Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie"

Transkrypt

1 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Informacje dotyczące Emitenta Firma Handlowa JAGO S.A. Krzeszowice ul. Daszyńskiego 10A, Krzeszowice Telefon: (12) Faks: (12) Strona internetowa: W imieniu Emitenta działają: Pan Zbigniew Mendel, Pani Maria Przybył Członek Zarządu. Informacje o adresach osób działających w imieniu Emitenta zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i zostały przedstawione w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Zbigniew Mendel Maria Przybył Członek Zarządu Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe i informacje finansowe w formie raportów kwartalnych oraz dane porównywalne, zamieszczone w Prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Emitenta. Zbigniew Mendel Maria Przybył Członek Zarządu Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Zbigniew Mendel Maria Przybył Członek Zarządu Firma Handlowa Jago S.A. 23

2 Prospekt Emisyjny 2. Wprowadzający 2.1. Prospect Poland US, L.P. Telefon: Faks: Strona internetowa: Prospect Poland US, L.P. St. Helier, Jersey La Motte Chambers, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE1 1BJ Na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 stycznia 2005 r., podmiotem uprawnionym do działania w imieniu Polonia Manager (Jersey) Ltd. z siedzibą w St. Helier, Jersey (spółka zarządzającą Prospekt Poland US, L.P. na podstawie Umowy o wspólnym zarządzie z dnia 20 stycznia 1995 r. zmienionej aneksem z dnia 8 kwietnia 2002 r.) jest European Convergence Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 25. Wymienione pełnomocnictwo upoważnia European Convergence Partners Sp. z o.o. m.in. do dokonania sprzedaży akcji Firmy Handlowej JAGO S.A. European Convergence Partners Sp. z o.o. Warszawa al. Jana Pawła II 25, Warszawa Telefon: (22) Faks: (22) Strona internetowa: W imieniu European Convergence Partners Sp. z o.o. działają: - Piotr Oskroba, - Marzena Tomecka Wiceprezes Zarządu. Informacje o adresach osób działających w imieniu European Convergence Partners Sp. z o.o. zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. Prospect Poland US, L.P. nie jest powiązany w żaden sposób z Prospect Poland UK, L.P, poza faktem, iż oba fundusze mają tą samą firmę zarządzającą Polonia Manager (Jersey) podstawie Umowy o wspólnym zarządzie z dnia 20 stycznia 1995 r. zmienionej aneksem z dnia 8 kwietnia 2002 r. Prospect Poland US, L.P. nie jest powiązany w żaden sposób z Emitentem, poza posiadaniem akcji Emitenta. Pomiędzy osobami działającymi w imieniu spółki European Convergence Partners Sp. z o.o., która uprawniona jest do działania w imieniu Prospect Poland US, L.P., a Emitentem nie istnieją żadne powiązania poza wymienionymi poniżej: - Piotr Oskroba European Convergence Partners Sp. z o.o., jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, - Marzena Tomecka Wiceprezes Zarządu European Convergence Partners Sp. z o.o., jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. 24 Firma Handlowa Jago S.A.

3 Oświadczenie osób działających w imieniu Prospect Poland US, L.P. Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Piotr Oskroba European Convergence Partners Sp. z o.o. Marzena Tomecka Wiceprezes Zarządu European Convergence Partners Sp. z o.o. Firma Handlowa Jago S.A. 25

4 Prospekt Emisyjny 2.2. Prospect Poland UK, L.P. Telefon: Faks: Strona internetowa: Prospect Poland UK, L.P. St. Helier, Jersey La Motte Chambers, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE1 1BJ Na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 stycznia 2005 r., podmiotem uprawnionym do działania w imieniu Polonia Manager (Jersey) Ltd. z siedzibą w St. Helier, Jersey (spółka zarządzającą Prospekt Poland UK, L.P. na podstawie Umowy o wspólnym zarządzie z dnia 20 stycznia 1995 r. zmienionej aneksem z dnia 8 kwietnia 2002 r.) jest European Convergence Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 25. Wymienione pełnomocnictwo upoważnia European Convergence Partners Sp. z o.o. m.in. do dokonania sprzedaży akcji Firmy Handlowej JAGO S.A. European Convergence Partners Sp. z o.o. Warszawa al. Jana Pawła II 25, Warszawa Telefon: (22) Faks: (22) Strona internetowa: W imieniu European Convergence Partners Sp. z o.o. działają: - Piotr Oskroba, - Marzena Tomecka Wiceprezes Zarządu. Informacje o adresach osób działających w imieniu European Convergence Partners Sp. z o.o. zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie. Prospect Poland UK, L.P. nie jest powiązany w żaden sposób z Prospect Poland US, L.P, poza faktem, iż oba fundusze mają tą samą firmę zarządzającą Polonia Manager (Jersey) podstawie Umowy o wspólnym zarządzie z dnia 20 stycznia 1995 r. zmienionej aneksem z dnia 8 kwietnia 2002 r. Prospect Poland UK, L.P. nie jest powiązany w żaden sposób z Emitentem, poza posiadaniem akcji Emitenta. Pomiędzy osobami działającymi w imieniu spółki European Convergence Partners Sp. z o.o., która uprawniona jest do działania w imieniu Prospect Poland UK, L.P., a Emitentem nie istnieją żadne powiązania poza wymienionymi poniżej: - Piotr Oskroba European Convergence Partners Sp. z o.o., jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, - Marzena Tomecka Wiceprezes Zarządu European Convergence Partners Sp. z o.o., jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. 26 Firma Handlowa Jago S.A.

5 Oświadczenie osób działających w imieniu Prospect Poland UK, L.P. Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Piotr Oskroba European Convergence Partners Sp. z o.o. Marzena Tomecka Wiceprezes Zarządu European Convergence Partners Sp. z o.o. Firma Handlowa Jago S.A. 27

6 Prospekt Emisyjny 3. Podmioty sporządzające Prospekt 3.1. Emitent Firma Handlowa JAGO S.A. Krzeszowice ul. Daszyńskiego 10A, Krzeszowice Telefon: (12) Faks: (12) Strona internetowa: W imieniu Emitenta działają: Pan Zbigniew Mendel, Pani Maria Przybył Członek Zarządu. Informacje o adresach osób działających w imieniu Emitenta zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i zostały przedstawione w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Emitent odpowiada za wszelkie informacje zawarte w Prospekcie. Odpowiedzialność osób działających w imieniu Emitenta jako sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział II pkt. 1, 3 (w zakresie oświadczeń) Rozdział VIII z wyłączeniem opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, Rozdział IX Załączniki nr 1-4, Rozdział X pkt. 2. Emitent nie jest powiązany w żaden sposób z żadnym z Wprowadzających, poza posiadaniem przez Wprowadzających akcji Emitenta. Emitent nie jest powiązany w żaden sposób z żadną z osób reprezentującą Wprowadzających, poza faktem, iż: - Piotr Oskroba European Convergence Partners Sp. z o.o., jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, - Marzena Tomecka Wiceprezes Zarządu European Convergence Partners Sp. z o.o., jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Na dzień aktualizacji Prospektu osoby działające w imieniu Emitenta, jako podmiotu sporządzającego Prospekt, posiadają powiązania z Firmą Handlową JAGO S.A. polegające na pełnieniu funkcji: - Pan Zbigniew Mendel -, - Pani Maria Przybył Członek Zarządu oraz posiadaniu akcji Emitenta: - Pan Zbigniew Mendel akcji, - Pani Maria Przybył akcji. Ponadto Pan Zbigniew Mendel oraz Pani Maria Przybył są powiązani z Emitentem umowami podpisanymi w dniu 11 sierpnia 2005 r. o zakazie konkurencji. Pan Zbigniew Mendel jest powiązany z Wprowadzającymi umową zawartą w dniu 21 marca 2005 r. pomiędzy Panem Zbigniewem Mendlem a Prospect Poland US, L.P. i Prospect Poland UK, L.P. oraz Domem Maklerskim BZ WBK S.A., dotyczącą sprzedaży Panu Mendlowi przez Wprowadzających akcji Emitenta. W umowie tej Pan Mendel zobowiązał się m.in. do niesprzedawania, ani w inny sposób nieprzenoszenia posiadania oraz nieobciążania żadnej z Akcji, w okresie od dnia podpisania tej umowy do dnia przypadającego w terminie 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału akcji Spółki inwestorom pozyskanym w ramach oferty publicznej. Pani Maria Przybył jest powiązana z Wprowadzającymi umową zawartą w dniu 21 marca 2005 r. pomiędzy Panią Marią Przybył a Prospect Poland US, L.P. i Prospect Poland UK, L.P. oraz Domem Maklerskim BZ WBK S.A., dotyczącą sprzedaży Pani Przybył przez Wprowadzających akcji Emitenta. W umowie tej Pani Przybył zobowiązała się m.in. do niesprzedawania, ani w inny sposób nieprzenoszenia posiadania oraz nieobciążania żadnej z Akcji, w okresie od dnia podpisania tej umowy do dnia przypadającego w 28 Firma Handlowa Jago S.A.

7 terminie 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału akcji Spółki inwestorom pozyskanym w ramach oferty publicznej. Osoby działające w imieniu Firmy Handlowej JAGO S.A., jako podmiotu sporządzającego Prospekt nie są powiązane w żaden inny sposób niż opisany powyżej z żadnym z Wprowadzających. Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta jako sporządzającego Prospekt Oświadczamy, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Emitent, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Zbigniew Mendel Maria Przybył Członek Zarządu Firma Handlowa Jago S.A. 29

8 Prospekt Emisyjny 3.2. Bank Zachodni WBK S.A. Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna Wrocław ul. Rynek 9/11, Wrocław Telefon: (71) Fax: (71) Strona internetowa: W imieniu BZ WBK, jako sporządzającego Prospekt, działa Pan Marcin Pędziński - Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych. Informacja o adresie osoby działającej w imieniu BZ WBK została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu BZ WBK jako sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących części Prospektu: Wstęp, Rozdział I z wyłączeniem pkt , Rozdział II z wyłączeniem odpowiedzialności za oświadczenia składane w tym Rozdziale przez podmioty inne niż BZ WBK, Rozdział III pkt. 2, 11,12, 13.7, Rozdział V z wyłączeniem punktów 8-13 oraz Rozdział VI, Rozdział IX Załącznik nr 7. Pan Marcin Pędziński nie jest powiązany w żaden sposób z Emitentem ani żadnym z Wprowadzających. Bank powiązany jest z Emitentem następującymi umowami: - umową z dnia 24 lutego 2005 r. na doradztwo przy organizacji publicznej emisji akcji. Bank powiązany jest z Wprowadzającymi następującymi umowami: - umowa z dnia 7 marca 2005 r. na doradztwo przy organizacji publicznej sprzedaży akcji. Ponadto Bank pośrednio, poprzez spółkę AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. (w której Bank Zachodni WBK S.A. ma 54% udziałów a Allied Irish Banks p.l.c - 46%) jest właścicielem Polonia Manager Ltd, firmy zarządzającej funduszami: Prospect Poland US, L.P., Prospect Poland UK, L.P. Z kolei Polonia Manager Ltd jest właścicielem European Convergence Partners Sp. z o.o. firmy, która uprawniona jest do działania w imieniu Prospect Poland UK, L.P. oraz Prospect Poland UK, L.P. Oświadczenie osoby działającej w imieniu BZ WBK jako sporządzającego Prospekt Ja niżej podpisany oświadczam, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest BZ WBK są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Marcin Pędziński Dyrektor Departament Rynków Kapitałowych 30 Firma Handlowa Jago S.A.

9 3.3. Dom Maklerski BZ WBK S.A. Dom Maklerski BZ WBK S.A. Poznań Plac Wolności 15, Poznań Telefon: (61) Fax: (61) Strona internetowa: W imieniu DM BZ WBK jako sporządzającego Prospekt działa Pan Mariusz Sadłocha. Informacja o adresie osoby działającej w imieniu DM BZ WBK została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu DM BZ WBK jako sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział II pkt. 3.3, 5 (w zakresie oświadczeń), Rozdział III pkt. 10, Rozdział IX Załączniki nr 5-6. Osoba działająca w imieniu DM BZ WBK nie jest powiązana w żaden sposób z Emitentem ani żadnym z Wprowadzających. DM BZWBK powiązany jest z Emitentem następującymi umowami: - umową z dnia 24 lutego 2005 r. na doradztwo przy organizacji publicznej emisji akcji, - umową z dnia 4 sierpnia 2005 r. na pełnienie funkcji Sponsora Emisji, DM BZ WBK jest powiązany z Wprowadzającymi następującymi umowami: - umowa z dnia 7 marca 2005 r. na doradztwo przy organizacji publicznej sprzedaży akcji, - umową z dnia 21 marca 2005 r. pomiędzy Domem Maklerskim BZ WBK S.A., Prospect Poland US, L.P. i Prospect Poland UK, L.P. a Panem Zbigniewem Mendlem, dotyczącą sprzedaży Panu Mendlowi przez Wprowadzających akcji JAGO S.A. oraz ograniczenia ich zbywania, - umową z dnia 21 marca 2005 r. pomiędzy Domem Maklerskim BZ WBK S.A., Prospect Poland US, L.P. i Prospect Poland UK, L.P. a Panią Marią Przybył, dotyczącą sprzedaży Pani Przybył przez Wprowadzających akcji JAGO S.A. oraz ograniczenia ich zbywania, - umową z dnia 21 marca 2005 r. pomiędzy Domem Maklerskim BZ WBK S.A., Prospect Poland US, L.P. i Prospect Poland UK, L.P. a Panem Zbigniewem Szarkiem, o ograniczeniu rozporządzania akcjami JAGO S.A. przez Pana Szarka. Oświadczenie osoby działającej w imieniu DM BZ WBK jako sporządzającego Prospekt Oświadczam, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest DM BZ WBK są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Mariusz Sadłocha Firma Handlowa Jago S.A. 31

10 Prospekt Emisyjny 3.4. Kancelaria Gessel.Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz i Wspólnicy Spółka Komandytowa Warszawa ul. Sienna 39, Warszawa Telefon: (22) Fax: (22) Strona internetowa: W imieniu Kancelarii jako sporządzającego Prospekt działa Pani Aldona Pietrzak Prokurent. Informacja o adresie osoby działającej w imieniu Kancelarii została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu Kancelarii jako sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział I pkt , Rozdział II pkt. 3.4 (w zakresie oświadczenia), Rozdział III pkt. 1, 3-9, Rozdział IV, Rozdział V pkt oraz 16-19, Rozdział VII, Rozdział X pkt. 1. Osoba działająca w imieniu Kancelarii nie jest powiązana w żaden sposób z Emitentem ani żadnym z Wprowadzających. Kancelaria jest powiązana z Emitentem umową z dnia 28 lutego 2005 r. o świadczenie usług prawnych. Zakres świadczonych Emitentowi usług obejmuje pełne doradztwo przy wprowadzeniu akcji Emitenta do publicznego obrotu. Poza wymienioną powyżej umową, nie istnieją żadne inne powiązania z Emitentem i żadnym z Wprowadzających. Oświadczenie osoby działającej w imieniu Kancelarii Oświadczam, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialna jest Kancelaria Gessel. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz i Wspólnicy Spółka Komandytowa są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Aldona Pietrzak Radca Prawny, Prokurent 32 Firma Handlowa Jago S.A.

11 4. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Poznań Pl. Wiosny Ludów 2, Poznań Podstawa uprawnień: HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych wydane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, numer ewidencyjny 238 Telefon: (61) Fax: (61) Strona internetowa: W imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., w zakresie odpowiedzialności za opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za okres r., zawartego w Prospekcie działają: Cecylia Pol, Biegły Rewident nr 5282/782 oraz Tomasz Wróblewski Wiceprezes Zarządu. Odpowiedzialność osób działających w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział II pkt. 4 (w zakresie oświadczeń), Rozdział VIII pkt Biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego za okres r., zawartego w Prospekcie jest Sławomir Mirkowski, Biegły Rewident nr ewidencyjny 9639/7208. Informacja o adresach osób działających w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz osoby działające w jego imieniu powiązane są z Emitentem następującymi umowami: Umowa nr 305/10 z dnia 27 grudnia 2004 r., której przedmiotem jest badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., Umowa nr 380/10 z dnia 25 lutego 2005 r., której przedmiotem jest wyrażenie opinii biegłego rewidenta o porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie za lata , Umowa z dnia 01 sierpnia 2005 r. dotycząca dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od do roku oraz dokonania badania sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od do roku. Poza wymienionymi powyżej, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Emitentem i żadnym z Wprowadzających a HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz osobami działającymi w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., a także biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie. Oświadczenie osób działających w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Oświadczamy, że HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został wybrany do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy r. zgodnie z przepisami prawa, przez Radę Nadzorczą Spółki. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za ww. okres zostało wykonane na zlecenie Firmy Handlowej JAGO S.A. zgodnie z umową 305/10 z dnia 27 grudnia 2004 r. Oświadczamy także, że HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania tego sprawozdania. Cecylia Pol HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Biegły Rewident nr 5282/782 Tomasz Wróblewski Wiceprezes Zarządu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Firma Handlowa Jago S.A. 33

12 Prospekt Emisyjny Oświadczenie biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Emitenta Oświadczam, że jako biegły rewident spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres sprawozdawczy r. Sławomir Mirkowski Biegły Rewident nr 9639/7208 Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Oświadczamy, że: Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy r., zamieszczone w Prospekcie, podlegało naszemu badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziliśmy opinię bez zastrzeżeń o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego, której pełna treść jest przedstawiona w dalszej części Prospektu. Porównywalne dane finansowe, zamieszczone w Prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Emitenta za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych. Uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, do pozycji zbadanego sprawozdania finansowego rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych. Zestawienie oraz wyjaśnienie różnic pomiędzy porównywalnymi danymi finansowymi a uprzednio sporządzonymi sprawozdaniami finansowymi Emitenta zostały szczegółowo przedstawione w dodatkowej nocie objaśniającej nr 18), zawartej w punkcie 1.5 Rozdziału VIII Prospektu. Sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne, zamieszczone w Prospekcie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia. Sławomir Mirkowski Biegły Rewident nr 9639/7208 Tomasz Wróblewski Wiceprezes Zarządu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Cecylia Pol HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Biegły Rewident nr 5282/ Firma Handlowa Jago S.A.

13 5. Oferujący Dom Maklerski BZ WBK S.A. Poznań Plac Wolności 15, Poznań Telefon: (61) Fax: (61) Strona internetowa: W imieniu DM BZ WBK działa Pan Mariusz Sadłocha. Informacja o adresie osoby działającej w imieniu DM BZ WBK została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioski em o niepublikowanie. Powiązania DM BZ WBK oraz osoby działającej w imieniu DM BZ WBK z Emitentem i Wprowadzającymi zostały przedstawione w punkcie 3.3. niniejszego Rozdziału Prospektu. Oświadczenie osoby działającej w imieniu DM BZ WBK jako Oferującego Oświadczam, że DM BZWBK dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowywaniu i przeprowadzeniu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu. Mariusz Sadłocha Firma Handlowa Jago S.A. 35

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 Informacje dotyczące Emitenta 1.1 Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa: Decora Spółka Akcyjna Siedziba: Środa Wielkopolska Adres: Ignacego

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Firma Spółki: TRAS TYCHY Spółka Akcyjna Siedziba Spółki: Skawina Adres: 32-050 Skawina, ul. Krakowska 87 Telefony: (012) 277 88 00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Prospekt emisyjny Rozdział II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Emitent 1.1. Informacje o Emitencie Firma:

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ELEKTROBUDOWA SA Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Emitent 1.1. Nazwa (firma), siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 5 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta 30-964 Kraków

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa i siedziba Emitenta Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna Zabrze Adres Spółki: 41-813 Zabrze ul.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 17 Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 19 2.1. Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Siedziba: ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Informacje o Emitencie Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna Poznań Adres: ul. Warszawska 39/41 Telefon: 0 (prefix)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX Spółka Akcyjna Słupsk ul. Lutosławskiego 17

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Prospekt Emisyjny ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Firma Spółki: Siedziba Spółki: Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT 1.1 Informacje o Emitencie Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Puławska 15,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA Hoop Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres głównej strony internetowej www.hoop.com.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Pan Dariusz Wojdyga.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI TETA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu Oferujący: Prospekt został sporządzony w Krakowie, w dniu 31 lipca 2005 roku i zawiera dane aktualizujące na dzień 17 października 2005

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe 1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zgodnie z 18 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym 1.1.1. Emitent 1.1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa (firma):

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska T +48 61 62 51 100 F +48 61 62 51

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 14 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku - Dz. U. Nr 49, poz.463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 9 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa, Polska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r.

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 maja 2007 r. (rynek NewConnect) 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo