Fizyczna organizacja danych w bazie danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fizyczna organizacja danych w bazie danych"

Transkrypt

1 Fizyczna organizacja danych w bazie danych PJWSTK, SZB, Lech Banachowski

2 Spis treści 1. Model fizyczny bazy danych 2. Zarządzanie miejscem na dysku 3. Zarządzanie buforami (w RAM) 4. Organizacja zapisu na dysku rekordów, stron i plików Lech Banachowski, szb, 2/34 2

3 1. Struktura fizyczna bazy danych Jest oparta na pojęciach pliku i rekordu Plik składa się z rekordów w tym samym formacie. Format rekordu jest listą nazw pól. Rekord składa się z wartości poszczególnych pól. Klucz rekordu wyróżnione pola rekordu, których wartości jednoznacznie identyfikują cały rekord. Klucz wyszukiwania rekordu - wyróżnione pola rekordu względem których wyszukuje się rekordy. Podstawowymi operacjami na pliku są: Wstawianie - wstaw rekord do pliku. Usuwanie - usuń rekord z pliku. Modyfikacja - zmodyfikuj zawartość pól w rekordzie w pliku. Wyszukiwanie - znajdź w pliku rekord(y) z podaną wartością w danym polu lub spełniające podane warunki na pola.

4 Dyski i pliki SZBD przechowuje dane na twardych dyskach. Stąd konieczność stosowania operacji We/Wy: Odczyt (READ): przesłanie porcji danych z dysku do pamięci RAM. Zapis (WRITE): przesłanie porcji danych z pamięci RAM na dysk. Obie operacje są o rząd wielkości wolniejsze niż operacje w pamięci RAM powinny być stosowane umiejętnie! Koszt operacji na bazie danych jest przedstawiany jako liczba operacji We/Wy.

5 Dlaczego nie można przechowywać danych w pamięci RAM? Pamięć RAM jest chwilowa. Nie wystarczający rozmiar. Za duży koszt. Typowa hierarchia pamięci w bazie danych: Pamięć RAM dla danych używanych w bieżącej chwili. u Jej znaczenie w bazach danych wzrasta w miarę jak jest coraz większa i tańsza. Dysk. Zewnętrzny nośnik danych np. taśma dla kopii zabezpieczającej i dziennika transakcji. Redundancja ten sam rekord danych jest zapisywany w kilku miejscach (dysk, RAM, kopia backup, aplikacja).

6 Dyski Dostęp swobodny (random access) w przypadku dysków; dostęp sekwencyjny w przypadku taśm. Dane są przechowywane i przekazywane w jednostkach nazywanych blokami dyskowymi lub stronami.

7 Dostrajanie operacji dyskowych Inaczej niż w przypadku RAM, czas dostępu do danych na dysku zależy od ich położenia na dysku. Dlatego wzajemne rozmieszczenie stron na dysku może mieć zasadniczy wpływ na szybkość działania SZBD! Najlepiej operować ciągami sąsiadujących ze sobą stron. Dąży się do tego, aby dane, które są często wykorzystywane przez programy aplikacyjne, na stałe przebywały w buforach pamięci RAM (tzw. cachowanie). Dostęp do nich jest wtedy szybki. Operacje odczytu i zapisu bloków na dysku mogą być realizowane współbieżnie. Stąd opłaca się aby transakcje użytkowników były realizowane przez system współbieżnie a nie sekwencyjnie. Lech Banachowski, szb, 7/34 7

8 Dyskowy model fizyczny Atrybut Pole Wiersz Rekord Strona (blok) jednostka wymiany Bufor pamięci RAM Ekstent jednostka alokacji miejsca na dysku Tabela Plik (segment) Lech Banachowski, szb, 8/34 8

9 Dyskowy model fizyczny - uzupełnienie 1. Gdy rozmiar rekordu większy niż rozmiar strony, rekord jest dzielony na części przechowywane na osobnych stronach (najlepiej sąsiadujących na dysku). 2. Gdy schemat dostępu do danych polega na użyciu powiązanych danych z dwóch lub więcej tabel (np. departamenty i ich pracownicy; klienci, zamówienia i pozycje zamówień), w jednym pliku są zbierane dane z kilku tabel w oparciu o wspólny klucz (np. numer departamentu czy identyfikator klienta). Lech Banachowski, szb, 9/34 9

10 Dyskowy model fizyczny - uzupełnienie 3. Duże obiekty LOB są zwykle trzymane w osobnych obszarach przeznaczonych do ich przechowywania w bazie danych, zwykle jako ciąg sąsiednich stron. W rekordach z danymi znajdują się wskaźniki do nich (ich lokalizatory). Opcja IN-LINE dla obiektów LOB, które mają mały rozmiar. Dotyczy to także dużych dokumentów XML. Lech Banachowski, szb, 10/34 10

11 Hierarchia nośników przechowywania danych Pojemność (bajty) pamięć elektroniczna pamięć pomocnicza elektroniczna główna dyski magnetyczne taśma dyski magnetyczna optyczne 10 5 cache Czas dostępu (sec) Lech Banachowski, szb, 11/34 11

12 2. Zarządzanie miejscem na dysku Obszar na dysku ze stronami z danymi i pusty obszar z którego można pobierać i alokować nowe ekstenty. Realizowane funkcje: Alokacja/dealokacja ekstentu. Odczyt/zapis strony o podanym adresie. Wyznaczenie strony do zapisu nowego rekordu. Aktualizacja struktur danych na dysku związanych z przechowywanymi stronami. Implementacje używają głównie bitmapów (zamiast relacyjnego katalogu systemowego) alokowanych i wolnych ekstentów; stron zajętych przez dany obiekt bazodanowy.

13 3. Zarządzanie buforami (w RAM) Proces zgłasza zapotrzebowanie na stronę PULA BUFORƠW Strona dyskowa Wolny bufor RAM DYSK BD Wybór bufora dyktowany strategią zastępowania Dane muszą być w RAM aby SZBD mógł na nich operować! Pomocnicza struktura danych: tablica par <nr_bufora, id_strony>.

14 Dodatkowe struktury danych Dla każdego bufora: licznik odwołań - ile różnych procesów używa go w danej chwili. Na początku po umieszczeniu strony w buforze: licznik odwołań = 1. Dla każdego bufora: bit modyfikacji czy po sprowadzeniu do pamięci RAM zawartość bufora została zmodyfikowana (stan "dirty"), co oznacza, że strona na dysku będąca źródłem zawartości bufora może już być inna niż zawartość bufora w pamięci RAM. Na początku po umieszczeniu strony w buforze: bit modyfikacji = false. Ponadto wszystkie bufory, których licznik odwołań = 0, tworzą listę wolnych buforów. Lech Banachowski, szb, 14/34 14

15 Gdy procesowi jest potrzebna strona... Gdy nie ma jej w puli buforów: Wybierz bufor o liczniku odwołań = 0 Jeśli strona w buforze została zmieniona (bit modyfikacji = true), zapisz ją na dysk Wczytaj potrzebną stronę w wybrany bufor Ustaw licznik odwołań do tej strony na 1, a bit modyfikacji na false Gdy strona jest w puli buforów, zwiększ jej licznik odwołań o jeden. Przekaż procesowi wskaźnik do bufora ze stroną. * Jeśli można z góry przewidzieć (np. przeglądanie sekwencyjne) sprowadza się od razu kilka stron!

16 Zarządzanie buforami c.d. Gdy zmienia się zawartość strony: Zostaje ustawiony bit modyfikacji = true Strona w buforze może być potrzebna wielu procesom: Nowe zapotrzebowanie na stronę zwiększa jej licznik odwołań o jeden. Gdy proces zwalnia stronę, jej licznik odwołań zmniejsza się o jeden. Strona staje się kandydatem do zastąpienia gdy jej licznik odwołań = 0 Zapisuje się też informację, o rodzaju blokady: do zapisu może tylko jeden proces; do odczytu może wiele procesów.

17 Punkt kontrolny (checkpoint) Proces, który co ustalony okres czasu, przepisuje zawartość listy zmodyfikowanych stron z puli buforów na dysk zmieniając ich bit modyfikacji na false Lech Banachowski, szb, 17/34 17

18 Strategie zastępowania stron z listy wolnych buforów LRU najdłużej nie używana -- samo-organizująca się lista stron MRU ostatnio używana. Sekwencyjne zalewanie puli buforów: LRU + powtarzane sekwencyjne przeglądanie pliku. # buforów < # stron oznacza, że każde żądanie strony powoduje operację We/Wy. MRU lepsze w tym przypadku. Wiersze sprowadzane przy przejściu dużej tabeli najczęściej nie będą używane przez inne procesy lepiej stosować MRU.

19 Proces obsługujący zlecenie użytkownika Najpierw oblicza adres strony, na której znajduje się dany rekord, Następnie, sprawdza czy strona jest w puli buforów, jeśli jej nie ma, sprowadza stronę z dysku i umieszcza ją w buforze pamięci RAM (przy tych operacjach są wywoływane moduły zarządzania miejscem na dysku i zarządzania buforami w pamięci RAM), wydobywa z niej szukany rekord i przekazuje go użytkownikowi. Lech Banachowski, szb, 19/34 19

20 Zarządzanie buforami (w RAM) O szybkości działania aplikacji decyduje liczba operacji odczytu i zapisu stron na dysku. Wzrastają rozmiary pamięci RAM i w związku z tym wzrasta liczba buforów danych. Wielokrotnie używane strony są przechowywane w buforach. Gdy baza danych jest używana przez aplikację biznesową, przyjmuje się, że średnio ponad 90% potrzebnych do wykonania zapytania danych powinno znajdować się w buforach. Zarówno skompilowane instrukcje SQL jak i wyniki zapytań są zapisywane w buforach i używane wielokrotnie. Wyniki zapytań mogą też być zapisywane w buforach serwera aplikacyjnego pośredniczącego między klientem a serwerem bazy danych w architekturze trójwarstwowej. Lech Banachowski, szb, 20/34 20

21 Formaty rekordów: stała długość F1 F2 F3 F4 L1 L2 L3 L4 Adres bazowy (B) Adres = B+L1+L2 Typy pól takie same dla wszystkich rekordów w pliku; zapisane w katalogu systemowym.

22 Formaty rekordów: zmienna długość Licznik pól Dwa alternatywne formaty (#pól jest stała): F1 F2 F3 F4 4 $ $ $ $ Pola rozdzielone specjalnym symbolem F1 F2 F3 F4 Tablica offsetów pól W drugim przypadku: * bezpośredni dostęp do wartości i-tego pola; * efektywne przechowywanie pseudo-wartości null

23 Format mieszany Każdy rekord składa się z dwóch części: stałego i zmiennego rozmiaru zarządzanych odpowiednio przy użyciu przedstawionych poprzednio metod (np. w SQL Serer). Lech Banachowski, szb, 23/34 23

24 Formaty stron: rekordy stałej długości 1 2 N Wolne miejsca Nagłówek strony N liczba rekordów M Nagłówek M strony M Liczba pozycji 0 wolne miejsce rid (id rekordu) = <id_strony, nr_pozycji> * W pierwszym przypadku, przesuwanie rekordów powoduje zmianę miejsca rekordu, co komplikuje odwołania do rekordu.

25 Formaty stron: rekordy zmiennej długości rid = (i,n) Strona i rid = (i,2) rid = (i,1) Nagłówek strony N N # pozycji Tablica pozycji * Można przesuwać rekordy po stronie bez zmiany identyfikatora rekordu w postaci: rid = (nr strony, nr w tablicy pozycji) Wskaźnik do puli wolnych miejsc

26 4. Plik rekordów PLIK: kolekcja stron, każda zawierająca zbiór rekordów: wstawianie/usuwanie/modyfikowanie rekordu, odczytywanie konkretnego rekordu (o podanym rid), wyszukiwanie wszystkich rekordów spełniających podane warunki.

27 4.1 Plik nieuporządkowany (sterta, heap) Rekordy są przechowywane na stronach w dowolnym porządku. Nowy rekord jest wstawiany do pierwszej strony, na której jest wolne miejsce. Przy wyszukiwaniu trzeba przejść po wszystkich stronach do chwili napotkania szukanego rekordu (ewentualnie skorzystać z indeksu).

28 Plik nieuporządkowany (listy) implementacja dwie listy Strona danych Strona danych Strona danych Strony pełne Strona pocz. Strona danych Strona danych Strona danych Strony z wolnymi miejscami

29 Plik nieuporządkowany implementacja katalog stron Strona danych Strona danych Katalog (bitmapa) Strona danych

30 4.2 Plik uporządkowany (posortowany) Rekordy są zapisywane na kolejnych stronach zgodnie z porządkiem względem pewnego klucza wyszukiwania rekordu. Taka reprezentacja jest wygodna gdy rekordy przetwarza się zawsze w pewnym, ustalonym porządku lub tylko pewien ich zakres względem tego porządku np. SELECT * FROM Emp e ORDER BY e.sal lub SELECT * FROM Emp e WHERE e.sal BETWEEN 1000 and 2000 Wyszukanie rekordu mając daną wartość jego klucza wyszukiwania zależy od dodatkowych szczegółów implementacji. Bardziej skomplikowane stają się operacje wstawienia nowego rekordu do pliku jak i usunięcia rekordu z pliku. Lech Banachowski, szb, 30/34 30

31 Implementacje pliku uporządkowanego 1. Spójny obszar stron sąsiadujących ze sobą na dysku rekordy uporządkowane według wartości klucza wyszukiwania. Jest problem ze wstawieniem nowego rekordu i usunięciem rekordu z pliku. Jest możliwość zastosowania wyszukiwania binarnego Lista stron (lub ekstentów) rekordy uporządkowane według wartości klucza wyszukiwania. Łatwe wstawienie nowego rekordu jak i usunięcie rekordu z pliku. Nie ma bezpośrednio możliwości zastosowania wyszukiwania binarnego Lech Banachowski, szb, 31/34 31

32 Implementacja pliku uporządkowanego 3. Lista stron (lub ekstentów) z indeksem rekordy uporządkowane według wartości klucza. W indeksie dla każdej strony zapisany najmniejszy klucz i jej adres ułatwione wyszukiwanie. Łatwe wstawienie nowego rekordu i usunięcie rekordu z pliku. Indeks pogrupowany (clustered) Poziom wyszukiwania Poziom: INSERT, DELETE, UPDATE Uwaga: Tutaj zastosowanie indeksu do implementacji posortowanego pliku rekordów; dalej do wyszukiwania rekordów, do sprawdzania jednoznaczności, do ograniczania liczby blokad zapewniających izolację użytkowników. Lech Banachowski, szb, 32/34 32

33 4.3 Plik haszowany (np. w Oracle) Plik jest kolekcją segmentów (ang. bucket). Segment = strona główna plus zero lub więcej stron nadmiarowych. Funkcja haszująca h: h(r) = segment do którego wpada rekord r. Funkcja h bierze pod uwagę tylko klucz wyszukiwania rekordu r. Organizacja pliku haszowanego jest użyteczna przy wyborze rekordu z pliku w oparciu o wartość lub wartości pewnych pól rekordu np. przy wykonywaniu zapytania: SELECT * FROM Emp e WHERE e.ename=:nazwisko Lech Banachowski, szb, 33/34 33

34 4.4 Wielowymiarowa tablica (np. w DB2) Komórka zbiór rekordów z tym samym układem wartości wymiarów. Realizowana jako lista ekstentów. Zastosowania: 1. hurtownia danych np. tabela sprzedaży alternatywa dla indeksów bitmapowych i haszowania. 2. dane przestrzenne np. zbiór punktów w przestrzeni kartezjańskiej wielowymiarowej. Lech Banachowski, szb, 34/34 34

INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE

INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE INDEKSY I SORTOWANIE ZEWNĘTRZNE Przygotował Lech Banachowski na podstawie: 1. Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database Management Systems, McGrawHill, 2000 (książka i slide y). 2. Lech Banachowski,

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

System bazo-danowy uniwersalny program udostępniający użytkownikowi informację.

System bazo-danowy uniwersalny program udostępniający użytkownikowi informację. PODSTAWOWE POJĘCIA: BAZA DANYCH, SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH, SCHEMAT LOGICZNY I FIZYCZNY BAZY DANYCH, MODEL BAZY DANYCH. RODZAJE MODELI BAZ DANYCH: RELACYJNY, SIECIOWY, HIERARCHICZNY, OBIEKTOWY CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych Andrzej Ptasznik Mechanizmy wewnętrzne baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Mechanizmy wewnętrzne baz danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych. Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD

Systemy baz danych. Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD Bazy rozproszone Maria Dems Systemy baz danych Komponenty SBD: Platforma sprzętowo-operacyjna SO Baza danych BD Funkcje (programy) użytkownika FU System Zarządzania Bazą Danych SZBD Warstwy Systemu baz

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

Indeksy. Bazy danych 139

Indeksy. Bazy danych 139 Indeksy Bazy danych 139 140 Bazy danych Przegląd zagadnień Dostep fizyczny do danych Optymalizacja dostepu Indeksy i ich zastosowanie Rodzaje indeksów Operacje na indeksach Podsumowanie Laboratorium Wykład

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

ARIES (Algorithm for Recovery and Isolation Exploiting Semantics)

ARIES (Algorithm for Recovery and Isolation Exploiting Semantics) ARIES (Algorithm for Recovery and Isolation Exploiting Semantics) algorytm odtwarzania i semantyka wykorzystania izolacji prosta i efektywna metoda odtwarzania transakcji wspierająca blokady o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Bazy danych Optymalizacja zapytań SQL. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Popołudniowa: Bazy danych Optymalizacja zapytań SQL. Andrzej Ptasznik Wszechnica Popołudniowa: Bazy danych Optymalizacja zapytań SQL Andrzej Ptasznik Optymalizacja zapytań SQL Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Optymalizacja zapytań SQL Autor: mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

Rozwój pamięci RAM dąży do jak największej prędkości transferu danych. Kolejne typy pamięci RAM to m.in.: DRAM, SRAM, SDRAM, Rambus DRAM.

Rozwój pamięci RAM dąży do jak największej prędkości transferu danych. Kolejne typy pamięci RAM to m.in.: DRAM, SRAM, SDRAM, Rambus DRAM. PODZIAŁ a) pamięć masowa: dyskietki, dyski twarde, dyski optyczne, taśmy magnetyczne,... b) pamięć operacyjna: - podział ze względu na działanie: pam. dynamiczna (wymagająca odświeżania), pam. statyczna.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...9. 1. Tworzenie kwerend... 15. 2. Obliczenia w kwerendach... 57

Spis treści. Przedmowa...9. 1. Tworzenie kwerend... 15. 2. Obliczenia w kwerendach... 57 Spis treści Przedmowa...9 1. Tworzenie kwerend... 15 1.1. Wyszukiwanie niedopasowanych rekordów 15 1.2. Zastosowanie operatorów AND i OR 18 1.3. Kryteria wykorzystujące operator IN 21 1.4. Wyłączanie rekordów

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Baz danych Krzysztof Kosyl nr albumu: 187411 Praca magisterska na kierunku informatyka Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Homo informaticus colligens, czyli człowiek zbierający dane

Homo informaticus colligens, czyli człowiek zbierający dane Krzysztof Stencel Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski Homo informaticus colligens, czyli człowiek zbierający dane D ane zgromadzone przez przedstawicieli Homo informaticus są niewyobrażalne. Mierzy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym

Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym zamawiajajcym (programom) - program sterujący (ang. control

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Ziółkowski Nr albumu: 209442 Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład III Tabele. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład III Tabele. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład III Tabele Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Dwanaście zasad Codda Informacje są reprezentowane logicznie w tabelach Dane są logicznie dostępne przez podanie nazwy tabeli, wartości

Bardziej szczegółowo