Univeristé d Orléans; IUT Bourges

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Univeristé d Orléans; IUT Bourges"

Transkrypt

1 Univeristé d Orléans; IUT Bourges 1 Kierunek studiów: Gestion et Administration, Petites et Moyennes Organisations 2 Jakie dokład dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? 3 Jak ustalał/a Pan / Pani przedmioty w Learning Agreement przed wyjazdem oraz po wyjeździe i gdzie można je było znaleźć (Internet, koordynator zagraniczny, BWZ KUL, pakiety ECTS, etc)? Dyrektor uczelni oraz koordynator Polski Przed wyjazdem nazwy przedmiotów były dostępne na stro internetowej uczelni zagranicznej, a po przyjeździe, koordynator zagraniczny przedstawił nam listę przedmiotów Niestety jak się okazało po przyjeździe, lista była zbyt dokładną 4 Legalizacja pobytu: Od 1 maja 2004 studenci wyjeżdżający do uczelni partnerskich w innych krajach Unii Europejskiej na okres od 3 miesięcy do 1 roku muszą ubiegać się o wizy; pozostaje w mocy obowiązek zalegalizowania pobytu w danym kraju Procedura przed wyjazdem była skomplikowana Wszystkie potrzebne dokumenty dostarcza DWZ KUL, student ze swojej strony musi zlecić tłumacze przysięgłe świadectwa dojrzałości, koordynator zagraniczny po przyjeździe studenta na miejsce pomaga w rejestracji na studia a) Czy była wymagana legalizacja pobytu? b) Czy były kłopoty z legalizacją pobytu? c) Jeżeli jakie? d) Gdzie musiał/a Pan/i się udać i w jakim termi od dnia przyjazdu należało dopełnić formalności dotyczących legalizacji pobytu? e) Jakie dokład dokumenty? f) Jaki był czas oczekiwania? 5 Ubezpiecze: Obowiązkowo należy uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która wydawana jest przez oddział Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania i jest ona bezpłatna EKUZ pokazuje się bezpośrednio w placówce służby zdrowia Czasami wymagane jest dodatkowo okaza dowodu tożsamości (preferowany paszport) Dodatkowo każdy student Erasmusa jest zobowiązany posiadać dodatkowe ubezpiecze od następstw szczęśliwych wypadków (NNW) wykupione w towarzystwie ubezpieczeniowym a) W jakim towarzystwie ubezpieczeniowym wykupił/a Pan/i ubezpiecze od następstw szczęśliwych wypadków i jaki był jego koszt? LMDE, 85 EUR w razie przeziębienia i podstawowej wizyty u lekarza, ubezpieczyciel zwracał kosztów ani wizyty ani leków Niezbędna jest wiec zielona karta zdrowotna (la carte vitale)

2 b) Czy musiał/a Pan/ Pani skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego (karty EKUZ) lub z ubezpieczenia od następstw szczęśliwych wypadków za granicą? Jeśli, czy wystąpiły jakieś trudności? c) Czy była koczność rejestracji w odpowiedj instytucji ubezpieczeniowej aby w razie choroby za okazam kart EKUZ móc korzystać z opieki zdrowotnej (jeśli, proszę podać nazwę instytucji i termin do jakiego należało dopełnić formalności)? Nie było to koczne 6 Jaki wybrał/a Pan/Pani środek transportu? (proszę podać rówż koszt biletu) Samolot, koszt około 50 w jedna stronę Czy uczelnia zagraniczna proponuje przyjeżdżającym studentom: a) odebra z dworca po przyjeździe b) pomoc studenta/ów zagranicznych c) imprezę powitalną, program orientacyjny, itp 7 Czy uczelnia proponowała dodatkowe zajęcia gdzie można było rozwijać swoje zamiłowania i umiejętności (sport, muzyka, plastyka, i inne) Tak, była możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych 8 Co warto ze sobą zabrać? Słowniki : ze słownictwem prawniczym oraz ekonomicznym, przybory szkolne : zeszyty, linijkę, kalkulator 9 Czego warto zabierać? Ne warto zabierać niczego do wyposażenia mieszkania, mieszka jest bardzo dobrze zaopatrzone: jest pościel oraz kompletne wyposaże kuchni O czym należy pamiętać/co warto załatwić przed wyjazdem (sprawy studenckie / administracyjne/ finansowe etc)? Należy dokład przeczytać Przewodnik dla studenta (program Erasmus) w którym można znaleźć dokładny spis wszystkich zbędnych formalności przed wyjazdem Dobrze jest zapytać w dziekanacie o dodatkowe informacje Sprawy finansowe załatwiane są przed samym wyjazdem, kiedy wypłacane jest stypendium ( w gotowce) 10 Zakwaterowa: a) Rodzaj (akademik, wynajęte mieszka, itp) Wynajęte i zagwarantowane mieszka b) Czy było zapewnione przez uczelnię zagraniczną? c) Czy wymagano kaucji? d) Jeśli, to w jakiej wysokości? e) Jaki był koszt zakwaterowania? Jedyny koszt to roczne ubezpiecze, ok 100 euro f) Czy wymagano opłat z góry i za jaki okres? Nie było żadnych opłat za mieszka g) Kiedy załatwiał Pan/Pani formalności związane z zakwaterowam (przed przyjazdem, po przyjeździe na miejsce/ ewentualne uwagi)? Przed przyjazdem, mieliśmy dużo informacji od studentów zeszłorocznych oraz dobry kont z tamtejszym opiekunem

3 h) Pana/Pani wskazówki jak znaleźć dobre/drogie zakwaterowa oraz adres, który chce Pan / Pani polecić kolegom proszę podać powód, dlaczego warto tam mieszkać (ze względu na cenę, położe, itp) Koszt wynajęcia mieszkania lub akademika w Bourges to ok euro/mc 11 Wyżywie We własnym zakresie Uwagi/wskazówki: Czasem chodziłam na obiady na stołówkę akademicka, co związane było z krotka przerwa miedzy zajęciami, jednakże taj m wyniosło jedze we własnym zakresie Warto wziąć na początek kilka konserw, mogą być przydatne zanim zrobimy pierwsze zakupy 12 Czy można na miejscu podjąć pracę? Jeśli, prosimy o Pana/Pani uwagi: Nie, ilość zajęć pozwala na podjecie pracy 13 Ile dni przed rozpoczęciem semestru warto przyjechać na miejsce? 3 dni Co i w jakiej kolejności załatwiał/a Pan/Pani w ciągu pierwszych dni po przyjeździe? Na początku rejestracja na uczelni, zakłada konta w banku, ubezpiecze mieszkania, ubezpiecze zdrowotne, learning agreement ubezpiecze formalności w banku związane z otworzem konta bankowego 14 Wybór przedmiotów/konty z koordynatorem na uczelni zagranicznej/przesła uzgodnionego Learning Agreement do Biura Współpracy z Zagranicą KUL, kont ze swoim koordynatorem w KUL prosimy o Pana/Pani wskazówki/rady dla przyszłych studentów Erasmusa: Uczelnia w Bourges posiada oddzielnych punktów ECTS, to jedyny problem po powrocie do kraju W przypadku IUT Bourges, wpisujemy wszystkie przedmioty jakie mamy na uczelni zagranicznej do learning agreement, koordynator zagraniczny udostępnia ich listę po przyjeździe, następ wystarczy poprosić koordynatora o przesła faxem naszych dokumentów, warto je przygotować podczas pierwszych dwóch tygodni pobytu 15 Jaką w przybliżeniu łączną kwotę wydawał/a Pan/Pani miesięcz w czasie pobytu? Łączna kwota/mies EUR, w tym: a mieszka 0 EUR b komunikacja miejska 0 EUR c wyżywie EUR d książki i pomoce naukowe 0 EUR a inne (proszę wymienić) 100 EUR potrzeby własne : kosmetyki, środki czystości 16 Jaką formę przechowywania pieniędzy wybrał Pan / wybrała Pani? konto bankowe w euro po paru dniach od przyjazdu gotówka na początku pobytu Czy wg Pana/Pani bardziej korzystne jest konto w Polsce czy za granicą? Korzystj jest założyć konto za granicą Cenne wskazówki dotyczące pobytu/studiów: Studia w Bourges umożliwiają zdobycie nowych doświadczeń oraz dyplomu, kont z językiem jest rówż istotny, wszystkie zajęcia odbywają się w języku francuskim, można spotkać nowych ludzi, wszyscy są przyjaź nastawieni do studentów zagranicznych

4 17 Studia: a) Jak Pan / Pani ocenia poziom i organizację zajęć na uczelni przyjmującej (prosimy o krótkie uzasad)? Nie mam zastrzeżeń do organizacji zajęć, jednak ma możliwości zweryfikowania ocen po otrzymaniu wynikow z egzaminow, dlatego które oceny a raczej punkty wydaja się być sprawiedliwe, egzaminy sa sprawdzane bardzo powoli 3 miesiące w sesji letj, oceny dostałam już po powrocie do Polski b) Proszę zaznaczyć w jakim stopniu zajęcia oferowane przez uczelnię zagraniczną były zbliżone do zajęć oferowanych na Pana/Pani kierunku studiów w KUL: studia w Bourges sa związane z kierunkiem na jakim jestem obec filologia romańska, chociaż pomocna jest specjalizacja Le français des affaires Zajęcia różnią sie bardzo Przede wszystkim zajęcia na KUL maja charakter humanistyczny a na IUT matematyczny c) Jak Pan / Pani ocenia poziom usług świadczonych przez uczelnię (administracja, dostęp do biblioteki, komputerów i innego sprzętu, itd)? Jakoś w/w usług na IUT jest doskonała Każdy ma dostęp do sali internetowej od godziny 8 do 19, sala wyposażona jest w drukarkę, mamy rówż dostęp do skanera i wszystkich urządzeń biurowych jakie sa w dziekanacie (wystarczy grzecz poprosić) Biblioteka jest bardzo dobrze wyposażona w książki, czasopisma międzynarodowe, komputery i kilka cichych sal do pracy Nic pod tym względem jest do zarzucenia, jest dobrze wyposażona biblioteka oraz dostęp do komputerów d) Czy uczelnia przyjmująca stosowała ECTS? e) W jakim języku prowadzone były zajęcia/wykłady? Francuski f) Jak ocenia Pan / Pani konty ze studentami tamtejszej uczelni oraz zagranicznymi? Bardzo dobrze, byliśmy raczej wszyscy zintegrowani g) Jak Pan / Pani ocenia pracę (w skali: 2 źle, 3 słabo, 4 dobrze, 5 bardzo dobrze)? a) koordynatora zagranicznego 4 b) Biura Współpracy z Zagranicą uczelni zagranicznej ma tam iej instytucji c) Biura Socrates uczelni zagranicznej 5 h) Jak dokład zdobywał/a Pan / Pani Transcript of Records oraz dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej? Proszę opisać ewentualne trudności z tym związane: Spotkałam się z dyrektorem mojego kierunku, dostałam wypis nazw przedmiotów z całego roku akademickiego, wybrałam około 10 przedmiotów, ale żaden z nich posiada oddzielnej punktacji ECTS Koordynator z KULu jak i dział Współpracy z Zagranica był bardzo pomocny 22 Proszę opisać jak dokład wyglądała procedura rozliczenia Pana / Pani okresu studiów po powrocie na KUL? Uwagi/wskazówki/problemy: 1 Złoże (do dnia 3107 lub w przypadku gdy stypendium trwa dłużej w przekraczalnym termi dwóch tygodni po zakończeniu okresu studiów) w SOWM KUL: zaświadczenia z uczelni zagranicznej o czasie trwania stypendium (Confirmation) wykazu zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen (Transcript of Records) wypeł drogą elektroniczną dwóch ankiet 2 Przetłumacze przez tłumacza przysięgłego Transcript of Records

5 3 Złoże kserokopii tłumaczenia Transcript of Records w BWZ KUL 4 Wypłace drugiej raty stypendium programu Erasmusa w kasie KUL 5 Złoże oryginału Transcript of Records wraz z jego tłumaczem oraz Confirmation w dziekanacie Zalicze zaległych egzaminów KUL na zasadach i w terminach określonych w podaniu do Koordynatora Wydziałowego złożonym jeszcze przed wyjazdem zbędny kont z dziekanatem w celu ustalenia szczegółów 23 Podsumowa prosimy o wszelkie uwagi dotyczące pobytu zagranicznego: co się Panu / Pani szczegól podobało i podobało, co sprawiało największy kłopot, jakich rad może Pan / Pani udzielić studentom wyjeżdżającym, itd Studia oraz doświadcze a w szczególności obowiązkowy staż w przedsiębiorstwie są samowicie przydatne oraz z pewnością zaowocują w przyszłym poszukiwaniu pracy Mam nadzieje, ze w przyszłości uczelnia w Bourges dostosuje odpowiednia punktacje ECTS Pobyt na stypendium przyniósł mi wiele nowych pozytywnych doświadczeń System nauczania na uczelni zagranicznej, sam kierunek studiów tj Duża ilość zajęć praktycznych i obowiązkowy 10 miesięczny staż w przedsiębiorstwie dają duże wyobraże o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Zajęcia sa bardzo ciekawe i w większości baja zastosowa w codziennym życiu: Matematyka finansowa, Prawo pracy, Prawo konsumenta Podczas pobytu mamy rówż okazje poznać bliżej Zycie codzienne w obcym kraju, trudno jest sie przyzwyczaić na początku ze w dziele wszystkie sklepy sa zamknięte, ze codzien ok1214 jest przerwa na obiad i żadna instytucja poza stołówka przyjmuje w tym czasie klientów Warto wykorzystać wolny czas, weekendy i wakacje na zwiedza kraju Bilety kolejowe dla studentów z karta 1225 lat są we Francji bardzo ta i przyjemne a weekendowy wyjazd raz na jakiś czas pozwala naładować akumulatory na ciężkie tygod nauki

Universite Paul Verlaine - Metz

Universite Paul Verlaine - Metz Universite Paul Verlaine - Metz 1. Kierunek studiów: prawo 2. Jakie dokład dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? 3. Jak ustalał/a Pan / Pani przedmioty w Learning Agreement przed wyjazdem

Bardziej szczegółowo

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 1. Kierunek studiów: Ekonomia, zarządza i marketing, prawo. 2. Jakie dokład dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Formularz zgłoszeniowy, Learning Agreement,

Bardziej szczegółowo

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ 1. Kierunek studiów architektura Krajobrazu 2. Jakie dokład dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Mottivation letter Application Form

Bardziej szczegółowo

FREIE UNIVERSITÄT BERLIN

FREIE UNIVERSITÄT BERLIN 1. Kierunek studiów Filologia Germańska FREIE UNIVERSITÄT BERLIN 2. Jakie dokład dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Formularz aplikacyjny Learning Agreement samodziel przetłumaczony

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITÉ VINCENNES ST. DENIS PARIS VIII

UNIVERSITÉ VINCENNES ST. DENIS PARIS VIII UNIVERSITÉ VINCENNES ST. DENIS PARIS VIII 1. Kierunek studiów Filologia romańska, 2. Jakie dokład dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? W semestrze poprzedzającym wyjazd Student Application

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITÉ VINCENNES ST. DENIS PARIS VIII

UNIVERSITÉ VINCENNES ST. DENIS PARIS VIII UNIVERSITÉ VINCENNES ST. DENIS PARIS VIII 1. Kierunek studiów filologia romańska 2. Jakie dokład dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? W semestrze poprzedzającym wyjazd Student Application

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITÄT KONSTANZ

UNIVERSITÄT KONSTANZ 1. Kierunek studiów: Prawo, historia UNIVERSITÄT KONSTANZ 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Podanie do uczelni Podanie o zakwaterowanie w akademiku Najlepiej

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BERGAMO 1. Kierunek studiów Filologia romańska MISH 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Student application form Tłumaczenie na włoski

Bardziej szczegółowo

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ 1. Kierunek studiów architektura Krajobrazu 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Mottivation letter Application

Bardziej szczegółowo

UNIWERSITE FRIBOURG. 1. Kierunek studiów Germanistyka, Ekonomia

UNIWERSITE FRIBOURG. 1. Kierunek studiów Germanistyka, Ekonomia 1. Kierunek studiów Germanistyka, Ekonomia UNIWERSITE FRIBOURG 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Podanie o przyjęcie na studia i Learning Agrement, CV, potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF JOENSUU

UNIVERSITY OF JOENSUU UNIVERSITY OF JOENSUU 1. Kierunek studiów ekonomia, administracja 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Student Application Form, Learning Agrement, przetłumaczony

Bardziej szczegółowo

TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ

TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ 1. Kierunek studiów Filozofia Teoretyczna, psychologia, Europäische Geschichte 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? W terminie podanym

Bardziej szczegółowo

COMENIUS UNIVERSITY BRATISLAVA

COMENIUS UNIVERSITY BRATISLAVA COMENIUS UNIVERSITY BRATISLAVA 1. Kierunek studiów Prawo 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Learning Agreement Student Aplication Form Accomodation Form 3. Jak

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF JOENSUU

UNIVERSITY OF JOENSUU UNIVERSITY OF JOENSUU 1. Kierunek studiów ekonomia, administracja 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Student Application Form, Learning Agrement, przetłumaczony

Bardziej szczegółowo

UNIVERSIDAD DE MURCIA

UNIVERSIDAD DE MURCIA UNIVERSIDAD DE MURCIA 1. Kierunek studiów: Filozofia teoretyczna, filologia angielska, filologia romańska, historia. 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? W listopadzie

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITÄT BIELEFELD. 2. Jakie dokładnie dokumenty wysłał/a Pan / Pani do uczelni zagranicznej?

UNIVERSITÄT BIELEFELD. 2. Jakie dokładnie dokumenty wysłał/a Pan / Pani do uczelni zagranicznej? UNIVERSITÄT BIELEFELD 1. Kierunki studiów Psychologia 2. Jakie dokładnie dokumenty wysłał/a Pan / Pani do uczelni zagranicznej? - formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem - podanie o akademik 3. Jak ustalał/a

Bardziej szczegółowo

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 1. Kierunek studiów Ekonomia, zarządzanie i marketing UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Formularz aplikacyjny: Studnent Application Form

Bardziej szczegółowo

EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY

EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY 1. Kierunek studiów: filologia angielska EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Pre-registration Form który został przysłany przez uczelnię

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITÉ D ORLÉANS

UNIVERSITÉ D ORLÉANS UNIVERSITÉ D ORLÉANS 1. Kierunek studiów Ekonomia, prawo, administracja, filologia romańska. 2. Jakie dokładnie dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Październik formulaire de pre-inscription

Bardziej szczegółowo

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 1. Kraj / Nazwa uczelni przyjmującej Belgia, Katholieke Universiteit Leuven 2. Kierunek studiów filologia angielska, teologia, psychologia, ochrona środowiska, filozofia

Bardziej szczegółowo

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN. 2. Jakie dokładnie dokumenty wysłał/a Pan / Pani do uczelni zagranicznej?

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN. 2. Jakie dokładnie dokumenty wysłał/a Pan / Pani do uczelni zagranicznej? KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 1. Kierunki studiów a) Psychologia b) Teologia c) Prawo d) Filozofia e) Filologia angielska f) Ochrona środowiska 2. Jakie dokładnie dokumenty wysłał/a Pan / Pani do uczelni

Bardziej szczegółowo

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 1. Kraj / Nazwa uczelni przyjmującej Belgia, Katholieke Universiteit Leuven 2. Kierunek studiów filologia angielska, teologia, psychologia, ochrona środowiska, filozofia

Bardziej szczegółowo

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku Drogi Studencie ATEUENUM Szkoły Wyższej! Cieszymy się, że chcesz podjąć starania o wyjazd na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga!

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga! Przed wyjazdem 1. Rejestracja w uczelni zagranicznej Na stronie internetowej uczelni, do której się wybierasz, sprawdź: terminy składania i rodzaj dokumentów / formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji

Bardziej szczegółowo

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje 506-508 ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel.:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S

INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S ROK AKADEMICKI 2010/2011 www.erasmus.us.edu.pl Dział Projektów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo