Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005"

Transkrypt

1 Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku WIG20 na koniec roku 2654, ,57 35,4% 2 WIG na koniec roku 35600, ,19 33,7% 3 MIDWIG na koniec roku 2207, ,1 27,6% 4 TechWIG na koniec roku 844,41 666,26 26,7% 5 WIRR na koniec roku 5461, ,62 15,3% 6 NIF na koniec roku 104,3 97,96 6,5% 7 WIG-PL na koniec roku 35228, ,11 32,7% Wskaźniki akcji 1 Liczba notowanych spółek (na koniec roku) ,9% 2 Liczba nowych spółek ,8% 3 Kapitalizacja spółek krajowych (mln zł) ,9% 4 Kapitalizacja ogółem (mln zł) ,7% 5 Wartość obrotów sesyjnych (mln zł) ,8% 6 Średnie obroty na sesję (mln zł) ,5% 7 Wartość obrotów pozasesyjnych (mln zł)* ,6% *transakcje pakietowe+wezwania+publiczna sprzedaż Wskaźniki obligacji 1 Liczba notowanych serii (na koniec roku) ,2% 2 Wartość obrotów sesyjnych ogółem (mln zł) ,3% 3 Średnie obroty na sesję (mln zł) ,0% Wskaźniki kontraktów terminowych 1 Liczba notowanych serii (na koniec roku) ,2% 2 Wolumen obrotu ogółem ,0% 3 Średni wolumen na sesję (liczba kontraktów) ,4% 4 Wartość obrotów ogółem (mln zł) ,7% 5 Średnie obroty na sesję (mln zł) ,7% 6 Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) ,4% Wskaźniki opcji 1 Liczba notowanych serii (na koniec roku) ,8% 2 Wolumen obrotu ogółem ,1% 3 Średni wolumen na sesję (liczba opcji) ,2% 4 Wartość obrotów ogółem (mln zł) ,9% 5 Średnie obroty na sesję (mln zł) 0,58 0,19 198,6% 6 Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) ,4% 1

2 2005 najlepszy rok w historii GPW 2005 rok był najlepszym rokiem w blisko piętnastoletniej historii warszawskiej Giełdy. Był to niewątpliwie rok rekordów najwyższe w historii obroty, indeksy pokonujące kolejne maksima (nawet po kilkanaście, czy kilkadziesiąt razy), rekordowa kapitalizacja, dywidendy, rekordy obrotów na rynku terminowym. Kapitalizacja Giełdy na koniec roku wyniosła 308,4 mld zł i była o 43,9 proc. wyższa niż w roku ubiegłym. Rosnąca kapitalizacja to wynik wzrastającej liczby spółek (na koniec 2005 roku notowanych było 255 spółek w stosunku do 230 na koniec 2004) oraz ich rosnącej wartości. Spółki wypracowały wysokie zyski oraz wypłaciły rekordowe dywidendy - 77 spółek wypłaciło swoim akcjonariuszom w sumie 7,9 mld zł dywidendy. To jak do tej pory najwyższa wartość w historii GPW. Mijający rok był również bardzo udany na rynku pierwotnym. W 2005 roku na GPW zadebiutowało 35 spółek, w tym 2 spółki zagraniczne (AmRest oraz SkyEurope). Warszawska Giełda pod tym względem nadal jest w ścisłej europejskiej czołówce, wyprzedzając tak duże rynki, jak Frankfurt czy OMX. Wartość tegorocznych ofert wyniosła blisko 7 mld zł, z czego ponad 5,2 mld zł to środki uzyskane przez spółki w wyniku podwyższenia kapitału. Rok 2005 to także nowe instrumenty na GPW: kontrakty terminowe na obligacje skarbowe oraz opcje na akcje. Nową jakością na polskim rynku kapitałowym są tzw. zdalni członkowie giełdy. Zdalne członkostwo to dla zagranicznych brokerów możliwość bezpośredniego dostępu do systemu GPW bez konieczności fizycznej obecności w Polsce lub korzystania z pośrednictwa lokalnych brokerów. W 2005 r. Rada Giełdy dopuściła do działania na GPW 7 zdalnych członków, z czego 5 rozpoczęło już działalność operacyjną. *** Rok 2005 najważniejsze fakty Wskaźniki giełdowe Obroty Rok 2005 jest rokiem najwyższych sesyjnych obrotów akcjami. Już 14 września przekroczyliśmy wartość całych zeszłorocznych sesyjnych obrotów akcjami (109,7 mld zł). Po ostatniej sesji 30 grudnia łączne obroty sesyjne akcjami w ciągu roku wynosiły 175,4 mld zł. Uwzględniając także obroty pozasesyjne ich wartość wyniosła 196,7 mld zł. Średnie obroty na sesję to 699 mln zł wobec 430 mln zł w roku ubiegłym. Indeksy Rok 2005 był niewątpliwie rokiem rekordów indeksów. W sumie w całym roku indeks WIG 45 razy pokonywał swoje historyczne maksima, WIG20 11, a MIDWIG 36 razy. Na zamknięci ostatniej w tym roku sesji (30.12) wartość WIGu to ,79 pkt, indeksu WIG ,95 pkt., a MIDWIGu 2.207,74 pkt. 28 lipca indeks WIG przekroczył po raz pierwszy granicę punktów. Z kolei WIG20 19 września pokonał barierę punktów, a MIDWIG 10 listopada przekroczył po raz pierwszy punktów. Kapitalizacja W roku 2005 znacznie wzrosła kapitalizacja giełdy. Z jednej strony to zasługa wzrostu liczby spółek ale także wzrostu wartości notowanych przedsiębiorstw, który obserwujemy na rynku trzeci rok z rzędu. Na dzień 30 grudnia kapitalizacja giełdy (tylko spółki krajowe) wyniosła 308,4 mld zł. W stosunku do ostatniej sesji roku 2004 jest to wzrost o 43,9 proc. Uwzględniając spółki zagraniczne kapitalizacja GPW na koniec 2005 r. wyniosła 424,9 mld zł (wzrost o 45,7 proc. w stosunku do ubiegłego roku). 2

3 Rynek terminowy 2005 rok był rekordowy także na rynku terminowym. Kilkakrotnie w tym roku wolumeny obrotu instrumentami pochodnymi pobijały swoje rekordy. Dla kontraktów terminowych najlepszy pod tym względem był wrzesień zanotowano wówczas największy miesięczny wolumen obrotu kontraktami terminowymi sztuk oraz kontraktami na indeks WIG sztuk. Dla opcji natomiast najlepszym miesiącem był październik, w którym padł rekord miesięcznego wolumenu obrotu opcjami na indeks WIG sztuk. Od 14 lutego do obrotu weszły kontrakty terminowe na obligacje skarbowe nowy instrument na GPW. 17 października zadebiutował kolejny instrument opcje na akcje pojedynczych spółek. Debiuty giełdowe W ciągu mijającego roku zadebiutowało na Giełdzie 35 spółek, w tym dwie zagraniczne (holenderski AmRest Holdings N.V.oraz austriacki SkyEurope Holding AG). Wartość tegorocznych ofert to 6,98 mld zł, z czego 5,25 mld zł to środki uzyskane przez spółki w wyniku podwyższenia kapitału. W 2004 roku na GPW zadebiutowało 36 spółek, wartość ofert przekroczyła 13 mld zł (z czego prawie 7,9 mld to oferta PKOBP). GPW jest relatywnie tanim źródłem kapitału: dla debiutantów z 2004 i 2005 roku średni koszt pozyskania kapitału (mediana) wyniósł 5,09 proc. wartości emisji. PGNiG było największą tegoroczną ofertą spółka pozyskała z emisji 2,68 mld zł kapitału. Druga co do wartości oferta - Grupy LOTOS warta była ponad 1 mld zł. Obroty na sesji, na której debiutowało PGNiG wyniosły 2,44 mld zł i były drugie co do wartości w całej historii GPW. Nowy harmonogram sesji Od 3 października 2005 r. wydłużona została sesja giełdowa. Notowania ciągłe na rynku kasowym rozpoczynają się 30 minut wcześniej, czyli o godzinie 9:30 i kończą 10 minut później, czyli o 16:10. Natomiast w notowaniach ciągłych na rynku kasowym i terminowym fixing zamykający notowania przeprowadzany jest o godzinie 16:20 (z wyjątkiem kontraktów terminowych na obligacje skarbowe, gdzie moment zamknięcia nie uległ zmianie - 16:30), a dogrywka po fixingu zamykającym notowania przeprowadzana jest między godz. 16:20 a 16:30. Faza przyjmowania zleceń na następny dzień, dla wszystkich systemów notowań zamyka się o 16:35. Inwestorzy giełdowi Istotne zmiany nastąpiły w strukturze inwestorów giełdowych. Dane za pierwsze półrocze pokazują, że udział inwestorów zagranicznych w obrotach akcjami po raz pierwszy przekroczył poziom 40 proc. Zwiększył się także ich udział w obrocie kontraktami. Udział inwestorów indywidualnych w obrotach akcjami spadł do najniższego poziomu w historii i wyniósł 24 proc. Udział inwestorów instytucjonalnych na rynku kasowym powrócił do poziomu sprzed roku i wyniósł 33 proc. Obniżka opłat giełdowych W mijającym roku Giełda dwukrotnie obniżyła opłaty pobierane od członków Giełdy. Pierwsza obniżka średnio o 5 proc. miała miejsce 1 kwietnia, druga średnio o 9 proc. 1 października. W sumie w całym roku opłaty zmniejszyły się zatem o 14 proc. GPW będzie kontynuowała politykę systematycznego obniżania transakcyjnych opłat giełdowych także w latach następnych, aby stymulować rozwój rynku w Polsce oraz zwiększać konkurencyjność poszczególnych instrumentów finansowych. Ład korporacyjny Od 1 stycznia obowiązują Dobre praktyki w spółkach publicznych Do 1 lipca spółki giełdowe deklarowały w oświadczeniach swoje stanowiska odnośnie przestrzegania poszczególnych zasad kodeksu Dobrych Praktyk. Rok 2005 był trzecim rokiem, w którym obowiązek ten spoczywał na notowanych spółkach. W roku 2005 z obowiązku tego wywiązali się wszyscy emitenci akcji notowanych na Giełdzie. W porównaniu do roku 2004 wzrosła liczba spółek (z 3 do 33), które zadeklarowały przestrzeganie 3

4 wszystkich zasad zawartych w dokumencie Dobre praktyki, a jednocześnie spadła liczba spółek (z 9 do 8), które zadeklarowały, że nie będą przestrzegać żadnej z zasad. Giełda dla inwestorów indywidualnych W 2005 roku GPW przeprowadziła szereg szkoleń, seminariów, konferencji dla inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Dużym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się kursy Szkoły Giełdowej (SG), w których udział wzięła rekordowa liczba słuchaczy 2005 osób. Jesienią mijającego roku powstał szesnasty ośrodek Szkoły Giełdowej przy warszawskiej SGGW. GPW prowadzi SG już od 6 lat. Tradycją stały się już letnie kursy Szkoły Giełdowej w siedzibie Giełdy w tym roku wzięło w nich udział 116 słuchaczy z całego kraju. Nową inicjatywą skierowaną do inwestorów indywidualnych było Forum Akcjonariat. Impreza, w której uczestniczyło 38 spółek giełdowych i 900 inwestorów z całej Polski, była okazją do bezpośrednich kontaktów inwestorów z przedstawicielami spółek, w które na co dzień inwestują swoje pieniądze. Giełda w Internecie Nie tylko indeksy giełdowe, ale także wskaźniki obrazujące zainteresowanie portalem internetowym GPW wzrosły w mijającym roku: liczba użytkowników o 81 proc., liczba wizyt o 69 proc., a liczba odsłon o 30 proc. W 2005 roku z obu wersji strony polskiej i angielskiej skorzystało ogółem użytkowników. Odnotowano wizyt i odsłon. Zainteresowanie stroną wyraźnie wzrasta od dwóch lat. Niezrealizowane przedsięwzięcia Spowolnienie procesu prywatyzacji GPW. Prawdopodobnie negatywne stanowisko Ministerstwa Finansów w odniesieniu do możliwości rozszerzenia działalności Funduszy Emerytalnych na rynku instrumentów pochodnych, czego skutkiem jest ograniczenie potencjału rozwojowego instrumentów pochodnych na GPW, a w szczególności kontraktów terminowych na obligacje skarbowe. 20 grudnia Rząd przyjął rozporządzenie uchylające wcześniejsze rozporządzenie, które zezwalało OFE na inwestowanie w instrumenty pochodne. Nie udało się przekonać żadnego polskiego i zagranicznego funduszu inwestycyjnego do wprowadzenia funduszu typu ETF. Rok 2006 plany Prywatyzacja Kontynuowanie procesu prywatyzacji GPW, w tym utworzenie fundacji Warsaw City w celu wsparcia rozwoju rynku finansowego w Polsce. Zgodnie za założeniami Agendy Warsaw City 2010 Warszawa ma się stać centrum finansowym Europy Środkowo-Wschodniej, w realizacji czego może pomóc fundacja. Rozwój rynku Stymulowanie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce poprzez: pozyskanie ok. 20 nowych emitentów, pozyskanie ok. 5 nowych zdalnych członków Giełdy, upowszechnianie wiedzy o instrumentach i zasadach funkcjonowania rynku kapitałowego. Obniżka opłat Zwiększanie atrakcyjności Giełdy dla inwestorów poprzez kontynuację polityki obniżek opłat giełdowych. 4

5 Corporate Governance Podnoszenie stosowania standardów corporate governance w spółkach giełdowych. # # # Dodatkowe informacje: Dariusz Marszałek, PR GPW, (22) , 605/ , Jan Marek Ziółkowski, PR GPW, (22) , 609/ , 5

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza 3. grudnia 2007 Plan prezentacji Czym jest Giełda Papierów Wartościowych? Charakterystyka GPW w Warszawie. Krótka historia warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM

Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM W numerze: Czym jest giełda? Władze Giełdy Historia Giełdy Wybrane instrumenty rynku kapitałowego :wszystko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku

Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Wioletta NAWROT * Wpływ popytu na akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na płynność rynku Aktywność inwestycyjna jako warunek zapewnienia płynności rynku Rynkiem papierów wartościowych,

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A. Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku S.A. za 2013 rok. w tys. zł w tys. EUR Rok Rok Rok Rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst Warszawa, 21 października 2013 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Giełda w Warszawie 3. Rozwój GPW 2 WPROWADZENIE 3 RYNEK

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM Wprowadzenie Rynek kapitałowy w Polsce powstał na początku lat 90-tych XX wieku, gdy wraz z powołaniem Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo