Historia kontenerowych przewozów morskich na świecie. Małgorzata Szyszko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia kontenerowych przewozów morskich na świecie. Małgorzata Szyszko"

Transkrypt

1 Historia kontenerowych przewozów morskich na świecie Małgorzata Szyszko Szczecin,

2 Małgorzata Szyszko Historia morskich przewozów kontenerowych na świecie 1. Początki kontenerowych przewozów morskich na świecie 26 kwietnia 2006 roku światowa gospodarka morska obchodziła 50-lecie konteneryzacji morskich przewozów ładunków. Jak podają źródła za prekursora tego przedsięwzięcia uważa się Malcolm a McLeana a, który w 1955 roku sprzedał przedsiębiorstwo transportu lądowego i nabył firmę Waterman Steamship Company, realizującą panatlantyckie połączenia żeglugowe. Nowa firma żeglugowa świadcząca swoje usługi pod nazwą Sea- Land Service stała się wielkim kontenerowym potentatem żeglugowym USA. 1 Pierwszym statkiem, który przewiózł kontenery był przerobiony tankowiec s/s Ideal- X, który 26 kwietnia 1956 roku wypłynął z portu Newark niedaleko Nowego Jorku do portu Houston w Texasie. Pierwszy rejs umożliwił przewóz 58 sztuk kontenerów 35 stopowych. 2 Historyczne zdjęcie omawianego statku przedstawia poniższy rysunek. Rys 1. Statek s/s Ideal-X z 1956 roku Rys. 2. Malcolm McLean prekursor 1 Grzybowski L. Łączyński B., Narodzonek A., Puchalski J., Kontenery w transporcie morskim, TRADEMAR, Gdynia 1997r. 2 Containerisation International Celebrates the Fiftieth Birthday of the Container! An Informa Publication, April

3 Źródło: morskich przewozów kontenerowych Źródło: Natomiast w pełni przystosowanym kontenerowcem obsługującym tę linię od 1957 roku był s/s Gateway City, którego zdolnośd przewozowa wynosiła 226 kontenerów 35 umieszczonych zarówno na pokładzie, jak i w ładowni, rozwijając prędkośd 15 węzłów. Statek ten rozpoczął pierwszą generację kontenerowców, która wzrasta aż do dnia dzisiejszego. Do Europy pierwszy kontenerowiec zawinął 3 maja 1966 roku do portu w Rotterdamie. S/S Fairland obsługujący kontenerową linię amerykaoskiego przewoźnika Sea-Land 3 wypłynął 23 kwietnia z portu Elizabeth w Stanie New Jersey z kontenerami na pokładzie oraz w ładowni. Duży boom gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w latach 60-tych wpłynął na zwiększenie wymiany handlowej z Europą i tym samym wpłynął na powstawanie coraz to większej ilości stałych transatlantyckich linii kontenerowych. 4 Historyczne zdjęcie przedstawiające tamto wydarzenie prezentuje poniższy rysunek. Kolejnymi europejskimi portami przyjmującymi amerykaoską flotę kontenerową był port Bremen (Niemcy) oraz port Grangemouth (Szkocja). Rys 3. Statek s/s Failand w porcie Rotterdam 3 maja 1966 roku Źródło: 3 pod kierunkiem Malcolm a McLean a 4 na podst. informacji o historii portu Rotterdam zawartych na 3

4 Duży obrót ładunkowy wymusił przystosowanie potencjału przeładunkowo-składowego do obsługi tego typu statków. W dniu 31 sierpnia 1967 roku w porcie morskim Rotterdam powstał pierwszy w Europie terminal kontenerowy. Od tamtej pory Rotterdam w ciągu kilku lat stał się jednym z największych portów kontenerowych na świecie i nadal jest największym w Europie. Podczas pierwszego roku eksploatacji linii kontenerowej do USA w porcie tym przeładowano sztuk kontenerów, natomiast 40 lat później czyli w 2006 roku przeładowano ponad TEU. 5 Według Japooczyków 6 kontenerowe przewozy morskie były już przez nich prowadzone od 1885 roku, czyli ponad 120 lat temu w obrębie Pacyfiku. Wydarzenie z 1956 roku jest traktowane przez nich jako 50-lecie kontenerowych przewozów na Atlantyku. 2. Wybrane innowacyjne rozwiązania w konstrukcjach kontenerów, które zrewolucjonizowały przewozy morskie W wyniku dużego wzrostu przewozów kontenerowych na świecie oraz dużej rozbieżności wymiarowej pojemników w 1968 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization - ISO) ustaliła definicję kontenera, podział kontenerów oraz podstawową ich klasyfikację wymiarową. Według ustaleń ISO, które zawarte są w PN-ISO 830:marzec 2001 kontener jest to urządzenie transportowe, które jest: trwałe, wytrzymałe na wielokrotne użycie; specjalnie zaprojektowane w celu ułatwienia przewozu ładunków jednym lub kilkoma rodzajami transportu, bez przeładowywania ładunków; wyposażone w urządzenia umożliwiające łatwą manipulację, zwłaszcza podczas przeładunku z jednego rodzaju transportu na inny; skonstruowane w sposób umożliwiający łatwe jego napełnianie i opróżnianie; o wewnętrznej objętości co najmniej 1m 3. 5 na podst. danych portu Rotterdam zawartych na 6 Containerisation International Celebrates the Fiftieth birthday of the Container! An Informa Publication, April

5 W przewozach morskich, szczególnie na trasach dalekomorskich oraz oceanicznych najczęściej zastosowane są kontenery z grupy uniwersalnych ale wraz ze wzrostem i specyfiką transportowanym ładunków, również kontenery zostały do nic przystosowane. Przykłady poszczególnych typów kontenerów przedstawia poniższy rysunek. a) kontener uniwersalny b) kontener chłodniczy c) kontener do ładunków masowych sypkich d) kontener open top z otwieranym dachem e) kontener cysterna f) kontener typy flatrack g) kontener platforma Rys 4. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne kontenerów Źródło: 5

6 Są one przede wszystkim konstrukcji stalowej 7, w której istotną część stanowi podstawa i słupki narożne. Istotnym elementem jest podłoga, która przejmuje masę umieszczonego w kontenerze ładunku. Musi być ona wytrzymała ze względu na formujący kontener wózek widłowy. Podłogi kontenerowe zazwyczaj są drewniane lub stalowe wyłożone dyktą. Mogą być jednolite lub wyposażone w rolki ułatwiające przesuwanie w ich wnętrzu palet z ładunkiem. Ponadto są wyposażone w wszelkiego rodzaju uchwyty niezbędne do mocowania ładunków. Najmocniejszą częścią kontenera są słupki narożne z dolnymi i górnymi narożami zaczepowymi, które służą do mocowania, podnoszenia i stawiania kontenera. Podwójne drzwi montowane są na zawiasach przyspawanych do narożnych słupków. Drzwi są wodoszczelne, zamykane na 2-4 zamki z otworami do kłódek i plomb. Dach jest najsłabszą częścią kontenera i nie wolno nań nic ładować. Coraz częściej kontenery są konstruowane z materiałów zmniejszających ich tarę, natomiast na tyle wytrzymałych, aby nie zmniejszać ich ładowności. 8 Jeszcze szersze zastosowanie mają kontenery 45 9, które oraz częściej można je spotkać w Europie, ze względu na swoje dostosowanie do wymagań ISO. W związku z tym, że wszystkie urządzenia przeładunkowe są konstruowane zgodnie z normami ISO, kontenery te posiadają dodatkowe naroża umożliwiające ich przeładunek w Europie. W praktyce coraz częściej spotyka się udział kontenerów 45 ze względu na zwiększoną pojemność ładunkową oraz niewielką masę brutto. Ponadto kontenery te znalazły szerokie zastosowanie przy przewozach samochodów osobowych, co prezentuje poniższy rysunek. a) ładowność kontenera 40 7 spotykane są również kontenery aluminiowe. 8 na podst. Grzybowski L. Łączyński B., Narodzonek A., Puchalski J., Kontenery w transporcie morskim, TRADEMAR, Gdynia 1997r. 9 Na podst. 6

7 b) ładowność kontenera 45 c) urządzenia do mocowania samochodów d) przykład zamocowanych samochodów w kontenerze Rys 5. Schemat sztauowania samochodów osobowych w kontenerze Źródło: materiały reklamowe firmy UNIT45 W innowacyjnych rozwiązaniach w konstrukcjach kontenerów stały się wszelkiego rodzaju metody zwiększające pojemność ładunkową jednostki. Kolejnym przykładem są kontenery palletwide, skonstruowane z cieńszych ścian, co umożliwia zwiększenie ilości załadowanych palet do 33 sztuk. Ideę rozmieszczenia palet przedstawia poniższy rysunek. 7

8 Rys 6. Schemat ideowy rozmieszczenia palet w kontenerach Źródło: folder reklamowy firmy CRONOS W przewozach morskich około 80% ładunków drobnicowych jest konteneryzowana. Reszta stanowi udział drobnicy konwencjonalnej mało podatnej na konteneryzację. Obecnie coraz częściej w kontenerach spotyka się ładunki masowe. Jednym z takich rozwiązań są ładunki masowe płynne przewożone w kontenerach zbiornikowych. Kontenery cysterny przeznaczone są do transportu płynnych chemikaliów lub cieczy pitnych. Zbiornik z całym oprzyrządowaniem umieszczony jest w ramie uniwersalnego kontenera 20ft. Jego konstrukcja odpowiada wymogom Kodeksu IMDG. Kontenery napełnia się zazwyczaj w 80% pozostawiając tzw. ulage, aby zapobiec niebezpiecznym, gwałtownym falowaniem cieczy podczas transportu morskiego oraz w celu zebrania się oparów cieczy mogących wywołać rozerwanie się zbiornika. 10 Oprócz ładunków płynnych również ładunki masowe suche coraz częściej ulegają konteneryzacji. a) otwory wsypowe w kontenerze b) sposób rozładunku kontenera c) otwory wysypowe w kontenerze Rys. Kontener typu bulk container Źródło: W ciągu pierwszych 50 lat konteneryzacji na świecie przewozy morskie sięgają wielkości ok. 80 milionów TEU rocznie. Aby sprostać tym oczekiwaniom wzrasta coraz to większe zapotrzebowanie na flotę kontenerową, a przede wszystkim na zwiększenie jej tonażu. 10 na podst. Grzybowski L. Łączyński B., Narodzonek A., Puchalski J., Kontenery w transporcie morskim, TRADEMAR, Gdynia 1997r. 8

9 3. Przegląd istotnych innowacji w latach Charakterystykę istotnych innowacji w konteneryzacji w ciągu pierwszych pięćdziesięciu lat wprowadzenia w transporcie morskim przedstawia poniższa tabela. Tabela 1 Charakterystyka innowacji w konteneryzacji na świecie w pierwszym pięddziesięcioleciu Okres Charakterystyka innowacji Pierwszy kontener w przewozach morskich (1956r.) Pierwszy kontenerowiec w USA (1957r.) Modernizacja konstrukcji kontenerów z drewnianych na stalowe Pierwszy kontener chłodniczy Pierwszy kontenerowiec w Europie (1966r.) Standaryzacja jednostek kontenerowych w Europie przez ISO (1968r.) Pierwszy terminal kontenerowy w Rotterdamie (1970r.) Rozwój specjalistycznych konstrukcji jednostek kontenerowych Pierwsza suwnica kontenerowa nabrzeżna przez Kalmar Ind. (1975r) Pierwszy kontenerowy wóz bramowy przez Kalmar Ind. (1975r.) Rozwój transportu intermodalnego Zastosowanie EDI Pierwszy kontenerowy wóz podnośnikowy typu Reach Stacker przez Kalmar Ind. (1985r.) 9

10 Pierwszy kontenerowiec post-panamax Rozwój i zastosowanie technik IT w portach morskich Wprowadzenie automatyzacji portów morskich Rozwój technologii e-commerce w transporcie morskim Pierwsze jednostki bezzałogowe AGV w porcie Rotterdam (1987r.) Pierwsza automatyczna suwnica składowa ASC Wprowadzenie suwnic super post-panamax Skonstruowanie kontenerowców ULCS pow TEU Zastosowanie RFID w porcie morskim Los Angeles (2005r.) Pierwszy największy kontenerowiec na świecie Emma Maersk TEU (2006r.) Pierwszy w pełni zautomatyzowany terminal kontenerowy w Brisbane (2006r.) prace nad konstrukcją statków Malaccamax plany wprowadzenia kontenerowców o pojemności TEU Źródło: opracowanie własne Podsumowanie Wynalezienie i zastosowanie kontenerów w transporcie było niewątpliwie konsekwencją ekonomiczną wynikającą z następujących przyczyn 11 : - operacje załadunkowe drobnicy wymagają znacznego nakładu pracy ręcznej, która jest kosztowna oraz mało wydajna; - sztauowanie drobnicy jest pracochłonne oraz wymaga dużej precyzji, szczególnie w przypadku zróżnicowanej kompozycji ładunków; ponadto wymaga zastosowania dużej ilości materiałów sztauerskich; - załadunek pojedynczych sztuk drobnicy jest wolny, co wpływa na koszty związane z postojem statku; 11 Grzybowski L. Łączyński B., Narodzonek A., Puchalski J., Kontenery w transporcie morskim, TRADEMAR, Gdynia 1997r. 10

11 - ładunki drobnicowe zazwyczaj są słabo opakowane, a ich odpornośd na narażenia mechaniczne podczas transportu jest niewielka; - większośd ładunków drobnicowych jest wrażliwa na narażenia klimatyczne podczas transportu, które są nieuniknione; - długie odprawy celne i mozolne prace liczmeoskie pojedynczych ładunków drobnicowych w portach oraz brak możliwości dokonywania tych czynności bezpośrednio u odbiorcy ładunku; - częste straty ilościowe ładunku w postaci kradzieży. Ponadto wynalezienie i zastosowanie kontenerów w transporcie morskim wpłynęło niewątpliwie na: - wzrost globalizacji na świecie poprzez zwiększenie wymiany handlowej na świecie; - zwiększenie dostępności do różnych dóbr, szczególnie owoców egzotycznych oraz innych produktów spożywczych; - rozwój przewozów intermodalnych, multimodalnych oraz bimodalnych w relacji dom-dom; - rozwój produkcji kontenerów, a tym samym wzrost zapotrzebowania na stal; - zwiększenie popyty na statki kontenerowe, a co za tym idzie rozwój stoczni oraz przemysłu około stoczniowego; - zwiększenie ilości nowopowstałych morskich kontenerowych baz przeładunkowo-składowych do obsługi coraz to większych kontenerowców; - podwyższenie jakości oraz skrócenie czasu obsługi statków w portach morskich poprzez zwiększenie stopnia automatyzacji; - rozwój infrastruktury kolejowej, drogowej oraz śródlądowej w celu polepszenia dostępności transportowej portów morskich. Literatura: 1. Containerisation International Celebrates the Fiftieth Birthday of the Container! An Informa Publication, April Grzybowski L. Łączyoski B., Narodzonek A., Puchalski J., Kontenery w transporcie morskim, TRADEMAR, Gdynia 1997r

12

Bogusz Wiśnicki WIELOKRYTERIALNA ANALIZA LOKALIZACJI TERMINALU MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH W WĘŹLE SZCZECIŃSKIM

Bogusz Wiśnicki WIELOKRYTERIALNA ANALIZA LOKALIZACJI TERMINALU MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH W WĘŹLE SZCZECIŃSKIM UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Bogusz Wiśnicki WIELOKRYTERIALNA ANALIZA LOKALIZACJI TERMINALU MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH W WĘŹLE SZCZECIŃSKIM Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Transport multimodalny

Transport multimodalny Transport multimodalny 1 W dobie wzrastającego wolumenu przewozów ładunków, braku czasu na organizację tych przewozów przez załadowców, rosnącej konkurencji dotyczącej szybkości dostaw, rosnącego zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

Cechy morskiego terminalu kontenerowego najnowszej generacji. Małgorzata Szyszko

Cechy morskiego terminalu kontenerowego najnowszej generacji. Małgorzata Szyszko Cechy morskiego terminalu kontenerowego najnowszej generacji Małgorzata Szyszko Szczecin, 2010 1 Małgorzata Szyszko 1 Cechy morskiego terminalu kontenerowego najnowszej generacji Słowa kluczowe: generacje

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Sylwia Konecka wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Sylwia Konecka wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Sylwia Konecka wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny PRS S.A.

Biuletyn Informacyjny PRS S.A. P O LS K I R EJES T R 1 9 3 6 S TA T K Ó W Biuletyn Informacyjny PRS S.A. Nr 6/250 Gdańsk grudzień 2004 Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i dużo zdrowia w nadchodzącym Nowym Roku 2005 życzą

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA

ZESZYTY PROBLEMOWE CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. ROK XXVIII NR B-120 ISSN O860-6366 ROZWÓJ TRANSPORTU MORSKIEGO BLISKIEGO ZASIĘGU SZANSE I ZAGROŻENIA Anna Jędrzejewska ZESZYTY PROBLEMOWE GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2006 Centrum Techniki

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA PORTOWYCH TERMINALI DROBNICOWYCH

EWOLUCJA PORTOWYCH TERMINALI DROBNICOWYCH Karolina A. Krośnicka Akademia Morska w Gdyni EWOLUCJA PORTOWYCH TERMINALI DROBNICOWYCH Na skutek rozwoju technologii przeładunku, składowania i przewozu w latach 70. XX wieku na obszarach terminali drobnicowych

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 3 Issue 2 (2012) 21-33 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl KIERUNKI ROZWOJU RYNKÓW ŻEGLUGOWYCH Streszczenie Rynki

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PORTOWYCH TERMINALI KONTENEROWYCH ORAZ PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PORTOWYCH TERMINALI KONTENEROWYCH ORAZ PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU Adam Salomon Akademia Morska w Gdyni ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PORTOWYCH TERMINALI KONTENEROWYCH ORAZ PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad organizacji

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY

TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY Andrzej GAZDA 1. WSTĘP Transport drogowy oddziałuje w negatywny sposób na środowisko naturalne człowieka. Powoduje nie tylko degradację środowiska, ale także przyczynia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Materiały pisane PORTAL Informacja dla Czytelników niniejszego materiału: Celem programu PORTAL jest przyspieszenie przyswojenia wyników programów naukowych UE w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE ŁADUNKOZNAWSTWO ŁADUNKOZNAWSTWO... 1 1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE... 2 1.1. WPROWADZENIE DO ŁADUNKOZNAWSTWA... 2 1.2. WŁAŚCIWOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ŁADUNKÓW... 2 1.2.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Departament Tematyczny

Departament Tematyczny Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Departament Tematyczny Polityka Strukturalna i Polityka Spójności Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Departament Tematyczny Polityka Strukturalna i

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Praca zbiorowa pod red. Konrada Misztala,

Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Praca zbiorowa pod red. Konrada Misztala, Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Praca zbiorowa pod red. Konrada Misztala, 1 Składniki suprastruktury Różnorodny sprzęt i środki techniczne używane przy pracach przeładunkowych dzielą się

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE TRANSPORTU INTERMODALNEGO. ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA. Piotr Pierzak, Michał Zięba WSTĘP

TECHNOLOGIE TRANSPORTU INTERMODALNEGO. ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA. Piotr Pierzak, Michał Zięba WSTĘP TECHNOLOGIE TRANSPORTU INTERMODALNEGO. ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA Piotr Pierzak, Michał Zięba WSTĘP W Polsce z roku na rok powstaje coraz więcej firm zarówno produkcyjnych jak i usługowych. Do prawidłowego

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 382 Strategie i logistyka w warunkach kryzysu Redaktorzy naukowi Jarosław Witkowski Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Techniczne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa w morskich przewozach kontenerowych

Techniczne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa w morskich przewozach kontenerowych Dorota Książkiewicz 1 Dariusz Mierkiewicz 2 Techniczne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa w morskich przewozach kontenerowych WSTĘP Od końca lat 60. XX wieku kontener staje się konsekwentnie najbardziej

Bardziej szczegółowo

Nr 4/5/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 SŁUŻBA CELNA NA GRANICY MORSKIEJ

Nr 4/5/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 SŁUŻBA CELNA NA GRANICY MORSKIEJ Nr 4/5/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 SŁUŻBA CELNA NA GRANICY MORSKIEJ REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Krystyna Wojewódzka-Król Ryszard Rolbiecki

Krystyna Wojewódzka-Król Ryszard Rolbiecki Krystyna Wojewódzka-Król Ryszard Rolbiecki MAPA ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH. DIAGNOZA STANU I MOŻIWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE Sopot grudzień 2008 Źródło:opracowanie własne

Bardziej szczegółowo

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE 1.Tendencje rozwoju żeglugi śródlądowej w krajach UE Do głównych, narastających wraz z rozwojem gospodarczym, dylematów europejskiej polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

ANALIZA FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Mgr inŝ. Krzysztof Ochociński Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa ANALIZA FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza funkcjonowania centrów

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: nadwozia wymienne, BDF, łańcuch dostaw, mobilny magazyn

Słowa kluczowe: nadwozia wymienne, BDF, łańcuch dostaw, mobilny magazyn PUBLIKACJA PRZYGOTOWANA NA KONFERENCJĘ AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU (PIERWSZY WYDRUK) Grzegorz S. WOELKE 1 CZY MAGAZYN MOŻE BYĆ MOBILNY? OSZCZĘDNOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU NADWOZI WYMIENNYCH W ŁAŃCUCHU

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

MORSKIE PRZEWOZY KONTENEROWE JAKO GENERATOR ZMIAN

MORSKIE PRZEWOZY KONTENEROWE JAKO GENERATOR ZMIAN Maciej Brzozowski Hafen Hamburg Marketing e.v. Przedstawicielstwo w Polsce MORSKIE PRZEWOZY KONTENEROWE JAKO GENERATOR ZMIAN Streszczenie: Wprowadzenie konteneryzacji do transportu oznaczało wielką jakościową

Bardziej szczegółowo

procesów magazynowych

procesów magazynowych REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska Kwalifikacja A.30.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

EDI (Electronic Data Interchange) w polskich portach morskich

EDI (Electronic Data Interchange) w polskich portach morskich dr Adam Salomon Instytut Transportu i Handlu Morskiego UG salomon@panda.bg.univ.gda.pl http://ekonom.univ.gda.pl/salomon/ EDI (Electronic Data Interchange) w polskich portach morskich 1. Wprowadzenie Obecna

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD I ANALIZA RYNKU TRANSPORTU NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH ODRY I WISŁY

PRZEGLĄD I ANALIZA RYNKU TRANSPORTU NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH ODRY I WISŁY PRZEGLĄD I ANALIZA RYNKU TRANSPORTU NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH ODRY I WISŁY Instytut Morski w Gdaosku GDAOSK 2012 1 Praca wykonana w Zakładzie Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gdaosku na zlecenie Agencji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu REDAKCJA NAUKOWA Ilona Urbanyi-Popiołek Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu REDAKCJA NAUKOWA Ilona Urbanyi-Popiołek Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: ładunek ponadnormatywny, transport drogowy, transport ponadnormatywny

Słowa kluczowe: ładunek ponadnormatywny, transport drogowy, transport ponadnormatywny dr inż. Robert Rudziński Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach lic. Mariola Kowalczyk Organizacja przewozu ładunków ponadnormatywnych transportem drogowym w Polsce Organization of transport

Bardziej szczegółowo

Polskie Porty Kontenerowe: Nowe Kierunki Rozwoju Rynku Logistycznego

Polskie Porty Kontenerowe: Nowe Kierunki Rozwoju Rynku Logistycznego wrzesień 2013 Polskie Porty Kontenerowe: Nowe Kierunki Rozwoju Rynku Logistycznego Rozwój polskiej infrastruktury okołoportowej tworzy nowe możliwości optymalizacji łańcucha dostaw dla firm działających

Bardziej szczegółowo