Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie."

Transkrypt

1

2 Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi środkami transportu (statek, barka), a lądowymi środkami transportu (samochody, wagony). Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie. W 2014 roku spółka Port Gdański Eksploatacja S.A. była na trzecim miejscu pod względem udziału w przeładunkach całego portu gdańskiego.

3 Udział poszczególnych grup ładunkowych w przeładunkach burtowych w 2014 roku. Drobnica-wyroby stalowe 16% 16% 8% 8% 5% 22% Drobnica - kontenery Pozostała drobnica Masowe - zboża 25% Masowe - węgiel i koks Masowe - kruszywo Masowe suche - pozostałe 79% 21% Ładunki drobnicowe ładunki masowe

4 Udział eksportu i importu ogółem w przeładunkach, w grupie ładunków drobnicowych oraz masowych w 2014 roku. Ogółem 66% 34% Eksport Import Ładunki drobnicowe 43% Eksport 57% Import Ładunki masowe 68% 32% Eksport Import

5 Port Gdański Eksploatacja S.A. wykonuje usługi na obszarze około m 2 i na 8 nabrzeżach zlokalizowanych wzdłuż Martwej Wisły po obu jej stronach. Długość wszystkich nabrzeży na których prowadzona jest działalność operatorska wynosi 5 km. Do wszystkich nabrzeży istnieje dostęp samochodami oraz wagonami. Dogodny dojazd do Autostrady A1 zapewnia Trasa Sucharskiego.

6 Nabrzeża Wolnego Obszaru Celnego (WOC I, WOC II) - Maksymalna długość statku: 170 m, maksymalne zanurzenie: 8,40m - Place składowe o powierzchni około m 2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu do 6 t/m 2 - Żurawie stacjonarne o udźwigu do 16 ton - Dostępna rampa RO-RO - Ładunki obsługiwane na nabrzeżu: samochody, pojazdy, maszyny, konstrukcje, wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana, kontenery.

7

8 Nabrzeże Oliwskie - Maksymalna długość statku: 225 m, maksymalne zanurzenie: 9,70m - Magazyny drobnicowo-masowe o powierzchni około m 2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu 2,5 do 5 t/m 2 - Żurawie stacjonarne o udźwigu do 16 ton - Ładunki obsługiwane na nabrzeżu: wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana, ładunki masowe suche.

9

10 Nabrzeże Wiślane - Maksymalna długość statku: 210 m, maksymalne zanurzenie: 10,20m - Place składowe i zasobnia odkryta o powierzchni około m2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu do 6 t/m 2 - Magazyny, zasobnia zadaszona i namioty drobnicowo-masowe o powierzchni około m 2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu 3 do 10 t/m 2 - Żurawie stacjonarne o udźwigu do 25 ton - Ładunki obsługiwane na nabrzeżu: maszyny, konstrukcje, wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana, ładunki masowe suche.

11

12 Nabrzeże Szczecińskie - Maksymalna długość statku: 225 m, maksymalne zanurzenie: 9,80m - Place składowe o powierzchni około m 2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu do 10 t/m 2, oraz place składowe o powierzchni około m 2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu do 2 t/m 2-2 żurawie stacjonarne o udźwigu do 40 ton, suwnica kontenerowa o udźwigu do 60 ton, dźwig samojezdny o udźwigu do 100 ton. - Ładunki obsługiwane na nabrzeżu: kontenery, maszyny, konstrukcje, wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana.

13

14 Nabrzeża Basenu Górniczego (Węglowe, Rudowe, Administracyjne) - Maksymalna długość statku: 225 m, maksymalne zanurzenie: 10,20m - Place składowe i zasobnie odkryte o powierzchni około m 2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu od 2 do 10 t/m 2, oraz place składowe o powierzchni około m 2 i maks. dopuszczalnym obciążeniu do 2 t/m 2 - Żurawie stacjonarne o udźwigu do 25 ton - Ładunki obsługiwane na nabrzeżu: ładunki masowe suche, masowe płynne, złom, kontenery, maszyny, konstrukcje, wyroby stalowe, drobnica zjednostkowana

15

16 OBSŁUGA ŁADUNKÓW DROBNICOWYCH - Oferujemy usługi przeładunkowo-składowe wyrobów stalowych takich jak profile, grodzice, pręty, szyny, walcówka w kręgach, kęsy, kęsiska, slaby, blacha w kręgach, blacha w arkuszach, rury, maty budowlane

17 OBSŁUGA ŁADUNKÓW DROBNICOWYCH - Oferujemy usługi przeładunkowo-składowe złomu (złom wsadowy kawałkowy, niezaolejony, nieradioaktywny) w eksporcie, imporcie z obsługa zarówno wagonów jak i samochodów.

18 OBSŁUGA ŁADUNKÓW DROBNICOWYCH - Oferujemy usługi przeładunkowo-składowe konstrukcji, elementów ponadgabarytowych, project cargo, pojazdów, maszyn budowlanych i drogowych oraz modułów mieszkalnych. Odpowiedni sprzęt, doświadczenie i wykwalifikowani pracownicy pozwalają na sprawne i bezpieczne przeładunki.

19 OBSŁUGA ŁADUNKÓW DROBNICOWYCH - Oferujemy usługi przeładunkowo-składowe kontenerów na Nabrzeżu Szczecińskim (usługi THC sprzedawane są przez Spółkę GTK S.A.).

20 OBSŁUGA ŁADUNKÓW DROBNICOWYCH - Oferujemy usługi przeładunkowo-składowe samochodów na WOC. Odpowiednie procedury pozwalają na bezpieczny transport samochodów i parkowanie na placach składowych. Samochody chroni dobrze zabezpieczony teren składów.

21 OBSŁUGA ŁADUNKÓW DROBNICOWYCH - Oferujemy usługi przeładunkowo-składowe pozostałych ładunków drobnicowych, w tym ładunków na paletach, w big-bagach i skrzyniach.

22 OBSŁUGA ŁADUNKÓW MASOWYCH - Oferujemy usługi przeładunkowo-składowe węgla, koksu, koksu ponaftowego zarówno w eksporcie jak i w imporcie żurawiami nabrzeżowymi wyposażonymi w chwytaki.

23 OBSŁUGA ŁADUNKÓW MASOWYCH - Oferujemy usługi przeładunkowo-składowe kruszyw budowlanodrogowych oraz innych ładunków masowych suchych takich jak, klinkieru, keramzytu, dolomitu, skalenia, bentonitu.

24 OBSŁUGA ŁADUNKÓW MASOWYCH - Oferujemy usługi przeładunkowo-składowe cukru surowego luzem, zbóż i śrut oraz biomasy przez magazyny płaskie, zasobnie krytą czy magazyny namiotowe. Oferujemy również przeładunki biomasy przez plac bez okrywania lub z okryciem.

25 Port Gdański Eksploatacja S.A. Poza usługami przeładunkowo- składowymi, oraz mocowaniem ładunków na środkach transportu (samochody, wagony, statki) które są priorytetowe Spółka oferuje: - manipulacje ładunkami i opakowaniem w tym sortowanie, znakowanie, ewidencjonowanie i przepakowywanie; - dostawy materiałów sztauerskich, naprawy opakowań ładunkowych; - organizację i koordynację prac w zakresie holowań wewnątrz portowych, oraz dostawy wody i energii elektrycznej na statki; - usługi konsultingowe odnośnie obsługi i zabezpieczenia ładunków w transporcie lądowym i morskim. Usługi wykonywane są w oparciu o specjalistyczny sprzęt: 36 żurawi stacjonarnych o udźwigu od 3 do 40 ton; 1 suwnica kontenerowa o udźwigu do 60 ton 18 żurawi samojezdnych o udźwigu od ton; 1 żuraw samojezdny o udźwigu 100 ton; wózki widłowych o udźwigu od 1,6-32t; ciągniki; przyczepy i naczepy; ładowarki z łyżkami o pojemności do 6 m3, spycharki gąsienicowe,

26 Żurawie stacjonarne nabrzeżowe 36 sztuk Żuraw GANZ 25 ton Nabrzeże Rudowe Żuraw FUD 16 ton Nabrzeże Oliwskie

27 Dźwigi / żurawie samojezdne 19 sztuk Dźwig samojezdny 60 ton Żuraw 104 tony Nabrzeże Szczecińskie

28 Dźwigi / żurawie samojezdne 19 sztuk Dźwig samojezdny z chwytakiem do złomu Dźwigi samojezdne 30 ton przed halą warsztatową Basen Górniczy

29 Mobilny sprzęt przeładunkowy wózki widłowe Wózek widłowy HYSTER 32 tony Ładowarka - z łyżką 6 m 3 podczas pracy w magazynie

30 Mobilny sprzęt przeładunkowy Ładowarki z łyżkami do 6 m3

31 Leje zasypowe - 10 sztuk Lej zasypowy na Basenie Górniczym Lej zasypowy na Nabrzeżu Oliwskim

32 Plac i stanowisko przeznaczone do formowania kontenerów ładunkami masowymi suchymi Basen Górniczy

33 Port Gdański Eksploatacja S.A. posiada certyfikaty: ISO 9001: 2000 wydany przez PRS, w zakresie realizacji usług przeładunkowo-składowych, GMP + B3 (2007) wydany przez DEKRA Certification GmbH, w zakresie magazynowania oraz przeładunku pasz. Spółka stara się przestrzegać wszystkich procedur powodujących utrzymywanie wysokich standardów jakości wobec naszych klientów. W deklaracji polityki jakości jako cel strategiczny jest zaangażowanie wszystkich pracowników w realizacje jakości wykonywanych usług.