RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY"

Transkrypt

1 Société Anonyme RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013

2 SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 10 GRUDNIA 2013 W CELU PRZYJĘCIA RAPORTU ROCZNEGO Spis treści Sprawozdanie rady dyrektorów dla akcjonariuszy 3-8 Sprawozdanie biegłego rewidenta 9-10 Bilans Rachunek zysków i strat Noty do raportu rocznego Annual accounts for the year ended 2 June 30, 2012

3 SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 10 GRUDNIA 2013 W CELU PRZYJĘCIA RAPORTU ROCZNEGO Drodzy Akcjonariusze! 1. Kernel Holding S.A. (zwana dalej Spółką") została utworzona na czas nieokreślony w Luksemburgu dnia 15 czerwca 2005 roku jako Société Anonyme ( S.A. ) i podlega prawu luksemburskiemu. Od dnia 12 kwietnia 2013 Spółka posiada swoją siedzibę przy, L-1273, Luksemburg. Spółka została zarejestrowana w Registre de Commerce et des Sociétés w Luksemburgu pod numerem B Spółki zależne Kernel Holding S.A. (które razem ze Spółką tworzą "Grupę") posiadają aktywa głównie na Ukrainie i w Rosji, a swoją działalność prowadzą w całym łańcuchu wartości w branży rolniczej. Spółka zajmuje się rolnictwem, pozyskiwaniem, przechowywaniem, transportem i sprzedażą zboża, a także produkcją, rafinacją, butelkowaniem i sprzedaż oleju słonecznikowego. Celem Spółki jest ciągły rozwój rentownej i stabilnej działalności biznesowej, która wpłynie na wzmocnienie pozycji lidera w niskokosztowej produkcji, pozyskiwaniu, przetwarzaniu i transporcie towarów rolnych, stanowiąc most łączący bogaty w surowce region Morza Czarnego z dużymi międzynarodowymi rynkami konsumenckimi. Przegląd Przychody Kernel Holding S.A. za rok zakończony 30 czerwca 2013 roku wyniosły 2,796.8 miliona. Wzrost o 35.0% rok do roku był spowodowany zwiększeniem wolumenów oleju słonecznikowego i zboża sprzedanych na rynkach eksportowych. Zysk EBITDA wyniósł miliona, co oznacza spadek o 9.8% rok do roku spowodowany zmniejszeniem marży w segmencie oleju luzem oraz niższą rentownością w działalności rolniczej. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Kernel Holding S.A. wyniósł 111,3 miliona, co oznacza spadek o 46.2% rok do roku. Działalność Spółki dzieli się na siedem segmentów: Olej słonecznikowy butelkowany produkcja i sprzedaż oleju słonecznikowego rafinowanego oraz butelkowanego, a także produktów ubocznych z nasion słonecznika nabytych od rolników zewnętrznych oraz wytworzonych w ramach własnej działalności w segmencie rolnictwa. Segment oleju słonecznikowego butelkowanego przyniósł przychody w wysokości miliona (6.1% całkowitych przychodów Spółki, co stanowi sumę przychodów zewnętrznych oraz sprzedaży międzysegmentowej) oraz zysk EBITDA 1 w wysokości 25.8 miliona (8.0% całkowitego zysku EBITDA poza niektórymi nieprzypisanymi kosztami ogólnego zarządu). Olej słonecznikowy luzem produkcja i sprzedaż oleju słonecznikowego nierafinowanego luzem oraz śruty z nasion słonecznika nabytych od rolników zewnętrznych oraz wytworzonych w ramach własnej działalności w segmencie rolnictwa. Segment oleju słonecznikowego luzem przyniósł przychody w wysokości 1,527.7 miliona (50.9% całkowitych przychodów Spółki, co stanowi sumę przychodów zewnętrznych oraz sprzedaży międzysegmentowej) oraz zysk EBITDA w wysokości miliona (53.8% całkowitego zysku EBITDA poza niektórymi nieprzypisanymi kosztami ogólnego zarządu). Terminale eksportowe usługi przeładunku i transportu zboża przez terminale eksportowe spółki dla własnego segmentu eksportu zboża oraz klientów zewnętrznych. Segment terminali eksportowych przyniósł przychody w wysokości 49.1 miliona (1.6% całkowitych przychodów Spółki, co stanowi sumę przychodów zewnętrznych oraz sprzedaży międzysegmentowej) oraz zysk EBITDA w wysokości 27.1 miliona (8.4% całkowitego zysku EBITDA poza niektórymi nieprzypisanymi kosztami ogólnego zarządu). 1 1 Zysk EBITDA obliczony jako suma zysków z działalności operacyjnej i amortyzacji. 30 czerwca

