłócenia działalności produkcyjnej Kernel Holding S.A.; Szkody w placówkach produkcyjnych Kernel Holding S.A. spowodowane klęskami żywiołowymi; Ryzyko, że polisy ubezpieczeniowe Kernel Holding S.A. nie zapewnią odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej; Ryzyko roszczeń z powodu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wad produktu; Ryzyko potencjalnych zobowiązań wynikających z dochodzenia, postępowania sądowego lub nałożenia grzywny w sprawach związanych z ochroną konkurencji; oraz Ryzyko, że ład korporacyjny Kernel Holding S.A. oraz procesy dostosowywania działalności do obowiązujących wymogów nie zapobiegną karom ustawowym lub szkodzie na reputacji zarówno w spółkach zależnych, jak i spółkach typu joint venture. 10 Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok 2012

11 OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNICTWA Potwierdzamy, że według naszej najlepszej wiedzy i wiary: niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Kernel Holding S.A. (zwanej dalej Spółką ) przedstawione w niniejszym rocznym raporcie finansowym i przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi w Unii Europejskiej stanowi prawidłowy i rzetelny obraz aktywów, pasywów, sytuacji finansowej, przepływów środków pieniężnych oraz zysków Spółki oraz przedsiębiorstw zależnych ujętych w niniejszej konsolidacji. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki zawiera rzetelny obraz wydarzeń oraz wyników z działalności, a także sytuacji Spółki i jej przedsiębiorstw zależnych ujętych w niniejszej konsolidacji, a także opis głównych rodzajów ryzyka i wątpliwości, przed jakimi stoi. 26 października 2012 W imieniu Zarządu Andrey Verevskiy Przewodniczący Rady Dyrektorów Anastasia Usachova Dyrektor Finansowy Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok

12 RAPORT REVISEUR D ENTREPRISES AGREE Raport dotyczący skonsolidowanego sprawozdania finansowego Po mianowaniu nas na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 grudnia 2011 przeprowadziliśmy audyt skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kernel Holding S.A., które zawiera skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 2012, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, a także podsumowanie najważniejszych zasad rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające. Odpowiedzialność Rady Dyrektorów za skonsolidowane sprawozdanie finansowe Rada Dyrektorów jest odpowiedzialna za przygotowanie oraz rzetelną prezentację wyżej wymienionego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, a także za taką kontrolę wewnętrzną, jaką Rada Dyrektorów uzna za konieczną dla przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które jest pozbawione istotnych przeinaczeń, wynikających z oszustwa lub błędu. Odpowiedzialność réviseur d entreprises agréé Naszą odpowiedzialnością jest przedstawienie opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego w oparciu o przeprowadzony przez nas audyt. Przeprowadziliśmy audyt zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej przyjętymi dla Luksemburga przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. Standardy te wymagają zgodności z wymogami etycznymi, a także zaplanowania i przeprowadzenia audytu w celu uzyskania możliwej pewności, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest pozbawione istotnych przeinaczeń. Audyt wymaga przeprowadzenia procedur umożliwiających uzyskanie dowodów audytu na temat kwot i ujawnień w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Wybrane procedury zależą od osądu réviseur d entreprises agréé, w tym oceny ryzyka istotnych przeinaczeń w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, wynikających z oszustwa lub błędu. Dokonując oceny takiego ryzyka réviseur d entreprises agréé rozważa kontrolę wewnętrzną konieczną do przygotowania i rzetelnej prezentacji przez podmiot skonsolidowanego sprawozdania finansowego w celu opracowania procedur audytu odpowiednich do okoliczności, ale nie do celów wyrażenia opinii co do efektywności kontroli wewnętrznej podmiotu. Audyt wymaga również oceny stosowności przyjętych zasad rachunkowości oraz zasadności oszacowań księgowych Rady Dyrektorów, jak również oceny ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uważamy, że uzyskane przez nas dowody audytu są wystarczającą i odpowiednią podstawą do wystawienia przez nas opinii z audytu. Opinia W naszej opinii skonsolidowane sprawozdanie finansowe stanowi prawdziwy i rzetelny obraz skonsolidowanej sytuacji finansowej spółki Kernel Holding S.A. na dzień 2012, a także jej wyników oraz skonsolidowanych przepływów pieniężnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską. Raport na temat innych wymogów prawnych i regulacyjnych Skonsolidowane sprawozdanie zarządcze, za które odpowiedzialna jest Rada Dyrektorów, jest spójne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Załączone na stronach 40 do 42 oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, za które odpowiedzialna jest Rada Dyrektorów, zawiera informacje wymagane w ustawie z dnia 19 grudnia 2002 roku o rejestrze handlowym i spółek oraz dokumentacji księgowej i rocznych sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, z późniejszymi zmianami, a opis zamieszczony w odniesieniu do Artykułu 68bis, ustępy c i d wyżej wymienionej ustawy jest spójny ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. W imieniu Deloitte Audit Cabinet de révision agréé Sophie Mitchell, Réviseur d entreprises agréé Partner 26 października Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok 2012

13 Najważniejsze Dane Finansowe w tysiącach USD w tysiącach PLN w tysiącach EUR WYBRANE DANE FINANSOWE za rok, zakończony dnia I. Przychody 2,157,441 1,899,118 6,882,021 5,538,398 1,613,766 1,394,522 II. Wynik z działalności operacyjnej 256, , , , , ,598 III. Zysk brutto 193, , , , , ,041 IV. Zysk netto 210, , , , , ,987 V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (23,991) 56,147 (76,529) 163,741 (17,945) 41,229 VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (229,236) (126,065) (731,240) (367,642) (171,469) (92,571) VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 225, , , , ,730 89,832 VIII. Środki pieniężne netto razem (27,652) 52,419 (88,207) 152,870 (20,684) 38,490 IX. Aktywa razem 2,119,032 1,572,609 7,180,340 4,327,348 1,685,054 1,085,415 X. Zobowiązania krótkoterminowe 448, ,990 1,520,752 1,086, , ,622 XI. Zobowiązania długoterminowe 459, ,329 1,557, , , ,463 XII. Kapitał zakładowy 2,104 1,945 7,129 5,352 1,673 1,342 XIII. Całkowity kapitał własny 1,210, ,290 4,102,460 2,744, , ,330 XIV. Liczba akcji 79,140,131 74,684,398 79,140,131 74,684,398 79,140,131 74,684,398 XV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w USD/PLN/EUR) XVI. Liczba akcji rozwodnionych 79,537,486 75,572,177 79,537,486 75,572,177 79,537,486 75,572,177 XVII. Rozwodniony zysk na jedna zwykłą akcję (w USD/PLN/EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w USD/PLN/EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w USD/PLN/EUR) Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok

14 Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 2012 (w tysiącach USD, chyba że określono inaczej) 2012 Audytowane 2011 Audytowane Nota AKTYWA AKTYWA OBROTOWE: Środki pieniężne 6 82, ,897 Należności netto z tytułu dostaw, prac i usług 7, , ,586 Zaliczki dla dostawców oraz pozostale aktywa obrotowe netto 8, 27 90,335 81,334 Podatek do zwrotu i zaliczki na podatek netto 9 238, ,274 Zapasy 10, , ,668 Aktywa biologiczne ,338 95,961 Aktywa obrotowe razem 1,121, ,720 AKTYWA TRWAŁE: Środki trwałe netto , ,752 Wartości niematerialne i prawne netto 13 91,087 65,563 Wartość firmy ,227 85,989 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 19 21,502 10,723 Pozostałe aktywa trwałe 15, 27 19,805 97,862 AKTYWA TRWAŁE RAZEM 997, ,889 AKTYWA RAZEM: 2,119,032 1,572,609 PASYWA I KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE: Zobowiązania z tytułu dostaw, prac i usług 27 25,490 27,055 Zaliczki od klientów i pozostale zobowiązania krótkoterminowe 16, , ,029 Pożyczki krótkoterminowe , ,514 Bieżąca część pożyczek długoterminowych 18 98,622 31,392 Zobowiązania krótkoterminowe razem 448, ,990 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE: Pożyczki długoterminowe , ,684 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 12,622 3,373 Zobowiązania z tytuły odroczonego podatku 19 26,356 24,119 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 6, Zobowiązania długoterminowe razem 459, ,329 KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY KERNEL HOLDING S.A. Kapitał zakładowy 2 2,104 1,945 Rezerwa z tytułu zbycia akcji powyżej wartości nominalnej 463, ,556 Kapitał subskrybowany - 137,354 Dodatkowy wpłacony kapitał 39,944 39,944 Rezerwa na świadczenia pracownicze rozliczana w instrumentach kapitałowych 31 1,211 - Rezerwa z aktualizacji wyceny 15,049 15,049 Rezerwa z tytułu różnic kursowych (167,082) (162,152) Niepodzielony wynik finansowy 824, ,878 Kapitał przypadający na akcjonariuszy Kernel Holding SA razem 1,179, ,574 Kapitał akcjonariuszy mniejszosciowych 31,018 25,716 Kapitały razem 1,210, ,290 PASYWA I KAPITAŁY RAZEM 2,119,032 1,572,609 Wartość księgowa 1,179, ,574 Przeciętna ważona liczba akcji 32 79,140,131 74,684,398 Wartość księgowa na jedną akcję (w USD) Rozwodniona liczba akcji 32 79,537,486 75,572,177 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w USD) W imieniu Rady Dyrektorów Andrey Verevskiy Przewodniczący Rady Dyrektorów Anastasia Usachova Dyrektor Finansowy 14 Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok 2012

15 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat (w tysiącach USD, chyba że określono inaczej) Nota Za rok, zakończony 2012 roku audytowane Za rok, zakończony 2011 roku audytowane PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 20 2,157,441 1,899,118 KOSZTY SPRZEDAŻY 21, 27 (1,696,468) (1,439,591) ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 460, ,527 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 22 65,993 26,192 KOSZTY OPERACYJNE: Koszty dystrybucji 23, 27 (200,368) (170,281) Koszty ogólnego zarządu 24, 27 (70,128) (38,170) ZYSK OPERACYJNY 256, ,268 Koszty finansowe netto 25, 27 (64,361) (42,452) Zysk netto z tytułu różnic kursowych 5,269 1,723 Pozostałe koszty netto 26, 27 (3,486) (28,121) ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ 193, ,418 PRZYCHODY Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO 19 16,890 17,629 ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ 210, ,047 ZYSK/(STRATA) NETTO: Przypadający na właścicieli Kernel Holding S.A. 206, ,272 Przypadający na udziały mniejszości 4,082 (225) Przeciętna ważona liczba akcji 32 79,140,131 74,684,398 Zysk (strata) na jedną zwykłą akcję (w USD) Rozwodniona liczba akcji 32 79,537,486 75,572,177 Rozwodniony zysk (strata) na jedna zwykłą akcję (w USD) W imieniu Rady Dyrektorów Andrey Verevskiy Przewodniczący Rady Dyrektorów Anastasia Usachova Dyrektor Finansowy Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok

16 Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (w tysiącach USD, chyba że określono inaczej) Za rok, zakończony 2012 roku audytowane Za rok, zakończony 2011 roku audytowane ZYSK NETTO 210, ,047 POZOSTALE SKŁADNIKI CAŁKOWITEGO DOCHODU Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (4,976) (1,273) Podatek dochodowy z tytułu pozostałych składników dochodu całkowitego 3,789 POZOSTALE SKŁADNIKI CAŁKOWITEGO KOSZTU/DOCHODU (NETTO) (4,976) 2,516 RAZEM CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 205, ,563 CAŁKOWITY DOCHÓD/(STRATA) ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY: Przypadający na właścicieli Kernel Holding S.A. 201, ,531 Przypadający na udziały mniejszości 4, W imieniu Rady Dyrektorów Andrey Verevskiy Przewodniczący Rady Dyrektorów Anastasia Usachova Dyrektor Finansowy 16 Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok 2012

17 Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym (w tysiącach USD, chyba że określono inaczej) Kapitał zakładowy Dochód ze zbycia akcji powyżej ich wartości nominalnej Przypadający na właścicieli Kernel Holding S.A. Kapitał subskrybowany Dodatkowy wpłacony kapitał Rezerwa na świadczenia pracownicze rozliczana w instrumentach kapitałowych Nadwyżka z aktualizacji wyceny Wpływ różnic kursowych Niepodzielo ny wynik finansowy Razem Kapitał właścicieli mniejszoś Kapitał własny ciowych razem Saldo na dzień 2010 (audytowane) 1, ,741 39,944 11,260 (160,622) 391, ,862 3, ,891 Zysk za okres sprawozdawczy 226, ,272 (225) 226,047 Pozostałe całkowite dochody 3,789 (1,530) 2, ,516 Razem całkowity dochód za okres sprawozdawczy 3,789 (1,530) 226, , ,563 Wpływ zmian na kapitał mniejszości 22,655 22,655 Kapitał subskrybowany 137, , ,354 Podwyższenie kapitału zakładowego Kapitał zakładowy 3,815 3,815 3,815 Saldo na dzień 2011 (audytowane) 1, , ,354 39,944 15,049 (162,152) 617, ,574 25, ,290 Zysk za okres sprawozdawczy 206, ,700 4, ,782 Pozostałe całkowite dochody (4,930) (4,930) (46) (4,976) Razem całkowity dochód za okres sprawozdawczy (4,930) 206, ,770 4, ,806 Wpływ zmian na kapitał mniejszości 1,266 1,266 Ujęcie płatności w formie akcji 1,211 1,211 1,211 Kapitał subskrybowany (137,354) (137,354) (137,354) Podwyższenie kapitału zakładowego , , ,482 Saldo na dzień 2012 (audytowane) 2, ,879 39,944 1,211 15,049 (167,082) 824,578 1,179,683 31,018 1,210,701 W imieniu Rady Dyrektorów Andrey Verevskiy Przewodniczący Rady Dyrektorów Anastasia Usachova Dyrektor Finansowy Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok

18 Skonsolidowany Rachunek Przepływu Środków Pieniężnych (w tysiącach USD, chyba że określono inaczej) Nota Za rok, zakończony 2012 roku audytowane Za rok, zakończony 2011 roku audytowane DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA: Zysk brutto 193, ,418 Korekta zysku brutto w stosunku do środków pieniężnych netto wykorzystanych na działalność operacyjną: Amortyzacja środków trwałych i aktywów niematerialnych i prawnych 65,505 32,361 Koszty finansowe 64,361 42,452 Rezerwy na należności wątpliwe i pozostale rozliczenia 3,942 2,244 Pozostałe rozliczenia 3,297 - (Zysk)/strata wynikająca z likwidacji środków trwałych (1,083) 4,601 Nieoperacyjna strata netto z tytułu różnic kursowych 4,004 1,892 Odpisy i utrata wartości 3,948 - Zysk ze zmiany wartości godziwej aktywów biologicznych (41,660) (16,290) Dochody ze zbycia inwestycji kapitałowych (1,457) (495) Zysk z okazyjnego zakupu (3,337) - Zysk operacyjny przed zmianami kapitału obrotowego 291, ,183 Zmiany w kapitale obrotowym: Zmiana stanu należności z tytułu dostaw, prac i usług razem (9,281) (52,080) Zmniejszenie stanu zaliczek i pozostałych aktywów obrotowych 1,181 18,925 Zmniejszenie stanu salda środków pieniężnych do ograniczonego wykorzystania 5,716 1,720 Wzrost stanu podatków do zwrotu i zaliczek na podatki (10,247) (1,371) Zmniejszenie stanu aktywów biologicznych 11,585 3,292 Wzrost stanu zapasów (206,817) (24,889) (Wzrost)/zmniejszenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw, prac i usług (23,220) 4,830 Wzrost stanu zaliczek od klientów i innych należności krótkoterminowych (11,051) (130,536) Środki pieniężne otrzymane/wydane na działalność gospodarczą 49,278 95,074 Poniesione koszty finansowe (66,753) (35,974) Spłacony podatek dochodowy (6,516) (2,953) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (23,991) 56,147 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA: Nabycie środków trwałych (95,938) (50,272) Wpływy z likwidacji środków trwałych 2,810 2,174 Nabycie aktywów niematerialnych i prawnych i pozostałych aktywów nieobrotowych (1,572) (66,485) Nabycie Spółek Zależnych (139,077) (11,482) Sprzedaż Spółek Zależnych 3,321 - Wpływy ze zmian w udziałach mniejszościowych 1,220 - Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (229,236) (126,065) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA: Wpływy pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych 1,486,476 2,258,100 Spłata pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych (1,266,124) (2,275,730) Wpływy z podwyższenia kapitału zakładowego - 12 Wpływy ze zwiększenia rezerwy na poczet zbycia akcji powyżej ich wartości nominalnej 4,969 3,815 Kapitał zakładowy Wpływy z kapitału subskrybowanego - 137,354 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 225, ,551 WPŁYW RÓŻNIC KURSOWYCH 95 (1,214) ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (27,652) 52,419 ŚRODKI PIENIĘŻNE na początek okresu 110,181 57,762 ŚRODKI PIENIĘŻNE na koniec okresu 6 82, ,181 W imieniu Rady Dyrektorów Andrey Verevskiy Przewodniczący Rady Dyrektorów Anastasia Usachova Dyrektor Finansowy 18 Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok 2012

19 1. Informacje korporacyjne Kernel Holding S.A. (zwana dalej Holdingiem ), założona zgodnie z prawem Luksemburga w dniu 15 czerwca 2005 roku (numer B w Rejestrze spółek akcyjnych Luksemburga) jest spółką dominującą dla grupy jednostek gospodarczych (zwanych dalej Spółkami Zależnymi ), stanowiących Grupę spółek Kernel (zwanych dalej Grupą ). Podstawowa działalność Grupy obejmuje produkcję i sprzedaż butelkowanego oleju słonecznikowego, produkcję, a następnie eksport oleju słonecznikowego i śruty, produkcja i sprzedaż cukru, handel hurtowy zbożem (głównie pszenicą, jęczmieniem i kukurydzą), działalność rolnicza oraz świadczenie usług logistycznych i transportowych. Działalność podstawową Grupa prowadzi na Ukrainie i w Rosji. Na dzień 2012 Grupa zatrudniała 17,464 osoby (12,225 osób na dzień 2011). Rok obrotowy Grupy trwa od 1 lipca do. Biuro administracyjne Grupy znajduje się pod adresem: ul. Dmitrievskaja 92/94, Kijów, Ukraina. Według stanu na dzień 2012 i 2011 struktura Grupy oraz działalność podstawowa Spółek Zależnych Holdingu przedstawiała się następująco: Faktyczny udział Grupy w kapitale na dzień Spółka zależna Działalność podstawowa Kraj siedziby jednostki Jerste BV Spółka holdingowa Holandia 100% 100% Enselco Sp. z o.o. Ukraina 100% N/A Enselco Agroholding Sp. z o.o. Ukraina 100% N/A Inerco Trade Spółka z udziałem zagranicznym Szwajcaria 100% 100% Restomon Sp. z o.o. Handel olejem słonecznikowym, Brytańskie śrutą i zbożem Wirginijskie 100% 100% Kernel-Trade Sp. z o.o. Ukraina 100% 100% Zakład przemiału Poltava Kernel Group P.S.A. Ukraina 99.7% 99.7% Bandurskiy oil-crushing plant Sp. z o.o. Ukraina 100% 100% Vovchansky OEP P.S.A. Ukraina 99.4% 99.4% Prykolotnjansky OEP Sp. z o.o. Ukraina 100% 100% О.S.A. Kirovogradoliya Zakłady prodykcyjne. Produkcja oleju Ukraina 99.2% 99.2% Ekotrans Sp. z o.o. słonecznikowego i śruty Ukraina 100% 100% Ukrainian Black Sea Industry Sp. z o.o. Ukraina 100% N/A Stavropol oil P.S.A. Rosja 100% N/A Nevinnomissky oil-crushing plant P.S.A Rosja 100% N/A Ust-Labinsky EMEK Florentina P.S.A Rosja 100% N/A Chortkivsky tsukrovy zavod Sp. z o.o. Zakłądy produkcyjne. Produkcja Ukraina 73.8% 73.8% Tsukrove Sp. z o.o. cukru Ukraina 71.3% 71.3% Palmirsky tsukrovy zavod Sp. z o.o. Ukraina 72.7% 72.7% Orzhytsky tsukrovy zavod Sp. z o.o. Ukraina 73.4% 76.2% Usługi w zakresie przeładunku zboża, Estron Corporation Sp. z o.o. oleju i śruty oraz usługi przewozowe Cypr 100% 100% Poltavske Khlibopriemalne Pidpriemstvo Elewatory zbożowe. Świadczenie Ukraina O.S.A. usług w zakresie oczyszczania, 88.2% 88.2% Kononivsky Elevator Sp. z o.o. suszenia i przechowywania zboża Ukraina 100% 100% Unigrain-Agro (Globyno) Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa rolnicze. Uprawy Ukraina 100% 100% Unigrain-Agro (Semenivka) Sp. z o.o. rolne: kukurydza, pszenica, jęczmień, Ukraina 100% 100% Agrofi rma Arshytsya Sp. z o.o. słonecznik, soja, burak cukrowy Ukraina 100% 100% Hliborob Sp. z o.o. Ukraina 100% 100% Agrofi rma Kuybyshevo Sp. z o.o. Ukraina 52.5% 76.2% Palmira Sp. z o.o. Ukraina 81.5% 81.5% Enselco Agro Ukraina 100% N/A Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Radę Dyrektorów Spółki Kernel Holding S.A. w dniu 23 października 2012 roku. Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok

20 2. Zmiany w strukturze kapitału zakładowego Od dnia 15 czerwca 2005 roku spółką dominująca Grupy jest Kernel Holding S.A. (Luksemburg) (zwana dalej Holdingiem lub Spółką ), której kapitał zakładowy według stanu na dzień 2012 roku składał się z 79,683,410 zwykłych akcji imiennych bez wskazania wartości nominalnej zapewniających 79,683,410 głosów na WZA (na dzień ,674,410 akcji). Akcje są podzielone w sposób następujący: Na dzień 2012 Na dzień 2011 Akcje podzielone Wysokość Akcje podzielone i całkowicie udziału i całkowicie Wysokość Akcjonariusz nominalny spłacone udziału spłacone udziału Namsen LTD (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana zgodnie z prawem Cypru) (zwana dalej Akcjonariuszem Głównym) 30,460, % 30,174, % W wolnym obrocie 49,222, % 43,500, % Razem 79,683, % 73,674, % Na dzień 2012 i 2011 roku 100% akcji Głównego akcjonariusza należało do Verevskiy ego Andrey a Mikhaylovycha (zwanego dalej Właścicielem Beneficjantem ). W celu przeprowadzenia pierwotnej oferty na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało podzielić istniejącą liczbę akcji Spółki w proporcji 1 do 5,000 (1:5,000), tj. istniejące dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery (9,334) zwykłe akcje imienne Spółki bez określonej wartości nominalnej zostały podzielone na 46,670,000 (czterdzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki bez określonej wartości nominalnej. W dniu 23 listopada 2007 akcje Spółki Holdingowej zostały rozlokowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ogólna wysokość oferty wyniosła 546,402,000 polskich złotych, obejmowała ona 22,766,750 akcji, z których 16,671,000 akcji były to akcje nowej emisji. W dniu 27 czerwca 2008 roku do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zostało dodatkowo dopuszczonych 5,400,000 zwykłych akcji imiennych Spółki. W dniu 3 czerwca 2010 Kernel wyemitował 4,450,000 akcji, podwyższając w ten sposób kapitał zakładowy Spółki o 117, USD, do kwoty 1,932, USD. Po emisji nowych akcji kapitał zakładowy Kernel jest obecnie podzielony na 73,191,000 akcji bez wartości nominalnej, zapewniających 73,191,000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Od 5 stycznia 2011 Kernel wyemitował 483,410 nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej. Wszystkie nowo wyemitowane akcje zostały zasubskrybowane przez beneficjenta programu poboru akcji zgodnie z programem motywacyjnym dla kadry menedżerskiej. Cena emisyjna 1 akcji wyniosła 24 PLN. W wyniku emisji kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o 12,764 USD i wynosi obecnie 1,945, USD, jest on podzielony na 73,674,410 akcji bez wskazania wartości nominalnej. Spółki zarejestrowane w Luksemburgu powinny tworzyć fundusz rezerwowy w wysokości co najmniej 5% rocznego zysku netto do czasu, gdy jego wysokość osiągnie 10% subskrybowanego kapitału zakładowego. Fundusz ten, którego wysokość według stanu na 2012 roku i 2011 roku wynosiła 125,000 USD, nie podlega podziałowi jako dywidenda. Dnia 30 marca 2011 roku Kernel Holding S.A. poinformował o zamiarze emisji około pięciu milionów zwykłych akcji Spółki w drodze przeprowadzenia oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych. Ofertę przeprowadzono w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu, która zakończyła się 31 marca 2011 roku. Wyniki przydziału akcji inwestorom instytucjonalnym ogłoszono w dniu 1 kwietnia 2011 roku. W wyniku oferty sprzedano 5,400,000 zwykłych akcji po cenie 74 zł za akcję, tj. pozyskano łącznie miliona USD. Aby zapewnić natychmiastowe wydanie akcji inwestorom i ich dopuszczenie do obrotu giełdowego, spółka Namsen Limited, kontrolowana przez Anriey a Verevskiego, pożyczyła swoje akcje Kernel Holding S.A. Odpowiednie podwyższenie kapitału zakładowego zostało zatwierdzone w dniu 21 lipca 2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na dzień 4 sierpnia 2011, Kernel wyemitował 6,009,000 nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej. 5,400,000 nowo wyemitowanych akcji zostało nabyte przez Namsen Limited. Pozostałe akcje zostały nabyte przez posiadaczy opcji wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki. W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wyniósł 2,104, USD i składa się z 79,683,410 akcji bez wskazania wartości nominalnej. 3. Podstawy prezentowania sprawozdania finansowego i główne zasady polityki rachunkowości Podstawa prezentowania informacji i zasady rachunkowości Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), przyjęte przez Unię Europejską. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami MSR, MSSF oraz interpretacji wydanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w konwencji kosztu historycznego, zmodyfikowanej w przypadku aktualizacji wyceny praw do dzierżawy gruntów, środków trwałych w segmencie oleju słonecznikowego, aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży, aktywów biologicznych, produktów rolnych oraz zobowiązań finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy. Spółki zależne Grupy prowadzą swoje księgi w walutach lokalnych, zgodnie z przepisami dotyczącymi księgowania i sprawozdawczości właściwymi dla krajów, w których spółki te są zarejestrowane. Lokalne zasady i wymogi w zakresie prowadzenia księgowości mogą różnić się od zasad i wymogów MSSF. Uwzględniając powyższe, niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie ksiąg Spółek Zależnych Grupy, zawiera niezbędne korekty, zastosowane w celu zapewnienia zgodności niniejszego sprawozdania z MSSF. 20 Raport roczny Kernel Holding S.A. za rok 2012

RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY

RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY Société anonyme 65, boulevard GrandeDuchesse Charlotte L1331 Luksemburg Rejestr handlowy i spółek (RCS), Luxembourg B 109.173 RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 65, boulevard GrandeDuchesse

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Kernel Holding S.A. i Spółki Zależne I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2014 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 30 września 2013 roku DRODZY AKCJONARIUSZE! Pełna wersja skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY

RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY Société Anonyme RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 10 GRUDNIA 2013 W CELU PRZYJĘCIA RAPORTU ROCZNEGO Spis

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Kapitał własny CEDC razem , ,326 Zobowiązania i kapitały własne razem... $ 1,868,525 $ 2,016,718 AKTYWA

Kapitał własny CEDC razem , ,326 Zobowiązania i kapitały własne razem... $ 1,868,525 $ 2,016,718 AKTYWA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE BILANSE (z wyjątkiem ilość akcji i wartości na jedną akcję) AKTYWA 30 czerwca, 2012 (niezbadane) 31 grudnia, 2011 Aktywa obrotowe... Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... $ 138,680

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A.

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. 1. Tabela zatytułowana Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (strona 4 Śródrocznego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK IV kwartały 27 IV kwartały 26 IV kwartały 27 IV kwartały 26 Przychody netto

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2016 roku Mysłowice, 10 listopada 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2014 roku Mysłowice, 9 maja 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo