SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2010 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2010 r. Główna Kwatera ZHP Maj 2011

2 2 SPIS TREŚCI: I) DZIAŁALNOŚĆ NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP 1. Skład Głównej Kwatery ZHP i podstawowe informacje 2. Honorowy patronat Premiera RP 3. Porozumienie z MEN 4. Naczelnik ZHP Osobowością Polskiej Edukacji 5. Ruch Przyjaciół Harcerstwa 6. List Pochwalny Naczelnika ZHP 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych 9. Rada Działalności Pożytku Publicznego 10. Ustawa o harcerstwie II) PRACA Z KADRĄ 1. Przeorganizowanie i zmiany w składach zespołów Wydziału Pracy z Kadrą 2. Posiedzenia KSI przy GK ZHP 3. Współpraca KSI z Komendami Chorągwi 4. Kursy i szkolenia 5. Konferencja Systemu Pracy z Kadrą 6. Przygotowania do Zlotu Kadry w 2011 r. 7. Praca nad dokumentami III) PROGRAM 1. Propozycje na 100-lecie harcerstwa 2. Wspieranie drużynowych 3. Wspieranie drużynowych NS 4. Wspieranie instruktorów ZHP nauczycieli 5. Inne działania w obszarze program 6. Ruchy programowo-metodyczne IV) WIZERUNEK 1. Serwisy www 2. Współpraca z partnerami 3. Kampania 1% 4. Sytuacje kryzysowe (żałoba narodowa, powódź, krzyż pod Pałacem Prezydenckim, lokalne) 5. Betlejemskie Światło Pokoju 6. Uroczystości państwowe 7. Apolityczność ZHP wobec wyborów 8. Inne jednostki i zespoły podległe (Muzeum Harcerstwa, Czuwaj, zespół mundurowy) V) ZARZĄDZANIE 1. Zbiórki Komend Chorągwi 2. Spotkanie szefów biur 3. Zjazdy Chorągwi ZHP 4. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 5. Działania WNT 6. Działalność kontrolna VI) ZAGRANICA 1. ZHP a WOSM 2. Współpraca ZHP z ISGF oraz z ICCS i ICCG 3. Przygotowania do 22. Światowego Jamboree Skautowego w Szwecji 4. Spotkania pełnomocników komendantów chorągwi ds. zagranicznych 5. Współpraca z polskim harcerstwem za granicą 6. Polsko-węgierskie spotkanie mniejszości 7. Współpraca z organizacjami Europy Wschodniej i Kaukazu 8. Działania wspierające współpracę skautową

3 3 9. Program Harcerska Natura Konferencja niemieckojęzycznych organizacji skautowych w Warszawie 11. Udział ZHP w międzynarodowych konferencjach skautowych 12. Udział ZHP w międzynarodowych zlotach skautowych 13. Zagranica na Zlocie ZHP w Krakowie 14. JOTI 15. Reakcja świata skautowego na katastrofę 10 kwietnia 2010 r. 16. Betlejemskie Światło Pokoju VII) STRATEGIA ZHP 1. Podsumowanie poprzedniej strategii ZHP oraz chorągwi 2. Opracowanie planu wdrażania strategii 3. Badanie skutków wdrożenia strategii w chorągwiach 4. Konferencja strategiczna na zlocie w Krakowie 5. Strona internetowa strategii i dyskusja na forum 6. Konferencja zorganizowana przez Chorągiew Łódzką VIII) ROZWÓJ LICZEBNY 1. Ewidencja ZHP 2. Działania Wydziału Badań i Analiz 3. Inne działania związane z rozwojem liczebnym IX) WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI HARCERSKIMI 1. Współdziałanie w okresie tragedii smoleńskiej 2. ZHP na Zjeździe ZHR 3. Współdziałanie w sprawie krzyża pod Pałacem Prezydenckim 4. Komisarz zagraniczny ZHP jako delegat WOSM na zbiórce Rady Naczelnej ZHR 5. Podsumowanie X) FINANSE 1. Rachunkowość 2. Budżetowanie 3. Pozyskiwanie 4. Nadzór właścicielski 5. Podsumowanie XI) WYKAZ DOKUMENTÓW 1. Decyzje Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP 2. Rozkazy Naczelnika ZHP 3. Uchwały Głównej Kwatery ZHP 4. Komunikaty Głównej Kwatery ZHP

4 4 I) DZIAŁALNOŚĆ NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP 1. Skład Głównej Kwatery ZHP i podstawowe informacje Główna Kwatera ZHP w okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. działała w następującym składzie, wybranym przez XXXVI Zjazd ZHP 5 grudnia 2009 r.: hm. Małgorzata Sinica naczelnik ZHP hm. Krzysztof Budziński zastępca naczelnika ZHP hm. Lucjan Brudzyński skarbnik ZHP hm. Grzegorz Woźniak członek GK ZHP ds. współpracy z chorągwiami hm. Emilia Kulczyk-Prus członkini GK ZHP ds. programu hm. Monika Jurecka członkini ZHP hm. Rafał Bednarczyk członek GK ZHP r. z mandatu członka GK ZHP zrezygnowała hm. Monika Jurecka. Obowiązki w GK ZHP zostały podzielone w sposób następujący: Zakres obowiązków członków Głównej Kwatery do r. 1. Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica: 1) kierowanie pracą Głównej Kwatery ZHP, 2) kierowanie bieżącą działalnością ZHP, 3) reprezentowanie ZHP w kraju i poza granicami, 4) nadzór nad Radcą Prawnym i zespołem obsługi prawnej, 5) nadzorowanie i koordynowanie pracy z kadrą ZHP, 6) nadzorowanie i koordynowanie kształcenia kadry, w tym pracy Centralnej Szkoły Instruktorskiej, 7) koordynowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi, samorządem terytorialnym, władzami państwowymi, NGOS, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi 8) kreowanie wizerunku ZHP, w tym dbanie o wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny ZHP, 9) promocja ZHP w społeczeństwie oraz promocja ważnych inicjatyw wewnątrz ZHP. 2. Zastępca Naczelnika ZHP - hm. Krzysztof Budziński: 1) zarządzanie strukturą, w tym procedury, dokumenty, akty prawne, system informacji w ZHP, 2) wspieranie, koordynowanie i nadzorowanie pracy komendantów i komend chorągwi w zakresie organizacji i zarządzania, 3) nadzorowanie funkcjonowania Biura GK, w tym koordynowanie obsługi i współpracy władz naczelnych, 4) nadzorowanie i koordynowanie funkcjonowania WNiK, w tym w zakresie przestrzegania zgodności działania komendantów i jednostek organizacyjnych ZHP z przepisami prawa zewnętrznego i wewnętrznego ZHP oraz legalności uchwał i decyzji odpowiednich władz, 5) nadzorowanie przygotowań i przebiegu zjazdów hufców oraz chorągwi, a także wyboru delegatów i władz, 6) nadzorowanie prowadzenia spraw pracowniczych, 7) nadzorowanie Archiwum GK ZHP, 8) nadzorowanie działalności Muzeum Harcerstwa, 9) nadzorowanie wykorzystania Internetu i nowoczesnych technologii w ZHP. 3. Skarbnik ZHP hm. Lucjan Brudzyński: 1) nadzorowanie działalności finansowej ZHP i realizacji budżetu GK ZHP, 2) pozyskiwanie środków na działalność ZHP, 3) zarządzanie działalnością statutową ZHP odpłatną i nieodpłatną oraz gospodarczą/zarobkową,

5 5 4) zarządzanie majątkiem ZHP, 5) pełnienie nadzoru właścicielskiego nad zakładami działalności gospodarczej, ośrodkami, spółkami, fundacjami ZHP. 4. Członkini GK ZHP hm. Monika Jurecka: 1) nadzorowanie procesu przygotowań, przebiegu i podsumowania HAZ i HAL, 2) zarządzanie strukturą, w tym procedury, dokumenty, akty prawne, system informacji w ZHP w szczególności: praca nad spójnością dokumentów, praca na instrukcją kancelaryjną, monitoring korespondencji, 3) wspieranie, koordynowanie i nadzorowanie pracy komendantów i Komend Chorągwi w zakresie organizacji i zarządzania w zakresie nadzór nad sprawozdawczością KCH, 4) prowadzenie dokumentów GK (uchwały, protokoły, zarządzenia, wiadomości urzędowe) 5. Członkini GK ZHP hm. Emilia Kulczyk Prus: 1) kierowanie programem i działaniami metodycznymi w ZHP, 2) nadzorowanie prac wydziałów i zespołów programowych oraz metodycznych GK ZHP, 3) współpraca z programowcami działającymi na poziomie chorągwi, 4) inicjowanie i nadzorowanie realizacji projektów o charakterze programowym i metodycznym realizowanych na poziomie GK ZHP, 5) wspieranie seniorów i starszyzny. 6. Członek GK ZHP hm. Rafał Bednarczyk: 1) nadzorowanie i koordynowanie działań wynikających z wdrażania i realizacji Strategii Rozwoju ZHP, 2) kierowanie pracami nad nową Strategią Rozwoju ZHP, 3) współpraca zagraniczna i nadzór nad pracą Wydziału Zagranicznego, 4) współpraca z innymi organizacjami harcerskimi, 5) nadzór nad rozwojem liczebnym ZHP, 6) koordynowanie badań i analiz w ZHP. 7. Członek GK ds. kontaktów z komendami chorągwi hm. Grzegorz Woźniak: 1) współpraca z komendantami i z komendami chorągwi, 2) rzecznictwo spraw chorągwi na forum GK ZHP. Zakresy obowiązków członków Głównej Kwatery uległy zmianie od do r. (po rezygnacji hm. Moniki Jureckiej) 1. Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica: 1) kierowanie pracą Głównej Kwatery ZHP, 2) kierowanie bieżącą działalnością ZHP, 3) reprezentowanie ZHP w kraju i poza granicami, 4) nadzór nad Radcą Prawnym i zespołem obsługi prawnej, 5) nadzorowanie i koordynowanie pracy z kadrą ZHP, 6) nadzorowanie i koordynowanie kształcenia kadry, w tym pracy Centralnej Szkoły Instruktorskiej, 7) koordynowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi, samorządem terytorialnym, władzami państwowymi, NGOS, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi. 2. Zastępca Naczelnika ZHP - hm. Krzysztof Budziński: 1) zarządzanie strukturą, w tym procedury, dokumenty, akty prawne, system informacji w ZHP, 2) nadzorowanie funkcjonowania Biura GK, w tym koordynowanie obsługi i współpracy władz naczelnych, 3) nadzorowanie i koordynowanie funkcjonowania WNiK, w tym w zakresie przestrzegania zgodności działania komendantów i jednostek organizacyjnych ZHP z przepisami prawa zewnętrznego i wewnętrznego ZHP oraz legalności uchwał i decyzji odpowiednich władz,

6 6 4) nadzorowanie przygotowań i przebiegu zjazdów hufców oraz chorągwi, a także wyboru delegatów i władz, 5) nadzorowanie prowadzenia spraw pracowniczych, 6) nadzorowanie Archiwum GK ZHP, 7) nadzorowanie działalności Muzeum Harcerstwa, 8) nadzorowanie wykorzystania Internetu i nowoczesnych technologii w ZHP, 9) kreowanie wizerunku ZHP, w tym dbanie o wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny ZHP, 10) promocja ZHP w społeczeństwie oraz promocja ważnych inicjatyw wewnątrz ZHP. 3. Skarbnik ZHP hm. Lucjan Brudzyński: 1) nadzorowanie działalności finansowej ZHP i realizacji budżetu GK ZHP, 2) pozyskiwanie środków na działalność ZHP, 3) zarządzanie działalnością statutową ZHP odpłatną i nieodpłatną oraz gospodarczą/zarobkową, 4) zarządzanie majątkiem ZHP, 5) pełnienie nadzoru właścicielskiego nad zakładami działalności gospodarczej, ośrodkami, spółkami, fundacjami ZHP. 8. Członkini GK ZHP hm. Emilia Kulczyk Prus: 1) kierowanie programem i działaniami metodycznymi w ZHP, 2) nadzorowanie prac wydziałów i zespołów programowych oraz metodycznych GK ZHP, 3) współpraca z programowcami działającymi na poziomie chorągwi, 4) inicjowanie i nadzorowanie realizacji projektów o charakterze programowym i metodycznym realizowanych na poziomie GK ZHP, 5) wspieranie seniorów i starszyzny. 9. Członek GK ZHP hm. Rafał Bednarczyk: 1) nadzorowanie i koordynowanie działań wynikających z wdrażania i realizacji Strategii Rozwoju ZHP, 2) kierowanie pracami nad nową Strategią Rozwoju ZHP, 3) współpraca zagraniczna i nadzór nad pracą Wydziału Zagranicznego, 4) współpraca z innymi organizacjami harcerskimi, 5) nadzór nad rozwojem liczebnym ZHP, 6) koordynowanie badań i analiz w ZHP. 10. Członek GK ds. kontaktów z komendami chorągwi hm. Grzegorz Woźniak: 1) wspieranie, koordynowanie i nadzorowanie pracy komendantów i komend chorągwi w zakresie organizacji i zarządzania, 2) współpraca z komendantami i z komendami chorągwi, 3) rzecznictwo spraw chorągwi na forum GK ZHP, 4) nadzorowanie procesu przygotowań, przebiegu i podsumowania HAZ i HAL. Naczelnik ZHP i Główna Kwatera ZHP realizowali cele i zadania wynikające ze Statutu ZHP, Strategii rozwoju ZHP, uchwał XXXVI Zjazdu ZHP oraz decyzji i uchwał innych władz naczelnych Związku. W okresie sprawozdawczym Główna Kwatera ZHP podjęła 40 uchwał. Naczelnik ZHP podjął 12 decyzji, w tym 8 stanowi wspólne decyzje naczelnika ZHP i skarbnika ZHP. W omawianym okresie Naczelnik ZHP wydał 19 rozkazów, w tym 5 specjalnych. Szczegółowy wykaz ww. uchwał, decyzji i rozkazów został zamieszczony w pkt. VIII.2 niniejszego sprawozdania. Informacje o działaniach Naczelnika i GK ZHP były przekazywane jednostkom i członkom władz naczelnych ZHP: w Komunikatach GK ZHP publikowanych na i przesyłanych pocztą elektroniczną. W okresie styczeń grudzień 2010 r. ukazało się 15 komunikatów. poprzez wysyłkę na listy mailingowe; w Wiadomościach Urzędowych ZHP ; poprzez serwis

7 7 w formie informacji zamieszczonych na stronach internetowych (na stronie głównej oraz w poszczególnych serwisach); podczas zbiórek komendantów chorągwi. W okresie sprawozdawczym Naczelnik ZHP i członkowie GK ZHP uczestniczyli w posiedzeniach Konwentu, komisji i Rady Naczelnej ZHP. Podczas spotkań Rady Naczelnej prezentowane były okresowe informacje z działalności Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP. Naczelnik ZHP i członkowie GK ZHP brali również udział w posiedzeniach prezydium Centralnej Komisji Rewizyjnej oraz posiedzeniach CKR, podczas których przedstawiana była bieżąca sytuacja Związku, dyskutowano na nich również nad zagadnieniami związanymi z zarządzaniem Organizacją we wszystkich jej obszarach. Członkowie GK ZHP uczestniczyli także w posiedzeniach Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP. 2. Honorowy patronat Premiera RP Prezes Rady Ministrów przewodniczy Komitetowi Honorowemu Stulecia Harcerstwa, jego pełny skład można znaleźć na stronie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski przesłał 11 czerwca 2010 r. na ręce naczelnika ZHP hm. Małgorzaty Sinicy list, w którym czytamy: Sto lat tradycji i doświadczeń to powód do dumy nie tylko kadry i władz Związku Harcerstwa Polskiego, ale także wszystkich, którzy tworzyli tę wielką harcerską rodzinę. W imieniu Prezesa Rady Ministrów oraz własnym pragnę przekazać wyrazy szczerego uznania dla prowadzonej przez Państwa działalności. 3. Porozumienie z MEN Od listopada 2009 r. nasiliła się współpraca Ministerstwa Edukacji Narodowej i Związku Harcerstwa Polskiego dotycząca nowelizacji porozumienia. W dniu 21 stycznia 2010 r. podczas spotkania przedstawicieli ZHP z minister Katarzyną Hall ustalono tryb przygotowywania nowego Porozumienia między MEN a ZHP. W lutym 2010 r. stało się ono przedmiotem dyskusji w Departamencie Komunikacji Społecznej MEN. W marcu Departament Prawny MEN przekazał ZHP projekt porozumienia do konsultacji. W efekcie 23 maja 2010 r. w Tczewie, w czasie apelu XXVI Rajdu Rodło, minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall i naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica podpisały porozumienie między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Związkiem Harcerstwa Polskiego. Został otwarty nowy etap we współpracy organizacji, która prawie od stu lat wychowuje polskie dzieci i młodzież, z władzą administracyjną, która może wspomóc w rozwoju ruchu harcerskiego w kraju. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu uznaje ZHP za ważnego partnera szkół i placówek oświatowych w wychowaniu dzieci i młodzieży, wzbogacającego proces wychowawczy polskiej szkoły. Niezbędne jest jednak tworzenie właściwej atmosfery i wspierania przez dyrektorów szkół działalności naszej organizacji w każdej placówce. Praca Związku jest możliwa wówczas, gdy dysponuje on dostatecznie dużą liczbą wykształconej kadrą instruktorskiej. W przypadku szkół na wsi i w małych miastach w większości instruktorami są nauczyciele. Dlatego ważny jest zapis porozumienia: Minister Edukacji Narodowej pozytywnie ocenia pracę nauczycieli-instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Stwierdzenie to przypomnieć może dyrektorom szkół, iż działalność ich nauczycieli, prowadzących drużyny harcerskie, doskonale wpisuje się w realizację zadań wychowawczych podejmowanych poza obowiązkowym pensum w ramach tzw. godzin z Karty Nauczyciela. W porozumieniu Minister Edukacji Narodowej deklaruje: 1) współpracę przy promowaniu dobrych praktyk harcerskich, dotyczących działalności wychowawczej i kształcenia kadry harcerskich wychowawców; 2) zachęcanie do tworzenia środowisk harcerskich w szkołach i placówkach oświatowych;

8 8 3) patronowanie inicjatywom Związku Harcerstwa Polskiego dotyczącym wychowania dzieci i młodzieży; 4) konsultowanie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego projektów aktów prawnych z zakresu oświaty i wychowania dzieci i młodzieży. Docenienie działalności ZHP przez minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall to ważny bodziec tak dla polskiej szkoły, jak i dla ZHP w intensyfikacji działań na rzecz organizowania nowych drużyn, wspólnego kształcenia kadry, rozwijania współpracy na wszystkich szczeblach samorządu. 4. Naczelnik ZHP Osobowością Polskiej Edukacji 16 września 2010 r. podczas Gali XII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli został rozstrzygnięty konkurs na Osobowość Polskiej Edukacji, zorganizowany przez redakcję miesięcznika Dyrektor Szkoły. Laureatem konkursu została naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica. Do tytułu Osobowości każdego roku pretendują nauczyciele i dyrektorzy, działacze organizacji pozarządowych i związkowych, dziennikarze i ludzie mediów promujący edukację, politycy i decydenci, urzędnicy oświatowi, nauczyciele akademiccy szkolący nauczycieli, autorzy programów, podręczników i książek o tematyce edukacyjnej, wydawcy, prawnicy - znawcy przepisów oświatowych, każdy, kto zajmuje się edukacją. Druhnę Naczelnik zgłosił do konkursu dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych dr hab. Michał Federowicz. W uzasadnieniu nominacji dr hab. Michał Federowicz napisał: Harcmistrz Małgorzata Sinica jest jedną z osób, które mogą służyć przykładem ogarniania zmieniającej się rzeczywistości społecznej i przekładania jej na konkretne działania, struktury organizacyjne, metody pracy i wymierne efekty. Więcej informacji o konkursie i Gali na stronach internetowych konkursu Osobowość Polskiej Edukacji i XII KKDS. 5. Ruch Przyjaciół Harcerstwa Naczelnik ZHP i Główna Kwatera ZHP współpracują z dwoma parlamentarnymi zespołami przyjaciół harcerstwa: Parlamentarnym zespołem ds. Harcerstwa w Polsce i poza granicami Kraju; Przewodniczącym tego zespołu jest senator Kazimierz Wiatr, a jednym z wiceprzewodniczących Przewodniczący ZHP senator Adam Massalski. Parlamentarnym zespołem ds. Harcerstwa; Przewodniczącą zespołu jest posłanka Joanna Fabisiak. Ruch Przyjaciół Harcerstwa działa jednak przede wszystkim w Chorągwiach i Hufcach naszego Związku. Rady Przyjaciół Harcerstwa działają przy Chorągwi Gdańskiej, Wielkopolskiej, Kieleckiej, Ziemi Lubuskiej, Zachodniopomorskiej, Dolnośląskiej. Ponadto przy Chorągwi Krakowskiej i Kujawsko-Pomorskiej działają Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa. Chorągiew Białostocka i Śląska podjęły działania w celu stworzenia Rad Przyjaciół Harcerstwa. Natomiast w Chorągwi Łódzkiej, przy okazji spotkań, imprez lub różnych zjazdów, są powoływane komitety Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Nie mają one jednak trwałego charakteru. W przypadku wielu Chorągwi Rady Przyjaciół Harcerstwa funkcjonują przy Hufcach. Tak jest w Chorągwi Podkarpackiej, gdzie ruch działa przy 5 Hufcach: Krosno, Lesko, Stary Dzików, Tarnobrzeg, Ziemi Przemyskiej. W Chorągwi Dolnośląskiej najprężniej działające RPH znajdują się przy 9 Hufcach: Dzierżoniów, Kąty Wrocławskie, Legnica, Lubin, Oleśnica, Polkowice, Świdnica, Wałbrzych oraz Ząbkowice. Rady Przyjaciół Harcerstwa działają przy 3 Hufcach Chorągwi Stołecznej: Praga-Południe, Legionowo, Tłuszcz, w Chorągwi Zachodniopomorskiej przy Hufcu Szczecin i Sławno, w Chorągwi Białostockiej przy Hufcu Białystok oraz w Chorągwi Śląskiej przy

9 9 Hufcach Chorzów, Cieszyn, Częstochowa i Jastrzębie Zdrój. W Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa działają przy Hufcu Warmińskim i Hufcu Węgorzewo, a Kręgi Przyjaciół Harcerstwa - przy Hufcu Działdowo, Hufcu Gołdap, Hufcu Lidzbark Welski. Natomiast w Chorągwi Opolskiej, przy Hufcu Opole-Miasto działa Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa. Dzięki współpracy z Ruchem Przyjaciół Harcerstwa Chorągwie i Hufce są w stanie zrealizować wiele zadań statutowych. Ruch wspomaga działalność ZHP poprzez m.in. pozyskiwanie środków finansowych, sprzętu i wyposażenia. Członkowie Ruchu wspierają również Związek przy organizacji różnego rodzaju imprez, spotkań i wystaw. Niezwykle cenna jest możliwość korzystania z doświadczenia i wiedzy wspierających RPH osób oraz ich działalność lobbystyczna na rzecz harcerstwa w lokalnych społecznościach. Naczelnik ZHP, na wniosek komendantów hufców i chorągwi, przyznaje działaczom Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju ZHP, honorowe odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Wyróżnienie to ma charakter dwustopniowy (odznaka srebrna i złota) i jest przyznawane w dwóch kategoriach - indywidualnej i zbiorowej. W 2010 r. rozkazem Naczelnika ZHP zostało przyznanych 46 RPH: - 22 złote indywidualne, - 3 złote zbiorowe, - 21 srebrnych zbiorowych. Corocznie Naczelnik ZHP, 22 lutego - z okazji Dnia Myśli Braterskiej, przyznaje Honorowe Wyróżnienie Niezawodnemu Przyjacielowi osobom wybitnie zasłużonym dla harcerstwa. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób, które nie będąc członkami ZHP, wniosły istotny wkład w rozwój harcerstwa i dały swoją działalnością dowód poparcia dla idei i wartości harcerskich. Naczelnik ZHP rozkazem L. 2/2010 przyznał Honorowe Wyróżnienie Niezawodnemu Przyjacielowi: 1. Lechowi KACZYŃSKIEMU prezydentowi RP na wniosek GK ZHP 2. Czesławowi PIĄTASOWI sekretarzowi stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej na wniosek GK ZHP 3. Krzysztofowi JURGIELOWI posłowi na Sejm RP na wniosek GK ZHP 4. Tadeuszowi KOWALSKIEMU burmistrzowi miasta Tuchola - na wniosek Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej 5. Piotrowi MÓWIŃSKIEMU staroście Tucholskiemu - na wniosek Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 6. Michałowi ZALESKIEMU - prezydentowi miasta Torunia - na wniosek Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej 7. ks. kard. Stanisławowi DZIWISZOWI - metropolicie krakowskiemu - na wniosek Chorągwi Krakowskiej 8. ks. abp Władysławowi ZIÓŁEK metropolicie łódzkiemu - na wniosek Chorągwi Łódzkiej 9. ks. bp Romanowi MARCINKOWSKIEMU biskupowi pomocniczemu Diecezji Płockiej - na wniosek Chorągwi Mazowieckiej 10. Pawłowi ŻÓŁTOWSKIEMU właścicielowi firmy HYDROPOL sp. z o. o. w Gostyninie - na wniosek Chorągwi Mazowieckiej 11. Mirosławowi KARAPYTA wojewodzie podkarpackiemu - na wniosek Chorągwi Podkarpackiej 12. Gabrielowi LENARTOWICZOWI prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - na wniosek Chorągwi Śląskiej 13. Ryszardowi MACH staroście zawierciańskiemu - na wniosek Chorągwi Śląskiej 14. Markowi PASEK - członkowi Ruchu Przyjaciół Harcerstwa przy KCH Śląskiej - na wniosek Chorągwi Śląskiej 15. Ryszardowi GROBELNEMU prezydentowi miasta Poznania - na wniosek Chorągwi Wielkopolskiej 16. Markowi WOŹNIAK marszałkowi województwa wielkopolskiego - na wniosek Chorągwi Wielkopolskiej 17. Leszkowi KURSADOWICZOWI członkowi prezydium Rady Przyjaciół Harcerstwa przy KH Szczecinek - na wniosek Chorągwi Zachodniopomorskiej

10 10 6. List Pochwalny Naczelnika ZHP W roku 2010 z okazji Dnia Myśli Braterskiej Naczelnik ZHP wyróżnił Listem Pochwalnym (Rozkaz Naczelnika ZHP L. 2/2010 z dnia r.) najlepszych ddrużynowych wytypowanych przez Komendy Chorągwi ZHP. List Pochwalny otrzymali drużynowi z następujących Chorągwi: Chorągiew Białostocka 7 drużynowych Chorągiew Dolnośląska 25 drużynowych Chorągiew Gdańska - 10 drużynowych Chorągiew Kielecka 8 drużynowych Chorągiew Krakowska 48 drużynowych Chorągiew Kujawsko Pomorska - 2 drużynowych Chorągiew Lubelska 15 drużynowych Chorągiew Łódzka 20 drużynowych Chorągiew Mazowiecka 33 drużynowych Chorągiew Opolska -16 drużynowych Chorągiew Podkarpacka 14 drużynowych Chorągiew Stołeczna 16 drużynowych Chorągiew Śląska 35 drużynowych Chorągiew Warmińsko- Mazurska 10 drużynowych Chorągiew Wielkopolska 19 drużynowych Chorągiew Zachodniopomorska 8 drużynowych Chorągiew Ziemi Lubuskiej 3 drużynowych 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Członkowie oraz instruktorzy Głównej Kwatery od wielu lat aktywnie uczestniczą w życiu III sektora. Związek Harcerstwa Polskiego poprzez udział w pracach organizacji zrzeszających NGO, w komitetach i organach pełniących funkcje doradcze i opiniodawcze wobec administracji rządowej, uczestnicząc w konsultacjach społecznych aktów prawnych staje się ważnym partnerem dla organizacji pozarządowych i instytucji państwowych. Z ramienia ZHP od 2009 r. wiceprezesem Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest hm. Dariusz Supeł - wiceprzewodniczący ZHP. OFOP to ponadbranżowe zrzeszenie NGO, skupiające ponad 90 organizacji z całej Polski, niezależnie od ich zasięgu działania, wielkości i przedmiotu działalności. Stanowi niezależną platformę dyskusji, konsultowania i upowszechniania stanowisk szerokiego grona organizacji pozarządowych. Warto podkreślić, iż współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi mamy szansę stanowić znaczącą siłę w walce o interesy III sektora, a więc i interesy ZHP. Związek Harcerstwa Polskiego jest członkiem założycielem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. W pracach nad jej powołaniem uczestniczyły naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, hm. Beata Matyjaszczyk i phm. Olga Wesołowska. Członkowie i instruktorzy GK ZHP biorą również udział w pracach komitetów monitorujących, które pełnią funkcję doradczo-opiniodawczą wobec Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi. Z ramienia ZHP członkiem Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia jest hm. Krzysztof Budziński, a Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko phm. Aleksandra Joniec-Kur. Członkostwo w komitetach monitorujących daje nam możliwość uczestnictwa w pracach nad kryteriami wyboru projektów. Jest to szczególnie istotne zważywszy na fakt, iż niejednokrotnie ich zapisy dyskryminują organizacje lub uniemożliwiają im aplikowanie o środki, także w tych obszarach, które są ich naturalnym polem działania. Do zadań komitetów należy ponadto: Obserwowanie postępów we wdrażaniu programów operacyjnych; Analiza rezultatów wdrażania programów operacyjnych; Analiza i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania;

11 11 Zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programów; Proponowanie zmian w programach operacyjnych, które maja ułatwić realizację zadań polityki spójności. Czynny udział w pracach komitetów i współdziałanie na tym polu z innymi organizacjami pozarządowymi daje realną możliwość wpływu na kształtowanie programów operacyjnych w kierunku ich maksymalnej przyjazności i dostępności dla organizacji we wszystkich działaniach i poddziałaniach, w których mogą one być rzetelnymi i efektywnymi projektodawcami. Członkowie GK ZHP uczestniczą również w posiedzeniach komisji sejmowych, w szczególności Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Daje to nie tylko możliwość zapoznania się z ważnymi dla nas projektami aktów prawnych, śledzenia na bieżąco zmian w ustawodawstwie, ale także poprzez udział w konsultacjach, wpływu na jego kształtowanie. 8. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Polska jest jednym z dwóch - obok Bułgarii - krajów Unii Europejskiej, który nie miał narodowej rady młodzieży i w związku z tym nie jest reprezentowana w Europejskim Forum Młodzieży. EFM powstało z inicjatywy Rady Europy. Zrzesza około 100 narodowych rad młodzieży i międzynarodowych młodzieżowych organizacji pozarządowych. Za cel stawia sobie m.in. aktywizację młodych ludzi do działania oraz reprezentowanie interesów młodzieży na forum międzynarodowym. Prace nad powołaniem polskiej reprezentacji organizacji młodzieżowych trwają od wielu lat. W 2003 r. powołane zostało stowarzyszenie pod nazwą Polska Rada Młodzieży. W zamierzeniach założycieli, Stowarzyszenie miało przekształcić się związek stowarzyszeń, aby zapewnić jak najszerszy udział w pracach tego ciała różnym grupom młodzieży. Z przyczyn prawnych było to niemożliwe. Kolejną próbę podjęto przygotowując projekt ustawy, która regulowałaby sposób powołania i funkcjonowania reprezentacji młodzieży w Polsce. W trakcie prac okazało się, że ten zakres tematyczny nie może być uregulowany w sposób ustawowy. Powołanie polskiej reprezentacji organizacji młodzieżowych stało się kwestią szczególnie aktualną w związku z potrzebą udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych, konsultacji aktów prawnych dotyczących młodzieży oraz obchodami Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską w 2011 r. 18 marca 2010 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej spotkało się około 70 osób, przedstawicieli organizacji młodzieżowych, zainteresowanych powstaniem polskiej rady młodzieżowej. Związek Harcerstwa Polskiego reprezentowała hm. Beata Matyjaszczyk, która przedstawiła zebranym koncepcję zasad działania przyszłej organizacji. Konsultacje rozpoczął dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MEN Jarosław Jankowski, który podkreślił znaczenie współpracy przedstawicielstwa młodzieży z administracją publiczną. Dyrektor Narodowej Agencji Programu Młodzież w działaniu" Tomasz Bratek zaprezentował główne założenia Rezolucji Rady Unii Europejskiej z 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży ( ), zakładającej aktywne włączanie młodzieży w życie społeczne i polityczne. Przedstawiciel Europejskiego Forum Młodzieży Drazen Puljic zaprezentował zgromadzonym działalność Forum oraz przedstawił kryteria członkostwa dla narodowych rad młodzieży. 30 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z podsekretarzem stanu Mirosławem Sielatyckim na temat powołania polskiej reprezentacji organizacji młodzieżowych. Reprezentowane były: ZHP, Stowarzyszenie Polska Rada Młodzieży, SHK Zawisza FSE oraz Fundacja Świat na tak. Ze strony ZHP w spotkaniu wzięły udział naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica oraz hm. Beata Matyjaszczyk. Celem spotkania było przedstawienie nowo powołanemu Podsekretarzowi Stanu, odpowiedzialnemu za obszar Otwartość na świat, sprawozdania z przebiegu dotychczasowych prac oraz ustalenie dalszych działań, zmierzających do powołania polskiej rady młodzieży. Podjęto wówczas decyzje o powołaniu grupy inicjatywnej, która będzie kontynuować prace w tym zakresie. Ministerstwo zadeklarowało pełną pomoc organizacyjną i merytoryczną.

12 12 W maju pięć organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą, w tym ZHP, opracowało i podpisało list - zaproszenie do zainteresowanych związków młodzieży i organizacji, które mogą zgłosić się do pracy w grupie inicjatywnej. W dniach maja w Sulejówku odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej, w którym uczestniczyli przedstawiciele 27 organizacji skupiających młodzież i działających na rzecz młodzieży. Współorganizatorem spotkania był Związek Harcerstwa Polskiego. Podczas spotkania wypracowano cele działania polskiej reprezentacji organizacji młodzieżowych oraz przyjęto założenia do dalszej pracy: polska rada młodzieży będzie działała w formie związku stowarzyszeń. Na podstawie tej decyzji jej członkami będą podmioty posiadające osobowość prawną. Podstawę dalszej pracy stanowić miał wypracowany po konsultacjach w roku 2009 projekt statutu polskiej rady młodzieży. Ustalono, że młodzieżowe rady miasta, których przedstawiciel uczestniczył w spotkaniu, zostaną zaproszone do prac jako obserwatorzy. Przyszła polska rada młodzieży będzie reprezentowała organizacje członkowskie a działać będzie w interesie całej polskiej młodzieży. Podczas spotkania został przyjęty kalendarz dalszych prac. W dniach 5-7 lipca odbyła się pierwsza Europejska Konferencja na temat historii pracy z młodzieżą i polityki młodzieżowej, a 7-10 lipca pierwsza Europejska Konwencji dotyczącej pracy z młodzieżą w Gandawie w Belgii. W obu ZHP oraz nowo tworzącą się polską radę młodzieży reprezentowała phm. Olga Wesołowska. W dniach października na Głodówce ZHP było organizatorem tzw. dni networkingowych, mających na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy organizacjami młodzieżowymi tworzącymi polską radę młodzieży. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilkunastu organizacji młodzieżowych z Polski, a także goście z Litewskiej Rady Młodzieży (LIOT). Dni networkingowe odbyły się pod patronatem Europejskiego Forum Młodzieży uczestniczyli w nich przedstawiciele władz oraz trenerzy Forum. ZHP reprezentowały hm. Beata Matyjaszczyk i phm. Olga Wesołowska. Zgodnie z harmonogramem przyjętym podczas spotkania w Sulejówku, na początku stycznia 2011r., po długich dyskusjach z przedstawicielami 40 podmiotów skupiających i pracujących z młodzieżą (organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, młodzieżowych rad miast), Grupa Inicjatywna przedstawiła projekt statutu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. 17 stycznia 2011 r. ZHP po konsultacjach naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica z hm. Beatą Matyjaszczyk, hm. Dariuszem Supłem, hm. Dariuszem Brzuską przedstawiono uwagi do projektu statutu. W dniu r. została przedstawiona ostateczna wersja statutu, a 5 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie, na którym zatwierdzono wypracowany statut. 4 kwietnia 18 organizacji, w tym ZHP, oficjalnie powołało Polską Radę Organizacji Młodzieżowych. W spotkaniu założycielskim wzięły udział: naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, hm. Beata Matyjaszczyk, phm. Olga Wesołowska i pwd. Justyna Sikorska. 9. Rada Działalności Pożytku Publicznego Decyzją Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pani Jolanty Fedak, w dniu 29 kwietnia 2009 r. powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Wśród reprezentantów strony pozarządowej jest naczelnik ZHP, hm. Małgorzata Sinica. RDPP jest organem opiniodawczo-doradczym oraz pomocniczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Członkostwo w RDPP daje naczelnikowi ZHP możliwość prezentowania stanowiska ZHP w kwestii rządowych projektów aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz w sprawach dotyczących stosowania Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Udział w pracach RDPP pozwala także na skuteczne rzecznictwo spraw harcerskich w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W 2010 r. odbyło się pięć posiedzeń RDPP: 28 stycznia, na pierwszym posiedzeniu w 2010 roku, członkowie RDPP rozmawiali m.in.: o dziewięciu nowych strategiach rozwoju, stanie przygotowań do Europejskiego Roku

13 13 Wolontariatu oraz o kwestii wdrażania nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 17 czerwca zdominowały sprawy charytatywnych sms-ów, problemy pojawiające się przy wdrażaniu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także rozporządzenia do tej ustawy. Głównym tematem posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 14 lipca było rozporządzenie dotyczące wymiany danych OPP, a także procedury wyrażania opinii przez Radę w ramach realizowanych zadań ustawowych. Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się 8 września, zdominowały: prezentacja zarysu strategii Sprawne Państwo , rozporządzenia do nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zmiany w PO FIO na 2011 r. Tematyka posiedzenia RDPP w dniu 24 listopada obejmowała: nowelizację Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projekt rozporządzeń do tej ustawy, kwestię sposobów konsultowania dokumentów i aktów prawnych przez Radę oraz problem zniesienia lub ograniczenia barier podatkowych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. 10. Ustawa o harcerstwie W 2010 r. trwały prace nad projektem ustawy o harcerstwie. Ustawa składać się będzie z następujących części: Prowadzenie działalności harcerskiej przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami harcerskimi; definicji organizacji harcerskiej; nie może to być ustawa jedynie o ZHP, w związku z czym przewidziano w niej dwie kategorie organizacji harcerskich organizacje małe i organizacje ogólnopolskie i co za tym idzie dwa rodzaje uprawnień; problem jest w zdefiniowaniu organizacji harcerskiej; definicja musi być jednoznaczna, ale nie może odnosić się do jednej organizacji; w założeniach organizacja harcerska musi być stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Uzyskiwanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji harcerskich oraz funkcjonowania organizacji harcerskich; status nadawać będzie sąd właściwy dla Miasta St. Warszawy nie zależnie od miejsca siedziby stowarzyszenia, wzorem są rozwiązania przyjęte w ustawie o dialogu społecznym. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem działalności harcerskiej; właściwy będzie sąd rejestrowy. Zakresu uprawnień, sposobu finansowania wynikającego z faktu posiadania statusu organizacji harcerskiej; w pierwszym zakresie wzorowano się na innych ustawach przyznających specjalne uprawnienia organizacjom; drugie zagadnienie jest trudniejsze i jest w fazie projektu. Sposobu ochrony nazewnictwa harcerz, harcerski, zuch, zuchowy, itp. II) PRACA Z KADRĄ- hm. Małgorzata Sinica 1. Przeorganizowanie i zmiany w składach zespołów Wydziału Pracy z Kadrą W związku z rozpoczęciem nowej kadencji, na początku 2010 roku dokonano zmian w nazwie i strukturze wydziału oraz składach poszczególnych zespołów. Struktura Wydziału Pracy z Kadrą: - Centralna Szkoła Instruktorska ZHP - Zespół Harcmistrzowski

14 14 - KSI przy GK ZHP - Zespół ds. wdrożenia systemu pracy z kadrą - Miesięcznik Czuwaj Centralna Szkoła Instruktorska ZHP Komendant CSI ZHP hm. Ryszard Polaszewski, hm. Eliza Gilewska i hm. Wiesław Laskowski zastępcy komendanta CSI ZHP, instruktorzy CSI ZHP: hm. Lucyna Czechowska, hm. Diana Cichocka, hm. Jakub Cichocki, hm. Hanna Radziszewska, hm. Ewa Sidor, hm. Anna Poraj, hm. Jana Świnarska. Zespół Harcmistrzowski Szefowa Zespołu hm. Dorota Całka, członkowie zespołu: hm. Andrzej Starski, hm. Piotr Niwiński, hm. Michał Wojtyczka, hm. Ewa Gąsiorowska hm. Rafał Klepacz, hm Andrzej Grabowski. KSI przy GK ZHP Przewodnicząca - hm. Anna Peterko, wiceprzewodnicząca: hm. Hanna Radziszewska, członkowie KSI - hm. Krzysztof Manista, hm. Piotr Żywicki, hm. Wojciech Grzesik, hm. Piotr Prokop, hm. Andrzej Grabowski, hm. Grzegorz Całek, hm. Jana Świnarska. Zespół ds. wdrożenia systemu pracy z kadrą Przewodnicząca - hm. Jolanta Kreczmańska, członkowie zespołu: hm. Marta Brulikowska-Polit, hm. Artur Ośko, hm. Dariusz Supeł, phm. Tomasz Kaczorowski. Miesięcznik Czuwaj Redaktor naczelny - hm. Grzegorz Całek, hm. Halina Jankowska zastępczyni redaktora, członkowie kolegium redakcyjnego: hm. Adam Czetwertyński, hm. Monika Jurecka, hm. Emilia Kulczyk-Prus, hm. Ewa Lachiewicz, hm. Ryszard Polaszewski. 2. Posiedzenia KSI przy GK ZHP W dniu r. odbyło się pierwsze posiedzenie KSI przy GK ZHP. Podczas spotkania członkowie KSI przy GK ZHP ustalili zasady realizacji prób na stopnie instruktorskie instruktorów działających w ZHP na Litwie oraz omówili zasady współpracy w tym zakresie. Zapoznali się z dokumentacją uzupełniającą przesłaną przez KSI chorągwi: Stołecznej, Mazowieckiej, Opolskiej i Krakowskiej. Określono także zasady przekazywania dokumentacji realizowanych prób harcmistrzowskich przez KSI z chorągwi, którym uprawnienia wygasły. Gościem KSI przy GK ZHP był phm. Paweł Zabiełowicz - naczelnik ZHP na Litwie r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich przy Głównej Kwaterze ZHP. KSI rozpatrzyła wnioski o nabycie uprawnień do prowadzenia prób harcmistrzowskich KSI z następujących Chorągwi: Krakowskiej, Opolskiej, Białostockiej, Stołecznej, Mazowieckiej, Kujawsko-Pomorskiej, Ziemi Lubuskiej. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Mazowieckiej oraz pozytywnie zaopiniowano próbę harcmistrzowską phm. Pawła Zabiełowicza - naczelnika Organizacji Harcerzy ZHP na Litwie. Opiekunem próby jest hm. Rafał Bednarczyk. W dniu r. miało miejsce trzecie posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich przy Głównej Kwaterze ZHP. KSI rozpatrzyła wnioski o nabycie uprawnień do prowadzenia prób harcmistrzowskich KSI z następujących Chorągwi: Stołecznej, Białostockiej, Ziemi Lubuskiej, Kujawsko Pomorskiej oraz sprawozdanie KSI Chorągwi Kieleckiej. Odbyło się także spotkanie naczelnikiem ZHP hm. Małgorzatą Sinicą. Członkowie KSI rozpatrzyli wniosek o otwarcie próby harcmistrzowskiej druhny Janiny Zaczek Pelplińskiej z Chorągwi Stołecznej. W trakcie spotkania omówiono także tematykę artykułów do miesięcznika Czuwaj. 19 czerwca 2010 r. w GK ZHP odbyło się kolejne posiedzenie KSI przy GK ZHP. Członkowie KSI przy GK ZHP podczas spotkania rozpatrzyli wnioski o otwarcie prób z Chorągwi Kieleckiej, Stołecznej i Lubelskiej. Przewodnicząca KSI hm. Anna Peterko przekazała informacje ze spotkania z chorągwianymi komisjami stopni w Białymstoku i Lublinie. KSI przy GK przyjęła

15 15 rezygnację z członkostwa w komisji złożone przez hm. Elizę Gilewską i hm. Dorotę Rzońcę. Komisja podjęła pracę na dokumentem Standardy szkolenia opiekunów prób harcmistrzowskich i podharcmistrzowskich. W spotkaniu KSI przy GK ZHP uczestniczyła hm. Jolanta Kreczmańska - kierownik Wydziału Pracy z Kadrą powołana na tę funkcję rozkazem Naczelnika ZHP L. 4 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Podczas spotkania zapoznała komisję ze strukturą i organizacją Wydziału i omówiła zadania poszczególnych zespołów Wydziału na najbliższy rok harcerski. 16 listopada 2010 r. w Józefowie odbyło się ostatnie w 2010 r. posiedzenie KSI przy GK ZHP. W spotkaniu uczestniczyła hm. Jolanta Kreczmańska kierowniczka Wydziału Pracy z Kadrą. Druhna Jolanta pozytywnie oceniła bieżącą pracę komisji, wspólnie omówiono problemy w pracy KSI przy GK ZHP. Podczas spotkania omówiono wniosek komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP o przedłużenie uprawnień do prowadzenia prób harcmistrzowskich przez CHKSI. Do wniosku zostały dołączone wymagane dokumenty. Komisja podjęła decyzję o przedłużeniu uprawnień do prowadzenia prób harcmistrzowskich dla KSI Chorągwi Kieleckiej do 31 sierpnia 2011 r. Ustalono harmonogram działań i szkoleń na 2011 r. Dokonano oceny jakości pracy CHKSI uwzględniając opinie podczas omawiania wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia prób harcmistrzowskich poszczególnym komisjom chorągwianym. Przygotowano schemat oceny: terminowość złożenia dokumentów, ocena pracy na podstawie sprawozdania i innych dokumentów, decyzja w sprawie nadania uprawnień, ewentualne zalecenia lub działania naprawcze podjęte przez CHKSI i komendantów chorągwi. Omówiono projekt standardu kursu dla członków CHKSI przygotowanego na zlecenie CSI ZHP przez Szkołę Instruktorską Chorągwi Łódzkiej ZHP. Zgłoszone uwagi naniesiono na projekt. Projekt został poddany ogólnozwiązkowej dyskusji przed złożeniem pakietu standardów do zatwierdzenia przez GK ZHP. 3. Współpraca KSI z Komendami Chorągwi - Spotkanie z CHKSI w Białymstoku W dniu r. naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica oraz zespół złożony z członków KSI przy GK ZHP, w składzie hm. Anna Peterko przewodnicząca oraz hm. Hanna Radziszewska wiceprzewodnicząca, spotkał się z członkami KSI Chorągwi Białostockiej w Białymstoku. Tematem spotkania było przedłużenie uprawnień do prowadzenia prób harcmistrzowskich chorągwianej KSI. - Spotkanie z KSI przy GK ZHP z KCH Lubelskiej 8 maja 2010 r. w Lublinie, w siedzibie Komendy Chorągwi Lubelskiej odbyło się spotkanie KSI przy GK. Podczas rozmowy z komendantem i członkami CHKSI mówiono o możliwości powołania nowej CHKSI. W trakcie spotkania odbyły się także warsztaty dla członków hufcowych i przyszłych członków chorągwianej KSI. Warsztaty dotyczyły spraw regulaminowych, układania prób na stopień harcmistrza oraz roli opiekuna w prowadzeniu prób na stopień harcmistrza. Na koniec spotkania odbyło się posiedzenie CHKSI, podczas którego został zmieniony opiekun jednej próby i konsultacja 4 prób harcmistrzowskich. - Spotkanie z Komendą Chorągwi Lubelskiej ZHP 9 czerwca 2010 r. komendant CSI ZHP hm. Ryszard Polaszewski spotkał się z Komendą Chorągwi Lubelskiej ZHP. Przedyskutowano sytuację kształceniową w chorągwi, ustalono wspólne działania w zakresie powołania zespołu kadry kształcącej i przeprowadzenia szkolenia dla komend hufców Chorągwi Lubelskiej (w tym KSI). - Spotkanie szefów ChZKK i ChKSI września 2010 r. w Józefowie odbyło się spotkanie szefów ChZKK i ChKSI. Zbiórka była poświęcona tworzeniu planu wdrożenia systemu. System pracy z kadrą. Podczas zbiórki uczestnicy zajmowali się: opracowaniem propozycji planu wdrożenia systemu pracy z kadrą w całej organizacji, opracowaniem propozycji do planu kształcenia na rok 2011, analizą dokumentów Kształcenie kadry w ZHP oraz Systemu Stopni Instruktorskich pod kątem systemu pracy z kadrą, opracowaniem propozycji do standardów kursów.

16 16 Uczestnicy wzięli udział w jednym z warsztatów - do wyboru - dotyczących systemu pracy z kadrą lub skierowanych do członków KSI: pozyskiwanie kadry dorosłej do organizacji, budowanie próby harcmistrzowskiej, program i organizacja szkolenia dla hufcowych KSI. W zbiórce uczestniczyło 39 instruktorów z Chorągwi: Białostockiej, Łódzkiej, Gdańskiej, Wielkopolskiej, Zachodniopomorskiej, Podkarpackiej, Stołecznej, Ziemi Lubuskiej, Warmińsko- Mazurskiej i Kujawsko-Pomorskiej. 4. Kursy i szkolenia - Kurs harcmistrzowski W dniach stycznia w Krakowie odbył się drugi biwak Kursu Harcmistrzowskiego "COGITO" pod hasłem przewodnim, Czym jest mistrzostwo?". Podczas trzech dni zajęć kursowych harcmistrzowie dyskutowali o etosie stopnia harcmistrza wczoraj i dziś, charyzmie, realizacji prób harcmistrzowskich, opisach funkcji w ZHP, odpowiedzialności harcmistrzów za Związek Harcerstwa Polskiego oraz o tym czy finanse da się lubić? W biwaku uczestniczyło 22 instruktorów z 6 Chorągwi: Stołecznej, Wielkopolskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Lubelskiej. W dniach marca 2010 r. w Warszawie odbył się trzeci i ostatni biwak kursu harcmistrzowskiego Cogito, którego mottem była Moja droga do mistrzostwa?. Podczas biwaku instruktorzy zastanawiali się, jak wytyczyć swoją drogę do instruktorskiego i życiowego mistrzostwa, poznawali narzędzia i techniki efektywnej realizacji celów, pracowali nad propozycjami do programu realizacji strategii ZHP oraz dyskutowali o działaniach harcerskich środowisk realizujących misję ZHP. Gośćmi biwaku byli: naczelnik ZHP hm Małgorzata Sinica, z którą uczestnicy rozmawiali o aktualnych problemach i zadaniach stojących przed Związkiem, oraz klimatolog - przedstawiciel organizacji ekologicznej WWF Monika Marks. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez "mistrzów" w swoich dziedzinach, również specjalistów spoza organizacji. W biwaku uczestniczyło 28 instruktorów z 11 chorągwi: Białostockiej, Dolnośląskiej, Gdańskiej, Krakowskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej, Podkarpackiej, Stołecznej, Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej. Komendantką Kursu Harcmistrzowskiego "COGITO" była hm. Dorota Całka, członkami komendy: hm. Ewa Gąsiorowska, hm. Andrzej Grabowski. - Kurs Kadry Kształcącej W dniach 6-12 września 2010 r. w bazie Hufca Poznań Nowe Miasto w Imiołkach odbył się kurs kadry kształcącej. Celem kursu było przygotowanie instruktorów do kierowania formami kształceniowymi, motywowanie instruktorów do działania w ZHP, a przede wszystkim do kształcenia kadry. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym, bardzo dobrze oceniając całość formy. W kursie wzięli udział instruktorzy z Chorągwi Wielkopolskiej, Lubelskiej, Opolskiej i Stołecznej. Komendantem kursu był hm. Jakub Cichocki. - Kurs podharcmistrzowski W dniach 6-12 września 2010 w bazie Hufca Poznań Nowe Miasto w Imiołkach odbył się kurs podharcmistrzowski organizowany we współpracy z wielkopolską Szkołą Wodzów. Celem kursu było wsparcie instruktora na drodze do wychowawczego mistrzostwa (doskonalenie umiejętności prowadzenia drużyny i szczepu) oraz przygotowanie do bycia świadomym instruktorem w stopniu podharcmistrza. Kurs podharcmistrzowski równocześnie otwiera drogę do pełnienia funkcji instruktorskich na poziomie hufca - związanych z pracą w zespołach instruktorskich. Po ukończeniu Woodbadge a instruktorzy będą przygotowywać się do pełnienia konkretnych funkcji na kursach szczepowych, namiestników, kadry kształcącej itp. W kursie udział wzięło 17 instruktorów z Chorągwi Wielkopolskiej, Gdańskiej, Mazowieckiej, Łódzkiej i Stołecznej. Kadrą kursu byli: hm. Monika Jurecka, hm. Ryszard Polaszewski. - Szkolenie z promocji w zakresie podstawowym r. w Warszawie odbyło się szkolenie z promocji w zakresie podstawowym, którego uczestnikami były osoby zajmujące się promocją w chorągwiach i hufcach oraz rzecznicy prasowi. Poszczególne bloki warsztatów poprowadzone były przez doświadczonych specjalistów zawodowo

17 17 zajmujących się promocją i zagadnieniami PR. W trakcie warsztatów uczestnicy wypracowali propozycję podstawowego przekazu dotyczącego ZHP i wskazówki do korzystania z niego oraz roboczą wersję materiałów dla rodziców, dzieci i mediów. Wzięli udział w ćwiczeniach pozwalających im na doskonalenie umiejętności praktyczny. W szkoleniu uczestniczyło 19 uczestników z Chorągwi Wielkopolskiej, Łódzkiej, Stołecznej, Warmińsko-Mazurskiej, Kujawsko- Pomorskiej, Gdańskiej i Białostockiej. Komendantką szkolenia była hm. Monika Jurecka członkini GK ZHP. - Warsztaty doskonalące dla kadry hufców W dniach października 2010 r. w Józefowie odbyły się warsztaty doskonalące dla kadry hufców. W piątek odbył się kominek z udziałem naczelnika ZHP hm. Małgorzaty Sinicy na temat roli harcerskich komend w rozwiązywaniu problemów ZHP. W trakcie warsztatów uczestnicy pracowali w 3 grupach tematycznych: umiejętności lidera, zarządzanie projektami oraz zasady planowania strategicznego i pracy ze strategią rozwoju. W warsztatach wzięło udział 20 instruktorów z Chorągwi Stołecznej, Łódzkiej, Zachodniopomorskiej i Dolnośląskiej. Komendantem warsztatów był hm. Wiesław Laskowski. Poszczególne warsztaty prowadziły: Anna Filipow, hm. Anna Poraj, hm. Katarzyna Krawczyk. - Rajd komend hufców W okolicach Jury Krakowsko-Częstochowskiej od 8 do 10 października 2010 r. odbywał się 3. Rajd Komend Hufców Tylko dla orłów. Zgłosiło się 16 komend. Celem rajdu było wdrażanie systemu pracy z kadrą, przeżycie instruktorskiej przygody i inspiracja do działań w hufcu. Wyniki Rajdu: I miejsce zdobyła Komenda Hufca Poznań Siódemka Śródmieście, II miejsce zdobyła Komenda Hufca Łódź-Polesie, III miejsce zdobyła Komenda Hufca Warszawa Mokotów. W rajdzie uczestniczyły również komendy hufców: Bytom, Inowrocław, Kędzierzyn-Koźle, Koźmin Wielkopolski, Łowicz, Łagiewniki, Łódź Śródmieście, Warszawa Praga Południe, Piastów, Piast Poznań Stare Miasto, Warszawa Ursynów, Ziemi Gliwickiej, Ziemi Nadnarwiański z Łomży. Nagrody wręczyła naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica. - Seminarium dla kadry kształcącej 6-7 listopada 2010 r. w Józefowie odbyło się organizowane przez CSI ZHP seminarium dla kadry kształcącej, którego celem było wypracowanie nowych wzorców w prowadzeniu szkoleń w ZHP. W czasie trwania seminarium uczestnicy mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami podczas zajęć dotyczących atrakcyjnych form w kształceniu oraz wypracować nowe wzorce w prowadzeniu szkoleń w ZHP. W seminarium wzięło udział 17 instruktorów z Chorągwi Stołecznej, Łódzkiej, Zachodniopomorskiej, Opolskiej, Kujawsko-Pomorskiej i Dolnośląskiej. Komendantką seminarium była hm. Eliza Gilewska, warsztaty Atrakcyjne formy w kształceniu prowadziła hm. Jolanta Kreczmańska. Gośćmi seminarium byli: PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. oraz instruktor ZHR hm. Tomasz Maracewicz Marabut. - III Kurs Harcmistrzowski listopada 2010 r. w Józefowie odbył się pierwszy biwak trzeciego kursu harcmistrzowskiego organizowanego przez Wydział Pracy z Kadrą. Celem kursu było inspirowanie instruktorów do osiągania życiowego mistrzostwa i rozwoju instruktorskiego. Udział w kursie jest okazją do spotkania z osobowościami, specjalistami i inspirującymi ludźmi, a także okazją do wymiany doświadczeń z innymi instruktorami. Kursem Harcmistrzowskim kontynuujemy realizację programu Harce Mistrzowskie, skierowanego do harcmistrzów i podharcmistrzów, którego celem jest wzmacnianie środowiska harcmistrzowskiego w ZHP. W biwaku wzięło udział 24 instruktorów z Chorągwi: Stołecznej, Wielkopolskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Krakowskiej, Łódzkiej, i Lubelskiej. Komendantką Kursu była hm. Dorota Całka, członkowie komendy: hm. Ewa Gąsiorowska, hm. Andrzej Grabowski.

18 18 - Szkolenie z promocji II stopnia 4-5 grudnia 2010 r. w Józefowie odbyło się szkolenie z promocji II stopnia (w stopniu zaawansowanym). Uczestnikami były osoby zajmujące się promocją w chorągwiach i hufcach, które ukończyły szkolenie I stopnia w 2009 r. lub 2010 r. lub inne poświadczające wiedzę uczestnika w zakresie szkolenia I stopnia. Podczas warsztatów uczestnicy wzięli udział w opracowaniu planów promocyjnych rzeczywistej kampanii reklamowej. Podczas części praktycznej realizowali zadania związane z przygotowaniem narzędzi promocyjnych dla powyższej kampanii. W szkoleniu wzięło udział 14 uczestników z Chorągwi Wielkopolskiej, Białostockiej, Stołecznej, Kujawsko-Pomorskiej, Dolnośląskiej, Łódzkiej, Lubelskiej, Mazowieckiej. Komendantką szkolenia była hm. Dorota Całka. 5. Konferencja System pracy z kadrą 22 maja 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja, którą zorganizował Wydział Pracy z Kadrą GK ZHP. Celem konferencji było zakończenie prac nad dokumentem System pracy z kadrą w ZHP. W konferencji udział wzięło 50 instruktorów z całej Polski. Hm. Jolanta Kreczmańska wprowadzając uczestników w tematykę konferencji zwróciła uwagę na konieczność uporządkowania w ZHP spraw związanych z pracą z kadrą, regulowanych przez wiele instrukcji i regulaminów, często ze sobą niespójnych. Zrelacjonowała przebieg rocznych prac nad systemem oraz poinformowała o podstawach proponowanego systemu. Komisarz zagraniczny ZHP hm. Rafał Bednarczyk przedstawił różne modele pracy z kadrą w organizacjach skautowych. Na szczegółowe pytania uczestników konferencji odpowiadali członkowie zespołu pracującego nad dokumentem. Uczestnicy podczas konferencji pracowali w trzech grupach roboczych: 1. Pozyskiwanie kadry 2. Kształcenie kadry 3. Pełnienie funkcji oraz praca przełożonego z kadrą Grupy prowadzili członkowie zespołu opracowującego system pracy z kadrą. W trakcie prac grupy, odnosząc się do poszczególnych części projektu dokumentu, dokonały w nim zmian. Wypracowano pomysły na sprawne wdrażanie dokumentu po jego przyjęciu przez Radę Naczelną ZHP. Na podstawie wniesionych na konferencji uwag i przeprowadzonej dyskusji internetowej opracowywano nową wersję dokumentu, który został przedstawiony Głównej Kwaterze ZHP. Dokument został przesłany do Komisji programowej Rady Naczelnej ZHP. 6. Przygotowania do Zlotu Kadry w 2011 r. Główna Kwatera ZHP na swoim spotkaniu przyjęła koncepcję zlotu. W ramach ZLOTU KADRY ZHP organizowany jest ZLOT DRUŻYNOWYCH (ZD), LETNIA AKCJA SZKOLENIOWA (LAS), ZLOT HARCMISTRZÓW (ZH) oraz ZLOT AKADEMIKÓW (ZA). Odbyły się dwa spotkania, podczas których omawiano koncepcję oraz składy komend poszczególnych zlotów. 7. Praca nad dokumentami 1. Opracowano, a następnie przyjęto podczas posiedzenia Rady Naczelnej ZHP system pracy z kadrą. 2. Opracowano harmonogram wdrożenia Systemu pracy z kadrą, który został przyjęty Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 33/2010 z dnia 30 września 2010 r. III) PROGRAM hm. Emilia Kulczyk-Prus Rok 2010 był rokiem pozjazdowym. Na początku roku został przydzielony zakres obowiązków poszczególnym członkom GK ZHP. W zakresie zadań członkini GK ZHP do spraw programu znalazły się: 1. kierowanie programem i działaniami metodycznymi w ZHP, 2. nadzorowanie prac wydziałów i zespołów programowych oraz metodycznych GK ZHP, 3. współpraca z programowcami działającymi na poziomie chorągwi, 4. inicjowanie i nadzorowanie realizacji projektów o charakterze programowym

19 19 i metodycznym realizowanych na poziomie GK ZHP, 5. wspieranie seniorów i starszyzny. W obszarze program w 2010 roku realizowane były następujące cele strategiczne: 1. Wzmocnienie wychowawczego charakteru organizacji 2. Podniesienie jakości i skuteczności pracy metodą harcerską w gromadach i drużynach 3. Wsparcie drużynowego w pracy wychowawczej przez całą organizację Następujące cele realizowane były poprzez zadania postawione w planach operacyjnych: Zadanie 1. Propozycje na 100-lecie harcerstwa Zainicjowane zostały, wypromowane oraz są podsumowywane (lub zostały podsumowane) następujące projekty o charakterze programowym i metodycznym, które mogły i mogą być wykorzystywane w drużynach w okresie jubileuszu 100-lecia harcerstwa: Rok Służby w ZHP: - kontynuacja trzyletniego cyklu programowego, - propagowanie pomysłów na harcerską służbę, uruchomienie strony internetowej Rok 2010 w ZHP był Rokiem Służby była to kontynuacja trzyletniego cyklu programowego w naszej organizacji. Aby wzmocnić pracę metodyczną drużynowych powstała strona internetowa na której znajdują się informacje dotyczące trzeciego roku przygotowań do Stulecia Harcerstwa, propozycje programowe do pracy z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim oraz propozycje pól służby w całej Polsce. Na bieżąco przyjmowane były zgłoszenia środowisk, realizujących duże projekty i potrzebujących wsparcia, propozycje działań m.in. w ramach Dnia Dobrych Uczynków oraz działaniach w sytuacjach kryzysowych podejmowanych po katastrofie smoleńskiej czy powodzi. Rok Służby został podsumowany - drużyny, hufce podobnie jak w latach ubiegłych nadsyłały sprawozdania przedstawiając w nich podjęte działania oraz wnioski dot. tych działań. Sprawozdania nadesłane w wersji elektronicznej zostały zamieszczone na stronie służby, jako bank pomysłów, pozostałe (filmy, kroniki działań, wycinki z prasy itp.) po zakończeniu obchodów stulecia zostaną skatalogowane i przekazane do Muzeum Harcerstwa. Hufce i drużyny, które nadesłały sprawozdania otrzymały trzecią część plakietki na 100-lecie. Realizacja propozycji programowej Praca nad sobą, Braterstwo, Służba została zakończona. "10 kroków do 100-lecia": - zestaw zadań dla gromad zuchowych i drużyn harcerskich, - podsumowanie zadań, - publikowanie najciekawszych prac w Internecie; 10 kroków do stulecia pod koniec 2009 roku została opracowana propozycja programowa 10 kroków do stulecia zawierająca krótkie opisy historyczne oraz współczesne zadania do wykonania przez gromady i drużyny. Propozycja znajduje się na stronach oraz Drużyny z całej Polski realizowały zadania i przysyłały raporty w wersji papierowej (kroniki, plakaty, makiety itp.), w wersji filmowej na CD i DVD oraz nadsyłały raporty drogą internetową. Do realizacji propozycji programowej przystąpiło ponad 900 gromad i drużyn. Propozycja jest realizowana do maja Wiele drużyn realizowało ją przygotowując się do Jubileuszowego Zlotu w Krakowie. Na stronie można znaleźć część raportów nadesłanych przez drużyny, wiele filmów realizowanych w ramach 10 kroku znajduje się na YouTube. Kronika na 100-lecie harcerstwa: - wysyłka kart do wypełnienia przez drużyny, - stworzenie kroniki z odesłanych kart, - publikowanie najciekawszych kart w Internecie.

20 20 Kronika na 100 lecie harcerstwa 22 lutego wszystkie gromady i drużyny (za pośrednictwem komend hufców) otrzymały koperty, które zawierały 2 karty do kroniki (jedną mniejszą dla drużyny, drugą formatu A-3 do wypełnienia i odesłania do GK ZHP), plakat na lecie oraz kartkę z życzeniami na Dzień Myśli Braterskiej i instrukcją przygotowania karty do kroniki. Do GK ZHP wróciło zaledwie ok. 800 kart do kroniki a więc niecałe 11%. Pomimo tego, że termin nadsyłania kart upłynął w maju ubiegłego roku karty jeszcze spływają. Niektóre karty można było zobaczyć na jednej z wystaw na Zlocie w Krakowie. Drużyny, które nadesłały kartę do kroniki otrzymały plakietki na lecie harcerstwa (ilość wysyłanych plakietek była zgodna ze stanem liczebnym gromady/drużyny znajdującym się w ewidencji ZHP o czym drużynowi zostali poinformowani w instrukcji 22 lutego). Losowo wybrane karty można zobaczyć na stronie Nadesłane karty zostały posegregowane i merytorycznie opracowane (podzielone na chorągwie i hufce, spisane najważniejsze informacje metodyczne o gromadach/ drużynach zdobywane stopnie i sprawności, działania zastępów itp.). Karty do kroniki obchodów stulecia zostaną przekazane do Muzeum Harcerstwa (obecnie są one prezentowane podczas różnych wydarzeń). Zadanie 2. Wspieranie drużynowych Aby móc realizować w sposób prawidłowy zadania z zakresu obowiązków takie jak kierowanie programem i działaniami metodycznymi w ZHP, nadzorowanie prac wydziałów i zespołów programowych oraz metodycznych GK ZHP oraz współpraca z programowcami działającymi na poziomie chorągwi jak również realizacji zadania z planów operacyjnych dot. wspierania drużynowych niezbędne było przeorganizowanie i zmiany w składach wydziałów i zespołów. Wydziały, zespoły i inspektoraty budowane były (wraz z określeniem zadań) w pierwszej połowie 2010 roku. Wszelkie zmiany (zarówno w strukturze jak i w składach osobowych) zostały ujęte w rozkazie Naczelnika ZHP z dn. 30 czerwca 2010 r. W obszarze program działają następujące wydziały i zespoły: Wydział Zuchowy kierownik phm. Joanna Stefaniak Wydział Harcerski kierownik phm. Marta Wrzosek Wydział Starszoharcerski kierownik hm. Paweł Chmielewski Wydział Wędrowniczy kierownik hm. Jakub Juszyński Wydział ds. szczepów kierownik hm. Andrzej Grabowski Wydział ds. pracy z nauczycielami kierownik hm. Tomasz Fliszkiewicz / phm. Jolanta Szadkowska Wydział Nieprzetartego Szlaku - kierownik hm. Dorota Kołakowska Wydział Seniorów i Starszyzny Harcerskiej kierownik hm. Zbigniew Południkiewicz Wydział Specjalności - kierownik phm. Piotr Stanisławski - Inspektorat drużyn lotniczych - szef phm. Samanta Nawrocka / hm. Czesław Przybytek - Inspektorat drużyn obronnych szef phm. Arkadiusz Boziński - Inspektorat drużyn pożarniczych - szef hm. Teresa Piotrowska - Inspektorat harcerskiej służby porządkowej, harcerskiej służby granicznej i harcerskiej służby ruchu drogowego szef hm. Maciej Pietraszczyk - Inspektorat turystyczno krajoznawczy szef hm. Paweł Chmielewski / pwd. Piotr Łeśko - Harcerska Szkoła Ratownictwa szef phm. Jakub Sieczko/ phm. Anna Mazurczak - Kierownictwo drużyn wodnych i żeglarskich szef hm. Sławomir Dębicki/ phm. Wiktor Wróblewski - Inspektorat drużyn konnych i jeździeckich szef hm. Rafał Raniowski Wydział programowy: - Zespół wychowania duchowego i religijnego szef phm. Rafał Łaskawski - Zespół wychowania patriotycznego i obywatelskiego szef hm. Maciej Młynarczyk

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2014 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 1 KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1. Kształcenie kadry w ZHP jest organizowane

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011

Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011 Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011 Warszawa, 1 grudnia 2011 hm. Rafał Bednarczyk hm. Dawid Pawłowski Wstęp Arkusz Analizy Hufca został w roku 2011 przeprowadzony po raz pierwszy w postaci ankiety

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA. CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011

PLAN KSZTAŁCENIA. CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011 PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011 INFORMACJE OGÓLNE Plan kształcenia jest realizowany przede wszystkim przez instruktorów będących kadrą zajmującą się kształceniem lub przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Skład zespołu: 1. SOKK szefowa (koordynacja pracy zespołu, warsztaty opiekunów prób, Kształceniowe Inspiracje, warsztaty/ kursy programowe/

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Stołeczna ZHP

Chorągiew Stołeczna ZHP Kalendarz przedsięwzięć kształceniowych Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej ILUMINACJA czerwiec grudzień CZERWIEC 7 VI (sobota, 11:00-17:00) HZKK: Jak Szefowie i członkowie hufcowych ZKK hm. Sławek Postek

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016 CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP

Uchwała nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP Uchwała nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 23 ust. 2 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP ustala formy, rodzaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZIEMI TYSKIEJ im. WOJSKA POLSKIEGO. Zatwierdzony na posiedzeniu w dniu r.

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZIEMI TYSKIEJ im. WOJSKA POLSKIEGO. Zatwierdzony na posiedzeniu w dniu r. REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZIEMI TYSKIEJ im. WOJSKA POLSKIEGO Zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 03.12.2015r. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Podstawę wydania niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE Załącznik do Uchwały Komendy Hufca nr. REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Komendant i komenda hufca są władzami wykonawczymi hufca działającymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZHP CZERWONAK

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZHP CZERWONAK REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZHP CZERWONAK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2011 Komendy Hufca ZHP Czerwonak z dnia 14.12.2011r. Komendantka i komenda hufca

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 1 z 11 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ ILUMINACJA ILUMINACJA to znane w psychologii zjawisko oświecenia

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2017

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2017 CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2017 Centralna Szkoła Instruktorska ZHP jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca 1 Komenda Hufca na podstawie 52 Statutu ZHP wprowadza

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2013/2014

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2013/2014 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2013/2014 Plan kształcenia na rok harcerski 2013/2014 Wstęp Rok harcerski 2012/2013 to czas stabilizacji działania ZKK "Kompas". Na podstawie działań

Bardziej szczegółowo

Odznaczenia i nagrody w ZHP

Odznaczenia i nagrody w ZHP Odznaczenia i nagrody w ZHP Uchwała nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP I. Postanowienia ogólne 1.Na podstawie 23 ust. 2 Statutu ZHP Rada Naczelna

Bardziej szczegółowo

Rozkaz L 2/2014. Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L1/2014 z dnia r.

Rozkaz L 2/2014. Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L1/2014 z dnia r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Śląskiej Katowice, 20.02.2014r. Rozkaz L 2/2014 Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L1/2014 z dnia 31.01.2014r. 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015

Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015 Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015 Wstęp Prowadzenie kształcenia na poziomie każdej Chorągwi jest dużym wyzwaniem. Ktoś może rzec, ze robienie tego

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Mazowiecka ZHP

Chorągiew Mazowiecka ZHP Uchwała Rady Chorągwi Mazowieckiej nr 31/VII/2017 z dnia 25.01.2017 roku w sprawie oceny realizacji planu pracy chorągwi, w tym planu kształcenia oraz ewaluacji planu operacyjnego chorągwi na 2016 rok.

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju HUFCA ZHP RADOMSKO NA LATA

Plan Rozwoju HUFCA ZHP RADOMSKO NA LATA Plan Rozwoju HUFCA ZHP RADOMSKO NA LATA 2015-2019 Charakterystyka Hufca Hufiec ZHP Radomsko zrzesza ponad 720 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i seniorów z miasta Radomsko

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych EWALUACJA PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWII MAZOWIIECKIIEJ ZA ROK 2014 do Strategiiii ZHP na llata 2012 -- 2017 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Wsparcie pracy programowej w hufcach poprzez współpracę zespołów programowych

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017 Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej L. 6/2017 rok z dnia 24.03.2017 r.

Bardziej szczegółowo

R o z k a z L. 5 /

R o z k a z L. 5 / Poznań, 14 maja 2010 roku KOMENDANT Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 R o z k a z L. 5 / 2 0 1 0 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ QRS PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24 września 2011 roku I CZĘŚĆ WSTĘPNA Zespół

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP

z dnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP Rada Naczelna ZHP Materiał komisji ds. społecznych Rady Naczelnej ZHP - do konsultacji Na czerwono zaznaczono propozycje zapisów do usunięcia z dotychczasowej uchwały, na żółto propozycje nowych zapisów.

Bardziej szczegółowo

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA HUFIEC TARNÓW IM. JÓZEFA BEMA PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK Przyjęte uchwałą komendy nr 9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Tarnów, grudzień 2014 r. DOBRY

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Dolnośląska ZHP

Chorągiew Dolnośląska ZHP Chorągiew Dolnośląska ZHP Wrocław, 28.04.2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego Rozkaz L. 6/2014 Wyjątki z rozkazu Naczelnika Związku Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo SIERPIEŃ 14-17.08.2014 Letnia Akcja Szkoleniowa Głównej Kwatery Głodówka GK Reprezentacja 7 osób z każdej chorągwi 18-30.082014 Letnia Akcja Szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN im. Pierwszych Szczecińskich Harcerzy

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN im. Pierwszych Szczecińskich Harcerzy REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN im. Pierwszych Szczecińskich Harcerzy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Komendant i komenda hufca są władzami wykonawczymi hufca działającymi

Bardziej szczegółowo

Z-CA KOMENDANTA HUFCA

Z-CA KOMENDANTA HUFCA OPISY FUNKCJI Z-CA KOMENDANTA HUFCA Misja, zadania na rok: Wspieranie działań namiestników oraz koordynowanie działań kształceniowo-programowych. Wspieranie namiestników w organizowaniu form kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ KOMBINAT PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 Plan kształcenia Hufca ZHP Tarnów na rok harcerski 2012/2013 Wstęp Rok harcerski 2011/2012 był pierwszym pełnym rokiem działania ZKK "Kompas",

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIII (60) Nr 9 WRZESIEŃ 2012 Spis treści 1. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 120/2012 z dnia 5 września 2012 roku w sprawie przekazania ZHP Chorągwi Śląskiej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIV (72) Nr 12 GRUDZIEŃ 2013 Spis treści 1. Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie udziału ZHP w pozyskiwaniu i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP KOMENDANT CHORĄGWI hm. Paulina Gajownik 1. Zarządza (wspólnie ze skarbnikiem chorągwi) majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS DOBRY PROGRAM Wzbogacanie warsztatu programowego Stworzenie wirtualnej przestrzeni (na początek mailowej) zawierającej przydatne linki i informacje

Bardziej szczegółowo

- Projekt - z dnia r. w sprawie systemu stopni instruktorskich

- Projekt - z dnia r. w sprawie systemu stopni instruktorskich - Projekt - z dnia... 2016r. w sprawie systemu stopni instruktorskich stopni instruktorskich za tworzenie jak najlepszych warunków dla wszystkich, którzy c sumiennymi opiekunami, I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Raport z działań Zespołu Kadry Kształcącej "Kompas" w roku harcerskim 2011/2012

Raport z działań Zespołu Kadry Kształcącej Kompas w roku harcerskim 2011/2012 Raport z działań Zespołu Kadry Kształcącej "Kompas" w roku harcerskim 2011/2012 Raport z działań ZKK "Kompas" w roku harcerskim 2011/2012 Na rok 2011/2012 zaplanowanych zostało szereg działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP w 2017 roku

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP w 2017 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 29/III/2017 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP z dnia 31. stycznia 2017 roku Plan pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP w 2017 roku 1. Cele i zamierzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017 Strategia Strateg ZHP P Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017 1 Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Gdańsk, dnia 20. maja 2014 r. Rozkaz L 06 /14 Wyjątki z Rozkazu L. 2/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Naczelnika ZHP:

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania Źródła finansowania zadania Osoba odpowiedzialna za realizację DOBRY

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T Y GŁÓWNEJ KWATERY ZHP

K O M U N I K A T Y GŁÓWNEJ KWATERY ZHP K O M U N I K A T Y GŁÓWNEJ KWATERY ZHP nr 03/2010 5 lutego 2010 r. Spis treści 1. List Pochwalny Naczelnika ZHP 2. Informacja o wysokości środków 1% PIT 2008 zebranych w roku 2009 3. Zbiórka kadry Nieprzetartego

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie Chorągiew Warmińsko- Mazurska ZHP Komenda Hufca Rodło ZHP 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45 rodlo@zhp.pl, biuro.rodlo@gmail.com Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0201 8770 Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Rozkaz L.1/2016. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Rozkaz L.1/2016. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy Warszawa, dn. 29 stycznia 2016 r. Rozkaz L.1/2016 Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2015 z dnia 29 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Raport z działań. Zespołu Kadry Kształcącej Kompas w roku harcerskim 2014/2015. Tarnów, r.

Raport z działań. Zespołu Kadry Kształcącej Kompas w roku harcerskim 2014/2015. Tarnów, r. Raport z działań Zespołu Kadry Kształcącej Kompas w roku harcerskim 2014/2015 Tarnów, 26.11.2015r. Spis treści Kadra kształcąca ZKK Kompas...3 phm. Anna Drabik szef zespołu - BOKK 840/2015...3 hm. Cezary

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przedsięwzięć programowych Chorągwi Kieleckiej ZHP w roku 2016

Harmonogram przedsięwzięć programowych Chorągwi Kieleckiej ZHP w roku 2016 Termin Nazwa zadania Miejsce Organizator STYCZEŃ 2016 - WOŚP sztaby hufcowe Województwo świętokrzyskie Komendy poszczególnych hufców - HAZ/ NAZ Cała Polska Komendy poszczególnych hufców LUTY 2016 19-21.02.

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP WARASZAWA URSUS im. hm. Mieczysława Bema przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 2/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Komendant i komenda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA Hufiec ZHP Warszawa-Wola Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca Warszawa-Wola 01-197 Warszawa, ul. Karolkowa 53a biuro@wola.zhp.pl, www.wola.zhp.pl Bank Pekao S.A. 61 1240 1037 1111 0010 4057 2032 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

R O Z K A Z L. 1 / 2016

R O Z K A Z L. 1 / 2016 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDANT HUFCA POZNAŃ NOWE MIASTO IM. BOLESŁAWA CHROBREGO R O Z K A Z L. 1 / 2016 Poznań 13 marca 2016 Wyjątki z rozkazów Naczelnika ZHP Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L.1/2016

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Hufca Poznań Jeżyce do roku Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce

Program rozwoju Hufca Poznań Jeżyce do roku Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce Przygotowanie i przyjęcie programu rozwoju hufca, do czego jesteśmy zobowiązani zgodnie z 48 ust. 3 pkt. 2 Statutu ZHP, powinno zostać poprzedzone analizą SWOT dającą podstawy do sformułowania celów, konkretnych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016 Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo 03.09.2015 Posiedzenie Komendy Komendant 05-06.09.2015 APSIK Atrakcyjne Polowe Spotkanie Integracyjne Komend Korzkiew Komenda Komenda i przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 7.11.2011 18.11.2013 Podstawą działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych jest Regulamin Rady. Regulamin określa cele, strukturę

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ QRS PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2011 2013 Przygotowany na podstawie Strategii Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24 września 2011 roku I CZĘŚĆ WSTĘPNA Zespół

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Program rozwoju Hufca Piast Poznań - Stare Miasto 2015-2019 Poznań, 9 października 2015 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej. ( ) pwd. Patryk Rempała ćw.

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej. ( ) pwd. Patryk Rempała ćw. Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 8/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Kształcenia Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej na okres od marca do października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I TRYB PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WROCŁAW

REGULAMIN I TRYB PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WROCŁAW REGULAMIN I TRYB PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WROCŁAW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie Komendant Hufca

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata

Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017 1. XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP przyjmuje Strategię rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015 PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK DO STRATEGII ZHP NA LATA 20122017 ANALIZA SYTUACJI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW: I. Dobry program: W komendzie chorągwi pełniona jest funkcja zcy komendanta

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KOMENDY CHORĄGWI

INFORMATOR KOMENDY CHORĄGWI INFORMATOR KOMENDY CHORĄGWI NA MIESIĄC MARZEC 2003 R. Komentarz: Komentarz: Dziękujemy wszystkim Druhnom i Druhom, drużynom, hufcom za życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej. 1 Związek Harcerstwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Komendant Hufca Starogard Gd. 10 stycznia 2017 r. im. gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.1/2017

Komendant Hufca Starogard Gd. 10 stycznia 2017 r. im. gen. Józefa Wybickiego. Rozkaz L.1/2017 Komendant Hufca Starogard Gd. 10 stycznia 2017 r. Rozkaz L.1/2017 Wyjątki z rozkazu L.24/2016 Komendanta Chorągwi Gdąńskiej ZHP z dnia 30 grudnia 2016 r. 3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo STYCZEŃ 18.01.2015 TADEK - Tradycyjna Akademia Dla Ekstra Kadry KRAKÓW KOMENDA 13.01.2015 Opłatek Harcerzy Nieprzetartego szlaku SOSW, Referat Nieprzetartego

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014

Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014 Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014 Opis hufca Dnia 13 października 2013 r. Hufiec ZHP Warszawa Wawer został wyodrębniony z Hufca ZHP Warszawa Praga Południe. Hufiec obecnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne załącznik do Uchwały nr 35/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji przyjętych przez GK ZHP INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne 1.1.Podstawę

Bardziej szczegółowo

*******************************

******************************* Poznań, 18 marca 2013 roku KOMENDANT Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Rozkaz L L..05/2013. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HUFCOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ. Hufiec ZHP Częstochowa

REGULAMIN HUFCOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ. Hufiec ZHP Częstochowa REGULAMIN HUFCOWEJ KAPITUŁY ODZNACZEŃ Hufiec ZHP Częstochowa I. Postanowienia ogólne. 1. Hufcowa Kapituła Odznaczeń (HKO) jest zespołem instruktorskim powołanym rozkazem przez Komendanta Hufca ZHP Częstochowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

Krótko o wydarzeniu. Konferencja została stworzona, aby podjąć próbę odpowiedzi na pytania:

Krótko o wydarzeniu. Konferencja została stworzona, aby podjąć próbę odpowiedzi na pytania: Krótko o wydarzeniu Konferencja została stworzona, aby podjąć próbę odpowiedzi na pytania: jakie są kierunki zmian w zakresie przystosowania organizacji pozarządowych do skutecznego i transparentnego realizowania

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 Przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 6/2014 z dnia 8 września 2014 r. Tarnów, wrzesień 2014 r. Spis treści 1. OPIS SYTUACJI KSZTAŁCENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polska Federacja Sportów Odważnikowych, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Chorągwi Harcerek ZHR

Regulamin Chorągwi Harcerek ZHR (ze zmianami zatwierdzonymi uchwałami Naczelnictwa ZHR z dnia 10 czerwca 2012 roku oraz 25 marca 2016 roku) I. Przepisy ogólne 1 Chorągiew harcerek jest jednostką organizacyjną ZHR, skupiającą wszystkie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

UZASADNIENIE. Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP Uchwała nr 12/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia wyników, wniosków i rekomendacji z ewaluacji planu chorągwi z roku 2014

Bardziej szczegółowo

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM.

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM. KOMENDANT HUFCA PHM. TOMASZ RAWSKI Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej kieruje pracami Komendy Hufca, organizuje jej pracę i przewodniczy obradom, reprezentuje Hufiec

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności komendy Hufca ZHP Warszawa Wawer w latach Warszawa, r

Ocena działalności komendy Hufca ZHP Warszawa Wawer w latach Warszawa, r Ocena działalności komendy Hufca ZHP Warszawa Wawer w latach 2015-2017 Warszawa, 24.09.2017r Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Warszawa-Wawer działając na podstawie 49 pkt 2 ust. 3 i 54 pkt 2 ust. 6 Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Na rok harcerski 2012/2013 Hufiec Łódź Widzew zrzesza 200 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

CHORĄGWIANEGO ZESPOŁU WYCHOWANIA DUCHOWEGO I RELIGIJNEGO

CHORĄGWIANEGO ZESPOŁU WYCHOWANIA DUCHOWEGO I RELIGIJNEGO PROGRAM PRACY CHORĄGWIANEGO ZESPOŁU WYCHOWANIA DUCHOWEGO I RELIGIJNEGO na rok 2017/2018 ZHP CHORĄGIEW BIAŁOSTOCKA CHARAKTERYSTYKA Zespół został powołany, po spotkaniu kapelanów, które miało miejsce 6 maja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia )

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia ) PLAN PRACY HUFCA 2016/2017 CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia 07-01-2017) CELE: CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-KSZTAŁCENIOWE: (na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 r.

Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 r. Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 r. Chorągiew Mazowiecka ZHP Komenda Hufca ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku 09-402 Płock, ul. Krótka 3a plock@zhp.pl, www.plock.zhp.pl Bank PEKAO S.A.90

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ZKK Hufca Kraków Nowa Huta 2009-2011. Sprawozdanie z działalności Zespołu Kadry Kształcącej QRS Hufca Kraków Nowa Huta

Sprawozdanie ZKK Hufca Kraków Nowa Huta 2009-2011. Sprawozdanie z działalności Zespołu Kadry Kształcącej QRS Hufca Kraków Nowa Huta Sprawozdanie z działalności Zespołu Kadry Kształcącej QRS Hufca Kraków Nowa Huta Szefem zespołu Kadry Kształcącej Hufca Kraków Nowa Huta zostałam we wrześniu 2009 roku. Każdego roku zespół podejmował zadania

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Uchwała Rady Naczelnej ZHP Nr 40/XXXVI z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Program wakacyjnych praktyk ZHP

Program wakacyjnych praktyk ZHP Program wakacyjnych praktyk ZHP Lato 2014 Rusza kolejna edycja ogólnopolskiego Programu Wakacyjnych Praktyk ZHP najlepszej okazji by zdobyć cenne doświadczenie i nowe umiejętności! Czym jest Program Wakacyjnych

Bardziej szczegółowo

2 Radzie Seniorów Miasta Lublin nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2 Radzie Seniorów Miasta Lublin nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Projekt z dnia 16 stycznia 2015 r. DRUK NR 70-1 Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto 1. Wyróżnienie LIŚĆ DĘBU mogą otrzymać instruktorzy, którzy:

Bardziej szczegółowo