4 SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 10 GRUDNIA 2013 W CELU PRZYJĘCIA RAPORTU ROCZNEGO Rolnictwo uprawa zboża oraz roślin oleistych przez dzierżawionym przez Spółkę banku ziemi, a następnie ich sprzedaż głównie do segmentów zboża i oleju słonecznikowego luzem Spółki. Segment rolnictwa przyniósł przychody w wysokości miliona (6.4% całkowitych przychodów Spółki, co stanowi sumę przychodów zewnętrznych oraz sprzedaży międzysegmentowej) oraz zysk EBITDA w wysokości 67.7 miliona (21.0% całkowitego zysku EBITDA poza niektórymi nieprzypisanymi kosztami ogólnego zarządu). Zboże zakup zbóż od rolników zewnętrznych oraz z własnego segmentu rolnictwa, zarządzanie logistyką na rynki eksportowe oraz sprzedaż zbóż odbiorcom międzynarodowym w portach Morza Czarnego lub w porcie docelowym klienta. Segment zboża przyniósł przychody w wysokości miliona (32.4% całkowitych przychodów Spółki, co stanowi sumę przychodów zewnętrznych oraz sprzedaży międzysegmentowej) oraz zysk EBITDA w wysokości 12.5 miliona (3.9% całkowitego zysku EBITDA poza niektórymi nieprzypisanymi kosztami ogólnego zarządu). Usługi elewatorowe usługi czyszczenia, suszenia, przechowywania i przeładunku dla własnego segmentu zboża oraz zewnętrznych właścicieli zboża. Segment usług elewatorowych przyniósł przychody w wysokości 46.4 miliona (1.5% całkowitych przychodów Spółki, co stanowi sumę przychodów zewnętrznych oraz sprzedaży międzysegmentowej) oraz zysk EBITDA w wysokości 19.4 miliona (6.0% całkowitego zysku EBITDA poza niektórymi nieprzypisanymi kosztami ogólnego zarządu). Cukier produkcja cukru z buraka cukrowego w ramach umowy z działem rolnictwa Spółki. Segment cukru przyniósł przychody w wysokości 29.3 miliona (1.0% całkowitych przychodów Spółki, co stanowi sumę przychodów zewnętrznych oraz sprzedaży międzysegmentowej) oraz stratę w wysokości 4.0 milionów do kategorii EBITDA. (3.9% całkowitego zysku EBITDA poza niektórymi nieprzypisanymi kosztami ogólnego zarządu). W roku obrotowym 2013 w całym łańcuchu dostaw Kernel zapewnił usługi dla 5.4 miliona ton towarów rolnych w swoim łańcuchu dostaw, w porównaniu z 4.7 miliona ton w roku obrotowym W roku obrotowym 2013 Spółka dokonała przemiału 2.3 miliona ton nasion słonecznika, a wyprodukowany olej słonecznikowy został eksportowany luzem lub też butelkowany i sprzedany zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Pszenica, jęczmień, kukurydza, rzepak, soja pochodzące z tysięcy gospodarstw na Ukrainie oraz spółek rolnych będących własnością Spółki zostały wyeksportowane przez terminale zbożowe Morza Czarnego. Przychody z eksportu wyniosły 91% sprzedaży Spółki w roku obrotowym Wyniki odnotowane przez Grupę zostały również przedstawione w osobnym sprawozdaniu spółki Kernel Holding S.A., która odnotowała zysk w wysokości 85,672,510.95, na co złożyła się głównie dywidenda od jednej z jej spółek zależnych - Etrecom Investments Ltd. Transakcje nabycia/zbycia W roku obrotowym 2013 Spółka ukończyła dwie duże transakcje nabycia oraz kilka mniejszych, a także pozbyła się pewnych mniej istotnych aktywów: We wrześniu 2012 Spółka podpisała umowę o wspólnym przedsięwzięciu na zasadach joint venture 50:50 z Renaisco BV, spółką zależną Glencore International plc, poprzez którą nabyła EFKO 100% udziałów w głębokowodnym terminalu do eksportu zboża w rosyjskim porcie Taman. Inwestycja kapitałowa Spółki w to joint venture wyniosła 96 milionów Terminal Taman to jeden z największych głębokowodnych terminali eksportu zboża w rosyjskiej części wybrzeża Morza Czarnego, co oznacza położenie strategiczne w pobliżu głównego regionu produkcji zboża na południu Rosji. Zakupiony terminal do eksportu zboża posiada pojemność przeładunkową w wysokości 3 milionów ton rocznie i stanowi platformę działalności Kernel w zakresie eksportu zboża z Rosji na szeroką skalę. 30 czerwca

5 SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 10 GRUDNIA 2013 W CELU PRZYJĘCIA RAPORTU ROCZNEGO W kwietniu 2013 Spółka nabyła 83% udziałów w spółce rolnej Druzhba Nova. Druzhba Nova cieszy się opinią jednej z najbardziej zaawansowanych technologicznie spółek rolnych na Ukrainie i zajmuje się uprawą wysoce skoncentrowanych ziem pod dzierżawę obejmującej areał w wysokości 105,900 hektarów w południowych rejonach obwodów czernikowsikego oraz sumskiego, a także północnych rejonach obwodu połtawskiego na Ukrainie, a na dzień nabycia była w pełni wyposażona w maszyny i kapitał obrotowy. Spółka zapłaciła 69 milionów za udział w kapitale Druzhba Nova i skonsolidowała w czerwcu 103 miliony długu, finansując całkowite zadłużenie oraz część kapitału kredytem o niższym oprocentowaniu w sierpniu W marcu 2013 Spółka dokonała konsolidacji spółki rolnej Stiomi Holding zlokalizowanej w obwodzie chmielnickim na zachodzie Ukrainy. W kwietniu 2013 Spółka zawarła umowę zakupu przedsiębiorstwa rolnego posiadającego 1,500 hektarów ziemi pod dzierżawę w obwodzie chmielnickim w zachodniej Ukrainie, w pobliżu posiadanych przez Spółkę podmiotów działających na szeroką skalę, za łączną kwotę 0.9 miliona dolarów. W kwietniu 2013 Spółka zawarła umowę sprzedaży swojej położonej na odległych terenach spółki posiadającej 6,000 hektarów ziemi pod dzierżawę w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy za kwotę 4.4 miliona. Jest to część strategii Spółki, mającej na celu poprawę wydajności działalności rolniczej poprzez koncentrację gruntów Spółki. W maju 2013 Spółka sprzedała cukrownię w Charkowie za kwotę brutto w wysokości 32.5 miliona. Zakład ten, tak jak inne cukrownie Spółki, został nabyty razem z działalnością rolniczą spółki Ukrros w roku obrotowym Ze względu na lokalne ryzyko walutowe oraz dużą wolatylność marż w branży cukrowniczej Spółka zdecydowała się na dywestycję cukrowni, zachowując jednak bank ziemi, co było celem nabycia Ukrros. We wrześniu 2013, po zamknięciu roku obrotowego 2013, Spółka sprzedała cukrownię Orzhytsa za kwotę brutto w wysokości 5.0 milionów. 2. Podział zysku Zysk Spółki za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2013 wyniósł 85,672,510.95, głównie ze względu na dywidendę z udziału w cypryjskiej spółce Etrecom Investments Ltd. Rada dyrektorów Spółka zamierza zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki następujący podział zysku: Zysk na dzień 30 czerwca ,672, Niepodzielony wynik finansowy 272,457, Przeznaczony do przeniesienia 358,130, Spółka odnotowała w roku obrotowym będącym przedmiotem przeglądu normalny rozwój swojej działalności. 4. Szczegóły dotyczące ładu korporacyjnego są dostępne na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2013, dostępnym na jej stronie internetowej. 30 czerwca

6 SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 10 GRUDNIA 2013 W CELU PRZYJĘCIA RAPORTU ROCZNEGO 5. Podstawowe ryzyka i zagrożenia Kadra Zarządzająca Kernel uznaje, że na wyniki finansowe Spółki istotny wpływ mogły mieć między innymi następujące czynniki: Niskie zbiory plonów zboża i nasion słonecznika na Ukrainie Ryzyko związane z kontrahentami; Zmienność cen towarów; Ograniczenia i bariery eksportowe; Zwiększona konkurencja; Długi okres spowolnionego rozwoju gospodarczego, czy to na świecie, czy też na kluczowych rynkach Spółki; Polityka gospodarcza, ryzyko polityczne, społeczne i prawne oraz niejasności w niektórych krajach, w których Kernel Holding S.A. prowadzi swoją działalność Ryzyko związane z działaniami prawnymi oraz zarządzeniami władz podatkowym w odniesieniu do ulg w podatku VAT oraz spłat podatku dochodowego od przedsiębiorstw; wprowadzenie weksli na VAT; ryzyko negatywnego wpływu lub podejścia władz podatkowych do ustawy o cenach transferowych; Ryzyko rezygnacji ze strony kluczowego personelu; Nieprzeprowadzenie integracji nowo nabytych spółek rolnych; Wszelka strata lub zmniejszenie zakresu usług Andreya Verevskiyego, Przewodniczącego Rady Dyrektorów Kernel Holding S.A.; Ryzyko, że zmiany w założeniach przyjętych dla wartości księgowej pewnych aktywów, w tym również w wyniku złych warunków rynkowych, mogą spowodować obniżenie wartości aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych łącznie z wartością firmy; Ryzyko, że znaczne wydatki kapitałowe i inne zobowiązania poczynione przez Kernel Holding S.A. w związku z przejęciami mogą ograniczyć elastyczność operacyjną Spółki i zwiększyć wymogi finansowania; Ryzyko zakłócenia działań produkcyjnych Kernel Holding S.A.; Ryzyko roszczeń z powodu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wad produktu; Ryzyko potencjalnej odpowiedzialności z tytułu kontroli, postępowania sądowego lub kar grzywny w sprawach antymonopolowych; Ryzyko, że procesy zarządzania i oceny zgodności Kernel Holding S.A. nie zapobiegną ustawowym karom lub pogorszeniu reputacji firmy, zarówno w działających spółkach zależnych, jak i w spółkach typu joint venture; oraz Ryzyko, że polisy ubezpieczeniowe Kernel Holding S.A. nie zapewnią odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. 6. Rada Dyrektorów Rada Dyrektorów składa się z ośmiu dyrektorów, w tym trzech dyrektorów niezależnych. Wszyscy Dyrektorzy zostali wybrani do Rady przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu: (1) Andrey Verevskiy, przewodniczący Rady Dyrektorów, wybrany ponownie po pięcioletniej kadencji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy dnia 15 listopada 2010 roku. Andrey Verevskiy rozpoczął działalność Grupy w 1995 roku i obejmował w Grupie różne stanowiska kierownicze; aktualnie jest odpowiedzialny za rozwój strategiczny i całościowe zarządzanie Grupą. (2) Andrzej Danilczuk, niezależny dyrektor niewykonawczy, wybrany ponownie po rocznej kadencji na walnym zgromadzeniu dnia 30 listopada Andrzej Danilczuk ma 20-letnie doświadczenie kierownicze w rozwoju biznesu oraz handlu towarami rolnymi. 30 czerwca

7 SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 10 GRUDNIA 2013 W CELU PRZYJĘCIA RAPORTU ROCZNEGO (3) Ton Schurink, niezależny dyrektor niewykonawczy, wybrany ponownie po rocznej kadencji na walnym zgromadzeniu dnia 30 listopada Ton Schurink posiada doświadczenie kierownicze w handlu, zarządzaniu ryzykiem, handlu wymiennym, transporcie, transakcjach finansowych oraz finansowaniu handlu i strukturyzacji finansowania w obrocie towarowym, nabyte w ciągu 32 lat pracy dla Cargill. (4) Sergei Shibaev, niezależny dyrektor niewykonawczy, wybrany na roczną kadencję na walnym zgromadzeniu dnia 30 listopada Sergei Shibaev posiada duże doświadczenie międzynarodowe w finansach i strategii nabyte w ciągu 30 lat pracy jako dyrektor niewykonawczy, przewodniczący komisji ds. audytu w wielu wiodących korporacjach w Rosji, na Ukrainie i w Kazachstanie. (5) Anastasiia Usachova została ponownie wybrana do Rady za 3-letnią kadencję przez walne zgromadzenie akcjonariuszy 15 listopada 2010 roku. Anastasiia Usachova pracuje dla Grupy od 2003 roku i jest obecnie odpowiedzialna za raportowanie finansowe, audyt, budżetowanie, planowanie finansowe oraz zarządzanie ryzykiem. (6) Viktoriia Lukianenko, dyrektor prawny spółki, wybrana ponownie na 3-letnią kadencję przez walne zgromadzenie akcjonariuszy 15 listopada 2010 roku. (7) Konstantin Litvinskyi, dyrektor operacyjny spółki, wybrana na 3-letnią kadencję przez walne zgromadzenie akcjonariuszy 7 grudnia 2011 roku. Konstantin Litvinskyi dołączył do spółki Kernel w 2005 roku. (8) Yuriy Kovalchuk został wybrany do Rady na okres 3-letniej kadencji przez walne zgromadzenie akcjonariuszy 7 grudnia 2011 roku. Yuriy Kovalchuk jest odpowiedzialny za relacje inwestorskie oraz nowe możliwości inwestowania przez Grupę. 7. Perspektywy na przyszłość: 18 lipca 2013 Rada Dyrektorów Kernel Holding S.A. poinformowała o przyjęciu polityki dywidendowej opartej na wskaźniku dywidenda na akcję (ang. DPS dividend per share). Od publikacji wyników za rok obrotowy 2014 Spółka zamierza wypłacać stałą roczną dywidendę w wysokości 0.25 na akcję. Zaproponowana dywidenda będzie wyrażana i wypłacana w dolarach amerykańskich i podlegać będzie akceptacji walnego zgromadzenia akcjonariuszy. We wrześniu 2013, po zamknięciu roku obrotowego 2013, Spółka sprzedała cukrownię Orzhytsa za kwotę brutto w wysokości 5.0 milionów. Więcej informacji na temat dalszych wydarzeń można znaleźć w Nocie 17 niniejszego raportu rocznego 30 czerwca

8 SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 10 GRUDNIA 2013 W CELU PRZYJĘCIA RAPORTU ROCZNEGO RADA DYREKTORÓW Andrey Verevskiy Andrzej Danilczuk Ton Schurink Anastasiia Usachova Viktoriia Lukianenko Kostiantyn Litvinskyi Yuriy Kovalchuk Sergei Shibaev 30 czerwca

9 Deloitte. Deloitte Audit Societe responsabilite limitee a 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg B P 1173 L-1011 Luxembourg Tel: Fax: Do Akcjonariuszy Kernel Holding S.A. L-1273 Luksemburg RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Raport roczny Po mianowaniu nas przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 30 listopada 2012 roku przeprowadziliśmy przegląd załączonego raportu rocznego Kernel Holding S.A, które zawiera bilans na dzień 30 czerwca 2013 roku, rachunek zysków i strat za rok zakończony 30 czerwca 2013 roku, podsumowanie najważniejszych elementów polityki rachunkowości oraz inne informacje. Odpowiedzialność Rady Dyrektorów za raport roczny Rada Dyrektorów jest odpowiedzialna za przygotowanie i rzetelną prezentację niniejszego raportu rocznego zgodnie luksemburskimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi dla sporządzania raportu rocznego, a także za taką kontrolę wewnętrzną, jaką Rada Dyrektorów uzna za konieczną dla przygotowania raportu rocznego, który jest pozbawiony istotnych przeinaczeń, wynikających z oszustwa lub błędu. Odpowiedzialność biegłego rewidenta Naszą odpowiedzialnością jest przedstawienie opinii na temat raportu rocznego w oparciu o przeprowadzony przez nas audyt. Przeprowadziliśmy audyt zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej przyjętymi dla Luksemburga przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. Standardy te wymagają zgodności z wymogami etycznymi, a także zaplanowania i przeprowadzenia audytu w celu uzyskania możliwej pewności, czy raport roczny jest pozbawiony istotnych przeinaczeń. Socu?te a responsablilte hmltee au cap1tal de RCS Luxembourg B Autonsat1on d'etabiissement :

10 Deloitte. Audyt wymaga przeprowadzenia procedur umożliwiających uzyskanie dowodów audytu na temat kwot i ujawnień w raporcie rocznym. Wybrane procedury zależą od osądu biegłego rewidenta, w tym oceny ryzyka istotnych przeinaczeń w raporcie rocznym, wynikających z oszustwa lub błędu. Dokonując oceny takiego ryzyka biegły rewident rozważa kontrolę wewnętrzną konieczną do przygotowania i rzetelnej prezentacji przez podmiot raportu rocznego w celu opracowania procedur audytu odpowiednich do okoliczności, ale nie do celów wyrażenia opinii co do efektywności kontroli wewnętrznej podmiotu. Audyt wymaga również oceny stosowności przyjętych zasad rachunkowości oraz zasadności oszacowań księgowych Rady Dyrektorów, jak również oceny ogólnej raportu rocznego. Uważamy, że uzyskane przez nas dowody audytu są wystarczającą i odpowiednią podstawą do wystawienia przez nas opinii z audytu. Opinia W naszej opinii raport roczny stanowi prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej spółki Kernel Holding S.A. na dzień 30 czerwca 2013, a także jej wyników za rok zakończony 30 czerwca 2013 zgodnie z luksemburskimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi w odniesieniu do sporządzania raportu rocznego. Raport na temat innych wymogów prawnych i regulacyjnych Sprawozdanie Rady Dyrektorów, za które odpowiedzialna jest Rada Dyrektorów, jest spójne z raportem rocznym. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, opublikowane na stronie internetowej Spółki dnia 30 czerwca 2013, za które odpowiedzialna jest Rada Dyrektorów, zawiera informacje wymagane w ustawie z dnia 19 grudnia 2002 roku o rejestrze handlowym i spółek oraz dokumentacji księgowej i rocznych sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, z późniejszymi zmianami, a opis zamieszczony w odniesieniu do Artykułu 68bis, ustępy c i d wyżej wymienionej ustawy jest spójny z raportem rocznym. W imieniu Deloitte Audit Cabinet de révision agréé Sophie Mitchell, Réviseur d entreprise agréé Partner 21 października 2013

11 BILANS NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 AKTYWA Noty B. KOSZTY ZAŁOŻENIA 3 2,061, ,279, C. AKTYWA TRWAŁE 837,280, ,255, III. Aktywa finansowe 4 837,280, ,255, Udziały w przedsiębiorstwach powiązanych 837,280, ,254, Inwestycje utrzymywane jako aktywa trwałe D. AKTYWA BIEŻĄCE 114,642, ,912, II. Dłużnicy 5 114,444, ,773, Dłużnicy handlowi 25, a) należne i płatne w ciągu poniżej 1 roku 25, Kwoty posiadane przez przedsiębiorstwa powiązane 108,011, ,695, a) należne i płatne w ciągu poniżej 1 roku 108,011, ,695, Pozostali dłużnicy 6,408, ,078, a) należne i płatne w ciągu poniżej 1 roku 6,408, ,078, IV. Środki pieniężne w bankach i w kasie 198, , E. PRZEDPŁATY , RAZEM AKTYWA 953,984, ,456, czerwca 2013 Załączone noty stanowią integralną część raportu rocznego. 11

12 BILANS NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 PASYWA Noty A. KAPITAŁ I REZERWY 839,025, ,352, I. Kapitał subskrybowany 6 2,104, ,104, II. Nadwyżka z tytułu zbycia akcji powyżej ich wartości nominalnej i inne nadwyżki 7 478,580, ,580, IV. Rezerwy 210, , Rezerwa prawna 8 ; 9 210, , V. Zysk lub strata przeniesiona na przyszłe okresy 9 272,457, ,700, VI. Wynik za rok obrotowy 9 85,672, ,773, C. REZERWY , , Rezerwy podatkowe 28, , Inne rezerwy 144, , D. DŁUG NIEPODPORZĄDKOWANY ,786, ,004, Kwoty należne instytucjom kredytowym a) należne i płatne w ciągu poniżej 1 roku Wierzyciele handlowi 109, , a) należne i płatne w ciągu poniżej 1 roku 109, , Kwoty należne przedsiębiorstwom powiązanym 113,693, ,776, a) należne i płatne w ciągu poniżej 1 roku 20,405, ,004, b) należne i płatne w ciągu powyżej 1 roku 93,287, ,772, Podatek i składki na ubezpieczenie społeczne 109, , a) Długi podatkowe 109, , Inni wierzyciele 874, , a) należne i płatne w ciągu 1 roku 874, , RAZEM PASYWA 953,984, ,456, czerwca 2013 Załączone noty stanowią integralną część raportu rocznego. 12

13 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 KOSZTY Noty INNE KOSZTY ZEWNĘTRZNE 1,279, ,264, KOREKTY WARTOŚCI 1,218, ,275, a) o koszty założenia oraz rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 3 1,218, ,275, INNE KOSZTY OPERACYJNE , , NALEŻNE ODSETKI I PODOBNE KOSZTY 3,567, ,997, a) w odniesieniu do przedsiębiorstw powiązanych 3,119, b) inne należne odsetki i podobne koszty 447, ,997, KOSZTY NADZWYCZAJNE 12 1,269, , PODATEK OD ZYSKU LUB STRATY 5, , INNE PODATKI NIEUJĘTE POWYŻEJ (2,163.32) 11. ZYSK ZA ROK OBROTOWY 85,672, ,773, KOSZTY RAZEM 93,175, ,545, czerwca 2013 Załączone noty stanowią integralną część raportu rocznego. 13

14 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 PRZYCHODY Noty POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE , PRZYCHODY Z TRWAŁYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH 4 93,000, ,000, a) pochodzące od przedsiębiorstw powiązanych 93,000, ,000, POZOSTAŁE ODSETKI I INNE PRZYCHODY FINANSOWE 39, ,159, b) inne należne odsetki i podobne przychody 39, ,159, PRZYCHODY NADZWYCZAJNE 135, , RAZEM PRZYCHODY 93,175, ,545, czerwca 2013 Załączone noty stanowią integralną część raportu rocznego. 14

RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY

RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY Société anonyme 65, boulevard GrandeDuchesse Charlotte L1331 Luksemburg Rejestr handlowy i spółek (RCS), Luxembourg B 109.173 RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2012 65, boulevard GrandeDuchesse

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY

RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY Société Anonyme 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg RAPORT ROCZNY ZA ROK ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Kernel Holding S.A. Roczne sprawozdanie finansowe 2012

Kernel Holding S.A. Roczne sprawozdanie finansowe 2012 Kernel Holding S.A. Roczne sprawozdanie finansowe 2012 SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK, ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU SŁOWO WSTĘPNE PRZEWODNICZĄCEGO RADY DYREKTORÓW... 3

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Kernel Holding S.A. i spółki zależne. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 3 miesiące zakończone 31 marca 2013

Kernel Holding S.A. i spółki zależne. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 3 miesiące zakończone 31 marca 2013 Kernel Holding S.A. i spółki zależne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 3 miesiące zakończone Drodzy Akcjonariusze! Komentarz i analiza Kadry Zarządzającej, wyniki i analiza według segmentów,

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22. 05-092 Łomianki

PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22. 05-092 Łomianki ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa Tel.: +48 22 627 40 05, Faks: +48 22 627 40 04 e-mail: office@btfg.pl, www.btfg.pl PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22 05-092 Łomianki Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

KERNEL HOLDING S.A. AND SUBSIDIARIES PRZEGLĄD. ANDREY VEREVSKIY, Przewodniczący Rady Dyrektorów Kernel Holding S.A:

KERNEL HOLDING S.A. AND SUBSIDIARIES PRZEGLĄD. ANDREY VEREVSKIY, Przewodniczący Rady Dyrektorów Kernel Holding S.A: KERNEL HOLDING S.A. AND SUBSIDIARIES PRZEGLĄD ANDREY VEREVSKIY, Przewodniczący Rady Dyrektorów Kernel Holding S.A: Został przeprowadzony przegląd wyników pierwszego półrocza i wyniki te głównej mierze

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej dotyczącej informacji finansowych pro forma

Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej dotyczącej informacji finansowych pro forma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 http://www.pwc.com/pl Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych NOTA 1 y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych budowlanych projektowych Wyniki finansowe segmentów branżowych za okres 01.01.2014-30.06.2014

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka )

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka ) ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka ) Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Polski. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta

Aeroklub Polski. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta Aeroklub Polski Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta AEROKLUB POLSKI Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 93 z 104 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo