Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012)"

Transkrypt

1 listopada 212 r. Fundusze ETF w Polsce październik 212 r. (Exchange-traded funds in Poland October 212) Rynek wtórny Wartość obrotów sesyjnych 1 tytułami uczestnictwa trzech funduszy ETF znajdujących się w obrocie na GPW w Warszawie (Lyxor ETF WIG2, Lyxor ETF S&P 5 i Lyxor ETF DAX ETF) wyniosła w październiku 212 r. 7,7 mln. Był to rezultat gorszy od wrześniowego o 9,5 mln zł (55,2%) i jednocześnie najgorszy w dotychczasowej historii notowań tych instrumentów finansowych na warszawskim parkiecie (dotąd najniższe obroty odnotowano we wrześniu 211 r. wyniosły one wówczas 7,8 mln zł). Rekordowo niska była również średnia dzienna wartość obrotu sesyjnego, która wyniosła zaledwie 4 tys. zł (do tej pory najniższe dzienne obroty wynosiły 56 tys. zł). Zaledwie dwukrotnie dzienne obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF przekroczyły 1 mln zł (1 października,4 mln zł i 1 października 1,28 mln zł), natomiast aż jedenastokrotnie okazały się niższe od 5 tys. zł (najniższe 15 tys. zł miały miejsce 16 października). Mediana dziennych transakcji tytułami uczestnictwa ETF-ów wyniosła w minionym miesiącu jedynie 64 tys. zł. Od początku roku łączna wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 24,2 mln zł i była o 18, mln zł (8,2%) niższa niż w analogicznym okresie 211 r. W ujęciu walutowym obroty sesyjne na rynku funduszy ETF na GPW w Warszawie w październiku zamknęły się sumą 1,87 mln euro i były o 2, mln euro (55,1%) niższe niż we wrześniu. tys. zł Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie w październiku 212 r. 1 W październiku 212 r. na GPW w Warszawie nie zawarto żadnej transakcji pakietowej tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Copyright 212 Etf.com.pl 1

2 Fundusze ETF w Polsce październik 212 r. listopada 212 r. Marazm na rynku funduszy ETF w październiku potwierdzają również statystyki dotyczące transakcji tymi instrumentami finansowymi. W minionym miesiącu zawarto 415 transakcji sesyjnych tytułami uczestnictwa funduszy ETF o 11 (19,6%) mniej niż we wrześniu i tylko o więcej niż w najgorszym pod tym względzie lipcu bieżącego roku. W trakcie jednej sesji giełdowej dokonywano średnio 18 transakcji tymi instrumentami finansowymi, przy czym tylko raz 2 października zawarto relatywnie dużo transakcji (4). Średnia wartość pojedynczej transakcji sesyjnej (obliczona na podstawie miesięcznej wartości obrotu i liczby zawartych transakcji) wyniosła w minionym miesiącu tylko 18,5 tys. zł i była o 44,% niższa niż we wrześniu. Zdecydowanie najwyższą średnią wartość transakcji zanotowano 1 października (119 tys. zł), natomiast najniższą 16 października (1,67 tys. zł); aż czternastokrotnie średnia wartość transakcji była niższa niż 4 tys. zł. Wszystkie te dane jednoznacznie wskazują, iż funduszami ETF na GPW w Warszawie interesowali się w październiku niemal wyłącznie inwestorzy indywidualni. Liczba transakcji sesyjnych i średnia wartość transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie w październiku 212 r Liczba transakcji (lewa skala) Średnia wartość transakcji (tys. zł) (prawa skala) Statystyka rynku funduszy ETF na GPW w Warszawie październik 212 r. (ETFs Market Statistics on the Warsaw Stock Exchange (WSE) October 212) Październik 212 r. (October 212) Wrzesień 212 r. (September 212) Zmiana (Change) Zmiana (%) (Change (%)) Liczba emitentów (providers) 1 1 Całkowita liczba notowanych funduszy ETF (total ETF listings) Liczba funduszy z podstawowym miejscem notowań* 1 1 (primary ETF listings) Wartość obrotów sesyjnych (turnover EOB trades) 7,7, mln PLN 1,87 mln euro 17,2 mln PLN 4,17 mln euro -9,5 mln PLN -2, mln euro -55,2% -55,1% Copyright 212 Etf.com.pl 2

3 Liczba transakcji sesyjnych (EOB trades) Wartość zarządzanych aktywów** (AUM) Fundusze ETF w Polsce październik 212 r. listopada 212 r ,6% 58,7 mln PLN 14,19 mln euro 6,1 mln PLN 14,6 mln euro -1,4 mln PLN -,41 mln euro -2,% -2,8% * - Lyxor ETF WIG2 ** - dotyczy tylko funduszy ETF z podstawowym miejscem notowań (only primary listings) Źródło: na podstawie danych GPW w Warszawie i Lyxor Asset Management (Source: based on WSE and Lyxor Asset Management data). Podobnie jak w przypadku całego rynku funduszy ETF rekordowo niskie obroty miały miejsce także w przypadku głównego instrumentu tego typu notowanego na warszawskiej giełdzie. Wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG2 wyniosła w październiku 7,4 mln zł i była niższa od wrześniowych obrotów o 9,5 mln zł (54,9%) oraz od obrotów we wrześniu 211 r. (wówczas zanotowano najniższy do tej pory poziom obrotów tym instrumentem) o 11 tys. zł (1,%). Mimo tak niewielkiej aktywności inwestorów obroty tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG2 stanowiły w minionym miesiącu 96,6 proc. obrotów wszystkimi ETF-ami notowanymi na warszawskim parkiecie. Liczba transakcji tytułami uczestnictwa tego funduszu wyniosła w październiku 47, o 9 mniej niż we wrześniu (średnio 15 dziennie). Udział funduszu Lyxor ETF WIG2 w całkowitej liczbie transakcji tytułami uczestnictwa ETF-ów na warszawskiej giełdzie w skali całego miesiąca wyniósł 8,6%. Wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszy Lyxor ETF S&P 5 i Lyxor ETF DAX wyniosła w październiku zaledwie 262 tys. zł (,4% obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF ogółem) i była o 62,5% niższa niż we wrześniu. W sumie zawarto 68 transakcji tymi instrumentami finansowymi (o 11 mniej niż miesiąc wcześniej), przy czym czterokrotnie (9, 12, 18 i 19 października) nie doszło do zawarcia żadnej transakcji tytułami uczestnictwa funduszy replikujących najważniejsze indeksy niemieckiego i amerykańskiego rynku akcji. Wyniki inwestycyjne Wartość tytułów uczestnictwa W październiku 212 r. wzrost wartości aktywów netto (NAV) przypadającej na tytuł uczestnictwa zanotował jeden fundusz znajdujący się w obrocie na GPW w Warszawie. Wycena księgowa funduszu Lyxor ETF DAX zwiększyła się o 1,57% do 294,49 zł; od początku 212 roku wycena tytułów uczestnictwa tego funduszu zwiększyła się już o 14,69% (to najlepszy rezultat spośród trzech ETF-ów obecnych w naszym kraju). Wycena tytułów uczestnictwa funduszy Lyxor ETF WIG2 i Lyxor ETF S&P 5 zmniejszyła się w minionym miesiącu odpowiednio o 2,28% do 24,51 zł i o 1,9% do 46,6 zł. W tym roku tytuł uczestnictwa pierwszego z ww. funduszy zyskał na wartości 1,88%, natomiast drugi jedynie 5,76%. Notowania giełdowe Październikowa koniunktura w segmencie największych i najpłynniejszych spółek notowanych na warszawskim parkiecie nie sprzyjała inwestorom posiadającym tytuły uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG2. Mimo względnie stabilnej sytuacji w pierwszej połowie miesiąca, spadki jakie miały miejsce w trzecim tygodniu października sprawiły, iż w skali całego miesiąca odwzorowywany przez ten fundusz Copyright 212 Etf.com.pl

4 Fundusze ETF w Polsce październik 212 r. listopada 212 r. indeks WIG2 stracił na wartości 2,27% i w dniu 1 października znalazł się na poziomie 217,56 pkt. Stopa zwrotu tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG2 (ETFW2L) wyniosła natomiast (-1,5%) w ostatnim dniu października jeden walor został wyceniony na zamknięciu notowań na 244,6 zł. Zmiana Wyceny wycen tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor Lyxor ETF WIG2 ETF WIG2 od pierwszego od listopada notowania 211 r. do października do końca lipca r. r. zł Po czterech miesiącach wzrostów w październiku pogorszyły się nastroje także na amerykańskich parkietach. Indeks S&P 5 zanotował w minionym miesiącu spadek o 1,98% do 1412,16 pkt. Kurs tytułów uczestnictwa naśladującego wyniki tego indeksu funduszu Lyxor ETF S&P 5 (ETFSP5) na GPW w Warszawie obniżył się zaś o 1,5% do 45,8 zł. Spadkom oparł się natomiast w październiku niemiecki rynek akcji. Grupujący największych i najpłynniejszych niemieckich firm indeks DAX zakończył ubiegły miesiąc na poziomie 726,6 pkt. o,62% wyższym niż w końcu września. Kurs tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor ETF DAX (ETFDAX) zwyżkował o 1,72% do 295,5 zł. Wyniki inwestycyjne funduszy ETF październik 212 r. (ETFs performance October 212) Październik 212 r. Od początku roku (YTD) (October 212) Zmiana wyceny księgowej tytułu uczestnictwa (NAV change) Całkowita liczba funduszy ETF (total ETF listings) w tym (including): rosnących (advances) malejących (declines) bez zmiany (unchanged) Najlepszy rezultat (Best result) Najgorszy rezultat (Worst result) 1 2 1,57% (Lyxor ETF DAX) 14,69% (Lyxor ETF DAX) -2,28% (Lyxor ETF WIG2) 5,76% (Lyxor ETF S&P 5) Copyright 212 Etf.com.pl 4

5 Fundusze ETF w Polsce październik 212 r. listopada 212 r. Zmiana wyceny giełdowej tytułów uczestnictwa na GPW w Warszawie (WSE price change) Całkowita liczba funduszy ETF (total ETF listings) w tym (including): rosnących (advances) malejących (declines) bez zmiany (unchanged) 1 2 Najlepszy rezultat (Best result) 1,72% (ETFDAX) 1,77% (ETFW2L) Najgorszy rezultat (Worst result) -1,5% (ETFW2L) 4,9% (ETFSP5) Źródło: na podstawie danych GPW w Warszawie (Source: based on WSE data) Tomasz Miziołek Niniejsza analiza została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte niej treści stanowią wyraz osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. (Dz. U. Nr 26, poz. 1715). Serwis etf.com.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód wynikających z wykorzystania informacji zamieszczonych w raporcie. Publikowanie niniejszej analizy w Internecie, prasie i innych mediach, w całości lub w części, wymaga pisemnej zgody autora serwisu etf.com.pl. Copyright 212 Etf.com.pl 5

Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie

Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie dr Tomasz Miziołek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ www.etf.com.pl Program 1. Czym jest ETF? 2. Ekspozycja

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks

Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks W latach 90-tych ubiegłego stulecia, w pierwszych latach funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, do domów maklerskich przychodzili

Bardziej szczegółowo

ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks

ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks Program Wprowadzenie Teoria i statystyki Porównanie ETF vs. Futures vs. FIO Zalety i ryzyko Inwestorzy Tracking Error i wypłata dywidendy Kupno/sprzedaż Zasady obrotu

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu. Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities

Komentarz Zarządu. Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities Komentarz Zarządu do sprawozdania jednostkowego IPOPEMA Securities S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. za okres 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor Asset Management Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 371 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-7969-003-9

ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-7969-003-9 Tomasz Miziołek Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, 90-255 Łódź, ul. POW nr 3/5 miziolek@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r.

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Warszawa, maj 2014 r. Trigon Polskie Perły FIZ korzyści dla klienta: Oczekiwana wysoka dodatnia stopa zwrotu niezależnie od zmian głównych benchmarków giełdowych;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 11 stycznia 28 r. Informacja Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 27 roku i perspektywy na rok 28 Rok 27 na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.)

Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.) Grupa Masterlease (Prime Car Management S.A.) 1. Profil Spółki Grupa Masterlease to niezależny podmiot świadczący usługi leasingowe i zarządzania flotą samochodową w Polsce z kilkunastoletnią historią

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (ING OFE) (do 4 kwietnia 2008 ING Nationale-Nederlanden Polska OFE)

Prospekt Informacyjny ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (ING OFE) (do 4 kwietnia 2008 ING Nationale-Nederlanden Polska OFE) 1 Prospekt Informacyjny ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (ING OFE) (do 4 kwietnia 2008 ING Nationale-Nederlanden Polska OFE) Zarządzanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (do 4 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Jolanta Fijałkowska Paweł Kłosiewicz Michał Konopczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Sezon na misia. 6 lipca 2009 r.

Sezon na misia. 6 lipca 2009 r. TYDZIEŃ NA RYNKACH FINANSOWYCH 6 lipca 2009 r. Sezon na misia W najbliższą środę, 8 lipca, w Stanach Zjednoczonych nastąpi oficjalne otwarcie sezonu publikacji wyników spółek za II kwartał bieżącego roku.

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008

Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 Rating funduszy inwestycyjnych maj 2008 W maju pociechą dla inwestorów mogły być co najwyżej dwa długie weekendy, bo na giełdzie kolejny miesiąc wiało nudą. Widać rynek wciąż szuka ukojenia po traumatycznych

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynków finansowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech a możliwości działania funduszy inwestycyjnych

Rozwój rynków finansowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech a możliwości działania funduszy inwestycyjnych Dariusz Filip Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa dariuszfilip@tlen.pl Rozwój rynków finansowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech a możliwości działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Prog. gram. BZ WBK-Aviva

Prog. gram. BZ WBK-Aviva Kwartalny biule etyn informacyjny IN PL U lipiec 2015 S Prog gram Inwestycyjny BZ WBK-Aviva Towarzystwa a Ubezpieczeń Świat Niekończąca się grecka historia II kwartał br. na świecie minął pod znakiem problemów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZESA ZARZĄDU... 5 PODSUMOWANIE ROKU... 7 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 30 czerwca 2012r. Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY 1991-2006

POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY 1991-2006 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY 1991-2006 WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 Strona 2 WSTĘP... 4 1. RYNEK AKCJI... 5 1.1. ROZWÓJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH... 5 Notowane spółki... 5 Oferty publiczne... 6 Kapitalizacja...

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

Ewolucja polskiego rynku funduszy nieruchomości

Ewolucja polskiego rynku funduszy nieruchomości Artur Arkadiusz Trzebiński Ewolucja polskiego rynku funduszy nieruchomości Wstęp Pierwszy fundusz inwestycyjny Pioneer Zrównoważony powstał w 1992 r. Kolejne fundusze rozpoczęły działalność 3 lata później

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2005 roku

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2005 roku Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2005 roku Otoczenie rynkowe funduszy inwestycyjnych W roku 2005 obserwowaliśmy niŝsze tempo wzrostu gospodarczego niŝ w roku poprzednim, przy czym w trakcie roku

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Magdalena Mosionek-Schweda Giełdowy rynek alternatywny jako źródło pozyskiwania kapitału w warunkach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12-TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo