Cykl 3 kursów komputerowych www-piekny-wiek. dla mieszkaoców gmin województwa śląskiego (Kruszyna, Mykanów, Przyrów) wrzesieo listopad 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cykl 3 kursów komputerowych www-piekny-wiek. dla mieszkaoców gmin województwa śląskiego (Kruszyna, Mykanów, Przyrów) wrzesieo listopad 2014r."

Transkrypt

1 Cykl 3 kursów komputerowych www-piekny-wiek dla mieszkaoców gmin województwa śląskiego (Kruszyna, Mykanów, Przyrów) wrzesieo listopad 2014r. 1. Prawidłowe włączanie komputera. Najpierw włączamy komputer poprzez wciśnięcie przycisku włączającego, znajdującego się na obudowie jednostki centralnej (zwykle jest nim największy klawisz). Jeśli mamy wyłączony monitor to wciskamy jego przycisk. Tak samo z głośnikami, drukarką, skanerem itp. W czasie uruchamiania komputera, zostaje sprawdzony cały sprzęt, znajdujący się wewnątrz skrzynki jednostki centralnej (sprawność płyty głównej, podłączenie stacji dysków twardych i wymiennych wraz z ich pojemnością, kości RAM itp.). Kolejną rzeczą jest uruchomienie systemu operacyjnego, a następnie zalogowanie - jeżeli w komputerze znajduje się tylko 1 konto, i nie posiada ono hasła, zostaje zalogowane automatycznie. 2. Prawidłowe wyłączanie komputera Najpierw zamknij wszystkie uruchomione programy. Następnie w menu Start wybierz polecenie Wyłącz komputer. Wówczas wyświetlą się polecenia: Stan wstrzymania, Wyłącz oraz Uruchom ponownie. Jeśli wybierzesz Stan wstrzymania, komputer pozostanie w gotowości do natychmiastowego działania, ale będzie pobierał mniej energii. Jeśli wybierzesz Wyłącz - system zamknie się i wyłączy zasilanie komputera. Jeśli klikniesz Uruchom ponownie - system zamknie się, a następnie uruchomi ponownie.

2 Podstawowy zestaw komputerowy składa się z: komputera, czyli jednostki centralnej; monitora; klawiatury; myszy. Elementy dodatkowe mikrofon; drukarka; skaner; głośniki; słuchawki. 1. Mysz Służy do przemieszczania kursora po ekranie monitora. Wyposażona jest najczęściej w dwa przyciski - prawy i lewy. Prawy przycisk służy przede wszystkim do wywoływania funkcji najbardziej przydatnych w danym programie (np. na dokumencie). Lewy przycisk służy do włączania programów, zaznaczania obszarów, otwierania menu, aktywowania narzędzi programów, przenoszenia plików i wielu innych zadań w zależności, czy został wciśnięty raz, czy szybko dwa razy (tzw. podwójne kliknięcie). Rolka służy do przewijania tekstu lub zawartości okna, kiedy całość nie mieści się na ekranie.

3 2. Klawiatura Na klawiaturze możemy wyróżnić trzy części. W centralnej części klawiatury znajdują się z klawisze alfanumeryczne, czyli litery i liczby, oraz tzw. klawisze specjalne (Ctrl, Alt, Shift, i inne). Obok znajduje się zestaw klawiszy służących do odpowiedniego umiejscawiania kursora w tekście. o prawej stronie znajdziesz klawisze numeryczne, służące do operacji na liczbach. Na górze klawiatury znajdują się tzw. klawisze funkcyjne oznaczone od F1 do F12. Z ważnych klawiszy, które należy wyróżnić, to przycisk Enter. Wykorzystasz go do zatwierdzenia wprowadzonego tekstu lub do zakończenia wprowadzonej linii tekstu i przejścia do następnej. Klawisz Spacja służy do robienia odstępów pomiędzy wyrazami. Do usuwania wprowadzonych znaków służy przycisk Backspace. Wciśnięcie tego klawisza spowoduje usunięcie ostatniego znaku znajdującego się z lewej strony kursora. Standardowo naciskając klawisze liter, otrzymamy małe litery. Jeśli chcemy uzyskać duże, należy nacisnąć klawisz Shift i trzymając go, wciskać dowolną literę. Natomiast jeśli naciśniesz klawisz Shift i jeden z klawiszy opisanych podwójnie, otrzymamy znak górny. Jeśli chcemy pisać dużymi literami, naciskamy klawisz CapsLock. Polskie litery (ą, ę, ó, ł, ś, ć, ń, ż, ź), których brakuje na klawiaturze, otrzymamy naciskając klawisz Alt i literę (a, e, o, l, s, c, n, z, x).

4 Klawisz Ctrl w kombinacji z innymi klawiszami używany jest do wydawania poleceń programom - tzw. skróty klawiaturowe. Np. kombinacja klawiszy <Ctrl + P> umożliwia drukowanie, Ctrl+C umożliwia kopiowanie, CTRL+V wklejanie ze schowka. 3. Podstawowe elementy wnętrza komputera. Komputer, czyli jednostka centralna składa się z szeregu układów i urządzeń (m.in. procesor, pamięć) umieszczonych wewnątrz obudowy komputera.

5 4. Pulpit i ikony Pulpit to obszar stale dostępny na ekranie. Stanowi tło oraz pole robocze. Pojawiające się na pulpicie tło graficzne np. fotografię nazywamy tapetą. Ikony to małe obrazki na pulpicie. Są to skróty do programów lub dokumentów. Jeśli chcemy je otworzyć, dwukrotnie klikamy ikonę lewym przyciskiem myszy. Kliknięcie ikony prawym przyciskiem myszy otwiera menu podręczne, czyli wywołuje funkcje najbardziej przydatne w danym programie. W Koszu gromadzone są elementy usunięte. Pasek zadań to obszar, w którym wyświetlane są różne komunikaty. Z prawej strony paska zadań podany jest aktualny czas. Na pasku zadań wyświetlają się także ikony programów, które aktualnie działają, również programy antywirusowe, program drukarki. Z lewej strony znajduje się przycisk Start Jeśli klikniemy przycisk Start wyświetli się Menu Start, w którym znajduje się lista wszystkich programów zapisanych na danym komputerze, a także folderów z dokumentami. 5. Poznajemy budowę i sposoby obsługi okna programu

6 Okno to prostokątny i ruchomy obszar ekranu, w którym wyświetlana jest zawartość plików i programów. W prawym górnym rogu okna programu znajdują się przyciski: Zamknij, Maksymalizuj/Przywróć, Minimalizuj. Jeśli użyjemy przycisku Zamknij, spowodujemy zamknięcie okna. Za pomocą przycisku Maksymalizuj/Przywróć powiększymy rozmiar okna na cały ekran. Po przyciśnięciu przycisku Minimalizuj okno przyjmuje postać przycisku na pasku zadań. 6. Uruchamianie programu Word Do pisania na komputerze będziemy używać programu Microsoft Office Word (wymaga systemu Windows). Aby uruchomić ten program, klikamy przycisk Start. W menu Start wskazujemy pozycję Wszystkie programy. Wybieramy pozycję Microsoft Office. W menu podręcznym klikamy pozycję określającą nazwę Twojej wersji edytora Word. W menu Plik wybieramy polecenie Nowy. 7. Omówienie Menu programu W menu Plik dostępne są wszystkie operacje dotyczące dokumentu, na którym pracujemy. Posługując się nim, można m.in. zapisać, otworzyć, wydrukować i przesłać otwarty dokument. W menu Edycja znajdziemy operacje dotyczące tworzenia tekstu, np. wklejanie tekstu, znajdowanie go. W menu Widok są dostępne funkcje, które wykorzystamy przy tworzeniu dokumentu, np. układ wydruku, pełny obraz. Menu Wstaw wykorzystamy do wstawiania dat, symboli, obrazków itp. W menu Format znajdziemy narzędzia do zmiany krojów czcionek, sposobu formatowania tekstu itp.

7 Klikając w menu Narzędzia, można sprawdzić np. poprawność ortograficzną tekstu, ilość użytych w nim znaków. Menu Tabela umożliwia wstawianie i formatowanie tabel. W menu Okno znajdziemy funkcje umożliwiające przechodzenie między dokumentami Word i rozmieszczanie tych okien na ekranie. Dzięki menu Pomoc poznamy dokładniej obsługę programu Word. Najważniejsze i najczęściej stosowane narzędzia znajdujące się na tych paskach to: otwieranie już istniejącego, zapisanego wcześniej dokumentu. tym przyciskiem otworzymy nowy, pusty dokument. zapisanie edytowanego dokumentu. podgląd wydruku. Jeśli naciśniemy ten przycisk, zobaczymy jak będzie wyglądała kartka papieru po wydruku. Wydruk dokumentu 8. Podstawowe zasady pisania na klawiaturze. Przyciski edycyjne: strzałki - przemieszczają kursor po napisanym tekście Backspace - ściera znak z lewej strony kursora Delete- ściera znak z prawej strony kursora Page Up- poprzednia strona Page Down- następna strona Home - przemieszcza kursor na początek linii End - przemieszcza kursor na koniec linii Enter - nowa linia (nowy akapit)

8 Zadanie 1. Aby napisać polski znak diakrytyczny należy nacisnąć prawy przycisk ALT i odpowiednią literkę: Naciśnij ALT A ALT C ALT E ALT L ALT Z ALT X SHIFT ALT A SHIFT ALT C SHIFT ALT E Otrzymamy ą ć ę ł ż ź Ą Ć Ę Zadanie 2 Proszę napisać swoje imię i nazwisko Jan Kowalski Do usuwania znaków używaj przycisków Backspace i Delete (spacja też jest znakiem). Aby wstawić znak do napisanego tekstu należy ustawić kursor (strzałkami) w miejsce gdzie ma on być wstawiony i nacisnąć odpowiedni przycisk na klawiaturze. Zadanie 3. Proszę poprawić błędy techniczne w następującym zdaniu usuwając niepotrzebne spacje (można skorzystać z przycisku Pokaż wszystko ) Edytor tekstu służy do pisania i drukowania tekstu. Zadanie 4 Aby podzielić linię tekstu na dwie (dwa akapity) należy ustawić kursor w miejscu podziału i nacisnąć przycisk ENTER. Proszę podzielić poniższy tekst tak aby każde zdanie było w oddzielnym akapicie.

9 Informatyka jest nauką o przetwarzaniu informacji. Komputer jest urządzeniem, które realizuje automatyczne obliczenia. Komputer uniwersalny może realizować dowolne zadanie obliczeniowe. Komputer specjalizowany przeznaczony jest do realizowania określonej grupy zadań. Przetwarzanie danych to przekształcenie danych wejściowych na dane wyjściowe. Zadanie 5 Aby przemieścić linię tekstu tak aby była ciągiem dalszym poprzedniej linii należy: umieścić kursor na początku linii którą chcemy dołączyć do poprzedniej i nacisnąć Backspace. Proszę połączyć z poniższe linie (akapity) tekstu w jedną linię (akapit). W skład systemu komputerowego wchodzą: monitor, dysk twardy, pamięć RAM, napęd dysków miękkich, napęd CD, karta grafiki, klawiatura, itd... Zadanie 6 Można używać różnych kształtów i wielkości znaków przez wybranie odpowiedniej czcionki i rozmiaru. Polskie znaki diakrytyczne zawarte są w czcionkach w których nazwie występuje skrót CE Central European. Niektóre czcionki (Wingdings, Symbol) zamiast liter zawierają symbole. Nazwa czcionki

10 Proszę napisać swoje imię ustalając następujące parametry czcionek Czcionka: Times New Roman CE, rozmiar: 14 = Jan Czcionka: Arial CE, rozmiar: 12 =Jan Czcionka: Courier New CE, rozmiar: 14 =Jan Zadanie 7 Można wyróżnić fragment tekstu przez pogrubienie, pochylenie, podkreślenie. Na pasku narzędziowym należy wybrać pogrubienie tekstu (B od angielskiego Bold) pochylenie tekstu (I od angielskiego Italic) podkreślenie tekstu (U od angielskiego Underline) Proszę ustalić określone parametry i napisać swoje imię: pogrubiony Jan pogrubiony, pochylony Jan podkreślony Jan pogrubiony, podkreślony, pochylony Jan Zadanie 8 Przyciski dotyczące wyrównywania znajdują się obok przycisków dotyczących rozmiaru i stylu czcionek Na tym pasku znajdują się następujące przyciski: Wyrównaj do lewej Wyrównaj do środka Wyrównaj do prawej Wyrównaj do lewej i prawej (Wyjustuj) Proszę napisać zdania: BIOS to specjalny program uruchamiany zaraz po włączeniu komputera. Odpowiada za sprawdzenie działania podstawowych elementów komputera i uruchomienie systemu operacyjnego. A następnie wyrównać je do środka korzystając z odpowiedniego przycisku.

11 Zadanie 9 Przy pisaniu wzorów matematycznych, godziny itd. zachodzi potrzeba napisania znaków trochę wyżej (indeks górny, podniesiony) lub trochę niżej (indeks dolny, opuszczony). Korzystamy z ikony X 2 lub X 2 Proszę przepisać dokładnie tekst z lewej strony po prawej stronie H 2 O = H 2 O Zadanie 10 Istnieje możliwość poprawiania parametrów napisanego już tekstu. Aby to zrobić należy wyróżnić fragment tekstu w którym chcemy dokonać zmian. W tym celu ustawiamy kursor przed pierwszym znakiem interesującego nas fragmentu, naciskamy i trzymamy wciśnięty przycisk SHIFT i strzałkami przemieszczamy kursor po tekście zaznaczając go. Następnie ustalamy nowe parametry. Można również wyróżnić fragment tekstu za pomocą myszy, naciskając lewy przycisk i przeciągając po napisanym tekście. Proszę sformatować trzy zdania według wzoru: Podczas pracy przy komputerze należy robić systematyczne przerwy. Krzesło powinno być dostosowane do wzrostu użytkownika. Odległość oczu od monitora powinna wynosić od 40 do 75 cm. 1. Czcionka: Arial CE, rozmiar: 14, podkreślony 2. Czcionka: Courier New CE, rozmiar: 12, podkreślony, pogrubiony 3. Czcionka: Times New Roman CE, rozmiar: 14, pochylony, pogrubiony Zadanie 11 Zaznaczony fragment tekstu można przekopiować w inne miejsce bądź usunąć go. Po wybraniu z opcji Edycja (Edit) opcji Kopiuj (Copy) zaznaczony fragment tekstu zostanie zapamiętany w specjalnym schowku systemu Windows. Opcja Wklej (Paste) powoduje przepisanie zapamiętanego w schowku tekstu od miejsca w którym stoi kursor. Tekst nadal pozostaje w schowku i można go kopiować wielokrotnie. Wybranie opcji Wytnij (Cut) powoduje usunięcie zaznaczonego fragmentu tekstu i zapamiętanie go w schowku. Proszę Tę linię tekstu należy przekopiować 3 razy między podkreśleniem Tę linię tekstu należy przekopiować 3 razy między podkreśleniem

12 Zmień kolejność tej linii i linii nr Zmień kolejność tej linii i linii nr 1. Zadanie Proszę otworzyć nowy dokument, 2. Opracować w nim swoją wizytówkę 3. Powielić ją dziesięciokrotnie. 4. Utworzony dokument zapisać w folderze SZKOLENIE(utworzonym na początku zajęć) na pulpicie pod nazwą WIZYTÓWKA Jan Kowalski Lekarz medycyny ul. Szkolna 1 tel Kłobuck Zadanie Proszę otworzyć nowy dokument 2. Stworzyć przepis na ulubione danie. 3. Wstawić obiekt Clipart, związany tematycznie z potrawą Aby wstawić grafikę do dokumentu, umieść kursor w dowolnie wybranym miejscu tekstu. W menu Wstaw wybierz opcję Obraz/Klipart. Wybierz odpowiedni rysunek. Z menu podręcznego wybierz polecenie Wstaw.

13 4. Proszę stworzyć obramowanie strony (UKŁAD STRONY-OBRAMOWANIA), wybrać odpowiedni wzór. 5. Utworzony dokument zapisać w folderze SZKOLENIE(utworzonym na początku zajęć) na pulpicie pod nazwą PRZEPIS. Zadanie 14 Korzystanie z Word ART. 1. Proszę zmienić orientację strony na poziomą (UKŁAD STRONY- ORIENTACJA- POZIOMA) 2. Korzystamy z zakładki WSTAWIANIE-WORDART 3. Tworzymy kolorowy napis. 4. Utworzony dokument proszę zapisać w folderze SZKOLENIE(utworzonym na początku zajęć) na pulpicie pod nazwą NAPISY Zadanie 15 Tworzenie list punktowanych i numerowanych Polecenie Punktory i numeracja stosuje się w celu szybkiego wypunktowania lub ponumerowania dowolnej listy elementów, które wcześniej oddzielone zostały znakiem akapitu. Dzięki zastosowaniu tego polecenia, dokument będzie bardziej przejrzysty.

14 Jeśli chcemy do zapisanego dokumentu wstawić znak graficzny np. w postaci kropki, zaznaczamy oddzielony akapitem fragment tekstu, w obrębie którego chcemy wstawić punktor. Z menu Format wybieramy polecenie Punktory i numeracja/punktowane. Klikamy na OK, żeby potwierdzić wybór odpowiedniej opcji. Jeśli chcemy ponumerować pewne fragmenty oddzielonego akapitem fragmentu tekstu, z menu Format wybieramy polecenie Punktory i numeracja/numerowane. Klikamy na OK, żeby potwierdzić wybór odpowiedniej opcji.

15 1. Tworzenie listy10 imion i nazwisk członków rodziny. 2. Naciskamy przycisk listy numerowanej znajdujący się na pasku narzędzi Formatowanie. Przycisk ten pozostanie wciśnięty podczas tworzenia listy 3. Pojawi się numer, po którym wpisujemy np. Jan Kowalski 4. Naciskamy klawisz Enter, aby zakończyć wpisywanie bieżącego punktu i wpisujemy Anna Kowalska 5. W analogiczny sposób wpisujemy resztę członków rodziny 6. Aby zakończyć wpisywanie listy numerowanej, ponownie naciskamy przycisk listy numerowanej. Zadanie 16 Proszę utworzyć listę zakupów korzystając z dowolnego punktowania np.: mak migdały orzechy laskowe orzechy włoskie orzechy pistacjowe figi morele suszone Zadanie 17 Wstawianie tabeli 1. Proszę ustawić kursor w miejscu, w którym ma być wstawiona tabela. 2. Proszę wybrać opcję wstawiania tabeli. Otworzy się okno wstawiana tabeli. 3. W polu liczba kolumn proszę wpisać 3 kolumny. 4. W polu liczba wierszy Klikamy OK 6. Wpisujemy dane do tabeli. 7. Następnie za pomocą narzędzi tabel formatujemy tablicę dodając obramowanie i kolor komórek.

16 Nazwa państwa System rządów Najwyższa władza Grecja demokracja Zgromadzenie obywateli Rzym republika Senat i lud rzymski 8. Wstawianie dodatkowego wiersza. Proszę ustawić kursor za ostatnim wierszem i kliknąć ENTER 9. Można również nacisnąć prawy przycisk myszy i wstawić dodatkowy wiersz lub kolumnę Nazwa państwa System rządów Najwyższa władza Grecja Demokracja Zgromadzenie obywateli Rzym Republika Senat i lud rzymski Egipt Despotyzm Faraon Zadanie Proszę otworzyć nowy dokument. 2. Ustawiając parametry czcionki na Times New Roman 14, proszę napisać podanie na dowolny temat. Proszę skorzystać z wzoru zamieszczonego poniżej. Jan Nowak Częstochowa, 12 maja 2014 r. ul. Klonowa Częstochowa Sz. P. Jan Kowalski Prezydent Miasta Częstochowy Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do pracy w charakterze pracownika administracji. Prośbę swą motywuję tym, iż posiadam odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie na podobny stanowisku. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003

Edytor tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Poziom 0 poziom podstawowy

Poziom 0 poziom podstawowy Poziom 0 poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS CZ. I KOMPUTER I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę na temat budowy komputera,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

1. Edytor tekstu (Word)

1. Edytor tekstu (Word) Pakiet Office 1. Edytor tekstu (Word) 3 1.1. Paski narzędziowe Worda 4 1.2. Linijka 4 1.3. Pasek stanu 5 1.4. Przełączniki widoku dokumentu 5 1.5. Tworzenie dokumentu 6 1.5.1. Wpisywanie i kasowanie tekstu

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTU WORD EDYTORY TEKSTU Kursorem tekstowym Kursor tekstowy Kursorem myszy Aby skopiować lub wyciąć

EDYTOR TEKSTU WORD EDYTORY TEKSTU Kursorem tekstowym Kursor tekstowy Kursorem myszy Aby skopiować lub wyciąć EDYTOR TEKSTU WORD 1 EDYTORY TEKSTU W każdym edytorze są dwa kursory: kursor myszy i kursor tekstowy. Kursorem tekstowym piszemy oraz zaznaczamy tekst. Ponadto w miejsce ustawienia kursora tekstowego wstawiamy

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka

Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka Poradnik opracowany przez uczniów klasy VI b Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy w ramach udziału w akcji: 1 SPIS TREŚCI: Wstęp.....

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE TEKSTÓW

PRZETWARZANIE TEKSTÓW Franciszek Białas Włodzimierz Ciosek Krystyna Połeć PRZETWARZANIE TEKSTÓW wydanie III poprawione Nowy Sącz, 2002 Wydawca: WyŜsza Szkoła Biznesu National-Louis University ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012

MS Excel 2003. Arkusz kalkulacyjny. podstawowe operacje. Warszawa 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2003 podstawowe operacje Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Word 2000 for Windows 67

Word 2000 for Windows 67 Word 2000 for Windows 67 Ćwiczenie 13 2.13. Sekcje dokumentu i kolumny Sekcje, to oddzielone fragmenty dokumentu pozwalające na różnicowanie formatowania układu dokumentu pomiędzy stronami lub w obrębie

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej WSTĘP W dobie globalizacji znajomość technologii informacyjnej (TI), obsługa komputera oraz Internetu mają coraz większe znaczenie. Uznawane jest za podstawową umiejętność funkcjonowania na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo