STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STEROWANIE I ZARZĄDZANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH"

Transkrypt

1 STEROWANIE I ARĄDANIE W MORSKICH SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCNYCH Czynniki wpływające na kształtowanie się kosztów przewozu kontenerów dla 1 roku MSTiL stacjonarne. dr Adam Salomon

2 Specyfika przewozów kontenerowych Przewozy ładunków w jednostkach ładunkowych (np. w kontenerach) cechuje pewna specyfika w porównaniu z przewozami tradycyjnymi. W przewozach kontenerowych występuje mianowicie szereg zjawisk i nowych czynników, które wywierają istotny wpływ na kształtowanie się kosztu przewozu, z tym że jedne z nich działają na obniżkę tego kosztu, inne natomiast wpływają na jego wzrost. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 2

3 Czynniki natury organizacyjnej wpływające na łączny koszt przewozu kontenera Łączny koszt przewozu kontenera od nadawcy do odbiorcy zależy od szeregu czynników natury organizacyjnej, a mianowicie od tego, czy: 1. przewóz od nadawcy do odbiorcy organizuje sam nadawca, czy sam odbiorca; 2. przewóz od nadawcy do odbiorcy zlecany jest spedytorowi, który ma za zadanie zorganizować dowóz kontenera pustego, jego odwóz, zawarcie umowy z przewoźnikiem lub przewoźnikami, zorganizować dowóz kontenera ładownego do odbiorcy itd.; 3. przewóz od nadawcy do odbiorcy organizuje jeden główny przewoźnik (np. kolej) mając w tym celu rozwinięte specjalne komórki organizacyjno-handlowe, czy kilku przewoźników itd. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 3

4 Inne czynniki wpływające na łączny koszt przewozu kontenera Na koszt przewozu kontenera, niezależnie od tego, kto organizuje przewóz, mają wpływ również takie czynniki, jak: 1. do kogo należy kontener i środek przewozowy; 2. na jakich warunkach kontener jest użytkowany, dzierżawiony, zwracany, naprawiany itd.; 3. jaki środek transportowy został użyty do przewozu kontenera. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 4

5 Właściciele kontenerów (w polskiej praktyce transportowej) 1. nadawcy lub odbiorcy ładunku, 2. spedytorzy samodzielni lub zrzeszeni w specjalne towarzystwa (np. Intercontainer), 3. przewoźnicy kolejowi, morscy, samochodowi lub powietrzni samodzielnie lub wspólnie (np. PKP SA, Polskie Linie Oceaniczne SA). W zależności od układu wymienionych czynników, mają one wpływ na kształtowanie się kosztów przewozu kontenera na określonej trasie i w konsekwencji na kształtowanie się taryf przewozowych, dzierżawnych itd. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 5

6 Koszt transportu koleją 20-tonowego kontenera 1C-ISO w zależności od klasy ładunku oraz odległości przewozu (1) Oprócz opłat taryfowych za sam przewóz dochodzi jeszcze w praktyce szereg dodatkowych prac związanych z obsługą kontenera u nadawcy lub w samym rejonie przeładunku, jak np. opłata: 1. za przeładunek; 2. za przechowanie; 3. za wykonanie czynności prawno-urzędowych; 4. za rezygnację z wykorzystania kontenera (przed jego wysłaniem do nadawcy) itd. Opłaty te w zależności od wielkości kontenera przedstawiono w poniższej tabeli. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 6

7 Dodatkowe opłaty za obsługę i użytkowanie kontenerów (w EUR) PKP CARGO Wyszczególnienie 1D-ISO 1C-ISO 1B-ISO Opłata za rezygnację z zamówionego kontenera 2,0 2,0 3,0 Opłata za wykonanie czynności prawno-urzędowych przez organa celne i inne osoby upoważnione do kontroli ładunku Opłata za przechowanie (składowanie) kontenera na stacji kontenerowej (za każde rozpoczęte 24 godz.) Opłata za pozostawienie kontenera chłodzonego u odbiorcy lub nadawcy (za każde rozpoczęte 24 godz.) Opłata jak wyżej, ale w odniesieniu do pozostałych kontenerów (uniwersalne, zbiornikowe itd.) Opłata za przeładunek kontenera (z ładunkiem) w relacji: plac-środek przewozowy, środek przewozowy-plac lub z jednego środka przewozowego na drugi (np. dowozowy, który jest własnością nadawcy Opłata za przeładunek kontenera (z ładunkiem) w relacji: plac-środek przewozowy, środek przewozowy-plac lub z jednego środka przewozowego na drugi (np. dowozowy, który jest własnością nadawcy 2,0 2,0 2,0 3,0 6,0 9,0 8,0 12,0 18,0 2,0 3,0 4,0 do 6,0 do 2,0 dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 7

8 Wyniki symulacji kosztów przewiezienia jednego kontenera 20" transportem drogowym i kolejowym na przykładowych trasach * naczepa-platforma przewozi tylko jeden kontener 20" lub towar przewożony jest bezpośrednio na naczepie siodłowej ** na naczepie znajdują się dwa kontenery 20" Wariant 1 Wariant 2 Maksymalne obłożenie pociągu Brutto: 2240 ton Liczba UTI: 84 Liczba wagonów: 28 Średnia prędkość pociągu: 40 km/h (DB), 35 km/h (PL) Czas załadunku UTI: 10 min Obłożenie pociągu: 60% Brutto: 2240 ton Liczba UTI: 84 Liczba wagonów: 28 Średnia prędkość pociągu: 40 km/h (DB), 35 km/h (PL) Czas załadunku UTI: 10 min dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 8

9 Inne czynniki wpływające na kształtowanie się kosztów przewozów kontenerów 1. udział przewozu pustych kontenerów w ogólnej liczbie kontenerów w obrocie; 2. stopień wykorzystania ładowności kontenerów; 3. rodzaj przewożonego ładunku w kontenerze; 4. przymusowy przewóz stałego dodatkowego ciężaru będącego ciężarem własnym kontenerów i zasady dzierżawy. Wymienione czynniki swój udział w kosztach przewozu zmieniają w zależności od stopnia organizacji sieci kontenerowej. Należy więc opracować taką metodę obliczania kosztów przewozu ładunku w kontenerze, która pozwoliłaby uwzględnić zarówno ich wpływ, jak i zakres. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 9

10 Porównanie orientacyjnych kosztów przewozu 1 tony ładunku transportem kolejowym w kontenerach lub wagonach towarowych Rodzaj ładunku Koszt przewozu 1 tony w kontenerze (EUR) Koszt przewozu 1 tony w wagonie towarowym (metodą tradycyjną) (EUR) Miód pszczeli 11,0 21,0 Owoce południowe 16,0 29,0 Cukier 15,0 21,0 Kakao w ziarnie 17,0 27,0 Akumulatory (w stanie suchym) 23,0 25,0 Owoce i nasiona oleiste 14,0 12,0 Herbata naturalna i ziołowa 34,0 33,0 Papier w belach 16,0 14,0 Lakiery 20,0 41,0 Tapety 17,0 31,0 Meble 35,0 46,0 dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 10

11 dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 11

12 dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 12

13 dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 13

14 Obrót pustymi kontenerami w 2008 r. w p.p.m. wynosił (wg liczby kontenerów ogółem) analizy danych z tabeli 4.4 wynika, że obrót pustymi kontenerami wynosił wg liczby kontenerów (ogółem): Port Wyładunek aładunek Razem w tym: puste Razem w tym: puste Gdańsk = 31,77% = 36,63% Gdynia = 5,38% = 49,16% Szczecin = 3,33% = 37,83% Świnoujście = 12,05% = 15,20% Razem p.p.m = 9,56% = 45,08% dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 14

15 Obrót pustymi kontenerami w 2008 r. w p.p.m. wynosił (wg TEU kontenerów ogółem) analizy danych z tabeli 4.4 wynika, że obrót pustymi kontenerami wynosił wg TEU kontenerów (ogółem): Port Wyładunek aładunek Razem w tym: puste Razem w tym: puste Gdańsk = 64,75% = 32,84% Gdynia = 93,32% = 42,71% Szczecin = 97,22% = 41,15% Świnoujście = 77,76% = 16,61% Razem p.p.m = 11,60% = 40,00% dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 15

16 Obrót kontenerami pustymi w p.p.m. (1) Świadczy to o tym, że obrót kontenerami pustymi stanowi nadal poważny problem ekonomiczny i organizacyjny dla przewoźników, ponieważ poważnie obniża efekty ekonomiczne obrotów ładunków w kontenerach i zwiększa koszty przewozu kontenerów ładownych. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 16

17 Obrót kontenerami pustymi w p.p.m. (2) Można zaryzykować twierdzenie, że liczba pustych kontenerów w obrocie jest funkcją prężności organizacyjnej całego zespołu przewoźników działających w porcie oraz w głębi lądu, liczby potencjalnych dostawców i odbiorców ładunków w kontenerach oraz umiejętności współdziałania różnych rodzajów środków transportu wodnego, lądowego i powietrznego. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 17

18 Metody rozładowania ujemnych skutków ekonomicznych wynikających z obrotu pustymi kontenerami W celu rozładowania tych ujemnych skutków ekonomicznych wynikających z obrotu pustymi kontenerami, które blokują powierzchnie ładunkowe środków transportowych w sposób nieefektywny, sięga się obecnie do dwóch metod działania, a mianowicie: 1. organizacyjnego, przez włączanie portów i stacji kontenerowych do możliwie jak najszerszej sieci KST wewnątrz danego kontynentu; 2. eksploatacyjnego, przez wprowadzenie do obrotu kontenerów typu składanego, które po złożeniu zajmują znacznie mniejszą przestrzeń ładunkową. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 18

19 Eksploatacyjna metoda rozładowania ujemnych skutków ekonomicznych wynikających z obrotu pustymi kontenerami Na przykład propozycja firmy Engels, oferującej kontener typu uniwersalnego 20' (1C-ISO), który w stanie rozłożonym stanowi stalowy jedno- lub trzydrzwiowy kontener uniwersalny. Po złożeniu wszystkich ścian zajmuje on jedynie ¼ wysokości kontenera rozłożonego. Tak więc w przypadku transportu kontenerów pustych, 4 składane kontenery ułożone w stos przyjmują kształt jednego rozłożonego. Daje to w efekcie znaczną obniżkę kosztów transportu kontenerów pustych o co najmniej 75%. kontener składany Collapsible ISO, Flat rack dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 19

20 Kontener płytowy dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 20

21 Rozkładanie kontenera składanego (mp4) dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 21

22 Przykładowe rozliczenie kosztów przewozu (pustych i pełnych) Dla zilustrowania problemu przytoczono rozliczenie kosztów przewozu drogą morską i lądową 4 kontenerów 20 (1C-ISO) na trasie Londyn- Bazylea (w funtach szterlingach). W przypadku gdy wracają one z Bazylei puste: a) w przypadku użycia kontenerów uniwersalnych (nie składanych): z Londynu do Bazylei 4 kontenery pełne 4 x 143 = 572 z Bazylei do Londynu 4 kontenery puste 4 x 143 = 572 Razem b) w przypadku zastosowania kontenerów składanych: z Londynu do Bazylei 4 kontenery pełne 4 x 143 = 572 z Bazylei do Londynu kontener pusty (4 złożone) 4 x 143 = 143 Razem 715 przedstawionego rozliczenia wynika, że oszczędność uzyskana dzięki zastosowaniu kontenerów składanych na podanej trasie wynosi 429, a więc 37,6%. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 22

23 PROBLEM 2: Mały udział ciężaru ładunku w stosunku do ciężaru dopuszczalnego dla danego kontenera Drugim istotnym problemem wpływającym na efektywność transportu kontenerowego jest zbyt mały udział ciężaru ładunku w stosunku do ciężaru dopuszczalnego dla danego kontenera. Ilustruje to tabela (na kolejnym slajdzie). ciężar dopuszczalny w kontenerze zobacz na sieci dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 23

24 Ciężar ładunku przewożony w kontenerach drogą morską Rodzaj i wielkość kontenera Dopuszczalny ciężar ładunku (tony) Brema- Bremerhafen Antwerpia Rotterdam Gdańsk Gdynia 1C-ISO 18 14,80 13,85 11,40 11,58 12,05 1B-ISO 23 19,04 18,75 17,80 18,67 19,55 1A-ISO 27 17,70 18,45 20,06 20,00 21,45 dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 24

25 Wielkość ładunku przewożona w kontenerach (1) Okazuje się, że w odniesieniu do kontenerów wielkich 1A, IB i 1C w transporcie morskim przewożony jest ładunek mniejszy od dopuszczalnego ciężaru netto. Przyjąć można bez wielkiego błędu, że stanowi on w kontenerach: 1C ISO (18 ton ładunku netto) od 43 do 82%; 1B ISO (23 ton ładunku netto) około 82%; 1A ISO (27 ton ładunku netto) około 63% dopuszczalnego ciężaru netto. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 25

26 Wielkość ładunku przewożona w kontenerach (2) Stosunek ten w transporcie lotniczym kształtuje się jeszcze bardziej niekorzystnie, gdyż nadawcy i odbiorcy korzystając z tego transportu zlecają zazwyczaj do przewozu ładunki bardziej przestrzenne. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 26

27 Przewóz pustych kontenerów w europejskim transporcie kolejowym i drogowym (1) Wśród przewoźników europejskich (kolejowych i samochodowych) istnieje umowa, która ułatwia i usprawnia przewóz pustych kontenerów. Obowiązuje mianowicie zasada, że z danego rejonu nie powinien wyjechać środek transportowy (wagon kontenerowy lub ciągnik siodłowy z naczepą) bez kontenera. Jeśli nie ma do przewozu kontenera pełnego powinien zabrać pusty. Dla tego typu przewozów, tzw. pustych frachtów, stosowana jest specjalna taryfa w zależności od odległości przewozu i liczby przewożonych kontenerów. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 27

28 Przewóz pustych kontenerów w europejskim transporcie kolejowym i drogowym (2) Na przykładzie taryf stosowanych przez koleje niemieckie można zauważyć, że obowiązuje tu degresja z korzyścią dla właściciela kontenera. Przy taryfie 5,50 EUR dla jednego kontenera (od 1C do 1A), przewożonego na odległość do 100 km, przewóz na odcinku do 500 km, a więc przy 5- krotnym wzroście odległości przewiduje opłatę 17 EUR, a więc taryfa wzrasta zaledwie 3-krotnie. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 28

29 Stosowane zachęty dla nadawcy ładunku w kontenerze Spotykaną coraz powszechniej formą zachęty dla nadawcy ładunku w kontenerze, jaką stosują spedytorzy i przewoźnicy jest przede wszystkim: 1. niewliczanie ciężaru (tary) kontenera do ciężaru ładunku; 2. dogodne warunki dzierżawy oraz dostawy/odwozu pustego kontenera; 3. stosowanie szeregu bonifikat (rabatu) dla przewozu ładunku w kontenerach (wielkość tych bonifikat zależy od rodzaju środka przewozowego, inicjatywy przewoźnika oraz układów i porozumień pomiędzy zrzeszeniami spedytorów i przewoźników). dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 29

30 Przykłady stosowanych zachęt dla nadawcy ładunku w kontenerze (1) W transporcie morskim coraz szerzej stosowany jest rabat dla frachtu morskiego przewożonego w kontenerach wynosi on przeciętnie około 10%. I tak np. przy stawce frachtowej 23 USD za 1 m 3 przestrzeni ładunkowej statku dla ładunku drobnicowego o objętości około 63 m 3 wynosi ona 1449 USD, o objętości około 47 m 3 wynosi ona 1081 USD, o objętości około 30 m 3 wynosi ona 690 USD; dla ładunku przewożonego w kontenerze z bonifikatą 10% dla kontenera: 1A-ISO wyniesie ,9 = 1304,1 USD; 1B-ISO wyniesie ,1 = 972,9 USD; 1C-ISO wyniesie ,0 = 621,0 USD. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 30

31 Przykłady stosowanych zachęt dla nadawcy ładunku w kontenerze (2) W transporcie lotniczym na przykładzie trasy Londyn Montreal przy podstawowej opłacie taryfowej za przewóz w opakowaniach jednostkowych ładunku o ciężarze brutto 2500 kg wynoszącej USD, czyli 51 centów za 1 kg ładunku, zastosowanie przez nadawcę kontenera Igloo o ładowności netto 2500 kg przyniesie mu następujące oszczędności: bonifikata za każdy 1 kg ładunku przewożonego w kontenerze Igloo wynosi 2 centy, co przy 2500 kg daje kwotę: 2500*2 = 5000 centów = 50 USD; całkowity koszt przewozu samolotem 2500 kg ładunku wyniesie: dla opakowań jednostkowych 1275 USD, w kontenerze Igloo 1225 USD. Efektywna oszczędność wynosi więc w opłacie 50 USD, nie mówiąc o możliwości przewiezienia w kontenerze ładunku powiększonego o ciężar opakowań jednostkowych, które w tym przypadku są niepotrzebne, gdyż dla opakowań jednostkowych 2500 kg jest ciężarem brutto, a dla ładunku skonteneryzowanego ciężarem netto. Do sumy tej wliczany jest jednorazowy załadunek i wyładunek z samolotu z dowiezieniem kontenera do magazynu odbioru na lotnisku, natomiast nie wliczany jest ciężar kontenera. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 31

32 Przykłady stosowanych zachęt dla nadawcy ładunku w kontenerze (3) Koszty dzierżawy kontenerów ustawione są przez poszczególnych właścicieli (spedytorów lub przewoźników), tak aby były one zachęcające dla nadawcy ładunku. Obserwuje się tu wyraźnie, iż stawka dzienna taryfy dzierżawnej jest coraz niższa w miarę jak czas wynajmu kontenera jest coraz dłuższy. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 32

33 Przykłady stosowanych zachęt dla nadawcy ładunku w kontenerze (4) Należy tu jednak zaznaczyć, że okres dzierżawny liczy się od momentu podstawienia kontenera pod załadunek, aż do chwili zgłoszenia pustego kontenera przewoźnikowi lub spedytorowi (właścicielowi/dysponentowi kontenera)! Objętości ładunku drobnicowego dobrano jako odpowiedniki objętości kontenerów ISO, a mianowicie przyjęto, że: 1A-ISO ma objętość ok. 63 m 3 ; 1B-ISO ma objętość około 47 m 3 ; 1C-ISO ma objętość około 30 m 3. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 33

34 Dzierżawa środków przewozowych Oprócz dzierżawy samych kontenerów stosowane jest również coraz powszechniej przez duże firmy transportowe wynajmowanie za ustaloną opłatą samochodowych środków przewozowych: np. ciągników i naczep kontenerowych. Wielkość tych opłat uzależniona jest podobnie jak i przy dzierżawie kontenerów od liczby dni. Obowiązuje przy tym zasada, że w miarę wydłużania się czasu wynajmu opłata ulega stopniowemu obniżeniu (stawka degresywna). dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 34

35 Przyczyny stosowania stawek degresywnych w opłatach za dzierżawę kontenerów lub środków przewozowych Podstawową przyczyną budowania degresywnej siatki opłat za dzierżawę kontenerów lub środków przewozowych jest oprócz walki konkurencyjnej również fakt, że każdy większy spedytor lub przewoźnik, który oferuje takie usługi, jak np. dzierżawa kontenera lub środka przewozowego, dysponuje zazwyczaj dość znacznym parkiem kontenerów i samochodowych środków przewozowych (ciągników i naczep) rozrzuconym wzdłuż określonych tras, które charakteryzują się dużym nasileniem ruchu w obie strony. Daje to konkretne efekty ekonomiczne właścicielowi tych środków w wyniku zmniejszenia pustych przebiegów środków przewozowych i kontenerów oraz skrócenia czasów oczekiwania na klienta. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 35

36 Składniki kosztu przewozu kontenera ponoszonego przez nadawcę (1) Na całkowity koszt przewozu kontenera k, ponoszony przez nadawcę, składają się następujące elementy: 1. Opłaty za przewóz kontenera transportem kolejowym, morskim, samochodowym lub lotniczym wg ustalonych taryf ( pk ) pk k pk m pk s pk l pk gdzie: k pk opłata za przewóz kontenera transportem kolejowym; m pk opłata za przewóz kontenera transportem morskim; s pk opłata za przewóz kontenera transportem samochodowym; l pk opłata za przewóz kontenera transportem lotniczym. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 36

37 Składniki kosztu przewozu kontenera ponoszonego przez nadawcę (2) 2. Opłaty za dzierżawę (wypożyczenie) kontenera ( dk ). dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 37

38 Składniki kosztu przewozu kontenera ponoszonego przez nadawcę (3) 3. Opłaty za obsługę kontenera ( ok ), tj.: napełnienie, za-/wyładunek, czyszczenie, dezynfekcję, napełnienie czynnikiem chłodzącym itd. gdzie: ok n ok n ok opłata za napełnienie kontenera; n m z ok i i1 j1 z ok opłata za załadunek kontenera na środek przewozowy; w ok opłata za wyładunek kontenera ze środka przewozowego. Więc: w ok j m ok d ok ch ok n i1... z ok i z ok 1 z ok 2 z ok 3 z ok n m j1... w ok j w ok 1 w ok 2 w ok 3 w ok m gdzie: n, m liczba odpowiednio załadunków/wyładunków w kontenerowym łańcuchu transport.; m ok opłata za mycie i czyszczenie kontenera; d ok opłata za dezynfekcję kontenera; ch ok opłata za napełnienie czynnikami chłodzącymi lub podłączenie agregatu chłodniczego. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 38

39 Składniki kosztu przewozu kontenera ponoszonego przez nadawcę (4) 4. Opłaty za dowóz lub odwóz kontenera transportem pomocniczym ( odk ), (tj. samochodem, koleją na bocznicę własną przedsiębiorstwa itp.) gdzie: odk nad odk p nad odk odb odk odb odk nad odkp koszty dowozu kontenera bez ładunku do nadawcy ze składu pustych kontenerów; nad odkł koszty odwozu pełnego (ładownego) kontenera od nadawcy do stacji lub punktu kontenerowego; odb odkł koszty dowozu pełnego (ładownego) kontenera do odbiorcy od stacji lub punktu kontenerowego; odb odkp koszty odwozu kontenera po rozładunku do odbiorcy do składu kontenerów pustych. (Uwaga: W przypadku gdy odbiorca jest jednocześnie nadawcą i nie występuje czynność odwozu pustego kontenera do składu składnik odb odkp nie występuje.) ł ł p dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 39

40 Składniki kosztu przewozu kontenera ponoszonego przez nadawcę (5) 5. Bonifikaty na wielokrotne lub długoterminowe użycie kontenera gdzie: b dk b jest współczynnikiem obniżenia kosztów dzierżawy. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 40

41 Składniki kosztu przewozu kontenera ponoszonego przez nadawcę (6) qv 6. Współczynnik uwzględniający wielkość jednostkowego ciężaru objętościowego ładunku w kontenerze, stosowany w transporcie lotniczym: qv pk gdzie: qv może być dodatnie lub ujemne; dla ładunków przestrzennych ma znak minus. dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 41

42 Łączny koszt przewozu kontenera ponoszonego przez nadawcę k pk dk ok b dk qv pk dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 42

43 Przykłady przewozów intermodalnych dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 43

44 SiwMSTiL koniec. Dziękuję za uwagę... dr Adam Salomon - SiwMSTiL (1 MSTiL stacj.) 44

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Opracuj dokumentację organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Bydgoszczy do Paryża. Wypełnij formularz organizacji procesu transportowego skrzyń

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku

Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA KOLEJOWA Aktualizacja dokumentu

TARYFA KOLEJOWA Aktualizacja dokumentu TARYFA KOLEJOWA Aktualizacja dokumentu 01.12.2017 Taryfa kolejowa jest integralną częścią oferty intermodalnej PCC Intermodal S.A., i jako taka nie może być stosowana samodzielnie, a jedynie w połączeniu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy zawodu: 342[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[02]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY KOLEJE CZESKIE Sp. z o.o... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT DODATKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. O b o w I ą z u j e o d 01. 03. 2 0 1 5 1 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A...

Bardziej szczegółowo

ciągników siodłowych wraz z naczepami 3. BKP Ładunek Ugpps. Każdy zbiornik musi być równomiernie obciążony.

ciągników siodłowych wraz z naczepami 3. BKP Ładunek Ugpps. Każdy zbiornik musi być równomiernie obciążony. Opracuj realizację procesu transportowego pszenicy z Zamojskich Zakładów Zbożowych do portu w Gdyni w dniu 15 grudnia 2016 roku. Wyjazd z zakładu ma nastąpić o godz. 7.00. Należy przewieźć 1890 ton zboża

Bardziej szczegółowo

Projekt 2009. Technik spedytor

Projekt 2009. Technik spedytor Projekt 2009 Technik spedytor Temat Projekt realizacji prac spedycyjnotransportowych związanych z załadunkiem skrzyń z maszynami krawieckimi do kontenerów, obliczeniem współczynnika wypełnienia przestrzeni

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA POPULARNYCH TRASACH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. W LATACH

OPŁATY ZA DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA POPULARNYCH TRASACH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. W LATACH OPŁATY ZA DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA POPULARNYCH TRASACH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. W LATACH 2012-2016, listopad 2016 Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził analizę poziomu opłat za

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-2 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny - REGON TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego za rok 20

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Spedycja morska Firma

Spedycja morska Firma Prezentacja dla p. Marty Tomczyszyn Poznań, dnia 28.09.2015 Firma Szacuje się, że na świecie nawet 90% przewozów towarowych odbywa się z udziałem transportu morskiego. W ogólnej masie ładunków przewożonych

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Podział rodzajowy spedycji

Podział rodzajowy spedycji SPEDYCJA Podział rodzajowy spedycji Rodzaj użytego środka transportu samochodowa kolejowa morska wodna śródlądowa lotnicza Dla każdej z tych gałęzi stosuje się charakterystyczną dokumentację transportową.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl TDI. Sprawozdanie o transporcie drogowym. intermodalnym w 2016 r.

Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl TDI. Sprawozdanie o transporcie drogowym. intermodalnym w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości, - Warszawa www.stat.gov.pl www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej TDI Sprawozdanie o transporcie drogowym Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów

Bardziej szczegółowo

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl ORGANIZACJA ZAŁADUNKU POCIĄGU INTERMODALNEGO S : W pracy przedstawiono metodę optymalnego formowania składu pociągu intermodalnego

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18 342[02]-01-122 Strona 1 z 18 Strona 2 z 18 Strona 3 z 18 Załączniki umieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej Strona 4 z 18 Strona 5 z 18 W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy: I.

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI

EKONOMIKA TRANSPORTU ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA MARCIN FOLTYŃSKI EKONOMIKA RANSPORU Główną ideą tworzenia wskaźników w transporcie jest przeprowadzenie diagnozy stanu bieżącego systemu transportowego, którego podstawowym elementem są środki transportu 2 e V V gdzie:

Bardziej szczegółowo

Przykłady i rozwiązania zadań w elementach multimodalnego systemu transportu terenowego. Igor Arefyev

Przykłady i rozwiązania zadań w elementach multimodalnego systemu transportu terenowego. Igor Arefyev Przykłady i rozwiązania zadań w elementach multimodalnego systemu transportu terenowego Igor Arefyev Szczecin, 2010 1 Igor B. Arefyev PRZYKŁADY I ROZWIĄZANIA ZADAŃ W ELEMENTACH MULTIMODALNEGO SYSTEMU TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Część pisemna Moduł 3

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY

TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY Andrzej GAZDA 1. WSTĘP Transport drogowy oddziałuje w negatywny sposób na środowisko naturalne człowieka. Powoduje nie tylko degradację środowiska, ale także przyczynia

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

Taryfa Standardowa DCT Gdańsk

Taryfa Standardowa DCT Gdańsk TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW Taryfa ważna od 1 stycznia 2013 Definicje I. DCT - terminal kontenerowy DCT Gdańsk S.A. II. Święta wolne od pracy Boże Narodzenie: 24 grudnia od godz. 15.00,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k Strona 1 z 6 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k 1. Niniejsza WISKOL, w dalszej części zwana Taryfą jest stosowana przez we wszystkich przewozach kolejowych krajowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa

FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. JAKIE inicjatywy na rzecz transportu intermodalnego? JAKI koszt dla przewoźnika? ZA ILE? Za jaką stawkę? JAKI czas przejazdu? JAK wyglądamy na tle Europy? Podstawowe?

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec:

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec: ANKIETA do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika 1. Planowany przychód, suma gwarancyjna: a) z działalności spedycyjnej (p.p.r.) dotyczy wyłącznie spedycji drogowej: wnioskowana suma gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie kwalifikacji: A.31 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach

Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach 1993-2015 Fot.: www.lkw-walter.pl/pl/klient/transport-intermodalny Transport intermodalny przewóz

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 5 Mierniki i wskaźniki logistyczne Transport Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW Taryfa ważna od 1 stycznia 2016 Definicje I. DCT - terminal kontenerowy DCT Gdańsk S.A. II. Święta wolne od pracy: Boże Narodzenie: 24 grudnia od godz.

Bardziej szczegółowo

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW

TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW TARYFA STANDARDOWA DCT GDAŃSK OBSŁUGA KONTENERÓW Taryfa ważna od 1 stycznia 2015 Definicje I. DCT - terminal kontenerowy DCT Gdańsk S.A. II. Święta wolne od pracy: Boże Narodzenie: 24 grudnia od godz.

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie w latach

Rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie w latach Prof. dr hab. Leszek Mindur Międzynarodowa Wyższa Szkoła Transportu i Logistyki we Wrocławiu Rozwój transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie w latach 1990-2015 1. Ogólna charakterystyka wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS Przesyłki GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS TK-2 www.stat.gov.pl Sprawozdanie Adresat: o

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik spedytor 342[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik spedytor 342[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 13 Strona 2 z 13 Strona 3 z 13 Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania. II. Założenia do projektu realizacji prac,

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia. 29 stycznia

Studia stacjonarne I stopnia. 29 stycznia Studia stacjonarne I stopnia 29 stycznia 2017 1 Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Zadania z ćwiczeń 29 stycznia 2017 2 Przyjęcie urodzinowe PRZYJĘCIE URODZINOWE Wydarzenie: przyjęcie urodzinowe Kiedy:

Bardziej szczegółowo

Transport wyniki działalności w 2010 r.

Transport wyniki działalności w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 19.05.2017/451 2017 1.1. Polska gospodarka morska i przybrzeżna w 2016 roku Polskie stocznie zbudowały łącznie 10 statków w 2016, czyli o 2,5 razy więcej

Bardziej szczegółowo

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej

CENNIK. 1. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej PROJEKT (w.2) CENNIK STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD 15 GRUDNIA 2013 R. I. Stawki jednostkowe opłaty

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWA PRZESYŁKA PALETOWA

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWA PRZESYŁKA PALETOWA CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWA PRZESYŁKA PALETOWA I. Opłaty podstawowe (netto; w złotych)* waga ilości palet EPAL < 200kg < 300kg 301kg - 500kg 501kg 1000kg 1/2 palety 1-2 3-5 6-8 9-14 15-20

Bardziej szczegółowo

4 ZALETY KONTENERA 4FOLD

4 ZALETY KONTENERA 4FOLD 4 ZALETY KONTENERA 4FOLD Holland Container Innovations 1 4FOLD 25% OSZCZĘDNOŚCI NA KOSZTACH OPERACYJNYCH Obecnie 20% kontenerów transportowanych drogą morską i 40% kontenerów transportowanych drogą lądową

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH. Rozdział I. Usługi podstawowe

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH. Rozdział I. Usługi podstawowe CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH Rozdział I Usługi podstawowe * do opłat netto należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek Opłaty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Zmiany w sprawozdawczości:

Zmiany w sprawozdawczości: Zmiany w sprawozdawczości: 1. Nowy formularz miesięczny P dla licencjonowanych przewoźników osób i rzeczy, 2. Nowe sprawozdania roczne P-2014, T-2014 i Z-2014 zastępujące dotychczasowe ankiety roczne,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA TERMINALA DROBNICOWEGO

TARYFA DLA TERMINALA DROBNICOWEGO TARYFA DLA TERMINALA DROBNICOWEGO Taryfa oraz stanowiącej jej część Stawki za Usługi Przeładunkowe obowiązujące w DB Port Szczecin w okresie od 01.01.2015 do 1..2015. DB Port Szczecin Sp. z o.o. Ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Materiał na konferencję prasową w dniu 29 sierpnia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji Transport wyniki

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Trendy na rynku przewozu towarów Wzrost transportochłonności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Taryfa Towarowa TT-01

Taryfa Towarowa TT-01 Strona 1 z 9 Taryfa Towarowa TT-01 Taryfa Towarowa przyjęta do stosowania przez przewoźników Tekst Jednolity ze zmianami z dnia 11- Niniejszy dokument jest własnością CTL Logistics. Zabrania się dokonywania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy zawodu: 342[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 342[02]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

SiZwMSTiL Charakterystyka zastosowania portowych dźwigów i żurawi kontenerowych w terminalu kontenerowym

SiZwMSTiL Charakterystyka zastosowania portowych dźwigów i żurawi kontenerowych w terminalu kontenerowym Sterowanie i Zarządzanie w Morskich Systemach Transportowych i Logistycznych Charakterystyka zastosowania portowych dźwigów i żurawi kontenerowych prowadzący: dr Adam Salomon stan programu na: poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

Rynek kolejowych przewozów intermodalnych potencjał vs. bariery rozwoju. Gdańsk, 18 kwietnia 2013 r.

Rynek kolejowych przewozów intermodalnych potencjał vs. bariery rozwoju. Gdańsk, 18 kwietnia 2013 r. Rynek kolejowych przewozów intermodalnych potencjał vs. bariery rozwoju Gdańsk, 18 kwietnia 2013 r. Agenda: 1. Intermodalne przewozy kolejowy w Polsce i w Europie - statystyka 2. Charakterystyka rynku

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Wykład 05 Podaż usług transportowych dr Adam Salomon

Wykład 05 Podaż usług transportowych dr Adam Salomon Wykład 05 Podaż usług transportowych dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Podaż usług transportowych Podaż usług transportowych = Wielkość oferty firm

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING sainess Sainess Sp. Z o.o. powstała w 2014 roku wyniku fuzji pięciu spółek w której skład wchodzą TSL Luxembo urg, TSL LTD, TSL Poland, Inter Tsl Luxembourg oraz Hiszpanska

Bardziej szczegółowo

TECHNIK LOGISTYK Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny

TECHNIK LOGISTYK Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny TECHNIK LOGISTYK Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny Opracuj projekt realizacji czynności logistycznych zakładu przetwórstwa owocowo - warzywnego związanych z wyborem dostawców i przewoźnika. zużywa

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 8 Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 2 Stron: 8 Przesyłki zagraniczne. I. IMPORT: Podstawą naliczania opłat manipulacyjnych jest waga deklarowana przez

Bardziej szczegółowo

- w czym przewozimy towary niebezpieczne

- w czym przewozimy towary niebezpieczne Przewozy intermodalne - w czym przewozimy towary niebezpieczne Transport kombinowany (intermodalny) to: a) przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniach kombinowanych? b) kombinowanie w czasie transportu?

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 9 Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Jarosław Rogowski Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Wiesław Mardosz Data: 01.06.2013

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] 1 2 3 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego polegało na opracowaniu projektu prac realizowanych przez firmę transportowo

Bardziej szczegółowo

Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce

Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce Seminarium Technologie Transportowe Rozwój, Bezpieczeństwo, Finansowanie. Dąbrowa Górnicza 9 marca 2017 r. Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce dr Tadeusz Bocheoski Wstęp Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

Logistyka w obrocie międzynarodowym

Logistyka w obrocie międzynarodowym Modelowanie Symulacja Optymalizacja Logistyka w obrocie międzynarodowym Wybrane zagadnienia transportowe w logistyce Tematyka Transport w systemie logistycznym Rodzaje ładunków. Organizacja transportu

Bardziej szczegółowo

Statystyka transportu Stan i perspektywy rozwoju. Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny

Statystyka transportu Stan i perspektywy rozwoju. Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny Statystyka transportu Stan i perspektywy rozwoju Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny Cel badań Badania statystyczne, dotyczące transportu, mają na celu dostarczenie informacji o stanie i stopniu

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA TEASER INWESTYCYJNY PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna GDAŃSK - MARZEC 2014 1 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Postulaty przewozowe Postulaty przewozowe wymagania jakościowe zgłaszane

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Spedycja Portowo-Morska wykład 2 (Co to jest logistyka i spedycja portowo-morska)

Logistyka i Spedycja Portowo-Morska wykład 2 (Co to jest logistyka i spedycja portowo-morska) Logistyka i Spedycja Portowo-Morska wykład 2 (Co to jest logistyka i spedycja portowo-morska) dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni LiSPM Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 01ns

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 01ns Ekonomika Transportu Morskiego wykład 01ns dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni Wykład 01 : tematyka 1. Znaczenie Ekonomiki Transportu Morskiego

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Dawid Bławat *, Krzysztof Kalkowski ** 1. Wprowadzenie Aspekty bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz rosnące zatłoczenie dróg kołowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień)

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień) dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień) ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 05. Transport kolejowy. Koleje Dużych Prędkości (KDP).

Bardziej szczegółowo

Wykład 09 Koszty w transporcie dr Adam Salomon

Wykład 09 Koszty w transporcie dr Adam Salomon Wykład 09 Koszty w transporcie dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Podstawowe pojęcia (1/3) Wydatki = wszelkie świadczenia finansowe danego podmiotu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA POZYCJONOWANIA PUSTYCH KONTENERÓW PRZY UDZIALE TRANSPORTU KOLEJOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA POZYCJONOWANIA PUSTYCH KONTENERÓW PRZY UDZIALE TRANSPORTU KOLEJOWEGO P RACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 117 Transport 2017 Agata Kurek Studium Doktoranckie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej Tomasz Ambroziak Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Załącznik 15. PROJEKT CENNIKA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ O SZEROKOŚCI TORÓW 1435 MM ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. OBOWIĄZUJĄCEGO OD 1O GRUDNIA 2017 R. 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w latach

Gospodarka morska w Polsce w latach Urząd Statystyczny w Szczecinie Centrum Statystyki Morskiej Materiały na konferencję prasową w dniu 26 września 28 r.; http://www.stat.gov.pl Gospodarka morska w Polsce w latach 1996-27 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Terminy szkolenia 19-21 październik 2016r., Wrocław - IBIS STYLES*** 16-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r.

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r. Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu r. Przewozy pasaŝerskie w I półroczu Przewozy pasaŝerskie w I półroczu Przewozy rzeczy w I półroczu 1 3 W I półroczu roku przewozy osób

Bardziej szczegółowo