ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach"

Transkrypt

1 Program szkolenia nauczycieli biologii Tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem ICT i platformy e-learningowej Suwałki 200

2 Program szkolenia nauczycieli biologii Tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem ICT i platformy e-learningowej Uczestnicy: nauczyciele/nauczycielki biologii w gimnazjum Liczba godzin szkolenia: 30 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny e-learningu Cel ogólny szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli biologii do tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz tworzenia scenariuszy lekcji z zastosowaniem platformy e-learningowej i środków ICT. Cele szczegółowe: W wyniku realizacji treści nauczyciele/nauczycielki zdobędą umiejętności: - tworzenia i modyfikowania grafiki, - tworzenia, modyfikowania i edycji plików wideo, - wykorzystania portali edukacyjnych i multimediów na lekcjach, - tworzenia złożonych kursów e-learningowych, - zarządzania kursami i użytkownikami kursu, - zamieszczania materiałów dydaktycznych na szkolnej platformie e-learningowej Moodle, - wykorzystania różnych form aktywności na platformie, - sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów przy pomocy platformy, - wyszukiwania i pobierania multimedialnych programów dydaktycznych, - tworzenia scenariuszy lekcji biologii z wykorzystaniem platformy e-learningowej, narzędzi ICT oraz z uwzględnieniem wymagao podstawy programowej, - formułowania tematów i problemów projektów edukacyjnych uwzględniających treści podstawy programowej z biologii.

3 Ramowy program kursu Lp. Tematyka Moduł I Technologie przygotowania multimedialnych materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem na platformę e-learningową Moodle. Oprogramowanie do edycji i przetwarzania zdjęd i filmów: - przykłady programów (freeware, GNU/GPL, komercyjne). 2. Technologia wykonywania zdjęd i filmów za pomocą aparatu cyfrowego: - formaty plików graficznych, - wykonywanie zdjęd, - sposoby zgrywania zdjęd do komputera, - edycja i przetwarzanie zdjęd, - zapisywanie zdjęd, - tworzenie filmu za pomocą aparatu cyfrowego. 3. Technologia wykonywania filmu za pomocą kamery cyfrowej: - formaty plików wideo, - tworzenie filmu, - sposoby zgrywania filmów do komputera, - edycja i montaż filmu, dzielenie filmu na części, - zapisywanie w różnych formatach, - publikowanie filmu w serwisach udostępniających pliki. 4. Konwertowanie multimediów: - filmu wykonanego za pomocą kamery i aparatu cyfrowego do odpowiedniego formatu, - pliku wideo do pliku audio, montaż pliku audio. Moduł II Platforma e-learningowa Moodle. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle: - możliwości zastosowania platformy Moodle w szkole - korzyści wynikające ze stosowania platformy e-learningowej w nauczaniu tradycyjnym. 2. Budowa platformy e-learningowej Moodle: - struktura modułowa platformy, - panel użytkownika i administratora. Liczba godzin dydaktycznych 2 (0+2 e-learning) 5 (4+) 5 (4+) 4 (2+2 e-learning)

4 3. Zarządzanie użytkownikami kursu: - zasady zakładania konta na platformie i logowania, - rodzaje, uprawnienia i role użytkowników, - interfejs ucznia -studenta, nauczyciela, - grupy użytkowników. 4. Tworzenie kursu - struktura kursu, - organizacja widoku kursu, edycja i dodawanie bloków - ustawienia kursu, - komponenty kursu: zasoby i składowe, - dodawanie zasobów: etykiet, stron tekstowych, stron HTML, hiperłączy do plików i stron WWW, multimediów, - tworzenie bazy plików, - quiz i zadanie - składowe umożliwiające sprawdzanie i ocenę wiedzy oraz umiejętności uczniów, - tworzenie bazy pytao, - skala ocen, tworzenie nowej skali ocen. 9 (8+) e-learning () 5. Zarządzanie kursem: - przypisywanie ról, - tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej, - duplikowanie kursu. 6. Komunikacja na platformie: - czat i forum dyskusyjne - możliwości wykorzystania czatu i forum w nauczaniu. Moduł III - Tworzenie scenariuszy lekcji biologii z wykorzystaniem ICT i szkolnej platformy e-learningowej Moodle. Zasady planowania lekcji biologii z zastosowaniem ICT: - zasada poglądowości w nauczaniu, - rola i znaczenie przekazu graficznego oraz aktywizujących metod w nauczaniu biologii. 2. Przykłady wykorzystania edukacyjnych portali internetowych oraz dostępnych tam multimediów: - prezentacja portali edukacyjnych wspomagających nauczanie biologii, - przykłady multimediów na portalach, - sposoby wykorzystania multimediów na lekcji biologii. 3. Tworzenie scenariuszy lekcji biologii z wykorzystaniem środków i narzędzi ICT:,5,5 (+) e-learning () 4,5

5 - szablon scenariusza lekcji z zastosowaniem ICT, - środki i narzędzia ICT wykorzystywane na lekcji biologii. 4. Tematyka projektów edukacyjnych z biologii w gimnazjum: - podstawa prawna projektu edukacyjnego w gimnazjum, - formułowanie tematów projektów edukacyjnych na lekcjach biologii.

6 Propozycje realizacji treści: Moduł I pierwszy dzieo szkolenia (5 godzin dydaktycznych) Lp. Przebieg zajęd Czas. Zapoznanie z programem szkolenia: - powitanie uczestników szkolenia, - przedstawienie celów i planowanych efektów szkolenia, - omówienie ramowego programu kursu, - diagnoza umiejętności uczestników. 2. Oprogramowanie do edycji i przetwarzania zdjęd i filmów: -omówienie rodzaje licencji oprogramowania: freeware, shareware, GNU/GPL, komercyjne; - prezentacja oprogramowania do edycji i przetwarzania zdjęd i filmów. 3. Technologia wykonywania zdjęd i filmów za pomocą aparatu cyfrowego: - omówienie techniki wykonywania zdjęd: ustawienia menu i podstawowe funkcje aparatu cyfrowego, predefiniowane tryby pracy aparatu, typowe formaty obsługiwane przez aparaty cyfrowe, sposoby ustawienia zapisu zdjęd do odpowiedniego formatu, formaty plików graficznych, sposoby zgrywania zdjęd do komputera; 4 Materiały edukacyjne/ dyspozycje dla trenera/ uwagi o realizacji Program szkolenia prezentacja multimedialna Arkusz diagnostyczny Rodzaje licencji oprogramowania prezentacja multimedialna Programy do edycji i przetwarzania zdjęd i filmów prezentacja multimedialna Formaty plików graficznych pdf wykonywanie zdjęd za pomocą aparatu cyfrowego, wykonywanie zdjęd seryjnych, odczytywanie i wstępna selekcja zdjęd w aparacie, Zajęcia mogą byd realizowane w grupach

7 używanie pokrętła wyboru: priorytet migawki, przesłony, ręczna ekspozycja, funkcja makro, zgrywanie zdjęd do komputera; - omówienie i prezentacja sposobów edycji i przetwarzania zdjęd przy pomocy oprogramowania. edycja zdjęd wykonanych przez uczestników w programie zaproponowanym przez trenera, przetwarzanie zdjęd, korygowanie błędów, zmiana rozdzielczości/wielkości, zapisywanie zdjęd w odpowiednim formacie; - omówienie i prezentacja sposobu tworzenia filmu za pomocą aparatu cyfrowego. tworzenie filmu za pomocą aparatu cyfrowego. Pokaz poszczególnych czynności trenera Instrukcja przetwarzania zdjęd w oparciu o ustalone programy pdf Pokaz poszczególnych czynności trenera Instrukcja tworzenia filmu za pomocą aparatu cyfrowego pdf 4. Ewaluacja Ankieta Na zakooczenie zajęd każdy uczestnik ma wypełnid ankietę Moduł I drugi dzieo szkolenia (5 godzin dydaktycznych) Lp. Przebieg zajęd Czas. Technologia wykonywania filmu za pomocą kamery cyfrowej: - omówienie techniki tworzenia filmów: ustawienia menu i podstawowe funkcje kamery cyfrowej, tryby pracy kamery, sposoby ustawienia zapisu filmów, formaty plików wideo, sposoby zgrywania filmów do komputera; Materiały edukacyjne/ dyspozycje dla trenera/ uwagi o realizacji 4

8 przygotowanie kamery cyfrowej do tworzenia filmu, tworzenie filmu i zgrywanie do komputera; - omówienie funkcji programu do edycji i przetwarzania filmów: zasady edycji filmu i zapisywania w odpowiednim formacie, zasady dodawania efektów wideo i animacji, zasady montażu filmu; edycja filmu w wybranym programie, dodawanie efektów wideo i animacji, montaż filmu, dodawanie własnego podkładu dźwiękowego, zapisywanie filmu w odpowiednim formacie. 2. Konwertowanie multimediów: - omówienie i prezentacja sposobów konwertowania: pliku wideo do innego formatu, pliku wideo do pliku dźwiękowego; Formaty plików wideo pdf Np. Movie Maker, Pinnacle Studio 4 Trener ma prawo doboru oprogramowania do edycji i przetwarzania filmów Pokaz poszczególnych czynności trenera konwertowanie pliku wideo do ustalonego formatu, konwertowanie pliku wideo do pliku audio (np. mp3), montaż pliku audio, wybór ustawieo jakości zapisu pliku. Instrukcja konwertowania filmów pdf Instrukcja przetwarzania, konwertowania i montażu audio pdf 3. Ewaluacja Ankieta Na zakooczenie zajęd każdy uczestnik ma wypełnid ankietę

9 Moduł II Trzeci dzieo szkolenia (5 godzin dydaktycznych) Lp. Przebieg zajęd Czas Materiały edukacyjne/ dyspozycje dla trenera/ uwagi o realizacji. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle: - wyjaśnienie pojęd: platforma e-learningowa, platforma Moodle; - przedstawienie możliwości platformy: zamieszczanie materiałów dydaktycznych, komunikacja nauczyciel uczeo oraz uczeo uczeo, sprawdzanie wiedzy; - dyskusja na temat możliwości zastosowania platformy Moodle w szkole i związane z tym korzyści i trudności. 2. Budowa platformy e-learningowej Moodle: - prezentacja i omówienie: modułowej struktury platformy, panelu użytkownika przed i po zalogowaniu, panelu administracyjnego. 3. Zarządzanie użytkownikami - omówienie zasad zakładania konta na platformie i logowania; zakładanie konta na platformie szkoleniowej uwierzytelnianego z wykorzystaniem poczty elektronicznej, logowanie na platformie; Platforma e-learningowa Moodle istota Moodle i możliwości jej wykorzystania prezentacja multimedialna Wskazanie kursu zawierającego materiały pomocnicze szkolenia Tworzenie grupy uczestników na platformie szkoleniowej - omówienie rodzajów i uprawnieo użytkowników: interfejs ucznia -studenta, nauczyciela; - omówienie zasad tworzenia grupy użytkowników. 4. Tworzenie kursu: - przedstawienie i omówienie: 2,5

10 struktury kursu i możliwości jego edycji, organizacji widoku kursu, sposobu zmiany ustawieo, zapisywania się na kurs; dostosowanie widoku kursu do potrzeb Prowadzącego poprzez zarządzanie blokami kursu, zmiana ustawieo - określanie terminu dostępności kursu dla ucznia, ustawianie klucza dostępu; lub szkolna platforma uczestnika - prezentacja i omówienie komponentów kursu: zasoby i składowe, zasady dodawania do treści kursu, zasady edycji wstawianych komponentów; Prezentacja multimedialna lub pokaz zawartości kursu na platformie szkoleniowej dodawanie zasobów: etykiet, stron tekstowych i stron HTML; lub szkolna platforma uczestnika Instrukcja dodawania zasobów kursu pdf - omówienie sposobu dodawania do treści kursu linków do plików i tworzenia bazy plików oraz dodawania linków do stron WWW. tworzenie bazy plików kursu zakładanie struktury folderów i pobieranie plików na platformę, dodawanie do kursu linków do plików, dodawanie do treści kursu linków do stron WWW. 5. Komunikacja na platformie: - omówienie składowej czat oraz sposobu posługiwania się nią na platformie: sposoby uruchamiania i zamykania czatu, lub szkolna platforma uczestnika

11 formy przeglądania minionych sesji czatu; uruchomienie czatu na platformie szkoleniowej i rozmowa w czasie synchronicznym, przeglądanie rozmowy na czacie po jej zakooczeniu. 6. Ewaluacja Ankieta Na zakooczenie zajęd każdy uczestnik ma wypełnid ankietę Moduł II zajęcia e-learningowe ( godzina dydaktyczna) Lp. Przebieg zajęd Czas. Komunikacja na platformie: - Spotkanie uczestników z trenerem w czasie synchronicznym czat Materiały edukacyjne/ dyspozycje dla trenera/ uwagi o realizacji - Zapoznanie z materiałem Składowe umożliwiające komunikację na platformie. - Wprowadzenie uczestników do wymiany poglądów na forum kursu. Zadanie Napisz na forum jakie widzisz możliwości wykorzystania czatu i forum w nauczaniu. Zadanie 2 Dodaj do swojego kursu forum na dowolny temat. Zadanie 3 Utwórz czat, który będzie dostępny przez tydzieo. Zasób: strona HTML opisująca formy komunikacji na platformie Moodle lub szkolna platforma uczestnika Instrukcja dodawania do treści kursu czatu i forum pdf

12 Moduł II Czwarty dzieo szkolenia (5 godzin dydaktycznych) Lp. Przebieg zajęd Czas. Tworzenie kursu: - prezentacja i omówienie sposobów dodawania multimediów oraz osadzania plików multimedialnych w zasobach; dodawanie do treści kursu linku do pliku multimedialnego wczytanego do bazy plików, osadzanie w zasobie strona HTML plików multimedialnych pochodzących z serwisów udostępniających pliki. 4 Materiały edukacyjne/ dyspozycje dla trenera/ uwagi o realizacji lub szkolna platforma uczestnika Instrukcja dodawania multimediów pdf Np. YouTube - prezentacja i omówienie quizu jako składowej umożliwiającej sprawdzanie oraz ocenę wiedzy i umiejętności: formy i ustawienia quizu, rodzaje pytao, zasady tworzenia bazy pytao: kategorie pytao, zarządzanie pytaniami (eksport, import i przesuwanie pytao), zasady tworzenia quizu; tworzenie na platformie uczestnika bazy pytao: tworzenie kategorii, tworzenie pytao w bazie wielokrotny wybór, krótka odpowiedź, prawda/fałsz oraz dopasuj odpowiedź przesuwanie pytao do innych kategorii eksportowanie pytao do pliku, importowanie pytao, dodawanie pytao do quizu, Prezentacja multimedialna lub pokaz zawartości kursu na platformie szkoleniowej Opis pytao pdf lub szkolna platforma uczestnika Instrukcja dodawania quizu do treści kursu pdf Instrukcja tworzenia bazy pytao pdf Instrukcja tworzenia quizu pdf

13 zmiana ustawieo quizu określanie ilości podejśd do rozwiązania, zasady bezpieczeostwa. 2. Zarządzanie kursem: - przedstawienie i omówienie zasad przypisywania ról do kursu; przypisanie do kursu uczestnika ról: studenta, nauczyciela bez praw edycji oraz prowadzącego innemu użytkownikowi; Realizacja tego zadania wymaga zapisania się na kurs danego uczestnika innych uczestników szkolenia - przedstawienie i omówienie zasad: tworzenia i odtwarzania kopii zapasowej całego kursu lub tylko wybranych elementów; tworzenie kopii zapasowej całego kursu, tworzenie kopii zapasowej wybranych zasobów kursu, odtwarzanie kursu z kopii zapasowej do nowego kursu na tej samej platformie. lub szkolna platforma uczestnika Instrukcja tworzenia i odtwarzania kopii zapasowej kursu pdf 3. Ewaluacja Ankieta Na zakooczenie zajęd każdy uczestnik ma wypełnid ankietę

14 Moduł II zajęcia e-learningowe ( godzina dydaktyczna) Lp. Przebieg zajęd Czas Materiały edukacyjne/ dyspozycje dla trenera/ uwagi o realizacji. Tworzenie kursu: - Spotkanie uczestników z trenerem w czasie synchronicznym czat: Ocenianie na platformie Moodle: Zapoznanie uczestników z materiałem dotyczącym oceniania w ogóle i możliwości oceniania na platformie Zadanie Zmieo nazwy stopni na własnej platformie Zadanie 2 Utwórz nową skalę ocen dla całej twojej platformy i nową skalę dla kursu. Zasób: strona HTML o ocenianiu Instrukcja zmiany nazw stopni na platformie Moodle pdf Instrukcja tworzenia nowej skali ocen pdf Piąty dzieo szkolenia (6 godzin dydaktycznych) Moduł II (2 godziny dydaktyczne) Lp. Przebieg zajęd Czas. Tworzenie kursu: - prezentacja i omówienie zadania jako składowej umożliwiającej sprawdzanie oraz ocenę wiedzy i umiejętności: rodzaje zadao, sposoby dodawania zadao. dodawanie do treści kursu uczestnika zadao: tekst online i prześlij plik.,5 Materiały edukacyjne/ dyspozycje dla trenera/ uwagi o realizacji lub szkolna platforma uczestnika Instrukcja dodawania zadao do treści kursu pdf

15 2. Zarządzanie kursem: - przedstawienie i omówienie zasad: importowania zasobów do nowego kursu przenoszenia kursów na nową platformę, importowanie zasobów do nowego kursu, przenoszenie kopii zapasowej kursu na nową platformę. Przenoszenie kursu z platformy szkoleniowej na platformę szkolną lub odwrotnie, jeśli zajęcia warsztatowe realizowane były na platformie szkolnej uczestnika Moduł III (4 godziny dydaktyczne) 3. Zasady planowania lekcji biologii z zastosowaniem ICT. - przedstawienie i omówienie: zasady poglądowości w nauczaniu, znaczenia przekazu graficznego, roli aktywizujących metod w nauczaniu biologii; analiza podstawy programowej pod kątem możliwości wykorzystania środków i narzędzi ICT w nauczaniu biologii, dobór treści, które posłużą do realizacji wymagao szczegółowych. Planowanie lekcji biologii z zastosowaniem ICT prezentacja multimedialna Podstawa programowa z biologii Tom 5. Edukacja przyrodnicza biologia owa.men.gov.pl/ksztalcenieogolne/podstawaprogramowa 4. Przykłady wykorzystania edukacyjnych portali internetowych oraz dostępnych tam multimediów.,5 - przegląd i charakterystyka wybranych portali edukacyjnych internetowych udostępniających multimedialne programy dydaktyczne wspomagające nauczanie biologii, Prezentacja multimedialna Portale edukacyjne Zasoby edukacyjne dostępne w Internecie pdf

16 - omówienie przykładów multimediów dostępnych na omawianych portalach; - przegląd zasobów edukacyjnych portalu MEN Scholaris: przedstawienie budowy portalu (trzy główne części portalu: serwisy oferowane przez portal (usługi), zasoby informacyjne, zasoby edukacyjne; zaprezentowanie sposobów wyszukiwania zasobów edukacyjnych (kategoria zasobu przedmiot etap edukacyjny, przedmiot etap edukacyjny kategoria zasobu lub wprowadzenie w pole wyszukiwania odpowiednich słów kluczowych); przegląd wybranych zasobów edukacyjnych: - prezentacja różnicy między lekcją uczniowską i nauczycielską, - prezentacja lekcji interaktywnej dla nauczycieli: Choroby pasożytnicze (zaprezentowanie wszystkich możliwości panelu narzędziowego); przegląd kategorii i ocena możliwości wykorzystania zasobów na lekcji fizyki w gimnazjum (pobieranie multimediów, rozpakowywanie, uruchamianie), opracowanie zbioru hiperłączy do lekcji z fizyki w edytorze tekstu. Przykłady multimediów pdf Prezentacja multimedialna Scholaris Portal Scholaris.pl Edytor tekstu z pakietu MS Office lub OpenOffice 5. Tworzenie scenariuszy lekcji z biologii z wykorzystaniem środków i narzędzi ICT. - omówienie szablonu do tworzenia scenariusza lekcji; opracowanie projektu scenariusza lekcji biologii z wykorzystaniem środków i narzędzi ICT: - ustalenie tematu lekcji, - oznaczenie numeru wybranej treści nauczania oraz wymagao ogólnych i szczegółowych, - sformułowanie celów lekcji, - ustalenie środków i narzędzi ICT, które należy przygotowad do prowadzenia lekcji. (np. laptop, projektor, głośniki itd.). Wzór szablonu do tworzenia scenariusza lekcji doc Edytor tekstu z pakietu MS Office lub OpenOffice

17 6. Tematyka projektów edukacyjnych z biologii w gimnazjum. - przedstawienie istoty projektu edukacyjnego w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 200 r. (Dz. U. nr 56, poz. 046), przykłady tematów projektów edukacyjnych; - dwiczenia w parach: formułowanie tematów i problemów projektów edukacyjnych uwzględniających treści podstawy programowej z biologii i wykorzystujących multimedia (zapisanie w edytorze tekstu), prezentacja tematów i problemów projektów edukacyjnych. 7. Diagnoza umiejętności uczestników. Ewaluacja. Projekt edukacyjny w gimnazjum prezentacja multimedialna Poradnik Jak prowadzid i organizowad gimnazjalne projekty edukacyjne pdf Edytor tekstu z pakietu MS Office lub OpenOffice Arkusz diagnostyczny Ankieta Na zakooczenie zajęd każdy uczestnik ma wypełnid ankietę

18 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Egzemplarz bezpłatny

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach Projekt Program szkolenia nauczycieli chemii Tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem ICT i platformy e-learningowej Suwałki 200 Projekt Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach Program szkolenia nauczycieli fizyki Tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem ICT i platformy e-learningowej Suwałki 200 Program szkolenia nauczycieli fizyki

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach Projekt strona Program szkolenia nauczycieli informatyki Instalacja i administrowanie szkolną platformą e-learningową Moodle oraz jej wykorzystanie na lekcjach Suwałki 200 Projekt strona 2 Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona I P rojekt ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach współf inansowany przez Unię E uropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program szkolenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona I P rojekt ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach współf inansowany przez Unię E uropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program szkolenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona I P rojekt ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach współf inansowany przez Unię E uropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program szkolenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona I P rojekt ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach współf inansowany przez Unię E uropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program szkolenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona I P rojekt ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach współf inansowany przez Unię E uropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program szkolenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona I P rojekt ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach współf inansowany przez Unię E uropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program szkolenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona I P rojekt ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach współf inansowany przez Unię E uropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program szkolenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WYKORZYSTANIEM Technologii Informacyjnych Program szkolenia dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Cel szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II Plan zajęć stacjonarnych Grupa II Szkolenie pt.: Metodyka kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle szkolenie blended learning dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tematyka szkoleń z zakresu stosowania technologii informacyjnych w edukacji Tytuły szkoleń E1 Podstawy użytkowania i zastosowao komputera (25 godz.)... 3 E2 Edytor tekstu w pracy nauczyciela i wychowawcy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania

Open Source w Open e-learningu. Przykłady zastosowania Open Source w Open e-learningu Przykłady zastosowania Co to jest E-learning? E-learning zaawansowana technologicznie forma uczenia się i nauczania na odległość, znana także pod nazwą kształcenia zdalnego.

Bardziej szczegółowo

I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015

I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 Lp. Temat Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kurs e-learningowy: Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl

INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl I. Rejestracja szkoły Rejestracji szkoły można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Rozkład materiału nauczania z przedmiotu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA dla liceum ogólnokształcącego (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKOS 05-99/03) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim

Bardziej szczegółowo

1. Platforma e-learningowa

1. Platforma e-learningowa Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 1. Platforma e-learningowa Zespół

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I)

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Propozycja tematyki sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli (także nauczycieli nie prowadzących zajęć z zakresu informatyki

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

1 Metody i formy pracy:

1 Metody i formy pracy: Program szkolenia w ramach projektu Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu Działanie 3.3.2 PO KL Temat szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru. Temat szkolenia. Narzędzia TIK w pracy nowoczesnego nauczyciela

Numer i nazwa obszaru. Temat szkolenia. Narzędzia TIK w pracy nowoczesnego nauczyciela Numer i nazwa obszaru Obszar tematyczny nr 12 Skuteczne posługiwanie się narzędziami TIK na wszystkich etapach kształcenia Temat szkolenia Narzędzia TIK w pracy nowoczesnego nauczyciela SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej poniżej 206.000 euro

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej poniżej 206.000 euro Białystok, dn. 17 września 2009 r. Znak postępowania: 1/POKL/5.2.1/2009 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej poniżej 206.000 euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Białostocka Fundacja

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie CAQDAS : wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych / Jakub Niedbalski. Łódź, 2013.

Odkrywanie CAQDAS : wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych / Jakub Niedbalski. Łódź, 2013. Odkrywanie CAQDAS : wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych / Jakub Niedbalski. Łódź, 2013 Spis treści Wprowadzenie 11 1. Audacity - program do edycji i obróbki

Bardziej szczegółowo

3. Rekrutację na kurs przeprowadzi Biuro Projektu Zamawiającego.

3. Rekrutację na kurs przeprowadzi Biuro Projektu Zamawiającego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia na usługę przeprowadzenia szkoleo, w podziale na zadania: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, w ramach kursu pn. Myślenie naukowe i matematyczne w naukach przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń:

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Witryny i aplikacje internetowe NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 Lp 1. Dział programu Podstawy HTML Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: Obszar tematyczny nr 8 Tworzenie stron internetowych Temat szkolenia: Prezentacja treści na stronach internetowych wykonanych przez nauczycieli lub ich uczniów SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału zajęć komputerowych dla klasy V

Rozkład materiału zajęć komputerowych dla klasy V Rozkład materiału zajęć komputerowych dla klasy V Dział 4. Klawiatura zamiast pióra czyli nie tylko piszemy w MS Word 2010 4.1. Na skróty czyli o skrótach klawiszowych. Idziemy do kina czyli jak poprawnie

Bardziej szczegółowo

OPIS Przedmiotu zamówienia

OPIS Przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego OPIS Przedmiotu zamówienia na realizację Projektu Dziś mamy szansę na lepsze jutro L.p. Asortyment Opis j.m. Ilość Zadanie 4 Szkolenia dla nauczycieli w Publicznej

Bardziej szczegółowo

Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu

Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu Nota edytorska Materiały do wykorzystania w e-learningu Spis treści: Wprowadzenie... 3 Materiały statyczne... 4 Wymagania edytorskie dla tekstu... 5 Publikowanie plików... 6 Publikowanie linków do stron

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej

Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej Przysposobienie biblioteczne w BG AGH Przysposobienie biblioteczne w Bibliotece Głównej AGH Nieobowiązkowe Treść

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Propozycja planu działania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych TEMAT SIECI WYCIECZKA JAKO FORMA ORGANIZACYJNA NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania platformy e-learningowej na Wydziale Turystyki i Rekreacji

Możliwości wykorzystania platformy e-learningowej na Wydziale Turystyki i Rekreacji Możliwości wykorzystania platformy e-learningowej na Wydziale Turystyki i Rekreacji E-learning Czym jest e-learning i jakie są jego możliwości: od najprostszych (wrzucenie materiałów na kurs i udostępnienie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W TWORZENIU PRZESTRZENI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ W INTERNECIE

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W TWORZENIU PRZESTRZENI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ W INTERNECIE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W TWORZENIU PRZESTRZENI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ W INTERNECIE Uniwersytet Śląski ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W TWORZENIU PRZESTRZENI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ W INTERNECIE Redakcja

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy piątej

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy piątej z zajęć komputerowych dla klasy piątej Nazwa działu Komputer dla każdego konieczne (dopuszczający) podstawowe (dostateczny) rozszerzające (dobry) dopełniające (bardzo dobry) wykraczające (celujący) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: INFORMATYKA TEMAT: PREZENTACJE MULTIMEDIALNE W PROGRAMIE PREZI AUTOR SCENARIUSZA: dr Miłosz Olejniczak OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM OD AUTORKI Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń:

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych grafika komputerowa. W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: 1. Z

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11 1.1. Nowy interfejs... 11 1.2. Nowe formaty plików... 13 1.3. Podgląd w czasie rzeczywistym... 14 1.4. Nowe funkcje... 14 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa MWSLiT

Platforma e-learningowa MWSLiT Platforma e-learningowa MWSLiT Instrukcja dla prowadzących 1. Informacje ogólne Aby korzystać z platformy e-learningowej, należy posiadać indywidualne konto, które tworzy administrator. Wszystkie niezbędne

Bardziej szczegółowo

Kurs komputerowy, Program szkolenia poziom C Klik@j bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce, nr RPWP.08.02.

Kurs komputerowy, Program szkolenia poziom C Klik@j bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce, nr RPWP.08.02. Kurs komputerowy, Program szkolenia poziom C Klik@j bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce, nr RPWP.08.02.00-30-0234/15 1. INFORMACJA: a. Pojęcia związane z Internetem i. podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY LOGISTYKI W POZNANIU WERSJA DLA STUDENTÓW AUTOR: MICHAŁ ADAMCZAK PIOTR CYPLIK SPIS TREŚCI 2 Logowanie do platformy Zapisywanie się do modułów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Dalej będziemy tworzyli prezentacje filmową złożoną ze zdjęd, filmów i muzyki.

Dalej będziemy tworzyli prezentacje filmową złożoną ze zdjęd, filmów i muzyki. I. Edycja filmu Windows Movie Maker Program Windows Movie Maker jest programem systemowym, dostarczanym razem z Windows i służy do tworzenia prezentacji multimedialnej zawierającej pliki graficzne, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA

TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA Małgorzata Balcerowska Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP TWORZYMY FILM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU WINDOWS MOVIE MAKER ŚWIĘTA III etap edukacji (klasa III) Cele kształcenia Cel ogólny:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przygotowanie i wdrożenie koncepcji pracy zespołu w ramach Projektu 6 (143/2013) Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu Cel szkolenia Opis kursu Kurs jednodniowy,w czasie którego instruktor przedstawi kursantom przegląd narzędzi do analizy danych, tworzenie dynamicznych arkuszy za pomocą tabel przestawnych, tworzenie wykresów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oprac. Magdalena Anna Płatonow Maja Wilczewska-Wojczyszyn Gorzów Wlkp., marzec 2014 r., 1 MOODLE

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI.

NOWY PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNO-METODYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UMCS W RAMACH PROJEKTU WWW.PRAKTYKI. Załącznik nr 7 do Regulaminu praktyk pedagogicznych stosowanego w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS NOWY

Bardziej szczegółowo

Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy

Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy Liczba godzin : 40 Szkolenie skierowane jest dla osób, które chciałyby nabyd podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania programów biurowych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II.

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki Oddziały gimnazjalne SP 3 w Gryfinie, klasy II. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW... 2 PODRĘCZNIK:... 3 PROGRAM NAUCZANIA:... 3 NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo