Dlaczego PHP? - zalety

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dlaczego PHP? - zalety"

Transkrypt

1 Dlaczego PHP? - zalety (+) bezpieczeństwo kodu - PHP wykonuje się po stronie serwera ( niezależność od przeglądarki) (+) bezpieczeństwo danych - wykorzystanie ssl i HTTPS (+) PHP jako moduł serwera WWW (+) generowanie HTML, GIF, JPG, PDF (+) dostępność kodu

2 Dlaczego PHP? - wady (-) język interpretowany więc wolny (-) brak systemu transakcji (-) brak STDIN - w Linuxie można obejść otwierając jawnie plik /dev/stdin

3 Dla kogo PHP? Administratorzy serwisów WWW autorzy dynamicznych stron WWW użytkownicy bez prawa do uruchamiania skryptów CGI projektanci aplikacji mają za darmo interfejs użytkownika (HTML)

4 literatura Craig Hilton, Jeff Willis PHP3 - internetowe aplikacje bazodanowe Marek Nowakowski PHP4 & MySQL dla webmastera Rasmus Lerdorf Leksykon PHP ; Strona tymczasowa, trochę polskojęzycznych informacji, kursy PHP i MySQL,

5 Umieszczanie PHP w dokumentach HTML Kod skryptu umieszczany jest bezpośrednio w kodzie HTML ujęty w parę znaczników: <?PHP...?> (skrócone <?...?> <HTML><BODY> <?PHP echo Jestem skryptem PHP <BR>`;?> </BODY></HTML> Skrypt niekoniecznie w sekcji BODY przeglądarka wyświetla stronę HTML i WYNIK skryptu PHP Przeglądarka ignoruje odstępy i znaki końców akapitu, trzeba je zastąpić odpowiednimi znacznikami HTML (&nbsp, <BR> itp.) plik skryptu powinien mieć jedno z akceptowanych rozszerzeń (.php), treść skryptu jest niedostępna dla użytkownika po stronie przeglądarki

6 Możliwości języka Dołączanie plików include ("filename.abc") zmienne tablice operatory i wyrażenia instrukcje (struktury sterujące) funkcje użytkownika integracja z bazami danych - ogromna ilość funkcji pomocniczych dedykowanych dla najpopularniejszych systemów (MySQL, ORACLE, PostgreSQL, Informix) funkcje obsługi :stringów, tablic, dat, URL, sieci, ODBC, grafiki i plików

7 PHP - Dołączanie plików include ("nazwapliku.php ); dołączanie plików jest nieodzownym mechanizmem zapewniającym przejrzystość kodu i zwiększającym bezpieczeństwo, wymagane jest aby w dołączanym pliku występowały znaczniki PHP Do standardowych metod należy definiowanie w osobnych plikach pewnych stałych elementów stron (np. nagłówków) i dołączanie ich do różnych stron Pliki dołączane muszą mieć odpowiednie atrybuty

8 PHP - zmienne W zmiennych odgrywa znaczenie wielkość liter PHP operuje następującymi typami danych: Liczby całkowite Liczby zmiennopozycyjne Łańcuchy znaków Tablice Zmienne tworzymy BEZ ich deklarowania w momencie pierwszego przypisania wartości: $x=1.234; $i=3; tab[0]='ala'; tab[]='ma kota';

9 PHP - operatory i wyrażenia Oper. logiczne <, <=, >, >=,!=, == #$x<=3; Oper. Przypisania = # $x=2*$y; Złożone $a++ ; #$a=$a+1; Wartości logiczne: FALSE - odpowiada "" {pusty napis} lub 0 TRUE - cokolwiek innego Każda zmienna jest skojarzona z wartością logiczną i tak np. pusta tablica - FALSE, zmienna jeszcze nie użyta - FALSE

10 PHP - instrukcje Instrukcja warunkowa - jeżeli... A jeżeli NIE... IF ($warunek) { instrukcja; } ELSE { instrukcja;} dopóki warunek powtarzaj instrukcję WHILE ($warunek) { instrukcja; } powtarzaj instrukcję dopóki warunek DO { instrukcja; } WHILE ($warunek;)

11 PHP - instrukcje FOR (instrukcja0;$warunek;instrukcja_sterująca) { instrukcja_w_pętli;} konstrukcja często stosowana przy ustalonej liczbie powtórzeń for($i=0;$i<10;$i++) {echo $i;} instrukcja wyboru: SWITCH ($x) case 0: instrukcja0; break; case 1: instrukcja1; break; DEFAULT : instrukcja_ani_1_ani_2; }

12 PHP - funkcje Funkcja jest konstrukcją programistyczną wykonująca określony algorytm i przyjmującą określoną wartość. Pozwala również dzielić złożone problemy na fragmenty, Wewnątrz funkcji powinna się znaleźć instrukcja RETURN definiująca wartość funkcji (zwracająca wartość) definicja przykładowa: function moja($a,$b) { return ($a+$b)/2; } użycie: echo moja(3,5); #wypisze wartość 4

13 PHP - funkcje - argumenty Przekazywanie przez wartość Z tą sytuacją mamy do czynienia gdy funkcja ma w odpowiedzi zwrócić pewną wartość ale NIE ZMIENIĆ wartości argumentów definicja przykładowa: function srednia($a,$b) { return ($a+$b)/2; } użycie: echo srednia(3,5); #wypisze wartość 4 Przekazywanie przez zmienną Z tą sytuacją mamy do czynienia gdy chcemy aby funkcja w efekcie swojego działania ZMIENIAŁA wartości argumentów definicja przykładowa: function zamiana(&$a,&$b) { $z=$a; $a=$b; $b=$z; return 0; #funkcja niczego nie liczy } użycie: $x=1;$y=2; $temp=zamiana($x,$y); echo $x,$y; wypisane zostanie 2 1 a nie 12 co oznacza że funkcja zmieniła swoje argumenty

14 PHP - przekazywanie parametrów PHP udostępnia ciekawy mechanizm obsługujący sytuacje gdy chcemy w samym programie narzucić funkcji przekazanie parametru przez odwołanie: function zamiana($a,$b) { $z=$a; $a=$b; $b=$z; } użycie: $x=1;$y=2; $temp=zamiana(&$x,&$y); echo $x,$y; #wypisanie 2 1 użycie: $x=1;$y=2; $temp=zamiana($x,$y); echo $x,$y; #wypisanie 1 2

15 PHP- wartości domyślne funkcji i zasięg zmiennych Obsługa sytuacji gdy w wywołaniu nie podamy niektórych argumentów function opis($nazwisko="nieznany"){ return "Ten człowiek ma na nazwisko $nazwisko";} echo opis("nowak"); da w efekcie : Ten człowiek ma na nazwisko Nowak echo opis() ; da w efekcie : Ten człowiek ma na nazwisko NIEZNANY UWAGA!: zmienne z programu NIE są widoczne w funkcjach $x=1; function test1() { echo $x;} function test2() { global $x; echo $x;} test1();test2(); da w efekcie 1 ( a nie 11 gdyż wywołanie test1() nic NIE WYPISAŁO

16 PHP- obsługa plików (1) Korzystanie z plików wymaga następujących czynności : otwarcie pliku $fi=fopen("$nazwa_pliku","$tryb"); 'r' - Otwórz tylko do odczytu; ustawia wskaźnik pliku na początku pliku. 'r+' - Otwórz do odczytu i zapisu; ustawia wskaźnik pliku na początku pliku. 'w' - Otwórz tylko do zapisu; ustawia wskaźnik pliku na początku pliku i obcina plik (zeruje) do 0 długości. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć. 'w+' - Otwórz do odczytu i zapisu; ustawia wskaźnik pliku na początku pliku i obcina plik (zeruje) do 0 długości. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć. 'a' - Otwórz tylko do zapisu; ustawia wskaźnik pliku na końcu pliku. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć. 'a+' - Otwórz do odczytu i zapisu; ustawia wskaźnik pliku na końcu pliku. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć. $fi jest tzw. uchwytem pliku w nazwie pliku można używać oraz ftp:// gdy się coś nie powiedzie $fi=false przydatna funkcja file_exists("nazwa") typu logicznego

17 PHP- obsługa plików (2) Po prawidłowym otwarciu można z plikiem pracować zapisać coś do pliku fputs($fi,"ten tekst trafi do pliku \n"); odczytać z pliku $linia=fgets($fi,100); # 100 znaków lub $znak=fgetc($fi); Przy tych operacjach znacznik pliku przesuwany jest o 1 do przodu plik należy zamknąć fclose($fi);

18 PHP- funkcje wbudowane Matematyczne - sin($x) obsługi stringów - ereg($wzorzec,$napis) - przeszukuje $napis z wykorzystaniem wyrażenia regularnego $wzorzec obsługi tablic - sort($tablica) - sortuje tablice od min do max obsługi sieci - mail($odbiorca,$temat,$wiadomosc, $d\odatkowe_nagłowki) graficzne - imagecreate($wysokosc,$szerokosc) - tworzy obrazek typu GIF obsługi plików - fopen($plik,$tryb) - otwiera plik i zwraca jego identyfikator obsługa dat i czasu - date($format) obsługi baz danych - mysql_connect($host,$user,$password) - otwiera połączenie z baza MySQL

19 przykład licznik w pliku tekstowym <?PHP $filename="/tmp/licznik"; # WSTAW TU SWOJA NAZWE $fp=fopen($filename,"r+"); $nr=fgets($fp,10); $nr++; fseek($fp,0); fwrite($fp,$nr,10); fclose($fp); echo "<h1> licznik = $nr </h1>";?>

20 przykład licznik i ciasteczko <? setcookie("licznik","1",time()+100);?> ustawia ciastko o nazwie licznik ważne 100 sekund <html> <body> = $_COOKIE['licznik']; //odczytanie wartości ciasteczka $filename=./licznik $plik = fopen($filename,"r"); $licz = fread($plik, 10); fclose($plik); if ($odwiedzony) { echo("jeste6 tu po raz ". $licz); } else { $licz++; echo("jeste6 tu po raz ". $licz); } $wczyt = fopen($filename,"w"); fwrite($wczyt,$licz); fclose($wczyt);?> </body> </html>

21 Połączenie PHP-MySQL (1) PHP zawiera wiele funkcji umożliwiających prace z bazą. Wymienię tylko kilka najczęściej używanych. INT mysql_connect( nazwa hosta, nazwa_użyt, hasło ); funcja zwraca identyfikator (numer) połączenia użycie: $link = mysql_connect("localhost", info", info") or die ("Nie można się połączyć"); połączenie zostaje zamknięte po użyciu funkcji: mysql_close(link);

22 Połączenie PHP-MySQL(2) Wybranie bazy: mysql_select_db ( moja_baza") or die ("Nie mozna wybrać bazy danych"); zapytanie SQL: $result = mysql_query ("SELECT * FROM adresy",$link) or die ("Zapytanie zakończone niepowodzeniem"); Nie trzeba podawac $link- wtedy domyślnie ostanio użyte połączenie $result jest identyfikatorem (int) zbioru wynikow przykład: $result = mysql_query ("SELECT * FROM adresy",$link); echo "w zbiorze jest ". mysql_num_rows($result). "rekordow" ;

23 Połączenie PHP-MySQL(3) mysql_fetch_array($result) - pobiera wiersz i zwraca go w postaci tabeli jeśli w zbiorze wyników nie ma już rekordów zwracane jest FALSE pozwala to używać konstrukcji: while ($osoba=mysql_fetch_array($result)){ echo $osoba["imie"]. $osoba["nazwisko"]. $osoba["adres"]. "<br>" ; }

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

PHP (Personal Home Page, Personal Hypertext Preprocessor)

PHP (Personal Home Page, Personal Hypertext Preprocessor) UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Zakład Metod Komputerowych Fizyki Wykład: Współczesne zastosowania informatyki II Autor: dr Aleksander Dawid email: dawid@us.edu.pl PHP (Personal Home Page, Personal Hypertext Preprocessor)

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE

TECHNIKI MULTIMEDIALNE Instytut Techniki Z a k ł a d E l e k t r o t e c h n i k i i I n f o r m a t y k i U N I W E R S Y T E T R Z E S Z O W S K I INSTRUKCJE DLA STUDENTÓW TECHNIKI MULTIMEDIALNE Tematyka: 1. Technologia języka

Bardziej szczegółowo

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju.

PERL HISTORIA. Możliwości związane z CGI, uniwersalność oraz fakt, że Perl jest językiem darmowym stało się przyczyną jego dynamicznego rozwoju. PERL Internetowe Bazy Danych wykład 12 HISTORIA Perl (Pracitcal Extraction and Report Language) jest jednym z języków programowania. Z założenia zaprojektowany został jako uzupełnienie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Tomasz Rozmus Portal internetowy obsługi konferencji Praca inżynierska napisana

Bardziej szczegółowo

Język programowania PERL wprowadzenie.

Język programowania PERL wprowadzenie. Język programowania PERL wprowadzenie. Prezentacja przygotowana przez: Łukasza Nowakowskiego zaprezentowana na seminarium dyplomowym PWSZ Tarnów, dn. 08.05.2006r. SPIS TREŚCI: 1. Co to takiego PERL? Kalendarium.

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP

Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP Programowanie PHP Materiały: 1. PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw, Helion 2005 2. PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2004 3. PHP w mgnieniu oka, Helion 2005 4. http://www.leon.w-wa.pl/texts/kurs/index.php

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... 11. Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja... 15

Spis treści. O autorach... 11. Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja... 15 Spis treści O autorach... 11 Część I Wstęp 13 Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja... 15 Projekty zawarte w książce... 15 Krótkie wprowadzenie do PHP, Apache, MySQL-a i wolnego oprogramowania... 16 Krótka

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL

Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Optymalizacja skryptów PHP i zapytań SQL Jak przyspieszyć skrypty PHP i zapytania do baz danych? Jak skonfigurować narzędzie Xdebug? Jak zmierzyć wydajność skryptu za

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.1.

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.1. Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.1. Statyczne i dynamiczne strony WWW Statyczne strony WWW Dokumenty HTML umieszczone na serwerze; zmiana zawartości witryny WWW wymaga modyfikacji plików HTML;

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.90.0 Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Adama Branickiego 13 02-972 Warszawa www.wapro.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic Wykład Opracowanie: Łukasz Sturgulewski Literatura: John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic 1 Visual

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP)

Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP) Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP) Uwagi wstępne Aby móc dalej poznawać JavaScript i PHP trzeba dokładnie przeczytać ten rozdział. PoniŜsze przykłady ilustrują zagadnienia, ale próby

Bardziej szczegółowo

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host)

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) ROZDZIAŁ 6 Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) WSH jego zadaniem jest tworzenie skryptów w różnych językach np. Visual Basic Script, PerlScript, Python, Java Script, TCL(Tool Command

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Pomoc do MATLAB-a. Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych. Gdańsk, 20013 r.

Pomoc do MATLAB-a. Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych. Gdańsk, 20013 r. Pomoc do MATLAB-a Materiały pomocnicze do wykładu: Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych Gdańsk, 20013 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp do MATLAB-a.... 5 1.1 Podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo