FREIE UNIVERSITÄT BERLIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FREIE UNIVERSITÄT BERLIN"

Transkrypt

1 1. Kierunek studiów Filologia Germańska FREIE UNIVERSITÄT BERLIN 2. Jakie dokład dokumenty zostały wysłane do uczelni zagranicznej? Kiedy? Formularz aplikacyjny Learning Agreement samodziel przetłumaczony Transcript of Records z okresu odbytych studiów przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego zaświadcze o byciu studentem germanistyki. Dokumenty te należało wysłać do 1 grudnia 3. Jak ustalał/a Pan / Pani przedmioty w Learning Agreement przed wyjazdem oraz po wyjeździe i gdzie można je było znaleźć (Internet, koordynator zagraniczny, BWZ KUL, pakiety ECTS, etc.)? Za źródło służył mi przede wszystkim Internet (www.fu-berlin.de), następ skonsultowałam wybrane przedmioty z Koordynatorem Instytutowym. Trzeba to było zrobić do końca listopada. W semestrze letnim było jednak wielu z wybranych przeze m przedmiotów, dlatego musiałam zmienić LA. W Internecie dostępny był jednak tylko wykaz zajęć na semestr zimowy, dlatego po przyjeździe należało skorygować Learning Agreement. Pytałam koleżanek z poprzednich lat, które zajęcia i których wykładowców by poleciły. Wszelkie zmiany dotyczące programu w danym semestrze są bardzo możliwe. 4. Legalizacja pobytu: Od 1 maja 2004 studenci wyjeżdżający do uczelni partnerskich w innych krajach Unii Europejskiej na okres od 3 miesięcy do 1 roku muszą ubiegać się o wizy; pozostaje w mocy obowiązek zalegalizowania pobytu w danym kraju. a) Czy była wymagana legalizacja pobytu? b) Czy były kłopoty z legalizacją pobytu? c) Jeżeli - jakie? Nie było d) Gdzie musiał/a Pan/i się udać i w jakim termi od dnia przyjazdu należało dopełnić formalności dotyczących legalizacji pobytu? W termi do tygodnia po przyjeździe należało udać się do urzędu Bürgeramt, aby się zameldować. Wcześj należało podpisać umowę wynajmu z administracją akademika. Aby otrzymać tam że Freizügigkeitsbescheinigung trzeba było okazać kartę ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokument z SOWM KUL o posiadaniu środków finansowych na utrzyma się e) Jakie dokład dokumenty? Dokumenty które należało przedłożyć to paszport lub dowód osobisty oraz potwierdze o miejscu zamieszkania od administracji akademika. f) Jaki był czas oczekiwania? sprawa została załatwiona od ręki 5. Ubezpiecze: Obowiązkowo należy uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która wydawana jest przez oddział Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania i jest ona bezpłatna. EKUZ pokazuje się bezpośrednio w placówce służby zdrowia. Czasami wymagane jest dodatkowo okaza dowodu tożsamości (preferowany paszport). Dodatkowo każdy student Erasmusa jest zobowiązany posiadać dodatkowe ubezpiecze od

2 następstw szczęśliwych wypadków (NNW) wykupione w towarzystwie ubezpieczeniowym. a) W jakim towarzystwie ubezpieczeniowym wykupił/a Pan/i ubezpiecze od następstw szczęśliwych wypadków i jaki był jego koszt? Kupiłam kartę Euro 28, koszt ok. 65 zł. PZU 66 zł. Kartę ISIC wykupiłam za 69zł w Biurze Podróży i Turystyki Almatur (Lublin, ul. Langiewicza 10; można też drogą pocztową). Sprawa została załatwiona od ręki. Potrzebne było jedno zdjęcie paszportowe. b) Czy musiał/a Pan/ Pani skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego (karty EKUZ) lub z ubezpieczenia od następstw szczęśliwych wypadków za granicą? Jeśli, czy wystąpiły jakieś trudności? Korzystałam z karty EKUZ, było żadnych trudności. Koczna była jednak jednorazowa kwartalna opłata 10 euro do wybranej przeze m kasy chorych. c) Czy była koczność rejestracji w odpowiedj instytucji ubezpieczeniowej aby w razie choroby za okazam kart EKUZ móc korzystać z opieki zdrowotnej (jeśli, proszę podać nazwę instytucji i termin do jakiego należało dopełnić formalności)?, AOK Berlin- Die Gesundheitskasse, biuro to znajduje się na uczelni (KL 26/104). Trzeba było to zrobić jak najszybciej, gdyż jest to koczne do immatrykulacji i w związku z tym do odebrania biletu semestralnego, zarejestrowaliśmy się tam pierwszego dnia po przyjeździe 6. Jaki wybrał/a Pan/Pani środek transportu? (proszę podać rówż koszt biletu) Autokar podróżny (Becker Reisen) 216 zł (w obie strony). pociąg Intercity Express Warszawa-Berlin ok. 150zł (33,80 euro), autokar podróżny Eurolines Berlin-Łódź 32 euro. 7. Czy uczelnia zagraniczna proponuje przyjeżdżającym studentom: a) odebra z dworca po przyjeździe b) pomoc studenta/ów zagranicznych c) imprezę powitalną, program orientacyjny, itp. 8. Czy uczelnia proponowała dodatkowe zajęcia gdzie można było rozwijać swoje zamiłowania i umiejętności (sport, muzyka, plastyka, i inne.), różnorodne zajęcia sportowe 9. Co warto ze sobą zabrać? Zorientować się czy w przyszłym miejscu zamieszkania są pościel, naczynia. Może przydać się że czajnik bezprzewodowy oraz firanka lub zasłonka. Należy zabrać ze sobą wszystkie ważne dokumenty oraz kilka zdjęć paszportowych. 10. Czego warto zabierać? O czym należy pamiętać/co warto załatwić przed wyjazdem (sprawy studenckie / administracyjne/ finansowe etc.)? Ubezpiecze oraz wszystkie potrzebne dokumenty. Można np. podnająć swój pokój tylko na ten semestr, na który się wyjeżdża, aby potem mieć już kłopotów z szukam mieszkania po powrocie do Lublina.

3 12. Zakwaterowa: a) Rodzaj (akademik, wynajęte mieszka, itp.) akademik b) Czy było zapewnione przez uczelnię zagraniczną? c) Czy wymagano kaucji? d) Jeśli, to w jakiej wysokości? Euro e) Jaki był koszt zakwaterowania? Euro f) Czy wymagano opłat z góry i za jaki okres? Już przy rezerwacji akademika w grudniu, styczniu koczna była opłata rezerwacyjna 400 euro, która została potem automatycz przekazana przez uczelnię administracji akademika na poczet czynszu za akademik za maj i czerwiec. Przy podpisywaniu umowy najmu z akademikiem trzeba było od razu zapłacić pierwszy czynsz (za kwiecień) i kaucję (miesięczny czynsz + 10 euro), czyli razem 390 euro. g) Kiedy załatwiał Pan/Pani formalności związane z zakwaterowam (przed przyjazdem, po przyjeździe na miejsce/ ewentualne uwagi)? Załatwiałyśmy to pod koc grudnia, na początku stycznia. Warto zrobić to jak najszybciej, jeśli chce się dostać miejsce w konkretnym, poleconym akademiku. W czasie ferii bożonarodzeniowych nikt pracuje, więc w tym czasie nic się załatwi lepiej jeszcze przed. Należy dosyć wcześj ubiegać się o akademik, istje możliwość wyboru konkretnego miejsca h) Pana/Pani wskazówki jak znaleźć dobre/drogie zakwaterowa oraz adres, który chce Pan / Pani polecić kolegom - proszę podać powód, dlaczego warto tam mieszkać (ze względu na cenę, położe, itp.) Adresy dostępne w BWZ KUL. 13. Wyżywie: - w stołówce akademickiej - we własnym zakresie Uwagi/wskazówki: wyżywie w stołówce akademickiej smaczne i drogie. Wcześj należy wykupić kartę (Mensa Card). 14. Czy można na miejscu podjąć pracę? Jeśli, prosimy o Pana/Pani uwagi: Studenci z krajów członkowskich Unii Europejskiej mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze określonym przez ustawodawstwo danego kraju. Oczywiście można podjąć pracę. Łatwo tez pogodzić to ze studiami, gdyż zajęć jest wiele, a godziny pracy mogą być elastyczne. Jest ie studenckie pośrednictwo pracy Heinzelmännchen, które ma wiele ofert pracy dla studentów, nawet ich jednorazowych, jak np. pomoc w kuchni na jakimś przyjęciu. Można się do nich zgłosić, najlepiej na początku pobytu, złożyć odpowied dokumenty i potem przeglądać ich oferty. Jest możliwość podjęcia pracy, ofert należy szukać w internecie 15. Ile dni przed rozpoczęciem semestru warto przyjechać na miejsce? 2 tygod przed rozpoczęciem semestru 16. Co i w jakiej kolejności załatwiał/a Pan/Pani w ciągu pierwszych dni po przyjeździe? Zaraz po przyjeździe załatwiałam formalności związane z mieszkam tzn. podpisałam umowę wynajmu, uiściłam odpowied opłaty (kaucja i opłata za pierwszy miesiąc) następ pojechałam na uczelnię do biura Erasmus, by zostać immatrykulowaną. Tam dokonałam opłat za bilet semestralny i opłaty socjalne.

4 Następ we wskazanym miejscu przy uczelni załatwiłam sprawy związane z ubezpieczem zdrowotnym. Późj poszłam do urzędu, by się zameldować i założyłam konto w banku. 17. Wybór przedmiotów/konty z koordynatorem na uczelni zagranicznej/przesła uzgodnionego Learning Agreement do Biura Współpracy z Zagranicą KUL, kont ze swoim koordynatorem w KUL prosimy o Pana/Pani wskazówki/rady dla przyszłych studentów Erasmusa: W wyborze przedmiotów należy kierować się własnymi zainteresowaniami. Na początku można uczęszczać na jak najwięcej zajęć, by wybrać te najbardziej odpowied dla siebie, i że odpowiedniki tych, które są w semestrze letnim na KUL. Dobrze jest też od razu zorientować się, co będzie nas obowiązywało na zalicze przedmiotu, jaka jest ich struktura, stopień trudności, forma zaliczenia, wymagania prowadzącego oraz ile punktów ECTS można uzyskać. 18. Jaką w przybliżeniu łączną kwotę wydawał/a Pan/Pani miesięcz w czasie pobytu? Łączna kwota/mies EUR, w tym: a. mieszka EUR b. komunikacja miejska 25 EUR c. wyżywie 150 EUR d. książki i pomoce naukowe 15 EUR e. inne (proszę wymienić) 30 EUR ( rozrywka, wydatki własne) 19. Jaką formę przechowywania pieniędzy wybrał Pan / wybrała Pani? konto bankowe w euro zagraniczne ( Deutsche Bank, Berliner Volksbank). Czy wg Pana/Pani bardziej korzystne jest konto w Polsce czy za granicą? Konto za granicą 20. Cenne wskazówki dotyczące pobytu/studiów: Na pierwszych zajęciach porozmawiać z wykładowcą na temat formy zaliczenia, zakresu materiału i liczby punktów. Brać udział we wszystkich wycieczkach, imprezach organizowanych na uczelni zagranicznej, doskonała okazja do lepszego poznania mieckiej kultury i historii oraz do nawiązania kontu z wieloma innymi studentami z różnych krajów. Pierwsze tygod pobytu służą orientacji w mieście i na uczelni. Należy przejrzeć ofertę zajęć i ułożyć wstępny plan. Dobrze jest uczęszczać na jak największą liczbę zajęć, by późj wybrać te, które najbardziej nas interesują. Ważne jest aby dobrze ułożyć sobie plan zajęć, wybrać przedmioty, które będą zbyt trudne do zaliczenia i ie które będą nas interesować. Warto jest rówż brać udział we wszystkich wycieczkach i imprezach organizowanych przez Biuro Erasmus, wykorzystywać wszystkie okazje, aby poznawać ludzi i nawiązywać nowe konty. 21. Studia: a) Jak Pan / Pani ocenia poziom i organizację zajęć na uczelni przyjmującej (prosimy o krótkie uzasad)? Zajęcia były moim zdam bardzo ciekawe, dobrze zorganizowane. Interesujące tematy i dyskusje motywowały do pogłębiania wiedzy. Poziom oceniam bardzo dobrze. Wykładowca udzielał wszelkich informacji dotyczących kursów. Zajęcia były bardzo dobrze zorganizowane, poziom był wysoki, na zajęciach prowadzone były często dyskusje. Zajęcia prowadzone były w bardzo ciekawy sposób często praca w grupach, dyskusje, referaty, projekcje filmów, wycieczki w miasto. Sprzyjało to mobilizacji studentów do nauki, do przygotowywania się do zajęć oraz do uczestnictwa w nich. Tematy zajęć były bardzo interesujące a prowadzący zawsze świet przygotowany do zajęć

5 b) Proszę zaznaczyć w jakim stopniu zajęcia oferowane przez uczelnię zagraniczną były zbliżone do zajęć oferowanych na Pana/Pani kierunku studiów w KUL: w średnim stopniu c) Jak Pan / Pani ocenia poziom usług świadczonych przez uczelnię (administracja, dostęp do biblioteki, komputerów i innego sprzętu, itd.)? Studenci mają dostęp do sal komputerowych., internetu czy ksera. Studenci mogą korzystać z czterech dobrze wyposażonych sal komputerowych. Biblioteka jest bardzo dobrze wyposażona. Wszystkie formalności można było spraw i szybko załatwić. Administracja bez zastrzeżeń, zawsze można było o coś dopytać, szybko załatwić formalności; krótkie godziny pracy. d) Czy uczelnia przyjmująca stosowała ECTS? e) W jakim języku prowadzone były zajęcia/wykłady? Język miecki f) Jak ocenia Pan / Pani konty ze studentami tamtejszej uczelni oraz zagranicznymi? Miałam bardzo dobry kont ze studentami tamtejszej uczelni i zagranicznymi. Są otwarci i skłonni do pomocy, oraz wspólnych wycieczek po mieście. Studenci mieccy są dosyć zamknięci, ale ze studentami zagranicznymi bardzo łatwo jest nawiązać kont g) Jak Pan / Pani ocenia pracę (w skali: 2 źle, 3- słabo, 4- dobrze, 5 bardzo dobrze)? a) koordynatora zagranicznego 5, 4 b) Biura Współpracy z Zagranicą uczelni zagranicznej 5, 5 c) Biura Socrates uczelni zagranicznej 5, 5 h) Jak dokład zdobywał/a Pan / Pani Transcript of Records oraz dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej? Proszę opisać ewentualne trudności z tym związane: Aby otrzymać Transcript of records należało złożyć w biurze Erasmus kopie wszystkich otrzymanych zaświadczeń z ocenami i punktami ECTS. Dokument był gotowy w ciągu tygodnia. Mimo wielu naszych starań został jednak wystawiony w dwóch językach angielskim i mieckim. Transcript of Records został wystawiony nam przez Biuro-Erasmus. Należało złożyć tam otrzymane zaświadczenia z ocenami oraz punktami ECTS. Transcript of Records został następ wysłany na adres Biura Współpracy z Zagranicą naszej uczelni. Transcript of Records przesyła biuro na adres domowy bądź adres uczelni, po złożeniu wszystkich dokumentów z ocenami od wykładowców. Dokument Confirmation można odebrać osobiście w biurze Erasmus. Miałyśmy problem z dokumentami, poważ Transcript został wysłany na czas. Powodem tego była choroba jednego docenta, który mógł dać wcześj zaliczeń 22. Proszę opisać jak dokład wyglądała procedura rozliczenia Pana / Pani okresu studiów po powrocie na KUL? Uwagi/wskazówki/problemy: 1. Złoże (do dnia lub w przypadku gdy stypendium trwa dłużej w przekraczalnym termi dwóch tygodni po zakończeniu okresu studiów) w SOWM KUL: - zaświadczenia z uczelni zagranicznej o czasie trwania stypendium (Confirmation) - wykazu zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen (Transcript of Records) - wypeł drogą elektroniczną dwóch ankiet 2. Przetłumacze przez tłumacza przysięgłego Transcript of Records. 3. Złoże kserokopii tłumaczenia Transcript of Records w BWZ KUL. 4. Wypłace drugiej raty stypendium programu Erasmusa w kasie KUL. 5. Złoże oryginału Transcript of Records wraz z jego tłumaczem oraz Confirmation w dziekanacie.

6 Zalicze zaległych egzaminów KUL na zasadach i w terminach określonych w podaniu do Koordynatora Wydziałowego złożonym jeszcze przed wyjazdem zbędny kont z dziekanatem w celu ustalenia szczegółów. 23. Podsumowa - prosimy o wszelkie uwagi dotyczące pobytu zagranicznego: co się Panu / Pani szczegól podobało i podobało, co sprawiało największy kłopot, jakich rad może Pan / Pani udzielić studentom wyjeżdżającym, itd. Wyjazd bardzo mi się podobał. Miasto jest bardzo ciekawe. Biuro Erasmus organizuje wiele wycieczek. Największy kłopot. sprawił mi wybór zajęć. Zajęcia pokrywały się w czasie, ciężko też było znaleźć odpowiedniki zajęć które realizowałabym na KUl. Na początku musiałam załatwić dużo formalności, ale organizacja jest świetna i ma z tym problemów. Oferta zajęć na uczelni jest bardzo interesująca. Podczas pobytu poznałam wiele interesujących osób, dobre wspomnia więc pozostaną. Największy problem miałam z wyborem odpowiednich przedmiotów, ich które odpowiadałyby programowi studiów realizowanemu na KUL. Załatwia wszystkich formalności na początku jest rówż dosyć skomplikowane. Jednak sam wyjazd bardzo mi się podobał, poznałam wiele interesujących ludzi, zobaczyłam jak ciekawym miastem jest Berlin, poprawiałam swoje umiejętności językowe. Wyjazd bardzo mi się podobał. Gdybym miała jeszcze raz dokonywać wyboru, zawahałabym się ani przez moment. Pobyt był dla m prawdziwym egzaminem z języka mieckiego oraz z życia. Studia w Berli to naprawdę zapomniane przeżycie: zachwycające miasto, jego multikulturowość, możliwość poznania naprawdę interesujących ludzi, nawiąza cennych przyjaźni z ludźmi z całego świata. Wracam bogatsza o piękne wspomnia, cenne doświadczenia, nowe przyjaź i znajomości. Niestety rówż ze świadomością, że będę tęsknić za tym miastem, jego żywiołowością i poznanymi tutaj ludźmi. Największy kłopot sprawiło mi dobra odpowiedgo planu, który uwzględniałby zarówno moje zainteresowania oraz który by pokrywał się z zajęciami na KUL.. Berlin jest wspaniałym miastem świetna komunikacja miejska, wiele zabytków, parków, muzeów itp. Z biletem semestralnym można jeździć po mieście i zwiedzać bez ograniczeń, warto to wykorzystać. Wyjazd ten umożliwił mi że pozna wielu studentów z innych krajów, a przy tym innych kultur i zwyczajów, a że poprawie moich umiejętności językowych. Skomplikowane było załatwia formalności tuż po przyjeździe dużo stresu i biegania od biura do biura, w dodatku wiadomo co gdzie jest i kiedy jest otwarte. Nie trzeba się jednak tym zbytnio przejmować z czasem wszystko uda się załatwić:) Ogól i wyjazd to wspaniałe doświadcze, wielka przygoda, która śmiałych uczy odwagi, a zbyt śmiałych pokory.

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock Do pracy w Finlandii Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią Anton Ivanov/Shutterstock te-services.fi Ministerstwo Pracy i Gospodarki, 11/2014 Składanie: Edita Publishing

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Departament Rynku Pracy Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Warszawa, luty 2013 1 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2. Agencje zatrudnienia s. 4 2.1 Obowiązki agencji zatrudnienia s.

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Witamy w Szkocji. Praca, Życie i Studiowanie w Szkocji Przewodnik. www.szkocja.eu

Witamy w Szkocji. Praca, Życie i Studiowanie w Szkocji Przewodnik. www.szkocja.eu Witamy w Szkocji Praca, Życie i Studiowanie w Szkocji Przewodnik www.szkocja.eu 04 Praca w Szkocji Przepisy o zatrudnieniu i prawa pracownicze Krajowa Płaca Minimalna Podatki i ubezpieczenie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ

BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA STOWARZYSZENIE POMOC BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ PORADNIK DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DROGI CZYTELNIKU, proponujemy Ci zapoznanie się krok po kroku z tym, co wiąże się z wyjazdem i

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

Studia w Niemczech: inwestycja w rozwój Twojego dziecka 15 pytań i odpowiedzi dla rodziców

Studia w Niemczech: inwestycja w rozwój Twojego dziecka 15 pytań i odpowiedzi dla rodziców Studia w Niemczech: inwestycja w rozwój Twojego dziecka 15 pytań i odpowiedzi dla rodziców Plakat powstał w Monachium i przedstawia zdjęcie termograficzne Katedry Najświętszej Marii Panny. Studia w Niemczech:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Praca i pobyt w Holandii

Praca i pobyt w Holandii Praca i pobyt w Holandii Wstęp 1 Pobyt w Holandii 2 Praca 4 Ubezpieczenia społeczne 7 Mieszkanie 10 Koszty leczenia 12 Dzieci 14 Język niderlandzki 16 Podstawowe informacje w pigułce 17 Do kogo się zwrócić?

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników z Polski

Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Gdy duńskie przedsiębiorstwo zatrudnia polskiego pracownika, pewne sprawy mogą obu stronom wydawać się nowe i inne. Ta informacja

Bardziej szczegółowo

Większość brytyjskich pracodawców

Większość brytyjskich pracodawców Jak skutecznie szukać pracy Większość brytyjskich pracodawców wymaga dobrej znajomości języka angielskiego, dlatego warto wcześniej pomyśleć o kursie językowym. Przy szukaniu pracy przydatne będą dyplomy,

Bardziej szczegółowo

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji.

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji. Zapis sesji "Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce". VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 15 września 2014 r Dzień dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka

POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI. Zasady i praktyka POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE Z POLSKI Zasady i praktyka Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM wyznaje zasadę, że uporządkowane migracje z poszanowaniem praw człowieka przynoszą korzyści zarówno osobom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo